Page 1

МӘСЕЛЕ

7 БЕТ

Жихадшылар жазаланғанымен... Естуімізше, Екібастұз - аймағымыздағы теріс бағыттағы діншілдердің ең бір топтасқан жері. Екі жихадшы жазаланғанымен, осы ағымда жүрген жалпы жамағатқа тыйым болар ма екен деген ой оралады.

Ñ

Бүгінніңаѕалыєы: басты ж

Ресейдің Мәскеу облысы Протвино қаласында өткен «Компьютерлік физика-2014» халықаралық турнирінде павлодарлық 5 оқушы жеңімпаз атанды

àðûàðêà 1929 ЖЫЛҒЫ 15 АҚПАННАН ШЫҒАДЫ

Ерлік – елге мұра Облыстың бір топ соғыс ардагері Курск шайқасының 70 жылдығына арналған мерейтойлық медальдармен марапатталды. Әсемгүл ҚАБДУАХИТ

ӘЛЕУМЕТТІК ҚОРҒАУ

Тарихқа көз салсақ, 1943 жылдың жазында өткен әйгілі Курск шайқасында жеңіске жеткен Кеңес Одағы жаппай шабуылға шығып, кейін Украина мен Беларусьті азат етуге кірісті. Бұл шайқас соғыстағы шешуші кезеңдердің бірі еді. Бүгінде облысымызда Курск шайқасына қатысқан 11 майдангер бар. Облыстық ардагерлер кеңесінің төрағасы Рымтай Шөкейұлының хабарлауынша, таяуда Ресей Федерациясындағы Курск облысының губернаторы А.Михайлов павлодарлық майдангерлерге «Курск шайқасына - 70 жыл» мерейтойлық медальдерін жолдады. Облыстық ардагерлер кеңесі Павлодар қаласында тұратын Курск шайқасының қатысушыларына аталмыш медальдерді табыстауда. Курск облысынан жеткен медальді алғаш болып кеудесіне таққандардың арасында – Ахметқали Шәріпов, Лука Жайков және Валентин Арапов бар. Алдағы уақытта майдангерлерді марапаттау шаралары жалғасын таппақ. «Ауылыңда қарт болса, жазылып тұрған хатпен тең» деуші еді. Әрбір ардагер – өткен күннен сыр шертер

Қанат қаққан ұямыз

5

БЕТ

Алғашқы рекорд!

9

БЕТ кітап, тірі тарих деуге болады. Қарт жауынгерлердің қатары күн санап сиреп барады. Қазіргі кезде аймағымызда

Ұлы Отан соғысының 350 ардагері бар. Былтырғы Жеңіс мерекесі қарсаңында олардың саны 500-ге жуық болған еді.

АЯУШЫЛЫҚ ЕМЕС, ҚОЛДАУ КЕРЕК «Нұр Отан» партиясының облыстық филиалы биылдан бастап мүмкіндігі шектеулі азаматтардың тұрмыс деңгейін арттыруға бағытталған «Кедергісіз болашақ» жобасын іске асыруда. Мүгедек жандарды жұмыспен қамтып, олардың тұрмысын жақсартуды, түрлі бағытта ақпараттандырып, құқықтарын қорғауды көздейтін ауқымды шара аймағымыздың барлық өңірін қамтымақ. Таяуда аймағымызға келген ҚР Парламентінің бір топ депутаты мүмкіндігі шектеулі азаматтармен

Нөмірдіңы: нақыл

ақпан, сейсенбі 2014 жыл №16 (14601)

ñàìàëû ҰЛЫ ЖЕҢІСТІҢ 70 ЖЫЛДЫҒЫ ҚАРСАҢЫНДА

ПАВЛОДАР ОБЛЫСТЫҚ ГАЗЕТІ www.saryarka-samaly.kz

11

жүздесті. Сенатор Асхат Күзеков, Ерлан Жұмабаев, Мәжіліс депутаттары Мейрам Бегентаев пен Айгүл Нұркина

мүгедектердің әлеуетін арттыру бағытында қызмет ететін ұйымдармен кездесіп, Елбасы Н.Назарбаевтың биылғы Жолдауын және «Кедергісіз болашақ» жобасын талқылап, негізгі тапсырмаларды жүзеге асырудың жолдарын қарастырды. Биылдан бастап мүмкіндігі шектеулі тұрғындарды жұмыспен қамтуға үлкен маңыз берілмек. Бұл шараға халық қалаулылары да үлес қосатын болды.

Жалғасы 2-бетте

АҢДАТПА 2014 жылғы 19 ақпан күні сағат 11.00-де Естай атындағы мәдениет сарайында Павлодар облысы әкімі Қанат Алдабергенұлы Бозымбаевтың Павлодар облысының 2013 жылғы әлеуметтік-экономикалық дамуының қорытындысы және аймақтың одан әрі дамуының мақсат-міндеттері мен негізгі бағыттары туралы тұрғындар алдындағы есеп беру кездесуі өтеді. Аймақ басшысының есеп беру кездесуі «Қазақстан-Павлодар» теле-арнасында, «Pavlodarnews.kz» ақпараттық агенттігінің сайтында тікелей көрсетіледі. Облыс әкімінің баспасөз қызметі.

Ел бостандығы, халық бақыты, ұлттық арман ешқашанда арзанға түскен емес. Қадыр МЫРЗА ӘЛІ


2

АЌПАРАТ

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

Павлодар облысын «ґндірістік ґѕір» дегенде кеудемізді маќтаныш кернегенімен, жїрек тїбінде экологиялыќ ахуалєа ќатысты кїдік те тўратыны жасырын емес. Оныѕ ґзіндік себебі бар. Бїгінде облыста ауаєа жылына 600 мыѕ тонна ґндірістік ќалдыќ тарайды. Бўл дегеніѕіз бїкіл республика кґлеміндегі ќалдыќ заттардыѕ тґрттен бір бґлігі. Жаєдайды реттеу, яєни, экономиканы ґркендетумен ќатар, экологияны естен шыєармау їшін ќандай ќам-ќарекет ќажет? Дјл осы мјселе кеше облыс басшысы Ќанат Бозымбаевтыѕ тґраєалыєымен ґткен кеѕесте кеѕінен талќыланды. Гїлжайна ТЇГЕЛБАЙ

Ќауіпті аумаќ тазартылады Экологиялыќ тїйткілдерді павлодарлыќтар ґздігінен біржаќты ете алмасы аныќ. Сондыќтан да, алќалы жиынєа Астанадан арнайы мамандар шаќырылыпты. Наќтысы, ЌР Ќоршаєан ортаны ќорєау жјне су ресурстары министрлігініѕ Экологиялыќ реттеу жјне баќылау комитетініѕ тґраєасы Данияр Ереншінов бастаєан сала білгірлері келді. Облыс јкімі аймаќ тўрєындарын алаѕдатќан мјселелерді шешуде ќўзырлы комитеттен бїгінге дейін наќты ќолдаудыѕ кґрсетілмегенін жасырмады. Енді, кїш біріктіріп, олќылыќтыѕ орнын толтыру ќажеттігін атады. Жауапты ведомство ґкілдері де ќоян-ќолтыќ жўмыс істеп, ортаќ іске атсалысуєа ујде етті. Ал тїйіні тарќатылуы тиіс тїйткілдер аз емес ґѕірде, ґкінішке ќарай. Олардыѕ бірќатарына тоќталсаќ. Кґп жылдан бері Павлодар ќаласыныѕ солтїстік ґнеркјсіптік аймаќтаєы Былќылдаќ жинаќтаукґлініѕ жаєдайы, оныѕ маѕындаєы сынап кґму полигоныныѕ «таєдыры» сиырќўйымшаќтанып келеді. Бўл аумаќтар тўрєындар їшін ќауіпті орын ретінде жоєарыда аталєан комитеттіѕ «ќара тізімінде» тўр. Тіпті, мамандар жыл сайын сынаптыѕ ауа мен топыраќта мґлшерініѕ артќанын айтып, алаѕдауда. Бїгінгі таѕда ахуалды оѕалту їшін облыстыќ јкімдік алдымен полигон мен кґлдіѕ кімніѕ балансында екенін аныќтамаќ. Одан кейін жергілікті бюджеттен ќаржы бґлініп, бастапќы зерттеу жўмыстары жїргізілмек. Сґйтіп, аумаќтыѕ техникалыќєылыми негіздемесі јзірленеді. Облыс јкімі Ќанат Бозымбаев ќўжаттар реттелген соѕ, мўнда тазарту жјне ластанєан аумаќты жоюда шетелдік мамандар кґмегіне жїгіну ќажет, деді. Бўл ќадамды Данияр Ќаєазбекўлы жан-жаќты ќолдайтынын білдірді. - Былќылдаќ кґлі мен оныѕ маѕындаєы полигон - комитеттіѕ проблемалыќ нысандары ќатарында. Нысанныѕ техникалыќ-экологиялыќ негіздемесін жасаймыз. Одан кейінгі жўмысќа комитеттен ќаржылай жјрдем болмаса, халыќаралыќ экологиялыќ ўйымдар кґмегіне жїгінеміз. Одан да нјтиже таппасаќ, жергілікті ќазына арќылы ќаржыландыру ќолєа алынады, - деді облыс јкімі Ќ.Бозымбаев.

www.saryarka-samaly.kz

Кґздегеніміз – аќша емес,

тыныстайтын ауаныѕ тазалыєы Комитет тґраєасы ќаржыландыру кґздерін ќарастыруєа ќол ўшын беретінін тілге тиек етті.

Жыртыќќа жамау болмас Экология сґзін естісек, кјсіпорындардан ауаєа тарайтын зиянды ќалдыќтардан ќауіптенетініміз рас. Онымыз орынды сияќты. Ґйткені, ќазіргі таѕда аймаќта ќолданыстаєы ќўрылєылар ќоршаєан ортаєа тїсетін ќалдыќтардыѕ тїгелдей ќамтымайды. Оєан ќоса, 2009 жылы ЌР Салыќ кодексіне енгізілген ґзгертулер нјтижесінде тґлем жїргізілуі тиіс зиянды заттар ќатары 1,5 есеге азайтылєан. Табиєатты пайдаланушы кјсіпорындар айналаны ластайтын ќалдыќтардыѕ отызєа жуыќ тїріне єана тґлем жасайды. Сондыќтан, мамандар бўл тізімді кеѕейтуді ўсынып отыр. Данияр Ќаєазбекўлыныѕ айтуынша, бўл баєытта жўмыс жїргізілуде. Наќтысы, комитет экологиялыќ салыќ салынатын зиянды ќалдыќ тїрлерін 87-ге дейін жеткізуге кїш салуда. Сондай-аќ, Павлодар облысында «Ќазгидромет» мекемесіне ќарасты экологиялыќ бекеттердіѕ де саны саусаќпен санарлыќ. Облыста бар-жоєы – 10. Соѕєы 10 жылда ґндірістік кјсіпорындардан шыєатын ќалдыќтар мґлшері 46 пайызєа артќанын ескерсек, бўл аздыќ ететіні сґзсіз. Бўл бекеттердіѕ де беріп отырєаны шамалы. Себебі, мўндаєы ќўрылєылар ауаєа тарайтын заттардыѕ небары 9-ын белгілейді. Ал облыстыќ экология департаментініѕ баќылау ќўрылєылары 6-7 затты тіркейді. Ауаєа тарайтын заттардыѕ ќалєаны ќандай ќалыпта? Оны ешкім білмейді. Мўндай жаєдай, јрине, ґндірістік кјсіпорындарєа «жаєып» тўр. Яєни, олардыѕ ќоршаєан ортаєа ќойылатын талаптардыѕ ќалтарысында ќалуларына жол ашуда. Осы орайда облыс басшылыєы батыл ќадам жасамаќ. Алдымен, зиянды ќалдыќтардыѕ рўќсат етілетін шектік нормалары бекітілмек. Оны аймаєымыздыѕ ґзіндік ерекшелігіне лайыќтау кґзделіп отыр. Комитет тґраєасы Данияр Ереншінов мўндай жобаны ўтымды бастама, деді. Тіпті, келешекте еліміздіѕ ґзге ґѕірлеріне енгізетіндерін мјлімдеді. Демек, шектік мґлшер белгіленгеннен кейін табиєат пайдаланушыєа наќты талап ќою мїмкін болады. - Санитарлыќ ќорєау аймаќтарында ауаєа шыєатын ќалдыќтардыѕ рўќсат етілген шектік нормаларын белгілейміз. Соєан сай жўмыс жасаймыз. Осы орайда ќажетті ќўрылєылар сатып алу маѕызды. Республикада ќоршаєан ортаєа тарайтын ќалдыќтыѕ тґрттен бірі

Павлодарда екенін білесіздер. Сондыќтан, аймаєымыз комитеттіѕ ерекше баќылауында болуы тиіс. Норманы јзірлеуді де жеке баќылауыѕызєа алуды сўраймыз, деді облыс басшысы комитет тґраєасына ќарата айтќан сґзінде. – Бїгінде ауаєа шыєатын зиянды заттардыѕ небары 15-16-сыныѕ ќалыптылыєын дјлелдейтін база бар. Яєни, бўл кґрсеткіштерді табиєатты пайдаланушыларєа дјлел ретінде ўсына аламыз. Ал Павлодар аумаєында мўндай ќалдыќтардыѕ тізімі 150-ге жуыќтайды. Биыл тиісті ќўрал-жабдыќ пен зертхана сатып алынуы тиіс. Аєымдаєы жылдыѕ бірінші жартыжылдыєы дересінде комитет наќты ќолдау кґрсете алатынын немесе ќауќарсыз екенін кесіп айтќанын ќалаймыз. Жјрдем болмаса, ґз кїшімізбен шешімін табамыз. Ќысќасы, облыс јкімі дјлелмен «ќаруланбай», экологиялыќ ахуалєа тойтарыс беру мїмкін еместігін жеткізді. Министрлік ґкілі зертханамен жабдыќтау, ќўрал-жабдыќтармен ќамту оѕай еместігін жасырмады. Јйтеуір, биылєы жылєа облыстыќ департаменттен тїскен ґтінім толыќ ќанаєаттандырылатынын мјлім етті. Десе де, ол «жыртыќќа жамау» болмайтын сыѕайлы. - Экологиялыќ ахуалды ашыќ талќыладыќ. Келешектегі жўмыстыѕ баєдарын тїздік. Табиєат пайдаланушылармен іс-шараларды жїйелі тїрде жїргізбекпіз. Жоспарлы жўмыстар жеке баќылауымда болады. Кјсіпорындардан тїскен салыќ немесе ґндірілген айыппўл есебінен бюджетті толтыру ниетінде емеспіз. Бастысы бірлесіп, экологиялыќ ахуалды жаќсартуды кґздейміз, - деді облыс јкімі Ќ.Бозымбаев.

Тіршілік кґзінен тарыќпайды Кеѕесте су ресурстарына ќатысты мјселелер де сґз болды. Бір ќуантарлыєы, Май жјне Ертіс аудандарыныѕ елуден астам елді мекені тіршілік кґзінен тарыќпайтыны белгілі болды. Біраќ, бўл ќуаныш бїгін-ертеѕ бўйырмайды. Бастысы, ќос аудандаєы топтыќ ќўбырлардыѕ тїйткілі оѕ шешімін тапты. Мјселен, Ертіс ауданындаєы «Беловод» топтыќ су ќўбырыныѕ тоќтап ќалєанын бўєан дейін де жазєанбыз. Тапсырыс беруші Су ресурстары комитеті бірнеше жыл бўрын жобаны оѕтайландырамыз деп, иен даламен тартылатын ќўбырдыѕ бір бґлігін ќысќартуды жґн санаєан еді. Яєни, мўндаєы кейбір ауылдарды ўѕєыма арќылы таза ауызсумен ќамтымаќќа бекінді. Алайда, былтыр жїргізілген барлау жўмыстары

БИЛІК

Кґмек кґрсетіледі Кеше облыс јкімі Ќанат Бозымбаев «Самўрыќ - Энерго» АЌ басќармасыныѕ тґраєасы Алмасадам Сатќалиевпен кездесті. Екі жаќты кездесу барысында электр ќуатын ґндірудегі проблемалардыѕ шешімін табу сґз болды. Атап айтќанда, ГРЭС-1, ГРЭС-2 кјсіпорындарыныѕ электр ќуатын ґндірудегі кґлемініѕ азаюы. Аталмыш кјсіпорындар соѕєы екі жыл бойы жоспарды орындамаєан. - Еліміз бойынша электр ќуатын ґндірудіѕ кґлемі азайєаны байќалады, сондыќтан ќуат нарыєын дамытуда саясатты ґзгерту ќажет, - деді облыс јкімі. Тїйткілді мјселені шешу їшін кґрші елдердіѕ энергетикалыќ нарыєына электр ќуатын экспорттау жўмысын ўйымдастыруды одан јрі жалєастыру міндеті ќойылды. - Экспорт јлеуеті мен ќуат нарыєын одан јрі дамыту мјселесін пысыќтайтын боламыз. Їкіметпен келіссґздер жїргізіп, «Ќазаќстан алюминийі» АЌ-ныѕ теміржол арќылы тауар экспорттауєа жеѕілдік алуына, салыќ мґлшерлемесін азайтуына байланысты мјселелерді шешу жолдарын ќарастырамыз.

бўл елді мекендер аумаєында жерасты су ќорыныѕ жеткіліксіз екенін аныќтап берді. Аќыры, сол кездегі ќўзырлы орган мамандарыныѕ шолаќ шешімі тўрєындардыѕ ќуанышын алыстата тїсті. Су ресурстары комитеті тґраєасыныѕ орынбасары Бейбіт Шаханов ќўбырдыѕ бастапќы жобасы бойынша ќўрылысты жалєастыруєа биыл 600 млн. теѕге ќарастырылєанын айтты. Жетпесе, таєы да ќаржы бар, деді. Май ауданындаєы топтыќ ќўбырдыѕ ќўрылысын жїргізген мердігер компанияєа ќатысты ќазіргі таѕда сот тергеу-тексеру амалдары жїргізілуде. Биылєы жылєа бўл нысанєа 115 млн. теѕге бґлініпті. Ќўрылысты жалєастыратын компанияны аныќтауєа конкурс жарияланбаќ. Ал келесі жылы топтыќ ќўбырдыѕ екінші кезеѕі басталады. Оныѕ жобалыќ ќўжаттары јзірленуде. Жуырда ќўжат мемлекеттік сараптамаєа жолданады деп сендірді комитет басшылыєы. Ертіс ґзенініѕ су ресурстарын тиімді пайдалану, арнасын јрдайым толыќтырып отыру ґте ґзекті мјселелердіѕ біріне айналєаны кґпке аян. Былтыр ґзенніѕ жайылымы жаќсы болєанымен, 2012 жылы Бўќтырма су ќоймасынан жіберілген судыѕ аздыєы шаруаларды тыєырыќќа тірегені - ел есінде. Сондыќтан да, еліміздегі су ресурстарыныѕ 30 пайызынан астамы тиесілі Ертістегі ахуалды оѕалтуєа Шїлбі гидроэлектр стансасыныѕ екінші кезеѕініѕ ќўрылысы ґѕіріміз їшін маѕызды. Ќўзырлы комитеттіѕ мјлімдеуінше, бўл жоба су ресурстарын басќарудыѕ мемлекеттік баєдарламасына енгізіліп отыр. Ќўжат јлі пысыќталу їстінде. Сјтін салып, ќўрылысы басталса, станса ґзенге 9 млрд. текше метр су жинауєа мїмкіндік береді. Облыс јкімі Ќанат Бозымбаев Шїлбі стансасыныѕ екінші кезеѕі бой кґтерсе, ґѕірде аграрлыќ секторды дамытуєа септігін тигізетініне сенім білдірді. Яєни, суармалы алќап кґлемін арттыру мїмкін болады. 122 мыѕ гектарєа жеткізу межеленіп отыр. Сјйкесінше, суландыру жїйелерін салу ќажет. Жергілікті билік шаруалар ґздігінен бўл мјселені еѕсере алмайтынын айтты. «Бизнестіѕ жол картасы-2020» баєдарламасы арќылы суармалы алќап инфраќўрылымдарын дамытуєа бґлінетін ќаражат жеткіліксіз. Сондыќтан, комитет кґмегі ауадай ќажет. Ќўзырлы мекеме басшылыєы мўндай іс-шаралар да жоєарыда аталєан баєдарламада ќарастырылєанын мјлім етті. Су ресурстары мен экологияєа ќатысты ґзекті мјселелерді талќылаєан кеѕес соѕында жоєарыда аталєан комитеттер, жергілікті билік жјне бірќатар ќўзырлы мекемелер арасында бірлескен жўмыстардыѕ жоспарына ќол ќойылды. Облыс басшысы Ќ.Бозымбаев бўл ќўжат аясында атќарылатын наќты іс-шаралар ґз нјтижесін беретініне сенім білдірді.

Аяушылыќ емес, ќолдау керек Басы 1-бетте Кездесу барысында депутаттар азаматтардыѕ тілек-ўсыныстарын тыѕдап, мїгедектерді оѕалту, медициналыќ ќызметті ўсыну, ќоєамдыќ орындарєа тасымалдау, јлеуметтік ќолдау секілді мјселелердіѕ шешілу жолдарын ќарастырды.

Георгий ЧЕТВЕРИКОВ, «Облыстыќ мїгедектер ќоєамы» бірлестігініѕ тґраєасы:

Дјл осындай ќолдау мен кґмек ґѕірдегі ґзге де кјсіпорындарєа кґрсетіледі, - деді Ќанат Алдабергенўлы. Ґз тілшіміз.

- Мїгедектерді јлеуметтік ќорєауда еѕ бастысы – ќолайлы жаєдай жасап, жаќсы мїмкіндік беру. Бізге ќоєам тарапынан аяушылыќ емес, ќолдау ќажет. Тўрєындар тарапынан айтылєан ўсыныстар мен ґтініштер жауапсыз ќалмас деп їміттенем. Ќазіргі кезде мїмкіндігі шектеулі жандарєа ўсынылатын оѕалту, медициналыќ ќызметтердіѕ сапасына кґѕіл аудару керек. Мысалы, бізге шипажайда емделу їшін 10 кїндік мерзім беріледі. Бўл - денсаулыєында аќауы кґп адам їшін тым аз уаќыт. Келешекте ем-дом шараларыныѕ мерзімі ўзартылса, жаќсы болар еді. Ј.ЕРІКЌЫЗЫ.

Тїркиядаєы кїнделікті 200 мыѕ дана таралыммен шыєатын жалпыўлттыќ «Vatan» газеті ќатарынан 4 нґмірін ЌР Президентініѕ халыќќа жариялаєан биылєы Жолдауына арнады.


ЖЕЛЌАЗЫЌ

www.saryarka-samaly.kz

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

3

Арќадан ескен самал жел Аќпарат аєыны толас таппай тулап тўрєан мына заманда бјсекелестіктіѕ бјсін жеѕіп, ґзініѕ сындарлы ќалпын саќтап, биік белестерден кґрініп келе жатќан ќазаќ басылымдары аз емес, јрине. Алайда, мўндай басылымдар, јдетте, жергілікті ўлт ґкілдері басым тўратын аймаќтарєа тјн болып жатады. Оныѕ јртїрлі себеп-салдарлары да жоќ емес. Дегенмен, сексен бес жылдан бері, салыстырмалы тїрде алєанда, ќазаќ тілінде сґйлейтін жўртшылыќтыѕ саны аз ґѕірде облыстыќ газет шыєарып тўрудыѕ ґзі - їлкен ерлік. Сексен бес жылдыќ жолдыѕ тек ќана ќажырлы кїрес пен еѕбек майданыныѕ іздерінен тўратынын байќауєа болады. Баяєы Ўлы Отан соєысы кезінде жан алысып, жан беріскен їлкен шайќастарда тірі ќалудыѕ ґзін їлкен ерлікке санаєан сјттер аз болмаєан. «Сарыарќа самалыныѕ» кїреске толы тарихына кґз жіберсем, меніѕ кґѕіліме осындай ойлар келеді. Тјуелсіздік алєан жылдардан кейін жаѕа ќарќын, жаѕа екпінмен бой тїзеген облыстыќ газет нарыќ айдынында еркін жїзе бастады. Мўныѕ тїп-тамырында да сол ґзініѕ тарихи жолдарыныѕ кїрес ырєаєы жатыр деп ойлаймын. Бўл газет Арќадан ескен самал желдей жаќсылыќтыѕ лебін есіп тўратын басылымєа айналып отыр. Бїтін бір облыстыѕ єана емес, жалпы еліміздіѕ тарихы мен ўлтымыздыѕ мўѕмїддесін ќозєап келе жатќан басылымды бїгінгі сексен бес жылдыќ мерекесімен шын жїректен ќўттыќтаймын. Еѕбектеріѕіз жемісті, жолдарыѕыз жеѕісті бола берсін! Ќали СЈРСЕНБАЙ, «Алматы аќшамы» газетініѕ бас редакторы, Ќазаќстанныѕ еѕбек сіѕірген ќайраткері, Президент сыйлыєыныѕ лауреаты, «Ќўрмет» орденініѕ иегері.

Ќўрметті Асыл Јлімжанўлы! Сіз басќаратын «Сарыарќа самалы» газеті бїгінде 85 жылдыќ мерекесін тойлаєалы отыр. Яєни, газет он бес жылы кем єасыр бойы халќына ќалтќысыз ќызмет етіп келеді деген сґз. Кереку ґѕірініѕ єасырєа жуыќ уаќыт ішіндегі бастан кешкен тарихи оќиєаларына, замана болмысына газет тігінділері куј екендігі аныќ. Бір кездері Бейсенбай Кенжебаев іргетасын ќалап, алаштыѕ талай ардаќты азаматтары ќызмет істеген басылым ќашанда ґз биігінен кґріне білді. Бїгінде де «Сарыарќа самалы» тјуелсіз ќазаќ жўртыныѕ рухын асќаќтатуєа ґзіндік їлес ќосып, газет бетінде тјуелсіз елдіѕ тарихи жылнамасы жазылып жатыр деп айтуєа болады. Алдаєы уаќытта да оќырманныѕ олжасына айналатын жарияланымдар кґп болсын. Басылымныѕ баєындырар асуы асќаќ болсын! Ізгі тілекпен, Ќуат ЕСІМХАНОВ, «Теміржолсу» АЌ президенті, Аќсу ќаласыныѕ, Май ауданыныѕ «Ќўрметті азаматы».

Ќўрметті «Сарыарќа самалыныѕ» ўжымы! Ґмірімніѕ бґлшегі Мен - облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ тўраќты оќырмандарыныѕ бірімін. Бўл газетті алєаш рет ќолыма алєаныма 55 жыл болыпты. Ол кезде атауы «Ќызыл ту» болатын. Оќушы кезімде ґлеѕдерімді, маќалаларымды жіберіп, олар басылым бетінен орын алды. Сол кезден бастап бїгінгі кїнге дейін газеттіѕ бір нґмірінен де кґз жазєан емеспін. Тіпті, «Сарыарќа самалы» ґмірімніѕ бір бґлшегіне айналды десем, артыќ айтќандыќ емес. Јр нґмірін таєатсыздана кїтіп, барлыќ маќаланы оќып, ойымызєа тїйеміз. Басылым бетінде ќамтылмайтын таќырып жоќ. Јсіресе, білім, руханият, экономика, имандылыќ жайындаєы маќалаларєа кґѕіл толады. Елді алаѕдатќан, шешімін кїткен мјселелерге ќатысты талдау жасап, сараптамалыќ материалдарды да ўсынып жатыр. Бўрындары Јбдеш Баймўрзин, Тґлеубек Ќоѕыр, Ґскенбай Тастемханов сынды ќаламы ќарымды журналистердіѕ тереѕ ойлы, мјні зор маќалаларын оќитынбыз. Бїгінде олар салып берген сара жолдыѕ ізімен жас буын да ґнімді еѕбек етіп келеді. Соѕєы жылдары ата басылымныѕ оќырман жїрегінен алар орны ерекше. Шјкіртім Асыл Јбішев бастаєан ўжым кґптіѕ кґѕілін кґншітерлік ќызмет атќарып келеді. Шыны керек, оќушымныѕ осындай жоєары дјрежеге жетіп, елдіѕ ќамы їшін жўмыс істеп жїргеніне дјн ризамын јрі маќтан тўтамын. Жас та болса, орамды ойларын ортаєа салып, тїйткілді мјселелердіѕ оѕ-солын тїсіндіретін журналистердіѕ еѕбегіне кґѕіл толады. Газет болмаса, адамныѕ ґмірі ќараѕ. Республика мен аймаќ кґлеміндегі саяси, јлеуметтік-экономикалыќ мјселелер жайлы басылым бетінен оќып, хабардар болып отырамыз. Мўндай игі істе облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ орны бґлек. Ендеше, осы ќалыптан таймай, сїбелі маќалаларды ўсынып, оќырман алєысына бґлене беріѕіздер.

Єазиза ЈБЖАНОВА, Ќазаќ КСР-і оќу-аєарту ісініѕ їздігі, ардагер ўстаз.

«Сарыарќа самалы» - шежірелі Кереку ґѕірініѕ єана емес, бїгінгі таѕда оќырманныѕ сўранысын ќанаєаттандырып отырєан, еліміздіѕ аќпараттыќ айнасына айналєан салиќалы басылымдардыѕ бірі. Кезінде Јзілхан Нўршайыќов, Зейін Шашкин секілді ќазаќтыѕ їлкен ќаламгерлері ќызмет атќарєан «Сарыарќа самалы» газетін еліміздегі ґзіндік айтар ойы бар, мазмўнды аєа басылымдардыѕ бірі деп білеміз. Ќалижан Бекќожин, Мўзафар Јлімбаев, Рамазан Тоќтаров секілді есімдері елге танымал тўлєалар еѕбек жолын осы басылым ќабырєасынан бастап, кейіннен алаш жўртына белгілі ќабырєалы ќаламгерлерге айналєанын да білеміз. Осы ретте «Сарыарќа самалын» ќазаќ баспасґзініѕ ўстаханасы десек те болады. Облыстыќ «Дидар» газетініѕ ўжымыныѕ атынан аєа басылым – «Сарыарќа самалы» газетініѕ редакциясын 85 жылдыќ мерейтоймен шын жїректен ќўттыќтаймыз. Ойлы оќырманды мазмўнды маќалаларыѕызбен, айшыќты аќпараттарыѕызбен ќуанта бергейсіздер. Ізгі тілекпен: Шыєыс Ќазаќстан облыстыќ «Дидар» газетініѕ редакторы Ујлихан ТОЌПАТАЕВ.

Ќўрметті «Сарыарќа самалы» газетініѕ ўжымы! Ќадірлі јріптестер! Журналист абыройы јрдайым оќырманныѕ берген баєасымен ґлшенеді. Ал еліміздіѕ аќпараттыќ кеѕістігінде 85 жыл бойы ќарымды ќызмет етіп, ґлкелік басылымнан республикалыќ деѕгейге кґтерілу – «Сарыарќа самалыныѕ» халыќтыѕ зор сеніміне ие болєандыєыныѕ айєаєы болса керек. Аталмыш газетті, сонымен ќатар, ќазаќстандыќ БАЌ-та ґзіндік орны бар бірќатар кјсіби мамандар ќалыптасќан шеберлер ўстаханасы ретінде де білеміз. Алаш жўртына алєаш таралєан ата басылымдар ќатарында ќилы кезеѕдерден ґтіп, Тјуелсіздіктіѕ аќ таѕында да халыќтыѕ їні болып отырсыздар. Аймаќтыѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму кґрсеткіштері мен рухани-мјдени саладаєы ґзгерістерді оќырманєа уаќытында жеткізіп, тўрєындар тілегініѕ жаршысы болудасыздар. Ел мїддесі жолындаєы еѕбектеріѕіз Елбасы тарапынан да лайыќты баєаланып, газет ўжымыныѕ Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ Алєыс хатын иеленуі осыныѕ айєаєы дер едік. Осы орайда, 85 жылдыќ мерейтойларыѕызбен биыл алєашќы нґмірініѕ жарыќ кґргеніне 95 жыл толатын «Семей таѕы» газетініѕ редакциясы атынан ќўттыќтау тілегімізді ќабыл алыѕыздар! Еліміздіѕ аќпарат айдынындаєы абыройлы ќызметтеріѕіз јрдайым табысты болсын, оќырмандарыѕыздыѕ ќатары молайып, јрдайым абырой биігінен кґріне беріѕіздер!

Бјрімізге ортаќ мерей Ќадірлі јріптестер! Ўлан-байтаќ еліміздіѕ солтїстік ґѕіріндегі беделді баслымдардыѕ бірі—облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ 85 жылдыќ мерейтойымен шын жїректен ќўттыќтаймыз. Тґскейде малы, тґсекте басы ќосылєандай болєан кґршілес облысымыздыѕ жеткен жетістігіне, шыќќан биігіне, алєан асуына біз де ќуанамыз. Оныѕ їстіне біздіѕ де, сіздіѕ де газеттеріѕіздіѕ таєдыры ўќсас, маќсаты бір, ниеті ортаќ. Бір кездерде «Сарыарќа самалы» «Колхоз» деген атпен шыєып тўрса, біздіѕ газетіміз ќазаќтыѕ ќасиетті шаѕыраєы - «Ауыл» атын иемденген еді. Яєни, екеуініѕ де илегені бір терініѕ пўшпаєы еді, ауылдаєы ќазаќ аєайындардыѕ тыныс-тіршілігін, тартып жатќан тауќыметі мен кґріп жатќан ќуанышын дїйім жўртќа жеткізіп, солардыѕ арман-тілегімен бірге тыныстаєан. Мўныѕ сыртында сіздердіѕ тўѕєыш редакторларыѕыз Бейсенбай Кенжебаев пен біздіѕ тўѕєыш редакторымыз Мўхамеджан Сералин, газеттіѕ жауапты хатшысы Бейімбет Майлиндер Алаштыѕ ардаќтылары, ќазаќтыѕ марќасќалары еді. Ал бір кездерде Бейсекеѕнен дјріс алєанымызды ќазір де маќтан тўтамыз, ќадірлі ўстазымыз жадымыздан ґшпек емес. Ќўрметті ќаламдастарІ Бір аймаќта тўрып, бір ґѕірде ќызмет еткендіктен, сіздердіѕ жеткен жетістіктеріѕіз бізді де жігерлендіреді. Јсіресе, жастарєа деген ќамќорлыќ, ґскелеѕ ўрпаќтыѕ бойына спортќа деген ќўштарлыќ отын тўтатып, оларєа патриоттыќ тјрбие беруге деген ерен еѕбектеріѕіз, елдегі ќалам ўстаєан жандардыѕ талантын ўштауєа ќарлыєаштыѕ ќанатымен су сепкендей жјрдемдесіп жїргендеріѕіз біздіѕ де шабытымызєа шабыт ќосуда. Ќаламдарыѕыз мўќалмасын, шабыттарыѕ шалќып, жазар кґбейіп, оќырмандарыѕыз молая берсін. «Сарыарќа самалы» - жаѕалыќ пен жаќсылыќтыѕ хабары болсын! Ізгі тілекпен, Ќостанай облыстыќ «Ќостанай таѕы» газетініѕ директор-бас редакторы Жайберген БОЛАТОВ.

Ізгі тілекпен: «Семей таѕы» - «Вести Семей» газеттерініѕ директорбас редакторы, филология єылымдарыныѕ кандидаты, Семей ќалалыќ мјслихатыныѕ депутаты Риза Асанќызы МОЛДАШЕВА.

2017 жылы Ќазаќстанда ауыл шаруашылыєы санаєын ґткізу жоспарлануда, деп хабарлады еліміздіѕ Статистика агенттігі.


4

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

ДЈУЛЕТ

www.saryarka-samaly.kz мїддесі ќажет. Яєни, билік пен ќолында мал-мїлкі бар азаматтар бірлесіп, ґзгелерді жўмыспен ќамтуды ќолєа алуы шарт. Ќазір кґбіміз білетіндей, ауылда ќожалыќтардыѕ кґбі мал баєатын адамуєа зјру. Жергілікті жерден табылса да, олардыѕ арасында дјулеттініѕ малына жауаптылыќпен ќарайтындар аз немесе ішіп кететіндер жиі кездеседі. Сондыќтан, мал иесі кїні бойы ґрісте жїрген малыныѕ жаєдайын ойлап, есі кетеді. Ал шаруа басшысыныѕ тґлейтін еѕбекаќысына кґѕілі толмайтын малды баєып-кїтуші болса, тїліктіѕ сапалы ґсуіне мїлдем мјн бермейді. Кеѕес ґкіметі тўсында єой, малдыѕ сапалы ґнім беруі їшін малшылар барын салып тырысатын.

«Кедейлік деѕгейін одан јрі тґмендетіп, жўмыссыздыќтыѕ ґсуін тежеген жґн. Бўл ретте масылдыќ пиєылдыѕ ґрістеуіне жол бермеу маѕызды». ЌР Президенті – Елбасы Н.Ј.Назарбаевтыѕ биылєы Жолдауынан

Адамнын кvні Агроґнеркјсіп кешенін дамыту мјселесі Мемлекет басшысыныѕ жыл сайынєы Жолдауында елді ілгерілетудіѕ басты факторы ретінде ескеріліп келеді. Еліміз тјуелсіздік алєан алєашќы жылдары тоќырауєа ўшыраєан сала соѕєы уаќытта жаѕаша тїлеп, ґрлеу мїмкіндігін иеленді. Аграрлыќ секторєа енгізілген жаѕа технология, жаѕаша кґзќарас саланы заманауи тўрєыдан ґркендетуге жетелеуде.

Ќ а зір ќа нда ста рымыздыѕ кґбі біреуге жалданып, жўмыс істегенді намыс кґреді. Тым ќўрыєанда жўмыс бо ла р лыќ ша єын наубайханасы да жоќ ауылда јлдініѕ малын баєу, тракторєа отырып, жерін жыртып беру, аќысына отбасын асырауєа жетерлік тўраќты жалаќы алу – ар-ожданєа кір келтіретіндей јрекет пе?

адаммен немесе ауылдыќтарды ынталандырудыѕ жолы ќайсы?

Мўрат АЯЄАНОВ

Ауыл шаруашылыєы – Павлодар облысы їшін еѕ маѕызды саланыѕ бірі єана емес, экономиканыѕ басты ќўрамдас бґлігі. Елбасыныѕ Жолдауынан ґрілген мемлекеттік баєдарламалар бїгінде ауылдарєа жетіп, ауылдаєы аєайын Їкіметтіѕ кґмегін емін-еркін пайдалануда. Егін жјне мал шаруашылыєында мемлекет берген ќаржыєа техника мен тґрт тїлік мал сатып алып жатќандар кґп. Осы арќылы ґнім сапасын кґтеру, экспорт кґлемін кґбейту мјселесі де біртіндіп шешілуде. Алайда, бїгінде ауылдыќ аймаќтарда јлі де шешімін таппай отырєан мјселеніѕ бірі – жўмыссыздыќ. Ќазіргі статистикалыќ деректерге назар аударсаќ, «ґзін-ґзі жўмыспен ќамтушы» деген термин бар. Яєни, ќолында бірді-екілі ірі ќарасы бар, їй маѕайында шаєын баубаќша ўстайтын кез келген отбасы жўмысы бар болып есептеледі. Ал іс жїзінде ондай жанўялардыѕ отбасылары жўмыссыз, тек кїнбаєыстыѕ ќамымен отырєандары аныќ. Јлі кїнге мемлекеттен берілетін жјрдемаќыєа жан баєып отырєандар да жетерлік. Олардыѕ «екі ќолына бір кїрек» тауып беру де – жергілікті атќарушы биліктіѕ ќолында. Ґкінішке ќарай, ауылда бір-екі ай «биржаєа» тіркеліп ќойып, ќазынадан тґленетін 15-20 мыѕ теѕгеге отбасын асырап отырєандар да бар. Ауыл јкімініѕ «биржадан» басќа ќолдан ќўрып беретін жўмыс орны жоќ. Ґндіріс болмаєан соѕ, тўраќты еѕбек орны ќайдан табылсын? Ал жаѕаєыдай жўмыс орны уаќытша ќана. Келісімшарттыѕ мерзімі біткен соѕ, тўрєын ќайтадан жўмыссыздар санатына ќосылады. Міне, осы мјселені бїгінгі атќарушы билік пен Їкімет шешуі керек. Мемлекет басшысы Жалпыєа Ортаќ Еѕбек ќоєамы туралы идеяны кґтергенде, жўртшылыќты масылдыќ пиєылдан арылту, тўраќты еѕбек орындарын ќўру мјселесін шешуді ел билігініѕ алдына жїктеген. Біраќ, іс жїзінде јлі кїнге алыс жатќан ауылдарда тїйткілдіѕ тїйіні тарќатылмай отырєанын кґреміз. «Бґлінгенді бґрі жейді» деген сґз бїгінгі ауылєа ќаратып айтылєан сґз секілді. Ќазір

Суретті тїсірген - Т.Нўрєазы.

Еѕбек етсеѕ, емерсіѕ!

ќандастарымыздыѕ кґбі біреуге жалданып, жўмыс істегенді намыс кґреді. «Тїгеншеніѕ малын баєып, «биш» болатын жайым жоќ» дер еді ќазіргініѕ ќазаєы. Тым ќўрыєанда жўмыс боларлыќ шаєын наубайханасы да жоќ ауылда јлдініѕ малын баєу, тракторєа отырып, жерін жыртып беру, аќысына отбасын асырауєа жетерлік тўраќты жалаќы алу – ар-ожданєа кір келтіретіндей јрекет пе? «Есектіѕ артын жусаѕ да, мал тап» деген ата-бабамыз. Оныѕ їстіне ќазіргідей заманда «Адамныѕ кїні - адаммен» деген ќаєиданыѕ ґлмейтініне кґзіміз жетіп болєан.

Бір оќпен – екі ќоян Елбасыныѕ ауылдаєы халыќты жўмыспен ќамту туралы берген тапсырмаларын жїзеге асыруєа ќатысты ауыл шаруашылыєы саласыныѕ ардагері Мойылжан Ќанаевтыѕ айтар ўсыныстары бар. Кезінде ґѕірдегі аграрлыќ сектордыѕ дамуына кґппен бірге ґлшеусіз їлес ќосќан аќсаќал еѕбекпен ќамтудыѕ тиімді јрі оѕай жолы бар екенін баяндап берді. - Біз алєаш ауыл шаруашылыєын жекешелендіре бастаєанда барлыєын нарыќтыќ экономикаєа јкеп тіреп ќойдыќ. Нарыќ жаєдайында јркім ґз ісіне жауап беріп, ґз шаруашылыєыныѕ жўмысын жандандыруєа тиіс болды. Ірі шаруашылыќтардыѕ іргесін сґгіп, ќызды-ќыздымен ќолдаєы барды талан-таражєа салып жібердік. Кґз алдымызда сонау алєашќы кеѕестік ўжымдастыру жылдарында ќўрылып, мыќты базаєа айналєан агрокешен жойылып

кетті. Басты жіберген ќателігіміз - ауыл шаруашылыєы ќандай жїйеде жўмыс істесе де, оныѕ басты маќсаты мал мен жерден ґнім ґндіру екендігін ўмытып кеттік,-деп ќынжылады М.Ќанаев. Ќазір елдегі халыќ мал ґсіріп те дјулетті болуєа мїмкіндік барын жаќсы біледі. Себебі, бїгінде табиєи таза ґнімдерге деген сўраныс јлем бойынша жоєары. Ќазаќстан - азыќтїлік проблемасын табысты шешіп отырєан мемлекет. Соѕєы жылдары шетелден їсті-їстіне јкелініп жатќан асыл тўќымды тїлік, ґнімділігі жоєары техника біздіѕ тамаќ ґнеркјсібі саласын дамытып ќана ќоймай, экспорттыќ јлеуетімізді еселеуі тиіс. Бўєан кез келген ќарапайым ауыл тўрєыны ґз їлесін ќоса алады. - Алыстаєы ауылдардыѕ мешеу ќалуы Їкімет тарапынан жасалып жатќан кґмектіѕ оларєа жетпей отырєандыєыныѕ кґрінісі. Жыл сайын шаруалар арасында шаєын несиелер тарату їшін мемлекеттен миллиондап ќаржы бґлінеді. Екінші дјрежелі банктер оларды барлыєына бірдей беріп жатыр ма? Жоќ. Олар несиені тґлей алуєа жїз пайыз ќауќары жетеді деген ірі шаруашылыќтарєа їйіп-тґгіп береді де, ўсаќ шаруа ќожалыќтарын таєы да сыбаєасыз ќалдырады. Ал алдында малы жоќ адам ондай ќаржыны алуды армандай да алмайды. Ендеше ќайтпек керек? Еѕ алдымен, бўл жерде атќарушы билік пен жергілікті шаруашылыќтардыѕ ортаќ

Себебі, ол кезде ќарапайым еѕбеккерлерді ынталандыру жїйесі сўмдыќ жўмыс істеді. Ынталандыру жїйесін бїгінгі ауылєа енгізбей болмайды. Сонда єана еѕбек ґнімділігі туып, жаѕа жўмыс орындары пайда болады. Ол їшін шаруа ќожалыєыныѕ басшысы ґзіне жўмыс істеуге келген азаматпен їш жылєа шартќа отырып, ґз малыныѕ арасынан таѕдап тўрып, екі-їш бас жас ќара малды тегін беруі керек. Біраќ, ол малды їш жылдан соѕ єана ґз еркімен табыннан жырып јкете алуы тиіс. Бўл їш жыл ішінде мал баєушыєа шаруашылыќ басшысы бір тиын да тґлемейді, тек жатар орын, ішер тамаєын єана ќамтамасыз етеді. Ал Їкіметтен ай сайын јлеуметтік жўмыс орындары їшін тґленетін жјрдемаќы јлгі жўмыскерге беріліп тўрады. Яєни, бўл жерде ешкімніѕ мўртын балта шаппайды. Еѕбек етуші їш жыл бойы жўмыс берушініѕ малымен ќоса, ґзіне берілген тґрт тўяќтыларды да ќоса ґсіреді. Сондыќтан, жўмысын тастап кете алмайды. Оныѕ їстіне мемлекеттен отбасын асырауєа жететін жјрдемаќы алып тўрады. Бўл жерде ескеретін жайт, берілген ќашарлардыѕ їш жылдан соѕ 8-9 басќа кґбейетіні аныќ. Еѕбек шарты аяќталєан соѕ, јлгі адам ауылдаєы малды адамдардыѕ бірі болып шыєа келмей ме? Ќолдаєы тїлігін кепілге ќойып, несие алып, одан јрі кјсібін ґркендетем десе, жол ашыќ... М.Ќанаевтыѕ пікірінше, жоєарыдаєы ўсыныс жїзеге аса ќалса, ауылдыќтарды жўмыспен ќамтудыѕ ќарапайым јрі тиімді жїйесі пайда болар еді. «Жўмыс беруші аз тґлеуге, ал жалданушы аз жўмыс істеуге тырысады» деген кереєар ќаєиданы ынталандырудыѕ осы тїрімен ґзгерте аламыз. «Бір оќпен – екі ќоян ату» деген осы болады. Себебі, еѕбек етуші азамат їш жыл бойы алдындаєы малын да ґсіреді, тўраќты еѕбекаќы да алады. Абай атамыздыѕ «Еѕбек етсеѕ ерінбей, тояды ќарныѕ тіленбей» деген даналыќ сґзі бар. Елбасымыз да «Бїгінде еѕбек – ХХІ єасыр жаєдайындаєы шешуші ўлттыќ фактор ретінде, жаћандыќ бјсекелестік жаєдайында – алдыѕєы кезекке ілгерілетілуі тиіс» деп бекер айтпаса керек.

Ґткен жылы Украина банк жїйесініѕ табысы 1,4 млрд. гривеньді ќўрады, бўл - 2012 жылдыѕ ќорытындысымен салыстырєанда, 3,5 есеге кем.


ЖАЅЄЫРЫЌ www.saryarka-samaly.kz

Тґлеутай АЌШОЛАЌОВ, газеттіѕ бўрынєы тїлегі, кґрнекті єалым ...Білімге ынтызар кезіміз. Арманымыз – оќу. Сол арманымыз бізді астанамыз Алматыєа жетектеді. Ќазір де халќымызєа мјшћїр аќын Ќалижан Бекќожин екеуіміз осында келіп, зоотехникалыќ-малдјрігерлік институтыныѕ даярлыќ бґліміне тїсіп, оны тјмамдап, бірінші курсында оќып жїрген кезімізде, ашаршылыќ апаты басталады. Кїнкґріс ќиындады. Елден келер жјрдем жоќ. Мўнда ќол ўшын берер таныс-жаќынымыз жоќ. «Есіѕ барда ел таны» дегендей, оќуды тастап, «Кереку, ќайдасыѕ?» деп елге тарттыќ. Мўнда келсек, ашаршылыќтан ґліп, жадап-жїдеген адамдардан аяќ алып жїре алмайсыѕ. Кїнелту їшін ќызметке тўру керек болды. Сол ниетпен аудандыќ комсомол комитетіне келдім. Бірінші курста оќыды деген документімді кґрді де, мені ќуана ќарсы алды. О кезде институтта оќыєан жан некен-саяќ шаќ. Ќолма-ќол аудандыќ партия комитетімен келісіп, мені аудандыќ газеттіѕ жауапты хатшысы ќызметіне жіберді. Газет ќызметінен еш хабарым жоќ мен жїрексініп, бас тартып кґріп ем, болмады, біліміѕ бар, їйреніп кетесіѕ деп аудандыќ партия комитетініѕ ўйымдастыру бґлімініѕ меѕгерушісі Бадри Јлімов (о кезде екінші хатшы болып есептелетін јрі сол тўста газеттіѕ уаќытша редакторы ќызметін атќарады екен) аќыры мені кґндірді... Сґйтіп, «Колхоз» газетініѕ жауапты хатшысы болып шыєа келдім. Сол кезде мен небары 17 жаста єана екенмін. Кейін газетке јдеби ќызметкер болып Ќалижан, белгілі журналист марќўм Јнуар Јукенов, јрі драматург, јрі журналист Атыєай Шанин істеді. Бјріміз де - ґрімдей жаспыз. Бастыєымыз Јлімбек Жанєабылов – о да жас. Біраќ ол арнайы журналистер курсынан оќып келді. Газет жўмысына бізден кґш ілгері. Орысша да, ќазаќша да сауатты. Павлодардыѕ педтехникумын бітірген. Мінезге де бай, јрі биязы. Бізді газет жўмысына баулыєан, јділін айтсаќ, сол Јлімбек еді. Кґп їйрендік, жас болса да, бас бола білді. Кейін Јлімбек Жанєабылов республика статистика басќармасы бастыєыныѕ бірінші орынбасарына дейін кґтерілді, кґп жылдар аудармамен шўєылданды. Ќазірде дербес пенсионер. Сол газетте істеген шаєымыз бір ќызыќты кезіміз екен. Ынталымыз. Білуге, їйренуге деген

Ќанат ќаќќан ўямыз ў ќўштарлыєымыз ќандай! Јлі кїні сол шаќтарымыз жадымызда ќалєан, есімізден јсте шыќпайды. Кґп таєылым алдыќ, јдебиетке, журналистикаєа деген іѕкјрлік, ќўмарлыќ сол кездерден басталды. Ќаламымыз да алєаш сонда ўшталды Газет бізге ґмір мектебі болды. Содан ќанаттанєан Ќалижан болса, республиканыѕ Халыќ жазушысы,

Сол газетте істеген шаєымыз бір ќызыќты кезіміз екен. Ынталымыз. Білуге, їйренуге деген ќўштарлыєымыз ќандай! Мемлекеттік сыйлыќтыѕ лауреаты, майталман аќын. Оныѕ поэзия јлеміне алєаш тўсауын кескен де – осы газет. Јнуар марќўм талай жылдар осы газетте ќызмет етті, облыстыќ газеттіѕ редакторы орынбасарына дейін кґтерілді, кейін республикалыќ «Социалистік Ќазаќстан» газетінде ќызмет атќарды. Ол бїкіл єўмырын баспасґзге арнады. Меніѕ ґз басым осы газетке кґп ќарыздармын. Тырнаќалды маќалаларым осы газетте жарыќ

Їстіміздегі жылдыѕ 15-ші аќпанында аймаєымыздыѕ аќпарат айнасы - облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ жарыќ кґре бастаєанына 85 жыл толады!

кґрді. Сонан бері сїйікті газетім «Ќызыл тудан» еш ќол їзген емеспін. Бїкілодаќтыќ «Казсольтрест» мекемесіндегі екі тілде шыєатын кґп тираждыќ газетте редактор болып барєан кезде де газеттен байланысымды їзген емеспін. Кейін институт бітіріп, мўєалімдік ќызметте жїргенде, Жазушылар одаєы ґкілі ретінде газет тґѕірегіне бірталай талантты жастарды жинап, јдебиет їйірмесін ќўрдыќ. Сол їйірмеде халыќ аќыны Естай, жас аќындар С.Анисимов, Х.Зјкіров, журналист Ф.Боярский сияќты белгілі талантты адамдар да болды. Газет мезгіл-мезгіл жас талапкерлердіѕ ґлеѕјѕгімелерін басып тўрды. Ќазіргі кґпке танымал аќын, республиканыѕ Мемлекеттік сыйлыєыныѕ лауреаты Мўзафар Јлімбаев та – осы газеттіѕ, сол їйірменіѕ тїлегі. Балапан ґлеѕдері алєаш осында дїниеге келген. Абай мен Маяковский аттарына кґше ќойылуы да осы газет пен їйірме бастамасыныѕ нјтижесі еді. Меніѕ де талай јдеби-сын маќалаларым, јѕгімелерім «Ќызыл ту» газетінде жарияланды. Кїні бїгін де ара-тўра болса да газетке жазып тўрамын.

«Ќызыл ту» газеті, 1989 жыл.

Сексенніѕ бел ортасын баєындырєан басылымныѕ басынан нелер келіп, нелер ґтпеді. Алєашќы бетте «Кеѕес туы», уаќыт ґте келе «Колхоз», одан јрі «Ќызыл ту», ал Тјуелсіздік таѕы атысымен «Сарыарќа самалы» деген атауєа ие болєаны тарихтан белгілі. Ќазаќ филологиясы єылымына ґлшеусіз їлес ќосќан, ўлт баспасґзініѕ ґркендеуіне еѕбек сіѕірген, филология єылымдарыныѕ докторы, профессор Бейсенбай Кенжебаев газеттіѕ тўѕєыш редакторы болды. Єалым Малдыбаев, Балтабек Асанов, Јлімбек Жанєабылов, Јубјкір Аяпбергенов, Сары Мыѕбаев, Хамза Сыздыќов, Ќазаќстан Республикасыныѕ Халыќ жазушысы Јзілхан Нўршайыќов, Омарєали Ќўдышев, Сўбыхан Шошанов, Балтабек Сейсенбеков, Јлќожа Мўхамеджанов, Мўхит Омаров аймаќтыќ бірегей басылымєа бас редакторлыќ ќызметін абыроймен атќарды. Бїгінгі сјтте «Сарыарќа самалын» тілшілік таланты мен салиќалы іскерлігі тјжірибе тўрєысынан їйлесім тапќан бас редактор Асыл Јбішев ілгерілетуде. Ал тілшілік ќызметін шебер ґрнектеген тілшілер легі ґз алдына бір тґбе єой, шіркін! Ґзім ес білгелі їйімізден алдымен «Ќызыл ту», кейіннен «Сарыарќа самалы» да їзілген емес. Јкем марќўм ќалыѕ жазылып алынатын газет-журналдардыѕ ішінен облыстыќ газетті алуды ќате ќылмайтын. Сондаєы маќсаты – балаларыныѕ ќазаќ тілін їйренуіне, ўмытпауына їлесін тигізсін дегені єой. Ќырыќтыѕ ќырќасына аяќ басып отырєан мен їшін де «Сарыарќа самалыныѕ» орны ерекше. Газет бетінде жарияланатын маќалаларыммен емес, аймаєымыздыѕ айнасы ретінде, ўлттыќ ґнеге-таєылымдыќ балќаймаєымыздыѕ тјттісі ретінде ќымбат.

Ерке Ертіске ќол созым жерден орын тепкен Ленин кґшесіндегі 143їйде жарыќ кґретін редакция ќайнаєан тірлік-тіршілігімен тартымды. «Сарыарќа самалында» абыройлы ќызмет жасап келе жатќан журналист Мўрат Аяєановтыѕ сґзімен сабаќтасам: «...газеттіѕ јрбір кезекті саныныѕ жарыќ кґруіне тек ќана тілшілер емес, бїкіл редакция ќызметкерлерініѕ еѕбегі молынан ќажет...газет ўжымы јрдайым ынтымаќтасып, бірге жўмыс атќарады». Бўдан артыќ алып, ќосарым жоќ. Заман талабына сай тыныстап жїрген «Сарыарќа самалыныѕ» бїгінгі келбеті оќырмандарды сыртќы ажарымен де, ішкі мјнмазмўнымен бірден баурап алуда. Ал облыстыќ газеттіѕ єаламтордаєы электронды нўсќасын параќтаушылардыѕ ќатары сјт сайын артып отырєаны даусыз. Жан-жаќты таќырыпты дер кезінде ќозєап жїрген тілшілер Сая Молдайып, Нўрбол Жайыќбаев, Мўрат Аяєанов, Гїлжайна Тїгелбай, Фархат Јміренов, Ќўндыз Ќабылденова, Јсемгїл Ќабдуахит, Тілеуберді Сахаба, Аќмарал Есімхановаєа жјне газет шыєару ісімен шеберлікпен айналысатын азаматтарєа шыєармашылыќ табыс тілеймін. Ал осынау отауєа бас-кґз болып отырєан бас редактор Асыл Јбішевтіѕ бойына Жаратќан кїш-ќуат берсін. Жан-жїрегіме ќымбат «Сарыарќа самалына» деген ќарапайым пайымымды Шыєыс ойшылы Јбдірахман Жјмидіѕ «Алтын да емес, кїміс те емес адам даѕќын шыєарар, Талант пенен Іскерлікке даѕќ пен атаќ сўранар» деген ќанатты ќаєидатымен тјмамдайын.

Бегімхан КЕРІМХАНЎЛЫ, Бесќараєай ауылы, Лебяжі ауданы, тўраќты автор.

Биіктесін мјртебеѕ! БІЛІМ

Шеберлікті шыѕдайтын бастама Елімізде білім беру саласына айрыќша кґѕіл бґлінеді. Жыл сайын білім сапасыныѕ артуы, мектептердіѕ бой кґтеруі, мўєалімдердіѕ біліктілік деѕгейі мен јлеуметтік жаєдайыныѕ жаќсаруына баєытталєан шаралар - соныѕ дјлелі. Педагогикалыќ еѕбек їрдісіне ерекше тыѕ серпіліс берген игі бастама – педагогикалыќ шеберлік орталыќтарын ќўру. Нјтижесінде, біріншіден, біліктілік арттыру мерзімі ўзартылады, екіншіден, жаѕаша јдіс-тјсілдер оќушыныѕ білімін арттыра тїседі. Курсты жїргізуші жаттыќтырушы-ўстаздардыѕ дјрістерді сапалы јрі ќызыќты ўйым-

5 Жан-жїрегіме жаќын 11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

дастыра білуі ќатысушылардыѕ ынтасын еселеді. Іздену, ой тїю, оны талќыєа салып, пікір алмасу біліктілікті шыѕдады. Дјріс аясында меѕгерген «Сын тўрєысынан ойлау» технологиясы арќылы ґткен сабаќ нјтижесінде оќушыныѕ таным кґкжиегі кеѕейеді. Сонымен ќатар, шјкірт ґзі ойлап, ґзі шешім ќабылдай алатын , іскерлік даєдысы

шыѕдалєан азамат болып ґседі. Бір сґзбен айтќанда, баланыѕ білімі єана емес, адами ќасиеттері де жетіледі. Міне, бўл маќсатќа жетсек, ўстаз еѕбегініѕ аќталєаны. Ўрпаќ тјрбиесі деген ўлы істе еѕбек етіп жїрген јріптестеріме осы маќсатќа жетіп, ќызметтерініѕ нјтижелі болуына тілектеспін.

Тілеуєайша ТЎРЄАНБЕКОВА, Григорьевка негізгі мектебініѕ ўстазы, Жаѕа ќала ауылы, Павлодар ауданы.

85 жылдыќ тарихы бар облыстыќ «Сарыарќа самалы» газеті - сарабдал пікір айтатын, ўстанымы ныќ, мемлекеттік саясатты елдік мїдде, ўлттыќ идеямен ўштастыра білетін басылым. «Сарыарќа самалы» жаєымды жаѕалыќтардыѕ жаршысы бола білуімен ќатар іргелі істі де атќарып келеді. Атап айтќанда, ўжымда соѕєы 5-10 жылдыѕ ішінде ќаламы ќарымды, ой-санасы тереѕ журналистер шоєыры ќалыптасты. Тјуелсіздік жылдарында білім алып, ўлттыќ идея деген ўєыммен сусындап ґскен Нўрбол Жайыќбаев, Мўрат Аяєанов, Нўржайна Шодыр жјне таєы басќа журналистер аєа буынныѕ ізін жалєастыруда. Кїні кеше єана редакция табалдырыєын аттаєан Ќўндыз Ќабылденова, Фархат Јміре, Јсемгїл Кабдуахит, Тілеуберді Сахаба жјне таєы басќа жас тілшілер ґзекті таќырыптарєа ќалам тербейді. Осы орайда еѕбек жолын ата басылымда бастап, шыѕдалып, бїгінде республикамыздыѕ беделді телеарналары мен газеттерінде жўмыс істеп жїрген журналистердіѕ баршылыќ екенін айта кеткен жґн.

Солардыѕ бірі – «Ќазаќстан» ўлттыќ арнасыныѕ журналисі Айбек Ќобдабай. Ќарашаѕыраќтыѕ шекпенінен шыќќан ел азаматтары онымен шектелмейді. Айта берсек, тізім таусылмас. Газеттіѕ «Оќшау ой» айдарындаєы ґзекті пікірлер, «Сјуле - єўмыр» айдарындаєы ўлы тўлєалар туралы жазылєан маќалалар, балаларєа арналєан «Айналайын» ќосымшасына деген оќырмандардыѕ ыќыласы жоєары. Бўл басылымныѕ оќырмандар сўранысын ќанаєаттандыра білгенін кґрсетеді. 85 жылдыќ мерейтойы ќарсаѕында ўжымєа шыєармашылыќ табыс тілеймін. Ел мен ўлт мїддесі жолындаєы еѕбектеріѕіз игілігімізге жарай берсін!

Даниял ЌЫЗЫРЎЛЫ, «Маралды» газетініѕ редакторы, Шарбаќты ауданы.

Ќысќы Олимпиада ойындарыныѕ ќарсаѕында Ресейдіѕ Сочи ќаласында дїниеге келген екі ќыз балаєа «Олимпиада» есімі берілді.


6

ХАТЌОРЖЫН

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

быра м о д ќ а з а ќ з ы є а Н

www.saryarka-samaly.kz

Јжелер тамсандырды

н сшысыныѕ ќолдауыме лабаќшада мекеме ба ілер ўлт аспаптарында ба 6 № аєы нд асы Жуырда Павлодар ќал сын бастады. Енді мўнда тјрбиеленуш ќобыз, е жўмы ектерді домбыра, «Балбґбек» атты їйірм Жалпы, жас жеткінш п баулысаќ, ертеѕ олар аќ. тум ік інд мк мї ойнауды їйренуге ада кентай кезінен баста аспаптарымызєа кіш ґсері сґзсіз. Сондыќтан, осы балабаќш п жетіген сынды тґл ыѕ зд лы бо мы ры ры да шы шын жана кен балдырєан ќазаќ мјдениетініѕ єын бойына сіѕіріп ґс лы ды ќўн ініѕ ер ґн тјрбиеленіп, ќазаќ мен іт кїтеміз. ќыздарымыз білім ан болашаєынан зор їм лпы, елдіѕ ертеѕгі тірегі болатын ўлзам ні, тке Ґй Жа п алєаны жґн. балабаќшадан баста тап, тґл туындымызєа тјрбиеніѕ бастауын ыќ ўлттыќ ґнерді ўл кеткені жасырын ґзгерген сайын дыѕ ќатары сиреп ар нд ты ай - ќазаќ ќар н пе ќызыєушылыќ сына «Наєыз ќазаќ старымыздыѕ сана п ґсіруіміз ірі сіѕ ы лд ќы на емес. Енді сол жа - домбыра» деген емес, наєыз ќазаќ Айгїл ШАКЕК , керек. нініѕ жетекшісі, пј ка зы му №6 балабаќшаныѕ Павлодар ќаласы.

Жуырда Баянауыл ауданы Майќайыѕ кентінде «Сымб ат» јжелер ансамблініѕ жылдыќ есеп беру концерті ґтті. «Кенші» мјдениет їйінде болєан кешке ансамбль ўжымын ќўттыќтай келген аудан јкімініѕ орынбасары Абай Дјулетќалиев јжелердіѕ ўлттыќ салт-дјстїрімізді, тґл ґнерді насихаттау баєытында жїргізіп жатќан жўмыстарына жоєары баєа берді. «Сымбат» јжелер ансамблініѕ ќўрылєанына биыл 12 жыл толды. Осы жылдар ішінде жер-жерде концерттік кештерін ўйымдастырып, ґскелеѕ ўрпаќќа тјлім-тјрбие беруден жалыќпаєан аналарымыздыѕ еѕбегі маќтауєа тўрарлыќ. Жапыраќтары жайќалып, тамырлары тереѕге тартќан биік бјйтеректей ґнерлі јжелерден ќўрылєан ансамбльдіѕ концертін тамашалауєа келгенімізге ќуандыќ. Салтанатты шараєа жиналєан кґрермендердіѕ ыќыла сы мен ґнер ўжымыныѕ јр мїшесіне табысталєан раушан гїлдер јжелерімізді одан сайын ќўлпыртып, жігерлендіре тїскендей болды. Кґрермендерге ўлттыќ ґнермен шашу шашќан абзал біздіѕ отбасымыздыѕ тірегі јрі аќылшысы - јжеміз Ќатыш жандардыѕ ќатарында Мырзасейітова да болды. Шаѕыраќтыѕ ўйытќысы, балалары мен немере-жиен дерініѕ тірегі осы уаќытќа дейін ґзгелерге де аќыл-кеѕесін аяєан емес. Олар даѕќ пен дјулет, даналыќ тоєысќан мына заманда «жасымыз келді» деп жасымай, зейнет демалысына шыќса да, зеріктірмейтін пайдалы іспен шўєылдануда. Алдаєы уаќытта да осы аналарымыздыѕ єўмыры берекелі де мерекелі, шаттыќќа толы болсы н демекпіз.

Роза МЫРЗАСЕЙІТОВА,

Музыка - дертке ем Музыканыѕ адам ґміріндегі мјні ерекше. «Јн жоќ жерде адам тірлігі де жоќ» деп Ю.Фучек ґте тауып айтќан. Музыка адамды шаттыќќа бґлеп, мўѕ-зарын сейілткен. Оныѕ јсер-ыќпалыныѕ кїштілігі соншалыќ, ол адамдардыѕ мінез-ќўлќы мен салт-дјстїрін де ґзгерте алады екен. Жаќсы јн мен сазды музыка – жан азыєы. Јсем ырєаќты, жан тербетер јн, сазды музыка тыѕдаєан адамныѕ жїрегі жай тауып, рахат сезімге, ерекше кїйге бґленеді. Солардыѕ арќасында ќан айналу, зат алмасу процесі жаќсарады. Музыка кґѕілді кґтереді, ќайєыны жеѕілдетеді, бойды сергітеді, жанєа жайлы эмоция сыйлайды. Ќытай мен Грекияда оныѕ емдік ќасиеті жайлы ертеде белгілі болып, ол біздіѕ дјуірімізге музыкатерапия немесе вокалотерапия ретінде жетіп отыр. Музыканыѕ дыбысына, ырєаєына байланысты адам организмі јрќалай јсер алады. Сондыќтан, оны кейбір жїйке ауруларын емдеуге, олардыѕ алдын алу маќсатында пайдаланатыны белгілі. Мысалы, јсерлі музыка эндокринді бездер ќызметін едјуір жаќсартады да, гормондардыѕ бґлінуі кїшейе тїседі. Музыка ас ќорыту тізбегіне де жаєымды јсер етеді. Музыканыѕ адамєа јсері оныѕ ќандай аспапта орындалуына байланысты. Мысалы, сыбызєы їні - ќанайналымына, жїрек тамырларына пайдалы јсер етсе, скрипка мен фортепиано адамныѕ жанын жай таптырып, жїйкесін тыныќтырады екен. Ал ќазаќтыѕ екі шекті музыкалыќ аспабы ќоѕыр домбыраныѕ кїмбірлеген їні, киелі ќылќобыздыѕ жїрек елжіретер сырлы сазы ќалай сізді бей-жай ќалдыра алады? Ендеше, жанєа жаєымды, дертімізге шипа болар музыка тыѕдайыќ!

Р.РАЌЫМБАЕВА, №6 сјбилер баќшасыныѕ јн-кїй жетекшісі, Павлодар ќаласы.

.. .Б о с т а н б а й б ір а ќ б ір т ґ б е ы болатын. Халыќтыѕ јл-ауќат 1950-ші жылдардыѕ шамасы п, ґзара істе н ысы жўм ы ыпт ќал жия енді кґтеріліп, колхоздар Ол кезде етек-жеѕімізді јлі бјсекелестікке тїсе бастады. ндердіѕ јѕгімесіне їнемі ќўлаќ етін ќоймаєан бала болсаќ та, їлке хозы сол тўстаєы мал ґсір тїретінбіз. Біздіѕ «Абай» кол Ат колхоздардыѕ бірі болатын. і-екілі жылќы малы їзілмеді. Ол заманда јр ауылда бірд п, таны ын мал лќы Жы кґѕіл бґлінді. баптап, бјйгеге ќосуєа кґп ында Бостанбай арас ныѕ ары ќалд аќса л ауы -тін. оныѕ ќыр-сырын білетін шылыєы ґзгелерден ерекше н ќарттыѕ жїйрікке деген ќызыєу тері ѕ атты ы, сал Мы еді. кше Ол кісініѕ ат баптау јдісі де ере іспен алса, келесі жолы тек аба жел ып алєашында бір кїн жабулап, ына 2-3 ат ќосып, тік шаптыр дем ќана желдіріп, одан кейін жан мен аяѕ жай е тїрд етті мінд есін алатын. Ал кейін 1-2 саєат аќ сўлы. Бір кїні ќырдыѕ кґд алдыратын. Тамаєы да - таза судыѕ ґзін шаќтап іп, бер ін шґб саќ жўм ніѕ берсе, келесі кїні ґлке ішкізетін. аєа» ґзініѕ ўлы, меніѕ аттасым Бґкеѕ алєашында «Бјйге ќар йіп, салмаєы ауырлаєан соѕ ол есе Ќантайды мінгізді. Кейіннен ўлын а ќаєылез Ерсайын Јзімбай «Бјйге торыєа» шабандоздыќќ торы ат, Бостанбай. Бјйгеден ын, отырєызды. Сол кезде «Ерсай

Майќайыѕ кенті, Баянауыл ауданы.

Алєыс айтамын Павлодар ќаласында тўрамын. Кґп жылдан бері бїйрегім ауырады, аптасына екі-їш мјрте ауруханаєа барып, емделіп ќайтамын. №1 ќалалыќ аурухананыѕ жасанды бїйрек жјне нефрология бґлімдерініѕ ќызметкерлері барєан сайын жаныма шипа сыйлап, кґѕілімді таба біледі. Јркез жїйелі ем алып, тјуір болып шыєамын. Жалпы, емдеу мекемесінде јр науќастыѕ сапалы ем алуына бар жаєдай жасалєан. Беретін ас-сулары да ґте жаќсы. Ґз міндеттерін мінсіз орындайтын аурухана ўжымына алєыс білдіргім келеді. Јсіресе, бґлімше меѕгерушілері Ерназар Смаєўлов пен Жўмабиєа Кјрімоваєа, дјрігерлер Амангелді Ќасенов, Салтанат Темирканова, Айгїл Тїлембаеваєа, ґзге медќызметкерлерге айрыќша раќметімді айтамын. Халыќќа жасап жатќан ќызметтеріѕіз абыройлы, жемісті болсын!

Дјмеш БЕЙСЕКОВА, зейнеткер, Павлодар ќаласы.

, бїкіл ауыл ќуанатынбыз. жїр бос ќалмай», - деп јндетіп аєан ашыќ мінезді адам ылд аѕќ ѕіл, Бґкен марќўм аќкґ генде ґте талапшыл, ќатаѕ еді, біраќ, бјйге атына кел адамєа кестірмейтін, оєан кім еш ын жол ыѕ болды. Тўлпард кїні «Шеѕбер» деген жерде Бір болса соны мінгізбейді. , соєан Арынєалы аќсаќалдыѕ аудан шопандарыныѕ тойы ґтіп дым. Жарыс басталєанша бар де мен мен «Ќара ала» аты ып жїр едік, сол кездегі дат аяѕ ат елден шеттеу жерде хатшысы Светлана Бедарева совхоз комсомол ўйымыныѕ , дай немного покатаюсь» есімді ќыз маєан келіп: «Ќантай . Сґйтсем, мўнымды дым ќой е бер - деген соѕ атымды кґріп тўрыпты. Айєай ыз анадай жерде Бостанбай атам јй-шай жоќ «Бјйге атына салып, мені шаќырып алды да, неге мінгізесіѕ?» деп а ынд алд орыс ќызын жарыс осып жіберді. Сонда жанымда жауырынымнан ќамшысымен ен жоќ. Міне, бізді осылай тўрєан јкем Јлмен ара тїск тјрбиелеп еді. н адам азайды. Јрине, Ќазір ат баптап, бјйге ўстайты Десе де, ўлтымыздыѕ аймыз. заман аєымына ќарсы тўра алм ымыз керек. Жас кездегі мау байырєы тірлігін ўмыт ќалдыр мныѕ сїйегінде мјѕгі ќалады. істеген іс, їйренген ґнер ада бар кезде ауыл азаматтарына Сондыќтан да, бойда кїш-ќуат і жеткізгеніміз абзал. Сґйтіп, мізд гені есті білгенімізді їйретіп, бір елдіѕ атын шыєарєан імен бір кездері бір аттыѕ кїш ыру - бізге міндет. Ґйткені, аќсаќалдардыѕ ізін жалєаст белгі ќалуы керек. бір де ен бізд кейінгі ўрпаќќа Ќантай ЈЛМЕНОВ, зейнеткер, Павлодар ќаласы.

Білім бјсекесі Облыстыќ білім беру басќармасы мен «Ертіс дарыны» аймаќтыќ-єылыми тјжірибелік орталыєыныѕ ўйымдастыруымен мектепке дейінгі даярлыќ топтарыныѕ бїлдіршіндеріне арналєан «Жауќазын» олимпиадасы ґтті. Оєан барлыєы 104 тјрбиеленуші ќатысты. Білім сайысы сайќымазаќтар мен сиќыршылар ўйымдастырєан сахналыќ кґріністен басталды. Кейін балдырєандар тапсырмалар орындады. Негізгі кезеѕде жоєары нјтиже кґрсеткен 60 ќатысушы сјуір айында ґтетін ќорытынды кезеѕге жолдама алды. Олимпиада аясында тјрбиешілер мен атааналарєа арналєан «Балаларды мамандандырылєан мектептерге, лицейлерге дайындау мјселелері» таќырыбында «дґѕгелек їстел» ґтті. Мамандар мен ата-аналар ґз ойларын ортаєа салды.

«Ертіс дарыны » аймаќтыќ єылымитјжірибелік орталыєы.

Балаларєа базарлыќ №2 Майќайыѕ орта мектебінде 15 ќаѕтардан бастап бір ай бойы жалєасатын «Ќамќорлыќ» акциясы жарияланєан болатын. Таяуда шара барысында мектеп оќушылары ґз жетекшілерімен бірге «Шаєала» балабаќшасында шаєын концерттік баєдарлама ўйымдастырып, балєындардыѕ кґѕілін кґтерді. Жас ґнерпаздар би билеп, јн салды. «Маќта ќыз» ќойылымын сахналады. Балабаќша бїлдіршіндері де оќушылардыѕ ґнерін бар ынта-ыќыласымен тамашалады. Сонымен ќатар, келешекте ґздері де осындай їлгілі жјне ґнерлі оќушылардыѕ ќатарында болєысы келетіндерін жасырмады. Сахналыќ ќойылымнан кейін ґнер кґрсеткен мектеп оќушылары мен олардыѕ сынып жетекшілеріне балабаќша тјрбиешілері ґз ризашылыќтарын білдірді. А.ОМАРБЕКОВА, Майќайыѕ кенті, Баянауыл ауданы.

Ќазаќстанда бїгінде шамамен 4 млн. адам јлеуметтiк жјрдемаќы алады. Бўл туралы ЌР Еѕбек жјне халыќты јлеуметтiк ќорєау министрі Т.Дїйсенова мјлімдеді.


ЌОЄАМ

www.saryarka-samaly.kz

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

7

ЖИХАДШЫЛАР ЖАЗАЛАНЄАНЫМЕН, теріс жолдаєы жамаєатќа тыйым бола ма? Ґткен жылдыѕ кїзінде Ќазаќстанныѕ арнаулы ќызметі Сирия жерінде јскери лагерде јскери дайындыќќа ќатысты деген кїдікпен Јбдісалам Мырзабаев пен Азамат Ќазбаев атты екібастўздыќ екі азаматты ўстаєанын білеміз. Ќолда бар аќпараттарєа сенсек, екеуі єаламтордаєы діни їгіт-насихаттыѕ жетегіне еріп, заѕсыз тїрде елді тастап, тїрік-сирия шекарасынан заѕсыз ґткен. Сол жаќта Тїрік барлау ќызметініѕ кґмегімен ўсталып, елге јкелінген екі азамат ќазір Павлодардыѕ тергеу абаќтысында отыр. Екібастўздыќ екі азаматќа ЌР Ќылмыстыќ істер Кодексініѕ бірнеше бабы бойынша айып таєылды. ЌІК 233-2 бабыныѕ екінші бґлігі (лаѕкестік топ ќўрып, оларєа басшылыќ жасап жјне лаѕкестік јрекеттерге атсалысу); 233-1 баптыѕ 2 бґлігі (лаѕкестік пен экстремизм жґнінде їгіт-насихат жїргізу немесе ашыќ тїрде лаѕкестік јрекеттер жасауєа шаќыру); 233-4 бабыныѕ 2 бґлігі (лаѕкестік немесе экстремистік јрекеттерді ўйымдастыру маќсатында їгітнасихат жїргізіп, ќарулы топтар ќўру); 28-бабыныѕ 3-бґлігі (ќатысушылардыѕ жасаєан ќылмыс тїрлері); 233-3 бабыныѕ 2-бґлігі (лаѕкестік пен экстремистік јрекеттерді ќаржыландыру жјне лаѕкестікке немесе зкстремизмге басќаша ќолдау жасау). Егер осыныѕ бјрі дјлелденсе, екібастўздыќ жихадшыларєа ќандай жаза бўйыратынын ґздеріѕіз жобалай беріѕіздер. Радиоточка.кз. аќпараттыќ сайтыныѕ хабарлауынша, бўл екі азамат сол жаќќа ґздерініѕ јйелдерін де алып кетпек ниетте болєан. Біраќ, ќандай да бір себептерге байланысты ойлары жїзеге аспапты. Дегенмен, олар ќазір ґздерініѕ ќате басќандарына ґкініп, ол жаќтаєы соєыс ешќандай дін їшін емес, аќша мен билік їшін єана болып жатќанын мойындап, тергеу жўмыстарына барынша кґмек жасауда дейді.

Аталмыш ќылмыстыќ іске байланысты жоєарыда есімдері аталєан азаматтардан басќа Берік Жаќыпов жјне Борис Мўрзабаев атты екібастўздыќтар да ЌР ЌІК 233-3 бабыныѕ 2 бґлігі бойынша жауапќа тартылып, олардан ешќайда шыќпау жґнінде ќолхат алынєан. Айыпталушылардыѕ ісі 15 ќаѕтар кїні Павлодар ќаласыныѕ №2 сотына тїсіп, алєашќы сот отырысы аќпанныѕ 3-і кїні ґтті. Ќазір Екібастўз ќалалыќ сотыныѕ судьясы А.Гоенконыѕ тґраєалыєымен Павлодарда кїн сайын жабыќ тїрде сот мјжілісі жїруде. Јбдісалам Мырзабаев пен Азамат Ќазбаевќа ќарсы ќылмыстыќ іс ќозєалєалы бері 40 адамнан кујгер ретінде жауап алыныпты. Жихадшыларєа байланысты толыєыраќ аќпарат алмаќ болып Павлодар облыстыќ сотыныѕ баспасґз ќызметі мен облыстыќ ўлттыќ ќауіпсіздік ќызметіне хабарласып едік, олар ќылмыстыќ істіѕ ќўпиялыєына байланысты,

јзірше ешќандай аќпарат бере алмайтынын айтты. Еліміздегі бірќатар аќпарат ќўралы жарыса жазып, тіпті аталєан ќылмыскерлердіѕ халыќаралыќ «Јл-Каида» лаѕкестік ўйымымен байланысы барын хабарлап жатќанда, бўл істіѕ таєы ќандай ќўпиясы бар екен деп ойладыќ. Облыстыќ соттыѕ баспасґз ќызметі барлыєы арнайы їкім шыќќан соѕ єана белгілі болатынын мјлімдеді. Дегенмен, сенімді аќпарат кґздерініѕ хабарлауынша, Ј.Мырзабаев пен А.Ќазбаевтыѕ Екібастўз ќаласында ўялы телефон сататын дїѕгіршектері, басќадай ўсаќ-тїйек кјсіптері болєан (Ќалада саќалды жастар иелік ететін бўл секілді дїѕгіршектер ґте кґп). Олар осы кјсіптерін шет елде жалєастырамыз, діни білім аламыз деп ата-аналарын алдап, шыєып кетсе керек. Ґздерініѕ айтуынша, бўл азаматтардыѕ кґздегені тек дін єана емес, сол жаќтан табуєа болатын мол табыс. Дјл осы секілді арбауєа

Жезќазєан ќаласынан Маќсат Аймаханов, Аќмола облысыныѕ Целиноград ауданындаєы Максимовка ауылынан Аманжол Жансенгіров секілді азаматтардыѕ тїсіп ќалєанынан былтыр кїзде ќўлаќтанєанбыз. Материалды дайындау барысында жергілікті жерде діни конфессияларєа баќылау жасайтын Екібастўз ќалалыќ јкімдігініѕ ішкі саясат бґлімініѕ басшысы Зинаида Мўхамеджановаєа хабарласып едік, ол: «Біз ешкімге де баќылау жасамаймыз, тек ќана аќпарат жинаймыз. Олар туралы білсек те айтпаймыз, себебі, сондай нўсќау бар. Екібастўзда осындай адамдардыѕ болєанын ґзім де аќпарат ќўралдарынан оќып білдім» - деп шорт кесті. Ал керек болса! Осыдан соѕ Екібастўз мешітініѕ имамы Мјди Ахметовпен сґйлестік. «Мешіт жеке жамаєат жайлы аќпарат бере алмайды, егер ќўзырлы орындар олардыѕ ќандай аєымда болєанын дјлелдесе, мен сол аєымныѕ зияны туралы єана айтып бере аламын», - деді. Айыпталушылардыѕ ата-аналарыныѕ телефон нґмірлеріне хабарласќанымызда «біз журналистерге ешќандай сўхбат бермейміз. Мазамызды алмаѕыз» деген жауап ќайырды. Бўдан соѕ арнаулы ќызмет орындары бўл кісілерге де сондай нўсќау берген бе деп ойладыќ. Јйтпесе, кімге мўѕдарын шаєарын білмей отырєан ата-ана бізбен ќайтсе де сыр бґлісер еді єой. Діни экстремизм - Ќазаќстанда соѕєы жылдары пайда болєан проблемалардыѕ бірі. Ана бір кезде Аќтґбе облысында болєан Шўбарши оќиєасы, Жамбыл мен Алматыдаєы ќантґгістер јлі есімізде. «Жастарды осы жолєа итермелеп жатќан кім?» деген сауал ќазір жиі талќыєа салынады. Кейбіреулер јлеуметтік жаєдайдыѕ тґмендігінен, жастар діни секталарєа шамалы тиын-тебен їшін барады десе, енді біреулері ќўзырлы орындардаєы кейбір адамдардыѕ ќолдауынан, теріс дін уаєыздаушылар жазаланбай отыр деседі. Енді біреулер Ќазаќстанда сґз бостандыєы, ой бостандыєы жоќ, амалы таусылєан адамдар діннен ќолдау іздейді дегенді алєа тартады. Осыныѕ барлыєы да шындыќтан алыс емес секілді. Естуімізше, Екібастўз - аймаєымыздаєы теріс баєыттаєы діншілдердіѕ еѕ бір топтасќан жер. Екі жихадшы жазаланєанымен, осы аєымда жїрген жалпы жамаєатќа тыйым болар ма екен деген ой оралады.

Сайлау БАЙБОСЫН, Екібастўз ќаласы.

УАЌЫТ ЖЈНЕ БІЗ

ҐЗІЅІЗДЕН МІНДЕТТІ ТЇРДЕ СЎРАП КҐРІЅІЗ!

Ендеше, Сіздіѕ ґзіѕізден ќайткенде сўрайтын сўраќтарыѕыз:

Осы бір шаєын ескертуді оќу барысында Сізге тґмендегі сўраќтарды ґз-ґзіѕізге шын пейіліѕізбен ќоя біліѕіз дегім келеді. Кейбір сўраќтар Сізді таѕ ќалдыруы да мїмкін. «Јрбір їмметтіѕ ажалы (белгіленген уаќыты) бар. Олар оны бір мезет кешіктіре де, ілгерілете де алмайды», – дейді ќасиетті Ќўранда («Аєраф» сїресі, 34-аят). Уаќыт бізден бўрын жаратылєан дїние. Ќўран Кјрімде: «Адамныѕ адамдыќ деѕгейіне жеткенше ќаншама уаќыт ґтеді десеѕші?» («Инсан» сїресі, 1-аят) – деген аят бар. Бўл аят адам баласы жаралмай тўрєан бір кезеѕніѕ болєандыєын айтады. Пайєамбарымыздан (с.є.с) жеткен бір хадисте: «Адамдардыѕ кґбі денсаулыќ пен уаќыт ныєметініѕ ќадірін білмейді», - делінген. Хакім Абай атамыздыѕ 15-ќара сґзініѕ соѕы мына сґздермен аяќталады: «Егерде есті кісілердіѕ ќатарында болєыѕ келсе, кїнінде бір

мјртебе, болмаса, жўмасында бір, еѕ болмаса айында бір, ґзіѕнен ґзіѕ есеп ал! Сол алдыѕєы есеп алєаннан бергі ґмірді ќалай ґткіздіѕ екен, не білімге, не ахиретке, не дїниеге жарамды кїніѕді ґзіѕ ґкінбестей ќылыќпен ґткізіппісіѕ? Жоќ, болмаса не ќылып ґткізгеніѕді ґзіѕ де білмей ќалыппысыѕ?.» Сіз ґзіѕізді ќаншалыќты жаќсы білесіз? Басќаларєа сын айтып, оларды сырттай баєалап, біреулерге аќыл-кеѕес беріп, «мўршасыз» жїрсек те, біз ґз «Менімізбен» кеѕесуге кґп кґѕіл бґле бермейміз. Осы бір шаєын ескертуді оќу барысында Сізге тґмендегі сўраќтарды ґз-ґзіѕізге шын пейіліѕізбен ќоя біліѕіз дегім келеді. Кейбір сўраќтар Сізді таѕ ќалдыруы да мїмкін.

- Мен кіммін? - Мен наќты ќандай жетістіктеріммен маќтана аламын? - Мен ґз ґмірімдегі ќандай нјрсеге ґте ризамын? - Мен ґзіме жјне ґміріме ќандай баєа ќоямын? - Мен ґзімді жаќсы кґремін бе? - Бїгін ґзімді ќайтсем бўрынєыдан да жаќсы кґруге болады? - Меніѕ жетуге маќсат еткен басты арманым не? - Ґзіме де, басќаларєа да еѕ ўнамды да жаќсы болу деп мен їшін ќандай болуды айтамын? - Маєан ґмір сїретін бір жыл єана уаќытыѕ ќалды десе, не істеп їлгеруім керек? - Осыдан їш жыл бўрынєы ґзіме ќандай аќыл-кеѕес берер едім? - Меніѕ кґѕілімде бїгінгі кїнге дейін ўмытылмай, кешіре алмай жїрген тїйткілді нјрселер бар ма? Ќазір оларды ўмытатын уаќыт болды ма? - Ќазір ќандай іспен айналысып, меніѕ ќолым тимей жатыр? Бўл істеп жатќан ісімніѕ 1 жыл, 5 жыл, 10 жылдан кейінгі ґміріме ќандай пайдасы бар? - Мен ќандай мїмкіндіктерді кїтіп жїрмін? Ол мїмкіндіктерді ґз ќолыммен ќалай жасауєа болады? - Меніѕ еѕ їлкен маќсатым не? Оєан жетуіме не кедергі болуда? - Уаќыттыѕ да, ќаражаттыѕ да ешбір шектеуі жоќ болса, мен не істер едім?

- Меніѕ армандаєан шыѕыма ќазір жетіп ќойєан адам кім? Ол адамнан не їйренуге болады? Мен ќайтсем, не істесем сол адамдай бола аламын? - Менде ќазір бір миллион долларым болса онымен не істер едім? - Меніѕ арманымдаєы жўмысым мен їйім ќандай? Меніѕ арманымдаєы ґмір ќандай? Солай ґмір сїру їшін бїгіннен бастап не істеуге болады? - Мен неден ќатты ќорќамын? - Ќандай кішкентай єана нјрсе істеу арќылы мен кїні бойы баќытты, ќуанышты бола аламын? - Менде кері тартып тўратын јдет, ќалыптасќан пікір, наным-сенім бар ма? Егер ондайлар болса, оларды «босатып ќоя беретін» уаќытым болєан жоќ па? - Мен дјл не маќсат їшін ґмір сїріп жїрмін? - Бїгін, дјл ќазір ќандай іс бастасам меніѕ ґмірім маєыналы бола бастайды? - Маєан не нјрсе еѕ кґп жігер беріп, ынтамды арттырады? - Меніѕ еѕ кґп уаќытымды бірге ґткізетін 5 адам кімдер? - Олар маєан жаќсы жаќтарымен јсер ете ме? Немесе? - Мен кім туралы, не туралы ойлаєанымда ќатты ќуанамын жјне жігерленемін? - Меніѕ армандаєан аруым (аќбоз атты ханзадам) ќандай? - Мен їшін бїгінгі еѕ ќажетті адамдар кімдер? Мен оларєа жеткілікті кґѕіл бґле алып жїрмін бе? - Мен ешбір пайдасыз ќандай нјрселерге кґп назар аударамын? - Бўл сауалдардан кейін меніѕ ґзгеріс жасаєым келген бір нјрсе не?

Сіздіѕ алдаєы ґміріѕіз бен ќызметіѕізге табыс тілеймін! Амантай ТОЙШЫБАЙЎЛЫ, Павлодар ќаласы.

Италияныѕ танымал эстрада јншісі Тото Кутуньо кґктемде Астанада концерт беруді жоспарлап отыр, деп хабарлады afishaday.kz. сайты. Билеттердіѕ ќўны 7000-нан 35000 теѕгеге дейін болуы мїмкін.


8

11 ақпан, сейсенбі, 2014 жыл

ҚҰНДЫЛЫҚ

www.saryarka-samaly.kz

Жасымыз өсті ме, өмірді тани түстік пе, білмеймін, көп нәрсеге өзімізді жауапты сезінетін болыппыз. Тіпті, барлық нәрсеге. Барлық жайтқа.

Мұқағали ақын жазатын: «Бәріне жауаптымын, бәрін білем, бірақ білмен өзімнің әлімді мен», – дейтін көңіл-күй тура біздің басымызда да бар. Өзіміз аралассақ, өзіміз қолға алсақ, барлық іс оңынан келіп, алға басып кететіндей көрінеді де тұрады. Маған соңғы кездері «егер де...» деген ой жиі келіп жүр. Әрине, тарихтың тегершігін кері айналдыру мүмкін емес. Біз тарихқа бүгінгі таным-түсінікпен, бүгінгі көзқараспен, ең бастысы, өзіміздің біліміміз жеткенінше ғана баға бере аламыз. Менің басымдағы «егер де-лер» бұл тұрғыдан алғанда өте «бұзақы», өте «шатақ». Халық жазушысы Шерхан Мұртаза: «Бұл қазақ деген – талай рет тозақтың алдында асылып тұрып, арқаны әйтеуір бір ғажайыптың күшімен үзілмей, аман қалған халық», – дегенге келетін сөзі бар. Шынында да, не көрмеген халықпыз! ХХІ ғасырда әлемнің көлемі жағынан тоғызыншы елі болып, айдарымыздан жел еспесе де, ешкімнен кем емес жағдайда өркениеттер көшінде келе жатсақ, бұл біздің бағымыз шығар... Бүгінгі күні өз тарихи Отанымызда санымыз 63,1 пайызға жетсе, Алланың қазаққа назарының түзулігінен болар. Бұл шүкірдің бәрін ішке сақтап, «егер де солай болмаса, біз қандай ел болар едік?» деген сауалды өзімізге-өзіміз қойып көрейікші... Бірінші «егер де...» Егер де «Ақтабан шұбырынды, Алқакөл сұлама» оқиғасы болмаса, қандай ел болар едік? Тәуке хан өмірден өткен соң, ішкі бірлігі әлсіреген қазақ халқы жоңғарларға оңай жем болды. Қырылған қара халықты айтпағанда, майдан даласында 100 мыңға жуық жауынгеріміз шейіт кетті. Әрбір 10 сарбаздың төртеуі жанын ел үшін пида етті. Ең жаманы, атамекенінен шұбырған қазақтарды Қоқан, Бұқар, Хиуа хандықтары одан әрі тоз-тоз қылды. Былайша айтқанда, бұл қырғын қазақтың тарихи жадысы мен демографиялық үдерісіне кері таңба салды. Осы зауалдан қазақ араға 4-5 жыл салып қана ес жиды. Аңырақай шайқасы ғана ел еңсесін қайта тіктеді. Бұл қырғынның тарихтан орын алуына қос тараптағы көршілердің мүдделі болғаны жасырын емес. Орыс әскерінен соғыс өнерін үйреніп, қолтығына су бүріккен қытайлардың қоздырмасынан қайраттанған жоңғарлар осылайша өздері де тарихтан кетіп, болашақ ғасырларда автономия болып қана қалуға қадам жасады. «Ақтабан шұбырындыға» ұшырап, Алқакөлге жетіп сұламағанда, қазақ саны әлдеқайда көп ел болар еді. Екі тараптағы алып көршілер аяқтарын байқап басар еді. Ең бастысы, осы зауалдан кейін қазақ хандары Ресей патшалығына бодан болуға ұмтылмас та еді... Екінші «егер де...» Егер де қазақ халқы Ресей патшалығына бодан болмаса, қандай ел болар еді? Бұл да ғылыми фантастика деңгейіндегі қиял шығар. Бірақ ойланып көрейікші. Менің ойымша, халқымыздың сана-

сында керемет сілкіністер болар еді. Өйткені, айналадағы елдің бәрі бұл уақта білім мен ғылымға ден қойып, болашақтың кілтін тауып алған-ды. Қазақ саналы түрде бұғауда ұсталды. Ең жанды жері – туған топырағы қазыналық меншікке көшірілгесін, қазақ тоғышар күйге түсті. «Еділді келіп алғаны – етекке қолды салғаны, Жайықты келіп алғаны – жағаға қолды салғаны» деген Мұрат ақын пайымы дұрысқа шықты. 1861 жылы крепостнойлық құқық жойылған соң, орыс переселендері қазақ даласы-

Ресей патшалығы құлағанға дейін қазақтың сол қанды шеңгелден шыға алмайтыны белгілі болатын. Тарих ақсақал ХХ ғасырдың басында қазаққа мысқал мүмкіндік берді де, дереу тартып ала қойды. 1917 жылдың соңында Алаш автономиясы жарияланып, 1920 жылға дейін өмір сүрді. Автономия ең әуелі өз аумағын анықтады, сосын «жер үстіндегі түгісуы, астындағы кені Алаш мүлкі» деп мағлұм етті. Алаш автономиясының басында сол кездегі қазақтың игіжақсылары, оқығантоқығандары, ең

Егер де

ша қазақ жеріндегі қазақ саны 3 392 751 адам болса, 1939 жылы 2 327 625 адамға түсіп қалды. 42 жыл бойы қазақ халқы азаюмен болды! «Асыра сілтеу болмасын, аша тұяқ қалмасын» деген Голощекин саясаты асыра сілтегені сонша, қазақ халқы 1989 жылға дейін өз жерінде азшылықтың күйін кешті. Яғни, ес жиып, еңсе түзеу үшін жарты ғасырдан астам уақыт керек болды. Сан болса ғана сапа болады. Бұл – адамзат жаралғалы бері келе жатқан заңдылық. Аштық болмағанда, қазақтың тарихи жады кері шегінбес еді. Жұттың салдарынан қазақ бұрынғы жауынгерлік рухынан, кеуде бастыртпайтын намысқойлығынан адасып қалғандай болды. Барына қанағат қылып, бүгінгі күніне ғана тәубе айтатын тоғышарлық кеп киді. Ең бастысы, қазақ бойында үрей пайда болды. Бесінші «егер де...» Егер де 1937-38 жылдары қазақтың игі жақсылары атылмаса, асылмаса, жер аударылмаса, қандай ел болар едік? Бұл да – жауабы жоқ сұрақтардың бірі. 1937 жылдың қырғынынан түрлі себептермен аман қалған Мұхтар Әуезовтің, Ғабит Мүсіреповтің, т.б. қадауқадау тұлғалардың қазақ руханиятына қандай үлес қосқаны көз алдымызда. Әрине, бұл жылдардағы зауал қазақ халқының басына ғана түскен жоқ. Бірақ ең көп зардап шеккен қазақ десек, артық айтпайтын болармыз. Репрессияға ғылым мен білімде, саясатта, өмірдің басқа да маңызды салаларында жүрген азаматтар ілінді. Бұл қазақтың енді ғана бас көтерген, алапат күші барын байқатқан прогресшіл қалпын тежеді. Күншілдік деген бұрын да бар мінез еді, бірін-бірі сыртынан нұсқап, еш өкінішсіз ұстап беру арқылы халқымыз тағы ұсақталды. Яғни, өзгенің қолымен от көсеген қазақ тағы кері қадам жасауға мәжбүр болды. Бұл тізімді Ұлы Отан соғысымен, тарихтағы басқа да ірі оқиғалармен байланыстырып жалғастыра беруге болар еді. Ең бастысы, осынша қасіретті басынан өткеріп келген қазақтың енді шегінер жері жоқ. Сүйегінде жоқ, жүре жабысқан мінездерімізден арылсын деп Жаратушы Ие біз тепкісін көп көрген ХХ ғасырдың соңына қарай Тәуелсіздікті сыйға тартты. Енді тарихтан сабақ алып, ел болмақ – өз қолымызда. Жоғарыда мен келтірген уәждерге ғалым бауырларымыздың, діндар азаматтардың кері пікірі туындайтынын да білемін. Бірақ өткеннен сабақ алмай, ертеңнің іргетасын қалау жоқ. Қазақтың әрбір баласы өзін ұлты алдында жауапты сезінетін кезеңге келіп жеттік. Біз жауапкершілік танытсақ, болашақ ұрпақ та қазақтың әрбір құндылығын аялайтын болады. Оған күмәнім жоқ.

жəне егер де...

на қаптады. Ең шұрайлы жерлер соларға берілді. Мұның бәрі болмағанда, қазақ өз әліпбиін қалыптастырып, даму жолына түсер еді. Жазу-сызуы реттелген халық өзгеге есесі көп кетіп жатқанын аңғарар еді. Алпауыт көршілерінің жұтқыншағына түсіп кетпеудің амалдарын қарастырар еді. Былайша айтқанда, қазақ фольклорлық сипаттан нақты шаруақор халықтың кейпіне енер еді. Ең бастысы, қазақы урбанизация процесі басталар еді. Яғни, жаз жайлауын жайласа да, қазақ негізгі шаруасын отырықшылықпен байланыстыруға дағдыланар еді. Билік жүйесі реформаланатын еді. Монархиялық билікті сақтап қалған күннің өзінде, монарх елдегі ең маңызды мәселелерде ғана шешімі мен кесімін айтар тұлға болып қалар еді. Қазақ халқы билік үшін таласу «дәрістерінен» өтпес еді, көкіректеріне сөлкебай қадауды абырой емес, ар санар еді, ең бастысы, табиғатында жоқ ұсақ мінездерді сіңірмес еді. Үшінші «егер де...» Егер де Алаш автономиясы ресми танылып, қазақ өз алдына ел болып кетсе не болар еді? Шынында да,

бастысы, мемлекет басқару ісінің аужайын түсінген жандар отырды. Олар сол бетінше Алаш мемлекетін әлемдік айдынға алып шықса, қазақ 1920, 1932-33 жылдардағы ашаршылыққа тап болмас еді, қырылмас еді. 1928 жылдан басталған байларды кәмпескелеу ісі жүргізілмес еді. Әр бай өз орманында заман ыңғайына қарай магнаттарға айналып, таза капиталистік орта қалыптастырар еді. 1937 жылы бүкіл игі-жақсылар оққа байланбас еді. 1910 жылдардан бастап ерекше қарқынмен дами бастаған қазақ әдебиеті әлемдегі ең алдыңғы қатарлы әдебиетке айналар еді. Қазақ жерінде өзі басқаратын, өзін қамтамасыз ететін ірі кәсіпорындар, зауыт-фабрикалар салынатын еді. Әр сала бойынша ғылыми зерттеулер жүргізіліп, ғылыми орта сол кездерде-ақ пайда болар еді. Қазақ тілі айдынын кеңге жаяр еді, тіпті, түркі жұртына ортақ тілге де айналар еді. Төртінші «егер де...» Егер де 1932-33 жылдардағы аштық қолдан ұйымдастырылмағанда, қазақ саны қанша болар еді? Бұл енді – ұлтымыздың жан жарасы, қасіреті. 1897 жылғы санақ бойын-

Есей ЖЕҢІСҰЛЫ.

aikyn.kz

Ұялы байланыс GSM стандартының Қазақстанда іске қосылғанына 15 жыл толды. Осы уақыт ішінде Kcell, Aсtiv, Beeline, Теле 2 абоненттері 193 млрд. минут сөйлесіп, 28 млрд. SMS-хабарлама жолдаған, сондай-ақ 40 млн. гб интернет-трафигі пайдаланылған.


АЛАМАН

www.saryarka-samaly.kz

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

9

Биатлон «Аламанныѕ» бапкері Фархат ЈМІРЕ тел: 8 (7182) 61-80-20

Футбол

ЌЎРАМАНЫ КРАСНОЖАН БАПТАЙДЫ Футболдан Ќазаќстан ўлттыќ ќўрамасыныѕ бас бапкері болып ресейлік маман Юрий Красножан таєайындалды. 2013 жылы ол Грозныйдыѕ «Терек» командасын жаттыќтырєан болатын. Сондай-аќ, Ю.Красножан Ресей біріншілігіндегі «Кубань», «Анжи», «Локомотив» сынды командаларда да бапкер болып жўмыс істеді. Естеріѕізге салайыќ, Ўлттыќ ќўраманы бўєан дейін жаттыќтырєан Мирослав Беранектіѕ бапкерлік мерзімі 2013 жылдыѕ 31 желтоќсанында аяќталєан болатын.

Бјрекелді!

Свен Крамер

АЛЄАШЌЫ РЕКОРД Сочи Олимпиадасыныѕ алєашќы рекордын голландиялыќ конькишісі Свен Крамер тіркеді. 27 жасар спортшы конькимен жылдам жїгіру сайысында ґзініѕ бўєан дейінгі олимпиадалыќ рекордына тїзету енгізді. Ол 5 мыѕ метр ќашыќтыќты 6 минут 10,76 секунд ішінде еѕсеріп, Голландияєа алтын жїлде сыйлады. Ал оныѕ отандастары Ян Блокхёйсен мен Йоррит Бергсма тиісінше кїміс пен ќола жїлдені иеленді. Ќазаќстандыќ Дмитрий Бабенко 26 спортшыныѕ ішінен 15-ші сатыєа тўраќтады. Оныѕ кґрсеткіші - 6 минут 28,26 секунд.

Отандастарымыз «Сочи бјсекесінде жїлде алады» деп сенім артќан биатлоншы Елена Хрусталева 84 спортшы ќатысќан 7,5 шаќырымдыќ спринт бјсекесінде 57-орынєа табан тіреді. Ал жерлесіміз Дарья Усанова Еленадан бір саты тґмен жайєасты. Їздік алпыс спортшыныѕ ќатарына енген Дарья мен Елена одан кейінгі бјсекелерге ќатысуєа мїмкіндік алды. Бўл – ќос спортшы јлі де болса жїлде їшін таласа алады деген сґз. Спринт бјсекесінде словакиялыќ Анастасия Кузьмина Олимпиада чемпионы атанды. Екінші орынды ресейлік Ольга Вилухина олжаласа, їшінші орынды украиналыќ спортшы Вита Семеренко ќанаєат тўтты. Дјл осы сында ґнер кґрсеткен таєы екі ќазаќстандыќ Галина Вишневская мен Марина Лебедева 64-ші жјне 73-ші орындарєа тўраќтады. Ал биатлоншы жігіттер спринт бјсекесінде айтарлыќтай жетістікке жете алмады. Ян Савитский 43-орынєа, Сергей Наумик 59-шы орынєа, жерлесіміз Антон Пантов 80-ші орынєа, Диас Кенешев соѕєы - 87-ші орынєа жайєасты. Отандастарымызбен бірге жарыс жолына шыќќан 40 жастаєы норвегиялыќ Уле-Эйнар Бьорндален алтыннан алќа таєып, жеті дїркін Олимпиада чемпионы атанды. Кїмісті австриялыќ Доминик Ландертингер ќанжыєасына байласа, чехиялыќ Ярослав Соукуп їздік їштікті ќорытындылады. Јзірше ќазаќстандыќ спортшыларєа жїлде бўйырєан жоќ.

10 аќпандаєы жаєдай бойынша їздік ондыќќа жайєасќан елдердіѕ тізімі Мемлекет 1. Норвегия 2. Голландия 3. АЌШ 4. Канада 5. Ресей 6. Австрия 7. Германия 8. Польша 9. Словакия 10. Швейцария

алтын кїміс 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1

1 1 0 2 2 1 0 0 0 0

ќола барлыєы 4 1 2 1 1 0 0 0 0 0

7 4 4 4 4 2 1 1 1 1

Хоккей

ГОЛОВКИН – ЌАЅТАР АЙЫНЫЅ ЇЗДІГІ Ќазаќстандыќ боксшы Геннадий Головкин Бїкілјлемдік бокс ќауымдастыєыныѕ (WBA) таѕдауымен ќаѕтар айындаєы еѕ їздік боксшы атанды. Кјсіпќой бокстан WBA жјне IBO нўсќалары бойынша јлем чемпионы Геннадий Головкин ґзініѕ соѕєы жекпе-жегін 2 аќпан кїні Монакода Гана боксшысы Осуман Адамамен ґткізген болатын. Жерлесіміз ќарсыласын 7-раундта техникалыќ нокаутпен ўтты. Бўл - Головкинніѕ 29-шы жеѕісі. Отандасымыз келесі кездесуін 26 сјуір кїні АЌШта ирландыќ Энди Лимен ґткізеді. 2013 жылы жерлесіміз 4 рет айдыѕ еѕ їздік боксшысы атанєан болатын. Наќтыраќ айтсаќ, ќаѕтар, наурыз, маусым жјне ќазан айларында оныѕ алдына тїсер боксшы болєан жоќ.

Шайбалы хоккейден ел біріншілігініѕ кґшін бастап тўрєан жергілікті «Ертіс» 8-9 аќпан кїндері Атыраудыѕ «Бейбарысын» ќабылдады. Алєашќы ойында біздіѕ жігіттер 3:2 есебімен жеѕіске жеткен болатын. Ќарымта кездесуде 1:3 есебімен ќонаќтарєа есе жіберді. Ал Кґкшетаудыѕ «Арланы» екі ойында да «Арыстаннан» (Теміртау) басым тїсті. Есеп – 6:4, 6:4. «Алматы» мен «Горняк» (Рудный) арасындаєы алєашќы кездесуде айдын иелері 6:1 есебімен жеѕіске жетсе, екінші ойында ќонаќтар есе ќайтарды (0:1). Ќараєандылыќ «Бїркіт» сырт алаѕда Ґскеменніѕ «Торпедосын» жерге ќаратты. Есеп – 1:4, 0:7. Јзірше «Ертістіѕ» ќоржынында 119 ўпай бар. Екінші орынєа жайєасќан «Арланныѕ» еншісінде – 115 ўпай. «Арыстан» 96 ўпаймен їштікті ќорытындылап тўр. Ал осы кїнге дейін 50 ойын ґткізіп, соныѕ барлыєында жеѕіліс тапќан «Торпедода» бірде-бір ўпай жоќ.

Муай-тай

Жетістік

ТАЄЫ ДА ЌОЛА БЎЙЫРДЫ Ресейдіѕ Иркутск ќаласында мјреге жеткен допты хоккейден јлем чемпионатында Ќазаќстан ќўрамасы ќола жїлдегер атанды. Їшінші орын їшін болєан бјсекеде ќазаќстандыќтар финдермен шеберлік байќасты. Кездесу Алексей Никишовтыѕ шјкірттері їшін сјтсіз басталып, финдер бірінші таймда 2:0 есебімен алєа шыќты. Дегенмен, екінші кезеѕде ќазаќстандыќ бенди шеберлері таразы басын теѕестірді. Сґйтіп, отандастарымыз 5:3 есебімен жеѕіске жетті. Команда капитаны Рауан Исалиев ойын нїктесін ќойды. Осылайша, ќазаќстандыќтар їшінші рет ќатарынан, жалпы бесінші мјрте јлем біріншілігініѕ ќола медалін иеленді. Ал финалда ресейліктер шведтерді 3:2 есебімен жеѕіп, јлем чемпионы атаєын ќорєап ќалды.

Алматыда муай-тай спорты бойынша Ќазаќстан чемпионаты аяќталды. Оєан 13 ґѕірден 300-ге жуыќ спортшы ќатысты. Павлодар облысыныѕ намысын 18 спортшы ќорєады. 16-17 жас аралыєындаєы спортшылар бјсекесінде Айбек Баќтыбек (48 келі), Јлихан Тґлеубаев (71 келі) жјне Олжас Ќалижанов (75 келі) алтыннан алќа таєынды. 42 келіде ґнер кґрсеткен Серік Јбдірахман мен 60 келіде сынєа тїскен Азамат Хажмўратов кїміспен кїптелді. Бекзат Амантай (51 келі), Нўрбек Баќтыбек (54 келі), Дмитрий Вереин (63,5 келі) жјне Ќуандыќ Жаќсылыќ (63,5 келі) ќола жїлдемен марапатталды. 14-15 жас аралыєындаєы спортшылар бјсекесінде Алдияр Јбдіќапар (51 келі) мен Влад Бартош (67 келі) кїмісті олжаласа, 48 келіде ґнер кґрсеткен Јділ Байќанов їздік їштікті ќорытындылады. Ал 12-13 жас аралыєындаєы спортшылар сайысында жерлесіміз Нўрсўлтан Аюпов (30 келі) екінші орынды иеленді. 16-17 жас шамасындаєы ґрендер жалпы командалыќ есепте топ жарды. Екінші орын Астанаєа, їшінші орын Атырауєа бўйырды. Жарыс жеѕімпаздары осы жылдыѕ наурыз айында ґтетін јлем біріншілігіне дайындалады. Павлодарлыќ спортшыларды М.Смаєўлов, Д.Фатхудинов жјне В.Зазнобин бастап апарды.

Бірінші орта салмаќтаєы WBA тўжырымы бойынша уаќытша јлем чемпионы Эрисланди Лара ґзініѕ јлеуметтік желідегі параќшасы арќылы Геннадий Головкинді шаршы алаѕєа шаќырды.


10

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz

Ґѕір айнасы облыстыќ «Сарыарќа самалы» газетініѕ тарихында јр кезеѕде кесір ќўбылысты, кері кеткен жаєдайларды ширыќтыра жазып, салмаќты јзіл ўсынып, мыѕдаєан оќырманына кїлкі сыйлаєан ќаламгерлер аз болєан жоќ. Ќоєамда кездескен келеѕсіз жаєдайларды сатира садаєына іліктіріп, сыни дїниелер жазєан Ќажымўрат Смаєўл, Мерзихан Шайхин, Теміржан Ќўлатай сынды бўл кїнде дїниеден озєан аєалардыѕ шеберлік ќырлары кез келген тїйінді мјселеніѕ «шырайын кіргізіп», оќырманын тамсантатын. Ал сын садаєына іліккендерге оѕай болмайтын... Газеттіѕ 85 жылдыќ мерейтойы ќарсаѕында оќырмандар назарына сол ќаламгерлердіѕ бўрын жарияланєан сын-сыќаќ, јзілоспаќтарын ўсынып отырмыз.

Зейнетаќы

алєан кїн (С ыќ аќ )

Ауылєа зейнетаќы кел ген кїні, Ќўдайдыѕ берген кїн і. Аќша жетпей ќалатында й, Бўрын барса кґбірек алатындай, Аќсаєы сауєа жеткізбе йд Сауы алдынан жан ґтк і, ізбейді. Аќша алєанша андыз дап, Шапќылайды орталыќќа Не айтпаќсыѕ бўл хал . ыќќа?! Кґѕіл жайланады, Ауыз майланады. Тіл де байланады. Немерелерге балмўздаќ , Келіндерге шоколад. Ўлдарєа да аз-мазда п, Тиын-тебен тиіп ќалад. Шал мен кемпір жатып алып тґсекте, Кіріседі есепке. Бјкібайєа бес жїз, Сјттібайєа їш жїз, Ќўдалыќќа бір мыѕ, - Дїкенге екі мыѕ. - Баќташыєа алты жї з. - Жарыќ пен суєа тґл еу - Сонда болды ќанша керек, бермек? - Бас аман болсын,-дес е кемпірі, - Сен аман бол!-деп ша Міне, достым, осылай л. , Зейнетаќы ай сайын , Келеді бір-біріне ќос ыл Бўєан кїлме, досым-ай май. ! Ден сау болсын, жасы ма, Келер јлі басыѕа! Теміржан ЌЎЛАТАЙ, 8 аќпан, 2002 жыл.

Ќызыл

судыѕ ќырсыєы

*** ін іѕ Кї йе уі ме н јй ел е. гім јѕ аєы арасынд єа на - Ш ал ым -а у, ба лік тґре теледидардан сен ын ын ой ет ке н фу тб ол кґрдім. - Е, ќалай екен? еріне - Сені кґз дјріг ген де ен ек к ре ке у кґрсет тоќтамєа келдім.

Ќай шаруашылыќќа да, Жер мјйегі тоєай болады. Тоєай болєан жерде, Мал ќыстату оѕай болады. Мўны Асан деген баба да айтќан, Ел басќарєан дана да айтќан. Мал баќќан маман да айтќан. Шаруаєа ќыры барлар, Етек-жеѕін тїйіп алєан, Јр шґбін шашау шыєармай, Тап-тўйнаќтай жиып алєан. Бўлай ќамданєан, Ешбір істен кем болмаєан, Ќыс ортасында, Ќызыл суєа жем болмаєан. Ал Аќсудыѕ бойындаєы, Ќўркґлдіѕ ойындаєы, «Целинный» деген совхоз, Ќыс басталмай дабыл ќаќты. «Ойбай! суєа мая кетті, Сґйтіп бар еѕбек зая кетті». Ќўтылудыѕ жолын тапты, Кінјлап жатыр бјрі табиєатты. Оныѕ сырын жап-жаѕа тани ќапты,

- Јй, шыраєым, директор, Мына шал деме, не деп тўр, Јуелі тыѕда, ќалќам, Саєан салар ќолќам, Бораныѕ мынау зулап тўр, Малымыз анау шулап тўр. Бізге јуелі шґп керек, Аз емес, біршама кґп керек. Оєан ќоса жем керек, Ќораныѕ ќары анау Тау-тау болып жатыр, Аршитын техника жоќ, Ќып-ќызыл дау болып жатыр.

*** Король ґзінен егіз тамшыдай айнымайтын адамды жолыќтырып: - Сіздіѕ анаѕыз сарайда жўмыс істеп пе еді?- деп сўрайды. - Жоќ, шешем емес, јкем жўмыс істеген,-деп жауап беріпті анау.

Суретті салєан - Николай Ступников. Тоєайєа ќызыл су, Жылдаєы ќауіп, Оныѕ жолын тауып. Тосќауыл жасауєа Ешкім мјн бермей жїр, Јр нјрсені сылтау етіп, Кґрсе де кґрмей жїр.

н ы с а б н а п Шо ерді изей б

Миллиондап осылай, Ќаржы суєа кетіп жатады. «Списатьќа» їйренген, Ґмір солай ґтіп жатады.

*** Полицияныѕ екі ќызметкері машинада келе жатыр. Бірі - бўрыннан істеп келе жатќан тјжірибелі сержант та, екіншісі жаѕадан жўмысќа кірген «сарыауыз». - Енді абайлау керек, дейді сержант серігіне. - Бўл кілеѕ ўры-ќарылардыѕ кґп жїр етін мґ лте к ауд аны . Айтпаќшы, машинаѕныѕ ќай жері саќылдап келеді? - Ќазір кґрейін. Мјссаєан, бір дґѕгелекті ўрлап кетіпті.

Ќажымўрат СМАЄЎЛОВ. 13 ќаѕтар. 1988 жыл. Ну, ладно, сау тўрыѕыз, Ертеѕ бјрін жібереміз».

Шал имандай ўйып тўрды, Мал дјрігері де тайып тўрды. Жетті бір кїн меѕгеруші, Жанашыр єой дем беруші, - Мал ќалай? - Ой, балам-ай, - Кґргеніѕ ќалай болса, дјл солай. Ерте-аќ айтќанмын бјрін де, Ќатал ќыстыѕ кјрін де. - Ґзім де ўйќы кґрмей, сезіп едім, Ерте тўрып, отарыѕа безіп едім. Жарайды ертеѕ тїсте, Їйіміз жылда жґнделмейді, Яєни саєат їште, Малымыз емделмейді, Осы арада тосыѕыз, Ќўдыќтыѕ моторы айналмайды, Міркјм ќойлар болса, Ќайдан алам жанармайды? Шетінен ўстап алып, «ЛТФ»-єа ќосыѕыз, , алмай е тїсін і есепт Жаѕа йміз, кґрме Кино, концерт Арыќтарын бґлек ўста, иып, шылќ з зымы Жарайды, онсыз да ґлмейміз. Совхо Кїтім керек оєан ќыста, . дейді пты, Берешекке баты Еѕ ќажеті автолавка, Ќардан ќала ыќтырма, «Ќойларєа ґлшеп тўз бересіѕ, Келмей ме біздіѕ жаќќа? Ќол ќусырып бос тўрма, Ел кґрмейтін паќырмыз єой, іѕ, берес мўз Су болмаса, ќосып Айтќандарымды ўќтыѕ ба? – Ќиян шетте жатырмыз єой, Аса ќымбат зјру, деп, Ішќўрылысын байќау керек, тес, кґмек єым, шыра уір, Шопан басын изей берді, Јйте дјру Бойымызєа Ауырса егер кім біледі? Басекеѕ бетті ауылына Шопан ќолќа салып тўрды. Їнді шайы болса, . керек ау шайќ Суєа ќосып тїзей берді. - Ертеѕ бјрін жіберем, - деп, Ўн, сіріѕке, сабын оєан ќойса, , Ќотырларын жуу керек . тўрды п тайы тор Дирек , киімін аяќ ыѕ Балан Соќырларын етке ќуу керек, Мерзихан ШАЙХИН, Келесі кїні дјрігер келді, Јйелдіѕ керек бўйымын. дјрмек алып ќал, Дјріавтоклуб меѕгерушісі, ленді. јбігер деп па? штыќ ... - Тыны Айтпаќшы, кассирді жібер єай, бірыѕ ын Май ауданы. малар Айнал ы, айтт бјрін Шопан кешегініѕ Таусылыпты-ау тиыным, ќал. ќаєып на . 1988 жыл. арты аќпан Ќора 13 Оларды ќўдай атыпты дейді, Бўл да ујдеге байытты.

*** Екі јйел јѕгімелесіп отыр. Бірі екіншісіне: - Меніѕ кїйеуім жўмыстан јрдайым уаќытында келетін, бїгін табаны кїректей екі саєат кешігіп жатыр. Бјлкім, јлдебір кґѕілдес тауып алєан шыєар? - Немене, сен ылєи ґзіѕ еѕ жаман нјрсеге жори бересіѕ? Мїм кін оны бір жерд е машина ќаєып кеткен болар...

Тоєай Бекімўлы КЕНТАЙ. 30 сјуір, 2002 жыл.

Британдыќ археологттар осыдан шамамен 800 мыѕ - 1 млн. жыл бўрынєы адам аяєыныѕ іздерін тапќандыєын жария етуде, деп хабарлайды Associated Press.


ЖАРНАМА

11 аќпан, сейсенбі, 2014 жыл

www.saryarka-samaly.kz «Павлодар облысыныѕ денсаулыќ саќтау басќармасы» ММ-і 2014 жылєа тегін медициналыќ кґмектіѕ кепілдікті кґлемін кґрсету бойынша облыстыѕ медицина ўйымдарына дјрілік заттарды, алдын алу (дезинфекциялыќ) препараттарын жјне медициналыќ баєыттаєы бўйымдарды республикалыќ жјне облыстыќ бюджеттер ќаражаты есебінен сатып алу тендерін ґткізетінін хабарлайды: (толыќ аќпарат тендерлік ќўжатта кґрсетілген). Тендерге тендерлік ќўжатта кґрсетілген талаптарєа сјйкес келетін барлыќ јлеуетті жеткізушілер ќатыса алады. Тендерлік ќўжаттыѕ пакетін 2014 жылєы 3-ші наурыз саєат 15.00-ге дейін Павлодар ќаласы, И.Байзаќов кґшесі, 151/2-їй, 4-ші ќабат, 410-кабинет, лицензиялау жјне дјрідјрмекпен ќамтамасыз ету бґлімі немесе электрондыќ пошта арќылы nurmagambetova.dz@pavlodar.gov.kz алуєа болады. Тендерлік хабарламалар 2014 жылєы 4-ші наурыз саєат 13.00-ге дейін ќабылданады. Тендерлік хабарламалар конверттері Павлодар ќаласы, И.Байзаќов кґшесі, 151/2-їй, селектор залында 2014 жылєы 04-ші наурыз саєат 15.00-де ашылады. Јлеуетті жеткізушілер тендерлік хабарламалар конверттерініѕ ашылуы кезінде ќатысуына болады. Ќосымша аќпаратты жјне аныќтаманы: 8 (7182) 67-49-12 телефоны бойынша алуєа болады.

Павлодар облысыныѕ мамандандырылєан ауданаралыќ экономикалыќ сотыныѕ 2014 жылєы 28 ќаѕтардаєы ўйєарымымен 141200, Ќазаќстан Республикасы, Павлодар облысы, Екібастўз ќ., Желтоќсан кґшесі, 5 мекен-жайында орналасќан «ДНК» ЖШС-іне ќатысты банкроттыќ туралы ґндірістік іс ќозєалды, БСН 090740001960.

Айткенова Назымгїл Ќўрбанќызыныѕ атына 2007ж. Павлодар ќ. Б.Ахметов атындаєы педагогикалыќ колледжінен берілген ОАБ №0477755 жоєалєан диплом жарамсыз деп танылсын.

ХАБАРЛАНДЫРУ Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасындаєы сайлау туралы» Конституциялыќ Заѕыныѕ 14-бабы 3) жјне 12) тармаќтарына сјйкес жјне Ќазаќстан Республикасы Президентініѕ 2013 жылєы 24 сјуірдегі «Ќазаќстан Республикасыныѕ аудандыќ маѕызы бар ќалалары, ауылдыќ округтері, ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін кенттері мен ауылдары јкімдерініѕ сайлауын ґткізудіѕ кейбір мјселелері туралы» №555 Жарлыєын орындау їшін Павлодар ќалалыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясы 2014 жылєы 7 аќпандаєы №1 шешімімен ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін Павлодар ќаласы Мойылды ауылыныѕ јкімін сайлауды 2014 жылдыѕ 14 наурызына белгілеу.

ХАБАРЛАНДЫРУ Ауылдыќ округтіѕ ќўрамына кірмейтін Павлодар ќаласы Мойылды ауылыныѕ јкімін сайлауды 2014 жылдыѕ 14 наурызына белгілеуге байланысты Павлодар ќалалыќ аумаќтыќ сайлау комиссиясы ґзініѕ кўрамын жариялайды.

11

«Май ауданы јкімініѕ аппараты» ММ «Б» корпусы бос јкімшілік мемлекеттік лауазымєа конкурс жариялайды: Пошталыќ мекен-жайы: 140800, Павлодар облысы, Май ауданы, Кґктґбе ауылы, Абылайхан кґшесі, 34, тел. (71838) 91-3-83, факс:(71838)91-357, электронды поштаныѕ мекен-жайы: kense.amr@pavlodar.gov.kz 1. «Май ауданыныѕ экономика жјне бюджеттік жоспарлау бґлімі» ММ-ніѕ бас маманы, ER-4 санаты (1-02-1) Еѕбекаќысы еѕбек еткен жылдарына байланысты 56375 теѕгеден 76235 теѕгеге дейін. Негізгі талаптар: білімі - жоєары (экономикалыќ, ќаржы, мемлекеттік жјне жергілікті басќару). Мемлекеттік ќызмет ґтілі бір жылдан кем емес немесе осы санаттаєы наќты лауазымныѕ функционалдыќ баєытына сјйкес салаларда екі жылдан кем емес жўмыс ґтілі бар болєан жаєдайда ортадан кейінгі (экономикалыќ, ќаржы) білімі барларєа рўќсат етіледі. Кјсіби біліктілігі: Ќазаќстан Республикасыныѕ Конституциясын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Ќазаќстан Республикасыныѕ Президенті туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Парламенті жјне оныѕ депутаттарыныѕ мјртебесі туралы», «Ќазаќстан Республикасыныѕ Їкіметі туралы», Констиуциялыќ заѕдарын, Ќазаќстан Республикасыныѕ «Мемлекеттік ќызмет туралы», «Сыбайлас жемќорлыќќа ќарсы кїрес туралы», «Јкімшілік рјсімдер туралы», «Жеке жјне заѕды тўлєалардыѕ ґтініштерін ќарау тјртібі туралы» Заѕдарын, осы санаттаєы наќты лауазымныѕ мамандануына сјйкес облыстардаєы ќатынастарды реттейтін Ќазаќстан Республикасыныѕ нормативтік ќўќыќтыќ актілерін, «Ќазаќстан-2050» Стратегиясы: ќалыптасќан мемлекеттіѕ жаѕа саяси баєыты» стратегиясын білу. Осы санаттаєы лауазымдар бойынша функционалдыќ міндеттерді орындау їшін ќажетті басќа да міндетті білімдер. Функционалдыќ міндеттер: А у д а н н ы ѕ јлеуметтік-экономикалыќ даму мјселесі бойынша стратегиялыќ жјне баєдарламалыќ ќўжаттарды дайындайды жјне мониторинг жасайды. Селолыќ округтер, ауыл јкімдерініѕ бюджеттік ґтінімдерін ќарайды; їш жылдыќ мерзімге арналєан аудан бюджетініѕ жобасын дайындайды. Ауданныѕ бюджеттік саясатыныѕ негізгі баєыттарын аныќтауды жјне олардыѕ жїзеге асырылуын ќамтамасыз етеді. Аудан бюджеті туралы аудандыќ мјслихат сессиясыныѕ шешімдері мен аудан јкімдігініѕ ќаулылары жобаларын дайындайды; ќаржы жылына арналєан аудан бюджетін наќтылау жјне тїзету бойынша жўмыстарды атќарады. Аудан бюджетінен

ќаржыланатын мекемелер ќызметшілері ќызметін тиімділігін баєалау бойынша жиынтыќ аќпаратты жинаќтауды жїзеге асырады. Ґз ќўзыреті шегінде мекемелерге жауаптар мен есептіліктерді дайындап ўсынады. Конкурсќа ќатысу їшін ќажетті ќўжаттар конкурсты ґткізу туралы хабарландырудыѕ соѕєы жарияланєан кїнінен бастап 10 жўмыс кїні ішінде ўсынылуы тиіс: 1) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша ґтініш; 2) ујкілетті органмен белгіленген нысан бойынша 3х4 мґлшеріндегі фотосуреті бар толтырылєан сауалнама; 3) нотариалды кујландырылєан білім туралы ќўжатыныѕ кґшірмесі; 4) нотариалды кујландырылєан еѕбек ґтілін дјлелдейтін ќўжаттыѕ кґшірмесі; 5) Ќазаќстан Республикасы денсаулыќ саќтау министрлігініѕ 2010 жылєы 23 ќарашадаєы №907 бўйрыєымен бекітілген нысан бойынша денсаулыќ жаєдайы туралы аныќтама; 6) Ќазаќстан Республикасы азаматы кујлігініѕ кґшірмесі; 7) шекті шамадан тґмен емес ќорытындыларымен тестілеуден ґту туралы кујлік, ќўжаттарды тапсыру кезінде жарамды болуы тиіс. Сўхбаттасуєа ќатысуєа жіберілген кандидаттар оларєа ќатысуы туралы ескерту берілген кїннен бастап «Май ауданы јкімініѕ аппараты» мемлекеттік мекемесінде 5 жўмыс кїні ішінде ґтеді. Азаматтар олардыѕ біліміне, жўмыс тјжірибесіне, кјсіптік деѕгейіне жјне беделіне ќатысты ќосымша аќпарат бере алады (біліктілігін арттыру туралы, єылыми атаќтар мен дјрежелерді беру туралы ќўжаттар кґшірмелерін, мінездемелер, нўсќаулар, єылыми маќалалар, кјсіби ќызметін, біліктідігін сипаттайтын ґзге де мјліметтер). Азаматтар ќўжат тігілетін мўќабаєа салынєан ќўжаттарды ќолма-ќол тјртіпте немесе ќабылдау мерзімінде пошта арќылы ўсынады. Азаматтар ќўжаттарды хабарламада кґрсетілген электрондыќ пошта арќылы электронды тїрде бере алады. Конкурсќа ќатысу їшін ќўжаттарды электрондыќ пошта арќылы берген азаматтар ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын сўхбаттасу басталєанєа дейін бір жўмыс кїнінен кешіктірмей береді. Ќўжаттардыѕ тїпнўсќасын бермеген жаєдайда осы тўлєа сўхбаттасуєа жіберілмейді.

Еске алу Раќымбеков Азатбек Раќымбекўлын еске аламыз Еркелеткен «ќызым» деп, «ќўлыншаєым», Жая білген бјріне кеѕ ќўшаєын. Маѕдайымнан иіскеп «ботам» деген, Сґздеріѕді, жан јке, саєынамын. Нормативтік ќўќыќтыќ актілерді мемлекеттік тіркеу Тізілімінде 2014 жылєы 5 аќпанда №3682 болып тіркелді.

Павлодар облыстыќ мјслихатыныѕ ШЕШІМІ Павлодар ќаласы

(V сайланєан ХХVІІІ (кезектен тыс сессия) № 243/28 2014 жылєы 10 ќаѕтар

Бюджеттік ќаражат есебінен елді мекеннен тыс емделуге жіберілген Павлодар облысы тўрєындарыныѕ тегін немесе жеѕілдікпен жол жїруін ќамтамасыз ету туралы Ќазаќстан Республикасыныѕ 2009 жылєы 18 ќыркїйектегі «Халыќ денсаулыєы жјне денсаулыќ саќтау жїйесі туралы» Кодексініѕ 9-бабы, 1-тармаєыныѕ 4-тармаќшасына, Ќазаќстан Республикасыныѕ 2001 жылєы 23 ќаѕтардаєы «Ќазаќстан Республикасында жергілікті мемлекеттік басќару жјне ґзін-ґзі басќару туралы» Заѕыныѕ 6-бабына сјйкес, Павлодар облыстыќ мјслихаты ШЕШІМ ЕТЕДІ: 1. Медициналыќ кґрсеткіштері бойынша елді мекеннен тыс жерлерге жергілікті бюджет есебінен емделуге жіберілген Павлодар облысыныѕ азаматтарына емдеуалдын алу мекемесініѕ арнайы мамандандырылєан комиссиясы белгіленген їлгідегі жолдама берген болса, сондай-аќ, олардыѕ атќосшыларына (бір адамнан аспау керек) дјрігерлік-консультациялыќ комиссия хаттамасында алып жїру жґнінде кепілдемесі болєан жаєдайда тегін немесе жеѕілдікпен жол жїру ќўќыєы берілсін. 2. Науќастар жјне олардыѕ атќосшылары республикалыќ медициналыќ мекемелерінде арнайы мамандандырылєан жјне жоєары мамандандырылєан медициналыќ кґмек алєан жаєдайда жол жїру ќўны тґленсін. 3. Медициналыќ кґрсеткіштер бойынша елді мекеннен тыс жіберілген науќастарєа жјне олардыѕ атќосшылары (бір адамнан аспау керек) теміржол жјне ќалааралыќ автокґлігінде жол жїрген жаєдайда жол жїру ќўны тґленеді (екі жаќќа). 4. Медициналыќ кґрсеткіштер бойынша елді мекеннен тыс жіберілген науќастарєа жјне олардыѕ атќосшылары (бір адамнан аспау керек) јуе кґлігі арќылы ўшатын болса жјне теміржол транспортымен (ўйыќтайтын вагон) жїретін болса, жол аќысы жартылай тґленетін болады (екі жаќќа), теміржол кґлігініѕ жедел отарбаныѕ купе вагоны билетініѕ ќўнынан асырылмайды. 5. «Павлодар облысыныѕ денсаулыќ саќтау басќармасы» мемлекеттік мекемесі емделуге жіберілген науќастар мен олардыѕ атќосшыларыныѕ жол ќўнын тґлесін. 6. Осы шешімніѕ орындалуын баќылау облыстыќ мјслихаттыѕ јлеуметтік жјне мјдени даму мјселелері жґніндегі тўраќты комиссиясына жїктелсін. 7. Осы шешім бірінші ресми жарияланєан кїннен бастап он кїнтізбелік кїн ґткеннен соѕ ќолданысќа енгізіледі.

Сессия тґраєасы, облыстыќ мјслихаттыѕ хатшысы

62-59-24

М. КҐБЕНОВ

ЖАРНАМА

Павлодар облысы бойынша салыќ департаментініѕ ўжымы Жакенова Асыл Теміртасќызыныѕ ќайтыс болуына байланысты марќўмныѕ туєан-туыстарыныѕ ќайєысына ортаќтасып, кґѕіл айтады.

Амал нешік, сен енді баќилыќсыѕ, Жан јке, мекеніѕ жўмаќ болсын. Артыѕнан дўєа, ќўран-хатым етіп, Тілейміз бір Алланыѕ раќметін. Еске алушылар: балалары. Марќўм јкеміздіѕ рухына арналєан жылдыќ ас 22 аќпан кїні саєат 12.00-де Аќтоєай ауданы, Жолболды ауылында беріледі.

«Кызылжар-Кус» ЖШС-ніѕ «Ќоршаєан ортаны ќорєау бойынша шаралардыѕ жоспары» баєдарламасы бойынша ќоєамдыќ тыѕдаулары 2014 жылєы 28 аќпан кїні саєат 15.00-де Ќызылжар ауылыныѕ Мјдениет їйінде ґткізіледі. Байланыс телефоны: 8(7182)33-92-99.

Екібастўз ќаласыныѕ атќарушылыќ аумаєыныѕ жеке сот орындаушысы Жўмашев Самат Тґлешўлы (лицензия №194 ЌР Јділет министрлігі берілген кїні 27.04.2011 жыл.) тыйым салєан мїлікті сату бойынша баєаны жоєарылату (аєылшын) јдісімен сауда-саттыќ жариялайды. Аєылшын - баєаны жоєарылату јдісімен. Омарова Ж.А. мїлкі. №1 лот - гараждыѕ жарты бґлігі, жалпы алаѕы 1713,4 ш.м, жер телімі жалпы алаѕы 0,4059га, жер телімі жалпы алаѕы 0,0218 га жалпы їлесімен уаќытша пайдалану ќўќыєымен. Орналасќан мекен-жайы Павлодар ќ., Ломов кґшесі, 162/1-їй. Бастапќы ќўны 41145000 теѕге. Калин Ж.К. мїлкі. №2 лот - гараждыѕ жарты бґлігі, жалпы алаѕы 1498,60 ш.м, жер телімі жалпы алаѕы 0,3375 га, жер телімі жалпы алаѕы 0,0219 га жалпы їлесімен уаќытша пайдалану ќўќыєымен. Орналасќан мекен-жайы Павлодар ќ., Ломов кґшесі, 162/1-їй. Бастапќы ќўны 35405000 теѕге. Калин Ж.К. мїлкі. №3 лот - дјрі-дјрмекті бґлшектеп ґлшеу цехы, жалпы алаѕы 380,8 ш.м, тўрєын емес жайєа жапсыра салынєан жай, жалпы алаѕы 319,3 ш.м жер телімі жалпы алаѕы 0,3375 га, жер телімі жалпы алаѕы 0,0615 га. Орналасќан мекен-жайы Павлодар ќ., Павлов кґшесі, 15/1-їй. Бастапќы ќўны - 50546000 теѕге. Сауда-саттыќ 2014 жылы 25 аќпан саєат 11.00-де мына мекен-жайда ґтеді; Екібастўз ќ., М.Жїсіп кґшесі, 105-їй, №3-кеѕсе. Ґтінімдерді хабарландыру жарияланєан кезден бастап ќабылдап, 2014 жылдыѕ 24-аќпанында саєат 11.00-ге дейін аяќтайды. Мекен-жайы Екібастўз ќ., М.Жїсіп кґшесі, 105їй, №3-кеѕсе. Сауда-саттыќќа ќатысу їшін лоттыѕ бастапќы ќўныныѕ 5% мґлшеріндегі кепілдік жарнасын жеке сот орындаушы Жўмашев Самат Тґлешўлыныѕ шотына енгізу ќажет: ЖСН:811219350099, СТН:451420069887, БИК:TSESKZKA, ИИК:KZ95998YTB0000089501, КБЕ: 19. «Цеснабанк» АЌ ЕФ. Тґлемге арналєан соманы енгізген кезде лоттыѕ нґмірін, борышкер меншік иесі мен мїліктіѕ атауын кґрсету ќажет. Ќажетті аќпаратты мына телефон арќылы алуєа болады: 8(7187) 77-17-17. Сенім телефоны: 8(7182) 65-33-82.

Частный судебный исполнитель Экибастузского исполнительного округа Жумашев Самат Толешович (лицензия № 194 от 27.04.2011г., выданная Министерством юстиции РК) объявляет торги по продаже арестованного имущества методом повышения (английский) стартовой стоимости. Английский - метод повышение. Имущество: Омаровой Ж.А. Лот №1 - часть гаража общ.пл.1713,4 кв.м.,земельный участок общ.пл.0,4059 га. с правом временного землепользования, земельный участок общ.пл.0,0218 га. с правом общего долевого временного землепользования, расположенного по адресу: г.Павлодар, ул. Ломова, дом 162/1. Стартовая стоимость - 41145000 тенге. Имущество: Калин Ж.К. Лот № 2 - часть гаража общ.пл.1498,60 кв.м., земельный участок общ.пл.0,3375 га. с правом временного землепользования, земельный участок общ.пл.0,0219 га. с правом общего долевого временного землепользования, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Ломова, дом 162/1. Стартовая стоимость - 35405000 тенге. Имущество: Калин Ж.К. Лот №3 - фасовочный цех лекарственных форм, общ.пл.380,8 кв.м., пристройка к нежилому зданию, общ.пл.319,3 кв.м., с земельным участком общ.пл.0,0615 га, расположенного по адресу: г. Павлодар, ул. Павлова, дом 15/1. Стартовая стоимость - 50546000 тенге. Торги состоятся 25 февраля 2014 г. в 11.00 по адресу: г. Экибастуз, ул.М. Жусупа, 105, офис №3. Заявки принимаются с момента опубликования объявления, прием заканчивается до 11.00, 24 февраля 2014 г. по адресу: г. Экибастуз, ул.М.Жусупа, 105, офис №3. Для участия в торгах необходимо внести гарантийный взнос в размере 5% от стартовой стоимости лота на расчетный счет частного судебного исполнителя Жумашева Самата Толешовича.: ИИН:811219350099, РНН:451420069887, БИК:TSESKZKA, ИИК: KZ95998YTB0000089501, КБЕ:19 в ЭФ АО «Цеснабанк». При внесении суммы в назначении платежа необходимо указать номер лота, собственника и наименование имущества . Необходимую информацию по торгам можете получить по телефону: 8(7187)77-17-17. Телефон доверия: 8(7182) 65-33-82.


ИІРІМ

11 ақпан, сейсенбі, 2014 жыл

ық кітапхананың С.Торайғыров атындағы облыст шығармашыл ікті «Айна» галереясында жергілкөрмесі өтті. ы атт » стік еңі т-к «Ар жастардың «Бұл ән бұрынғы әннен өзгерек» демекші, бұл шараға суретшілер ғана емес, жас ақындар, мүсіншілер, қолөнер шеберлері қатысты. Аталмыш көрмені ұйымдастырушылардың бірі Анна Мотинаның айтуынша, басты мақсат – облыстағы шығармашылық орта көкжиегін кеңейте түсу, талантты ұлқыздардың басын бір арнаға тоғыстыру болып табылады. облысын- Павлодар да шығармашылық орта жақсы қалыптасқан. Дарынды жастардың қатары қалың. Дегенмен, оларды біріктіріп, өнерлерін ортаға салу қажеттілігі туындайды. Осы бағытта көптеген іс-шараларды қолға алмақпыз. «Арт кеңістік» - соның бірі, - дейді ол. Көрме барысында павлодарлық жас мүсінші Дәурен Дощанов, суретші Кира Коробейникованың және «Nuestro» танго биі студиясы мамандарының шеберлік сыныптары ұйымдастырылды. Жас ақындар жырдан шашу шашса, қолөнер шеберлері қиялдан туған туындыларын ұсынды.

КӨРМЕ

«Арт-кењістік»

Өз тілшіміз. Суретті түсірген – Төлеген Нұрғазы.

www.saryarka-samaly.kz

ОҚШАУ ОЙ

12

Құндыз ҚАБЫЛДЕНОВА

Неге құлықсыз? 7 ақпан күні төрт жылда бір келетін байрақты бәсеке – қысқы Олимпиаданың жалауы желбіреді. Ресей Федерациясының Сочи қаласындағы спорттық додада 90 елдің саңлақтары медальдарды сарапқа салуда. Қазақ елінің намысын қорғауға 52 спортшы аттанған болатын. Қазақстандықтардың Денис Тен, Денис Кузин, Елена Хрусталева, Алексей Полтораниннен күтер үміті мол. «Елдің мерейін үстем етер - дәл осы спортшылар» дейді көпшілік. Бірақ, жорамалшылардың болжамында өз қандастарымыздың жоқ екені көңілге кірбің ұялатады. Олимпиадашыларды шығарып салар алдында «Қазақстан» ұлттық арнасындағы «Айтуға оңай» бағдарламасына ХХІІ Қысқы Олимпиада кезінде еліміздің туын көтеріп шығу құрметіне ие болған шаңғышы Ердос Ахмадиев шақырылған болатын. Жаттықтырушысы да бағдарламада бәсекеге қызу дайындалып жатқанын айтты. Жүргізуші Бейсен Құранбектің «Нешінші орыннан дәмелісіздер?» деген сауалына «21-26 орын» деген кезде көңіліміз су сепкендей басылды. Бұл «арық сөйлеп, семіз шығудың» амалы шығар дедік. Десе де, спортшыны қанаттандырудың орнына қанатын қайырғандай болды. Жалпы, байқап отырсақ, қазақ балалары қысқы спорт түрлеріне құлықсыз. Оның айқын дәлелі – Сочи олимпиадасына аттанған 52 спортшының 11-і ғана қазақ баласы. «Бастысы, Қазақстанның көк байрағы биікте желбіресе болғаны» десек те, сол туды жоғарыға өз ұлтымыздың саңлақтары көтерсе екен деген тілек көкейімізде тұратыны жасырын емес. Қазақтардың қысқы спортқа құлықсыз екенін қаладағы мұз айдындарына бара қалсаңыз да байқайсыз. Өзге ұлттың 3-4 жасар бүлдіршіндері конькимен зырғып жүреді. Ал бұл жастағы қаракөздерді кездестіру сирек. Осыдан сайып келіп, «біз неге қысқы ойындарға бейжай қараймыз?» деген заңды сауал туындайды. Көп жағдайда мұны «балам бір жерін жарақаттап алады» деген сылтаумен жылы жауып қоямыз. Сонда басқа ата-аналар перзентінің денсаулығына бей-жай қарағаны ма? Керісінше, шынықса, шымыр болатынын естен шығармаған абзал. Суық күнде бой сергітудің пайдасы зор. Мұны дәрігерлер де әлдеқашан дәлелдеп қойған. Бірақ, қандастарымыздың мамандардың сөзіне құлақ асар түрі жоқ. Демалыс күндері балаларды қайда апарасыз? деген сауалға тұрғындардың басым бөлігі ойын-сауық орталықтарының атын атар еді. Бүлдіршіндердің көңілін көтеру үшін бұл да дұрыс қадам шығар. Десе де, әткеншек пен батутта ойнағаннан гөрі мұз айдынында сырғанаған әлдеқайда пайдалы. Сондықтан, ертеңгі олимпиада чемпионын бүгіннен-ақ қалыптастырғанымыз жөн. Сол кезде Қазақ елінің Туын қазақ баласы асқақтатты деп мақтанышпен айтатын боламыз. Пікіріңіз болса, газет редакциясына немесе www.saryarka-samaly.kz сайтындағы «Қойын дәптеріме» жолдаңыз.

Ñàðûàðêà ñàìàëû

ЖШС директоры Ж.О.СМАНОВ Телефоны 61-81-10

МЕНШІК ИЕСІ:

«Павлодар облысы әкімінің аппараты» мемлекеттік мекемесі (Павлодар қаласы) «Центр аналитической информации» ЖШС, «Сарыарқа самалы» облыстық газеті Газет Қазақстан Республикасының Мәдениет және ақпарат министрлігінде тіркеліп, тіркеу туралы 23.11.2012 ж. №13191-Г куәлігі берілген

Басылым Қазақстан Республикасы және Ресейдің Омбы, Новосібір облыстары, Алтай өлкесі және Монғолияның Баян-Өлгей аймағына тарайды.

Бас редактор А.Ә.ӘБІШЕВ Телефоны 61-80-15 ЖШС-нің мекен-жайы: Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143-үй, e-mail: kense-cai@mail.ru Редакцияның мекен-жайы: 140000, Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй. Теле/факс 61-80-15

Газеттің электронды поштасы: s_samaIy@maiI.ru Біздің сайт: www.saryarka-samaly.kz Бас редактордың орынбасарлары – ГАЗЕТ 1979 ЖЫЛЫ «ҚҰРМЕТ БЕЛГІСІ» ОРДЕНІМЕН МАРАПАТТАЛДЫ. 61-80-23, 61-80-19.

Жауапты хатшы - 61-80-18. Әлеуметтік қорғау - 61-80-20. Саясат, спорт - 65-12-74. Тіл, әдебиет - 61-80-20. Білім, денсаулық, құқық, имандылық, мәдениет, «Айналайын», «ЖАС times» 61-80-20. Жарнама бөлімі е-mail: s_samaIy_reklama@maiI.ru 65-12-75, 62-59-24. Маркетинг және тарату бөлімі 61-80-32. Фототілші, корректорлар - 61-80-17. Газеттің нөмірі «Сарыарқа самалының» компьютер oрталығында теріліп, беттелді. Газет аптасына үш рет шығады, апталық таралымы 47763 дана, бүгінгі көлемі 3 б.т. «Дом печати» ЖШС баспаханасында басылды. ҚР Павлодар қаласы, Ленин көшесі, 143 үй.

Газеттің сапалы басылуына баспахана жауап береді. Телефоны: 8(7182) 61-80-26. Баспа индексі 65441. Басылуға қол қойылған уақыты 17.00. Тапсырыс - 284 Хаттар, қолжазбалар, фотографиялар мен суреттер рецензияланбайды және қайтарылмайды. Көлемі А4 (14 кегль) форматындағы 3 беттен асатын материалдар қабылданбайды. Редакция оқырмандардан түскен барлық хаттарды тегіс жариялауды және оларға жауап беруді міндетіне алмайды. Жарнамалық материалдардың мазмұнына жарнама берушілер жауап береді. Нөмірді әзірлеу барысында интернет ресурстарынан алынған фотосуреттер де пайдаланылды. Авторлардың пікірлері редакция ұстанған көзқарасқа сәйкес келмеуі де мүмкін. «Сарыарқа самалында» жарияланған материалдарды көшіріп немесе өңдеп басу үшін редакцияның жазбаша рұқсаты алынып, газетке сілтеме жасалуы міндетті.

11 02 2014  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you