Page 1


25%

500

điểm

500

punktów

250

punktów

250

punktów

250

punktów

25% 12% 12% 12% 12%


25%

500

điểm

500

punktów

250

punktów

250

punktów

250

punktów

25% 12% 12% 12% 12%


25% 25%

500

punktów

500 оо 1500

25% 31%

500

баллов

оо 2000

500 500

punktów

13%

12%

19%

500

оо 1500

12%

оо 2000

500 500

punktów

13%

12%

19%

500 оо 1500

12%

оо 2000

500 500

punktów

13%

19%

12% 500

оо 1500

12%

оо 2000

500 500

punktów

13%

19%

12%

12%

оо 2000

19%

12%


500 очков

25% 37%

оо 5000

25% 25% 12% 12%

оо 3000

19% 19% 18%

оо 3000

19% 19% 18%

оо 3000

19% 19% 18%

оо 2000

12% 12% 25%

оо 2000

оо 2000

оо 2000

18%

18%

18%

25%

12% 12% 25% 25%

12% 25% 12% 25%

12% 25% 12% 25%


7%

7%

Premia Lidera z Gałęzi Profesjonalnych (GP) pierwszej linii

Premia Lidera z Gałęzi Profesjonalnych (GP) drugiej linii

Lider

7%

-

Lider Wiodący

8%

1%*

Lider Krajowy

9%

2% **

RANGA

* Jeśli posiadasz Lidera Wiodącego w pierwszej linii, procent jego Premii z grup GP dolnych linii jest potrącany z Twojego. To znaczy, nie otrzymasz Premii z grup jego GP drugiej linii i niższych (1% – 1% = 0). ** Jeśli posiadasz Lidera Wiodącego w pierwszej linii, procent jego Premii z grup GP dolnych linii jest potrącany z Twojego. To znaczy, otrzymasz 1% premii z grup jego GP drugiej linii i niższych. Odpowiednio, jeśli posiadasz Lidera Krajowego w pierwszej linii, nie otrzymasz Premii z grup jego GP drugiej linii i niższych (2%-2%=0).

25,000 OV

22,500 GV

1%

25,000 GV

8%

25,000 OV

1%

25,000 OV

1%

25,000 GV

8% 25,000 OV

1%

25,000 GV

25,000 OV

1%

8%

Tabela premii liderów RANGA Lider Lider Wiodący Lider Krajowy

Minimalny OO

OG

Ilość GP

Średnia premia roczna

40.000 100.000 200.000

20.000 10.000 -

1 3 5

100.000 – 250.000 PLN 220.000 – 550.000 PLN 400.000 – 900.000 PLN


Twój własny biznes  

z Siberian Health

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you