Page 1

PLAFOND SCHILDEREN

De Waegenaere NV

Bieke


Een plafond schilderen Voorbereiding  Haal alle lichtarmaturen uit het plafond.  Maak, indien mogelijk , de kamer leeg, zo kan men gemakkelijk de ladder verplaatsen en verliest men geen tijd.  Indien er toch nog meubelen aanwezig zijn in de kamer, deze goed afdekken met afdekfolie.  Gordijnen en overgordijnen verwijderen.  Ontvet de plafond met een mengeling van water met ammoniak.  Herstel barstjes of scheurtjes met een vulmiddel en plamuurmes. Schuur na droging even plaatselijk en ontstof het plafond.  Bij een nog niet geschilderde plafond een grondlaag of fixatielaag aanbrengen.  Op een plafond met roet of nicotinevlekken, gebruikt men best een isolerende, synthetische primer zoals Pegaprim Isofix.

Afwerking  Werk altijd met het gezicht naar het raam gericht en werk van het venster weg.  Gebruik een goede anti-spat vachtrol.  Gebruik voldoende verf. Respecteer het verbruik vermeld op het etiket van de te gebruiken verf.  Nooit hard duwen op de verfrol.


 Op de plaats waar men begint met het plafond te schilderen, eerst de randen en kroonlijsten schilderen met een borstel. (zie tekening, stap 1)  Verdeel het plafond in denkbeeldige vakken van maximum 1m op 1m en start steeds het uitrollen van de verf van links naar rechts of omgekeerd. Werk steeds op dezelfde manier, zo gaat men altijd nat in nat overlappen.  Rol altijd een keer horizontaal (zie tekening, stap 2)en een keer verticaal (zie tekening, stap 3), eindig steeds in de lengterichting. ( zie tekening, stap 4)  Schilder een plafond zonder onderbreking. Indien het een heel grote oppervlakte is, kan men best met 2 tegelijkertijd werken. Schilder de rand van het plafond en de kroonlijsten daar waar je bezig bent met een ronde borstel.

Stap 2 :

Breng enkele stroken verf horizontaal naast elkaar aan, in afwisselende richting.

Stap 3 :

De aangebrachte verf kruiselings verdelen, in verticale richting.

Stap 4

Eindig met een rolbeweging in de lengterichting van het plafond

ramen

ramen

Stap 1 :


ramen ramen

Overlapping van het reeds geschilderde vlak met een rolbreedte. Herhaal deze stappen tot de volledige breedte van het plafond geschilderd is. Begin dan aan de volgende strook en schilder altijd een rolbreedte in het vorige vlak.


Tips  Ideale temperatuur is tussen de 12 en de 20°C  Hou tijdens het schilderen ramen en deuren gesloten.  Hou de luchtvochtigheid in de te schilderen ruimte zo hoog mogelijk door eventueel de avond ervoor enkele emmers met warm water te plaatsen.  Gebruik indien nodig een additief om de droogtijd te verlengen zoals FairDecor.  Respecteer de droogtijd van de verf tussen 2 lagen in.  Zet ramen en duren open na het schilderwerk om goed te verluchten.


De Waegenaere NV Grondwetlaan 104 9040 ST. AMANDSBERG

Tel. 09/251.16.78

Fax 09/251.25.57

www.dewaegenaere-nv.be

info@dewaegenaere.be

https://dewaegenaere-nv.blogspot.com

https://twitter.com/Dewaegenaere_nv https://www.facebook.com/De.Waegenaere.NV

Een plafond schilderen  

Hoe een plafond schilderen zonder strepen

Een plafond schilderen  

Hoe een plafond schilderen zonder strepen

Advertisement