Page 1

Нөмірдніаңқылы:

Ñ

Елін сүйген ер бақытты! КҮЛТЕГІН

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

29

қазан, сейсенбі 2013 жыл №124 (14559)

ñàìàëû

Қазақстанның Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Мұзафар Әлімбайдың туғанына - 90 жыл

Поэ зия дүлдүлі

Кеше Естай атындағы мәдениет сарайында Қазақстанның Халық жазушысы, Мемлекеттік сыйлықтың иегері, жерлесіміз, облысымыздың Құрметті азаматы Мұзафар Әлімбайдың 90 жасқа толу мерейтойына орай «Туған ел! Сенің даңқың маған мерей» атты салтанатты кеш өтті. Абыз ақынды айтулы күнімен құттықтауға аймақ басшысы Ерлан Арын, қаламгердің өлең-жырларымен сусындап өскен аға буын, кейінгі ұрпақ түгелдей тойға келді.

Кештің шымылдығы Мұзағаның өмірі мен шығармашылығынан сырт шертетін бейнефильммен түрілді. Одан соң арда азаматқа арналған ақжарма тілектер тиегі ағытылды. - Қазақ әдебиетінің классигі, қазақ балалар әдебиетінің негізін қалаушы Мұзафар ағамыздың торқалы тойы барша Қазақ елі үшін мерейлі дата. Ертістің Павлодар өңірін өнер өлкесі, төрі дейміз. Мұндай киелі топырақтан Мұзағамыздай тума таланттың дүниеге келуі – заңдылық. Ақиық ақын ағамыз қазақ әдебиетінде өзіндік өрнегін тапты. Өз заманының майталманы Мұхтар Әуезовтей алыппен қатар жүріп, жазушының ұтымды ойларын ұрпаққа жинақтап, қалдыру - Мұзафар ағамыздың атқарған қомақты істерінің бірі. Бала жүрегіне жол таба білді. Ел басына күн туған кезде Отан үшін күресті. Оқ пен оттың ортасында жүріп те жазуын тоқтатқан жоқ. Сөз құдіретін терең түсінді. Сөз маржанын шебер тере білді.

Ағамызды тіл білгірі деп танимыз. Ақиық ақынды баршамыз мақтан тұтамыз. Қаламгердің туындылары жас пен кәріге, қазақтың сан ұрпағына нәр болары анық. Шығармашылығыңыз өзіңізге шуақ болып төгілсін, деді өңір басшысы Ерлан Мұхтарұлы құттықтау сөзінде. Қазақстан Жазушылар одағы басқармасы төрағасының орынбасары, ҚР Президенті Грантының иегері, Халықаралық «Алаш» әдеби сыйлығының лауреаты Маралтай Ыбыраев, тәуелсіз еліміздің алғашқы Әнұраны авторларының бірі Жадыра Дәрібаева мерейтой иесін торқалы тоймен құттықтап, ақ тілегін білдірді. Бірі Мұзағаны «тірі шежіреге», бірі «мәдени мұраға» теңеп жатты кеште. Қазақ балаларының маңдайына біткен бақ десті көпшілік. Міне, осындай ізгі ниеттерге толы әсерлі кеш әнмен, күймен өрілді. Мұнда ақынның сөзіне жазылған «Маралдым», «Ақмаңдайлым» сынды танымал әуезді әндері шарықтады. Торқалы тойға жиналған жұртшылық назарына Мұзағаның еңбектері қойылған «Көркіндей өмірінің көркем гүлі...» атты кітап көрмесі ұсынылды.

Суретті түсірген - Т.Нұрғазы.

Гүлжайна ТҮГЕЛБАЙ

БӘРЕКЕЛДІ!

Алаңсыз қызметке жайлы жағдай

Облыс орталығындағы жол-патрульдік қызметі арнайы батальонының ғимараты жаңа кейіпке енді. Күрделі жөндеуден өткен мекеме тұрғындар тыныштығын қамтамасыз ететін тәртіп сақшыларының алаңсыз еңбек етуіне мүмкіндік бермек. Ғимаратты салтанатты түрде ашқан аймақ басшысы Ерлан Арын сала мамандарына 18 автокөліктің кілтін табыс етті.

Суретті түсірген - Т.Нұрғазы.

Гүлжайна ТҮГЕЛБАЙ

Қайта ашылған ғимарат заман талаптарына сай жөнделіпті. Яғни, тәртіп сақшыларының әрдайым жауынгерлік әзірлікте болуына жағдай жасалған. Қылмыс орын алған жерге жедел түрде жетуге мүмкіндік береді. Қысқасы, енді мамандардан кез келген жауынгерлік міндетті жоғары деңгейде атқаруды талап етуге әбден болады. Өйткені, мұнда олардың тәулік бойы қызмет етуіне жайлы жағдай бар. - Былтыр облыста «әмбебап полиция» пилоттық жобасы жүзеге асырылғанын білесіздер. Бастама өңірімізде нәтижелі жүзеге асты деуге негіз бар. Себебі, енді бұл жоба келесі жылдан бастап бүкіл республика көлемінде қолданысқа енгізіледі. Елбасымыз Қазақстанның полиция құрылымдарын материалдық-техникалық тұрғыдан жабдықтауды тапсырған болатын. Бүгінгі жайлы жағдай дәл осы тапсырма аясында жасалып отыр. Тәртіп сақшыларына үлкен міндет жүктеледі. Билік тарапынан да қолдау толастамайды. Енді, қызметте оң нәтижелер көп болсын, - деді облыс әкімі Е.Арын. Облыстық ішкі істер департаментінің басшысы, әділет генерал-майоры Сұлтан Құсетов жергілікті биліктің жан-жақты қамқорлығын айрықша атап өтті. Мәселен, биылдың өзінде құқық қорғау органдарына екі жүзге жуық автокөлік табысталды. Жалғасы 3-бетте

Құрметтіндар! "Ñàðûàðêà ñàìàëû" ãàçåòiíå 2014 æûëãà Жазылу шарттары - 12-бетте. æàçûëó æYðiï æàòûð оқырма


АЌПАРАТ

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты Мўзафар Јлімбайдыѕ туєанына - 90 жыл

Тґл јдебиеттіѕ тарланы Кеше облыс орталыєындаєы «Достыќ їйінде» абыз аќын, балалар јдебиетініѕ негізін ќалаушы, жерлесіміз Мўзафар Јлімбайдыѕ шыєармалар жинаєы мен аќын єўмырынан сыр шертетін кітаптыѕ тўсауы кесілді.

А

ќиыќ аќынныѕ 90 жылдыќ мерейтойына Астана, Алматы, Ќараєанды, Кґкшетау ќалаларыныѕ зиялы ќауымы мен жергілікті аќын-жазушылар, єалымдар жиналды. Тґл јдебиетімізден ойып тўрып орын алєан Мўзаєаныѕ 300-ге жуыќ ґлеѕіне јн жазылып, шыєармалары 38 тілге аударылєан. Јсіресе, балаларєа арналєан ґлеѕдердіѕ орны ерекше. Кезінде ґзі басшылыќ еткен «Балдырєан» балалар журналы арќылы ел тўтќасын ўстар азаматтар тјрбиеленді. Олардыѕ бірі – философия єылымыныѕ докторы, академик Єарифолла Есім. - Мен «Балдырєанды» оќып ґстім. Мўзаєаныѕ ґлеѕдері мјнді јрі тез жатталатын. Балаларды жаќсылыќ жасауєа, жаманнан жиренуге їндейтін шыєармалары талай ўрпаќтыѕ кґкейіне сіѕді. Мјселен, елі ардаќтайтын кґрнекті аќындарымыз Тўманбай Молдаєалиев пен Ќадыр Мырза Јли Мўзафар Јлімбайдыѕ алдынан ґткен шјкірттері. Осыдан-аќ, Мўзаєаныѕ дарындылыєын, ўрпаќ тјрбиесіне ќосќан сїбелі їлесін айќын аѕєаруєа болады, - деді Є.Есімов. Аќын, ЌР алєашќы Јнўраны авторларыныѕ бірі Жадыра Дјрібаева мерейтой иесініѕ жан сўлулыєы, тазалыєы, адамгершілігі, еѕбекќорлыєы мен отансїйгіштігі сынды асыл ќасиеттерін ерекше атады. Белгілі музыка шежірешісі Наум Шафер де Мўзафар аєамен студент кезінен бастап таныс екенін айта келе, аќынныѕ лирика мен сатираны шебер жаза білгенін тілге тиек етті. - Оныѕ ґлеѕдеріндегі лирика мен сатираныѕ ўштасуы – ерекше талант иесіне єана берілетін сый. Аќынныѕ шыєармаларын оќи отыра, ќўрылєан сюжеттіѕ желісімен ілесіп кете барасыѕ. Ол ґзініѕ тіл шеберлігі, сґздік ќолданысы арќылы оќырманды ґлеѕініѕ табиєатына еріксіз елтіп, кґз алдыѕа шынайы бейнелер ўсынады. Мўны мен асќан шеберлік дер едім, - деді Н.Шафер.

Наум Шафердіѕ «Алтын ќорынан» алынєан, халќымыздыѕ кїміс кґмей јншілерініѕ орындауында жазылєан јндер мен эстрадада шырќалып жїрген шыєармалар бір дискке жинаќталып, шыєарылыпты. Мўзафар аєаныѕ сґзіне жазылєан јндер альбомы «Маралды» деп аталады. Аталмыш диск жиналєан ќауым назарына ўсынылды. Шара барысында тўсауы кесілген «Аќиыќ аќын Мўзаєаѕ» кітабыныѕ авторы - С.Торайєыров атындаєы Павлодар мемлекеттік университетініѕ профессоры, филология єылымдарыныѕ кандидаты Баќыт Баткеева. Єалымныѕ айтуы бойынша, кґрнекті аќынныѕ шыєармалары мен ґмірлік жолын зерделеу маќсатына 20 жылєа жуыќ уаќытын сарп еткен. Мўзафар Јлімбайдыѕ ґлеѕдерін єылыми зерттеулерге арќау етіп, студенттерге кеѕінен дјріптеу маќсатында да атќарылєан істер толаєай. Айта кету керек, аќын шыєармашылыєына арналєан кітаптар «Ертіс-Баян» кітапханасы арќылы шыєарылды. Осы кїні Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институты филология факультетініѕ студенттері Аѕсаєан Хўсайын, Айымгїл Мјдина, Балнўр Ќажытай, Назерке Семей жјне Назерке Їкібасова М.Јлімбай атындаєы стипендияны иеленді. Баќыт БАТКЕЕВА, «Аќиыќ аќын Мўзаєаѕ» кітабыныѕ авторы: - «Аќиыќ аќын Мўзаєаѕ» кітабына оныѕ шыєармашылыќ ерекшелігін, кґп жанрлыєын зерделеген жўмыстарым енді. Тек зерттеулер мен талдаулар єана емес, аќынмен етене таныс зиялы ќауымныѕ пікірлері, естеліктері берілген. Кітапты жазу барысында Мўзафар Јлімбайдыѕ даралыєын, даналыєын кґрсетуге талпындым. Еѕбегімніѕ жарыќ кґруіне кґмек кґрсеткен аймаќ басшысы Ерлан Арынєа жјне облыстыќ мјдениет басќармасына алєыс айтамын.

Айта кетейік, мерейтойлыќ шаралар бїгін аќынныѕ туєан ґлкесі Маралды атырабында жалєаспаќ. Наќтысы, Шарбаќты ауданыныѕ Жылыбўлаќ ауылдыќ округіндегі мектепте Мўзафар Јлімбайдыѕ дјріс залыныѕ тўсауы кесіледі. Ізінше аудан орталыєыныѕ мјдениет їйінде «Туєан жерім – тґрім мјѕгілік» атты салтанатты шара ґтеді. Арќалы аќынєа арналєан торќалы тойды ќазаќтыѕ ўлттыќ спорт ойындары бойынша жарыстар тїйіндейді.

Ќ.ТІЛЕКТЕСЌЫЗЫ.

Єабдул-Уахит Тіленшіўлыныѕ туєанына - 160 жыл Халыќ арасында ислам дінініѕ ґркендеуі жолына бар єўмырын арнаєан белгілі дін таратушы, єўлама Єабдул-Уахит Тіленшіўлыныѕ туєанына биыл 160 жыл толды. Осыєан орай, ґткен сенбі кїні єўлама кесенесініѕ басында ўлан-асыр той жасалды.

Тілеуберді САХАБА

Тўлєа есімі јспеттелді Ш

арбаќты ауданындаєы Арбиген ауылына ќарасты «Келдіќыз » жайлауында бой кґтерген єўламаныѕ кесенесі бїгінде кґпшілік ќызыєа ќарайтын тарихи орынєа айналєан. «Ґлі разы болмай, тірі байымайды» деген наќылды ўстанєан жўрт хазіреттіѕ басына зиярат жасап, дўєа баєыштап ќайтуєа даєдыланєан. Бўл – ґз заманында ќазаќ халќыныѕ руханияты їшін кїрескен тау тўлєалар есімініѕ ўмыт ќалмай, ўрпаќ жадында ќайта жаѕєырып жатќаныныѕ жарќын кґрінісі. Бўл кїні Єабдул-Уахит Тіленшіўлыныѕ кесенесініѕ басына жиналєан жўрттыѕ ќарасы мол болды. Еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінен келген ќонаќтар шарбаќтылыќтарды айтулы мерекемен ќўттыќтады. Мерекелік асќа арнайы барып ќатысќан облыс јкімі Ерлан Арын орманды ґлкеде рухани баєытта јлі де талай игілікті істер атќарылатынын атап ґтті. - Єабдул-Уахит бабамыздыѕ орны біз їшін бґлек. Елбасымыздыѕ бастамаларыныѕ арќасында кґптеген ўмыт болєан есімдерді ќайта жаѕєырттыќ. Мўндай істер болашаќ ўрпаќ їшін маѕызды. Бїгінгі таѕда діндар бабамыздыѕ ґмірі мен тарихына байланысты єылыми зерттеулер жїргізілуде. Ќажетті мјліметтер жинаќталєан соѕ кітап шыєару жоспарда бар. Сонымен бірге, алдаєы уаќытта бабамыздыѕ басына зиярат жасап келушілерге ќолайлы жаєдай тудыру маќсатында кесенеге сапалы жол салуды жоспарлап отырмыз. Осындай шаралар арќылы Шарбаќты ґѕірінде

Јріптестікті кеѕейтуге келісті Кеше ґѕірімізге Нидерланды корольдігініѕ Алматы ќаласындаєы Голландтыќ экономикалыќ кеѕсесініѕ басшысы Вилко Роггенкамп бастаєан бір топ голландтыќ компаниялардыѕ ґкілдері келді. Меймандар облыс јкімініѕ орынбасары Нўржан Јшімбетовтіѕ тґраєалыєымен ґткен кездесуде агроґнеркјсіп саласында јріптестікті ныєайтудыѕ мїмкіндіктерін ортаєа салды.

Нўржан Кемерўлы павлодарлыќ диќандар, јсіресе, кґкґніс ґсіруде голландтыќ технологияларды, осы елдіѕ тўќым тїрлерін пайдалануєа ден ќойєанын атады. Мјселен, биылдыѕ ґзінде 150 тонна кґкґніс тўќымы аталмыш мемлекеттен жеткізілген. Жергілікті билік ґкілдері ґѕіріміз нидерландтыќ кјсіпорындармен бірлесе, Павлодар ауыл шаруашылыєы єылыми-зерттеу институтыныѕ єылыми јлеуетін пайдалана отырып, кґкґніс даќыдары мен картоптыѕ тўќым шаруа-шылыєыныѕ бірлескен орталыєын ќўруєа мїдделі екенін мјлім етті. Заманауи голландтыќ технологиялар арќылы кґкґніс саќтайтын ќоймалар желісін жаѕєырту мјселесі де сґз болды. Сондай-аќ, жылыжайда кґкґніс

ґмірге келіп, дін жолына бар єўмырын арнаєан єўламаныѕ есімін бар ќазаќќа таныта аламыз - деді аймаќ басшысы. Ерлан Мўхтарўлы Єабдул-Уахит кесенесініѕ шыраќшысы Ермек Рахметовке «Нива» автокґлігініѕ кілтін табыс етті. Мјшћїр Жїсіп орталыќ мешітініѕ бас имамы Нариман Исенов єўламаныѕ рухына арнап ќўран оќып, дўєа баєыштады. Есімі елге мјлім јрі беделі биік тўлєалардыѕ рухына ас беру рјсімі - ќазаќ ќоєамында ежелден бері жалєасып келе жатќан їрдіс. «Келдіќыз» жайлауындаєы орман арасына тігілген аќ шаѕќан киіз їйлер мен тўлпарларыныѕ терін алып, бјйгеге баптап жїрген шабандоздар кґрінісі ертедегі ќазаќ ґмірін кґз алдымызєа елестетті. Алыс-жаќыннан арнайы келген ќонаќтардыѕ барлыєына дастарќан жайылып, ас берілді. Ал мерекелік асќа жиналєан жўрт осынау думанды кїнніѕ еѕ маѕызды сјттерініѕ бірі болып есептелген аламан жјне тоќ бјйгелер жарысын ќызыќтады. 25 шаќырым ќашыќтыќтаєы аламан бјйгеде Шарбаќты ауданы Есілбай ауылыныѕ шабандозы Санат Сейсекеновтіѕ «Айтўмар» атты тўлпары мјре сызыєын бірінші болып кесті. Жїйрік иесіне Алматы ґѕірінен арнайы келген «Батыр Баян» ќоєамдыќ ќорыныѕ атќарушы директоры Ќайрат Тјйкеновтіѕ демеушілігімен 400 мыѕ теѕге аќшалай жїлде берілді.

Шарбаќты ауданы.

БРИФИНГ

АГРОБИЗНЕС

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

www.saryarka-samaly.kz

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

2

ґсіру ісін кеѕейту, озыќ технологиялы тауарлыќ сїт фермаларын ќўру, ќўс шаруашылыєын жетілдіру сынды таќырыптар ќозєалды. Вилко Роггенкамп нидерландтыќ компаниялардыѕ Ќазаќстанмен іскерлік байланысын ныєайтуєа барынша кїш салып жатќанын айтты. Сондай-аќ, ол жоєарыда аталєан салалардан бґлек, голландтыќ кјсіпорындар ќалдыќтарды ґѕдеу, су шаруашылыєы баєытында технологиялыќ тўрєыдан ќолєабыс жасауєа ќауќарлы екенін жеткізді. Ал «Agro-Nova» кјсіпорныныѕ директоры Мейндертен Оуден павлодарлыќ «Маяк» шаруашылыєымен бўрыннан тыєыз байланыс орнатылєанын, мўнда ґнімділікті арттыру жўмыстарына жјрдемдескенін атады. Ќазаќстан нарыєына осыдан 3 жыл бўрын енген «APH Group KZ» компаниясы ауыл шаруашылыєы техникаларын

жеткізумен айналысады. Олар алдаєы уаќытта аймаќтыѕ диќандарымен тікелей јріптестік орнатуєа мїдделі. Мал бордаќылайтын алаѕдарды ќажетті жабдыќпен ќамтамасыз ететін кјсіпорындар да ќолда бар мїмкіндіктерін, тјжірибелерін ортаєа салды. Мал, ќўс шаруашылыќтарын дамыту, ґнімді ґѕдеуге ќатысты келелі ойлар айтылды. Кездесуде сґз алєан «RijkZwaanAlmaty» компаниясыныѕ жобалар жґніндегі менеджері Игорь Стрелюк Павлодар ґѕірі бірќатар ірі елдермен шекаралас болєандыќтан, бјсекелестік мыќты екенін жасырмады. Сондыќтан, еѕ їздік ўсыныс ќана мўнда ќолдау табатынын бґле-жара атады. Н.Јшімбетов облыс шаруалары келешекте кґкґніс тїрлерін кґбейтсе, деген ниет білдірді. Осы орайда, голландтыќ мамандарды тјжірибе бґлісуге шаќырды. Сонымен ќатар, ірі жобаларды барлыќ шаруашылыќтардыѕ ќалтасы кґтермейтінін бїгіп ќалмады. Сондыќтан, голландтыќ компаниялар инвестиция ќўйып, павлодарлыќтармен бірлескен жобалар ќўру мјселесі кґтерілді. Елшілік ґкілі алдаєы уаќытта наќты ўсыныстар болса, жанжаќты ќолдау кґрсететінін мјлімдеді. Меймандар сапар барысында ґѕіріміздіѕ бірќатар шаруа ќожалыќтарына арнайы барып, тыныс-тіршілігімен танысты. Наќты жобалар тґѕірегінде јріптестікті кеѕейтуге келісті.

Екі тікўшаќ сатып алынбаќ

ЌР Тґтенше жаєдайлар министрлігі Павлодар облысына «ЕС-145» маркалы екі тікўшаќ бґлді. Жоспарєа сјйкес, ол ќараша айында павлодарлыќ тґтенше жаєдайлар ќызметкерлерініѕ ќолданысына берілмек. Осы жјне ґзге де мјселелер кеше облыс јкімдігініѕ ресми ґкілдігі ґткізген брифингте мјлім болды. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА Облыстыќ тґтенше жаєдайлар департаментініѕ басшысы Мылтыќбай Айтжановтыѕ айтуынша, аймаєымыз ќыс мерзіміне дайын. Бўл ретте Мылтыќбай Жанатўлы тўрєындарды алаѕдатќан жайт – 2-ЖЭО-да орын алєан ґртке байланысты тїсініктеме берді. Бїгінгі таѕда 2-ЖЭО-да жґндеу жўмыстары жїргізілуде. Сол себепті, уаќытша жылу трасы 3-ЖЭО-на ќосылды. Сондай-аќ, ќўтќарушы мекемеге шўєыл јрі сапалы кґмек кґрсететін техникалар ќатары толыєуда. Мјселен, 27 ќар жинайтын кґлік ќўралын сатып алу маќсатында облыстыќ бюджеттен 198 млн. теѕге ќаржы бґлінді. Жол талєамайтын «ТРЭКОЛ» маркалы кґліктер апаттыќ жаєдайда, ќўтќару шараларында ќолданылмаќ. Жол-кґлік оќиєалары жиі орын алатын жолдарда пункттер орнату да ќолєа алынды. Биыл Ќалќаман кентінде дјрігерлікќўтќарушылыќ пункт ашылады. Ќазіргі кезде ќўрылыс жўмыстары жїруде. Ќызу дайындыќќа «Инновациялар – болашаќ ќуаты» халыќаралыќ инновациялыќ форумын ўйымдасты-

рушылар да кірісіп кеткен. Облыстыќ индустриялыќ-инновациялыќ даму басќармасыныѕ басшысы Николай Дычконыѕ хабарлауынша, ќазан айыныѕ 30-31 кїндері облыс орталыєында отандыќ жјне шетелдік саясаткерлер, кјсіпкерлер, єалымдар, бизнес саласы ґкілдерініѕ ќатысуымен форум ґтеді. Шара барысында 76 єылыми жоба ўсынылєан кґрме, пленарлыќ отырыс, «Инновация. Зерттеу жјне даму», «ЕХРО-2017 халыќаралыќ кґрмесініѕ инновациялыќ жобалары» жјне басќа да таќырыптарда секциялыќ жўмыстар ўйымдастырылмаќ. 27 ќазанда Павлодар, Екібастўз ќалаларында, Успен жјне Ертіс аудандарында орны босаєан мјслихат депутаттарын сайлау ґтті. Бўл туралы облыстыќ сайлау комиссиясыныѕ тґрайымы Јлия Сабырханова мјлімдеді. Алты сайлау округі бойынша 12 їміткер тіркелген. Дауыс беру шарасына 18936 сайлаушы, яєни сайлау учаскесіне ќарасты тўрєындардыѕ 66 пайызы ќатысты. Олардыѕ таѕдаулары бойынша Рахат Ќаппасов, Нўрлан Сјрсембинов, Руслан Базаралинов, Хабдулхамит Жїсіпов, Сјуле Смаєўлова жјне Жасталап Бараисов аудандыќ жјне ќалалыќ мјслихат депутаттары болып сайланды.

Ресей Федерациясы Аќмола жјне Батыс Ќазаќстан облыстарынан ґз мемлекетіне ет жеткізуге байланысты шектеулердіѕ кїшін жойды.


ЌЎМСАЄАТ

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

ДЈРІГЕРЛІК АМБУЛАТОРИЯ АШЫЛДЫ Жўма кїні Аќсу кентінде жаѕа дјрігерлік амбулатория ашылды. Нысанныѕ тўсаукесер салтанатына облыс јкімі Ерлан Арын, Аќсу ќаласыныѕ басшысы Болат Баќауов жјне жергілікті тўрєындар ќатысты. - Елбасы тапсырмасын орындау аясында бїгін Аќсу кентінде жаѕа емдеу мекемесі ашылып отыр. Жалпы, облысымызда жыл соѕына дейін тґрт дјрігерлік амбулатория пайдалануєа берілмек, бўл солардыѕ алєашќысы. Биылєы жыл денсаулыќ саќтау жїйесі їшін ґте нјтижелі болуда. Кент тўрєындарын, дјрігерлер ќауымын игілікпен ќўттыќтаймын, - деді аймаќ басшысы Ерлан Мўхтарўлы. Айта кетелік, амбулаторияныѕ ќўрылысына республикалыќ бюджеттен 128,2 млн. теѕге ќаржы

жўмсалєан. Мўнда дјрігерлік жјрдемге дейінгі ќызмет, алєашќы жјне білікті медициналыќ кґмек кґрсетіледі. Екі дјрігер, сегіз орта буынды ќызметкер бар. Мекеме заманауи медициналыќ ќўралжабдыќтармен жараќталєан. Сондайаќ, мўнда егу, ингаляция жїргізу, электрмен емдеу, ќан алу, емшара жасау, химизатор кабинеттері мен кїндізгі стационар жјне дјріханалыќ пункт бар. Гїлбану ҐЗКЕЙ, Аќсу ќаласы.

ДІН-ДІЅГЕК

Православтар ќуанышы

Жексенбі кїні аймаќ басшысы Ерлан Арын облыс орталыєындаєы кїрделі жґндеуден ґткен Благовещенск соборында болды. Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА

О

сыдан 14 жыл бўрын ашылєан єибадат орны жергілікті православтыќтардыѕ ќасиетті ордасына айналєан. - Елімізде діни сенімдері јртїрлі азаматтар тату-тјтті ґмір сїріп келеді. Бўл тўрєыдан алєанда, Ќазаќстан - кґпке їлгі. Ал Благовещенск соборы - тўрєындар ќўлшылыќ жасайтын ерекше орын. Ол сјулеті жаєынан да облысымыздаєы бірегей єимараттар ќатарына енеді, - деді Ерлан Мўхтарўлы. Бїгінде собордыѕ витраждары ауыстырылып, балкон жаѕартылды, тґменгі ќабатта ішкі жґндеу

жўмыстары жїргізілді. Ќўрылыс жўмыстарымен «Деколит» ЖШС жјне «Тенгри» ЖШС айналысты. - Єимаратќа кїрделі жґндеу жўмыстары жїргізілді. Іші бўрынєыєа ќараєанда јлдеќайда жарыќ, жылы. Ќысќа дайынбыз. Келушілер їшін ќўлшылыќ жасауєа жаєдайлар жасалды. Игі істіѕ бастамашысы болып, жўмыстыѕ жїйелі жїргізілуіне жаєдай жасаєан аймаќ басшысы Ерлан Арынєа алєыс айтамын, - деді Благовещенск соборыныѕ протоиерейі Павел. Тўрєындар да собордыѕ жаѕартылєанына дјн риза.

Любовь ПАВЛОВА, Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны: - Мен соборєа жїйелі тїрде келіп тўрамын. Бўрын іші ќараѕєы, салќын болатын. Бїгінгі кейпі кґѕіл ќуантады. Бўдан соѕ келушілер саны да арта тїседі деп ойлаймын.

Алаѕсыз ќызметке жайлы жаєдай Басы 1-бетте Одан бґлек, жол ќозєалысы ќауіпсіздігін ќамтамасыз ететін «Ертіс» баќылау бекетініѕ єимараты жаѕартылды. Павлодар ќаласыныѕ ќозєалысы кґп кґшелерінде 8 «Автоинспектор» бейнекамералары орнатылєан. Бўл ќўрылєы жол ережесін бўзєан кґліктерді єана емес, іздеудегі машиналарды да аныќтауєа мїмкіндік береді. Ќоєамдыќ орындарда тўрєындар ќауіпсіздігін ќамтамасыз етуге ќолданылатын иттерді асырап-баптауєа арналєан питомник ќўрылысына Павлодар ќаласыныѕ бюджетінен ќаржы бґлінген. Кґп жылдан бері айтылып келген бўл мјселеніѕ де тїйіні шешілмек. Айтпаќшы, жаѕадан табысталєан кґліктерде бейнекамералар орнатылєан. Ќўрылєылар кїдіктіні ќўрыќтау кезінде

ќызметкерлер јрекетініѕ дўрысбўрыстыєын, ўсталєан азаматтыѕ ісќимылын айна-ќатесіз жазып алады. Кейін бўл аќпарат істіѕ аќ-ќарасын аныќтау барысында ґз септігін тигізеді, дейді мамандар. Облыстыѕ бас полицейі С.Ќўсетов жол-патрульдік ќызметініѕ жыл басынан бері ќоєамдыќ тјртіп пен жол ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету тўрєысында атќарєан жўмысына да тоќталды. Айтуынша, тјртіп саќшыларыныѕ шўєыл јрекетініѕ нјтижесінде 591 ќылмыс ашылєан. Жедел басќару орталыєынан тїскен ќырыќ мыѕнан астам шаќырту бойынша тўрєындарєа ќызмет кґрсеткен. Енді, жасалєан жаєдайєа сай ќызмет сапасы одан јрі арта тїсетініне сендірді мамандар.

Ґткен сенбі кїні Достыќ їйінде Павлодар облысы мен Ресейдіѕ Новосібір ґѕірініѕ єалымдары бас ќосты. Олар «Ресей-Ќазаќстан шекарасы: Тарих. Мјдениет. Білім» таќырыбындаєы халыќаралыќ форумда ґзара пікір алмасып, тјжірибе бґлісті.

А

йта кетейік, бўєан дейін облыстыќ Ќазаќстан халќы ассамблеясы тґраєасыныѕ орынбасары С.Жетпісбаев бастаєан павлодарлыќ делегация Новосібір аймаєыныѕ Ќарасуыќ ауданына арнайы барып, јріптестерімен кездескен еді. Ґѕірімізде ґткен форум - сол жїздесудіѕ жалєасы. Мўндай шаралар ќос мемлекеттіѕ арасындаєы мјдени ынтымаќтастыќты ныєайтуды кґздейді. Ќос тарап ґкілдері де екі елдіѕ арасындаєы достыќ тамыры тереѕде екенін атап ґтті. Мјселен, тарих єылымдарыныѕ докторы, Новосібір мемлекеттік университеті гуманитарлыќ факультетініѕ Ресей тарихы кафедрасыныѕ меѕгерушісі

3

ЕЛАРАЛЫЌ БАЙЛАНЫС

Мјдени

ынтымаќтастыќ Владимир Шиловский ќазаќ пен орыс достыєыныѕ ертеден бастау алатынын Шоќан Ујлиханов пен Николай Потанин арасындаєы ќатынас арќылы ашып кґрсетуге тырысты. Ал Болашаќ зерттеулер халыќаралыќ академиясыныѕ ресейлік бґлімшесі-болжам академиясыныѕ толыќ мїшесі Александр Кисельников КСРО ыдыраєаннан кейінгі Сібірдіѕ даму мјселелеріне кеѕінен тоќталды. Сондай-аќ, ол єасырлар бўрын басталєан Павлодар мен Новосібір аймаќтарыныѕ байланысы їзілмегенін тілге тиек етті. Павлодарлыќ мамандар да екі ел арасындаєы барыс-келіс, экономикалыќ ќана емес, мјдени ынтымаќтастыќ та ќарќын алєанын айтты. Єалымдар ўлтаралыќ ґзара

ќатынас їдерістері, мјдениет, тіл мјселелері бойынша байланысты ныєайту турасында јѕгіме ґрбітті. Форумныѕ пленарлыќ отырысынан кейін Достыќ їйінде ресейлік меймандардыѕ ќатысуымен орыс тілініѕ орталыєы ашылды. Бўдан соѕ С.Торайєыров атындаєы облыстыќ жјне Новосібір мемлекеттік облыстыќ кітапханалары ґзара ынтымаќтастыќ жґнінде меморандумєа ќол ќойды. Кґрші ел ќонаќтары облыс орталыєыныѕ кґрнекті орындарын аралады. Форум Новосібірлік «Чалдоны» би жјне јн мемлекеттік ансамблініѕ концерттік баєдарламасымен тїйінделді. Г.МАЄЖАН.

ЖАСТАР САЯСАТЫ

Олар – ќоєамныѕ ќозєалтќыш кїші Кеше Павлодар ќаласында ЌР Президенті жанындаєы Жастар саясаты жґніндегі кеѕестіѕ XVI кґшпелі отырысы барысында еліміздегі жастар ресурстыќ орталыќтарыныѕ жетекшілері бас ќосты. Кездесуге ќатысќан осы саланыѕ жетекші мамандары жастар саясатын дамытудыѕ тиімді тўстарын сґз етті. Тілеуберді САХАБА Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Н.Назарбаев «Нўр Отан» партиясыныѕ ХV cъезінде жастар саясатын дамыту ісін жоєары деѕгейге жеткізу маќсатында ресурстыќ орталыќтардыѕ белсенділігін арттыруды тапсырєан болатын. Осыєан байланысты бірќатар ґѕірлерде арнайы орталыќтар ќўрылып, ґз жўмысын бастап кетті. Бїгінгі таѕда республика кґлемінде осындай 171 орталыќ бар. Оныѕ алєашќылары осыдан 4-5 жыл бўрын еліміздіѕ оѕтїстік ґѕірлерінде ќўрылып, содан бері жастармен тыєыз жўмыс істеуде. Л.Н.Гумилев атындаєы Еуразия ўлттыќ университеті жанындаєы

«Жастар» єылыми-зерттеу орталыєыныѕ» директоры Жанар Боќанова жиналєандар арасында аталмыш орталыќтардыѕ тўраќты дамуына байланысты семинартренинг ґткізді. Жанар Ќалиханќызыныѕ айтуынша, кездесудіѕ басты маќсаты – јр ґѕірден жиналєан белсенді жастармен пікір алмасу, ґз ќатарластарымен жўмыс жасаудаєы тјжірибелерін бґлісу жјне

ресурстыќ орталыќтардыѕ жўмысын жандандыру. Семинардыѕ алєашќы отырысы мемлекеттік мекемелермен жјне їкіметтік емес ўйымдармен ґзара байланыс жасай отырып, жастар мјселесін кґтеру таќырыбына арналды . Ґйткені аталмыш орталыќтарда кілеѕ жастар ќызмет жасайтындыќтан, басќа мекемелермен немесе ўйымдармен салыстырєанда олардыѕ тјжірибелік тўрєыдан деѕгейі тґмен. Осы жаєдайды ескере отырып, білікті мамандар кеѕес беруде. Ресурстыќ орталыќтыѕ мамандары алдаєы уаќытта жастарєа ќатысты тїрлі мјселелерді шешу жјне ґзге де маќсат-мїдделерін іске асыру їшін јкімшілік органдарєа, жергілікті мјслихатќа, басќа да ќўзырлы органдарєа шыєуєа ќўќыєы бар. Сондай-аќ, мемлекеттік мекемелердіѕ немесе жергілікті биліктіѕ ыќпалын пайдалана отырып, жастар саясатын дамытуєа мїмкіндік тумаќ.

Дамир ШАЙДАРОВ, Аќмола облысы, Целиноград ауданындаєы жастар ресурстыќ орталыєыныѕ жетекшісі: - Аќмола облысында жастар саясаты мјселелері жґніндегі жеке басќарма ќўрылєан. Мекеменіѕ арнайы аќпараттыќ порталы бар. Одан бґлек, «Аќмола жастары» атты жастар ўйымы жўмыс істеуде. Дегенмен, облыстыѕ аумаєы їлкен болєандыќтан, шалєайда орын тепкен аудандар мен ауыл жастары бўл мјселеден ќалыс ќалып жатќан жайы бар. Сондыќтан, јр ауданда жастар орталыєы іске кірісуде. Алдаєы уаќытта шалєайдаєы ауыл-аймаќтардыѕ жастарымен жўмыс жасап, олардыѕ ґркениетке жјне ќоєамєа деген белсенділігін арттырамыз деген ойдамыз.

ОРАЌ-2013

Ертістіктер ерледі Ертіс ауданыныѕ егіс даласында тамызды орталап барып басталєан биылєы берекелі жылдыѕ егін ораєы аяќталуєа жаќын ќалды. Кґѕілге ќуаныш ўялатары - дјнді даќылдар кїзгі ќар аралас жаѕбырєа ысырап болмай, дер кезінде жиналып алынуда.

А

удандыќ кјсіпкерлік жјне ауылшаруашылыєы бґлімініѕ мјліметі бойынша, жалпы жиналуєа тиіс 152374 гектар алќаптыѕ 138468 гектары орылып, бастырылды. Бўл межеленген жоспардыѕ 90 пайызын ќўрайды. Егістіктен алынєан ґнім 203902 тонна, немесе бір гектарєа шаќќанда дјнді даќылдардыѕ тїсімі аудан бойынша 14,7 центнерден айналды. Ґткен жылдармен салыстыратын болсаќ, Ертістіѕ егін даласы соѕєы 34 жыл бойы дјл биылєыдай берекелі болєан емес. Кґптіѕ кґѕілін кґл еткен мўндай кґрсеткішке аудан 1979 жылы єана ќол жеткізген екен. Ал кейбір ауылдар мен ауылдыќ округтерде дјнді даќылдардыѕ орташа тїсімі аудан кґрсеткішінен јлдеќайда жоєары. Айталыќ, Ўзынсу ауылдыќ округінде гектарына 21,2 центнер, Ќараќўдыќ округіндегі «Оразбаев» ШЌ-да -19,6

центнер (бір атап ґтерлігі осы шаруашылыќ аса баєалы майлы даќыл 1181 гектар рапс орып, 2440 тонна ґнім алєан, тїсімі гектарына 20,6 центнер), Северный, Амангелді ауылдарында јр гектардан 18-19 центнерден, Ќызылжардаєы «Ертіс ТШ» ЖШС јр гектардан 16,8 центнерден ґнім жинады. Ауданныѕ 10 ауылы мен ауылдыќ округтерінде биылєы егін ораєы аяќталса, ќалєандары да межеге таяу ќалды. Егін ораєымен ќатар, келер жылдыѕ дала жўмыстары да назардан тыс ќалєан жоќ. Шаруашылыќ ќўрылымдары 32 мыѕ тонна тўќым ќўйды, оныѕ 22968 тоннасы мемлекеттік тўќым инспекциясына тапсырылды. Малдыѕ ќысќы азыєы – жем-шґп дайындау жоспары 101 пайызєа орындалєанмен, ґткен жылєы ќиындыќ естерінен кете ќоймаєан ауыл тўрєындары бўл науќанды тоќтатќан

жоќ. Бїгінгі таѕда шґп ґзен жиегіндегі шабындыќтан дайындалуда, ќўнарлы алќаптыѕ 9280 гектары шабылып, 14867 тонна сапалы мал азыєы ќыстаќтарєа жеткізілуде. Ќазіргі уаќытта жалпы аудан бойынша 47429 тонна шґп дайындалды. Сонау кґктемніѕ алєашќы айларынан бастап ќолєа алынєан жўмысты ќорытындылар болсаќ, биыл ертістіктер егіннен мол ґнім жинап, кјсіптік мерекені толайым табыстармен ќарсы алуєа дайын.

Самат МЈНЕНЎЛЫ, Ертіс ауданы.

Франциядаєы жўмыссыздыќ рекордтыќ деѕгейге жетіп, 10,9 пайызды ќўрады. Билік ґкілдері жўмыссыздар саныныѕ кїрт артуын оларды есепке алудыѕ электрондыќ жїйесіндегі аќаудан деп тїсіндірді.


4

ХАТЌОРЖЫН

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

Отан ќорєау – ердіѕ ісі

кара 2033 јскери бґлімі ше да Железин ауданындаєы Он і. ґтт ы ын жи -жаттыєу комендатурасыныѕ оќу ктеу секілді тїрлі жаттыєулар ше автоматты жинау, бґл ан орталыєындаєы №3 ќазаќ орындалды. Шараєа ауд ы айрыќша атсалысты. лар орта мектебініѕ оќушы оќушыларды јскери ґмірдіѕ - Сабаќтыѕ маќсаты - ындаєы міндетін абыройлы алд ќыр-сырына баулып, ел ндай-аќ, ўлтын сїйер, елін Со у. тта иха нас єа раны атќару биелеу, - дейді ша ќўрметтер ўрпаќ тјркара ќызметі академиясыныѕ Ше ЌР ўйымдастырушы, н Ґтеміс. мол тїлегі, лейтенант Ержа єасында алєан білімімен, ыр ќаб ия дем ака Ол . тјжірибесімен бґлісті Аз ат СЕ РЄ АЗ ИН , Железин ауданы.

Ризашылыќ білдіреміз

Мјшћїр Жїсіп мешіт Ермекўлыныѕ ўйытќы ініѕ бас имамы Нариман бо ќасиетті Ќўрбан айт ме луымен биылєы жылдыѕ рекесінде Павлодар Зає иптар ќоєамдыќ бірлестігініѕ отызєа тарта мїшесіне кґмек кґрсетілді. Мешітте мол дастар жандар бала-шаєалар ќан жайылып, оєан заєип ымен жиналып, дјм татты. Бўл кїні мешіт ќызм еткерлері оларєа азы себеттерін, ал балаларєа ќ-тїлік етті. Осындай ќайырым ойыншыќ, сыйлыќтар тарту ды їшін мешіт ўжымына кґп лыќ жасап, кґѕіл бґлгендері шіліктіѕ атынан ризаш білдіремін. ылыќ Сіздерге Алланыѕ нўр ы жаусын!

Дї йс ен бі ЌА БД УЛ облыстыќ Заєиптар ќоє ОВ , амдыќ бірлестігініѕ тґраєасы .

Белсене ќатысты Елбасымыз Н.Назарбаевтыѕ «Ќазаќстанныѕ болашаєы - ќазаќ тілінде» деп атап кґрсеткеніндей, мемлекеттік тіл Ќазаќстан халыќтары ынтымаєыныѕ негізі болып табылады. Ал ол деѕгейге жету їшін тілдіѕ кїнделікті ќажеттілігін арттыра тїсуіміз керек. Павлодар ќаласындаєы №43 орта мектебінде оќу ісініѕ меѕгерушісі Самал Ќасќырбайќызыныѕ ўйымдастыруымен «Ќазаќстанныѕ болашаєы - ќазаќ тілінде» атты тілдер айлыєы шеѕберінде іс-шаралар ґтті. Маќсат - ґзге ўлт оќушыларыныѕ ќазаќ тілінде сґйлеу даєдысын арттыру, ќазаќ халќыныѕ салт-дјстїрін, мјдениетін їйрету. Шара барысында ќазаќ тілініѕ мјртебесін асќаќтатып, оныѕ ќолдану аясын кеѕейтуге мектеп мўєалімдері белсене ќатысты. Бес кезеѕнен тўратын сайыста мектептіѕ јр јдістемелік бірлестігінен ґзге ўлт ґкілдері ґз ґнерін ортаєа салды. Байќауда 1-орынды А.Баланюк, 2-орынды А.Бойко, ал 3-орынды К.Сирецано иеленді. Барлыќ їміткерлер баєалы сыйлыќтармен марапатталды.

Гїлсім БОРАНБАЕВА, №43 орта мектептіѕ мўєалімі, Павлодар ќаласы.

www.saryarka-samaly.kz

Ќылќалам ќўдіреті

Павлодар облысты «Баянауыл - 2013» атты ќ кґркемсурет музейінде сур Бўќар жырау, Мјшћїр етшілер кґрмесі ашылды. ќазаќтыѕ тарихи тўлєал Жїсіп, Жаяу Мўса сынды Баянауыл жерінде арыныѕ ізі ќалєан ќасиетті би басќармасы мен С.Тора ылєы кїзде мјдениет мемлекеттік университ йєыров атындаєы Павлодар етініѕ ќолдауымен ќы лќалам шеберлерініѕ пленэрі ґткен болатын. Кґрмеге Ќазаќстан Су ретшілер одаєыны мїшелері Ґсербай Шоран ов, Јнуар Игембаев, Єал ѕ Ќаржасов, Ќарасай ым Нўр Сейсенєали Тіленбаев кенов, Бота Машрапов, , Рыспек Стыбай, Ма Ыќыласова, Жасыбай йса Ќа Александр Гулин, Валер былдинов, Тўрар Тїлеев, суретші Јділєали Ба ий Шпиев жјне астаналыќ янд шыєармашылыќ жўмыс инніѕ сексеннен астам ы ќойылды. Ќылќалам шеберлері жерініѕ кґркем табиєа туындыларында Баянауыл тын шеберлікпен суретт Кґрмеге келген кґпшіл еген. ік Ќ.Н ўр ке но вті ѕ «Н айР.Стыбайдыѕ «Сабындыкґл», за тас », Ґ. Шо ра но «Ќоѕырјулие», М.Ыќыл вты ѕ асованыѕ «Торайєыр ерекше баєалады. кґлі»,

Ай за да АЌ ПА Й, С.Торайєыров атында єы ПМУ-діѕ 2-курс студенті.

«Батамен ер кґгерер» Бейнет деген аяќастынан кездеседі. Мен ќарт адаммын, жазатайым ќатты кїйіп, ауыр халде Павлодар ќалалыќ №1 ќалалыќ ауруханаєа тїстім. Бґлім бастыєы Марат Єабдўлўлы мен дјрігер Асхат Амангелдіўлы маєан туєан аналарындай ќарап, емдеп, ота жасап, бар білім-тјжірибелерін жўмсады. Шолпан, Майса, Балќия есімді медбике ќыздарымныѕ да ќамќорлыєын кґрдім. Аурухана тґсегінде 3 ай жатып, Аллаєа шїкір, міне, тјуір болып шыќтым. Облыстыќ «Сарыарќа

самалы» газеті арќылы аќ желеѕді абзал жандарєа аналыќ ризашылыєымды білдіремін. «Батамен ер кґгерер» демекші, мейірімді, жылы жїректі азаматтар, дендеріѕ сау болып, кґпшіліктіѕ алєысына бґлене беріѕдер, јрќашан мерейлеріѕ їстем болсын! Ґздеріѕе деген ыстыќ ыќылас, аналыќ сезіммен –

Маќтай АЙТЫМЌЫЗЫ, Павлодар ќаласы.

Т ј ж ір и б е л і тјрбиеші

Ўлылыќтыѕ бастауы

ин: шысы Ыбырай Алтынсар ѕ Ќазаќтыѕ кґрнекті аєарту - мектепті ол і кен ґйт ат, мб ќы «Мўєалім бјрінен де - адамзат Шындыєында, мўєалім жїрегі» деген болатын. ізгілікке, жаќсы тјрбиеге , ўрпаєын жаќсылыќќа алы жетелейтін асыл жан. рєа сапалы білім мен сан Біздіѕ арамызда балала , тјжірибелі ўстаздар аз білікті тјрбие беріп жїрген нда Май ауданындаєы Ќазан емес. Солардыѕ ќатары ѕ оќу ісі жґніндегі орынбасары ны орта мектебі директоры маєалиќызы бар. Білім-білігі Жў нјр Гїл а ров оќытып – Сабы е, 24 жыл бойы бала мол Гїлнјр мўєалім, мінптестері, ата-аналар ардаќты јрі рі, сабаєы, келеді. Шјкіртте ады. Оныѕ јрбір на сай ўстазды ќўрмет тўт абы тал ыт уаќ ын ыс п жўм жаѕашылдыєы, мекте шамызєа ґнеге! ўйымдастыра білуі - бар Г.Т ЕМ ІРЖ АН ОВ А, мўєалімі, Ќазан орта мектебініѕ ауданы. Май

Оќырмаєа ортаќ олжа «Сарыарќа самалы» газетіндегі журналистердіѕ «Оќшау ой» айдарымен беретін маќалалары кґѕілге кґп ой салады. Мјселен, Сая Молдайып «Сыйєа – сый...», «Жасандылыќ жарєа жыєады» атты маќалаларында бїгінгі кїні ортамызда белеѕ алып бара жатќан, жасанды ќарым-ќатынас, жалєан сый-сыяпатты тілге тиек етіпті. Баяєыда, кіндік шешелер балаєа жанашырлыќ жасап, тіпті, сый-сыяпат дјметпейтін. Ал, ќазір бјсеке-байлыќ белеѕ алды. Саяныѕ јлдеќашан

босаєа аттап ќойєан келінге тойда беташар жасап, оєан ќайын ата, ене, т.б. кґрімдік беруі туралы жазєан сыни маќаласы да кґѕілімізден шыќты. Журналистердіѕ осындай ой-пікір, ўсыныстары кґпшілік арасында серпіліс туєызып, ой салады, келеѕсіздіктерге жол берілмейді деп сенемін. Баќжамал АЄЫМАНЌЫЗЫ, Павлодар ќаласы.

ігі т іс т е ж т ір к ј ш н е Ўстаз б

кјсіподаќ кемелері арасындаєы Облыстыќ білім беру ме Баянауыл ауданы Торайєыр нда ѕ ќазаќ ўйымдарыныѕ жарысы атындаєы орта мектепті йќызы ров йєы ора С.Т єы нда нта Егі ауылы гїл йна Жа імі ініѕ мўєал тілі мен јдебиеті пјн інші орынды иеленді. Ол бўєан бір н. Мјселен, Тјкішева шахматтан рда жїлде алєан болаты I облыстыќ ста ры жа лі тїр де ін дей ХV єан тал аяќ ын ыт бўр нан кґрініп, осыдан біршама уаќ а жїлдегерлер ќатары тары їшін ыс кешенді спартакиадад таб м . Осындай толайы аудан мерейін асырды андыќ мјдениет, тілдерді дамыту, ауд ы ќыз тай Егін гїл хатымен йна Жа спорт бґлімініѕ Алєыс дене тјрбиесі жјне марапатталды.

оќушылар орта мектепте дарынды С.Торайєыров атындаєы – Жаѕабай Сўѕєат. Ол жуырда і бір жарысында баршылыќ. Солардыѕ облыстыќ «Кїзгі кросс» п, мерейі ґті оќушылар арасындаєы іріп жїг та нут 24 секунд їш шаќырымды 10 ми . ды бол Жайнагїл ем їст л атын јйгілеп жїрген ады. Біз Торайєырлыќтар ауы тўт н ќта ма ты єат ѕабай Сўѕ Егінтайќызы мен Жа ейміз. ќ пен ќажыр-ќайрат тіл оларєа зор денсаулы , Ба ќы т МЎ СА БЕ КО ВА . аны ауд л уы яна Торайєыр ауылы, Ба

Заѕєар жазушы М.Ју езов «Ел болам десеѕ, бесігіѕді тїзе» деген. Со баршамыз їшін маѕызды ндыќтан, бала тјрбиесі . бастау алатыны бел Жалпы, тјрбие отбасынан гілі отбасында јке-шешені . Бїгінде бїлдіршіндер сіѕірсе, балабаќшада ѕ тјлім-тјрбиесін бойына сал патриотизмге, ќорш т-дјстїрді жетік білуге, аєан ортаны ќорєа еѕбексїйгіштікке їйрене уєа, ді. Бўл ретте, тјрбиешіл ердіѕ атќаратын ролі зор. Ел ге сы йл ы, жў мы сы на ти ян аќ ты тјрбиешілердіѕ бірі Јбдірахманова. Ол Таѕнўры Дјулетбекќызы - Тереѕкґл ауылынд «Балдјурен » бала баќшасыныѕ тјжіри аєы бе мамандарыныѕ бірі. Кјс іби шеберлігі мол, ўжы лі сыйлы Таѕнўры Дјуле тбекќызы еѕбек жолы мєа н 200 жылы бастады. Сол уаќыттан бері ќажыр 6 еѕбегімен кґзге тїсіп келеді. Ол балабаќшадалы ќоєамдыќ жўмыста рєа белсене араласа єы Ер те ѕг ілі кте р ме ды. н баєдарламасын јзірле тїр лі ме ре ке ле рд іѕ йді јрі шараныѕ мазм ўнды ґтуіне барынша кґѕіл бґледі. Ол даярлыќ тобына тјл ім береді. Сабаќта жаѕашылдыќтарды ќол ќиялын, сґздік ќорын данып, балалардыѕ ойШыєармашылыќќа бей дамытуєа атсалысады. ім тјрбиеші домбыра гитарада ойнап, јн мен айт кішкентай балаларєа арн ады, сонымен ќатар, жазады. Таѕнўры Дј ап ґлеѕдер мен јѕгімелер ќабырєасында єана емулетбекќызы балабаќша ес, аудандыќ маѕызда іс-шараларєа да ґз їле єы сін ќосып келеді. Тјрбиешініѕ жеткен же тістіктері де - бір тґб 20 12 жы лы об лы с бо йы нш а пе да е. ќызметкерлердіѕ біл го г ікті «Шыєармашылыќ іздені лігін арттыру институты сі, мен кјсіби шеберлігі їш инновациялыќ идеясы ін» Маќтау грамотасым марапаттады. Биыл «Ж ыл тјрбиешісі» атты обл ен ыстыќ байќауда їшінші оры нєа ие болды.

Д. ОР ЫМ БА ЕВ А, Качир аудандыќ білім беру бґлімініѕ јдіскері.

Оќырман хаттарын екшеген С.Торайєыров атындаєы ПМУ-діѕ студенттері Ќ.ОМАРОВА, Г.ЌАНАПИЯНОВА, Б.САЄЫМБЕК, М.АМАНТАЙ, А.СМАЄЎЛ.

АЌШ Ўлттыќ ќауіпсіздік агенттігі ґткен жылдыѕ желтоќсанында Испанияда 60 млн. телефондыќ сґйлесулерді жасырын тыѕдаєан. Бўл мјлімет Эдвард Сноуден ўсынєан ќўпия ќўжаттардан алынды.


«Ґлді деуге бола ма, ойлаѕдаршы...» 29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

Шыєамын тірі болсам адам болып Шыєамын тірі болсам адам болып, Жїрмеймін бўл жићанда жаман болып. Жатќаным кґрде тыныш жаќсы емес пе, Жїргенше ґмір сїріп, надан болып. Мен балаѕ жарыќ кїнде сјуле ќуєан, Алуєа кїнді барып белді буєан. Жўлдыз болып кґрмеймін елдіѕ бетін, Болмасам толєанайдай балкып туєан.

«Ќараѕєы ќазаќ кґгіне ґрмелеп шыєып, Кїн болам» деп жырлап, ќазаќтыѕ жазба јдебиетіне мол їлес ќосќан кґрнекті аќын Сўлтанмахмўт Торайєыров 1893 жылдыѕ 28 ќазанында Кґкшетау облысыныѕ Ќызылту ауданында туєан. Јкесі Јбубјкір (Шоќпыт) кедей, момын шаруа адамы екен. Жастайынан анасынан айрылєан Сўлтанмахмўт пен бауыры Байќоѕырды алып, атамекені Баянауыл ауданындаєы Торайєыр ауылына кґшіп келеді. Бала Махмўт ауыл молдаларынан оќып, хат таниды. Кейін 1908 жылы Баянауылдаєы Јбдірахман деген молданыѕ медресесіне тїсіп, одан 2-3 жыл сабаќ алады. Жаѕаша оќыєан Нўрєали Бекбауов деген мўєалімніѕ кґмегімен Сўлтанмахмўт ќазаќ, татар тілдерінде шыќќан јдеби кітаптарды, газет – журналдарды оќуєа даєдыланады. ...Јдебиетте небары он-аќ жыл ќалам тербеген аќынныѕ лирикалыќ ґлеѕдері, «Ќамар сўлу», «Кім жазыќты» романдары, «Кедей», «Адасќан ґмір» поэмалары, «Ауырмай есімнен жаѕылєаным» јѕгімесі ќазаќ јдебиетінде кґркемдік сипатымен классикалыќ туындыларєа айналды. Сўлтанмахмўт Торайєыров ґте аз жасады, небары 27 жасында ќўйрыќты жўлдыздай аєып тїсті. Ол Торайєыр ауылында жерленді. Аќынныѕ есімі ешуаќытта ўмытылмайды, оныѕ еѕбектері ўрпаќтан ўрпаќќа ауысып, елімен бірге мјѕгі жасайды.

Сўлтанмахмўт Торайєыровтыѕ туєанына – 120 жыл

Бўл сґзім асып айтќан асылыќ емес, Ойында оты барлар асылыќ демес. Тебем деп тірі болсам надандыќты, Серт етіп, ґз-ґзіме еткем егес

Оќу Бїгіндегі жастарєа оќу - міндет, Тек ќана оќуменен ґнер білмек, Ґнер-білім, адалдыќ, ар-намысты Жоятын надандыќ ќой емсіз індет. Бар ќиынды тек ќана єылым жеѕбек, Оќыса баска елдердей ќатарєа енбек. Білімге ел боп аѕсап ќўмарланса, Жетілмек аз-аќ жылда жоєары ґрлеп. Кґрші елдер ґнерсізді ќорлап кїлмек, Оќу мен бірлік болса, кґзіне ілмек. Ќараѕєы Ќарынбайдай надан болсаѕ, Байлыєыѕа иелік бермес кїндеп.

Арманым Барлыќ адам баласы Ґзіндей кґрсе ґзгені — Озбырлыќ ґшіп ќарасы, Ґзімшілдік ґлгені. Кедей, жалшы, ќарттыѕ да Бірдей болса арасы — Шын јділет таптыѕ да, Теѕеліп ќолдыѕ саласы. Јлемдегі єаламат игілікке арналса, Ґнері ортаќ азамат Еѕбекте єана арланса. Оќу-білім ґркеймек, Елге егіп пайдасын. Ел жетіліп кґркеймек, Ґнер ќанат жайєасын.

Мен –ќпын ќаза

ысыѕ, сен де - ќазаќ ўл Мен – ќазаќпын, рініѕ бірісіѕ. Ел деп туєан ерле алды бол, досым, сен, Сабырлы бол, байс і ўрпаќ жїрісін. йд Саєан ќарап тїзе ыѕа, азаќ» деген даѕќ ѕа. Кір келтірме «ќ п арты єы ей ст пе ґш н, Із ќалдыр се н, ат ќып жїрме се Берік ўста, ќиян ен серт пен антыѕа. рг Ќайда болсаѕ бе сен, кшіл болма, біраќ мен. Намысты бол, ке мўны ын рм тў п ты Достыќ ќылып ай ыќтан да јрдайым, Біз ќазаќпыз, сонд єымыз біздіѕ кеѕ. Дос болєанєа ќўша , і атаныѕ ўлымыз Біз ќазаќпыз. Тект пен мўѕымыз. ыш Бірге біздіѕ ќуан мјѕгі аппаќ ќар, сы Біз ќазаќпыз, ба етті шыѕымыз. Хан Тјѕірдіѕ ќаси , маймыз мїлде біз Ќиындыќќа мойы ызєа біз де сіз! ым ѕќ йтін, Лайыќ бол, да ѕ шапса да ґлме Біз - ќазаќпыз, мыта, Кіші жїз. Тараєамыз Ўлы, Ор єымныѕ ерлері, Аман болсын ќаза айтаќ жерлері. -б Аман болсын ўлан сырмаймын ешкімнен, жа , ын ым Баќытт болып келгелі. Бўл ґмірге ќазаќ ЛЫ, Асылбек МАРТЎ ы, ыл ау а вк но Парамо Аќсу ќаласы.

Àéíàëàéûí áàëàêàé, ãàçåòiíå æàçûë! Балалар! Газет-журналдарєа жазылу жїріп жатыр. Сендер де балаларєа арналєан, оныѕ ішінде, јрине «Айналайын» ќосымшасы бар облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетіне жазылуды ўмытпаѕдар. Газетке јр сыныптаєы «Кітапхана бўрышы» їшін сынып болып 1 немесе 2 данасына жазылуєа болады. Егер сынып болып жазылєандарыѕ болса, міндетті тїрде хабарласыѕдар. Біз ондай белсенді, шыєармашыл сыныпќа «Айналайын» ќосымшасын арнаймыз. Ґздеріѕнен хат-хабар кїтеміз!

Сўлтанмахмўт Торайєыров – ой ќўшаєы Суретті салєан – Аида ТЇСІПО нда. Торайєыр кґлі. ВА, 9Торайєыр ауылы, сынып оќушысы, Баянауыл ауданы .

ѕ ба? » оќыды айынды - «Айнал н? е бар еке - Онда н ќ ... зы ы ќ те болып ґ - Ќызыќ, єа сынып л ы ж р е л е к ... - Онда і? ќ ќайтед жазылса лайыќ! зы а Ж . - Иј-ј-ј ! айтайыќ Мўєалімге Суретті тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

Ш ал ќы м а

Т

жауар! р ў н а є алапты

5


29 ќазан, cейсенбі, 2013 жыл

Мақтанышым –

Күз

Балапан жыр

Ұстазыма

дәстүрім

ќысќарып, Ќазір кїз мезгілі. Кїн ќаптады, р тта бўл ы анд Асп . тїн ўзарды сіркіреп жауын жиі-жиі суыќ жел есіп, ѕ жа пы ра єы жа уад ы. Аєа шт ар ды енді. ке тїс лт зєы ќы , сарєыш ўшып кетті. ќќа жа лы Ќўстар жы р ќайтып ола де Келесі жылєы кґктем жа з жа ќс ы лы ар йд Жа ке ле ді. келбеті јдемі! болєанымен, кїздіѕ де «а»-сынып Дариєа ЈБІШЕВА, 4 шысы, оќу №19 орта мектеп, Павлодар ќаласы.

Ќырыќ екі јрпі ќазаќтыѕ, Бесік жыры апамныѕ. Ќысы-жазы жалыќпай, Їйреткен саєан ризамын! Ќарапайым тґрт амал, Алдырмас бесік тас ќамал. Оны да шашып тастадым, Дегендейін жинап ал. Машыќтандым сґйлеуге, Еѕбек етіп, терлеуге. Бір ґзіѕнен їйрендім, Намысты ќолдан бермеуге. Ўстаз апай, ќимаймын, Не айтсаѕ да сыйлаймын. Оѕ, солымды танытќан, Ўстазым деп сыйлаймын.

Кітап – єы білім бўла

маќал тегін бўлаєы» деген «Кітап – білім ѕ кґмегі арќылы біз білім апты айтылмаєан. Кіт мызды, салтаймыз, тарихы нјрімен сусынд з. Сондыќтан оќулыќтарды, мы дјстїрімізді тани ртпай, тоздырмай, кїтіп жы ты ап кіт и лалар! јдеб к. Кґп оќиыќ, ба ўстауымыз кере

бегі Адам еѕ й,

інбе «Еѕбек етсеѕ ер нбей», - демекші, адам іле т ыѕ рн ќа ы яд із адам То ерекше. Еѕбекс

Ертегі

бойы Ќазаќ халќыныѕ єасырлар . Соларды ќалыптасќан салт-дјстїрі бар зымыз. ўмытпай, саќтай білу - біздіѕ пары енді їлк рєа ала бал р Ата-анала н беріп, сыйлауєа, жолын кеспеуге, оры айтып, ін екен тиіс ге сету кґр ет ќўрм їйретеді. аќќа Ќазаќ – ќонаќжай, келген ќон ады. рєыз мол дастарќан жайып, тґрге оты тґрге Сондыќтан, їйге келген адамды к. кере шыєарып, ќўрмет кґрсетуіміз еген Ќазаќ – ґнерлі халыќ. Уілд тын неше желдіѕ, даланыѕ їнін шыєара ап тапќан. тїрлі музыкалыќ аспаптар ойл халыќќа ір ешб ґзі ѕ Ою-ґрнектеріні кереметўќсамайды. Міне, осындай тоќып тердіѕ бјрін біз їйреніп, кґѕілге піз. ґсуге тиіс Гїлдана СЈРСЕНБАЕВА , 4 «а»-сынып оќушысы, теп, Павлодар ќаласы. мек орта 9 №1

Ќиярдыѕ ќиялы

Б

ір баєбанныѕ їлкен бау-баќшасы болыпты. Ол онда ќияр, ќызанаќ, сјбіз, ќауын-ќарбыз ґсіріпті. Кїз келгенде ґнімдерін жинап алды. Тек, ќалтарыста жатќан бір ќияр кґзге тїспеуді ойлады. «Суыќ жауын мен ќарєа ќарамай ґсе берем. Ќарбыз бен ќауын секілді болам» деп ойлады. Біраќ, біраз уаќыттан кейін

іѕ орны ґмірінде еѕбект ы. Жўмыс істесеѕ, ќарныѕ йд ма ал ре сї ір жалќаулыќќа ґм лады. Сондыќтан, бо т ша іѕ тоќ, кґѕіл ету керек! салынбай еѕбек , Аяулым САРТАЙ ы, ушыс Шјмші МАЗАНОВА, 3 «а»-сынып оќ кенті. еп, Ленин 6-сынып оќушысы, №33 орта мект Ш.Айманов атындаєы орта мектеп, Баянауыл ауданы.

телдер Маќал-мј

Он екі мїшеѕ сау болса, Сјулет емей немене. Тґрт тїлігіѕ сау болса, Дјулет емей немене?! Ауру – атанды да шґктіреді. Јлсіз денеге ауру ўялайды. Ауырмаєан денсаулыќтыѕ ќадірін білмейді. Адам – аяєынан, ат – тўяєынан. Ауру кірді – јлек кірді. Дјрі шґптен шыєады, Дана кґптен шыєады. Ауру желмен кіріп, термен шыєады. Жинаєан - Роза МУСИНА, 8-сынып оќушысы, Ќараащы ауылы, Сырќат – тјн жарасы, Баянауыл ауданы. ќайєы – жан жарасы.

кїзгі кїнніѕ райы салќындап, ќара суыќ жел соќты, жаѕбыр жауды. Ќияр тоѕды, тамырыныѕ ќорегі таусылды. Сґйтіп, ќияр ештеѕеге жарамай, ќарайып, семіп ќалды. Міне, сондыќтан, ґмірде бос ќиялєа берілмей, наќты маќсат ету керек деп ойлаймын. Мерей ЌАЙДАР, 4 «а»-сынып оќушысы, №19 орта мектеп, Павлодар ќаласы.

Јуелгі байлыќ – денсаулыќ

Ќай жеріѕ ауырады, ќўлыным? Кїн кїрт салќындады. Жаздыѕ жылуына їйреніп алєан адам аєзасы салќындыќты ќабылдауєа дайын емес. Ондайда тўмаурату, жґтелу, кей жаєдайларда тіпті сыздауыќ та шыєуы јбден мїмкін. Біраќ, сыздауыќ мезгіл таѕдайтын сырќат емес. Ол жылдыѕ кез келген уаќытында шыєады. Аты айтып тўрєандай, теріге шыєар-шыќпастан сыздап, мазаны алатын сыздауыќты їйде ќалай емдеуге болады? Сыздауыќ суыќ тигенде, тіпті асќынєан жаєдайда дененіѕ бірнеше жеріне шыєады. Алдымен ескертеріміз, балалар, теріге шыќќан кез келген жараны, тіпті бґрткенді ќолмен ќысып сыєу ґте ќауіпті. Терініѕ астына микроб тїссе, ол іріѕдеп, асќынса, ґмірге ќауіп тґндіруі мїмкін. Ал, сыздауыќты емдеу їшін дјріханадан тїймедаєы гїлі (ромашка) мен жолжелкен (подорожник) сатып алу керек. Бўлар ќабынуєа ќарсы шипасы мол ґсімдіктер, јсіресе сыздауыќты

емдеуге ґте пайдалы. Тїймедаєы мен жолжелкеннен жылы компресс жасау керек. Сондай-аќ, укроп (тамаќќа дјм беретін шґп) ўрыєыныѕ тўнбасы да жјрдемдеседі. Ол їшін бір шай ќасыќ ўрыќты јбден ўсаќтап, 2 стаќан суда ќайнату керек. Ќайнаєаннан кейін сїзіп алып, суытады. Сосын тўнбаєа кїніне бірнеше рет маќтаны батырып алып, жараєа басу керек. Сыздауыќќа суєа ќайнатып пісірген картоптан да компресс жасаєан пайдалы. Ол їшін картопты ќабыєымен суєа ќайнатып, јбден езіліп піскен соѕ, ќабыєынан тазартады. Езілген картопты жылы кїйінде жараєа басып, ўзаќ уаќыт ўстау керек. Осылайша кїніне бірнеше рет емдейді. Сыздауыќ жарылып, біраќ ішінде ґзегі ќалып ќойса, ќолмен сыєып алу ќауіпті. Ондайда дјрігерге бару керек. Ґзегі ќалып ќойєан сыздауыќ аєзаныѕ басќа жерінен де шыєа береді. Сондыќтан ґз бетінше емделуге болмайды. Деніѕ сау болсын!

○ Балалардан ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○бјрі ○ ○ ○ шыєады ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

Жеті жасар Толаєай

Бір жастаєы бїлдіршін географияны жатќа біледі АЌШ-тыѕ Кливенд ќаласында јлемніѕ кез келген елін географиялыќ картадан ќатесіз тауып бере алатын ґте аќылды бала ґмір сїреді. Ол - Аанав Джейкар, бір жарым жаста єана. Шынашаќтай бала јлем картасындаєы кез келген елді ешбір ќиындыќсыз кґрсетіп береді. Дјл осы жастаєы балалар ќарапайым сґздердіѕ ґзін енді єана тани бастайтыны белгілі. Ал, Аанав болса, бјрін біледі. Оныѕ анасы баласыныѕ фантастикалыќ ќабілетініѕ бірнеше ай бўрын пайда болєандыєын айтады. Ол кезде отбасы мїшелері Делиден Америка Ќўрама Штаттарына ќоныс аударуєа дайындалєан. Отбасы мїшелері еуропалыќ астаналар жайлы айтып жїргенде, сјби барлыќ аќпараттарды тїсініп, кґѕіліне тоќып алыпты.

6

Бес жасар «Моцарт» Ал, корей ќызы Йе-Юн 5 жасында наєыз таланттар сайысына ќатысып, Корея халќын дїр сілкіндіріпті. Ол кез келген јуенді тыѕдап, фортепианода айнытпай ќайталап бере алады. Ґкінішке ќарай, сјбидіѕ кґздері толыќтай кґрмейді. 2 жасќа толєан шаєында музыкаєа деген ерекше ыќыласы байќалып, содан бері тїрлі шоуларєа ќатысып келеді екен. Тыѕдармандарыныѕ жїрегінен орын алєан бўл ќызды «бес жасар Моцарт» деп атайды. Танымал ќыздыѕ кґзін дјрігерлер ќалпына келтіреміз дегенмен, ешќандай ем ќонбапты. Ата-анасы Йе-Юнды арнайы мектепке апармаса да, дарынды ќыз аспапта ойнауды ґзі їйренген.

Ќазаќта тау кґтерген Толаєай деген білекті бала туралы тамаша бір ертегі бар. Дјл Толаєайдай тау кґтермесе де ауыр заттарды орнынан жылжытып, пјленбай келілік ќап кґтеріп, жўртты таѕ ќалдырып жїрген 7 жасар Янг Джинлонг Ќытайда тўрады. Чучжоу ќаласындаєы мектептердіѕ бірінде оќитын Янг кішкентай кезінде ауыр сґмкелерді тасып жїрген анасына жанталасып кґмектеседі екен. Барлыєы да осыдан басталєан болуы керек. Уаќыт ґте келе тасыєан жїктерініѕ салмаќтарын арттырып, јкесімен теѕ дјрежеде жўмыс істеген, астыќ толы ќаптарды кґтерген. - Бір кїні балам ќасыма келіп, мені кґтеру їшін рўќсат сўрады. Меніѕ салмаєым болса, 90 келі. Бірден бас тарттым. Біраќ ол тыѕдамай, мені кґтере жґнелді. Тіпті ќауырсын ќўрлы кґрмеген балама ќайран ќалдым, - дейді јкесі. Аќыры, јкесі баланы жаттыќтыруєа кіріскен. Їздіксіз жаттыєулардыѕ арќасында Джинлонг 7 жасында ґздігінен алып кґлікті ќозєайтын кїшке ие болды. Ол салмаєы 2 тонна болатын кґлікті орнынан ќозєалтты, - дейді анасы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл П с и х о л о гт ы

Алєашќы махаббат жїректі тербейді...

ѕ кеѕесі

ныѕ мїшесі листер одаєы да го ги ка лы ќ на ур Ж ан ст Ќазаќ Се ме й пе БА Л Д ИН ен. Кґп Се рі к СА ТЫ филология факультетін бітіргн. Ќазір ке ыѕ ет ын ет ут зм ит п ќы инст директоры болы жылдар мектеп й мыстармен їзбе аудармашы. єармашылыќ жў ары Серік аєамыз шы ыс тілінен жасаєан аудармал ы ыѕ ор » сынд айналысады. Он алдырєан», «Балбўлаќ», «Айгґлек Се рі к . «Б ќ їр ж лы п ка ыќ кґ рі республи лдаєан лд ар ын да ж ар ба ла ла р ж ур на йналайынныѕ» оќырмандарына жо «А ніѕ ин лд ба ты Са риялап отырмыз. шыєармаларын жа

Біз 9-сыныпта оќимыз, есейіп ќалдыќ. Білгіміз келген бір сўраќ: єашыќтыќ сезімді бірінші болып ер бала айтуы керек пе, јлде ќыз бала ма? Жанайым, Сјуле, Айман.

Ќауыз: Тамыр – тірек бјрімізге, Бас иеді кјріміз де. Жерден алып жеткізеді, Бойындаєы нјрін бізге.

Бўл сауалєа Баянауыл ауданы Майќайыѕ кенті, №1 орта мектептіѕ жоєары санатты педагог-психологы Баќыт БЕЙСЕКЕЕВА жауап береді: - Дўрыс сауал. Ўл ер жетіп, ќыз бойжете бастаєан шаќта алєашќы сезім бїр жарып, махаббат деген ўлы сезім ойландыра бастайды. Јдетте, егер ер бала єашыќ болса, ќызєа сезімін білдіруге ўмтылады. Ал, ќыз бала єашыќ болса ше? Јдетте, ќай халыќта болсын, јсіресе, біздіѕ ќазаќта ќыз балалар, јйелдер ер адамєа сезімін білдіруден ўялады. Бўл бізге тјн емес. Дегенмен, сезіміѕді білдірмес бўрын жаќсылап ойлану керек. Мысалы, сен онымен жуырда єана таныстыѕ немесе кґптен бері білесіѕ, сондыќтан да ол жай достан гґрі ќарым-ќатынаста ерекше адамыѕа айналды. Сен ґзіѕніѕ досыѕа ўнайтыныѕа ґте сенімдісіѕ, біраќ ол ґте ўялшаќ болєандыќтан, саєан деген сезімін жеткізе алмайды, яєни айтуєа ўялады. Сондыќтан да ўнататыныѕ туралы бірінші айту керек пе деген сўраќ сені ќобалжытады. Ґзіѕніѕ сезіміѕді ўнатќан досыѕа білдірмес бўрын немесе басќаша ќадамдарєа бару їшін алдымен оєан ґзіѕніѕ отбасыѕ мен ґзіѕді ќоршаєан адамдардыѕ ќалай ќарайтыны туралы ойлануыѕ керек. Сезіміѕді аќылєа салып, ешкімге жария етпей, сабырмен кїту керек. Асыєыстыќтан жасалєан ќадамныѕ кґбі ґкінішпен аяќталады. Бўл жїректі жаралайды. Атамыз ќазаќ «Сабыр тїбі - сары алтын, сабырлы жетер мўратќа, сабырсыз ќалар ўятќа» - деп тегін айтпаєан. Јрі ќазіргі сендердіѕ жастарыѕда кґзќарастарыѕ ќалыптаспаєан, бїгін біреуді ўнатып, ертеѕ басќаєа кґѕіл ауады. Сондыќтан, ґзіѕді сабырєа шаќырып, асыќпай, аќылмен шеше білу керек.

Сїттіѕы пайдас

а й ы н д а єы ы р к ї й е к сиыр сїтініѕ ќ е н ј ж Тамыз асында ыќ н» ќосымш тын ўлтт ўл «Айналайы ен одан жасала Б з. ы м тынб пайдасы айлы жазєан бола спек сїттен ж ы Р таєамдар бастўздыќ Ділнјз лері жайлы кі жолы да е басќа да таєам тїр н жасалаты . баяндайды

(Жалєасы) Ќатыќ - сиырдыѕ, ќойдыѕ, ешкініѕ ќаймаєы алынбаєан сїтінен ўйытылып јзірленеді. Ќатыќты шикі сїттен де ўйытуєа болады. Ќатыќ ўйыту їшін жылы сїтке ўйытќы ќўйып, ыдыстыѕ бетін жауып, кїн тїспейтін жылы жерге 2-3 саєаттай ќояды. Ќаймаєы алынбаєан сїттен ўйытылєан ќатыќтыѕ бетіне ќалыѕ ќаймаќ тўрады. Піскен сїттен ўйытылєан ќатыќты сол кїйінде ішеді не болмаса кенеп ќапќа ќўйып сїзіп, сары суын шыєарып сїзбе жасайды. Ќойыртпаќ - ќатыќ, айран, т.б. сусындарєа сїт ќосып ішетін тоќ сусын. Оны жолаушылар торсыќќа ќўйып, ќанжыєаларына байлап жїрген. Ќанжыєадаєы ќойыртпаќ кґп шайќалады. Ќанша ашыса да, ашуы яєни ќышќыл дјмі білінбейді. Ќазаќта «Ќорыќтыќ» деген ґте ќызыќ јзірленетін сїттен жасалатын таєам бар. Ќорыќтыќты (тасќорыќтыќ) – бўрын тек ќана ќой-ешкініѕ сїтінен ќойшылар ґрісте жїргенде пісіріп ішетін болєан. Аєаш тостаќќа сауып алєан ќой сїтіне отќа јбден ќыздырылєан малта тасты бір-бірлеп салып отырады. Сонда шикі сїт 2-3 минутта иісі бўрќырап, ќайнап, пісіп шыєады. Сїзбе - айраннан немесе ќайнатылєан іркіттен дайындалады. Сондыќтан ол ќатыќ сїзбе жјне ќўрт сїзбе болып екіге бґлінеді. Ашыєан айранды, ќатыќты немесе ќайнаєан ќўртты кенеп дорбаєа ќўяды да іліп ќойып сорєытады. Содан ол ґзінен-ґзі сїзіліп, сўйыєы аєып кетеді де, сїзбе тїбінде ќалады. Оны тўздап, малдыѕ ќарнына салып, кептіреді. Сїзбені жылдыѕ кез келген маусымында езіп сорпаєа, кґжеге ќосуєа, сондай-аќ сїт, су ќосып шалап етіп, сусын ретінде ішуге болады. Ділнјз РЫСПЕК, С.Торайєыров атындаєы №22 лицей-мектептіѕ 5-сынып оќушысы, Екібастўз ќаласы.

Дјн: Ќарап тўрам биіктен, Кґрініп кґкжиектен. Кґз салмаймын ешкімге, Мен тґменге иектен.

Ќауыз: Мына меніѕ уысым – Сеніѕ наєыз туысыѕ. Егер де мен болмасам, Ќалай болар тўрмысыѕ?

Ќауыз: Јдептен сен аспа, Тасырлыќпен таспа! Сабаѕа бір тїссейші, Даурыќќанша босќа.

Дјн: Білмеймін мен «ќауызды», Сен сияќты жауызды. Былєауєа да тўрмайды, Сендер їшін ауызды.

Дјн: Ќамќор туыс, ќауыз, Айттым артыќ-ауыс. Есіп біраз есірдім, Айтшы маєан «кешірдім». Сеніѕ сґзіѕ дўрыс, Меніѕ сґзім бўрыс. Барлыќ ісіѕ жјне де Бјрімізге ґнеге.

Ќауыз: Саќтап тўрєан желден, Жаѕбыр менен селден, Ќорєаныѕ мен боламын, Білсеѕ мўны елден. Дјн: Мен сендерге бас болам, Адамдарєа ас болам. Ќасиетім мыќты, Кім алдыма шыќты? Ќауыз: Ештеѕені білмейсіѕ, Кґзіѕе де ілмейсіѕ. Сўѕєаќ бойлы сабаќ бар, Еѕбегі мол ардаќтар.

Дјн: Ас асылы дјн болар, Дјн болєанда – јн болар. Жарымаса жўрт нанєа, Ќай тїріѕмен сјн болар?

Ертегіле

Бірде ќоян кірпіге жолыєып: - Кірпі, сен барлыќ жаєынан жаќсысыѕау, біраќ аяєыѕ талтаќ, шалынып жїресіѕ, -дейді. Сонда кірпі ашуланып: - Сен неге маєан кїлесіѕ. Меніѕ аяєым талтаќ болса да, сеніѕ тїзу аяєыѕнан шапшаѕ. Ќазір мен їйге барып келейін, сосын жарысып кґрейік, - деп тосын ўсыныс жасайды. Кірпі їйіне келіп, јйеліне: - Мен ќоянмен бјстестім, ол екеуіміз жарыспаќшымыз, - дейді. Јйелі: - Сеніѕ аќылыѕ ауысќан шыєар! Ќоянмен жарысу ќайда?! Оныѕ аяќтары тїзу, сенікі ќисыќ јрі шолаќ, - дейді. Сонда кірпі: - Оныѕ аяєы шапшаѕ, ал меніѕ аќылым шапшаѕ. Жалєыз-аќ сен меніѕ айтќанымды істе. Кеттік алќапќа, - дейді. Міне, олар жыртылєан алќаптаєы ќоянєа келді. Кірпі јйеліне былай дейді: - Сен атыздыѕ осы басында жасырынып отыр, ал біз ќоян екеуіміз ана басынан жїгіреміз, ол алєа тїсісімен мен кейін кетемін, алќаптыѕ басына жеткенде, сен шыќ та: «Мен баєанадан тосып отырмын» де. Ол сені менен айыра алмайды, мен екен деп ойлайды,-дейді. Кірпініѕ јйелі атыз ішінде жасырынып ќалады да, кірпі мен ќоян жарыса жґнеледі. Ќоян зырылдай жґнелісімен, кірпі кейін кетіп, атыз ішіне жасырынады. Ќоян атыздыѕ екінші басына жеткенде, сонда тўрєан кірпіні кґреді. Кірпі ќоянєа: - Мен сені баєанадан тосып тўрмын, дейді. Ќоян: «Єажап! Ќалай ол мені басып озды?» деп ойлайды. - Кјне, таєы жїгірейік!

*** Тўрєан кезде айтысып, Бір-бірімен тартысып. Келіп ќалды комбайн, Енді несін айтайын. Ќауыз ўшты желмен, Кетті мїлде елден. Дјнге толды диірмен, Ґндірілген термен.

е р елінд

- Жарайды! Ќоян таєы ана шетіне жїгіріп келіп ќараса, кірпі алдында тўр. Бўєан: - Ећ, туысќан, сен жаѕа єана келдіѕ, ал мен сені манадан кїтіп тўрмын, - дейді. «Бўл не ќылєан керемет! – деп ойлайды ќоян, - мен ќалай жанымды салып жїгірсем де, ол озып кетеді». - Ал таєы бір жїгірейік. Енді оза алмайсыѕ. - Жїгірсек, жїгірейік! Ќоян барын салып жїгірді, ќараса кірпі бўрын жетіп, мўны тосып тўр. Ќоян бір шеттен екіншісіне дейін јлі таусылєанша жїгірді. Біраќ жеѕе алмады. Аќыры енді ешќашан бјстеспейтінін айтты. Осылайша, аќылды кірпі ќоянды жеѕіпті. Орыс тілінен аударєан Серік САТЫБАЛДИН.

7


29 ќазан, cейсенбі, 2013 жыл

Біз де бала болєанбыз

ы р а ғ о ж м ы з ұлды Ж н а н ы ы с р а а ғ т о а ж м ы Ас з Жұлды ќуат беретін ќажеттініѕ бјрі бар. Ќазаќ «Ас атасы - нан» деп, дјмніѕ їлкеніне балап, аяќасты етпеуге тырысады. Нанды оѕ ќолымызбен ўстап, екі ќолмен їзіп жеу керек. Кішкентай кезден бастап јке-шешеміз «Нанныѕ їстіне зат ќойма», «Нанды шашпа», «Бір ќолыѕмен їзбе» деп їйретеді. Бўл дўрыс деп ойлаймын. Нанды ќадірлей білейік! Ильяс АБИДЖАНОВ, 3 «б»-сынып оќушысы, №22 орта мектеп, Павлодар ќаласы.

А

дам ќандай дјмді таєам жесе де жалыєады. Ал, наннан жалыєу мїмкін емес. «Ќатыєым болмаса да, ќара наным болсын» деген сґз тґркіні осыдан шыќса керек. Нан ўннан пісіріледі. Ўн бидайдан ґндіріледі. Ўнныѕ ќўрамында адам аєзасына нјр,

з ү к н ы т Ал

Хакім Абайдыѕ «Сўр бўлт тїсі суыќ ќаптайды аспан...» деп айрыќша суреттеген кїз мезгілініѕ ќысќа ауысар кїні алыс емес. Міне, бау-баќшадаєы ґнім де, шабындыќтаєы пішен де жиналып ќалды. Ауыл-аймаќ алтын кїзбен ажарланды. Жылдаєыдай Бесќараєай орта мектебініѕ оќушылары «Арайлы алтын кїз» атты мерекелік шара ґткізді. Бастауыш жјне орта буын сынып оќушылары кґркем сґз, кестелі тілмен ґздері жайлы баяндап, жеміс-жидектерден жасалєан тїрлі бўйымдарын кґрмеге ўсынып, тїрлі таќырыптарда ќойылєан сўраќтарєа жауап берді. Ас мјзірін ўсынды, кїзгі сјн їлгісін кґрсетті. Сондай-аќ, јн шырќап, би биледі. Ќазылар алќасы мереке соѕынан жїлделі орындарды хабарлады. 1-сынып оќушысы Ділнјз Ахметова мен 4-сынып оќушысы Ділнјз Зейнуллинова бас

жїлдені жеѕіп алды. Орта буын сыныптар бјсекесінде 8-сынып оќушылары Камила Молдажанова мен Јлімбет Аќжол жјне 5–орыс сынып оќушылары жеѕімпаз атанды. Бегімхан КЕРІМХАНЎЛЫ, Бесќараєай орта мектебініѕ мўєалімі, Лебяжі ауданы.

Б

алалыќ шаєым Баянауылда ґтті. Бўл соєыстан кейінгі жылдар болатын. Жазда їй ыстыќ болєандыќтан, тґсекті кґк шґптіѕ їстіне салып, далаєа ўйыќтаймыз. Ол уаќытта трактор, машина деген жоќ. Ілуде бір рет таќтай ќорабы бар машина кґретінбіз. Ересектеу аєаларымыз «Бўл – Американыѕ машинасы» дейтін. Иј, біздіѕ бала кезімізде Баянауыл тыптыныш, јсіресе, кґктем мен жазда табиєаты тамылжып-аќ тўратын. Далада жатќанда жўлдызы жыпырлаєан тїнгі аспанды тамашалаймыз. «Жеті ќараќшы», «Аќ боз ат пен кґк боз ат» деген жўлдыздарды тауып алып, солар жайлы ертегі айтамыз, Ай бетіндегі даќты суреттеп, Ай тартып јкеткен жетім ќыз жайлы аѕызды да жарыса јѕгімелейтінбіз. Сондайда аспан тґсінен жўлдыз аєып тїссе, јжеміз жарыќтыќ кїбірлеп «Жўлдызым жоєары» дейтін. «Јже, ол не деген сґз?» деп мјнісін сўраймын.

Сонда јжем: «Бабалардан ќалєан аќ тілеу тілеген сґз єой. Жўлдыздыѕ аќќанын кґрсеѕ, «Жўлдызым жоєары» деп отыр» дейтін. Расында, «Жаќсы сґз – жарым ырыс» дейді єой. Жамандыќ ойлап, жаман сґз айтќанша, адам баласы јрдайым жаќсы ойлап, жаќсы тілеу тілеу керек. Ол періштеніѕ ќўлаєына шалынады» деп отыратын јжем. Бірде, жасы сексенге таќап ќалєан бір ападан: «Апа, аќќан жўлдыз жерге тїсе ме?» деп сўрадым. Сонда ол: «Бабадан ќалєан сґз бар, бір жўлдыз аќса, бір адамныѕ єўмыры сґнді» дейді. Тірі адамныѕ жўлдызы аспанда болады, балам» деп еді. Сол кездегі адамдардыѕ ґмір жайлы тїсінігі, тілегі, неше тїрлі ќиял-єажайып жорамалдары табиєатпен байланысты болатын. Ал, ќазір ше? Ќазір олай дей алмаймыз. Бїгінгі балалар тїнгі аспанды тамашалаєаннан гґрі теледидар ќарап, єаламторєа їѕілгенді жаќсы кґреді. Керегін содан алады. Бўл дўрыс па, бўрыс па? Дегенмен, бір сјт айналадаєы табиєатќа да кґз тігіп, ой жїгіртіп отырєан дўрыс. Бўл ата-бабадан ќалєан тїсінік ќой. Зейнеш РАЌЫШЌЫЗЫ, зейнеткер. Павлодар ќаласы.

Ґздеріѕ жазєан хаттардан

Ауылым - әнім Ќазаќтыѕ мўзбалаќ аќыны Мўќаєали Маќатаев: «Айналайын, атамекен аќ мекен, Ќандай адам сені ойлап тапты екен, Атамекен тјтті екен єой, тјтті екен...» - деп сўлу жыр жазєан екен. Расында да, туєан жер – алтын бесігі жайлы толєанбайтын адам жоќ. «Айналайынды» оќитын ўл-ќыздар да туєан ауылы немесе туєан ќаласы жайлы сыр тербеп, редакцияєа хат жазады. Бјрі де бірауыздан есейіп, мамандыќ алєан соѕ, туєан жеріне

оралып, кґркейтуге їлес ќосатындыќтарын айтады. Бўл – їлкен арманнан туєан маќсатты ой. Алдына маќсат ќойєан адамды їміт жетелейді. Олай болса, асќаќ армандарыѕ орындалсын деген ниетпен ґздеріѕнен келген бір топ хаттан їзінді беріп отырмыз, балалар. Хат жазып тўрыѕдар, ґздеріѕді толєандырєан ой-пікірлеріѕ болса, бізбен бґлісіѕдер.

(Ескерту: Балалар, хаттарыѕныѕ соѕына аты-жґндеріѕді жјне мекенжайларыѕды (ауыл, аудан, ќала) ўмытпай, аныќтап жазыѕдар). Біздіѕ ауыл Ўзынбўлаќ деп аталады. Мен ауылымды жаќсы кґремін. Соѕєы уаќытта Ўзынбўлаќта жаѕалыќ кґп. Мысалы, кґптен кїткен наубайхана ашылды. Бјріміз ќуандыќ. Ґйткені, бізде бўрын-соѕды наубайхана болмаєан еді. Таєы бір жаѕалыќ – аудан орталыєы Баянауыл мен Ўзынбўлаќ ауылы арасында жїретін ќоєамдыќ кґлік бар. Енді Баянауылєа бару їшін ќиналмайтын болдыќ.

8

Мектептіѕ жылу ќазандыєы жаѕартылды. Сонымен ќатар, білім ордасыныѕ ауласына биыл аєаш кґшеттері, гїлдер отырєызылды. Мен ґз ауылымды маќтан етемін. Болашаќта оныѕ бўдан да кґркейіп, адамдардыѕ жаќсы ґмір сїруіне їлесімді ќосамын. Меѕсўлу ЕЛЕУОВА, 7-сынып оќушысы, Ўзынбўлаќ ауылы, Баянауыл ауданы. *** Мен Абай ауылында тўрамын. Бізде адамдар кґп емес, біраќ бјріміз татумыз. Ауылдыѕ табиєаты жылдыѕ ќай мезгілінде болса да ґте јдемі. Бізде тек ќана бастауыш мектеп бар.

5-сыныптан бастап басќа жаќта оќуымызды жалєастырамыз. Мен кітап, газет оќыєанды жаќсы кґремін. Сурет саламын, оќуда їздікпін. Їйде атам да, апам да кітап оќып отырады. Ауылда јн айтып, би билейтін мјдениет ошаєы мен кітапхана бар. Онда Санду жјне Самал апайлар жўмыс істейді. Мен ауылымды сондай жаќсы кґремін. Ґйткені, онда ата-анам, бауырым Айсўлтан, ќўрбым Назира, сїйікті ўстазым Динара Темірќызы бар. Ержеткен соѕ, оќу оќып ауылыма ораламын. Аделия АЙТПАЕВА, 4-сынып оќушысы, Абай ауылы. (Аделия ауданын жазуды ўмытып кетіпті) *** Біздіѕ облысымыздыѕ орталыєы Павлодар – ґте јдемі ќала. Кґшелері тїзу, аєаш, гїлдер кґп. Ертіс ґзенініѕ жаєасына орналасќан шаћарда мјдени орындар, оќу орындары, стадион, «Астана» мўз сарайы, жїзу бассейндері, шаѕєы базасы бар. Маєан Павлодар ќаласы ґте ўнайды. Евгения СМАКОТИНА, 10-сынып оќушысы. *** Павлодар – ґте јсем ќала. Ол еліміздіѕ ірі ґнеркјсіпті, ґнері мен мјдениеті дамыєан їлкен ќалаларыныѕ ќатарында тўр. Ертіс ґзенініѕ жаєасы да кґркем. Театр, мўражай, кітапхана, «Достыќ» їйі, Естай атындаєы ќалалыќ мјдениет сарайы, «Шаѕыраќ» халыќ шыєармашылыєы орталыєы бар. Павлодар – еѕ јдемі јрі таза ќала! Мен оны маќтан етемін. Яна РЫБАЛЕВСКАЯ, 10-сынып оќушысы, Бесќараєай орта мектебі, Лебяжі ауданы.

* * * Баскґл ауылы јдемі. Ґйткені, бўл – меніѕ ауылым! Бізде жаѕадан жол салынды. Сол жолмен мектепке барып жїрміз. Жаќсы, таза, тїзу. Сосын аєалар мјдениет їйін жґндеп ќойды. Іші-сырты тап-таза, јдемі. Мереке болєанда сонда жиналамыз, концерт кґреміз. Баскґлде басќа ўлттыѕ ґкілдері де кґп. Бјріміз тату-тјттіміз. Мен оќуымды жаќсы оќимын. Їлкен болєанда мамандыќ игеремін, сосын ауылєа келіп, жўмыс істеймін. Кґркейтемін, балаларєа кґп ойыншыќ јкелемін. Даяна ЖАСЌАЙРАТОВА, 4-сынып оќушысы. * * * Мен Баскґл ауылында тудым, осында ґсіп келемін. Мен туєан жерімді ґте жаќсы кґремін. Ґйткені, біздіѕ ауыл сондай жаќсы, јдемі, тіпті еш жерде жоќ шыєар деп ойлаймын. Бізде Баскґл дейтін кґл бар. Онда тїрлі балыќтар мекендейді. Баскґл – јсіресе, жазда јдемі болып кетеді. Ґйткені, жазєы демалыста біз далада кґп ойнаймыз, табиєатќа шыєамыз. Мен сол кезді жаќсы кґремін. Ауылымыз кґркейе берсін деп тілеймін!

Жјмила ДУБЕКОВА, 4-сынып оќушысы, А.Иманов атындаєы лицей-мектеп, Май ауданы.

«Айналайынды» јзірлеген - Сая МОЛДАЙЫП.


ТОПЖАРЄАН

www.saryarka-samaly.kz

«Алыстан алты жасар бала келсе, алпыстаєы ќария келіп сјлем береді». Аталы сґз дїние жїзініѕ тґрт дїркін чемпионы атанып, еліміздіѕ кґк байраєын тґрткіл дїниеге танытќан 13 жасар Жансая Јбдімјлікке айтылєандай. Он жасында Ќазаќстан ќоржынына он шаќты алтын салып їлгерген балауса ќызды ќалай ќўрметтемеске? Патшалар ойынын «балаша ойнамайтын» ќаршадай ќызбен кездескенде бойымды ерекше сезім биледі. «Шахмат ханшайымыныѕ» баєындырєан белестеріне тамсандым, таѕќалдым, маќтандым. Жансая – еѕ жас халыќаралыќ гроссмейстер! Басќаша айтсаќ, «шахмат феномені»! Сондай-аќ, ол келесі жылы ересектер арасында ґтетін јлем чемпионатына ќатысу ќўќыєына ие болды. Шынашаќтай ќыз жуырда Тїркияныѕ Коджаэли ќаласында шахматтан жастар арасындаєы (20 жасќа дейінгі) јлем біріншілігінде вице-чемпион атанды. Жеѕісімен ќўттыќтап, Павлодар ґѕірі жўртшылыєыныѕ ыстыќ сјлемін де жеткіздім.

- Жансая, шахмат шыѕын баєындырудаєы ќадамдарыѕ ќалай басталды? - Шахмат ойынын отбасымызбен ойнаймыз. Тіпті, ата-јжелерім де шахматќа јуес. Баршамыз - осы спорт тїріне келгенде ішер асымызды жерге ќоятын жандармыз. Аќыл-ой жарысы јлемімен мені јкем Данияр Јшіров алты жасымда таныстырды. Бастапќыда шахмат їйірмесіне аєам Санжармен бірге бардым. Санжар Алматы ќаласыныѕ екі дїркін чемпионы жјне ел чемпионатыныѕ кїміс жїлдегері атанєан. Кейін аєам спорттыѕ басќа тїрін таѕдады. Бїгінде ол - жеѕіл атлетикадан Ќазаќстанныѕ чемпионы. Ал мен шахмат јлеміне тереѕ бойлай бердім. Јлі есімде, алєашќы їш айда ќарсыластарымнан кґп жеѕілгенім жаныма ќатты батты. Їйге жыларман болып келетінмін. Кейін аєам екеуіміз жарыстарда бірінші жјне екінші орындарды бґлісетін болдыќ. - Есіміѕ јлемге мјшћїр, єажап баласыѕ. Ґз ќатарластарыѕныѕ арасында јлемді тґрт рет баєындырып їлгердіѕ. Єаламат жеѕістеріѕніѕ ќўпиясымен бґліссеѕ... - Ќўпия ештеѕесі жоќ. Еѕ бастысы ќызыєушылыќ пен еѕбек. Сонымен ќатар, јрдайым жетіліп отыру ќажет. Спортшы їшін демалыс болмайды, дейді јкем Данияр Јшіров. Шаршы таќтадаєы фигураларды кїнбе-кїн серік етемін. Јкем мен Санжар аєамныѕ кґп кґмегі тиеді. Аєам зияткерлік ойыннан еліміздіѕ бірнеше дїркін жеѕімпазы екенін біреу білсе, біреу білмес. Јкемніѕ де жетістіктері жетерлік. Ќабілетімді байќаєан ол мені білікті жаттыќтырушыєа тапсырды. Алєашќы жаттыќтырушым халыќаралыќ гроссмейстер Николай Перегудов болды. Ал ќазіргі жаттыќтырушым грузиялыќ Давид Арутюнянмен кїнбе-кїн «скайп» байланысы арќылы жаттыєып, 3-4 саєат дјріс аламын. Шахматтан ешќашан жалыќќан емеспін. - Спорттыќ «кјсібіѕ» мектептегі оќуыѕа кедергі келтірмей ме? Ќалай їлгересіѕ? - Жоќ, кедергі емес. Сабаќты єаламтор арќылы «оќимын». Яєни, їй тапсырмаларын интернет арќылы орындап, білім алудамын. - Жаттыєулардан бос уаќытыѕда ќандай іспен айналысќанды ўнатасыѕ? - Спорттан бос уаќытымда да спортпен айналысамын (кїліп). Кјсіби шахматшыєа дене дайындыєы ќажет. Сондыќтан, жїзумен шўєылданамын. Суда балыќша жїземін. Сурет салуды жаќсы кґремін. Фантастика жанрындаєы шыєармаларды да оќимын. Жуырда Клайв Стэйплз Льюистыѕ «Хроника Нарнии» атты жеті бґлімдік кітабын аяќтадым. Мультфильмдерді кґруге де јуеспін.

9

БОКС: АСПАННАН АЛТЫН ЖАУЄАН БІРІНШІЛІК! Мўрат АЯЄАНОВ

Јлемніѕ еѕ жас гроссмейстері

Жансая ЈБДІМЈЛІК:

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

- Жансая, спортшылардыѕ кґбі белгілі бір межені баєындырєан соѕ «зейнеткерлікке» шыєып жатады. Бірі саясатќа бет бўрса, екіншілері бизнес јлеміне жол тартады. Сен ше? Болашаќта ќандай мамандыќ иесі атанєыѕ келеді? - Јзірше ќандай мамандыќты таѕдайтынымды білмеймін. Бір аныєы, шахматтан ешќашан ќол їзбеймін. Јлемніѕ їздік жоєары оќу орындарыныѕ бірінде білім алып, еліме ќызмет етсем деймін. Негізі, еліміздіѕ заѕ шыєарушы органы Парламент депутаты болєым келеді. Ата-ана ќамќорынсыз ќалєан балалардыѕ мјселесін шешіп, отандыќ шахмат ойынын дамытуєа їлес ќоссам деймін. - Јріптестеріме берген сўхбатыѕда «Арманым – јлемдегі еѕ жас гроссмейстер атану» депсіѕ. 12 жасыѕда бўл мўратќа да жеттіѕ. Ендігі маќсатыѕ ќандай? - Иј, халыќаралыќ гроссмейстер атаєына ие болдым. Біраќ, ол ќыздар арасында єой. Болашаќта ерлер арасында да дјл осындай атаќќа ие болсам

Алма ЈШІРОВА, Жансаяныѕ анасы:

«Ќызым їйде чемпион емес» - Жансая јлем жўртшылыєына еѕ жас гроссмейстер ћјм чемпион ретінде танымал. Ел халќы оны «шахмат ханшайымы» «вундеркинд» деп атайды. Алайда, мен їшін ол бірінші кезекте – бауыр етім балам, ќолќанатым. Ол їйде чемпион емес. Ол маєан ас јзірлеуде жјне ґзге де тўрмыстыќ жўмыстарды атќаруєа кґмектеседі. Жансая тїрлі додаларєа сапарлап кеткенде, біз отбасымызбен бірге ќызымныѕ тілеуін тілеп, таќымды ќысып, жанкїйер боламыз. Осыєан орай Јшіровтер шаѕыраєында бір дјстїр ќалыптасќан. Жансая кез келген жарысќа јжесі Ќабираныѕ аќ батасын алмай кетпейді. Тоќсанныѕ тўєырына жеткен тґрдегі ќариямыз Жансаяєа тілектерін жолдап, аќылын айтады. Міне, жуырда ќызымыздыѕ Тїркиядаєы жеѕісіне орай јжеміз арнайы келіп, ќуанышымызбен ортаќтасты.

деймін. Бїгінгі таѕдаєы јлем чемпионы ќытайлыќ Хоу Юфаньныѕ рекордын жаѕарту да - арманым. Ол 16 жасында јлем чемпионы атанды. Мен бўл маќсатќа 15 жасымда жетсем деймін. - Хоу Юфань сеніѕ пір тўтар спортшыѕ болар, сірј... - Мен јлемніѕ їздік шахматшылары ішінен венгерлік Юдид Полгарды ерекше ќўрметтеймін. Ол – меніѕ кумирім. Ю.Полгар дїние жїзініѕ еѕ їздік гроссмейстерлері Гарри Каспаровты, Анатолий Карповты жеѕген. Меніѕ Юдитке ўќсаєым келеді! - Јѕгімеѕе алєыс білдіреміз! Жансая јѕгіме барысында Туєан елін, соныѕ ішінде Павлодар жерін ерекше сїйетінін айтты. - Павлодар ќаласын жаќсы кґремін. Бўл шаћар жас гроссмейстер Ринат Жўмабаевтыѕ туєан жері єой! Їстіміздегі жылдыѕ басында ерлер арасында осы ґѕірде ґткен Ќазаќстан чемпионатына ќатысќан болатынмын. Табиєаты ерекше екен. Шахматшы достарым да кґп. Сўхбаттасќан – Аќмарал ЕСІМХАНОВА, Арнайы «Сарыарќа самалы» газеті їшін. Алматы ќаласы.

Ќазаќстанныѕ бокс спорты тарихында бўрын-соѕды мўндай жетістік болып кґрмеген. Алматыныѕ тґрінде айќасќан јлемніѕ азулы былєары ќолєап шеберлері сенбі кїні дїбірлі жарыстыѕ нїктесін ќойды. Ќазаќ жігіттерініѕ мыќтылыєы бўл додада таєы бір мјрте танылды. Танылып ќана ќоймай, ел спортында сенсация жасалды. Ўлттыќ ќўрама јлем чемпионатынан 4 бірдей алтын жїлдені жеѕіп алды! Алаш жўртыныѕ тґбесін кґкке жеткізген осы бір айтулы кїн кґптіѕ есінде ўзаќќа саќталары аныќ. Алтынєа таласќан алты ќазаќ арысыныѕ алєашќысы 49 келідегі Біржан Жаќыпов алжирлік Мўхаммед Флиссиді айќын басымдыќпен жеѕіп, еліне алєашќы жеѕісті сыйлады. Оныѕ жеѕісті жолын Мерей Аќшалов сјттілікпен жалєастырып, Ясньер Лопес Толедоєа (Куба ) мыќтылыєын мойындатты. Осы жарыста команда капитаны Данияр Елеусіновтіѕ шеберлігіне таєы бір мјрте тјнті болдыќ. Ол таєы бір кубалыќ Ариснойдис Дэспейнді 3:0 есебімен ўтты. Тґрт ќўрлыќтыѕ мыќтылары бас ќосќан сында мамандар Жјнібек Јлімханўлын алєашќы кїннен-аќ шебер спортшы ретінде атаєан. Шиыршыќ атќан ќимылына кґз ілеспейтін майталман боксшы ґз жанкїйерлерініѕ їмітін аќтап, Ќазаќстан командасына тґртінші алтынды алып келді. Бір јттеген-айы, 81 келідегі Јділбек Ниязымбетов Хулио де ла Круз Перазадан (Куба) аќтыќ сында айласын асыра алмады. Јділбек Бакудегі јлемдік сынныѕ финалында осы Круздан ўтылєан еді. Бўл жолы есе ќайтаратындай мїмкіндік болєанымен, кубалыќ дес бермеді. Жерлесіміз кїміс жїлдемен ќанаєаттанды. 91 келіден жоєары салмаќ дјрежесінде аќтыќ сында ґнер кґрсеткен Иван Дычко Мохамедрасул Меджидовпен жўдырыќтасты. Естеріѕізде болса, јзірбайжандыќ боксшы Бакудегі чемпионатта бас жїлдені жеѕіп алєан. Бјріміз енді бўл сында Дычко чемпион болуы тиіс деп кїттік. Біраќ, соѕєы раундта Меджидовтыѕ екі жойќын соќќысы жарыстыѕ таєдырын бір сјтте шешіп тастады. Алєашќы екі раундта ўпай санымен алда келе жатќан Дычко ауыр соќќыдан есеѕгіреп, кездесу соѕына жетпей тоќтатылды. Меджидов таєы чемпион атанды. Алматыда ґткен јлем біріншілігініѕ ќорытындысында Ќазаќ елі тґрт алтын, екі кїміс, екі ќола жїлдені еншіледі. AIBA-ныѕ шешімімен, жылдыѕ еѕ їздік жаттыќтырушысы болып Мырзаєали Айтжанов танылды. Ал, жылдыѕ еѕ їздік боксшысы атаєы Данияр Елеусіновке берілді. Осылайша, ќазаќ боксыныѕ 80 жылдыєына орай біздіѕ жігіттер ауыз толтырып айтарлыќтай сыйлыќ жасады. Тўѕєыш рет ќазаќстандыќ былєары ќолєап шеберлері жалпы командалыќ есепте бірінші орын иеленсе, кїміс кубалыќтардыѕ еншісінде кетті. Ал Јзірбайжан елініѕ кїрзі жўдырыќты жігіттері їшінші сатыдан кґрінді. Бўл жолы Ресей, Украина жјне Ќытай мемлекеттерініѕ боксшылары їздіктер ќатарына іліге алмады. 2015 жылы бокстан јлем чемпионаты Дохада (Катар) ґтеді деп жоспарлануда. Жасасын Ќазаќ боксы!

Тїріктіѕ јйгілі таєамы – дґнер-кебабты ойлап тапќан Ќадыр Нўрман 80 жасында Берлинде ќайтыс болды. Ол бўл дјмді таєамды алєаш 1972 жылы Батыс Германияда жасаєан.


10

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

ЖАРНАМА

Кґлік ќўралдарына салынатын салыќ Ќўрметті салыќ тґлеушілер! Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті жеке тўлєалардан кґлік ќўралдарына салынатын салыќтыѕ мезгілімен тґленуі туралы келесіні хабарлайды: ЌР Салыќ кодексініѕ 365-бабына сјйкес жеке тўлєалардан кґлік ќўралдарына салынатын салыќ тґлеушісі болып меншігінде салыќ салу объектілері бар жеке тўлєалар табылады. ЌР Салыќ кодексініѕ 369 бабыныѕ 3-тармаєына сјйкес жеке тўлєалардан кґлік ќўралдарына салынатын салыєы салыќ салу объектілерініѕ тіркеу орны бойынша салыќ мерзіміне сай желтоќсан айыныѕ 31 кїніне дейін тґленеді. Кґлік ќўралдарын тіркеуден, ќайта тіркеуден немесе мемлекеттік техникалыќ байќаудан ґткізген жаєдайда, жеке тўлєалар кґрсетілген јрекеттерді жасаєанєа дейін осы Кодексте белгіленген тјртіппен салыќты есептейді жјне бюджетке тґлеуді жїргізеді. Дара кјсiпкерлер, жекеше нотариустар, жеке сот орындаушылары, адвокаттар болып табылмайтын жеке тўлєалар арасында салыќ салу объектiлерiне меншiк ќўќыєын берген кезде, егер аєымдаєы салыќ кезеѕi iшiнде берушi тарап салыќтыѕ жылдыќ сомасын тґлеген болса, салыќтыѕ осындай тґлемi тараптардыѕ келiсiмi бойынша сатып алу-сату, айырбастау шарттар талаптарына негiзделiп сатып алатын тараптыѕ берiлетiн салыќ салынатын объект бойынша аєымдаєы салыќ кезеѕiнiѕ салыќ мiндеттемесiн орындауы болып табылады. Жеке тўлєалар сатып алу кезiнде Ќазаќстан Республикасында есепте тўрмаєан кґлiк ќўралын сатып алєан кезде салыќ сомасын кґлiк ќўралына меншiк ќўќыєы туындаєан айдыѕ бiрiншi

кїнiнен бастап салыќ кезеѕiнiѕ соѕына дейiнгi немесе меншiк ќўќыєы тоќтатылєан айдыѕ бiрiншi кїнiне дейiнгi кезеѕ їшiн есептейдi. ЌР Салыќ кодексініѕ 610 бабыныѕ 3-тармаєына сјйкес салыќты уаќытымен тґлемегені їшін јрбір кїніне есеппўл есептелінеді. Жјне јкімшілік ќўќыќ бўзушылыќ кодексініѕ 219-бабыныѕ, 1-тармаєына байланысты јкімшілік жауапкершілік алдын ала ескерілген (13 848 теѕге). Тїсінбеушілік болмас їшін, кґлік ќўралын басты сенімхат арќылы жїргізген жеке тўлєалар салыќты техникалыќ паспортта кґрсетілген наєыз иесініѕ атына тґлеу керектігін таєы да ескертеміз. Одан басќа, 2013 ж.1 шiлдеден бастап кґлiк ќўралдарына салыєын тґлеген кезде автокґлiктіѕ VIN-кодын кґрсету ќажет. Кґлік ќўралдарына салынатын салыєын Ўлы Отан соєысына ќатысушылар , соларєа теѕестірілген адамдар, Кеѕес Одаєыныѕ батырлары мен Социалистік Еѕбек Ерлері, «Халыќ ќаћарманы», «Ќазаќстанныѕ Еѕбек Ері» атаќтарын ие болєан, Даѕќ орденініѕ їш дјрежесімен жјне отан орденімен наградталєан адамдар, «Ардаќты ана» атаєын алєан, «Алтын алќа», «Кїміс алќа» алќаларымен наградталєан кґп балалы аналар жјне ауыл шаруашылыєы ќўралымынан шыєу нјтижесінде пай ретінде алынєан, пайдалану мерзімі жеті жылдан асќан жїк автомобильдері бойынша жеке тўлєалар кґлік ќўралдары салыєын тґлеушілер болып табылмайды. Ќўрметті салыќ тґлеушілер! ќаќтыєыстыќ жаєдайдыѕ болмауы їшін, жеке тўлєалардан кґлік ќўралдарына салынатын салыєын уаќытымен жјне толыєымен тґлеулеріѕізді сўрайды.

«Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігі Медициналыќ ќызметке аќы тґлеу комитетініѕ Павлодар облысы бойынша департаменті» мемлекеттік мекемесі (140000, Павлодар ќаласы, Жеѕіс алаѕы кґшесі, 17, www.mz.gov.kz) 2013 жылєа республикалыќ бюджет ќаражатыныѕ есебінен тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдік берілген кґлемі шеѕберінде медициналыќ ќызметтерді кґрсету шартына мына ќызмет жеткізушілерімен ќосымша келісім жасау туралы хабарландырады: ШЖЌ Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ «Павлодар ќаласындаєы ґѕірлік кардиохирургиялыќ орталыќ» РМК; ШЖЌ «№2 Павлодар ќалалыќ ауруханасы» КМК; ШЖЌ «№1 Павлодар облыстыќ перинаталдыќ орталыќ» КМК; «БИОС»ЖШС «B.B.NURA»ЖШС Ќосымша аќпарат пен аныќтама їшін 8 (7182) 32-04-48, 32-01-41 телефонына хабарласуєа болады.

www.saryarka-samaly.kz

Ќўрметті Ќайрат Теміржанўлы Смаєўлов! Сізді есте ќаларлыќ мерекеѕіз – маєыналы јрі мјнді 50 жасќа толуыѕызбен шын жїректен ќўттыќтай отырып, шынайы кґѕілден шыќќан ізгі тілегімізді жолдаймыз! Кеѕ-байтаќ еліміздіѕ білім саласыныѕ жўмысын жандандырып, еселі еѕбек етіп жїрген жігерлі де жауапты азаматтарымыздыѕ бірісіз. Ґз ісіѕізге берілгендігіѕіз бен кјсіби шеберлігіѕіз, јділдігіѕіз бен адамгершілігіѕіз їшін јріптестеріѕіз Сізді білікті маман, аќжїрек азамат ретінде ќўрмет тўтып сыйлайды. Бїгінгідей мерейлі сјтте Сізге еѕбекте толаєай табыстарєа, маќсатта биік шыѕдарєа жете беруіѕізді тілейміз. Јрдайым деніѕіз сау, отбасыѕыз аман, жїзіѕіз жарќын, мерейіѕіз їстем болсын! Тілек білдірушілер: «Аќсу ќаласыныѕ білім беру бґлімі» ММ.

Нўрпейісов Ілияс Нўрсейітўлын ќўттыќтаймыз! Павлодар ќаласыныѕ тўрєыны, асыл жар, асќар таудай тірегіміз, ардаќты јкеміз Нўрпейісов Ілияс Нўрсейітўлын 63 жасќа толєан туєан кїнімен ќўттыќтаймыз! Керекудей ґѕір саєан жат емес, Жеѕістерге жеттіѕ мўнда – бір белес. Есеп-ќисап, ќаражатын бўл елдіѕ, Еѕбегіѕмен еселеттіѕ – бўл жеѕіс! Денсаулыєыѕыз мыќты болсын, јкетай, Мыќтылыќта сіздер табар жалєасын. Сізге єана борыштармыз мјѕгілік, Єазиз јке, жарќыраєан жаны асыл. Дїниеніѕ ашып берген есігін Сізбен єана еѕ баќытты осы кїн. Жїзіѕізден шаттыќ нўры сґнбесін, деп тілейді 5 жиеніѕ, 4 ќызыѕ.

Тілек білдірушілер: жўбайы - Мўќият, балалары: Дина, БолатАйгїл, Есен-Айнўр, Жанат-Јлия, немерелері.

Ґнер - достыќ ќадамы Аймаќаралыќ тјжірибе алмасу аясында 1-2 ќазан кїндері Алматы облысыныѕ Талдыќорєан, Текелі ќалаларында Павлодар облысы Иса Байзаќов атындаєы филармониясыныѕ Камералыќ хор ўжымы мен «Ретро» вокалдыќ ансамблініѕ гастрольдік концерті ґтті. Осы екі кїн аралыєында Жетісу жўртшылыєын ґз ґнерлерімен Павлодар ґнерпаздары бір сілкіндіріп тастаєандай болды. Ґйткені, атышулы, ґнері кеѕ дамыєан Жетісу жерінде , яєни Талдыќорєан ќаласында мўндай ўжымдар жоќ болып шыќты. Концертті тыѕдауєа

Ўлттыќ кјсіпкерлер палатасыныѕ Павлодар облысы бойынша Ґѕірлік кјсіпкерлер палатасындаєы бос ќызмет орындары туралы хабарландыру Ќазаќстан Республикасы Ўлттыќ кјсіпкерлер палатасыныѕ Павлодар облысы бойынша Ґѕірлік кјсіпкерлер палатасы бос ќызмет орындары туралы хабарлайды. Бос орындардыѕ жалпы саны 40 бірлік, соныѕ ішінде:

Тїйіндемелер ашыќ бос орындардыѕ біліктілік талаптарына сјйкес келетін Ќазаќстан Республикасыныѕ барлыќ азаматтарынан ќабылданады. Конкурс келесі тјртіпте ґткізіледі: 1. Їміткердіѕ тїйіндемесін ќарастыру; 2. Їміткерлерді јѕгімелесуге шаќыру; 3. Шешім ќабылдау. Тїйіндемені жинаќтаудыѕ аяќталу мерзімі: 2013 жылєы 1 ќараша (ќоса отырып). Бос орындар тізбесі (жаќшаларда бос орындардыѕ саны кґрсетілген): 1.1 Салалыќ баєдарламаларды талдау жјне мониторинг бґлімі (3) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 2 бірлік. 1.2 Экономикалыќ талдау, бјсекеге ќабілеттілікті жјне бизнеске инвестициялыќ тартушылыќты баєалау бґлімі (4) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 2 бірлік. 2 санатты сарапшы: 1 бірлік. 1.3 Халыќаралыќ жјне ґѕірлік ынтымаќтастыќ бґлімі (2) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 1 бірлік. 1.4 Салыќтыќ жјне кедендік реттеу бґлімі (2) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 1бірлік. 1.5 Бизнесті сервис жаєынан ќолдау бґлімі (2) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 1 бірлік. 1.6 ТжКБ саласын талдау жјне кґмек кґрсету бґлімі (5) Бґлім бастыєы: 1 бірлік.

1 санатты сарапшы: 2 бірлік. 2 санатты сарапшы: 2 бірлік. 1.7 Јлеуметтік јріптестікті дамыту бґлімі (2) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 1 бірлік. 2.1 Ќоєамдыќ мониторингті ќўќыќтыќ ќорєау бґлімі (6) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 3 бірлік. 2 санатты сарапшы: 2 бірлік. 2.2 Мемлекеттік органдармен ґзара јрекеттестікті ўйымдастыру бґлімі (3) Бґлім бастыєы: 1 бірлік. 1 санатты сарапшы: 2 бірлік. 2.3 Јкімшілік бґлім (11) Бґлім бастыєы 1 бірлік. Бухгалтер 2 бірлік. Кадрлар бойынша маман 1 бірлік. Аудармашы 1бірлік. Баспасґз-хатшысы – 2 бірлік. IT-маман 1 бірлік. Ќўжат айналымы бойынша маман 1 бірлік. Мїшелермен жўмыс бойынша маман – 1 бірлік. Жїргізуші 1 бірлік. Тїйіндемелерді жолдау ережелері Хаттыѕ таќырыбында келесі мјтінді кґрсету « __________ тїйіндеме (ќўрылымдыќ бґлімше атауы) _________(аты, тегі) атынан». Хаттыѕ таќырыбында ілеспе мјтін, сондай-аќ хат соѕындаєы кері байланыс їшін байланыстарєа ќолдау кґрсетіледі. Тїйіндемені жолдаудыѕ алдында, кейбір шарттармен таныс болуыѕызды ґтінеміз: Їміткердіѕ толтырылєан тїйіндемесі Павлодар облысы бойынша ҐКП-мен ќарастырылады жјне біліктілік талаптарын ескере отырып їміткер јѕгімелесуге шаќырылады. Павлодар облысы бойынша ҐКП їміткерлерді біліктілік талаптары бойынша жинаќтан ґту туралы хабарландырмайды, сонымен ќатар нјтижелер туралы аќпараттандырылмайды. Їміткерлерді бос ќызмет орындарына ќабылдау туралы шешім ќабылданєаннан кейін Павлодар облысы бойынша ҐКП јѕгімелесуді ґткен їміткерлерді ќабылданєан шешім жґнінде хабарландырады. ҐКП тїйіндемелерді ќабылдау шарты cv.pavlodar@palata.kz электронды поштасы арќылы жїзеге асады. ҐКП-ныѕ басќа ҐКП, ЎКП немесе «Атамекен» Одаєы» ЎЭКП пошталарына жолданєан тїйіндемені ќарастырмауєа ќўќыєы бар. Ашыќ бос орындар бойынша еѕбек ќызметтерін жїзеге асыру Павлодар облысында ґткізіледі. ҐКП кадрлыќ бос орынды ќалыптастыру маќсатында їміткермен жолданєан аќпаратты пайдалануєа ќўќылы.

«Павлодар облысыныѕ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ басќармасы» ММ мемлекеттік ќызметшілерініѕ Мемлекеттік ќызметшілердіѕ Ар-намыс кодексін, ЌР-ныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы» жјне «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы» заѕдарын бўзу фактілері туралы 329695, 329657 сенім телефондары арќылы хабарлауды сўраймыз. «Жылу ПВ» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2013 жылєы ќарашаныѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 9,706 теѕге (ЌЌС-пен). «Жылу ПВ» ЖШС јкімшілігі.

келген жўртшылыќтыѕ талєамыныѕ ґте жоєары екендігіне кґзіміз жетті. Концертте ќазаќ халыќ композитарларыныѕ, орыс композиторларыныѕ шыєармаларымен бірге шет ел јндері де орындалды. ЌР мјдениет ќайраткері Мјдина Жармўхамбетованыѕ бас-тауымен барєан камералыќ хор ўжымы кґрерменніѕ сїйіспеншілігіне бґленді. Осы концертте ґнер кґрсеткен Сјуле Балтина жетекшілік ететін «Ретро» вокалдыќ ансамблі де ґз ґнерлерімен кґрерменніѕ ыстыќ ыќыласына бґленді. Репертуарында 80-90 жылдардыѕ јндері бар бўл ўжым кґрерменді бір сјт сол жылдарєа оралдырєандай болды. Сапарлары сјтті болєан филармония ўжымдары ґѕірге абыроймен оралып, ќазанныѕ 15–ші жўлдызында Талдыќорєан ќаласыныѕ М.Тґлебаев атындаєы ќазаќ ўлт–аспаптар оркестрініѕ ўжымын гастрольдік іссапармен ќуана ќарсы алды.

Кґркемдік жетекшісі Р.Ерасылова.

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ кјсіпкерлік бґлімі» ММ Моноќалаларды дамытудыѕ 2012-2020 жылдарєа арналєан баєдарламасы шеѕберінде бастапќы шаєын жјне орта кјсіпкерлік субъектілерге мемлекеттік гранттарды беру (ґз бизнесін ашуєа) їшін ґтініштерді ќабылдайтыны туралы хабарлайды. Орналасќан жері: Екібастўз ќ., Мјшћїр Жїсіп кґш., 27; пошталыќ мекен-жайы: Ќазаќстан, Павлодар облысы, 141200, Екібастўз ќаласы, Мјшћїр Жїсіп кґш., 27; электрондыќ мекен-жай: gu_pred@mail.ru, байланыс телефоны: 342001, 340235. Конкурстыѕ тїрі: ашыќ конкурс. Конкурсќа ќатысу талабы: Конкурсќа жеке кјсіпкер жјне заѕды тўлєа ретінде мемлекеттік тіркеу мерзіміндегі мемлекеттік ќолдау алєан ќўрылєанына бір кїнтізбелік жылдан кем емес шаєын жјне

орта кјсіпкерлік субъектілері, ќайта тіркеуден ґткендер ќатыса алады. Конкурсќа ќатысу їшін ґтініштерін тапсыру орны: Екібастўз ќ., Мјшћїр Жїсіп кґш., 27. Конкурстыќ ќўжаттарды тапсыру тјртібі: Конкурсќа ќатысу їшін їміткерлер бекітілген тїрі бойынша ґтінім мен конкурстыќ ќўжаттарыныѕ толыќ пакеттерін кґрсетілген мекен-жайєа ґздері, пошта арќылы немесе ґзініѕ ґкілі арќылы береді. Ґтінім беретін кїні мен уаќыты: 2013 жылдыѕ 29 ќазанында саєат 10.00-ден (жергілікті уаќыт). Ґтінім берудіѕ аяќталу кїні мен уаќыты: 2013 жылдыѕ 15 ќарашасында саєат 18.00дейін (жергілікті уаќыт). Кґрсетілген мерзімінен асќаннан кейін тїскен ґтінімдер ќабылдауєа жатпайды. Осы хабарландырумен жјне конкурстыќ ќўжаттармен www.pred.gov.kz сайтында танысуєа болады.

БАЄАЛАРДЫ КЕЗЕКТІ МОНИТОРИНГІЛЕУ ЌОРЫТЫНДЫСЫ Ќазіргі уаќытта облыс орталыєында Јлеуметтік јріптестік туралы келісімдер жасалєан 31 јлеуметтік сауда орны жўмыс істейді. Келісімніѕ басты талабы 10% минималды сауда їстемеаќысымен тґмендетілген баєалар бойынша јлеуметтік маѕызы бар тауарларды сату. Облыс кјсіпкерлік жјне сауда басќармасы баєалардыѕ негіздемесіз жоєарылауына жол бермеу маќсатында сауда орындарына апта сайын мониторингті жїзеге асырады. Біз Кутузов кґшесі, 34 бойында орналасќан «Арзандау» дїкеніне кезекті рет келдік. Дїкенде јлеуметтік маѕызы бар ґнімдер тізбесінен іс жїзінде барлыќ ассортимент бар: нан, жармалар, ет, сїт ґнімдері, кґкґністер, минималды сауда їстемеаќысы бґлігінде келісімніѕ шарттары саќталєан. - Мен 86 жастамын, тауарларды алу їшін алысќа барудыѕ ќажеттілігі жоќ, бўл дїкенде барлыєы бар, жаќсы ќызмет кґрсетеді, јрќашанда жаѕа азыќ-тїліктер жјне баєалар да ўнайды, – дейді сатып алушы Бота Ќисамеденќызы Ќапашева. - Жаќсы дїкен жјне ўжымы да мейірімді, мен Камзин кґшесінде тўрамын, біраќ осы жаќќа ќуанышпен келемін. Мўнда кґкґністер јрдайым жаѕа піскен, жаѕа єана ауладан јкеліп ќойєандай жјне де баєалары тиімді, ассортименті жан-жаќты, осындай дїкендер

кґп болса єой, - деп зейнеткер Нина Федоровна Селикова ќостады. Алдаєы уаќытта јлеуметтік сауда орындарыныѕ жўмысы сатып алушыларды ќуантатынына їміттенеміз.

Облыс кјсіпкерлік жјне сауда басќармасы

«СтройИнвест компани» жауапкершілігі шектеулі серіктестігініѕ электр энергиясын жеткізу ќызметін тўтынушылар назарына! 2013 жылєы ќарашаныѕ 1-нен электр энергиясыныѕ 1 кВтс їшін 9,706 теѕге (ЌЌС-пен). «СтройИнвест компани» ЖШС јкімшілігі.


www.saryarka-samaly.kz

РЕСМИ БҐЛІМ

29 ќазан, сейсенбі, 2013 жыл

11

«Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ экономика жјне бюджеттік жоспарлау бґлімі» мемлекеттік мекемесі, 141203, Екібастўз ќаласы, Екібастўз ќаласыныѕ 50 жылдыєы кґшесі, 10-їй, 4-ќабат, аныќтама телефондары: 226147, 754269, факс: 754269, электрондыќ пошта мекенжайы: economica_ekb@mail.ru «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдыќ орнын толыќтыру їшін ашыќ конкурс жариялайды: 1) Тїсімдерді болжау секторыныѕ бас маманы (ER-4 санаты) Лауазымдыќ айлыќаќысы еѕбек ґтіліне байланысты 56 375,56 теѕгеден 76 235,14 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќала бюджетініѕ кіріс бґлігін болжау їшін, Екібастўз ќаласы бойынша Салыќ басќармасынан, жол полициясы бґлімінен, жер ќатынастары бґлімінен, Екібастўздаєы жылжымайтын мїлік жґніндегі Орталыќ филиалынан алымдарєа жјне деректерге талдау жасауды жїзеге асырады; ќаланыѕ ірі салыќ тґлеушілері-кјсіпорындар бойынша мониторинг жїргізеді; кадрлыќ жўмысты жїргізу, заѕды жјне жеке тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарастыруды баќылау жјне есепке алу бойынша жўмысты жїргізу; баќылау ќўжаттарын орындау бойынша мониторинг жїргізу. Конкурсќа ќатысушыларєа негізгі талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, ќаржылыќ, мемлекеттік басќару). Осы санаттаєы лауазым мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі (экономикалыќ, ќаржылыќ) білім рўќсат етіледі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасы Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасы Парламенті туралы жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылдыѕ 19 наурыздаєы «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидаларын бекіту

туралы» №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген ережесі негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурсты ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы керек. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) белгіленген нысан бойынша толтырылєан 3х4 кґлемдегі сауалнама; 3 ) білім туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5 ) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыќ туралы аныќтама; 6 ) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) Ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар еткен кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде «Екібастўз ќаласы јкімдігініѕ экономика жјне бюджеттік жоспарлау бґлімі» мемлекеттік мекемесінде ґтеді . Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби шеберлігіне жјне беделіне ќатысты (біліктілігін арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттар бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады. Аазамттар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына элетрондыќ тїрде бере алады. Азаматтар, конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн ќалєанда кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

«Май ауданыныѕ ішкі саясат бґлімі» ММ, 140800, Кґктґбе ауылы, Абылайхан кґшесі, 34, тел (факс) 8-718-38-91-5-57, электрондыќ мекенжайы maisk-ovp@mail.ru «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына конкурс жариялайды: «Май ауданыныѕ ішкі саясат бґлімі» ММ-сі, бас маман, (санаты E-R-4). Лауазымдыќ еѕбекаќысыныѕ мґлшері еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Бґлімніѕ ісјрекетін аќпараттыќ ќамтамасыз ету, мерзімді басылым беттеріне жазылу барысын баќылау; діни бірлестіктердіѕ, ќоєамдыќ ўйымдардыѕ, саяси партиялардыѕ заѕдылыќты ќадаєалауын ќамтамасыз ету, ќоєамдыќ діни бірлестіктердіѕ іс-јрекетіне , олардыѕ ґткізетін шараларына сараптама жасау, саяси партиялармен ќоєамдыќ ўйымдармен байланыс жїргізу; Республика, облыс, аудан аумаєында айрыќша мјді кїндерге маѕызды саяси жјне јлеуметтік мјселе жґнінде аќпараттыќ материалдар, методикалыќ нўсќаулар јзірлейді. Жастардыѕ бос уаќытта іс-ќимылын ўйымдастыру жјне сараптама жїргізу, ќўќыќ ќорєау органдарымен, оќу органдармен, ауданныѕ спорт жјне мјдениет мекелерімен бірлесіп жўмыс істеу. Баќылаусыз ќалєан жјне кјмелетке жасы толмаєан арасында ќўќыќ бўзышулыќтыѕ алдын алу жўмыстарын ўйымдастыру. ЌР Президентініѕ жјне Їкіметтіѕ ќаулыларын жастарды ќўќыќтыќ тјрбиелеу жґніндегі сўраќтарыныѕ орындалуын. Бґлім ќызметкерлерініѕ ќайта даярлау жјне біліктілігін кґтеру, аттестация сўраќтарын, кадрлар жўмысын жїргізеді. Бґлім бастыєыныѕ тапсырмаларын орындайды. Компьютермен жўмыс істей білу, мемлекеттік ќызметшілердіѕ ќызметтік эткасын, субординацияны ќадаєалау, бірыѕєай корпоративтік рухты ќолдана білу, коммуникабельді , орындаушылыќ жауапкершілікті ќадаєалау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылєан талаптар: Жоєары білім (мемлекеттік жјне жергілікті басќару, педагогикалыќ, ауылшаруашылыќ), ортадан кейінгі білімі (педагогикалыќ, ауылшаруашылыќ). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Жеке компьютермен Word, Exсell, Еmail, Internet баєдарламаларымен жўмыс жасау білу. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін

Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі – Ќаєидалар) (ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Ќўжаттарды ќабылдау мерзімі (конкурс ґткізу туралы хабарландыру жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїні). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгіленген нысан бойынша; 2) 3х4 їлгідегі суретпен нысан бойынша толтырылєан сауалнама; 3 ) білім туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујладырылєан кґшірмелері; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5 ) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актилердіѕ тізілімде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6 ) Ќазаќстан Республикасыныѕ азаматыныѕ жеске кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті орєанмен белгіленген шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїні ішінде «Май ауданыныѕ ішкі саясат бґлімі» ММ, Кґктґбе ауылы, Абылайхан кґшесі 34, 10-каб. ґтеді. Азаматтарєа олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби деѕгейіне жјне беделіене ќатысты ќосымша аќпарат (біліктілігін арттыру, оќу дјрежесін жјне атаќтарын беру туралы ќўжаттардыѕ, мінездемелердіѕ, ўсынымдардыѕ, єылыми жарияланымдарыныѕ кґшірмелері, олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын басќа мјліметтер) ўсынуына болады. Азаматтар ќўжаттардыѕ ќабылдау мерзімінде мўќабаєа салынєан тїрде јкелу немесе пошта бойынша жіберілуі керек. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген эл. пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде жіберуі мїмкін. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарын эл. пошта арќылы жіберген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын јѕгімелесудіѕ басталуына бір жўмыс кїні ќалєанєа дейін кешіктірмей ўсыну керек. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќалары ўсынылмаєан жаєдайда тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.

«Павлодар ќаласы білім беру бґлімі» ММ «Павлодар ќаласыныѕ №33 жалпы білім беру мектебі» ММ (мекенжайы: Павлодар ќ., Ленин кенті, Макаренко к-сі, 14, тел. 337154), «Павлодар ќаласы №41 дене шыныќтыру-сауыќтыру баєытындаєы жалпы орта білім беру бейіндік мектебі» ММ (мекенжайы: Павлодар ќаласы, Суворов к-сі, 41, тел. 500337) директорларыныѕ бос лауазымдыќ орындарына конкурс жариялайды: Лауазымдыќ еѕбекаќысы 60346 -дан 77 –ге /72203 –ден 76 дейін. Мемлекеттік мекеменіѕ негізгі ќызметі – жалпы орта білім беру саласындаєы білім беру ќызметі. Функционалдыќ міндеттері: - мекеме Жарєысына сјйкес білім беру ўйымыныѕ барлыќ ќызметтеріне басшылыќ етеді; - оќу орныныѕ кеѕесімен, ќоєамдыќ ўйымдармен бірлесе отырып оќыту жўмыс жоспарлары мен баєдарламаларын, оќу їрдісініѕ кїнтізбелік кестелерін, ішкі тјртіп ережелерін јзірлеп, бекітуді ўйымдастырады; - білім беру ќызметін жїргізуге ќўќыќ беретін лицензияєа сјйкес оќушылар мен тјрбиеленушілер ќўрамын ќалыптастырады, олардыѕ јлеуметтік ќорєалуын ќамтамасыз етеді; - јкімшіліктік аудандаєы бекітілген жерде балалардыѕ жалпы міндетті оќытылуларын ќамтамасыз етеді; - ќоєамдыќ мўєалімдік (педагогикалыќ) ўйымдар мен јдістемелік бірлестіктердіѕ ќызметтеріне ыќпал етеді, заѕнамаєа сјйкес ќоєамдыќ, сондай-аќ балалар мен жастар ўйымдарыныѕ ќызметін реттейді; - балалардыѕ таєамдануын ўйымдастыруєа жјне медициналыќ ќызмет кґрсетілуіне, тјрбиеленушілер мен ќызметкерлердіѕ денсаулыќтарын ныєайтуєа жјне саќтауєа ќажетті жаєдайларды іске асырады; - оќу – тјрбиелік їрдістіѕ јдістемелік ќамтамасыздыєын ўйымдастырып, жетілдіреді; - бекітілген тјртіп бойынша ўйымныѕ мїлкіне жјне ќаржысына басшылыќ етеді, ќаржылыќ жјне материалдыќ ќаражаттардыѕ келіп тїскендігі мен шыєындалуы жґніндегі жыл сайынєы есебін тапсырады; жетім жјне ата–анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан балалар ќатарынан болєан тјрбиеленушілердіѕ заѕды ќўќыќтары мен мїдделерін (жеке, мїліктік, тўрєын-їйлі, еѕбектік) ќорєайды, туыстыќ ќатынастарєа ќолдау кґрсету маќсатында оларєа ќажетті барлыќ жаєдайларды жасайды; - бекітілген нормалардан тґмен болмаєан жаєдайларда тјрбиеленушілер мен оќушылардыѕ кїтіп-баєылуын ќамтамасыз етеді; - нормативтік талаптарєа сјйкес оќу – материалдыќ базасыныѕ есебін, саќталуы мен толыќтырылуын ќамтамасыз етеді, санитарлыќ–гигиеналыќ режимніѕ, еѕбекті ќорєау мен ќауіпсіздік техникасы ережелерініѕ орындалуына жауап береді; - педагогикалыќ кадрлар мен кґмекші јлеуетті таѕдау жјне олардыѕ орналастырылуын жїзеге асырады, еѕбек туралы заѕнамаєа, ішкі тјртіп ережелеріне, біліктілік сипаттамаларєа сјйкес ќызметкерлердіѕ лауазымдыќ нўсќаулыќтарын јзірлейді; кадрлардыѕ кјсіби шеберліктерін арттыру їшін жаєдайлар жасайды; - педагогикалыќ кеѕеске басшылыќ жасайды; - білім беру ўйымдарында еѕбегімен ерекшеленген мўєалімдер мен басќадай ќызметкерлерді марапаттау мен наградаларєа ўсынады, ґз ќўзыретініѕ деѕгейінде сґгіс жариялайды; - ќоєаммен байланысты жїзеге асырады, ата–аналармен ќарым-ќатынасты їйлестіреді; Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: - білімі – жоєары немесе жоєары оќу орнынан кейінгі

(педагогикалыќ немесе бейіні бойынша білімі) жјне педагогикалыќ жўмыс ґтілі 5 жылдан кем болмауы тиіс немесе білім беру ўйымдарындаєы басшылыќ лауазымдарда 5 жылдан кем емес жўмыс ґтілініѕ болуы. - бірінші немесе жоєары біліктілік санаты болуы тиіс; - педагогикалыќ жўмыс саласындаєы јкімшіліктік жўмыс тјжірибесі 3 жылдан кем болмауы тиіс немесе білім беру ўйымдарындаєы басшылыќ лауазымдарда 5 жылдан кем емес жўмыс ґтілініѕ болуы шарт. - сотталєан болмауы (бўрын). - ЌР Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Білім беру туралы», «Ќазаќстан Республикасындаєы Тілдер туралы», «ЌР бала ќўќыєы туралы», «Сыбайлас жемќорлыќ туралы», «Неке жјне отбасы туралы», «Мїгедектігі мен мїмкіндіктері шектелгендігі жјне асыраушысын жоєалтќандыєы жґнінде мемлекеттік јлеуметтік жјрдемаќылар туралы», «Кјмелетке толмаєандар арасындаєы ќўќыќ бўзушылыќ профилактикасы мен балалар ќараусыздыєы мен ќадаєалаусыздыєыныѕ алдын алу туралы» заѕдарды жјне білім беруді дамытудыѕ баєыттары мен келешегін айќындайтын ґзге де нормативтік актілерді; педагогика негіздерін, педагогикалыќ психологияны, жас мґлшерлік физиологиясын, жалпы міндетті мемлекеттік білім беруді дамыту стандарттарын, ќаржылыќ – шаруашылыќ ќызмет негіздерін, ґрттен ќорєану ќауіпсіздігініѕ техникасын, еѕбек пен еѕбекті ќорєау нормалары мен ережелері туралы заѕдарды, мектеп гигиенасын білуі тиіс. Конкурс ЌР Білім жјне єылым министрлігініѕ 2012 жылєы 21 аќпандаєы № 57 бўйрыєымен бекітілген «Мемлекеттік орта білім беру ўйымдарыныѕ басшыларын ауыстыру конкурсыныѕ Ережелері» негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысуєа тілек білдіретін азаматтар конкурстыќ комиссияєа мынадай ќўжаттарды табыстайды: - наќты тўратын мекен-жайын, тіркеуге тўрєан жерін, байланыс телефондарын кґрсете отырып конкурстыќ комиссия тґраєасыныѕ атына ґтініш; - жеке кујлігініѕ кґшірмесін; - білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесін; - еѕбек кітапшасыныѕ кґшірмесін; - лауазымдыќ біліктілік талаптарєа сјйкес болєан білімі туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелерін; - еѕбек ґтілін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесін; - кадрларды есепке алудыѕ толтырылєан жеке фотосы бар іс-параєы (наќты тўрып жатќан мекенжайы мен байланыс телефондарын кґрсету ќажет); - алдынєы жўмыс орнынан марапатталєандыєы мен сґгістері кґрсетілген ґндірістік мінездемесін; - біліктілік санаты немесе єылыми дјрежесі бар екендігі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесін; - №086 ќалыбы бойынша денсаулыєы жґніндегі аныќтама; - сотталмаєандыєы туралы аныќтаманы; Конкурсќа ќатысуєа жіберілген їміткерлер оны «Павлодар ќаласыныѕ білім беру бґлімі» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Конкурсќа ќатысуєа ќажетті ќўжаттарды конкурс туралы хабарландыру жергілікті БАЌ–та жарияланєаннан кейін 15 жўмыс кїні ішінде: Кривенко кґшесі, 25, Павлодар ќаласы білім беру бґлімініѕ конкурстыќ комиссиясы, 407-кабинетке ўсынады. Тел. 32-18-77, факс 32-21-67.

«Павлодар облысыныѕ еѕбек басќармасы» ММ, Ќазаќстан Республикасы, 140000, Павлодар облысы, Павлодар ќаласы, Володарский кґшесі, 129-їй, 29-кабинет, тел. 32-06-35, 32-39-62 (факс), эл.поштасы upravlenie.truda@bk.ru, «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына ашыќ конкурс жариялайды: Еѕбек ќауіпсіздігін жјне еѕбекті ќорєауды баќылау бґлімініѕ бас маманы - Павлодар облысы бойынша мемлекеттік еѕбек инспекторы, санаты D-О-4 (№ 3-1-4). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек ґтіліне байланысты 64 063 теѕгеден 86 485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасын ќолдану саќталуы жґнінде уаќтылы жјне сапалы тексерістерді жїргізу. Аныќталєан еѕбек заѕнамасын бўзушылыќтарды жою жґніндегі шараларды ќабылдау маќсатында осындай бўзушылыќтар туралы жўмыс берушілерді (олардыѕ ґкілдерін) хабардар етуге, кінјлі тўлєаларды жауапќа тарту жґнінде ўсынулар енгізуге. Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасын ќолдану мјселелері бойынша ќызметкерлер мен жўмыс берушілердіѕ ґтініштерін уаќытылы ќарауєа. Еѕбек заѕнамасыныѕ бўзылуына јкеп соєатын себептер мен мјн-жайларды аныќтауєа, оларды жою жјне бўзылєан еѕбек ќўќыќтарын ќалпына келтіру жґнінде ўсынымдар беруге. Ґндірістегі жазатайым оќиєаларды жјне кјсіптік ауруларды тергеп-тексеруге ќатысуєа. Еѕбек заѕнамасыныѕ бўзылу себептерін жинауды, талдауды, ќорытуды жїзеге асыруєа, Ќазаќстан Республикасыныѕ еѕбек заѕнамасы бўзылуыныѕ алдын алу жґніндегі жўмысты кїшейтуге баєытталєан іс-шараларды јзірлеу мен ќабылдауєа ќатысуєа. Соттарда, ќўќыќтыќ ќорєау органдарында жјне басќа мемлекеттік мекемелерде мїдделерін ќорєау. Бґлім басшысы жјне басќарма басшылыєы аныќтаєан басќа да ґкілеттікті жїзеге асыру Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: білімі – жоєары (инженерлік-техникалыќ, заѕгерлiк), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (инженерлік-техникалыќ, заѕгерлiк); мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі; Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білуі. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген Јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасу конкурсын ґткізу жјне конкурстыќ комиссия ќўру ќаєидалары негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: - белгіленген нысан бойынша ґтініш; - 3х4 їлгісіндегі суретімен белгіленген нысанда толтырылєан сауалнама; - бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмелерi; - еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесi; - Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы жаєдайы туралы аныќтама; - Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; - шекті мјннен тґмен емес нјтижелермен тестілеуден ґткені туралы, ќўжаттарды тапсыру сјтінде јрекетті (ќолданыстаєы, кїшіндегі), сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген їміткерлер, јѕгімелесуге рўќсат беру туралы їміткерлерге хабарлаєаннан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде, оны «Павлодар облысыныѕ еѕбек басќармасы» ММ-де ґтеді. Азаматтар ґздерініѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейі мен репутациясына ќатысты ќосымша аќпарат (біліктілікті арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар, олардыѕ кјсіптік ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер) ўсына алады. Азамматтар тезтікпеге салынєан ќўжаттарды «шабарман» ретінде немесе пошта арќылы, ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде, ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта адресіне электронды тїрде бере алады. Электронды пошта бойынша конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттар берген азаматтар ќўжаттардыѕ телнўсќаларын (тїпнўсќаларын) јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынады. Ќўжаттардыѕ телнўсќаларын (тїпнўсќаларын) ўсынбаєан жаєдайда, тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.


ПАЙЫМ «Инновациялар – болашақтың энергиясы»

Ñàðûàðêà ñàìàëû

29 қазан, сейсенбі, 2013 жыл

осындай атаумен 31 қазан күні Павлодар қаласында халықаралық форум өтеді Форум Естай атындағы мәдениет сарайында сағат 9.00-16.00 аралығында өтеді. Форум жұмысына орталық және мемлекеттік органдардың, даму институттарының, ұлттық компаниялардың, жүйе құрушы кәсіпорындардың, жоғары оқу орындарының, Қазақстан облыстарының,

Ресей Федерациясының шекаралас өңірлерінің, алыс шетелдердің өкілдері қатысады. Форум бағдарламасында пленарлық мәжіліс, көрмелер, панельдік секциялар, облыс кәсіпорындарына бару, мәдени іс-шаралар қарастырылған. Ұйымдастыру комитеті.

Баспасөз - 2014

ПОЭЗИЯ

«Сарыарқа самалы» газетіне

Артығали ЫБЫРАЕВ

2014 жылға жазылу шарттары «Қазпошта»АҚ ПОФ «ҚазПРЕСС» Редакцияға арқылы ЖШС арқылы келіп алажазылу жазылу тындар үшін ЗАҢДЫ ТҰЛҒАЛАР үшін жазылу бағасы 63440 индекс 55441 қала ауыл 1 ай 291 теңге 294 теңге 302 теңге 164 теңге 3 ай 873 теңге 882 теңге 906 теңге 492 теңге 6 ай 1746 теңге 1764 теңге 1812 теңге 984 теңге 12 ай 3492 теңге 3528 теңге 3624 теңге 1968 теңге ТҰРҒЫНДАР үшін жазылу бағасы 65441 индекс 65441 қала ауыл 1 ай 274 теңге 277 теңге 257 теңге 147 теңге 3 ай 822 теңге 831 теңге 771 теңге 441 теңге 6 ай 1644 теңге 1662 теңге 1542 теңге 882 теңге 12 ай 3288 теңге 3324 теңге 3084 теңге 1764 теңге ЗЕЙНЕТКЕРЛЕР үшін жеңілдікпен жазылу бағасы 55441 индекс 15441 қала ауыл 1 ай 229 теңге 232 теңге 182 теңге 111 теңге 3 ай 687 теңге 696 теңге 546 теңге 333 теңге 6 ай 1374 теңге 1392 теңге 1092 теңге 666 теңге 12 ай 2748 теңге 2784 теңге 2184 теңге 1332 теңге ҰОС ҚАТЫСУШЫЛАРЫ МЕН МҮГЕДЕКТЕРІ үшін жеңілдікпен жазылу бағасы 65442 индекс 25441 қала ауыл 1 ай 202 теңге 205 теңге 120 теңге 83 теңге 3 ай 606 теңге 615 теңге 360 теңге 249 теңге 6 ай 1212 теңге 1230 теңге 720 теңге 498 теңге 12 ай 2424 теңге 2460 теңге 1440 теңге 996 теңге РЕДАКЦИЯ АРҚЫЛЫ ПАВЛОДАР ҚАЛАСЫНЫҢ КӘСІПОРЫНДАРЫНА (ұжымдық жазылу 25 данадан кем болмаған жағдайда) жеткізіп беру 1 ай 166 теңге 3 ай 498 теңге 6 ай 996 теңге 12 ай 1992 теңге

Бақыт

Жазылу мерзімі

«Біздің газетке кез келген пошта бөлімшесінде, пошташыда және Павлодар қаласы, Ак. Сәтбаев к-сі, 50 (тел. 32-40-37) мекен-жайында орналасқан бас пошта ғимаратында үйге немесе жұмыс орнына жеткізу бойынша жазылуға болады. Сонымен қатар, Ленин к-сі, 143 мекен-жайында орналасқан редакцияда жазылып, сол жерден алып тұратындай мүмкіндік бар. Кәсіпорынға дейін жеткізу қызметі де қарастырылған. Осы ретте мекемелер мен ұйымдарды ұжымдық альтернативтік жазылуға шақырамыз. Тел. 8 (7182) 61-80-32.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

Бақытта жоқ мекен, тұрақ, (Кейде адамдар жоқты іздейді). Өзі қуып жетер, бірақ, Қуғандарға жеткізбейді. Желмаядай желгені ме, Әлде тұлпар жеккені ме? Білінбейді келгені де, Білінбейді кеткені де. Секілді бір асыл үміт, Жүрегіңнен жәй таңдайды. Жүреді ылғи жасырынып, Бақыт бірден байқалмайды.

Газет ћəм оќырман

а рқ а ары «С Асхат

«Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

сам

а сам а арқ ары ы р С а « а «С ы» арқ л а ы ар ам «С ас қ р а ры а «С а арқ

- Жаңа медиа - қазақ баспасөзінің болашағы десек, бұл ретте Павлодар облыстық «Сарыарқа самалы» газеті ұжымының қолға алған бастамалары қуантарлық. Басылымның интернеттегі сайты бүгінде көпшілікке танымал. Болашақтағы бастамаларыңыз сәттілікпен өрілгей!

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

ЕРКІМБАЙ,

а рқ а ры Са ««Мінбер»

журналистерді қолдау орталығы жанындағы Жаңа медианы зерттеу »»тобының жетекшісі: алы лы

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы)

а арқ ы ар «С

»лы а сам

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

12

Кезекші редактор -

Мұрат АЯҒАНОВ

Құрдымға тартатын «құрал» Осы бір сауда үйінен күн ұзағына кісі толастамайды. Әсіресе, кіреберіс шағын дәліздегі кезек бір сәт үзіліп көрмеген. Үйме-жүйме толып тұратын жамағаттың арасында жасөспірім де, жігіт ағасы да, тіпті, қолына себет ұстаған әжейлердің де барын аңғарасыз. Әрқайсысы сағаттап тапжылмай кезегін күтеді. Барлығының көзі экраны жанып тұрған темір құрылғыда. Бәрін магнитше өзіне тартқан мониторда не құдірет бар дерсіз?.. Бұл –кәдімгі «лотерея терминалы». Қазіргі күні қаладағы көпшілік жерлерде саңырауқұлақша қаптап кеткен бәтшағар бойында құмар ойынның желігі барлардың сорына айналып тұр... ... Кезегі жеткен жас жігіт әлгі сенсорлы мониторды ұрғылап, құмарға беріліп кеткен. Тіпті, жанында адамдардың бар екенін ұмытқандай. Түрі қатулы, анда-санда балағат сөз айтып қояды. Сырттай бақылап тұра қалдым. Сөйткенше болмады, терминалдан ұтысты хабарлайтын салтанатты әуен шықты. Бұл - ойыншының жолы болды деген сөз. Бес мың теңге ұтыпты. Ақылды терминал ұтысты сол жерде-ақ шығарып берді. Ұтысын алып жүре берудің орнына әлгі жігіт қолындағы бар ақшасын аппаратқа салып, тағы да көп ақша ұтамын деген үмітпен ойынды жалғастырды. Бес минут өтер-өтпестен терминалдың мониторын өші бардай жұдырығымен ұрып, балағаттап, дүкеннен шығып кетті. Жай кетпеді, қалтасындағы барлық тиын-тебенінен айрылды. Көз алдарында қатаң жеңіліске ұшыраған көріністің куәсі болғандар тайсалатын шығар дегем. Қайдам... Жасы жетпісті алқымдап қалған әжей кимелеп келді де, қолындағы бес жүз теңгелігін автоматтың купюр қабылдағышына сүңгітіп жіберді. Кейуананың лотереялық терминалда бірінші рет ойнап тұрмағаны байқалады. Қолдары жылп-жылп етіп, құмар ойынға беріліп кетті. Ал темір жәшікке телміріп тұрғандардың қарасы болса көбейіп барады... Лотереялық терминал – құмарпаздарға арналған ақша тігіп ойнайтын ойын құралы, тек жетілдірілген түрі. Оның сенсорлы экраны бар, қасында оператор тұрмайды. Былайша алып қарағанда, ол қолданыстағы заңды айналып өтетін сол баяғы ойын автоматы екені рас. Білетіндердің айтуынша, оны сатып алып орнатқан кәсіпкер өз шығынын 3-4 ай шамасында жауып үлгереді екен. Жылдық кірісін миллиондаған теңгемен есептеуге болады. Бұл терминалды орнатуға аса бір рұқсат беретін құжаттар да талап етілмейді. Себебі, ол қолма қол өткізілетін лотерея түрінде тіркелген. Ал ҚР ойын бизнесі туралы заңындағы шектеулер лотерея өткізуге және ұйымдастыруға қолданылмайды. Сондықтан салық органынан арнайы лицензия алсаңыз жеткілікті. Осылайша, қазір еліміздегі заңның осалдығынан ойын автоматтарының жетілдірілген түріне жол ашып берудеміз. Кезінде қоғамдық орындардан ойын автоматтарын шығарып тастау оңай шаруа болған жоқ. Қалтасындағы бар ақшасын, тіпті бір айлық еңбекақысын автоматтарға салып ұтылып, оңбай алданғандар туралы жиі еститінбіз. Автоматтар құрығалы құмар ойынның жетегінде кеткендер ес жиып, «беттері бері қарағаны» рас. Бірақ, лотерея терминалдары тағы бір сұмдыққа бастағалы тұр. Бар ақшасын ұтқызған адамның одан ары тоқтап қалмайтыны айқын. Қанына құмарлықтың вирусын жұқтырып алғандар қолдан келсе арам жолмен де ақша табуға, онысын тағы автоматқа салуға асығып тұратындары шын. Сондықтан, құзырлы органдар темір терминалдардың қанат жаюына қарсы күресуі тиіс. Әйтпегенде, бармағымызды шайнап, өкініп қалатын күн алыс емес.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 3 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2591. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

29 10 13  
29 10 13  
Advertisement