Page 1

ιρις

VerkiezingsIris

1 08-09


ιριςταχεια

Inhoudsopgave Inhoudsopgave 2 Redactionis 3 Rectoris 3 We hebben wél een Cup à Soup Carousel 4 Colmn 5 Serieuze partij - Air 6 Serieuze partij - Sw!tch 7 FF voorstellen 8 Lolpartij: Wat is wijsheid 10

Lolpartij: De Bierbitches 11 Lolpartij: Partij zonder naam 12 Lolpartij - Habbekrats 12 Lolpartijen Toys 4 boys VS FAT 13 Sudoku 13 Brieven van Tante Truus 14 Wat moet je weten over de Iris? 15 Colofon 15

D en H staan bij Yvonne: H vraagt iets. Yvonne: Ik weet dat soort dingen allemaal niet H. God knows! D: O oké! Even later... H tegen D: Krijg een neus?! Tijdens wiskundeB van de trotse Van der Velden: Het neusje van de Wiskunde-zalm! Tijdens Latijn van De Roo: L: Mevrouw... Meneer... Jezus! F schreeuwt door de klas tijdens ANW van Kersten: KRB: Als je door de klas wilt schreeuwen moet je je hand opsteken! F steekt zijn hand op. KRB: Handen naar beneden! Tijdens wiskunde van Van der Velden: VLT: R, waarom schrijf je niet mee met mijn sommetjes? R: Omdat ik sommen uit het boek maak, meneer. VLT: Nu ga ik een hele gemene vraag stellen: Wat had je voor het SO? R: Een 9,5, meneer! VLT: Zonder mijn aantekeningen? R: Moet je nagaan! VLT: Oké, nu ben ik stil. Tijdens Latijn van De Roo: L: Meneer kunt u die dingen voor het proefwerk nog even uitleggen? ROC: Welke dingen? L: Nou: PPP, PPA, PFA, Bla Bla Bla... H: Hoe heet dat spul waar je je mee wast? P: Zeep?

- 2 - Ιρις Ταχεια


Redactionis

Door: Hilal Dogan, h.t. praeses Iris Tacheia -

Orde in de Chaos

Dag gymnasiasten, Het nieuwe schooljaar is weer begonnen en dat betekent dat er ook een nieuwe A.G.B. gekozen zal worden, en wel deze week. De A.G.B.-week staat bekend als een week vol verrassingen, gezelligheid en vooral: chaos. Posters die in, op, boven en onder elkaar hangen, leerlingen die de klassen binnen komen stormen om omkoopgoed rond te strooien, muziek in de traverse en, het meest spectaculair: de stunts. Mocht je door alle wanorde en chaos niet meer weten op welke partij te stemmen, en nog niet omgekocht zijn, is daar gelukkig de VerkiezingsIris. In deze Iris een promotietekst van de dit jaar twee serieuze partijen en de lolpartijen, met als ze het goed hebben gedaan hun standpunten en partijfoto erbij, plus wat Irisjes en hier en daar een T.T., zorgen samen voor Orde in de chaos. Dat kunnen we wel gebruiken deze week. Veel succes potentiële A.G.B.-ers, met jullie campagne en veel succes, kiezers, met het maken van de juiste keuze. Moge dit jaar de beste winnen!

Vorm of inhoud?

Rectoris

- Door: Maarten Delen, h.t. rector Stedelijk Gymnasium Arnhem

In Amerika is het net zo spannend. En ook daar gaat het lang niet altijd over de inhoud. Natuurlijk is de zwangerschap van de zeventienjarige ongehuwde dochter van de kandidaat vicepresident veel interessanter dan de rente op staatsobligaties of het energiebeleid. Maar uiteindelijk zal die zwangerschap niet zoveel betekenen in de internationale verhoudingen of het financiële wel en wee van de belangrijkste natie ter wereld. De afgelopen jaren hebben kandidaat-besturen van de AGB in de verkiezingsstrijd visitekaartjes afgegeven die groot respect afdwingen, geheel in de Amerikaanse lijn, met interessante gasten, gelikte dansjes op het toneel en mooie woorden. Dat is mooi. Maar dat is niet het enige. Het bestuur van de AGB heeft een grote verantwoordelijkheid. Het tekent voor de organisatie van grote feesten, voor het wel en wee van veel subverenigingen, voor de versterking van het culturele klimaat op school en voor het behartigen van de belangen van veel leerlingen. Daarmee is het besturen van de AGB voor de bestuursleden een bijzonder veelzijdige leerschool op de eigen school. En het mooie is, dat je altijd op kritiek kunt rekenen. Want zo gaat dat met besturen, wat fout gaat krijgt veel meer aandacht dan wat goed gaat. En daar leer je ook weer van. Kortom, wat weerhoudt je? Een goed programma? Ik heb wel een paar ideeën: het versterken van de relatie tussen AGB en de dagelijkse gang van zaken in school, het versterken van de relatie van de AGB met andere gymnasiale leerlingverenigingen (die A. staat voor Arnhemse!), het aanzetten tot nieuwe interne gymnasiale initiatieven als een debatavond of een studium generale overdag, het feestelijk omlijsten van de dag van de leraar of het nemen van verantwoordelijkheid voor een opgeruimde school. En die stunt daar komen jullie zelf wel uit. Heel veel succes!

Ιρις Ταχεια - 3 -


We hebben wél een Cup à Soup Carrousel!

Door: Dorien Cramer.

Binnenkort hangt de school weer vol met posters, worden lessen verstoord door mensen die eerder weg willen voor een stunt, of er later van terugkomen, en maken de schoonmakers weer overuren. Inderdaad: het is weer verkiezingsweek op het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Tijdens deze verkiezingsweek doen de potentiële AGB-besturen altijd erg hun best om de verkiezingen te winnen Dat is ook logisch, aangezien het toch wel een eer is om gekozen te worden voor het bestuur. Je mag gedurende een jaar feesten en partijen organiseren en je verkiezingspunten doorvoeren. Als dit goed lukt is iedereen tevreden en zul je weinig kritiek over je heen krijgen. Echter, die kritiek is behoorlijk duidelijk aanwezig geweest afgelopen jaren doordat verschillende AGB-besturen hun beloftes niet hebben waargemaakt. Als we kijken naar het huidige bestuur en haar programmapunten, dan kan worden vastgesteld dat ook zij niet al haar punten heeft verwezenlijkt. Neem bijvoorbeeld het brommerhok, het Lagerhuis en het sporttoernooi met een ander gymnasium. Dit zijn alledrie punten die het huidige bestuur in haar verkiezingsprogramma had staan, maar alledrie zijn ze niet gerealiseerd. Tijdens de verkiezingen werd over het brommerhok al gezegd dat het onmogelijk was te realiseren. Toch besloot “Vet Hard” dit punt op het programma te laten staan, maar het resultaat is niet het gewilde: er is geen brommerhok aanwezig op het schoolterrein. Ik vind het jammer en ook apart dat weinig programmapunten zijn gerealiseerd, maar aan het feit dat er nu geen brommerhok is, kunnen we weinig meer doen. We kunnen ons wel afvragen hoe dat nou komt, dat programmapunten niet tot stand komen. Ligt dat aan de instelling van de bestuursleden, aan de financiën of aan de haast onmogelijk realiseerbare plannen? Ik verwacht niet dat het eerst genoemde punt de reden is waardoor de plannen niet zijn waar gemaakt. Ook het financiële punt lijkt me geen goede reden aangezien alle leerlingen én de oudervereniging een behoorlijke duit in de zak van de AGB doen. Wat is dan wel de oorzaak waardoor de voornemens niet zijn gerealiseerd? Misschien dat de huidige AGB Waarom bestaat er nog steeds ons dat nog eens kan vertellen, want je zou verwachten dat gymnasiasten wel in staat zijn hun eigen opgezette een leerlingenbond als die zorgt plannen te verwezenlijken. voor extra frustraties? Ik ben dus erg benieuwd waarom de plannen van een jaar geleden niet zijn waargemaakt. En ik ben niet de enige die daar nieuwsgierig naar is en die zich ergert aan de loze beloftes. Het is ook raar dat leerlingen zich ergeren aan een bond die is opgezet voor leerlingen om zo (ik citeer nu van de schoolsite) “de goede sfeer tussen de leerlingen te bevorderen.” Waarom bestaat er nog steeds een leerlingenbond als die zorgt voor extra frustraties en waarvan het bestuur de door leerlingen gewenste programmapunten niet doorvoert? Heeft het dan überhaupt nog enig nut om zo’n bond te hebben? Kunnen we dan niet net zo goed van de serieuze verkiezingen lolverkiezingen maken? Af en toe komt het voor dat er wel wat moois georganiseerd wordt door de AGB . Zo vierden we afgelopen jaar het honderd jarig bestaan van de leerlingenbond en dat hebben we gedaan met een mooi lustrumfeest. Het was goed georganiseerd en een succes. Juist daardoor vraag ik mij af hoe het komt dat een programmapunt (door het bestuur zélf opgezet) níet verwezenlijkt kan worden. Graag hoor ik van het huidige bestuur de oorzaken van het niet tot stand komen van de verkiezingspunten. Het zou fijn zijn als ze niet alleen aan mij, maar aan de hele school verantwoording aflegt voor haar gebreken, zodat de leerlingen weten waarom hun gewilde punten niet tot stand zijn gekomen. Wat echter wel tot stand is gekomen, en ik toch bijna ben vergeten te vermelden, is dat de AGB ervoor gezorgd heeft dat er een Cup á Soup- carrousel is gekomen. En dat in ieder geval een aantal mensen een heel leuk kerstgala heeft gehad!

- 4 - Ιρις Ταχεια


ZienΙρις De eerste bel gaat. Honderden leerlingen staan op van de tafel waaraan ze hebben geluncht om zich naar de lokalen te begeven waar ze zich de daaropvolgende vijftig minuten bezig zullen houden met het vertalen van Homerus of met het proberen niet in slaap te vallen terwijl ze hun leerplicht vervullen bij geschiedenis of natuurkunde. Niet iedereen staat echter op. Sommigen hebben simpelweg niet kunnen zitten tijdens hun lunchpauze, omdat alle tafels bezet waren. Anderen hebben net op het roosterbord gezien dat ze weer een tussenuur hebben, omdat de zoveelste leraar ziek, zwak, misselijk of gewoonweg afwezig is. Het schooljaar is net twee weken oud ik heb al tien keer een uur lesuitval gehad. Van de 64 uur die ik normaalgesproken in tien dagen hoor te hebben, is er dus 16% uitgevallen. Een schooljaar, de proefwerkweek niet meegerekend, bestaat uit ongeveer 37 lesweken. Zoals het er nu uitziet, zou dat betekenen dat er op jaarbasis rond de 185 uren zullen uitvallen. De meeste leerlingen hebben een gemiddelde van zes lesuren per dag, wat betekent dat als je alle uren die uitvallen achter elkaar zou zetten, iedereen 31 dagen, een maand, langer vakantie zou kunnen hebben. Het merendeel van de leerlingen vindt zoveel lesuitval natuurlijk geweldig. Ik kan ook niet ontkennen het fijn te vinden als ik maandagochtend een uurtje langer in mijn bed kan blijven liggen omdat het eerste uur uitvalt. Ook een tussenuur vind ik niet erg; lekker in de kantine rondhangen met wat mensen uit mijn klas, genietend van een extra lange lunchpauze of even naar de stad met wat vrienden om deze extra vrije tijd te vieren met een ijsje bij de snackbar. Toch moet ik toegeven dat het aantal tussenuren schrikbarend hoog is en ik me heel goed kan voorstellen dat er veel ouders zijn die zich daar zorgen om maken. Persoonlijk vind ik dat de school zich dit ook weleens aan mag gaan trekken en

Column

actie moet gaan ondernemen. Aan het eind van een -als het meezit zes jaar lange- gymnasiumopleiding moet iedereen namelijk hetzelfde eindexamen maken, ongeacht het aantal gevolgde lesuren. Het is echter niet alleen het áántal lesuren dat we krijgen (of niet krijgen), wat me dwarszit, ook de ruimte waar deze lessen worden gegeven stemt me niet helemaal tevreden. Waar ik op doel is het volgende: na jarenlang te hebben moeten dringen voor de kluisjes of te hebben moeten duwen om de trap op te komen in het gebouw op de Statenlaan, kregen we eindelijk een prachtige, ruime school waar je binnen twee minuten van de aardrijkskunde- naar de fransles kon lopen zonder meerdere afdrukken van ellebogen in je buik te hebben staan. Tenminste, dat dachten we. Acht brugklassen later wisten we wel beter: een andere school, hetzelfde liedje. Even voor de duidelijkheid: ik wijt dit probleem niet alleen aan de, ongeveer 220, eersteklassers die nu allemaal op school rondlopen. Ik vind dat iedereen die het graag wil en er enigszins geschikt voor is, het recht heeft op een opleiding aan een categoriaal gymnasium. Ik vind het alleen te zot voor woorden dat sommige klassen hun lessen in lokaal C0 moeten volgen, wegens een tekort aan lokalen in onze, net nieuwe, school. Tot voor kort had ik nog nooit van het lokaal C0 gehoord en ik denk met mij velen niet. Het blijkt een ruimte te zijn tussen de fietsenkelder voor de leraren en een opslagplaats voor het een of het ander, waarin, tussen de pilaren, een aantal stoelen en tafels zijn gezet en dat nu als een lokaal dient. Daar wordt van de leerlingen verwacht dat ze zich zó goed op hun eindexamen voorbereiden dat ze uiteindelijk Cum Laude slagen. Met alle respect, maar dat moet dan wel van twee kanten komen.

Ιρις Ταχεια - 5 -


Hallo allemaal!

AIR

Zoals de meeste van jullie ondertussen al vernomen zullen hebben, is het binnenkort weer tijd voor de jaarlijkse AGB-verkiezing. Ook dit jaar heeft de oude AGB, Vet Hard, twee nieuwe partijen samengesteld. Dat heeft geleid tot het ontstaan van AIR. De leden van deze partij zijn: Praeses: Quaestor: Abactis: Assessor: Assessor: mond vol!)

Tammo Bakker Eduard van der Stap Wies Koper Luuk Grosfeld, Marleen Tutein Nolthenius (jaja een hele

• Broodje worst terug bij Annie • Bankjes in het rokershok (wellicht ter Wij van AIR vinden dat het tijd is voor wat frisse lucht in versteviging!) de school! De taak van de oude AGB zit er weer bijna • Een goed en leuk kerstgala (met foto’s!) op, wat betekent dat het tijd wordt voor een nieuwe AGB. Dat is waar wij in beeld komen en waar wij ons voor de volle 100 en een beetje% voor zetten. Als wij gekozen worden, gaan we er een leuk, maar ook luchtig jaar van maken. Met natuurlijk als belangrijkste punt; vette feesten voor de leerlingen van onze school! Een tipje van de sluier van de andere punten waarvoor wij ons Vet Hard willen maken:

Uiteraard hebben we nog wat ideeën, maar daarvoor zullen jullie even geduld moeten hebben tot in de verkiezingsweek!

-Broodje worst terug bij Annie -Bankjes in het rokershok (wellicht ter versteviging!) -Een goed en leuk kerstgala (met foto’s!) Uiteraard hebben we nog meer ideeën, maar daarvoor zullen jullie even geduld moeten hebben tot de verkiezingsweek! Hopelijk hebben we jullie een beetje enthousiast kunnen maken voor onze partij en onze punten. Wij zien dan ook graag een leuke en spannende verkiezingsweek tegemoet, waaruit uiteindelijk een nieuwe AGB zal komen. In deze week gaan wij proberen jullie over te halen op ons te stemmen, zodat we er met jullie steun iets leuks van kunnen maken. Tot die tijd gaan wij even hard werken aan een stunt waaraan jullie verder kunnen zien wie wij zijn en wat wij willen! Nu is het tijd om naar iets minders te Switchen. Zie jullie allen in de verkiezingsweek. Met vriendelijke groeten,

AIR! - 6 - Ιρις Ταχεια


Sw!tch

Hoi Mensen!!

Een nieuw jaar, een nieuwe AGB, en wij proberen om die nieuwe AGB te worden. Daarvoor moeten we natuurlijk wel eerst worden gekozen en dat proberen we waar te maken met de volgende mensen: Annick Luten - Praeses Maarten Snethlage - Abactis Myrthe de Vries - Quaestor Simone Lentjes - Assessor Joris Memelink – Assessor Onze partij heet Sw!tch en we zijn van plan om van dit jaar een top jaar te maken. We proberen op een zo groot mogelijk gebied de school te verbeteren, zodat het voor jullie gewoon een top jaar wordt. Hier zijn een aantal punten waar we ons aan proberen te houden: (er kunnen nog punten wegvallen of punten bijkomen) • • • • • • • •

• Nooit meer onverwachtse SO’s!! • Magnetron bij Annie!! • Op vrijdag 50 cent knallers bij Annie!! • Eindelijk een goeie AGB site met alle foto’s de dag na het feest erop!! • Chille kussens in de aula tegen de lege wand!! • Per klas leuk uitstapje zonder iets te moeten leren!! • Elke pauze achtergrondmuziek!! • Overdekte fietsenstalling!!

Nooit meer onverwachtse SO’s!! Magnetron bij Annie!! Op vrijdag 50 cent knallers bij Annie!! Eindelijk een goeie AGB site met alle foto’s de dag na het feest erop!! Chille kussens in de aula tegen de lege wand!! Per klas leuk uitstapje zonder iets te moeten leren!! Elke pauze achtergrondmuziek!! Overdekte fietsenstalling!!

Hopelijk hebben jullie met alleen dit kleine stukje tekst een beetje vertrouwen in onze partij gekregen en hopelijk kunnen wij met onze stunt etc jullie vertrouwen nog meer winnen.

In ieder geval,

VOTE SW!TCH

Ιρις Ταχεια - 7 -


FF voorstellen!

De Irisredactie!

Redactie Naam: Pascal Gerritsen Functie binnen de Iris: Sculptor Leeftijd & klas: 15 jaar, klas 4D Grootste blunder ooit: Haha dat was toen ik omver rolde toen ik bukte om een blikje uit de automaat te halen op school... omdat mijn tas te groot en te zwaar was

Naam: Mariska Maas Functie binnen de Iris: Sculptor Leeftijd & klas: 15 jaar, klas 4D Grootste blunder ooit: Dat ik het verschil tussen orgasme en organisme niet snapte in de eerste?

- 8 - Ιρις Ταχεια

Naam: Fieke Visser Functie binnen de Iris: Pictor Leeftijd & klas: 16 jaar, klas 5E Grootste blunder ooit: 5 minuten lang bellen over van alles en nog wat, totdat ik een benauwd piepstemmetje hoorde zeggen: “Zal ik mijn zus aan de lijn geven?’

Naam: Bas Leijser Functie binnen de Iris: Scriptor-primus Leeftijd & klas:16 jaar,klas 5E

Grootste blunder ooit: Eh... in de 1e had ik ‘Latijns’ op mijn schrift geschreven ipv ‘Latijn’ ;)


Bestuur Naam: Hilal Dogan Functie binnen de Iris: Praeses Leeftijd & klas: 16 jaar, klas 5A Grootste blunder ooit: Haha dat was mijn Marilyn Monroe momentje bij de V&D, toen ik een wijde witte zomerrok aanhad, en niet doorhad dat ik boven een van de ventilators stond... :P

Naam: Daphne Peters Functie binnen de Iris: Assessor Leeftijd & klas: 16 jaar,klas 5D Grootste blunder ooit: Ik was in het zwembad en er zat een groep jongens aan de kant. Ik probeerde om op mijn charmantst de kant op te klimmen en viel toen plat op mijn gezicht voor hun voeten. Ai!

Naam: Robin Toorneman Functie binnen de Iris: Quaestor Leeftijd & klas:16 jaar, klas 5D Grootste blunder ooit: Je tijdens een wiskunde les van Thuis afvragen of we het over een lineaire of niet-lineaire parabool hadden? Goal: Sappigere interviews met leraren!

Naam: Marlies Smeenge Functie binnen de Iris: Abactis Leeftijd & klas: 15 jaar,klas 4A Grootste blunder ooit: : Als bruggo had ik een te grote rugzak die ik achterop mijn fiets vastmaakte met een spin. Op een van mijn eerste schooldagen liep ik onschuldig met mijn spin te slingeren toen er een bovenbouwer langsliep. Voordat ik het wist zat mijn spin verstrikt in zijn rugzak en sleepte ik hem mee door de school...

Naam: Eva Scheerder Functie binnen de Iris: Scriptor Leeftijd & klas: 17 jaar,klas 5B

Naam: Mart van Berckel Functie binnen de Iris: Scriptor Leeftijd & klas: 13 jaar,klas 3E

Naam: Imke Verbeek Functie binnen de Iris: Scriptor Leeftijd & klas: 16 jaar, klas 5B

Naam: Alexandra Bremers Functie binnen de Iris: Scriptor Leeftijd & klas: 12 jaar, klas 2C

Grootste blunder ooit: dat was zeker weten toen ik voor het eerst bij mijn vriend thuis at, en ik was helemaal vergeten hoe het beroep van mijn vader nou ook alweer heette. Wisten zijn ouders ook gelijk weer wat ze in huis haalden…

Grootste blunder ooit: Ik ben hulpmentor van klas 1C. Op kennismakingskamp zaten wij dan dus ook in het bos tijdens het nachtspel. Helaas besloot een andere groep te verplaatsen, waardoor wij schimmen kregen te zien. We schrokken echt heel erg, maar later was het wel grappig. Aangezien zij ook van ons geschrokken waren.

Grootste blunder ooit: Ééntje die me het meest in de “problemen” werkte, was die in de Xenos. Ja, het zal je maar gebeuren dat je een zak waxinelichtjes vergeet af te rekenen. Op het moment dat je dan door het poortje loopt.... BLIEP – BLIEP – BLIEP! ...leg dat maar eens uit aan de filiaalmanager.

Grootste blunder ooit: Dat was vorig jaar: ik moest een leesboek halen voor Engels, dus loop ik na lang gezocht te hebben in de mediatheek met een leuk boek, terug naar mijn lokaal, loop ik recht tegen de achterkant van de traversetrap aan. Toen heb ik vervolgens een week lang rondgelopen met een megabult op mijn voorhoofd...”-.-

Ιρις Ταχεια - 9 -


- 10 - Ιρις Ταχεια


De Bierbitches

Afrikaans : bier - Albanees : birrë - Arabisch : beereh (birae) - Arisch : biro - Azerbeidjaans : pivo - Baskisch : garagardoa - Witrussisch : piva - Bengaals : beer - Bulgaars : bira - Catalaans : cervesa - Chinees (Mandarijns) : pi jiu - Croatisch : pivo - Duits : Bier - Engels : beer, ale - Esperanto : biero - Estland : õlu - Faeroers : ǿl, bjór - Fins : olut, kalja - Frans : bière - Fries : bier - Gaëllisch (Schotland) : leann (lionn), beòir - Galilees : cerveja, cervexa Grieks : mpira (bira) - Hawaïaans : pia - Hebreeuws : beera - Hindi : beer - Hongaars : sör - IJslands : öl, bjòr - Iers : beoir - Indonesisch : bir - Italiaans : birra - Japanees : biiru - Jiddisch : bir - Kantonees : be jàu - Koreaans : mek-ju Koerdisch : bîre - Laps : vuola - Latijns : cerevisia, cervisia - Lets : alus - Litouws : alus - Maleis : bir - Manx Keltisch : Ihune, beer - Nederlands : bier - Nepalees : biyar, jad - Noors : ǿl - Oekraïens : pivo - Perzisch : ab?jo - Pools : piwo - Portugees : cerveja - Provençaals : bière, cervesa - Quechua : sirbisa - Roemeens : bere - Russisch : pivo Servisch : pivo - Sloveens : pivo - Slowaaks : pivo - Spaans : cerveza - Swahili : bia, pombe - Tagalog : serbesa - Thai : bia - Tsjechisch : pivo - Turks : bira - Vietnamees : bia - Welsh : cwrw - Xosa : ibhiye - Zoeloe : utshwala - Zweeds : ôl

• • • •

WIJ staan voor bier hier!!!! Beter & meer bier op feesten, vooral ook exotisch. De PARTYSQUAD op feesten. Weer ouderwets kunnen hyven/youtuben in de mediatheek. • Onze schooltuin opgeleukt zien met wat wietplanten. • Géén toestemming nodig voor gebruik pc in de leergangen. • Cocktails bij aankomst op feesten!

Louise

Anne

Suzanne Ιρις Ταχεια - 11 -


Partij zonder naam Tafels als waarheid, stoelen in het wit, Kussens in de regen, Dat is mijn bezit. Mc Bacon zonder kaas, Mijn broer houd van vogels. Waarom is Talpa van TV gehaald? Peace, Love and Icecream. De tomaten kunnen niet vers genoeg zijn.

Habbekrats

Ваша мама быть уродливые

это

Bram (praeses) Vibeke (quaestor) Laura (quaestor) Evelie (abacus) Adriaan (assessor) Daan (mystery man) Jesse (Speech-schrijver) Enno (erelid)

нонсенс сухой

(Ringstaartmaki) De ringstaartmaki (Lemur catta) is een vrij grote halfaap uit de familie der maki’s of lemuren (Lemuridae). Het is de enige soort uit het geslacht Lemur, hoewel de soorten uit de geslachten van de vari’s (Varecia) en Eulemur lang tot Lemur gerekend werden. De ringstaartmaki is waarschijnlijk de bekendste lemuur; de soort wordt in veel dierentuinen gehouden. De ringstaartmaki werd in 1608 ontdekt door de handelaar William Finch. Следующие люди пьют спонсор деньги: (partijleden:) Hugo Boss Panzerfaust Kkkoenjo W00t

это фактически жирафа

- 12 - Ιρις Ταχεια

Метлу!?! (Stemmen dus.)


Sudoku

Ιρις Ταχεια - 13 -


Brieven aan tante truus Beste A.S.,

Hee Tante Truus, Oke ik heb een probleem. Ik rook sinds een paar maanden en mijn ouders mogen er sowieso niet achterkomen anders betalen ze m’n rijbewijs niet. Maar laatst was ik zo debiel om een sigaret na het roken toen mijn ouders weg waren in de tuin te laten liggen. Die werd natuurlijk gevonden, en nu verdenken mijn ouders elkaar ervan dat ze roken! De spanning in huis is te snijden, maar ik durf het echt niet te vertellen!

Volgens mij weet je zelf ook wel wat je moet doen -.- Ga gewoon naar je pa, en zeg, zoals ieder ander weldenkend mens zou doen: ‘Pap, ik heb het gezien, Mam rookt. Samen met die knakker van haar werk.’ Is dat ook weer opgelost. Groetjesss, T.T.

Wat moet ik nou doen? A.S.

Heb jij ook een probleem? En durf je het er met niemand over te hebben?! Mail naar:

tante.truus@hotmail.com Tante Truus, Al sinds het begin van het schooljaar vind ik mijn hulpmentor heel aardig. Maar op het kamp, ben ik verliefd geworden, mijn hulpmentor is echt heel leuk eigenlijk… Ik voel gewoon dat er een klik is, we passen echt goed bij elkaar. Ik wil het alleen wel graag zeker weten maar ik durf het niet te vragen, ik bedoel straks is het toch niet zo :O Wat moet ik doen? … een wanhopige eersteklasser

Yo Tante Truus, Vorige week zat ik in de mediatheek en ik moest gewoon even, dus zetten ik een ‘verboden’ filmpje op, jwz. Maar nou hoorde ik gister, dat ze mee kunnen kijken met wat je op de computer doet? Wordt dat ook opgeslagen in een database ofzo en kunnen ze dan ook terugkijken?! Dat zou heel kut zijn :s Gr. Ano

Beste eersteklasser, Tja, dit is een bekend probleem. Hulpmentoren hebben natuurlijk een voorbeeldfunctie, het is logisch dat je tegen ze opkijkt, en ze misschien zelfs wel een beetje leuk vindt. Maar jammer voor jou, is het meestal zo dat 5e klassers over het algemeen niet zo heel erg op 1e klassers vallen. Natuurlijk, zijn er uitzonderingen en kun je proberen al je charmes in de strijd te gooien en zo hem/haar tóch te overtuigen… Misschien, je weet maar nooit! Veel succes! T.T. Beste Ano, Je hebt mogelijk een vrij ernstig probleem. Na een vragenrondje bij een van de mediathecaresses ben ik erachter gekomen dat alles wat iedereen doet op de computer niet op een database o.i.d. wordt opgeslagen, maar wel gewoon op de geschiedenis van de computer. Aangezien je aangemeld bent en je pasje is gescand wanneer je op de computer aan het werk gaat, kan degene die de computer nakijkt dus zien dat jij het was die wat sitejes bezocht… Het enige wat ik voor je kan doen is hopen dat niemand erachter komt. Doe het in het vervolg gewoon thuis ;) T.T.

- 14 - Ιρις Ταχεια


Wat moet je weten over de iris? De Iris Tacheia (Grieks voor ‘De snelle bode’) is dé schoolkrant van het S.G.A. • Elk jaar komt de Iris zes keer uit: o De VerkiezingsIris (tijdens de A.G.B.-week) o De HeftsIris (in de … herfst) o De KerstIris (iets voor de kerstvakantie) o De ValentijnsIris (op 14 februari, uiteraard) o De Mei-Iris (in april/mei) o De ZomerIris (iets voor de zomervakantie) • In de Iris staan door leerlingen ingestuurde columns, artikels, gedichten, Irisjes en natuurlijk problemen,

voor onze T.T. • Wil je je stukken insturen? Mail ze dan naar iris.tacheia@gmail.com. • Heb je nog vragen? Mail die dan ook naar bovenstaand adres of schiet een van de redactie- of

bestuursleden aan, zie de voorstelstukjes. Men dient altijd veel plezier te hebben bij het lezen van de Iris.

Colofon Bestuur

Preases: Hilal Dogan - Quaestor: Robin Toorneman - Assessor: Daphne Peters - Abactis: Marlies Smeenge

Lay-out

Sculptores: Pascal Gerritsen - Mariska Maas - Pictor: Fieke Visser

Redactie

Sriptor Primus: Bas Leijser - Scriptores: Eva Scheerder - Imke Verbeek - Mart van Berckel - Alexandra Bremers

Blijf mailen naar: iris.tacheia@gmail.com Ιρις Ταχεια - 15 -


0809-1 - VerkiezingsIris  

De verkiezings-editie van de Iris Tacheia, schoolkrant van het Stedelijk Gymnasium Arnhem. Jaargang 2008-2009, nummer 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you