Issuu on Google+H;?P;D

IG6CHBDC<DA>Í:MEG:HH30//2,//3 $E¬4RANS¬-ONGOLIѬ%XPRESS¬IS¬NIET¬VOOR¬MIETJES¬ -ET¬DE¬TREIN¬NAAR¬-OSKOU¬EN¬VIA¬-ONGOLIѬNAAR¬ "EIJING¬IS¬HEFTIG ¬AVONTUURLIJK¬EN¬ABSOLUUT¬AFZIEN¬ *E¬VERLIEST¬ALLE¬GEVOEL¬VOOR¬TIJD¬-AAR¬EENMAAL¬IN¬ #HINA ¬VOEL¬JE¬JE¬ONMIDDELLIJK¬EEN¬GELUKKIGE ¬ DOORGEWINTERDE¬REIZIGER¬@$IT¬IS¬NOG¬MAAR¬HET¬BEGIN¬ (ET¬ZAL¬TOT¬"EIJING¬NOG¬VEEL¬GEKKER¬WORDEN

I:@HI¬?H?I>7DD;C7FHE:K9J?EDI;DID<G6;>::7D?;BC7?II7D"9EH8?IB:I96C@66CJ?7H7JEKHI"J>?@ILE;HC7D"C7H?D787:EKN

$!'¬ $%¬-/3+7!¬%802%33

/P !MSTERDAM #ENTRAAL VERTREKT ELKE DAG OM DRIE MINUTEN OVER ZEVEN DE -OSKWA %XPRESS EEN 2USSISCHE TREIN RECHTSTREEKS NAAR -OSKOU MET VEEL TUSSENSTOPS $E BOEMEL DOET ER  UUR OVER 4WEE NACHTEN EN EEN HELE DAG .ATUURLIJK IS VLIEGEN EEN STUK SNELLER MAAR AANZIENLIJK MINDER AVONTUURLIJK (ET BEGINT AL OP HET PERRON *E STAPT EEN ANDERE WERELD BINNEN OUDE /OSTBLOKWAGONS IN GRAUWE KLEUREN MET DE HAND TE OPENEN DEUREN WAAR JE DE BAGAGE VOOR JE UIT DE TREIN IN MOET DUWEN DOOR HET SMALSTE GANGPAD TER WERELD NAAR EEN WARME MUF RUIKENDE TWEEPERSOONS SLAAP COUP£ 'ROTE NORSE 2USSISCHE CONDUCTEURS DIE WEL JE TICKET ONTCIJFEREN MAAR GEEN WOORD %NGELS SPREKEN 7E ZIJN !MSTERDAM NOG NIET UIT OF WE BEVINDEN ONS AL IN 2USSISCHE SFEREN $E KRAPPE GANGEN ZIJN BEDEKT MET OUBOLLIG ROOD TAPIJT LICHTGROENE WANDEN IN DE COUP£S !LS 0LAYBOY TEAM VERSLAGGEVER EN FOTOGRAAF ZITTEN WE SAMEN IN ££N COUP£ $AT BETEKENT EERSTE KLAS WANT IN DE TWEEDE KLAS REIZEN DE MANNEN EN DE VROUWEN GESCHEIDEN /FlCIEEL MOET ER IN ONZE @EERSTEKLASCOUP£ TWEEÔNHALF BIJ ANDERHALF DRIE MENSEN KUNNEN SLA PEN -AAR WE HEBBEN GELUK ER MELDT ZICH GEEN DERDE PERSOON

(ET¬EERSTE¬STUK¬NAAR¬-OSKOU¬ DUURT¬AL¬¬UUR¬4WEE¬NACHTEN¬ EN¬EEN¬HELE¬DAG¬6LIEGEN¬IS¬ SNELLER ¬MAAR¬AANZIENLIJK¬MINDER¬ AVONTUURLIJK

$!'¬ 7)4 253,!.$

3LECHT GESLAPEN $E LUCHT IS BEDOMPT HET IS WARM %R KAN GEEN RAAM OPEN EN EEN LICHTE HOOFDPIJN VALT NIET TE ONDERDRUKKEN 4OT DIEP IN DE NACHT STOPT DE TREIN OP VERSCHILLENDE STATIONS ,UID GESCHREEUW VAN INSTAPPENDE 0OLEN EN 2USSEN TERWIJL ELKE AFKOPPE LING VAN WAGONS EEN BED AARDBEVING VEROORZAAKT /ORDOPJES ZIJN EEN ABSOLUTE VOORWAARDE /M HALF ACHT IN DE OCHTEND KLEURT DE ZONSOPGANG HET ONDERTUSSEN 0OOLSE LANDSCHAP PRACHTIG ORANJE /NTBIJTEN KAN IN DE RESTAURATIEWAGON $E MENUKAART GEEFT ZUURDESEM BROOD MET ROEREI EN HEEL VEEL UI /M DARMKLACHTEN TE VOORKOMEN SPOELEN WE HET ONTBIJT IN ELK GEVAL WEG MET EEN LITER COLA /P STATION 7ARSCHAU STAAT DE TREIN EEN HALF UUR STIL (EERLIJK EVEN EEN HAP FRISSE LUCHT HALEN 5REN LATER KOMEN WE AAN BIJ DE 7IT 2USSISCHE GRENS 6OOR DEZE DOORTOCHT IS EEN EXTRA TRANSITVISUM EEN MOETJE /FlCIEEL HEET HET HIER 2EPUBLIEK "ELARUS (ET LIJKT ALSOF DE +OUDE /ORLOG ER NOG STEEDS WOEDT .ORS GROMMENDE DOUANIERS EN VEILIGHEIDSPOLITIE

@7%¬:)*.¬ 6!.¬4%6/2%.¬ '%7!!2 3#(57$¬ '%%.¬'2!0*%3¬ -!+%.¬4%'%.¬ !,,%3¬7!4¬ %%.¬5.)&/2-¬ %.¬7!0%.3¬ $2!!'4

-%4¬$%¬42%).¬ 6!.¬!-34%2$!.!!2¬"%)*).' KOMEN DE TREIN BINNEN STAMPEN EN NEMEN MET ZWARE

BEVELENDE STEMMEN DE PASPOORTEN IN 7E ZIJN VAN TEVOREN GEWAARSCHUWD GEEN GRAPJES MAKEN TEGEN ALLES WAT EEN UNIFORM EN WAPENS DRAAGT $AAR HOUDEN ZE HIER NIET VAN .A EEN HALF UUR KOMT ER EEN AGENT TERUG MET ONZE PASPOORTEN $AT GAAT ALLEMAAL GOED )N DE 7IT 2USSISCHE STAD "REST LIJKT DE TIJD TE HEB BEN STIL GESTAAN 7E MOGEN EVEN DE TREIN UIT 7ITTE 3OVJETGEBOUWEN WALMENDE STOOMTREINEN EN OP DE PERRONS HAASTIGE MENSEN IN VOETLANGE JASSEN MET BONT MUTSEN %EN PAAR KILOMETER VERDER RIJDEN WE EEN HAN GAR BINNEN WAAR DE TREIN EEN GEHEEL NIEUW ONDERSTEL KRIJGT AANGEMETEN -ANNEN MET LICHTGEVENDE ORANJE VESTEN EN BONTMUTSEN ROKEN OP HUN GEMAK EEN SIGA RETJE EN SLEUTELEN TEGELIJKERTIJD AAN DE TREIN %EN VAN DE WERKERS KNOOPT EEN PRAATJE AAN (IJ IN HET 2USSISCH 7IJ IN HET .EDERLANDS 7E VERSTAAN HET WOORD !JAX
H;?P;D

IG6CHBDC<DA>Í:MEG:HH

 (OEWEL¬WE¬EERSTE¬KLAS¬REIZEN ¬ MOET¬JE¬JE¬DAAR¬NIET¬TE¬VEEL¬VAN¬ VOORSTELLEN¬$E¬COUPϬIS¬KLEIN ¬ MUF ¬OUD¬EN¬HET¬ETEN¬RONDUIT¬BE ROERD¬2ECHTERPAGINA¬0LAYBOYS¬ )RIS¬KRIJGT¬NA¬VEEL¬MOEITE¬HAAR¬ GESTOLEN¬MOBIELE¬TELEFOON¬TERUG

$!'¬¬4-¬$!'¬ -/3+/5 /.4")*4¬-%4¬")%2

!ANKOMST OP HET 9AROSLAVSKAYA STATION IN -OSKOU 7E WURMEN ONZE BAGAGE DOOR DE SMALLE TREINDEUR NAAR BUITEN $EZE TRIP MET DE -OSKWA %XPRESS LIJKT EEN GOED VOORPROEFJE OP DE -ONGOLIÔ %XPRESS NAAR "EIJING 6OOR NU EINDELIJK UIT DE TREIN FRISSE LUCHT %VEN EEN PAAR DAGEN IN DE 2USSISCHE METROPOOL (ET IS STERVENSKOUD 2USSEN ZIJN NORS UITERST ONVRIENDELIJK EN NIET VAN ZINS %NGELS TE SPREKEN ALS ZE DAT AL KUN NEN $E STAD IS DAARENTEGEN EEN BEAUTY DE ARCHITEC TUUR OVERWELDIGEND EN DE HOOGBLONDE VROUWEN ZIJN

ONDANKS DE VRIESKOU SCHAARS GEKLEED !ANRADER $OE EEN HOMESTAY LOGEREN BIJ 2USSEN THUIS /NZE @FOSTER PARENTS WONEN IN EEN GROEZELIGE mAT SPREKEN ALLEEN 2USSISCH EN DRINKEN VROEG IN DE OCHTEND AL BIER IN PLAATS VAN KOFlE 7IJ BIVAKKEREN IN HUN SLAAPKAMER VOL PORCELEINEN POEZEN EN GOUDEN

ENGE SCHILDERIJEN VAN OVERLEDEN OPAS EN OMAS (ET 2USSISCHE ONTBIJT BESTAAT UIT OMELET MET HARINGVOCHT

GEPLETTE DOPERWTEN EN BLEKE VETTE WORSTEN 7E LATEN DE HAP ELKE OCHTEND IN DE PRULLENBAK VERDWIJNEN OF MOFFELEN DIE UIT BELEEFDHEID WEG IN EEN LEEG YOGHURT BAKJE

$!'¬ 3#(2%%57%.¬%.¬-%00%.

6ANDAAG BEGINT DE GROTE TREINREIS MET DE 4RANS -ONGOLIÔ %XPRESS 6IJF NACHTEN IN DE SLAAPTREIN VIA 5LAN "ATOR DE HOOFDSTAD VAN -ONGOLIÔ NAAR EINDBESTEMMING "EIJING 'EWAPEND MET TWEE TASSEN VOL 2USSISCHE INSTANT NOODLES .EDERLANDSE 3ULTANAS

THEEZAKJES #UP A SOUP EN 3NICKERS KOMEN WE AAN OP STATION -OSKWA 9AROSLAVSKAYA 6OLGENS HOREN ZEGGEN HEEFT DE TREIN EEN RESTAURATIEWAGEN EN KOMEN ER DA METJES LANGS MET ZELFGEBAKKEN KIP EN ZOETE AARDAPPE LEN -AAR NA ONZE HOMESTAY ERVARING NEMEN WE LIEVER HET ZEKERE VOOR HET ONZEKERE /NZE COUP£ IS BESTEMD VOOR VIER PERSONEN 3TIEKEM DOEN WE EEN SCHIETGE BEDJE DAT WE NIET AL DIE DAGEN HOEVEN DOOR TE BRENGEN MET TWEE SCHREEUWENDE NAAR UI RUIKENDE DRONKEN -ONGOLEN /P DE GANG WORDT RUZIE GEMAAKT EN ER BREEKT BIJNA EEN VECHTPARTIJ UIT %INDELIJK AANGEKOMEN IN ONZE COUP£ LIGT ER EEN HALF ONTBLOTE -ONGOOLSE MAN OP HET ONDERSTE BED :IJN BAGAGE VULT DE HELE LOOP RUIMTE EN ZIJN ETEN STAAT UITGESTALD OP HET UITKLAPTA FELTJE .A WAT SCHREEUWWERK LAAT HIJ ZIJN TREINKAARTJE ZIEN (IJ BLIJKT IN EEN ANDER TREINSTEL THUIS TE HOREN $AN STAPT ER EEN BLONDE JONGEN MET GROTE VERBAASDE OGEN DE COUP£ BINNEN (ET IS DE .EDERLANDSE "EREND

DIE VIER MAANDEN ZENDINGSWERK GAAT DOEN IN 5LAN "ATOR !LLE BAGAGE GAAT OP HET BOVENSTE BED RECHTS

DE TWEE MANNEN BENEDEN EN IKZELF OP HET BOVENSTE BED LINKS 'EÆNSTALLEERD EN WEL KOMT ER NA EEN UUR EEN OPGEWONDEN -ONGOOL BINNENSTORMEN (IJ ZOEKT ZIJN SCHOENEN  "INNEN DE KORTSTE KEREN IS HET EEN SCHREEUWPARTIJ WAARBIJ HIJ WOEDEND OP ZIJN KNIEÔN NAAR ZIJN SCHOENEN GAAT ZOEKEN ,AAT HIJ DIE NOU NOG VINDEN OOK IN DE BAGAGERUIMTE ONDER DE BRITS VAN FO TOGRAAF $ANIEL %EN RAADSEL HOE DIE DINGEN DAAR TERECHT ZIJN GEKOMEN $E MAN IS WOEST EN SLAAT MET EEN VAN DE SCHOENEN OP HET HOOFD VAN $ANIEL 7ELKOM AAN BOORD VAN DE 4RANS -ONGOLIÔ %XPRESS $IT IS NOG MAAR HET BEGIN (ET ZAL NOG VEEL GEKKER WORDEN $!'¬¬ ",/%$(%%4¬%.¬)*3+/5$

@(%4¬ 2533)3#(%¬ /.4")*4¬ "%34!!4¬5)4¬ /-%,%4¬-%4¬ (!2).'6/#(4 ¬ '%0,%44%¬ $/0%274%.¬ %.¬",%+% ¬ 6%44%¬ 7/234%.

"UITEN VRIEST HET mINK MAAR IN DE TREIN WORDT DE TEMPERATUUR TOT MINSTENS  GRADEN OPGESTOOKT %N DAT TERWIJL JE GEEN RAAM OPEN KUNT ZETTEN 3TEL JE DRIE SLAPENDE MENSEN VOOR IN EEN COUP£ ZONDER FRISSE LUCHT %N DAT IN ALLE COUP£S .A TWEE DAGEN IS DE HELE TREIN VERGEVEN VAN EEN BEDOMPTE ZURIGE LUCHT /NZE -ONGOOLSE BUREN BROUWEN OP HET PETROLEUMSTELLETJE VAN DE CONDUCTRICE HUN ONTBIJT EEN UIENPRUT MET NOODLES EN GEDROOGD VLEES $RAAGT OOK NIET BIJ AAN DE FRESH AIR 7IJ ONTBIJTEN MET ZELF MEEGEBRACHT BROOD EN HOMPEN SALAMI /VERDAG LEEST DE ZENDELING DE BIJBEL WIJ PAKKEN DE LAPTOP EN DOEZELEN WAT "UITEN UITGESTREKTE VLAKTES MET VEEL SNEEUW EN BOSSEN AF EN TOE EEN ARMOEDIG 2USSISCH DORPJE EN EEN VOORBIJRA ZENDE TREIN )N DE MIDDAG STOPT DE TREIN EEN AANTAL KEER VOOR TWINTIG MINUTEN (ET KWIK IS BUITEN GEDAALD TOT MIN TIEN HEERLIJK NA AL DIE TREINHITTE /P HET 2USSISCHE STATION STAAN POLITIE EN MILITAIREN INGEWIKKELD TE DOEN ALLEMAAL IN DIKKE BONTJASSEN MET BONTMUTS %EN BIZARRE ERVARING ZON BIJNA OORLOGSBEWAKING OP EEN STATION )N DE AVOND ETEN WE EEN BAK NOODLES ALS HOOFDGERECHT EN EEN #UP A SOUP $AT ZOUDEN MEER MENSEN MOETEN DOEN $!'¬ 4!.$%.0/%43%.

3LAPEN IN DE 4RANS -ONGOLIÔ %XPRESS IS WENNEN $E @BEDDEN ZIJN HARD EN DE TREIN MAAKT ZULKE SCHERPE BOCHTEN DAT JE AF EN TOE BIJNA VAN JE PLANK LAZERT $AN KOMT ER NOG EEN PAAR KEER PER NACHT EEN DRONKEN -ONGOOL AAN DE COUP£DEUR RAMMELEN $E WEG KWIJT DOOR ZIJN EIGEN GEBROUWEN WODKA 4ANDENPOETSEN HEEFT GEEN VAN ONS DRIEÔN IN DE AFGELOPEN DAGEN NOG GEDAAN $AARVOOR MOET JE NAAR DE WC DIE BEPAALD NIET FRIS MEER RUIKT 7E STOPPEN EEN AANTAL KEER EN STEKEN ONZE NEUS EVEN DE VRIESKOU IN $E TREIN HOUDT ZICH AAN DE -OSKOU TIJD MAAR ONDERTUSSEN GAAN WE VOORUIT IN DE TIJD (ET WORDT STEEDS VROEGER DONKER $!'¬¬ /.4-/%4).'¬-%4¬$%¬-/.'//,3%¬0/,)4)%

$E DAG BOEMELT LANGZAAM OVER IN DE AVOND 7E KIJKEN EEN lLMPJE OP DE LAPTOP -IJN TELEFOON LIGT EEN METER VAN ONS AF AAN DE OPLADER 4WEE VROUWEN BEGINNEN IN HET -ONGOOLS HEEL DRUK TEGEN ONS TE PRATEN EN VERDWIJNEN WEER .A TWINTIG SECONDEN KOMEN WE ERACHTER DAT MIJN TELEFOON IS VERDWENEN !LLEEN DE OPLADER HANGT ER NOG )K ZET HET OP EEN KRIJSEN EN BINNEN EEN PAAR MINUTEN STAAN ER EEN PAAR -ONGOOLSE POLITIEMANNEN KENNELIJK STANDAARD AAN

@$%¬'%"/%)$%¬ -/.'//,¬ 7/2$4¬.!!2¬ %%.¬!.$%2%¬ #/50³¬ "%'%,%)$¬ %.¬$!4¬'!!4¬ %2 ¬:/¬4%¬ (/2%. ¬.)%4¬ :!#(4:)..)'¬ !!.¬4/%

BOORD BIJ ONZE COUP£ -ET DE ASSISTENTIE VAN EEN %NGELS SPREKENDE TOLK BEGINNEN ZE EEN ZOEKTOCHT DOOR HET HELE TREINSTEL !LLE COUP£S WORDEN ONDERSTEBOVEN GEHAALD IEDEREEN WORDT GEFOUILLEERD TOT WOEDE VAN DE PASSAGIERS (ELAAS NA EEN HALF UUR STOPT DE TREIN BIJ EEN STATIONNETJE $E MEESTE COUP£S LOPEN LEEG EN DAN WEET JE MOBIELTJE PLEITE %VEN VERGEET IK DE GELOVIGE ZENDELING IN ONZE COUP£ EN SCHELD DE HELE TREIN BIJ ELKAAR 6IA DE TELEFOON VAN DE FOTOGRAAF LATEN WE MET EEN IN .EDERLAND MIJN NUMMER BLOKKEREN %N DAN

ANDERHALF UUR LATER STAPT INEENS EEN POLITIEAGENT DE COUP£ BINNEN MET IN ZIJN HAND MIJN TELEFOON :ONDER SIMKAART /F IK EVEN WIL MEEKOMEN NAAR DE POLITIE COUP£ $AAR ZIT EEN -ONGOOLSE MAN GEBOEID MET ZIJN HANDEN OP ZIJN RUG /P EEN LEEG ! TJE MOET IK IN HET %NGELS OPSCHRIJVEN WAT ER PRECIES IS GEBEURD EN HOE GEWELDIG DE POLITIE TE WERK IS GEGAAN 6OLGENS DE TOLK IS MIJN SIMKAART WEGGEGOOID $E GEBOEIDE -ONGOOL WORDT NAAR EEN ANDERE COUP£ BEGELEID %N DAT GAAT ER

ZO TE HOREN NIET ZACHTZINNIG AAN TOE -ISSCHIEN OMDAT IK VROUW BEN MAAR IK VOEL TOCH EEN BEETJE MEDELIJDEN OPKOMEN .EE MIJN MOBIELTJE KRIJG IK NOG NIET TERUG

DIE HOUDT DE POLITIE VOORLOPIG ALS BEWIJS OF ZO  $!'¬ 6%26%,).' ¬/.430!..).'¬%.¬$5&(%)$

-OED VERZAMELD EN NAAR DE 3PARTAANSE WC VOOR EEN WASSESSIE /P SLIPPERS TOCH MAAR AAN DE SLAG MET EEN WEGGOOIWASHANDJE ZEEP TANDENBORSTEL EEN SCHONE


IG6CHBDC<DA>Í:MEG:HH

 ONDERBROEK EN VERS 4 SHIRT (ET LIJKT IN DE TREIN STEEDS WARMER TE WORDEN DE MANNEN ZITTEN IN DE COUP£ MET ONTBLOOT BOVENLIJF EN IK IN EEN KORT BROEKJE %N BUITEN IS HET ZEKER MIN VIJFTIEN 2OND ELF UUR S OCHTENDS KLOPT ER WEER EEN AGENT OP DE COUP£DEUR -ET MIJN SIMKAART IN ZIJN HAND 'EVONDEN IN DE WC POT VAN DE TREIN .U KRIJG IK OOK MIJN TELEFOON TERUG 'ELUKKIG GAAT DE DAG SNEL (ET UITZICHT WORDT STEEDS MOOIER DE ZON SCHIJNT EN HEUVELS DOEMEN OP 'ROTE INDUSTRIÔLE 2USSISCHE STEDEN RAZEN VOORBIJ 'EVOEL VOOR TIJD RAAK JE VOLLEDIG KWIJT 7E KOMEN IN EEN SOORT TRANCE VAN VERVELING ONTSPANNING EN DUFHEID )K KAN GEEN 3ULTANA MEER ZIEN (ET IS ZES UUR S AVONDS ALS WE DE -ONGOOLSE GRENS NA DEREN (ET STATION LIJKT EEN NAGEBOUWD SUIKERDORPJE

OVERAL STRAM LOPENDE MILITAIREN MET BONTMUTS 0OLITIE EN DOUANE KOMEN DE TREIN IN EN DOORZOEKEN DE COU P£S (ET HELE PLAFOND GAAT OPEN :ELFS EEN DRUGSHOND SNUFFELT EVEN ROND 'ELUKKIG HOEVEN WE ONZE TASSEN NIET BINNENSTEBUITEN TE KEREN .A VIER UUR OPONTHOUD VERTREKT DE TREIN WEER $E BELOOFDE VROUWTJES MET WARME KIP EN ZOETE AARDAPPELEN HEBBEN WE NOOIT GEZIEN

H;?P;D

,INKSONDER¬DE¬GER TENT¬IN¬ -ONGOLIѬNOG¬STEEDS¬NIET¬ECHT¬ LUXE ¬MAAR¬HIJ¬HOBBELT¬IN¬IEDER¬ GEVAL¬NIET

$!'¬ 0552¬-/.'/,)µ¬

(ALF ACHT IN DE OCHTEND KOMEN WE AAN IN 5LAN "ATOR

DE HOOFDSTAD VAN -ONGOLIÔ %INDELIJK UIT DE TREIN (ET IS MIN  GRADEN $AT IS KOUD :ESTIG KILOMETER VAN DE HOOFDSTAD VERBLIJVEN WE DRIE DAGEN IN EEN TRADITI ONELE GER TENT MET EEN KACHEL IN HET MIDDEN EN EEN KLEINE BEDSTEE (ET KAMP LIGT IN 4ERELJ OMRINGD DOOR BESNEEUWDE BERGEN EN COMPLETE STILTE INDRUKWEK KEND ZO PUUR EN ONBEDORVEN -AAR WE MOETEN EERST AFKICKEN VAN DE TREINREIS *UIST OMDAT JE NIETS UITSPOOKT EN DAGENLANG OP ELKAARS LIP ZIT ZIJN WE UITGEPUT 4HANK GOD ZIJN ER IN HET KAMP HETE DOUCHES NORMALE TOILET TEN EN ZELFS EEN SAUNA $!'¬¬%.¬¬ '!,/00%2%.¬).¬$%¬+/5

$E KLEINE BEDSTEEBEDJES IN DE GER TENT ZIJN NIET BERE KEND OP ONZE %UROPESE LANGE BENEN MAAR ZE HOB BELEN IN ELK GEVAL NIET @S .ACHTS WORDT DE KOLENKACHEL OPGESTOOKT ZONDER ENIGE REGELMAAT 7E HEBBEN HET AFWISSELEND BLOEDHEET EN IJS EN IJSKOUD EN WORDEN DE VOLGENDE OCHTEND MET BEVROREN ZWEET IN ONS HAAR WAKKER !LS ONTBIJT EIEREN MET WORST EEN GODDELIJK MAAL NA DAGEN #UP A SOUP EN NOODLES (ET LANDSCHAP IS ADEMBENEMEND MOOI ALLEEN MAAR BERGEN SNEEUW

VALLEIEN PAARDEN -ONGOLEN EN VOORAL STILTE 3AMEN MET EEN GIDS GAAN WE PAARD RIJDEN 'ALOPPEREN DOOR DE BERGEN NAAR EEN OUD BOEDDHISTISCH KLOOSTER (ET WORDT ££N VAN MIJN COOLSTE REISERVARINGEN BIJ MIN  PAARD RIJDEN OVER DE STILTE VAN DE -ONGOOLSE STEPPE 6IERENHALF UUR LATER ARRIVEREN WE WEER IN HET KAMP -ET ENORME SPIERPIJN EN EEN BIJKANS PAARSE NEUS

MAAR DAT KAN DE PRET NIET DRUKKEN $!'¬ 4(%¬%.$

(ET LAATSTE STUK TREINEN VAN 5LAN "ATOR NAAR "EIJING .OG DERTIG UUR 7E BRENGEN DE DAG DOEZELEND EN SLA

@(%4¬ ,!.$3#(!0¬ )3¬!$%- "%.%-%.$¬ -//) ¬!,,%%.¬ -!!2¬"%2'%. ¬ 3.%%57 ¬ 6!,,%)%. ¬ 0!!2$%. ¬ -/.'/,)µ23¬ %.¬6//2!,¬ 34),4%

PEND DOOR BIJKOMEND VAN ONZE @GERVARING S .ACHTS WORDEN WE BRUUT WAKKER GESCHUD $E TREIN KRIJGT DE ENE KLAP NA DE ANDERE TIEN MINUTEN LANG 7E KRIJGEN EEN ANDER WIELONDERSTEL VAN #HINESE MAKELIJ  S /CHTENDS VROEG BIJ DE #HINESE GRENS MOETEN WE VIER VERSCHILLENDE FORMULIEREN INVULLEN $OUANIERS KIJKEN VORSEND STRENG DE COUP£ IN EN LOPEN SNEL WEER DOOR !AN HET BEGIN VAN DE MIDDAG ROLT DE -ONGOLIÔ %XPRESS HET 2AILWAY 3TATION VAN "EIJING BINNEN (ET EINDE VAN EEN BIZARRE TREINREIS (IER STAAN WE DAN IN #HINA

ZONDER EEN VLIEGTUIG TE HEBBEN GEZIEN /NGELOFELIJK DAT WE IN !MSTERDAM OP DE TREIN ZIJN GESTAPT EN NU MET EEN BOEMEL IN #HINA UITKOMEN %EN BIZARRE EN STOERE ERVARING MAAR ££N KEER EN NOOIT WEER 4OCH JUIST DIE ENE KEER MOET JE W£L MEEGEMAAKT HEBBEN ™

/OK¬MET¬DE¬4RANS¬-ONGOLIѬ%XPRESS¬6AN¬!MSTERDAM¬NAAR¬"EIJING¬MET¬ EEN¬PAAR¬DAGEN¬CITYTRIPPEN¬IN¬-OSKOU¬EN¬EEN¬-ONGOLIÑ EXPERIENCE¬/F¬ EEN¬ANDERE¬AVONTUURKICK¬VAN¬-OSKOU¬NAAR¬6LADIVOSTOK¬MET¬DE¬4RANS¬ 3IBERIѬ%XPRESS¬-ET¬4IARA¬4OURS¬KUN¬JE¬DE¬MEEST¬STOERE¬TREINREIZEN¬ OOIT¬MAKEN¬+IJK¬VOOR¬INFO¬OP¬WWWTIARATOURSNL¬
Amsterdam to Beijing_Playboy Magazine_2008