Page 1

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫שכונת נופי כרמל ‪ ::‬קריית טבעון‬


‫תכנית מס' ‪306-0201277‬‬ ‫שינוי לתב"ע ותוכנית בינוי מפורטת טב‪250/‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫אדריכלות וראש צוות –‬ ‫נוף –‬ ‫תנועה –‬ ‫מים וביוב –‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬ ‫אב אדריכלות נוף‬ ‫יאסין תמים‬ ‫סעיד קדח‪-‬מעיינות‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שכונת נופי כרמל ‪ ::‬קריית טבעון‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫קריית חרושת‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫השטח ממעוף הציפור‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫טבעון‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫ט‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫ל‬ ‫קרי‬ ‫ית‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫מבט ממעלה‬ ‫אבשלום צפונה‬

‫מבט ממעלה‬ ‫אבשלום מערבה –‬ ‫על רכס הכרמל‬

‫ב‬ ‫עון‬

‫לקר‬ ‫יית חרושת‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫מבט דרומה‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫מבט לדרום‪-‬מערב‬ ‫ממעלה אבשלום‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מבט לדרום‬ ‫דרום‪-‬מערב ממעלה‬ ‫אבשלום‬

‫מבט לדרום המשך‬ ‫מעלה אבשלום‬

‫מבט מתחתית רחוב‬ ‫הרותם בקריית‬ ‫חרושת‬ ‫שכונת נופי כרמל‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫חתכים ‪ -‬שיפועים‬

‫‪27.2%‬‬

‫‪38.6%‬‬

‫‪37%‬‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫ניתוח טופוגרפי – קו הוואדי‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫תקדימים ודימויים‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫• שמירה על הנוף הקיים‬ ‫והנצפה‪.‬‬ ‫• תנוחת מבנים בהתאמה‬ ‫לטופוגרפיה טבעית‪,‬‬ ‫במטרה לצמצם עלות‬ ‫תשתיות‪.‬‬ ‫• שמירה על תוואי הוואדי‬ ‫והחיבור אליו‪.‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫• קשירת מערכות הולכי‬ ‫הרגל אל הישוב הקיים‪,‬‬ ‫לרבות בית הספר שקד‬ ‫והמתנ"ס הסמוך לו‪.‬‬ ‫• תאום תשתיות כבישים‬ ‫לתוכניות עתידיות )מעגל‬ ‫תנועה חדש לביה"ס(‬

‫עקרונות מנחים בתכנון מחודש‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫חלופה נבחרת‬ ‫בנייה מרקמית מדורגת‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬

‫מודל הדמיית בינוי‬


‫טיפול בגדה הדרום מערבית של מעלה אבשלום‪ ,‬כולל חניות‬ ‫ציבוריות‪ ,‬תאורה וצמחיה‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫לק‬ ‫רי‬

‫מעלה השיזף –הוספת חנייה לאורך הצד המזרחי‬ ‫של הכביש‪ ,‬צמחיה ותאורה‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫מודל הדמיית בינוי‬

‫ב‬ ‫ית‬

‫ס‬ ‫פר‬

‫ש‬ ‫קד‬

‫צמת חדשה עם‬ ‫כביש מתוכנן‬ ‫לביה"ס שקד‬ ‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מעל‬

‫בש‬ ‫ל‬ ‫ו‬ ‫ם‬

‫ית‬

‫ח‬ ‫רו‬

‫שת‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬

‫לטבעון‬

‫מ‬

‫על‬ ‫הא‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫תנועה‬


‫שצ"פ טבעי ‪ -‬ואדי‬

‫שבילי מדרגות‬

‫שצ"פ טרסות‬ ‫במורד‬

‫מ על‬

‫לום‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫מודל הדמיית בינוי‬ ‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מע‬

‫לה‬ ‫א‬ ‫בש‬

‫רחוב משולב‬

‫מגרש‬ ‫משחקים‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שטחים פתוחים‪ ,‬שבילים‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫מ על‬

‫לום‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫מודל הדמיית בינוי‬ ‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מע‬

‫לה‬ ‫א‬ ‫בש‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫מ על‬

‫לום‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫מודל הדמיית בינוי‬ ‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מע‬

‫לה‬ ‫א‬ ‫בש‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬

‫מ על‬

‫לום‬

‫מודל הדמיית בינוי‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מע‬

‫לה‬ ‫א‬ ‫בש‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫•‬

‫עץ חרוב לשמור‬

‫שטחים פתוחים‪ ,‬שבילים‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬

‫מ על‬

‫לום‬

‫מודל הדמיית בינוי‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מע‬

‫לה‬ ‫א‬ ‫בש‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫מ על‬

‫לום‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫מודל הדמיית בינוי‬ ‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מע‬

‫לה‬ ‫א‬ ‫בש‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫• ‪ 24‬דונם‬ ‫• ‪ 7.5‬ייעוד מגורים‬ ‫• ‪12‬מגרשי מגורים בגדלים שונים‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫צפיפות ממוצעת ‪ 465.‬יח"ד לדונם‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫תכנית בינוי‬

‫• כניסה נפרדת )נוחה(‬ ‫• חצר‪ ,‬גינה‪ ,‬נוף‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫חתכי בינוי‬


‫‪3‬‬

‫יחידות‬

‫יחידות ‪4‬‬ ‫יחידות ‪4‬‬ ‫‪3‬‬

‫‪4‬‬

‫יחידות‬

‫יחידות‬

‫‪4‬‬ ‫מע‬

‫ל‬ ‫הא‬ ‫ב‬ ‫ש‬

‫מודל הדמיית בינוי‬

‫מ על‬

‫יחידות ‪2‬‬

‫ה‬ ‫השיזף‬

‫יחידות ‪3‬‬

‫יחידות ‪3‬‬

‫יחידות ‪2‬‬

‫סה"כ ‪ 41‬יחידות דיור ב ‪ 12‬מגרשים‬ ‫שטח מגרשי מגורים כולל ‪ 7.51‬דונם‪ ,‬יחידות מגורים בשטח כולל של ‪ 150-170‬מ"ר )שטח עיקרי כ ‪132‬‬ ‫מ"ר ליחידה( צפיפות ממוצעת נטו ‪ 5.46‬יח'‪/‬דונם‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫לום‬

‫טבעון ‪ -‬נופי כרמל‬

‫יחידות ‪4‬‬

‫יחידות‬

‫‪5‬‬

‫יחידות‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫תכנית בינוי‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 4‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪1‬‬ ‫‪ 6‬יח"ד‬

‫‪ 2‬יחידות דיור‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 4‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪1‬‬ ‫‪ 6‬יח"ד‬

‫‪ 2‬יחידות דיור‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫‪ 3‬יח"ד‬ ‫‪ 3‬יח"ד‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 3‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪2‬‬ ‫‪ 3‬יחידות דיור‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫‪ 3‬יח"ד‬ ‫‪ 3‬יח"ד‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 3‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪2‬‬ ‫‪ 3‬יחידות דיור‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 4‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪3‬‬

‫‪ 4‬יחידות דיור‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 4‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪3‬‬

‫‪ 4‬יחידות דיור‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 5‬יח"ד‬ ‫‪ 2‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪4‬‬ ‫‪ 2‬יחידות דיור פינתי‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 5‬יח"ד‬ ‫‪ 2‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪4‬‬ ‫‪ 2‬יחידות דיור פינתי‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 5‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪5‬‬ ‫‪ 3‬יחידות דיור ‪ -‬פינתי‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫‪ 5‬יח"ד‬

‫טיפוס ‪5‬‬ ‫‪ 3‬יחידות דיור ‪ -‬פינתי‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫‪ 3‬יחידות דיור‬ ‫‪ 3‬יח"ד‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫טיפוס ‪6‬‬


‫‪ 3‬יחידות דיור‬ ‫‪ 3‬יח"ד‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫טיפוס ‪6‬‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫נספח תנועה‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫נספח נוף‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬ ‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫כביש עליון‬

‫חנייה ציבורית‬

‫כביש פנימי‬ ‫'מ ‪10‬‬

‫עקרונות העמדת מבנים‪ ,‬עקרונות מיקום החניות ופיתוח הדרכים‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫עקרונות העמדת מבנים‪ ,‬עקרונות מיקום החניות ופיתוח הדרכים‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫חתך ברחוב פנימי‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫נספח מים‬

‫נספח ביוב‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫מבט מדרום מערב‬

‫מבט מדרום‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מבט ממעוף צפור‬

‫מבט ממערב‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מעלה אבשלום‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מעלה אבשלום‬


‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬ ‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שבילים ציבוריים‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬ ‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫רחוב פנימי‬ ‫קצה מעלה השיזף – גן משחקים‬

‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫שכונת נופי כרמל‬


‫אירית צרף נתניהו ‪ ::‬אדריכלות ובינוי ערים‬

‫שכונת נופי כרמל‬ ‫הצגת התכנית ‪ ::‬עיריית קריית טבעון‪13.09.2017 ::‬‬

‫משרד השיכון מחוז חיפה ‪ ::‬המועצה המקומית קריית טבעון‬

‫מבטים כלליים‬

נופי כרמל-טבעון, מצגת לשיווק