Page 1

«Мәнсияның» жазылуына кім түрткі болды?

4-

БЕТ

Бүгінніңңалығы:

Үйімізде егеуқұйрық өріп жүр!

Ñ

5-

басты жа

Павлодар - Семей баѓыты бойынша «Туѓан Жер - 2013» авто-мотошеруі басталды

БЕТ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

23

шілде, cейсенбі 2013 жыл №83 (14518)

ñàìàëû

«Құлпырған мекен –

Баянауыл!» Сенбі күні Баянауылда дәстүрлі «Жұлдызды Жасыбай» ретрофестивалі өтті. Былтырғы жылғы осындай шара талай буынды өнерімен тамсандырған әйгілі «Дос-Мұқасан» ансамблінің 45 жылдық мерейтойын арқау етсе, бұл жолғы фестивальдің мазмұны да ерекше жағдайда өрілді.

жұлдызды Жасыбай жағалауында өнерпаздар осылай деп ән салды

Бұл жолы Ертіс-Баян өлкесінің дара перзенттері, ақын-композиторлары – Иса Байзақов, Жаяу Мұса, Майра Шамсутдинова, Естай Беркімбаев, Аманжол Шамкенов, Мұзафар Әлімбаев, Зекебай Солтанбаевтың шығармашылығынан туған әндер шырқалды. Айта кетерлігі, бұл кеште ақын, жерлесіміз Сұлтанмахмұт Торайғыровтың өлеңдеріне жазылған бірқатар әннің тұсауы кесілді. Мәселен, С.Торайғыровтың сөзіне жазылған «Жүрек тулап жанады», «Аққудай үлбіреген сұңғақ мойын» сынды әндер көрерменге алғаш рет жол тартты. Ал Жаяу Мұса бабамыздың күйлерін тыңдап көрдіңіз бе? Бұл, әрине, қалың көпшілік үшін тосын сый болды. Думанды кеште өнер иесінің «Құбжылан» күйі орын-

Суреттерді түсірген – Т.Нұрғазы.

Ақмарал ЕСІМХАНОВА

далып, халықтың жүрек қылын тербеді. Фестиваль барысында, сондай-ақ, Ертіс-Баян өңірінен түлеп ұшып, қазақтың маңдайына бақ болған тұлғалардың өмірін арқау еткен театрландырылған көріністер сахналанды. Бір сөзбен айтқанда, кеште қазақ өнерінің иісі бұрқырап, Алаш баласын бір марқайтты! Жалғасы 8-бетте

АУА РАЙЫ

«Gismeteo.kz»-тың хабарлауынша, 23 шілде күні күндіз ауа температурасы +23, түнде +16 градус жылы. Кей жерлерде күн бұлттанып, жаңбыр жауады. Оңтүстіктен соққан желдің жылдамдығы секундына – 2 метр.

24 шілдеде күн бұлтты болып, кей жерлерде жаңбыр жауады. Күндіз ауа температурасы +25, түнде +15 градус жылы.


2

АЌПАРАТ

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

ЖЎМЫС САПАРЫ

Ґндірісті еселеудіѕ жолы кґп

Сенбі кїні облыс јкімі Ерлан Арын жўмыс сапарымен Екібастўз ќаласында жјне Баянауыл ауданында болып, бірќатар јлеуметтік-экономикалыќ нысандардыѕ тыныс-тіршілігімен танысты. Аќмарал ЕСІМХАНОВА

Болашаєы зор зауыт

Сенім сетінемеді

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

Алдымен кеншілер ќаласына келген аймаќ басшысы «ГРЭС-2 Екібастўз станциясы» АЌ-даєы №3 энергоблокты орнату бойынша жїргізіліп жатќан ќўрылыс жўмыстарымен танысты. Ќазіргі таѕда мўнда инженерлікгеологиялыќ жјне геодезиялыќ сипаттаєы жўмыстар атќарылуда. 2015 жылы ќолданысќа берілетін энергоблок электр энергиясын еселеуге сеп болмаќ. Кјсіпорын мамандарыныѕ айтуынша, Ќазаќстан жјне Ресей нарыєын энергиямен ќамтамасыз ету - басты маќсат. Бўдан кейін облыс јкімі еліміздегі ірі теміржол кластері – «Ќазаќстан вагон жасау компаниясы» ЖШС-де жїзеге асырылып жатќан жўмыстарды кґрді. 2008 жылы ашылєан кјсіпорын - бїгінде отандыќ теміржол ќўрылысы саласында кґшбасшылар сапында. Ґндірістік ќуаттылыєы жылына 2500 вагонды ќўрайды. Ќазіргі таѕда мўнда 500-ден астам азамат еѕбек етуде. Зауыт басшылыєыныѕ айтуынша, 2014-2015 жылдары кјсіпорын вагон жасау ісін дамыту маќсатында бірќатар жобаларды ќолєа алєан. Алдаєы уаќытта мўнда жїк вагондарыныѕ тўтас металдан ќўйылєан жабыќ тїрлерін жасау бойынша іс-шаралар ќолєа алынады. Сонымен ќатар, фитингті платформаларды ќўрастыру технологиясы игерілмек. Осыдан біраз бўрын Екібастўз ќаласындаєы балалар музыкалыќ мектебініѕ заманауи талаптарєа сай єимараты ќолданысќа берілгені белгілі. Республикалыќ «Шаєын ќалаларды дамыту» жјне «Бизнестіѕ јлеуметтік жауапкершілігі» баєдарламасы аясында бой кґтерген мекемеде 650 орынєа шаќталєан 52 музыка сыныбы бар. Десе де, јн мен кїй сарайында їрмелі аспаптардыѕ жоќтыєы ґткір мјселелер ќатарында болєан. Жуырда аталмыш олќылыќтыѕ орны толтырылды. Облыстыќ

мјслихат депутаты, кјсіпкер Райс Гайнуллин музыка мектебіне жалпы ќўны 5,5 миллион теѕгені ќўрайтын 35 їрмелі аспапты сыйєа тартты. Нјтижесінде жаѕа оќу жылында мектепте їрмелі аспаптар оркестрі ашылмаќ. Ерлан Мўхтарўлы білім беру нысанын аралап, жаѕа мїмкіндіктерімен танысты. Сондай-аќ, кеншілер шаћарында бой кґтеріп жатќан «Ќазаќстан вагон жасау» ЖШС демалыс саябаєындаєы «Ќауіпсіз ќала» жобасыныѕ жїзеге асыру барысымен танысты. Ќазіргі кезде мўнда бейнекамералар орнатылып, полиция пункті жўмыс істеуде. Алдаєы уаќытта «Нўр Отан» ХДП Павлодар облыстыќ жарыќтандыру бойынша іс-шаралар ќолєа филиалыныѕ тґраєасы, облыс јкімі Ерлан алынып, балаларєа арналєан ойын алаѕдарын, Арын Баянауыл ауданыныѕ орталыєында арнайы жаттыєу ќўралдарын орнату тўрєындарды жеке мјселелері бойынша жоспарлануда. ќабылдады. Шара барысында бірќатар *** тўрєындар жеке басына ќатысты јлеуметтік Ерлан Мўхтарўлы Баянауыл ауданындаєы мјселелерін шешіп беруді ґтінді. Кґмек сўрап ірі ґндіріс ошаќтарыныѕ бірі – «Майќайыѕ келгендер ќатарында ґѕірдегі ґзекті алтын» АЌ-да болды, сондай-аќ, республикалыќ мјселелерге алаѕдаушылыќ білдіргендер де маѕызы бар «Ќалќаман-Баянауыл-Керней» болды. Еѕ бастысы, тўрєындар сенімі аќталып, баєытындаєы жолды жґндеу жўмыстарын аралап ґтініштері орындалды. кґрді. Майќайыѕ кентіндегі салынып жатќан Аудандыќ ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы ќазаќ тілінде оќытатын мектеп ќўрылысы да Мўрат Рахметов ґлкеніѕ Ќўрметті азаматы, аќынјкім назарынан тыс ќалмады. жазушы, журналист Зекебай Солтанбаевтыѕ Бўдан кейін аймаќ басшысы Бірлік ауылына ўрпаќ алдындаєы еѕбегін тілге тиек етіп, оныѕ келіп, елді мекенніѕ ќарияларымен тілдесті. кітаптарын жарыќќа шыєару, шыєармаларын Жергілікті ардагерлер кеѕесініѕ тґраєасы насихаттау бойынша ўсынысын жеткізді. Ќаржаубай Ќайырбаев ауылдыѕ даму жаєдайы «Ґзімізден шыќќан «тґбеніѕ» «Алатау» болєанын турасында јѕгіме ґрбітіп, облыс јкіміне батасын ќалайтынымыз аныќ. Зекебай аєамыз – Баянауыл берді. Сонымен ќатар, бірліктіктерді алаѕдатќан халќы ќўрмет тўтатын сыйлы азамат. Сондыќтан, мјселе – шаєын орталыќ ашу ќажеттілігін оныѕ шыєармашылыєы мен ґмірін келер ўрпаќќа жеткізді. Бїгінде ауылда мектеп жанында таныту, їлгі ету ортаќ парызымыз болса керек», балабаќша бар, алайда, бўл нысан мектепалды - деп бўйымтайын жеткізді аќсаќал. Е.Арын жасындаєы балаларды тјрбие ћјм біліммен халыќ ґтініші жерде ќалмайтынын айтты. ќамтуєа жеткіліксіз. Аймаќ басшысы бўл Торайєыр ауылыныѕ тумасы Жўмагелді мјселе шешімін табатынын айтты. Дїйсекеев аудан орталыєына кіре берістегі «Сарыадыр» бўлаєыныѕ жаєдайына алаѕдаушылыќ білдірді. Сондай-аќ, шипалы бўлаќ маѕына аббаттандыру жўмыстары ќажет екенін айтты. Ерлан Мўхтарўлыныѕ айтуынша, бўл жерді кґріктендіруге 22 миллион теѕгеден астам ќаражат бґлінбек. Тиісті жўмыстар 2014 жылы жїзеге асырылады. Ал аудан орталыєыныѕ тўрєыны Тамара Казанцева ауылішілік жолдардыѕ жаєдайы кґѕіл кґншітпейтінін алєа тартты. Аудан јкімі Ернўр Јйткеновтіѕ мјліметінше, жолдарды жґндеуден ґткізуге ќаражат бґлініп, тиісті іс-шаралар ќолєа алынбаќ. Ќоєамдыќ ќабылдауєа кјсібін дґѕгелетуге кґмек сўрап келгендер де табылды. Мјселен, Жўмабай Сїлейменов «Жўмыспен ќамту-2020» баєдарламасы негізінде кјсіби білім алєан. Алдаєы уаќытта шаєын несие алуєа ниеттеніп, ќўрылыс материалдарын шыєаратын зауытын ашпаќшы. Аудан басшылыєы тарапынан азаматтыѕ тілегі орындалып, несие бойынша ќолєабыс жасалатын болады.

Ќоєамдыќ ќабылдау

Екібастўз ќаласы, Баянауыл ауданы.

Басќарма ґкілініѕ сґзіне ќараєанда, кґмір шыєаратын кјсіпорындардаєы тїсім кґлемі 3 пайызєа азайєан. Оєан ќазаќстандыќ кґмір кеніштері арасындаєы бјсекелестік ыќпал еткен. Сондай-аќ, Ресей Федерациясы тарапынан электр ќуатын ґндіру кґлемініѕ тґмендеуі де кґрсеткіштіѕ ќўлдырауына јкеп соќќан. Бўл мјселе 2012 жылдыѕ желтоќсан айында Мјскеу ќаласында ґткен Ќазаќстан мен Ресей мемлекеттерініѕ јріптестік туралы Їкіметаралыќ комиссияныѕ 16-шы отырысында ќозєалды.

Аталєан жиында біздіѕ тарап «Богатырь Кґмір» ЖШС солтїстіктегі кґршімізге жыл сайын 17 миллион тонна кґлемінде кґмір жеткізіп тўруды ўсынды. Ќазір аталєан мјселе Ресей Федерациясыныѕ энергетика министрлігінде ќаралуда. Сонымен ќатар, металлургия саласында да ќўлдырау байќалады. А.Айтќазинныѕ айтуынша, аталмыш саладаєы кґрсеткіш 8,4 пайызєа тґмендеген. Басќарма ґкілі кґрсеткіштіѕ ќўлдырауын Аќсу ферроќорытпа зауытыныѕ

Билік ћјм бїгінгі мјселе

Таулы ґлкедегі туризм ќашан тїлейді? Жер маржаны – Баянауыл ґѕірінде туризм саласы ќайтсе дамиды? Таулы ґлкеніѕ бїгінгі жаєдайы ќандай? Осы жјне ґзге де мјселелер облыс јкімі Ерлан Арынныѕ тґраєалыєымен Баянауыл ауданында ґткен кеѕейтілген мјжіліске арќау болды. Аќмарал ЕСІМХАНОВА Аудан басшысы Ернўр Јйткенов туристік аймаќтаєы ќоєамдыќ ќауіпсіздіктіѕ саќталуы жайында сґз ќозєады. Оныѕ айтуынша, демалыс орындары мен туристер саныныѕ артуына байланысты ќоєамдыќ тјртіпті бўзу оќиєалары жиі кездесетін болєан. Жергілікті билік заѕбўзушылыќтардыѕ алдын алудыѕ жолы – демалыс орындарына бейнекамераларды орнату, жарыќтандыруды жетілдіру деп біледі. Сондыќтан, бўдан былай Баянауылдаєы демалыс нысандарыныѕ барлыєы бейнекамералармен жабдыќталмаќ. Облыстыќ туризм, дене тјрбиесі жјне спорт басќармасыныѕ басшысы Марат Айдашев аудан аумаєындаєы туристік саланы дамыту жґнінде баяндама жасады. Оныѕ айтуынша, саланы дамыту маќсатында арнайы іс-шаралар жоспары бекітілген. Бўл баєытта Баянауылєа апаратын автожолдар жґнделіп, экологиялыќ мјселелер шешімін таппаќ. Ґѕірдегі санитарлыќэпидемиологиялыќ жаєдайды тексеру комиссиясы ќўрылып, тиісті жўмыстар атќарылуда. Бір сґзбен айтќанда, танымдыќ, сауыќтыќ, этникалыќ, экологиялыќ, шипажайсауыќтыру, аѕшылыќ секілді тїрлі туризм тїрлері ўйымдастырылмаќ. Тарихи орындарды аралауєа арналєан маршруттарды жґндеуге басымдыќ берілмек. Айта кетерлігі, Жасыбай, Сабындыкґл, Торайєыр жјне Біржанкґл кґлдерініѕ экологиялыќ жаєдайын жаќсартуєа кїш салынбаќ. Бўл іске «Павлодар кјсіпкерлікјлеуметтік корпорациясы» АЌ да атсалыспаќ. Бїгінде этно жјне экотуризмді дамыту маќсатында екі жоба ќолєа алынып, бўл игілікке 62 миллион теѕге кґлемінде инвестиция баєытталады. Жиында ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ басшысы Жанат Шўєаев шґп шабу науќаны жјне тґрт тїлік мал ґсіру кјсібін дамыту тетіктерімен таныстырып ґтті. Ќазіргі таѕда аймаќ бойынша шабындыќ жерлердіѕ 44 пайызы шабылып їлгерген. Науќан барысы – ќызу. Сала мамандарыныѕ айтуынша, биылєы шґптіѕ шыєымдылыєы жаман емес. Жем-азыќ молынан жиналады. Дегенмен, тоќмейілсуге болмайды. Техника ќўралдарын жаѕарту їрдісі жалєасын таба бермек. Мемлекеттік «Жайлау» жјне «Сыбаєа» баєдарламаларын жїзеге асыруєа айрыќша назар аударылады. Бўдан кейін облыс јкімі ґѕірдегі «25 їлгілі ауыл» жоспарын жїзеге асырудыѕ барысымен танысты. Ґткен жылы бастау алєан жоба негізінде облыстаєы јлеуметтік-экономикалыќ јлеуеті жоєары 25 елді мекен таѕдалып, оларды одан јрі дамыту ќолєа алынєан. Бўл баєыттаєы жўмыстар биылєы жылы да жалєасып, жоспар жоєары деѕгейде іске асырылады деп кїтілуде.

Баянауыл ауданы.

БРИФИНГ

Тґмендеудіѕ тґркіні неде? 2013 жылдыѕ алєашќы алты айыныѕ ќорытындысы бойынша ґѕірдегі ґнеркјсіп ґндірісініѕ кґлемі 1,8 пайызєа тґмендеген. Бўл туралы облыс јкімініѕ ресми ґкілі ўйымдастырєан брифингте облыстыќ кјсіпкерлік жјне ґнеркјсіп басќармасы басшысыныѕ орынбасары Анар Айтќазин мјлімдеді.

www.saryarka-samaly.kz

№61 пешіне жасалєан кїрделі жґндеу жўмыстарымен байланыстырады. Яєни, пеш уаќытша істен шыќќаннан бастап кґрсеткіш тґмендеген. Сўраныстыѕ аздыєынан «Кастинг», «KSP Steel» жауапкершілігі шектеулі серіктестіктерінде болат шыєару 58,4 пайызєа ќысќарєан. Десе де, «KSP Steel» компаниясында жіксіз ќўбырларєа деген сўраныс артќан. Болат жјне жіксіз ќўбырларды шыєару ісін одан јрі жандандыру їшін ЌР Индустрия жјне жаѕа технологиялар министрлігіне жоєарыда аталєан кјсіпорындарды «Ќолжетімді баспана – 2020» жјне «Аќ бўлаќ» баєдарламаларына ќатыстыру туралы ўсыныс жасалды. Сонымен ќатар, «Самўрыќ-Ќазына» Ўлттыќ јл-ауќат ќоры» АЌ-ныѕ ќўрамына

енетін компаниялармен ўзаќ мерзімді келісімшартќа отыру мјселесі ќарастырылуда. Ќўлдилау байќалєан саланыѕ бірі – мўнай ґндеу саласы. Биыл бўл саладаєы кґрсеткіш 2,9 пайызєа тґмендеген. 2013 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап ЕУРО-2 класты бензинді Ресей Федерациясыныѕ аумаєына шыєаруєа тыйым салынды. Бўл Ресейге импортталатын ґнім кґрсеткішініѕ ќўлдырауына јкеп соќтырды. Міне, осыныѕ салдарынан «Павлодар мўнайхимия зауыты» АЌ-ныѕ ґндірістік кґлемі тґмендеді. Осыєан орай облыс јкімдігі тарапынан тиісті шаралар ќолєа алынуда. Брифингте сґз алєан облыс јкімдігініѕ ресми ґкілі Руслан Білјлов осы аптада аймаќ басшысы Шарбаќты, Успен, Аќтоєай, Качир, Железин аудандарына жўмыс сапарымен баратынын айтты. Сондай-аќ, сенбі кїні Аќсу ќаласыныѕ ауылдыќ аймаєында јнші, сазгер Иманжїсіп Ќўтпанўлыныѕ 150 жылдыќ мерейтойы аталып ґтілетінін мјлімдеді.

Е.ЌЫЗДАРБЕК.

Ќаныш Сјтбаев атындаєы каналєа 50 жыл толды. Павлодар, Ќараєанды, Аќмола облыстарыныѕ аумаќтарын жјне ауыл шаруашылыєы ґнеркјсіптерін сумен ќамтамасыз ететін жасанды су жолыныѕ јлем бойынша баламасы жоќ.


www.saryarka-samaly.kz

ЌЎМСАЄАТ

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

КЈСІБИ МЕРЕКЕ

ЕГІН АЛЌАБЫ КЇНІ

Бїгінгі ќолдау ертеѕгі инвестиция «Егіс алќабы кїні» іс-шарасы аясында облыс јкімі Ерлан Арын Павлодар ауданына жўмыс сапарымен барып ќайтты. Атаулы кїнге орай Красноармейка ауылындаєы Павлодар ауыл шаруашылыєы єылыми-зерттеу институты базасында семинар ўйымдастырылды. Ґѕірдегі аграрлыќ сектор мамандары мен ауылшаруашылыќ тауарларын ґндірушілер жергілікті ґнімді еліміздіѕ ґзге аймаќтарына, шетелге экспорттау, сала жўмысына жаѕа технологиялар енгізу секілді мјселелерді талќылады. Аталмыш институттыѕ тјжірибе алаѕында ґткен семинарєа сондай-аќ, арнайы техника мен ґсімдік ќорєау ќўралдарын жеткізуші фирмалардыѕ ґкілдері, оќу орындарыныѕ ќызметкерлері атсалысты. Жиын аясында тауар ґндірушілер институт мамандары таяуда шыєарєан бидайдыѕ жаѕа «Победа» сортына байланысты зерттеу орнымен келісімшартќа отырды. «Победа» жауапкершілігі шектеулі серіктестігімен бірлескен іс-јрекет нјтижесінде орташа піскен бидайдыѕ жаѕа сорты шыєарылєан. Ол ќазір Мемлекеттік тўќым сынау комиссиясына жіберілді. Павлодар ауыл шаруашылыєы єылымизерттеу институты (ПАШЄЗИ) - ґсімдік шаруашылыєы саласын зерттейтін облыс кґлеміндегі бірден-бір єылыми орталыќ. Шаруаларды ауыл шаруашылыєы

3

даќылдарыныѕ жаѕа сорттарымен жјне оларды ґсірудіѕ прогрессивті технологияларымен ќамтамасыз етіп келеді. Институт ќўрылєан 20 жылєа жуыќ уаќыттыѕ ішінде бидайдыѕ 12 сортын, еркек шґптіѕ 2, тарыныѕ 2, мїйізді пышанныѕ 1 сортын зерттеп, ауыл шаруашылыєы ґндірісіне енгізген. Аталмыш институттыѕ єылыми хатшысы Ќымбат Мырзанбекованыѕ айтуынша, ґсімдіктіѕ тек бір сортын зерттеу їшін 12 жыл жўмыс жасалса, оны пайдаєа енгізу їшін 8 жыл уаќыт кетеді. Мамандар ґсімдіктіѕ бўдан басќа да кґп тїріне зерттеу жїргізіп, жаѕа сорттарын енгізіп отырады. Облыс кґлеміндегі егін шаруашылыєыныѕ 70 пайызын бидай ќўраєандыќтан, бўл жерде бидайдыѕ сорттары ґте кґп. Егін шаруашылыєы ґндірісіне енгізілген 12 сорттан бґлек таєы 15 тїрі сынаќта тўр. Бўлар белгілі бір уаќыт ґткен соѕ єана пайдаєа жаратылатын болады. Бидай тўќымы сапалы жјне ќажетті талаптарєа сай отырєызылып, кїтіп-баптауы келісті болєан жаєдайда, бір гектар алќаптан 25-30 центнерге дейін астыќ жинауєа болады екен.

Облыс јкімі Ерлан Арын семинар жўмысына ќатысып, соѕынан аудандаєы іргелі кјсіпорындардыѕ бірі «Болат» шаруа ќожалыєына барды. Мўнда шабындыќ жерлерді аралап, шаруашылыќ тірлігімен танысты. Шаќат ауылдыќ округінде ќўрылєан «Болат» шаруа ќожалыєында бїгінде 7 мыѕ бас ќой, 1 мыѕнан астам ірі ќара мал бар. Ќожалыќ басшысы Серік Сїлейменовтіѕ айтуы бойынша, болашаќта шаруашылыќ жўмысшылары басты кїшжігерді ќой санын арттыруєа жўмсамаќ. Аймаќ басшысы ќазіргі таѕда мемлекет тарапынан ауыл шаруашылыєына їлкен мјнмаѕыз беріліп жатќанын атап ґтті. - Ауылды жјне мал шаруашылыєы ќўрылымдарын ќолдау – болашаќќа жўмсалєан инвестициялармен пара-пар. Себебі, біздіѕ ґѕір аталмыш саланы жанжаќты дамытуєа јбден лайыќ. Бўєан жергілікті ауа райы, топыраќ сапасы мен кадрлар ќўрамы сјйкес келеді. Біз бўл мїмкіндікті толыќќанды пайдалануымыз керек, - деді жўмыс сапарын ќорытындылаєан облыс јкімі.

Јсемгїл ЌАБДУАХИТ, Тілеуберді САХАБА, Павлодар ауданы.

МЕТАЛЛУРГТЕРГЕ -

ќўрмет

Жўма кїні облыс орталыєындаєы Естай атындаєы мјдениет сарайында металлург кїніне арналєан салтанатты шара ґтті. Оєан облыс јкімініѕ орынбасары Арын Ґрсариев ќатысып, металлургия саласыныѕ ќызметкерлерін кјсіби мерекемен ќўттыќтады. Фархат ЈМІРЕ - Біздіѕ ґѕірдіѕ металлургиялыќ кешені отандыќ нарыќта єана емес, јлемдік деѕгейде бјсекелестікке ие. Бїгінде облыста їдемелі индустриялыќинновациялыќ даму баєдарламасы аясында ќўны 744,5 миллиард теѕге болатын 82 жоба жїзеге асуда. Жалпы, металлургия - аймаќ экономикасыныѕ маѕызды салаларыныѕ бірі. Биылєы жылдыѕ ќаѕтармаусым айларында аталмыш салада 181,7 миллиард теѕгеніѕ ґнімі ґндірілді. Республика бойынша металлургия саласыныѕ 20,3 пайызы біздіѕ облысќа тиесілі, - деді Арын Амангелдіўлы. «Ќазаќстан алюминийі» АЌ президенті Алмаз Ибрагимов те жиынєа ќатысушыларды мерекемен ќўттыќтап, ізгі лебізін білдірді. Сондай-аќ, ол зауыттыѕ бірќатар жўмысшысын «Ќазаќстан алюминийініѕ» еѕбек сіѕірген жўмысшысы», «Еѕбек даѕќы» белгілерімен марапаттады. Шара жергілікті ґнерпаздардыѕ концерттік баєдарламасына ўласты.

ТЈРТІПТІК КЕЅЕС

ЈКІМШІЛІК РЕФОРМА

Егер мен јкім Салєырттыќ сан соќтырады болсам... Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА

О

блыстыќ тјртіптік кеѕестіѕ кезекті отырысы ґткізілді. Жиында бірінші болып облыстыќ ќўрылыс басќармасы мемлекеттік сатып алулар бґлімініѕ жетекшісі Динара Сейітова, бас маман Елена Кускова, кїрделі ќўрылыс бґлімініѕ жетекшісі Маќсат Тјшімов, кїрделі ќўрылыс бґлімініѕ бас маманы Дамир Аќылтаевтыѕ тјртіптік істері ќаралды. Олар мемлекеттік сатып алулар конкурсы кезінде белгіленген талаптарєа сай болмаєан ќатысушыларды іріктеуден ґткізіп жіберген. Нјтижесінде «Таза Стар» ЖШС жјне «Портал ПВ» ЖШС жеѕімпаз атанєан. Оларєа 445 746 410 теѕге кґлемінде тапсырыс берілген. Динара Сейітова мен Елена Кускова ґздерініѕ кінјларын тїрлі себеппен жуып-шаюєа тырысты. Ал Маќсат Тјшімов жўмыстары кґп болєандыќтан ќўжаттармен таныспай, ќол ќоя салєанын айтып, аќталды. Дамир Аќылтаев конкурс жїргізілген уаќытта демалыста болєан. Тјртіптік кеѕес мїшелері мўндай јрекеттерді ќызметке деген салєырттыќ деп таныды. Павлодар облысы сот актілерін орындау департаментініѕ №2 Павлодар аймаќтыќ бґлімініѕ сот орындаушысы Ерболат Сїлейменов те мјселеніѕ мјн-жайына жетпей, шешім ќабылдады делінді кеѕес барысында. Анатолий Лысенко есімді азамат салыќ тґлемеу салдарынан мемлекетке 7 млн. теѕгеден астам берешек. Бўл іс сотта ќаралып, шыєарылєан шешімге сјйкес оныѕ зейнетаќысынан аќша ґндіріліп отыру тиіс болєан. Яєни, сот орындаушысы зейнетаќыныѕ 50 пайызын ай сайын ўстап ќалуды ўйєарєан. Ай сайын небары 26 212 теѕге зейнетаќы алатын А.Лысенконыѕ ќолына бїгінде тек 13 мыѕ теѕге тиіп отыр. Ал бўл оныѕ азаматтыќ ќўќыєыныѕ бўзылєаны болып есептеледі. Ґйткені, ЌР Конституциясы 28-бабына сјйкес, јр азамат минималды мґлшердегі зейнетаќыны алуєа ќўќылы, яєни айлыќ кірісі 17 мыѕ теѕгеден тґмен болмауы керек. Ќаржы полициясы Ерболат Аќсатўлы мўны ескермей, 8 ай бойы А.Лысенконыѕ ќўќыєын бўзып келді деп есептейді. Аталєан мјселе бойынша, тјртіптік кеѕес жас маманєа ескерту жасау жґнінде ўйєарым шыєарды. Келесі кезекте сот шешімін орындау барысында аныќ-

ќаныєына жетіп јрекет ету туралы кеѕес берілді. Ертіс аудандыќ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґліміне ќарасты мјдениет їйін жґндеу жўмыстары кезінде де шикіліктер орын алєаны белгілі болды. 2012 жылдыѕ 6 тамызында жўмысын бастаєан «ЌазАдалЌўрылыс» ЖШС жґндеуді 15 ќазанда аяќтауєа тиіс еді. Алайда, бўл мерзімде мјдениет їйі толыќ жґнделмей, 3 млн. 718 мыѕ теѕге игерілмей ќалды. Олќылыќ орын алєан кезде, яєни жґндеу жўмыстары келісілген уаќытта тапсырылмаєандыќтан мјдениет їйініѕ директоры Гїлзада Ќуантаева сотќа шаєым тїсіруге тиіс болатын. Біраќ, басшы мўндай ќадамєа бармаєан. Онысын Гїлзада Сейітжанќызы былай тїсіндірді: - Ауа райыныѕ ќолайсыздыєына байланысты «ЌазАдалЌўрылыс» ЖШС мекемені уаќытылы тапсырєан жоќ. Осыны негізге алып, сотќа бермек болєанмын, біраќ екінші мердігерге хабарласќанда, ол бас тартты. Сондыќтан, амал жоќ, «ЌазАдалЌўрылыс» ЖШС-мен келісімшартты ўзартуєа тура келді. Негізі, келісілген мерзімге дейін олар ќазандыќ жўмысын ретке келтірген болатын. Ал мен їшін еѕ бастысы – жылуды іске ќосу. Мјдениет їйінде орнатылєан ќазандыќ арќылы тек осы мекеме єана емес, екі ќабатты он екі пјтерлі їй де жылу алып отыр. Кїз тїсіп, ќыс жаќындаєан сайын кїнніѕ суыєы кїшейе тїскен шаќта бірінші кезекте жылуды бердік. Ал орындалмаєан жўмыстарды серіктесіміз кґктемде мјресіне жеткізді, біз ґз кезегімізде ќаржысын тґледік. Екі жаќта да бір-біріне деген наразылыќ жоќ, - деді. Павлодар ќаласы жер ќатынастары бґлімініѕ бастыєы Ќайролла Ахажановќа ќатысты мјселе ґткен тјртіптік кеѕесте де ќозєалєан болатын. Ол ќандай да бір конкурс ўйымдастырмастан ЌР Жер ресурстарын басќару агенттігініѕ «Жер кадастры єылымиґндірістік орталыєы» Павлодар облыстыќ филиалымен мемлекеттік сатып алу бойынша 31 200 000 теѕгеге келісімшарт жасасќан. Аталєан мјселені кеѕес мїшелері кґтерген кезде, Ќайролла Ќасенўлы денсаулыєына байланысты отырысќа ќатыса алмай, келесіге шегерілген болатын. Алайда, осы жолы да ќатыспады. Ал тјртіптік кеѕес оны ќызметінен босату туралы ќала јкімі Оразгелді Ќайыргелдиновке ўсыныс жасайтындарын мјлімдеді.

Алдаєы тамыз айында ауылдыќ елді мекен тўрєындары мен ауыл јкімдеріне ќатысты ауќымды ґзгерістердіѕ кїтіп тўрєаны баршамызєа белгілі. Тілеуберді САХАБА

Аќсу ќаласыныѕ аумаєында бўрын он бес ауылдыќ округ болса, јкімшілік реформаныѕ ауылдыќ округтерді ірілендіру негізінде алдаєы уаќытта алты округ ќана ќалады. Ќазіргі таѕда елді мекендердіѕ жер аумаќтары біріктірілген. Енді јкімішілікке ќарасты заѕды тўлєалар арасында ауыс-тїйіс жўмыстары жїргізіліп жатыр. Алєабас ауылдыќ округіне Айнакґл жјне Жолќўдыќ ауылдары ќарайтын болады. Ал, аталєан округке јкім ретінде ўсынылєан їш кандидаттыѕ бірі – Мирхат Валитов. Ол Шыєыс Ќазаќстан ґѕірініѕ тумасы. Семей ќаласындаєы ет жјне сїт ґнеркјсібі институтында ауыл шаруашылыєы саласында білім алєан. Мирхат Фархатўлы - осы жолда кґп жыл еѕбек еткен тјжірибелі маман. Ќазіргі таѕда, Аќсу ќаласындаєы «Аќсу-Коммунсервис» МКМ-ніѕ директоры ќызметін атќарады. Егер М.Валитов сайлауда жеѕіске жетсе, ауылдыќ аймаќтардыѕ кґркеюі мен гїлденуі їшін «не тындырар еді?» деген заѕды сауалдыѕ туындайтыны айдан аныќ. Ол ел Президентініѕ «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы - ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» Жолдауын негізге ала отырып, ауыл тўрєындарыныѕ јлеуметтік ахуалын кґтеру маќсатында бірќатар жўмыстарды жїзеге асыруды жоспарлап отыр. Оныѕ айтуына ќараєанда, «Агро бизнес – 2020» жјне «Жол картасы – 2020» мемлекеттік баєдарламаларыныѕ кґмегімен ет жјне сїт ґнімдерін ґѕдейтін жаѕа кјсіпорындарды ашып, елді мекендегі шаєын жјне орта бизнес

салаларын кеѕейтуге мїмкіндік мол. Сонымен бірге, «Жўмыспен ќамту – 2020» баєдарламасы арќылы да ауыл азаматтарын ќайта оќыта отырып, уаќытша жјне тўраќты жўмыс орындарын ќўруєа болады. - Егер мен јкім болсам, осы жолда ґзімніѕ бар кїш-жігерім мен тјжірибемді ел игілігіне баєыттар едім. Мен мал шаруашылыєы ґнеркјсібі саласында кґп жыл еѕбек еттім. Шикізат ґнімдерін игеріп, нарыќќа шыєару жолын меѕгердім. Егер жоєарыда атаєан жобаларым жїзеге асып жатса, тўрєындар малдыѕ еті мен сїтін ќалаєа тасымалдамай, жергілікті жерде-аќ пайдаєа жаратуєа мїмкіндік туады. Сонымен ќатар, кеѕейтілген салыќ базасына тїскен ќаржыны талан-таражєа салмай, ауыл халќымен аќылдаса отырып, ќажетті салаєа жўмсауды ќолєа алар едім, - дейді Мирхат Фархатўлы. Ќазіргі таѕда Алєабас жјне Жолќўдыќ ауылдары облыс орталыєына жаќын болєанымен, тўрєындардыѕ Аќсу мен Павлодарєа тўраќты ќатынауы дўрыс жолєа ќойылмаєан. Кїніне їш мјрте жїретін жеке меншік автобустар кей кїндері келмей ќалады. Бўл жаєдай ќалаєа ќатынап, жўмыс істеушілер їшін ауыр. Јсіресе, ќыс мезгілдерінде таѕєы уаќытта кґлік тосып, суыќта 1-2 саєат тўрып ќалатын жаєдайлар болады екен. - Егер јкім таєына жайєасар болсам, сол ќўзіретімді пайдалана отырып, жолаушылар кґлігініѕ тўраќтануына атсалысар едім. Облыс орталыєына кїнделікті ќатынап, еѕбек ететін тўрєындар їшін бўл - ґте кїрделі мјселе. Cонымен ќатар, «Дипломмен – ауылєа!» баєдарламасын тиімді пайдалану арќылы кадр мјселесін тїбегейлі шешуге болады. Атап айтќанда, мўєалім, дјрігер жјне мјдениет салаларына жас мамандарды тарту арќылы ауыл тўрмысыныѕ жаќсаруына їлес ќоса аламын дейді, - М.Валитов. Елдіѕ экономикалыќ жјне јлеуметтік тўрєыдан алєа басуында тўрєындардыѕ ќандайда бір істе ауызбіршілігі мен береке-бірлігініѕ атќарар ролі зор. «Келісіп пішкен тон келте болмас» деген наќылды ўстанєан кандидат ауыл тўрєындарыныѕ ынтымаєына баса назар аударатынын айтады.

ХАБАРЛАМА 2013 жылєы 2 тамызда саєат 11.00-де Павлодар ќаласында (ак. Сјтбаев кґшесі, 49 їй, облыс јкімдігініѕ їлкен мјжіліс залы) V сайланєан облыстыќ мјслихаттыѕ ХХ кезекті сессиясы шаќырылады. Сессияныѕ ќарауына Павлодар облысы јкімініѕ облыстыќ мјслихаттыѕ депутаттары алдындаєы 2013 жылєы бірінші жартыжылдыќта облыстыѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуыныѕ ќорытындылары бойынша есебі енгізіледі.

«Азыќ-тїлік келісімшарт корпорациясы» «Еуразия сауда жїйесі» тауар биржасында ґткізілетін «Ќосарланєан ќарсы жасырын аукцион» режиміндегі астыќ сауда-саттыєына ќатысуєа кірісті.


4

ТЎЛЄА

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Кґрнекті аќын Ќалижан БЕКХОЖИННІЅ туєанына – 100 жыл

ХАЛЫЌ ТАРИХ ТОЛЌЫНЫНДА І

1980-81 жылдар Ќазаќстандаєы барлыќ баспалар їшін ґте ќауырт жўмыстар мен сапырылысќан, ќарбалас кґші-ќон жылдары болды. Ќаладаєы барлыќ баспа Абай мен Гагарин даѕєылы ќиылысында жаѕадан тўрєызылєан алты ќабатты мекенге (ќазіргі «Баспалар їйі») ќоныс аударды. Тґменгі ќабаттарєа «Мектеп», «Ќазаќстан», «Ќайнар» баспалары орналасты да, «Жазушы» мен «Жалынєа» бесінші, алтыншы ќабаттар бўйырды. Мен 1979 жылдыѕ ќараша айыныѕ 12-сі кїні Жазушылар одаєыныѕ жаѕадан сайланєан Бірінші Хатшысы Жўбан аєаныѕ (Молдаєалиев) ўсынысымен «Жазушы» баспасына жўмысќа орналастым. Еншіме «Ќайта басылым» деп аталатын редакция тиді. Бўл – ґлі-тірісі бар, їлкенді-кішілі классиктердіѕ шыєармалар жинаєын шыєаратын, таќырыптыќ жоспары кґлемді їлкен редакция болатын. Біздер, арамызда кґптен істейтін тјжірибелі баспагерлер, атап айтќанда, Кїлјнда Ўзаќбаева, Шолпан Тоќсанбаева, Тґлек Тілеуханов, Салиха Їмішева, Ќаракґз Јбдікјрімова жјне «бірде бар да, бірде жоќ» Ќажытай Ілиясов, Абдырахман Асылбеков, Болат Їсенбаев, Серік Сатаев сында «желаяќ жауынгерлер» бар, ќызметтес болдыќ. Редакцияны бір-екі жылдай майдангер аєамыз Жўмабай Тјшенов басќарды. Жўмыс ауќымы їлкен, јрі ауыр. Сол кездіѕ атаќты классик атанєан жазушыларынан М.Јуезовтіѕ – 20, Є.Мїсіреповтіѕ – 3, Є.Мўстафинніѕ – 5, Є.Сланов пен Х.Есенжановтыѕ – 6, Т.Аќтановтыѕ – 5, поэзиядан Ќ.Аманжоловтыѕ – 4, Ј.Тјжібаевтіѕ – 5, Ј.Сјрсенбаевтыѕ – 5, Є.Ормановтыѕ – 4, Ќалижан мен Хамиттіѕ жјне Сырбайдыѕ – 3, Дихан мен Мўзафардыѕ екі томдыќтары (ґзгелерін айтпаєанда) осы редакцияныѕ їлесінде болды. Осы аталєан шыєармалар тїгелдей ґз уаќытында жарыќ кґрді. Ал бўларды дайындап , оќып шыєаруда ќандай ќиындыќтар болды, оєан тоќталып жатпаймын. Ол басќа бір јѕгіменіѕ еншісінде. Ал меніѕ айтќалы отырєаным ардагер аќынныѕ бірі Ќалижан Бекхожинніѕ 3 томдыєына байланысты ґрбіген бір ќызыќты мјселе еді. Јлгі аталєан аќындардыѕ барлыєыныѕ дерлік редакторы мен болатынмын. Солардыѕ ішіндегі еѕ шатаєы да, алєан бетінен ќайтпайтын ќырсыєы да осы Ќалекеѕ кґкем екенін ептеп білетінмін. Оны маєан алдын ала саќтандыру маќсатында Бас редакторымыз Есаєаѕ (Есет Јукебаев) ескерткен-ді. Ґзге классиктердіѕ, мјселен, Јбділда, Хамит жинаќтары дау-дамайсыз, айќайшусыз тып-тыныш шыєып кетіп еді. Ал мына Ќалекеѕ шыєармасына келгенде, бір ўзаќ ґлеѕі жайлы ўстасуєа тура келді. Айќасымыз аќынныѕ екінші томын оќыєан кезде басталды. Бірінші томына ертерек кезде, жастай шаєында жазылєан ґлеѕдері енгендіктен бе, онша дабырасыз, жылєажылєаныѕ арасымен шыєып кеткенбіз. Екінші томєа саяси таќырыптаєы партия, Отан, ўлттар достыєы секілді ґлеѕдері енгендіктен абайламасаќ болмайтын еді. Кеѕестік тјртіп солай, тґбемізден Казлито деген баєып отыр, ќылдан таюєа болмайды! Екінші том, ауызекі айтыла беретін «ќўдай ўрєанда», «Коммунист» деп аталатын ўзаќсонар толєаумен ашылєан екен. Оќи бастасам, айтулы вальюнтарист Никита Сергеевич Хрущев – Кеѕес Одаєындаєы еѕ јділ де, адал, алысты болжай білетін кґреген јрі данышпан коммунист болып шыєа келіпті. Ал оныѕ ќасында Брежнев деген кім, жїргізіп отырєан саясаты ќандай саясат, Хрущевпен салыстарєанда тїкке де тўрмайды... Ќызыќ болєанда наќ сол кезде (сексенінші жылдар) Н.С.Хрущев тўсындаєы

ґрескел ќателер ќатаѕ сынєа ўшырап жатќанды. Ендеше бўл ґлеѕді ќайтіп жібересіѕ?! Жалєыз єана шарты – жинаќтан алып тастау! Оєан автор Ќалекеѕ кґне ме, жоќ па? Оны аќылдасуымыз керек. Ендігі мјселе осы еді... ІІ

Баспаныѕ бас редакторы Есет Јукебаев меніѕ ќорєаушым, јсірелеп айтќанда «телехранительім» іспетті. Ол - ґзгелердіѕ пайымдауынша, «кессе – ќан шыќпайтын» ќатыгез адам. Нені айтса да бўлжытпай орындауыѕ керек! Жўрт солай десе де, ол кісініѕ мінезі маєан ќатты ўнайды. Себебі екеуміздіѕ ўстаєан баєытымыз бір де, принципіміз ортаќ! Есаєаѕ - ќалай дегенде де, партиялыќ ќатаѕ тјртіптіѕ адамы. Онда екі сґйлеу деген жоќ, айтты болды – орындауєа міндеттісіѕ. Мен мўнда ќызметке келмес бўрын-аќ естігенмін: «Есет Јукебаев – еліміздіѕ

«Ер шекіспей – бекіспейді!» – деген емес пе? Јлгі айќастан соѕ Ќалекеѕ баспаєа келуді жиілете тїсті. Біраќ бўрынєыдай емес, сўсты мінезі басылєан сияќты. Сірј ґз ќатесін (ґлеѕдегі ќателікті, Никита Сергеевичті бекер дјріптегенін) тїсінсе, ойланса керек, ашуызасы басылып ќалыпты. Бірде кештеу, жўмыс аяєы таянєан кезде келді де, біздер

Маќсўт НЕТАЛИЕВ

Ќ.Бекхожин облыстыќ «Ќызыл Ту» газетініѕ редакциясында шекарасын кїзеткендердіѕ бірі, ґте саќ кісі. Жўмыстыѕ ќандай тїрі болса да ќатаѕ баќылауєа алады. Тапсырмасын орындамасаѕ, тайып тўрасыѕ!» – дегенді. ...Ал мўндай ќасиет маєан, меніѕ ґзіме бек ўнайды. Себебі осындай «ќатты» мінез ґзіме де тјн десем, маќтанєаным емес. Ќалекеѕніѕ «Коммунист» – Хрущевініѕ таєдырын шешу їшін Есаєаѕа кірдім. Їйреншікті даєдысы бойынша: «Ондай ґлеѕдерді жіберме, ќўдай болса да алып таста! Кґнбеген авторларын маєан жібер!» – деп бўйрыќ берді. Маєан да керегі сол болатын... Їшеуміз – екі баспагер, бір автор болып ўстасайыќ келіп. Ќалекеѕ бар пјлені Есеттен емес, менен кґреді. Кґреді де: «Мына пјлеѕді ќўрт, маєан басќа редактор бер!» – деп, мўрты жыбырлап, ерні кїбірлеп (арасында естілер-естілмес бірдеѕелерді айтып, мені боќтап жїрсе керек) кеѕсені басына кґтереді... Есаєаѕ болса, сјл кїлімсіреп, кґзініѕ астымен маєан бір ќарап ќояды да: – Ќалеке, болмайды єой, бўл жерде редактор прав! Алып тастау керек! Орнына басќа бір ґлеѕіѕізді ќосыѕыз! – деп їгіттейді. Оєан кґнетін Ќалекеѕ бе?! Салып айдап директорєа – Јбекеѕе (Жўмабаевќа) барады єой. Онда да јлгі јѕгіме: «Редакторымды ауыстыр, басќа адамєа бер!» Јбекеѕ жаратылысынан жўмсаќ кісі. Біреудіѕ бетін ќайтару дегенді білмейді. Сол єадетімен, биязы кїлкісімен маєан ќарап: – Маќсўт-ау, тимесеѕші, Ќалекеѕ сўрап отыр єой. Бір єана ґлеѕ болса, бір єана Хрущев болса, ќайтер дейсіѕ, жібере берсейші?! – деп шыєарып салады. Сол сґзге раќаттанєан Ќалекеѕ артына ќасќырша бўрылып, маєан шїѕірек кґзін ќадайды да (атарєа оєы жоќ!) аузы-басы жыбырлап кете барады. Јрине, іштей мені боќтап бара жатќанын сеземін...

араласа бастадыќ. Мені їйіне жиі шаќыратынды шаєырды. Кґбінесе екеуміз оѕаша ќалып јѕгімелесеміз, ґткен-кеткенді сґз етеміз. Ќалекеѕ марќўмныѕ мінезі, жалпы ќызыќ кісі болатын. Сјл нјрсеніѕ ґзіне отќа тїскендей, кїйіп-пісетін. Ашуы келсе, тамаќ дайындап, ќазаќша айтќанда асты-їстіне тїсіп жїретін жеѕгеміз Зайдаханныѕ ґзін

отырєан кабинеттіѕ есігінен бір ќарап, ішке бас сўќпастан шегініп кетті. Бір нјрсені саєалап жїргенге ўќсайды. Сірј, шаруасы менде болуєа тиіс секілді, јйтпесе есіктен сыєаламас еді єой... Бўл меніѕ ойым. Біраќ соѕынан жїгіріп шыєып, «жай жїрсіз бе, Ќалеке?» – демедім. Ґйткені, меніѕ мінезімніѕ де јлгінде айтќанымдай, оѕып тўрєаны шамалы, ќырсыќќанєа – ќырсыєып ќалатыным бар. Ол кезде Ќалекеѕ «Волгасыныѕ» рулінде баласы Ерлан отыратын. Ќалекеѕ аздан соѕ сыртќа шыєыпты да, «Ананы алып кел!» деп Ерланды маєан жіберіпті. Жаєдайды іштей тїсіндім де жиналып, далаєа шыќтым. Сјлем жоќ, сауќат жоќ дегендей, амандыќ-саулыќ сўраспастан ќолындаєы таяєымен ілгері жаќты нўсќаєандай болды. Кґзініѕ астымен маєан жаќтырмай бір ќарап алды да, Ерланєа ымдап, бірдеѕе дегендей болды. «Салют» пе? – деді ол аќырын єана кґлігін орнынан ќозєалта беріп. «Салют» – «Военторгтыѕ» астындаєы шаєын кафе. Соєан бардыќ... «Ґзіме де керегі осы еді» – деп Ќалтай кґкеміз айтќандай, маєан де керегі осы болатын. Сонымен... ІІІ

Осы отырыс Ќалижан аєа екеуміздіѕ бірбірімізді шын тїсініп, татуласуымыздыѕ бастамасы болды. Осыдан былай шындап

де «шыќпыртып» айдап шыєатын... Ал енді ойындаєысы болып, бабына келіп отырса, бўлттан шыќќан кїндей жадырап сала беретін. Бір нјрсеге мјз болєанда кеѕкілдеп кїлгенініѕ ґзі їй ішін жайнатып жіберетін. Жасыратын несі бар, шабыты соќќанда шалќи сґйлеп, ќыз-келіншектерге ќырындайтын да сјттерін кґргенбіз. Бір ќызыєы – «ќызєаншаќ» болатын: «Јлгілерді... табатын мен де, ќызыєып кґретін Берќайыр екеуіѕ!» – деп, раќаттана кїлетін... Бўл ќасиеті жґнінен Ќалекеѕ Хамаѕа (Хамит Ерєалиевке) ќараєанда ашыќ јрі жайдары болып кґрінеді маєан. Ќалижанда кек болмайтын. Хамаѕ мўндайєа тўйыќтау, ґзімшілдеу, тіпті ґркґкіректеу тўрєыда јсер ќалдырады. Жалпы, жарыќтыќ, ќазаќтыѕ екі данышпан аќыны ґздерініѕ табиєи тўрќы, жаратылысы, мінез-ќўлќы жаєынан єаламныѕ екі полюсіне ўќсайтын еді?! Ол жґнінде айтылар јѕгіме алда... Ўмытып барады екенмін, Ќалекеѕ таєыда бір кґѕілденіп отырєанымызда, маєан біраз аќыл-кеѕесін айтты. «Сен, – деді маєан шўќия ќарап, батыстыѕ жігітісіѕ. Солай єой! Ендеше, ґз топыраєына тартып туєан екі Батыр ќыздарыѕ бар: біреуі – Мјншїк, біреуі – Јлия! Соларды ќайсыѕ жаздыѕдар?! Тайыр «Тасќынымен» кетті де, Хамит «Ќўрманєазысымен» кетті. Јбу аєамыз Атырау толќындарымен алысып-жўлысып, Балќан тїбегінде жїр. Ал ќалєандарыѕ ќайда ќарап отырсыѕдар?! Айтќандай, Саєидыѕ «Јлиясы» єана болмаса?.. – Сен, Маќсўт, Ќалекеѕ ќатты айтып жатыр, – деп маєан ренжіме! Мен ґзімніѕ арќа жаєыма тартып, «Мариям – Жагор ќызы» деген поэма жаздым. Оным оќырманєа ўнады. Ал сендерде јйел затына «оќыранып» жоєарыдан ќарайтын ґктем єадет бар... Сен... Маќсўт, Мјншїкті жаз! Ол туралы мен біраз маєлўмат бере аламын. Егер Мјншїкті сен жазбасаѕ, ґзім жазамын, ўќтыѕ ба?!» – «Маќўл, жаз десеѕіз, жазайын, дедім ќол беріп. Біткесін сынаушы ґзіѕіз боласыз! Келістік пе? Келістік!»... Ол 1982 жылдыѕ 24-інші ќаѕтары, жексенбі болатын. Ешкімге, тіпті їй ішіндегі їлкен-кіші адамдарєа да ќарамастан, отыра ќалып, Мјншїк туралы поэма жазуєа кірісіп кеттім. Ќалекеѕніѕ тапсырмасы осындай еді. Наќ осы сјтте есіме тїсті: мен Атырау облысыныѕ Махамбет ауданында шыєатын «Малды ґѕір» газетінде істеп жїрген кезімде

Ќазаќстандыќтардыѕ 4 пайызы єана бес не одан да артыќ балалы болєанды ќалайды екен. «HeadHunter Ќазаќстан» компаниясыныѕ зерттеу орталыєы жїргізген сауалнама нјтижесі осындай.


www.saryarka-samaly.kz

јскери журналист Ольга Чечеткинаныѕ Мјншїк туралы кґлемді очеркі жарияланып (ќандай баспадан екені есімде жоќ), соны шўєыл аударып, облыстыќ «Коммунистік еѕбек» газетініѕ екі нґмеріне бастырєанмын (3-4 апрель, 1965 жыл). Газеттіѕ бўл екі саны да ґзімде саќтаулы. Поэманы жазу їстінде осы очеркте айтылєан кейбір деректерді пайдалануыма тура келді. Сонымен, «Мјнсия» деп аталатын (Батыр ќыздыѕ шын аты бўл) кґлемді поэмамды јлгі жылдыѕ (1982) 10-шы аќпаны кїні аяќтап, нїктесін ќойдым. Сосын аќылшым болєан арќалы аќын Ќалекеѕе звандап, тапсырмасын орындаєанымды айтып, ќашан, ќай жерде кездесу керектігін аќылдастым. Сґз арасында айта кетейін, бўл поэма туралы кейін ардагер аќындар Хамит Ерєалиев пен Єафу Ќайырбеков тым-тјуір ўнамды пікірлер жазды. Ол ґз алдына бґлек мјселе... Меніѕ ќазаќтыѕ аса кґрнекті аќыны Ќалижан Бекќожин аєамызбен ќалай тынысып, ќалай сырлас болєаным турасындаєы есімде ќалєан кейбір жайлар осы еді...

ДАБЫЛ!

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

5

Облыс орталыєындаєы Кривенко 81 мекенжайындаєы кґп ќабатты їй егеуќўйрыќтардыѕ мекеніне айналєалы ќашан. Кеміргіштер тўрєындарды јбден мезі ќылєан. Олар кґпќабатты їйдіѕ жертґлесін ќойып, тіпті, жоєары ќабаттаєы пјтерлерге емін-еркін кіреді. Аула мен подъездіѕ маѕындаєы жаєымсыз иіс ќолќаѕды ќауып, егеуќўйрыќтардан хабар беріп тўрєандай...

ІV

Ќалекеѕніѕ жеке ќара басы єана емес, оныѕ отбасылыќ жаєдайы да меніѕ кґз алдымнан ґтті десем, ќателеспеймін. Жеѕгеміз Зайдахан аѕќылдаєан аќ кґѕіл, аузын ашса, кґмекейі кґрінетін, аќжарма јйел! Ґзін кґѕілді ўстайды. Біреуге ренжу, бір нјрсеге ашулану дегенді ойына да алмайды. Ќалекеѕ кейде ўшпалыќќа салынып, ќаншама баќырып, шаќырып жатса да, Зайдаш (мен осылай атаймын), ќазы-ќартасы аралас сїрі асылєан бір табаќ етімен кіріп келгенде, ќалай бўєып ќалєанын ґзі де аѕєармайтын. Јлгінде «ќызєаншаќ» мінезі бар екенін еске салып ем єой, мені жеѕгемізді Зайдаш дегенім їшін де, марќўмныѕ киліккен кездері болєан: Оныѕ аты Зайдахан єой, неге сен Зайдаш деп ґзіѕнен їлкен кісіні еркелетесіѕ?» – деп жекіретін. Мен: «Онда тўрєан не бар екен, Сізді де ЌалекеЌалеке! – дейміз єой. Јлде орысшалап, «Калижан Нургожаевич!» деуіміз керек пе? Бўл да сол сияќты нјрсе. Ґз тілімізде «пјленше-тїгенше» деп еркелетіп айтсаќ, ол адамныѕ кґѕілі, жалпы рухы кґтеріледі емес пе?!» – деймін ґзімше аќылмансып. Бїгін ойлап отырсам, соныѕ ґзі де бір есте жїретін отырыс екен-ау?! Ерлан інім (Бекќожин) – аса сабырлы да, салмаќты, мінезі майда јрі жўмсаќ, бір сґзбен айтќанда «Ќызмінезді» жігіт. Бўл кїнде жауапты ќызметтер атќарып жїр. Бўрында «Литер Медіа ЖШС-інде Бас директор, «Айќын» гезетінде редакциялыќ алќаныѕ Тґраєасы ќызметін атќарєан, ќазір Президент теле-радио кешенініѕ Бас директоры. Келіншегі Алдан да јдепті, салиќалы жердіѕ, белгілі жазушы Јкім Таразидыѕ ќызы , мјдениетті жан. Ерланныѕ Ердан, Айтан деген бір ўл, бір ќызы бар. Ќалекеѕніѕ кґзі тірісінде кґріп кеткен кіші ќызы Мирасгїл – їш дипломды маман: ўстаз, экономист жјне заѕгер. Ол Абай атындаєы пединститутты , Ќазаќ технологиялыќ институтын жјне Заѕ университетін бітірген. Ґзініѕ жеке нотариалдыќ кеѕсесі бар. Ол да тўрмыс ќўрєан, Јнел есімді бір ќызы бар... Ќалижан аєамыз 1990 жылдыѕ 2 ќазанында 77 жасында дїние салды. Тірі болєанда биыл (2013) ґзініѕ 100-ге толєан ўлы мерейтойын бір ґзі єана емес, бїкіл Баянауыл ґлкесін мекендеген арєын-сїйіндік ўрпаќтары да Ќалекеѕді ќаќ тґрге отырєызып, ат шаптырып, топырлатып той жасап жатар ма еді?! Жарайды, о дїниеде де пейіштіѕ пейілі кеѕ періштелері мўны ескеретін шыєарау... Ќасиетті Ќалекеѕ бірде маєан: «Туєан жері јулиелі Ќызыл тау, руы АрєынСїйіндік, Нўрќожа баласы, – деп жазып ќойшы» – деген еді. Неге екенін айтќан жоќ, біраќ сол бойда жазып алєанмын...

КРИВЕНКО КҐШЕСІНДЕГІ ЇЙДІЅ ТЎРЄЫНДАРЫ ОСЫЛАЙ ДЕП ДАБЫЛ ЌАЄУДА Аќмарал ЕСІМХАНОВА Жеті подъезден жјне 454 пјтерден тўратын кґпќабатты їйдіѕ алдында їйіліп жатќан тўрмыстыќ ќалдыќтарда атжалмандар емін-еркін ґріп жїр. Тўрєындардыѕ мўндай жаєдайєа еті їйреніп ќалєан тјрізді. Тіпті, аулада ойнап жїрген балдырєандарда да еш їрей байќалмайды. «Соѕєы жылдары есік-тесігімізді жауып отырсаќ та, егеуќўйрыќтардан ќўтыла алмай ќойдыќ. Їйдіѕ жертґлесініѕ тазалыєы кґѕіл кґншітпейді, пјтер иелері кооперативі міндетін дўрыс атќармай жатќан сыѕайлы. Егеуќўйрыќтарды жою солардыѕ міндетіне жатпай ма?» - деп наразылыќ білдіреді тўрєындар. Олардыѕ барын пјтер иелері кооперативініѕ тґраєасы жоќќа шыєармайды. Јйтеуір, «улаттыќ» деп отыр. Мјселеніѕ мјн-жайын аныќтау маќсатында аталмыш їйге жауапты «Тўлпар» пјтер иелері кооперативініѕ (ПИК) басшысына жолыєуды маќсат еттік. Дегенмен, басшыны «ўстау» біраз јбігерге салды. Јйтеуір, ПИК тґраєасы Дмитрий Третьяковты јѕгімеге тартудыѕ орайы тїсті. Оныѕ айтуынша, кеміргіштермен кїрес ойдаєыдай, ґз уаќытында жїргізіледі екен. Ол, сондайаќ, егеуќўйрыќтардыѕ дјл осы їйде кґп шоєырлануыныѕ себептерін шама-шарќынша тїсіндіруге тырысты. Мамандардыѕ пайымдауынша, аса ќауіпті кеміргіштердіѕ жылдам кґбеюініѕ басты себебі – тазалыќтыѕ жоќтыєы, тўрєын їй жертґлелері мен подъездеріндегі санитарлыќ нормалардыѕ саќталмауы. Егеуќўйрыќтар їшін їй ќабырєалары да кедергі болмайтынын ескерсек, адамєа тигізер зияныныѕ ќандай болатынын пайымдай беріѕіз. Табиєатынан ґсімтал, иммунитеті мыќты келетін олар 2-3 айда толыќ жетіліп, жылына 2-3 реттен (јр жолы 2–18-ден) кґбейе алады. Тіпті, атжалмандардыѕ тісінде новокаин тектес жансыздандыратын зат болады екен. Адам ўйыќтап жатќанда егеуќўйрыќтардыѕ тістегенін сезбей ќалуы да сондыќтан.

Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ, «Тўлпар» ПИК-ніѕ тґраєасы: - Кеміргіштермен кїрес їздіксіз жїргізіледі. Ґзім басќаратын пјтер иелерініѕ кооперативі павлодарлыќ «Сан-Эко» жјне «Павлодардезинфекция» фирмаларымен келісімшарт жасаєан. Серіктестік нјтижесінде санитар-мамандар јр 10 кїн сайын дезинфекциялыќ жўмыстарды жїзеге асырады. Тјжірибе кґрсеткендей, нјтижесінде егеуќўйрыќтар біршама азайып ќалады. Дегенмен, уаќыт ґте келе, кеміргіштер ќайта кґбейе тїсуде. Тўрєын їйдіѕ подъездерінде тазалыќ жўмыстарын жїргізетін адамдар да бар. Атжалмандардыѕ кґптігін Кривенко 81 їйіне жаќын орналасќан мекемелердіѕ барымен тїсіндіремін. Мјселен, їйдіѕ жанында жартылай фабрикаттарды ґндіретін фирма жјне балыќ ґнімдерін саудалайтын дїкен жўмыс істейді. Бјлкім, оларда да осындай мјселе бар шыєар.

Жанна, тўрєын: - Бўл їйге кґшіп келгеніме біраз болды. Жас ана ретінде ќызымныѕ денсаулыєына алаѕдаймын. Јсіресе, кеш батќанда ќорќынышты. Кеміргіштер ауладаєы ќоќыс маѕында ґріп жїреді. Кґршілерімніѕ айтуынша, оларды улау шаралары жїргізілгенмен, еш нјтиже жоќ. Меніѕ ойымша, ќоќыс тґгетін орын їй жанынан алыс орналасса, мјселе шешімін табатын сияќты.

Ќўралай ЈБДІРАХМАНОВА, Павлодар облысы бойынша санитарлыќ-эпидемиологиялыќ ќадаєалау басќармасыныѕ бґлім басшысы: - Ќала бойынша кеміргіштерді жоюєа баєытталєан дератизация шаралары дер кезінде жїргізіліп тўрады. Їстіміздегі жылы бўл маќсатќа республикалыќ бюджеттен 17 миллион теѕге ќаражат бґлінген. Кґктем мен кїз мезгілінде, яєни кґбею маусымында кеміргіштермен кїрес кїшейтіледі. Сондай-аќ, саябаќтар мен ќоќыс алаѕдары, ойын алаѕдары, мектептер, дене шыныќтыру-сауыќтыру мекемелері, денсаулыќ саќтау нысандары залалсыздандырылады. Дегенмен, бар жауапкершілік пјтер иелерініѕ кооперативтеріне жїктеледі. Јлбетте, кеміргіштердіѕ кґбеюі 6 ай сайын ќалыпќа келетінін ескерсек, екі рет залалсыздандыру аздыќ етеді. Сондыќтан, меншік иесіне ќарамастан, барлыќ мекеме-ўйымдар ай сайын ґз ќаражаттарына дератизация жїргізуі тиіс. Павлодар облысы бойынша кеміргіштермен кїресіп, оларды улаумен айналысатын 10 фирма бар. Таєы бір айта кетерлік жайт, кеміргіштердіѕ орын алмастырып кетпеуі їшін залалсыздандыру шараларын барлыќ мекемелерде бір мезетте жїргізу ќажет. Мўны біз де ескергенбіз. Дератизацияныѕ тиімділігі кеміргіштер мекен ететін єимараттыѕ санитарлыќ-техникалыќ жаєдайына, жертґлелердіѕ ќўрєаќ болуына жјне ќоќыс ќабылдайтын камералардыѕ дер кезінде тазалануына байланысты.

Валентина, тўрєын: - Кґп ќабатты їйге 10 жылдан астам уаќыт бўрын ќоныстанєанмын. Сол кезде егеуќўйрыќтар кґп болатын, бїгін де азаятын тїрі жоќ. Сондыќтан, етіміз јбден їйреніп кеткен. Тіпті, олардыѕ шиќылдаєан дауысынан да ќорыќпайтын болдыќ.

«Жўлдыз», 2013 жыл, №6.

Дубайда артыќ салмаќ тастаєандар кїніне 1 грамм алтын алады. Билік ґкілдері саламатты ґмір салтын дамыту баєдарламасын осылайша танымал етпек.


6

ЎЛТ МЇДДЕСІ

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

КЇРЕТАМЫР

Ќазаќ тілі – ќазынасы халќымныѕ Ќазаќ елі жеке шаѕыраќ ќўрып, тјуелсіздіктіѕ табалдырыєын аттаєалы 20 жылдан асса да, ел егемендігініѕ еѕ негізгі тірегі саналатын ана тіліміз ґзініѕ биік деѕгейіне шыєа алмай келеді. Осы тўста, халќымыздыѕ кґрнекті жазушысы, Халыќ ќаћарманы Бауыржан Момышўлыныѕ «Ґз тілін сезбеген бала ана сїтін татпаєан жетіммен теѕ» деген ґсиетін ескерсек те, ґз тілімізге келгенде мешел баладай орнымыздан тўра алмай жїрген жайымыз бар. Кеѕестік жїйеніѕ ќўрсауында ґткен 70 жылымызєа кешіріммен ќарасаќ та, тјуелсіздіктіѕ таѕымен атќан осынау уаќыттыѕ ішінде ана тіліміздіѕ абыройын арттыра алмаєанымызєа ґкінішпен ќарауымыз керек. Ќазаќ халќыныѕ біртуар ќайраткерлері Јлихан, Ахмет, Міржаќып, Маєжан, Мўхтарлар да осыдан бір єасырєа жуыќ уаќыт бўрын тіл тјуелсіздігін ту етіп, ана тіліміздіѕ болашаќ ўрпаќќа аман-есен жетуін

О

тырыста алєаш болып сґз алєан «Ќазаќ тілін дамыту» ќоєамдыќ ќорыныѕ тґраєасы Мўхит Омаров: «Біреуді ќазаќ тілінде сґйлету їшін, сол тілде бірінші ґзіміз сґйлеуіміз керек. Себебі, отбасында орысша сґйлеп жїріп, басќаларєа їлгі бола алмайтынымыз аныќ. Балаларымыз бен немере-шґберелеріміздіѕ тілін ќазаќша шыєарып, оларды ќазаќ балабаќшаларында тјрбиелеуді бірінші бастасаќ, сонда єана ґз тілімізді ґзгелерге дјріптей аламыз. Ол їшін ґзімізді бїгіннен бастап ќамшылауымыз керек», - деп ґзгеге їлгі кґрсетуге шаќырды. Облыстыќ тілдерді дамыту жґніндегі басќарманыѕ басшысы Ќабжан Еділбайдыѕ айтуынша, кез келген ќызмет кґрсету орындарынан ќазаќ тілініѕ ќолданыста болуын талап етуге мїмкіндігіміз бар. - Мемлекеттік деѕгейде бекітілген тіл заѕнамасы, Елбасымыздыѕ ќолдауымен ќабылданєан тілдерді дамыту мен ќолдануєа арналєан баєдарлама бар. Облыс јкімініѕ ќолдауымен бекітілген іс-шаралар жоспары да белгілі. Енді мемлекеттік тілді ќолданысќа енгізудіѕ ќандай жолдары бар, соны ќарастыруымыз керек. Мјселен, дїкендерде немесе басќа да ќызмет кґрсету орындарында ќазаќтар бір-бірімен ќазаќ тілінде тілдесуін

талап етуіміз керек. Егер, олар оны орындамаса, заѕныѕ шеѕберінде тїсіндіріп айтып кетуіміз керек. Сонда єана мемлекеттік тілді менсінбейтіндер ойлана бастайды, - деген бастама кґтерді ол. «Замандас» ардагерлер клубыныѕ директоры Ќабидолла Шјкјрімов осы жолдаєы ґзініѕ ўтымды ойларын білдірді. - Біз неге барлыќ атауды екі тілде жазамыз? Меніѕ ойымша, кґше, дїкен жјне дјріханалар атауларын тек бір тілде жазатын уаќыт жетті. Ґйткені, осы сґздердіѕ маєынасын тїсінбейтін адам жоќ деп ойлаймын. Сонымен ќатар, басќа да ќўжаттарды бір тілде толтырып, жазып їйрене бастау керек сияќты. Ал, облыстыќ «Сарырќа самалы» газетініѕ бас редакторы Асыл Јбішев тіл саясатыныѕ тїзу жолєа тїсуін балабаќшалардан бастау керектігін айтты. - Балабаќшаларда тјрбиеленетін жеткіншектердіѕ кґретін кинолары кґбіне орыс тілінде. Ал, ќазаќ тілінде шыєарылып жатќан мультфильмдер де олардан еш кем емес.

Тїйін:

Тілеуберді САХАБА

армандаєан. Сондай-аќ, ќазаќтыѕ осыншама бай тілі кїндердіѕ кїнінде ґз биігінен кґрінетініне ныќ сеніммен ќараєан. «Нўр Отан» ХДП облыстыќ филиалыныѕ єимаратында жаѕадан ќўрылєан «Ќазаќ тілін дамыту» ќоєамдыќ ќорыныѕ тґраєасы Мўхит Омаровтыѕ бастамасымен «Ќазаќ тілі жјне ќоєам» таќырыбында «дґѕгелек їстел» шарасы ўйымдастырылды. Аталєан ўйым жаќында єана облыс јкімініѕ ќолдауымен ќўрылып, мемлекеттік тілдіѕ мјртебесін арттыру маќсатындаєы жўмысын осы жиынмен бастады. Шараєа ґѕіріміздегі ќазаќ тілініѕ сойылын соєып, осы жолда тер тґгіп жїрген бірќатар тіл жанашырлары ќатысып, «ќайтсек мемлекеттік тілдіѕ кґсегесін кґгертеміз, ќайтсек ана тілімізді кїнделікті ќолданысќа айналдырамыз?» деген сауалдарєа жауап іздеді.

Осылайша, тілім дегенде жїрегі тынши алмайтын азаматтардыѕ тарапынан ўтымды ўсыныстар мен тиімді пікірлер айтылды. Алайда, осыныѕ бјрі сол дґѕгелек їстел басында єана ќалып ќоймай, іс жїзінде де ґз нјтижесін берсе, нўр їстіне нўр болар еді. Ќажай-ќажай етімізден ґтіп, сїйегімізге тиген осы бір мјселеніѕ тїйіні шешілетін кїн де келер бјлкім.

Жазєы еѕбек –

пайдамен ґткен демалыс Болашаќ мамандардыѕ кјсіби біліктілігін шыѕдау, сапалы тјжірибе жинауына жаєдай жасау – мемлекеттіѕ жіті баќылауындаєы мјселелердіѕ бірі. Жастарды жўмыспен ќамтудыѕ алєышарттары білім алып жїрген оќу орнынан бастау алуы ќажет. Бўл орайда, мектептермен, колледждермен серіктестік ќарымќатынас орнатќан тїрлі ќоєамдыќ ќўрылымдардыѕ орны ерекше. Јсемгїл ЌАБДУАХИТ «Нўр Отан» ХДП Павлодар ќалалыќ филиалы жазєы демалыста оќушыларды жўмыспен ќамту шараларын ќолєа алуда. Бїгінде Усолка шаєын ауданында орналасќан Назарбаев зияткерлік мектебініѕ ќўрылыс жўмыстарына ќаламыздаєы №№22, 14, 4 мектептерініѕ, №9 колледжініѕ оќушылары ќатысуда. - Біздіѕ жасаќта барлыєы 10 сарбаз бар. Олар - ќалалыќ №9 лицейініѕ оќушылары. Бўл нысанда ќўрылыс жўмыстары аяќталды. Біздіѕ міндет – кґріктендіру жўмыстарын атќару. Ќазірде жасаєымыздыѕ барлыќ сарбаздары жўмыспен ќамтылєан. Бўл жазєы демалысты тиімді ґткізіп, жеке ќаражат табуєа јлдеќайда септік

Екіншіден, облыстыќ білім беру басќармасымен бірлесе отырып, мектептерде де жїйелі жўмыс жїргізуіміз керек. Себебі, ќазаќ мектептерініѕ ґзінде оќушылар сабаќтан тыс уаќытта мїлдем орысша сґйлеседі. Осыны баќылауєа алєан дўрыс. Облыстыќ жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќармасыныѕ бас маманы Олжас Јлімхановтыѕ пікірінше, жастар арасында ќазаќша сґйлеуді сјнге айналдыру керек. Себебі, ауылдан келген кґп жастар орысша білмесе де, ќазаќ тілінде ќарым-ќатынас жасаудан ўялады. Сосын олар кїшпен болса да, орысша їйренеді. Жастар арасындаєы ќазаќ тілін менсінбеушілік осыдан туындайды. Екіншіден, ќаладаєы тїнгі клубтарєа баратындардыѕ басым бґлігі ќазаќ жастары. Ґкінішке ќарай, осындай клубтар мен мейрамханаларда бірде-бір ќазаќ јндері орындалмайды. Ендігі жерде, осындай ќоєамдыќ ўйымдардыѕ ыќпалын пайдалана отырып, аталмыш мјселелердіѕ оѕ шешімін табуєа кґмектесу ќажет.

жасайды, - дейді колледж оќытушысы, бригадир Сергей Терещенко. Ал аталмыш оќу орныныѕ 3 курс студенті Дмитрий Караваев газ-электр дјнекерлеуші мамандыєыныѕ ќырсырын меѕгере жїріп, жазєы демалысын пайдамен ґткізгеніне кґѕілі толуда. Ол осы жўмыс орнында жинаєан тјжірибесін ќаладаєы ірі кјсіпорындардыѕ бірінде жалєастырмаќшы. Жалпы, аталмыш нысанда 40 оќушы еѕбек етуде. Олардыѕ міндеттеріне 8 саєаттыќ жўмыс кїнініѕ ішінде кґгалдандыру, кґріктендіру жўмыстарын атќару кіреді. Бір ай ќўрылыс жўмыстарына атсалысќан оќушылар 50 мыѕ теѕге кґлемінде еѕбекаќы алады.

«Ќазаќ тілі жјне ќоєам» дґѕгелек їстеліне ќатысушылардыѕ облыс тўрєындарына

ЇНДЕУІ! Біз, «Ќазаќ тілі жјне ќоєам» дґѕгелек їстеліне ќатысушылар, тјуелсіз еліміздіѕ ўлтжанды азаматтары ретінде мемлекеттік тілдіѕ ќолданыс аясын кеѕейтуге атсалыса отырып, бїкіл облыс тўрєындарына їндеу жариялаймыз. Елбасымыз Н.Ј.Назарбаев 2012 жылєы 14 желтоќсандаєы Жолдауында: «Егер јрбір ќазаќ ана тілінде сґйлеген болса, тіліміз јлдеќашан Ата заѕымыздаєы мјртебесіне лайыќ болар еді. Ўлттыќ мїддеге ќызмет ету їшін јркім алдымен ґзгені емес, ґзін ќамшылауы тиіс емес пе?! Ќазаќпен ќазаќ ќазаќша сґйлессін! Сонда єана ґсеміз. Сонда єана ќазаќ тілі барша ќазаќстандыќтардыѕ ќолданыс тіліне айналады», - деді. Біз Сіздерді ќазаќ тілін їйренуге, дамытуєа, кеѕ ќанат жаюына їлес ќосуєа шаќырамыз. Ґзіміз ана тілінде сґйлемейінше, оны ќўрметтемейінше, ґзге ешкім де бўл тілді де, тілдіѕ иелерін де ќўрметтемейтіндігін жїректеріѕізде саќтауларыѕыз керек. Сондыќтан намысќа тырысып, ґз тілімізді ќўрметтейік, їйренейік, айналамызєа їйретейік! Ќазаќ тілі – мемлекеттік тіл. Ана тіліміз — ўлтымыздыѕ жаны, мјдениетіміздіѕ негізгі жјне елдіѕ рухани ќўндылыєы. Олай болса, осы тілге бар жаєдайды ќоєам тарапынан жасайыќ.

Ќаз ќаза аќпен ќа ќша з сґйл аќ ессін !

АУЫЛ ШАРУАШЫЛЫЄЫ

Жаѕа техника

жўмысты жеѕілдетеді «Еріншек етігін кигенше, пысыќ кїнге кїйіп їлгереді» демекші, бїгінде ќысќа ќамданєан шаруашылыќтар шалєысын сайлап, шабындыќ тґсіндегі ќызу жўмысќа кірісті. Железин шаруалары да мал азыєын дайындау науќанын ойдаєыдай ґткеруде. Бўл ретте, «Пахарь» шаруа ќожалыєы жўмысшыларыныѕ белсенділігі кґпке їлгі екені даусыз. Ќожалыќтыѕ шаруашылыќ басќарушысы Виталий Литвиненконыѕ айтуынша, бїгінде 400 гектар алќаптыѕ шґбі шабылып, 200 гектар аумаќтыѕ шґбі жиналєан. Шґп шабу науќанына заманауи «МасDon M155», «Беларусь» тракторлары, шґп жинаєыш «POLLANT 350 RC Claas» техникасы жўмылдырылєан. Соѕєы аталєан техника шґпті орама кїйінде жинап, кептіреді. Бір ораманыѕ салмаєы 300 келіден асады. «Пахарь» шаруа ќожалыєы ґткен жылы 1500 гектар алќапќа кґпжылдыќ жоѕышќа егіпті. В.Литвиненконыѕ сґзінше, алєаш рет шабылып жатќан жоѕышќа алќабында бидайыќ та бар. Мамандардыѕ айтуынша, елімізде жоѕышќаныѕ 18 тїрі кездеседі екен. Ол – тґрт тїлік малдыѕ «сїйікті» азыєы. Оны алєаш гїлдей бастаєан уаќытта орады. Шґбі шабылєан алќапты

ќайта тыѕайтып, екінші рет мол ґнім алуєа мїмкіндік бар. Жоѕышќаны ґсіру осы жаєынан шаруалар їшін тиімді. - Шабындыќта тґрт адам жўмыс істейді. Жалпы, жоспар бойынша жуыќ арада шґп шабуды аяќтаймыз. Ауа райыныѕ ќолайсыздыєынан сјл кешігудеміз. Шабылєан шґп

пішенсарайда саќталады. Орамаларды пирамида кїйінде ќалап, су ґтпестей етіп жауып тастаймыз. Шаруашылыќ «МасDon M155» техникасын ќолдануда. Жаѕа техника уаќытты едјуір їнемдейді јрі алќапты сапалы орады. Оныѕ дестелегішініѕ ўзындыєы 10 метрді ќўрайды. Мўндай техниканы алєаш рет тізгіндеген механизатор он бір саєат ішінде 124 гектар аумаќты шауып їлгереді, - дейді В.Литвиненко.

Азат СЕРЄАЗИН, Железин ауданы.

Ќазаќстанда 2013 жылдыѕ бірінші жартыжылдыєында 1167 адам жол апатынан кґз жўмєан.


ЌОЄАМ

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Жаќында жылжымайтын мїлікке кредит беру нарыєыныѕ ірі ќатысушысы – Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі 10 жылдыєын атап ґтеді. Ґзініѕ алєашќы мерейтойы ќарсаѕында банктіѕ клиенттерге дайындаєан тосынсыйлары да жоќ емес. Осы жјне басќа да кґптеген жайттар туралы біздіѕ тілшімізге Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкініѕ Басќарма Тґрайымыныѕ орынбасары Талєат БАИЛОВ јѕгімелеп берді. - Талєат Абдуллаўлы, осынау маѕызды кїн ќарсаѕында банкте алєашќы онжылдыќ ќорытындыларын жїргізіп жатќан боларсыздар. Айтыѕызшы, Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі бїгінде ќандай табыстарєа ќол жеткізді? - Јрине, 10 жыл ішінде аз жўмыс жасалєан жоќ. Ґзіѕіз саралап кґріѕіз, банк жўмыс істеген бірінші жылы біз халыќпен тек 401 тўрєын їй ќўрылыс жинаќ шартын єана жасаєан болсаќ, он жыл ішінде олардыѕ саны мыѕ есеге артты! 2003 жылдан бастап банкте 425 мыѕнан астам тўрєын їй ќўрылыс жинаќ шарттары ашылды. Осы уаќыт ішінде халыќќа 50 мыѕнан астам заем берілді. Халыќќа ґзініѕ меншікті банктік ґнімдерін берумен ќатар, банк тўрєын їй ќўрылысын дамытудыѕ мемлекеттік жјне салалыќ баєдарламаларыныѕ операторы да болып табылады. Еѕ алдымен бўл 2008-2010 жылдарєа арналєан баєдарлама болды. Ќазіргі уаќытта біз кїннен кїнге ќарќын алып келе жатќан «Ќолжетімді тўрєын їй-2020» баєдарламасыныѕ екі баєыты бойынша жўмыс істеп жатырмыз. Сондай-аќ, 10 жыл ішінде филиалдыќ желіні кеѕейту бойынша їлкен жўмыстар жїргізілді. Бїгінде еліміздіѕ барлыќ облыс орталыќтарында банктіѕ 17 филиалы жўмыс істейді. Ендігі жерде біз тек облыс орталыќтарында єана емес, сонымен ќатар, аудандар мен ґѕірлерде де ќызмет кґрсету орталыќтарын ашуєа кїш жўмылдырудамыз. Ќазіргі таѕда 11 ќызмет кґрсету орталыєы жўмыс істеу їстінде, биылєы жылы: Жаѕаґзенде (Маѕєыстау обл.), Теміртауда (Ќараєанды обл.), Аќсайда (Батыс Ќазаќстан обл.) жјне Шымкентте таєы 5 ќызмет кґрсету орталыєын ашамыз. 2016 жылєа дейін 29 ќызмет кґрсету орталыєын ашу жоспарымызда бар. Жалпы алєанда, банк халыќќа жаќын болу їшін бар мїмкіндікті жасайды. - Ал банк жўмысыныѕ ќаржылыќ кґрсеткіштеріне ќатысты не айтасыз? - Сіздерді сандармен шаршатпай-аќ ќояйын. Тек ґткен жылы Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі жаќсы ќаржылыќ кґрсеткіштерге ќол жеткізгенін атап айтќым келеді. Біз ґз активтерімізді арттырдыќ, жаќсы таза пайдаєа жеттік. Банктіѕ несиелік ќоржыны да сапалы. Проблемалы кредиттер їлесі 2 пайыздан аспайды – бўл кредит берудіѕ консервативтік жаєдайларына жјне ќарыз беру бойынша біздіѕ мамандардыѕ жўмыс істеу сапасына байланысты. Банк рейтингілері де тўраќты жјне елдегі їздік рейтингілердіѕ бірі болып табылады.

Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі — бўл белгілі бір баєыттаєы банк, ґз саласындаєы жалєыз ќаржы институты, оныѕ миссиясы – Ќазаќстан халќыныѕ тўрєын їй жаєдайларын жаќсарту. Азаматтар тўрєын їйді жґндеу, жаѕарту, салу жјне сатып алуєа, ипотекалыќ кредиттерді ќайта ќаржыландыруєа, сондай-аќ жер телімін сатып алуєа ќатысты барлыќ мјселелер бойынша бізге ґтініш жасай алады. - Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкініѕ ґнімдері

ґтеді. Клиенттер дербес ќызмет кґрсету автоматтарын ќуана-ќуана пайдаланады. Айтпаќшы, біздіѕ клиенттерге ќолайлы болу їшін біз Халыќ Банкпен жјне Ќазкоммерцбанкпен келісімге ќол ќойдыќ, ендігі жерде олардыѕ Интернет-банкингі мен банкоматтарыныѕ ауќымды желісі арќылы біздіѕ клиенттеріміз депозитке аќша салу немесе ќарызды ґтеу мїмкіндігіне ие болды. Сондай-аќ бізде БТА Банктіѕ терминалдыќ желісі, Еуразиялыќ банктіѕ филиалдары мен Ќазпошта бґлімшелері арќылы тґлем жїргізу бойынша келісімдерге ќол ќойылды. - Талєат Абдуллаўлы, айтыѕызшы, ќазаќстандыќтар банктен «Ќолжетімді тўрєын їй-2020» баєдарламасы бойынша кредитті ќалай ала алады? - Банк аталєан баєдарламаныѕ екі баєыты бойынша жўмыс істейді - халыќтыѕ барлыќ санаттарына арналєан жјне жас отбасыларєа

10 ЖЫЛДЫЌ СЕНІМДІ ДАМУ жўртшылыќ арасында кеѕінен танымал. Сіздердіѕ филиалдарыѕыз бен бґлімшелеріѕізде кезек кїтушілер саныныѕ артуы да осыныѕ дјлелі болса керек. Сіздер бўл мјселені ќалай шешіп отырсыздар? - Былтырєы жылдан бастап біз ґзіміздіѕ дербес ќызмет кґрсететін тґлем терминалдарын сатып алу жјне орнату жўмыстарын жїргіздік. Клиент енді кассаєа бармай-аќ, кезексіз, терминалдардыѕ кґмегімен депозитке аќша салу немесе кредитті ґтеу мїмкіндігіне ие болды. Олардыѕ артыќшылыєы — ќарапайым интерфейс жјне екі тілдегі жўмыс істеу мјзірі. Кез келген адам бўл ќызметті пайдалану арќылы оныѕ ќарапайымдылыєы мен ыѕєайлылыєына кґз жеткізе алады. Сонымен ќатар, терминал арќылы тґлем жасаєанда банк комиссия алмайды. Ґткен жылы біз 35 терминал сатып алдыќ, олар банктіѕ барлыќ 17 филиалына орнатылды. Терминалдар 2013 жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап жўмыс істеп тўр. Биылєы жылы біз ќосымша 19 терминалдан ќўралєан терминалдардыѕ жаѕа партиясын сатып алмаќшымыз, олар ґѕірлерде орнатылатын болады. - Клиенттер бўл жаќсы жаѕалыќќа оѕ баєа беріп їлгерген шыєар? - Ґзіѕіз байќап ќараѕыз: тек терминалдар арќылы єана ай сайын шамамен 1 млрд. теѕге

арналєан тўрєын їй. Бірінші баєыт бойынша жўмыс істеу тетігі мынадай. Жергілікті атќару органдары ќўрылыс салушыны таѕдап алады жјне їйлерді салады. Банк біздіѕ салымшылардыѕ ішінен тўрєын їй сатып алушылар пулын ќўрастырады. Бір айта кететіні, кредит алу їшін ґз тґлем ќабілетін растай алмаєан азаматтар 2013 жылєы 1 ќаѕтардан бастап тўрєын їйді кейіннен сатып алумен жалєа ала алады. Кредит алудыѕ мўндай жолы јлдеќайда жеѕіл екендігі тїсінікті, себебі тўрєын їйдіѕ 1 шаршы метрі їшін жалдау аќысы 100 теѕгеден аспауы тиіс жјне бўл барлыќ ґѕірлерде бірдей баєа. Жалдаушылар тек коммуналдыќ ќызметтерге аќы тґлейді. Жалєа алудыѕ еѕ жоєары мерзімі — 8 жыл. Бўл уаќыт ішінде салымшылар бізде депозит ашады жјне кредитке аќша жинаќтай алады. Егер ќажетті соманы ертерек жинаќтай алса, банк кредитті мерзімінен бўрын беруі мїмкін. Міне, сол кезде жалєа алушы ґзініѕ жалдамалы тўрєын їйін

7

сатып ала алады. Жас отбасыларєа арналєан тўрєын їйге келсек, Баєдарламада олар їшін тўрєын їйді кейіннен сатып алумен жалєа алу мјселесі кґзделген, жалєа алудыѕ еѕ жоєары мерзімі 8 жылды ќўрайды. Јкімдіктердіѕ ујкілетті органы жас отбасылардыѕ тізімін ќўрастырады. Содан кейін жалєа алуы їшін біз олардыѕ тґлем ќабілетін тексереміз. Содан кейін барып жастар Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкінде салым ашады жјне тўрєын їйді јрі ќарай сатып алу їшін ґз ќаражаттарын жинаќтай бастайды, ал банк тўрєын їйді сатып алуєа заем береді. Жас отбасылар їшін жалєа алу тґлемі 0 теѕгені ќўрайтынын атап айту ќажет, олар ґздері пайдаланатын коммуналдыќ ќызметтерге єана аќы тґлейді. Бўл баєыт бойынша тўрєын їй объектілерініѕ ќўрылысы басталып та кетті. - Біздіѕ редакцияєа Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкінен бюджеттік ќаражаттарды пайдалана отырып кредит алу мїмкіндігі туралы кґптеген сауалдар келіп тїседі. Естуімізше, олар бойынша мґлшерлемелер тґмен екен. Шынында солай ма? - Иј. Ол їшін заемшы, біріншіден, ґзі баєдарламаєа ќатысуєа ґтініш берген елді мекенде кем дегенде екі жыл тіркеуде тўруы керек. Екіншіден, меншік ќўќыєында оныѕ мїлде тўрєын їйі болмауы керек немесе ол тўрєын їй жаєдайларын жаќсартуєа мўќтаж болуы ќажет (егер отбасыныѕ јрбір мїшесіне шаќќанда тўрєын їйдіѕ ауданы 15 шаршы метрден кем келсе). Їшіншіден, заемшы ЌР азаматы болуы керек немесе оныѕ оралман мјртебесі болуы ќажет. Мўндай жаєдайда, алдын ала заемдар бойынша мґлшерлемелер јдеттегіден тґмен болады. Алдын ала тўрєын їй заемдары бойынша арнайы сыйаќы мґлшерлемелері жылдыќ 8%-ды ќўрайды (тиімді мґлшерлеме жылдыќ 8,3% бастап), аралыќ тўрєын їй заемдары бойынша жылдыќ 6,5% - 7% деѕгейінде (тиімді мґлшерлеме жылдыќ 7,2% бастап). Банк бґлімшелерінде кеѕес алєан кезде бўл мјселелер бойынша халыќ менеджерлерден толыќ аќпарат ала алады. - Талєат Абдуллаўлы, банк ґзініѕ 10 жылдыєы ќарсаѕында клиенттерді ќуантуды да ойластырєан шыєар? - Јрине! Мерейтойєа байланысты 2013 жылєы 1-31 шілде аралыєында ґз клиенттерімізге банктіѕ барлыќ комиссияларына 10 пайыз жеѕілдік ўсынамыз.

Валерий ШМАКОВ.

Ќосымша аќпараттарды «Ќазаќстанныѕ Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкі» АЌ-ныѕ аймаќтыќ филиалынан ала аласыздар. Мекен-жайы: Павлодар ќаласы, Академик Шґкин кґшесі , №100 їй, тел.: 8 (7182) 34-08-99, 34-09-26 немесе www.hcsbk.kz сайтында. Call-centre: 8-800-080-1880 (ќоѕырау шалу тегін)

ХАТЌОРЖЫН

Барлыєы –

Имандылыќ бастауы

балалар їшін

Мјшћїр Жїсіп мешітінде ўйымдастырылєан діни сауат ашу лагеріне 6-16 жас аралыєындаєы 28 - ер жјне 32 ќыз бала ќатысты. Ўл балаларєа арналєан лагерь маусым айыныѕ 15-інен басталды.

Павлодардаєы №30 орта мектеп ўжымы оќушылардыѕ жазєы демалысын тиімді ґткізуге ерекше маѕыз берді. Биылєы жазєы кезеѕде оќу ордасы жанынан сауыќтыру лагері ашылып, 100ден астам жеткіншекті кґѕілді демалыспен ќамтыды. Сондайаќ, аз ќамтамасыз етілген отбасылардыѕ балалары Шыєыс Ќазаќстан облысындаєы «Голубой залив» демалыс орнына сапарлап барды. Сауыќтыру лагері жанында пјндік сыныптар да жўмыс істеді. Оларєа ќатысатын оќушылар математика, ґлкетану баєыттары бойынша білімдерін жетілдірді. Сондай-аќ, бос уаќыттарында ќаланыѕ кґрікті жерлерін аралап, жазды тиімді ґткізді.

Роза НЎРПЕЙІСОВА, №30 мектеп директорыныѕ орынбасары, Павлодар ќаласы.

Онда арнайы баєдарлама бойынша діни-танымдыќ жўмыстар мен сабаќтар жїргізіліп, шілденіѕ 5-і кїні білімдерін пысыќтайтын сынаќ тапсырды. Сынаќтан кейін имандылыќ таќырыбындаєы кітаптар, жаттайтын иллјћи ґлеѕдер мен бейнефильмдерініѕ электрондыќ нўсќалары табысталды. Оєан ќоса, јр балаєа жазєы лагерьге белсене ќатысќаны їшін бас имам Н.Исеновтіѕ атынан Алєыс хаттар мен сыйлыќтар табыс етілді. Ўл балаларєа ќаламыздаєы Јбу-Бјкір Сыддыќ медресесініѕ ўстазы Бердібек Оянєанўлы мен Нўр-Мїбјрак университетініѕ тїлегі Айдарбек Сатабаев дјріс берді. Ал, лагерьге келуші ќыз балаларєа Диляром Абдуманапќызы мен Аќерке Тўрєанбайќызы сынды ўстаздар діни дјріс беріп, жас жеткіншектердіѕ имандылыќ жолына тїсуіне себепші болды. Ќўран јліппесі, иман негіздері, єибадат-ќўлшылыќ жјне ислам јдебі сынды сабаќтарымен ќоса, имандылыќ таќырыбындаєы бейнефильмдер кґрсетілді. Ќыз балалар лагеріне 5-15 жас аралыєындаєы жас жеткіншектер ќатысты. Олардыѕ арасында ќасиетті Рамазан айында Ораза ўстауєа ниеттеніп, рухани жјне психологиялыќ тўрєыда ґздерін

дайындап, ўстаздарынан аќыл-кеѕес алєандары да бар. - Енді олар алдаєы уаќытта осы жазєы лагерь барысында їйреніп, білгендерін ґз ґмірлерінде де пайдаєа жаратып, ислам дінініѕ тазалыєын бойларына берік ўстаєан тјрбиелі ўрпаќ ќатарында болады деген ойдамыз,– дейді ўстаз Диляром Бектаева.

Амантай ТОЙШЫБАЙЎЛЫ, Мјшћїр Жїсіп мешітініѕ баспасґз хатшысы.

Астана кїні

Аќсу ауылдыќ аймаєына ќарасты Ќызылжар орта мектебіндегі жазєы лагерьде Елорданыѕ 15 жылдыќ мерейтойына арналєан «Астана – јсем ќала» атты шара ґтті. Оєан «Нўр Отан» ХДП Аќсу ќалалыќ филиалы тґраєасыныѕ орынбасары Айдос Оразалин ќатысты. Мерекелік концертке мектеп жанындаєы «Болашаќ» сауыќтыру жјне «Чемпион» спорт лагерініѕ тјлімгерлері јн мен жырдан шашу шашты. Ал спорттыќ шараєа Ќызылжар жјне Сарышыєанаќ ауылдарыныѕ, сондай-аќ, Ќ.Ќамзин атындаєы орта мектептіѕ спортшылары ќатысып, баќ сынады. Бірінші орын ќызылжарлыќтардыѕ еншісіне тисе, екінші орынєа Ќ.Ќамзин атындаєы мектеп оќушылары ие болды. Ал їшінші орын тўєырынан Сарышыєанаќ мектебініѕ жеткіншектері кґрінді. Спортшылар «Нўр Отан» ХДП Аќсу ќалалыќ филиалы атынан маќтау ќаєаздарымен марапатталды. Ґз тілшіміз.

Француз єалымдары тіршіліктіѕ жаѕа формасын, басќа єаламшарда пайда болєан їлкен вирусты тапќанын мјлімдеді. Єалымдар оны Пандора вирусы деп атады.


8

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

ДЇНИЕ-ДУМАН

www.saryarka-samaly.kz

«Ќўлпырєан мекен Баянауыл!» жўлдызды Жасыбай жаєалауында ґнерпаздар осылай деп јн салды Басы 1-бетте

ЛЕБІЗ

Жасыбай жұлдыздарыы Жарќырап жўлдыз саулап Жасыбайєа, Нўр тґккен ќалыѕ орман, жасыл жайєа. Жамырап тїнгі аспанєа кґл тоєысып, Жўлдыздан шашу шашќан асыл Ай да. Маќпал тїн аќ сјуледе мјнді єўрып, Жўлдыздар сахнасын сјнді ќўрып. Соєылып јн ќанаты шыѕ басына, Тау бірге дауыстайды жаѕєырыєып. Ќуаныш кґл басында кернеп шаттыќ, Јуелден жаќсыда жаќ кґрмек шаттыќ. Жанартау јр жїректе атќылайды, Бесігін махаббатын тербеп саќтыќ. Шарыќтап ґнерпаздар асќан даѕќы, Алдында јділ ќазы басќан талќы. Бўлбўл їн, сўлу дауыс шеннен шыєып, Дїркіретіп алаќан соќќан халќы.

Осылайша, Жасыбай кґлініѕ жаєалауына жиналєан ґнерсїйер ќауым Ертіс-Баян јндеріне ќўлыќ ќўрышын ќандырып, тамаша кешке тјнті болды. Бўл фестиваль халыќаралыќ деѕгейде ґткізуге татиды, деп баєа берісті ґзге ґѕірлерден келген меймандар. Баянауыл аспанында Ертіс-Баян јуендерін ќазаќ эстрадасыныѕ жарыќ жўлдыздары – «МузАРТ» ансамблі, «Жігіттер», «KZ», «Алашўлы» топтары, Рамазан Стамєазиев, Меруерт Тїсіпбаева, Ўлжан Айнаќўлова, Жанар Айжанова, Серік Ибрагимов, Тамара Асар, Жанна Орынбасарова жјне Айбек Бекбосын јуелетіп, жўртшылыќтыѕ ќўрметіне ие болды. Ал фестивальді «Ќазаќстан» ўлттыќ арнасыныѕ мамандары Майя Веронская, Берік Кґшербек жјне М.Јуезов атындаєы ќазаќ академиялыќ драма театрыныѕ јртісі Азамат Сатыбалды жїргізді. Думанды шараны кґпшілікпен бірге облыс јкімі Ерлан Арын тамашалады.

Ќазаќќа еркіндіктіѕ ґтті зары, Баянныѕ јлемге аян ўл-ќыздары. Тарихтыѕ тјуелсіздік кїні туды, Жарќырай бер, Жасыбай жўлдыздары! Ґнердіѕ иірімі кґп, ырєаќтары, Єылым, білім, еѕбексіз ќўрєаќ бјрі. Јлемге ќазаќ елін танытыѕдар, Ќозы Кґрпеш, Баянныѕ ўрпаќтары. Зекебай СОЛТАНБАЙЎЛЫ, Баянауыл ауданы.

Азамат САТЫБАЛДЫ, М.Јуезов атындаєы ќазаќ академиялыќ драма театрыныѕ јртісі: - «Жўлдызды Жасыбай» кеші былтыр керемет ґткен-тўєын. Ал биыл шараныѕ бјсі одан сайын арта тїсті. Јнші їшін халќымыздыѕ салмаќты да салиќалы јндерін шырќап, жїректерге жеткізуден асќан баќыт бар ма? Халыќтыѕ ќуанышымен ортаќтасып, јдемі кешті тамсана жїргіздік. Рамазан СТАМЄАЗИЕВ, дјстїрлі јнші: - Баянауыл – ўлттыѕ бетке ўстар талай ірі тўлєаларын тудырєан ќўтты ґѕір. «Жўлдызды Жасыбайда» осынау киелі мекенніѕ топыраєынан жаралєан Жаяу Мўсаныѕ «Аќшашаќ» јнін орындау баќыты маєан бўйырды. Жалпы, бабамыздыѕ шыєармашылыєымен етене таныспын, ґмірі мен їшін – ґнеге. Оныѕ туындылары јн ќоржынымда ерекше орынєа ие. Жалпы, осындай ќазаќ музыкасы жаућарларын елге, халыќќа таныту ґнер адамыныѕ арманы єой. Бўл мўратќа осы ретро-фестиваль арќылы жетудеміз деп ауыз толтырып айта аламын! Ретро-фестивальдіѕ болашаєына зор сенім артамыз. Тіпті, республикалыќ емес, халыќаралыќ деѕгейде ўйымдастырылса деген тілек бар.

«KZ» тобы: - Баянауыл ґѕіріне алєаш рет аяќ бастыќ. Шыны керек, осындай керемет ґлкені кґргенде «Јттеген-ай, бўрын неге келмедік!?» - деп ґкініп те ќалдыќ. Ретро-фестиваль барысында С.Торайєыровтыѕ сґзіне жазылєан «Аќќудай їлбіреген сўѕєаќ мойын» јнін шырќадыќ. «Јнніѕ таєдыры јншіге байланысты» демекші, бўл шыєарманыѕ ќазаќ эстрадасында биік шыѕєа жететініне сенімдіміз!

Ќўрметті жамаєат!

Баянауыл ауданы. Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

«Ќозєан» шежіресі» кітабыныѕ жарыќќа шыќќанын хабарлаймыз. Кітапты Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 143-їй мекен-жайында орналасќан «Баспасґз їйі» єимаратыныѕ бірінші ќабатынан сатып алуєа болады. Телефоны: 8 (7182) 61-80-32.

Гонконг ќаласында жауынгерлік жекпе-жектіѕ шебері, актер Брюс Лиге арналєан кґрме ашылды.


РЕСМИ БҐЛІМ

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz Їйлесімдік жјне жастар мен јлеуметтік талаптарды ґткізу бґлімініѕ бастыєы (DO-3). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына ќарай – 84563 теѕгеден 114032 теѕгеге дейін. Негізгі функционалдыќ міндеттері: Нысаналы мемлекеттік жастар саясатын жїргізу бойынша іс-шаралар ґткізу маќсатында мемлекеттік органдармен, ќоєамдыќ ўйымдармен, облыстыѕ ќалалыќ жјне аудандыќ јкімдігініѕ аппараттармен ґзара бірлесіп жўмыс істей алуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік жастар саясаты туралы» заѕыныѕ, басќа да заѕдылыќ актілердіѕ орындалуын ќамтамасыз ету бойынша жўмыста, жастар баєдарламасын ґѕдеу мен ґткізуге ќатысу. Облыс јкімініѕ жастар јрекеті бойынша Їйлестірушілік Кеѕесініѕ јрекетіне, жастар саясаты мјселесі бойынша жиналыстар мен басќа да іс-шараларєа ќатысу. Жастар арасында жан-жалдыќ жаєдайларды сауалдар, сауалнамалар, басќа да јлеуметтік зерттеулер арќылы болжау жјне талќылау, жастар арасындаєы ќозєалысын, бірліктерін, бірлестіктерін, кґѕіл-кїйлерін зерттеу маќсатында аныќтау. Басќарманыѕ басќа да ќўзіреттіліктерін жїзеге асыру. Баєынушы ќызметкерлердіѕ жўмысын жоспарлау, ўйымдастыру, баќылау жјне ујжділеу ќабілеттілігі, ќоєамдыќ-саяси оќиєаларды жинаќтай жјне талдай алу ќабілеттілігі. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (мемлекеттік басќару, саясаттану, журналистика, јлеуметтану, педагогикалыќ, техникалыќ, заѕгерлік, экономикалыќ мамандар). 1) Мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес;2) мемлекеттік органдарда басшылыќ не ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес;3) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі їш жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем;4) жоєары оќу орнынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы;5) єылыми дјреженіѕ болуы.

«Жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќармасы» мемлекеттік мекемесі јкімшілік лауазымыныѕ «Б» корпусындаєы бос орынєа конкурс ґткізу туралы жариялайды. Мекен-жайы: 140000, Павлодар ќаласы, К.Маркс кґшесі, 202/5, аныќтама телефондары: (87182) 61-82-19 (факс), электрондыќ пошта мекен-жайы uvmppavl@mail.ru Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Їйлесімдік жјне жастар мен јлеуметтік талаптарды ґткізу бґлімініѕ бас маманы, санаты (DO-4). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына ќарай – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Негізгі функционалдыќ міндеттері: Нысаналы мемлекеттік жастар саясатын жїргізу бойынша іс-шаралар ґткізу маќсатында мемлекеттік органдармен, ќоєамдыќ ўйымдармен, облыстыѕ ќалалыќ жјне аудандыќ јкімдігініѕ аппараттармен ґзара бірлесіп жїмыс істеуін жїзеге асыру, жастар баєдарламасын ґткізу мен жандандыруєа ќатысу, аймаќта жоєары тўрєан органдарєа жастармен жўмыс жасау мјселесі бойынша аќпарат жјне аныќтамалар дайындау, облыс аумаєында балаларєа жјне жастармен жўмыс жасау мјселесі бойынша аќпарат, аныќтамалар дайындау, облыс аумаєында балаларєа жјне жастарєа арналєан јрекет етуші ўйымдар туралы дерекќор ќалыптастыру, жастар арасында жанжалдыќ жаєдайларды сауалдар, сауалнамалар, басќа да јлеуметтік зерттеулер арќылы болжау жјне

болдырмау, басќа да баєыну ќўзіреттілігініѕ ішінде жїзеге асыру, кґпшіл, талдай алу ќабілеті. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білімі (мемлекеттік басќару, саясаттану, журналистика, јлеуметтану, туризм, педагогикалыќ, техникалыќ, заѕгерлік, экономикалыќ мамандыќтар), орта білімінен кейін рўќсат етіледі (саясаттану, журналистика, јлеуметтану, педагогикалыќ, техникалыќ, заѕгерлік, экономикалыќ мамандыќтар). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажеті басќа да міндетті білімдер. Конкурсќа ќатысу їшін (ґкілетті орган белгіленген нысандаєы ґтініш; ґкілетті орган белгіленген 3х4 їлгідегі суретпен нысандаєы сауалнама; білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмелері; еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; Ќазаќстан

«Павлодар облысы Екібастўз ќаласы Ќоянды ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ, 141200, Павлодар облысы Екібастўз ќаласы, конкурстыќ комиссия, аныќтама телефондары/факс : 741237, 743679, электронды пошта: ak_koyandy@mail.ru; «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы Ќоянды ауылдыќ округініѕ јкімі аппараты» ММ бас маманы (санаты EG-3) бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды. Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 53813,04 теѕгеден 72391,35 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќазаќстан Республикасы Заѕдарыныѕ ґнеркјсіптік кешен дамуымен жјне ветеринариямен басќа нормативті Заѕєа сїйінген актілердіѕ орындалуы. Аграрлыќ инфраќўрылымдарды дамыту бойынша баєдарламаларды жїзеге асыруєа жјне жасауєа атсалысу. Ауылдыќ округініѕ мал дјргерлік жаєдайларын баќылау. Малдарда жјне адамдарда кездесетін ортаќ аурулардан тўрєындарды саќтауды ўйымдастыруды денсаулыќ саќтау мекемелерімен ґзара бірігіп жїзеге асыру, аќпаратымен алмасу. Мал корымдарыныѕ ќўрылысы («биотермиялыќ шўнќырлар») жјне олардыѕ мал дјрігерлік нормативтерімен сјйкестікте ўстауын ќамтамасыз ету. Ќазаќстан Республикасыныѕ мал дјрігерлік саласындаєы басќа да нормативті-ќўќыќтыќ актілермен сјйкес, мал дјрігерлік ережелермен жјне нормалармен белгіленген іс-шараларды ўйымдастыру туралы аќпаратты беруді ќамтамасыз ету. Халыќ арасында мал дјрігерлігі мјселелері бойынша аєартушылыќ жўмыс жїргізу. Мал шаруашылыќ нысандарын пайдалануєа ќабылдау жјне ґндірісті ўйымдастыру, малдарды союєа жјне малдан алынатын шикізат ґнімдерін ґндеу бойынша комиссия ќўру. Малдан шыєатын денсаулыќ їшін ќауіпті ґнімдерді ќўрту немесе зиянсыздандыру «залалсыздандыру», шешім ќабылдап немесе мемлекеттік мал дјрігерлік тексеруші карантинніѕ ўсынуымен, мал дјрігерлік шаралардыѕ кешен ґткізуінен кейін ауылдыќ округінде аумаќтарына малдан жўєатын жўќпалы аурулардыѕ ошаќтарын жою. Есеп жјне мониторингке ќарсы эпизоотикалыќ шаралардыѕ жоспарлы ґткізілуі. Жўмыс ўйымы сиырлар мен тайшалардыѕ жасанды жолмен ўрыќтандыруда. Ќазаќстан Республикасыныѕ мал дјрігерлік Заѕын бўзулардыѕ ескертуіне шара ќолдануда. Табу,кїмбез, талдау, мал дјрігерлік есепті жјне олардыѕ облыс органдарына ўсынылады, Ќазаќстан Республикасыныѕ облысында Заѕ шыєарумен ветеринария. Малєа мал дјрігерлік тґлќўжат беру. Ўйым жјне шаралардыѕ ґткізулері ауыл шаруашылыќ малдардыѕ теѕестіруімен. Мал дјрігерлік ўйымы саќтандыруымен Ќазаќстан Республикасыныѕ їкіметпен бекітілген малдан шыєатын ќауіпті аурулар тізіміне шараларды ґткізу. Зерттеу эпизоотикалыќ жаєдайдыѕ жўќпалы жјне жўќпайтын аурулармен малдан шыєатындардыѕ аумаќтарєа лайыќты јкімшілік территориялыќ бірлікте. Облыс атќару органдарына ўсынылатын малдан шыєатын аурулардыѕ энзоотикалыќ тізіммен саќтандыру жјне диагностика ќайсылардыѕ ќаражаттыќ ќўралдарыныѕ шотыныѕ есебінен жїзеге асады. Есеп жјне мал ауысуын баќылау, саќтау мен карантин шаралардыѕ малдан шыєатын ережелердіѕ иелерімен жанадан келген малєа- меншік тїрлерініѕ. Малдан шыєатын алдын ала союды байќау жјне союдан кейінгі ветеринарды- санитарлыќ экспертизаны тўтпалау, жјне органдардыѕ мјлімет дайындауымен аумаќ амандыєын жўќпалы аурулардан саќтау. Ќажеттігінше патологиялыќ материал сыналарыныѕ сўрыптау жјне мал дјрігерлік лабораторияєа тексеру. Себептерді жоюы жјне шарттардыѕ пайда болуы малдан шыєатын аурулардыѕ таралуы. Тарату, саќтау жјне сатылып алынєан мал дјрігерлік дјрілердіѕ Республикалыќ ќорын ќоса ќолдану. Дезинфекциялар ґткізу жјне басќа ветеринарлы-санитарлыќ ем шаралардыѕ мал шаруашылыќтарды орналастыру, ўйымдарды ґѕдеумен, союєа саќтау жјне малдан шыєатын тегі ґнімдерініѕ, транспорттыќ ќўралдарды, малдарды жјне мал ґнімдерін тасуєа арналєан. Кезбе иттер мен мысыќтарды аулауды ўйымдастыру. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Білімі жоєары (ветеринарлыќ), немесе ортадан

кейінге жіберіледі (ветеринарлыќ), мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ конституциялыќ зандарын «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы»,, «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы», Ќазаќстан Республикасыныѕ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы", «Жеке жјне заѕды тулєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы», «Ветеринария туралы», жеке жјне заѕдыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, Ќазаќстанныѕ 2050 жылєа дейінгі даму Стратегиясын білуі, мемлекеттік жаѕа саясат баєамы. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі суретпен арнайы їлгіде толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті деѕгейден тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесу жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысы Екібастўз ќаласы Ќоянды ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби мамандыєына жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін кґтеру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Конкурс ґткізу туралы соѕєы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 жўмыс кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар мына мекенжайєа жіберілуі тиіс. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

9

Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат) ќабылдау мерзімі конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїнніѕ ішінде, кґрсетілген мекен-жай бойынша сјйкесті мемлекеттік органєа тапсырылуы тиіс. Конкурс комиссиясыныѕ ќарауына ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде азаматтардыѕ ґздері јкеліп берген немесе поштамен жіберген (ќоса тіркелген ќўжаттардыѕ тізбесі кґрсетілген ќўжат тігілетін папкада орналастырылєан) ќўжаттарды ќабылданады. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны јѕгімелесу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде Павлодар облысы жастар саясаты мјселелері жґніндегі басќармасында ґтеді. Аталмыш лауазымєа орналасатын їміткерлер їшін кґтерме аќы шыєындары, тўрєын їй жјне жеѕілдіктер берілмейді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар, ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар осы аталєан ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін осы кґрсетілген ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Аталєан ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

141200, Павлодар облысы Екібастўз ќаласы Мјшћїр Жїсіп кґшесі, 46 їй, «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімі» мемлекеттік мекемесініѕ конкурстыќ комиссиясы, аныќтама телефондары/факс: 349704, 349491 Ауылдыќ округтермен мјдени-кґпшілік жўмыс бойынша бас маман, негізгі ќызметкердіѕ бала кїту демалысында отырєан мерзімге (санаты Е-R-4) бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды.

Лауазымдыќ еѕбекаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 56357, 56 теѕгеден 76235, 14 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ауылдыќ аймаќтар їшін мерекелердіѕ, салтанатты кештердіѕ сценарийлерін јзірлейді. Ауылдыќ округтердегі мјдениет ќызметкерлерініѕ жўмыс жоспарын, есептерін, аќпараттарын жинаќтайды. Кґркемґнерпаздар ўжымыныѕ саќталуын жјне жаѕа ўжымдарды ќўру жўмысын ўйымдастырады. Ауылдыќ аймаќтардаєы мјдениет ќызметкерлерімен жўмыс жїргізіп, мјжілістер жјне мјдениет ќызметіндегі мјселелер бойынша семинарлар ґткізеді. Атќарылєан жўмыстар туралы есептер јзірлейді. Тарихи-мјдени мўралардыѕ тіркеуі, саќталуы бойынша жўмыстар жїргізеді. Тарихи-мјдени мўраныѕ пайдалануы мен ќорєау бойынша заѕнамалардыѕ саќталуын ќамтамасыз етеді. Баќылаудаєы ќўжаттардыѕ орындалуына мониторинг жїргізеді. Бґлімніѕ апталыќ, айлыќ, жылдыќ жоспарларын ќўру. Мјдениет мекемелерініѕ мерзімдік басылымдарєа жазылуын баќылау. Бґлім ќызметкерлері жјне мјдениет мекемелері арасындаєы сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы жўмыстар жїргізеді. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Жоєары (педагогикалыќ, заѕгерлік, мемлекеттік басќару, экономикалыќ) мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес, не осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ, актілерін, «Ќазаќстан - 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Конкурс Ќазаќстан Республикасы мемлекеттік ќызмет істері бойынша Агенттік тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу

жјне конкурстыќ комиссияны ќалыптастырудыѕ Ережесі негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі фотосуреті бар белгіленген форма бойынша толтырылєан анкета; 3) нотариат арќылы расталєан білімі туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері; 4) нотариат арќылы расталєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттардыѕ кґшірмелері; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген, форма бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама (2010 жылєы 21 желтоќсандаєы №6697 нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу Тіркеліміне тіркелген); 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке бас кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде жарамды, нјтижелерi негiзгi мјннен тґмен емес тестiлеуден ґту туралы сертификат. «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ мјдениет жјне тілдерді дамыту бґлімі» ММ-ніѕ конкурстыќ комиссиясы јѕгімелесуге жіберу туралы хабарламаны їміткерлерге жіберген кїннен бастап 5 жўмыс кїнніѕ ішінде їміткерлермен јѕгімелесу ґткізеді. Азаматтар ґздерініѕ білімі, жўмыс тјжірибесі, кјсіби деѕгейлері жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттарды (біліктіліктерін кґтеру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар т.б.) бере алады. Конкурсќа ќажетті ќўжаттарды бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ќалалыќ басылымдарында конкурс туралы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 жўмыс кїн ішінде тапсыру ќажет. Азаматтар ќўжаттарды ќўжат тігілетін мўќабаєа салып, ґз ќолдарымен немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзіміне дейін тапсырады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ поштаныѕ мекенжайына электронды тїрде жібере алады. Конкурсќа ќатысу їшін электрондыќ пошта арќылы ќўжаттарын жіберген азаматтар јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын тапсырулары ќажет. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары тапсырылмаєан жаєдайда тўлєалар јѕгімелесуге жіберілмейді.


10

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

РЕСМИ БҐЛІМ

“Качир ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі” мемлекеттік мекемесі (140600, Павлодар облысы Качир ауданы Тереѕкґл ауылы Елгин кґшесі, 172, аныќтама телефоны 8(71833) 21-5-00, 8(71833)21-1-65, электронды пошта мекен-жайы os.akr@pavlodar.gov.kz) “Качир ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі” мемлекеттік мекемесініѕ бас маманы бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына алу конкурсын жариялайды (2 бірлік) 1. Јкімшілік мемлекеттік лауазымыныѕ санаты - ЕR-4 (№ 01-0-3) Лауазымдыќ жалаќысы мемлекеттік ќызмет ґтіліне байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Білімі - жоєары: мемлекеттік басќару, бухгалтерік, ќаржылыќ, экономикалыќ. Ортадан кейінгі білімі рўќсат етіледі: бухгалтерік, ќаржылыќ, экономикалыќ Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Функционалдыќ міндеттер: Тїскен аќшалай ќаржыны, баєалы тауарлы –материалдыќ ќўндылыќтар мен негізгі жабдыќтардыѕ толыќ жјне дўрыс тїсуін жїзеге асырады, олардыѕ ќозєалысына байланысты бухгалтерлік есеп операцияларын уаќытында жїргізеді. Шыєыс сметаларыныѕ есебін ќамтамасыз ету, тґлемдердіѕ дўрыс есептелуін жјне уаќытында аударылуын ќамтамасыз етеді. Аќшалай ќаржылардыѕ жјне тауарлы–материалдыќ ќўндылыќтардыѕ жеткіліксіздігі мен жымќырылуы жґнінде материалдарды ресімдеу жўмыстарына ќатысады жјне тиісті жаєдайларда сот тексеру органына берілуін баќылайды. Алєашќы ќўжаттар мен бухгалтерлік жазулар негізінде дўрыс есеп жасауды, оларды тиісті органдарєа белгіленген мерзімде беруді ќамтамасыз етеді. Бухгалтерлік ќўжаттардыѕ саќталуы мен олардыѕ мўраєатќа тапсырылуын ќамтамасыз етеді. Дебиторлыќ жјне несиелік ќарыздардыѕ ґтелуін жјне ґндіріп алуды, тґлемдік тјртіптіѕ саќталуын баќылайды. Аќшалай ќаржы мен тауарлы – материалдыќ ќўндылыќтардыѕ жетіспеушілігі мен заѕсыз шыєыныныѕ болмауын, ќаржылыќ заѕнамалардыѕ бўзылуын ескертіп материалдарды дайындауєа ќатысады. Ќабылданєан баєдарламалар бойынша бюджеттік ќаржыныѕ уаќытында бґлінуін жјне ќаржыландыру нобайын баќылайды. 2. Јкімшілік мемлекеттік лауазымыныѕ санаты ЕR-4 (№ 01-0-4) Лауазымдыќ жалаќысы мемлекеттік ќызмет ґтіліне байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Білімі - жоєары: мемлекеттік басќару, инженерлік-техникалыќ, ќўрылыс, сјулеттік, заѕгерлік, экономикалыќ. Ортадан кейінгі білімі рўќсат етіледі: мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес салада екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда инженерлік-техникалыќ, ќўрылыс, сјулеттік, заѕгерлік, экономикалыќ. Функционалдыќ міндеттер: Ќўрылыс–монтаж жўмыстарыныѕ орындалу сапасын тексереді. Ауданныѕ елді мекендерінде обьектілер ќўрылысыныѕ баєдарламаларын јзірлеп белгіленген тјртіппен бекітуге ўсынады. Су ќўбырлары мен су ќўбырлары ќўрылымдарын ќайта ќўру жґніндегі баєдарлама шараларыныѕ жїзеге асырылуын, сондай – аќ басќа обьектілер ќўрылысын баќылайды. Сјулет-жоспарлау єимараттыѕ жобалауын ґѕдейді жјне ќўрылысшыларєа береді, «Мекен-жайлыќ тіркеу» аќпараттыќ жїйесін жїргізеді, аудандыќ бюджеттен бґлінген ќаражат есебінен жїзеге асырылатын аудан аумаєындаєы объектілердіѕ ќўрылысы мен кїрделі жґндеу бойынша тауарларды, жўмыстар мен ќызметтерді мемлекеттік сатып алулар жґнінде ашыќ конкурстар ўйымдастырады жјне жїргізеді, объектілердіѕ ќўрылысына арналєан жер учаскелерін таѕдау бойынша жўмыстарды ўйымдастырады, жылжымайтын объектілерге мекен-жай береді. Іс жїргізуді екі тілде жїргізеді. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Компьютерде Word, Excel баєдарламаларымен жўмыс істей білу. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысуєа їміттенетін азаматтар Качир ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімініѕ конкурстыќ комиссиясына келесідей ќўжаттар ўсынады: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 їлгідегі суреті бар толтырылєан сауалнама; 3) білімі туралы ќўжаттардын нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмелері; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматы жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) Ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені расталєаны туралы сертификат. Конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар ґз білімі, жўмыс тјжірибесі, кјсіби деѕгейіне, репутациясына (біліктілігініѕ жоєарылауы, єылыми дјрежелер мен атаќтарын иеленуі туралы ќўжаттардыѕ, мінездемелердіѕ, ўсыныстардыѕ, єылыми басылымдардыѕ жјне т.б. кґшірмелерін) ќатысты ќосымша аќпараттар ўсынуларына болады. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїні ішінде «Качир ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ-де ґтеді. Азаматтар тезтікпе папкасына салынєан ќўжаттарын ќолєа јкеліп береді немесе ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарын электрондыќ тїрде хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта мекенжайына жібере алады. Электрондыќ пошта арќылы конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарын тапсырєан азаматтар јѕгіме ґткізуге дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ќўжаттарыныѕ тїпнўсќасын береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа јѕгімеге ќатыстырылмайды.

www.saryarka-samaly.kz «Павлодар ауданыныѕ Черноярка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ: Мекен-жайы 140913, Павлодар облысы, Павлодар ауданы, Новочерноярка ауылы, Центральная кґшесі 2, эл.мекен-жай chernoyarka2013@mail.ru телефон: 8(71845)59-447, 59-113(факс) бос вакантты јкімшілік мемлекеттік Б корпус лауазымєа ашыќ конкурс жариялайды. 1. Бас маманы мал дјрігері, санаты - E-G-3 (№ 305-03) Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґткерген жылдарєа байланысты 36959 теѕгеден 52236 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ауылдыќ округ аумаєында ветеринарлыќ-санитарлыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету жґніндегі ветеринарлыќ шаралар туралы ўсыныстарын ауданныѕ жергілікті атќарушы органына енгізеді. Ауылдыќ округ аумаєында ветеринарлыќ-санитарлыќ ќауіпсіздікті ќамтамасыз ету жґніндегі ветеринарлыќ шаралар ґткізуді ќамтамасыз етеді. Малєа ауылдыќ округ аумаєында кїші бар ветеринарлыќ паспорт, ветеринарлыќ аныќтама беруді ќамтамасыз етеді. Малдардыѕ аса ќауіпті жјне энзоотикалыќ ауруларына ќарсы ветеринарлыќ іс-шаралардыѕ орындалуын ќамтамасыз етеді. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі – жоєары (ветеринарлыќ), ортадан кейінгі білімі (ветеринарлыќ) бойынша. Мемлекеттік ќызмет ґтілі 1 жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес келетін мамандыќ облыстардаєы ќызмет ґтілі екі жылдан кем болмаса, ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. 2. Бас маман, санаты E-G-3 (№ 3-05-02) Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґткерген жылдарєа байланысты 36959 теѕгеден 52236 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бюджеттік ќаржыныѕ жўмсалуын баќылау, бастапќы ќўжаттарды, бухгалтерлік есеп кітабын есепке алу жјне жїргізу, олардыѕ саќталуын ќамтамасыз ету. Жедел аќпараттар ўсыну, бухгалтерлік есеп-ќисап жасау, шаруашылыќты меѕгеру. Ауылдыќ округі бойынша жеке тўлєалардан салыќ жинауын ќамтамасыз ету, салыќтыѕ кґлемін аныќтау їшін берілген базаны жаѕарту жјне салыќ есебін жїргізу. Мемлекеттік ќызмет кґрсету, мемлекеттік ќызмет кґрсету їлгіге жјне регламентке сјйкестігі: «Білім алушылар мен їйге тегін тасымалдауды ќамтамасыз ету». Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі – жоєары (экономикалыќ, ќаржы жјне несие), ортадан кейінгі білімі бухгалтерлік есеп білімі рўќсат етіледі. Мемлекеттік ќызмет ґтілі 1 жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес келетін мамандыќ облыстардаєы ќызмет ґтілі екі жылдан кем болмаса, ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан

Республикасыныѕ Їкіметі туралы», Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, Ќазаќстанныѕ 2030 жылєа дейінгі даму стратегиясын білу. Мемлекеттік ќызмет кґрсету. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Компьютерде жўмыс істей алу ќажет. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Їміткерлер їшін конкурстыќ ќўжаттарды 10 жўмыс кїнніѕ ішінде конкурс ґткізу туралы хабарламадан кейін ўсыну керек. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: * белгіленген їлгі бойынша ґтініштер; * белгіленген їлгі бойынша сауалнама 3х4 фотосымен; * білім туралы ќўжатыныѕ кґшірмесі, еѕбек кітапшасы (нотариалдыќ расталєан); * №907 формасы бойынша денсаулыќ кїйі туралы аныќтама; * жеке кујлігініѕ кґшірмесі; * ґтінішті ўсынєан кезден-аќ тест ґту нјтижесініѕ сертификаты. Јѕгімелесуге жіберілген їміткерлер оны сынаќтама ґткізілген кїннен кейін 5 жўмыс кїнніѕ ішінде «Черноярка ауылдыќ округініѕ јкімдігініѕ аппараты» ММ-де ґтеді. Азаматтар ґздері туралы ќосымша мјліметтерді де білімі, жўмыс ґтілі, кјсіби деѕгейі жјне атаєы туралы (мамандыќты кґтеру ќўжаты туралы кґшірме, білім дјрежесін беру жјне атаєын, мінездемелер, ўсыныстар, єылыми басулары, басќа да ґздерініѕ кјсіби ќайраткерлік, мамандыќтар туралы мјліметтерді) тапсыра алады. Азаматтар ќўжаттарды мўќабаєа салынєан, тізім бойынша немесе почта арќылы ќўжаттарды тапсыруєа болады. Азаматтар электрондыќ тїрде хабарламада берілген электрондыќ мекен-жайєа ќўжаттарды ўсынуєа болады. Азаматтар электрондыќ почта арќылы конкурсќа ќатысу їшін берген ќўжаттарын јѕгімелесу басталєанша дейін бір жўмыс кїнніѕ ішінде тїпнўсќа ќўжатын тапсыру керек. Егер тїпнўсќа ќўжаттарын тапсырмаса, онда тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.

Павлодар облысы МАЭ сотыныѕ шешімімен 26.03.2013 ж. – ЖМ «Есимов Азиз Бегенович» (жеке кјсiпкердiѕ мемлекеттiк тiркеу туралы кујлiгі сериясы 45915 №0018633 04.03.2004 жылы берілген, банкрот деп танылды. Павлодар облысы МАЭ сотыныѕ шешімімен 05.11.2012 ж. – ЖШС «ПолиКроМ - ПВ» (СГРЮЛ №11791-1945-ТОО, БСН 031140000922, Павлодар ќ., Крупская ксі, 71, 16 офис) банкрот деп танылды. Талап-шаєымдар осы хабарландыру жарияланєан кїннен бастап екі ай мерзім ішінде мына мекен-жайда ќабылданады: Павлодар обл., Ертіс ауылы, Искаков к-сі, 40-їй, 1 пјтер, тел. 8 (71832) 2-11-42, 87056118550.

В связи с ликвидацией ИП Сарсембина Н.К. (ИИН 651202401575) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел.: 8(7182) 60-35-70. Утерянный договор купли-продажи квартиры от 22.05.2000 г. по адресу г.Павлодар, ул.1 Мая, 23, кв. 164, выданное на имя Жакияновой Култай Касымжановны, считать недействительным.

“Качир ауданы јкімініѕ аппараты” мемлекеттік мекемесі «Б» корпусы јкімшілік мемлекеттік бос лауазымы орнына конкурс жариялайды 140600 Павлодар облысы, Качир ауданы, Тереѕкґл ауылы, Елгин кґшесі, 172їй “Качир ауданы јкімініѕ аппараты” ММ мекен-жайы бойынша тапсыру керек, аныќтама телефоны 8(71833)22-4-71, факс: 8(71833)21-570, электрондыќ пошта: kense.akr@pavlodar.gov.kz Аудан јкімініѕ орынбасары, санаты - Е-1 (№01-0-1) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 115954 теѕгеден 156314 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Аудандыќ бґлімдердіѕ ќызметін їйлестіру: тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары; ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы; кјсіпкерлік жјне ауыл шаруашылыєы; жер ќатынастары; ветеринария; ќаржы; экономика жјне бюджеттік жоспарлау. Ґртке ќарсы ќызмет, тґтенше жаєдайлар, аудандыќ телекоммуникация торабы, электр желілерініѕ кјсіпорындары, жол ўйымдарыныѕ ґзара іс-јрекетін ќамтамасыз ету. Ауданда аймаќ дамуыныѕ мемлекеттік баєдарламаларын, агроґндірістік кешен саласында жїзеге асырылуына жјрдемдесу. Тґтенше жаєдайлар, аудан объектілерін ќыс жаєдайындаєы жўмысына дайындыќ, тўрєын їй, жол ќозєалысыныѕ ќауіпсіздігі бойынша аудандыќ комиссияныѕ жўмысына ќатысу. Ґз ќўзыреті шегінде азаматтыќ ќорєаныс, жўмылдыру дайындыєы жјне жўмылдыру, сондай-аќ табиєатты пайдалану, аудан аумаєындаєы жануарлар жјне ґсімдіктер јлемін ќорєау мјселелері бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ заѕнамаларын орындалуын ўйымдастыру жјне ќамтамасыз ету. Ауданныѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму жаєдайын зерделеу жјне саралау. Проблемалыќ сўраќтар бойынша аналитикалыќ жўмыстарды жїзеге асыру, ўсыныстарды жасау. Азаматтарды жеке ќабылдау жјне азаматтардыѕ ґтініштерімен жўмыс жасау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: жоєары: мемлекеттік басќару; ауылшаруашылыќ; инженерліктехникалыќ; экономикалыќ; педагогикалыќ; заѕгерлік; орман шаруашылыєы; Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес; 2) жоєары оќу орнынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе єылыми дјрежесініѕ болуы; 3) мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес; 4) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі тґрт жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес.

Компьютерде Word, Excel баєдарламаларымен жўмыс істей білуі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 суретпен осы толтырылєан сауалнама; 3) білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені расталєаны туралы сертификат.; Конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетілген электрондыќ почта мекен–жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїні бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїн ішінде «Качир ауданы јкімініѕ аппараты» ММ ґтеді.


РЕСМИ БҐЛІМ www.saryarka-samaly.kz

23 шілде, сейсенбі, 2013 жыл

11

“Павлодар облысыныѕ ќаржы басќармасы” ММ, 140000, Павлодар ќ, Ќайырбаев к-сі, 32-їй, 123 каб., 124 тел.: 32-58-26, 32-52-93, факс 32-39-19, эл.мекен-жайы кense.df@pavlodar.gov.kz «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік лауазымына жјне уаќытша бос орынєа конкурс жариялайды

«Павлодар ауданыныѕ экономика жјне бюджеттік жоспарлау бґлімі» ММ 140000 Павлодар ќ. Ќайырбаев кґшесі, 32, 107 каб., телефон/факс 32-11-45/32-04-64, электрондыќ мекен-жайы otd_econom@mail.kz бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа ашыќ конкурс жариялайды: Шыєыстарды бюджеттік жоспарлау жјне кірістерді болжамдау бґлімі меѕгерушісі, санаты - E-R-3 (2-01 коды). Лауазымдыќ еѕбекаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 74313 теѕгеден 85204 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Баєдарламалар јкімшілерініѕ бюджеттік ґтінімдерін олардыѕ нормативтік-ќўќыќтыќ ќўжаттарєа сјйкес ќарауын ќамтамасыз етеді, бюджеттік параметрлердіѕ їш жылдыќ кезеѕге болжамын іске асырады; баєдарламалар јкімшілерініѕ бюджеттік ґтінімдер жинаєын ќўрастырады; «Білім беру» функционалдыќ топ бойынша бюджетті ќўрастырады; ауданныѕ даму бюджетініѕ ќаражатын пайдалануына мониторинг жїргізу; сессия мјслихатына аєымдаєы жыл ішінде бюджетті наќтылау бойынша материалдарды дайындайды. 1) мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жарым жылдан кем емес; 2) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда їш жылдан кем емес жўмыс ґтілініѕ бар болуы; 3) жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы; 4) єылыми дјрежесініѕ бар болуы. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Жоєары білімі (техникалыќ, заѕгерлік, экономикалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ "Мемлекеттік ќызмет туралы", "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы", «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан 2050» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурстыќ ќўжаттарды ќабылдау конкурсты ґткізу туралы хабарламаны аќырєы жариялаєан кїннен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) Ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) Ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 кґлеміндегі фотосуретімен толтырылєан сауалнама; 3) нотариат арќылы кујландырылєан білімі туралы ќўжаттар кґшірмесі; 4) нотариат арќылы кујландырылєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжатыныѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасыныѕ денсаулыќ саќтау Министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы № 907 бўйрыќпен (2010 жылєы 21 желтоќсандаєы №6697 нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде тіркелген) бекітілген їлгі бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) Маѕызды шамасынан тґмен емес нјтижелерімен ќўжаттарды беру сјтіне кїші бар тестілеуді ґту туралы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттардыѕ јѕгімелесуге жіберілгендері туралы хабарландырылєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде конкурс жариялаєан мемлекеттік органдарда ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе почта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Азаматтар, конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

«Майќайыѕалтын» АЌ 2013–2017 ж.ж. табиєатты ќорєау шараларына жоспар жобасын талќылау бойынша ќоєамдыќ тыѕдауды «Майќайыѕалтын» АЌ-да ґткізеді. Ґтетін орны Майќайыѕ к., јкімшілік отырыс залы, ґту уаќыты 2013 ж. 13.08. саєат15.00-де. Ќоєамдыќ тыѕдау материалдарымен таныстыру орны: «Майќайыѕалтын» АЌ, ґндірістік – техникалыќ бґлім, тел. 8(71840) 2-15-68 Шаєымдар жјне ўсыныстар мына электронды мекен-жайы бойынша: mayzoloto@mail.ru

АО «Майкаинзолото» проводит общественные слушания по обсуждению проекта Плана природоохранных мероприятий АО «Майкаинзолото» на 2013-2017 гг. Место проведения п.Майкаин, зал заседаний акимата, время проведения 13.08.2013 г. 15.00 ч. Место ознакомления с материалами общественных слушаний: АО «Майкаинзолото», производственно-технический отдел, тел.8(71840)2-15-68. Замечания и предложения по электронному адресу: mayzoloto@mail.ru

«Нўр Отан» ХДП Павлодар облыстыќ филиалыныѕ Саяси кеѕесі «Нўр Отан» Халыќтыќ Демократиялыќ партиясы Тґраєасы Бірінші орынбасарыныѕ кеѕесшісі Расул Ќабдолўлы Оразєўловќа јкесі Ќабдолла Ујлитўлыныѕ дїниеден ґтуіне байланысты ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

1. DO-3 санаты, мемлекеттік органдардыѕ ќаржыландыру жоспарларын жїргізу, бухгалтерлік есеп пен, бюджет атќарылуыныѕ есептілігі жјне мониторингісін жасау бґлімініѕ басшысы (уаќытша, негізгі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалысы кезінде) Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты 84563 теѕгеден 114032 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік есеп пен бюджет атќарылуыныѕ есептілігін дўрыс ўйымдастыруды ќамтамасыз ету; бюджеттік жјне бюджеттен тыс ќаражаттар бойынша аєымдаєы ашылєан шоттарды баќылау; бухгалтерлік есепті ќою жјне есептілікті жасау бґлімінде јдістемелік басшылыќты іске асыру; есептіѕ уаќытылы жјне дўрыс жасалуын баќылау; облыстыќ бюджеттік баєдарлама јкімшілерімен жјне тґмен тўрєан ќаржылыќ органдармен белгіленген (жылдыќ жјне мерзімдік) есептерді уаќытылы жјне дўрыс жасалуын баќылау, оєан енгізілген тїзетулерге баќылауды іске асыру; бюджеттен ќаржыландырылатын мемлекеттік мекеменіѕ кредиторлыќ берешегі туралы жјне дебиторлыќ берешегі туралы бюджеттіѕ орындалуы жґнінде мерзімдік есептер жјне жылдыќ жиынтыќты дайындап тексеру жјне басќа есептерді белгіленген мекенжайєа мерзімінде ўсыну; бекітілген ќаржыландыру жоспары шегінде Павлодар облысы ќаржы басќармасыныѕ аппаратын ўстауєа ќаражат шыєындарын ќамтамасыз ету; ќоєамдыќ тјртіп жјне ќауіпсіздік, ќорєаныс, мемлекеттік органдарды ўстау бойынша бюджеттіѕ шыєындарын орындау бойынша іс–шара жїргізу, есептеуде ќаражат жјне аќшалай ќаражат, материалдыќ ќўндылыќ, тїгендеу активтерініѕ нјтижесін жинаќтау жјне ґткізуге баќылауды іске асыру; ќоєамдыќ тјртіп жјне ќауіпсіздік, ќорєаныс, мемлекеттік органдар бюджетін орындау бойынша есептерді ќўрау жґнінде жўмысќа ќатысу, бјсекелестік саласы бойынша ќалалыќ жјне аудандыќ ќаржы бґлімдері, облыстыќ басќарма ќызмет їдерісі, ќорєаныс жјне мемлекеттік органдарды ўстау бойынша ќала жјне аудан бюджеттерін орындау мјселесі жґнінде ќала жјне аудан бюджеттерініѕ јдістемелік басшылыєын іске асыру. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар – Білімі - жоєары (экономикалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару) Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сай болуы ќажет: 1) Мемлекеттік ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес; 2) Мемлекеттік органдарда басќарушы немесе басќа лауазымдардаєы ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес; 3) Осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарєа сјйкес келетін саладаєы ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес, оныѕ ішінде басќарушы лауазымдарда бір жылдан кем емес; 4) Жоєары оќу орындарынан алєан білімнен кейінгі Ќазаќстан Республикасы Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізіндегі баєдарламалар бойынша немесе шетелде кадрларды дайындау бойынша Республикалыќ комиссиямен бекітілетін басым мамандар бойынша шетел жоєары оќу орындарында оќуды аяќтау; 5) Єылыми дјреженіѕ болуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. 2. DO-4 санаты, ўйымдастыру-тіл жўмысы жјне аќпараттыќ ќамтамасыз ету бґлімініѕ бас маманы (уаќытша, негізгі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалысы кезінде) Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Баяндамаларды жјне басќа материалдарды орыс тілінен ќазаќ тіліне жјне ќазаќ тілінен орыс тіліне аудару; мјжіліс хаттамаларын жјне материалдарын екі тілде ресімдеу; жобаларды, Јкімніѕ жјне облыс јкімдігініѕ шешімдерін, ґкімдерін жјне ќаулыларын орыс тілінен ќазаќ тіліне жјне ќазаќ тілінен орыс тіліне аудару, облыс мјслихаты сессиясына материалдарды, басќарма бастыєыныѕ бўйрыќтарын, жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ хаттарын жјне жауаптарын, басќарманыѕ жјне бґлімдердіѕ номенклатураларын аудару. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар – Білімі - жоєары (педагогикалыќ, экономикалыќ, заѕ, жергілікті мемлекеттік басќару), орта білімнен кейінгі білім (педагогикалыќ, экономикалыќ, заѕ) жіберіледі. Мемлекеттік ќызметтегі ќызмет ґтілінде бір жылдан кем емес болєан жаєдайда орта білім жіберіледі немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес салалардаєы ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес. 3. DO-4 санаты, мемлекеттік сатып алудыѕ мониторингі жјне есептілік бґлімініѕ бас маманы (уаќытша, негізгі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалысы кезінде) Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Мемлекеттік сатып алу саласындаєы мемлекеттік саясатты іске асыру, облыста тауарларды, жўмыстарды жјне ќызметтерді мемлекеттік сатып алу процесі мониторингісін іске асыру. Облыста тауарларды, жўмыстарды жјне ќызметтерді мемлекеттік сатып алу процесі мониторингісін іске асыру, облыста жїргізілетін тауарларды, жўмыстарды жјне ќызметтерді мемлекеттік сатып алу мјселелері бойынша ќажетті есептілікті жїргізу жјне ўсыну. Облыстыќ бюджеттік баєдарламалардыѕ администраторларымен тауарларды, жўмыстарды жјне ќызметтерді мемлекеттік сатып алу бойынша жоспарланєан жјне жїргізілген конкурстар туралы ай сайынєы аќпаратты дайындау жјне облыс јкіміне, облыс прокуратурасына ўсыну. Мемлекеттік сатып алу процесін жїзеге асыру бойынша ўсыныстарды жинау жјне јзірлеуге ќатысу. Мемлекеттік органдарєа, мекемелерге жјне мемлекеттік кјсіпорындарєа тауарларды, жўмыстарды жјне ќызметтерді мемлекеттік сатып алу

мјселесі бойынша есептілікті жасау жјне ўсыну бойынша јдістемелік жјне консультациялыќ кґмек кґрсету. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар – Білімі - жоєары (экономикалыќ, техникалыќ, заѕ, жергілікті мемлекеттік басќару), орта білімнен кейінгі білім (экономикалыќ, техникалыќ, заѕ) жіберіледі. Мемлекеттік ќызметтегі ќызмет ґтілінде бір жылдан кем емес болєан жаєдайда орта білім жіберіледі немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес салалардаєы ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес. 4. DO-4 санаты, тексеру-ќўќыќтыќ баќылау бґлімініѕ бас маманы. Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: коммуналдыќ меншікті жалєа, сенімді басќаруєа жјне т.б. тапсыру бойынша келісімшарттардыѕ (шарттар- келісімдер) заѕды сараптамасы . Басќарма бастыєыныѕ , оныѕ орынбасарларыныѕ, бґлім бастыєыныѕ облыс мемлекеттік органдарыныѕ, сондай-аќ заѕды жјне жеке тўлєалардыѕ ґтініштері бойынша материалдарды ќарауды іске асыру, олар бойынша ќорытындылар беру, ќаржы басќармасымен бюджеттік жјне ЌР басќа заѕнамасын саќтауын тексеруді жїргізу, ќаржы басќармасымен есеп жјне есептілікті жїргізудіѕ аныќтылыєы жјне дўрыстыєын баќылауды жїргізу, республикалыќ жјне (немесе) жергілікті бюджеттер ќаражатын ЌР заѕнамасына сјйкес пайдалану кезіндегі бўзушылыќтарды аныќтау, жолын кесу жјне болдырмау бойынша шаралар ќабылдау, объектілермен жіберілетін ўсынымдарды орындауды баќылауды жїзеге асыру тапсырмаларын орындау. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар – Білімі - жоєары (экономикалыќ, заѕ, жергілікті мемлекеттік басќару), орта білімнен кейінгі білім (экономикалыќ, заѕ) жіберіледі. Мемлекеттік ќызметтегі ќызмет ґтілінде бір жылдан кем емес болєан жаєдайда орта білім жіберіледі немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес салалардаєы ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес. 5. DO-4 санаты, заѕды тўлєалармен жўмыс жасау бґлімініѕ бас маманы (уаќытша, негізгі жўмыскердіѕ бала кїту бойынша демалысы кезінде) Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Коммуналдыќ меншікті басќару жобаларын јзірлеу жјне іске асыру, мемлекеттік коммуналдыќ кјсіпорындарды жјне мемлекеттік ќазынашылыќ кјсіпорындарды басќару бойынша, јрекет етпейтін заѕды тўлєаларды жою бойынша жўмысты жїргізу бойынша ујкілетті органдардыѕ ќызметін баќылау. Конкурс ќатысушыларына ќойылатын талаптар – Білімі - жоєары (экономикалыќ, техникалыќ, заѕ, жергілікті мемлекеттік басќару), орта білімнен кейінгі білім (экономикалыќ, техникалыќ, заѕ) жіберіледі. Мемлекеттік ќызметтегі ќызмет ґтілінде бір жылдан кем емес болєан жаєдайда орта білім жіберіледі немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес салалардаєы ќызмет ґтілі екі жылдан кем емес. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдары. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер; Ќўжаттарды ќабылдау мерзiмi (конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) бекітілген нысан бойынша ґтініш; 2) 3х4 їлгідегі суретпен нысан бойынша толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесу жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар облысыныѕ ќаржы басќармасы» ММ, мекен-жайы Ќайырбаев к-сі, 32їй, 123 каб. ґтеді. Азаматтарєа олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат (біліктілігін арттыру, оќу дјрежесін жјне атаќтарын беру туралы ќўжаттардыѕ, мінездемелердіѕ, ўсынымдардыѕ, єылыми жарияланымдарыныѕ кґшірмелері, олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын басќа мјліметтер) ўсынуына болады. Азаматтар ќўжаттарды ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде мўќабаєа салынєан тїрде јкелу немесе пошта бойынша жіберулері керек. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген эл. пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде жіберуі мїмкін. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарын эл. пошта арќылы жіберген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын јѕгімелесудіѕ басталуына бір жўмыс кїні ќалєанєа дейін кешіктірмей ўсынуы керек. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын ўсынбау жаєдайында тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы "Екібастўз тері-венерологиялыќ диспансері" коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорны Павлодар облысы јкімдігініѕ 2013 жылєы 4 шілдесіндегі №224/7 "Екібастўз ќаласыныѕ емдеу-алдын алу ўйымдарын ќайта ўйымдастыру туралы" ќаулысына сјйкес Павлодар облысы јкімдігі, Павлодар облысы денсаулыќ саќтау басќармасыныѕ шаруашылыќ жїргізу ќўќыєындаєы "Екібастўз ќалалыќ ауруханасы" коммуналдыќ мемлекеттік кјсіпорнына біріктіру жолымен ќайта ўйымдастырылуына байланысты барлыќ кредиторлар мен мїдделі тўлєаларєа хабарлайды. Бїкіл талаптар мен шаєымдарды бір ай мерзім ішінде мына мекен-жайєа: 141201, ЌР, Павлодар облысы Екібастўз ќ-сы Пішенбаев к-сі, 30а жолдауыѕызєа болады.


Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

23 шілде, cейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Сәкен Сейфуллин және Омбыда оқыған қазақ азаматтары Өткен жылы қыркүйек айының басында Омбы қаласындағы фельдшерлер мектебін бітірген жерлес-теріміздің құжаттарын жинау үшін сондағы мемлекеттік мұрағатта болып, бірқатар деректермен таныстым. Құжаттарды ақтарып отырып, Сәкен Сейфуллиннің 1916 жылы Омбыдағы мұғалімдер семинариясын бітіргендігі туралы куәлігін кездестіріп, үлкен бір жетістікке жеткендей болдым. Сәкен Сейфуллиннің аталмыш оқу орнын бітіргеніне ешкім күмән келтірмесе де, құжаттары - біз үшін ескірмейтін естелік. Онда Сәкенге арнап әдейі бөлек жұмыс папкасын ашқан екен, ішінде Алаш арысы туралы біраз құжат сақталыпты. Менің барған сапарымда бұдан басқа да жинақтайтын біраз материалдар болғандықтан, бәрін алуға мүмкіндігім болмады. Тек куәлігінің көшірмесін ғана алдым. Сонымен қатар, бұл жерде 1872-1917 жылдары аралығында Омбы мұғалімдер семинариясында оқыған жерлестеріміз туралы 743 құжат сақталған екен. Дихан Әбілевтің «Ақын арманы» атты романында Аббас Айманұлы да осы Омбыда білім алғаны туралы жазылған болатын. Мұрағатта сақталған құжаттар да осыны растайды. А.Айманұлының Омбы фельдшерлер мектебіне 1884 жылы түсіп, 1887 жылы бітіріп шыққаны туралы құжат табылды. Одан әрі қарап отырып, 1913 жылы Семей облысы, Павлодар уезі, Ақбетті болысы, 8 ауылының баласы

Шайбай Аймановтың Қарқаралыдағы орыс-қырғыз училищесінен Омбының фельдшерлер мектебіне келіп түскені туралы анықталды. Ол Сәкен Сейфуллинмен бірге сол жерде 3 жыл бойы бірге болған екен. Сәкен сол тұстағы Омбыда оқыған қазақ балаларымен тығыс байланыста болыпты. Ал Шайбай мен Сәкеннің достық қарым-қатынасы туралы Баянауылдың қарттары жақсы біледі. Омбы мұғалімдер семинариясында 1915-1916 оқу жылдарында С.Сейфуллинмен бірге Ысқақ Көбеков есімді азамат оқыған екен. Ол 1898 жылы 18 қаңтарда туған делінген. Семей облысы, Зайсан уезі, Нарын болысының баласы. Көкпектіден 2 кластық орыс-қырғыз училищесін бітіріп, 1915 жылы Омбы қаласындағы фельдшерлер мектебіне келіп түскен. Ал, бұрынғы Ақсуат ауданының ақсақалдары естелігінде Ысқақ Көбеков туралы көптеген аңыз-әңгіме бар. Оның кейбірі баспа бетінде жарияланған. Ысқақты 1919 жылы ақтар азаптап өлтіргенде С.Сейфуллин: «Қызылжарда Совет тарапынан құрылған уездік комиссар Ысқақ Көбекұлы алғашқы Совет өкіметіне қарсы көтеріліс болғанда Совет өкіметін қорғап майданға

ХАЛЫҚ ТАРИХ ТОЛҚЫНЫНДА

шығып, қолға түсіп, атылды. Дәрігерлік оқуды оқыған нашардың ері еді» деп келіп «Нашар кедей топтың ұлы еді» дейді (С.Сейфуллин, шығармалар, 5-том, 29- бет). Ысқақ туралы Сәкеннің басқа да әдеби шығармаларында бар. «Тар жол, тайғақ кешу» романының бір данасын өз қолымен «Досым Ысқақтың туысы Әбдікәрімге» деген қолтаңбасын қойып, Алматыда кездескен Әбдікәрім Тұрқожаұлына берген екен. Осы кітапты алғаны үшін оны Сәкен Сейфуллинмен байланыстырып, 1937 жылғы жаппай жазалауда нақақтан-нақақ халық жауы деген жала жауып, әкесімен бірге бір түнде алып кетеді. Содан елге оралмапты. (Т.Нұрғалиев, «Ақсуат-атамекенім», 216 б.) Жоғарыдағы құжаттардан С.Сейфуллинмен Омбы фельдшерлер мектебінде оқыған қазақ жастары тығыз байланыста болғанын көреміз. Енді қазақ алыптары туралы ел аузында қалған аңыз-әңгімелерді білетіндер болса, редакцияға хабарласып, тарихымыздың қайта жаңғыруына өз үлесін қосар деген ойдамын.

Мүсәйіп СЫДЫҚОВ, шежіреші.

ОҚЫДЫҚ, ПІКІР АЙТАМЫЗ!

«Соқыр, мылқау танымас тірі жанды...» Облыстық «Сарыарқа самалы» газетінің 22 маусымдағы нөмірінде тілші Фархат Әміренің «Оқшау ой» айдарымен жарияланған «Ұйқы» деген терісқақпайы маған ұнады. Ұнағаны сол, сөз қуған баланың бұл тақырып жөнінде көптен бері ойланып жүргендігі байқалады. Мақалада айтылғандар – қоғамдық көлікте көп жүретін адамның сөзі. Данышпан Абайдың, «Соқыр, мылқау танымас тірі жанды...» дегеніндей, бұл көрініс қазіргі жастардың айналасына суықтығынан хабар бергендей. Сондықтан, қоғамдық көлікте «ұйықтап отыратын» ұлдар мен қыздарды, тезге салу - өте күрделі мәселе. Себебі, олар тек көліктерде ғана емес, емханада, басқа да кезек күттіріп, адамды сарылтатын жерлерде «Ағайлар-апайлар, мен өте асығыс едім. Апашым ауырып жатыр еді. Кезекте ұзақ тұра алмаймын» деп, үлкендердің алдын орағысы келіп тұрады. Заманына қарай адамы да өзгерген. Өткен ғасырдың 30-ыншы жылдары Генрих Шлиман гректің соқыр жырауы Гомердің деректеріне сүйене отырып, Этна жанартауының атқылауы салдарынан жоқ болған Троя қаласының орнын тауып, зерттепті. Қазба жұмыстары барысында біздің эрамызға дейінгі уақытта жазылған қыш тақтайшаларды тауып алып, ондағы «Қазіргі біздің

жастарымыз түкке жарамайды» деген сөздерді оқыпты. Күн шығар-шықпастан Алла Тағаланың періштесі адамзатқа ризық-несібе таратып ұшып жүргенде, ұйықтап жатқандарға «Е, мыналар өлік екен, бұларға енді еш нәрсенің керегі жоқ» деп кетеді екен. Ал енді «өтірік» ұйықтағандар туралы ештеңе айтпапты. Міне, жастар және ұйқы туралы менің бір білетінім осы. Әрине, «Ақыл - жастан, асыл - тастан» деп бабалар бекер айтпаған ғой. Өзіміздің кейбір қаракөздеріміздің тапқырлығына қайран қаласың! Дей тұрсақ та, «Айтпаса сөздің атасы өледі емес пе?!» Мақалада мәселе дұрыс қойылып отыр. Жастардың бұл қылығына бәріміз де жауаптымыз. Өзге ұлттың жұдырықтай баласына дейін көз алдымызда күнде қарияларға деген ізет-ілтипатын көрсетіп жатады. Сүйсінесің. Осы мақалада көтерілген мәселені «Нұр Отан» халықтық-демократиялық партиясының «Жас Отан» жастар қанаты

Ñàðûàðêà ñàìàëû МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

тарапынан барлық орта, арнаулы және жоғары оқу орындарында кең түрде талқыға салынып, додаға түссе, артық болмас еді. Тіпті, сол жас белсенділердің «құлағына алтын сырға салып» көтерілген мәселе туралы редакцияның жауап күтетіндігін емеурін етіп, бір бет қағаз бен газеттің сол нөмірін қоса жібере салса да сөкеттігі жоқ. Қағазбасты заман ғой. Әйтпесе, олар да «ұйықтап» қалып жүрер. Мәселенің екінші жағы - қаладағы қоғамдық көліктерде аялдамаларды хабарлайтын жабдықтарға «Мүгедектерге, жас балалыларға және қарияларға орын беріңіздер!» деген жеті сөзді қоса салса, біткен шаруа емес пе?! Одан қала қаржысы ойсырап қалмас. Бірақ, бұл енді құзырлы орындардың жұмысы ғой. Сосын, кондуктор (жол ақысын жинаушыларды айтамын) көлік ішіндегі тәртіпке қарап, «шо-шо...шошолайтындармен» «түсінік» жұмыстарын жүргізіп тұрулары керек секілді. Кемшілікті көзге шұқып көрсеткен дұрыс. Жай бақылаушы болғаннан гөрі, газеттің осындай мәселелерге сауатты араласқанын қалар едік. Тиісті орындарға хат жазып, дұрыс талап етіп дегендей. Хатқа түскен нәрсенің балтамен де өшпейтінін, Құдайға шүкір, кейбір атқамінерлеріміз түсінетін шығар...

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz

Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ Газет аптасына үш рет шығады, апталық «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 3 б.т.

ОҚШАУ ОЙ

12

Кезекші редактор -

Әсемгүл ҚАБДУАХИТ

Оңай жол «Айналадағы адамдар не ОЙлап жүр? Кімді қандай ОЙ толғандырады, мазалайды?» деп ОЙланып көрдіңіз бе? Бір мезет бұл жайлы да ОЙланып көрелік. Сіздің көршіңіз пластик терезе орнату үшін несие ала алмай жүргенін ОЙлап, уайымдап жүр. Сыныптасыңыз бұл айда мол ақша таба алмағанына мазасыздануда. Ағайын оқуға түсе алмаған баласын ОЙлап, көршіңіз «армандаған» киім-кешегіне қолы жетпей, «жаны жай таппай» қиналуда. Сіз болсаңыз, таяп қалған жиеннің тойы, аяқталмаған ремонт, қайтарылмаған қарыз бен орындалмаған жоспар кесірінен рахаттан алыссыз. Әрине, әр мәселенің өз салмағы, ауыртпалығы, «ОЙлау шегі» бар. Басымыздағы әр жағымсыз ОЙ кедергіні, әр кедергі мәселені жалғайды. Демек, әр проблеманың бастауында біздің ОЙымыз тұр, яғни – өзіміз. Алайда, біз көп жағдайда күнделікті тірлікте ұшырасатын кедергілерге «жаһандық» мән береміз. Бұны кез келген жерден байқау қиын емес. Таңертең автобуста, түсте асханада, кешкісін дүкенде ұшырасатынымыз – «проблема». Бұған не себеп? «Қорқыныш пен үрей», «Біздің авторитетіміз – жұрт» дейді кейбіреулер. Расында да солай ма? Жоғарыда келтірілген мысалдардағы «Қаражат табу проблемасы», «Дұрыс тамақтану проблемасы», «Темекі шегуді тастау проблемасы», «Әдемі киіну проблемасы», «Ақшаны жеткізу проблемасы», «Ағайын-туысқа көмектесу проблемасы» әркім үшін «өзінің басты мәселесі». Айталық, көшеде, қоғамдық көлікте, дүкенде, кеңседе, саябақта ұшырасып қалған таныстар немесе құрбылар әңгімесінің 4/3-ін «тіршіліктің қозғаушы күші» - осы проблемалар құрайды. Неліктен? Жақсы ОЙға қарағанда, жаман, жағымсыз ОЙдың, кері тартар эмоцияның жетегінде кету әлдеқайда жеңіл, қолайлы. Бұл – оңай жол. Олай болса, басымыздағы сансыз «қара» ОЙ тіршілік дәмін қашырмай тұрғанда, қиын жолға көшелік. «Жақсы сөз – жарым ырыс» болса, жағымды ой – жарты іс деуге әбден лайық. Күнделікті проблемалармен күрес кезінде «қара» ОЙдың арасында жағымды эмоцияларға да орын табуға тырысайық. Кейде емес, үнемі «Бізді не жігерлендіреді? Не рухтандырады?» сауалдарына жауап іздеуге талпынсақ. Соншалықты қиын емес те, бәлкім. Мәселен, мектептен «кілең 5» алып келген бүлдіршін, әдемі қартайған ата-ана, бақытты қос қария, табысқан ғашықтар, кездескен сыныптастар – осының барлығы жағымды, жақсы ойға түрткі бола алады. Бар-жоғы – жақсы ОЙлау, дұрыс жолды таңдау. Өмір – өлшеулі кезең. Қазірдің өзінде сансыз ОЙды арқалаған уақыт саусақ арасынан тоқтаусыз су секілді ағып барады. Ертең не боларын Жаратқан ғана біледі. Олай болса, басымыздағы уайымшыл, беймаза ОЙлардың орнын жігерлі, қайратты, бақытты ОЙлар бассын. Үрей мен қорқынышты артқа тастап, алтын уақытымызды жағымды эмоциялар мен жігерленуге, қосымша қуат алуға арнайық. Дұрыс ойлайық! Сонда бәлкім, тіршіліктің мәнін ұғынып, өмірден шын ләззат ала бастаймыз...

Жақсылық ТӨЛЕГЕН, Павлодар қаласы.

Бас редактордың орынбасарлары – 61-80-23, 61-80-19. Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Денсаулық, білім - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Экономика, саясат, құқық, имандылық, спорт, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС imes» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы, Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44.

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2437. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

Газета  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you