Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz Еліміздегі суға қатысты түйткілдердің түйіні 2050 жылға қарай толығымен тарқайды. Өткен жылды қорытындылап, биылғы мақсатміндеттерді айқындаған жиында ҚР Қоршаған орта және су ресурстары министрі Нұрлан Қаппаров осылай деп мәлімдеді.

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

қашан шешіледі?

- Бағдарламалық құжаттар арқылы халықты сумен тұрақты қамтамасыз ету мәселесін 2020 жылға дейін шешу мақсат етіліп отыр. Ал ауыл шаруашылығы саласы 2030 жылы қажетті сумен толық қамтылмақ. Жалпы, суға қатысты барлық проблемалар 2050 жылға қарай шешімін табуы тиіс. Осы орайда Елбасының тапсырмасы бо-йынша су ресурстарын басқаруға бағытталған мемлекеттік бағдарлама әзірленіп, бекітуге ұсынылды, - деді министр.

Н.Қаппаровтың айтуынша, аталмыш бағдарлама инфрақұрылымды жаңғырту есебінен келешекте су тапшылығын төмендетуге мүмкіндік береді. Сонымен қатар, өнеркәсіпте, ауыл шаруашылығы мен тұрғын үй-коммуналдық секторында су үнемдеуді арттыруға күш салынады. Министр қауіпті қалдықтарды жою ісі қолға алынатынын мәлім етті. Былтыр иесіз қалдықтарды жою мақсатында «Жасыл даму» АҚ құрылған. Енді, бұл құрылым биыл

Туризм

еліміздің үш өңірі – Қостанай, Қарағанды, Ақтөбе өңірлерінде қауіпті қалдықтардың «көзін құртуды» бастайды. Атап өтерлігі, өткен жылы тұрмыстық қатты қалдықтарды басқару жүйесін жаңғыртудың 2013-2050 жылдарға бағдарламасы әзірленген. Ал жоғарыда аталған министрліктің есеп беру кеңесіне қатысқан ҚР Үкімет басшысының бірінші орынбасары Бақытжан Сағынтаев ведомство басшысына «жасыл экономикаға» көшуде ескерілетін бірқатар тұстарды атап өтті. Нақтысы, осы орайда Еуропаның жіберген кемшіліктеріне жол бермеуді жеткізді. Әзірлеген – Г.ТҮГЕЛБАЙ.

Суреттерді түсірген - Төлеген Нұрғазы.

Былтыр Баянауылда инвестиция, бюджеттің кіріс көлемі артыпты. Ауыл шаруашылығында да алға басушылық байқалған. Дегенмен, өзге аудандардағыдай мұнда да қазынаны жергілікті салық түсімімен толықтыру жағы әлі де жетілдіруді қажет етеді. Былтыр аудан бюджетінің кіріс бөлігі 3 млрд. 905 млн. теңгені құраған. Ал оның 78 пайызы - трансферттер мен субвенциялар. Сонда небары 22 пайыз - ауданның таза табысы. Облыс әкімі бұл көрсеткішті өсіру керектігін кесіп айтты. Аймақ басшысы Қанат Бозымбаев, әсіресе, шағын және орта бизнес дамуының қарқынын сынға алды. Қазіргі таңда аудан - облыс көлемінде шағын және орта бизнес субъектілерінің саны жағынан 7-ші орында. Белсенділері де мардымсыз. Баянауылдың қолда бар әлеуетін ескерсек, бұл тізімде кем дегенде 4-ші орынға тұрақтауы тиіс, деді облыс әкімі.

Нөмірдіңы: нақыл

Былтыр аудандағы жер телімдері толығымен түгенделген. Иесіздері мен көп жылдар кәдеге жаратылмағандары мемлекет меншігіне қайтарылмақ. Қанат Бозымбаев сол жерлерді кәсіп ашуға ниеттенген әрі қолынан іс келетін азаматтарға беруді міндеттеді. Инвестиция салса, қазына да қосымша кіріске кенеледі. Осы орайда, белсенділік танытқандарға тұсау болмайды. Іскерлікке ден қойғандарға жер беріліп, жағдай жасалсын. Яғни, аудандық әкімдік инфрақұрылымдар жағынан қолдау

басты

Сочи Олимпиадасына ќатысу ќ±ќыѓын Ќазаќстанныњ 50 спортшысы жењiп алды. Олар спорттыњ 10 т‰рiнен ел намысын ќорѓайды

Қорықсаң, құдықтан қорық...

Өткен жұма күні Баянауыл ауданында болған облыс әкімі Қанат Бозымбаев өңірдің даму көрсеткіштеріндегі дұрыс пен бұрыстың ара-жігін ажыратып берді. Сөйтті де, олқы тұстардың орнын толтыру жөнінде ауданның әкімі Ернұр Әйткеновке қадау-қадау тапсырма жүктеді.

Кедергі келтірілмейді

Бүгінжнаѕіаңлыєы:

АУЫЛ-АЙМАҚ

тұраламайды

Гүлжайна ТҮГЕЛБАЙ

қаңтар, сейсенбі 2014 жыл №10 (14595)

ñàìàëû ТІРШІЛІК

Су мәселесі

28

көрсетіп, жеңілдікті несиеге қол жеткізулеріне жәрдемдессін. Ал қалғанын еті тірі азамат өзі-ақ дөңгелетіп әкетеді. Кәсіпкерлерге ешкім тиіспесін. Полиция да, қаржы полициясы да, прокуратура да жоламауы тиіс. Бұл органдардың ешқайсысының шаруасы болмасын. Өзімнің жеке қадағалауымда болады. Іске кіріскендерге тек жеңілдіктер мен көмекқолдау қажет. Сонда ғана олар ертең бюджетке қыруар қаржы құяды, - деді аймақ басшысы Қанат Алдабергенұлы. Жалғасы 4-бетте

3

БЕТ

Қолды болған қазына қаражаты

БЕТ

Ондай ақынды танығым келмейді!

8

7

БЕТ

Туризм жақсы ұйымдастырылса, мемлекет үшін сауын сиыр сияқты ғой. Нұртөре ЖҮСІП


2

АЌПАРАТ

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Аппаратта – Дүбірлі дүние жетекші жаѕа Дүбірлі дүние

Д

Д

Кеше облыс јкімі аппаратыныѕ жаѕа жетекшісі таныстырылды. Бўл лауазымєа 40 жастаєы Расул Ќабдолўлы Оразєўлов таєайындалды.

Киелі жануар кґбейіпті

Елімізде сирек кездесетін жјне жойылу ќаупі бар жабайы жануарларды саќтап, ќалпына келтіру жўмыстары жалєасуда. Соныѕ ішінде соѕєы жылдары киіктіѕ кґбеюі байќалєан. «Бїгінде киіктер саныныѕ артуы бойынша оѕ динамика байќалуда. 2013 жылы киіктер 187 мыѕ басќа жетті. Яєни, бўл жануарды ќорєау жўмыстары басталєан кездегі кезеѕнен киіктер саны 9 есе кґп», - деп мјлімдеді ЌР Ќоршаєан орта жјне су ресурстары министрі Нўрлан Ќаппаров.

Тўжырымдаманыѕ тїйіні не? ЌР Жоєары Соты мен Бас прокуратура јзірлеген тїрмедегілердіѕ санын азайту жґніндегі тўжырымдама ґткен жылдыѕ соѕынан ќолданысќа енгізілді. Бўл туралы кеше Орталыќ коммуникациялар ќызметінде ґткен брифингте Жоєарєы Сот алќасыныѕ тґраєасы Еліс Јбдіќадыров айтып берді. Оныѕ айтуынша, Тўжырымдаманыѕ маќсаты ќылмыстыќ заѕнаманы ізгілендіру жјне балама шараларды кеѕінен ќолдану болып табылады. «2013 жылы сотталєан барлыќ азаматтардыѕ 39%-ы єана бас бостандыєынан айыру жазасына кесілген, бўл 2012 жылєы кґрсеткіштен 4%-єа аз»,- деп тїйді сґзін ол.

Мўрат АЯЄАНОВ Облыс јкімі Ќанат Бозымбаев Расул Оразєўловтыѕ біздіѕ ґѕірдіѕ тумасы болып табылатынын, кезінде туєан ґлкесінде жауапты ќызметтер атќарєанын атап ґтті. Жаѕа жетекші јр жылдары облыстыѕ ќаржы басќармасында, ЌР Ќаржы

министрлігінде, Экономика жјне бюджеттік жоспарлау министрлігінде, «Нўр Отан» партиясыныѕ Орталыќ аппаратында ќызмет еткен. 20092010 жылдары Ќараєанды облысы јкімініѕ бірінші орынбасары болды. Мемлекеттік ќызметте жинаєан тјжірибесі мол. - «Жас келсе - іске» деген. Тјжірибелі жас маманныѕ біраз уаќыттан соѕ туєан жеріне оралып,

Дүбірлі дүние

Таєы бір Президент ажырасты

Шумахердіѕ таєдыры беймјлім Јйгілі «автошабандоз» Михаэль Шумахердіѕ комадан ќашан шыєатыны јлі белгісіз. Барлыєы оныѕ ґз денсаулыєына байланысты, дейді спортшыны емдеп жатќан дјрігер. Жаѕа жылдыќ мерекеніѕ алдында шаѕєыдан ќўлап, бас сїйегін жараќаттап алєан Шумахер ес-тїссіз кїйде ауруханаєа жеткізілген болатын. Оныѕ миына ќан ќўйылу салдарынан жансаќтау бґлімінен јлі шыќќан жоќ. 15 ќаѕтар кїні дјрігерлер «Шумахер жуыќ кїндері комадан шыєады» деп мјлімдеме жасаєан еді. Алайда, олардыѕ болжамдары дўрыс болмады. Јзірлеген – Мўрат ЌАПАНЎЛЫ.

ЇКІМЕТ

МАЅЫЗДЫ ТАПСЫРМАЛАР

ЖЇКТЕДІ

ЌР Премьер-Министрі Серік Ахметовтіѕ тґраєалыєымен Ішкі істер министрлігініѕ кеѕейтілген алќа мјжілісі ґтті. Ведомство басшысы Ќалмўханбет Ќасымов атќарылєан жўмыстар туралы баяндап, Ќазаќстан полициясыныѕ алдында тўрєан басым міндеттерді атап кґрсетті. Министрдіѕ мјліметінше, ґткен жылы аса ауыр ќылмыстар саны 15, адам ґмірін ќию бойынша - 12, тонау - 7, ќараќшылыќ - 18 пайызєа ќысќарєан. «Ќылмыстыѕ 26 пайыз ґсімі негізінен, оларды тіркеу саласындаєы саясаттыѕ ґзгеруінен, шаєын жјне орташа ауырлыќтаєы ќылмыстар есебінен болды», - деді министр. Премьер-Министр ќўќыќ бўзушылыќтыѕ алдын алу, тергеу мен талдау жўмыстары сапасын жаќсарту мјселелеріне баса кґѕіл аударды. Осы орайда министрлікке ќўќыќ бўзушылыќтыѕ алдын алудыѕ жаѕа баєдарламасын ќабылдау бойынша ўсыныс енгізу мен алдаєы жартыжылдыќта орта мерзімді кезеѕдегі аймаќтыќ баєдарламаларды бекітуді тапсырды. Аталмыш

баєдарламалар декларативтік сипатта болмауы їшін ќажет болєан жаєдайда шетелдік криминалшы-мамандарды тартуєа кеѕес берді. Жиында жасґспірімдер ќылмысыныѕ алдын алу мјселесі де сґз болды. Осы кїні бўл санаттаєы јрбір бесінші ќылмыс - ауыр жјне аса ауырлар ќатарында. Ќылмыстардыѕ басым бґлігі кјмелетке толмаєан мектеп, лицей, гимназия оќушыларыныѕ ќолымен жасалады. Сондыќтан, Ішкі істер, Білім жјне єылым министрліктері жергілікті атќарушы органдармен бірлесіп, кјмелетке толмаєандар істері бойынша инспекциялардыѕ, мектеп инспекторлары жўмыстарыныѕ сапасын жаќсарту бойынша арнайы шаралар јзірлеуі керек. - Ќызметтеріѕіздіѕ басты маќсаты - халыќтыѕ ќауіпсіздігін ќамтамасыз ету. Тіпті, ўсаќ ќўќыќ бўзушылыќтардыѕ ґзіне тґзбеушілік атмосферасын ќалыптастыруларыѕыз керек. Осы орайда Мемлекет басшысы алдарыѕызєа ќойєан наќты міндеттерді ќамтамасыз етулеріѕіз ќажет. Бўл полиция жўмысыныѕ ажырамас бґлігі болуы тиіс. Мемлекет басшысы жол ќауіпсіздігі жаєдайына аса алаѕдаушылыќ білдірді. Бўл жаєдай тїпкілікті шараларды талап етеді, - деген С.Ахметов, ІІМ-ге жолдаєы адам ґлімін нґлдік деѕгейге жеткізу бойынша јлемдік тјжірибені їйренуді тапсырды. Јзірлеген – А.ЕСІМХАНОВА.

жауапты ќызметтіѕ тізгінін ўстауы – ќуанарлыќ жайт. Мемлекеттік ќызметтегі мўндай ротациялар еліміздіѕ басќа да аймаќтарында жїріп жатыр. Экономика мен ќаржы саласында зерделеген іс-тјжірибеѕіз облыстыѕ мемлекеттік ќызмет саласына айтарлыќтай серпіліс алып келеді деп ойлаймыз, - деді Ќанат Бозымбаев. Ґз кезегінде Расул Ќабдолўлы артылєан сенім їдесінен шыєып, абыройлы ќызметке кір жуытпауєа барын салатынын жеткізді. Айта кетелік, бўєан дейінгі аппарат басшысы Ќанат Кјрімов ґз еркімен ќызметінен босатылды. Облыс јкімі оєан ќызметі їшін алєыс білдірді. Мјдениет саласындаєы ўзаќ жылєы еѕбегі ескеріліп, лайыќты ќызмет орны ўсынылатынын айтты.

Таєайындау

Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті Јкімшілігімен келісім бойынша облыс јкімініѕ ґкімімен Расул Ќабдолўлы Оразєўлов облыс јкімі аппаратыныѕ басшысы лауазымына таєайындалды.

Расул Ќабдолўлы Оразєўлов 1974 жылы 24 ќаѕтарда Железин ауданыныѕ Комаровка ауылында туєан. Шјкјрім атындаєы Семей мемлекеттік университетін (экономист-ќаржыгер) жјне С.Торайєыров атындаєы ПМУ-ді (заѕгер) тјмамдаєан. Экономика єылымдарыныѕ кандидаты. Еѕбек жолын Павлодар облыстыќ ќаржы басќармасыныѕ агроґнеркјсіп кешенін ќаржыландыру бґлімініѕ жетекші маманынан бастаєан. Одан кейін ЌР Ќаржы министрлігініѕ мемлекеттік органдарды ќаржыландыру департаментініѕ агроґнеркјсіп кешені мен ќоршаєан ортаны ќорєау басќармасыныѕ экономисі, бас маманы, бґлім басшысы жјне басќарма

Дүбірлі дүние

Франция президенті Франсуа Олланд јйелі Валери Триервейлермен ажырасќандыєын ресми тїрде мјлімдеді деп хабарлайды Agence FrancePresse. Мемлекет басшысы жўбайымен 2012 жылы єана заѕды некеге тіркелген болатын. Негізі, Олланд пен Триервейлер 2007 жылдан бері бірге ґмір сїріп келеді. Ќаѕтар айыныѕ басында француз басылымдары Олланд јйелініѕ кґзіне шґп салып жїр деген аќпаратты таратќан болатын. Президенттіѕ 41 жасар актриса Жюли Гайемен кґѕілдес екені кейіннен расталды. Мўны естіп, жїйкесі жўќарєан Триервейлер артыќ мґлшерде дјрі ішіп, ауруханадан бір-аќ шыќќан. БАЌ ґкілдерініѕ хабарлауынша, Олланд емделіп жатќан јйелініѕ артынан жаєдайын сўрап небары бір-аќ рет келіпті. Ќазір Триервейлер осынау аќпаратты алєаш болып жарыќќа шыєарєан басылымды сотќа беріп, моральдік шыєын ґндіріп алуєа бел буып отыр.

БИЛІК

басшысыныѕ орынбасары ќызметтерін атќарєан. 2002 жылдан 2006 жылєа дейін агроґнеркјсіп кешені мен ќоршаєан ортаны ќорєау басќармасыныѕ басшысы, ЌР Экономика жјне бюджеттік жоспарлау министрлігініѕ салалыќ органдар шыєыстарын жоспарлау департаменті директорыныѕ орынбасары болєан. 2006 жылдан 2013 жылєа дейін департамент директоры, Ќараєанды облысыныѕ экономика жјне бюджеттік жоспарлау басќармасыныѕ басшысы, Ќараєанды облысы јкімініѕ бірінші орынбасары лауазымдарын атќарєан. 2010 жылдан 2013 жылєа дейін «Нўр Отан» партиясы Орталыќ аппараты басшысыныѕ орынбасары ќызметінде болєан. 2013 жылдыѕ шілде айынан осы кїнге дейін «Нўр Отан» партиясы тґраєасыныѕ бірінші орынбасарыныѕ кеѕесшісі лауазымында ќызмет етті.

Бизнес ґркендесе, ел де кґркейеді 24 ќаѕтар кїні Павлодар облысыныѕ Кјсіпкерлер палатасына облыстыќ аќпараттыќ-насихат тобыныѕ мїшелері келді. Облыс јкімініѕ орынбасары Єани Сјдібеков жетекшілік еткен топ ел Президентініѕ биылєы Жолдауындаєы басым баєыттарды тїсіндірді. - Президент ґз Жолдауында ел дамуыныѕ јлеуметтік жјне экономикалыќ маѕызды аспектілеріне кґѕіл бґлді. Ќазаќстанды јлемніѕ дамыєан 30 елініѕ ќатарына енгізу міндеті ќойылды. Біздіѕ облыста Мемлекет басшысыныѕ тапсырмаларын жїзеге асыруда мїмкіндік мол.

Жолдаудаєы басым баєыттардыѕ бірі - шаєын жјне орта бизнесті дамыту. Аталмыш тапсырманы жїзеге асыру бойынша наќты нўсќаулар берілді. Біз Кјсіпкерлер палатасымен бірге бизнеске ќолайлы жаєдайларды туєызу їшін жўмыс істейтін боламыз, - деді ґз сґзінде Є.Сјдібеков.

Сондай-аќ, облыс јкімініѕ орынбасары шаєын жјне орта бизнесті дамыту бойынша ґѕірдіѕ кґрсеткіштеріне тоќталды. 1 ќаѕтардаєы жаєдай бойынша аймаќтыѕ белсенді шаєын жјне орта бизнес субъектілерініѕ саны 5,2 пайызєа ґсіп, 32,1 мыѕды ќўрады. Бўл ретте, кјсіпкерлікпен айналысатындар саны 122,5 мыѕ адамєа, яєни 11,7 пайызєа кґбейген. Сонымен ќатар, облыстыѕ бизнестегі ґнім кґлемі 6,1 пайызєа ґсіп, 374,7 млрд. теѕгені ќўрады. Кездесуге ќатысќан облыстыќ кјсіпкерлер палатасы Ґѕірлік кеѕесініѕ мїшелері Жолдаудыѕ бизнесті одан јрі дамытудаєы басымдыќтарына байланысты ґз пікірлерін ортаєа салды. - Жуырда Кјсіпкерлер палатасы мен облыстыќ прокуратура арасында ынтымаќтастыќ туралы меморандумєа ќол ќойылды. Бўл ќўжат бизнесті ќўќыќтыќ тўрєыдан ќамтамасыз етудіѕ кепілі болып табылады, - деді Ґѕірлік кеѕестіѕ тґраєасы Ерлан Ќўсанов.

Ґз тілшіміз.

Жарќын болашаќтыѕ баєдары Екібастўз ќаласындаєы №25 ќазаќ ќыздар гимназиясыныѕ педагогикалыќ ўжымы Елбасы Нўрсўлтан Назарбаевтыѕ «Ќазаќстан жолы – 2050: Бір маќсат, бір мїдде, бір болашаќ» атты ел халќына Жолдауына арналєан жиын ґткізді.

Ўстаздар ќауымы еліміздіѕ жарќын болашаєыныѕ кепілі болып табылатын саяси ќўжаттыѕ басымдыќтары туралы сґз ќозєап, пікірлерін ортаєа салды. Тарих пјнініѕ мўєалімі Т.Ќаржасбаев Жолдауда кґрсетілген бірнеше баєыттарєа тоќталып, «Ќазаќстан– 2050» стратегиялыќ баєдарламасын жїзеге асырудаєы 10 ілкімді идея жайлы јѕгіме ґрбітті. ХХІ єасырды Ќазаќстанныѕ алтын єасырына айналдыру жолында аталмыш баєыттар бойынша еѕбек ету ќажет. Инновациялыќ жобаларды, геология, археология, кґлік, энергетика, экономика салаларын, єылым-білім, шаєын жјне

орта бизнесті дамыту тетіктерін жанжаќты баяндаєан Елбасы, ќоєамды дамыєан 30 мемлекеттіѕ ќатарына енгізу маќсатында жўмыла еѕбек етуге шаќырды. Бўл мўратќа жету їшін біз, ўстаздар ќауымы, аянбауымыз ќажет. Ґйткені, кїш-жігері мол, патриот, білімді ўрпаќты тјрбиелеу жїгі бізге артылары белгілі. №25 ќазаќ ќыздар гимназиясыныѕ ўжымы Елбасыныѕ жаѕа Жолдауындаєы маѕызды мјселелерді жїзеге асыруєа барынша кїш салмаќ.

С.ІЗБАСТИНА, №25 ќазаќ ќыздар гимназиясыныѕ директоры, Екібастўз ќаласы.

Осы жылдыѕ 1 ќаѕтарынан бастап халыќќа ќызмет кґрсету орталыќтарында пилоттыќ тїрде 18 жаѕа ќызмет ќолжетімді болды. Осылайша, бїгінгі таѕда орталыќтарда 171 мемлекеттік ќызмет ўсынылады.


ЌЎМСАЄАТ

28 ќаѕтар, cейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

3

МЈСЛИХАТЌА - 20 ЖЫЛ

АУЫЛДАСТАРЫНЫЅ ЌАМЫН ОЙЛАДЫ Май аудандыќ мјслихатына їш мјрте сайланєан Мапруза Жаќсымбетованы ґѕір тўрєындары жаќсы біледі. Ол - 1999-2011 жылдар аралыєында аудандыќ мјслихат депутаты ретінде тўрєындардыѕ јлеуметтік жаєдайларына жанашырлыќ танытќан жандардыѕ бірі.

К

ейіпкеріміз, негізінен, білім жїйесініѕ майталманы. Сонау 1979 жылы бўл салаєа алєаш ќадам басып, содан бері талай тїлектіѕ ќанаттануына їлес ќосты. Еѕбек жолын ауданныѕ Киров атындаєы кеѕшарда бастады. Ќарым-ќабілетініѕ арќасында біртіндеп ќызмет сатысымен жоєары кґтерілді. 1983-1996 жылдары мектеп директорыныѕ оќу-тјрбие ісі жґніндегі орынбасары болды. 1996 жылдан бастап 2012 жылєа дейін мектеп директоры ќызметін атќарды. Білім ордасындаєы жўмысын нјтижелі жїзеге асыруымен ќатар ќоєамдыќ іс-шараларєа белсене ќатысты. Халыќ ќалаулысы атанып, ауылдастарыныѕ жоєын жоќтап, мўѕмўќтажына ќўлаќ асты. Оларєа ќолдан келгенше кґмек кґрсетіп, мјселелердіѕ

шешілуіне атсалысты. Тоќсаныншы жылдар ешкімге оѕай тимегені рас. Сол уаќытта тўрєындарєа тірек бола білді. Сайлаушыларыныѕ јлеуметтік халахуалын айтумен талай табалдырыќты тоздырды. Ел алдында берген ујдесіне берік болды. Ўзаќ жылдар бойы ґскелеѕ ўрпаќќа білім берумен ќатар, Май ауданыныѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына ќосќан їлесі ескерусіз ќалмады. Јр жылдары Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ, «Нўр Отан» партиясыныѕ атынан тїрлі ќўрмет кґрсетілді. Сонымен ќатар, ел ґркендеуіне тигізген пайдасы еленіп, «Астанаєа -10 жыл», «ЌР Парламентіне - 10 жыл» медальдарымен марапатталды. Осыдан екі жыл бўрын Май аудандыќ мјслихатыныѕ шешімімен Мапруза Ќўмарќызына «Май ауданыныѕ Ќўрметті азаматы» атаєы берілді.

А.КҐШКЕНБАЕВА, Малайсары ауылы, Май ауданы.

МЈСЕЛЕНІЅ МЈНІСІ

Какпаксыз кvдыкка кім жауапты? Ќараѕєы тїскен соѕ ќала кґшелерінде емін-еркін серуендеуден ќорќасыѕ. Ґйткені, жол бойындаєы кјріз ќўдыќтарыныѕ кейбіреулерініѕ беті ашыќ жатады. Абайсызда ќўлап, опат болуыѕыз јбден мїмкін.

Тілеуберді САХАБА

Б

ўќаралыќ аќпарат ќўралдарынан ќаќпаќсыз жатќан ќўдыќќа ќўлап, опат болыпты немесе ауыр жараќат алыпты, есі ауысып кетіпті деген мјліметтерді оќимыз. Негізінен, мўндай жаєдайєа кґбінесе етек-жеѕін јлі жия ќоймаєан кішкентай балалар тап болып жатады. Павлодар ќаласы Бестужев кґшесініѕ бойында орналасќан «Аќжол» автоїйініѕ маѕындаєы ќўдыќтыѕ ашыќ жатќанына бірталай уаќыт болды. Жауапты мамандар бўл жаєдайдан јлі хабарсыз болса керек. Жабылатын тїрі жоќ. Кґшедегі мўндай олќылыќтыѕ алдын алуы тиіс ќўзырлы мекеме мамандары болса, тўрєындар хабар беріп, мекен-жайын аныќтап бермейінше, алдын ала тексеріс шаралары жїргізілмейтінін айтады.

Павлодар ќалалыќ тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыєы, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі коммуналдыќ шаруашылыќ секторы меѕгерушісініѕ міндетін атќарушы Алмаз Мусиновтыѕ айтуынша, Павлодарда «Ќазаќтелеком» АЌ, «Павлодар су арнасы», «Павлодар жылу жїйесі» жјне «Горкомхоз» серіктестіктеріне ќарасты 30 мыѕєа жуыќ люк бар. Оныѕ бјрін бір уаќытта тексеріп шыєу мїмкін емес. Десе де, јр кјсіпорын ґздеріне тиесілісін баќылауда ўстауы керек. Мјселен, мекемелердіѕ коммуналдыќ

ќызметкерлері аптасына бір мјрте ґз ќарамаєындаєы ќўдыќтарєа баќылау жасап тўруы тиіс екен. Ал адамдар аяќ астынан ашыќ ќалєан ќўдыќќа ќўлап, жапа шеккен жаєдайда сол люкті «иеленген» коммуналдыќ мекеме жауап береді. Тіпті, сотќа беріп, їстінен іс ќозєатуєа да болады. - Кјріз ќўдыќтарыныѕ ќаќпаєы ўрланєан немесе іске жарамай ќалєан жаєдайда єана ауыстырылады. Ќаќпаќтар темірден немесе пластмассадан жасалынатындыќтан, оны сол материалына бола ўрлаушылар ґте кґп. Ашыќ ќўдыќтардыѕ 95 пайызына осы жаєдай себеп болуда. Сол їшін тўрєындарєа, јсіресе тїнде «абайлап жїріѕіздер» дегеннен басќа айтарымыз жоќ - дейді Алмаз Елубайўлы. Суретті тїсірген - автор.

Алма МЎСАЕВА, ќала тўрєыны: - Біз осы жермен кїнделікті ґтеміз. Балаларымыз да мектепке осы кґшемен барады. Ќазір кїн ќысќа болєандыќтан, олар їйге жеткенше ќараѕєы тїсіп кетеді. Сол себепті, жолда осындай ашыќ ќўдыќтардыѕ біріне ќўлап кете ме деп ќорќып отырамыз. Тиісті мекемелер ґз жўмыстарына жауапкершілікпен ќараєаны дўрыс. Егер бір адам байќамай тїсіп кетіп, ґмір бойы мїгедек болып ќалса, оєан кім жауап береді? Міне, сол жаєдайды ќала јкімдігі алдын ала ескеріп, коммуналдыќ мекемелердіѕ жўмысына баќылау жасап отыруы керек деп ойлаймыз.

Еуропаныѕ сауда жјне инвестициялыќ компаниялары Ќазаќстан нарыєына ќызыєушылыќ танытып отыр. Олардыѕ пікірінше, «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы еуропалыќ заманауи технологиялардыѕ біздіѕ елімізде таралуына жол ашады.


4

ЈЛЕУМЕТ

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Туризм тўраламайды Басы 1-бетте

Ўрлыќ ґршігенмен, ауданда ауыр ќылмыстар, жасґспірімдердіѕ ќатысуымен орын алєан, топтаса жасалєан ќылмыстыќ істер ќатары сирепті. Ауыр ќылмыстарды ашу кґрсеткіші 100 пайызєа жеткен.

Туристер білсе...

Асфальтсыз жол жарамас! Аудан јкімі Ернўр Јйткеновтіѕ мјліметтеріне сїйенсек, аудандыќ маѕыздаєы ќанаєаттанарлыќ

Жаман емес

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

Баянауылды алєа бастайтын салалардыѕ бірі туризм екені кґпке мјлім. Кґрікті кґлдері мен сўлу табиєатын тиімді пайдаланса, миллиондаєан табыс тўрєындар игілігіне жарайтыны сґзсіз. Алайда, мўнда да шешімін кїткен тїйткілдер аз емес. Мјселен, Жасыбай демалыс аймаєында насостыќ станса салу ќажет. Демалыс аумаєына су сырттан тасымалданады. Одан бґлек, электр ќуаты да жеткіліксіз. Кјріз жїйесі мїлдем жоќ. Облыс јкімі бўл тїйткілдерді шешу їшін биыл жан-жаќты жоспар јзірленетінін айтты. Оны тїзуге туристік саладан тїсінігі мен тјжірибесі мол мамандар тартылады. Ќўжатта курорттыќ аймаќты дамытудыѕ јр ќадамы кґрсетіледі. Ќазіргі таѕда облыс бюджетінде туризмді дамытуєа баєытталєан ќаражат ќарастырылєан. Міне, осы ќаржы кјдеге жаратылады. - Демалыс маусымында бір айда 150 мыѕ адам демалуєа келеді екен. Ал оларєа сапалы ќызмет кґрсету їшін инфраќўрылым мыќты болуы шарт. Оєан ќоса, јрбір нысанныѕ сјулеті табиєатпен їйлесіп тўруы ќажет, - деді аймаќ басшысы Ќ.Бозымбаев. Ўлттыќ парк аумаєына электр желісін тартудыѕ ґзіндік машаќаты да бар екен. Себебі, жер Ўлттыќ парктіѕ, яєни республика меншігінде болєандыќтан, желі тартылатын жерді ауданєа алу ќажет. Мјселені шешудіѕ таєы бір жолы торапты алыстан айналдырып жеткізу. Енді осы екеуініѕ оѕтайлысы биыл тїзілетін жоспарєа енгізілмек. Аймаќ басшысы табиєаты кґркем ауданда тўрмыстыќ ќатты ќалдыќтар полигоныныѕ жоќтыєын сынады. Ќазіргі кїні кїл-ќоќыс иен даладаєы орындарєа тасталады. Курорттыќ аймаќта мўндай ќадам ойєа ќонымсыз. Аудан басшылыєына демалыс орындарына ортаќ ќашыќтыќта арнайы полигонныѕ ќўжаттарын јзірлеуді тапсырды. Ќысќасы, келесі жылы полигон ќўрылысы міндетті тїрде ќолєа алынады. Сондай-аќ, кґрікті кґлдердіѕ маѕындаєы елді мекендерде кјріз жїйелерініѕ болмауы да їлкен ќателік екені сґз етілді. Ґйткені, топыраќќа сіѕген су жер астымен кґлдерге жетеді. Облыс јкімі Ќанат Бозымбаев мўны туристер білсе, бўл орындарєа аттап баспайтынын ескертті. Сондыќтан, туристік орталыќта кјріз жїйелерін дамытуды арнайы жоспарєа енгізуді міндеттеді. Ќысќасы, табиєаты тамаша ґлкеде туризмніѕ тўраламауына барлыќ жаєдай жасалмаќ.

жаєдайдаєы жолдардыѕ їлесі – 72 пайыз. Бір ќараєанда, айтарлыќтай кґш ілгері кґрінеді. Алайда, тереѕірек їѕілсеѕіз, бўл баєытта жўмысты јлі ширату ќажет. Себебі, 356 шаќырым жолдыѕ небары 110-ы єана асфальтталєан. 246 километрінде ќиыршыќ тас тґселген. Негізі, ауданда асфальтты жолдарєа кїрделі жјне орташа жґндеу жўмыстары жїйелі тїрде жїргізіледі. Былтыр «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы-2020», «Ґѕірлерді дамыту» баєдарламалары арќылы бірќатар жолдар жґнделген. Биыл да аудандыќ маѕыздаєы жолдарды жґндеуге жјне ќалыпты жаєдайда ўстап тўруєа жергілікті бюджеттен 48 млн. теѕге ќарастырылыпты. Бірќатар автожолдардыѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттары јзірленіп, мемлекеттік сараптамадан да ґткізілген. Алайда, жґндеу жўмыстарын жїргізуге ќаржы жоќ. Облыс басшысы Ќ.Бозымбаев жолдарды жґндеу орынды-аќ, біраќ, 21 єасырда олардыѕ басым бґлігі асфальтталмаєаны дўрыс емес, деді. Сол себепті, зерттеу жїргізіп, їлесін арттыруєа баєытталєан іс-шараларды ќолєа алуды тапсырды. Ауылдыќтарды ауызсумен ќамту мјселесі де ќозєалды. Бїгінде баянауылдыќтардыѕ 38 пайызы єана орталыќтандырылєан су жїйесін пайдаланады. Былтыр Баянауыл, Жаѕатілек жјне Шґптікґл ауылдарындаєы су ќоры зерттеліп, ќўзырлы мекеменіѕ сараптамасына жіберілген. Ќорытындысы аєымдаєы жылдыѕ тґртінші тоќсанында белгілі болады, дейді аудан басшысы. Биыл

республикалыќ ќазынадан ќаржы бґлініп, таєы да бес елді мекенде су ќорына барлау жўмыстары жїргізіледі деп жоспарланєан. Облыс јкімі Ќ.Бозымбаев їш ауыл бойынша сараптама ќорытындысын алуды жеделдетуді жїктеді. Істі тездетуге болатынын да ескертті. Јйтпесе, нјтижесі тигеннен кейін нысанныѕ жобалыќ-сметалыќ ќўжаттары јзірленгенше, аталмыш ауылдарды ауызсумен ќамту ісі 2017 жылєа дейін созылуы јбден мїмкін.

Мал ўрлыєы ґршіп тўр Баянауылда жалпы ўрлыќ, тонау кґрсеткіші кґбейіп кеткен. Јсіресе, барымташылардыѕ жолы болып-аќ тўр. 2012 жылы 18 мал ўрлыєы орын алса, былтыр 63 дерек тіркелген. Ал барымташылардыѕ ізіне тїсуде тјртіп саќшылары јлсіздік танытуда. Олай дейтініміз, јлгі 63 ўрлыќтыѕ небары 13-і єана ашылыпты. Облыс јкімі аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ басшылыєын сынєа алды. - Ауданда мал басы кґбеюде. Азаматтардыѕ бірі несие алып, бірі жиєан-тергенін салып, тїрт тїлікті ґсіруде. Егер мал ўрлыєы осылай кете берсе, кім бўл салаєа инвестиция салуєа ниет білдіреді?! Бўлай болмайды! Сіздер мїмкін ескіше јрекет ететін шыєарсыздар? Тўрєындармен тікелей жўмыс істеу керек. Барымтамен айналысатындарды халыќ жаќсы біледі. Бјрін їйретіп жатпайыќ. Істі мыќтап ќолєа алыѕыздар, - деді облыс јкімі тјртіп саќшыларына ќарата айтќан сґзінде.

Аймаќ басшысы «жаман емес» деп баєа берген ауданныѕ бірќатар кґрсеткіштеріне тоќталсаќ. Оныѕ бірі – ЎБТ кґрсеткіші. Ґткен жылы баянауылдыќ тїлектердіѕ орташа балы – 71 пайызды ќўрап, аудандар арасында 2-ші орынды иеленген. Мектептер мамандармен толыќ ќамтылыпты. Балаларды мектепке дейінгі тјрбиемен ќамту мјселесі алдаєы жылдары оѕ шешімін таппаќ. Бїгінгі кїні ауданда 190 балєын балабаќша кезегінде тўр. Олардыѕ 130-ы - Майќайыѕ кентінде. Былтыр жеке кјсіпкер Баянауыл ауылында бўрынєы балабаќша єимаратын жекеменшіктен сатып алып, мемлекет меншігіне тегін беріпті. Жобалыќсметалыќ ќўжаты дайын. Енді нысанды жґндеу їшін шамамен 42 млн. теѕге ќажет. Ал Майќайыѕда жаѕа балабаќша салу арќылы єана мјселені шешуге болады. Мамандардыѕ айтуынша, оєан шамамен 260 млн. теѕге талап етіледі. Осы жўмыстар жїзеге асырылса, балабаќша мјселесініѕ тїйіні тарќайды. Денсаулыќ саќтау саласындаєы ґзгерістер де облыс јкімініѕ оѕ баєасын алды. Себебі, ауданда туберкулезге шалдыќќандар ќатары 18 пайызєа азайєан. Бастысы, былтыр ана мен бала ґлімі тіркелмеген. Оєан ќоса, бала туу кґрсеткішініѕ ґсімі байќалады. Ґткен жылы 525 сјби дїниеге келіпті. Десе де, мамандар тапшылыєы бар. Ќазіргі таѕда педиатр, кардиолог, терапевт жјне тіс дјрігері жетіспейді. Биыл облыс јкімініѕ грантымен білім алып жатќан ауданныѕ 7 тїлегі туєан ґлкелеріне ќызметке келсе, мјселе оѕтайлы шешіледі деп кїтілуде. Баянауылдыќтардыѕ жўмыспен ќамтылуын да Ќанат Бозымбаев ќанаєаттанарлыќ деѕгейде деді. Бїгінде 53 адам жўмыспен ќамту органында тіркеуде тўр. Былтыр 853 жўмыс орны ашылыпты. Атаулы јлеуметтік кґмек алушылар ќатары 284 адамєа сиреген. Табысы кїнкґріс деѕгейінен тґмен азаматтар їлесі де 2,3 пайызєа азайыпты. Бўќаралыќ спортпен шўєылданатындар ќатарыныѕ ґсімі де жаќсы нјтиже ретінде аталды. Баянауылдыќтардыѕ 26,6 пайызы жїйелі тїрде спортпен айналысады. Айта кетейік, бўл мјліметтер аудан јкімі Ернўр Јйткеновтіѕ ауданныѕ јлеуметтікэкономикалыќ дамуы турасындаєы есебінде белгілі болды. Тапсырмалар да осы жиында берілді. Бўдан бґлек, облыс јкімі Ќанат Бозымбаев Баянауылєа сапары барысында бірќатар ґндірістік, јлеуметтік нысандар мен рухани ордаларды аралады.

Баянауыл ауданы.

КҐКЕЙТЕСТІ

Ленинді неге ќимаймыз? Ґндірісті облыс орталыєы Павлодардыѕ іргесінде орын тепкен, ќазаќтар жалпаќ тілмен «Жетінші ауыл», ресми атауы Ленин деп аталатын кент ќазыєы осыдан бір єасыр бўрын ќаєылєан екен. Биыл кентке 100 жыл толмаќ. Осынау мерейтой ќарсаѕында кенттіѕ атауын ґзгертіп, тарихи тўлєа Ќазанєап бидіѕ есімін беруді кґпшілік ќалап отыр. Сая МОЛДАЙЫП Ќазаќ елініѕ тјуелсіздік алєанына жиырма жылдан астам уаќыт ґтті. Кеѕестер одаєыныѕ империалистік саясатыныѕ темір ќўрсауынан ќўтылєан еліміз осы уаќыт аралыєында талай-талай тарихи оќиєаларды бастан кешті. Сол игіліктердіѕ бірі јрі бірегейі, бўєан дейін жат жўрттыќ тілде аталып келген бірќатар жер-су аттары ґзгертіліп, тарихи атаулары ќайтарылды. Дегенмен, біздіѕ аймаєымызда ќазаќтанбай тўрєан біраз елді мекен, облыс

орталыєындаєы кґше атаулары кїні біткен кешегі империализмніѕ «кґзіндей» болып тўр. Солардыѕ бірі - Павлодар ќаласына ќарасты Ленин кенті. Тарихќа кґз жїгіртер болсаќ, ќазаќ жерін Ресейдіѕ отарлауы 1731 жылы Кіші жїз ханы Јбілќайырдыѕ Ресейге ќосылуынан бастау алєан екен. 130 жылєа созылєан бўл процесс ХІХ єасырдыѕ 60 жылдарыныѕ ортасына ќарай толыќ аяќталєан. Ал ќара шекпенділердіѕ ќазаќтыѕ еѕ шўрайлы жерлеріне ќоныстануы ХVІІІ єасырдан басталды. Осы кезеѕнен бастап Ресейдіѕ орталыќ губернияларынан, Поволжьеден,

Украинадан шаруалар кґшіп келе бастады. Ќазаќстанныѕ солтїстікшыєысында Ертіс ґзенініѕ жазыєына орналасќан Кереку ґѕіріне де жат жўрттыќтар кґптеп аєылды. Олардыѕ саны да біртіндеп кґбейе бастады. Сондай-аќ, Ўлы Отан соєысыныѕ алєашќы жылдарында да Ертіс ґѕіріне Солтїстік Кавказ, Ќырымнан ќоныс аударушылар кґп болды. Бўл жаєдай елдіѕ јлеуметтік ахуалыныѕ ґзгеруіне їлкен ыќпалын тигізді. Кґптеген жер-су атаулары орыс тілінде атала бастады. Ќазаќ жерін орыстандыру саясаты еліміз тјуелсіздік алєанєа дейін зор ќарќынмен жїргізілді. Дей тўрєанмен, сол замандарда-аќ ел арасында сґз ўстап, ел билеген ўлтжанды азаматтар шўрайлы жерлерге жат жўрттардыѕ шоєырлануына кесе кґлденеѕ ќарсы тўрды. Солардыѕ бірі 1771-1856 жылдар аралыєында ґмір сїрген, Бјсентиін елініѕ тґбе биі, Баянауыл сыртќы округініѕ аєа сўлтаны Ќазанєап

Сатыбалдыўлы еді. Тарих Ќазанєап бидіѕ орыс тілін жаќсы біліп, олармен тілмашсыз-аќ еркін сґйлесе білгендігін, ыќпалыныѕ зор болєандыєын айтады. - Ертіс ґзенініѕ бойына орыстар шоєырлана бастаєанда сол кездегі патша їкіметініѕ астанасы СанктПетербургке тґрт рет барып, ел мїддесін ќорєаєан Ќазанєап би тарихи тўлєа. Ќазіргідей ўшаќ, поезд, автокґлік жоќ кезде жер тїбіндегі ќалаєа барып, патша їкіметінен жайлы ќоныстарды ќазаќтардыѕ иелігінде болу жайын ќозєап, олардыѕ саясатына ќарсы тўра білген Ќазанєап би халыќ жадынан ўмытылмауы тиіс, - дейді Павлодар ќаласыныѕ Ќўрметті азаматы, еѕбек ардагері Махмет Демесінўлы. – Оныѕ сїйегі кенттен 8 шаќырым жерде жерленген. Ќай тўрєыдан алып ќарасаќ та, Ќазанєап бидіѕ есімін кентке беру јбден лайыќ. Мўны жўртшылыќ та ќолдап отыр. Осы

маќсатта кенттегі 5 ўжымныѕ жјне бір мыѕнан астам тўрєынныѕ ќолы ќойылєан хат облыстыќ мјслихатќа тапсырылды. Кґпшіліктіѕ осынау тілегі аяќсыз ќалмайды деп сенеміз, - дейді ол. Иј, еліміздіѕ барлыќ дерлік аймаќтарында, соныѕ ішінде біздіѕ де облысымызда Ленинніѕ ескерткіштері алынып тасталды. Екібастўз ќаласыныѕ орталыєындаєы їлкен кґшедегі Ленин атауы ґзгертіліп, бабамыз Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ есімі берілді. Ґкінішке ќарай, Павлодар ќаласыныѕ тап орталыєындаєы їлкен кґшедегі «кґсем» есімі, сондай-аќ, Суворов пен Кутузов кґшелерініѕ аты, неге екені белгісіз, ґзгеріссіз тўр. Кезінде ешкімніѕ келісімінсіз, рўќсатынсыз-аќ аз уаќытта орыстандырылєан жер-су, елді мекен атауларын ќазаќтандыруєа кімніѕ рўќсаты керек, кімге жалтаќтап отырмыз? Тїсініксіз. Биылєы жылы бір єасырлыќ, яєни жїз жылдыќ мерейтойын атап ґткелі отырєан он мыѕнан астам тўрєыны бар кент атауын ґзгертіп, кґпшіліктіѕ сўрауымен Ќазанєап бидіѕ есімі берілуі тиіс секілді. Бўл – уаќыттыѕ талабы.

Шыєыс Еуропада кїн кїрт суытып, жўртты јбігерге салуда. Мјселен, Польшада ауа температурасы минус 24 градусќа тґмендеп, 11 адам їсіп ќалєан. Румыния, Болгария елдерінде жол апаттары жиілеп кетті.


ТАЛБЕСІК

www.saryarka-samaly.kz

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

Ўры малды ќыр асырады, полиция оны жасыра ма? Ґткен сенбіде облыс јкімі Ќанат Бозымбаев Успен ауданыныѕ бїгінгі жай-кїйін баєамдап ќайтты. Сапар барысында аудан-ќалалардаєы еѕ жас јкім Айбек Солтанєазиновќа тїйіні тарќамаєан тїйткілдерге ќатысты наќты тапсырмалар жїктеді.

Фархат ЈМІРЕ

Тапсырма аз емес Аймаќ басшысына ґѕірдіѕ јлеуметтікэкономикалыќ дамуы туралы баяндаєан Айбек Рахметоллаўлы аудандаєы ауызсудыѕ ахуалын тілге тиек етті. Оныѕ айтуынша, Успен тўрєындарыныѕ басым бґлігі сапасыз ауызсуды пайдалануда. Тіпті, аудан орталыєы – Успенка ауылына да орталыќтандырылєан су ќўбыры толыќтай тартылмаєан. Ґѕірдегі су ќўбырыныѕ жалпы ўзындыєы 51,9 шаќырымды ќўрайды. Былтыр бўл баєыттаєы жўмыстарды жетілдіру їшін 7,4 миллион теѕге бґлінген. Ќарастырылєан ќаржыєа су ќоймаларыныѕ колонкалары жґнделген. Сондай-аќ, ќаржыныѕ біраз бґлігі Успенка, Ольгинка елді мекендеріне су ќўбырын тарту жўмыстарына жўмсалєан. Негізі, Успенка, Галицкое, Ольгинка жјне Тимирязев ауылдарыныѕ адамдары орталыќтандырылєан су ќўбырыныѕ игілігін кґруде. Алдаєы уаќытта баєалы бастама Новопокровка жјне Константиновка елді мекендерінде жалєасын таппаќ. - Ауданда ауызсу мјселесі ґткір тўрєаны аныќталды. Оны «Аќ бўлаќ» баєдарламасы арќылы шешуге тиіспіз. Алдымен јлеуеті жоєары ауылдарєа маѕыз беру керек. Сондай-аќ, јр елді мекенде геологиялыќ барлау жўмыстарын жїргізуді тапсырамын, - деді Ќанат Алдабергенўлы. Облыс јкімініѕ орынбасары Нўржан

Јшімбетов геологиялыќ барлау жўмыстары республикалыќ бюджеттен ќаржыландырылатынын мјлімдеді. Су мјселесі шаруаларды да тыєырыќќа тіреуде. Жўмыс сапарында «Галицкое» шаруа ќожалыєына барєан Ќ.Бозымбаевќа серіктестік басшысы Александр Касицин су тапшылыєы суармалы егістік алќабын ўлєайтуєа ќолбайлау болып отырєанын айтты. Облыс јкімі аталєан тїйткілді де «Аќ бўлаќ» баєдарламасы арќылы шешу ќажеттігін тілге тиек етті. Сонымен ќатар, аудан јкіміне суармалы алќаптарды ўлєайту ісіне кґѕіл бґлуді тапсырды. Сапар барысында облыс јкімі Новопокровка ауылыныѕ мјдениет їйіне ат басын бўрды. Мекемеде ґрт ќауіпсіздігіне ќатысты мјселеніѕ бары белгілі болды. Аталмыш тїйткіл елді мекенге су ќўбыры тартылєан кезде ґздігінен шешімін таппаќ.

Медицинадаєы мјселелер Енді ауданныѕ денсаулыќ саќтау саласына ойыссаќ. Ќуаныштысы, ґткен жылы ґѕірде ана ґлімі тіркелмеген. Бір бала шетінеген. Онкологиялыќ ауруєа шалдыќќандар мен туберкулезбен ауыратындардыѕ саны облыстыќ кґрсеткішпен салыстырєанда јлдеќайда тґмен. Біраќ, медицина мамандары жетіспейді. Аудан јкімініѕ айтуынша, ќазір їш дјрігердіѕ орны бос тўр. Облыс басшысыныѕ «Бўл мјселені ќалай шешпексіздер?» деген сауалына Айбек Солтанєазинов: «Семей мемлекеттік университетімен келісімшартќа отырдыќ. Биылдан бастап жаѕа кадрлар жўмысќа алынады. Жас мамандарєа жеѕілдіктер ќарастырылєан», - деп жауап берді.

Аќтоєай ауданына сапары барысында аймаќ басшысы Ќожамжар ауылындаєы №8 Аќтоєай колледжініѕ, «Аќтоєай сервис» КМК су ќўбыры станциясыныѕ, «Аќтоєай-Агро» ЖШС-ніѕ жўмысымен танысты. Аудан јкімі Мўрат Сейітахметов ґѕірдіѕ јлеуметтікэкономикалыќ дамуы туралы есеп берді.

Маман тапшылыєы - ґз алдына бір бґлек јѕгіме. Ауданда тїйіні тарќамаєан таєы бір тїйткіл - елді мекендердегі дјрігерлік амбулаториялардыѕ єимарат жалдайтындыєы. Мўндай мекемелердіѕ саны - сегіз. Яєни, сегіз ауылда медициналыќ мекеме єимараты жоќ. Ќанат Алдабергенўлы нысанды жалєа алу аудан їшін тиімсіз екенін айта келе, јр ауылєа арнайы єимарат салудыѕ тетіктерін ќарастыруды тапсырды. Сонда ќаржы да їнемделмек. А.Солтанєазинов бўл баєыттаєы жўмыстар биылдан бастап ќолєа алынєанын мјлімдеді.

Мал ґсімі мардымсыз Ґткен жылдармен салыстырєанда ауданда мал саны едјуір азайєан. Алайда, оныѕ наќты себебін јкім А.Солтанєазинов тїсіндіріп бере алмады. Облыстыќ ауыл шаруашылыєы басќармасыныѕ басшысы Жанат Шўєаев та аталмыш мјселеге келгенде кїмілжіп ќалды. Мал санын јсте азайтуєа болмайтынын шегелеп айтќан Ќанат Бозымбаев басќарма басшысы мен аудан јкіміне бірлесіп жўмыс жасауды тапсырды. Ґѕірде мал ўрлыєы тыйылмай тўр. Мїмкін, мал басыныѕ кемуі де осыдан шыєар? Біраќ, бўл туралы аудандыќ ішкі істер бґлімініѕ басшысы жарытып ештеѕе айтпады. Есесіне, Ќанат Алдабергенўлы мјселені тґтесінен біраќ ќойды. - Успен ауданы Ресейдіѕ їш облысымен шектеседі. Ендеше, барымташылардыѕ ол жаќпен байланысы бар. Мўны сіз білмейді дегенге сенбеймін. Сондыќтан, міндетіѕізді дўрыс атќарыѕыз, - деді облыс јкімі. Былтыр ауданда 200-ден аса ќылмыс жасалєан. 2012 жылмен салыстырєанда кґрсеткіш былтыр 114,3 пайызєа артќан. Ґкініштісі, олардыѕ дені ашылмаєан. Бўл ретте, мал ўрлыєына ќатысты кейбір істіѕ де аќќарасы аныќталмаєаны белгілі болды.

5

ҐЅІРДЕ Ауданныѕ білім саласы да аќсап тўр. Былтыр ўлттыќ бірыѕєай тестілеуден орташа ўпай 69,3-ті ќўрапты. Аталєан кґрсеткіш 2012 жылмен салыстырєанда 6 ўпайєа кґп. «Бўл кґѕіл ќуантарлыќ кґрсеткіш емес» деген Ќанат Алдабергенўлы мўєалімдердіѕ сапасына мјн беруді жїктеді. - Облыстыќ білім басќармасы мен аудан басшылыєына бірлесіп жўмыс жасауды тапсырамын. Мўєалімдердіѕ біліктілігін арттыру керек. Сонымен ќатар, аудандаєы мектептердіѕ кґбі - шаєын комплектілі. Бўл мјселеге де мјн берген абзал, - деді облыс јкімі.

Жедел јрі сапалы орындалсын! Успен ауданында 400-ден астам шаєын жјне орта бизнес субъектісі тіркелген. Ґкініштісі, олардыѕ наќты јрі жемісті жўмыс жасап тўрєандары саусаќпен санарлыќ. Сол себепті салыќ тїсімі де ґте тґмен. Кјсіпкерлердіѕ жўмысын оѕ жолєа ќою керек. Сонда бюджетке кіріс те кґбейеді. Шаєын жјне орта бизнеске инвестиция тартудыѕ тетіктерін ќарастыру ќажет. Бўл – облыс јкімініѕ наќты тапсырмасы. - Алдаєы тґрт айдыѕ дересінде облыстыѕ 2015-2025 жылдарєа арналєан даму жоспары жасалады. Сондай-аќ, облыс аумаєын дамытудыѕ бес жылдыќ жоспары тїзіледі. Мўнда аудан-ќалалардыѕ мјселелері ќамтылатын болады, - деді Ќ.Бозымбаев. Облыс јкімі аудандаєы «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы – 2020» баєдарламасыныѕ орындалуына оѕ баєасын берді. Сондай-аќ, мјдениет, спорт саласыныѕ аяќ алысы да кґѕіл кґншітерлік деѕгейде екенін атап ґтті. Аудан халќыныѕ 28 пайызы бўќаралыќ спортќа тартылєан. Аудан басшылыєы маѕыз беруі тиіс баєыттарды айќындап берген облыс јкімі тапсырмалардыѕ жедел јрі сапалы орындалуына кґѕіл бґлу керектігін айтты. Сапар барысында Ќанат Бозымбаев аудан орталыєындаєы №3 орта мектепте болып, білім ордасыныѕ жай-кїйімен танысты.

Успен ауданы.

Аќтоєайлыќтарды

не алаѕдатады?

Облыс јкімі ґѕірде мал ўрлау фактілерініѕ кґбеюін, ќылмыстыѕ ашылу деѕгейініѕ тґмендігін сынєа алды. Осы уаќытќа дейін ќорадаєы малынан айырылєан тўрєындар ґтінішініѕ 37 пайызы єана ќанаєаттандырылєан. Жалпы, Аудан јкімі Мўрат Сейітахметов ауданда ќылмыс атаулы ґршіп алдымен шаєын жјне орта бизнестіѕ тўр. 2013 жылы жасалєан бїгінгі жаєдайына тоќталды. Оныѕ ќылмыстар саны ґткен жылмен айтуынша, бўл саладаєы ґзекті мјселе – салыстырєанда 144 пайызєа тўрєындарда банктерге кепілге ќояр артќан! Біраќ заѕ бўзушылыќтыѕ мїліктіѕ болмауы. Ґз ісін ашуды ќалайтын 75 пайызы бойынша єана азаматтар їшін осы ќолбайлау болып кінјлілер аныќталєан. тўр. Ауылдаєы жылжымайтын мїлік - Ќўќыќ бўзєандарды арзанєа баєаланады. Сол себепті, тґрт іздестіру кґрсеткіші кґршілес тїлік малды да кепілге ќою мјселесін аудандармен салыстырєанда ґте ќарастыру ќажет деген ўсыныс айтты тґмен. Бўл мјселеге ќатысты аудан басшысы. Біраќ, бўл ўсыныс облыс наќты шараларды ќолєа алуды јкімі тарапынан ќолдау таппады. тапсырамын, - деді аймаќ - Кјсіпкерлікке жаѕа ќадам басып басшысы. жатќан азаматтар їшін ќолайлы Облыс јкімі, бўєан ќоса, несиелендіру баєдарламалары бар. ауданда ауыл шаруашылыєы Мјселен, «Сыбаєа». Ал малды кепілге ґнімін ґѕдейтін орындардыѕ жоќ ќою мјселесіне келер болсаќ, оныѕ екенін назарєа алды. ўрлануы да мїмкін єой. Сондыќтан, тґрт - Мал ґсіресіздер, біраќ ет тїлікті кепілдік ретінде ќарастыру ґѕдейтін орын жоќ. Жартылай ќисынсыз, - деді Ќанат Бозымбаев. фабрикат ґнімдерін шыєаруєа Мўрат Иманбекўлы таєы бір ойын мїмкіндік бар, соны пайдалану ортаєа салды. Ол – малды ќараусыз керек. Оєан ќоса, астыќты ќалдыратын азаматтарды жауапґлкелердіѕ бірісіздер. Десе де, кершілікке тарту мјселесі. Аудан диірменніѕ жоєы ќалай? басшысыныѕ айтуынша, баєусыз тґрт Алынатын ґнімді сол жерде тїліктен келер залал шаш-етектен. Егер ґѕдеуге болатындай жаєдай тўрєындар малдары їшін жауапкершілікті «Аќтоєай-Агро» ЖШС-не ќарасты наубайханада ќарастыру керек. Бўл мойнына алса, шаруа ќожалыќтарыныѕ тўрєындарєа ќолжетімді болады јрі шыєынды бўл мјселені де орынсыз деп тапты. алаѕсыз астыќ егуіне, жол ќозєалысыныѕ азайтады, - деп ескертті Ќанат Тўрєындармен тіл табысып, мјн-жайды жаќсаруына жјне мал ўрлау фактілерініѕ Алдабергенўлы. тїсіндіруге болады деді. азаюына оѕ јсер етер еді. Аймаќ басшысы

Ќўндыз ЌАБЫЛДЕНОВА

Суретті тїсірген Вал. Бугаев.

Пайдаланылмайтын мїмкіндік

Кїрмеулі мјселе кґп Аудандаєы 37 елді мекенніѕ 14-інде КБМ бар. 22 ауыл тўрєындары ауызсуды ќўдыќтан алады. Ал Басќамыс селолыќ округіне ќарасты Ќараќоєа ауылына су тасымалданады. Аймаќ басшысы ауызсу мјселесіне ќатысты жобалыќ-сметалыќ ќўжаттарды 1 мамырєа дейін дайындауды тапсырды. Биыл Аќтоєайда бірќатар јлеуметтік нысанныѕ ќўрылысын бастау жоспарлануда. Жаѕабет ауылында 100 орындыќ жаѕа мектеп бой кґтереді. Сонымен ќатар, мекемелерді жалєа алып немесе типтік емес єимараттарда ќызмет кґрсетіп отырєан дјрігерлік амбулаториялар мен медпункттер де жаѕа єимараттарєа кґшіріледі. Аќтоєай ауылында орталыќ жылу ќазандыєын салу мјселесіне Ќанат Алдабергенўлы «келешегі кїмјнді бастама» деген баєа берді. Себебі, мўндай жобаєа шамамен 1,1 млрд. теѕге ќаражат ќажет. Бўл сома бизнестіѕ жеке ќаржысы, яєни демеушілер кґмегі арќылы єана бґлінуі мїмкін. Алайда, оєан ниет танытќандар јзірше жоќ. Ќазандыќ салу ґзіндік шыєынын аќтамауы да мїмкін. Ауданда байланыс пен жолєа, жер учаскелерін рјсімдеуге, ґрт сґндіру ќызметі депосыныѕ єимаратына ќатысты шешімін кїткен мјселелер бар. Сапар соѕында аймаќ басшысы ауданныѕ јлеуметтік-экономикалыќ дамуына «жаќсы» деген баєа бере алмайтынын ашыќ айтты. Ал аудан јкіміне жўмысын ширату їшін келесі жартыжылдыќќа дейін уаќыт берілді. Осы мерзім аралыєында бўл ќызметіне лайыќ екенін дјлелдемесе, «жылы орнымен» ќоштасуєа тура келетінін ескертті. - Ауданда ќордаланєан мјселелердіѕ бар екені белгілі болды. Облыс билігі міндетті тїрде ќолўшын береді. Келешекте мемлекеттен берілген барлыќ мїмкіндікті тиімді атќарылатын шаруа тек жўртшылыќ игілігіне баєытталсын, - деді Ќ.Бозымбаев. Аќтоєай ауданы.

Астаналыќтар јуе жолын кґбірек пайдалана бастаєан. 2013 жылы Астана јуежайындаєы жолаушылар аєыны 2,6 миллион адамнан асып, бўл кґрсеткіш бўрнаєы жылмен салыстырєанда 15 пайызєа ўлєайды.


6

АЛАМАН

28 қаңтар, сейсенбі, 2014 жыл

Санаулы күндерден кейін жалауын желбірететін Сочи олимпиадасында ел намысын қорғайтын спортшылардың тізімі жарияланды. 50 сайыпқыран спорттың 10 түрінен бақ сынамақ. Павлодар облысынан 4 спортшы өнер көрсетеді. Отандастарымыз шаңғы жарысы, конькимен жүгіру, мәнерлеп сырғанау, шорт-трек, фристайл, биатлон, шана спорты, тау шаңғысы, шаңғы қоссайысы, сноуборд және шаңғымен тұғырдан секіруден Сочи жүлдесін сарапқа салмақ.

Төрт жерлесіміз

Шаңғы жарысында 14 спортшы өнер көрсетеді. Жанкүйерлер ерлер бәсекесінде Ердос Ахмадиев, Алексей Полтаранин, Николай Чеботько, Марк Старостин, Евгений Величко, Сергей Черепанов, Александр Малышев және Денис Волоткадан жүлде күтеді. Ал әйелдерден Марина Матросова, Елена Коломина, Анна Шевченко, Татьяна Осипова, Виктория Ланчакова және Анна Стоянға сенім артады. Естеріңізге сала кетейік, шаңғышы Анна Шевченко – біздің жерлесіміз. Мамандардың айтуынша, шаңғышылар арасында А.Полтаранин мен Н.Чеботько жүлдесіз қалмауы тиіс. Себебі, қос спортшы да әлемдік додаларда көзге түсіп жүр. Конькимен жүгіруден 6 спортшы қатысады. Денис Кузин, Дмитрий Бабенко, Роман Креч, Александр Жигин, Федор Мезенцев ерлер бәсекесінде сынға түссе, әйелдерден Екатерина Айдова ел намысын қорғайды. Бұл ретте, әлем чемпионы Д.Кузин ел мерейін үстем етеді деген сенім бар. Сондайақ, Д.Бабенко мен Р.Кречтің, Е.Айдованың дайындықтары да жаман емес. Мәнерлеп сырғанаудан қос жұлдызымыз - Абзал Рақымғалиев пен Денис Теннің жолына үмітпен қараймыз. Екеуі де - әлемге танымал спортшылар. Әсіресе, жанкүйерлер Д.Тен «Қазақстанға ақ олимпиаданың жүлдесін сыйлайды» деген ниетте. Шорт-тректен Айдар Бекжанов, Нұрберген Жұмағазиев, Абзал Ажғалиев, Артур Сұлтанғалиев, Денис Никишин, әйелдерден Инна Симонова жарысқа қатысады. Фристайл бойынша 6 спортшыға сенім артамыз. Ерлерден могул бойынша Дмитрий Рейхерд, акробатикадан жерлесіміз Сергей Берестовский қатысады. Ал әйелдер арасынан могул бойынша Юлия Галышева мен Дарья Рыбалова, акробатика

Олимпиадаға барады

АЛАДОП БАЗАРЫ

61-80-20

«Шахтердіњ»

шекпенінен шыќќандар Былтыр «Шахтер» футбол клубының Еуро кубоктарда жақсы өнер көрсетуінің нәтижесінде біршама спортшының жолы ашылды. Сондай футболшылардың бірі – Сергей Хижниченко. «Шахтерді» һәм ұлттық құраманы өрге сүйреген отандасымызға әуелі Ресей клубтары құда түскен болатын. Бірақ, ойыншының шешімі басқаша болды. Ол жуырда Польшаның «Корона» клубына ауысты. Тіпті, негізгі құраммен бірге үш мәрте алаңға шығып, екі мәрте гол да соқты. Осылайша, ол бас бапкердің сеніміне ие болуда. «Шахтер» бағын ашқан тағы бір футболшы бар. Ол қарағандылық клубта жақсы өнер көрсеткен колумбиялық Роджер Каньяс. Футболшыға Украинаның «Металлург» командасы қызығушылық танытып, ақыры өздеріне алып тынды. Енді ол футболдағы жорығын Еуропада жалғастырмақ. «Шахтер» қазақ футболындағы ерекше құбылыс болды. Аталмыш клубтың тамаша жетістіктерінің арқасында Қазақстанды әлем таныды. Биыл да «Шахтерден» толайым табыс күтеміз.

Литваѓа ќарсы

ойнайды

Футболдан Қазақстан құрамасы наурыздың бесі күні Түркияда Литва құрамасымен жолдастық кездесу өткізеді. Бұл туралы Қазақстан футбол федерациясы мәлімдеді. Ақпан айының соңында Қазақстан құрамасы Түркияда алғашқы оқужаттығу жиынын өткізеді. Ұлттық құрама жиынды Литваға қарсы ойынмен аяқтайды. Қазақстан құрамасы ФИФА рейтингінде 128-ші орынға жайғасса, Литва 103-ші орында тұр. Литвалықтарды Игорь Панкратев баптайды. Ал Қазақстан құрамасының бас бапкері жақын арада белгілі болмақ. Айтпақшы, қос құрама бұған дейін өзара кездесіп көрмепті. Жерлестеріміз Сергей Берестовский, Антон Пантов, Дарья Усанова Сочиде сынға түседі

бойынша Жібек Арапбаева мен Жанбота Алдабергенова бар. Фристайлшылардың да жүлде алатын мүмкіндігі бар. Биатлоннан 10 спортшы бақ сынайды. Ерлер бәсекесінде Диас Кенешев, Ян Савицкий, Сергей Наумик, павлодарлық Антон Пантов, Александр Трифонов жарыс жолына шығады. Ал әйелдер бәсекесінде Елена Хрусталева, Марина Лебедева, жерлесіміз Дарья Усанова, Алина Райкова және Галина Вишневская жүлде үшін таласады. Шана спортынан 6 спортшымыз бәйгеге түспек. Артур Бай-

бачинов, Сергей Коржнев, Юрий Веселов, Иван Макивчук, ал әйелдерден Елизавета Аксенова, Татьяна Невзорова қатысады. Тау шаңғысынан Игорь Закурдаев, Дмитрий Кошкин және Мартин Хубер сынға түседі. Сонымен қатар, Екатерина Черепанова бақ сынайды. Шаңғы қоссайысынан Сергей Шарабаев, сноубордтан Валерия Цой қатысады. Тұғырдан шаңғымен секіруден Марат Жапаров пен Алексей Пчелинцевке Қазақ елі сенім артып отыр. Сочиде қазақ спортшыларын шаңғышы Ердос Ахмадиев бастап шығады.

ТУРНИР Осыдан бір жыл бұрын, Баскөл ауылының тумасы, шахмат майталманы, марқұм Дүйсенбайтегі Арман Әнуарұлын еске алуға арналған шахмат турнирі «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалының қолдауымен алғаш рет ауыл көлемінде өткізілген еді. Биыл аталмыш жарыс екінші рет ұйымдастырылды. Спорт додасын өткізуге ауылдағы шахмат үйірмесінің жетекшісі Ғабит Сапаров, мұғалім Берік Ескендіров, шахматшы Көшербай Мұстафин атсалысып, белсенділік танытты.

Арманның асқақ арманы орындалуда Бәсекенің ашылу салтанатына «Нұр Отан» партиясы аудандық филиалы төрағасының бірінші орынбасары Алтынбек Байғалиев қатысып, спортшыларға сәттілік тіледі.

www.saryarka-samaly.kz

Арман - Баскөл ауылында дүниеге келіп, құйрықты жұлдыздай ағып өткен қысқа ғана ғұмырын шахмат ойынын дамытуға арнаған жан. Көзі тірісінде аздаған зейнетақысын

жырымдап, «Ауылдастарымның басын қосып, шахматтан бір сайыс өткізсем» деп армандайтын еді. Сұм ажал кімді арманына жеткізген. Ол небары 40 жасында жарық дүниемен қоштасты. Аллаға шүкір, Арманның арманын ауылдастары орындауда. Биылғы турнирде Ержан Қуанышев жеңімпаз атанды. Екінші, үшінші орындарды Ардақ Сейсенбаев пен Жанқабыл Мұстафин өзара бөлісті. Жеңімпаздар мен жүлдегерлер бағалы сыйлықтармен марапатталды. Ерболат АРҒЫНТАЕВ, Баскөл ауылы, Май ауданы.

«Əлсіздер»

тобындамыз

УЕФА 2016 жылғы Еуропа чемпионатының іріктеу жеребесі алдында қатысушы елдерді алты қоржынға бөлді. Қазақстан жанкүйерлер күткендей соңғы қоржында. Яғни, «әлсіздер» қатарында. Қазақ футболшылары іріктеу сынында Люксембург, Лихтенштейн, Фарер, Мальта, Андорра, Сан-Марино, Гибралтар елдерімен бір топқа түспейді. Себебі, бұл елдердің барлығы Қазақстанмен бірге алтыншы қоржынға топтастырылған. Ал қалған бес қоржындағы жағдай төмендегідей: 1-қоржын: Испания, Германия, Голландия, Италия, Англия, Португалия, Греция, Ресей, Босния Герцеговина; 2-қоржын: Украина, Хорватия, Швеция, Дания, Швейцария, Бельгия, Чехия, Венгрия, Ирландия; 3-қоржын: Сербия, Түркия, Словения, Израиль, Норвегия, Словакия, Румыния, Австрия, Польша; 4-қоржын: Черногория, Армения, Шотландия, Финляндия, Латвия, Уэльс, Болгария, Эстония, Беларусь; 5-қоржын: Исландия, Солтүстік Ирландия, Албания, Литва, Молдавия, Македония, Әзірбайжан, Грузия, Кипр.

Мессиге ескерткіш орнатыла ма? «Барселона» клубының басшылығы қайта жаңғыртылған «Ноу Камп» стадионына команданың шабуылшысы Мессиге ескерткіш орнатуды жоспарлап отыр. Бұл туралы клуб басшысы Сандро Россель мәлімдеді. Естеріңізге сала кетейік, аргентиналық футболшы «Барселонаның» құрамында 2004 жылдан бері ойнап келеді. Осы уақытқа дейін команда алты мәрте Испанияның біріншілігінде топ жарды, екі рет ел Кубогын жеңіп алды. Сондай-ақ, алты рет Суперкубокты иеленді. Месси өнер көрсеткен жылдар ішінде «Барселона» Чемпиондар Лигасын ұтты, екі рет УЕФА-ның суперкубогын иемденді. Оның үстіне, Месси төрт дүркін «Алтын доптың» иегері атанды. Футболшы «Барселона» сапында жүріп, соққан голының саны жөнінен рекорд орнатты. Оның еншісінде 358 гол бар.

Алматыда еліміздің 8 жетекші жоғары оқу орны ректорлар консорциумын құрды. Ол негізінен жоғары оқу орындарындағы болондық жүйенің іске асуын қамтып, оқу барысына инновациялық әдістердің енгізілуін қадағалайды.


КҐКЕЙТЕСТІ

www.saryarka-samaly.kz

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

7

КЕЗДЕСУ

Ауєан жерінде от кешкендер Суреттерді тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

стратегиялыќ даму ы “Ќазаќстанныѕ ар лд жы бiр у на Со ид ен тт iѕ тiк ел ей бо йы нш а, Пр ез ру орталыќтарын бе ба єд ар ла ма сы ” iм маќта кјсiби бiл талыќтыѕ мiндетi нўсќауымен јр ай ор ай нд Мў н. єа ан лд бы ќа м шi бiлiмiн жетiлдiрiп, ашуєа ше ндарыныѕ кјсiби iп, таєы сол секiлдi – јр сала мама кiз ґт ап, сынаќтан нд ййы да а йт ќа ды олар Маѕєыстауда мўна ѕ дастыру. Айталыќ, жўмыстарды ўйым ым ке нт те аг ра рл ыќ се кт ор ды Ш рия саласыныѕ га з са ла сы ны ѕ, кеменде ветеринаорталыќтар бой Ґс ал , ын ар нд й мама ндау їшiн осында мамандарын дайы секiлдi, Екiбастўз ќаласында да отын у л ет Со . рс ды кґ ста ет ба зм ре ќы те кґ сы на те хн ик ал ыќ а да йы нд ай ты н эн ер ге ти ка са ла ат ын жј не ќа йт ыт оќ сiби орталыќ ашу ма ма нд ар ын й аймаќаралыќ кј рушi сол кезде да ын ос ќ ды ын ор бе 700 тын. Оєан тапсырыс i жоспарланєан бола єан Бiлiм жјне єылым министрлiг ар Ж.Тїймебаев басќ едi.

í û ò à ø à Ø , à ñ ë î á í û êàðæ табылады шалаєай компания

Сґйтiп, жоєарыдаєы баєдарлама бойынша Екiбастўздаєы Е.Беркiмбаев атындаєы кґшенiѕ бойынан 8 гектар жер бґлiнiп, жалпы аумаєы 16 418,2 шаршы метр оќу орталыєыныѕ ќўрылысы жобаланып, оныѕ жалпы ќўны 4,5 миллиард теѕге деп белгiленедi. Ўзамай, 2009 жылдыѕ 22 ќыркїйегiнде оќу орталыєыныѕ ќўрылысын жїргiзу їшiн 4 миллиард 508 мыѕ теѕгеге Алматы ќаласында тiркелген “Niko” атты серiктестiкпен келiсiмшарт жасалады. Ќўрылыс 17 айда аяќталып, аталмыш орталыќ 2011 жылдыѕ 1 сјуiрiнде тапсырылуєа тиiс едi. Жјне бўл “орталыќ” ќатардаєы жай єана ќўрылыс нысаны емес, Ќазаќстандаєы “ќымбат нысандардыѕ” санатына кiретiн, ондаєан єимараттан тўратын шаєын ќалашыќ десе де болатын. Бiраќ, ґздерiѕiз сезiп отырєандай, бiздегi їйреншiктi “дјстїр” бойынша, ќўрылыс аяєына жетпей тоќтайды. Жїздеген миллион бюджет ќаржысы жўмсалєан алып ќўрылыстыѕ иесiз ќалатынын сезген ќалалыќ јкiмдiк дабыл ќаєып, осы ґѕiрден сайланєан мјжiлiс депутаты А.Ґтегенов сол кездегі Премьер-Министр К.Мјсiмовтіѕ атына хат жолдайды. Депутат ґз хатында бас мердiгер “Niko” серiктестiгiнiѕ банкротќа ўшырауына байланысты ќўрылыстыѕ тоќтап тўрєанын, оќыту шеберханаларына сатылып алынатын ќўрал-жабдыќтардыѕ маркалары мен тїрлерi јлi аныќталмаєанын, осыєан байланысты темiр-бетон тўєырларды дайындау жўмысы тоќтап тўрєанын (бўрынєы жобада кґрсетiлген ќўрал-жабдыќтар ескiрген деп табылєан), жалпы нысанныѕ иесiз ќалу ќаупi бар екенiн айтып, арнайы баќылауєа алуын ґтiнедi. Мјсiмов кеѕсесiнiѕ ќайтарєан жауабында депутаттыѕ хатында кґрсетiлгендер тїгелдей терiске шыєарылып, оќу ќўрал-жабдыќтарыныѕ тiзiмi жобалыќ-сметалыќ ќўжаттарда бекiтiлiп, сол саланыѕ жўмыс берушiлерiмен келiсiлiп, сараптамадан ґткенi айтылады. Ќўралжабдыќтардыѕ тїрлерi мен маркалары да жўмыс жобасында кґрсетiлгендей заманауи талапќа сай дептi. Сондай-аќ: “Niko” серiктестiгi 2011 жылдыѕ 18 сјуiрiнде хат жолдап, банкроттыќќа ўшырауына байланысты келiсiмшартты бўзу жґнiнде ґтiнiш жасады. Келiсiмшарт бекiтiлген тјртiп бойынша бўзылады. Ќўрылысты аяќтау їшiн жаѕа мердiгер “Мемлекеттiк сатып алу” туралы заѕєа сјйкес,

Биыл Кеѕес јскерлерініѕ ауєан жерінен шыєарылєанына 25 жыл толды. Атаулы кїнге орай, Ленин кентініѕ №33 орта мектебінде жасґспірімдерді отансїйгіштікке тјрбиелеу маќсатында ауєан соєысы ардагерлерімен кездесу ґтті. Ардагерлер Д.Рахмедов, В.Яросевич ўрыс алаѕында болєан оќиєаларымен бґлісіп, ќатысушы-лардыѕ сауалдарына жауап берді. Жауынгер достарын еске алып, олардыѕ ерліктері туралы баяндады. Ауєан жеріндегі јрбір оќиєа жадымыздан ґшпейді деді олар. Кездесу јсерлі ґтті. 7-8-сынып оќушыларынан ќўралєан «Жас ќыран» клубыныѕ мїшелері ардагерлерге јскери дайындыќ ойындарын кґрсетті. Оныѕ ішінде танк люгіне кіру, автокґліктен секіру, мина алаѕынан ґтіп, автоматты шашып-жинау. Ал ќорєаныш костюмін киіп, оќ алаѕындаєы кедергілерден ґту жаттыєуына ардагерлер ерекше назар аударды. Интернационалист-жауынгерлерге ќўрмет кґрсету – мектеп ўжымы тарапынан жыл сайын ўйымдастырылатын дјстїрлі шара. Бїгінде ауєан соєысы ардагерлерініѕ де ќатары сиреп бара жатќаны аныќ. – Бўл соєыста біздіѕ елден барєан жауынгерлердіѕ ешбір кінјсі жоќ. Барлыєы Отанныѕ бўйрыєын орындады. Енді мўндай ќырєынныѕ болмаєанын ќалаймыз, - деген тілектерін жеткізді ќос ардагер шара соѕынан. Саєадат ЌАЙДАРОВ, Ленин кентіндегі №33 орта мектептіѕ мўєалімі, Павлодар ќаласы.

БІЛІМ

Їздік атанды

конкурстыќ негiзде аныќталады. Їстiмiздегi жылдыѕ (2011) аяєына дейiн нысан толыќ аяќталып, тапсырылады деп кїтiлуде”,-деген жауап ќайтарады. Содан берi байќасаќ, їш жылдан аса уаќыт зыр етiп ґте шыєыпты. Оќу орталыєы јлi де сол “таз ќалпында” екенiн кїнде кґріп жїрміз. Ќазiр бўл жерде жаѕа мердiгер “S&ER Company” серiктестiгi жўмыс жїргiзiп жатыр. Екiбастўз ќалалыќ јкiмдiгiнiѕ ќўрылыссјулет бґлiмi берген аныќтамаєа ќараєанда, 2011 жылдыѕ 30 ќыркїйегiнде ќўрылысты аяќтау їшiн ЌР Бiлiм жјне єылым министрлiгi жїргiзген мемлекеттiк сатып алу жґнiндегi конкурста осы серiктестiк жеѕiмпаз деп танылып, таєы да 2 миллиард 465 млн. теѕгеге келiсiмшарт жасалєан. Жјне аталмыш кјсiби оќу орталыєы осы жылдыѕ ќыркїйек айында тапсырылуы керек екен. Бiраќ сол жердегi учаске бастыєы Ќабдынјсір Јбiлќайырмен сґйлескенiмiзде, оныѕ ауылы јлi алыс екенiн байќадыќ. – Єимараттардыѕ iргесi кґтерiлiп, тґбесi жабыќ тўрєанымен, жўмыс јлi шаш-етектен, – дейдi учаске бастыєы. – Жылу трассасын, жылу жїйесiн, су жїйесiн ќайта жґндедiк. Єимараттардыѕ арасын жалєайтын галереяныѕ тґбесi жарылып тўр. Ќазiр темiр тiреулермен тiреп ќойдыќ, бiраќ, барлыєын ќайтадан жасау керек. Еѕ ќиыны, ќўрылыс нысаны сазды жерге салынєасын, жерасты сулары ќатты кґтерiлiп, ќиындыќ туєызуда. Кїн сайын дерлiк дренаж жасаймыз. Жјне осы жўмысќа жаѕадан

жобалыќ ќўжат жасау ќажет болып тўр. Мўныѕ барлыєы уаќыт алатыны белгiлi. Дегенмен, ќараша айында тапсырамыз ба деген їмiтiмiз бар, – дейдi. (Ќ.Јбілќайырмен бўл ґткен жылдыѕ жазында болєан јѕгіме еді). Сонымен Екiбастўздаєы оќу орталыєыныѕ жай-кїйi јзiрше осындай. Мўны жазып, бiреудi таѕ ќалдырайыќ деп отырєан жоќпыз. Себебi, бўєан еѕ бiрiншi жауап бередi деген адамбўрынєы министр Ж.Тїймебаев ќазір Тїркияда елшi боп жїр. Жїздеген миллион теѕге мемлекет ќаржысын ќалтаєа басып, ќўрылыс жўмысын шала тастап кеткен “Niko” серiктестiгi ќандай «кґкеміздіѕ» иелігінде? Соншама аќшаныѕ сўрауы болмай ма? Ал ќазiргi мердiгер “S&ER Company”-дыѕ артында ќандай мыќтылар тўр? Бўлар да бiр кїнi “тыєылмаќ ойнап”, тайып тўрмай ма дейсiѕ. Бiраќ, ол їшiн абыржуєа да болмайды. Бўлар кетсе, їшiншi болып таєы бiр шалаєай ќўрылыс компаниясы келедi. Тек оѕды-солды шашатын мемлекет ќаржысы табылса болды. Еѕ бастысы, зейнетаќы мен жјрдемаќыєа ќимайтын ќаржыны бiз осындай бiтпейтiн ќўрылыстардан аямаймыз! Бір айта кетерлігі, ґѕірдіѕ жаѕа жетекшісі Ќанат Бозымбаев та ґзініѕ Екібастўзєа келген сапарында осы «саќалды ќўрылысќа» арнайы ат басын бўрєанынан хабардармыз. Оќу орталыєыныѕ бітпей ќалєан ішкі жўмыстарын жалєастырып жатќан бригада басшыларыныѕ айтуынша, бўл єимараттыѕ ішіне кірудіѕ ґзі ќорќынышты екен. Себебі, ќўлап кету ќаупі бар дейді. Дегенмен, Ќанат Алдабергенўлы аталмыш ќўрылыстыѕ бўдан арєы жўмысын арнайы баќылауєа алып, Білім жјне єылым министрлігімен хабарласам деді. Оныѕ нјтижесі ќалай боларын уаќыт кґрсетер дедік.

Сайлау БАЙБОСЫН, Екібастўз ќаласы.

Жуырда «Ертіс дарыны» аймаќтыќ єылыми-тјжірибелік орталыєыныѕ ўйымдастыруымен облыстыќ пјн олимпиадасы ґтті. Зияткерлік сайыс мемлекеттік жјне орыс тілдерінде білім беретін мектептердіѕ 9-11-сынып оќушылары арасында ўйымдастырылды. Іріктеу турына Май ауданыныѕ 8 оќушысы жолдама алды. Май ауданыныѕ ґкілдері байќау сындарынан сїрінбей ґтіп, жїлделі орындарєа ие болды. Олар - Малайсары жјне Ќазаќстан орта мектептерініѕ 10-сынып оќушылары Ксения Ронде мен Саєидолла Сјкенов. Жасґспірімдер II дјрежелі дипломдармен марапатталып, аудан намысын абыроймен ќорєап шыќты. Сонымен ќоса, облыстыќ олимпиадаєа ќатысќан аудан ќўрамасы ґз оќу ордаларыныѕ мерейін асырып, «Еѕ їздік аудандыќ команда2014» номинациясына ие болды. Ќўраманыѕ ќатарында Ќазан, Малайсары, Ќаратерек, Ќазаќстан, Жалтыр, А.Иманов атындаєы орта мектептердіѕ оќушылары мен ўстаздары болды. Оќушыларыныѕ жеѕіс тўєырынан кґрінуіне ыќпал етіп, бала дарынын шыѕдауєа ґлшеусіз їлес ќосќан пјн мўєалімдерініѕ еѕбегі зор. Малайсары мектебініѕ ўстазы Гїлнар Ибраева жјне Ќазаќстан мектебініѕ мўєалімі Майра Нўрбекова - білікті де, білімді мамандар. Жас ўрпаќќа сапалы білім беру маќсатында табысты еѕбек етіп жїрген ўстаздарымызєа шыєармашылыќ табыс тілейміз.

Г.ЗАЙЫРОВА, Май аудандыќ білім беру бґлімініѕ јдіскері.

Оќыс оќиєа

Екі адамныѕ ґмірін жалмады 26 ќаѕтар саєат 22.20-да Качир ауданы Ќызылдау ауылында жекеменшік їйде ґрт шыќты. ЌР Тґтенше жаєдайлар министрлігініѕ хабарлауынша, ґрт саєат 23.20-да сґндірілді. Тілсіз жауєа ќарсы ґрт сґндіру ќызметі жеке ќўрамыныѕ 4 маманы мен 1 техникасы жўмылдырылєан. Ґрттіѕ аумаєы 10 шаршы метрді ќўрады. Оќиєа орнынан 1958 жылы туєан їй иесі мен оныѕ 1973 жылы туєан танысыныѕ мјйіті табылды. Болжам бойынша, ґрттіѕ шыєуына ішімдік ішкен соѕ ќауіпсіздік ережелерін саќтамау себеп болєан. Ґз тілшіміз.

Шымкенттік єалымдар ылєалды їнемдеудіѕ тыѕ тјсілін тапты. Ґнертапќыштар маќта ќалдыќтарынан жасалєан тїйіршіктерді пайдаланып, дјнді даќылдарды ќўрєаќшылыќтан аман алып ќалуєа болады деп отыр.


8

28 ќаѕтар, cейсенбі, 2014 жыл

ДАТ!

www.saryarka-samaly.kz

Суретті тїсірген - Тґлеген Нўрєазы.

Јби САРЌЫНШАЌОВ:

- Ассалаумаєалейкум, аєа. Сізді бўќараєа таныстырып жатудыѕ ґзі артыќ. Сол себепті де јѕгімемізге бірден кґшсек. Кґѕіл-кїйіѕіз жаќсы ма?

- Ќалай десем екен. Ќўдайєа шїкір, ќарын тоќ, кґйлек кґк. Бастысы - елім аман, жўртым тыныш. Бўдан артыќ ќандай баќыт керек. Егер, рухани тўрєыда айтар болсам, айналама ќарап кей-кейде хакім Абай айтпаќшы, «ашиды жаныѕ, ќайнайды ќаныѕ». - Кімдердіѕ мінездерін кґріп кґѕіліѕіз ќўлазып отыр сонда?

- Ќоєамымыздыѕ, јдеби ортамыздыѕ јрекетін кґріп. Айналайындар-ау, ќайда кетіп барамыз?! Біреулер маќтаумен «арзан абырой» жинап жїр. Енді бірі даттаумен белсенділік танытып жїр. Сонда кімніѕ кімге ґкпесі ќара ќазандай? Жалпы, кімге сенерімізді білмей, дал болып жїрген жайымыз бар. Неге дейсіз єой? Ґз басым јдебиетті бір кісідей ўнатамын. Мен бас иетін ќаламгерлер де кґп. Јсіресе, марќўм Јзілхан Нўршайыќовтыѕ шыєармашылыєын ерекше ыќыласпен оќитынмын. Ќара жер хабар бермесін, осы аєамныѕ 1997 жылєы «Жўлдыз» журналыныѕ бес номерінде жарыќ кґрген «Ґткелдер» романын мўќият оќып шыќтым. Кезінде Ертістіѕ Павлодар ґѕірінде ќызмет атќарды. Абыройлы болды. Алайда, жаѕаєы романында осы ґѕірдіѕ жўртына ыстыќ ыќылас танытудыѕ орнына, ґѕір тўрєындарына тіл тигізетін тўстары бар. Халыќ жазушысы деген атаєы бар жанєа бўл жараса ма? Меніѕ тїсінігімде јдебиет пен ґнер айдынын «майдан алаѕына» айналдыруєа болмайтын сияќты. Таєы бір мысал айтайын. «Меніѕ атым Ќожаны» білмейтін жан кемде-кем. Бердібек Соќпаќбаевтыѕ баєын жаќќан шыєарма бўл. Ал, сол адамды ґзініѕ «Жазмыш» атты кітабында марќўм Ќадыр Мырза Јлі «ўр тоќпаќтыѕ» астына алады. Жеке басына ќатысты ќўпия деректерді келтіріп, келемеждейді. Сонда оќырман ќауым біздіѕ зиялыларымыз жайлы не ойлауы керек?! Ќала берді, ол кісініѕ ўрпаєы бар. Олардыѕ абыройына нўќсан келтіру, «ќара кїйе» жаєудан ўтарымыз ќайсысы? - Дўрыс айтасыз єой. Біраќ Сіз ґкпеѕізді айтып отырєан екі аєамыз да о дїниелік болып кетті. Кешігіп ќалєан жоќпыз ба?

- Мјселе ерте-кешінде емес. Ішімде іркіліп тўрєан назымды шыєарєаным єой. Біле-білсеѕ, айналайын, бўл - бїгінгі ќоєамєа керек дїние. Ґскелеѕ ўрпаќќа таєылымы мол јѕгіме болуы керек. Бір мысал келтірейін. Иосиф Кобзон деген јншіні бјріміз білеміз. Кеѕестік дјуірде ґнерсїйер ќауым алдында ґзіне тиісті атаќдаѕќы мен дјрежесін алєан тўлєа. Ґткен жылдыѕ желтоќсан айында «Ќазаќ» газетінде мыќты бір маќала жарыќ кґрді. Ермек Балташўлы деген азамат ресейлік шоубаєдарламаєа ќатысќан сол јншініѕ

сенсациялыќ жаѕалыєын жазады. Танымал тележїргізуші А.Малаховтыѕ сїйіктіѕізді ґзіѕізге ќаратудыѕ сиќыры болды ма дегенінде, И.Кобзон: «Мектептіѕ жоєары сыныбында оќып жїргенде алєашќы балаѕ да мґлдір сезіміміз ояна бастады. Біраќ, ўнатќан адамыѕа жїректегі жалыныѕды ерекше ыќыласпен жеткізу парыз деп білетін уаќыт. Орыс, шетел классикасыныѕ мыќтыларын ќараймын, мезгілі ґтіп кеткен сияќты – бјрі ґткен уаќыттыѕ шері мен шеменін айтады. Сґйтіп жїргенде ќолыма ќазаќ жазушысы М.Јуезовтіѕ «Абай жолы» эпопеясы тїсе ќалмасы бар ма, жата-жастана оќыдым. Соныѕ ішіндегі, орыс тіліне аударылєан ґлеѕді єашыєыма жазып жібердім. Апта ґтпей-аќ мендік болып шыєа келді, ќазаќ ґлеѕініѕ ќўдіретін мойындаєаным сондыќтан»,- дейді. Байќайсыз ба, тјлімтаєылымы бар јѕгіме осындай болады. Маќтанєаным емес, біраз кітапты оќып шыќтым. Параќтамаєан шыєармаларды алдаєы уаќыт еншісіне ќалдырып отырмын. Керек десеѕіз, кґзі тірі ќаламгерлер туралы да айтар пікірім бар. Абай дегеннен шыєады, 2007 жылєы 3 ќарашада «Айќын» газетіне аќын Ґтежан Нўрєалиев деген сўхбат беріпті. Пјтшаєардыѕ сґзін бўлтарпай сол ќалпында келтірейін. «Абай – жўмбаќ. Абай – адам тїсінбейтін индивидуалист. Біз Абайєа еліктемеуіміз керек, біз шамамыз келсе Жамбылєа еліктесек болады. Біздіѕ жарыќ жўлдызымыз – Жамбыл. Ал Абай – «черный дыра». Мен жастарєа Абай болуды ўсынбаймын. Ґйткені, бір ќазаќтыѕ басына екі Абай сыймайды,- дейді. Алла кешірсін, бўдан асќан сорлылыќ бар ма, айтыѕызшы?! Абайєа бўлайша баєа берген бўл аќынды танымайды екенмін, таныєым да келмейді. Соншама дїрсе ќоя беретіндей Абай бўларєа не жазды? Бўл аз десеѕіз, 2007 жылдыѕ мамыр айында шыќќан «Простор» журналындаєы Халим Садыков «Они жрецы единых уз » атты маќала жазды. Сана-сезімініѕ жеткен жеріне дейін Абайды балаєаттайды. Мўхтар Јуезовтіѕ «Абай жолын» тїкке тўрєысыз етіп кґрсетуге тырысады. Кґзіѕіз жеткісі келсе, биылєы жылдыѕ аќпан айындаєы таєы да сол «Просторды» оќыѕыз. Оныѕ пікірі мынадай: «Так кто же он, Абай? Все ли мы знаем о нем? «Я – человек с загадкой, помни это!» – подсказывал он своим потомкам. Над этой «загадкой» много и серьезно думал, конечно же, самый авторитетный специалист по Абаю - Мухтар Ауэзов. Когда он принялся за роман об Абае, то с

горьким сожалением обнаружил, что исторические сведения о поэте, о его творческой и человеческой судьбе весьма скудны. «Иной раз подумаешь, – писал Ауэзов, – что автору, пишущему в наше время книгу о Пушкине, легче, чем мне, хотя дали, лежащие между его и моим героем, несоизмеримы». Не істеуге болады, айтыѕызшы? Осыдан кейін ќайдаєы кґѕіл-кїй болсын. - Осыдан біраз уаќыт бўрын ресейліктер Абайєа деген жылыќабаќтыќ танытып жатќан сияќты кґрінді. «Оккупай Абай» сайты белсенділік танытып отыр ма, ќалай?

- Жоќ, ќараєым. Пушкинге ќўрмет кґрсете алмаєан олар Абайды ќайтсін? Ґз басым ресейдегі «жалєан абайшылдар» јрекетін ќўптамаймын. Абай – бјзбіреулер ойлайтындай жарнамаєа, насихатќа мўќтаж емес. Јлем классиктерініѕ тґрінен ойып тўрып орын алєан бабамыздыѕ аруаєы алдында біз бјріміз жауаптымыз. Тїсініксізі сол – жеті жїзден астам мїшесі бар Жазушылар Одаєы їнсіздікте. Бўны ќалай тїсінуіміз керек. Шынымен де, Абайдыѕ жоќтаушылары болмаєаны ма?! Елдігімізге, азаматтыєымызєа сын емес пе бўл?! - Ќолда барда алтынныѕ ќадірін білмей жатќан шыєармыз?

- Бізде маќтанатын, маќтана алатын тўлєалар жеткілікті єой. Јттеѕ, соны жеткізетін адам табылмай тўр. Ўлттыќ ќўндылыќтарымызды ўлыќтай алмай жатырмыз. Тек саяси науќан тўсында кейбіреулер «жалєан патриотизмдік» танытып ќойєаны болмаса. Басќаны былай ќойєанда, мемлекеттік тіл мјселесі БАЌ-та јбден «жауыр» болып біткен таќырып. Бјрі жазады. Бос сґз, сґзбўйдаєа салу. Ўрандату. Ал мјселеніѕ оѕ шешімін табу жолын кґрсетер бірі жоќ. Алєашында 1989 жылы «ЌР тіл туралы» заѕы ќабылданды, кейіннен ґзгертулер мен толыќтырулар енгізілді. Не ґзгерді? Ештеѕе. Ќаржы мјселесі бґгет пе? Жоќ. Ќыруар ќаржы бґлінуде. Тіл саясатын жїргізуге де, жемќорларєа тиесілі «їлесін» таратуєа да жетіп тўр. Бўл ретте, кґп жаєдайда Ґ.Айтбаев, М.Шахановтардыѕ «жарєаќ ќўлаєы жастыќќа тимей жїр» деп жатады. Меніѕше, атќарып жатќан істері јлі де жеткіліксіз. Шала деуге болады. Алтынныѕ ќадірі туралы јѕгіме бастаєан екенсіѕ, мына мысалды келтіре кеткенді жґн кґріп отырмын. Ќолымда сонау 1957 жылы Англия Премьер-Министрі Энтони Иденніѕ Ќ.И.Сјтбаев туралы айтќан пікірі бар. Бізде, Англияда, јлемге маќтан тўтарлыќтай тўлєа жоќ. Біраќ мўндай таѕєажайып ќўбылыс Кеѕестер Одаєында бар деп кјдімгідей таѕ ќалады. Сондаєы айтып отырєаны ґзіміздіѕ Ќанекеміз. Ќалай, ет-жїрегіѕ елжірей ме? Елжірейді, јрине. - Јдебиетші емессіз, бір ќараєанда

саланыѕ «жілігін шаєып, майын ішіп жїрген» хас шебері сияќты кґрінесіз. Таєы да нендей мјселелер толєандырады Сізді?

- Айта берсек, ґзекті таќырыптарєа јѕгіме кґп. Ќайсыбірін айтайын. Жалпы, ўлтын жаќсы кґру, елініѕ патриоты болу їшін міндетті тїрде јдебиетші болу маќсат емес. Біле білсек, келешек їшін, ўлт болашаєы їшін бјріміз жауаптымыз. Біз аруаќты ќўрметтеу былай тўрсын, Алладан ќорќудан ќалып барамыз ба деп ќынжыламын. Дјлел ме? Болады. Марќўм Дїкенбай Досжан тґѕірегіндегі даудыѕ ґзі неге тўрады. Кґзі тірісінде дін таќырыбына ќалам тартып, бїкіл мўсылман бауырлардыѕ ќатты сынына ўшырады. Ислам дінін ќорлап, Жаратушымызєа тіл тигізді. Біле білген жанєа Пайєамбарымызєа ауыз салу – кїпірлік. Бўл – ќылмыс. Онсыз да ол кісі жайлы, кісілігі жайлы жаќсы айтылмаєаны бесенеден белгілі єой. Јдебиетке жаќын жандардыѕ есінде болуы керек, бўл ќылыќтарын Ќабдеш Жўмаділов, Єаббас Ќабышев сынды жазушылар наќты деректермен јшкерелеп еді. Ґкініштісі, сол жасаєандары їшін ќымсынып немесе бір нјтиже шыєармай кетті єой фјниден. Жалєыз мені емес, мен сияќты талайларды толєандыратын мјселе жетерлік. Алла Таєаланыѕ аќ жолынан адаспай, ўрпаєымызды адастырмай ґткенге не жетсін! Мені ўлт болашаєы да толєандырады. Ўлттыќ идеология мјселесі тґѕірегінде кґп жўмыс атќаруымыз ќажет. Халќымызда «жалєыз аєаш орман емес, жалєыз кірпіш ќорєан емес»,- деген даналыќ бар єой. Елбасымыздыѕ «Мјѕгілік Ел» идеясын ќоєам болып жїзеге асыруымыз керек. Міне, бїгінгі кїнніѕ басты таќырыбы да, баєыты да, Мемлекет басшысы салып берген сара жолы да осы! Ќатарлас замандастарым, јсіресе, аєа буын ґкілдері ренжімесін, біраќ елде аќыл айтар ќария азайып бара жатќаны жаныма ќатты батады. Баяєыда їлкендер «јй дейтін ажа, ќой дейтін ќожа жоќ» деп жататын. Ќазір жастардыѕ алєан баєыттарыныѕ дўрыс-бўрысын баќылап жатќан ата жоќ. Жастарды «анандай» «мынандай» деп сґге бергеннен гґрі барынша ґткеніміз бен болашаєымызды болжауєа, жаќсы менен жаманды айыруєа баулып жатсаќ, тјлімді іс атќарар едік. Ґкінішке ќарай, олай болмай тўр јзірге. - Амал ќанша?

- Иј, солай болып тўр єой. Алла Таєала ќазаєыма берген баќты кґпсінбесе екен. Одан басќа арман жоќ менде. - Ашыќ јѕгімеѕіз їшін рахмет!

- Саєан да рахмет, айналайын! Сўхбаттасќан – Жўмабек СМАНОВ.

Биыл Ќазаќстан туризмініѕ Тўжырымдамасы ќабылданады. Бўл ќўжатта саладаєы кґптеген мјселені шешудіѕ амалдары кґрсетілмек.


ЌОЄАМ

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

«Мемлекеттік тіл жјне БАЌ» республикалыќ байќауыныѕ ЕРЕЖЕСІ Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрлігініѕ Тіл комитеті мемлекеттік тіл саясатын бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында кеѕінен насихаттау, мемлекеттік тілдіѕ ќазаќ жјне орыс тілді басылымдарда насихатталу белсенділігін арттыру маќсатында «Мемлекеттік тіл жјне БАЌ» республикалыќ байќауын ґткізеді. Бўл байќауєа еліміздіѕ ќоєамдыќ ґмірінде мемлекеттік тілдіѕ ќызмет ету аясын кеѕейту мен мјртебесін ныєайту маќсатында ќазіргі мемлекеттік тілдіѕ ахуалы туралы ґткір де ґзекті маќалалар (баєдарламалар) жариялаєан жекелеген журналистер ќатыса алады. Байќау тґрт номинациядан тўрады: - «Їздік маќала» (баспасґз бойынша); - «Їздік телеарна баєдарламасы» (телеарна баєдарламалары бойынша); - «Їздік радио баєдарламасы» (радио баєдарламалары бойынша); - «Їздік сайт маќаласы» (сайт материалдары бойынша). Байќау 2014 жылєы 10 ќаѕтар мен 10

маусым аралыєында ќазаќ жјне орыс тілдерінде жарыќ кґрген жарияланымдарды, эфирден ґткен хабарларды, ќазаќ тілінде жўмыс істеп жатќан арнайы сайттарды ќамтиды. Байќау материалдары жарияланєан кїйінде (газет-журнал беттерінде, бейне жјне аудиокассеталар тїрінде) 10 маусымєа дейін ќабылданады. Ќазылар алќасында сараланып, їздік деп танылєан жїлдегерлердіѕ есімі 2014 жылєы 25 маусымда аныќталады. Баєалы сыйлыќтармен марапаттау рјсімі Астана ќаласында ґтеді. Байќауєа ўсынылатын материалдар 2014 жылєы 10 маусымєа дейін мына мекенжайєа поштамен жолдануы тиіс: 01000, Астана ќаласы, «Министрліктер їйі», 15-кіреберіс, Ќазаќстан Республикасы Мјдениет жјне аќпарат министрлігініѕ Тіл комитеті, «Мемлекеттік тіл жјне бўќаралыќ аќпарат ќўралдары» республикалыќ конкурсына.

Байланыс телефондары: 8 (7172) 74-05-01, 74-05-02, (тел/факс 74-05-01)

9

МЕРЕЙТОЙ

Зердесін ашќан талайдыѕ...

Мектеп – тўлєаны ќалыптастырушы десек, осыдан 75 жыл бўрын есігін айќара ашќан Павлодар ќаласындаєы №9 жалпы орта білім беру гимназия–мектебі де оќушылардыѕ ґмірден ґз орнын табуєа септігін тигізді. Білім ордасыныѕ тїлектері мен јр жылдарда ќызмет атќарєан ўстаздар аќпан айында мектептіѕ мерейтойына жиналмаќ ниетте. Осы орайда №9 мектепте оќып, бїгінде ел азаматы атанып отырєан тїлектер жайлы айтпасќа болмас. Мемлекет жјне ќоєам ќайраткері, Павлодар жјне Солтїстік Ќазаќстан облыстарыныѕ јкімі, ЌР Премьер-министрі, ЌР Ќорєаныс министрі ќызметтерін атќарєан Д.Ахметов, ЌЌСР-ныѕ самбо кїресі бойынша їш дїркін чемпионы, Павлодар облысы бойынша алєашќы спорт шебері Ќ.Тоќтаров, Павлодар педагогикалыќ институтында орыс жјне шет тілдер кафедрасыныѕ аєа оќытушысы болєан О.Науразбаев, «Ертіс» футбол командасыныѕ бас жаттыќтырушысы Т.Байсуфинов, ќаламгер, «Аќиќат» журналыныѕ бас редакторы А.Жаќсыбаев сынды тїлектерімізбен маќтана аламыз. Денсаулыќ саќтау саласында ауыз толтырып айтарлыќ жетістіктерге жеткен Г.Аубанова, Є.Исенова, Г.К.Смирницкая-Макпалиева, М.Байкенова, Г.Маќажанова №9 мектепте білім алєан. Мектеп тїлектерініѕ ќатарында Ќ.Ахметов, Ж.Шаймарданов, Р.Јшімбетова, Г.Аубанова, И.Князева, С.Кунязова жјне таєы басќа белгілі єалымдар да бар. Ўрпаќ тјрбиесіндегі ўстаздардыѕ ґнегелі ісінен їлгі алєан болса керек, білім саласында

ќажырлы еѕбек етіп келе жатќан білікті педагогтар да - біздіѕ мектептіѕ шјкірттері. Атап айтќанда, М.Жылќыбаев, Ж. Асылов, М.Байкенова, О. Иост, С.Захарова, Ж.Абыкешова. Акробатикадан јлем чемпионы А.Гудемчук, халыќаралыќ турнирлер жеѕімпазы К.Камитовалардыѕ спорттаєы алєашќы ќадамдары біздіѕ білім ордасыныѕ ќабырєасында басталєаны да зор мјртебе. Сонымен ќатар, облыстыќ «Ќызыл ту» (ќазіргі «Сарыарќа самалы») газетінде талай жыл талмай еѕбек еткен ардагер журналист Ґ.Тастемханов, білімділігімен, ўлаєатты істерімен еліне ќўрметті атанєан Т.Арынов, Б.Абаева, Т.Айдаров, К.Айтжанов сияќты азаматтар - мектеп маќтаныштары. 75 жыл аралыєында мыѕдаєан ўстаз осы мектепте еѕбек жолын бастап, талай шјкірт ґмірлік тјлім алды. Бўл игі їрдіс алдаєы уаќытта да жалєасын таппаќ.

Р.АСЫЛОВА, Д.НЎРАХМЕТОВА, №9 орта мектептіѕ ќазаќ тілі пјні мўєалімдері.

Їшінші рейх идеологтарыныѕ бірі Генрих Гиммлердіѕ јйелі Маргаретке жазєан жїздеген хаты ТельАвивтегі їйінен табылды. Тарихшылар хат кейбір оќиєаларды тїсінуге мїмкіндік береді деп їміттенеді.


10

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

РЕСМИ БҐЛІМ

“Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты” мемлекеттiк мекемесi 140000 Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, аныќтама телефондары/ факс: 32-09-86, 32-49-35, электрондыќ поштаныѕ мекен-жайы: kense.apr@pavlodar.gov.kz бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымєа ашыќ конкурс жариялайды: Ўйымдастыру-инспекторлыќ жўмыс бґлімініѕ басшысы. Санаты Е-3. Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 78798 теѕгеден 106345 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Аудан јкімі жўмысыныѕ, аудан јкімініѕ ќатысуымен ґтетін іс-шаралардыѕ, аудан јкімініѕ ресми тўлєалармен сапарларын ўйымдастырушылыќ жјне аќпараттыќ-талдамалыќ ќамтылуын, аудан јкімініѕ облыстыќ кеѕестерге ќатысу їшін материалдар јзірлеуді жїзеге асырады. Аудан јкімініѕ есеп беру кездесулеріне, басќа да есептер мен кеѕестерге баяндамаларын, сґз сґйлеулерін, аудан јкімі баяндамаларына слайдтар дайындыєын жїзеге асырады. Аудан јкімініѕ есеп беру кездесулерініѕ аќпараттыќ-техникалыќ ілеспесін ќамтамасыз етеді. Аудан јкімініѕ есеп беру кездесулері барысында тїскен азаматтардыѕ ескертпелері мен ўсыныстарыныѕ жиынтыєын жасайды, есеп беру кездесулерін ґткізу кезінде облыс јкімі аппаратына аќпарат пен есеп беру. Мјжіліс залына жауапты тўлєа болып табылады. Аудан јкімініѕ ќатысуымен ґтетін кеѕестердіѕ аќпараттыќ-техникалыќ жаєынан ќамтылуын (залды дайындау, хаттама жїргізу, дыбыстау, жарыќтандыру, сусындардыѕ болуы, шаќырылєандарды тіркеу жјне отырєызу) ќамтамасыз етеді. Аудан јкімдігініѕ отырыстарында жјне аудан јкімі жанындаєы кеѕейтілген аппарат кеѕестерінде ќарау їшін тоќсандыќ мјселелер тізбесін јзірлеуді жјне бекітуді ќамтамасыз етеді. Аудан јкімініѕ айлыќ жўмыс кестесін, аудан јкімі аппаратыныѕ тоќсандыќ жўмыс жоспарын јзірлеуді ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік мекеме ќўрылымын жјне ауданныѕ басќару нобайын јзірлеуді жїзеге асырады. Аудан јкімдігініѕ дербес ќўрамы, ауданныѕ басќару нобайы туралы материалдар јзірлейді жјне аудан мјслихатына келісімге жібереді. “Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы” Ќазаќстан Республикасыныѕ 1995 жылєы 28 ќыркїйектегі №2464 Конституциялыќ Заѕымен жергілікті атќарушы органдарєа берілген ќўзыреті шеѕберінде ауылдыќ округ жјне ауыл јкімдерімен, облыстыќ жјне аудандыќ аумаќтыќ, округтік жјне учаскелік сайлау комиссияларымен, аудандыќ мјслихатпен Ќазаќстан Республикасы Президентін, Ќазаќстан Республикасы Парламентініѕ, облыстыќ жјне аудандыќ мјслихаттарыныѕ депутаттарын, ауылдыќ округтер жјне ауыл јкімдерініѕ сайлауын ўйымдастыру мјселелері жґнінде ґзара іс-ќимылды ќамтамасыз етеді. “Сайлаушы”, “Сайлау комиссиялары” ААЖ базасын ќалыптастыру мен мониторингін ўйымдастырады. Облыс жјне аудандар јкімі аппараттарымен, ауданныѕ ауылдыќ округ жјне ауыл јкімі аппараттарымен, АІІБ, ауданныѕ Јділет басќармасымен сайлаушылар тізімін, аудан бойынша алќа билер тізімін ќўру мјселесі жґнінде ґзара ісќимылын ќамтамасыз етеді. “Павлодар ауданыныѕ Ќўрметті азаматы” атаєын беруге арналєан материалдарды јзірлеуді, Павлодар ауданыныѕ Ќўрметті азаматтары жґніндегі мјліметтерініѕ есебін жјне Павлодар ауданы Ќўрметті азаматтарыныѕ Кітабын жїргізуді баќылайды. Еѕбек даѕќы таќтасына орналастыру їшін їміткерлерді ќалыптастыру, аталєан азаматтарды есепке алу жјне аудандыќ Еѕбек даѕќы таќтасына енгізу туралы кујліктерді беру барысы туралы есептілікті ќўру бойынша жўмысты ўйымдастырады. Мемлекеттік органдарєа уаќытында есеп беруді, ќызметі нјтижесінде жинаќталєан ќўжаттардан тўратын мўраєат ќорыныѕ саќталуын жјне ќўжаттаманыѕ мемлекеттік мўраєатќа тапсырылуын, бґлімде электрондыќ ќўжат айналымыныѕ енгізілуін ќамтамасыз етеді. Мемлекеттік ќызметшілерге ќўзыретіне кіретін мјселелер бойынша консультациялар береді, ауылдыќ округ жјне ауыл јкімдері аппараттарыныѕ, аудандыќ бґлімдердіѕ ќызметшілеріне, ќоєамдыќ ўйымдарєа, сайлау комиссияларына ґз ќўзыреті шегінде јдістемелік жјне тјжірибелік кґмек кґрсетеді. Бґлімніѕ ќўзыретіне кіретін мјселелер жґнінде аудан јкімі шешімдері мен ґкімдерініѕ, аудан јкімі аппараты басшысы бўйрыќтарыныѕ жобаларын дайындайды. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (экономикалыќ, заѕгерлік, техникалыќ, ауыл шаруашылыєы, жергілікті мемлекеттік басќару, педагогикалыќ). Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. 1) Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес; 2) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi екi жылдан кем емес; 3) жоєары жјне жоєары оќу орындарынан кейiнгi бiлiм баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жанындаєы бiлiм беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтауы; 4) єылыми дјрежесiнiѕ болуы.Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. «Павлодар ауданыныѕ ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімі» ММ басшысы. Санаты Е-R-1. Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 109548 теѕгеден 147986 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Бґлім ќызметін їйлестіреді жјне басќарады, ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімініѕ жауапты ќызметкерлерін ќызметке таєайындайды жјне ќызметінен босатады. Барлыќ органдар мен ўйымдарда ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімініѕ мїддесін білдіреді. ЌР «Ќазаќстан Республикасындаєы сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс ќызметі туралы» Заѕыныѕ, ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы саласындаєы басќа да нормативтік ќўжаттардыѕ, маќсатты баєдарламалардыѕ орындалуына баќылау жасайды. Жоєары тўрєан мемлекеттік органдарєа, аудан јкіміне ќажетті аќпараттар мен есептілікті уаќытында тапсыруды ќамтамасыз етеді. Аудан аумаєында сјулет, ќала ќўрылысы жјне ќўрылыс саласындаєы мемлекеттік саясаттыѕ жїргізілуін ќамтамасыз етеді. Сјулет жјне ќўрылыс ќызметі мјселелеріне жататын тауарлар, жўмыстар мен ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу жґніндегі конкурстардыѕ ґткізілуіне жјне шарттардыѕ жасалуына баќылау жасайды. Аудан аумаєында сјулет жјне ќала ќўрылысы ќызметі мјселелеріндегі заѕнама нормаларын, мемлекеттік нормативтерді, сондай-

аќ, белгіленген тјртіпте бекітілген сјулет, ќала ќўрылысы жјне басќа жобалыќ ќўжаттамалардыѕ саќталуына мемлекеттік баќылауды ќамтамасыз етеді. Ќўрылыс жобаларын бекітілген ќала ќўрылысы ќўжаттамасына сјйкес іске асыруєа, ќала ќўрылысы тјртібініѕ, аумаќтыќ ќўрылыс ережелерініѕ саќталуына ќадаєалау жасайды. Объектілер мен кешендерді орналастыру жґнінде ўсыныс дайындайды, ќўрылыс, кґріктендіру жјне аумаќты инженерлік ќамтамасыз ету ережелерін јзірлейді, тўрєын їй ќорын саќтау жјне ўстау жґніндегі жўмысты їйлестіреді. Мемлекеттік ќала ќўрылысы кадастрын жїргізуді ќамтамасыз етеді. Объектілер ќўрылысы мјселесі бойынша ќызметті јдістемелік басќаруды жјне їйлестіруді жїзеге асырады. Жаѕа ќўрылысты, сондай-аќ бар ќўрылымдар мен єимараттарды кеѕейту, жаѕарту, ќайта ќўру, ќалпына келтіру жјне кїрделі жґндеуді іске асыруды, аумаќтыѕ инженерлік дайындыєын, ќўрылысы аяќталмаєан объектілерді тоќтатуды, объектілерді бўзу жўмыстары кешенініѕ ґткізілуін ўйымдастырады . Мемлекеттік мекемені ќаржыландыруєа бґлінген бюджет ќаражатын уаќытында игеру жґніндегі іс-шараларды жїзеге асырады. Мемлекеттік мекеменіѕ Жедел жоспарын јзірлеу жјне оны іске асыру барысына баќылау жасайды. Ќызметі нјтижесінде жинаќталєан ќўжаттардан тўратын мўраєат ќорыныѕ саќталуын жјне ќўжаттаманыѕ мемлекеттік мўраєатќа тапсырылуын, мемлекеттік мекемеде электрондыќ ќўжатайналымын енгізуді ќамтамасыз етеді. Ќўрылыс, сјулет жјне ќала ќўрылысы бґлімініѕ жауапты ќызметкерлері арасында міндеттерді їлестіреді, тиісті атќарушылыќ жјне еѕбек тјртібін ќамтамасыз етеді. Ќўзыреті бойынша азаматтардыѕ ґтініштерін ќарауды ќамтамасыз етеді. Ќўзыреті бойынша мемлекеттік ќызметтіѕ сапалы ўсынылуын баќылауды ќамтамасыз етеді. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары білім (техникалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару, инженер-жерге орналастырушы). Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс. 1) мемлекеттiк ќызмет ґтiлi їш жылдан кем емес; 2) жоєары немесе жоєары оќу орындарынан кейiнгi бiлiм баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi жанындаєы бiлiм беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес; 3) єылыми дјрежесiнiѕ болуы; 4) мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтiлi бiр жылдан кем емес; 5) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi тґрт жылдан кем емес, оныѕ iшiнде басшылыќ лауазымдарда бiр жылдан кем емес. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер туралы» Заѕдарын жјне осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/ 32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттарды конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ўсынылуы керек. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) белгіленген нысандаєы ґтініш; 2) белгіленген нысандаєы 3х4 їлгідегі суретпен толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек кітапшасыныѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

www.saryarka-samaly.kz

«Павлодар облысыныѕ ауыл шаруашылыєы басќармасы» ММ, Павлодар ќ., Ленин к., 61, каб.308, телефон: 650657, факс 327232, электрондыќ мекен-жай: kense.dsh@pavlodar.gov.kz, «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарына ашыќ конкурс жариялайды: Басќарма басшысыныѕ орынбасары, санаты D-О-2 (13-1-1). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына ќарай - 125564 теѕгеден 169767 теѕгеге дейін. Функциялыќ міндеттері: Экономика саласында жедел басќаруды жїзеге асыру; ауыл шаруашылыєын дамытудыѕ басымдыќты ґѕірлік кешендік баєдарламаларын дайындау, іске асыру жјне олардыѕ орындалуын талдау; ауыл шаруашылыєы ґндірісін дамыту бойынша облыстыѕ индикативтік жоспарын дайындау; ауыл шаруашылыєын дамыту жґнінде бюджеттік баєдарламаларды дайындауєа жјне іске асыруєа ќатысу; бюджеттен бґлінетін ќаражаттыѕ маќсатты пайдаланылуын баќылауды жїзеге асыру; ауыл шаруашылыєын дамыту жґніндегі бюджеттік баєдарламаларды дайындауєа жјне іске асыруєа ќатысу; ќолданыстаєы заѕнамамен жјне лауазымдыќ нўсќаулыќпен ќарастырылєан ґзге де ґкілеттіктерді атќару. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Жоєары бiлiм (мемлекеттік жјне жергілікті басќару, экономикалыќ, ауылшаруашылыќ, техникалыќ). Мемлекеттiк ќызмет ґтiлi їш жылдан кем емес, не жоєары оќу орындарынан кейiнгi бiлiм баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасы Президентiнiѕ жанындаєы бiлiм беру ўйымдарында мемлекеттiк тапсырыс негiзiнде немесе шетелдiѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґнiндегi республикалыќ комиссия бекiтетiн басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес немесе єылыми дјрежесiнiѕ болуы, немесе мемлекеттiк органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтiлi бiр жылдан кем емес, немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтiлi тґрт жылдан кем емес, соныѕ iшiнде басшылыќ лауазымдарда бiр жылдан кем емес. Компьютерде жўмыс істей білуі. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Нормативтiк ќўќыќтыќ актiлер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ

мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген Јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасу конкурсын ґткізу жјне конкурстыќ комиссия ќўру ќаєидалары негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: - белгіленген нысан бойынша ґтініш; - кґлемі 3х4 суретімен белгіленген нысан бойынша толтырылєан сауалнама; - білімі туралы ќўжаттарыныѕ кґшірмелері, нотариалды кујландырылєан; - еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі, нотариалды кујландырылєан; - Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы жаєдайы туралы аныќтама; - Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; - шекті мјннен тґмен емес нјтижелермен тестілеуден ґткені туралы, ќўжаттарды тапсыру сјтінде јрекетті (ќолданыстаєы, кїшіндегі), сертификат. - јѕгімелесуге жіберілген їміткерлер, јѕгімелесуге рўќсат беру туралы їміткерлерге хабарлаєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде, оны «Павлодар облысыныѕ ауыл шаруашылыєы басќармасы» ММ-де ґтеді. - Азаматтар ґздерініѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейі мен беделіне ќатысты ќосымша аќпарат (біліктілікті арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар, олардыѕ кјсіптік ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер) ўсына алады. Азаматтар тезтікпеге салынєан ќўжаттарды «шабарман» ретінде немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта адресіне электрондыќ тїрде бере алады. Электрондыќ пошта бойынша конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттар берген азаматтар ќўжаттардыѕ телнўсќаларын (тїпнўсќаларын) јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынады. Ќўжаттардыѕ телнўсќаларын (тїпнўсќаларын) ўсынбаєан жаєдайда, тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.

“Павлодар облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы” ММ Жер беру жґніндегі ўсыныстарды дайындау бґлімініѕ бас маманы бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа (Д-О-4 санаты) конкурс жариялайды: Мекен-жайы: 140000 Павлодар ќ., Жеѕіс алаѕы, 17, 316а каб. тел/факс (7182)32-77-78, e-mail:org.uzo@pavlodar.gov.kz Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґткерген жылдарына байланысты 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Облыстыѕ жергілікті атќарушы органдарына ўсыныстар мен шешім жобаларын дайындауды жїзеге асыру жјне материалдарды зерделеу: магистральды ќўбырларды салу, жергілікті маќсаттаєы ерекше ќорєалатын табиєи аумаќ жерін ќўру жјне кеѕейту їшін жер учаскелерін беру жјне мјжбїрлеп алу; мўнай жјне газ ґѕдеу объектілерін салуєа, мемлекеттік єылыми-зерттеу ўйымдары мен олардыѕ тјжірибе шаруашылыќтарына, сондай-аќ мемлекеттік тўќым ґсіру шаруашылыќтары мен асыл тўќымды мал зауыттарына жер учаскелерін беру жґнінде. Ерекше ќорєалатын табиєи аумаќ жерін ќўру, ќорєаныс ќажеттілігіне байланысты іздестіру жўмыстарын жјне ісшараларды жїргізуге жер учаскелерін пайдалануєа рўќсат беру жґнінде ўсыныс енгізу. Басшылыќќа алынєан мјселелер бойынша аныќтама жјне аќпаратты материалдар дайындауды жјне хат алмасуды жїзеге асыру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: - Жоєары: жерге орналастырушы, ауылшаруашылыќ (агрономия), заѕгер, мемлекеттік жергілікті басќару. Ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі: мемлекеттiк ќызмет ґтiлi бiр жылдан кем емес кезінде жерге орналастырушы, ауылшаруашылыќ (агрономия), заѕгер немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екi жылдан кем емес жўмыс ґтiлi бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі бiлiмi барларєа рўќсат етiледi. - Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызметі туралы», "Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы", "Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы", «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан–2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Конкурс “Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа арналєан конкурс ґткізу ережесі” негізінде жїргізіледі (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі Ќазаќстан Республикасы агенттігініѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурстыќ ќўжаттарды ќабылдау мерзімі – конкурсты ґткізу туралы хабарламаныѕ шыєу кїнінен бастап 10 жўмыс кїні. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) белгіленген їлгі бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органдар бекіткен нысан бойынша 3x4 їлгіде фотосуретті ќоса толтырылєан анкета; 3) нотариалды тїрде бекітілген білімі туралы ќўжаттыѕ кґшірмесі; 4) нотариалды тїрде бекітілген еѕбек ќызметін растайтын ќўжат кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыєыныѕ жаєдайы туралы аныќтама; 6) жеке кујлік кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтіне жарамды нјтижелері ќажетті маєынадан кем емес тестілеуді ґту туралы сертификат; Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны «Павлодар облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» ММ-де јѕгімелесуге жіберілгені туралы хабарландыру алудан кейін бес жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар тезтікпеге салынєан ќўжаттарды ќўжаттар ќабылдау мерзімінде ќолєа немесе почта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды электрондыќ тїрде хабарламада кґрсетілген электрондыќ мекен-жайєа жолдаулары мїмкін. Конкурста ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ тїрде тапсырєан азаматтар ќўжаттар тїпнўсќасын јѕгімелесудіѕ басталу кїнінен 1 кїннен кем емес мерзімде ўсынулары ќажет. Ќўжаттар тїпнўсќасын ўсынбау жаєдайында јѕгімелесуге жіберілмейді.

ШЖЌ «Павлодар облыстыќ балалар ауруханасы» КМК келесі медициналыќ кґмектіѕ тїрлері бойынша тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілді кґлемін кґрсету жґніндегі ќызметтерді ўсынады: білікті кґмек, мамандандырылєан кґмек, жоєары мамандандырылєан кґмек; медициналыќ кґмектіѕ тїрлері бойынша: стационарлыќ кґмек пен стационаралмасымды кґмек, соныѕ ішінде ЖММК келесі технологиялары бойынша: 1) Ґзге сїйектерге сыртќы бекіту ќўралын ќолдану, 2) Оќшаулы экстрамедуллярлыќ имплантпен іштен бекітілген басќа наќты сїйектіѕ сїйек сыныќтарыныѕ ашыќ репозициясы, 3) Торакопластика, 4) Бїйрек жылауыєы ќабырєасыныѕ ретроперитонеалдыќ диссекциясы (лапароскопиялыќ резекциясы), 5) Фрагменттеусіз тері арќылы нефростомия. «Павлодар облысыныѕ жер ќатынастары басќармасы» ММ мемлекеттік ќызметкерлер тарапынан Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызметкерлерініѕ Ар-намыс кодексін, Ќазаќстан Республикасыныѕ мемлекеттік ќызмет туралы жјне сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы заѕнамаларын бўзу фактілері орын алєан жаєдайда 32-90-78 сенім телефонына хабарласуєа болады»;


ЖАРНАМА

28 ќаѕтар, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz «Павлодар ќаласы атќарушылыќ округініѕ жеке сот орындаушысы Онтаев Е.П., 27.04.2011 ж. лицензия №026, тыйым салєан мїліктерді сату бойынша саудасаттыќ жариялайды. Сауда-саттыќ 2014 жылы 12 аќпанда саєат 10.00-де мына мекен-жайда ґтеді: Павлодар ќ., 1 Май к-сі, 189-їй, 305-кеѕсе. «Аєылшындыќ» баєаны жоєарылату јдісімен: 1. К.Т.Амированыѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Амирова К.Т. №1 Лот, Hyundai Santa Fe маркалы транспорттыќ кґлік, МТНБ S 907 OXM, техникалыќ жаєдайы ќанаєаттандырарлыќ, тўрєан жері: Павлодар ќ., Суворов к., 13/2 єимарат, бастапќы баєасы 3388000 теѕге; 2. Камалетдинов Рамиль Ниязовичтіѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкерлер «Иртыш-Ет» ЖШС, Агрофирма «RZR» ЖШС, «SEBER» ЖШС, Камалетдинов Р.А., Камалетдинова Л.В. №2 Лот, їш бґлмелі пјтер, жалпы аумаєы 64,70 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., И.Байзаќов к., 137-їй, 86 п., бастапќы баєасы - 6587000 теѕге. "Голландтыќ" тґмендету јдісімен 3. Ельтаева Фарида Денисовнаныѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкерлер Ельтаева Ф.Д. жјне Ельтаев А.О. №3 Лот, жылжымайтын мїлік, тўрєын емес їйжайлар, бесінші ќабатта орналасќан, жалпы ауданы 172,4 ш.м., ауданы 0,00993 га жер теліміне уаќытша пайдалану ќўќыєымен, орналасќан мекен-жай: Павлодар ќ., Крупская к., 76-їй, бастапќы баєасы13438000 теѕге; 4. Булкенова Роза Кажымухановнаныѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Булкенова Р.К. №4 Лот, жылжымайтын мїлік, бір бґлмелі пјтер, жалпы ауданы 30,1 ш.м., тўрєын жай ауданы 17,6 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., Торайєыров к., 103-їй, 9 п., бастапќы баєасы-4300000 теѕге; 5. Музапаров Токжан Шаматовичтіѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер ЖК Музапаров Т.Ш. №5 Лот, жылжымайтын мїлік, бес бґлмеден тўратын тўрєын їй, жалпы ауданы 165,6 ш.м., тўрєын жай ауданы 101,0 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ, Байзаќов к., 78-їй, бастапќы баєасы39301636 теѕге; 6. Андрусенко Василий Павловичтіѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер ЖК Андрусенко В.П. №6 Лот, тґрт бґлмелі пјтер, жалпы аумаєы 78,3 ш.м., оныѕ ішінде тўрєын жайы 53,2 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., М. Горький к., 37-їй, 89 п., бастапќы баєасы-10478100 теѕге, 7. Алемханова Алевтина Аскаровнаныѕ тыйым салынєан мїлігі, борышкер «Айтуаров» ШЌ №7 Лот, екі бґлмелі пјтер, жалпы аумаєы 47,5 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Екібастўз ќ., Шешембеков к., 19, 55 п., бастапќы баєасы-3278914 теѕге. 8. ТОО «МилкКом» тыйым салынєан мїлкі, борышкер ТОО «МилкКОМ» №8 Лот, Фэй-То маркалы тіркеуіш, 2007 ж.ш., мемлекеттік тіркеу нґмірі 3704SC, бастапќы баєасы -807116 теѕге; №9 Лот, Фэй-То маркалы тіркеуіш, 2007 ж.ш., мемлекеттік тіркеу нґмірі 3704SC, бастапќы баєасы519635 теѕге; №10 Лот, Фэй-То маркалы тіркеуіш, 2007 ж.ш., мемлекеттік тіркеу нґмірі 3704SC, бастапќы баєасы284918 теѕге; №11 Лот, Фэй-То маркалы тіркеуіш, 2007 ж.ш., мемлекеттік тіркеу нґмірі 3704SC, бастапќы баєасы489335 теѕге; №12 Лот, Фэй-То маркалы тіркеуіш, 2007 ж.ш., мемлекеттік тіркеу нґмірі 3704SC, бастапќы баєасы284918 теѕге; 9. Б.С. Сарсекеевтіѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Сарсекеев Б.С. №13 Лот, кондитерлік цех єимараты, жалпы ауќымы 394,50 ш.м., ауќымы 0,02090 га тиесілі жер телімі, кадастрлік №14-218-014-351, орналасќан мекенжайы: Павлодар ќ., Толстой к., 90/1 їй, бастапќы баєасы - 21402886 теѕге, 10. А.Н.Водопьяновтыѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Водопьянов А.Н. №14 Лот, екі ќабатты тўрєын їй, жалпы ауќымы 381,30 ш.м., тўрєын 163,20 ш.м., тґрт бґлмеден тўрады, гараж, ќоршау, орналасќан жеке тўрєын їйді тўрєызуєа жјне ќызмет етуге арналєан жер телімі ауќымы 0,1 га, орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., Проезд «Т» к., 1-їй, бастапќы баєасы-15613300 теѕге; 11. Г.Е. Исатаеваныѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Исатаева Г.Е. №15 Лот, кафе-бар тўрєын емес єимараты, ауќымы 197,5 ш.м., оныѕ ішінде саудалыќ єимарат ауќымы 137,8 ш.м., ауќымы 0,5 га, тиесілі жер телімімен, орналасќан мекен-жайы: Павлодар облысы, Лебяжі ауданы, Шарбаќты а, Павлодар–Семей автотрассасыныѕ бойында, бастапќы баєасы - 2743000 теѕге; 12. А.Р.Симонянныѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Симонян А.Р. №16 Лот, бес тўрєын бґлмеден тўратын їй, асхана жјне басќа да ќосалќы бґлмелер, жалпы ауќымы 127,2 ш.м., тўрєын 77,7 ш.м, тиесілі жер телімі, ауќымы 0,05 га, орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., Томская к. 100, бастапќы баєасы-9448458 теѕге; 13. М.С. Айтуаровтыѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер КХ Айтуаров Е.С. №17 Лот, 4-бґлмелі пјтер, жалпы ауќымы 78,3 ш.м., тўрєын жайы 50,1 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., Катаев к., 46/1, 17 п., бастапќы баєасы9144861 теѕге; 14. Дробитько Оксана Юрьевнаныѕ тыйым салынєан мїлкі, борышкер Дробитько О.Ю. №18 Лот, жылжымайтын мїлік, їш бґлмелі пјтер, жалпы ауданы 47,9 ш.м., тўрєын жай ауданы 31,6 ш.м., орналасќан мекен-жайы: Павлодар ќ., Мира к., 21-їй, 110 п., бастапќы баєасы- 4196243 теѕге; Сауда-саттыќќа ќатысу їшін бастапќы ќўнныѕ 5% мґлшеріндегі кепілдік жарнаны Жеке сот орындаушысы Онтаев Ерлан Пернешовичтіѕ аєымдаєы шотына, ЖШН 770506301652, ИИК KZ1194812KZT22040394, «Евразийский Банк» АЌ ПФ, БИК EURIKZKA, Кбе 19 реквизиттері арќылы тґлеуі ќажет. 5% мґлшеріндегі кепілдік жарна арыз берушілердіѕ банктік шотын растайтын аныќтама жјне аќшаны аударуєа ўсталатын банктік тґлемді тґлеген соѕ ќайтарылады. Тґлемге арналєан соманы енгізген кезде лоттыѕ нґмірін, борышкер меншік иесі мен мїліктіѕ атауын кґрсету ќажет. Аукцион заттарымен танысу уаќыты кїн сайын саєат 9.00-ден 17.00-ге дейін Павлодар облысы, жеке сот орындаушысы кеѕсесіне хабарласу керек. Ґтінімдер ќабылдау хабарландыру жарияланєан кезден бастап 2014 ж. аќпанныѕ 11-і кїні сає. 10.00-ге дейін, Павлодар ќ. 1 Май к. 189, 305 кеѕсесі мекенжайында жїргізіледі. Ќажетті аќпаратты мына телефоннан алуєа болады: 8 (7182) 65-33-82. Бўл жарияланым атќару ґндірісі тараптарыныѕ аталєан мїліктерді сатудыѕ басталєандыєы туралы ресми хабары болып табылады.»

«Частный судебный исполнитель Павлодарского городского исполнительного округа Онтаев Е.П., лицензия № 026 от 27.04.2011 года объявляет публичные торги арестованных имуществ. Торги состоятся в 10.00 часов 12 февраля 2014 года, по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая 189, офис 305. Методом повышения «Английский»: 1. арестованное имущество Амировой К.Т., должник Амирова К.Т. Лот №1, транспортное средство марки Hyundai Santa Fe, ГРНЗ S 907 OXM, в удовлетворительном техническом состоянии, находящегося по адресу г. Павлодар, ул. Суворова 13/2, со стартовой стоимостью3388000 тенге; 2. арестованное имущество Камалетдинова Рамиля Ниязовича, должники ТОО «Иртыш-Ет», ТОО Агрофирма «RZR», ТОО «SEBER», Камалетдинов Р.А., Камалетдинова Л.В. Лот №2, трехкомнатная квартира общей площадью 64,70 кв.м., расположенная по адресу г. Павлодар, ул. И. Байзакова, д. 137, кв. 86, со стартовой стоимостью6587000 тенге. Методом понижения «Голландский»: 3. арестованное имущество Ельтаевой Фариды Денисовны, должники Ельтаева Ф.Д. и Ельтаев А.О. Лот №3, недвижимое имущество, в виде нежилых помещений, расположенные на пятом этаже, общей площадью 172,4 кв.м., с правом аренды на земельный участок площадью 0,00993 га, находящееся по адресу: г. Павлодар, ул. Крупской, 76, со стартовой стоимостью13438000 тенге; 4. арестованное имущество Булкеновой Розы Кажымухановны, должник Булкенова Р.К. Лот №4, недвижимое имущество, в виде однокомнатной квартиры, общая площадь 30,1 кв.м., жилая 17,6 кв.м., находящееся по адресу: г. Павлодар, ул. Торайгырова, д. 103, кв. 9, со стартовой стоимостью4300000 тенге; 5. арестованное имущество Музапарова Токжана Шаматовича, должник ИП Музапаров Т.Ш. Лот №5, недвижимое имущество, в виде жилого дома, состоящий из пяти комнат, общая площадь 165,6 кв.м., в т.ч. жилая 101,0 кв.м., расположенная по адресу: г. Павлодар, ул. Байзакова, д. 78, со стартовой стоимостью-39301636 тенге; 6. арестованное имущество Андрусенко Василия Павловича, должник ИП Андрусенко В.П. Лот №6, четырехкомнатная квартира, общая площадь 78,3 кв.м., в том числе жилая 53,2 кв.м., находящаяся по адресу: г. Павлодар, ул. М. Горького, д. 37, кв. 89, со стартовой стоимостью-10478100 тенге, 7. арестованное имущество Алемхановой Алевтины Аскаровны, должник КХ «Айтуаров» Лот №7, двухкомнатная квартира, общей площадью 47,5 кв.м., расположенная по адресу: г. Экибастуз, ул. Шешембекова 19, кв. 55, со стартовой стоимостью3278914 тенге. 8. арестованное имущество ТОО «МилкКом», должник ТОО «МилкКОМ» Лот №8, прицеп марки Фэй-То, 2007 г.в., государственный регистрационный номер 3704SC, со стартовой стоимостью-807116 тенге; Лот №9, прицеп марки Фэй-То, 2007 г.в., государственный регистрационный номер 3702SC, со стартовой стоимостью-519635 тенге; Лот №10, прицеп марки Фэй-То, 2007 г.в., государственный регистрационный номер 3703SC, со стартовой стоимостью-284918 тенге; Лот №11, прицеп марки Фэй-То, 2007 г.в., государственный регистрационный номер 3705SC, со стартовой стоимостью-489335 тенге; Лот №12, прицеп марки Фэй-То, 2007 г.в., государственный регистрационный номер 3701SC, со стартовой стоимостью-284918 тенге; 9. арестованное имущество Сарсекеева Б.С., должник Сарсекеев Б.С. Лот №13, здания кондитерского цеха, общей площадью 394,50 кв.м., соответствующим земельным участком площадью 0,02090 га, кадастровый №14-218014-351 расположенное по адресу: г. Павлодар, ул. Толстого 90/1, со стартовой стоимостью-21402886 тенге, 10. арестованное имущество Водопьянова А.Н., должник Водопьянов А.Н. Лот №14, двухэтажный жилой дом, общей площадью 381,30 кв.м., жилой 163,20 кв.м., состоящий из четырех комнат, с земельным участком для строительства и обслуживания индивидуального жилого дома, площадью 0,1 га, на котором имеются: гараж, ограждение, находящиеся по адресу: г Павлодар, ул. Проезд «Т», д. 1, со стартовой стоимостью-15613300 тенге; 11. арестованное имущество Исатаевой Г.Е., должник Исатаева Г.Е. Лот №15, нежилое помещение кафе-бара, площадью 197,5 кв.м., в том числе торговой площадью 137,8 кв.м., с земельным участком площадью 0,5 га, расположенные по адресу: Павлодарская область, Лебяжинский район, с. Шарбакты, вдоль автотрассы г. Павлодар – г. Семей, со стартовой стоимостью-2743000 тенге; 12. арестованное имущество Симонян А.Р. Лот №16, жилой дом, состоящий из пяти жилых комнат, кухни и других побсобных помещений, общей площадью 127,2 кв.м., жилой площадью 77,7 кв.м., расположенный на земельном участке, мерою 0,05 га, находящийся по адресу: г. Павлодар, ул. Томская,100, со стартовой стоимостью 9448458 тенге; 13. арестованное имущество Айтуарова М.С., должник КХ Айтуаров Е.С. Лот №17, 4-х комнатная квартира, общей площадью 78,3 кв.м., жилой 50,1 кв.м., находящаяся по адресу: г. Павлодар, ул. Катаева, д. 46/1, кв. 17, со стартовой стоимостью-9144861 тенге; 14. арестованное имущество Дробитько Оксаны Юрьевны, должник Дробитько О.Ю. Лот №18, недвижимое имущество, в виде трех комнатной квартиры, общей площадью 47,9 кв.м., жилой 31,6 кв.м., находящееся по адресу: г. Павлодар, ул. Мира,21, кв. 110, со стартовой стоимостью-4196243 тенге; Заявки принимаются частным судебным исполнителем Онтаевым Е.П. с момента опубликования объявления, прием заканчивается до 10.00 часов 11 февраля 2014 года, по адресу: г. Павлодар, ул. 1 Мая, д.189, офис 305. Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 5 % от стартовой стоимости лота на текущий счет Частного судебного исполнителя Онтаева Ерлана Пернешовича, ИИН 770506301652, ИИК KZ1194812KZT22040394, ПФ АО «Евразийский Банк», БИК EURIKZKA, Кбе 19. Возврат 5 % взноса осуществляется после предоставления заявителями справки о наличии банковского счета и оплаты услуг Банка по осуществлению перевода денег. При внесении суммы в назначение платежа необходимо указывать номер лота, собственникадолжника и наименование имущества. Время ознакомления с предметом аукциона ежедневно с 9.00 до 17.00 часов. Необходимую информацию можете получить по телефону 8 (7182) 65-33-82. Данная публикация является официальным уведомлением сторон исполнительного производства о начале реализации указанного имущества.

11

Тїсіпбай тегі Ќорлан анамызды ќўттыќтаймыз! Павлодар ауданы, Кеѕес ауылыныѕ тумасы, Новоямышево ауылыныѕ тўрєыны, аяулы анамыз, ардаќты јжеміз Тїсіпбай тегі Ќорланды 86 жасќа толуымен ќўттыќтаймыз. Он перзентті дїниеге јкелген алтын ќўрсаќты анамыз бїгінде јлдиімен немере шґберелерін јлпештеген јжеге айналды. Осынау мерейлі мереке кїні Сізге зор денсаулыќ, баянды баќыт тілейміз! Адам болдыќ ананыѕ арќасында, Тјрбиесі бойыѕнан тарќасын ба?! Аяулы ана, јже боп жїре берші, Немере мен шґбере ортасында. Тілек білдіруші: ўлы – Базарбай, келіні – Сјуле, ќызы – Алмагїл, немерелері – Алтынбек, Динара.

ХАБАРЛАНДЫРУ Назарбаев Зияткерлік мектебі 7-сынып оќушыларына іріктеу конкурсын жариялайды. Ќўжаттарды ќабылдау 5 аќпанєа дейін, келесі мекен-жай бойынша ќабылданады: Павлодар ќ., Ткачев кґшесі, 16/2. тел.: 8 (7182) 70-47-40 www.nis.edu.kz

«Сїт» Акционерлік ќоєамы «Компрессорлыќ телімніѕ ќайта ќўру жасалуы бойынша ќоршаєан ортаны ќорєау іс-шараларыныѕ жоспары» ќоєамдыќ тындауын ґткізу туралы хабарлайды. Акционерное общество «Сїт» объявляет о проведении общественных слушаний по вопросу обсуждения «Плана мероприятий по охране окружающей среды при проведении реконструкции компрессорного участка.

140002, Павлодар ќаласы, Иса Байзаќов кґшесі, 151/2, kense.dz@pavlodar.gov.kz. «Павлодар облысыныѕ денсаулыќ саќтау басќармасы» ММ-сі республикалыќ бюджет ќаражатынан 2014 жылєа арналєан тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілді кґлемін кґрсету бойынша келесі медицина ўйымдарымен медициналыќ ќызмет кґрсетуге шарт жасалєандыєын хабарлайды: 1. ШЖЌ «Є.Сўлтанов атындаєы Павлодар облыстыќ ауруханасы» КМК 2. ШЖЌ «Павлодар облыстыќ балалар ауруханасы» КМК 3. ШЖЌ «Павлодар облыстыќ диагностикалыќ орталыєы» КМК 4. ШЖЌ «Павлодар облыстыќ онкологиялыќ диспансері» КМК 5. ШЖЌ «Павлодар облыстыќ ќан орталыєы» КМК 6. «Павлодар облыстыќ стоматологиялыќ поликлиникасы» КМЌК 7. ШЖЌ «№ 1 Павлодар ќалалыќ ауруханасы» КМК 8. «Павлодар ќалалыќ балаларды оѕалту орталыєы» КМЌК 9. ШЖЌ «Павлодар ќаласыныѕ №1 емханасы» КМК 10. «Павлодар ќаласыныѕ №2 поликлиникасы» КМЌК 11. «Павлодар ќаласыныѕ №3 емханасы» КМЌК 12. ШЖЌ «Павлодар ќаласыныѕ №4 емханасы» КМК 13. ШЖЌ «Павлодар ќаласыныѕ №5 емханасы» КМК 14. ШЖЌ «Екібастўз ќалалыќ ауруханасы» КМК 15. ШЖЌ «Екібастўз перзентханасы» КМК

16. ШЖЌ «Екібастўз ќаласыныѕ №1 емханасы» КМК 17. ШЖЌ «Екібастўз ќаласыныѕ №2 емханасы» КМК 18. «Екібастўз ќаласыныѕ №3 поликлиниканасы» КМЌК 19. ШЖЌ «Аќсу орталыќ ауруханасы» КМК 20. «Аќтоєай орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 21. «Баянауыл орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 22. ШЖЌ «Железин орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМК 23. «Ертіс орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 24. «Качир орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 25. «Лебяжі орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 26. «Май орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 27. «Павлодар ауданыныѕ поликликаасы» КМЌК 28. ШЖЌ «Успен орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМК 29. «Шарбаќты орталыќ аудандыќ ауруханасы» КМЌК 30. «Апаттар медицинасыныѕ темір жол госпитальдары» Акционерлік ќоєамыныѕ филиалы – «Павлодар темір жол ауруханасы» 31. «Гулливер» фирмасы ЖШС 32. «Стоматология» ЖШС 33. «Эсте-Дент» ЖШС 34. ЖК Агимбеков А.Т. Ќосымша мјліметтер мен аныќтамаларды 8(7182) 675113, 8(7182) 653876 телефондары бойынша алуєа болады.

Альжанова Айгуль Тулюбековна ЖК, ЖСН 700206401487, Павлодар облысы, Павлодар ќ., Естай к-сі.,142, 275 п. конкурстыќ басќарушысы А.Т. Альжанова Ж.К. борышкердіѕ мїлкін (активтерін) сату бойынша сауда-саттыќтыѕ жїргізілетіндігі туралы хабарлайды, ол Павлодар ќ., Достоевский к-сі,72-їй, мекен-жайы бойынша 2014 ж. 20 аќпанда саєат 11.00-де ґткізіледі. Борышкердіѕ негізгі ќызмет тїрі – бґлшектік сауда. Мїлік сауда-саттыќќа екі лотпен ќойылады. №1 Лот - 3 бґлмелі пјтер, Павлодар ќ. Естай к-сі,142, 275-п. орналасќан, жалпы алаѕ 65,0. голландтыќ јдісі, бастапќы баєасы-7592003 теѕге, еѕ тґменгі баєасы - 5214000 теѕге. №2 Лот - 3 бґлмелі пјтер. Павлодар ќ. Естай к-сі, 83, 287 п. орналасќан, жалпы алаѕ.65,2, голландтыќ јдісі, бастапќы баєасы7615424 теѕге, еѕ тґменгі баєасы - 5230000 теѕге. Кепілдік жарна KZ546010241000038399, БИК HSBKKZKX, БСН 961141000047 Павлодар каласындаєы «Ќазаќстан Халыќ Банкі» АЌ филиалындаєы банк шотына лоттыѕ еѕ тґменгі баєасыныѕ 10% тґленеді. Мїлікті сатудыѕ ерекше шарттары жјне сатып алушыларєа ќойылатын ќосымша талаптар: жоќ. Ґтiнiмдер ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысуєа тiлек бiлдiрушi тўлєаларды тiркеу осы хабарлама жарияланєан кїннен кейінгі кїннен бастап, Павлодар ќ., Достоевский к-сі, 72-їй, тел. 8 (7182) 62-96-19, мекен-жайы бойынша жўмыс кїндері саєат 9.00-ден бастап саєат 18.00-ге дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00ден бастап саєат 14.00-ге дейін. Ґтiнiмдерді ќабылдау жјне сауда-саттыќќа ќатысушыларды тіркеу сауда-саттыќ басталєанєа дейiн бiр саєат бўрын аяќталады. Сауда-саттыќќа ќатысушы ретінде тіркелу їшін ќўжаттар ґзімен не їшінші тўлєаныѕ ґкілеттігі бойынша ґкілдігі тиісті тїрде ресімделген болса, сауда-саттыќты ўйымдастырушыєа ўсынылады. Ќосымша аќпаратты Павлодар ќ., Достоевский к-сі, 72-їй, тел.8 (7182) 62-96-19, мекен-жайы бойынша алуєа болады. Конкурсты ўйымдастыру бойынша шаєымдар «ЌР ЌМ Салыќ Комитетініѕ Павлодар облысы бойынша салыќ департаменті» ММ Павлодар ќ, Ленин кґшесі, 57, тел 8 (7182) 32-13-59, эл.пошта taxpavlodar@mgd.kz мекен-жайы бойынша жўмыс кїндері саєат 9.00-ден 18.30-єа дейін ќабылданады, тїскі їзіліс саєат 13.00-ден 14.30-єа дейін.

Конкурсный управляющий ИП Альжанова А.Т., Павлодарская область г. Павлодар, ул. Естая,142, кв.275 ИИН 700206401487, сообщает о проведении торгов по реализации имущества (активов) должника, ИП Альжанова Айгуль Тулюбековна, которые состоятся 20 февраля 2014 года в 11.00 по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского,72 тел. 629619. Основной профиль деятельности должника: розничная торговля. Имущество выставляется на торги двумя лотами. Лот № 1- 3-х комнатная квартира по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, 142, кв. 275; общая пл.65,0, голландский метод, стартовая цена - 7592003 тенге, минимальная цена5214000 тенге. Лот № 2 - 3-х комнатная квартира по адресу: г. Павлодар, ул. Естая, 83 кв. 287, общая пл.65,2,голландский метод, стартовая цена – 7615424 тенге, минимальная цена5230000 тенге. Гарантийный взнос вносится на банковский счет: KZ546010241000038399, в филиале АО «Народный Банк Казахстана», г. Павлодар, БИК HSBKKZKX, БИН 961141000047 в размере 10% от минимальной цены лота. Особые условия продажи имущества и дополнительные требования к покупателям не имеется. Прием заявок и регистрация участников торгов производится со следующего дня после опубликования настоящего объявления в рабочие дни с 9.00 до 18.00, перерыв на обед с 13.00 до 14.00 по адресу: г. Павлодар, ул. Достоевского,72, тел. 8 (7182) 62-96-19. Окончание приема заявок и регистрации участников торгов производится за час до начала торгов. Документы для регистрации в качестве участника торгов представляются организатору торгов лично, либо при наличии надлежащим образом оформленных полномочий по представительству третьего лица. Дополнительную информацию можно получить по адресу ул. Достоевского,72, тел.8 (7182) 62-96-19. Претензии по организации торгов принимаются с 9.00 до 18.30 перерыв на обед с 13.00 до 14.30 по адресу: г. Павлодар, Ленина,57, ГУ «Налоговый Департамент по Павлодарской области Налогового Комитета Министерства финансов Республики Казахстан», тел 8(7182) 32-13-59. Электронная почта: taxpavlodar@mgd.kz.


ИІРІМ

28 қаңтар, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Аңыз болып

ПАРЫЗ

қалғандар! Жуырда Шарбақты ауданы Есілбай ауылында есте қаларлықтай игі іс орындалды. Ауыл мектебінің алдындағы зираттың кіре берісіне «Ер есімі – ел есінде» деген мемориалдық тақта орнатылды. Оған Ұлы Отан соғысына аттанған 217 есілбайлық азаматтың есімдері қашалып жазылған. Өткен күнге көз жүгіртер болсақ, сол боздақтардың жартысынан көбі соғыста ерлікпен қаза тапты. Ал елге аман оралғандар әр салаға қызметке орналасып, ел игілігі үшін еңбек етті.

М

емориалды тақтаның бой көтеруіне кәсіпкер Қисан Мағауұлы, еңбек ардагері Ақылбек Қабылбеков, Шолпан Сәдуова сынды ауылдың жанашыр азаматтары атсалысты. Сондай-ақ, ауыл тұрғындары – Жасұлан Әбілдин, Болат Иманғазин және Аманкелді, Қуандық Әміреновтер де өз көмектерін аяған жоқ. Мемориалды тақтаның ашылу салтанатына соғыс және еңбек ардагерлері қатысты. Тақтаға есімдері жазылған азаматтардың құрметіне ас беріліп, олардың аруақтарына Құран бағышталды.

Ж.ҚАБЫЛБЕКОВА, Шарбақты ауданы.

!

Жазылу жалғасуда! Құрметті оқырман! Облыстық «Сарыарқа самалы» газетіне 2014 жылға жазылу жалғаса беретінін еске саламыз. Басылымды «Қазпоштаның» кез келген бөлімшесі арқылы жазып алуға болады. Егер қазір жазылып қойсаңыз, туар айдың басынан қолыңызға тиетінін де еске саламыз.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

ОҚШАУ ОЙ

12

Әсемгүл ҚАБДУАХИТ

«Дымбілмес» «Біздің бала дымбілмес қой! Жасы болса, 8-ден асты. Әлі күнге дейін әріптерді шатастырады, сандарды ажыратпайды. Жұрттың баласы болса, 5 жасында сөз бен санға жүйрік, 6 жасында - Назарбаев мектебіне түсуден дәмелі. Біздің тентекке қайдан келсін бұл бақыт? Ауылдың мектебінде жүрсін солай... Өзі де тыныш, біздің құлағымыз да...» Бұл – таяуда ауылдан қонаққа келген бір туысқанымның айтқаны. Өз баласын «әсерлі» жарнамалаған ана перзентінің оқу үлгеріміндегі талай «олқылығын» тізбектеп көп сөйледі. Соңында: «Баланың оқу ынтасы жоқ болса, бізде не шара?» дегенге әкеп тіреді. Дымбілмес баласының дарынсыздығына «налыған» ананың әңгімесі осыдан біраз уақыт бұрын көрген фильмді еске түсірді. Бұл - Болливудтың танымал актері әрі режиссері Әмір Кханның «Жердегі жұлдызшалар»/«Звездочки на земле» атты туындысы. Кинофильмнің сюжеті бойынша, кішкентай балақайдың нашар оқу үлгерімі ұстаздары мен ата-анасына көптеген қиындық әкеледі. Бүлдіршін әріптерді теріс жазып, цифрларды соңынан бастап санайтын. Ата-анасы болса, мұны тентектікке балайды. Кейін ұлдарының «еркелігін» көтере алмай, оны шалғайдағы интернатқа жібереді. Бұл жайт баланың одан сайын тұйықталуына, қоғамнан алшақтауына әкеледі. Мұндағы ұстаздар мен қатарластар да оны «дымбілмес» деп санайды. Осы кезде білім орнына жаңа мұғалім келді. Күндердің бірінде жас ұстаз «оқшауланып» жүрген оқушысының сурет салу қабілетін байқайды. Әлгі мұғалім балаға әріп пен санды үйретудің «өзгеше» әдістемесін қолдануға көшеді. Оқушысының аяққолына әріп, сан жазып, сурет өнерін пайдаланады. Әлгі баланың «дислексия» ауруына шалдыққаны белгілі болды. Ұстаз бұл ретте де шәкіртінен үміт үзбей, бүлдіршіннің шын мәнінде дарынды екенін дәлелдеп шығады. Режиссердің мақсаты да осы еді – көрерменге оқу-білімге ынтасыз бала жоқ екенін, бастысы - оған дұрыс жол таба білу қажет екенін түсіндіру. Фильмде сөз болған «дислексия» ауруына тоқталсақ. Әлемде ғалымдар мен дәрігерлер бұл жайлы түрлі көзқарас ұстанады. Біреулер мұны ақыл-естің кемістігі деп білсе, басқалар бұл ауруды ақыл-естің ақпаратты өзгеше қабылдау формасына балайды. АҚШ-та дислексияға шалдыққан жасөспірімдерге арналған арнайы мектептер бар. Мұнда бүлдіршіндер оқу мен сызуды өнер арқылы таниды екен. Қорыта айтсақ, тәрбиесі қиын бала дарынсыз болып саналмауы тиіс. Ең бастысы – балаға, оның қабілетіне, күшіне сену. Әріп пен санды ажырата алмаушылық, күнделіктегі «екіліктер» - істің соңы емес. Даттың ұлы жазушысы Г.Андерсен, америкалық кинорежиссер, баршаға мәлім мультипликатор У.Дисней, қылқалам шебері, сәулетші, мүсінші, ғалым, инженер Леонардо Да Винчи, Нобель сыйлығының лауреаты, атақты физик А.Эйнштейн, аты әйгілі америкалық миллиардер Н.Рокфеллер сынды танымал адамдар да - кезінде «сөз ұқпас, әріп танымас» дымбілместердің, «ата-анасының үмітін ақтамағандардың», «қоғамға еш пайдасы жоқтардың» қатарында болып, «дислектик» диагнозын алғандар. Кім біледі? Ертеңгі күні сіздің момақан балаңыз да мықтылардың арасынан табылуы мүмкін. «Сенім» деген құдіретті күш адам баласына шөлге су тартқызып, қанатсызды ұшырып, ғарышқа сапар шектіргенін ұмытпайық. Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47763 дана, бүгінгі көлемі 3 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 171 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

27 01 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you