Page 1

International Research Project

OOST-EUROPA

International Research Project Oost-Europa 2009


Introductie Het International Research Project (IRP) is een onafhankelijke commissie binnen de Marketing Associatie Amsterdam (MAA). Het IRP verricht in opdracht van Nederlandse bedrijven onderzoek in buitenlandse opkomende markten. In de zomer van 2009 zal een groep ambitieuze studenten afreizen naar Oost-Europa om daar field research te verrichten. Deze studenten bevinden zich in de laatste fase van hun studie aan de Vrije Universiteit (VU) te Amsterdam of aan de Universiteit van Amsterdam (UvA). Enkele mogelijkheden voor onderzoek zijn markt- en logistieke analyse, import- en exportanalyse, sectoranalyse, onderzoek naar consumentengedrag en haalbaarheidsonderzoek. De afgelopen jaren is het IRP afgereisd naar onder andere BraziliĂŤ, Zuid-Afrika en India waar studenten onderzoek hebben verricht voor verscheidene grote en kleine bedrijven. Indien u geĂŻnteresseerd bent in Oost-Europa of nog vragen heeft, neem dan gerust contact op. Daarbij geven wij u de mogelijkheid om een vrijblijvende afspraak met ons te maken, zodat er een beeld geschetst kan worden van de mogelijkheden die het IRP u te bieden heeft. Alle opdrachten worden op maat gemaakt en aangepast op de wensen van uw onderneming. Met vriendelijke groet, Sanne Suntjens Voorzitter

International Research Project Het IRP is onderdeel van de Marketing Associatie Amsterdam. De MAA is een studievereniging voor studenten van de Vrije Universiteit (VU) en de Universiteit van Amsterdam (UvA) met specifieke interesse in marketing en marktonderzoek. De MAA vervult een intermediaire functie tussen student, universiteit en bedrijfsleven. Het doel hierbij is de bevordering en uitwisseling van marketingkennis, -kunde en -ervaring. Het IRP is een al 18 jaar bestaande internationale onderzoeksreis binnen de MAA. Hierbij wordt er tegen kostprijs onderzoek uitgevoerd voor het Nederlandse bedrijfsleven. Dit onderzoek is van wetenschappelijke kwaliteit doordat het uitgevoerd wordt door 18 universitaire studenten in de eindfase van hun studie. Deze studenten worden intensief begeleid door twee vooraanstaande professoren die verbonden zijn aan de VU en de UvA. Deze professoren zullen de studenten begeleiden tijdens het voortraject in Nederland en tijdens de onderzoeksreis in Oost-Europa. Dit jaar zal het IRP in de zomer van 2009 naar Oost-Europa vertrekken om daar gedurende vier weken onderzoek te verrichten.


Waarom Oost-Europa? Oost-Europa is een omvangrijk deel van het Europese continent. Waarom is Oost-Europa interessant om als bedrijf in te investeren? Om u een idee te geven wat er zoal in Oost-Europa speelt, vindt u hieronder een overzicht van belangrijke indicatoren en kansen die voor u en uw bedrijf interessant kunnen zijn. Uiteraard is dit maar een selectie uit de talloze mogelijkheden die het land te bieden heeft. Voor meer informatie kunt u terecht op onze website www.irp-maa.nl. Indicatoren • Oekraïne heeft een goed opgeleide bevolking: nagenoeg 100% van de beroepsbevolking kan lezen en schrijven. 87% van de scholieren gaat door naar het hoger onderwijs. Jaarlijks studeren er zo’n 30.000 studenten af met een sterke IT en wiskundige achtergrond. • Aanzienlijke economische groei in de landen, met het oog op de financiële crisis is deze wel wat bijgesteld, maar deze blijft een groei doormaken. Rusland: 3,5% (Bron: IMF) • Nederland was in 2007 met 27 procent de grootste buitenlandse investeerder in Kazachtstan. • Een aanzienlijke groei van buitenlandse investeringen getuigd van groot vertrouwen in Oekraïne. • In Rusland zijn de sectoren die veel buitenlandse investeerders aantrekken, behalve de olie- en gassector, de transportsector, communicatie, automotive en retail. • Transparanter ondernemingsklimaat in Oekraïne door lidmaatschap WTO (sinds februari 2008). • Kleine tijdsverschillen tussen Nederland en Oost-Europa.

Kansen • Investeringen binnen Kazachstan in de landbouwsector bestaan vooral uit de aanschaf van nieuwe hoogwaardige landbouwmachines en apparatuur. Deze worden voor een groot deel geïmporteerd. • De kansen liggen in Hongarije in de recreatiesector. Vooral buiten de grote steden zijn weinig recreatiemogelijkheden terwijl juist daar het prijsniveau lager is dan bijvoorbeeld in Boedapest. • De Oekraïense machinebouw is doorgaans van lage kwaliteit waardoor er veel invoer plaats vindt vanuit West-Europa, Azië, Canada en de Verenigde Staten. Voor Nederland zijn er kansen op het gebied van verkoop van tweedehandsmachines aan de Oekraïne. • De vraag naar moderne opslagfaciliteiten neemt in Rusland gestaag toe als gevolg van de verbetering van het economische klimaat. Dit geldt niet alleen voor Moskou en Sint-Petersburg; ook in andere Russische steden met meer dan een miljoen inwoners biedt de opslagmarkt goede kansen. • Er liggen kansen voor het Nederlandse bedrijfsleven in Oekraïne op het gebied van onderhoud van transportmiddelen en op lange termijn is het interessant te kijken naar de verdere ontwikkeling van inter-modaal vervoer. • Oost-Europa heeft geografisch gezien een gunstige ligging ten opzichte van Nederland. • Met het oog op het EK 2012 is Oekraïne een aantrekkelijk land om in te investeren.


Waarom IRP? Non-profit basis Het onderzoek wordt in circa zeven maanden door 18 studenten uitgevoerd onder begeleiding van twee vooraanstaande professoren. Het onderzoek wordt op non-profit basis uitgevoerd. De zes bestuursleden en de twaalf deelnemers werken op vrijwillige basis waardoor het IRP hoogstwaarschijnlijk voordeliger is dan het zelf verrichten van onderzoek of het uitbesteden hiervan.

Kwaliteit Vrijwel alle studenten bezitten naast theoretische kennis vanuit de studie ook praktijkervaring. De meeste studenten hebben namelijk al een HBO opleiding afgerond, verschillende stages gelopen en/ of een commissie of afstudeerproject voltooid. Zij krijgen onderwijs over de laatste marketingkennis en hebben toegang tot wetenschappelijke kennis vanuit de universiteit. Doordat het onderzoek door studenten zal worden uitgevoerd en daarom onafhankelijk is, zullen mede hierdoor de resultaten ongekleurd en objectief zijn.

Ervaring Het IRP heeft sinds 1990 vele succesvolle onderzoeken uitgevoerd in onder andere Peru, Argentinië, India, China, Zuid-Afrika en Maleisië. Door regelmatig samen te komen met commissies uit voorgaande jaren en door het consequent vastleggen van informatie in een database blijft kennis en ervaring behouden.

Informatie Het IRP is verbonden aan zowel de Vrije Universiteit als de Universiteit van Amsterdam waardoor wij toegang hebben tot waardevolle wetenschappelijke informatie. Deze informatie kan bijdragen aan het empirisch onderzoek in Oost-Europa.

Recruitment Door middel van het IRP heeft u direct contact met zeer gemotiveerde, getalenteerde en internationaal georiënteerde studenten. Zij bevinden zich in de eindfase van hun studie en zijn bijna klaar om de arbeidsmarkt te betreden. Misschien wel bij uw onderneming?

Resumé Deelname aan het IRP levert u kwalitatief hoogstaand onderzoek tegen kostprijs. Daarnaast biedt het u de kans in contact te komen met 18 gemotiveerde en bijna afgestudeerde studenten.


Onderzoeksmogelijkheden Er zijn diverse soorten onderzoek mogelijk. Naast de onderstaande mogelijkheden kan het IRP ook specifieke onderzoeken verrichten die geheel aansluiten op de wensen van uw onderneming. • • • • •

Concurrentieanalyse Sectoranalyse Haalbaarheidsonderzoek Onderzoek naar consumentengedrag Logistieke en distributieanalyse

• • • •

Import- en exportanalyse Commerciële activiteiten Onderzoek naar outsourcing Onderzoek naar investeringsmogelijkheden

Onderzoeksfasen Voor een succesvolle uitvoering en afsluiting van het onderzoeksproject is de volgende planning gemaakt. De verschillende onderzoeksfasen zijn chronologisch weergegeven. Gezien het feit dat de verschillende fasen invloed op elkaar hebben, kan er enige afwijking bestaan van de aangegeven volgorde.

Voorbereiding september 2008 - april 2009 Vanaf september worden de eerste voorbereidingen getroffen om het onderzoek in goede banen te leiden. Eind oktober worden er twaalf deelnemers door het bestuur geselecteerd op basis van hun vaardigheden, studieresultaten en motivatie. Het bestuur en deze twaalf gemotiveerde deelnemers zullen zich gezamenlijk verdiepen in de diverse economieën, politieke situaties, culturen en talen. Gedurende deze periode zullen deze studenten getraind worden door zowel professoren van verschillende universiteiten als gastsprekers uit het bedrijfsleven. Daarnaast worden experts geraadpleegd uit de diverse landen en zullen diverse congressen en beurzen bezocht worden.

Desk research januari 2009 - juni 2009 Als voorbereiding op het field research in Oost-Europa, starten de deelnemers na het ontvangen van een specifieke opdracht met desk research. Het is belangrijk om de te onderzoeken sector of doelgroep grondig te verkennen en de specifieke wensen van de opdrachtgever hierbij centraal te stellen. Intensief contact met de opdrachtgever is hiervoor van essentieel belang.

Field research juli 2009 - augustus 2009 Gedurende deze vier weken wordt er door de studenten field research uitgevoerd. Tijdens deze periode zullen verschillende bedrijven, overheidsinstellingen en universiteiten worden bezocht. De studenten verzamelen de benodigde informatie in Oost-Europa voor de afronding van het onderzoek.

Rapportage september 2009 In deze laatste fase wordt het onderzoek afgerond door het schrijven van een eindrapport. Daarnaast zullen de conclusies gepresenteerd worden aan de opdrachtgevers. Vanzelfsprekend worden alle bevindingen gedurende het onderzoek vertrouwelijk behandeld.


Kosten De onderzoeken worden uitgevoerd op basis van de kostprijs. De totale kostprijs wordt bepaald aan de hand van de omvang en complexiteit van het onderzoek. De kostprijs is onder andere opgebouwd uit voorbereidingskosten, vooronderzoek, reiskosten, verblijfkosten, onderzoekskosten en eindrapportage. De kostprijs is relatief laag dankzij de eigen bijdrage van de studenten en de non-profitinstelling van de Marketing Associatie Amsterdam.

Historie IRP Reacties van partners uit het verleden: “Het onderzoek heeft veel nuttige marktinformatie opgeleverd.” Lovink Enertech B.V. “IRP heeft uitermate knap werk geleverd in dit onderzoek. Ondanks dat men geen ervaring heeft in onderzoek naar vervoerspotentieel voor luchtvaart, is men in staat gebleken de juiste data boven water te krijgen en die te vertalen richting de haalbaarheid van directe vluchten.” KLM Royal Dutch Airlines “Door in drie staten met de juiste partijen en potentiële afnemers te praten, heeft het IRP een waardevol advies uitgebracht.” Immunent “Ik was buitengewoon tevreden over de samenwerking met het International Research Project India” Philips International

Een overzicht van alle bedrijven waar het IRP mee samen heeft gewerkt, kunt u vinden op onze website www.irp-maa.nl


Raad van aanbeveling Dr. A.H.E.M. Wellink President van De Nederlandsche Bank Dhr. R. Keller Ambassadeur van Oekra誰ne Prof. dr. D.C. van den Boom Rector Magnificus Universiteit van Amsterdam Prof. dr. L.M. Bouter Rector Magnificus Vrije Universiteit Amsterdam

Prof. dr. Frambach Hoogleraar marketing, afdeling Marketing Vrije Universiteit Amsterdam Dhr. F. Hauwert Directeur Fenedex Prof. Dr. E. Peelen Professor Direct Marketing Nyenrode Business Universiteit

Organisatie & Contact Het International Research Project 2009 wordt geleid door het International Research Committee.

Van links naar rechts: Koen van den Ancker - Penningmeester Susan Verheijen - Public Relations Veronique Neijens - Secretaris Sanne Suntjens - Voorzitter Ruud Leijten - Externe Betrekkingen Martine van der Meer - Externe Betrekkingen

Wenst u meer informatie of wilt u een vrijblijvende afspraak maken, neem dan contact met ons op: Marketing Associatie Amsterdam International Research Project 2009 Oost-Europa Roetersstraat 11, kamer C6.05 1018 WB AMSTERDAM Telefoon: E-mail: Website: MAA:

+31 (0) 6 2856 1280 (Sanne Suntjens, Voorzitter) info@irp-maa.nl www.irp-maa.nl www.ma-amsterdam.nl


Zelfs een reis van 1000 mijl begint met een eerste stap.

Lao Tse

Brochure International Research Project Oost-Europa  

Brochure International Research Project Oost-Europa

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you