Page 1

mu und nd u uak ak guzt g uz t iont iont zat z at behar b ehar ko ko l u uke ke BOCALAN BIAK BAT Pat akon er r epidea pasat zeko zain dago, zebr abide bat en aur r ean, semaf or oa gor r i dagoelako. Albor a et or r i zaio Per u, zazpi bat ur t eko mut ikoa. Per uk ger r iko ber ezi bat dar ama et a har i lot ut a dago Duna t xakur r a.

36


37


38


BO CALAN BI AK BAT Bocalan Fundazioaren helburua animaliek lagundutako jarduerak sustatzea eta zabaltzea da. Bereziki, animaliekin lagundutako terapiak egiten dituzte eta ezintasuna duten pertsonentzat laguntza txakurrak prestatzen dituzte.

Txakurrak hezten dituzte eta baita txakurren hezitzaileak prestatu ere. Bocalan Biak Bat, Bocalan Fundazioak Hego Euskal Herrian duen egoitza da. Asistentzian, prestakuntzan eta hezkuntzan egiten dute lan bereziki.

646123768. 639405384 bocalanbiakbat@gmail.com www.bocalanbiakbat.org

39

Bocalan biak bat  

Munduak guztiontzat beharko luke - Bocalan biak bat

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you