Page 1

Byggingafulltrúi Þverholti 2, 270 Mosfellsbæ Sími: 525-6700, Fax: 525-6739 Netfang: ab@mos.is

Uppáskrift byggingarstjóra Húseign nr.

við

Samþykkt í skipulags- og byggingarnefnd / af byggingafulltrúa

20

Ég undirritaður byggingastjóri, hef réttindi sem tegund réttinda og hef hlotið samþykki byggingarfulltrúans í Mosfellsbæ og hef umboð eiganda (lóðarhafa) skv. samningi, tek hér með að mér að vera framkvæmdarstjóri við og bera ábyrgð á að framkvæmdir við ofangreinda byggingu verði í samræmi við samþykkta uppdrætti, lög og reglugerðir, sem til greina kunna að koma, sbr. 51. gr. skipulags- og byggingarlaga nr. 73/1997, með síðari breytingum.

Dags.

á meðfylgjandi staðfestingu um gildandi ábyrgðartryggingu.

Mosfellsbær

20

kt. undirskrift byggingastjóra

heimili

sími

sveitarfélag

netfang

staðfesting eiganda / lóðarhafa

Útfyllist af byggingarfulltrúa á eintak byggingarfulltrúa (frumrit): Byggingastjórinn fór af verkinu

20 Dags.

Samkv. úttektarskýrslu á verkstöðu dags: Við tekur

20 skv. uppáskrift dags.

20

uppáskrift byggingarstjóra  

h e i m i l i s v e i t a r f é l a g Mosfellsbær 20 V i ð t e k u r skv. uppáskrift dags. 20 Uppáskrift byggingarstjóra Samþykkt í skipulag...

uppáskrift byggingarstjóra  

h e i m i l i s v e i t a r f é l a g Mosfellsbær 20 V i ð t e k u r skv. uppáskrift dags. 20 Uppáskrift byggingarstjóra Samþykkt í skipulag...