Page 1

h e l e n e g a l l i s

DYRK BYEN

!

håndbok for

u r b a n e b ø n d e r


PALLEKARMER De siste par årene har pallekarmene tatt Norge med storm. De dukker opp som paddehatter i parker, bakgårder og villahager, og har blitt selve symbolet på den urbane dyrkebølgen. Men hva er egentlig en pallekarm? Hvor får du tak i dem? Og hva annet bør du vite før du går i gang?

TRANSPORTENS TROFASTE TRAVERE En pallekarm er fire planker satt sammen med solide hengsler, og som sammen former en rektangulær kasse uten bunn. Hengslene er utformet slik at det er lett å stable flere pallekarmer i høyden, og å klappe pallekarmene sammen om de ikke er i bruk. Pallekarmer har blitt brukt til transport i over hundre år og er en solid transportkasse når de plasseres oppå en standard pall. Dette passer perfekt for å få transportert varer som ikke er kvadratiske, for eksempel maskiner eller ­motordeler. Siden pallekarmer er en viktig del av logistikk og varehandel, har kjøp og salg av paller og pallekarmer også blitt en stor industri. Hos palleutselgere kjøpes og

selges pallekarmer i 1., 2. og 3. sortering, avhengig av hvor mye de har vært brukt og hvor slitte de er, og til en pris som varierer fra ca. 50–100 kroner pr. palle­ karm. Palleutsalgene finner du ved å lete på gule sider etter paller. De selger som oftest bare engros, men til gjengjeld kan de være behjelpelig med transporten, og du kan få stabelen din med palle­karmer levert på døra. Mange hagesenter og møbelforretninger har også kastet seg på trenden, men her må du ofte betale 5–10 ganger mer pr. stykk.

DYRKEKASSER PÅ MOTEN Det er mange grunner til at pallekarmer har blitt populære. De viktigste fordelene med å dyrke i pallekarmer er at de gjør det både raskt og rimelig å lage en hage; det finnes knapt noen raskere måte å etablere en kjøkkenhage. Pallekarmer er laget av ubehandlet tre, og varer ikke evig, men må byttes ut etter omtrent 3–5 år, litt avhengig av hvor slitte de var da du kjøpte dem. At de er midlertidige er både en fordel og en ulempe. For boretts­ lag, kommunen og liknende byråkratiske

220


221


beslutningstagere kan det ofte være et godt argument at et hageprosjekt bare er midlertidig, og dermed reversibelt, om det skulle vise seg at interessen for dyr­ kingen ikke er så stor som man kunne håpet på. Andre fordeler med å anlegge din kjøk­ kenhage i pallekarmer er at de flytter hagearbeidet opp i en litt mer ergonomisk høyde – du slipper å ligge og krype på alle fire når du skal gjøre hagearbeid. Og siden de som regel er fylt med fersk kjøpejord, er de også nesten helt fri for ugress de første årene.

JORDBEHOVET Standard pallekarmer er 80 cm x 120 cm, og er 20 cm høye. • Én pallekarm i høyden trenger om lag 190 liter jord. • To pallekarmer i høyden trenger om lag 380 liter jord. To pallekarmer i høyden er vanligst. Da er kassen dyp nok til at røttene til de ­fleste plantene vil ha god plass og trives oppi dem. Pallekarmer i bare én høyde er høye nok til å dyrke for eksempel s­ alat, spinat, jordbær, reddik og løk, samt de fleste urter, som ikke har dype røtter ­(disse plantene trives for øvrig også godt i en balkongkasse, nettopp fordi de ikke trenger så mye plass til røttene sine).

Jorda i pallekarmene bør ha god kom­ postjord i seg, for eksempel en 50–liters­ sekk kukompostjord pr. doble pallekarm. Mange leverandører av jord kan levere jorda i lastebillass heller enn i sekker, det kan du spare en del penger på om du har tenkt å sette opp mange kasser. Du kan også kjøpe to forskjellige typer jord, og fylle den nederste halvparten med grov­ ere fyllmasse, som også er rimeligere, og så fylle på med den beste jorda du får tak i til det øverste laget, ca. 20 cm. Hvis du skal ha tre eller fire høyder med pallekarmer, for eksempel for å tilrettelegge for eldre eller bevegelses­ hemmede, lønner det seg å fylle opp kassene med et eller annet fyllmateriale nederst, for eksempel større steiner, som gjør at du ikke trenger fullt så mye dyr kjøpejord til å fylle oppi. Når du fyller kassene med jord, kan det lønne seg å ha oppi en del hageavfall, for eksempel kvister, vissent løv og liknende innimellom de nederste lagene. Dette gir organisk materiale til kjøpejorda og ska­ per i sum bedre jordkvalitet. Hvis du tror at det kan komme til å bli behov for å flytte pallekarmene, rigger du dem oppå solide paller. Da kan de en­ kelt flyttes i etterkant, om du har tilgang på en jekketralle. Hengslene på palle­ karmene er laget for at de skal sitte støtt rundt hjørnene på en vanlig europall.

222


FORURENSING OG UGRESS Om pallekarmene skal stå stille på et område er det viktig å ha en idé om hvor forurenset jorda under pallekarmen er. Hele indre Oslo Øst regnes for eksem­ pel som forurenset. Er du i tvil kan du kontakte kommunen og høre om de har forurensings­kart. Er bakken forurenset, skal kassen fôres med et materiale som ikke slipper røttene gjennom, samtidig som vann slippes ut. Til dette kan du ­bruke for eksempel markduk eller geotek­ stil, som du kan kjøpe i ruller på 25 meter på bygge­varehandel, eller i mindre pak­ ker på Clas Ohlson. Pallekarmer som står på et sted hvor det kan være forurensing skal kles med slik duk uansett om de står på asfalt, grus eller plen. Kassene må også kles med duk om de skal stå rett på asfalt, heller, e.l. rett og slett for å holde jorda på plass. • Enkelhøyde pallekarmer trenger duk som er ca 1,6 m x 1,2 m stor. • Dobbelhøyde pallekarmer trenger en duk som er ca 2,0m x 1,6m • Duken stiftes på plass med stiftepistol. Legg gjerne inn et par cm ekstra når du klipper klar disse bitene, så du kan brette kantene pent inn når du stifter dem på plass. Dersom kassene skal stå rett på en plen du er rimelig sikker på at er fri for for­ urensing, trenger du ikke å fôre kassen 223


med tekstil. Det største problemet ditt vil være at ugress kan komme opp fra plenen under kassa. Du kan forebygge dette ved å legge et tykt lag med våte avispapir ­eller et par lag med gjennombløt kartong i bunn av kassa før du fyller opp med jord.

TYVERISIKRING Siden det er pant på pallekarmer, hender det at de blir utsatt for tyveri. En enkel måte å forebygge tyveri er å hengsle pallekarmer sammen på innsiden, før du kler dem og fyller dem med jord. Da gjør du det fryktelig mye mer kronglete for en potensiell tyv å få med seg palle­karmene. Du kan enten kjøpe en enkel pakke hengsler, eller så kan du kjøpe en rull med enkelt patentbånd på jernvarehandelen, klippe opp i 3–4 cm lange biter, og skru dem fast på innsiden av pallekarmene, så de forskjellige etasjene i pallekarmen henger sammen.

LOKK FRAM VÅREN MED EN ­DRIVBENK Jorda i en pallekarm blir tidligere frost­ fri, og varm nok til å plantes i, enn jorda på bakken. Dette kan du utnytte til å komme ekstra tidlig i gang på våren ved å lage en drivbenk av pallekarmene. En drivbenk er et midlertidig drivhus laget ved å dekke plantekarmen med et materiale som slipper lyset inn, men

som allikevel isolerer litt for de verste ­temperatursvingningene. Den enkleste måten å gjøre dette på er å sette en ekstra pallekarm på toppen av de andre, som gir ekstra levegger rundt plantene, og legge et brukt vindu oppå. Vinduer fra 60– og 70–tallet kan inne­ holde miljøgiftene PCB og bør heller leve­ res inn som spesialavfall, men eldre eller nyere vindusruter kan brukes. Du kan også bruke en eller annen variant av klar akrylplast eller isolasjonsplast som legges over kassa. Lag en patent som ikke blåser bort, og som lar deg la vinduet stå på gløtt opp fra kassene om det blir godt og varmt i solveggen. Den aller enkleste varianten er å kle kassen med tynn fiberduk, som er et fint vevd materiale som slipper sol og regn gjennom, men som skaper et godt mikroklima under. Å dekke kassen med tynn fiberduk kan også være lurt om du har plantet kålplanter som blomkål, broccoli eller grønnkål, så rekker plante­ ne å vokse seg litt større og mer robuste før eventuelle insekter begynner å gnage på dem. Når høsten kommer kan du bare la pallekarmen din stå ute over vinteren. Noen tømmer dem for jord og lagrer dem innendørs til neste vår for at de skal vare lenger. Uansett er det ekstra viktig at du fyller på med masse ny kompostjord og gjødsler godt for hvert nye år du bruker pallekarmene, ellers vil avlingen din bli dårligere og dårligere for hvert år som går.

224


225


GIFTFRIE PLANTEKASSER MAT UTEN MILJØGIFTER Om du skal bygge dine egne plantekasser, kan det være fristende å snekre kassene i impregnert tremateriale som kan holde seg i flere år. Men impregnering inne­ holder kobber som er en miljøgift du bør holde langt unna der du har tenkt å dyr­ ke maten din. Gjenbruk av impregnert materiale er enda verre, fordi det er van­ skelig å vite hvor gammelt det er – fram til 2003 ble impregnerte materialer satt inn med en giftcocktail av kobber, krom og arsen. Impregnerte materialer behand­ les som spesialavfall og skal sendes til spesielle forbrenningsanlegg.

GODE MATERIALVALG Materialvalgene dine er derfor litt be­ grensede om du vil være sikker på at det du dyrker skal være giftfritt. Samtidig er det en utfordring at tre råtner når det er i direkte kontakt med jord som også ofte er våt. Om du skal snekre selv, er norske tresorter som gran, eik eller kjerneved fra furu blant de treslagene som tåler litt kontakt med elementene, og er relativt ri­

melige. Sibirsk lerk tåler mer, men mye av det som selges som sibirsk lerk på marke­ det, er faktisk andre tretyper. Dessuten er skogsdriften rundt sibirsk lerk ikke særlig bærekraftig. Tropiske treslag er det også viktig å holde seg unna. Ubehandlet tre vil ikke holde i mange år, spesielt hvis kassen er i direkte kon­ takt med jorda. Men det er bedre å bygge kasser i et materiale som er giftfritt, og som eventuelt må erstattes med en ny kasse etter noen år, enn å utsette seg for tungmetaller og miljøgifter. Det finnes noen miljøvennlige alterna­ tiver til impregnert treverk som egner seg godt og som til og med er svane­merkede, deriblant treprodukter fra Kebony og Accoya. Dette er smarte oppfinnelser hvor materialene impregneres på miljø­ vennlig vis. Kebony, for eksempel, bruker bioavfall fra sukkerproduksjon som im­ pregnering, og treverket kan vare i inntil 30 år. Disse alternativene trenger ikke overflatebehandles. Ulempen er at de er ganske kostbare – men det er den beste løsningen om du vil at kassene skal vare i mange år. Du kan ofte få tak i 2. sorte­ ring som har små skjønnhetsfeil men er ­adskillig billigere.

226


BEIS KASSENE FOR LENGRE VARIGHET Du kan få kasser i vanlig tre til å vare litt lenger ved å male dem med svanemerket vannbasert beis. Linolje er ofte et godt og naturlig alternativ men egner seg ikke så godt til slike kasser, det blir fort sopp i treverket, og det kan ta flere uker før oljen har trukket skikkelig inn. Et annet alternativ er å kle kassene innvendig, for eksempel med voksduk eller søppelsekker som du stifter på plass.

227


SMARTE TOMATBØTTER

1. Skaff bøtte (gratis hos mange blomsterbutikker).

2. Lag hull ca. 10 cm høyt opp på bøtta.

3. Fyll opp med lecakuler helt opp til hullene.

4. Klipp ut en fiberdukbit og legg den oppå lecakulene.

228


Sett tomatplanten dypt, den danner nye røtter pü stammen.

Jord

Tynt stoff

Lecakuler 229

Dyrk Byen!  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you