Page 1


Iriscopie en homeopathie  

Het boek: Oog in oog. Hierin valt te lezen hoe men iriscopie en homeopathie kunt combineren.