Page 17

Prosjektet er foreløpig i en tidlig designfase, der resultatene fra en måned lang programmeringsfase danner grunnlaget for videre arbeid, utforming og prosjektering av boliger i Oslo. Programmeringsfasen resulterte i en 70 sider lang rapport med analyser, resonnementer, tanker og konklusjoner om hvordan man på et

utradisjonelt og kvalitetsbevisst vis kan møte befolkningsveksten i Oslo med gode boliger, gode og bærekraftige bomiljø, og for et variert utvalg av befolkningen. Oppgaven er basert på en faglig og objektiv men respektfull og ømfintlig - tilnærming til markagrensen, hvorfor den ligger der den ligger, hva det er vi faktisk verner og bevarer, og

om det er mulig å bryte grensen uten å forringe de betydelige og åpenbare kvalitetene marka representerer. Mine analyser konkluderer i at dette er mulig - noen få steder, noe som skal vises gjennom videre prosjektering i det pågående semesteret.

s17

cv+portfolio isaakelias 2012 v2  
cv+portfolio isaakelias 2012 v2  

Portfolio with selected projects. Architecture and urbanism student @ The Oslo School of Architecture and Design

Advertisement