Page 1

Ñ

àðûàðêà

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

24

қыркүйек, сейсенбі 2013 жыл №109 (14544)

ñàìàëû

БӘРЕКЕЛДІ!

Рухани құндылық – ұлт қуаты 22 қыркүйек баянауылдықтар үшін ерекше оқиғалармен есте қалды. Бұл күні Қаныш Сәтбаевтың мемориалдық мұражайының және Мұса мырза атындағы мешіттің күрделі жөндеуден кейінгі ашылу салтанаты өтті. Аудан орталығындағы шараға халық көп жиналды. Фархат ӘМІРЕ

Мен мұндалаған мұражай

Асқарұлы Құлыбаев мәдени кешеннің жаңаша түрленіп, заманауи кейіпке енуіне, күрделі жөндеуден өтіп, қайта жабдықталуына демеушілік жасап, игі іске айрықша атсалысты. Көпшілік алдында сөз алған аймақ басшысы Ерлан Арын Тимур Асқарұлының қамқорлығына облыс жұртшылығы атынан алғыс айтты. - Елбасы Нұрсұлтан Назарбаевтың бастамасымен қолға алынған «Мәдени мұра» бағдарламасы аясында өңірімізде біршама іс тындырылды. Баянауыл жеріндегі Қаныш Имантайұлының мемориалдық мұражайының қайта жабдықталуы да осы бағдарлама шеңберінде жүзеге асты. Жалпы, өзге өңірдің адамдары Павлодар облысын Қаныш елі деп атайды. Біз осы бір атқа лайық болып, оны жас ұрпақтың санасына сіңіруіміз керек. Әр бала Қаныш ағамыздың өмір жолын, елге тигізген шапағатын тереңнен біліп, оны өз болашағына мән-мағына беретін рухани азық етуі тиіс. Сонда біз бірлігі бекем, тірлігі келісті, ұрпағы иманды ел боламыз. Қаныш ағаның мемориалдық мұражайы – еліміздегі таңдаулы мәдени кешендердің бірі. Мұндай мұражай республикада сирек кездеседі, – деді Ерлан Арын. Жалғасы 3-бетте

маты, «KAZENERGY» қауымдастығының төрағасы, «Атамекен Одағы» Қазақстанның ұлттық экономикалық палатасы төралқасының төрағасы Тимур Суреттерді түсірген – Т.Нұрғазы.

Көпшілік алдымен Қазақстан ғылымының қалыптасуына зор үлес қосқан ғұлама, еңбегін әлем мойындаған ірі тұлға, Отанына адал қызмет еткен біртуар жан, Қазақстанның тұңғыш геолог ғалымы, Қазақстан Ғылым академиясының тұңғыш президенті, даңқты жерлесіміз Қаныш Имантайұлы Сәтбаевтың мемориалдық мұражайының күрделі жөндеуден кейінгі ашылу салтанатына жиналып, атақты ғалымның қоладан құйылған мүсінінің ашылу рәсіміне куә болды. Айтулы шараға облыс әкімі Ерлан Арын, Баянауыл ауданының Құрметті азаматы, Қаныш әлемін зерттеп, академиктің өмір жолын оқырманға жеткізген жазушы Медеу Сәрсеке, ҚР Ұлттық ғылым академиясының академигі Зайролла Дүйсенбеков, Қазақ-стан Мұсылмандары діни басқармасының төрағасы, Бас мүфти Ержан қажы Малғажыұлы, Қарағанды мемлекеттік техникалық университетінің ректоры Арыстан Ғазалиев, Қаныш Имантайұлының туыстары және зиялы қауым өкілдері қатысты. Өткен тарихын қастерлеген, тұлғаларын құрметтеген халықтың келешегі – кемел, рухы – мықты. Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев: «Қанекеңнің өмір жолы - халқымыздың әр ұрпағына елін сүюдің, өз еліне аянбай қызмет етудің үлгісі. Егемен Қазақстан халқы осындай азаматымызды қадірлей білуі қажет», - деген болатын. Осы бір аталы сөзді жете түсінген елдің аяулы аза-

Келесі нөмірден күтіңіз! Шұғаның жолы

- Шұғаның жолын сіз білмейтін шығарсыз-ау... - Мен қайдан білейін, бұл жаққа бірінші келуім. - Білмессіз... Сіздер жассыздар ғой, - дедім недәуір көпті көрген үлкен адамдай көтеріліп. - «Шұғаның» әңгімесін айтсаңыз кайтеді, жол қысқарсын. - Айтайын!

Қыжыл

Елімізде мезгілінен бұрын дүниеге келген сәбилерге мемлекеттің қамқорлығы жеткілікті ме? Шала туылған балаға қатысты қандай жайттар ескерілмей келеді? Бұл мәселелер жайында газетіміздің келесі нөмірінен оқи аласыздар.

Нөмірдніаңқылы

Қазақты жамандама, қазақ бала! Халық қой қазақ деген аз-ақ қана. Мәңгілік ай астында, жер үстінде Қазақтың жанашыры - қазақ қана! Күләш АХМЕТОВА


2

АЌПАРАТ

24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Суреттерді тїсірген - Т. Нўрєазы

Бедерлі белес, жеміссіз емес!

Качир ауданы 85 жылдыќ мерейтойын атап ґтті Ґткен сенбі кїні Качир ауданы 85 жылдыќ мерейтойын тойлады. Мерекелік іс-шараларєа облыс јкімі Ерлан Арын, ґѕірдіѕ тїкпіртїкпірінен, сондай-аќ, кґрші Ресейдіѕ іргелес аймаќтарынан меймандар ќатысты.

Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ Ертіс ґзенін жаєалай орын тепкен Качир ауданыныѕ жўртшылыєы батыр бабаларды ўлыќтауды јсте естен шыєарєан емес. 85 жылдыќ мерейтойєа орай сонау сўрапыл соєыс жылдары ел мен жерді жаудан азат етуде ерлік танытќан ержїрек жерлестері мен ґѕірдіѕ ґркендеуіне сїбелі їлес ќосќан азаматтар ќўрметіне Даѕќ аллеясыныѕ ашылуы - сґзімізге дјлел. Мўнда ауданнан шыќќан 6 Кеѕес Одаєыныѕ батыры мен 8 Социалистік Еѕбек ерініѕ јрќайсысына ескерткіш белгі орнатылды. Статистикаєа їѕілсек, Ўлы Отан соєысы майданына аталмыш ауданнан 5 мыѕнан астам азамат аттанса, соныѕ екі мыѕєа жуыєы елге оралмапты. Ауданныѕ алты жауынгері еѕ жоєары јскери марапат – Кеѕес Одаєыныѕ батыры атаєына ие болєан. Олар – Григорий Кравченко, Ќўдайберген Сўраєанов, Андрей Елгин, Михаил Катаев, Иван Кривенко, Василий Степаненко. Ќайсар ўлдардыѕ ерлігін бїгінде ўрпаєы маќтан тўтады. - Елбасымыздыѕ кґреген саясатыныѕ арќасында Ќазаќ елініѕ Тјуелсіздігі ґз тўєырына мыќтап орныќты. Тарихтыѕ аќтаѕдаќ беттері ашылып, ґшкеніміз жанды, ґлгеніміз тірілді. Качир ауданыныѕ тўрєындары ґткен єасырдаєы сўрапыл соєыста ерлік танытќан батыр бабаларымен маќтанады. Соєыстан кейін де ардагер аєа-апаларымыз жїдеу елдіѕ еѕсесін кґтеруге кїш салды. Одан бері де, еліміз егемендікке ќол жеткізген тўста да ґнер мен мјдениетте, экономика мен саясатта дараланєан аудан тумалары, ќоєам ќайраткерлері аз емес. Даѕќты аєа буынныѕ ерлігі мен ерен еѕбектері ўмытылмауы тиіс. Осы аллеяныѕ ќўрылысына атсалысќан барлыќ азаматтарєа алєыс білдіремін, - деді облыс басшысы Е.Арын тарихи орынныѕ ашылу салтанатында. Даѕќты жерлестеріне таєзым еткен качирлыќтар бўдан кейін ауданныѕ орталыќ стадионына ќарай бет алды. Осы жерде мерекелік іс-шаралар жалєасын тапты. Ќоѕыр кїздіѕ салќын ауа райына ќарамастан аудан жўртшылыєы бір-бірін ортаќ мерекемен ќўттыќтауєа асыќты. Ќаз-ќатар тігілген он шаќты киіз їй, айналасында буы бўрќыраєан самауыр, тербелген алтыбаќан - бјрі-бјрі ќазаќтыѕ кїзеуде алаѕсыз тіршілік кешіп жатќан ауылын елестетті... Ал сахнада театрландырылєан кґріністер арќылы кґпшілік кешегі тарихќа саяхат шекті. Ўйымдастырушылар мўнда ґткен мен бїгінніѕ арасындаєы сабаќтастыќты барынша кґрсетуге

тырысќан. Мјселен, мерекелік алаѕєа келіп тоќтаєан жїк кґлігінен сґмке-дорбаларын арќалай тїскен їлкен-кішініѕ јрекеті, айтќан јѕгімелері тыѕ игеру кезіндегі тарихи сјтті ќаз-ќалпында кґз алдымызєа јкелді. Тїрлі ґѕірлерден жеткізілген сан алуан ўлттыѕ ґкілдері бір-бірімен

танысып, арќа-жарќа болып жатты. Сґйтті де олар бір отбасыныѕ ўл-ќызындай татулыќта ґмір кешіп, тыѕ жјне тыѕайєан жерлерді игеруге білек сыбана кірісіп кетті... Міне, содан бері жарты єасырдан астам уаќыт ґтті. Тіршілік ќалай тїрленді? Сол бір тарихи кезеѕде Качир топыраєына табан тіреген тїрлі ўлттыѕ їшінші ўрпаєы бїгінде береке-бірлікте ґмір сїруде. Ќазіргі таѕда ауданда 20 ўлттыѕ ґкілі тўрып жатыр. Јрќайсысы ґзініѕ салт-дјстїрін дјріптеп, ўлттыќ ќўндылыќтарын ўрпаєына їйретуде. Ол їшін барлыќ жаєдай жасалєан. Думанда јртїрлі этномјдени орталыќтардыѕ ґнерпаздары ґз тілінде јн шырќап, би биледі. Содан соѕ ќызылды-жасылды киім киген жас ґнерпаздар алаѕєа «алаќайлап» шыќќанда бўлтты кїн шайдай ашылып кеткендей кґрінді. Балєындардыѕ бал-бўл жанєан жїздері еліміздегі бейбітшіліктіѕ дјлеліндей. Осындай кґріністермен качирлыќтар «біздерде мынадай бар, мынадай бар» деп бар жетістігін, жїріп

Таєайындау Облыс јкімініѕ ґкімімен Наталья Владимировна Нефедова Павлодар облысы балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау басќармасыныѕ басшысы ќызметіне таєайындалды. Н.В.Нефедова 1983 жылы туєан, 2005 жылы Павлодар университетін шетел тілі мўєалімі мамандыєы бойынша, 2010 жылы Инновациялыќ Еуразия университетін мемлекеттік жјне жергілікті басќару бакалавры мамандыєы бойынша аяќтады. Педагогика жјне психология магистрі академиялыќ дјрежесі бар. Еѕбек жолын 2004 жылы Ўлттыќ жаѕєыру мектебініѕ тарих пјні мўєалімі ќызметінен бастады. 2005-2006 жылдары Павлодар университетініѕ шетел тілі кафедрасыныѕ оќытушысы. 2006 жылдан бастап мемлекеттік ќызметте. 2006-2012 жылдар аралыєында ішкі саясат департаментініѕ бас маманы, Павлодар ќаласыныѕ ішкі саясат бґлімі жастар мјселесі секторыныѕ меѕгерушісі, Павлодар облысы балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау департаментініѕ бґлім басшысы ќызметін атќарды. Таєайындалєанєа дейін Павлодар облысы балалардыѕ ќўќыќтарын ќорєау басќармасы басшысыныѕ орынбасары ќызметін атќарды.

ґткен жолын жалпаќ жўртќа жайып салды. Мерекелік салтанатта сґз алєан облыс јкімі Ерлан Арын Качир еліміздіѕ ґркендеуіне ґзінше їлес ќосќан јлеуметтік-экономикалыќ јлеуеті зор аудан екенін айрыќша атап ґтті. Мјселен, ґѕірдіѕ майлы даќылдар ґсіру жаєынан республикада алдыѕєы ќатарда екенін тілге тиек етті. - Тарихќа їѕілсек, ауданныѕ егін жјне мал

шаруашылыќтары бойынша айтарлыќтай жетістігі мол. Талай кеѕшарлар мен ўжымшарлардыѕ ќамбалары астыќќа толєан. Тјуелсіздік жылдарында бўл салалармен ќоса, кјсіпкерлік, ґнер мен білімде ќол жеткен табысты кґрсеткіштер аз емес. Бїгінде жерден несібесін терген диќандардыѕ еѕбегі ерен. Олар ауданныѕ ќуатын еселеуге ќомаќты їлес ќосуда. Кешегі аєа буынныѕ бастап кеткен игі істерін кейінгі ўрпаќ абыроймен жалєастырып келе жатќаны ќуантады, - деді ґѕір басшысы. Тїстен кейін мерейтойлыќ сјн-салтанат «Тайбурылда» ат жарысымен ќыза тїсті. Бјйгеге еліміздіѕ тїкпір-тїкпірінен атбегілер сјйгїліктерін сайлап келіпті. Тоќ бјйгеге ќатысќан 15 тўлпардыѕ арасынан тґрт аяєын теѕ баса, оза шапќан ќараєандылыќ Б.Молдабековтіѕ жорєасы бірінші орынды еншіледі. Екінші орынды Аќмола облысынан келген А.Бексейітовтіѕ жїйрігі иеленсе, їшінші орынды Качир ауданыныѕ абыройын ќорєаєан И.Гефринніѕ тўлпары

ќанжыєалады. Аламан бјйгеніѕ алыс жолына шыќќан 23 тўлпардыѕ алды болып мјреге жеткен павлодарлыќ Б.Сыздыќовтыѕ сјйгїлігі бірінші орынєа тігілген автокґлікті олжаласа, екінші орын - астаналыќ Ќ.Есімовке, їшінші орын Качир ауданыныѕ їміткері М.Ныємановќа бўйырды. Бўдан соѕ тўрєындар аудан орталыєыныѕ жаєажайында ґткен мерекелік јн кешіне жиналды. Мўнда Ќазаќстанныѕ эстрада жўлдызы Маржан Арапбаева жјне облыс ґнерпаздары јсем јн мен тјтті кїйден тарту жасады. Іс-шаралар мерекелік отшашуєа ўласты. Айта кетерлігі, мерейтойєа орай бўєан дейін аќындар айтысы ґткен болатын. Оєан ґѕіріміздіѕ 16 айтыс аќыны ќатысты. Сґз шеберлері сынєа тїскен сайыста бас жїлдеге Ќуанышбек Шарманов лайыќ деп танылса, бірінші орын – А.Шўєатаевќа, екінші орын – Б.Бґженге, ал їшінші орын А.Жїгінісоваєа бўйырды. Качир ауданы јкімініѕ арнайы жїлдесі Рауан Ќайдаров пен качирлыќ А.Маќсатханєа тапсырылды. Петр ЕЛГИН, аудан тўрєыны: - Мен Кеѕес Одаєыныѕ батыры Андрей Елгинніѕ ўлымын. Јкемніѕ ерлігін маќтан етемін. Бїгін - мен їшін ерекше мереке. Себебі, кешегі кїні біздіѕ жарќын ґміріміз їшін жауєа кеудесін тосып, еліміздіѕ бостандыєын ќорєаєан жерлестеріміз ўлыќталуда. Олардыѕ есімдері жазылєан Даѕќ аллеясы ашылды. Осындай игі іске мўрындыќ болєан жерлестеріме ризашылыєым зор. Туєан жерім Качирдыѕ мен їшін орны бґлек. Бар єўмырым осында ґтті. Качир ауданы.

БРИФИНГ

Жаѕа ґткел салына ма? Май ауданына ќарасты Баскґл ауылыныѕ тўрєындары Ертістіѕ арєы бетінен шапќан мал азыєын ќорасына жеткізе алмауда. Себебі, ґзенніѕ ќос жаєасын байланыстыратын ґткел су тїбіне кетіп, ауылдыќтар шабындыќќа ќатынассыз ќалды. Бўл тїйткілді Май ауданыныѕ јкімі Асхат Жармаєамбетов те жаќсы біледі. Бірнеше рет арнайы техника шаќыртып, ґткелдіѕ топыраєын кґтермекке јрекет еткен. Алайда, іс нјтижесіз аяќталыпты. Кеше облыс јкімініѕ ресми ґкілдігі ґткізген кезекті брифингте ауданныѕ соѕєы сегіз айдаєы јлеуметтік-экономикалыќ дамуына тоќталєан аудан басшылыєы бўл мјселені облыс деѕгейінде ќарастырып жатќанын мјлімдеді. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ Жуыќ арада ќандай шешім ќабылданатынын, баскґлдіктер шґпті ќалай жеткізетінін наќты айта алмайтынын жасырмады. Ґйткені, «жаѕасын саламыз» деп ујде ету мїмкін еместігін жеткізді. Оєан ќыруар ќаржы ќажет. Сондыќтан, ґзге ґткелдерді ќалпына келтіру жаєы ойластырылуы ыќтимал. Јйтеуір, мјселеніѕ біржаќты болатынына сендірді. А.Жармаєамбетов аудандыќ «Шамшыраќ» газетініѕ ќазіргі жаєдайын жаќсартуды басты

назарєа алєанын мјлімдеді. Жыл соѕына дейін ўжымды жайлы єимаратпен, жеке кґлікпен ќамту мјселесі шешімін табады, деді. Жалпы, мјліметтерге сїйенсек, Май ауданында мал шаруашылыєымен ќатар ґзге салаларды игеру ќолєа алынбаќ. Біршама жер телімдері тўз, кірпіш ґндірісіне ќажетті саз шыєаруєа жалєа берілген. Яєни, алдаєы уаќытта инвесторлар жаѕа кјсіпті іске асырса, аудан дамуына ґзіндік серпін јкелмек. Бїгінде аудан бюджетініѕ кірісі 11 млн. теѕгеге артќан. Аймаєымызда биылдан бастап жїзеге асќан «Жайлау» баєдарламасы аясында 1400 бас ќой аталмыш аудандаєы

14 ауыл шаруашылыєы тауарын ґндірушіге 5 жылєа лизингке берілген. Ал Успен ауданында тўрєындарды таза ауызсумен ќамту мјселесі ґзекті тўр. Мўнда бўл кґрсеткіш небары 42 пайызды ќўрайды. Ґѕірдіѕ јлеуметтік-экономикалыќ кґрсеткіштерін баяндаєан аудан јкімі Айбек Сўлтанєазинов аталмыш тїйінді тарќатудыѕ амалдары ќарастырылып жатќанын мјлім етті. Бїгінгі таѕда арнайы мамандар ауданныѕ жерасты су ќорын барлауда. Соныѕ нјтижесі негізінде наќты ќадамдар жасалады, деді ол. Аудандаєы ўзаќ мерзімді ірі инвестициялыќ жобалар келешекте ґѕірдіѕ јлеуетін арттырады деген сенім зор. Мјселен, «Галицкое» ЖШС «Бизнестіѕ жол картасы2020» баєдарламасы бойынша тамшылатып суаруєа арналєан жїйе ќўрылысына кіріспек. Бўл жоба жїзеге асса, јр гектардан алынатын ґнім кґлемі 8-10 есеге ґседі. Аудан экономикасыныѕ жаќсаруы јлеуметтік жаєдайдыѕ оѕалуына септігін тигізуде. Ґѕірде биыл атаулы јлеуметтік кґмек алатындар ќатары 37 пайызєа азайєан. Себебі, оларєа кїнкґріс деѕгейін кґтерудіѕ ґзгеше тјсілдері ўсынылуда.

Бїгінде еліміз бойынша 9 миллионєа жуыќ адам жўмыспен ќамтылєан. Жўмысќа ќабілетті халыќтыѕ 1/3-і єана тўраќты тїрде ай сайын зейнетаќы жарнасын салып келеді.


ЌЎМСАЄАТ

www.saryarka-samaly.kz

24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

3

ДІН ЖЈНЕ БІЛІМ

Бас мїфти бата берді Биыл Павлодар ќаласындаєы Јбубјкір Сыддыќ медресесі Павлодар ауылындаєы Ќасым ќажы мешітініѕ жанынан бой кґтерген жаѕа оќу єимаратына кґшірілген болатын. Жексенбі кїні аталмыш медресеніѕ ашылу салтанаты ґтіп, оєан Ќазаќстан Мўсылмандары діни басќармасыныѕ (ЌМДБ) тґраєасы, Бас мїфти Ержан ќажы Малєажыўлы жјне облыс јкімі Ерлан Арын ќатысты.

Тілеуберді САХАБА Елімізде Исламныѕ аќ жолында шјкірттер тјрбиелеп, дін мамандарын даярлайтын тоєыз медресе бар. Јр ґѕірде орналасќан бўл білім ордаларыныѕ маѕызы зор. Павлодар ќаласындаєы Јбубјкір Сыддыќ медресесі осыдан 5 жыл бўрын ќўрылєан. Осы оќу орнын бітірген алєашќы тїлектер бїгінде еліміздіѕ јр ґѕірінде дін жолында еѕбек етуде. Медресеніѕ алєашќы тїлектері ретінде 2011 жылы 7 шјкірт диплом алып шыќты. Ал, соѕєы екі жылда таєы 20 шјкірт білім алып, исламтану мамандыєын игерді.

Жаѕа єимаратќа кґшірілген медресеге биыл да 30-єа жуыќ шјкірт ќабылданып, жаѕа оќу баєдарламасы басталып кетті. Ќазіргі кїні Аќмола, Шыєыс Ќазаќстан, Ќостанай, Ќараєанды, Ќызылорда жјне Павлодар облыстарынан жиналєан 60-ќа жуыќ ер бала діни сауатын ашуда. Ал, шјкірттердіѕ сапалы білім алуы їшін 7 ўстаз ќызмет жасайды. ЌМДБ тґраєасы Ержан ќажы Малєажыўлы ґз сґзінде ґѕіріміздіѕ дін саласына ќамќорлыќ жасап, назардан тыс ќалдырмаєан облыс јкімдігіне жјне жаѕа оќу єимаратыныѕ бой кґтеруіне демеушілік еткен азаматтарєа ризашылыєын білдірді. Сондай-аќ, осында білім алып жатќан оќушыларєа батасын беріп, олардыѕ болашаєынан їлкен їміт кїтетіндігін жеткізді.

- Ќазаќстан Мўсылмандары діни басќармасы ґзініѕ сан салалы ќызметін Мемлекет басшысыныѕ ішкі-сыртќы салиќалы саясатына ќолдау білдіре отырып, кґп ўлтты, кґп ўлысты еліміздіѕ ынтымаєы мен бірлігін кїшейтуге баєыттап отыр. Алла таєала адам баласына бейбітшілік пен јділдікті сый етті. Мемлекетімізге тўраќтылыќ тарту етті. Олай болса, Жаратушы Иеміздіѕ осынау ўлы сыйын ќастерлеуге тиіспіз. Сондай-аќ, осында ґз білімін жетілдіру маќсатында келген оќушылардыѕ барлыєы болашаќта Отанымыз їшін, ўлтымыз їшін аянбай еѕбек етеді деген сенімдемін, – деді Бас мїфти. Заманауи їлгіде салынєан оќу єимаратыныѕ дјріс сыныптары, жатын бґлмелері, кітапханасы жјне

ўстаздарєа арналєан кабинеттері мен мјжіліс залы бар. Сонымен ќатар, медресеніѕ ауласында 200 адамєа шаќталєан асхана мен оќушылардыѕ дене тјрбиесімен шўєылдануына арналєан спорт алаѕы бар. Медресе јкімшісі Есімбай Айбек-Абдулланыѕ айтуынша, оќу єимаратыныѕ бой

Рухани ќўндылыќ – ўлт ќуаты Басы 1-бетте Аймаќ басшысы соѕєы жылдары Баянауыл ауданы дамудыѕ даѕєыл жолына тїсіп, кґркейіп келе жатќанын тілге тиек етті. Сондай-аќ, болашаќта аудан орталыєын кґріктендіру, абаттандыру, ґлкедегі туристік саланы ілгерілету маќсатында ірі жобалардыѕ ќолєа алынатынын жеткізді. Облыс јкімі мемориалдыќ мўражайдыѕ алдында тўрєан Ќаныш Имантайўлыныѕ ескерткіші Ќ.Сјтбаев атындаєы ЕртісЌараєанды каналына орнатылєанын еске салды. Ерлан Мўхтарўлыныѕ айтуынша, келешекте Баянауыл ауданында туєан атаќты жерлестеріміздіѕ ќўрметіне мўражай ашылады. Сонымен ќатар, Баянауыл мемлекеттік ўлттыќ табиєи паркініѕ жеке мўражайы жабдыќталмаќ. Ќаныш Имантайўлы білім алєан Павлодар ќаласындаєы орыс-ќазаќ училищесі єимаратына да ќамќорлыќ жасалмаќ. Сондай-аќ, Ертістіѕ Кереку ґѕірінде туєан даѕќты адамдардыѕ тўлєалыќ энциклопедиясы шыєарылады. - Былтыр Жасыбай жаєасына демалуєа келгенде Ќанекеѕніѕ мўражайына арнайы ат басын бўрдым. Сол кезде ертедегі идеологияныѕ јсерінен орын алєан бірќатар кемшіліктерді байќадым. Оныѕ барлыєын мўражай директорына тїсіндірдім. Семейге барєаннан кейін Ерлан Мўхтарўлына хат жаздым. Онда мемориалдыќ мўражайдаєы кемшіліктерді атап ґтіп, кешенніѕ єылыми концепциясын жасап, ґз ўсыныстарымды да ортаєа салдым. Ќуаныштысы, меніѕ айтќандарым толыќтай жїзеге асыпты. Ќаныш секілді ўлттыѕ асылын ардаќтау парызымыз. Мен – бір кездері ядролыќ сынаќ алаѕына айналєан Семейдіѕ азаматымын. Бїгінде халыќ алдындаєы парызымды ґтеу маќсатымен «Семей ќасіреті» атты кітап жазып жатырмын. Осы туындыєа ќатысты мјліметтер іздеп, кейбір ќўпия мўраєаттарєа ќолым жетті. Солардыѕ бірінен Ќаныш Имантайўлы туралы таєы бір ќўнды дерек таптым. 1957 жылы Ќанекеѕ Алматыдаєы ґлкелік институттыѕ директоры Баќия Атшабаров деген азаматты шаќырып алып: «Семей елі бїлініп жатыр. Аурусырќау кґп дейді. Маєан Мўхтар Омарханўлы айтты. Жылап айтты. Осыны зерттеу керек», - депті. Нјтижесінде Б.Атшабаров бастаєан институттыѕ зерттеу тобы Семейге аттанады. Біраз уаќыт жўмыс жїргізеді. Кейін биліктегілер полигонды зерттеген ќазаќ єалымдарына ќысым жасайды. Осы кезде Ќаныш аєа бауырларына ара тїскен. Міне, оныѕ елдіѕ арќа сїйер наєыз азамат болєанын осы бір єана мысалдан аныќ

аѕєаруєа болады. Мўныѕ барлыєын «Семей ќасіреті» кітабында толыќ ќамтыдым, - деп тебіренді жазушы Медеу Сјрсеке. Ќоладан ќўйылєан ескерткішті ашу салтанаты облыс јкімі Ерлан Арынєа, жазушы Медеу Сјрсекеге, академик Зайролла Дїйсенбековке жјне Єабдолєани Сјтбаевќа бўйырды. Жиналєан ќауым ескерткішке гїл шоќтарын ќойып, жаѕаша тїрленген мемориалдыќ мўражайды тамашалады. Академиктіѕ ќайта жабдыќталєан мўражайы 2 залдан жјне 60 орындыќ жаѕа дјріс залынан тўрады. Мўнда єалымныѕ туєан жері, балалыќ шаєы, отбасылыќ ґмірі тїгелдей ќамтылєан. Іші-сырты толыќтай ґзгерген, біраќ негізгі мазмўнын саќтаєан мўражай алыстан мен мўндалайды. Ерлан Арын Ќаныш Сјтбаевтыѕ ізін жалєар дарынды оќушылармен жїздесті. Бірнеше оќушыєа облыстыќ, республикалыќ єылыми жобаларєа белсене ќатысќаны їшін аймаќ басшысыныѕ арнайы сертификаттары табыс етілді.

Кґне мешіттіѕ кґз тоймас кґркі Облыс јкімі Ерлан Арынныѕ жјне Ќазаќстан Мўсылмандары діни басќармасыныѕ тґраєасы, Бас мїфти Ержан ќажы Малєажыўлыныѕ ќатысуымен аудан, ќала имамдарыныѕ кґшпелі кеѕесі ґтті. Аймаќ басшысы жиында облыстаєы мешіттерге барынша кґѕіл бґлініп, асыл дініміздіѕ ел арасында ќанат жаюына атпал азаматтар барынша їлес ќосып жатќанын айтты. Дін ґкілдерініѕ јлеуметтік мјселелерін шешуге барынша атсалысатынын жеткізді. Сондай-аќ, имамдардыѕ білімін жетілдіру маќсатында оларды діни оќу ордаларына жіберуге кґмек кґрсетілетінін мјлімдеді. - Павлодар облысы јкімдігініѕ тарапынан мешіттерге ерекше ќамќорлыќ жасалуда. Имамдардыѕ јлеуметтік жаєдайы да назардан тыс ќалмай келеді. Енді имамдарєа жатпай-тўрмай жўмыс істеу єана керек. Елді бірлікке шаќыруєа тиіспіз. Жалпы, кейбір имамдар жўмыстыѕ ретін білмейді. Мјселен, кейбір имамды мектепке шаќырса, олар тозаќ, кїнј, о дїние туралы јѕгіме айтып, оќушыларды, ўстаздар ќауымын ґмірден тїѕілдіреді. Жўмыс істеудіѕ жґні бўл емес. Имамдар ќандай жерде ќалай сґйлеу керектігін меѕгеруі тиіс. Яєни, білім ордасына барєанда Исламныѕ білім-єылымєа ќарсы

еместігін, жастарєа оќу оќып, елдіѕ дамуына їлес ќосуы жайында айту керек. Ал кґпшілік алдында теріс аєымдар жайлы, ел бірлігі туралы јѕгіме ќозєау ќажет. Ислам атын жамылєан тїрлі аєымдармен кїресудіѕ жолы – аќпараттыќ-насихаттыќ жўмыстарды кідіріссіз жїргізу. Осыєан баса мјн беруге тиіспіз. Ќазаќстан Мўсылмандары діни басќармасы имамдардыѕ білімділігіне жіті назар аударуда. Біз мынаны білуіміз керек: Имамдардыѕ білімін арттырмай – тїрлі аєымдармен кїресе алмаймыз, - деді кґшпелі кеѕесте Ерлан ќажы Малєажыўлы. Бўдан кейін Мўса мырза мешітініѕ кїрделі жґндеуден кейінгі ашылу салтанаты ґтті. Алла їйініѕ жаѕаша кейіпке енуіне де «KAZENERGY» ќауымдастыєыныѕ тґраєасы, «Атамекен Одаєы» Ќазаќстанныѕ ўлттыќ экономикалыќ палатасы тґралќасыныѕ тґраєасы Тимур Асќарўлы Ќўлыбаев демеушілік жасап, ќомаќты ќаржы бґлді. Мешіттіѕ іші-сырты ретке келтіріліп, алтындатылєан кїмбез орнатылды. Єимараттыѕ жылыту ќазандыєы толыќтай ауыстырылды. Облыс јкімі Ерлан Арын, Бас мїфти Ержан ќажы Малєажыўлы кґпшілік алдында сґз алып, лебіздерін жеткізді. Ал Баянауыл жўртшылыєы атынан сґйлеген еѕбек ардагері Мўрат Рахметов: - Баянауыл – барша ќазаќтыѕ маѕдайына біткен жерўйыєы. Јн мен кїйдіѕ, білім мен єылымныѕ талбесігі. Еліміздіѕ рухани кіндігі. 1861 жылы Мўса мырза Шорманўлы осынау киелі ґлкеде медресе мен мешіт салдырып, халыќ игілігіне берген. Бўл - дінді єана уаєыздап ќоймай, талантты жастарды сауаттандырып, єылымєа баулыєан бірденбір єылым ордасы. Осы медресеніѕ бірінші оќушыларыныѕ бірі - єўлама єалым Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлы екенін маќтанышпен айтамыз. Міне, содан бері бір жарым єасырєа жуыќ уаќыт ґтті. Алєаш аєаштан салынєан єимарат жанып кетіп, орнына тастан мешіт салынды. Ал кеѕес заманында бўл мешіт мјдениет їйі, жастардыѕ спорт клубы болды. Еліміз егемендік алєаннан кейін халыќтыѕ талаптілегі бойынша єимарат ќайтарылып, мешіт-медресеге тјн діни-аєартушылыќ ќызметін атќара бастады. Бїгін біз Алла їйініѕ жаѕаша кейіпке енгеніне куј болып отырмыз. Осынау игі істіѕ басы-ќасында жїрген азаматтарєа ризамыз, - деді. Жаѕартылєан мешітте салтанатты ашылу рјсімінде ќасиетті Ќўран аяттары оќылды. Бас мїфти жамаєатпен бірге бесін намазына жыєылды. Кґпшілік ќўдайы астан дјм татты. Ержан ќажы Малєажыўлы киелі Баянауыл ґѕірініѕ тумасы, аєартушы, философ, дін ќайраткері, аќын Мјшћїр Жїсіп Кґпейўлыныѕ Жаѕажол ауылы, Ескелді шатќалындаєы кесенесінде болып, зиярат жасады.

Баянауыл ауданы.

кґтеруіне демеушілік жасаушы - Ќасым ќажыныѕ немересі Ќанат Омаров. Шара соѕында аймаќ басшысы Ерлан Мўхтарўлы мен Бас мїфти Ержан ќажы Малєажыўлы медресе ўжымына облыс јкімдігініѕ демеушілігімен алынєан екі «Газель» автокґлігініѕ кілтін табыс етті. Павлодар ауданы.

Ќоныс ќуанышына кенелді Жуырда Екібастўз ќаласыныѕ бір топ тўрєындары жаѕа пјтерге ќоныс аударды. Кґмірлі шаћарєа жўмыс сапарымен барєан облыс јкімі Ерлан Арын азаматтардыѕ ќуанышына ортаќтасып, жаѕа ќоныспен ќўттыќтады. Тілеуберді САХАБА «Жўмыспен ќамтудыѕ жол картасы – 2020» баєдарламасы бойынша ќайта жґндеуден ґткен кґппјтерлі тўрєын їйдіѕ шарапатын бўл жолы жетім балалар кґрді. Атап айтсаќ, 52 пјтердіѕ 47-сі балалар їйінде тјрбиеленген азаматтарєа берілсе, ќалєаны «Ќолжетімді баспана-2020» баєдарламасы аясында кезекке тўрєан жас отбасыларєа їлестірілді. Екібастўз ќалалыќ Жўмыспен ќамту орталыєыныѕ директоры Баќтыгїл Бўлќайырованыѕ айтуынша, жас отбасылар жаѕа пјтерге їш талап бойынша ќол жеткізген. Ґтініш берушініѕ жасы 29-дан аспау, тўраќты жўмысыныѕ болуы жјне Ќазаќстанныѕ Тўрєын їй ќўрылыс жинаќ банкінде арнайы есепшоты болуы ескеріледі. Ќызметтік пјтер болєандыќтан, баспана тек бес жылєа беріледі. Есесіне, сол уаќыттыѕ ішінде азаматтар есепшоттарына аќша салып, ґздеріне їй сатып алу мїмкіндігін реттейді. Екібастўз ќаласы.

БАЙЌАУ

Їздік аќындар аныќталды

Облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы мен «Павлодартелерадио» ЖШС бірлесіп ўйымдастырєан «Туєан жер – алтын бесігім!» атты облыстыќ жас аќындар мїшјйрасыныѕ ќорытындысы белгілі болды. Байќаудыѕ басты маќсаты - мемлекеттік тілдіѕ ќолдану аясын кеѕейту, тіл мјдениетін кґтеру, кґркем јдебиетті насихаттауды жандандыру, халыќ арасынан талапты, талантты жастарды іздеп табу жјне ќолдау. Байќауєа 16-25 жас аралыєындаєы жас аќындар ќатысып, ґздерініѕ јдебиетке, шыєармашылыќќа деген талпыныстарын кґрсетті. Сайыс ќорытындысы бойынша, Аќсу ќаласыныѕ атынан ќатысќан Гїлшекер Батайќызы ќарсыластарынан оќ бойы озып, І орынды иеленді. ІІ орынєа Павлодар мемлекеттік педагогикалыќ институтыныѕ 1-курс студенті Алтынбек Маќсатхан, ІІІ орынєа Ы.Алтынсарин атындаєы дарынды балаларєа арналєан гимназия-интернатыныѕ 7-сынып оќушысы Марєўлан Жанбау ие болды. Жеѕімпаздар мен жїлдегерлер дипломєа жјне аќшалай сыйлыќтарєа ие болды. Облыстыќ тілдерді дамыту басќармасы.

Павлодар облысыныѕ ішкі істер департаменті тјртіптік комиссиясыныѕ шешімімен соѕєы 8 айдыѕ ішінде 144 ќызметкер тјртіптік жауапкершілікке тартылєан. Оныѕ ішінде 26 адам ќызметтен ќуылды.


4

ДІҢГЕК

24 қыркүйек, сейсенбі, 2013 жыл

Ñàðûàðêà ñàìàëû

www.saryarka-samaly.kz

«Үшінші мыңжылдықтың басындағы күрделі кезеңде Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съездерінің игі бастамаларын әлемдік қоғамдастық қолдады. Өткен съездер дүниенің «өркениеттер қақтығысының» тұңғиығына құламауына әжептәуір ықпал етті». Н.Ә.Назарбаев.

Бейбітшілік және келісім сарайының тарихы Астананың 15 жылдығына орай телеарналардан көрсетілген елорданың ғимараттары туралы деректі фильмде Елбасы Нұрсұлтан Назарбаев пирамида пішінінде тұрғызылған Бейбітшілік және келісім сарайының салыну тарихына тоқталып өтеді. Табан шаршысының әр қабырғасы және жалпы биіктігі 62 метр болатын ғимараттың құрылысы 2006 жылы қыркүйек айында аяқталып, Әлемдік және дәстүрлі діндер жетекшілерінің екінші басқосуына келген меймандарға өз есігін айқара ашқан еді. Елбасы осы сәулет жәдігерін суреттей отырып былай деді: «Пирамиданың табаны кең, бұл адам баласының бала күнінде арманшыл кезі, бүкіл әлемді таныпбілуге ұмтылысы іспетті. Пирамида өсе келе жіңішкере түседі, бұл да адамның есейе келе өзіне тек қажетті дүниелерді ғана алатынына ұқсайды. Ал өз ғұмырының ұшында пирамиданың ұшы сияқты көк аспанмен астасады». Жоғарыда аталған деректі фильмде Елбасы Үндістанды үш ғасыр билеген Ұлы моғолдар мемлекетінің шаһиншаһы (патшасы) Әкбарды есіне алады. Иә, тегі ортаазиялық, XVI ғасырда өмір сүрген осы ел билеушісі қол астындағы көп дінді, көп тілді қоғам мүшелерінің өзара жарасымда тіршілік еткенін қалаған еді. Сол үшін 1575 жылы ғибадатхана салып, мұсылман, индуизм, буддизм, зороастризм, жаинизм және тағы басқа діндер мен діни ағымдардың беделді өкілдерінің басын тоқайластырған болатын. Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының съезі Астанада дүниеге келіп, дамыды. Дәстүрлі діндердің көрнекті өкілдерінің басын қосатын Бейбітшілік және келісім сарайы елордада өзінің ерекше келбетімен көзге түсетін сәулет ғимаратына және де Съездің символына айналды.

Ізгі ниет құдіреті Әр заман, әр дәуірде адамзат баласы талай қиыншылықтармен, сын-тегеуріндермен бетпе-бет келіп отырған. Қазіргі біз жаһандану деп жүрген глобализация дәуірі көптеген құбылыстар мен шытырман оқиғаларға толы болып отыр. Түрлі факторлардың ықпалынан болған «көктемдер» мен «революциялар» белгілі бір бағыт-бағдарсыз өрбіп, кейбір елдерді, тұтас бір аймақтарды титықтатып отыр. Талай қоғам барынан айырылып, бармақ тістегендей күй кешуде. Бұл жерде ұлы Абайдың «Алла өзгермес, адамзат күнде өзгерер» деген сөзі еріксіз еске оралады. Иә, адамзат қанша өзгерсе де, дәстүрлі діндерге негізделген, талай ғасыр елегінен өтіп шыңдалған діни құнды ұғымдар мен танымдар, әдет-ғұрып пен мораль негіздері өзгермек емес. Әлемдегі қай қоғамның болсын қалыптасып, ұйысуына дін ықпал еткен. Қазіргі глобализация, нанотехнологиялар заманында да, индустриялық революцияның жаңа кезеңі болып жатқан кезде де, бұрынсоңды болып көрмеген сын-тегеуріндер заманында да адам діннен рухани пана және азық іздейді. Осы жайттарды ескере келе, еліміздегі көпдінді, алуан мәдениетті қоғамды игі істерге жұмылдыра білген Елбасы осынау алмағайып заманда әлемдегі көнеден келе жатқан діни қауымдар арасында қарымқатынас пен жарастықты баянды ету ісіне Қазақстан да өз үлесін қоса алады деп сенді. Қазақстан әлемдегі дін және өркениетаралық үнқатысуды өрістетуге батыл кіріскен мемлекеттердің бірі болды. «Саяси реттеу сүрінген кезде Құдай сөзі бітімгершілік пен үміттің жалғыз ғана құралы болып қалады. Адамгершіліктің аса жоғары үлгілеріне негізделген діни дәстүрлердің рөлі біздің қазіргі астан-кестен әлемімізде өте жоғары маңызға ие», деді Елбасы 2003 жылдың 23-24 қыркүйегінде Астанада өткен Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшыларының тұңғыш съезіне қатысқан меймандарға қошемет көрсете отырып.

Діни жетекшілердің алғашқы съезінде сөйлеген сөзінде Елбасы ғаламдық дін және өркениетаралық үнқатысудағы Қазақстанның орнын былай деп түсіндіріп өтті: «Көптеген ғасырлар бойы Ұлы Далада тәңіршілдікті, зороастризмді, буддизмді, христиандықты, иудаизмді, исламды және басқа діндерді ұстанған талай халық тату-тәтті тіршілік еткен. Бұл жер сонау бағзы заманнан қазіргі күнге дейін сауда және мәдени байланыстар арқылы Азия мен Еуропа арасын жалғап жатқан өзіндік бір өткел тәрізді. Ол бүгінгі күні де көптеген халық пен дін өкілдері үшін атақоныс». 2003 жылдан бергі он жыл ішінде Съезд әлемге танымал болды. Астанада өткен төрт

I Съездің ұйғарымымен құрылған болатын. Хатшылық құрамына діндер жетекшілері мен көрнекті қайраткерлерінің өкілдері енген. Хатшылық пен оның жұмыс топтары ұдайы жиналып отырады. 2006 жылы өткен ІІ съездің ұйғарымымен Мәдениеттер мен діндердің халықаралық орталығы құрылды. Бейбітшілік және келісім сарайында орналасқан бұл ұйымның мақсаты діни және мәдени мәселелермен айналысумен қатар, ағартушылық, ғылыми-зерттеу және гуманитарлық жобаларды жүзеге асыру, әлемдегі діни ахуалдың мүмкін болатын жанжалдық жайттарын зерттеу. Съезге қатысып жүрген діни қауымдар жетекшілері Елбасының осы ғаламдық

Қайрат МӘМИ, ҚР Парламенті Сенатының Төрағасы, Әлемдік және дәстүрлі діндер көшбасшылары съезі Хатшылығының басшысы

Көреген идея –

жасампаз форум

Съездің жұмысына ислам, христиандық, иудаизм, индуизм, буддизм және басқа діндердің жетекшілері мен көрнекті өкілдері қатысты. Съездің сұхбат алаңында діни қауымдар арасындағы рухани жақындасу хақында келелі әңгімелер болды, сондайақ, әлем азаматтарына, халықтарына және үкіметтеріне арналған үндеулер қабылданды. Съезд өз мақсаттары мен мұраттарын келесідей айқындады: – діндер мен мәдениеттер арасындағы жаһандық үнқатысуды баянды ету; – діни қауымдар арасындағы өзара түсінік пен құрметті тереңдетіп, нығайту; – араздық пен экстремизм идеологиясына қарсы тұра алатын толеранттылық пен өзара құрмет мәдениетін қалыптастыру;

басқосуды шақыру жөніндегі ізгі ниетіне шексіз риза. Елордада өткен дінаралық форумдарға ұдайы қатысып келген Дүниежүзілік ислам лигасының бас хатшысы Абдалла Бен Мұхсин әт-Түрки былай деді: «...Дін адам жанын ізгі істерге үндеу үшін, жанның теріс істерге ынтықтығын тыю үшін келді... Дүниежүзілік ислам лигасы Жоғары мәртебелі Қазақстан Президентіне адами сұхбат пен қарым-қатынастарды өрістетуге бағытталған ғаламдық ауқымдағы күш-жігері үшін терең ризашылығын білдіреді». Съездің беделін алыс та жақын елдердегі діни қауымдар жетекшілері мойындауда. Съезд жұмысына Мәскеу және бүкіл Ресей патриархы Кирилл былтырғы жылы тұңғыш рет қатысып, Елбасының қабылдауында

– діндер, мәдениеттер мен өркениеттер арасындағы үнқатысуды өрістетуді көздеген барлық халықаралық ұйымдармен және құрылымдармен ықпалдасу. Біріккен Ұлттар Ұйымы 2004 жылғы 11 қарашадағы A/RES/59/23 қарары және басқа да қарарлары Съездің діндер мен мәдениеттер арасындағы жаһандық үнқатысудың өрістеуіне қосқан үлесіне тоқталып өткен. Ал Съезд Хатшылығы болса, Астанада 2003 жылдың 23-24 қыркүйегінде өткен

болды, бірқатар кездесулер өткізді, оның ішінде еліміздегі православие қауымының өкілдерімен жүздесті. Келелі басқосулардан әсер алған патриарх Кирилл былай деді: Дінаралық қатынастар жарастықта дамып келе жатқан, діни ұйымдар мен мемлекет арасындағы өзара қатынас жемісті әрі жасампаз жолға қойылған ел. Біздің бәрімізге де белгілі, Қазақстан Президентінің дана саясаты осындай бейбіт және риясыз ынтымақтастықтың аяқ алысын айқындайды».

Израиль сефардтарының бұрынғы бас раввині Шломо Амар төртінші съезде Елбасына Қазақстандағы иудаизм өкілдеріне жасап жатқан қамқорлығы үшін алғысын айтты, о кісіге қазақ жерінде кезінде айдауда болып, ғұмырының соңғы жылдарын өткізген әйгілі раввин Л.Шнеерсонның туыстары жазған кітапты тарту ете отырып, толқи сөйледі: «Нұрсұлтан Назарбаев барлық діндердің біріккен ұлттар ұйымын құрды. Бұл жерге түрлі көзқарастағы түрлі дін өкілдері жиналған. Олар бір-біріне ағынан жарылып, сырласады – тамсанарлық нәрсе. Бұрынсоңды осындай ауқымда ешнәрсе болған емес. Ешкім де бұрын-соңды мұндай тамаша бастама көтермеген. Президент мырза, Сізді құдай жарылқасын. Біз Сізге өжеттігіңіз үшін, даналығыңыз үшін және де бүкіл адамзатқа жасаған игі істеріңіз үшін шын жүректен рахметімізді айтамыз». Ізгі бастамаға риза болған діннің көрнекті қайраткерлері төртінші съезд аясында Мәңгілік Ел қақпасының жанында «Рухани жарасым» аллеясын ашып, оған көшет отырғызды.

Келешекке көз тіге отырып... Жыл басынан бері Съезд онжылдығы кеңінен атап өтілуде. Азия, Еуропа мен Американың бірқатар елдерінде осы мерейтойға байланысты іс-шаралар өтті. Қыркүйектің 25-інде елордада халықаралық конференция және Съезд Хатшылығының отырысы өтпек. Онжылдыққа орай қазақ, орыс және ағылшын тілдерінде төртінші Съезд туралы екі томдық кітап, барлық төрт съезді қамтитын жылнама, брошюралар шығып, екі деректі фильм әзірленді, Съезд жұмысын жан-жақты баяндайтын көлемді фотокөрме дайындалды, сондай-ақ, G-Global интернет-порталының жанынан Съездің арнайы парағы ашылды – мұнда енді тұрақты түрде онлайн форумдар өтіп тұратын болады. Съезд халықаралық ұйымдармен ынтымағын жандандыруда. Соңғы кездері БҰҰ Өркениеттер альянсымен және Король А. Бен Әбдел Әзиз атындағы дінаралық және мәдениетаралық халықаралық орталықпен әрекеттестік өрістей түсті. Съезд Қазақстанды әлемге танытып қана қоймай, қазақстандықтарға әлемді танытты. Бұл ауқымды іс-шара әлемдік дінаралық және мәдениетаралық үнқатысу, түрлі діни қауымдар арасындағы жарасым мәселелеріне қатысты қоғамымызға білім мен ақпаратты таратумен қатар, осы саладағы қазақстандық бастаманың әлеуетін де көрсетіп берді. Съездер аясында түрлі діндер мен діни ағымдар өкілдері арасында байланыстар орнап, бекіді. Осылайша ортақ үйіміз – Жер планетасындағы бейбіт қатар өмір сүру мен жарастықтың өзегі болып табылатын сенім мен өзара құрмет діни қауымдар арасында орныға түсті. Осыған дейін өткен төрт Съезд әртүрлі діндер мен мәдениеттерге негізделген өркениеттер мен қоғамдар қайткенде де бір-бірімен қақтығыспай қоймайды деген идеяның негізсіз екенін дәлелдеді. Астанада өткен дінаралық форумдарға қатысқан діни жетекшілер үнқатысулардың, өзара түсінік пен құрметтің барлық мәдени-діни қауымдар мен ұлттардың жарастығы мен қауіпсіздігін, берекесі мен өзара бейбіт тіршілігін қамтамасыз ете алатын планетамыздағы тегеурінді күш екенін дүниеге паш етуде. Бүгінгі сын-тегеуріндер мен қауіп-қатерлердің жаһандануы заманында Астана форумы діндер мен өркениеттер арасындағы ғаламдық үнқатысуды ілгерілету саласындағы ізашарлардың бірі болып, өзара түсінік пен құрмет мәдениетінің орнығуына сүбелі үлес қосты. Съезд алдағы уақытта да дәстүрлі діндерді ұстанатын қауымдар арасындағы тұрлаулы бейбіт өмір мен жарасымды баянды етуді көздеген талпынысы мен жұмысын жалғастыра бермек. Себебі, рухани жарасым – әлемді ырыс пен берекеге бастайтын жалғыз ғана жасампаз күш. Съезд жүріп өткен он жыл уақыт Президент Н.Назарбаевтың ұшқыр ойынан туындаған Астана дінаралық үнқатысуының әлем сахнасында дер кезінде пайда болғанын дәлелдеп берді.

«egemen.kz»

Астанада БҰҰ-ның Даму Бағдарламасымен бірігіп, «Жасыл көпір» серіктестік бағдарламасы және «ЭКСПО-2017» көрмесі бойынша халықаралық конференция өткізілмек. Жиында «жасыл» жаңғыртуға көшуге байланысты мәселелер талқыланады.


Ерте тўрып, кїнге ќарап ќуанам, Жаѕа ґмірім кїліп келе жатќандай...

«Айналайын» - Ќ.Бекќожин атындаєы №12 орта мектепте ќонаќта!

Аќын жерлесіміз Ќалижан Бекќожинніѕ туєанына - 100 жыл

ҐРШІДІ ҐЛЕЅІМДЕ ҐМІР СЫРЫ Ерке єып ґсірген жоќ таєдыр мені, Туєанда бесігімде ќар гуледі. Ананыѕ мейірімі де жоќ есімде, Тўнып тек жїрегімде ќалды лебі. Суыќ жел сјби шаќты тербеп ґтіп, Есейдім жас бўєанам ерте бекіп. Ўл тілеп Алласына жалынса да, Кґрген жоќ јкем мені еркелетіп. Аз болды туысым да жан ашыєан, Мейірді кґрдім, сірј, наєашымнан. Тартылды жїйкелерім тарамыстай, Жас ойнаќ кездерімде аласўрєан. Не айтта, не бір тойда ат мінбедім, Алдымнан есті баяу баќыт желім. Жаѕбырда жалаѕ аяќ дедектедім, Жастыќтыѕ іздеп жарќын, шат кїндерін. Салтымен јкеміздіѕ, ізі ќиын, Ашыды јліпбимен уыз миым. Тоќыдым ойєа жырды, жас зердеме Шўбырын сґрелердіѕ тізіп жидым.

Халыќ жазушысы, ќазаќтыѕ кґрнекті аќыны, Мемлекеттік сыйлыќтыѕ иегері Ќалижан (Ќали-Мўхаммед) Нўрєожаўлы Бекќожин 1913 жылы 15 желтоќсанда Баянауыл ауданындаєы Ќызылтау деген жерде дїниеге келген. Јкесі Нўрєожа Троицк ќаласындаєы Зейнолла ишанныѕ медресесін їздік бітірген. Мјшћїр Жїсіппен, Аќан серімен, Иса Байзаќовпен айтысќан аќын болєан адам. Болашаќ аќын јуелі ауыл молдасынан арапша хат таниды, кейін мектепке барады. Бала кезінен бастап кґне жыр – ќиссаларды жатќа оќитын болєан. Ќалижан Бекќожин Ќазаќ педагогикалыќ институтын бітірді. Ўлы Отан соєысы басталєанда ел ќорєауєа аттанады. Соєыстан оралєаннан кейін Тіл јдебиет институтында, кейін Жазушылар одаєында поэзия бґлімін басќарєан. 1959 жылдан бастап ґмірініѕ соѕына дейін шыєармашылыќ жўмыста болєан. Аќын «Партизан Балтабай» («Кек»), «Орман ќызы», «Аќсаќ ќўлан» атты їш дастан, Кенесары, Наурызбайды мадаќтайтын «Батыр Науан» атты поэма жазєан. Оныѕ «Шеру» атты алєашќы ґлеѕдер жинаєы 1944 жылы жарыќќа шыќќан. Жалпы алєанда, аќынныѕ ќырыќтан астам ґлеѕдері мен поэма жинаќтары бар.

ЌОС КЕПТЕР

Аќын ата Баянауылды жырлаєан, Жырменен жїзі жайнаєан. Жетпіс жеті жыл жасап, Еліне жырын арнаєан. Мектебімніѕ тўлєасы, Керекудіѕ баласы. Аќын, ўстаз, ґнерлі, Болды елге јйгілі. Ќанша жылдар ґтсе де, Мјѕгі есімде ќаласыз. Ардаќтап ата, атыѕды, Жыр жазамын толєанып. . Єалымжан БЕКЕН, мектеп тїлегі.

Ќос кептер кїнде ќонады, Ауламды меніѕ кеѕ кґріп. Ауламныѕ солар ќонаєы, Сыйлаймын ылєи жем беріп. Екеуі ќандай јдемі, Жем тереді жарасып, Ќандай жјне јдебі, Кґрген жоќ бір таласып. Ќандай тату екеуі, Достыќ деген осы да! Кїн-тїні бір мекені, Кґкке ўшады ќосыла. Айтќаны јлде ґлеѕ бе, Їндеседі сўѕќылдап. Ќўс тілін білсем егер де, Мјз болар ем, сыр тыѕдап.

Кјусар бўлаќ Мектеп деген - киелі ўєым, єажап ат, Тынысы мен тіршілігі єаламат. Бала шаќтан болашаќќа ўмтылєан, Тїлеп ўшты талай-талай азамат . Мектеп - болашаќ даналардыѕ тїлеп ўшар тўєыры, талантын шыѕдар білім ордасы. Ўлттыѕ рухани байлыєы - білімінде, ўстанар баєыты - тјрбиесінде, осы білім мен тјрбиеніѕ сарќылмас кјусар бўлаєыныѕ кґзі - мектепте. Мектеп – болашаќ негізін ќалыптастыратын, ел мерейін асќаќтататын, тўлєалар баптайтын ќўтты мекен, алтын ўя. Павлодар ќаласындаєы Ќ.Бекќожин атындаєы №12 жалпы орта білім беру мектебі ашылєан кезеѕінен бастап, талай буын жас

Ќалижан Бекќожинєа арнау Дїбірлеткен даланыѕ ќыр-ќырќасын, Жырларын ел јнге ќосып шырќасын. «Ґлеѕдері ґртке тиген дауылдай», Керекуде туып ґскен Ќалижан. Аќын кґп ќалыѕ топтар ќара дїрсін, Соларєа ўќсамайтын дара гїлсіѕ.

Суреттерді тїсірген – Тґлеген Нўрєазы.

Ќ.Бекќожин орталыєында.

ўрпаќќа сапалы білім мен саналы тјрбие беріп, їлкен жолєа аттандырып салды. Еѕ алдымен оќу ордасыныѕ тарихына тоќталар болсаќ, бўл мектеп 1960 жылы ашылєан екен. 1960-1990 жылдар аралыєында оќушыларєа тек орыс тілінде єана білім беріп келсе, 1990 жылдан бастап аралас мектеп болды. 1996 жылдыѕ 3 сјуір кїні жерлес аќын Ќалижан Нўрєожаўлы Бекќожинніѕ есімі берілген болатын. Бір ќуанарлыєы, біздіѕ мектеп 2004 жылдан мемлекеттік тілде білім бере бастады. Міне, содан бері он жылєа таяу уаќыт ґтті, ќазаќтыѕ ќаракґз ўл-ќыздары ана тілінде білім мен тјрбие алып, ќияєа ќанат ќаєуда. Ќазір мектебімізде 816 оќушы бар. Білім ордасы мемлекеттік тілге кґшкеннен бері талай-талай игі істер жїзеге асты, јсіресе, оќубілім саласында жаќсы табыстарєа ќол жеткіздік. Мысалы, 2004 жылдан бері тїлектер арасынан 3 «Алтын белгі», 3 «Їздік» аттестат, 7 «Їздік» кујлік иегерлері шыќты. Халыќаралыќ дебат турнирінде бір жїлделі орын, республикалыќ јртїрлі жарыстарда он екі, облыстыќ єылыми жобалар байќауында 6 жїлделі орын, ќалалыќ байќауда 23 жїлделі орындарды иелендік. Жыл сайын ўйымдастырылатын «Балауса» фестивалінен 215 жеѕімпазымыз бар. Алдаєы уаќытта да осындай жетістіктер жалєасын табады. Ќазаќ поэзиясында ґшпес із ќалдырып, ўрпаќ жадына ўмытылмас ќўнды жјдігерлерін аманат етіп кеткен аса кґрнекті аќындарымыздыѕ бірі – Ќазаќстанныѕ Халыќ жазушысы Ќалижан Бекќожин атындаєы мектептіѕ ўжымы, оќушылары кґрнекті тўлєаныѕ атына сай болуы тиіс.

Алтынгїл ТЈКИЕВА, бастауыш сынып мўєалімі.

Айдана НЎРЌАСЫМ, 11-сынып оќушысы.

5


24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

САРЫАРЌА САМАЛЫ

Сґз ќўдіреті «Айналайын» - Ќ.Бекќожин атындаєы №12 орта мектепте ќонаќта! ќонаќта е к т е б ім – М т ј р б и е о р д а сы ан

єы аќын Ќалиж Біз Павлодар ќаласында 12 ме кте пт іѕ № єы Бе кќ ож ин ат ын да оќ им ыз . Жа ќы нд а 4 «Ј »-с ын ыб ын да туєанына 100 жыл ѕ нны аќы е мектебімізд аралар ґткізілмек. іс-ш ен толуына орай їлк біміздіѕ атына кір кте Білім алып жїрген ме ќсы оќып, мектепшілік келтірмей, сабаќты жа ысуєа тырысамыз. ќат е сен бел шараларєа . Сондыќтан, бізге Мектеп – білім ордасы андылыќќа баулып, им білім берумен ќатар, ршілік ќўндылыќтарын инабаттылыќ пен адамге ді. ете їйр баєалай білуге ары. 4 «Ј» сынып оќушыл

«Мал шґпке тоќтайды, Адам сґзге тоќтайды», - демекші, сґздіѕ ќўдіреті мен ќасиеті - кґркемдігінде, маєынасы мен таусылмас ќазынасында. Адамдар бір–бірімен тіл арќылы тїсінісетін болса, сол тілдіѕ басты ќўралы – сґз. Јр сґздіѕ жеке ўєымы бар. «Сґз тапќанєа ќолќа жоќ» демекші, адамдар сґз арќылы табысады, достасады. «Ґлеѕ – сґздіѕ патшасы, сґз сарасы, Ќиыннан ќиыстырар ер данасы. Тілге жеѕіл, жїрекке жылы тиіп, Теп–тегіс, жўмыр келсін айналасы,» - деп жырлаєан Абай аќын ґлеѕ–сґздіѕ ќадірі мен ќасиетін аша білген. Ґйткені, ґлеѕ де сґз арќылы ќиысады єой. Сґз адамныѕ жїрегін баурап алады. «Сґз – сїйектен, таяќ еттен ґтеді» деген сґзді дана халќымыз тектен-текке айтпаса керек–ті. Оныѕ ќўдіретініѕ ґзі соншалыќ, тіпті, жїрекке жылы тиетін жалєыз ауыз сґзбен ауру адамды сырќатынан айыќтырып, ґмірге алып келуге болады. Ана тілініѕ, сґздіѕ ќасиетін білген адам ґзі де кґркейеді, елін де кґркейте алады.

Айнўр САРТАЕВА, 10–сынып оќушысы, Аќтоєай ауданы.

Меніѕ

ауылым

Мен Май ауданы Баскґл ауылында туып– ґстім. Ауыл ќасынан Аќсу ґзені аєып жатыр. Ґзен жаєалауында ќалыѕ орман бар, ґте јдемі. Жазда жап–жасыл, ал ќыста аппаќ болып тўрады. Ауылымызда кґл де бар. Ол «Баскґл» деп аталады. Кґлде балыќ кґп. Міне, меніѕ туєан жерім осындай. Баскґлден алыс кеткім келмейді.

Мўражайда жиналамыз Павлодар ќаласындаєы Ќ.Бекќожин атындаєы №12 жалпы орта білім беру мектебінде 4 «Ј»-сыныбында оќимын. Білім алып жїрген мектебім ґзіміздіѕ жерлес аќын атамыз Ќалижан Бекќожин атымен аталады. Мектебімде аќын атамыздыѕ мўражайы жўмыс істейді. Мўражайєа аќынныѕ пайдаланєан заттары, мадаќтама ќаєаздары мен ґлеѕ кітаптары ќойылєан. Биыл аќын мўражайы жґнделді, енді оќушылар сол жерге жиналып, Ќалижан ата жайлы шаралар ґткізіп тўрамыз. Біздіѕ мектепте жыл сайын аќын ґлеѕдеріне арналєан «Бекќожин оќулары» атты оќушылардыѕ мјнерлеп оќу сайысы болып тўрады. Ґзім жерлес аќын атамыздыѕ ґлеѕдерін оќыєанды ґте жаќсы кґремін. Білім нјрімен сусындатып, тјрбие алып жїрген мектебімніѕ аќын атамыз Ќалижан Бекќожинніѕ атында болєанын маќтан етемін.

Іѕкјр КЈРІБАЙ, 4 «Ј»-сынып оќушысы.

Мектебіммен маќтанам Аќын ата, аруаєыѕызєа бас ием, Ґзіѕізден бастау алып, тасып ем. Халќыѕ їшін талай тїскен таласќа Елдіѕ ќамын жырлап ґткен асыл еѕ. Биыл тойлап 100 жылдыќты жатырмыз. Ерекшесіз, аќынсыз Сіз, батырсыз. Еѕбегіѕіз елге істеген еленіп, Бїкіл ел боп тойланєалы жатырсыз. Біздіѕ мектеп Ќазаќстан Халыќ жазушысы Ќалижан Бекќожинніѕ атында. Биыл аќынныѕ 100 жылдыќ мерейтойы республика кґлемінде тойланбаќ. Осыєан орай мектебіміз кґптеген іс-шаралар ґткізуде. Мен - осы мектептіѕ 4 «В» гимназия сыныбыныѕ оќушысымын. Сыныпта 23 оќушы бар. Олардыѕ бјрі де мектептіѕ ќоєамдыќ ґміріне белсене араласады. Бишілер де, јншілер де, аќындар мен спортшылар да - біздіѕ сыныпта. Биыл біздіѕ мектеп ерекше ќўлпырып кетті. Осы мектепте оќып жатќанымды маќтан етемін.

Ќалижан а т а м - ґ н е ге Мен 2 «Б»-сыныбыны алєаш келгенде анамн ѕ оќушысымын. Мектепке мектепте оќыды ма?» ан: «Ќалижан ата кім, осы -де «Ол - ќазаќтыѕ кґрнек п сўрадым. Сонда анам: ті аќыны, кґп ґлеѕ, жазєан ўлы адам»,-деді. жы Ал, ўстазым: «Жаќсы оќи р талапты бала Ќалижан тын аќынныѕ жырларын жа білуі керек» деген бол тќа аты атаныѕ ґлеѕдерін жа н. Сондыќтан, мен аќын ттап жїрмін. Ал, бы лты 1-сыныпта сайысќа ќат ыстым, ґлеѕін оќып бер р дім. Мен Ќалижан атадай аќын боламын. Данияр БЈКЕН, 2 «Б»-с ынып оќушысы.

6

Јбілмансўр ЖАПАРОВ, 4 «В»-сынып оќушысы.

Біліп ќ ой!

Жјмила ДУБЕКОВА, 3–сынып оќушысы, Баскґл ауылы, Май ауданы.

Сґзжўмбаќ Ќўрастырєан – Роза МУСИНА, 8–сынып оќушысы, 1 Ќараащы ауылы Баянауыл ауданы

2.

3. 4. 5.

6. 7. 8. 1 Адамныѕ дїниеге келуі, синонимі. 2. Айналаны ќоршаєан ....... 3. Адаммен бірге жїреді, біраќ ўстатпайды.

4. Адамныѕ атќаратын ісі 5. Еѕ ќадірлі жан. 6. Жыл мезгілі. 7. Маќсат (синонимі) 8. Жыл басы.

Ќанаєатсыздыќ

Ертегі

Байдыѕ бір ќызы болыпты. Ол ќызын кішкентай кезінен бетінен ќаќпай, еркелетіп ґсірген екен. Кїндердіѕ кїнінде ол бойжетіп, ўзатылады. Сонда бай јке ќыз жасауын бірнеше тїйеге артса керек. Халыќтыѕ: «Е, ќаншама есепсіз дїние берді, арманы жоќ шыєар» дегенін естіп, ќызын шаќыртады. - Балам, енді јкеѕе риза шыєарсыѕ, - дейді. Сонда ќызы: - Јке, барлыєын бергенде етігімніѕ ґкшесіне алтыннан ою салмадыѕ, - депті. Сонда баласыныѕ ќанаєатсыздыєына кїйінген јке: - Сен меніѕ ќызым емес, ќара тасќа, кемпірге айнал, кґзіме кґрінбе, - деп ќарєаса керек. Содан ўзатылып бара жатќан ќалыѕдыќ Кемпір тасќа айналыпты, тіпті мал-мїлкі де тас болып ќатып ќалыпты. Сјния АХАТ, 4–сынып оќушысы, №2 орта мектеп, Баянауыл ауданы.


САРЫАРЌА САМАЛЫ

Алтын кїз – ќимас шаќ

24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

Жайдары жаз да ґте шыќты. Ќыс жаќындаєан сайын кїн райы да ґзгере береді. Кїздіѕ салќын да ашыќ кїндерінде жыл ќўстары ќатарын тїзеп, оѕтїстікке кете барады, тыраулаєан тырналардыѕ їш бўрыш болып тізілген керуенін кґргенде жїрек ќимастыќпен сыздайды, кґѕіліѕ мўѕаяды. Аспанды јнмен тербеген ќўс дауысында саєыныш бар. Ондайда адамныѕ балалыќ ќамсыз шаєы еске тїседі. Біраќ, ќўстар жылы жаќќа ќарай бет тїзесе, кейбір аѕ-ќўстар ќыстыѕ аязды, боранды кїндеріне дайындалып, суыќќа лайыќталып, жїндері ќалыѕдап ґседі, ґѕін ґзгертеді. Ал, тышќан тўќымдас кеміргіштер ќысќа азыќтарын жиып алып, ўзаќ ўйќыєа дайындалады. Аќ балтырлы ќайыѕдар (ќызыл ќайыѕ да болады) ерекше алтын тїске оранады. Терек, їйеѕкілер жапыраќтарыныѕ тїрін ґзгертіп, тґгіп салады. Ќыркїйек - поэзияєа жаќын, сондай бір тамаша ай. Ќыркїйектегі тоєайды, тауды кґрген балалар ґлшеусіз јсер алады. Табиєи бояу мен табиєаттыѕ тірлігін, адам ќолыныѕ јсерінсіз болып жатќан ґтпелі кґріністерді байќап, ќайран ќалады. Ќыркїйек атауы мал шаруашылыєына ќатысты шыќќан. Ўсаќ малдыѕ тґлдеу мезгілін реттеу їшін біздіѕ бабаларымыз аталыќ малдарды еркін жібермей, кїйек байлаєан. Ќырдаєы ќазаќ кїйек аєытатын айды ќыркїйек деп атаєан. Жыр – дастандарда: «Їш ай тоќсан болєанда Ќўтылар ќошќар кїйектен» десе, Ілияс Жансїгіровтіѕ ґлеѕінде: «Ел кїйекті шешіпті Есепші айтты десіпті» – деген жолдар бар. Міне, балалар, жылдыѕ тґрт мезгілініѕ ґзіндік јдемілігі бар болса, алтын кїздіѕ кереметтігі осындай.

Ќўстар туралы жўмбаќтар Ќызыќтырар бјрi Ќарай берсеѕ табылар, Алуан тїстi бояудыѕ, Ґн бойында бјрi бар. (Ќырєауыл) Жўдырыќтай шўбар ќўс, Мекенi ќыр, Жўпар дїз. Дыбыс шыќса тыпырлап, Ўшады тез бытырап. (Шiл) Ќара жаєал кiшкене, Ќанаты бар сїйрiктей. Оєан теѕдес ќўс кјне? Тапшы осындай жїйрiктi? (Жаєалтай) Шўнтиып ќос ќўлаєы, Тїнде кґрер ќыраєы. (Їкi)

Тїнде жортады, Жарыќтан ќорќады. (Жарќанат) Ќалќиып ќўлаєы, Кїндiз бўєады. Серуенге тек, Тїнде шыєады. (Жарќанат) Ќалќан ќўлаќ, Ќанаты бар шатырдай. Жардан жыраќ, Тїнде ўшады батырдай. (Жарќанат) Жалаѕаш болєан соѕ, Кїн бойы бўєады. Ґзегi талєан соѕ Тїнде ўшып шыєады. (Жарќанат)

Кїндiз сґнген шыраєы, Тїнде кґрер ќыраєы. Тiкiрейiп айдары, Егiн жауын ќырады. (Їкi)

Зейнеш РАЌЫШЌЫЗЫ, Павлодар ќаласы.

Есепке ќалайсыѕ? Сїлеймен БАЯЗИТОВ Сан басында бір тўрады білесіѕ, Содан кейін јр ондыќтан алады бір їлесін. Жїзге дейін неше бір бар екенін, Ќане, ќайсыѕ білесіѕ? (Бір – он бір рет келеді) Неше мїйіз танада, Неше табан шанада? Айта ќойшы, сана да. (Екі мїйіз танада, Екі табан шанада) Неше кґз бар ќарєада, Доѕєалаќ нешеу арбада? (Екі кґз бар ќарєада, Тґрт доѕєалаќ арбада) Јнеукїні Желтауєа Їш саєатта жетіп ем. 180 минут жўмсадым, Сол сапарєа бїгін мен. (Екі сапарда да їш саєаттан) Јжем меніѕ тґрт сиыр, Екі ешкіні сауады. Неше емшек сауєанын, Ќане, кім тез табады? (Жиырма) Јкемде де бар кґлік, Шешемде де бар кґлік. Екеуініѕ нґмірі Сексен бестен бірі кем. Ќанша сонда болады, Айта ќойшы, білсеѕ сен. (Јрќайсыныѕ нґмірі ќырыќ екі) «-еу» жўрнаєы, «-ау» жўрнаєы, Кей сандарда кезігед. Атай ќойшы сол сандарды Тўрєанында кезі кеп. (Бірден жетіге дейін) Біздіѕ їйдіѕ Танасы, Сіздіѕ їйдіѕ Танасы Їшеу еді ќарасы, Бесеу еді аласы. Барлыєы нешеу Санашы. (Сегіз) Жетіге ќосып Жетіні, Оны екіге бґліп кґр. Шыєатынын ќандай сан, Ќане маєан айтып бер. (Жеті)

йдасы Сїттіѕ паала йын» ќосымшасыныѕ

лса, «Айн Балалар, естеріѕде бо ауылындаєы інде Май ауданы Баскґл тамыз айындаєы нґмір р жайлы не иы «С ѕ на Боранбаеваны белсенді тілшіміз Айда быз. Сонда ын лат бо ын жариялаєан лас ќа ма ты ат » із? білем зып тўруєа єамдар јзірленетінін жа та ай нд ќа н іне сїт ыр си с тілшіміз, орай, Екібастўздыќ жа ујде берген едік. Соєан тіѕ 5-сынып єы №22 лицей-мектеп С.Торайєыров атында ін ќўрт пен ек сїттен јзірленет оќушысы Ділнјз Рысп жіберіпті. ірімшік жайлы жазып

Ќўрт пен ірімшік

Меніѕ јжем ауылда тўрады. Олар сиыр сауып, сїт тартып, ќўрт ќайнатады, май жинайды, ірімшік жасайды. Ауылєа барєанда јжемнен сиыр сїтінен ірімшік пен ќўртты ќалай јзірлейтінін кґрген болатынмын. «Ірімшік екі тїрлі болады, - деген еді јжем. – Аќ ірімшік жјне ќызыл ірімшік». Аќ ірімшікті дайындау їшін шикі сїттіѕ їстіне азыраќ айран ќўйып, сїтті ірітеді. Сосын іріген сїтті ќайнатады. Ќайнаєан ірімшіктіѕ сары суы бґлінген кезде оны сїзіп алады. Жаѕа ќайнаєан ірімшікке сары май, ќаймаќ, кілегей сияќты майлы таєамдарды ќосса, ґте тјтті болады. Аќ ірімшікті сїзіп алєаннан кейін ґреге жайып, желдіѕ ґтіне кептіріп алуєа да болады. Ќызыл ірімшікті дайындаєанда ќазанєа ќўйылєан жылы сїтке ўйытќы салып, сїттіѕ бетін ќымтап жауып ќояды. Біраз уаќыттан соѕ сїт ўйып, дірілдейді. Содан кейін оны ќайнатады. Ірімшіктіѕ тїсі біртіндеп ќызарады, сосын сары суы ќоюланєан кезде ќазанды оттан тїсіріп салќындатады. Ќызыл ірімшік бір-біріне жабыспай, жеке-жеке бытырап тўрады. Мўны да кептіріп алады. Ќызыл ірімшікті де ґреге жайып кептіреді. Кепкен ќызыл ірімшік кеудірлеп, їгітіліп тўрады. Аќ ірімшік те, ќызыл ірімшік те ґте пайдалы таєамдар.

Білген жґн! жасаєанда ќўртты кесектеу етіп домалаќтайды. Одан кейін оѕ ќолдыѕ бас бармаєымен тґрт саусаќтыѕ арасына ќысып, бїйірін жўќартып, дґѕгелек формаєа келтіреді. Кїлше ўзаќ уаќыт саќтау їшін жасалады. Кейде кїлшені бїйірін тесіп, моншаќ сияќты жіпке тізіп, кептіреді. Оны кґп кептіру керек, јйтпесе іші кґгеріп кетеді. Сыќпаны жасаєанда ќўртты шаєындап ќана алып, тґрт саусаќтыѕ бїгуіне салып, сыєып жасайды. Шїйірмектіѕ мґлшері сыќпаныѕ жартысындай єана болады. Шїйірмек жасаєанда ќўртты екі саусаќтыѕ бїгуіне салып, екінші жаєын басќа ќолдыѕ бармаєымен батыра ќысады. Бўл тез кебеді. Ќўрттыѕ ќай тїрі болса да ґреге кептіріледі. Кїлше мен жарманы ќыстыкїні жеу їшін, ал сыќпа мен шїйірмекті жазда, кїзде шайєа салу їшін дайындайды. Ќайнатќан ќўрттыѕ ґзі екі тїрлі болады: Аќ ќўрт кґп ашымаєан жјне пісуін жеткізіп, майын јбден алєан іркіттен ќайнатылады. Кейде аздап тўз ќосып кептіреді. Ол кґбіне жазда, кїзде желінеді. Ќара ќўрт ашуы жеткен іркіттіѕ пісуін ќандырмай, майын жартылай алады немесе алмай ќайнатады. Ќўрттыѕ осы тїрін ќыста езіп, дјмді «ќўрт кґже» даярлайды. Езілгеннен ќалєан ќиыршыќ ќўрт «малта» деп аталады. Оны ыстыќ суєа, сорпаєа езеді. Езген ќўртты сол кїйінде сорпаєа немесе кґжеге ќосып ішуге де болады. Ірімшік пен ќўрт - аса ќуатты, жаєымды, ґте ќўнарлы таєам. Ертеде ўзаќ жол жїргенде малта, ќўртты салып алєан. Бўл таєамдар шґлдегенді басады, ґзекті талдырмайды јрі асќазан мен ішекке ґте пайдалы.

Ділнјз РЫСПЕК, С.Торайєыров атындаєы №22 лицей-мектептіѕ 5-сынып оќушысы, Екібастўз ќаласы.

Ќўрт Ќўрт ќайнату їшін алдымен ўйыєан сїт, айранды жинап, шамасы 20 литрге жаќындаєанда їлкен ќазанєа ќўйып, астына от жаєып, ўзаќ ќайнатады. Ќайнауы жеткен кезде ќўрттыѕ бетінде кґбіктер пайда болады. Міне, біз соны аєаш ќасыќтыѕ сыртымен жалаймыз. Дјмі ќышќылтым тјтті, тіл їйіреді. Ќайнап, јбден ќоюланєан ќўртты ќазаннан тїсіріп алып, суытып, сосын ґреге жаяды. Ќўртты кїлше, жарма, сыќпа жјне шїйірмек етіп жасайды. Мысалы, кїлшені

7


24 қыркүйек, сейсенбі, 2013 жыл

Мені азастаным! Балғын жыр

Керекудің ақындары Керекуде ақындар көп шынымен, Құтқарады жанды өмірден түңілген. Шабысынан қалыспайтын бәйгенің, Қыздарына өлең жазған жырменен. Керекуде ақындар бар талапты, Кез келгенде сермеп жүрер қанатты. Керекуде ақындар бар тым асқақ, Уақыт сайын өсіп келед санаты.

Менің туып–өскен жерім, атамекенім – Қазақстан. Біздің жеріміздің асты–үсті қазынаға толы, бай. Табиғатымыз да сұлу. Биік–биік асқар тау, мөлдір көл, түрлі өсімдіктер, дәрілік қасиеттері бар шөптер баршылық. Аң–құстардың да түрлері көп. Осындай кең байтақ далада небір кемел ойлы ата–бабаларымыз, батырларымыз туыпөскен, жаудан елді қорғаған. Отаның – алтын бесігің, «Отаны жоқ – нағыз жоқ» деп

Ақиқат ақсақалдан да үлкен. *** Тіл қан шығармайды, Жан шығарады. *** Еңбек – сау адамның шипасы. *** Биіктен құлағаннан Биліктен құлаған жаман. *** Кедейдің түсіне байлық, Байдың түсіне патшалық кіреді. *** Тентектің жауы көп, Ағайынның дауы көп.

Көгершін ТІЛЕГЕН, 8–сынып оқушысы, Аққу ауылы, Лебяжі ауданы.

Әйгерім ЖҰМАДІР, 3 «а»-сынып оқушысы, №3 орта мектеп, Успен ауданы.

Әуелгі байлық – денсаулық

Қай жерің ауырады, құлыным?

Керекуде орын тепкен ұлылық, Қазақпыз ғой, поэзия сырын ұқ. Ақындардың жүрген жолы өзгеше, Әр сөзінен сезілетін сұлулық.

Мақал–мәтелдер

тегін айтпаған. Өз Отанын сүю, ана тілін ардақтау – әр адамның қасиетті парызы. Халқымыз ата– баба жері деп атамекенді қадір тұтады, бұл - бізге тән қасиет. Қазақстанның жері шұрайлы, шөбі шүйгін, жері кең. Мен туған елімді мақтан етемін.

Сүйел

Қолға, аяққа сүйел шықса, ол асқынған жағдайда іріңдеп, кейде ота жасап, сылып тастауға тура келеді. Әйтсе де, сүйел көрінісімен асқындырмай емдеп жазуға болады. Ол үшін сүйелдің үстіне алоэ немесе көк сабын ұнтағын салып, бетін клеенка не компресс (пергамент) қағазымен жабады да, жабысқақ пластырь лентасымен орап қояды. Ал, 3 г. сүт қышқылы, 3 г. салицил қышқылы және 24 г. эластикалық коллодий қосылған сұйықтықты 3-4 апта бойына күнде жағып отырған жағдайда да жақсы әсер етеді. Ем жасалғаннан кейін 5-10 минуттан соң, ыстық сабынды сода ваннасына (0,5 ас қасық соданы 2 л. сабынды суда ерітеді) аяқ-қолды салып, соңынан сүйелді қырып тастайды.

Қан қысымы

Бұрын қан қысымының көтерілуі тек ересек немесе қарт адамдарда ғана кездесетін. Соңғы жылдары бұл сырқат балалар арасында да бой көрсете бастады. Қан қысымының алдын алу үшін дәрігерлер балды дәрумен ретінде пайдалануға болатынын айтады. Өйткені, бал - шипалы

нұр жауар!

Күз мезгілінде ауа райы салқындап, ауа ылғалданып, кей балалардың тыныс алу жолдары қабына бастайды. Сондықтан біз сөз етіп отырған балды үйде-ақ пайдаланып, емделіп алуға болады. Ол үшін бал ингаляциясын (демалу арқылы балды ағзаға енгізу) жасау керек. Бал ингаляциясы мұрынның кілегей қабығы мен кеңірдекке ғана әсер етіп қоймайды, өкпенің альвеолы арқылы қанға түсіп, денсаулықты нығайта түседі. Бал қақырықты түсіріп, жөтелді де басады. Денің сау болсын!

Мясо – ет, Лицо – бет.

Звезда – жұлдыз, Бобр – құндыз.

Цена – құн, Мука – ұн.

Стая – топ, Мячь – доп.

Зола – күл, Цветок – гүл.

Восемь – сегiз, Море – теңiз.

Много – көп, Трава – шөп.

Жинаған – Айдана БОРАНБАЕВА, 9–сынып оқушысы, Бозша ауылы, Май ауданы.

сөзжұмбақ

Ш

Е Ә

Б Г

1

,

, ,,

,

Т Ш

,

8

Мұрның бітелсе, жөтелсең...

Екі тілді қатар үйренейік

Талаптыға

«Бойжеткен» Суретті салған – Жұлдыз ҚАБЫЛДЕНОВА, Мүткенов атындағы орта мектептің оқушысы, Ақтоғай ауданы.

тағам. Құрамында адам ағзасына өте қажетті жетпістен астам зат бар. Бал адамның есте сақтау қабілетін арттырып қана қоймай, жоғары қан қысымын түсіреді, күш-қуатты толықтырады, сондай-ақ, іш құрылысына, жүрек ауруына да пайдалы. Қандағы гемоглобинді өсіріп, жүрекқан тамырларының айналымын жақсартады. Балдан жасалған сусын асқазан ауруын да емдейді. Әрине, балды пайдаланбас бұрын алдымен дәрігермен кеңесіп алған дұрыс.

,

Керекуде ақындар көп шынымен, Сондықтан да болашақтан түңілмен. Ақын деген от жалынды, ызғарлы, Жалықпайды өз Отанын сүюден.

«Күзгі жаңбыр» Суретті салған – Сұлтан ЖЕТПІС, 3 «А»-сынып оқушысы, №19 орта мектеп, Павлодар қаласы.

Ж Аделя МҰХАМЕДОВА,

3 «б»-сынып оқушысы, №19 орта мектеп, Павлодар қаласы «Айналайынды» әзірлеген - Сая МОЛДАЙЫП.


АЛАМАН

www.saryarka-samaly.kz

24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

9

Футбол. Ел біріншілігі

«Аламанныѕ» бапкері Фархат ЈМІРЕ тел: 8 (7182) 61-80-17

Еуропа лигасыныѕ топтыќ кезеѕінде ґнер кґрсетіп жатќан ќараєандылыќ «Шахтер» алєашќы кездесуінде осалдыќ танытты. Сырт алаѕда Грекияныѕ «ПАОК» командасына ќарсы ойнаєан кеншілер 1:2 есебімен ўтылып ќалды. Кездесудіѕ алєашќы жартысында жерлестеріміз ўжымдыќ ойын кґрсете білді. Екінші кезеѕ де біздіѕ ойыншылардыѕ белсенділігімен басталды. «ПАОК» ќаќпасыныѕ алдындаєы ќарбалас сјттердіѕ бірінде гректер тјртіп бўзды. Бас тґреші алаѕ иелерініѕ ќаќпасына пенальти белгіледі. «Шахтердіѕ» жартылай ќорєаушысы Рохер Каньяс айып добын сјтті орындады. Осылайша, ќараєандылыќтар алєа шыќты. Осы голдан кейін отандастарымыз арќаны кеѕге салып, гректер ойындаєы басымдыќты ґз ќолдарына алды. Бўрыштан кґтерілген допты ќаќпаєа дјл баєыттаєан Стефанос Атанасиадис таразы басын теѕестірді. Бўл кездесудіѕ 75-минуты болатын. Жыєылєанєа жўдырыќ демекші, «Шахтердіѕ» ќорєаушысы Андрей Порываев дґрекі ойнап, 87-минутта алаѕнан ќуылды. Матчтыѕ негізгі уаќыты 1:1 есебімен теѕ аяќталды. Ќосымша 4 минутта жергілікті команда екінші голды соєып, алєа шыќты. 91-минутта јріптесінен доп алєан Звонимир Вукич біздіѕ Александр Мокин ќорєаєан ќаќпадан таєы да саѕылау тапты. Есеп 2:1. Кеншілер топтыќ кезеѕдегі келесі ойынын 3 ќазан кїні «Астана Аренада» Хайфаныѕ (Израиль) «Маккаби» командасына ќарсы ґткізеді.

біздіѕ жігіттер 28 ќыркїйек кїні ќараєандылыќ «Шахтерді» ќабылдайды. «Ќайрат» пен «Шахтер» арасындаєы кездесу 3:3 есебімен теѕ аяќталды. Кґш басындаєы «Аќтґбе» «Астананы» 2:0 есебімен тізе бїктірді. «Тобыл» оралдыќ «Аќжайыќтан» басым тїссе (3:1), «Восток» пен «Жетісу» арасындаєы ойында есеп ашылєан жоќ. «Тараз» бен «Атырау» командалары 1:1 есебімен теѕ тарќасты.

ÆÛËÍÀÌÀ ÁÅÒÒÅÐIÍÅÍ (Жалєасы. Басы газеттіѕ 19 тамыз кїнгі нґмірінде)

1990 жыл Алматыныѕ «Мерей» командасы ќазаќ футболыныѕ тарихында алєаш рет КСРО-ныѕ јйел командалары чемпионатыныѕ жоєары лигасында ойнады.

1991 жыл «Мерей» командасы Германия федеративті республикасында ґткен халыќаралыќ жарыста топ жарды. Отандастарымыз 33 команданы айналып ґтті.

1992 жыл Суретті тїсірген Тґлеген Нўрєазы.

ОСАЛДЫЌ ТАНЫТТЫ

Футболдан ел біріншілігініѕ 27 турында жергілікті «Ертіс» шымкенттік «Ордабасыны» ќабылдап, 3:0 есебімен басым тїсті. Кездесудіѕ алєашќы кезеѕі 0:0 есебімен теѕ аяќталєан болатын. Екінші таймда Талєат Байсуфинов шјкірттері шираќтыќ танытты. Алдымен Ўлыќбек Баќаев 11 метрлік айып добын сјтті орындаса, Альмир Мухутдинов 55-минутта екінші голдыѕ авторы атанды. Араєа 20 минут салып, Владислав Чернышов таблодаєы кґрсеткішті 3:0-ге жеткізді. Енді

Ќазаќ КСР футбол ќауымдастыєы Ќазаќстан Республикасыныѕ футбол федерациясы болып ґзгертілді. Дјл осы жылы Ќазаќстан футбол федерациясы ФИФА мен Азия футбол конфедерациясына мїше болды. 1992 жылы Ќазаќстанныѕ алєашќы чемпионаты мен Кубок ойындары ўйымдастырылды. Екеуінде де алматылыќ «Ќайраттыѕ» мерейі їстем болды.

1994 жыл Павлодардыѕ «Аѕсаты» мен Жамбылдыѕ «Таразы» Азия футбол конфедерациясындаєы жарыстарєа ќатысќан алєашќы ќазаќстандыќ командалар болып тарихќа енді.

1995 жыл Футболдан Ќазаќстанныѕ јйелдер ќўрамасы алєаш рет халыќаралыќ жарысќа ќатысты.

Жетістік

ТІНЈЛИЕВ – ЌОЛА ЖЇЛДЕГЕР Венгрия астанасы Будапештте кїрес тїрлерінен ґткен јлем чемпионатында 120 келіде ґнер кґрсеткен грек-рим кїресініѕ шебері Нўрмахан Тінјлиев ќола жїлдегер атанды. Бўл - ел ќоржынына тїскен екінші жїлде. Бўєан дейін јйелдер кїресінде Екатерина Ларионова да ќола медальді ќанаєат тўтып еді. Ќазаќстандыќтар їшін Нўрмаханныѕ ќоласы алтынєа бергісіз жїлде болды. Ґйткені, јлем біріншілігінде еркін кїрес шеберлерініѕ сјтсіз ґнер кґрсетуі кґптіѕ кґѕілін кїпті еткен-ді. Ал батыр тўлєалы Нўрмаханныѕ ерлігі барша ќазаќты бір серпілтті. Балуанымыз ќола жїлде їшін болєан тартыста кілем иесі венгрлік Михал ДикБардошамен кездесіп, ќарсыласын 5:0 есебімен ўтты. Јлем жўртшылыєы бір апта бойы кґз тіккен айтулы аламан да аяќталды. Ґкініштісі, ќазаќстандыќтар жанкїйерлерін ќуанта алмады. Павлодарлыќтар сенім артќан еркін кїрес шебері Дјулет Шабанбай да шабандыќ танытты.

УЕФА 2020 жылы футболдан Еуропа біріншілігін ґткізуге їміткер ќалалар тізіміне Ќазаќстан елордасын да ќосты. Ўйым сайтында аталєандай, ЕУРО - 2020 ґткізуге 32 ўлттыќ ќауымдастыќ ќызыєушылыќ танытќан. Тапсырыстар беру мерзімі 19 ќыркїйекте аяќталды. Ўсынылєан ќалалардыѕ алдын ала тізімі келесідей: Англия (Лондон), Јзірбайжан (Баку), Армения (Ереван), Беларусь (Минск), Бельгия (Брюссель), Болгария (София), Македония БЮР (Скопье), Венгрия (Будапешт), Германия (Мюнхен), Грекия (Афины), Дания (Копенгаген), Израиль (Иерусалим), Ирландия (Дублин), Испания (Мадрид, Барселона, Бильбао, Валенсия), Италия (Рим, Милан), Ќазаќстан (Астана), Нидерланд (Амстердам), Польша (Варшава, Хожув), Португалия (Лиссабон, Порту), Ресей (Санкт-Петербург), Румыния (Бухарест), Сербия (Белград), Тїркия (Стамбул), Украина (Киев, Донецк), Уэльс (Кардифф), Финляндия (Хельсинки), Франция (Лион), Хорватия (Загреб), Чехия (Прага), Швейцария (Базель), Швеция (Сольна) жјне Шотландия (Глазго). - Біз мемлекеттердіѕ тапсырыс процесіне жоєары ќызыєушылыќ танытќаны їшін разылыќ білдіреміз. ЕУРО - 2020 ойындарын ґткізуге ўлттыќ ќауымдастыќтардыѕ дені їміткер. Бўл - ќўрлыќтыќ масштабтаєы ауќымды футбол мерекесі. Біріншіліктіѕ 60 жылдыќ мерейтойына арналєан чемпионат жанкїйерлер їшін ќуанышты јрі шын мјнінде ерекше болады, деп мјлімдеді осыєан байланысты УЕФА президенті Мишель Платини. ЕУРО-2020 аќтыќ кезеѕі Еуропа бойынша 13 ќалада ґтеді. УЕФА талаптарына сай, стадиондардыѕ минималды сыйымдылыєы келесідей болуы

шарт: 70 мыѕ орын - жартылай финал/ финал їшін, 60 мыѕ - 1/4 финалєа, 50 мыѕ - 1/8 финал мен топтыќ кезеѕ ойындары їшін. Сондай-аќ, стадион жобаларын ќосуєа болады. Біраќ олардыѕ ќўрылысы 2016 жылы басталуы керек. Мерзімін орындамаєан жаєдайда аталєан тапсырысќа байланысты шешім УЕФАмен ќайта ќаралатын болады. Сонымен ќатар, 30 мыѕ орындыќ сыйымдылыєы бар екі стадион ќатыстырылады, оларєа топтыќ кезеѕ мен 1/8 финал їшін стандартты пакеттер беріледі. Хабарламада аталєандай, ќалалардыѕ аќырєы тізімін УЕФА атќарушы комитеті ертеѕ, яєни 25 ќыркїйекте бекітеді. Еске сала кетейік, «Астана-Арена» стадионыныѕ сыйымдылыєы 30 мыѕ орынды ќўрайды. Елордамыз Еуропа біріншілігініѕ ойындарын ќабылдаса, еліміз їшін їлкен мјртебе болар еді.

1997 жыл Семейдіѕ «Елім–ай» командасы «Тїркіменбашы Кубогы» халыќаралыќ турнирінде жїлдегер атанды.

1998 жыл Азия футбол конфедерациясы Ќазаќстан жастар ќўрамасыныѕ жаттыќтырушысы Владимир Фомичевті Азияныѕ їздік жаттыќтырушысы деп таныды.

1999 жыл Павлодарлыќ «Ертістіѕ» жартылай ќорєаушысы Андрей Мирошниченко тјуелсіз Ќазаќстанныѕ біріншілігінде 100 доп соќќан футболшы атанды.

2000 жыл «Ертістіѕ» ойыншысы Андрей Мирошниченко Азия футбол конфедерациясыныѕ шешімі бойынша 2000 жылдаєы їздік голдыѕ авторы атанды.

2001 жылы Кипрдіѕ «Аполлон» командасында ґнер кґрсететін Павлодар футбол мектебініѕ тїлегі Виктор Зубарев Кипр чемпионатындаєы їздік голдыѕ авторына таєайындалатын жїлдені ќанжыєасына байлады.

2002 жыл Ќазаќстан Азия футбол конфедерациясынан шыєып, Еуропа футбол ќауымдастыєына (УЕФА) мїше болды.

Ќазаќстанныѕ волейболдан јйелдер ќўрамасы Азия чемпионатында бесінші орынєа ие болды.


10

24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

РЕСМИ БҐЛІМ www.saryarka-samaly.kz

“Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты” мемлекеттiк мекемесi 140000 Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, аныќтама телефондары/факс: 32-09-86, 32-49-35, электрондыќ поштаныѕ мекен-жайы: kense.apr@pavlodar.gov.kz бос јкiмшiлiк мемлекеттiк лауазымєа орналасуєа ашыќ конкурс жариялайды «Павлодар ауданыныѕ тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі» ММ есеп жґніндегі бас маманы. Санаты ЕR-4. Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 56376 теѕгеден 69188 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Бґлімді ќаржыландыру мјселелері жґнінде есеп-есеп беру ќўжаттарын жїргізу. Бухгалтерлік есеп жїргізудіѕ учаскелері бойынша жўмыс істеу, тиісті есеп учаскесі бойынша бастапќы ќўжаттарды баќылау жјне ќабылдау. Бґлімге бґлінген бюджеттік ќаржыныѕ маќсатты пайдаланылуын жјне тиімді жўмсалуын баќылау. Ауданныѕ ќаржы бґлімімен, ќазынашылыќпен, банкпен жўмыс жасау. Жоєары тўрєан мекемелерге мјлімет есептерін жіберу. Жўмыстар мен ќызмет кґрсетулерді мемлекеттік сатып алу арќылы ўйымдастыру жјне ґткізу. Бґлімніѕ ісќаєаздарын жјне номенклатура ісін жїргізу. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары бiлiм (экономикалыќ, ќаржы жјне кредит, жергілікті мемлекеттік баќару), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (экономикалыќ, ќаржы жјне кредит). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен

бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттарды конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ўсынылуы керек. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) ґкілетті орган белгілеген нысандаєы ґтініш; 2) ґкілетті орган белгілеген нысандаєы 3х4 їлгідегі суретпен толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек кітапшасыныѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

“Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты” мемлекеттiк мекемесi 140000 Павлодар ќаласы, Ќайырбаев кґшесі, 32, аныќтама телефондары/факс: 32-09-86, 32-49-35, электрондыќ поштаныѕ мекен-жайы: kense.apr@pavlodar.gov.kz бос јкiмшiлiк мемлекетт iк лауазымєа орналасуєа ашыќ конкурс жариялайды «Павлодар ауданыныѕ тўрєын їйкоммуналдыќ шаруашылыќ, жолаушылар кґлігі жјне автомобиль жолдары бґлімі» ММ бас маманы. Санаты ЕR-4. Лауазымдыќ жалаќысы ґткерген жылдарєа байланысты 56376 теѕгеден 69188 теѕгеге дейiн. Функционалдыќ міндеттері: Аудан іші ќоєамдыќ жолаушылар тасуды ўйымдастырудыѕ жјне жалпы ќолданыстаєы аудандыќ маѕызы бар автомобиль жолдары дамуыныѕ мјселелерін шешу, сумен ќамту объектілерін, тазалау, кјріз жїйелерін, ауданныѕ коммуналдыќ мїлігіне жататын канализациялыќ, жылу жјне электр желілерін ќайта ќўру, тўрєын їй-коммуналдыќ шаруашылыќ жјне јлеуметтік сала объектілерін алдаєы жылу беру маусымына дайындау, ауданныѕ елді мекендерін абаттандыру жјне санитарлыќ тазарту бойынша сенбіліктер мен айлыќтарды дайындау жјне ґткізу. Ауылдыќ округ жјне ауыл јкімдері аппараттарыныѕ мамандарына ґз ќўзіретініѕ шегінде јдістемелік жјне тјжірибелік кґмек кґрсету. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары бiлiм, (техникалыќ, экономикалыќ, жергілікті мемлекеттік басќару), ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі (техникалыќ, экономикалыќ). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президентi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкiметi туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттiк ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкiмшiлiк рјсiмдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтiн Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтiк ќўќыќтыќ актiлерiн, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттiѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын бiлу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ мiндеттердi орындау їшiн ќажеттi басќа да мiндеттi бiлiмдер. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы

19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттарды конкурс ґткiзу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїн ішінде ўсынылуы керек. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар тізбесі: 1) ґкілетті орган белгілеген нысандаєы ґтініш; 2) ґкілетті орган белгілеген нысандаєы 3х4 їлгідегі суретпен толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек кітапшасыныѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда №6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде «Павлодар ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде ґтеді. Азаматтар бiлiмiне, жўмыс тјжiрибесiне, кјсiби шеберлiгiне жјне беделіне ќатысты (бiлiктiлiгiн арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар берiлуi туралы ќўжаттардыѕ кґшiрмелерi, мiнездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар жјне ґзге де олардыѕ кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын мјліметтер) ќосымша аќпараттарды бере алады. Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабада орналастырылєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзiмiнде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электрондыќ тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірілмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.

«Лебяжі ауданыныѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесі 2013 жылєы 12 ќыркїйекте «Сарыарќа самалы» №104 (14539) газетінде «Б» корпусы мемлекеттiк јкiмшiлiк бос лауазымы орнына орналасуєа конкурс жариялаєан хабарландыруєа «Тїзету» енгізеді: 1 абзац «Бас маман, санаты «ЕR- 4» сґйлемі «(коды 07-0-05)» сґзімен толыќтырылсын. Біліміне ќатысты «Жоєары (мемлекеттік жјне жергілікті басќару, педагогикалыќ), ортадан кейінгі (педагогикалыќ, заѕгерлік) білімі барларєа рўќсат етіледі» сґйлемін «Жоєары (педагогикалыќ, гуманитарлыќ), ортадан кейінгі (педагогикалыќ, гуманитарлыќ) білімі барларєа рўќсат етіледі» сґйлемімен ауыстырылсын. «Конкурстыќ ќўжаттарды ќабылдау конкурс туралы бўќаралыќ аќпарат ќўралдарында хабарландыру жарияланєан кезден бастап 15 кїнтізбелік кїн ішінде жїргізіледі» деген сґйлем «Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс» сґйлемімен ауыстырылсын. Содан кейін хабарландыру мына абзацтармен толыќтырылсын:

«Азаматтар ґздерініѕ білімі, жўмыс тјжірибесі, кјсіби деѕгейі жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпаратты (біліктіліктерін кґтеру, єылыми дјрежелер мен атаќтарды беру туралы ќўжаттар, мінездемелер, ўсыныстар, єылыми жарияланымдар жјне т.б. кґшірмелері) бере алады. Азаматтар ќўжат тігілген мўќаба салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарлама кґрсетілген электрондыќ пошта мекенжайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді». Мекен-жайы «e-mail: lebroo@list.ru» толыќтырылсын.

«Шарбаќты ауданы јкімініѕ аппараты» ММ, пошта мекен-жайы: 141100, Павлодар облысы, Шарбаќты а., Советов кґш., 51, телефон 8(71836)21290, факс 8 (71836) 21172, электронды поштаныѕ мекен-жайы kense.ashr@pavlodar.gov.kz бос јкімшілік мемлекеттік бос лауазымдарына конкурс жариялайды 1) «Шарбаќты ауданы ќаржы бґлімі» ММ бас маман, санаты Е-R-4 (декреттегі демалыс кезінде) (коды №35/10-101-02). Айлыќаќысы еѕбек ґтіліне байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: аудан бюджетініѕ орындалуы жґнінде есептілікті ќўрастыру жјне жўмысты ўйымдастыру, мемлекеттік мекемелерде бухгалтерлік есептілікті жјне бюджетттіѕ орындалуы жґніндегі есептілікті дўрыс ўйымдастыруды ќамтамасыз ету, бґлімге жїктелген ќолданыстаєы нўсќаулыќтар мен нормативтік актілерді, ґзге де функционалдыќ міндеттерді орындау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Білімі жоєары јлеуметтік єылым саласында, экономика жјне бизнес мамандыќтары бойынша: экономика, есептілік жјне аудит, ќаржы, мемлекеттік басќару, статистика, ортадан кейінгі білім рўќсат етіледі: экономикалыќ, ќаржы мемлекеттік ќызметте кемінде бір жыл еѕбек ґтілі немесе осы санаттаєы лауазымєа сјйкес баєытта функционалдыќ міндеттері бойынша салада кемінде екі жыл еѕбек ґтілі болуы тиіс. 2) «Шарбаќты ауданы Александровка ауылдыќ округі јкімініѕ аппараты» ММ жетекші маман, санаты Е-G-4 (коды №35/223-05-03). Айлыќаќысы еѕбек ґтіліне байланысты 48047 теѕгеден 64704 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Ауылдыќ округ бойынша салыќ алымдарын жинау; Мемлекеттік ќызмет кґрсету. Ќоєамдыќ ќолжетімді пункттерініѕ жўмысын ќамтамасыз ету. АЈК жјне балалар жјрдемаќысын ресімдеу, жўмыссыз азаматтармен жўмыс жїргізу. Білім беру, мјдениет, медицина мјселелерін баќылау. Кішігірім ќўќыќ бўзушылыќ бойынша јкімшілік жауапќа тарту. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: Білімі жоєары немесе ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі: (педагогикалыќ, техникалыќ, экономикалыќ, заѕгерлік) орталау техникалыќ немесе кјсіптік білім (педагогикалыќ, техникалыќ, экономикалыќ, заѕгерлік) болуы тиіс. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын жалпы талаптар: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан

Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымы бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ґзге ќажетті білім болуы тиіс. Конкурс 2013 жылєы 19 наурыздаєы ЌР мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі Агенттігі тґраєасыныѕ №06-7/32 Бўйрыєымен бекітілген «Конкурстыќ комиссия ќўру жјне јкімшілік мемлекеттік ќызмет орнына конкурс ґткізу Ережелері» негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурс ґткізу жґнінде хабарламаныѕ соѕєы жарияланєан кїнінен кейін 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы керек: 1) белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) белгіленген нысан бойынша 3х4 фотосурет жјне толтырылєан анкета; 3) нотариалды кујландырылєан білімі жґнінде ќўжаттар кґшірмесі; 4) нотариалды кујландырылєан еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсырєан кезде ґту деѕгейінен кем емес нјтижесімен бірге тестіден ґткені туралы сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оларды јѕгімелесуге жіберу туралы рўќсат алєаннан кейін бес жўмыс кїні ішінде «Шарбаќты ауданы јкімініѕ аппараты» ММ-де јѕгімелесуден ґтеді. Азаматтар, олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби деѕгейіне жјне беделіне (біліктілігін жоєарылату жґнінде ќўжаттар кґшірмесі, білім дјрежесін жјне атаќ алу, мінездемелер, ўсынымдар, єылыми маќалалар, біліктілігін, кјсіби ќызметін сипаттайтын басќа да мјліметтер) ќатысты ќосымша аќпаратты ўсына алады. Азаматтар ќўжаттарды ќўжат тігілетін папкаєа салып немесе ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электронды поштаныѕ мекен-жайына электронды тїрде жібереді. Азаматтар конкурсќа ќатысу їшін электронды пошта бойынша ќўжаттарды жіберген азаматтар јѕгімелесуге дейін бір кїн бўрын ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсынады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын ўсынбаєан жаєдайда јѕгімелесуге жіберілмейді.

«Павлодар облысыныѕ сјулет жјне ќала ќўрылысы басќармасы» ММ, Павлодар ќаласы, Ленин кґшесі, 153-їй, 8-кабинет, телефон:618256, факс 618264, электронды мекен-жайы: kense.da@pavlodar.gov.kz, «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарына ашыќ конкурс жариялайды Ґндірістік-экономикалыќ бґлімніѕ бас маманы, санаты DО4 (2-3-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Білімі: Жоєары (сјулетші, инженер-ќўрылысшы, инженер-экономист, мемлекеттік жергілікті басќару). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі (сјулетші, инженер-ќўрылысшы, инженер-экономист) барларєа рўќсат етіледі. Функционалдыќ міндеттері: Шарттар ќўрастыру, ќўрылыс материалдарыныѕ ќўнын талдау, ќўрылыс материалдарындаєы ќажеттілікті есептеу, облыс јкімдігініѕ отырыстарына, мјжілістеріне аќпараттар мен материалдар дайындау. Жобалау ўйымдарымен техникалыќ-экономикалыќ негіздемелер јзірлеу бойынша жасалатын шарттар жґніндегі ќўжаттарды дайындау. Жоспарланып отырєан ќўрылыс объектілеріне сметалар мен есептеулерді ґѕдеу. Ґѕірдегі ќўрылыс материалдарыныѕ ќўнына талдау жасау, ќўрылыс объектілерініѕ ќўрылыс материалдарына ќажеттілігін есептеу. Инвестициялыќ баєдарламаларды жјне бюджеттік баєдарламалардыѕ паспорттарын јзірлеу. Єибадат їйлерін (єимараттарын) салу жјне олардыѕ орналасатын жерін айќындау, сондай-аќ, їйлерді (єимараттарды) єибадат їйлері (єимараттары) етіп ќайта бейіндеу (функционалдыќ маќсатын ґзгерту) туралы шешімді тіркеу, есепке алу жјне беру жґніндегі жўмысты жїргізу. Азаматтардыѕ хаттарын, ґтініштерін жјне шаєымдарын ќарау. Бґлім басшысы мен басќарма басшылыєы белгілейтін ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру. Ўйымдастыру-кадрлар жјне ќаржы жўмысы бґлімініѕ бас маман – бас бухгалтері, санаты DО-4 (2-5-1-1). Еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты – 64063 теѕгеден 86485 теѕгеге дейін. Білімі: Жоєары (экономикалыќ жјне бухгалтерлік білім, мемлекеттік жергілікті басќару). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі (экономикалыќ жјне бухгалтерлік білім) барларєа рўќсат етіледі. Функционалдыќ міндеттері: Бухгалтерлік есепке алу жјне есеп берушілік жґніндегі жўмысты ўйымдастыру, шыєындар сметасыныѕ орындалу барысына, кјсіпорындармен, мемлекеттік мекемелермен жјне тўлєалармен есеп айырысу жаєдайына баќылау жасауды жїзеге асырады, бухгалтерлік есепке алу шоттарында барлыќ жїзеге асырылатын операциялардыѕ кґрсетілуін жјне оларєа баќылау жасауды ќамтамасыз ету, ќўжаттардыѕ ќазынашылыќ, ќаржы жјне салыќ органдары арќылы уаќытында ґтуіне баќылау жасауды жїзеге асыру, ай сайынєы кассалыќ операциялардыѕ есепке алынуын, еѕбекаќы жјне салыќтар бойынша есептесуді жїргізу. Бґлім басшысы мен басќарма басшылыєы белгілейтін ґзге де ґкілеттіктерді жїзеге асыру. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар:

Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасыныѕ Мемлекеттік ќызмет істері бойынша агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидасыныѕ» негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїннен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1. белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2. 3х4 їлгісіндегі суретімен белгіленген нысанда толтырылєан сауалнама; 3. білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмелері; 4. еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшірмесі; 5. Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ мемлекеттік тіркеу тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6. Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7. Шекті мјннен тґмен емес нјтижелермен тестілеуден ґткені туралы, ќўжаттарды тапсыру сјтінде кїші бар сертификат. Јѕгімелесуге жіберілген їміткерлер јѕгімелесуге рўќсат беру туралы їміткерлерге хабарлаєан кїннен бастап бес жўмыс кїні ішінде, оны «Павлодар облысыныѕ сјулет жјне ќала ќўрылысы басќармасы» ММ-де ґтеді. Азаматтар ґздерініѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейі мен беделіне ќатысты ќосымша аќпарат (біліктілікті арттыру, єылыми дјрежелер мен атаќтар беру туралы ќўжаттарыныѕ кґшірмесі; мінездемелер, ўсынымдар, єылыми жарияланымдар, олардыѕ кјсіптік ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер) ўсына алады. Азаматтар тезтікпеге салынєан ќўжаттарды «шабарман» ретінде немесе пошта арќылы, ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарландыруда кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Электрондыќ пошта бойынша конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттар берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей ўсынады. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќаларын ўсынбаєан жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді.


ЖАРНАМА

24 ќыркїйек, сейсенбі, 2013 жыл

www.saryarka-samaly.kz Павлодар облысы јкімдігініѕ 2009 жылєы 25 желтоќсандаєы «Аз ќамтамасыз етілген отбасыларындаєы жјне ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан жалпы білім беретін мектеп тїлектеріне жоєары оќу орындарындаєы оќуына аќы тґлеу їшін јлеуметтік кґмек таєайындау туралы» №236/18 ќаулысына ґзгерістер енгізу туралы

бекітілген Жоєары білім берудіѕ кјсіптік оќу баєдарламаларын іске асыратын білім беру ўйымдарына оќуєа ќабылдаудыѕ їлгілік ережелерінде белгіленген бірыѕєай ўлттыќ тестілеу кезінде аќылы оќытуєа ќабылдау їшін ќажетті ўпай санын жинаєан жјне мемлекеттік грантты немесе кредитті ала алмаєан талапкердіѕ тізімін тиісті жылдыѕ 10 тамызына дейін облыс жўмыспен ќамтуды їйлестіру жјне јлеуметтік баєдарламалар басќармасына ўсынсын»; кґрсетілген ќаулымен бекітілген Аз ќамтамасыз етілген отбасыларындаєы жјне ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан жалпы білім беретін мектеп тїлектеріне жоєары оќу орындардаєы оќуына аќы тґлеу їшін јлеуметтік кґмек таєайындау жґніндегі нўсќаулыќтыѕ 6-тармаєыныѕ 8-тармаќшасы алынып тасталсын. Осы ќаулы алєаш ресми жарияланєан кїннен кейін он кїнтізбелік кїн ґткеннен соѕ ќолданысќа енгізіледі. Облыс јкімі Е.АРЫН.

«Качир ауданыныѕ білім бґлімі» мемлекеттік мекемесініѕ санаты ER-4 бос јкімшілік мемлекеттік лауазымы тілдерді дамыту бойынша бас маманы – мемлекеттік тіл ќўжаттарыныѕ редакторына орналасу туралы 2013 жылєы 14 ќыркїйектегі № 105 (14540) «Сарыарќа самалы» газетінде жарияланєан жариялау кїші жойылды деп танылсын жјне келесі тїзетулер енгізілсін.

«КАЧИР АУДАНЫНЫЅ БІЛІМ БҐЛІМІ» ММ ТІЛДЕРІ ДАМЫТУ ЖҐНІНДЕГІ БАС МАМАН-МЕМЛЕКЕТТІК ТІЛДЕГІ ЌЎЖАТТАР РЕДАКТОРЫ БОС ЈКІМШІЛІК МЕМЛЕКЕТТІК ЛАУАЗЫМ ОРНЫНА АШЫЌ КОНКУРС ЖАРИЯЛАЙДЫ (Санаты ER-4) 140600, Павлодар облысы, Качир ауданы, Тереѕкґл ауылы, Тјуелсіздік кґшесі, 124 їй., (эл.мекен-жай www.eduterenkol.kz) Качир ауданы білім бґлімініѕ конкурстыќ комиссиясы. Аныќтама телефоны: 21-2-61, факс 22-9-06. Еѕбекаќысы ќызмет еткен жылдарына байланысты 56376 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Жоєары: 1) мемлекеттік басќару; 2) педагогикалыќ; 3) заѕгерлік. Ортадан кейінгі білім барлар жіберіледі: 1) педагогикалыќ; 2) заѕгерлік. Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес облыстарда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі білімі барларєа рўќсат етіледі. Компьютеде Wоrd, Excel баєдарламаларымен жўмыс істей білу Білуі тиіс: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы», Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандаунуына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін, Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер; Функционалдыќ міндеттері:Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы тілдер туралы» заѕын іске асыру мјселесі бойынша мектептердіѕ ќызметіне басшылыќ жасап, баќылау. Ќазаќ тілді мектептердегі оќу-тјрбие їрдісініѕ жаєдайын талдау, мемлекеттік тілде оќытылатын мектептер жўмыстарыныѕ дамуына жаєдай жасау, мемлекеттік тілде оќытылатын жаѕа їлгідегі мектептерді аттестациялауда кґмек кґрсету. Ґз ќызметіне байланысты мониторингтік талдаулар жїргізу. Мемлекеттік тілде оќытылатын мектептердіѕ даму жолындаєы ґзекті мјселелер бойынша жўмыстар жїргізу. Оралмандар мјселелеріне ќатысты кешенді жўмыстар жїргізу (оларєа жаєдай жасау, жалпы олар жайлы мјлімет жјне т.б.). Аудан мектептерінде тіл саясатын жетілдіру маќсатында семинарлар, конференциялар,бірыѕєай

жјне ќорытынды баќылау жўмыстарын ўйымдастыру жјне ґткізу. Жоєарєы органдарєа тиісті аќпараттар мен статистикалыќ есеп беруді іске асыру. Тіл мјселесіне ќатысты азаматтардыѕ ґтініштері мен арыздарын ќарастыру. Білім беру бґлімініѕ тґлќўжатын, бўйрыќтарын жјне жалпы бґлімніѕ ќўжаттарына аударма жасау. Ауданныѕ білім беру бґліміне келіп тїскен ќўжаттарєа сараптама жасау. Ґзіне тапсырылєан ќызметтік жўмысы шегінде мектептер мен мектептен тыс мекемелердегі екітілдегі іс-ќаєаздарына сараптама жасайды. Білім беру мекемелерінде ќўжаттардыѕ мемлекеттік тілде жїргізілуіне жјрдемдеседі. Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлкеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (Бўдан јрі Ќаєидалар) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысанда толтырылєан 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттарыныѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметiн растайтын ќўжаттыѕ нотариалды кујландырылєан кґшiрмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлiгiнiѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекiтiлген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлiгiнiѕ кґшiрмесi; 7) шекті шамадан тґмен емес ќорытындыларымен тестілеуден ґту туралы кујлік, кўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберілгені туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде конкурс жарияланєан «Качир ауданы білім бґлімі» ММ-де ґтедi. Азаматтар ќўжат тігілген мўќаба салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе пошта арќылы ќўжаттарды ќабылдау мерзімінде бере алады. Азаматтар ќўжаттарды хабарлама кґрсетілген электрондыќ пошта мекен-жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїн бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы бергенмен жаєдайда тўлєа јѕгімелесуге жіберілмейді.

«Екібастўз ќаласы мјслихатыныѕ аппараты» ММ, 141200, Павлодар облысы, Екібастўз ќаласы, Мјшћїр Жїсіп кґшесі, 45-їй, «Екібастўз ќаласы мјслихатыныѕ аппараты» ММ-ніѕ конкурстыќ комиссиясы, аныќтама телефондары/ факс: 346250, 343860, бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналастыруєа ашыќ конкурс жариялайды «Екібастўз ќаласы мјслихатыныѕ аппараты» мемлекеттік мекемесініѕ бас маманы (санаты E-4). Лауазымдыќ жалаќысы ќызмет ґтіліне байланысты 59578 теѕгеден 80719 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттері: Јлеуметтік, мјдениеттік даму мјселелері жґніндегі комиссия жўмысын їйлестіру жјне ґзара јрекет ету; комиссия материалдарын сессияєа ќарауєа ўсыну; хаттамаларды ресімдеу жјне комиссия ќаулыларыныѕ орындалу барысын баќылау, кадр жґнінде есептілік ќўру, јкімшілік бос орындарєа орналастыру бойынша конкурстыќ жўмыс ґткізу, конкурстыќ жјне аттестаттау комиссиясыныѕ жўмысын ўйымдастыру, жеке істерді ресімдеу, мамандарды аттестаттау мен оќытуды ўйымдастыру , наградалыќ ќўжаттарды дайындау, сессия мен тўраќты комиссия материалдарын бўќаралыќ аќпарат ќўралдарына жјне ќалалыќ мјслихаттыѕ веб-сайтына орналастыруды жїзеге асыру; мјслихат аппаратыныѕ Ережесіне сјйкес ґзге де ґкілдіктерді жїзеге асыру. Ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: - білімі – жоєары білім (мемлекеттік басќару, экономикалыќ , ќаржылыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ), ортадан кейінгі білім (заѕгерлік, экономикалыќ, ќаржылыќ, педагогикалыќ, техникалыќ). Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша

В связи с ликвидацией ИП Жангабулов С. А. (ИИН 581210350109) все претензии принимаются в течение месяца со дня опубликования объявления по тел. 8(7182) 35-20-35. Утерянный диплом о техническом образовании ОАБ – II № 0111607, выданный Павлодарским техникумом железнодорожного транспорта от 28.06.1995 г. рег. №1885 на имя Юрия Павловича Суханова, считать недействительным.

ЌАУЛЫ Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасындаєы жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕы 27-бабыныѕ 2-тармаєына сјйкес Павлодар облысыныѕ јкімдігі ЌАУЛЫ ЕТЕДІ: 1. Павлодар облысы јкімдігініѕ 2009 жылєы 25 желтоќсандаєы «Аз ќамтамасыз етілген отбасыларындаєы жјне ата-анасыныѕ ќамќорлыєынсыз ќалєан жалпы білім беретін мектеп тїлектеріне жоєары оќу орындарындаєы оќуына аќы тґлеу їшін јлеуметтік кґмек таєайындау туралы» №236/18 ќаулысына (нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу тізілімінде №3154 болып тіркелген, 2010 жылєы 4 аќпандаєы №12 «Сарыарќа самалы», 2010 жылєы 4 аќпандаєы №12 «Звезда Прииртышья» газеттерінде жарияланєан) мынадай ґзгерістер енгізілсін: 2-тармаќ мынадай редакцияда жазылсын: «2. Жоєары оќу орындары жанындаєы ќабылдау комиссиялары (келісім бойынша) Ќазаќстан Республикасы Їкіметініѕ 2012 жылєы 19 ќаѕтардаєы №111 ќаулысымен

11

функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс Ќазаќстан Республикасы Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєымен бекітілген бос јкімшілік мемлекеттік лауазымдарєа конкурс ґткізу жјне конкурстыќ комиссия ќўру туралы Ереже негізінде ґткізіледі. «Екібастўз ќаласы мјслихатыныѕ аппараты» ММ-ныѕ конкурстыќ комиссиясы пікіралысуєа жіберілген кандидаттармен оларды пікіралысуєа жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап бес жўмыс кїн ішінде пікіралысу жїргізеді. Конкурсќа ќатысу їшін мынадай ќўжаттар ќажет: 1) белгіленген їлгідегі ґтініш; 2) 3х4 кґлеміндегі суретпен арнайы їлгіде толтырылєан сауалнама; 3) бiлiмi туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмелерi; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшiрмесi; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген (Ќазаќстан Республикасыныѕ Нормативтік ќўќыќтыќ актілердіѕ тізілімінде 2010 жылы 21 желтоќсанда № 6697 болып тіркелген) нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде ујкілетті органмен белгіленген шекті деѕгейден тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені туралы ќолданыстаєы сертификат. Азаматтар біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіби мамандыєына жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпараттар (біліктілігін кґтеру, єылыми дјреже мен атаќтарды беру туралы ќўжаттардыѕ кґшірмелері, мінездемелер мен ўсыныстар єылыми басылымдар жјне т.б.) бере алады. Бўќаралыќ аќпарат ќўралдарыныѕ ресми басылымдарында конкурс туралы хабарландыру жарияланєан сјттен бастап 10 жўмыс кїн ішінде конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар ўсынылуы керек.

Шерикбай Нурланныѕ атына ЌР Білім жјне єылым министрлігі Білім жјне єылым саласындаєы баќылау комитетімен 28 мамыр 2013 ж берілген ЖБ–1 № 0006443 кујлігі жарамсыз деп танылсын.

« Железин ауданы Лесной селолыќ округ јкімі аппараты» ММ-сі 140409, Павлодар облысы, Железин ауданы, Лесной селосы Абай кґшесі, 1 мекен-жайы бойынша, тел.: 8 (71831) 41-240, факс: 8(71831)41-2-40, Lesnoe56@mail.ru «Б» корпусыныѕ бос јкімшілік мемлекеттік лауазымына конкурс жариялайды Лесной селолыќ округініѕ јкімі аппаратыныѕ јлеуметтік мјселелер жјне жастармен жўмыс жґніндегі жетекші маманы, санаты ЕG-4 (1-04). Лауазымдыќ еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына ќарай – 48047 теѕгеден 64704 теѕгеге дейін. Функционалды міндеттері: Мемлекеттік МЈК жјне бала жјрдем аќшасын хаттау ќўжаттараын ќабылдауды жїргізїді, јлеуметтік баєдарламалар жјне жўмыспен ќамту бґлімінде тўратын азаматтардыѕ есебін жїргізеді. Жўмыссыздармен жўмыс жїргізеді. Туберкулез ауруымен ауыратындар мен бас бостандыєынан айрылєан адамдар есебін жїргізу. Кґп балалы аналарды марапаттау їшін ќўжаттар жинастыру. Зейнеткерлермен, жалєыз тўратындармен, мїгедектермен жўмыс жасап, есебін жїргізу. ЎОС ардагерлерін, тыѕ ардагерлері, ауєан соєысы ардагерлері, чернобыльшылармен жўмыс жјне есеп жїргізу. Азаматтардыѕ ґтініштерімен, хаттарымен жўмыс. Јлеуметтік нашар тўратын отбасыларына кґмек кґрсету бойынша ўсыныс жобаларын дайындау. Аз ќамтылєан отбасыларын аныќтайды, жўмыспен ќамту бойынша ўсыныстар енгізіп отырады, жалєыз тўратындар мен ќарттарды, жўмыс істей алмайтын азаматтардыѕ їйіне барып, јлеуметтік ќызмет кґрсету. јлеуметтік ќызметкерлердіѕ ісін баќылауды жїзеге асырады. Јкімніѕ тапсырмаларын орындайды. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын талаптар: Білімі: жоєары немесе ортадан кейінгі білім (экономикалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ, техникалыќ, ауылшаруашылыќ), орта техникалыќ немесе кјсіби (экономикалыќ, заѕгерлік, педагогикалыќ, техникалыќ, ауылшаруашылыќ). Компьютерде жўмыс істей алуы. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер.

62-59-24

Конкурс ЌР Мемлекеттік ќызмет істері агенттігі Тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы № 06-7/ 32 бўйрыєымен бекітілген «Бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру ќаєидалары» (бўдан јрі – Ќаєида) негізінде ґткізіледі. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттарды конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) нотариалды кујландырылєан білім туралы ќўжатыныѕ кґшірмесі; 4) нотариалды кујландырылєан еѕбек ґтілін дјлелдейтін ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматы кујлігініѕ кґшірмесін; 7) шекті шамадан тґмен емес ќорытындыларымен тестілеуден ґту туралы кујлік, ќўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Сўхбаттасуєа ќатысуєа жіберілген кандидаттар оларєа ќатысуы туралы ескерту берілген кїннен бастап «Железин ауданы Лесной селолыќ округініѕ јкімі аппаратыныѕ» мемлкеттік мекемесінде 5 жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми атаќтар мен дјрежелерді беру туралы ќўжаттар кґшірмелерін, мінездемелер, нўсќаулар, єылыми маќалалар, кјсіби ќызметін, біліктілігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабаєа салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта арќылы электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын сўхбаттасу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа сўхбаттасўєа жіберілмейді.

ЖАРНАМА

65-12-75

«Качир ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі «Б» корпусы бос јкімшілік мемлекеттік лауазымы орнына конкурс жариялайды 140600 Павлодар облысы, Качир ауданы, Тереѕкґл ауылы, Елгин кґшесі, 172-їй «Качир ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесі. Аныќтама телефоны 8(71833) 22-4-71, факс: 8(71833)21570, электрондыќ пошта мекен-жайы: kense.akr@pavlodar.gov.kz «Качир ауданыныѕ дене тјрбиесі жјне спорт бґлімі» мемлекеттік мекемесініѕ басшысы, санаты Е-R-1 (№ 01-0-1) Еѕбекаќысы еѕбек сіѕірген жылдарына байланысты 109547 теѕгеден 147985 теѕгеге дейін. Функционалдыќ міндеттер: Бґлімге жалпы басшылыќты ќамтамасыз ету. Бґлімге жїктелген міндеттер мен ќызметтерді орындау бойынша ќызметтерді їйлестіру жјне ўйымдастыру. Дене тјрбиесі жјне спорт мјселелері жґнінде јдістемелік жјне тјжірибелік кґмек кґрсету. Аудандыќ дене тјрбиесі жјне спортты дамыту жоспарын орындау бойынша негізгі баєыттарды јзірлеу. Облыстыќ спорт жарыстарына ќатысу їшін аудандыќ ќўрама командаларын дайындау бойынша ќызметті ўйымдастыру. Аудандыќ спорт жарыстарыныѕ кїнтізбелік жоспарларын бекіту. Ауданда дене тјрбиесі жјне спорттыѕ дамуы бойынша облыстыќ атќарушы органдар мјліметтерін талдап тапсыру. Бґлімніѕ ќўзыреті шегінде азаматтардыѕ ґтініштерін ќарау. Конкурсќа ќатысушыларєа ќойылатын негізгі талаптар: жоєары: мемлекеттік басќару, экономикалыќ, заѕгерлік, бухгалтерлік, ауылшаруашылыќ, педагогикалыќ. Жўмыс тјжірибесі келесі талаптардыѕ біріне сјйкес болуы тиіс: 1) мемлекеттік ќызмет ґтілі їш жылдан кем емес; 2) жоєары немесе жоєары оќу орындарынан кейінгі білім баєдарламалары бойынша Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті жанындаєы білім беру ўйымдарында мемлекеттік тапсырыс негізінде немесе шетелдіѕ жоєары оќу орындарында Шетелде кадрлар даярлау жґніндегі республикалыќ комиссия бекітетін басым мамандыќтар бойынша оќуды аяќтаєан жаєдайда мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес; 3) єылыми дјрежесініѕ болуы; 4) мемлекеттік органдарда басшылыќ немесе ґзге лауазымдарда жўмыс ґтілі бір жылдан кем емес; 5) осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєыттарына сјйкес облыстарда жўмыс ґтілі тґрт жылдан кем емес, оныѕ ішінде басшылыќ лауазымдарда бір жылдан кем емес. Компьютерде Word, Excel баєдарламаларымен жўмыс істей білу. Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламентi жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесi туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы» Конституциялыќ

заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Нормативтік ќўќыќтыќ актілер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтiнiштерiн ќарау тјртiбi туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан – 2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Конкурс бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа орналасуєа конкурс ґткізу жјне конкурс комиссиясын ќалыптастыру Ќаєидалары негізінде ґтеді (бўдан јрі - Ќаєидалар) (Мемлекеттік ќызмет істері жґніндегі ЌР агенттігі тґраєасыныѕ 2013 жылєы 19 наурыздаєы №06-7/32 бўйрыєы). Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 суретпен осы толтырылєан сауалнама; 3) білімі туралы ќўжаттардыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 4) еѕбек ќызметін растайтын ќўжаттыѕ нотариалдыќ кујландырылєан кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы Денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысандаєы денсаулыєы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматыныѕ жеке кујлігініѕ кґшірмесі; 7) ќўжаттарды тапсыру сјтінде шекті мјннен тґмен емес нјтижемен тестілеуден ґткені расталєаны туралы сертификат.; Конкурс ґткізу туралы хабарландыру соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде тапсырылуы тиіс. Азаматтар хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта мекен–жайына электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін кґрсетілген электрондыќ почта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын јѕгімелесу басталєанєа дейін бір жўмыс кїні бўрын кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасы берілмеген жаєдайда тўлєа јѕгімелесуден ґтуге жіберілмейді. Јѕгімелесуге жіберілген кандидаттар оны кандидаттарды јѕгімелесуге жіберу туралы хабардар ету кїнінен бастап 5 жўмыс кїн ішінде «Качир ауданы јкімініѕ аппараты» ММ ґтеді.


Ñàðûàðêà ñàìàëû

ИІРІМ

24 қыркүйек, сейсенбі, 2013 жыл

Жаңа маусымның

www.saryarka-samaly.kz

ТЕАТР

жаңалығы қандай?

Жазғы демалысы аяқталып, театрлардың ұжымдары кезекті маусымның шымылдығын түруге қызу дайындық үстінде. Еліміздің алдыңғы қатарлы өнер ордаларының бірі саналатын Жүсіпбек Аймауытов атындағы Павлодар облыстық қазақ музыкалы драма театрының әртістері де өз көрермендерімен қауышуға әзір. Белгілі театр сыншысы, Мемлекеттік сыйлықтың лауреаты Әшірбек Сығай айтқандай: «Тәуелсіздік таңының алғашқы қарлығаштары іспеттес Керекудің қазақ театры аз уақыттың ішінде еліміздің маңдайалды ұлттық өнер ұжымына айналды». Шын мәнінде, қатарында ҚР Еңбек сіңірген әртістері – М.Манапов, Р.Тәжібаева, «Ерен еңбегі үшін» медалінің иегері – С.Тәжібаев, Қазақстанның мәдениет қайраткерлері – Т.Атамбекова, Қ.Жексембаева, Бейбіт Шәнім, Д.Ұябаев, Г.Қайырбекова, А.Тасбаевалар бар ұлттық өнердің қара шаңырағы талай айтулы жетістіктерге жетті. Республикалық, халықаралық фестивальдерге қатысып, жеңімпаз атанды. Тәжірибесі мол сахна шеберлерінің қасында бір топ талантты жастар - Б.Оқасов, Р.Нығманов, Ә.Үмбетбаев, Б.Тоқатов және тағы басқалары өсіп келеді. Келешектерінен мол үміт күттіріп отыр. Осы театрды 24-25 жыл бұрын қайта түлетіп, алғашқылар қатарында іргетасын бірге қалап, соңғы көп жылдар бас директор және шығармашылық жетекшісі болып келген ҚР Еңбек сіңірген әртісі Мұхтархан Манапов өз қалауымен лауазымдық міндеттерін тапсырып, театр ішінде толығымен әртістік шығармашылыққа ауысты. Театр директорының міндетін атқарушы Дінмұхамед Ұябаевтың айтуынша, биыл өнер ұжымы көрермендеріне бұрыннан таныс қойылымдармен қатар жаңа спектакльдер премьераларын ұсынбақ. Бір ерекшелігі, олардың арасында өңіріміздің, жалпы алты алаштың

мақтанышына айналған белгілі тарихи тұлғалар туралы қойылымдар орын алмақ. Театрдың биылғы 24-ші маусымының шымылдығы ертең, яғни 25 қыркүйекте «Болмаған оқиға» спектаклімен ашылады. Бұл қойылым Ресейдің, ТМД елдерінің көптеген белгілі театрларында сахналануда. Пьесаның авторы – әрі драматург, әрі актриса Мария Ладо. Ол - теледидардан көріп жүрген «Екі тағдыр» («Две судьбы») атты телехикаяның авторы. Спектакль желісі бір қарағанда қарапайым көрінеді. Барлық іс-әрекет мал тұратын қора-жайда болады. Мұнда кәрі бие де, бұзаулағалы тұрған сиыр, әтеш, Ақтөс ит тіршілік етеді. Ауқатты қожайынның қызының аяғы ауыр болып қалады. Оған маскүнемнің ұлы кінәлі еді. Оқиғаның барлығы

дәл осы қорада жануарлардың көз алдында өтеді. Қысқасы, қойылым тіршілікті боямасыз көрсетеді. Яғни, драматург безбүйрек адамдардың ұрпағын дүниеге әкелмей жатып, ажалға қия салатынын, олардың бұл әрекеттеріне еш өкінбейтінін салыстырмалы түрде жеткізуге тырысқан. Ал мұндай хикая бүгінгі күні көпке ой салары анық. Қойылымды тамашалай отырып, күнделікті өмірде балаларын жетімдер үйіне, қартайған шағында ата-анасын қарттар үйіне қымсынбастан тапсырып, жер басып жүрген жандардың қылығына налисың. Спектакльде театрдың тәжірибелі сахна шеберлері қарапайым ғана көріністерді көрерменге қызықты әрі

тартымды етіп жеткізеді. Пьесаның негізгі жанры драма болғанымен, мұнда комедиялық, трагедиялық элементтер де кездеседі. Қойылымның бас режиссері - Ержан Қауленов. Өткен маусымда театрдың басты қойылымдары қатарынан берік орын алған Ерсайын Төлеубайдың «Оян, қазақ! Ойлан, қазақ!» атты спектаклі ерекше атап өтуге тұрарлық. Қойылымды Тарлан сыйлығының лауреаты, ҚР Еңбек сіңірген қайраткері Жанат Хаджиев сахналаған. Спектакльдің басты желісі кешегі Ұлы Алаштың зиялылары А.Байтұрсынов, М.Дулатов, С.Торайғыров, Ж.Аймауытовтардың ұлт болып ұйып, халық болып қалыптасудың негізін салушылар ретінде бүгінгі болашаққа айтқан аманатына өрілген. Театрдың белді әртістері тарихи тұлғалар бейнесін шебер сомдайды. Сонымен қатар, өткен маусым соңында ғана тұсауы кесіліп, көрермендерге әлі кең таныс бола қоймаған Ә.Оразбектің «Бір түп алма ағашы» спектаклі де көптің көңілінен шығары сөзсіз. Бұл қойылымды да жас режиссер Ержан Қауленов сахнаға әзірледі. Аталмыш туындыға қазіргі кездегі күнделікті күйбең тірлікпен жақын туыстардың өзі бірбірінен алыстап бара жатқаны арқау болған. Биыл театр өнерінің көрермендері жоғарыда аталған спектакльдерден бөлек, басқа да қойылымдарды тамашалай алады. Олардың қатарында Ө.Ахметтің «Банкрот», М.Байджиевтің «Тіл табысқандар», Ж.Шаниннің «Арқалық батыр», Т.Рақышеваның «Өмір сүргім келеді», балаларға арналған «Ұрланған пияз», «Жеті лақ» спектакльдері бар. Қорыта айтқанда, Ж.Аймауытов атындағы қазақ музыкалы драма театры жаңа маусымда көрермендерін әсерлі де мазмұнды қойылымдарымен қуанта алады деген сенімдеміз. Мұхит ОМАРОВ, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері.

Қамшы сөз

Шайтаным бар менің де

Серік ҚАЛИ Шайтаным бар менің де, сенде де бар. Сәжде қылсаң, шекеңе шөңге қадар. Көрінбейді жын-шайтан, адамшайтан Шарап құйып, көзеңе берген адам.

Қимасыңды алса да қинап арам, Бас изейсің сен кейде сыйлап оған. Адамшайтан – бұйырып жамандыққа, Жақсылықты жасаудан тыйған адам.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

Орбитаңнан азырақ ауытқы деп, Алтын кілтін көңіліңнің тауып күлед. Адамшайтан жақының болғандықтан, Жын-шайтаннан жүз есе қауіптірек.

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

ОҚШАУ ОЙ

12

Кезекші редактор -

Фархат ӘМІРЕ

Қайда барасыз, бойжеткен? Банктегі көп адамның ішінде біз де кезек күтіп отырмыз. Сырттан келушілердің есебін біліп болмайды. Айдың басы ғой, жұмыскерлер жалақысын алады, аға-апалар зейнетақысын қалтаға басады. Қолына таяқ ұстаған бір ақсақал біз тұрған мекеменің табалдырығын аттай бергені сол еді, алдынан өрімдей жас жігіт шыға келді. Қарияға жол берер ме екен, бермес пе екен деп пенделік ойдың жетегіне енді «жармаса бергенімізде», әлгі жігіт кілт тоқтай қалды да, есікті айқара ашып, ақсақалға жол ұсынды. Қарт адам мұнысына риза болып, алғысын жаудыруда. Үлкенді сыйлап, жол берген ініміздің тәрбиелілігіне біз де қуанып қалдық. Ақсақал мекеменің екінші есігінен өте беріп еді, шолжаңдаған қазақ қызы қарияны иығымен қаға-соға тысқа атып шықты. Ақсақал теңселіп барып, құламай қалды. Өңі біртүрлі өзгеріп кетті. Жөн-жосықты білмейтін қызға бұрылып, бір нәрсе айтып жатты. Бойжеткен оған мән де берген жоқ... Қызықтың да, шыжықтың да көкесін қоғамдық көлікте көресің. Бірде автобусқа алпыстың бел ортасындағы ақсақал мінді. Көлік қозғалған сайын шайқалып, екі аяғын әзер тіктеп тұрғанын көріп, орындықта отырған өзіміз шамалас бір қызға орын беруін өтіндім. «Мен әйел адаммын, неге еркекке орын беруім керек» деп өзіме ұрсып тастады. Беті қалың, тәрбиеден жұрдай қыз үшін қатты ұялдым. Дәтім шыдамай, келесі аялдамадан түсіп кеттім... Тәрбиенің талбесіктен басталатыны бағзы заманнан белгілі. Ғалымдардың айтуынша, ол ана сүтімен бала бойына дарып, ана әлдиінен бастау алатын көрінеді. Баланың болашақта өнегелі азамат болып қалыптасуы үшін тәлімтәрбиенің түзу болуы шарт. Ал ана сүтімен, әке қанымен даритын көптеген қасиеттердің, тәлімді тәрбиенің келешектегі діңгегі – қазіргі жас қыздар екендігінде дау жоқ. Бүгін бетіне бес қабат бояу жағып, ішімдікті суша сіміріп, темекінің көк түтінін будақтатып жүрген арулар – ертеңгі аналар. Келіспесеңіз де, шындық сол. Табиғат заңдылығынан бәрібір қарсы тұра алмаймыз. Жағымсыз қылық көрсетуде жігіттерден жарты сүйем қалыспайтын, кей тұстарда оларды орта жолда тастап кететін кей қыздардың жағдайы жұртшылықты көбірек алаңдататыны рас. Бүгінгі беталысы белгісіз бойжеткеннен ертең қандай ана шығады?! Бүгінгі қыздардың мінезі мен жүрістұрыстарында қазаққа жат қылықтар көбейіп кеткенін көріп жүрміз. Кіндігін көрсетіп, қарнын тыр жалаңаш етіп жүру – қазақ салтында атымен болмаған үрдіс. Көшеде үлкен-кішінің көзінше шылым шегу – Еуропаға еліктеудің бір белгісі. Қазақта, мұсылман заңында атаң түгіл, алты жасар ер баланың жолын кесіп өтуге болмайтыны әмбеге аян. Қыздарымыздың көптің көңілін қалдырып жүргенін ашық айтуымыз керек. Тырнақ астынан кір іздесең, қашан да табылады. Бұл қыздарымызды кемсіту емес, керісінше бойындағы кейбір кемшіліктерді дер кезінде айтып, аластасақ деген ой ғой. «Қыз - қылығымен». Қыздардың көз қуантар, көңіл сүйсіндірер мінезқұлықтарына қарап ата-бабаларымыз осылай деген. Қазақ қыздары баршамызды құнды қылықтарымен күнделікті қуантып жүрсе екен...

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Денсаулық, білім, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Экономика, саясат, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47345 дана, бүгінгі көлемі 3 б.т. «Вестник» ЖШС-нің «PrimaLux» баспаханасында басылды. ҚР Павлодар облысы,

Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Екібастұз қаласы, Әуезов көшесі, 15-үй. Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8/7187/75-50-44. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - Г-13-2534. Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

24 09 2013  
24 09 2013  
Advertisement