Page 1

2 февраля 2012 года

№ 5 (390)

2

г. Павлодар, ул. Ленина, 143, оф. 30. Тел./факс: 61-80-07. E-mail: regionkz@mail.ru

февраля 2012 г.

Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана ҚЫМБАТТЫ ҚАЗАҚСТАНДЫҚТАР! ҚҰРМЕТТІ ДЕПУТАТТАР МЕН ҮКІМЕТ МҮШЕЛЕРІ! ХАНЫМДАР МЕН МЫРЗАЛАР! Қазақстан тəуелсіздіктің үшінші онжылдығына батыл қадам басты. Жаңа құрамдағы Парламент пен жаңарған Үкімет өз жұмысына кірісті. Өткен 2011 жылы ел экономикасы 7,5 процентке өсті. Ішкі жалпы өнім жан басына шаққанда 11 мың доллардан асты. Бұрын сатылып кеткен активтердің бірқатар маңызды бөлігі мемлекет меншігіне қайтарылды. Енді «Богатырь», Қарашығанақ, Қашаған кен орындары мен ЕNRС, «Қазақмыс» компаниялары басым активтері мемлекет иелігінде болады. Кезінде мен «мынадай жағдайларға байланысты сатып жатырмыз, қазір жекешелендіру керек, уақыты келгенде қайтарамыз» деп айтып едім. Міне, енді бəрі қайтарылуда. Барлық акциялардың пакеті Қазақстанда. Енді өзіміз барлығына ықпал жасайтын боламыз. Қазақстан халқы біртұтас, бірлігі мызғымас кемел елге айналды. Дегенмен, біз күрмеуі қиын, қайшылығы мол алмағайып заманда өмір сүрудеміз. Болжанған жаһандық дағдарыс қаупі шындыққа айналып келе жатқанын көріп отырсыздар. Сарапшылардың пікірінше, жаңа əлемдік дағдарыс бес-алты жылға созылуы мүмкін. Біздің міндетіміз – экономиканы осы сынаққа дайындау, оны əртараптандыруды жалғастыру болып табылады. Біз 2015 жылға қарай табысы жоғары елдердің қатарына қосылуды көздеп отырған елміз. Бірлігімізді сақтап, осылай еңбек ететін болсақ, ол мақсатқа да жететін боламыз. Уважаемые соотечественники! Новый этап казахстанского пути – это новые задачи укрепления экономики, повышения благосостояния народа. Казахстану жизненно важно найти оптимальный баланс между экономическими успехами и обеспечением общественных благ. В современном мире это коренной вопрос социально-экономической модернизации. Это главный вектор развития Казахстана в ближайшем десятилетии. Этой актуальной теме я посвящаю своё новое Послание народу страны. Нам необходимо реализовать комплекс задач по десяти направлениям. ПЕРВОЕ. Занятость казахстанцев. По моему поручению Правительство утвердило принципиально новую Программу обеспечения занятости. В ней поставлены три важные задачи. Во-первых, создание эффективной системы обучения и содействия в трудоустройстве. Во-вторых, содействие развитию предпринимательства на селе. В-третьих, повышение мобильности трудовых ресурсов, приоритетное трудоустройство в центрах экономической активности Казахстана.

В 2011 году Программа испытана в пилотном режиме с участием почти 60-ти тысяч человек. Вся подготовительная работа, работа по законодательной базе завершена. Теперь надо перейти к осуществлению этой важнейшей программы. Поручаю Правительству и акимам с текущего года начать масштабную реализацию этой программы. Речь также идет об обеспечении микрокредитами тех, кто работает на селе. Тех, кто желает работать в городе, за счет государства надо обучать и трудоустраивать. К концу программы, к 2020 году, мы должны таким образом трудоустроить на качественную работу 1,5 миллиона человек. ЕКІНШІ. Қолжетімді баспана. Біз жаңа тұрғын үй құрылысы бағдарламасын іске асыруға кірісіп кеттік. Елімізде жыл сайын 6 миллион шаршы метр тұрғын үй пайдалануға берілуде. Алайда біз жарты миллионнан астам жас отбасыны жеке баспанамен қамтамасыз етуге тиіспіз. Бұл үшін жалға берілетін тұрғын үй алаңын 1 миллион шаршы метрге жеткізу қажет. Оның ішінде, ұзақ мерзімге жалға беру, одан кейін сатып алу тəрізді екі түрлі жолын қарастыру керек. Қаражаты мен мүмкіншілігі барлар жалдау ақысын төлеп, кейіннен үйді өздеріне сатып алатын болады. Ал мүмкіндігі жоқтар жағдайы келгенше ұзақ мерзімді жалға ұстай беретін болады. Осы екі түрлі жолды қарастыруымыз қажет. Оған қоса жалға алғаны үшін жасалатын төлем əл-ауқаты орташа отбасы мүмкіндігіне сай болуы тиіс. Мұнымен бірге отандық құрылыс саласы үшін жаңа мүмкіндіктер туады.

Естеріңізде болса, өткен дағдарыс жылдарында біз бүкіл Қазақстанда тұрғын үй салуды көбейтіп, қаншама жұмыс орнын ашып, бизнеске қаншама мүмкіншілік бердік. Сол кездегі сияқты облыстарға тиісті қаражат бөлінеді. Тұрғын үйлер салынып, жалға берілетін болады. Соның бəрін жаңа «Қолжетімді баспана-2020» бағдарламасында анық көрсету қажет. Осыған біз кірісуіміз керек. Мемлекет бұл бағдарламаны тиісті қаражатпен қамтамасыз етеді. Аталған құжатты Үкіметке осы жылдың 1 шілдесінен кешіктірмей жасап, қабылдауды тапсырамын. ҮШІНШІ. Өңірлерді дамыту мəселесі. Қуатты Қазақстан дегеніміз – бұл ең əуелі өңірлердің қуаттылығы болып саналады. Елдің болашағы экономикадағы келешегі зор салалардың дамуымен байланысты. Бұл үшін алдымен жаңа зауыттар көп салынып, жаңа жұмыс орындары ашылып, əлеуметтік инфрақұрылым қарқынды дамуы қажет. Бүгінде əлемнің көп елдерінде осылай жасалуда. Мемлекет өз азаматтарының сондай қуатты өңірлерге қоныс аударуына көмек қолын созуы тиіс. Қазақстанда келешегі зор қалалар шоғырына Астана, Алматы, Ақтөбе, Ақтау, Шымкент шаһарлары жатады. Үкімет елді мекендер шоғырын (агломерация) дамыту жөнінде бағдарлама қабылдауы тиіс. Ірі кəсіпорынды немесе бір саланы тірек еткен шағын қалалардың дамуы – өз алдына бөлек мəселе. Жаңаөзендегі жағдай бір салалы шағын қалалардың əлеуметтік қатерге жақын екенін көрсетті. Мемлекет Жаңаөзенде төтенше жағдай жариялап, қаладағы аху-

алды қалпына келтіру бойынша кешенді шаралар жасауға мəжбүр болды. Қазіргі уақытта ондағы ахуал қалыпты арнасына түсті. Мəжіліс сайлауында Жаңаөзен тұрғындарының басым көпшілігі «Нұр Отан» партиясына дауыс берді. Бұл олардың мемлекет саясатын толық қолдайтынын көрсетеді. Сондықтан мен Жаңаөзендегі төтенше жағдай режімін бұдан əрі созбау жөнінде шешім қабылдадым. Алайда, бұл оқиғадан тиісті түйін жасалып, одан сабақ алып, ұдайы ескерілуі керек. Үкіметке бір салалы шағын қалаларды дамыту туралы арнайы бағдарлама жасауды тапсырамын. Онда қаланың экономикасындағы əрбір нақты бағытты əртараптандыру, əлеуметтік саланы дамыту ескерілуі қажет. Сонымен қатар, жергілікті шағын жəне орта бизнеске қолдау көрсету шараларын қаперде ұстаған жөн. Жергілікті өзін өзі басқаруды жетілдіріп, барша жергілікті даму мəселелерін шешуге азаматтардың қатысуын кеңейту аса маңызды. Биылғы 1 шілдеге дейін Үкімет Жергілікті өзін өзі басқаруды дамыту тұжырымдамасы жобасын жасап бітіруі тиіс. ЧЕТВЕРТОЕ. Повышение качества государственных услуг населению. Это важный аспект противодействия коррупции и повышения доверия граждан к деятельности государственных органов. Во-первых, следует развивать электронное правительство. До конца 2012 года 60 процентов социально значимых государственных услуг, в том числе все виды лицензий, должны предоставляться только в электронной форме. Начиная с 2013 года все разрешительные документы от государства казахстанцы должны получать также в электронной форме или через Центры обслуживания населения. В ведение ЦОНов надо передать и вопросы регистрации автотранспорта и выдачи водительских удостоверений. Во-вторых, важный вопрос модернизации - упрощение административных процедур. По моему поручению перечень разрешительных документов уже сокращён на 30 процентов. Правительством подготовлен законопроект, еще на треть снижающий все виды лицензий и разрешений. Следующий шаг – внедрение новых принципов разрешительного законодательства. В-третьих, нужно повышать компьютерную грамотность населения, в том числе за счёт различных стимулирующих программ. Я призываю всех казахстанцев активнее осваивать информационные технологии. ПЯТОЕ. ХХI век предъявляет высокие требования к управлению современным государством, которое все больше усложняется. Наша важнейшая задача – подготовить квалифицированный политический класс управленцев. Продолжение на 4-5 стр.


2 февраля 2012 года

Местное время

ГЛАВА РЕГИОНА ВСТРЕТИЛСЯ С РУКОВОДИТЕЛЯМИ ЭТНОКУЛЬТУРНЫХ ОБЪЕДИНЕНИЙ

На минувшей неделе аким Павлодарской области Ерлан Арын встретился с руководителями областных этнокультурных объединений. Встреча прошла в Доме дружбы. Наталья ДВОРЯНИНОВА Ерлан Арын говорил о том, что роль Ассамблеи народа Казахстана определена Конституцией и что она сегодня очень заметна. В этом есть большая заслуга и нашей, областной Ассамблеи народа Казахстана. Обновить состав областной Ассамблеи, учитывая имеющиеся на сегодняшний момент вакансии; при формировании нового состава следует более активно учитывать представительство всех районов и городов – таковы были первые предложения со стороны нового главы региона. Подчеркнув, что все свои вопросы и предложения руководители этнокультурных объединений мо-

Пульс региона

гут подавать в письменном виде, Ерлан Мухтарулы начал с обсуждения тех задач, которые были поставлены ими в ходе недавней встречи с экс-акимом области Бакытжаном Сагинтаевым. Так, по поводу памятника жертвам политических репрессий Ерлан Арын сказал следующее: - Я считаю это упущением – то, что мы до сих пор этот монумент не сделали. Памятник нужен, и он будет достойным. Судьба людей, судьба целых народов – вот что должно быть отражено в этой композиции. Глава региона подчеркнул, что вышеназванный памятник надо будет поставить «в режиме одного

года». Он сообщил, что уже дал поручение главному архитектору области Марату Кабдуалиеву сделать макет будущего монумента и определить для его установки самое хорошее место. Павлодарская земля славится очень многими именами, и всем им, считает аким области, необходимо воздвигнуть памятники: Григорию Потанину, Всеволоду Иванову, Евгению Брусиловскому, Естаю, Майре. Ерлан Арын предложил со временем сделать аллею наших знаменитых земляков. - Это ценности нашей общей культуры, - аргументировал он вышеозвученную идею. Далее речь шла о приоритетных

АКИМ ОБЛАСТИ ПРОВЕЛ СОВЕЩАНИЕ ПО СОЗДАНИЮ СЭЗ

Аким области Ерлан Арын с рабочей поездкой посетил предприятия, расположенные в северной промышленной зоне Павлодара. Осмотрев несколько крупных заводов, глава региона на заводе АО «Каустик» провел рабочее совещание, посвященное вопросам организации специальной экономической зоны «Павлодар». Ерсаин ЕРТЫСБАЕВ Открывая совещание, Ерлан Арын отметил, что создание СЭЗ входит в число первостепенных поручений, которые перед нашим регионом поставил Глава государства. По мнению акима области, СЭЗ – это значимый проект, ввод которого даст значительный толчок развитию не только местной экономики, но и промышленности всего Казахстана. Начальник управления предпринимательства и промышленности области Канат Шабенов проинформировал участников совещания о ситуации по созданию СЭЗ на сегодняшний день. По его словам, 29 ноября 2011 года Президент РК подписал Указ о создании специальной экономической зоны «Павлодар». И уже 2 декабря постановлением областного акимата образовано акционерное общество «Управляющая компания СЭЗ «Павлодар»». В отдел земельных отношений Павлодара подана заявка на выделение земельного участка площадью 3300 Га в Северной промзоне для размещения СЭЗ. В настоящее время заявка еще рассматривается, так как по ней возникли вопросы, для разрешения которых нужно разъяснение со стороны департамента юстиции. Тем временем в Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан направлен реестр 43 потенциальных участников СЭЗ. Управлением предпринимательства с АО «Управляющая компания СЭЗ» и АО «Каустик» разработан проект сетевого графика организации размещения резидентов на территории СЭЗ. Согласно графику, завершение работ по организации СЭЗ, а это инженерная, таможенная, налоговая, экологическая и другие инфраструктуры, ожидается в четвертом квартале 2013 года. Активная фаза строительства производств в СЭЗ планируется во втором полугодии того же года. Как отметил Канат Шабенов, после ввода СЭЗ «Павлодар» повысится конкурентоспособность продукции нашей химической и нефтехимической отраслей. А главное, базовые предприятия СЭЗ будут ежегодно производить товаров на сумму не менее 1 млрд. долларов, что даст значительное пополнение местного бюджета за счет налогов. Кроме того, вокруг тех же базовых предприятий можно развивать малый и средний бизнес. Важно и то, что СЭЗ даст тысячи рабочих мест для павлодарцев. По итогам совещания аким области Ерлан Арын дал ряд поручений по созданию специальной экономической зоны. В частности, чтобы не сорвать график ее ввода, все организационные моменты должны решаться оперативно, без затяжек и волокиты. Необходимо обеспечить участие в нашей СЭЗ национальной атомной компании «Казатомпром», об этом, кстати, говорил и Президент страны. Все размещаемые в СЭЗ производства должны внимательно изучаться на предмет высокотехнологичности и экологической чистоты. Глава региона особенно подчеркнул последний пункт, заявив, что власти несут перед населением высокую ответственность по сохранению чистоты нашего воздуха.

направлениях, по которым нам всем предстоит работать: о форсированном индустриально-инновационном развитии, о программе «Занятость 2020», о дальнейшем развитии социальной сферы – образования, здравоохранения, жилищном строительстве. Ерлана Мухтарулы со вступлением в должность акима области тепло поздравили: председатель областного филиала лиги женщин-мусульманок Зара Кожахметова, руководитель татаро-башкирского этнокультурного объединения, председатель совета старейшин Ассамблеи народа Казахстана области Минир Галиев, председатель ОО «Павлодар-

В акимате области

ское областное общество поляков «Полония» Виталий Свинцицкий. Они единодушно желали новому главе региона здоровья и успехов в работе. В ответном слове Ерлан Арын поблагодарил всех за поддержку и предложил ещё более усилить сотрудничество этнокультурных объединений и местных исполнительных органов. - Предлагаю объединить наши усилия, - обратился Ерлан Арын к руководителям ЭКО. – Наша общая задача – согласовать все решения. Я же хочу вас заверить, что приложу все усилия, чтобы от меня была максимальная помощь.

В ОБЛАСТИ ОБСУЖДАЮТ МЕРЫ ПРОТИВ НАСТУПИВШИХ МОРОЗОВ

Из-за аномально низкой температуры воздуха занятия будут отменены не только для учащихся школ, но и для студентов колледжей и вузов. Такое распоряжение дал аким области Ерлан Арын на совещании, на котором рассматривался уровень готовности властей к возможным последствиям наступивших морозов. Распоряжение будет действовать как минимум до 3-го февраля, когда, по прогнозам синоптиков, холода должны будут отступить. Ерсаин ЕРТЫСБАЕВ В совещании приняли участие акимы городов с просьбой не выпускать в нашу сторону пассаи районов, правоохранительные органы и сотруд- жирский транспорт, так как это опасно для жизни ники департамента по чрезвычайным ситуациям пассажиров. (ДЧС). Они отчитались перед главой региона о Как сообщил представитель ДЧС Талгат Нурмерах, предпринимаемых в связи с аномальными магамбетов, у соседей холода не такие сильные, морозами. и они отпускают в дорогу свой транспорт. В частВ частности, по словам акима города Павло- ности, в Астане и Омске не более 30 градусов модара Оразгельды Каиргельдинова, в областном роза, но и там уже знают о нашей ситуации и обецентре под его председательством действует щают принять меры. Пока же нашим службам ЧС оперативный штаб, который держит на контроле удалось избежать крупных аварий и ЧП. работу коммунальных предприятий и аварийноПодводя итоги совещания, Ерлан Арын напомспасательных служб. Сегодня все коммунальщики нил, что холода простоят в нашем регионе до 3-го работают в круглосуточном режиме, чтобы, если февраля, и до этого времени оперативные штабы возникнет какая-нибудь внештатная ситуация, бы- всех уровней должны работать в круглосуточном стро ее устранить. На контроле и работа пассажир- режиме. Областной штаб должен быть в курсе всех ского транспорта, который также из-за морозов не мероприятий и происшествий, и по любому факту в полном составе вышел на городские линии. Все решения должны приниматься оперативно. маршруты работают, но на некоторых увеличился Кроме того, глава региона дал ряд поручений интервал движения, что горожан явно не обрадует. для предотвращения чрезвычайных происшествий Первые руководители всех городских предпри- из-за морозов. В частности, до 3-го февраля отмеятий и организаций предупреждены, чтобы были нить занятия не только в средних, но и в среднев постоянной готовности к чрезвычайным проис- специальных и высших учебных заведениях. Увешествиям и в ночное время лично выходили на личить количество людей в аварийных бригадах дежурство. коммунальных предприятий, дорожной полиции Отдельно было доложено о том, что пассажиры поручено закрыть автодороги. Рассмотреть воззамерзших на наших дорогах автобусов обеспече- можность отправки застрявших у нас пассажиров ны кровом и питанием. Ерлан Арын поручил акиму из других регионов с помощью железнодорожного Павлодара связаться с приграничными регионами транспорта.

В Павлодарской области начались отчеты акимов всех уровней перед населением. Акимы проинформируют о реализации государ- сти. С 6 по 29 февраля отчитаются акимы городов ственных программ на местах, об итогах социаль- и районов. но-экономического развития за истекший период, Отчетная встреча акима области Ерлана Арын а также на встречах будут обсуждены задачи, ос- состоится 6 марта на расширенной сессии обновные направления деятельности государствен- ластного маслихата с участием жителей области, ных органов и планы на перспективу. В ходе встреч представителей политических партий, неправижители региона получат возможность не только тельственных организаций, этнокультурных объеподнять проблемные вопросы, но и высказать динений, средств массовой информации региона. свои предложения и замечания. Всего за отчетный период пройдут 619 встреч. С 30 января по 15 февраля т.г. отчетную кампанию проведут акимы сельских округов и сел облаПресс-служба акима области

Распоряжением акима области Ашимбетов Нуржан Кемерович назначен заместителем акима области по вопросам сельского хозяйства. Ашимбетов Н.К. родился в 1969 году в с. Черное Лебяжинского района Павлодарской области. Окончил Алма-Атинский зооветеринарный институт и Алматинский институт экономики и статистики, по специальности зооинженер и бухгалтер-экономист. Трудовую деятельность начал специалистом Павлодарского территориального комитета по государственному имуществу, затем работал консультантом корпорации “Карана” американского агентства по международному развитию. С 1997 по 1999 год – председатель производственного кооператива, директор агрофирмы Лебяжинского района. С 1999 по 2008 год – заместитель акима Актогайского района, аким Лебяжинского района, начальник управления сельского хозяйства Павлодарской области. С 2008 по 2009 год – Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан. С октября 2009 года по настоящее время работал акимом города Петропавловска.

Распоряжением акима области по согласованию с Иртышским районным маслихатом Агжанов Балтабай Шакарович назначен акимом Иртышского района. Агжанов Б.Ш. родился в 1958 году в селе Экибастуз Экиба-стузского района Павлодарской области. Окончил Алма-Атинский институт народного хозяйства по специальности экономист. Трудовую деятельность начал главным экономистом сов-хоза им. Академика К.Сатпаева в Баянаульском районе, затем работал главным экономистом совхоза им. XXI съезда КПСС в этом же районе. С 1994 по 1999 год - председатель, директор ТОО “Бухар Жырау” Баянаульского района. С 2000 по 2004 год - специалист ЗАО “Валют-Транзит Фонд”, начальник финансово-экономического отдела дочернего государственного предприятия “Павлодар НПЦзем”, исполнительный директор общественного фонда. С 2004 года на государственной службе в должностях - заведующего отделом экономики и развития предпринимательства, отделом экономики и финансов, отделом финансов акима Качирского района. С 2008 по 2011 год - заместитель акима города Аксу. С октября 2011 года по настоящее время работал советником акима Павлодарской области. Ранее занимавший пост акима Иртышского района Левченко Владимир Иванович освобожден от должности в связи с уходом на пенсию.


2 февраля 2012 года

За строкой Послания

В ДОМЕ ДРУЖБЫ ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ ИДЕОЛОГИЧЕСКОГО АКТИВА ОБЛАСТИ

Первого февраля в Доме дружбы аким Павлодарской области Ерлан Арын провел рабочее совещание идеологического актива области. На встрече были обозначены основные задачи Послания Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева, которые станут приоритетом в дальнейшем развитии страны. лила заметно сократить число незанятого населения. Работа по данной программе продолжится и в этом году, на что из респу-

В мероприятии приняли участие: депутаты Парламента РК, акимы всех уровней, секретари и депутаты маслихатов, руководители областных ведомств, промышленных предприятий, малого и среднего бизнеса, высших учебных заведений, этнокультурных объединений, социальной сферы, коммунальных служб. А также представители религиозных конфессий, политических партий, городских, профсоюзных, молодежных и неправительственных организаций. С основным докладом выступил глава региона Ерлан Арын. Он остановился на приоритетных направлениях Послания Президента Республики Казахстан, Лидера нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана «Социально-экономическая модернизация – главный вектор развития Казахстана», которое было озвучено 27 января 2012 года. Само название Послания, заметил докладчик, уже говорит о том, что сегодня является главной целью развития государства, его основным приоритетом. Ерлан Мухтарулы говорил о том, что в связи с ухудшением мировой конъюнктуры Президент страны предложил активизировать внутренние инвестиционные ресурсы. - Нынешнее Послание стало очередным примером дальновидной политики Президента страны. Главный адресат нынешнего Послания – человек с его проблемами и чаяниями. Послание имеет исключительную социальную направленность и содержит большой блок мер, направленных на повышение благосостояния наших граждан, - подчеркнул глава региона. Ерлан Арын остановился на одной из важнейших для страны программ - Программе форсированного индустриально-инновационного развития. В рамках этой программы в области реализуются 169 инвестиционных проектов. В прошлом году введены 54 проекта, было создано 870 рабочих мест. Аким области сказал, что 2012 году планируется реализовать 55 инвестиционных проектов, в результате появится 2245 новых рабочих мест. Именно на региональный уровень будет перенесена основная тяжесть конкурентной борьбы в связи с созданием Единого экономического пространства и вступлением в ВТО, подчеркнул в своей речи аким Павлодарской области. Он поручил управлению предпринимательства и промышленности разработать план мероприятий, направленный на повышение деловой активности субъектов малого и среднего бизнеса по выпуску экспортоориентированной продукции. Ерлан Арын сделал акцент на программе «Занятость 2020». Она в пилотном режиме осуществлялась в нашей области и позво-

бликанского бюджета выделено 3,4 миллиарда тенге. В этой связи Ерлан Арын поручил соответствующим органам провести широкомасштабную разъяснительную работу, принять меры по трудоустройству участников программы на новые социальные рабочие места. Особое внимание Ерлан Арын просил обратить на трудоустройство выпускников учебных заведений профессионального образования. Одним из важных направлений дальнейшей работы аким области определил обеспечение населения области доступным жильем. В прошлом году в рамках программы жилищного строительства в Республике Казахстан на 2011-2014 годы в области за счет всех источников финансирования введено в эксплуатацию 75,1 тысячи квадратных метров жилья. По поручению Главы государства Правительство приступит к разработке новой программы «Доступное жилье-2020». Нам, заметил Ерлан Арын, необходимо подготовиться к реализации этой программы: подвести инженерные сети и коммуникации к новым строящимся домам. Аким области поручил заместителю акима области А. Абдыкалыкову и акимам городов зарезервировать земельные участки для успешной реализации программы жилищного строительства. - Особое внимание в нынешнем Послании, - продолжил свою речь Ерлан Арын, - уделено вопросам качества роста человеческого капитала. Это, прежде всего, образование и здравоохранение. Позитивный результат дает программа по обеспечению детей дошкольным обучением и воспитанием «Балапан». На первое января 2012 года сеть дошкольных организаций увеличилась с 375 до 403. - По поручению Главы государства в области строится и к концу года будет открыта Интеллектуальная школа, призванная стать основной базой подготовки одарённых детей для лучших вузов. Качественное образование должно стать основой индустриализации и инновационного развития Казахстана, - подчеркнул Ерлан Арын. - Другим важным направлением повышения уровня человеческого потенциала является повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни, - отметил глава региона. В области успешно внедряется Единая национальная система здравоохранения. Результатом проведенных реформ стало улучшение демографических показателей: так, уровень материнской смертности снизился в 2 раза по сравнению с 2010 годом, заболеваемость туберкулезом - на 7%. Также Е. Арын сообщил о том, что в середине мая этого года в Павлодаре откро-

Полосу подготовили Наталья ДВОРЯНИНОВА и Анастасия БРЕЦ

ется республиканский кардиологический центр. - Огромное внимание будет уделяться

развитию физической культуры и спорта, отметил Ерлан Мухтарулы. Он поручил акимам городов и районов области построить в каждом районном центре мини-футбольные поля с синтетическим покрытием и спортивные площадки для игры в баскетбол, волейбол и другие игровые виды спорта. Далее аким говорил о том, что движущей силой модернизации экономики призвано стать предпринимательство. - Открытый в конце прошлого года бизнес-инкубатор должен стать центром по оказанию помощи населению в открытии своего дела, - считает Ерлан Арын. Управлению предпринимательства и промышленности он поручил разработать отдельный план мероприятий развития малого и среднего бизнеса вокруг системообразующих предприятий региона и свободной экономической зоны «Павлодар». Другим важным сегментом диверсификации является развитие агропромышленного комплекса. В аграрном секторе, подчеркнул аким области, будут реализованы беспрецедентные проекты по развитию животноводства, кормопроизводства и отгонного животноводства. Поэтому необходимо продолжить работу по развитию экспортного потенциала производства мяса. Организацию этой работы он поручил управлениям сельского хозяйства и земельных отношений. - На расширенном заседании Правительства Нурсултан Абишевич поручил в полном объеме подготовить и провести весенне-полевые работы, обеспечить диверсификацию посевов. Над этим должны работать управление сельского хозяйства, акимы городов и районов, - сказал в своем выступлении Ерлан Арын. Аким области говорил и о том, что в Павлодаре этой осенью пройдет девятый Форум межрегионального сотрудничества Республики Казахстан и Российской Федерации с участием Президентов двух государств, губернаторов и акимов приграничных областей. Нам, заметил глава региона, необходимо скорректировать свои планы мероприятий и достойно провести эти мероприятия. В завершение своего выступления аким области отметил, что, только объединив усилия, применив неординарные подходы, мобилизовав экономический, интеллектуальный и политический капитал, мы сможем выполнить задачи, поставленные в Послании Президента страны, Елбасы Нурсултана Абишевича Назарбаева и сделать Казахстан процветающим. На собрании актива также выступили представители промышленных предприятий, сферы здравоохранения, молодежных организаций и общественных объединений области.

Генеральный директор ТОО «Экибастузская ГРЭС-1 имени Булата Нуржанова» Рыскан Свамбаев в своем выступлении отметил, что энергетики во всем поддерживают все инициативы Президента. - Одно из десяти направлений, озвученных Президентом в Послании - это социально значимые проекты в рамках программы индус т р и а л ь н о - и н н о ва ционного развития, которая остается главным ориентиром модернизации экономики. Только в прошлом году в области введено в эксплуатацию 54 объекта на сумму 79 миллиардов тенге. В результате создано около тысячи постоянных рабочих мест, – отметил Рыскан Свамбаев. Главный врач больницы Железинского района Гульбарам Оспанова, выступая перед активом области, рассказала об основных моментах реализации государственной программы «Саламатты Казахстан». - Важным направлением Нурсултан Абишевич назвал повышение доступности и качества медицинской помощи. Большой акцент в Послании делается на повышение ответственности человека за свое здоровье. У нас в области успешно реализуется программа «Саламатты Казахстан». Реальное подтверждение тому хорошая динамика показателей здоровья населения нашего региона. По итогам года по области замечено снижение показателя заболеваемости туберкулезом, смертности от болезней системы кровообращения. Перед нами, медиками, сегодня в свете Послания Президента страны стоят и конкретные задачи. На первом плане снижение заболеваемости и смертности от онкологии, реализация программы развития онкологической помощи, повышение ответственности граждан за свое здоровье, развитие системы медицинского страхования. От представителей молодежи перед активом области выступил студент Павлодарского государственного педагогического института Ян Муравский, который предложил уже конкретные идеи по реализации Послания Президента. - В пятом пункте нынешнего Послания Президент дает поручение о создании президентского кадрового корпуса, который позволит подготовить квалифицированный политический класс управленцев. Я являюсь выпускником молодежного кадрового резерва 2011 года, и я понимаю важность и значимость этого пути, поэтому от имени молодежи нашего региона просим Вас, Ерлан Мухтарович, создать свой молодежный кадровый резерв в масштабах нашей области. Также в текущем году в Павлодаре планируется проведение Форума приграничного сотрудничества. Мы, в свою очередь, предлагаем одну из площадок провести под эгидой молодежных инновационных идей, где мы, молодые и креативные, сможем предложить и продемонстрировать свои лучшие идеи и предложения. Думаю, все это будет еще одним серьезным импульсом в молодежной политике Павлодарской области, - подытожил Ян Муравский.


2 февраля 2012 года

Послание Президента Республики Казахстан – Лидера Нации Н.А.Назарбаева народу Казахстана Продолжение, начало на стр. 1 Поручаю Правительству, Администрации Президента до конца первого полугодия 2012 года подготовить предложения по кандидатурам в президентский кадровый корпус. Специальная комиссия будет подбирать кандидатуры по критериям образования и профессионализма, высоким моральным качествам, инициативности и успешности работы на порученных участках. Они будут иметь зарплату, сопоставимую с бизнес-структурами, привязанную к динамике экономического развития страны. Они составят основу новой управленческой элиты, которой предстоит достойно вести наш Казахстан в ХXI веке. ШЕСТОЕ. Модернизация судебной и правоохранительной систем. Судьи должны вершить правосудие, только руководствуясь законом и своей совестью. Надо кардинально пересмотреть порядок формирования судейского корпуса. Необходимо законодательно ограничить возможность необоснованных решений апелляционных инстанций о возвращении дел на новое рассмотрение в нижестоящие суды. Всей судебной системе, начиная от Верховного Суда, требуется повысить свою ответственность и квалификацию и самим начать совершенствовать свою собственную работу. Нарушение судьями законов должно стать чрезвычайным событием, о котором должны знать все. Следует укреплять систему арбитражных и третейских судов. Надо завершить в текущем году разработку нового Уголовно - процессуального кодекса, законопроекта о частной детективной деятельности. Важный вопрос - качественное кадровое обновление правоохранительных и специальных органов. Ставлю задачу до 1 июля 2012 года провести переаттестацию всего их личного состава. Только после этого должны быть рассмотрены вопросы увеличения денежного довольствия и расширения соцпакета поддержки в отношении работников правоохранительной системы, а также их технического оснащения. Для усиления борьбы с транснациональной организованной преступностью в Едином экономическом пространстве считаю, что назрел вопрос о создании, по примеру Интерпола, Евразпола - Евразийской полиции. Поручаю Правительству выработать и направить нашим партнерам по ЕЭП соответствующие предложения. Один из важных вопросов модернизации – решительная борьба с коррупцией. Наши действия в этом направлении заметно снизили уровень коррупционности в госаппарате. Это отмечают международные эксперты. Но нам необходимо выработать новую стратегию борьбы с коррупцией. Нужно не только выявлять и привлекать к суду взяточников. Надо использовать новые правовые механизмы, информационные возможности, шире привлекать общество для предупреждения и профилактики коррупционных нарушений. Надо изучить и использовать опыт других стран. Необходимо переходить к декларированию не только доходов, но и расходов государственных служащих. Надо принять закон по этому вопросу. Поручаю Правительству в трехмесячный срок подготовить и представить Комплексную антикоррупционную программу. СЕДЬМОЕ. Качественный рост человеческого капитала в Казахстане. Это, прежде всего, образование и здравоохранение. В ходе модернизации системы образования нам важно осуществить следующие меры. Во-первых, внедрять в процесс обучения современные методики и технологии. Сегодня на основе международных стандартов успешно работают Назарбаев Университет и Интеллектуальные школы. Развивается сеть передовых учреждений профессионально-технического образования. Надо распространять их опыт на всю систему казахстанского образования, подтягивать к их уровню все образовательные учреждения. Во-вторых, важно повышать качество педагогического состава. Надо усилить стандарты базового педагогического образования, требования к повышению квалификации преподавателей школ и вузов. В каждом регионе должны действовать инте-

грированные центры повышения квалификации педагогов. В-третьих, надо создать независимую систему подтверждения квалификации. Государство не должно одновременно предоставлять образовательные услуги и оценивать их качество. Закончив медицинский институт, выпускник еще не становится врачом. Закончив политехнический вуз, выпускник еще не инженер. Ему придется доказать, что он является специалистом. Таков порядок во всем мире. Поручаю Правительству в текущем году создать в пилотном режиме ряд независимых Центров подтверждения квалификации на базе отраслевых ассоциаций в 1-2 сферах. В-четвертых, следует расширять доступность образования для молодежи через механизмы государственно - частного партнерства, субсидирование проезда и проживания молодёжи из сельской местности и малообеспеченных семей, развития сети общежитий. Важный вопрос – обеспечение возможности для работающей молодежи получать специальное образование без отрыва от работы. Множество людей сегодня мигрируют из села в город. Им тяжело устроиться на работу. Каждый молодой человек должен иметь возможность, не отрываясь от работы, получить профессию и образование. Министерству образования необходимо проработать этот вопрос. В-пятых, образование должно давать молодежи не только знания, но и умение их использовать в процессе социальной адаптации. Поручаю Правительству принять пятилетний Национальный план действий по развитию функциональной грамотности школьников. В-шестых, важно усилить воспитательный компонент процесса обучения. Патриотизм, нормы морали и нравственности, межнациональное согласие и толерантность, физическое и духовное развитие, законопослушание. Эти ценности должны прививаться во всех учебных заведениях, независимо от формы собственности. Одной из этих ценностей и главным преимуществом нашей страны является многонациональность и многоязычие. Государственным языком, согласно нашей Конституции, является казахский. Наравне с ним в государственных органах официально употребляется русский. Это нормы нашей Конституции, которые никому не позволено нарушать. Планомерное развитие казахского языка не будет происходить в ущерб русскому. Бізге мемлекеттің келешегі, болашақ дамуы үшін не керек? Ол үшін мемлекеттің ең негізгі сыртқы саясаты – көршілермен тату болуымыз керек. Онсыз мемлекеттің болашағы бұлыңғыр болады. Қазақ тілі, біздің мемлекеттік тіліміз өсіп-өркендеп келеді. 2020 жылға қарай мемлекеттік тілді меңгергендердің қатары 95 процентке дейін жететін болады. Еліміздегі барлық мектептер мен оқу орындарында қазақ тілінде оқыту үрдісі жүріп жатыр. Осының бəріне депутаттар мен мемлекеттік қызметтегілер өз үлестерін қосулары керек. Мəселені осылай шешу қажет. Поручаю Правительству разработать типовой Комплексный план по обеспечению знаний молодежью этих ценностей во всех образовательных учреждениях. У нас даже нет таких учебников, таких преподавателей, которые работают с молодежью именно по этим вопросам. Нашей молодежи это жизненно необходимо. Другим важным направлением повышения уровня человеческого потенциала являются повышение доступности и качества оказания медицинских услуг, продвижение здорового образа жизни. Сейчас реализуется Госпрограмма «Саламатты Қазақстан - 2015». Качественно развивается система здравоохранения. Достигнута хорошая динамика показателей здоровья народа. Увеличилась рождаемость и продолжительность жизни. В 1,7 раза снижен показатель смертности от болезней системы кровообращения. Мы этим системно занимаемся. Сейчас операции на сердечно-сосудистой системе проводятся не только в Астане, но и практически во всех областях Казахстана. В стране созданы передовые лечебно-диагностические комплексы, десятки центров по основным направлениям медицины, в том

числе новейшим, развивается транспортная медицина. У нас используются медицинские поезда, автотранспорт, медицинская авиация. Локомотивом модернизации казахстанского здравоохранения станет Госпиталь будущего в Астане. Теперь на первый план выходит вопрос снижения заболеваемости и смертности от онкологии. Поручаю Правительству в двухмесячный срок разработать Программу развития онкологической помощи в Казахстане, так же как мы это делали по вопросу сердечно-сосудистых заболеваний. Следует также проработать вопрос о создании на базе Национального медицинского холдинга мощного Национального научного онкологического центра в Астане. Правительству необходимо до 1 июля текущего года внести предложения по развитию системы здравоохранения с учётом внедрения механизмов солидарной ответственности граждан за своё здоровье. Человек должен понимать, что ему не выгодно болеть. У нас бесплатное здравоохранение, но будущее – за страхованием в медицине, как это сейчас делается в пенсионных фондах. Сам человек несет ответственность, его работодатель и государство. Чем хуже здоровье у человека, тем меньше его будут страховать, чем лучше – тем больше будет сумма страховки. Сейчас люди выбирают те лечебные учреждения, где лучше медицинское обслуживание. Они определились с этим вопросом, теперь нужно продвигаться дальше. Поручаю акимам решить вопрос о расширении доступности спортивной инфраструктуры для массового занятия населением физической культурой и спортом. В последние годы построено много спортивных объектов – и в Астане, и в областях. Жалуются, что в них ни детям, ни взрослым невозможно попасть. Все эти спортивные сооружения нужно сделать доступными. Пусть люди занимаются спортом. ВОСЬМОЕ. Совершенствование пенсионной системы. Казахстан первым на постсоветском пространстве успешно внедрил накопительную систему. Число вкладчиков насчитывает 8 миллионов человек. Объём накоплений превышает 17 миллиардов долларов. В то же время сегодня вкладчики не имеют возможности влиять на инвестиционную политику пенсионных фондов. Поэтому и относятся к пенсионным отчислениям как к оброку. А руководство отдельных пенсионных фондов распоряжается ими как своими собственными и обслуживает интересы акционеров, нередко покрывая их расходы. Правительству совместно с Национальным банком до конца первого полугодия необходимо выработать предложения по совершенствованию пенсионной системы. ДЕВЯТОЕ. Индустриально-инновационные проекты. Социальная значимость проектов в рамках индустриально - инновационного развития абсолютна. Эта программа остаётся главным ориентиром модернизации экономики. Все госорганы должны считать эту работу своей основной заботой. Только в прошлом году введено в эксплуатацию 288 проектов на сумму более 970-ти миллиардов тенге. В результате создано более 30 тысяч постоянных качественных рабочих мест. Мы продолжаем формировать и развивать передовые кластеры нашей экономики. Темпы этой работы не должны снижаться. Поручаю Правительству предусмотреть необходимые средства для развития инфраструктуры инновационных кластеров. Уважаемые казахстанцы! Я сегодня хочу объявить о старте новых грандиозных проектов в сфере высокого передела наших сырьевых ресурсов и инфраструктуры, которая будет обслуживать этот передел. Первое. Для решения проблемы энергодефицита и освобождения от энергозависимости южных регионов поручаю Правительству обеспечить в текущем году начало строительства первого модуля Балхашской ТЭС мощностью 1320 мегаватт, стоимостью 2,3 миллиарда долларов. Это очень важно. Бурно развивающийся южный регион имеет дефицит по электроэнергии. Мы не долж-

ны ни от кого зависеть. Этот вопрос решает очень многое. Все вопросы по Балхашской ТЭС решены. Необходимо ускорить и начать эту работу. Важное значение имеет завершение строительства казахстанского участка международного автомобильного коридора «Западная Европа - Западный Китай». Это действительно народная стройка века. Где еще за три года было построено 2700 км качественной автомобильной дороги? Мы должны в следующем году эту работу закончить. Важно приступить к строительству двух новых железнодорожных линий - ЖезказганБейнеу протяженностью 1200 километров и Аркалык-Шубарколь. Эти проекты придадут мощный импульс развитию Жезгазган - Аркалыкского региона. Второе. Поручаю Правительству продолжить проект по созданию производства комплексных минеральных удобрений в Жамбылской области стоимостью около 2-х миллиардов долларов. Эти удобрения нужны для сельского хозяйства. Проект даст возможность поднять экономику Жамбылской области и юга в целом. Третье. Необходимо обеспечить создание комплекса глубокой переработки нефти на Атырауском НПЗ стоимостью 1,7 миллиарда долларов, что увеличит выпуск бензина почти в 3 раза – до 1,7 миллиона тонн, а дизтоплива – до 1,4 миллиона тонн и обеспечить Казахстан этими видами топлива. Четвертое. Следует обеспечить вывод на проектную мощность Атырауского газохимического комплекса стоимостью 6,3 миллиарда долларов, что предполагает ежегодный выпуск 500 тысяч тонн пропилена и 800 тысяч тонн полиэтилена. Такой продукции мы в Казахстане еще не производили. Пятое. Надо завершить проектирование и приступить к строительству газоперерабатывающего завода мощностью 5 миллиардов кубических метров в год на Карачаганакском месторождении. Шестое. Поручаю Правительству запланировать и приступить к реализации трубопроводной системы, которая обеспечит газификацию центрального региона страны, включая столицу. Это капиталоемкая, важная работа. Мы должны это сделать, чтобы уйти от зависимости по газу. Казахстан – страна, добывающая нефть и газ. Мы обязаны газифицировать нашу страну. По многим из этих проектов решены все вопросы инвестирования, а по другим надо решать. Вношу предложение Правительству и Парламенту пересмотреть бюджет, чтобы выделить необходимые средства для реализации вышеназванных проектов. Нам придется позаимствовать кредиты у Национального фонда на осуществление проектов. Я считаю, что это правильно. Эти деньги будем вкладывать в собственную экономику. Все эти проекты совершенно изменят облик нашей экономики, нашей страны. Всё сказанное выше будет нашим ответом на возможные кризисы в мире. Мы превращаем весь Казахстан в гигантскую стройплощадку и создаём десятки тысяч рабочих мест. Вокруг жилищного строительства, строительства крупных предприятий будут развиваться строительная индустрия, металлургия, обрабатывающая промышленность. Создаются многочисленные возможности для появления новых, молодых бизнесменов. Они не должны упустить такой шанс. Для контроля за расходованием средств поручаю создать специальную комиссию по аналогии с комиссией, которая четко и эффективно работала в период кризиса 20082009 годов и доказала свою эффективность. Подчеркиваю, что все эти проекты мы начнем уже в этом году. Правительству необходимо укреплять казахстанскую инновационную систему. Важно увеличить бюджетные расходы на финансирование перспективных научных исследований через выделение инновационных грантов. Новый закон «О науке» закладывает основу для системной государственной поддержки науки. Необходимо поддержать отечественных ученых. Вокруг Назарбаев Университета должен сложиться инновационно - интеллектуальный кластер, способствующий трансферту и созданию


2 февраля 2012 года новых технологий. Создавая высокотехнологичные предприятия в Астане, мы будем распространять этот опыт на другие научнообразовательные центры Казахстана. Законодательная основа у нас есть. Это принятый по моему поручению новый закон «О государственной поддержке индустриально - инновационной деятельности». На его основе надо наращивать инновационный потенциал взаимодействия государства, бизнеса и науки. Поручаю Правительству разработать законопроект, предусматривающий внедрение новых форм государственно - частного партнерства. Одним из важных вопросов текущего развития является диверсификация потоков прямых иностранных инвестиций в экономику Казахстана. Их нужно направлять в перспективные отрасли, например, сферу туризма. В развитых странах на долю туристического кластера приходится до 10-ти процентов ВВП. У нас - менее 1 процента. Надо изучить в целом по стране точки роста туризма, их немало. В связи с этим важным проектом должно стать развитие горнолыжных курортов мирового уровня близ Алматы. Эксперты считают, что один турист, который посещает горнолыжный курорт, тратит в 6 раз больше, чем во время поездки на море. Это очень выгодно для государства. Поручаю Правительству разработать системный план развития этой уникальной зоны, а также Бурабайской курортной зоны в Акмолинской области. Как вы знаете, моя особая забота – это укрепление делового и инвестиционного климата. В Казахстане успешно реализуется «Дорожная карта бизнеса - 2020». Уже многие казахстанцы убедились в ее эффективности. Поручаю Правительству внести в неё изменения, касающиеся дополнительных мер поддержки начинающих и молодых бизнесменов, внедряющих инновации. Сегодня надо продолжать работу по декриминализации финансово-экономических правонарушений, в том числе налоговых. Таможенному и налоговому комитетам, финансовой полиции надо быть последовательными в своих действиях, применении правовых норм, в том числе в вопросе о двойном налогообложении. Защита прав и поддержка отечественных и иностранных инвесторов, предсказуемость законодательства и транспарентность должны стать основой делового инвестиционного климата в Казахстане. Я настоятельно требую, чтобы наши чиновники всячески содействовали инвесторам, а не чинили препятствия. Мы должны укреплять механизм проведения регулярных консультаций с отечественными и иностранными инвесторами в процессе разработки проектов нормативных правовых актов. Надо создать Национальные контактные центры по разработке и реализации стратегий стимулирования соблюдения предприятиями принципов ответственного ведения бизнеса. В 2012 году должны завершиться переговоры о вступлении Казахстана в ВТО. Это на порядок повысит инвестиционную привлекательность нашей экономики. ДЕСЯТОЕ. Развитие сельского хозяйства. Аграрный сектор Казахстана обладает большими экспортными возможностями и высоким потенциалом для внедрения инноваций. Потребность в продовольствии с каждым годом в мире будет возрастать. Эту возможность нам упускать нельзя. Государство оказывает огромную помощь сельскому хозяйству. Нам следует разработать и внедрить государственную систему гарантирования и страхования займов для снижения рисков частных инвестиций в аграрное производство. Необходимо найти альтернативные пути для расширения доступа фермеров к финансированию. Поручаю Правительству разработать и внедрить механизм государственной поддержки розничной торговли без посредников. Государству необходимо организовать и структурировать зерновую отрасль, создать единый зерновой холдинг. Необходимо активизировать реализацию проекта по развитию экспортного потенциала производства мяса. Поручаю Правительству обеспечить разработку программ по развитию других отраслей животноводства, в том числе овцеводства, а также кормопроизводства и отгонного животноводства. Уважаемые казахстанцы! Сегодня всему миру и каждому государству важно найти ответы на мощные глобальные и внутренние вызовы. Выполнив задачи по десяти направлениям социально - экономической модернизации, мы укрепим экономику, сделаем стабильным наше общество, повысим благосостояние нашего народа.

В то же время Казахстан как достойный участник мировой политики продолжит активное участие в определении путей укрепления мира и безопасности. Мы выдвинули инициативы по ядерной безопасности, принятию Всеобщей декларации безъядерного мира. В марте текущего года на Глобальном саммите по вопросам ядерной безопасности в Сеуле они будут конкретизированы и дополнены. Важное значение будет иметь Астанинский экономический форум в этом году, на котором, надеюсь, будет обсуждаться наша идея «G global» по выходу из мирового кризиса. Также в нынешнем году в Астане пройдет IV Съезд лидеров мировых и традиционных религий, ставший важной площадкой международного межконфессионального диалога. Мы должны приложить все усилия для реализации провозглашенной Казахстаном Глобальной энергоэкологической стратегии. Мы продолжим работу по осуществлению Астанинской инициативы «Зеленый мост», направленной на трансферт «зеленых» технологий. Внешнеполитические предложения Казахстана получили поддержку у мировой общественности. В них - суть нашей внешнеполитической стратегии на десятилетия вперед. Мы будем продолжать нашу сбалансированную внешнюю политику, взаимодействуя не только с Западом, но и государствами Азии. В этом году исполнится 20-лет моей инициативе о созыве Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии. В текущем году мы должны достойно завершить председательство в Организации исламского сотрудничества, Организации Договора о коллективной безопасности. В 2012 году Астана является культурной столицей СНГ и тюркского мира. Надо достойно провести эти мероприятия. Мы отвечаем на глобальные вызовы ХХI века углублением евразийской интеграции. Мы вместе с Россией и Беларусью сформировали Единое экономическое пространство, идём к созданию Евразийского экономического союза. Это важный фактор общерегиональной стабильности, повышения конкурентоспособности наших экономик. Мы готовы поддержать стремление других государств СНГ присоединиться к евразийской интеграции. Уважаемые соотечественники! Социальная модернизация - это центральный вопрос деятельности нового Парламента и Правительства, всех ответственных сил Казахстана – партий, общественных объединений, творческих и профессиональных союзов, средств массовой информации, всех патриотов нашей страны. Тем более я попытался учесть конструктивные предложения всех партий, принявших участие на последних выборах в Мажилис. Мы должны объединить все силы на благо Родины. Нам предстоит проделать большую работу. Призываю всех казахстанцев принять самое активное участие в работе по достижению всех обозначенных задач! Дорогие друзья! Работа предстоит огромная, напряженная и трудная, но интересная для всех, и для простых людей, и для Правительства, Парламента, в целом - для государства. Не ставя таких больших целей, мы не можем развиваться. Мы всегда делали то, что говорили. Все наши планы, программы мы выполняли. Сейчас предстоит напряженная работа. Мир таков, таково положение. Таков сегодняшний вызов. Давайте призовем всех казахстанцев и мобилизуем себя на выполнения этих грандиозных задач, которые улучшат жизнь всех казахстанцев! Қадірлі отандастар! Қазір еліміз дамудың жаңа кезеңіне қадам басты. Біз бүгінде бəсекеге қабілетті, əлеуеті зор, экономикасы қуатты ел құрудамыз. Біз бұдан бұрын да биік белестерді бағындырдық. Оны біз 20 жылдықта айттық. Сондықтан, мақсатқа жету біздің қолымыздан келеді. Біз оған жетудің жолдарын жақсы білеміз. Ол үшін қажетті ресурстар бүгін мемлекетте жеткілікті. Біздің міндетіміз – айқын, алған бағытымыз дұрыс деп санаймын. Бұл жолда біз үшін ең бастысы – тəуелсіз Қазақстанның тұтастығы мен тұрақтылығы. Дана халқымызда «Игілік басы – ынтымақ» деген қанатты сөз бар. Ендеше, тəуелсіздігіміз баянды, тұтастығымыз берік, елдігіміз мəңгі болсын, ағайын! Осы мерейлі белесте баршаңызға мол табыстар тілеймін! Назарларыңызға рахмет! Астана, 27 января 2012 года

Наталья ГРИГОРЬЕВА,

учитель физики СОШ №34 инновационного типа г. Павлодара, победительница конкурса «Лучший учитель г. Павлодара 2011 года»: В своём нынешнем Послании народу Казахстана Глава государства предложил ряд очень важных мер для проведения дальнейшей м од е р н и з а ц и и отечественной системы образования. В настоящее время происходит переосмысление подходов в организации учебно-воспитательного процесса, структурирования содержания образования, отказа от некоторых устоявшихся стереотипов и традиций. Овладение новыми технологиями при освоении учительской профессии в условиях технологизации и рыночных отношений становится приоритетным. И это, несомненно, поможет повысить уровень подготовки кадров. Ведь главное для учителя – быть интересным ученику, а этого нельзя добиться без постоянного самосовершенствования, чтобы быть востребованным здесь и сейчас. Очень радует то, что большое внимание уделяется молодёжи из сельской местности. Тем самым многие талантливые ребята смогут проявить себя. Доступность образования для молодежи – это не что иное, как разумное инвестирование в наше будущее, гарантия устойчивого развития страны в 21 веке. Большую роль в привлечении молодёжи в нашу профессию, как мне кажется, должна сыграть программа «Доступное жильё - 2020», объявленная Президентом в своём Послании и согласно которой существенно увеличится количество строящегося жилья. А если бы педагоги могли получать арендное жильё, которое впоследствии, по истечении определенного срока работы в сфере образования, переходило бы в их собственность, то мы смогли бы обеспечить большой приток перспективной молодёжи в наши школы.

Джафар МАХМУДОВ,

председатель общественного объединения «Азербайджанское общество«Ватан»: В своём Послании народу Казахстана Президент затронул все стороны социальной м од е р н и з а ц и и . В числе десяти направлений модернизации он не случайно первым назвал занятость. Если наши люди будут иметь стабильную работу, достойный заработок, они смогут обеспечивать свои семьи, и в стране будет мир и стабильность. Это очень важная задача. Отмечу и развитие социальных программ в сфере медицины и образования, призванных значительно улучшить жизнь казахстанцев. То, как много делается в социальном плане в нашей стране, мы можем видеть на примере нашей области: сколько у нас появилось новых медицинских учреждений, детских садов. А главное, как увеличилось их материально-техническое снабжение. Теперь и наши врачи могут делать то, что раньше могли делать только в столице. Отрадно, что без внимания Главы государства не осталась и борьба с коррупцией. Конечно, в последнее время коррупция сократилась, однако кое-где она все еще существует, и с ней надо бороться. Работа нам всем предстоит большая, трудная, но необходимая, чтобы мы все могли жить ещё лучше в нашей процветающей стране.

Алена МАКАРОВА,

жительница села Мичурино, начинающий предприниматель: - В Послании Президента лично мне особенно по душе тот раздел, где говорится о занятости населения. У нас с мужем шестеро детей, поэтому программа занятости для нас очень важна: чтобы детей поднимать, себя реализовывать. В селе Мичурино наша семья проживает с 2003-го года. У нас свое подсобное хозяйство, одно время открывали свой магазин, этим и жили. Сейчас мой муж работает в Павлодаре, на «Каустике», а я занимаюсь воспитанием детей. Я очень рада, что в прошлом году мы попали в государственную программу «Занятость 2020». По программе поддержки предпринимательства я, относящаяся к категории незанятого населения, получила кредит на сумму три миллиона тенге. На эти деньги мы собираемся открыть свой сварочно-кузнечный цех по изготовлению железных дверей, решеток, котлов отопления и прочего. Весной, как только сойдет снег, мы начнем строиться, закупим оборудование и запустим собственное производство. Мы просчитали: наши изделия будут востребованы – и здесь, на селе, и даже в городе. Мой муж по специальности сварщик, дело это хорошо знает, так что все у нас должно получиться. Без государственной поддержки, без этого кредита у нас, конечно же, ничего бы этого не было, сами бы мы это дело не потянули. А кредит – он очень удобный, здесь мы свои силы взвесили и точно знаем, что выплатить его вполне реально. Если все получится, цех кованых изделий станет нашим семейным делом. Старший наш сын уже окончил Павлодарский бизнес-колледж, сейчас он работает и заочно учится в ИнЕУ, на экономиста. Мы с супругом рассчитываем, что в семейном нашем бизнесе сын станет «мозговым центром», а со временем туда придут и другие наши дети.

Дархан ЗАИРОВ,

председатель комитета по делам молодежи Павлодарского государственного педагогического института: Я, как представитель молодежи, хочу сказать, что те аспекты, которые упомянул в нынешнем Послании наш Президент, очень актуальны для нас. Особенно я отметил для себя такой важный для работающей молодежи момент, как доступность образования. Президент четко сказал, что молодые люди могут свободно и работать, и получать высшее образование, тогда как раньше при таком совмещении у молодых людей часто возникали проблемы с учебой. Теперь для студентов получение высшего образования будет построено таким образом, что учеба не будет идти в ущерб работе и наоборот. Очень хорошая прозвучала идея развивать в молодых людях чувство патриотизма, толерантности и уважительного отношения к законам, что мы всегда делали и будем делать. Еще в Послании Президента был упомянут очень важный вопрос, что с этого года сельской молодежи, которая получает высшее образование, будут выделяться дополнительные средства на проезд и жилье. Большой плюс этого в том, что теперь для сельской молодежи высшее образование станет более доступным. Ведь поступить в вуз это полдела, еще надо учиться, а на это нужны средства.


2 февраля 2012 года

Дорожная карта бизнеса

НАДО СООТВЕТСТВОВАТЬ ТРЕБОВАНИЯМ РЫНКА

ТОО «Группа Интер-II», известное под брендом «Пахомовские мельницы», объявило о проведении на своем предприятии масштабной модернизации производства. Благодаря этому будет значительно улучшена продукция мукомольной компании и повышена ее конкурентоспособность, что имеет особое значение в связи с образованием единого Таможенного союза трех государств. Ерсаин ЕРТЫСБАЕВ «Пахомовские мельницы» являются одним из крупнейших переработчиков зерна по Павлодарской области. На рынке продовольственных товаров ТОО появилось в 1997 году и сразу позиционировало свою продукцию как товар высокого качества. Компания, первая среди мукомольных предприятий Павлодарского региона, сделала акцент на продвижении товара высокого качества под собственной торговой маркой. С прошлого года на предприятии началась масштабная модернизация оборудования, так как в компании понимали, что с открытием единого Таможенного союза к нам в страну придут крупные производители мукомольной продукции стран-участниц ЕТС и надо повы-

Пульс региона

шать конкурентоспособность своего товара. По словам директора ТОО Сергея Рабкова, благодаря участию в программе «Дорожная карта бизнеса - 2020» ими по первому направлению было получено 35 млн. тенге, плюс своих средств столько же вложили. На эти деньги были увеличены производственные мощности (закуплено новое итальянское хлебопекарное оборудование марки TEKNO SOLUTION S.R.L.). Кстати, новая техника дала новые рабочие места в количестве порядка 20-ти. Главное, как отметил Сергей Рабков, они улучшили качество выпускаемой продукции, потому что в Таможенном союзе конкуренция становится жестче и надо со-

ответствовать требованиям рынка. Кроме того, приобретено 5 новых единиц автотранспорта, что позволило наладить оперативную доставку хлеба в детские сады, государственные учреждения. Ведь «Пахомовские мельницы» являются крупным поставщиком хлеба по социальной цене в Павлодарской области. Заключены договора по государственным закупкам хлеба и хлебобулочных изделий с более 100 контрагентами (63 ясли-сада, 20 больниц, 18 других учреждений). На данный момент здесь производят: печенья 20 наименований, макаронных изделий порядка 20 сортов и более 50-ти видов хлебобулочных изделий. На сегодняшний день продукция фирмы «Па-

Актуально!

В ПАВЛОДАРСКОЙ ОБЛАСТИ БРАКОВ СТАЛО БОЛЬШЕ

По итогам прошлого года число заключенных браков стало одним из рекордных за последние несколько лет. Так, в Павлодарской области в 2011 году более 13,5 тысячи человек связали себя узами брака, это на 600 браков больше, чем в предыдущем. В том числе в городе Павлодаре за этот период было заключено более трех тысяч браков. Анастасия БРЕЦ Как рассказала начальник отдела приходится на июль и август, - отмеЗАГС управления юстиции города Пав- чает Мараш Ахмединова. – Но в пролодара Мараш Ахмединова, за 20 лет шлом году был наплыв на сентябрь, независимости нашей страны в городе потому что мусульманский праздник Павлодаре зарегистрировано 52 800 Ураза был в августе, и обычно на этот браков. За этот же период у нас в горо- праздник браков регистрируется намноде появилось 92 655 детей. Получается, го меньше. В 2012 году Ураза выпадачто на каждую поженившуюся пару при- ет на июль, поэтому в этом месяце мы ожидаем меньшее количество браков. ходится по двое детишек. - Всего в 2011 году мы зарегистри- В самые «жаркие» для нас месяцы мы ровали 3712 браков, - говорит Мараш регистрируем до 60 пар в день. Еще популярно среди молодоженов Ахмединова. – Самой молодой паре прошлого года было 17 и 16 лет. У регистрироваться в день зеркальных нас в законе прописано, что брачный дат, так, в дату шести единиц в Павловозраст, как для мужчины, так и для даре было зарегистрировано 62 брака. женщины, установлен 18 лет. Но в ис- А вот на достаточно популярный среди ключительных случаях мы снижаем молодежи праздник всех влюбленных брачный возраст на два года. Для этого 14 февраля заявок на регистрацию пишут заявление о снижении брачного брака в этом году, как и в прошлом, не возраста родители несовершеннолет- поступало. Можно было предположить, них и сами брачующиеся. Мы выносим что февраль месяц короткий, а есть заключение по каждому такому об- поверье, что если в феврале женишьращению и только после этого прини- ся, то семейная жизнь будет недолгой. маем у них заявление на регистрацию Однако работники ЗАГСа отмечают, что брака. В основном так рано вступают нынешние молодожены стали менее сув брак из-за беременности невесты, и еверными, чем десять лет назад. - Раньше люди не хотели жениться в этот случай был таковым. Самому взрослому жениху прошлого феврале, потому что месяц короткий, года был 71 год, а самой взрослой не- или в мае, так как всю жизнь маяться, весте – 77 лет. И это не самый большой то сейчас этого нет, - говорит Мараш возраст брачующихся, самый высоко- Ахмединова. - Наоборот, люди охотно возрастный жених вступал в брак в 2010 регистрируются в эти месяцы, конечно, не так, как летом, но все равно пар, году, на тот момент ему было 85 лет. - Самое популярное время года у вступающих в брак, в это время предомолодоженов - лето, самый пик браков статочно.

Спорт

хомовские мельницы» пользуется спросом среди региональных, республиканских и международных потребителей. Несмотря на то, что во многих этих городах имеются собственные хорошие производители мукомольных изделий.

АДМИНИСТРАТИВНЫХ БАРЬЕРОВ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТАЛО МЕНЬШЕ

С 1 февраля в Казахстане будет отменено требование о регулярном получении санитарных паспортов на транспортные средства и объекты санитарно-эпидемиологического надзора. А оформление допуска к работе в личных медицинских книжках и прохождение санитарного минимума для людей, работающих в сфере обслуживания, передаются в конкурентную среду. Об этом сообщила заместитель директора ДКГСЭН по Павлодарской области Сауле Шарипова. Анастасия БРЕЦ Как пояснила Сауле Шарипова, в целях снижения административных барьеров и упрощения разрешительных процедур с 1 февраля 2012 года отменяются требования по получению санитарных паспортов на транспортные средства и объекты санитарно-эпидемиологического надзора. Раньше санитарные паспорта на транспорт выдавались предпринимателям на год, а на объекты санэпиднадзора - магазины, кулинарные, колбасные цеха и т. д. - на два года. Естественно, документы нужно было регулярно обновлять. Прежде всего, речь идет о тех, кто делает свой бизнес в сфере производства и продажи продуктов питания. Хотя санитарные паспорта требовалось получать и на автомобили, которые, например, перевозят медикаменты, и на транспорт, предназначенный для перевозки продуктов питания и людей. Выдавались они по итогам определенной процедуры: предприниматель обращался в санслужбу с заявлением, выступая при этом инициатором проверки. Ею становилось обследование специалистами санэпидуправления той же машины, кулинарного цеха или магазина. Проведение при такой проверке лабораторно-инструментальных исследований оплачивал сам заявитель. Составлялся акт обследования. Санпаспорт выдавался обязательно вместе с санитарно-эпидемиологическим заключением. Теперь паспортов не будет вовсе, а заключения станут бессрочными. Хотя тому, у кого заключения на сегодняшний день нет, его следует получить.

- Хочется особо отметить, что в связи с отменой санитарных паспортов возрастает ответственность индивидуальных предпринимателей за санитарно-эпидемиологическую безопасность объектов и транспортных средств, - подчеркивает Сауле Шарипова. – Предприниматели должны понимать, что от них зависит безопасность других, какая на них лежит большая ответственность. Также с 1 февраля вводится и новый порядок оформления санитарных книжек. Теперь допуск к работе в личных медицинских книжках и прохождение санитарного минимума для людей, работающих в сфере обслуживания, передаются в конкурентную среду. - Ранее оформление допуска к работе в личных медицинских книжках и аттестация декретированной группы населения осуществлялась нами, - говорит Сауле Шарипова. – Сейчас допуск к работе будет проводиться специалистами организаций здравоохранения, имеющих лицензию на экспертизу временной нетрудоспособности и профессиональной пригодности. Данные изменения предъявляют высокие требования к организациям, оказывающим данный вид услуг, повышают ответственность за качество и достоверность. При этом, как отмечают санитарные врачи, контроль за оказанными услугами остается за органами государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

В ПАВЛОДАРЕ ДАН СТАРТ РЕСПУБЛИКАНСКОМУ ТУРНИРУ Четыре года подряд в Павлодарской области проводятся турниры по игре на бильярде среди работников СМИ. И этот год не стал исключением, но в этот раз организаторы решили бросить вызов всем журналистам республики, увлекающимся этим видом спорта. Ерсаин ЕРТЫСБАЕВ

Первый отборочный турнир под названием «Кубок Павлодара» прошел в стенах уютного кафе с бильярдным клубом «Camelot», где гости по достоинству оценили новенькие игровые столы и радушный прием хозяев заведения. - Мы очень благодарны администрации «Camelot», - говорит Алим Исин, заместитель директора об-

щественного фонда «Maximum+», организатора мероприятия. - При поиске зала для проведения турнира мы обращали в первую очередь внимание на комфортабельность и удобное место расположения «Camelot» подошел по всем параметрам. Также мы благодарим и наших партнеров – «Beeline» и «Банк Центркредит», которые на протяже-

нии пяти лет помогают нам в проведении этих состязаний. Кстати, как и в прошлый год, благодаря технологии 3G от «Beeline», нам снова удалось провести трансляцию турнира в режиме реального времени. Любой желающий мог посмотреть на игру павлодарских журналистов на сайте Павлодар-онлайн. О том, что участники турнира

основательно подготовились к бильярдным баталиям, говорит продолжительность самого турнира – журналисты выявляли лучших в течение почти восьми часов! В итоге первое место в упорной борьбе завоевал Махаббат Камесхан, главный редактор областного радио. Махаббат верит в мастерство команды, которая будет состоять из

нынешних призеров и представлять Павлодарский регион на республиканском чемпионате. - У нас есть время подготовиться, и мы сделаем все, чтобы не подвести нашу область. Тем более что сегодняшняя победа добавила уверенности в своих силах, – говорит победитель турнира.


2 февраля 2012 года

Гость номера

У ПРИРОДЫ НЕТ ПЛОХОЙ ПОГОДЫ? ИНТЕРВЬЮ С ВЕДУЩИМ СИНОПТИКОМ

Кого пригласить в гости на этот раз, нам подсказала сама матушка природа. Понедельник, 30-е января, выдался страшно холодным, так что я практически с утра пораньше созвонилась с ДГП «Павлодарский Центр гидрометеорологии» и напросилась на беседу к его специалистам. В качестве консультанта мне предоставили начальника производственного отдела (по специальности инженерсиноптик) Галину Шпак. Наталья ДВОРЯНИНОВА ОПАСНЫЕ ЯВЛЕНИЯ - Галина Владимировна, предлагаю поговорить о том, насколько сегодняшняя погода аномальная или же она, с точки зрения специалистов, вполне нормальная? - Сегодня, 30-го января, в областном центре зафиксировано 39 градусов мороза, а по области температура воздуха местами доходила до минус 45 градусов. - И где же такое было?! - В Чалдае. Средняя температура по области у нас составила 37-39 гра-

дусов, на фоне этого, как я уже сказала, было и 45. - Если ссылаться на интернет, такая погода простоит у нас всю неделю… - Да, до конца недели продержится очень холодная погода, это связано с обширным холодным антициклоном. В ближайшие три дня температура воздуха ночью будет достигать 37-42 градусов, а местами и до 45. - Вы об этом заранее кого-то предупреждали? - Естественно. Мы в обязательном порядке оповещаем органы власти, которые получают от нас прогноз погоды ежедневно. А сейчас мы, помимо этого, передали им предупреждение об опасном явлении погоды. Эту информацию мы передали и в управление по ЧС, так что население города и области информировано о наступивших и ожидаемых низких температурах воздуха. - А что означает ОЯ и СГЯ? - ОЯ и СГЯ - это опасные явления погоды, которые, достигнув определенных критериев, могут нанести значительный ущерб отраслям экономики государства, вызвать стихийные бедствия или чрезвычайную ситуацию и представляют угрозу безопасности людей, например, температура воздуха 40 градусов – это критерий ОЯ, а если вдруг будет 45 градусов мороза и ниже, тогда это уже будет стихийное гидрометеорологическое явление. - В таком случае «жизнь остановится»? - Тогда прекращаются уже многие работы. По линии ЧС 45 градусов мороза – ситуация серьезная, они уже свои определенные меры принимают. Впрочем, уже сейчас, при 39 ниже нуля в городе, все дороги закрыты, никто за пределы города не выезжает. ПРОГНОЗ НЕ СТАТИЧЕН - Давайте поговорим о том, где же современному человеку брать достоверную информацию о погоде. Когда я сегодня с утра позвонила в справочную Казахтелекома, на номер 118, чтобы уточнить телефон вашей службы, мне там так прямо и заявили: дескать, можете даже туда не звонить, там вам сведений о погоде не дадут. И милостиво переадресовали меня на другой номер – на 169, на платную службу. - У нас здесь есть дежурные синоптик и оператор связи. Так вот этот синоптик должен составить прогноз погоды и обслужить данной информацией потребителей, с которыми у нас договора. В этом плане мы сотрудничаем и со справочной службой 169 АО «Казахтелеком». Мы достаточно давно с ними работаем, заключили соответствующий договор, и они взяли это в свою

обязанность – сообщать абоненту погоду. Здесь же можно получить сведения об отмене учебных занятий. Помимо Павлодарской области, на справочной 169 есть информация о погоде еще по десяти регионам и метеостанциям. Мы также передаем сведения о погоде на местное радио, они владеют прогнозом погоды уже на шесть часов утра. Кроме того, в интернете есть сайт Казгидромета, где можно найти всю информацию о погоде, любой пользователь может получить ее совершенно бесплатно.

таких жутких морозов у нас не было? - Начало января прошлого было холодным: 40 градусов, правда, не было, но в районе 38 температура воздуха была, я имею в виду непосредственно Павлодар. Потом было некоторое ослабление морозов, а с 17-го по 26-е января также было холодно. И в этом году понижение температуры началось, в принципе, также с 17-го января, несколько дней в областном центре было 35-37 градусов. - Традиционные Крещенские морозы?

- Да. Затем, помните, чуть-чуть потеплело, градусов на пять-десять. И вот сейчас у нас, так получается, самый холод. Приходится он на конец января и продлится до пятого февраля. То есть вся неделя, как мы в начале беседы уже говорили, будет холодной. Наверное, будут какие-то новые температурные рекорды, я так думаю. - На основании чего делаете такие выводы? У меня от этих Ваших предположений прямо-таки мороз по коже… - Мы ведем наблюдения с 1936-го года.

- В таком случае откуда берется недостоверная информация о погоде, которую выдают за правду некоторые телеканалы? - Прогноз погоды ведь не статичен. А отдельные СМИ берут информацию блоком, сразу на всю неделю и потом ежедневно это выдают. Глупо, конечно. Атмосфера-то у нас постоянно в движении! Поэтому когда нас обвиняют в том, что мы, допустим, на три дня вперед предсказали погоду неверную… Все, что можем, мы делаем. То, какая на данный момент у нас есть информация (карты, спутники), на ее основе мы и составляем прогноз погоды. С сегодняшней точки зрения, он у нас, этот самый прогноз, идеален. То есть все необходимые параметры в нем учтены. АНОМАЛЬНО, НО ЕЩЕ НЕ РЕКОРД - Существуют ли ситуации, когда предсказывать погоду легче, а когда сложнее? - Когда воздушная масса стационарная, скажем так, малоподвижная, тогда и предсказывать намного проще, даже на длительный период. Когда же ситуация нестабильная, идет частая смена барических образований – циклонов, антициклонов, тогда очень сложно уследить. Возьмем такой пример. Иногда циклон образуется у самой поверхности земли, он очень подвижен, внутри него большие контрасты возникают – и температуры, и давления, так что на картах такого проследить невозможно: этого просто не видно. Штормы, ураганы, бывает, прошмыгнут, и на синоптической карте не всегда вовремя заметишь! А локальные явления на картах вообще не видны. То есть нужно иметь достаточно серьезное техническое оснащение – радиолокационное оборудование и так далее. - У вас, как я понимаю, ничего такого нет? - Что скрывать: 21-й век на дворе, а мы сидим с тем, что заимели еще в 20-м веке. Давно назрела необходимость в полном перевооружении. - Надеюсь, эту информацию услышат те, кто должен услышать. Ну, а пока вернемся в день вчерашний: сравним нынешний январь с январем 2011-го года. Если мне не изменяет память, год назад

Сегодня абсолютного температурного минимума для января – 45 градусов мороза в городе – мы еще не достигли. - А нечто подобное в наших краях вообще-то бывало? - У нас самыми холодными считаются зимы шестьдесят девятого и семьдесят второго годов. Тогда практически на протяжении всего января ночные температуры были ниже сорока градусов. А также был зафиксирован минимум – 45 градусов, и это в Павлодаре! Вот так вот. Если говорить о последних годах, то сравнительно холодной была зима 2010-го года. Тогда у нас в январе отмечалось 44 градуса. И среднемесячная температура была ниже нормы на 15 градусов. - А сейчас? - Сейчас наша среднесуточная температура ниже нормы на 12-15 градусов. - То есть до рекордно холодных шестьдесят девятого и семьдесят второго нам осталось всего ничего? - Да, но абсолютного минимума в виде 45 градусов у нас пока что нет. Соглашусь: 45 мороза – это аномально холодно. Только и этот показатель не считается какой-то критической отметкой, потому как не является для наших мест температурным рекордом. ХОЛОД ОБШИРНЫЙ - Не порадуете: когда же нам ждать ослабления жутких этих морозов? - Мы больше чем на пять-шесть дней прогноз погоды составить не можем. Есть, конечно, долгосрочные прогнозы, которые

делаются на месяц, но они носят консультативный характер. В долгосрочных прогнозах прослеживается тенденция – в них обычно на три-пять дней погода может сдвигаться. Поэтому на них мы сейчас ориентироваться не будем. У нас есть карты ГРИД, которые даются на пять дней. По ним мы и составляем точный прогноз погоды – на пять-шесть дней максимум. - Ну, хоть как-то нас обнадежьте! «Пообещайте» теплый февраль… - В среднем у нас февраль будет в пределах нормы. Правда, первая декада будет холодной – 30-35 градусов. А все потому, что сейчас, в конце января - начале февраля, слишком холодно. Причем этому холоду подвержена большая территория: вся центральная Сибирь, весь Урал, вся центральная Россия – там сегодня тоже до 30 мороза. - Коль уж такое дело, расскажите, пожалуйста, подробнее об этом антициклоне, принесшем нам такую стужу. - Сейчас идет обширный антициклон. До этого у нас сибирский антициклон стоял, теперь к нему добавился еще и полярный холод. И этот антициклон занимает сейчас обширную территорию – от северной Европы до восточных границ России. В зоне мощного антициклона, арктического холода оказалась и наша республика, особенно холодно в эти дни в Восточном Казахстане. ТУМАН РАДИАЦИОННЫЙ - У нынешних морозов есть какая-то своя особенность? - Арктическое вторжение холодного воздуха плюс этот мощный антициклон дают ночное радиационное выхолаживание. - И как, интересно знать, это проявляется? - Если мы наблюдаем туман, то туман этот имеет происхождение радиационное. Радиационное выхолаживание здесь у нас сильное идет. Это явление возникает при отсутствии облачности в антициклоне при низких температурах. - Да?! А люди связывают наличие густого тумана с Иртышом. К примеру, в понедельник в районе Телецентра тумана не наблюдалось, а чем ближе к берегу, тем хуже была видимость. - Туман наблюдался на территории практически всей области, так что не только с Иртышом это связано. - Галина Владимировна, при слове «радиация» мы сразу же начинаем опасаться за свое здоровье. Вы не доктор, и всетаки скажите: этот радиационный туман скажется на нашем самочувствии? - Тихая, маловетреная погода, туман – все это ухудшает экологическую обстановку, так как всевозможные выбросы, загрязнения задерживаются в воздухе. - Что же делать? - Особенно это вредно для людей метеозависимых: у них может повышаться давление, ухудшаться общее состояние. Им, во избежание каких бы то ни было негативных последствий, рекомендуется следить за своим давлением, измерять его по нескольку раз в день и ограничить пребывание на улице. - А всем остальным что-нибудь посоветуете? - Также не выходить на улицу без крайней необходимости. Одеваться по возможности теплее, укутываться шарфом, стараясь закрыть открытые участки кожи, чтобы не допустить обморожения. - Спасибо за информацию!


2 февраля 2012 года

Уважаемые читатели! «Регион NEXT. Я - молодой!» - это рупор для молодежи. Здесь вы можете узнать о том, что волнует и радует современных молодых людей, высказать свое мнение и даже стать нашим автором. Пишите нам на почту regionnext@mail.ru!

Пусть меня научат!

В народе есть поговорка: «Ничему стоящему научить нельзя, можно только научиться». Для молодых людей от 18 до 29 лет, имеющих подлинное желание овладеть качественным и конкурентоспособным образованием, открыты все дороги не только в отечественные вузы, но и в учебные заведения Америки и Европы. Студенты и абитуриенты Казахстана обладают реальными возможностями поехать на учебу за границу. Главное в этом деле – иметь способности, тягу к знаниям и смелость для принятия решений. Большая часть молодежи при выборе вуза изначально ограничивает себя казахстанскими учреждениями, порой вовсе не задумываясь о зарубежных кузницах профессиональных кадров. А зря. Зачастую парни и девушки даже не пытаются подать заявку на грант в заграничный вуз, не веря в свои силы или элементарно не подозревая о проводимых конкурсах и существующих льготах. С неуверенностью в себе каждый должен справиться сам, а вот информацию о программах, покрывающих проживание в чужой стране, перелет и оплату учебы, найти большого труда не составляет. Начать поиски можно при помощи интернета и, обнаружив подходящие варианты, побеседовать с контактным лицом понравившегося проекта. На сайте www.ZUBBR.kz только за декабрь 2011 года было опубликовано больше двадцати объявлений о различных стипен-

диях и грантах на обучение практически во всех уголках мира. Здесь можно узнать о том, как получить бесплатное образование во Франции, Японии, Америке, Венгрии, Польше, Австралии, Нидерландах, Чехии, Финляндии, Швейцарии и других странах. А также найти сведения об именных стипендиях, конкурсах сочинений, стажировках, семинарах, летних школах, дистанционном обучении и многом другом. У программ, предназначенных для казахстанской молодежи, весьма широкий спектр направлений. Пара-тройка часов плюс несколько потраченных мегабайтов интернеттрафика – и на вашем мониторе окажутся программы для студентов, учащихся биологии, физике, химии, биоинженерии, компьютерным дисциплинам, агрономии, архитектуре, бизнесу, преподаванию, инженерии, географии, туризму, геологии, правоведению и прочим дисциплинам.

Нужно отметить, что каждая стипендиальная программа имеет свои требования к участникам, сроки приема заявок, перечень тематических направлений, период обучения и размер финансовой помощи. Например, для участия в международном проекте академической мобильности ARCADE программы Еврокомиссии ERASMUS MUNDUS необходимо быть студентом КазНУ им. альФараби, ЕНУ им. Гумилева или КБТУ, так как только у этих вузов есть договор о сотрудничестве и необходимый статус. Если в борьбе за грант и стипендию вам не улыбнулась удача, а желание выучиться за границей очень велико, то начать свою исследовательскую и научную деятельность можно в Австрии или Чехии. Как правило, для казахстанцев обучение в государственных вузах этих стран производится бес-

Наш пример

Наталья БАТРАКОВА

Увлечения объединяют

ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ ÆÓÐÍÀËÈÑÒÎÌ?

Как не потеряться и найти свое место в жизни? Стать успешным и реализовать себя? Ответы на эти и многие другие вопросы воспитанникам детских домов и домов юношества дает молодежное общественное объединение «Самрук» в уникальном проекте «Путь к успеху». Программа будет проходить в течение месяца, известные и успешные люди региона на собственных примерах расскажут молодым людям, как преодолевать трудности. Анастасия БРЕЦ Кумиры молодежи - это успешные люди с определенным достатком, большими возможностями и знаниями, поэтому инициатор проекта - молодежное общественное объединение «Самрук» - решил организовать встречи именно с ними. По словам организаторов, главная цель проекта – социализация парней и девушек из домов юношества, вовлечение их в общественную жизнь, а также помощь в определении выбора профессии, места работы или учебы. Проект «Путь к успеху» будет проводиться в течение года, за этот период ребятам из детских домов и домов юношества предстоит встретиться с самыми известными и интересными людьми нашего города, у которых достаточно профессионального и жизненного опыта, чтобы поделиться им с молодежью. Первым гостем проекта стала член ассоциа-

платно. А денежные затраты будут связаны только с переездом, оплатой (при необходимости) языковых курсов, оформлением документов и самим проживанием. Рассчитать сумму затрат на обучение в Чехии или Австрии сделать несложно – в глобальной сети есть целый ряд сайтов, где можно напрямую задать интересующие вопросы тем людям, которые уже живут и учатся за границей. Шансы на получение бесплатного образования в престижном заграничном вузе есть у каждого. Но прежде чем приниматься за работу, выясните для себя: стоит ли игра свеч? Так ли необходимо ехать в чужую страну, когда в своем городе также есть неплохие перспективы? Если ваш ответ «да» - смело дерзайте!

ции деловых женщин Казахстана, генеральный директор ТОО «Крендель», человек, активно занимающийся благотворительной деятельностью, Зинаида Пархоменко. Ее слушателями были воспитанницы Дома юношества «Жас Ұрпақ». Вопросов на этой встрече прозвучало немало, как и интересных ответов. Например, мало кто знает, что Зинаида Ахмедовна хотела стать геологом, а первый опыт приготовления еды, для 500 человек, был приобретен в летнем лагере. В ходе разговора Зинаида Ахмедовна поделилась секретами своего успеха и рассказала о том, что является самым важным при выборе профессии. После этой встречи было сделано общее фото на память. На этом проект «Путь к успеху» не заканчивается, МОО «Самрук» постарается каждую неделю радовать ребят и девочек из домов юношества такими встречами.

Координатор проекта Анастасия БРЕЦ, тел.: 61-80-07

Факультет журналистики Казахского национального университета имени аль-Фараби ищет талантливых, одаренных и оригинальных выпускников по всему Казахстану для участия в конкурсе школьных сочинений «Хочешь быть журналистом?».

Совместно с республиканскими газетами «Дружные ребята» и «Улан» журфак КазНУ в очередной раз организовал это литературное состязание, чтобы выявить молодых авторов, планирующих связать свою будущую профессию с журналистикой, пиаром и издательской деятельностью. На конкурс принимаются материалы, написанные на одну из восьми предложенных тем: «Кто не может быть журналистом?», «Я живу в свободном Казахстане», «Казахстанцы за безъядерный мир», «20 лет независимости глазами молодежи», «Легко ли быть молодым?», «Толерантность. Содружество. Братство», «Язык есть исповедь народа…», «Лучший журналист Казахстана». Для профессионального жюри при отборе победителей конкурса главное - выразительность, точность и доходчивость изложения. Также важным критерием для конкурсной комиссии будут собственное видение участника, его неординарный взгляд на проблему и оригинальность мыслей. Материалы могут быть как аналитического, так и публицистического характера. Максимальный объем сочинения – пять страниц в печатном или рукописном виде. Отправить работу и заявку на участие, в которой требуется указать фамилию, имя, школу, класс, город и область, нужно по адресу: konkurs2012jourfak@mail.ru до 20 марта 2012 года. Итоги конкурса будут подведены на форуме юных корреспондентов 31 марта в КазНУ им. аль-Фараби. Победителей ждут почетные грамоты и памятные призы, а их работы будут опубликованы на страницах «Улана» и «Дружных ребят». Наталья БАТРАКОВА


2 февраля 2012 года

Группе британских ученых впервые удалось вырастить часть сердца, использовав в качестве «строительного материала» стволовые клетки, сообщает CyberSecurity.ru. Врачам из британского госпиталя Хэафилд удалось вырастить естественную ткань, которая работала в точности как сердечные клапаны, ответственные за кровоток в организме людей. Для выращивания клеток сердечного клапана они использовали стволовые клетки, взятые из костного мозга. Сам же процесс роста клеток проходил на искусственных бел-

ковых тканях, размещенных в лабораторных емкостях. По словам руководителя проекта Мегди Якуба, примерно через три года врачи всего мира смогут использовать искусственно выращенные компоненты сердца в операциях по трансплантации. Он отметил, что на сегодня его команда работает над более сложной

задачей - выращиванием полноценного сердца из стволовых клеток. Стволовые клетки являются видом незрелых клеток живых организмов, каждая их которых способна дифференцироваться. Уникальность клеток состоит в том, что из них можно вырастить любую другую ткань, из которой состоит организм.

В Казахстане сократили более 100 высокопоставленных таможенников в 2011 году в результате реорганизации системы, сообщает Tengrinews.kz со ссылкой на председателя комитета таможенного контроля Министерства финансов республики.

При помощи нового приложения для смартфонов можно будет найти общественный туалет в любом городе, сообщает The Daily Mail. Разработали данную программу трое студентов амстердамского университета. Приложение использует GPS-приемник мобильного устройства, который укажет местоположение ближайшего туалета. Стоит отметить, что программа настроена на поиск общественных (находящихся на улице) и полуобщественных (в барах, торговых домах) туалетов. Программа будет автоматически добавлять новые места нахождения уборных. Пока разработка будет работать только в европейских городах.

В крупных супермаркетах Пекина начали требовать удостоверения личности для покупки ножей и прочих режущих предметов, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету «Фачжи ваньбао». Данные меры были приняты в связи с требованием органов общественной безопасности, предписывающим проводить регистрацию покупателей ножей. Согласно новым правилам, покупатель обязан сообщить продавцу магазина свое настоящее имя, номер удостоверения личности, адрес проживания, а также «способы использования» ножа. Людям без удостоверения личности ножей не продают. Кроме того, ножи запрещено продавать несовершеннолетним и лицам с «необычным и ненормальным» поведением. При попытках приобрести ножи этими лицами магазин должен срочно уведомить близлежащий полицейский участок. По информации газеты, данное правило уже действует во всех крупных сетевых супермаркетах Пекина. Между тем, владельцы небольших лавочек пока не проводят регистрации покупателей.

«В прошлом году в рамках оптимизации штатной численности управленческого аппарата комитетом было инициировано и поддержано Министерством финансов сокращение численности заместителей председателя с 4 до 3 единиц. В целом в результате реорганизации сокращено более 110 единиц руководящего состава первого-второго звена. Эта работа будет продолжена, тем более, во исполнение поручения Президента, данного им в Послании», - сообщил Серик Баймаганбетов 30 января на коллегии Минфина.

По поручению Главы государства, как рассказал глава КТК, проводится серьезная работа по оптимизации структуры таможенных органов. «В рамках проведенных комитетом мероприятий на казахстанско-российской границе упразднено 32 приграничных таможенных поста, высвободивших 580 штатных единиц, они полностью переданы в укрепление южной границы, причем около 350 сотрудников таможенных служб были конкретно переведены на работу в южные регионы нашей страны», - сообщил Баймаганбетов.

Мужская сборная Казахстана по водному поло выиграла чемпионат Азии в Токио, передает корреспондент Tengrinews.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации водных видов спорта Казахстана. В последнем матче турнира национальная команда переиграла сборную Кувейта со счетом 10:5. Напомним, ранее подопечные Сергея Дроздова были сильнее команд Китая и Японии и, таким образом, стали лучшими на Азиатском континенте.

Стоит отметить, что помимо медалей турнира казахстанские ватерполисты завоевали лицензию на Олимпиаду в Лондон. Женская сборная Казахстана, в свою очередь, стала серебряным призером первенства, уступив одной из сильнейших команд мира - сборной Китая.

Самым дорогим автомобилем в мире, проданным в 2011 году, стал Ferrari 250 Testa Rossa, 1957 года выпуска, пишет «Сегодня.ua». Автомобиль приобрел неизвестный покупатель за 13,2 миллиона евро (17,3 миллиона долларов). На втором месте расположился Duesenberg Model J Roadster стоимостью восемь миллионов евро. Выпущенное в 1931 году транспортное средство стало самым дорогим американским авто в этом рейтинге. Mercedes-Benz 540K Spezial Roadster, 1937 года выпуска, замыкает тройку лидеров. Автомобиль был продан за 7,5 миллиона евро. Стоит отметить, что в мире всего 25 таких Mercedes. На четвертом месте еще один Ferrari - 250 SBW Competizione, выпущенный в 1960 году и проданный за 4,06 миллиона евро. Рейтинг составлен международным автомобильным информационным агентством Classic Car Tax. Ранее Tengrinews.kz сообщал, что самым дорогим автомобильным брендом признана Toyota. Стоимость бренда была оценена в 27,76 миллиарда долларов. По материалам tengrinews.kz


2 февраля 2012 года

Газета «Регион.kz» совместно с областным управлением по развитию языков возобновляет проект «Тілдес». В рамках этого проекта читатели на страницах нашей газеты смогут учить государственный язык с помощью несложных уроков, разработанных учебно-методическим центром «Ана тілі». А также узнать о последних новостях проводимой в регионе государственной языковой политики.

ФОНЕТИКА Фонетика – тіл туралы ғылымның бір саласы. Онда дыбыстар, екпін жəне буын, сондай-ақ үндестік заңы қарастырылады. Фонетика - раздел науки о языке, который исследует звуки языка, ударение и слоги, а также закон сингармонизма. Қазақ əліпбиі – казахский алфавит Қазақ жазуының əріптері буквы казахского языка Тіл дыбыстары- звуки языка Дауысты дыбыстар – гласные звуки Дауыссыз дыбыстар – согласные звуки Қазақ тіліне тəн дыбыстар – специфические звуки казахского языка Ашық, бітеу жəне тұйық буындар - открытые, полузакрытые и закрытые слоги Екпін – ударение Буын –слог Үндестік заңы - закон сингармонизма Қазақ тілінде 42 əріп, 37 дыбыс бар. В казахском языке 42 буквы, 37 звуков. Буквы Е, Ё, И, У, Ю, Я обозначают два звука: Е=Й+Э, Ё =И+О, И = Ы+Й или И =І+Й, У =Ұ+У или У+Ү+У, Ю = Й+У, Я= Й+А. буквы Ъ, Ь не обозначают звуков. Жаттығу жұмыстары Тренировочные упражнения Есіңе сақта! Алфавит казахского языка составлен на основе кириллицы, поэтому название букв такое же, как и в русском языке, кроме десяти из них: Ə, Ө, І, Ұ, Ү, Ң , Ғ, Қ, Һ, Ы. Произношение звука (Ə) Для произношения (Ə) артикуляционный аппарат подго-

товьте как для произношения (А), только подбородок немного опускается вниз (можете проверить, подложив под него свою руку) и язык касается нижних зубов. После чего мягко произнесите звук. Произношение звука (Ө) Для произношения (Ө) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (О), только подбородок не опускается вниз (можете проверить, подложив под него свою руку) и язык касается внутренней части десен зубов. После чего мягко произнесите звук, близкий к (УЕ). Произношение звука (І) Для произношения (І) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (И), только язык не касается нижних зубов. После чего мягко произнесите звук. Произношение звука (Ы) Произношение (Ы) на казахском языке такое же, как при произношении (Ы) на русском языке. Твердо произнесите звук. (Ы) бывает кратким, редуцированным. Произношение звука (Ұ) Для произношения (Ұ) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (У), только звук не дожен выходить как бы продуванием, а произносится во время напряжения задней части нёба. После чего твердо произнесите звук. Произношение звука (Ү) Для произношения (Ү) артикуляционный аппарат в таком же положении, как при произношении (Ұ), только здесь дополнительно напрягаются губы. После чего мяг-

ДЫБЫСТАР. ЗВУКИ. КЛАССИФИКАЦИЯ ЗВУКОВ. СИСТЕМА ЗВУКОВ

ко произнесите звук. Произношение звука (Ң) Для произношения (Ң) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (Н), только кончик языка должен находиться между нёбом и нижней частью десен зубов, а задняя часть языка с напряжением прикрывает выход воздуха через рот. После чего через нос произнесите звук. Произношение звука (Ғ) Для произношения (Ғ) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (Г), только задняя часть языка не должна касаться нёба. После чего через гортань произнесите звук. Произношение звука (Қ) Для произношения (Қ) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (К), только задняя часть языка в напряжении должна прикасаться к задней части нёба. После чего через гортань произнесите звук. Произношение звука (Һ) Для произношения (Һ) артикуляционный аппарат подготовьте как для произношения (Х). После чего через гортань произнесите звук. 1-жаттығу. Проставьте номера, начиная с 1-го, расположив данные внизу слова в алфавитном порядке. Сабақ, есік, кітап, терезе, щетка, оқушы, бор, перде, мұғалім, юрист, уақыт, қалам, дəптер, факт, асхана, ғажап, чек, рақмет, яғни, шай, не, əдебиет, жазба, ыдыс, хат, ванна, ит, цемент, гүл, ұл, заң, лас, өрік, үй, іні.

«ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалындағы басқарма күнінің 2012 жылғы 31 қаңтарда облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы «ҚазТрансОйл» АҚ Шығыс филиалында басқарма күнін өткізді.

Гласные Дауысты Согласные Дауыссыз

Твердые. Жуан

а, о, ұ, ы, э, и, у

Мягкие. Жіңішке

ə, ө, ү, е, и, у

Парные. Қосарлы

я (й+а), ё (й+о), е (й+э), ю (й+у)

Сонорные. Үнді

м, н, ң, л, р /й/ /у/

Звонкие. Ұяң

б, в, г, д, ж, з, ғ

Глухие. Қатаң

п, ф, к, қ, т, ш, с, х, һ, ч, щ

СӨЗ 1-жаттығу. Попробуйте прочитать слова, четко и правильно произнося звуки, свойственные только казахскому языку. Ана, əке, Отан, көз, көзілдірік, бұлбұл, үйрек, мереке, у, уақыт, уəде, сөз, дыбыс, итмұрын, адал, ай, əдепті, əдет, əзіл, бала, ғалым, күн, түн, рақмет, жақсы, сəлем, тіл, жаттығу, құс, бұл. Сөз тіркесі. 2-жаттығу. Упражняйтесь в правильном чтении, попробуйте перевести словосочетания. Менің Отаным. Адал адам. Əдепті бала. Жақсы əдет. Көп ыдыс. Түнгі ай. Ана мен əке. Итмұрын - өсімдік. Уақыт аз. Көз бен көзілдірік. Үлкен мереке. Қазақ əліпбиі. Қош болыңыз. Қалыңыз қалай? СƏЛЕМДЕСУ – ПРИВЕТСТВИЕ - Сəлеметсіз бе? - Көп рақмет, өте жақсы. - Амансыз ба; - Сау болыңыз! - Қалыңыз қалай? - Көріскенше, қош болыңыз! - Рақмет, жақсы. - Кездескенше. - Сіздің қалыңыз қалай? Арнайы сөздік Сəлем – привет Амансыз ба? – Как ваше здоровье? Көп рақмет – большое спасибо Кеш жарық – добрый вечер

Қош болыңыз, жақсылықта кездесейік – до свидания Өте жақсы – очень хорошо Қалыңыз қалай? – Как ваши дела? Сəлеметсіз бе?- здравствуйте Көріскенше, кездескенше – до встречи Жайлы жатып, жақсы тұрыңыз – спокойной ночи 3-жаттығу. Найдите и переведите однокоренные слова. Көз, сөз, күн, түнде, сөздік, күндіз, түн, кеш, кешке, таң, көзілдірік, таңертең. Сөздік Ана – мать ай-луна əке – отец тіл –язык Отан – Родина дыбыс – звук өсімдік – растение сөз – слово құс – птица сөздік – словарь, новые слова көзілдірік – очки арнайы – специальный ыдыс – посуда мақал – пословица есіңе сақта – запомни уақыт - время түн – ночь таң – утро мереке – праздник мысалы – например қайырлы- добрый (-ая) кеш – вечер күн – день, солнце сөз тіркесі – словосочетание

День управления в Восточном филиале АО «КазТрансОйл» 31 января 2012 года управление по развитию языков области управления в Восточном филиале АО «КазТрансОйл».

провело День

Шараның мақсаты - мемлекеттік тілдің тұрмыстық қызмет көрсету салаларында, анықтамалық-ақпараттық қызметте қолданылуын қамтамасыз ету, оның əлеуметтік рөлін жəне деңгейін көтеру, мемлекеттік тіл саясатын насихаттау жəне «ҚР Тіл туралы» Заңнамасы жөнінде түсінік беру. Аталған шарада мекеме басшысы мемлекеттік тілді меңгерудегі өз жетістіктерімен жəне қазақ тілін оқыту процессімен таныстырды. Өз кезегінде облыс тілдерді дамыту жөніндегі басқармасының басшылығы мекеме басшылығына сөздіктер мен оқу-əдістемелік құралдар сыйға тартып, əр уақытта мемлекеттік тілді оқуда қолұшын беруге даяр екендерін атап өтті.

Цель проведения мероприятия – максимальное расширение сферы функционирования государственного языка в различных сферах общественной жизни, повышение его социальной роли и статуса, ознакомление с Законом «О языках» РК. В ходе встречи были обсуждены вопросы соблюдения Закона РК «О языках», о необходимости обслуживания населения на государственном языке. На данном мероприятии руководитель предприятия ознакомил с достижениями в расширении сферы функционирования государственного языка. В свою очередь, руководство управления по развитию языков области вручило руководству словари, учебно-методические пособия и заверило о постоянной поддержке в изучении государственного языка.

Павлодар облысының тілдерді дамыту жөніндегі басқармасы

Управление языков Павлодарской области

В следующем номере «Регион.kz» урок будет посвящен теме «Специфические звуки казахского языка». Не пропустите! Все предыдущие уроки вы можете найти на сайте нашей газеты: www.region-pvl.kz УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! Сообщаем, что с 1 марта текущего года мы начинаем бесплатные курсы ускоренного обучения казахскому языку. Курсы имеют два уровня обучения: «Начинающий» и «Продолжающий». Занятия проходят до и после обеда: начало в 10 и 15 часов для начинающих и в 11:30 и в 16:30 для продолжающих. Справки по тел: 32-62-37 Областной учебно-методический центр «Ана тілі» Координатор проекта Ерсаин ЕРТЫСБАЕВ, тел.: 61-80-07


2 февраля 2012 года

Хоккей. Открытый чемпионат РК. Высшая лига

Да оно и впрямь так получается. На сей раз соперником павлодарского «Иртыша» был фарм-клуб устькаменогорского «Казцинк-Торпедо». Понятно,что даже теоретических шансов «разжиться» очками у торпедовской молодежи практически не было.Пара-тройка опытных игроков в составе гостей, конечно, присутствовала, но в основном так называемые «масочники». Так именуют игроков, еще не достигших 18 лет. Вот они-то и сражались с «дяденьками» из «Иртыша», многим из которых уже за тридцать. Павлодарская команда в последнее время выступает не сказать чтобы здорово. С таким подбором игроков и финансированием место ниже второго считалось бы неудачей. Но, видимо, наших тренеров и самих игроков нынешнее турнирное положение вполне устраивает. Насчет того, устраивает ли оно болельщиков, наверное, лучше помолчать. Разве что только совсем уж окаянные фанаты могут радоваться такому «успеху», большинство ценителей этой игры в особый экстаз от вы-

ступлений команды не впадают. Тем более, последние домашние игры с «Астаной» это наглядно показали. Но на мальчишках из Устинки можно хорошо «оторваться» и улучшить свою статистику, что большинство команд-участниц и делает. «Иртыш», конечно же, не стал исключением в этом плане. Само собой, убедительного победного результата ожидали и павлодарские болельщики от своей команды. Пришло их на матч, правда, сравнительно немного (около тысячи), но зато им было гарантировано хорошее послематчевое настроение. Так оно и вышло. Подопечные Ерлана Сагымбаева играли легко и свободно, отрабатывали наигранные комбинации, много и точно бросали по воротам соперников. Счёт обоих матчей говорит сам за себя - 11:0 и 8:0 в пользу павлодарской ко-

манды. Что-либо добавлять к этим красноречивым цифрам, наверное, не стоит. Разве что подчеркнуть тот факт, что наш вратарь Дмитрий Мальгин «насушил» еще пару «сухарей», которых у него в нынешнем сезоне почти десяток. Торпедовцы, конечно же, старались, но силы соперников были уж слишком неравны. В матчах такого

случае мы выходим на «Астану», а эта команда для нас крайне неудобный соперник. В нынешнем чемпионате «Иртыш» из шести встреч выиграл у «Астаны» лишь две, причем одну из них в серии послематчевых буллитов. У столичного клуба этот показатель вдвое лучше. К тому же «Астана» по ходу турнира заметно усиливается, чего нельзя сказать об «Иртыше». Так что тактическая борьба за третье место сейчас идет между командами Темиртау и Павлода-

ра. Пока «Арыстан» имеет преимущество в этом плане, к тому же в следующем туре «львы» принимают «иртышан» у себя. Неожиданно обострилась борьба за первое место. Казалось бы, долгое время лидировавший с солидным отрывом «Бейбарыс» практически «застолбил» за собой первую строчку. Но действующие чемпионы, похоже, слишком рано уверовали в свою исключительность. Преимущество в девять очков растаяло буквально на глазах. «Бейбарыс» вначале

Команды-участницы сейчас ведут борьбу за то, чтобы стартовать в серии плей-офф с «удобного» места. Таковыми считаются места с первого по третье, в этом случае соперниками лидеров нашего хоккея станут клубы из Кокшетау, Рудного и Алматы. Команды здесь, конечно, неплохие, вполне конкурентоспособные, но «Бейбарысу», «Сары-Арке» и «Арыстану» они вполне по зубам. А вот стартовать в плейофф с четвертого места «Иртышу» крайне нежелательно. В этом

Положение команд на 3 февраля 2012 г. № 1

Команда «САРЫ-АРКА»

и

в

во

вб по пб

44

32

1

2

п

шайбы

Очки

3

6

190-91 +99

105 104

2

«БЕЙБАРЫС»

44

34

0

1

0

1

8

186-55+ 131

«АРЫСТАН»

43

25

2

3

0

4

9

176-111 +65

89

4

«ИРТЫШ»

44

27

0

3

1

1

12

155-58 +97

89

5

«АСТАНА»

44

20

0

5

1

5

13

135-104 +31

76

6

«АРЛАН»

44

17

1

1

2

2

21

123-125 - 2

59

7

«ГОРНЯК»

44

16

1

2

0

2

22

127-143 –16

56

8

«АЛМАТЫ»

43

11

2

4

0

4

22

111-139 -28

49

9

«Барыс-2»

44

5

0

0

2

0

37

83-243 -160

17

10 «К-Торпедо-2»

44

3

0

1

1

0

39

70-265 -195

12

Да, действительно, проведение чемпионата мира в Алматы, на знаменитом «Медеу» - выдающееся событие в спортивной жизни Казахстана. И нет никакого сомнения, что и на сей раз наша страна проведет крупный международный турнир на самом высоком организационном уровне.

Полосу подготовил Олег ПРОПИСНОВ

0

3

Хоккей с мячом. Чемпионат мира

Что же касается результатов, то попадание в призеры чемпионата мира будет считаться само собой разумеющимся. Тем более, такие примеры у нас уже дважды были. Ну, а кому же доверена высокая честь защищать цвета национальной сборной? Увы! Прошли уже те времена, когда алматинское «Динамо» задавало тон во всесоюзном чемпионате. Динамовцы были и чемпионами СССР, многократными серебряными и бронзовыми призерами. Сегодня этой команды уже нет. Нынче в сборной Казахстана одни «легионеры», как называют игроков выступающих в зарубежных клубах. Главный тренер сборной Казахстана Александр Никишов призвал под знамена вратарей. Очень опытные и умелые мастера Андрей Рейн и Александр Косынчук уверенно защищают ворота московского и казанского «Динамо» соответственно. Линию обороны нашей сборной будут представлять: Михаил Добрынин («Волга», Ульяновск), Денис Максименко («Старт», Нижний Новгород), Андрей Веселов («БайкалЭнергия», Иркутск), Сергей Горчаков («СКАНефтяник», Хабаровск). Игроки полузащиты сборной Казахстана: Евгений Шадрин («Байкал-Энергия»), Леонид Бедарев и Руслан Галяутдинов (оба «Старт»), Андрей Мороков («Ветланда», Швеция), Денис Слаутин («Динамо», Казань), Дмитрий Завидовский («Енисей», Красноярск), Вячеслав Маркин («СКА-Нефтяник»). В линии нападения - Рауан Исдалиев («Старт»), Александр Насонов («Байкал-Энергия»), Вячеслав Бронников («Родина», Киров) и Сергей Пачкунов («СКА - Нефтяник»). Вот такие достаточно известные в хоккее (особенно российском) име-

уровня «Иртыш» неприятных сенсаций своим болельщикам обычно не преподносит. Но вот дальше «иртышан» ждут соперники один другого сильней: «Арыстан» и «Бейбарыс» (играем в гостях), «Сары-Арка» (дома). Здесь, согласитесь, у нас не так много шансов взять хотя бы половину очков в этих матчах .

на. Как видите, наш единственный клуб, который принимает участие в чемпионате страны (естественно российском) - «Акжайык» (Уральск) - в сборную Казахстана никого не делегировал. Пока наши легионеры вне конкуренции с молодыми казахстанским хокеистами, защищающими честь «Акжайыка». Хотя игроки этой команды почти все являются чемпионами 7-х Зимних Азиатских Игр. Но там уровень все же был несколько ниже, чем на чемпионате мира. Еще раз напомним расписание игр с участием сборной команды Республики Казахстан. Чемпионат мира на «Медео» стартовал 29 января. Первую игру команда Казахстана проводила против Норвегии. Победа практически гарантировала нашей сборной попадание в полуфинал. Потому понятно желание наших хоккеистов победить во что бы то ни стало. Так оно и вышло. Десять мячей побывало в воротах норвежцев, на что они сумели ответить лишь одним - 10:1. В остальных матчах элитной группы Россия разгромила сборную США 19:3, а поединок Швеция - Финляндия завершился со счётом 12:0 в пользу шведов, что, в общем-то, является довольно неожиданным результатом. В следующем туре сборной Казахстана предстоит поединок с командой США, 31 января сборная Казахстана проводит поединок против сборной Швеции, 1 февраля - против действующих чемпионов сборной России, и 2 февраля - против сборной Финляндии. Есть полная уверенность в том, что наша команда как минимум пробьется в число полуфиналистов, а там уже поборется за медали.

уступил столичному фарм-клубу, потом разделил домашние очки с «Горняком», а затем и гостевые с «Алматы». Тогда как «Сары-Арка», напротив, побеждала всех своих соперников одного за другим и вышла на первое место. А, согласно регламенту, команда, занявшая первое место по итогам двух этапов, награждается Почётным кубком победителя регулярного чемпионата. Насчет занявших второе и третье места в регламенте ничего не сказано.

ДАТО ОСТАЕТСЯ, А МУРАТ УХОДИТ… Капитан «Иртыша» Давид Лория, пропустивший весь прошлый сезон из-за тяжелой травмы, продлил контракт со своим нынешним клубом. А вот Мурат Тлешев, скорее всего, покинет павлодарский клуб. Самобытного форварда замучили травмы, и сейчас он проходит курс реабилитации после сложной операции. БЕЗ МЕДАЛЕЙ… Молодежная сборная Казахстана завершила своё участие в Кубке Содружества. В четвертьфинале наши футболисты в упорной борьбе уступили сверстникам из Белоруссии 2:3 и выбыли из турнира. Как утверждают, не без «помощи» судей. В составе молодежной сборной играли трое представителей павлодарского «Иртыша». Это защитники Ренат Баянов, Дмитрий Шомко и Елдос Ахметов. ЗУЛЬФИЯ ЛУЧШЕ ВСЕХ! Не секрет, что весомый вклад в успехи казахстанского спорта вносят так называемые натурализованные казахстанцы. По результатам опроса лучшей натурализованной спортсменкой является 16-летняя тяжелоатлетка (этническая дунганка) Зульфия Чиншанло. Немного уступил Зульфие футболист сборной Казахстана экс-россиянин Марат Хайруллин. Далее по результатам опроса идут Майя Манеза, Светлана Подобедова (обе тяжелая атлетика), Елена Хурсталёва (биатлон), Константин Головской (футбол), теннисисты Андрей Голубев, Михаил Кукушкин, Галина Воскобоева и Ярослава Шведова.

Хоккей с мячом

Особенно это касается юных хоккеистов из команды «Иртыш-99». Только что вернувшись из Астаны, где проходил второй тур чемпионата Казахстана среди юношей 1999 года рождения, подопечные тренера Рината Нурахметова сразу отправились в турне по городам Сибири и Дальнего Востока. Эта поездка в рамках открытого первенства России. Но вначале об итогах второго тура зимним видам спорта среди самых чемпионата Казахстана. Он сложился младших. Играли команды мальчидля наших ребят не так удачно, как бы шек 2003 - 2004 годов рождения, те того хотелось, но тем не менее вы- кто еще не выступает в официальных шло вполне приемлемо. «Иртыш-99» соревнованиях. И вот им выпала тауступил сверстникам из сатпаевско- кая честь. В итоге первое место заняла кого «Казахмыса» 1:3 и по буллитам «Астане» - 3:4. Зато выиграл у своих манда «Иртыш-2003» (тренер Сергей давних непримиримых соперников Польский), второе место команда Какарагандинской «Юности» - 3:1, Усть- чир (тренер Дмитрий Коношенко), и на каменогорского «Торпедо» - 2:1 и ал- третьем «Иртыш-2004» (тренер Макматинского «Алатау» - 6:1. После двух сим Назаров). Победители и призеры туров у павлодарских мальчишек вто- награждены дипломами и медалями. Лучшим бомбардиром турнира стал рое место. Теперь все решится в третьем, заключительном туре, который, павлодарец Миша Гулый, лучшим враскорее всего, пройдет в Павлодаре в тарём Никита Литвенко из Качир. Его товарищ по команде Игорь Сахаров начале марта. Что касается выступлений в рос- признан лучшим защитником, а приз сийском первенстве, то и здесь наши лучшего нападающего получил Никита дела складываются вполне успешно. Мальцев из команды «Иртыш-2004». Все команды-участницы также поВ первом матче дальневосточно-сибирского турне юные «иртышане» в лучили по автомобилю… «Порше», серии послематчевых буллитов одо- которые им предоставил от фирмы лели очень сильную команду свер- «Сладовница» ветеран павлодарстников из Ангарска 6:5. Четыре шай- ского хоккея Алексей Истомин. Само бы забросил Давыд Макуцкий, одну собой, от «Порше» через несколько - Кирилл Клюев. Победный буллит минут ничего не осталось. Каждому игроку досталось по хорошему кусочреализовал Влад Метелёв. А тем временем не пустовал и Ле- ку от роскошных и вкусных тортов. довый дворец «Астана». Здесь про- Было чем отметить свои первые мешло открытое первенство ДЮСШ по дали.


2 февраля 2012 года

Отгадай ребусы!

(Глобус) *** Маленький мальчик возвращается из школы: - Папа, вас с мамой директор сегодня похвалил и поблагодарил за дружбу! - Это как? - А когда меня к нему вызвали, он сказал: «Ну молодцы родители, удружили школе!».

Его весной и летом Мы видели одетым. А осенью с бедняжки Сорвали все рубашки. Но зимние метели В меха его одели.

Не галстук он, не воротник, А шею обжимать привык. Но не всегда, а лишь тогда, Когда бывают холода.

Он висит на видном месте, Круглый год глотает вести.

Ношу на голове поля, Но это вовсе не земля.

(Шарф)

(Шляпа)

Ирочка, 2 года: - Доченька, - спрашиваю я, - что тебе купить на день рождения? - Папочка, купи мне, пожалуйста помаду и ... пистолет. Саша, 7 лет: Заговорили мы с ним на сложную тему, что называется, за жизнь. Тут он и говорит: - В конце концов, мама, жизнь - это просто компьютерная игра, в которую играет Бог. Я: - А что же будет, если Богу надоест играть в эту игру? Сашка: - Ой, мам, лучше об этом не думать... Но в лучшем случае Бог перезагрузит компьютер. Мне ответить было нечего...

Слава, 12 лет: Мне сын комплимент сказанул, ходил, нудел-нудел - перед днем рожденья выклянчивал новый мобильный, более навороченный, естественно не 3 копейки стоит... Мне надоело, я говорю: - Слушай, купи мне шубу из соболя - хочу, не могу! Он подумал-подумал, надулся и говорит: - Будет у тебя шуба из соболя! Я говорю: - Когда? Когда я буду уже старушка? Он помолчал и говорит: - Ты не будешь старушка... ты будешь элегантная пожилая девушка! Асель, 3 года: Проезжали мимо высотного дома: - Мама, посмотри какой большой двухэтажный дом, в нём так много этажов!

С подругами и сестрами Она приходит к нам, Рассказы, вести новые Приносит по утрам.

(Газета)

Всегда шагаем мы вдвоём, Похожие, как братья. Мы за обедом — под столом, А ночью — под кроватью.

*** Решила бабка новый колобок испечь вместо укатившегося. Дед говорит бабке: «Лепи квадратный, а то опять укатится».

(Почтовый ящик)

*** Вышел заинька гулять, Начал травку он щипать. Раз щипнул, два щипнул. В третий раз не получилось Встреча с волком приключилась. Заинька от волка убежал, Волк зайчишку не догнал.

*** -Мама, налей чаю! -По-хорошему надо говорить «пожалуйста». -Мама, по-хорошему налей чаю.

на

(Башамки)

Раз, два, три, четыре, пять, Шесть, семь, восемь, девять, десять Выплывает красный месяц, А за месяцем луна, Мальчик - девочке слуга. Ты, слуга, подай карету, А я сяду и поеду. Я поеду в маскарад. Выбирай себе наряд: Синий, красный, голубой Выберу себе любой.

В зоопаpке pебенок, возбужденно тыча пальцем клетку с пpиматами (обезьянами), кpичит: - Мама! Мама! Смотpи пpогpаммисты! - Почему ты так pешил? - Они как папа! - немытые, лохматые и мозоль на попе!!!

(Дерево)

Считалка!


2 февраля 2012 года

Жылжымайтын мүлікНедвижимость САТАМЫН-ПРОДАМ • Үй сатамын немесе айырбастаймын. Тел: 67-20-79. • Продам дом, 5-комн., общ. площадь 92 кв.м, жилая – 63 кв.м, подвал – 36 кв.м, ванная, туалет, вода в доме, канализация, электроотопление, мебель, баня, 2 гаража, сарай, огород, летний водопровод, 25 соток. Село Иртышск, тел.: 8 (71832) 2-25-53, 8 705 198 58 92. (1) • Продам 1-комн., 4/9, 33/6, з/б, Торайгырова, 59, новая сантехника и канализация, тамбур, теплая, КТВ, тел: 53-46-89 • Продам дом в Баянаульском р-не, ул. Комарова, 31 или поменяю на 2-комн. в г. Павлодаре, имеются все хоз/постройки. 17000 у.е. тел: 64-03-21, 8 71840 90342, 87777038800. • Продам дом в Баянаульском р-не, ул. Комарова, 21, имеются все хоз/постройки, 20000 у.е. тел: 64-03-21, 8 71840 90342, 87777038800. • Продам дом, 4-комн., в Баянаульском р-не, отделение Койтас, ул. Комарова, 21, имеются все хоз/постройки. тел: 64-03-21, 8 71840 90342, 87777038800. • Продам дерев. стол. 1000 тг. тел. 67-42-79. • Продам дом на разбор в с. Новоямышево, газоблок, пескоблок, кирпич силикатный, фундаментный блок. Варианты. Обмен. Тел: 62-37-04, сот. 87772117828. • Продам кв., ул. Ак.Бектурова, 75, 3-комн.улучш., 60/7,2 м.м, 4/5, мусоропровод, гараж во дворе. Тел: 55-36-89, 87753101159. • Продам гараж, ул. Мира, 22 А, 5м*7 м, 3 подвальных помещения, 2-местн., удобно под бизнес. Тел: 55-36-89, 87753101159. • Продам 3-комн.улучш.кв., 23000 у.е + 18000 у.е кредит. Торг. Срочно. Тел: 50-21-98, 45-57-69. • Продам дом саманно-деревянный в г.Акколе, в Акмол. обл. с пакетом документов, 8 сот, застекл. теплая веранда, колодец. Цена договорная. Тел:87078553804,87073586192 • Продам ¼ часть дома,2 Южная,угловая,огород,хоз.постройки, комуник. рядом.Удобно под строительство.Тел: 62 64 74 • Продам 3-комн.кв. общ.пл 62 кв.м.,1/5, ул.Павлова 30,ж/д, подвал, решетки,каб.тв., домофон, в/д, удобно под бизнес, 44000 у.е.Тел: 54-55-30. • Үй сатамын немесе айырбастаймын, Затон, тел: 87052171821. • Продам 3-комн. улучш.кв., общ.пл. 67,8 кв.м,1/9, решетки, выход на Кутузова. Удобно под бизнес или обмен на 1+1+доплата.Тел: 538457, 87051207931 • Продам участок 12 соток, дом недостроенный 60 кв.м,все документы,цена:15000 у.е, р-н Радиозавода.Тел:322333 • Продам дачу «Иртыш»-3900 у.е.Рассрочка.Торг.Тел:677614 • Продам 3-комн.кв.1/10,ул. Баймульдина, 9 или поменяю на 1+1.Варианты.Тел:510316, 87774611252 • Продам или поменяю 2-комн. улучш.кв (малосемейку, после реконструкции)+доплата автомашина Гольф 3, универсал, 1995 г/ вып. На 3-комн. или частный дом. Тел:301209 • Продам 2-комн. улучш.кв. на 2 Павлодаре, общ.пл. 62/12 кв.м., 5/6, цена: 36500 у.е. Тел: 505558 • Продам 3-комн. улучш.кв., ул Камзина 364, 61, 7/8, 9 кв.м,10/10, кирп.дом, ж/д, водосчетчик, цена: 50000 у.е. Тел:624233, (после 19.00), 87774106350. • Продам дом, Затонский р-он,

6 комнат, 2 входа, ванная, баня, колодец, туалет, элек.отопл, цена: 65000 у.е. торг или меняю на кв. в р-не рынка «Асыл». Варианты. Тел: 674279 • Продам 5-комн.улучш..кв-ру. ул. М.Горького 29, 9/9, 101,1 кв.м, к-11 кв.м. Тел:677855 • Продам 3-комн.улучш.с холодной вставкой, 1/10, Бестужева, 6; 60000у.е. Тел: 34-84-97. • Продам гараж капитальный возле 39 школы. Цена: 12000 у.е. или сдам в аренду – 10 тыс.тенге в месяц. Тел:678306. • Продам 3-комн. улучш. кв. ул.Кутузова 75/1, 1/5,кирп.дом, ленингр. планир., ж/д, решетка, ремонт, 69/11 кв.м, рядом школа, дет сад. Цена: 60000 у.е. Тел: 684149, сот: 87018883647 • Продам 2-комн.(межкомн. двери) 5/9 (50 кв.м) – 45 тыс.у.е. и 3-х комн.улучш.кв.: железные двери, утеплен., тел., домофон, лоджия. и 2/9 (70 кв.м): евроремонт, тел., жел.двери, 2 кладовки, с мебелью-70 тыс.у.е., без – 60 тыс.у.е.тел: 87054427365. • Продам участок 5 соток, р-он Зеленстрой (времянка, гараж, строймат, свет, тел) или поменяю на 1-комн+доплата. Тел: 544649, 608182 • Продам большой дом 4-комн. (баня, сарай, в базе скважина, гараж, лет. водопровод.) Баянаульский р-он, с.Бирлик. Тел: 87184098520, 87775276942 • 2-комн. улучш. кв. Ткачева,11, 8/9, 49 кв.м, ж/д, вод/счетчик,КТВ. Цена: 38000 у.е. Тел: 672728 (после 18.00), сот: 87019122438 • Продам дом из 4-х комн., 2 мкр. (Южная), 90кв.м., 390 В., центр.вода, канализация, гараж, баня, х/постройки, летняя кухня, огород, 95 тыс.у.е, или меняю на 3-х комн.+доплата, желательно на Усолке.тел: 34-04-78, 87779354202. • Продам дом, 9 соток, 60тыс.у.е., р-н «Стадион Трактор». тел: 62-88-19. • Продам парикмахерский салон в районе телецентра. Полностью оборудован, действующий с мастером. Тел:54-97-20, сот:87003563972 • Продам 1-комн. улучш. кв., ул. Торайгырова 117, цена: 29000 у.е. Торг. тел:37-33-76, сот: 87011916173; 87004129184 • Продам 3-комн. улучш.кв., Ворушина,14, пластик. окна, кабельное ТВ, ипотеку не предлагать. тел: 60-09-23; сот: 87014703265; • Продам дом 4-комн., 7 соток, в р-он Новая мечеть, имеется времянка, сарай, баня или обмен на 3+1. Варианты. Тел:62-94-81; сот:87051945341 • Продам земельный участок ул. Исы.Байзакова, 314/1, 4 соток, вода, канализация, цена: 15000 у.е. тел: 65-01-44, 62-19-11, 87013414563 • Продам зем.участок 0,7 га, 30000 у.е. частная собственность обмен на квартиру или частный дом. Тел: 68-18-20; 78-15-19; 87012216148 • Продам 3-комн. квартиру. Баймульдина 5, 9/10, р-он ЖаяуМусы. 42 000 у.е. тел: 347990, сот: 87051595335 • Продам дом, с участком 5 соток в центре города, 80 000 у.е или обмен на 2-комн.улучш.квартиру с доплатой.Тел:32-87-74, сот: 87012633559 • Продам 3-комн.улуч .квартиру., М.Горького 29, 3/9, 66/8, ж/д, тамбур, в/сч, КТВ, з/л, евроремонт, 54000 у.е. Тел: 67-79-31 • Продам улучш. 3-комн.кв., 1/9 или поменяю, 1+1, варианты, сот: 87051207931. • Продам участок, 5 соток, р-н Зеленстроя (времянка, гараж, стройматериалы, свет, телефон) или поменяю на 1-комн. с доплатой. Тел: 60-81-82. • Продам дом бревенчатый в с. Кенжеколь, 4 комн., ч/отделка, скважина, 12 соток, свет, 38,5 тыс.у.е. Торг. 87015266693, 6724-53. • Продам 2-комн.улучш.кв.по ул. Айманова, 47/1, 4/6, кирпич, капит.ремонт, 43000 у.е. тел: 5338-84. • Продам магазин, ул. Гагарина, 44, оборудование, 65 тыс.у.е., торг, тел: 64-42-50, 87011250512. • Продам торговое оборудование под канц.товары или одежду, 2*0,4 кв.м, 45 тыс.у.е. нов.торг. дерево. тел: 67-74-59, 87776102110. • Продам 3-комн.кв., Камзина, 64, 9/9, 64,9 кв.м, 41000 у.е., тел: 87057359373, 87017269419 • Продам или поменяю дом

в с. Павлодарское, 7-комн, 130 кв.м участок 18 соток, все хоз.постройки, с/у и вода в доме, центр. улица 2 вьезда. 105 000 у.е. Торг и варианты. Тел: 35-83-22; 8701 762 65 90 • Продам 2-комн.улучш.кв., евроремонт,6 этаж, дом охраняемый, с мебелью, ул.Кутузова, 20/1, р-н Мечети. Тел: 51-17-46. • Продам 4-комн.улучш.кв., Торайгырова, 6, 9/10, 75 кв.м., 60 тыс.у.е. тел: 64-07-85. • Продам земельный участок в с.Павлодарское, р-н Шаукен, остановка рядом, 3500 у.е. тел: 63-19-85. • Продам 2-комн. кв. по ул.Суворова, 8, 6/9, 52 кв.м. (9-кухня), евроремонт, мебель, бытов.техника, 50 тыс.у.е.тел: 5458-15, 87013412282. • Продам 3-комн. кв. по ул.Каирбаева, 104, 59 кв.м.(9кухня), межкомн.двери, застекл.лоджия, тел., теплая, мебель, 7 млн.тг., тел. 54-58-15, 87013412282 • Продам 3-комн.кв, 1/5, 62, 4/5,8, з/б, м/д, в/с, д/м, КТВ, теплая, уютная, 44000 у.е., Каирбаева, 86, тел: 30-11-39, 87776444615. • Продам 4-комн.кв. по ул.Ак. Чокина, 23/1, 4 этаж, 75тыс.у.е., тел: 67-66-81, 87774493414. • Продам дом в с.Баянаул, 5комн., шпальный, х/постройки, 2 огорода, тел. или поменяю на кв.в Павлодаре.35тыс.у.е.тел: 54-9284, 87072174192, 87773174191. САТЫП АЛАМЫН - КУПЛЮ • Дачу со всеми постройками, сад «Клен» или «Иртыш». Тел: 87014604014 • Куплю ЮМЗ, тел: 60-84-41, 87713707947. • Куплю 1-комн.кв, р-н ПГУ, 20 тыс.у.е., ипотека. Тел:34-71-51 АЙЫРБАСТАЙМЫН МЕНЯЮ • Меняю 2-комн. улучш.кв., по ул.Айманова 31, 5/5, панельный дом, 45,5/6 кв.м, з/б, в/д, без долгов на 1-комн.неулучш.кв+5000 у.е. (общежитие и малосемейку не предлагать). Тел: 642950, 87054086339. • Меняю 2-комн. улучш. кв.50,1/9 кв.м, Амангельды 19 на 2-комн.кв на первом этаже в 9-этажном доме. Тел:348346 • Меняю 1-комн. улучш. кв. +доплата ул. Кутузова 91, на 2-комн. кв (2,3этаж). Тел: 87019402076 • Меняю 1-комн.кв.на Дачном мкр.на равноцен.кв.в р-не ПГУ. Тел: 68-76-43. • Большой дом со всеми хозпостройками в с. Кенжеколь на 3-комнатную квартиру в Павлодаре. Тел.: 35-24-00 • Меняю 3-комн. кв (2/9 Каирбаева, 104) с перепланировкой, евроремонт, на 4-комн. кв-ру с доплатой (желательно в этом районе), первые и посл. этажи не предлагать. Тел.: 512377. • Меняю 3-комн.квартиру в Экибастузе (кирпич.дом, застекл. балкон, без долгов) на 2-комн. квартиру в Павлодаре. Тел:8 (7183) 778221. • Меняю 3-комн. кв в кирпичном доме, теплая, застекл,балкон, пластиков окна, евроремонт, кухны – 12 кв.м, с мебелью на две 2-комн. квартиры. (варианты). тел: 50-72-35. • Меняю 2-комн.по адресу: ул.Комсомольская, 1/1, ремонт, на улучш. 2-комн.(Усолка). тел: 50-72-35. • Меняю 3-комн. улучш.кв.6/9, ул.Кутузова,93 на равноценную в р-не школы №8 или №9, 1 и посл. этажы не предлагать. Тел: 68-7944, 87019287022 ЖАЛҒА БЕРЕМІН - СДАМ • Жалға 1-бөлмелі пəтер аламын. Бағасы 25 000 мыңға дейін. Центр. Тел: 87053413693, 87184127264 • Сниму 2-комн.кв. на длительный срок, семья, 4000 тг. Тел: 600902. • Сдается в аренду площадь в центре Аксу 350 кв.м. Удобно под бизнес. Торг уместен. Тел:87056112501 • Сниму 2-комн. кв 25000 тнг + комуслуги. Тел: 537279, сот: 87779381798 • Сдам комнату двум студентам в двухкомнатной квартире. Тел: 542198 (после 18.00), 87055249476. • Сдам 2-комн.кв. 4/5, ж/д, част. мебель. домофон. 40000 тнг. Тел:531231. • Сдам в аренду гараж, ул. Тор-

говая, автодорога №2, гаражный кооператив №17, цена договорная, тел.: 55-22-98 • Сдам 1-комн.квартиру (мебель) р-он Затонский рынок. Часы, ночь, сутки. Квитанции. Тел:67-06-52, 67-11-04 сот: 8 777 2850870

Халық тұтынатын тауарлар Товары народного потребления САТАМЫН – ПРОДАМ • Продам свадебное платье, р.44-46. Тел: 68-76-43, 87774600303. • Свадебное платье, р.46, 60000тг. (б/у), в хор.сост.(звонить после 16.00). тел: 57-44-68. • Продам новую фуфайку – 10000 тг., новые валенки – 10000 тг. Тел: 54-41-80, 87779757512, 87024630498. • Продам Телефон «Русь» (с определителем) – 3000тг, видеомагнитофоны «Sony», «Panasonic» (б/у, на запчасти), DVD проигрыватели. Тел:54-4180, 87779757512, 87024630498. • Продам DVD диск, лицензионный «Репетитор по биологии» (Кирилла и Мефодия), чайный гриб,молочный гриб, джинсы мужские новые. Тел: 34-15-58. • Продам модем (новый), 3000 тнг. Тел: 517159, 87773340737. • Продам электродрель, 3000 тг., торг, пр-во СССР, 400 Вт, 1-фазная, в раб.сост. Тел: 87074970397, 87054086339. • Продам радиаторы отопления чугунные опрессованые-8400 тг.Тел: 527454. • Продам гармонь, баян, ноты, самоучители, аккордеон и ремонтирую.тел: 55-30-79. • Слуховые аппараты. Гарантия. Карманные 12500 тенге, Заушные от 26 000 до 55000 тенге. Костные.Тел: 87017609034, 87776546540. • Продам мягкий уголок-25000 тнг, б/у, в хор.состоянии, горку пятисекционную, цвет белый-50000 тнг, в хор. состоянии. Тел:508878, 87776516856 • Продам стиральную машину - автомат, «Самсунг»-3,5 кг;цена: 25000 тнг.Тел:345834 • Продам детский комбинезон для мальчика на 2-3 года, зимний, цвет: хаки,с опушкой, в отл. состоянии, б/у 1 год. Цена:4000 тнг. Тел: 87773340737, 320989 (до 18.00.) • Продам детский комбинезонтрансформер для девочки на 1-2 года, зимний, цвет розовый, материал халафай, очень теплый, в отл.состоянии. цена: 3000 тнг. Тел: 87773340737, 320989 (до 18.00.) • Продам кимоно для борьбы, возраст 8-10 лет. Тел: 301209 • Продам холодильник «Бирюса-6» в раб.состоянии.5000 тнг. Тел: 604003 • Продам палас 2*3 (совет), пальто жен. (кашемир) р. 48 – 8000 тнг, шапка жен.норковая, цвет синий-13000 тг.Тел: 557451 • Продам телевизор Toshiba, 72 см, тумбочку на колесиках под телевизор.Тел: 657214 • Продам буфет-3000 тнг, зеркало и тумбочку (трюмо). Тел:577250 • Продам пальто осеннее, зимнее новое (с мехом), шапку норковую. Тел:577250. • Продам дубленку детскую 3-7 лет-2500 тнг; флягу (алюмин), 40 л -2000 тнг. Тел: 674279 • Двери межкомнатные для благоустр. квартиры-8000 тнг. Тел:674279 • Кровать 1-спальная, произ-во Россия, цвет светл.дерево.25000 тнг. Тел:325965, 751387(раб). • Продам телевизор цветной, диаг 54 см, «Самсунг», 9000 тнг. Гитару КНР 7000 тнг.(Новая). Тел: 601830 • Продается лодка новая, двухместная. Пятислойная финская ткань. ПВХ. Россия. 65000 тнг. Тел: 300187 • Продам уток живых подсадных для охоты. Тел: 605723. • Продам шубу, цигейка, р.48, в хор.сост., коричн.цвет.8000 тг., тел. 64-43-57. Продам шубу нутриевую, р.48, 70000 тг, дубленку натуральную, р.48 – 25000 тг. тел: 67-20-79. • Электропрялку, совет, 3000 тнг. Тел:602105 • Продам холодильник «Бирюса-БМ», б/у, 15000 тнг. Тел:607018 • Продам холодильник «Бирюса», б/у. Тел: 558232

• Продам спальный гарнитур, б/у, Румыния. Тел:575508, 87053858503 • Продам сети ряжевые бредни, невод. Все новое. Тел: 531729 • Продам Wi-Fi роутер, нов. в упаковке, 5000 тнг. Тел: 531729 • Стенку (Румыния), 6 секции. Тел: 687643, 687679, 87774600303 • Телевизор «Daewoo».Тел: 536208 • Продам книгу «Краткая биография Сталина», 1947 г.изд., 1200 у.е., тел: 34-24-62. • Комбинезон (зимний) и приданое для девочки. Тел: 685695. • Шуба цигейка 46-48 р, цвет черный, в отл.сост., цена: 8000 тнг, куртка кож. 46-48 р, выше колен, с мехом (утепл), цвет темно-синий, 5000 тнг. Тел: 554337, 87003079212 • Коржын, тойбастар, құрақкөрпе, сатамын, тігемін. Тел: 3468-33. сот: 87013411393. • Продам чай «Ассам» по 950 / кг. тел. 87015014118. • Продам срочно комод с сервантом б/у, 1 год, произ-во Китай (заводской), 230000 тнг, Тел: 535293, 551881, 87017476855 • Продам стенку «Айша», 5 секций, ореховый, 20000 тенге. Торг. Тел: 67-11-51, 87004971585. • Продам 4-секционную стенку, пр-во Павлодар, светло-ореховый, 20000 тнг, торг, тел: 68-9754, 87029746005. • Продам стенку, Россия, 5 секций, 45000 тенге, б/у; 3-программник «Медео»-500 тнг. тел: 57-02-69.

• Продам плащ (кожа, жен.), р.48-50, Корея, 10000тнг. Тел: 57-02-69. • Холодильник «Чинар» в хор, 10000 тнг,. Тел: 551881, 87776516856, 87772850790 • Продам амортизатор 12/201, передний, кузов от мерседеса, 5000 тнг, трапеция 129, кузов средний, 3000тнг, тел: 87772850790. Продам матрацы, настенные, шахматные часы, дубленку (жен), подушки, тарелки, свитера. Тел: 678306. • Продам кухонный угловой диван .Тел: 687643. • Продам мягкий уголок новый. б/у 3 мес. Цена: 65000 тнг. тахта-кровать-29000 тнг, .Торг. Тел : 602105 • Продам матрацы.Тел:678706 • Продам сухожаровой шкаф, (мед. оборудован) б/у, отл. состоянии, стомат. кресло, б/у, в отл. состоянии. Тел: 670481, 689018 • Прихожая 25000 тнг. Белорусск. мягкий уголок. Тел.60-0923, сот.87044703265 • Продам флягу, тел: 60-21-05. • Продам муж.сапоги, «Катор пиллер», р.43, кожаные, сапоги, р.43. берцы (Россия), р.45. тел: 53-12-31. • Продам сот.тел.Nokia 5800, торг, документы, флешка, 8 Гб, в отл.сост., 25тыс.тг. Тел: 64-15-95, 87019007967. • Продам радиаторы отопления, чугунные, опрессованные. 8400 тнг. (7 ребер)Тел: 52-74-54. • Продам жен.полусапоги, на высоком каблуке, р.39, нобук. Тел: 53-12-31.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ОБЛАСТИ!

Областные газеты «САРЫАРҚА САМАЛЫ» и «РЕГИОН.KZ» предлагают бесплатное размещение частных объявлений. Для этого достаточно позвонить по тел.: 32-09-89 или направить текст объявления по эл. почте: aimak-reklama@mail.ru. Вы можете также заполнить купон и отправить его почтой.

№ 5 (390) * 2 февраля 2012 года

ТЕКСТ (не более 20 слов):

Стоимость объявления коммерческого характера под рубрикой «ЗНАКОМСТВА»,«МЕДИЦИНА», «УСЛУГИ» - 100 тнг. (в рамке, на фоне), «СДАМ», «ТРЕБУЮТСЯ», «СООБЩЕНИЯ» - 60 тнг.

БЕСПЛАТНО ПРИНИМАЮТСЯ ОБЪЯВЛЕНИЯ В РУБРИКИ:

ТОВАРЫ НАРОДНОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ, СЕЛЬХОЗПРОДУКЦИЯ, АВТОТРАНСПОРТ (без фото), РАЗНОЕ, ИЩУ РАБОТУ, НЕДВИЖИМОСТЬ, ОБОРУДОВАНИЕ, ИНСТРУМЕНТЫ.

Бесплатно публикуются объявления физических лиц, за исключением объявлений об утере, порче удостоверений, свидетельств, договоров, правоустанавливающих документов.


2 февраля 2012 года

• Продам пианино, Кубань, (самовывоз), советские пылесосы – 3 шт.тел: 53-12-31. • Продам норковую шубу, р.4446, 270тыс.тнг, торг. Тел: 51-80-28. • Қымыз сатамын, 1л - 350 тнг. тел. 67-20-79 • Продам Ниву, сервант (зеркальный, 1,5*1,7) б/у, в отл.сост., тумба под телев. тел: 8 71840 90342, 54-03-21 (веч.после 20.00), 87777038800. • Продам коробку передач на Запорожец. 5000 тг. Тел: 57-0269. • Продам кирпич перегородочный красный, новый 30тг. (1шт). Тел:78-25-07. • Продам лошадей оптом, 3 кобылы с жеребенком, байтал-2 головы,тай-2 головы. Цена договорная. тел: 8(71841) 262236, 87774613988, 87772850271. • Продам холодильник «Бирюса 8Е», производство Россия. Гарантия. Рассрочка. 40000 тг. тел: 87774611246, 87771316773 • Продам спутниковую антенну, 7000 тг. тел. 345834. • Продам трюмо. 1000 тг. тел. 67-42-79. • Продам 2 токарно-винторезных станка марки ДНП 500, РМЦ2800 мм, 1М65 1985 г. и 1982 г. выпуска. Тел.: 32-29-71 • Продам оконные рамы со стеклом, двойные окна. тел: 5068-73 • Продам обрезной пиломатериал и комплект на европоддоны из берёзы. Тел: 32-17-32 • Продам диван подростковый – 15000 тнг., мотоцикл на аккум. (детот 2-6 лет) – 5000 тнг., ковер шерст.натур., б/у, 2*3 м., в отл. сост.-10000 тнг., тел: 35-86-40 (днем), 55-23-71 (веч.) • Гарнитур гостиная, шкаф, тумба, стол, 8 стульев, дерево «Италия», 10тыс. у.е. тел: 34-8347 • Продам 2-спальную кровать, с матрацом – 30тыс.тг., кассовый аппарат «Меркурий» - 8тыс.тг., магнитофон «Романтик» с 2-мя колонками-4тыс.тг., люстра (3-х рожковая)-1000тг., зеркало, 2шт., (70*30) – 500тг; компьютер, б/у-30 тыс.тг, 2 мужские новые полушубы- 25 тыс.тг.за 1. • Продам стиральную машину «Sаmsung» - 5,5 кг, 17 тыс.тг., в отл.сост.; люстру (5 рожков.), разноцветн.плафоны – 1500 тг.; радиотелефон «Panasonic» - 1500 тг. тел: 50-72-35 • Продам десткую стенку «Хабар», светл., 3 секций, б/у, 18 тыс. тг., диван подростковый, 8тыс., б/у, кожаную «Касуха», муж.торг.,

р.50-52, Тел: 65-56-94. • Продам спальный гарнитур, Германия, 7 предметов, светлый орех, б/у,. 100тыс.тг, Диван+кресло, синий – 40тыс.тг. тел: 34-81-03, 39-61-49. • Продам компьютер в комплекте, монитор ЖК «Acer» в отл. сост., 35 тыс.тг., детское автомобильное кресло (от 1-2 лет), новое – 15 тыс.тг, цифровой фотоаппарат «Nikon», 8mpx, чехол – 15тыс.тг. тел: 68-15-14 • Продам кривды, бредни, невод, сети простые и ряжевые и прочее. Низкие цены. Тел: 5317-29

АЙЫРБАСТАЙМЫН МЕНЯЮ • Поменяю новый мобильный телефон Nokia на новый Pathword, тел: 54-41-80, 87779757512, 87024630498 САТЫП АЛАМЫН - КУПЛЮ • Моңғолдық төс белгілер, күміс-алқа, білезік, белбеу, сырға, күміс теңгелер сатып аламыз. Тел: 506745, 87773470248. • Куплю монеты, значки, медали, марки, статуэтки, предметы старины. Тел: 64-15-40. • Куплю советские радиодетали, рации, компьютеры, частотомеры, реахорды, осциллографы, вольтметры, измерители параметров, коэффициентов, импульсов, термопары. Тел: 61-96-68, сот. 87017303637

• Куплю говядину до 3 тонн, один раз в неделю. Тел: 87015014118 • Куплю ноутбук б/у, можно неисправный. Тел: 624552, 782551 • Куплю гитару, домбру, телевизор импортный. Новый, б/у. в любом состоянии. Торг. от 1000-5000 тг. Тел:60-18-30, 87021219504 • Куплю радиаторы отопления чугунные новые и б/у – 650 тг/ребро. Пластинчатые новые. Тел: 527454 • Қазақстан монеталарын, облигациялар сатып аламын. Тел: 50-67-45 • Куплю советские микросхемы, транзисторы, конденсаторы – КМ, резисторы, реахорды, релеразъемы, контакты от автоматов и пускателей, столовое серебро. Тел: 61-96-68, сот. 87017303637

Развлекательные шоу Анимационные фильмы Спортивные игры

Автокөлік Автотранспорт САТАМЫН - ПРОДАМ • Продам автозапчасти на КамАЗ. Сот: 87017626590 • Продам ЗИЛ-4331, дизельный, каркасный самосвал + прицеп, 5500 у.е, тел. 87183741220. сот. 87053435717. • Продам Зил-130, самосвал, 1985 г/в, 2900 у.е. или поменяю на легковое авт. Торг уместен тел: 33-77-43. • Продам Ниву, тел: 8 71840 90342, 54-03-21 (веч.после 20.00), 87777038800. • Продам ЮМЗ-6 кл,1987 г/в, телега сеновозный ПТС-4, в отл. сост., 4000 у.е. Торг. Срочно. Обмен на КРС. Т.: 8 (71841) 262236, 87774613988, , 87772850271 • Продам водовоз, цистерна емкость 4 тонны-1000 у.е., свароч. генератор-1000 у.е. Тел: 87183741220, 87053435717 • Продам Мазда-626 (Хэчбек), 1990 г/в-30000 у.е. Тел: 787717, 87051763983 • Продам ЗИЛ-4331 (дизельный), каркасный - самосвал, прицеп. Цена: 5700 у.е. Торг. Тел: 871837(41220), 87053435717. • Продам МТЗ-80 за 4500 у.е. в ХТС. Тел: 871837 (41220), 87053435717 • Продам ВАЗ-21093,1999 г/в, цвет белый, ХТС. 3000 у.е. торг. тел: 87057078797 • Продам Субару-Легаси Outback, 1998 г/в,2,5 объем, ХТС.10000 у.е. Тел: 87056112501 • Продам МТЗ-50 ,1979 г/в + косилка, грабли 7 м + ПТС-4, запчасти на КУН. 5500 у.е. Тел: 87055059118 • Продам Митсубиси Спэйс Стар, 2001, 12000 $, 1.9 л, дизель, КПП механика, 158 000 км, литые диски, хрустальная оптика, ГУР, ABS, полный электропакет, кондиционер, свежепригнан. Тел: 606325, 675219, 8 701 4799820 • Продам Митсубиси Спэйс вагон, 1992 г/в., 2 л, вишневый металлик, механика, 6500 у.е., или поменяю на недвижимость. Тел: 87183765466, 87052253264. • Продам Газель 1998 г/в пассажирский, двигатель – 406, белая, 2900 у.е. тел :87053028486 • Продам Ауди 100,С-4, 1991 г., объем 2.0, серебристый, 5500 у.е, тел: 87779391042. • Продам ВАЗ-2106, красный, 1984 г/в., 1,6 л, требуется частичн.ремонт, 130000 тг. Сот: 87022704760 (смс)

Құрылыс және жөндеу жұмыстары Строительство и ремонт • Услуги газоэлектросварщика 6 разряда, выполню сварочные работы на большом объеме. Тел. 57-37-15 • Электрик, сверление, перфоратор, Болгарка, навеска гардин, люстр. Перенос розеток, замена провод. Тел: 5480-72 • Сантехнические работы замена труб, радиаторов, отопления, водопровод, канализация, водосчетчики, санфаянс. Сот. 87774512957. • Электромонтер с образованием выполнит э/монтажные работы любой сложности. Ремонт э/плит и т.д., аварийный вызов. Тел: 51-69-92, 87015244451

вод, канализация, стойки, гребенки, санфаянс, водосчетчики батарей в наличии, возьмем на обслуживание. Работаем с любым материалом. Тел. 7819-91 • Аварийный вызов. Ремонт, монтаж эл.провод., эл.обслуживание. подключение 220-380 V. Возьму объект на осблуживание.Тел.: 30-0338, 8 700 4913908 • Врезка замков в металлические двери. Выбор российских замков. Кодовые. Аварийное вскрытие дверей. Тел: 54-38-85. Сот: 8777-795-94-77 • Ремонт квартир под ключ. Дизайн. Качество, сроки гарантируем. Тел. 78-22-13, 8-705614-28-23

• Электрик выполнит ремонт, перенос, замена розеток. Подключение квартир, электроплит и др. Тел: 60-35-39, 87779365502

• Сантехнические работы. Замена труб, радиаторов отопления. Водопровод. Канализация. Установим в/с. Тел: 343257

• Срочная заправка всех типов принтеров. Ул. Ак. Сатпаева 27, тел: 32-23-26

• Ремонт любых телевизоров. Гарантия. Пенсионерам скидка. Тел:50-14-19, 8-705986-30-91, 87074976379

• Автоген, электросварочные работы стояки, гребенки, отопление (оцинковка, полипропилен, металлопластик) и др. Сантехнические работы. Гарантия 3 года. Стаж. Тел: 781421, сот: 8 7051653666 • Аварийно-автогенные работы. Все виды сантехнических работ. Замена стояков, гребенок, канализации, металлопластик, полипропилен. Перфоратор и многое другое. Тел: 78-23-39, 8 777 527 0199 • Замена стояков, гребенок, канализаций. Установка санфаянсов. Все сварочные, сантехнические работы. Тел: 78-11-72 • Замена стояков гребенок канализация. Установка санфаянс, навеска наборов в ванную комнату. Тел:605137, 87051595897 • Замена труб (из любого материала) канализация, отопление. Установка сантехники. Качество.Тел: 782469

• Сантехнические сварочные работы. Отопление, водопро-

Хотите поздравить родных? Не знаете, как удивить близкого человека? Ищете необычный способ для поздравления дорогих Вам людей? Теперь у Вас есть такая возможность! Подарите теплые слова близким, воспользовавшись новой онлайнуслугой «Поздравляем!». Не опоздайте с поздравлением на вебпортале www. aimak-ainasy.kz, справки по телефону: 32-09-89, 32-36-82

ГАЗЕТЫ ПРЕДПРИЯТИЯ - «САРЫАРКА САМАЛЫ», «ЗВЕЗДА ПРИИРТЫШЬЯ», «РЕГИОН.KZ» - МОЖНО ПРИОБРЕСТИ В г. ПАВЛОДАРЕ ПО СЛЕДУЮЩИМ АДРЕСАМ:

• Ремонт холодильников любого класса сложности. Гарантия 2 года. Тел:51-69-30. Сот: 8-7774509135 • Ремонт и перетяжка мягкой мебели. Изготовление на заказ. Пенсионерам скидка. Тел: 782511 • Электромонтер с образованием выполнит электромонтажные работы любой сложности. Ремонт эл.Плит и т.Д. Аварийный вызов. Тел: 516992, сот: 87015244451 • Электрик выполнит любые электроработы. Работа перфоратором.Тел:605137, 87051595897 • Срочный ремонт холодильников на дому заказчика. Гарантия, стаж. Тел: 55-32-12. Сот: 8701-167-1034 • Ремонт холодильников, холодильных витрин. Быстро. Недорого. Качественно. Гарантия. Тел:781468, 87051412683 • Грузовые перевозки на автомобиле фиат-рисато, цельнометаллический, г/п 1500 тонн, р.3,40*1,85*1,80. Город 1000 тнг, межгород 85тнг/км. Тел: 504393, 87774585454 • Наружные и внутренние откосы. Любой сложности. Тел: 540291, 87770666518

• Оказываю услуги плотника (кровля, остекление, дачные работы, устан.дверей). Тел: 60 49 22, Сот. 8 777 615 4209 • Реставрация окон, снятие краски 100%, плотник, покраска. Тел. 55-38-83. • Ремонт холодильников любого класса сложности. Тел: 87774509135 • Сантехник. Установка (металлопластик, водосчетчик, унитаз, «тюльпан», смесители, ванна, канализация). Тел: 6720-75, сот: 87054070832 • Ремонт на дому стиральных машин импортного производства, электроплит, пылесосов, микроволновых печей, посудомоечных машин. Тел: 54-24-92

Қажет - Требуются • Требуются специалисты разных направлений в офис. Выпускники вузов. Тел.78-10-22 • Требуются сотрудники в офис. Тел.78-14-69. • Заправка лазерных принтеров от 500 тг. Адрес: ул. Ген. Дюсенова, 9, каб. 107. Тел. 87015345330. • Требуется менеджер по продажам металлопроката (парень, опыт, личн. Авто). Тел:334421 • В связи с расширением открыты вакансии. Тел: 78-28-45. • Вакансии для специалистов различных направлений.

тел: 78-28-68. • Вакансии для специалистов, желающих освоить новую сферу деятельности. Тел: 7820-27 • Требуется бухгалтер со знанием 1С, ведение налоговой отчетности. Резюме отправлять по факсу 675222 или по эл. почте complite@inbox.ru • Приму на работу сборщика компьютеров и заправщика принтеров.Тел.: 32-23-26 • Основной и дополнительный доход для активных людей, не уставших от жизни. Тел. 87058660845 • Работа. Подработка. Тел. 78-26-35 Владимир Андреевич • Требуются сотрудники в офис, без ограничения в возрасте. Карьерный рост. Тел. 78-18-28 • Подработка! Мужчинам и женщинам. Запись на собеседование. Тел. 78-18-28 • Требуются сотрудники в офис. Тел. 78-14-69 • КГП на ПХВ «Центр аналитической информации» требуются внештатные рекламные агенты в городах и районных центрах Павлодарской области. Тел.: 32-09-31, 32-36-82. E-mail: s_samaly_reklama@ mail.ru, zvezda-reklama@ rambler.ru

Жұмыс іздеймін Ищу работу • Мамандығым - инженер, білімім-орта арнайы. Тел: 8 777 6247 347. • Электромонтер ищет работу с частичной занятостью или постоянную, 6 разряд, 4 гр.(допуск). Тел:577250. • Ищу работу, гидролог, топограф, юрист, со стажем. Тел: 87779334622 • Женщина средних лет ищет работу сторожа или вахтера (постоянную). Тел: 62-0982 • Плотника (стекольщик, кровельщик, устан. дверей, каркасник, распиловщик) возраст-50 лет, без В/П, добросовестный. Тел: 60-49-22, 8 777 6154 209 • Примем автоэлектриков на СТО. Тел: 87054061960 • Ищу работу зам.директора по АХЧ (завхоза). Тел: 62-88-19 Әртүрлі - Разное • Перевод с русского на казахский, с казахского на русский. Тел:343271, сот: 87003842788 • Меняю место в садике №30 (2 сред.каз.гр.) на садик на Усолке (2 сред.каз.гр.), 2007 г.р. Тел: 658783 • Маникюр. Наращивание ногтей гелем. Сот: 87779759511, 87003169294, 658657 • Переводческие услуги. С русского на казахский. Тел: 8 7016549580 • Приму товар на реализацию. Сантехника. Тел. 68-42-96 • Юридическая контора «Оспанов и К» - консультации по всем отраслям права, подготовка документов, участие в судебном рассмотрении споров, ул.Ак.Сатпаева 46, офис 314. Т:32-35-18. С:8701-53637-36 • Оплачиваемая умственная работа для инвалидов, пенсионеров, домохозяек, студентов. З/плата от 55 000 тнг, пенсия от 36 000 тнг. Т:32-25-24 • Потомственный целитель снимает порчу, сглаз, испуг, лечит почки, рожистое воспаление, бесплодие, снимает любую боль, «венец безбрачия». Возврат любимого. Кодирование от пьянства и др., гадание.Тел:57-39-83 сот:87016856718. Лицензия ЖТ №163790 • Сниму порчу, сглаз, верну любимого, гадаю на картах. Лицензия П147 МЮРК. Тел: 615146. 87776443084 • Потомственный целитель, гадает на картах, снимает порчу, сглаз, испуг. Венец безбрачия. Возврат любимого. Лиц.П148МЗРК.Тел: 61-51-46, 87776443084.


2 февраля 2012 года Газета «Регион.kz» в этом эксклюзивном проекте совместно с управлением координации занятости и социальных программ Павлодарской области предлагает Вам помощь в поисках подходящей работы, а также возможность получить профессию и успешно трудоустроиться.

«Сегодня необходимо повысить эффективность рынка труда, поскольку новая экономика требует новой генерации квалифицированных кадров». (из Послания Президента РК Н.А. Назарбаева «Построим будущее вместе!» от 28 января 2011 года) Отделы занятости и социальных программ Павлодарской области приглашают на работу

Вакансии г. Аксу 8 (718) 37 6-23-05

Водитель Воспитатель Врач Газорезчик Газоэлектросварщик Дворник Инженер ТСО Каменщик Логопед-дефектолог Мастер Мастер электромонтажного участка Медицинская сестра Медицинский работник Методист по спорту Монтажник Музыкальный работник Музыкальный руководитель Охранник Подсобный рабочий

Помощник воспитателя Продавец Руководитель кружка Сварщик Слесарь по ГМП Социальный работник Сторож Токарь Уборщик мусоропровода Учитель Фельдшер Фельдшер-лаборант Хореограф (танцор) Хормейстер Художественный руководитель Электрогазосварщик Электромонтер по ремонту электрооборудования Электросварщик

Вакансии г. Экибастуз 8 (718) 7 77-00-55 Врач Аккумуляторщик Водитель большегрузного автомобиля Дефектолог-сурдопедагог Инженер-электрик Инкассатор Инструктор по физической культуре Инструктор тренажерного зала Каменщик Кассир Косметолог Логопед Массажист Мастер маникюра Машинст автогрейдера Медсестра ЛФК Менеджер Методист по культмассовым мероприятиям

Монтер пути Музыкальный руководитель Охранник Парикмахер Плиточник Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов Слесарь-сантехник Специалист по кредитованию Страховой агент Стропальщик-грузчик Учитель Швея-закройщица Штукатур Экспедитор Эксперт договорного отдела Электрогазосварщик Электромонтажник

Баянаульский район 8 (718) 40 9-18-31 Машинист бульдозера Механик по ремонту оборудования Электромеханик по подъемным установкам Электрослесарь подземный

Павлодарский район 53-31-33 Акушер Генеральный директор Директор школы Медицинская сестра Методист Музыкальный руководитель Секретарь Техник-программист Фельдшер

ВЫ ИЩЕТЕ РАБОТУ ПО ДУШЕ? ИЛИ ЖЕЛАЕТЕ ПЕРЕЙТИ НА ДРУГУЮ РАБОТУ? Областная газета «Регион.kz» совместно с управлением координации занятости и социальных программ г. Павлодара сможет помочь Вам. Тематический материал «Вы ищете работу?» с перечнем вакансий самых востребованных специальностей предприятий г. Павлодара, графиком проведения курсов переподготовки, советами по трудоустройству в каждом номере газеты «Регион.kz» будет вашим ориентиром в поисках работы. Телефон для справок: 8 (7182) 32-16-55


2 февраля 2012 года

Прежде чем приступить к рассказу о чистке утюга, следует напомнить, что обыкновенная профилактика загрязнения способна оградить поверхность утюга от загрязнений и порчи. Для этого после каждой глажки нужно протереть подошву мягкой влажной тряпочкой. Для ухода за подошвой утюга разработан специальный карандаш, который достаточно эффективно удаляет с подошвы налет, нагар и накипь. Необходимо просто аккуратно нанести содержимое карандаша на поверхность подошвы и протереть ее тряпкой. После этой процедуры подошва утюга очистится. Карандаши для чистки подошвы безопасны в применении и не содержат вредных примесей. Если карандаша под руками нет, можно воспользоваться другими способами. Например, таким. На листок бумаги насыпается столовая соль тонким слоем. Для повышения эффекта очистки подошвы в соль можно подмешать парафин с любой свечи. После того, как утюг нагреется, нужно почистить утюг о соль. Грязь с подошвы утюга легко отойдет. Иногда из-за накипи на подошве появляются пятна в виде ржавчины. В этом случае

Несмотря на все заверения производителей утюгов о том, что подошвы их изделий практически не загрязняются, это не так. По различным причинам подошва любого утюга рано или поздно запачкается. К сожалению, ни сами производители, ни продавцы бытовой техники не дают рекомендаций относительно очистки подошвы утюга. К счастью, ваш любимый сайт полезных советов Sovets.net знает о том, как правильно чистится подошва утюга, и расскажет вам об этом. нужно посыпать подошву солью и протереть ее тряпкой. Также на подошве утюга может появляться желтый налет, возникающий из-за чрезмерно жесткой воды. Этот налет снимается тряпочкой или ваткой, смоченной в уксусе. Если налет сильный, в уксус можно добавить нашатырный спирт. Соскребать накипь ножом или абразивами категорически не рекомендуется – подошвы можно повредить. Если уксусом подошва не оттирается, нужно воспользоваться средствами бытовой химии, рассчитанными на очистку подошвы утюга. Отличное средство – шуманит, производство Израиль. Если же подошва утюга уже повреждена неправильной чисткой, можно попробовать ее восстановить. Для этого на листке бумаги нужно рассыпать натертый воск и накрыть его салфеткой. Разогретым до ста градусов утюгом нужно погладить приготовленную конструкцию. После этого подошва утюга должна снова стать гладкой.

Все легковые машины, в зависимости от используемого мотора, делятся на две группы: бензиновые и дизельные. И те, и другие имеют массу поклонников, но однозначно никто не скажет, что лучше: бензин или дизель. Как известно, в качестве дизельного топлива используется солярка, которой заправляют также тракторы, иные сельскохозяйственные машины, военную технику, поезда и др. СОВЕТ Не секрет, что в современной России многие автомобилисты заправляются не на заправках, а «по знакомству». Помните, что самое качественное дизельное топливо можно приобрести у машинистов, а также у военных. В таких сферах применения оно должно отвечать особым требованиям, в частности, быть надежным при низких температурах. Не рекомендуется приобретать солярку у трактористов, а также незнакомых людей: зимой ваш автомобиль может заглохнуть в самый неподходящий момент.

www.sovets.net

Чтобы как можно раньше быть в курсе о зависимости ребенка от наркотиков, необходимо знать некоторые признаки наркотической зависимости. Дело в том, что человек становится наркоманом не сразу, а за несколько месяцев. Если же вовремя заметить, что ребенок начал употреблять наркотики, то ему можно помочь избавиться от этой вредной привычки. На что же следует обращать особое внимание? Сейчас расскажу о нескольких признаках, по которым необходимо ориентироваться. 1. У детей, которые употребляют наркотики, очень часто бывают беспричинные перепады настроения. Сначала подросток может быть веселым, общительным, а через несколько минут может стать безразличным, ничего не захочет делать. 2. У ребенка может появиться нарушение сна. Например, днем он вялый, ничего не делает, только лежит, а придя с прогулки, очень энергичен, хватается за любую работу, не засыпает во время. 3. У ребенка меняется аппетит. Бывают такие случаи, когда он ничего не кушает и при этом не испытывает чувство голода. А бывает такое, что аппетит у ребенка сильно возрастает. Он ест больше, чем обычно. 4. Ребенка абсолютно не волнуют события, которые происходят в доме. 5. Подросток, употребивший наркотики, может быть плаксивым, раздражительным, нетерпимым. Если вы заметили наличие нескольких вышеперечисленных признаков, то необходимо побеседовать с ребенком о происходящем. Когда разговариваете с ребенком, обязательно следите за его реакцией. Если заметили, что он насторожился, то у него для этого есть причины. Он явно что-то скрывает. Если во время разговора вы задаете ребенку вопрос, а он долго молчит, то это говорит о том, что ребенок переживает или просто он не слушает, что вы ему говорите. Постарайтесь быть спокойным и действуйте дальше. www.sovets.net

Главное отличие бензинового мотора от дизельного заключается в следующем: в бензиновом двигателе топливо воспламеняется от искры, вырабатываемой свечой зажигания, а в дизельном — от свечи накаливания. Не все знают, что дизельный двигатель намного сложнее в производстве, а потому дороже — его стоимость примерно на 25–30% выше, чем бензинового. Это обусловлено сложной технологией производства: при выполнении некоторых операций необходимо соблюдать просто «космическую» точность. В эксплуатации большинство дизельных двигателей более экономичны, чем бензиновые (разница в потреблении топлива на 100 км пробега составляет от 2 до 5 л). С другой стороны, дизельные уступают бензиновым моторам в приемистости: машина на бензине более резво ведет себя на дороге (именно поэтому среди спортивных автомобилей почти нет машин с дизельными двигателями). В морозную погоду дизельный двигатель может оказаться ненадежным: не секрет, что при низких температурах солярка густеет, и машина глохнет. Однако это относится в первую очередь к старым автомобилям. В современных машинах все особенности холодного климата учтены, и дизельные по надежности не отстают от бензиновых моторов. Главное — заливать качественное топливо и в холодное время года ездить на «зимней» солярке. www.avtotut.ru


24

2 февраля 2012 года

себя, своих друзей, соседей, начальников. Мне любопытнее характер человека, а не то, насколько он известен. Я только гиперболизирую смешные черты, чтобы они

торый больше никто не представляет на рынке. Помимо гордости я, безусловно, чувствую и большую ответственность за свое дело. Мне хочется, чтобы и через десять лет жанр пародии не погиб, а был востребован наряду с песнями, танцами и всем остальным, что интересно зрителю. А когда появятся мои последователи, я скажу, что не зря родился на свет. (Улыбается.) - Пародия — это же своего рода насмешка. Скажите, а насмешка может быть доброй? Пусть даже она высмеивает пороки и недостатки. - Я думаю, что занимаюсь скорее добрым делом, чем недобрым. Хотя бы потому, что, когда стою на сцене, постоянно вижу женщин в зале, которые плачут от смеха и периодически вытирают потекшую тушь. Я получаю экстаз, когда вижу искренне смеющихся людей. Поэтому я люблю проверять свои миниатюры на детях. Я езжу в различные интернаты… - То есть вы не только на корпоративах выступаете? - Сейчас был обидный вопрос брошен в мой адрес. Ну и ладно. (Смеется.) Поверьте, помимо корпоративов мне хватает других площадок. Так вот, я люблю проверять свои миниатю-

- Юрий, во время нашей съемки вы сказали, что мы всю жизнь занимаемся идиотизмом. Что именно вы имели в виду? - Под словом «идиотизм» я подразумевал, наверное, свою профессию. Но в хорошем смысле слова. Я вообще не стесняюсь быть шутом и выглядеть идиотом. Когда ты делаешь это грамотно, разумно, это становится вкусно. А если делать это пошло и бездарно, тогда оно так и выглядит. - А вам не кажется, что в нашей стране проще пародировать известных людей, потому что многие наши популярные артисты выглядят как пародии на самих себя? - Знаете, и да и нет. Согласен, порой создается впечатление, что реальные артисты немного перебарщивают с образом. Но мне от этого, в общем, не легче, потому что я-то пародирую реальных людей, а не знаменитостей. Я выношу простых смертных на сцену, утрирую их образы и показываю их в разных ситуациях. В этом-то и есть интерес зрителей в зале — они узнают в моих персонажах

хоть как-то отличались от реалий. А все, что нереально, людям интересно. - Мистер Бин, в образе которого мы вас снимали, — это, на ваш взгляд, выдуманный персонаж или он уже стал реальным? - Для меня он абсолютно реальный персонаж, потому я знаю его немного с другой стороны. Не то чтобы близко, нет. Но я знаю его как человека очень глубокого, серьезного — он же блестяще знает математику и даже учился на инженерном факультете Оксфорда… - Юра, это вы сейчас о ком рассказываете? Об Аткинсоне или всетаки о мистере Бине? - О Роуэне Аткинсоне, конечно. Так вот, я воспринимаю этого комика как человека очень серьезного. Он абсолютно разный на сцене и в жизни. И я такой же. В жизни я спокойнее, серьезнее и где-то даже рассудительнее. - Было бы странно, если бы в обычной жизни вы корчили рожи и ходили на голове… - А знаете, многие удивляются тому, что в жизни я не такой, как на сцене. - А какую цель вы преследуете, когда выходите на сцену? Вам хочется хотя бы на время поглупеть и перестать быть серьезным? - Ну, я не настолько скучный тип в обычной жизни. (Смеется.) Как артист я смело могу сказать, что представляю жанр, ко-

- Вы в это верите? - Нет. Но мне очень хочется на это надеяться. (Смеется.) Иной раз даже противно от того, что тебя узнают, как бы страшно это сейчас ни звучало. Это, кажется, называется издержки профессии? - На съемке мы выяснили, что вам 1 февраля исполнится 35 лет, хотя некоторые в нашей команде дали вам сорок… - Да, и это единственное, что я запомню из фотосессии. (Делает обиженное лицо, а потом широко улыбается.) - Вам, как мужчине, важно хорошо выглядеть? - Ну хотя бы на свой возраст… Значит, сорок, да? (Смеется.) Кроме шуток, всем важно хорошо выглядеть. И женщинам, и мужчинам, и артистам. Иначе почему мы, встречаясь с одноклассниками, боимся услышать: «А ты так изменился…» - Считается, что примерно с 35 лет, когда накоплен некий опыт, испробовано то, что хотелось попробовать, человек уже не имеет права совершать ошибок. Почему же? - Потому что, пока ты не знаешь каких-то вещей наверняка, спрос с тебя небольшой. А если узнал, то спрос растет. Это верно. Но никого… или мало кого от ломания дров эта правда уберегла. Вот, например, в своей личной жизни я, наверное, допускал слишком много ошибок, и, как результат, мой брак дал трещину.

Когда человек с детства хочет быть артистом, это не удивляет. Необычно, если ребенок мечтает стать клоуном. Пародист Юрий Аскаров с будущей профессией определился после того, как в детстве попал на концерт Геннадия Хазанова. С тех пор он считает своим призванием умение смешить людей до слез. В очередной раз пародист продемонстрировал это в образе мистера Бина специально для журнала ОК. Его назвали Юрием в честь Гагарина. Конечно, он мечтал быть космонавтом! Но поведение у юноши было неудовлетворительное, а его проказы вызывали улыбку только у одноклассников. Родители Юрия ходили в школу почти как на работу. И никто тогда не догадывался, что из неусидчивого кривляки выйдет прекрасный комик.

жизни не все воспринимают вас серьезно. А у вас никогда не возникает проблемы, особенно с женщинами, когда им может показаться, что вы прикалываетесь? - В общении с женщинами у меня вообще никаких проблем никогда не было. Но с женщинами и проще. Первые две минуты они смеются, а потом мне как-то удается перевести разговор на более серьезный лад. Ну а в процессе общения я уже вставляю свои миниатюры, репризы, чтобы привнести разнообразие. Гораздо сложнее с мужчинами… Иногда хочется забыть, что ты артист, и просто спокойно поесть. Но тебя хлопают по плечу и говорят: «А скриви рожу!» Понятно, что я для людей работаю, но есть же некая культура… Слава богу, в последнее время у нас цивилизованных людей становится всё больше.

- Неужели зритель может хохотать до слез только потому, что купил дорогой билет? - Не буду судить, наверное, не смогу вам ответить. Но с детьми гораздо сложнее работать — это совершенно точно. После них смешить взрослых людей намного легче.

- Сколько лет вы были вместе? - Двенадцать. Это приличный срок. Но я пережил наше расставание. Опять же помогла сцена. Ты можешь пускать слезы за кулисами, но когда берешь в руки микрофон и выходишь в зал, где все ждут от тебя экспрессии, как-то обо всем забываешь. И болезни отпускают, и боль от нелюбви, и проблемы — всё в момент улетучивается. На время, конечно. За кулисами ты снова погружаешься в свои переживания. Может, это такой мазохизм своего рода, когда и смех, и слезы, и драма, и комедия. Все удовольствия в одном. Не зря же говорят, что творческие люди немного сдвинутые на голову.

- Юра, вы сказали, что в обычной

Евгения Белецкая

ры на детворе. Потому что дети говорят правду: если им смешно, они смеются, если не смешно — реакции не будет. Всё просто. Взрослые могут обмануть.


25

2 февраля 2012 года

Здоровье

КАКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ВАЖНО ДЕРЖАТЬ ПОД КОНТРОЛЕМ

ЭТО НОРМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ХОЛЕСТЕРИНА В КРОВИ В ММОЛЬ/Л Холестерин необходим для синтеза солей желчных кислот, является компонентом процесса переваривания жиров, помогает создавать витамин D и является компонентом миелиновой оболочки нервных волокон, которая улучшает проводимость импульсов.

на поверхности аорты. В 10—15-летнем возрасте липидные полоски формируются в коронарных артериях, а у большинства 30-40-летних людей они выявляются в сосудах мозга. Жир в сосудах совсем не нужен, поэтому организм начинает снижать выведение жира из клеток и, наоборот, увеличивает введение жира в клетки, чтобы убрать его из сосудов. Проникая в стенки сосудов, жир образует атеросклеротические бляшки, которая может стать неустойчивой и оторваться. Она повреждает стенки сосудов, что вызывает

держащих холестерин. Вместо животных жиров – растительные масла. Увеличьте количество омега 3-жирных кислот с помощью этих продуктов: лосось, скумбрия, грецкие орехи, миндаль. ЭТО НОРМАЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ САХАРА В КРОВИ Сахар необходим для работы нашего мозга. Мозг потребляет 20% дневной нормы калорий. Калорийность сахара – 387 ккал.

Избыток сахара может привести к развитию диабета 2 типа. ЧТО ДЕЛАТЬ Потребляйте сладкие продукты в разумных количествах. Измеряйте уровень сахара в крови, если у вас есть лишний вес. Пейте простую питьевую воду или напитки без сахара. Американская кардиологическая ассоциация рекомендует мужчинам потреблять 24 г сахара в день, или 6 чайных ложек. Помните, что некоторые продукты содержат сахар. В банане – 7 г сахара. В яблоке – около 2 г сахара. Конфета шоколадная – 10 г сахара. НЕ МЕНЕЕ 40 МИНУТ НЕОБХОДИМО ЕЖЕДНЕВНО ХОДИТЬ ПЕШКОМ

Холестерин формирует миелиновую оболочку нервных волокон, которая играет роль изоленты. Она предотвращает выхождение импульса за пределы волокна и улучшает скорость передачи импульса. Благодаря этой изоляции наш мозг может работать, и мы нормально живем. Слишком высокий уровень холестерина может привести к развитию атеросклероза. Первые признаки начинающегося атерогенеза из-за направильного питания обнаруживаются уже у детей 9 – 10 лет. К 25 годам они выявляются (в виде липидных полосок)

цепь событий и приводит к образованию тромба и воспаления. Все это может привести к инсульту или инфаркту и смерти. ЧТО ДЕЛАТЬ Измеряйте уровень холестерина. Похудейте. Лишний вес – это лишний жир. Если вы не избавитесь от лишнего жира, то он будет накапливаться в сосудах и образовывать бляшки. Правильное питание. С помощью диеты вы можете снизить показатели на 10-15%. Ограничить потребление продуктов, со-

Готовим вместе! ПОЛЕЗНАЯ СВИНИНА ПОД СЛИВОЧНЫМ СОУСОМ

На 4 порции: • 8 свиных шницелей (по 80 г) • 2 стол. ложки муки • 2 стол. ложки сливочного масла • соль • 1 луковица • 1 стручок красного сладкого перца • 75 мл белого вина • 200 мл сливок • молотая паприка 1. Мясо поперчить и обвалять в муке. В сковороде распустить сливочное масло и обжарить шницели (по 4-5 минут с каждой стороны). Из сковороды выложить, посолить и поставить в теплую духовку. 2. Лук очистить и мелко порубить. Подготовить сладкий перец, нарезать мелкими кубиками и вместе с луком пассеровать в жире от обжаривания мяса. Влить вино и сливки. Посолить, поперчить и приправить молотой паприкой. Соус варить 3 минуты, постоянно помешивая и не накрывая крышкой. Горячие шницели залить соусом и дать немного постоять (1 минуту). Блюдо подавать на разогретых тарелках. Время приготовления: 25 минут.

Инсулин стимулирует клетки мозга, чтобы заставить их брать глюкозу из крови, чтобы получить энергию. Другими словами, глюкоза – это друг, но потреблять его надо в разумных пределах. Высокий уровень глюкозы медленно, но верно повреждает клетки во всем теле, в том числе и головной мозг.Высокий уровень сахара и инсулина в крови может привести к повреждению мелких кровеносных сосудов в мозге и в конечном итоге к нарушению циркуляции. Это объясняет, почему диабет 2 типа вредит мозгу. При болезни Альцгеймера, мозг, в особенности части, которые касаются памяти и личности, становится резистентным к инсулину.

Мозгу, как и любому другому органу, нужен кислород для нормальной жизнедеятельности! Единственным переносчиком кислорода в организме является кровь. Когда мы занимаемся спортом, то кровь проходит через весь организм, потому что при нагрузке органы требуют больше крови. Помимо этого при регулярных тренировках появляются новые сосуды, которые обеспечивают адекватное насыщение кислородом и другими питательными вещами. ЧТО ДЕЛАТЬ Лучшее, что вы можете сделать – это двигаться! Используйте любую возможность для движения: ходите пешком на работу, ходите по офису, используйте лестницы вместо лифта. www.zdorovieinfo.ru

РЕЦЕПТЫ ПОЛЕЗНЫХ БЛЮД КЛЕЦКИ В ТОМАТЕ

МЕДАЛЬОНЫ С КЛЕЦКАМИ

На 4 порции: • 1 кг разваривающегося картофеля • соль • 2 желтка • 250 г муки • 1 луковица • 1 зубчик чеснока • 2 стол. ложки оливкового масла • 500 г резаных томатов • 100 г руколы • молотый черный перец • 100 г тертого сыра

На 4 порции: • 500 г картофельных клецек • соль • 600 г свиного филе • 2 стол. ложки растительного масла • 1 луковица • 300 г замороженных лисичек или шампиньонов • 1 стручок красного сладкого перца • 4 веточки шалфея • 5 стол. ложек грибного соуса

1. Картофель отварить в мундире в подсоленной воде (20—25 минут). Очистить и размять горячим. Посолить. Добавить желтки и столько муки, чтобы тесто не прилипало к рукам. 2. Тесто разделить на 4 части, скатать колбаски толщиной с палец и разрезать их на кусочки длиной по 2—3 см. Кусочки придавить вилкой и положить в кипящую подсоленную воду. Варить минут 5, чтобы все клецки всплыли на поверхность. 3. Лук и чеснок порубить и пассеровать в оливковом масле. Добавить томаты. Соус варить 5 минут. Руколу подмешать за 1 минуту. до окончания времени варки соуса. Посолить, поперчить, приправить 50 г тертого сыра и подать с клецками. Посыпать оставшимся сыром. Такое блюдо очень полезное.

1. Приготовить и отварить картофельные клецки. Мясо обсушить, разрезать на 8 ломтиков. Обжарить в 1 столовой ложке растительного масла (по 1 минуте с каждой стороны) и за 10 минут довести до готовности в духовке, разогретой до 150°. 2. Лук очистить и нарезать дольками. Грибы очистить от кожицы и загрязнений, отварить (15 минут). Подготовить сладкий перец и нарезать ромбиками. Шалфей порубить. Лук с грибами обжарить в масле. 3. Клецки выложить шумовкой и вместе с шалфеем и грибным соусом подмешать к овощам. Приправить и подать со свиными медальонами. Время приготовления: 25 минут.

КЛЕЦКИ В СЫРНОМ СОУСЕ

На 1 порцию: • 50 г сыра горгонцола • 50 мл сливок • 100 мл бульона • соль • молотый черный перец • тертый мускатный орех • 200 г картофельных клецек 1. Для соуса раскрошить горгонцолу. Сливки и бульон перелить в сотейник, довести до кипения, положить сыр и расплавить. Уварить до консистенции крема. Посолить, поперчить и приправить мускатным орехом. Соус поставить в теплую духовку. 2. Приготовить клецки. Довести до кипения достаточное количество подсоленной воды и опустить в нее клецки. Варить, пока все клецки не всплывут на поверхность (5 минут). 3. Клецки вынуть из кастрюли шумовкой, дав воде стечь, выложить на тарелку и полить сырным соусом. По желанию блюдо посыпать черным перцем крупного помола. Время приготовления: 20 минут. В одной порции 500 ккал Белки — 16 г, жиры — 35 г, углеводы — 29


26

2 февраля 2012 года

В Лос-Анджелесе названы имена первых лауреатов престижной премии Гильдии киноактеров США. Ими стали исполнившие роли второго плана в фильмах «Начинающие» и «Прислуга» Кристофер Пламмер и Октавия Спенсер. Награды, присуждаемые в 15 различных категориях за достижения в сфере кино и телевидения, представляют собой бронзовые статуэтки с двумя театральными масками в руках, передает ИТАР-ТАСС. В активе Пламмера уже есть премия «Золотой глобус» и номинация на «Оскара». Спенсер тоже претендует на золотую статуэтку Американской академии киноискусств. Награды также завоевали актерский состав комедийного сериала «Американская семейка», звезда «Титаника» Кейт Уинслет - за роль в многосерийном фильме «Милдред Пирс» и Пол Джиаматти, снявшийся в сериале «Слишком крут для неудачи». Кроме того, премий удостоились Алек Болдуин («30 Рок») и Бетти Уайт («Красотки в

Кливленде»). Последней 17 января исполнилось 90 лет. Несмотря на солидный возраст, актриса популярна как никогда. Гильдия также признала лучшими каскадеров, исполнявших трюки в фильме «Гарри Поттер и Дары смерти: Часть 2» и сериале «Игра тронов». Церемония награждения проходит в выставочном комплексе «Шрайн» Лос-Анджелеса. Распределение наград может повлиять на исход борьбы за кинопремию «Оскар» в актерских номинациях, поскольку члены Гильдии обладают большим числом голосов в Американской академии киноискусств, вручающей золотые статуэтки.

Российский медиахолдинг «ЮТВ», которому принадлежит телеканал «Муз-ТВ», обратился в суд города Майами (штат Флорида) с иском против американской компании New Wave Entertainment. Как передает ИТАР-ТАСС, российская корпорация потребовала выплатить ей компенсацию в размере более 1,8 млн долларов за убытки, понесенные в связи со срывом концерта популярной певицы Lady Gaga в июне 2011 года в Москве. Американская исполнительница должна была прибыть на ежегодную церемонию вручения премий телеканала «Муз-ТВ». Однако New Wave Entertainment не смогла организовать поездку, несмотря на то, что получила предоплату в размере 1,5 млн долларов, а также 300 тысяч долларов за оказание агентских услуг. www.newsru.com

www.newsru.com

Британские водолазы обнаружили на дне Средиземного моря корабль, на котором, предположительно, находятся личные вещи адмирала Горацио Нельсона, в том числе его меч. Об этом пишет 29 января The Daily Telegraph. Корабль «Виктория» затонул в 1893 году, спустя 88 лет после смерти Нельсона. Считается, что причиной катастрофы стала ошибка вице-адмирала Джорджа Триона, в результате которой во время маневров у берегов Ливана «Виктория» столкнулась с другим кораблем. Трион восхищался Нельсоном и, по некоторым сведениям, купил на аукционе большую коллекцию его вещей. К находке уже проявило интерес британское Министерство обороны, заявившее о правах на затонувший корабль. Ведомство связалось с Марком Эльяттом (Mark Ellyatt), членом команды водолазов, обследовавших «Викторию», и попросило его, чтобы предполагаемые вещи Нельсона оставались на борту. Как пояснил исследователь, в министерстве опасаются, что артефакты будут проданы с интернет-аукциона и уйдут в частные руки. В связи с этим Эльятт спрятал

меч адмирала в надежном месте внутри затонувшего корабля. При этом он заявил, что предпочел бы видеть оружие Нельсона в историческом музее. В 2002 году лондонский аукционный дом Sotheby’s выставил на торги большую коллекцию вещей, принадлежавших Нельсону. Среди них оказался меч, подаренный адмиралу турецким султаном Селимом III. Он ушел с молотка за 336 650 фунтов стерлингов. Кроме того, покупатели дали высокую цену за кошелек Нельсона и письма его любовницы Эммы Гамильтон. В память о Нельсоне, самом знаменитом британском флотоводце, на Трафальгарской площади в Лондоне установлена колонна. На ее вершине расположена 5,5-метровая статуя адмирала с мечом. www.lenta.ru

В ночь на воскресенье, 29 января, российский Центр управления полетами (ЦУП) провел внеплановую коррекцию орбиты Международной космической станции. Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на ЦУП, орбиту подняли на 1,7 километра, и теперь ее средняя высота составляет 391,6 километра. Этот маневр был совершен для того, чтобы МКС избежала столкновения с обломком китайского метеоспутника «Фэнъюн1С». В ЦУП отметили, что изза внеплановой коррекции орбиты принято решение отменить плановую, которая должна была состояться 2 февраля. www.lenta.ru


2 февраля 2012 года

27

Ответы на сканворд из предыдущего номера на стр. 26!


28

22февраля февраля 2012 2012года года

с 6 по 12 февраля ОВЕН: Будут кипеть страсти, так как в эти дни у вас очень большой потенциал энергии. Расходовать избыток энергии придется любыми доступными способами. Будет большое желание начать новое дело или запустить какойто процесс, но результаты этого действия вас могут серьезно расстроить, а последствия и вовсе будут плачевными. Лучший выход – занять себя чемнибудь не слишком серьезным и значимым, например спортом или уборкой дома. ТЕЛЕЦ: Начало недели будет утомительным, от вас потребуется подтянуть хвосты и завершить начатое. Но сил у вас будет сполна, что позволит вам заняться многими делами одновременно и всюду преуспеть. Особенно благоприятное время для романтических и семейных отношений во второй половине недели. В это время повышается страстность, желание ярких чувств, что положительно влияет на отношения.

БЛИЗНЕЦЫ: В начале недели может возникнуть ряд трудностей, которые не позволят вам реализовывать запланированное. От вас потребуется приложить немало усилий, чтобы разобраться с возникшей ситуацией и иметь возможность в дальнейшем действовать так, как вам хочется. Успех ждет старательных и ответственных людей. В конце недели возможен праздник или иное мероприятие, которое позволит вам по полной насладиться жизнью.

ЛЕВ: Увлечение вызовет финансовая сфера, оторвать вас от забот, связанных с зарабатыванием денег, сможет только что-то глобальное. Ваши поиски выгоды могут вас завести в темные места, путешествие по которым неизвестно к чему приведут. Поэтому будьте осторожны в начинаниях и всегда имейте запасные варианты, в том числе и для отступления. При этом не стоит и просиживать на месте, особенно если есть дела, которые требуют завершения.

РАК: Легкое и приятное начало недели, можете себя почувствовать абсолютно счастливыми, но есть риск, что возникнет желание заполучить что-нибудь еще и сделать свою жизнь еще более радостной. Вторая половина недели предвещает утомительную работу ради достижения недавно воздвигнутых целей. Особое упорство может быть проявлено в финансово-материальной сфере, что пойдет на пользу и отвлечет вас от самолюбования.

ДЕВА: Эта неделя сулит много забот, работы, препятствий и прочих событий, но вот результата, наслаждения и пользы от проделанной работы увидеть пока не получится. Возможны перемены на работе, денежные вложения, поиски новых источников дохода, а также переезд. Но ничего из этого пока не приносит желаемого. А вот сил эти попытки изменить ситуацию могут отнять много. Не поддавайтесь каждому соблазну, взвешивайте все «за» и «против».

ВЕСЫ: Все в ваших руках, и поэтому винить кого-то или ждать от кого-либо помощи не стоит. У вас много стремлений, но может недоставать последовательности. Используйте силы разумно, не бросайтесь в крайности, делайте последовательно одно дело за другим, руководствуйтесь планом. Старайтесь поменьше суетиться. Тогда на этой и последующих неделях вы сможете приблизиться к своей мечте. СКОРПИОН: Много идей, много желаний. Осталось претворить их в жизнь. Вас ожидают стадии озарения, а также проявление чувственного потенциала. Текущие дни благоприятны для творческих натур и тех, кто общается по долгу службы. От вас потребуется выполнение обещаний, в том числе и данных самому себе. Планы многообещающи при последовательной их реализации. СТРЕЛЕЦ: Сейчас лучше избегать мероприятий и шумных компаний, а также принятия каких-то важных решений. Существует большой риск непонимания, конфликтов и неорганизованной деятельности. Поэтому все переговоры и попытки действовать обречены на негативное развитие. Сейчас стоит взять перерыв и заняться обдумыванием, внешним бездействием.

КОЗЕРОГ: Если постоянно к чему-то стремиться, при этом не совсем понимая зачем, а потому что так привыкли, то в итоге вы ничего кроме усталости не получите. Поэтому сейчас правильно будет взять перерыв, чтобы отдохнуть и привести себя в порядок. Во второй половине недели активируется подсознание, могут быть важные сны. Уделите внимание себе, займитесь поиском смысла и причины всей вашей суеты. Это позволит вам отказаться от ненужного и обрести дополнительные силы. ВОДОЛЕЙ: Прекрасное начало недели позволит вам утвердиться в обществе, закрепить свой статус, а также улучшить свое материальное положение. В это время открываются перспективы для дальнейших действий. Необходимо внимательно относиться к соблюдению закона и норм приличия. РЫБЫ: Вы склонны черезчур драматично воспринимать происходящие вокруг вас события, но ваши дела идут на поправку, хотя и не слишком быстро. Ваше положение будет улучшаться, и вы сможете почувствовать в себе новые силы. Счастье уже не за горами, сбрасывайте налет апатии и начинайте двигаться вперед. Также рекомендуется работать с подсознанием на этой неделе.

Только наши так могут! взяли из сейфа только деньги, а драгоценности оставили? Подсудимый: *** - Господин судья, вы сейчас го- Дорогая, а почему ты постоянно меня называешь не по имени, а ворите прямо как моя жена! по фамилии? *** - Она мне очень нравится, хочу Стоит мальчик и плачет: себе такую же. - Ну почему, почему меня назвали в честь прадедушки? *** - Не плачь, в этом нет ничего - Научись проигрывать! плохого! А как тебя зовут? - Я умею… - Прадедушка!!! - Нифига ты не умеешь! Выигрываешь у меня постоянно... *** - Все друзья спрашивают, что *** мне подарить на день рождения, - Есть что-нибудь выпить? а потом обижаются за то, что я им - Вода. прямо говорю... - А покрепче? - Да все думают, что ты попро- Лёд. сишь гель для душа... *** *** Военкомат скрывался от ВалуДесантник может развить скоева, пока ему не исполнилось 27 рость до 280 км в час, если у него не лет. раскроется парашют. Большую скорость может развить только сапер. *** Чак Норрис бросил гранату *** и убил 50 человек. А потом она - Можно ли про творчество совзорвалась. временных эстрадных исполнителей сказать, что это вокал? *** - Можно, но зачастую только наАльфред Нобель считается первым изобретателем динамита писав это слово раздельно. только по той простой причине, *** что предыдущих не удалось опоз- Почему ты не ешь? Ты же сканать. зал, что голоден как волк! *** - А где ты видела, чтобы волк Судья: - Объясните суду, почему вы морковку ел?

КАК СЕСТРА МЕНЯ ИЗ ДЕТСАДА ЗАБИРАЛА

Предыстория. В 1988 году не было еще игрушечных машин с инерционными моторчиками (которые заводят, покатив машину назад). Зато у нас был очень мастеровитый ПАПА. Он из обычной «гонки» (гоночной машины) и обычной резинки (из трусов) сделал чудо-машину, которая после завода сама ехала вперед. Моей радости не было предела, я обожал эту машинку и играл с ней постоянно, я даже спал с ней. Итак, история. Моя уже «взрослая» сестра (13 лет) забирает меня, карапуза (3 года), из детского сада. Поездка домой происходит на микроавтобусе «РАФик» (по типу нынешних «ГАЗелей») почти через полгорода. Автобус забит полностью, все едут с работы вымотанные и уставшие. На одном из поворотов в витрине магазина я вижу игрушечную «гонку». И в «уставшей» тишине автобуса я начинаю истошно орать: «Хочу самагонку, купи мне самагонку, ну купи. КУ-ПИ МНЕ, ПО-ЖА-ЛУЙ-СТА, СА-МА-ГОН-КУ». Итог: весь автобус ржет и катается по полу, а моя сестра, красная как рак, сидит, опустив в пол глаза, и тихо просит меня заткнуться. P. S. Ну я тогда правда не знал, что такое самогонка. У меня так называлась машина, которая сама гоняет.

Собственник: КГП на ПХВ “Центр аналитической информации” Свидетельство о регистрации № 10704-Г от 18 февраля 2010 года, выдано Министерством культуры и информации Республики Казахстан. Директор: Н.С.ТЫШКАНОВА Главный редактор: В.В. ДОЛГУШЕВ Корреспонденты: Наталья ДВОРЯНИНОВА Анастасия БРЕЦ Ерсаин ЕРТЫСБАЕВ Дизайн/верстка: Екатерина БЕССЧЕТНОВА Корректор: Дана МУРАТОВА Адрес КГП: 140000, г. Павлодар, ул. Ак. Маргулана, 102. E-mail: kense-cai@mail.ru Адрес в интернете: www.aimak-ainasy.kz Адрес редакции: 140000, г. Павлодар, ул. Ленина, 143, оф. 29. E-mail: regionkz@mail.ru Адрес в интернете: www.region-pvl.kz ТЕЛЕФОНЫ: Директор: 32-20-11 Редактор: 61-80-07 Отдел маркетинга и рекламы: 32-09-89, 32-09-31, 32-36-82 Газета распространяется в розницу и по подписке в гг. Павлодар, Экибастуз, Аксу и во всех районах области. Подписку на “Регион.kz” можно оформить, начиная с любого месяца, в почтовых отделениях ОАО “Казпочта” , Главпочтамте и ТОО «KazPress». Справки по телефону: 32-40-37. Письма, рукописи, фотографии и рисунки не рецензируются и не возвращаются. Редакция не берет на себя обязательство отвечать на письма читателей. Ответственность за точность приведенных фактов, цитат, экономико-статистических выкладок, собственных имен, географических названий и других данных несут авторы публикаций. Мнение авторов может не совпадать с позицией редакции. Воспроизведение опубликованных статей, фотографий и иллюстраций осуществляется только с разрешения КГП. Тираж: 8000 экземпляров. Заказ № Г 12-1791 Объем 7 п. л. Газета отпечатана в типографии “PrimaLux” ТОО “Информ-Бюро-Экибастуз”, 141200, г. Экибастуз, ул. Ауэзова, 15 Претензии по качеству печати: (8 7187) 75 50 44

"Регион"  
"Регион"  

2 февраля 2012 год №5 (390)