Page 2

INDEX s4 Briskeby kulturstasjon semester GK4 type KULTURHUS varighet 11 UKER

s8 DERAILED: Lierstranda masterplan semester GK5 type MASTERPLAN varighet 5 UKER

s10 UNITIZE: Lierstranda strategic project semester GK5 type MASTERPLAN/OMRÅDEPLAN varighet 6 UKER

Nominert til pris for utvist profesjonalitet ved AHO Works høsten 2011

s16 Midtstuen 2030: boligprosjekt Oslo semester GK6 type URBANISME/BOLIG varighet PÅGÅENDE (JAN-MAI 2012)

2s

cv+portfolio isaakelias 2012 v2  
cv+portfolio isaakelias 2012 v2  

Portfolio with selected projects. Architecture and urbanism student @ The Oslo School of Architecture and Design

Advertisement