Page 1

Dagvistun


Ég er ánægð/ur með daggæslu barnsins míns

Mjög sammála = 32 (88 prósent) Frekar sammála = 4 (11 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Barninu mínu líður vel í daggæslunni

Mjög sammála = 34 (94 prósent) Frekar sammála = 2 (5 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Mér finnst aðbúnaður (húsnæði, búnaður) í daggæslunni góður

Mjög sammála = 22 (61 prósent) Frekar sammála = 14 (38 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Dagforeldri sinnir þeim þáttum vel sem tryggja eiga öryggi barnsins í daggæslunni.

Mjög sammála = 32 (88 prósent) Frekar sammála = 3 (8 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 1 (2 prósent)


Ég fæ daglegar upplýsingar um hvernig gæslan hefur gengið

Mjög sammála = 31 (86 prósent) Frekar sammála = 4 (11 prósent) Frekar ósammála = 1 (2 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Dagforeldri miðar kröfur sínar til barnsins við þarfir þess og þroska

Mjög sammála = 33 (91 prósent) Frekar sammála = 1 (2 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 2 (5 prósent)


Dagforeldri hefur leiðbeint mér og kynnt mér reglur og samþykktir sem snúa að daggæslu í heimahúsi

Mjög sammála = 25 (69 prósent) Frekar sammála = 10 (27 prósent) Frekar ósammála = 1 (2 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Dagforeldri leggur sig fram um að koma til móts við þarfir mínar og væntingar

Mjög sammála = 30 (83 prósent) Frekar sammála = 6 (16 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Í daggæslunni er hugað vel að þáttum sem snúa að andlegri og líkamlegri velferð barnsins

Mjög sammála = 31 (86 prósent) Frekar sammála = 3 (8 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 2 (5 prósent)


Gæslutíminn sem ég get keypt hentar mér vel

Mjög sammála = 22 (61 prósent) Frekar sammála = 7 (19 prósent) Frekar ósammála = 6 (16 prósent) Mjög ósammála = 1 (2 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Forföll dagforeldis eru ekki íþyngjandi fyrir mig

Mjög sammála = 26 (72 prósent) Frekar sammála = 4 (11 prósent) Frekar ósammála = 6 (16 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 0 (0 prósent)


Ef upp koma ágreiningsatriði við dagforeldri gengur vel að leysa úr þeim málum

Mjög sammála = 25 (69 prósent) Frekar sammála = 2 (5 prósent) Frekar ósammála = 0 (0 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 9 (25 prósent)


Upplýsingasíða dagforeldra á heimasíðu Mosfellsbæjar er gagnleg og upplýsandi

Mjög sammála = 14 (38 prósent) Frekar sammála = 8 (22 prósent) Frekar ósammála = 3 (8 prósent) Mjög ósammála = 0 (0 prósent) Veit ekki = 11 (30 prósent)


Ég þekki eftirlitshlutverk leikskólafulltrúa bæjarins gagnvart daggæslu í heimahúsi

Mjög sammála = 10 (27 prósent) Frekar sammála = 13 (36 prósent) Frekar ósammála = 5 (13 prósent) Mjög ósammála = 2 (5 prósent) Veit ekki = 6 (16 prósent)

Foreldrakönnun daggæslu 2007  
Foreldrakönnun daggæslu 2007  

Viðhorfskönnun foreldra til daggæslu árið 2007