Page 4

Оновлена ​​серія високоефективних антивікових засобів CHRONOLONG повертає шкірі сяйво молодості, гладкість, пружність і природну красу, відновлюючи її здоровий і доглянутий вигляд. Обновленная серия высокоэффективных антивозрастных средств CHRONOLONG возвращает коже сияние молодости, гладкость, упругость и природную красоту, восстанавливая ее здоровый и ухоженный вид.

- 55%

+ 20% + 30%

ЗМОРШКИ СКОРОЧУЮТЬСЯ * МОРЩИНЫ СОКРАЩАЮТСЯ*

Регенерація 50+ / Регенерация. 50+

Інтенсивна корекція вікових змін: високоефективні засоби для зрілої шкіри забезпечують видимий омолоджуючий ефект, помітно скорочують навіть глибокі зморшки, підтягують і відновлюють. Интенсивная коррекция возрастных изменений: высокоэффективные средства для зрелой кожи обеспечивают видимый омолаживающий эффект, заметно сокращают даже глубокие морщины, подтягивают и восстанавливают.

КОНТУРИ ОБЛИЧЧЯ ЧІТКІШІ ** КОНТУРЫ ЛИЦА БОЛЕЕ ЧЕТКИЕ**

Ультра-ліфтинг 40+ / Ультра-лифтинг. 40+

Моделювання овалу обличчя: засоби лінії, до складу яких входять унікальні по своїй ефективності активні антивікові компоненти, допомагають шкірі зберегти еластичність, пружність і сяйво. Моделирование овала лица: средства линии, в состав которых входят уникальные по своей эффективности активные антивозрастные компоненты, помогают коже сохранить эластичность, упругость и сияние.

ШКІРА ПРОТИСТОЇТЬ ПЕРШИМ ОЗНАКАМ СТАРІННЯ *** КОЖА ПРОТИВОСТОИТ ПЕРВЫМ ПРИЗНАКАМ СТАРЕНИЯ***

Активне живлення. 30 +

Лінія проти перших ознак вікових змін: бореться з втратою тонусу, роблячи шкіру гладкою і ніжною, допомагає обличчю зберегти свіжий вигляд.

Активное питание. 30+

Линия против первых признаков возрастных изменений: борется с потерей тонуса, делая кожу гладкой и нежной, помогает лицу сохранить свежий вид.

2

* Тестування інгредієнтів in vivo (дослідження ефективності косметичних засобів, яке проводиться безпосередньо на живих організмах, тут - на жінках - добровольцях ). Оцінювався стан шкіри до застосування засобів з наночастинками золота і після 30 днів їх застосування. ** Показник еластичності шкіри під дією сироватки для обличчя збільшувався на 20,5 % від початкового рівня через місяць після використання згідно з результатами клініко -лабораторних випробувань ЦКБ РАН. *** На 30 % зростає здатність клітин шкіри протистояти окислювальним процесам, що є однією з причин старіння (ex vivo test - «те, що відбувається поза організмом», тобто проведення експериментів на живій тканині, перенесеної з організму в штучне зовнішнє середовище). * Тестирование ингредиентов in vivo (исследование эффективности косметических средств, проводящееся непосредственно на живых организмах, здесь – на женщинах-добровольцах). Оценивалось состояние кожи до применения средств с наночастицами золота и после 30 дней их применения. ** Показатель эластичности кожи под действием сыворотки для лица увеличивался на 20,5% от исходного уровня через месяц после использования, согласно результатам клинико-лабораторных испытаний ЦКБ РАН. *** На 30% возрастает способность клеток кожи противостоять окислительным процессам, являющимся одной из причин старения (ex vivo test – «то, что происходит вне организма», то есть проведение экспериментов на живой ткани, перенесенной из организма в искусственную внешнюю среду).

ПРОБУДЖЕННЯ ІСТИННОЇ КРАСИ ТА МОЛОДОСТІ  
ПРОБУДЖЕННЯ ІСТИННОЇ КРАСИ ТА МОЛОДОСТІ  

Каталог 2014/05 (UA)

Advertisement