Page 1

IRIS BROERSMA 0880853

Platform O P T I MA FO R M A G RO E P 2 0 1 9


“Iedereen zag dat het niet kon, totdat er iemand kwam die dit niet wist�

2


PLAN VAN AANPAK ONDERZOEK BEROEPSPRODUCT REFLECTIE BRONNEN & BIJLAGEN

Voorwoord Iris Broersma

Stagiair Communicatie

Voor u ligt de herkansing van mijn afstudeerproject die gemaakt is, in opdracht van Hogeschool Rotterdam & Optima Forma Groep. 1 februari 2019 ben ik begonnen met mijn stage bij Optima Forma Groep, deze dag ben ik mee geweest naar 2 gezinshuizen, waardoor ik de sfeer kon proeven waar ik mee te maken zal krijgen tijdens de komende stageperiode. Ik voelde mij erg welkom bij Francien, Atse & Marit. Alle drie zijn ze erg enthousiast over het feit dat zij gezinshuisouders zijn en ik werd meteen aangestoken met dit virus. Ik wil ten eerste Lesia Kop en Arjan de Jong beiden bedanken voor hun enthousiasme en leerzame tijd bij hen op kantoor en hun flexibiliteit naar mij toe. Maar ook het begrip naar mijn chronische ziekte. Dit heb ik niet overal gehad en het maakt mij erg blij dat er nog werkgevers bestaan die hier rekening mee houden. Ik ben erg vooral erg tevreden over het doelgroeponderzoek omdat ik hiervoor heel wat gezinshuisouders heb gesproken en tevens zij ook erg enthousiast waren met zijn allen. Tot midden juni was ik werkzaam bij Optima Forma Groep. Ik zal met plezier terugdenken aan deze vooral zeer interessante stage. En dat dit na 11 keer stage lopen, de laatste zal zijn. 3


Plan van aanpak ORGANISATIEOMSCHRIJVING Optima Forma Groep bestaat uit initiatieven en organisaties met elk een eigen deskundigheid. Maar met de missie om de jeugdzorg in Nederland te versterken en te vergroten wat betreft gezinshuizen. Optima Forma Groep bestaat onder andere uit: Landelijk Verbond Gezinshuizen (LVGH), 7Doors, Fresh Yellow en Jongelieden. Optima Forma Groep is opgericht in 2014 door Lesia Kop en Arjan de Jong om jeugdzorg-ondernemers te helpen bij hun specifieke vraagstukken. En zien dit als het startpunt van de Optima Forma Groep. In de afgelopen jaren hebben zij een waardevolle deskundigheid ontwikkeld wat betreft Jeugdzorg en het duurzaam ontwikkelen hiervan, dit op verzoek en eigen initiatief. (“Optima Forma Groep” z.d.) Arjan is de strateeg die zich bezighoudt met contracten en het procesmatige vlak van de werkzaamheden. En Lesia is de uitvoerder, contactpersoon voor de gezinshuizen en de bank en is financieringsspecialist. LVGH biedt een totaalpakket voor gezinshuisouders, ook staan Lesia en Arjan hen overal bij, als er vragen zijn. Over bijvoorbeeld leaseauto’s of een nieuwe woning. En zij regelen deze zaken weer met hun contactpersonen bij de bank (zoals Triodos, ABN Amro en Rabobank). Als je lid bent bij bijvoorbeeld Driestroom of Gezinshuis.com maar de administratie bevalt je toch niet of de financieringsmogelijkheden die zij aanbieden, dan is dit te regelen via 7Doors. Fresh Yellow is de stichting die onder Optima Forma valt, via deze stichting regelen ze inkoopvoordelen voor pleeggezinnen, gezinshuizen, zorgboerderijen en andere zorgprofessionals.

4

In 2018 hebben zij de diverse initiatieven en organisaties samengebracht binnen de Optima Forma Groep met het doel om een middelpunt te creëren waar vanuit ze de deskundigheid, samen met een groeiende groep van partners en specialisten effectief kunnen blijven inzetten. Zij zetten de Optima Forma Groep in als springplank voor het verbeteren van de jeugdzorg (“Optima Forma Groep” z.d.) Een gezinshuis is een vorm van kleinschalige, intensieve en specialistische jeugdzorg. Er wordt hier vaak gedacht aan pleegzorg, omdat je de jeugdigen opneemt in eigen huis. Maar pleegzorg is vrijwillig en je hebt hier geen studie of zorgachtergrond voor nodig en hier krijgen de mensen die kinderen/jongeren opnemen in huis een redelijk laag bedrag per kind/jongere (rond de €39 per kind per dag.). Dit ligt in de gezinshuiszorg hoger (denk aan de €130 per kind per dag. (NSDMH, 2017) Omdat mensen die een gezinshuis zijn gestart, een SKJ-registratie nodig hebben. Dit is hetzelfde als de BIG-registratie die artsen nodig hebben, maar dan speciaal voor de jeugdzorg (“SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd”, 2019), waardoor er dus een specialist in huis is en jongeren niet in grote, gesloten instellingen terecht komen. In een gezinshuis wordt een kind/jongere opgenomen in een gezinsstructuur en heeft 24/7 een aanspreekpunt. Er is op deze manier meer 1-op-1 aandacht. En voorkomt dat de jongere van pleeggezin, naar pleeggezin gaat of verschillende instellingen. Een gezinshuis is vaak een ‘normaal’ gezin in een normale wijk en worden bijgestaan door een gedragswetenschapper en maatschappelijk werk. Minimaal één van de ouders ontvangt een salaris voor zijn/haar werk als gezinshuisouder. (NSDMH, 2017)


MISSIE & VISIE Optima Forma Groep heeft als missie om alle uithuisgeplaatste kinderen een gezinshuis te kunnen bieden en doet dit door de gezinshuiszorg te versterken, te professionaliseren en te vergroten. Met als doel dat kinderen gezond, gelukkig en zelfstandig door het leven kunnen gaan.

KERNWAARDEN #1 Transparant Er zijn geen geheimen op de werkvloer en er is overal een open houding over. #2 Ambitieus Voor een start-up hebben ze binnen een zeer korte tijd veel naamsbekendheid vergaard bij gezinshuisouders.

PROBLEEMSTELLING Vanuit zowel gezinshuizen als de Optima Forma Groep is er behoefte aan meer persoonlijk contact met en tussen gezinshuizen, om ervaringen uit te wisselen met elkaar over wat er allemaal bij komt kijken als je een gezinshuis hebt of nog startende bent. Omdat gezinshuisouder geen 9-tot-5 baan is, begrijpen buitenstaanders vaak niet hoe het allemaal reilt en zeilt binnen een gezinshuis. Denk aan bijvoorbeeld financiĂŤn, maar ook de rugzakjes van de gezinshuis-jeugdigen. Er is behoefte aan duidelijke informatie voor startende gezinshuisouders of mensen die overwegen een gezinshuis te starten.

DOELSTELLING In december 2019 zal er een start gemaakt worden met een platform om gezinshuisouders dichter tot elkaar te brengen voor informatie uitwisseling en het opbouwen van een netwerk.

#3 Benaderbaar Optima Forma Groep is 24/7 bereikbaar, dus ook buiten kantooruren. En dit kan op verscheidene manieren.

5


3 mogelijke oplossingen Een platform met bijbehorend FAQ Via een online platform kunnen gezinshuisouders elkaar op ieder gewenst moment bereiken. Met een bijbehorend FAQ, kunnen de meest gestelde vragen met antwoorden gelijk gevonden worden. Voor andere mededelingen of vragen kunnen ze terecht op het platform.

Het platform zal zijn in de vorm van een forum. Dit zal privĂŠ zijn in verband met AVG en privacy van zowel de jeugdigen als de gezinshuisouders.

Regionale events

Door regionaal kleinschalige events te organiseren, leren gezinshuisouders uit de regio elkaar kennen en kunnen zij op deze events met elkaar sparren over verschillende thema’s. Denk aan een lunch. Inloop vanaf 10.00 en uitloop vanaf 13.00. Zodat iedereen op tijd de jeugdigen kan afzetten bij school en ze na afloop weer kunnen ophalen.

Een groot landelijk evenement

Een groot event om gezinshuisouders te laten netwerken op een eenvoudig te bereiken locatie in het midden van het land.

6


Gekozen oplossing Een platform met bijbehorend FAQ

Dit is verband met de tijden waarbinnen gezinshuisouders naar een evenement zouden kunnen. Met een forum kunnen ze op ieder gewenst moment van de dag contact leggen met andere gezinshuisouders. De ene gezinshuisouder heeft vooral in de schooltijden tijd, terwijl sommige gezinshuisouders baby’s en peuters in huis hebben en tijdens die tijden minder tijd hebben om naar een evenement te gaan. Bij een FAQ kunnen de meest gestelde vragen al opgesomd worden met de antwoorden erbij en eventueel een doorverwijzing naar desbetreffende organisaties of gezinshuisouders die openstaan voor vragen over een bepaald probleem.

Extra

Voor de officiĂŤle lancering zou een evenement georganiseerd kunnen worden. Maar dit kan eerder regionaal dan landelijk in verband met reistijd en de tijden waarbinnen de ouders beschikbaar zijn.

7


Om het communicatieprobleem op te lossen is er gedegen onderzoek nodig deze bestaat uit de volgende vier onderdelen; doelgroep, concurrentie, trends en de huidige communicatiemiddelen. Doelgroeponderzoek: de doelgroep is erg breed en maar er moet duidelijk gemaakt worden waar de doelgroep zich bevindt en welke zoektermen zij gebruiken en hoe zij zelf op het concept gekomen zijn. Dit wordt gedaan door vijftig gezinshuisouders te bellen met onder andere deze vragen. Om een beeld te krijgen wie de doelgroep is en hoe zij aan waardevolle informatie ten opzichte van gezinshuizen zijn gekomen. Maar ook wat zij vinden van events omtrent gezinshuizen. Concurrentie: Hoe zijn fora ingericht van concurrerende organisaties? En wat kan Optima Forma hier van leren? Trends: Wat zijn de trends op het gebied van platformen en FAQs? Huidige communicatiemiddelen: Met de corporate identity mix wordt duidelijk hoe de communicatie gaat bij Optima Forma Groep.

8


ONDERZOEKSOPZET

9


ONDERZOEK In dit hoofdstuk wordt het onderzoek behandeld wat nodig was voor het oplossen van het communicatieprobleem. Het bevat onder andere; - Trendonderzoek - Concurrentieonderzoek - Doelgroeponderzoek - Onderzoek naar de huidige communicatiemiddelen En aan het einde van het hoofdstuk de conclusie van het gemaakte onderzoek en wat er meegenomen kan worden naar het beroepsproduct. Voor het trendonderzoek is er gekeken wat de huidige trends zijn op het gebied van platformen en veel gestelde vragen. Bij concurrentie naar organisaties die platformen hebben voor jeugdzorgmedewerkers en mensen die hier mee te maken hebben. Voor het doelgroeponderzoek zijn er gezinshuisouders benaderd met een korte vragenlijst, om inzicht te krijgen wat zij belangrijk vinden wat betreft informatievoorziening. Voor de huidige communicatiemiddelen is de corporate identity mix gebruikt om duidelijk te maken hoe Optima Forma Groep er voor staat qua communicatie.

10


11


Begrippenlijst

Micro-moment: De momenten op een dag wanneer iemand zijn/haar telefoon pakt om snel iets op te zoeken (denk aan een recept, een routebeschrijving of het antwoord op een vraag). (Madou, 2019) FAQ: Dit is een belangrijke en handige pagina op een website. Het is een lijst met vragen die door bezoekers vaak worden gesteld, met daarbij de antwoorden. (van Kollenburg, 2019) AVG: Algemene verordening gegevensbescherming Veel organisaties gebruiken persoonsgegevens en wisselen deze uit. De belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland zijn vastgelegd in de Algemene verordening gegevensbescherming. (Autoriteit Persoonsgegevens, z.d.)

12


Trends

Aan de hand van het gestelde communicatieprobleem, zijn de trends wat betreft platformen en FAQ uitgezocht. Om te kijken hoe deze trends kunnen bijdragen aan een oplossing voor Optima Forma Groep. Voor dit onderzoek is deskresearch uitgevoerd. Er zijn o.a. sites gebruikt zoals Logeion, om vast te stellen wat de huidige trends zijn op het gebied van platformen.

#1 van netwerk naar ‘bubble’

Netwerken zijn vaak gesloten en zijn veelal voor gelijkgestemden. Gelijkgestemden zitten vaak in een eigen ‘bubble’ en zijn heel anoniem via internet, waardoor het lastig is om er achter te komen wat deze doelgroep drijft en inspireert. Er zijn gezinshuisouders die een pleegzorg-achtergrond hebben en gezinshuisouders die nooit met pleegzorg in aanraking zijn gekomen. Maar ook gezinshuisouders die al jaren bezig zijn en mensen die nog gaan starten. Dat zijn mensen die ieder in hun eigen ‘bubble’ zitten. Het is goed om deze ‘bubbles’ bij elkaar te brengen zodat er een dialoog aangegaan kan worden. (Logeion, z.d.) Optima Forma Groep zou de verbinder kunnen zijn, de facilitor. Waarom is deze trend relevant voor de probleemstelling die is opgesteld voor Optima Forma Groep? Via kleinschalige evenementen kunnen er regionaal “bubbles” gecreëerd worden van gezinshuisouders, die op elkaar kunnen terugvallen als het nodig is. Ook bestaande “bubbles” kunnen bij elkaar gebracht worden (denk aan gezinshuizen in opstart en gezinshuizen met jarenlange ervaring).

#2 Speel in op “micro-moments”

Volgens Google hebben gebruikers 150 keer per dag een micro-moment. Denk aan onder andere: “I-want-to-know” momenten, “I-want-to-go” momenten. “I-want-to-do” momenten, “I-want-to-do” momenten. (Harmsen, 2019)

Met aantrekkelijke content op de goede plek zijn op het goede moment, is belangrijk met micro-momenten. Mensen verwerken informatie minder goed omdat zij constant verschillende soorten content zien. (Denk aan advertenties en pushmeldingen). Het is belangrijk om op te vallen tussen de massa. Mensen beslissen erg snel, dus de tijd om de aandacht te trekken is erg kort. (Infracom, z.d.) Waarom is deze trend relevant voor de probleemstelling die is opgesteld voor Optima Forma Groep? Met een pagina op het platform waar je de bezoeker snel antwoorden krijgt op zijn/haar vragen, die opvallen. Voorzie je de bezoekers van een micro-moment zoals “i-want-to-know”. Dit kan met behulp van een FAQ.

#3 Gesloten groepen

In 2018 is de wet AVG ingegaan, hierdoor mogen persoonsgegevens niet zomaar gedeeld worden zonder toestemming van de desbetreffende persoon. (Autoriteit Persoonsgegevens, z.d.) Ook is er een trend gaande dat mensen meer privé willen houden (steeds meer mensen zetten hun Instagram en Facebook op privé). Zodat de gedeelde content alleen te zien voor volgers/connecties. (van Hall, 2019). Waarom is deze trend relevant voor de probleemstelling die is opgesteld voor Optima Forma Groep? Met een privé platform kan gegevensuitwisseling eenvoudiger gaan. Zoals het delen van evenementen of antwoord op vragen die niet in de FAQ staan.

Voor een uitgebreide conclusie van de uitgevoerde onderzoeken verwijs ik u naar het einde van dit hoofdstuk.

13


Concurrentie Middels deskresearch/kwantitatief onderzoek is er onderzocht wie de concurrenten/ concullega’s zijn van Optima Forma Groep en hoe deze concurrenten hun platformen/ FAQ inrichten. De concurrenten die onderzocht zijn, zijn Gezinshuis.com en Jeugdzorg Nederland. Dit zijn beide organisaties die te maken hebben met o.a. gezinshuizen en jeugdhulp. Er wordt gekeken of deze concurrenten gebruik maken van platformen en of zij een veel gestelde vragen optie hebben op de website. Welke conclusies worden hieruit getrokken en wat kan Optima Forma Groep hiervan leren?

14


Afbeelding 1 (“Gezinspiratieplein”, z.d.)

Concurrent #1 Gezinshuis.com (Schoonderbekerweg 10, 3794 NB De Glind) Gezinshuis.com is een landelijke franchiseorganisatie en netwerkpartner voor gezinshuizen. Zij begeleiden gezinshuisouders bij de start van een gezinshuis en ondersteunen hen bij de dagelijkse bezigheden, net zoals Optima Forma Groep doet. Net als Optima Forma Groep opereert Gezinshuis.com landelijk. (“Home - gezinshuis.com”, 2018)

Welke conclusie wordt hieruit getrokken? En wat kan Optima Forma Groep hiervan leren?

Op de website van Gezinspiratieplein kan er alleen ingeschreven worden voor de cursussen/trainingen als er een account aangemaakt is. Er kan verder niks gedeeld worden op bijvoorbeeld een forum of chat. Hier zou Optima Forma Groep wel gebruik van kunnen maken.

Over wat voor platformen beschikt Gezinshuis.com en hoe richten zij hun FAQ in? Gezinshuis.com heeft Gezinspiratieplein, dit is een platform voor gezinshuisouders, pleegouders en andere professionals die met in-huis geplaatste jongeren werken. Er kan via dit platform kennis en ervaring uitgewisseld worden. Gezinspiratieplein doet onderzoek, ontwikkelt trainingen en opleidingen en organiseer bijeenkomsten voor het delen van kennis en ervaring. (“Gezinspiratieplein”, z.d.) Op zowel de pagina van Gezinshuis.com is geen FAQ te vinden, op de pagina van Gezinspiratieplein alleen bij de academie.

15


16 Afbeelding 3 ( Jeugdzorg Nederland, z.d.-b)

Afbeelding 2 ( Jeugdzorg Nederland, z.d.-b)


Afbeelding 4 Afbeelding 2 ( Jeugdzorg Nederland, z.d.-b)

Concurrent #2 Jeugdzorg Nederland (Newtonlaan 115 3584 BH Utrecht) Jeugdzorg Nederland is de branchevereniging voor organisaties die jeugdhulp, jeugdbescherming en/of jeugdreclassering bieden. Jeugdzorg Nederland behartigt de belangen van haar leden, treedt op als werkgeversorganisatie in de cao-onderhandelingen en draagt bij aan professionalisering van de zorg voor jeugd. Zij bieden zelf geen zorg aan, maar ondersteunt de aangesloten organisaties zodat die optimaal hun werk kunnen doen. (“Jeugdzorg Nederland”, z.d.)

Over wat voor platformen beschikt Gezinshuis.com en hoe richten zij hun FAQ in? De website (jeugdzorgnederland.nl) heeft een privé ledenplatform voor de communicatie met en door de leden, dit heet extranet. Ook staat er op de website een FAQ waar een rij vragen staat en de gebruiker gelijk het antwoord in beeld krijgt. (zie afbeelding 2)

Welke conclusie wordt hieruit getrokken? En wat kan Optima Forma Groep hiervan leren?

Jeugdzorg Nederland heeft een duidelijk en overzichtelijk FAQ, hier kan Optima Forma Groep een voorbeeld aan nemen, door de antwoorden op dezelfde pagina te zetten. Zodat mensen niet steeds doorgestuurd worden naar andere pagina’s. De micro-moments kunnen hier goed benut worden. Het platform voor de leden is privé , hier komt niet iedereen zomaar op. Er moet eerst een formulier ingevuld worden op de website en dan neemt Jeugdhulp Nederland contact op over verder te nemen stappen om aangemeld te worden. Door gebruikers zich eerst aan te laten melden bij de organisatie, weet Optima Forma Groep precies wie er zich aangemeld heeft en zo komen er geen ongenode gasten op het platform.

17


Met in het achterhoofd dat er meer ruimte moet zijn voor persoonlijk contact, zijn er voor het doelgroeponderzoek vierennegentig gezinshuisouders benaderd voor een kort interview om meer inzicht te krijgen hoe zij bekend zijn geraakt met dit concept en hoe zij dit gevonden hebben. Maar ook of de informatie die zij belangrijk vinden voor het starten van een gezinshuis, ook makkelijk te vinden was op internet. De ge geve n s va n d e ge z i n s h u i s o u d e r s ko m e n u i t d e d at a b a s e va n Opt i m a Fo r m a Gro e p . De vragen konden zij beantwoorden via telefoon of een berichtje via WhatsApp. De vragen die er onder meer gesteld zijn; 1 : Wa n n e e r b e n t u / z i j n j u l l i e g e s t a r t : 2: Hoe bent u/zijn jullie bekend geraakt met het concept gezinshuis? 3 : We l ke m i d d e l e n z i j n h i e r b i j g e b r u i k t ? D e n k a a n m o n d - t o t - m o n d r e c l a m e , i n t e r n e t , s o c i a l m e d i a , uw vorige baan. 4 : Wa t w o u u z e l f w e t e n v o o r u e e n g e z i n s h u i s b e g o n? 5 : We l ke i n f o r m a t i e v i n d u h e t b e l a n g r i j k s t ? E n i s d e z e i n f o t e v i n d e n? 6 : Wa t i s d e g r o o t s t e d r e m p e l d i e u t e g e n k w a m?

Doelgroep 18


Er waren in totaal vierenveertig respondenten. (zie de samenvattingen van deze korte interviews in de bijlagen). De mensen die gereageerd hebben, komen uit alle delen van Nederland. De gemiddelde leeftijd van gezinshuisouders is tussen de 35 en 55 jaar. Het grootste deel heeft jarenlang pleegkinderen in huis gehad, waardoor de switch naar een gezinshuis “eenvoudiger” was. Zij zijn al bekend met het opnemen van jeugdigen in hun eigen woning, maar ook met de problematiek die hier bij komt kijken. Omdat er zoveel gezinshuizen tekort komen, worden kinderen met een gezinshuis indicatie ook vaak in een pleeggezin ondergebracht. Gezinshuiskinderen zijn kinderen met zwaardere problematiek, die normaal in grotere, vaak gesloten instellingen zitten. Maar regelmatig hebben pleegouders niet de juiste diploma’s of ervaring om deze kinderen op de juiste manier te helpen en te ondersteunen. En wordt er vaak wel gedacht om een gezinshuis te starten en de juiste certificeringen te behalen en zich fulltime op de jeugdigen te kunnen richten. Het aantal jeugdigen die zijn opgenomen in een gezinshuis setting lopen uiteen van drie tot zelfs twaalf jeugdigen. Ook hadden veel mensen die er gereageerd hadden al ervaring in de jeugdzorg, zoals gezinsvoogd, gedragswetenschapper en andere functies die hier mee te maken kunnen hebben. Sommigen van hen zijn door hun beroep in aanraking gekomen met gezinshuizen. En zo geënthousiasmeerd om zelf te gaan starten. Er waren ook een paar mensen die zelfstandig ondernemer zijn geweest en dus al bekend zijn met de papierstapel die een eigen onderneming met zich mee brengt. Wel is omscholing/ bijscholing hier nodig voor de benodigde SKJ-registratie. Zij zijn vaak bekend geworden via-via, door vrienden of familie die zelf een gezinshuis hebben of er over gelezen hebben in de krant. De mensen die geïnterviewd zijn, komen van alle rangen en standen. En zijn vaak te vinden in provincies zoals Gelderland en Friesland. Veel zijn te vinden in de Glind, dit is een dorp in de gemeente Barneveld. Hier zijn inmiddels al 28 gezinshuizen. (Rudolph stichting, z.d.). In de grote steden komt het minder voor, in verband met de hoge huisprijzen. Een gezinshuis heeft meestal 7 slaapkamers, dit soort huizen zijn vaak beter te vinden voor een betere prijs in de provincies zoals hierboven genoemd. Wat vooral naar voren kwam is dat gezinshuisouders graag samen sparren over veel voorkomende problemen, maar ook open staan voor mensen die nieuwsgierig zijn om te kunnen starten. Door samen te komen zouden ze hierover kunnen praten en tips kunnen uitwisselen. Omdat gezinshuisouder zijn geen 9 tot 5 baan is, begrijpen veel anderen niet wat dit werk allemaal met zich meebrengt. Gelijkgestemden hierover benaderen is hierdoor een leuk initiatief, werd gezegd door veel van de respondenten. Tijdens het onderzoek hebben zeven mensen met uiteenlopende redenen niet mee geholpen. De rest stond open voor de vragen en waren erg enthousiast over de missie van Optima Forma Groep. Ook hebben een aantal mensen helemaal niet gereageerd. Maar desondanks is er een breed inzicht gekomen over welke informatie zij belangrijk vinden en dat samen sparren erg welkom is omdat er veel drempels zijn in het starten van een gezinshuis. Het onderzoek heeft meer inzicht gegeven naar de beweegredenen van mensen om een gezinshuis te beginnen en hoeveel liefde en passie voor hun denken en doen wat betreft jeugdzorg. Een gezinshuis starten brengt heel wat voeten in de aarde en veel gezinshuisouders noemen het ook een roeping of een levenswijze. Ook zijn er veel gezinshuizen met een Christelijke/Katholieke achtergrond. Ook zijn het veel samengestelde gezinnen (denk aan een gezin met ouders met ieder kinderen uit een vorige relatie). Wat naar voren kwam is dat de vraag groot is naar een plek waar zij samen kunnen komen en te kunnen overleggen/sparren over de thema’s die zij als gezinshuisouders belangrijk vinden. Optima Forma Groep kan hier op inspringen door een platform te lanceren waar gezinshuisouders samen kunnen komen in hun eigen tijd en zo niet hoeven te reizen naar een evenement. Op de volgende pagina vind u de persona, die opgemaakt is aan de hand van het uitgevoerde doelgroeponderzoek.

19


Afbeelding 5 Persona’s

20


Persona De persona is samengesteld vanuit het doelgroeponderzoek. De persona is een korte samenvatting van o.a.: Wie zijn de gezinshuisouders? Welke ervaring hebben zij met jeugdigen en het reilen en zeilen van een eigen onderneming? Maar ook wat willen zij? Is de informatievoorziening duidelijk? Wat kan er beter en wat verwachten zij? De samenvattingen van het doelgroeponderzoek zijn te vinden in de bijlagen. En de conclusie van de uitgevoerde onderzoeken vind u aan het einde van dit hoofdstuk.

21


Huidige Communicatie middelen

Onder Optima Forma Groep zijn de volgende organisaties werkzaam; 7Doors, Landelijk Verbond Gezinshuizen, Jongelieden en Fresh Yellow met ieder zijn eigen expertise. Er is geanalyseerd van welke kanalen zij gebruik maken. Dit is middels deskresearch/kwantitatief onderzoek. Voor alle organisaties binnen Optima Forma Groep zijn er websites met als doel om mensen te informeren en contact op te laten nemen. #1 https://www.optimaformagroep.nl #2 https://www.7doors.nl #3 https://www.freshyellow.nl Alleen voor Jongelieden zijn er (nog) geen kanalen aangemaakt. Via de site van Optima Forma Groep zijn de vier organisaties uitgelicht, hier kun je door naar de websites van het LVGH, 7Doors, Fresh Yellow en Jongelieden. Alleen bij de link van Jongelieden word je doorverwezen naar de website van 7Doors.

22


Ook is LVGH te vinden op Facebook, hier worden voornamelijk berichten gedeeld over gezinshuisouders (dit via 7Doors). Bijvoorbeeld een stuk over William en Cora Hout, die hun nieuwe gezinshuis lieten financieren via crowdfunding. 7Doors heeft een website: https://www.7doors.nl, op de website staan onder andere de links naar Facebook en LinkedIn. Ook de contactgegevens van eigenaren zijn hier aanwezig en tevens het algemene nummer ( 085 06 85 503 ). Alleen van de Facebook pagina wordt gebruik gemaakt. (“7Doors Raad en Daad voor de Jeugdzorg”, z.d.) Hier worden succesvolle berichten gedeeld over gezinshuisouders. (zie ook het Facebookstuk bij LVGH). Bijvoorbeeld een krantenartikel over John en Ingrid Souverijn. (afbeelding 6)

Afbeelding 6

Fresh Yellow is alleen te bereiken via de website https://www. freshyellow.nl / https://www.7doors.nl/inkoopvoordeel.html en Jongelieden is (nog) niet online. (“Optima Forma Groep”, z.d.)

Wat vooral opvalt is dat alle websites van Optima Forma Groep op elkaar aansluiten qua look & feel. Ook zie je het kleurgebruik van het Optima Forma Groep logo terug in de logo’s van 7Doors, LVGH, Jongelieden en Fresh Yellow. Drukwerk maken ze nauwelijks gebruik van, alleen van visitekaartjes. Naast deze kanalen is Optima Forma Groep goed bereikbaar via telefoon, mail en WhatsApp. Wat vooral opvalt dat zij via de Facebook pagina’s informeel met de gezinshuisouders praten, ook om de drempel laag te houden voor deze groep, zodat zij makkelijker contact op kunnen nemen met Optima Forma Groep. Fresh Yellow is alleen te bereiken via de website https://www. freshyellow.nl / https://www.7doors.nl/inkoopvoordeel.html en Jongelieden is (nog) niet online. (“Optima Forma Groep”, z.d.) Wat vooral opvalt is dat alle websites van Optima Forma Groep op elkaar aansluiten qua look & feel. Ook zie je het kleurgebruik van het Optima Forma Groep logo terug in de logo’s van 7Doors, LVGH, Jongelieden en Fresh Yellow. Op de websites wordt gebruik gemaakt van formele berichtgeving, het is vooral informatie en hoe de bezoeker contact op kan nemen met de organisatie. Drukwerk maken ze nauwelijks gebruik van, alleen van visitekaartjes. Naast deze kanalen is Optima Forma Groep goed bereikbaar via telefoon, mail en WhatsApp. Wat vooral opvalt dat zij via de Facebook pagina’s informeel met de gezinshuisouders praten, ook om de drempel laag te houden voor deze groep, zodat zij makkelijker contact op kunnen nemen met Optima Forma Groep.

Afbeelding 7

Het Landelijk Verbond Gezinshuizen is te vinden onder de link https:// www.lvgh.nl . Op deze website is er informatie te vinden over gezinshuizen voor onder andere; jeugdigen & familie, gezinshuisouders, gemeenten en voor jeugdbeschermers. Hier komt ook duidelijk de logica achter de kleuren van de logo’s in terug; rood voor de jeugdigen, blauw voor het financiële aspect en de borging, groen voor de gezinshuisouders en geel voor voordeel en vooruitgang. Het algemene telefoonnummer van Optima Forma Groep komt veel naar voren op de website. Om duidelijk te maken dat er eenvoudig contact op te nemen is met Lesia en Arjan. Ook buiten werktijden (24/7/365) voor onder andere crisisgezinshuisplekken.

23


Corporate identity mix Persoonlijkheid: Zoals bij kernwaarden ook benoemd; transparant, ambitieus en benaderbaar, Wat er veel gezegd wordt op de werkvloer is: “Veel voor weinig, zelden chagrijnig.” Kernwaarden verzin je niet, die ontdek je gaandeweg. En vormen het DNA van de organisatie. BBT-formule: Belofte: De belofte die de Optima Forma Groep maakt is dat ze benaderbaar zijn voor iedereen op ieder moment. Bewijs: Altijd bereikbaar via verschillende kanalen, 24/7/365. Op alle kanalen worden telefoonnummers gedeeld en mailadressen. Toonzetting: Persoonlijk en het beste voor met gezinshuisouders, ze bijstaan waar nodig. Veel kleur en foto’s met jeugdigen. En foto’s van gezinshuisouders die gedeeld worden op Facebook. Communicatie: Veel communicatie gaat via telefoon, zowel bellen als via WhatsApp. Lesia gaat het hele land door met de auto om gezinshuizen te bezoeken. Gezinshuizen zijn een 24/7 business en daardoor is Optima Forma Groep bijvoorbeeld ook buiten kantooruren bereikbaar via telefoon, WhatsApp en mail. Ook een deel gaat via de Facebookpagina’s met een reactieratio van 100% en een reactietijd van 6 minuten. Op het gebied van drukwerk heeft Optima Forma Groep alleen visitekaartjes. Communicatie is een goed middel om de persoonlijkheid van de organisatie te laten zien. De communicatie is vooral informeel en laagdrempelig, maar kan formeel zijn als het bijvoorbeeld over de financiering van een nieuw huis gaat of een leasecontract van een auto. Optima Forma Groep plaatst vaak informele opmerkingen op berichten die gezinshuisouders delen op social media.

24

Gedrag: Persoonlijk contact vindt Optima Forma Groep zeer belangrijk. Dit wordt ook zoveel mogelijk gedaan. Ze gaan het hele land door en hebben veelvuldig telefonisch contact met de gezinshuisouders. Gedrag is de meest bepalende uiting van de persoonlijkheid van de organisatie, dit is het dagelijks reilen en zeilen. Er is nooit een tweede kans op een eerste indruk. Symboliek: de visuele identiteit van de organisatie. Optima Forma heeft een logo met vier kleuren, deze kleuren komen ook terug in de logo’s van LVGH, 7Doors, Fresh Yellow en Jongelieden. Iedere kleur heeft zijn eigen eigenschap: Rood staat voor de kinderen. Blauw voor het financiële aspect en de borging. Groen voor de gezinshuisouder. Geel voor voordeel en vooruitgang. De huisstijl wordt gebruikt voor de website, de e-mailhandtekening en de visitekaartjes. Op de socials komt dit niet terug. Optima Forma Groep heeft een monolitische identiteit. Dit betekend dat één visuele stijl is voor de hele organisatie. Ook wordt de huisstijl hetzelfde ingezet en gebruikt overal dezelfde symboliek.


25


Conclusie Doordat er eerst was gekozen voor een SEA/SEO strategie, lag de focus eerst daarop. Maar uit het doelgroeponderzoek kwam een heel ander gegeven. Doordat er zoveel tijd was besteed aan dit onderdeel van het onderzoek, kwam de SEA/SEO strategie op de achtergrond te liggen en kwam er meer naar voren dat gezinshuisouders veel behoefte hebben aan persoonlijk contact. Zowel met andere ouders maar ook met de organisaties waar zij mee te maken hebben. Zo was de focus op SEA/SEO verschoven naar het eventueel organiseren van een evenement. Zo komt het doelgroeponderzoek meer tot zijn recht. Doordat een evenement organiseren lastig is voor de doelgroep (vanwege schooltijden van de jeugdigen) is er gekozen om een platform te lanceren wat in teken staat van persoonlijk contact en snel antwoord op prangende vragen. De trends wat betreft platformen zijn uitgezocht, ook daar kwamen o.a. micro-moments in terug, in deze tijden van digitalisering is het voor veel mensen lastig om informatie goed te verwerken maar ook moet alles zo snel mogelijk. Met een FAQ kan deze behoefte uitstekend benut worden. Daarnaast is privacy erg belangrijk, vooral als het gaat om gegevensuitwisseling en het delen van ervaringen. Een gesloten groep op bijvoorbeeld Facebook of een privé platform zoals een forum zijn hier goede oplossingen voor. Door mensen bij elkaar te brengen voor de uitwisseling van ervaringen/ideeën creëer je een eigen bubble binnen Optima Forma Groep. Doordat er twee concurrenten zijn bekeken op het gebied van platformen en FAQ voor jeugdhulporganisaties, is er een beter beeld gekomen van hoe er mee om gegaan kan worden. Het belangrijkst is, dat er een privé omgeving moet zijn in verband met uitwisselen van informatie en dat informatie eenvoudig beschikbaar moet zijn voor de gebruiker. Door te kijken naar de huidige communicatiemiddelen, kon er bekeken worden of er iets aangepast kon worden. Dit is momenteel (nog) niet van belang, want persoonlijk contact is een van de kernwaarden van Optima Forma Groep. Wel kan er via het persoonlijke contact de nadruk gelegd worden op het platform. En via Facebook kenbaar gemaakt worden dat het platform er is. Wat wordt er meegenomen naar het beroepsproduct? - De trends; micro-moments, gesloten groepen en van netwerk naar bubble. - Dat er behoefte is naar meer contact en ervaringsuitwisseling tussen gezinshuisouders - Een overzichtelijke FAQ met duidelijke antwoorden die gelijk op dezelfde pagina worden weergegeven. - Een platform waar gezinshuisouders kunnen netwerken, denk aan een privé forum. - Het delen dat het platform er is, via persoonlijk contact als via sociale media.

26


27


Beroepsp 28


product

Met behulp van het voorgaande onderzoek en de daarbij horende conclusie is een beroepsproduct gerealiseerd. Dit onderdeel bestaat uit: - Strategie - Kernboodschap / Propositie - Concept - Het platform - De pretest - Planning & Begroting

29


Strategie

In het plan van aanpak werd de probleemstelling benoemd; dat er vanuit zowel gezinshuizen als Optima Forma Groep behoefte is aan meer persoonlijk contact met en tussen gezinshuizen, om ervaringen uit te wisselen met elkaar over wat er allemaal bij komt kijken als je een gezinshuis hebt of nog startende bent. Omdat gezinshuisouder geen 9-tot-5 baan is, begrijpen buitenstaanders vaak niet hoe het allemaal reilt en zeilt binnen een gezinshuis. Denk aan bijvoorbeeld financiën, maar ook de rugzakjes van de gezinshuis-jeugdigen. Daarnaast is er behoefte aan duidelijke informatie voor startende gezinshuisouders of mensen die overwegen een gezinshuis te starten. Het doel is een platform op te richten om gezinshuisouders te laten netwerken en samen te laten komen rondom bepaalde thema’s. Om de doelstelling te behalen worden de reputatiestrategie en de participatiestrategie van Michels ingezet. Deze strategieën draaien om het feit dat er een sterke bedrijfsreputatie wordt gecreëerd en dat de doelgroep helpt dit te realiseren. (Marketingportaal, 2018) In het geval van Optima Forma Groep, kunnen de gezinshuisouders helpen met het platform, om o.a. de reputatie van Optima Forma Groep te versterken. Dit is waardevol voor een platform waar er genetwerkt kan worden tussen gezinshuisouders. Het beroepsproduct is een platform met bijbehorende FAQ, om een duidelijke informatievoorziening te geven aan gezinshuisouders en gezinshuisouders in wording. Dit in verband met de weinige vrije tijd die gezinshuisouders hebben zoals naar voren kwam in het doelgroeponderzoek. Het platform valt onder themacommunicatie. Themacommunicatie heeft het doel, de merkbekendheid en merkvoorkeur te vergroten. (Michels, 2016) De campagne voor het bekendmaken van het platform zal vooral via mond-tot-mond reclame zijn, hier kunnen de gezinshuisouders ook voor ingezet worden die lid zijn, zij kunnen het platform ook aanraden bij andere gezinshuisouders of mensen die overwegen te starten. Maar ook kunnen de gezinshuisouders rechtstreeks benaderd worden via het vele telefonische contact wat Optima Forma Groep heeft met hen. Er is gekozen voor een andere huisstijl dan Optima Forma Groep hanteert, dit om het ook duidelijk te maken dat alle gezinshuisouders welkom zijn. Dit zijn ook gezinshuisouders die aangesloten zijn bij bijvoorbeeld Gezinshuis.com. Het platform mag los staan van Optima Forma Groep en zo een eigen leven gaan leiden.

30


Kernboodschap “Optima Forma, voor een persoonlijk platform van en voor gezinshuisouders, waar ideeën, inspiratie en kennis gedeeld kunnen worden.” De propositie wordt beredeneerd vanuit de volgende 4 vragen; - Wat is de behoefte van Optima Forma Groep en de gezinshuisouders?

De behoefte is zoals beschreven in het communicatieprobleem en doelgroeponderzoek, dat er meer persoonlijk contact gewenst is vanuit Optima Forma Groep en de gezinshuisouders, omdat dit geen 9 tot 5 baan is, dat je naar gaat en thuis niet meer gewerkt wordt. Bij gezinshuisouders houdt het werk nooit op (tot de jeugdigen eens in de zoveel tijd naar een logeeradres gaan.)

- Kan Optima Forma Groep de belofte waar maken om persoonlijk contact belangrijk te maken onder de steeds groter wordende groep gezinshuisouders?

Met de aanpak die Optima Forma Groep heeft (persoonlijk contact, altijd bereikbaar via telefoon en mail) hebben ze de belofte al grotendeels waar gemaakt. Met het platform kan deze belofte alleen maar verbeterd worden.

- Wat is de waarde van dit beroepsproduct voor Optima Forma Groep?

Er komt een groter netwerk van gezinshuisouders, meer informatie of hun behoeftes en hoe de concurrenten het doen op bepaalde thema’s, zo kan de bedrijfsstrategie alleen maar beter worden. Zodat zij de beste worden en blijven op het gebied van zorgaanbieders voor jeugdhulp in Nederland.

- Wat zijn de USP’s van het beroepsproduct? Persoonlijk en informationeel.

31


Forum & FAQ

32


Concept Met de kernwaarden van Optima Forma Groep in het achterhoofd (transparant, ambitieus en benaderbaar) is er een platform ingericht met een forum waar gezinshuisouders kunnen netwerken en kunnen samenkomen rondom bepaalde thema’s. Ook is er op het platform een FAQ te vinden met uitgebreide antwoorden op prangende vragen. Om de privacy van de gezinshuisouders in acht te nemen is het forum privé. En is aanmelding alleen mogelijk als er contact opgenomen is met Optima Forma Groep, zo kunnen zij precies bijhouden wie er aangemeld is voor het forum. Via het forum kan er gediscussieerd worden over bepaalde thema’s en kunnen er meet-ups georganiseerd worden voor bijvoorbeeld startende gezinshuisouders (denk aan een dag meedraaien in een bestaand gezinshuis, om zo een compleet beeld te krijgen over de dagelijkse bezigheden binnen een gezinshuis.) De promotie van dit platform is in het begin vooral via het persoonlijke contact wat Optima Forma Groep al heeft met de gezinshuisouders. Als het platform up and running is, kan er gebruik gemaakt worden van de participatiestrategie, dat gezinshuisouders elkaar informeren over het platform. Hierbij kan een ambassadeur aangewezen worden, die meer over het platform kan vertellen aan andere gezinshuisouders en starters. Ook kan er gebruik gemaakt worden van Facebook Advertising, om de volgers te informeren dat het platform bestaat. De trends die naar voren kwamen in het vooronderzoek zijn gebruikt; “van netwerk naar bubble”: Met een platform van gelijkgestemden wordt er van een netwerk een bubble gecreëerd onder gezinshuisouders. Zij hebben vaak de neuzen dezelfde kant op staan en kunnen elkaar ondersteunen, meer zijn dan een netwerk alleen. Op het platform is een FAQ te vinden, zo wordt er ingespeeld op de trend “micro-moments” want informatie is snel beschikbaar voor de gebruiker. Er hoeft niet veel doorgeklikt te worden binnen het platform. Vraag en antwoord staat op een overzichtelijke pagina. Het forum is privé, ook in verband met AVG en de trend “gesloten groepen”. Dit concept is vernieuwend voor Optima Forma Groep, omdat er meer informatievoorziening komt vanuit gezinshuisouders zelf in plaats van uit de zorgaanbieders.

33


Het platform 34


Er is een concept-platform ingericht voor gezinshuisouders waar zij zich aan kunnen melden voor een forum, maar ook de veelgestelde vragen kunnen inzien en zij contact kunnen opnemen met Optima Forma Groep voor aanmelding of meer informatie. De aanmelding kan alleen via het contactformulier (in het concept staat bij inloggen ook nog een inschrijfknopje, dit zou weg kunnen in het definitieve plan, maar was in concept nog niet mogelijk.) Waarom is er gekozen voor een inschrijving via een tussenpersoon? Dit is vanwege de privacy en zo is er duidelijk wie zich heeft aangemeld en wie er actief zijn op het forum. Omdat dit persoonsgevoelige informatie kan bevatten.

Afbeelding 8 & 9 Platform

Het platform is overzichtelijk ingericht met een over ons pagina, evenementen, veelgestelde vragen, het forum en de inschrijfpagina. Omdat dit een concept/advies voor Optima Forma Groep betreft, zijn er geen aanmeldingen voor het forum en staan er voorbeeldberichten.Om inzicht te krijgen hoe dit eruit komt te zien.

35


Middelen Voor de bekendmaking van het platform kan Facebook ingezet worden, met een overzichtelijke post, kun je de gezinshuisouders er op wijzen dat het platform bestaat en waar het voor dient. Zie afbeelding 10 Bij de e-mailhandtekening kan een verwijzing gezet worden naar het platform, zoals: “Nieuw! een platform voor en door gezinshuisouders, meld je nu aan!“

Afbeelding 10 voorbeeld Facebook

Maar mond-tot-mond reclame de beste manier om bekendheid te genereren voor het platform omdat Optima Forma Groep veelvuldig gebruikt maakt van persoonlijk contact met de gezinshuisouders.

36


Pretest Om de gebruiksvriendelijkheid te testen is er gebruik gemaakt van een usability test. Met vier proefpersonen met ieder een andere achtergrond zijn een paar vragen voorgelegd voor ze de site gingen bezoeken zoals; Zoek de vraag “wat is een gezinshuis?�. Zoek de inschrijfmogelijkheid. Zoek de evenementen. Zoek de informatie over het platform. En na de test zijn er ook vragen voorgelegd aan het panel van proefpersonen zoals; Wat was uw verwachting van het platform? Vindt u de website gebruiksvriendelijk? Zijn de vragen en antwoorden helder op de veelgestelde vragen pagina? Wat mist u op het platform? Zijn het inschrijfformulier en de gedachte erachter duidelijk? Wat vond u onduidelijk? Wat mag er weg?

37


Budget

Het platform is gratis te maken via www.wix.com, maar komen er nog Wix advertenties in beeld. En is er geen domeinnaam gekoppeld aan de site. Met een vast bedrag per maand, startend vanaf 17 euro per maand worden de Wix-advertenties verwijderd en kan er een domeinnaam gekoppeld worden. Een domeinnaam is al aan te maken voor 1 euro per jaar bij bijvoorbeeld Strato. Naarmate het platform groeit in aantal gebruikers en informatie kan er gekozen worden voor een groter abonnement bij Wix. Dit zijn de drie die worden aangeboden: Basic: voor 17 euro per maand heb je o.a. - Koppel je domeinnaam. - Verwijder de wix.com advertenties. - Google Analytics. - 75 Dollar aan advertentie vouchers. - Visitor Analytics App ter waarde van 60 dollar - 20 GB aan opslagruimte. Business Unlimited: Voor 25 euro per maand heb je o.a. bovenstaande, maar ook 35 GB opslagruimte. - Gratis domein voor 1 jaar. - Social Media Logo files. - Een professioneel logo. Business VIP: Voor 25 euro per maand heb je al bovenstaande maar dan met extra VIP support vanuit Wix. (“Wix�, z.d.) Basic Wix abonnement: 12 x 17 euro = 204 euro. Domeinnaam: 1x 1 euro (per jaar). Totaal voor het platform: 205 euro per jaar. Per week een half uur a 1 uur besteden aan het accepteren van nieuwe leden. Opbrengst: Een breed netwerk aan (startende) gezinshuisouders die met elkaar waardevolle informatie kunnen uitwisselen met elkaar.

38


Planning Eind 2019/begin 2020 lancering platform

39


Reflectie ANALYSEREN EN ONDERZOEKEN Tegen dit onderdeel zag ik het meest op toen ik begon aan mijn stage bij Optima Forma Groep, omdat ik eerst geen idee had waar ik moest beginnen. Lesia heeft mij hier goede handvatten voor gegeven. Zij adviseerde mij, voor het doelgroeponderzoek mensen te gaan bellen. Nadat ik eerst gezegd had mensen een vragenlijst toe te sturen. Het was een voordeel dat ik 1 februari ben meegegaan naar twee gezinshuizen. De mensen van deze gezinshuizen ben ik eerst gaan bellen omdat hen dus al gezien had. Het was iets bekends. Na de eerste twee a drie gesprekken kwam ik er in en ging het veel makkelijker af dan dat ik eerst gedacht had. Ik wou steeds meer mensen bereiken met mijn vragen en heb uiteindelijk 43 reacties gehad, waar ik voor mijzelf heel trots op ben. Omdat ik bij deze mijn angst voor bellen gelijk heb overwonnen. Daarnaast kon ik door de vele respons een gedegen doelgroeponderzoek neerzetten, waar ik veel inzichten ook over kan doorgeven aan Optima Forma Groep. Daarnaast heb ik de concurrentie geanalyseerd, de huidige media en de trends. En kan ik hier en daar nog tips meegeven hoe ze de Facebook-/ LinkedIn posts kunnen optimaliseren voor een groter bereik naar de website(s) toe. ONTWIKKELEN & ADVISEREN Mijn beroepsproduct is vooral een advies naar Optima Forma Groep toe, waarmee zij zich kunnen doorontwikkelen als start-up en meer gezinshuizen laten aansluiten bij hen en bij het platform. Het platform is als concept voor hen ontwikkeld. PLANNEN & ORGANISEREN Plannen en organiseren vind ik een lastige competentie, waar ik over kan blijven leren. Want ik heb bijvoorbeeld al vanaf de middelbare school geen agenda meer gehad. Via Optima Forma Groep ben ik 16 mei mee geweest naar een timemanagement cursus om mij hierin te verbeteren. Nadat ik het hier over heb gehad dat dit een struikelblok is. Hier heb ik wat tips & tricks meegekregen om mijn planning en organisatiekunde te verbeteren,

40

wat ik nodig heb voor de rest van mijn werkleven. Ik heb hier moeite mee omdat ik bij zoveel verschillende bedrijven/instanties stage heb gelopen en gewerkt. Dat ik het overzicht kwijt ben hoe ik dit het beste kan doen. Omdat elk bedrijf hier een andere methode in hanteert. (van Scrum tot af en toe eens een werkoverleg). CREËREN EN REALISEREN Ik heb Optima Forma Groep geholpen met onder andere; het samenstellen van social media posts, grafisch werk en het uitzoeken van beeldmateriaal voor deze flyers/advertenties/ brochuremateriaal. En heb ik het concept platform gecreëerd. REPRESENTEREN Doordat ik via de bezoeken aan gezinshuizen en het contact opnemen met gezinshuizen hart heb gekregen voor de zaak ben ik mijzelf buiten de kantoortijden om bezig gaan houden met dit concept. Ik heb op mijn LinkedIn bijvoorbeeld veel connecties die werken in de tweede kamer of een aanverwant hiervan. Bij jeugdzorg problemen die op dit medium gedeeld werden, reageerde ik actief dat gezinshuizen bijvoorbeeld ook een optie kunnen zijn. Of dat er meer aandacht geschonken moet worden aan het nijpende tekort aan opvangplekken voor jeugdigen, maar ook dat de tekorten te hoog zijn. INNOVEREN Ik ben heel leergierig en nieuwsgierig van aard, wat er voor gezorgd heeft dat ik mij wilde gaan specialiseren in Google Ads om de vindbaarheid van Optima Forma Groep zo goed mogelijk in goede banen wil leiden. Ik vond mijn kennis nog te basis om hen hier goed in te adviseren. Dus ik veel tijd geïnvesteerd in Google Fundamentals. Waar ik de eerste certificaten in het Engels heb behaald (met hartstikke veel moeite en dan blijk je ineens de cursus ook in het Nederlands te kunnen doen..) dus daarnaast ook mijn Engels een boost gegeven.


STARR ANALYSEREN EN ONDERZOEKEN Situatie: Optima Forma Groep. Taak: Stagiaire Actie: Afstuderen, advies meegeven. Resultaat: Afstudeerproject Via Eva Schaap ben ik in contact gekomen met Lesia Kop van Optima Forma Groep, omdat zij zelf ook bekend is met een chronische aandoening. Wou zij mij graag deze kans aanbieden ook omdat zij als ZZP’er bekend is met flexibele werktijden en dit voor haar situatie perfect werkt, omdat mijn energie (vooral in de winter) erg kan verschillen en ik in deze maanden ook erg snel ziek kan worden. Vanaf ons eerste gesprek had ik gelijk het idee dat er een klik was tussen ons en kreeg ik veel zin om mij in te zetten voor gezinshuizen. Ik had voor een stage een zeer specifieke wens, een overheidsinstelling of een bedrijf/persoon die zich inzet voor maatschappelijke zaken. Dus precies wat Optima Forma Groep doet. Ik ben met Lesia mee geweest naar gezinshuizen, het hoofdkantoor van ABN Amro en heb ik veel opgedaan over de spannende sector die gezinshuiszorg heet. Ik ben bij stages altijd gewend dat er een bepaalde structuur is waar ik mij aan moet houden. (9 tot 5 mentaliteit bijvoorbeeld). Dit is mijn elfde stage, dus ben wel wat gewend moet ik zeggen. De flexibiliteit vond ik in het begin dus erg wennen, want ik had

de optie om thuis te werken of op kantoor. Later vond ik hier een handigheid in waardoor het voor mij veel beter werd alles te combineren. Want tijdens mijn stageperiode ben ik van Rotterdam naar Den Haag verhuisd en heb ik nog een nieuwe bijbaan aangenomen. Dus al met al een heel drukke periode geweest waarin ik veel heb geleerd. Ik heb vooral ‘s avonds gewerkt omdat dit in mijn ritme beter te doen was. Deze stage heeft mij door de drive van Lesia en Arjan laten zien dat werken op ZZP-basis mij ook wel goed zou kunnen passen. Dus daar zit nog een grote twijfel. Ik heb veel op eigen manier gedaan en dingen gevraagd waar nodig. Ik hoop dat mijn afstudeerproject Optima Forma Groep zal helpen groter te worden en dat meer gezinshuizen gestart kunnen worden. Ik had dit absoluut niet anders willen doen. Ben uitdagingen tegengekomen en heb deze goed kunnen aanpakken (de bel-angst, de angst voor wat er komt na mijn afstuderen). Ik ben zeer dankbaar voor deze leuke periode bij Optima Forma Groep. Wat ik alleen zeer jammer vind is dat ik pas met mijn onderzoek er achter kwam wat de wens van de doelgroep was. En dat is samenkomen om te sparren over dagelijkse bezigheden van gezinshuisouders, maar ook over de problemen waar ze tegenaan lopen. Hier had ik een leuk evenement van kunnen maken. Misschien een leuke tip voor de volgende stagiair.

41


Bronnen Rudolph stichting. (z.d.). Jeugddorp De Glind. Geraadpleegd op 3 oktober 2019, van https://www.rudolphstichting.nl/ jeugddorp-de-glind Harmsen, C. (2019, 22 mei). Online trends 2019: van webvideo tot micro-moment - Traffic Today. Geraadpleegd op 3 oktober 2019, van https://www.traffictoday.nl/blog/online-trends-2019-van-webvideo-tot-micro-moment/ van Kollenburg, A. (2019, 1 februari). Wat is een FAQ? Lees de uitleg! - Succes met je Webshop. Geraadpleegd op 3 oktober 2019, van https://succesmetjewebshop.nl/kennisbank/webwinkel-beginnen/wat-is-een-faq/ Home - gezinshuis.com. (2018, 29 augustus). Geraadpleegd op 5 oktober 2019, van https://www.gezinshuis.com Gezinspiratieplein. (z.d.). Geraadpleegd op 4 juni 2019, van https://www.gezinspiratieplein.nl Marketingportaal. (2018, 7 juni). Communicatiestrategie - 12 communicatiestrategieĂŤn. Geraadpleegd op 31 oktober 2019, van https://www.marketingportaal.nl/communicatie/communicatiestrategie-2/ NSDMH. (2017). Bijlage bouwstenen en (onderbouwing) tarieven inkoopkader 2018. Geraadpleegd van https://www. nsdmh.nl/assets/uploads/Memo-cluster-gezinshuizen-en-pleegzorg-t.b.v.-FO-30 -augustus-DEF.pdf Optima Forma Groep. (z.d.). Geraadpleegd op 18 februari 2019, van https://www.optimaformagroep.nl/ SKJ - Stichting Kwaliteitsregister Jeugd. (2019, 18 januari). Geraadpleegd op 18 februari 2019, van https://skjeugd.nl/ Wix. (z.d.). Geraadpleegd op 10 november 2019, van https://users.wix.com/signin?originUrl=https%3A%2F%2Fwww. wix.com%2Fstore%2Fplans%3Fv%3D1%26siteGuid%3D4d6a9ca5-ff83-43c1-9bd4-24adba48260b%26referralAdditi onalInfo%3Dsite-details&redirectTo=https%3A%2F%2Fwww.wix.com%2Fstore%2Fplans%3Fv%3D1%26siteGuid%3D4 d6a9ca5-ff83-43c1-9bd4-24adba48260b%26referralAdditionalInfo%3Dsite-details&overrideLocale=en Jeugdzorg Nederland. (z.d.-b). [Foto]. Geraadpleegd van https://www.jeugdzorgnederland.nl/ 7Doors - Raad en Daad voor de Jeugdzorg. (z.d.). Geraadpleegd op 30 maart 2019, van https://7doors.nl/ Landelijk Verbond Gezinshuizen. (z.d.-b). Geraadpleegd op 18 februari 2019, van https://www.lvgh.nl Gezinshuis.com. (z.d.). Informatie gezinshuis starten. Geraadpleegd van https://www.gezinshuis.com/wp-content/ uploads/2018/10/Informatiepakket_gezinshuis_starten_sept_2018.pdf Michels, W. J. (2016). Communicatie handboek. Groningen, Nederland: Noordhoff Uitgevers.

42


Bijlage 1 Samenvattingen Doelgroeponderzoek

1: Francien de Noord: Wagenberg Gezinshuis nieuw leven, jonge moeders. bekend via vrienden Welke informatie vind jij het belangrijkst? En is deze info te vinden?: Zelf heeft ze meegedraaid bij andere gezinshuizen. en ook bij gezinshuizen die moeder en kind opvang doen. Drempel: financiering & de gemeente 2: Aalt Vermeulen: Apeldoorn Gestart in 2014 > pleeggezin geweest. gezin groeide en had meer ruimte nodig. Dus opzoek gegaan naar een andere manier van werken, dit werd een gezinshuis. 24/7 aspect moet duidelijk zijn. je moet geen 9-17 mentaliteit hebben. Drempels: bureaucratie, veel papier, gedoe met organisaties over geld. kijk uit voor je vast zit onder al het papier. 3: Ada Keijser : Poeldijk Alleenstaand. Hoe ben je zelf bekend geraakt met het concept gezinshuis? - via vrienden, ook veel geholpen daar. en daardoor altijd verlangen gehad zelf te starten. Wat wou je zelf weten voor je een gezinshuis begon? Competenties, wat zijn mijn sterke en zwakke punten. . je moet een goed beeld van jezelf hebben. Waar ligt je kracht? Stel de jongere voorop. het moet passen bij je. Zelf heeft ze geen kinderen. Wel is ze en echte jongensmoeder. Ze vind het wel te groot worden, mensen nemen steeds meer jongeren in huis. En ze vind het belangrijk dat je meeloopt in een gezinshuis voordat je start. 4: Adriana Feenstra: Bolsward Eind februari 2019 begonnen vanuit luxe positie (man had eigen bedrijf), begonnen als pleegouders. Contact met andere gezinshuizen vind zij erg belangrijk , denk aan bijv een buddy gezinshuis. Info: communicatie, financiën. Drempel: Contact via meerdere mensen laten verlopen vind zij erg belangrijk!

5: Adrienne Harskamp: Oost-Souburg November 2015 gestart, via vrienden bekend geraakt. wat wou ze weten: financiën , regels hoe je om moet gaan met de instanties. drempel: onderlinge strijd van jeugdzorg instanties. 6: Aede Dijkstra: Ferwert Via vrienden bekend geraakt, via driestroom/gezinshuis. com en google bekender geraakt. Had het over een “spoorboekje” waar je als je als startende gezinshuisouder alle belangrijke dingen kunt afvinken. 7: Alexander Prosman: Gemeente Stichtse Vecht Via werk bekend geraakt > sociaal wijkteam. 2-3 maanden geleden gestart. bedrijfsmatige moet duidelijk zijn en het keurmerk. Belangrijk: het contact met gemeentes, gedragswetenschapper en de organisatie hiervan. Drempel: hoe kom je binnen bij de gemeente? overheid moet het makkelijker maken zelfstandig te kunnen zijn. 8: Amanda & Emiel: Oeffelt Vorig jaar mei begonnen, ouders hebben al 30 jaar een gezinshuis, dus met de paplepel ingegoten. via gezinshuis. com. Zorg dat je je doelgroep goed in kaart brengt (ook voor zorgaanbieders) . Vinden input van bijv ouders maar vooral van andere gezinshuizen erg belangrijk. 9: André Krager: Nispen 1 jan 2018 begonnen in Nispen. in 2010/2011 waren ze door een vriendin geattendeerd op een krantenbericht over gezinshuizen met het feit dat zij het bij hen vond passen. Zelfstandig ondernemer geweest, dus geen hobbels op de weg wat betreft financiën. Samenwerking met zorgaanbieder verloopt stroef, was liever zelfstandig geweest via LVGH. 43


10: Angelique Dusink: Noord-Sleen Crisispleegouder geweest, was dus al goed bekend met gezinshuiszorg. er is weinig tot geen info te vinden wat er allemaal bij gezinshuiszorg komt kijken. zorg voor duidelijk onderscheid tussen: zelfstandig, onderaannemer etc. Drempel: de makelaar!. wilt graag onderzoeksresultaat zien 11: Angelique van Amerom: Leeuwarden januari 2019 gestart, is gaan googlen, via thomashuizen maar ze wou zelf geen verstandelijk beperkten, dus ging verder zoeken op andere woonvormen en kwam ze bij gezinshuis. com Drempels: Hoe kom ik aan cliënten? Het vinden van de juiste zorgaanbieder. Voor de nieuwe gezinshuisouder: Regels rondom veiligheid, het rapporteren, de zakelijke kant, wat voor pand? financiën. 12: Regina van Dijk: Friesland 2,5 jaar geleden gestart via omega , heeft nog via Omega 2 kinderen in huis. In juni zal zij van start gaan als eigen gezinshuis via driestroom. Vind vooral belangrijk: Hoe kom je van A naar B, welke wegen bewandel je om tot het gewenste resultaat te komen? 13: Nathalie Beugelsdijk: Alphen a/d Rijn juni 2017 gestart, gegoogled en via gezinshuis.com meer info gekregen. In de jeugdzorg gewerkt, pleegouder geweest, wou meer kinderen opvangen en is zodoende een gezinshuis geworden. Belangrijkste info: waar te wonen en of de gemeente met je wilt samenwerken. Drempel: contracten. 14: Ilene Maria: Den Helder Is pleegouder geweest en manager. Zij wou alles weten voor ze begon. Vind meedraaien met een bestaand gezinshuis belangrijk. Zit in leergroepen die 4x per jaar bij elkaar komen. Drempel: vergoedingen van gemeenten verschillen te veel. Te veel papieren rompslomp. Je moet volgens het beleid van de zorgaanbieder werken, werkt niet voor iedereen. Het benaderen van onderaannemers via zorgaanbieders is onbekend. Als je er uit klapt bij een bepaalde aanbieder kun je niet aan de slag bij een andere. Er moet gezorgd worden voor een federatie, waar bestaande gezinshuizen zich bij kunnen aansluiten. Zij is zelf zorgaanbieder geworden. Belangrijk voor

44

de startende gezinshuisouder: Doe het niet voor het geld! 15: Henry Koopman: Leusden Bekend geworden met gezinshuizen via Twitter en Google Weten voor nieuwe gezinshuisouders: Zijn wij geschikt? Loondienst of V.O.F? hoe willen wij een gezinshuis zijn? en welke keuzes maken we dan? Drempel: Vinden van de zorgaanbieder waarmee je wilt werken, altijd zorgen dat je zelf enige regie en autonomie behoud. 16: Ruben Griffioen: Zeewolde Nog niet gestart, medio augustus starten. Hadden al jaren de droom jongeren op te vangen, werken beide in de hulpverlening en kenden daardoor gezinshuizen. Ze liepen vooral tegen de financiën aan, hoe krijg je zoveel geld bij elkaar voor een nieuwe woning met genoeg ruimte?Doordat ze bij Lesia terecht kwamen konden de plannen concreet gemaakt worden. Wanneer de basis niet stabiel en stevig is kan daar niet verder op gebouwd worden. Drempel: de huisvesting, intensief om om een mooi pand te vinden 17: Christel Aarntzen: Nijmegen Nog niet begonnen, zelf orthopedagoog/ gedragswetenschapper geweest bij verschillende gezinshuizen. Daardoor zelf geïnspireerd om een gezinshuis te starten. 18: Dinant den Braver: Rotterdam Twee jaar terug gestart na 13 jaar in loondienst, onderzoek gedaan via internet. Vergoeding info het belangrijkst. lang proces om aangenomen te worden. 19: Henk Zeevat: Apeldoorn 10 jaar geleden gestart in loondienst, zijn ouders waren toen ook al 10 jaar gezinshuisouders. Toen collega’s zelfstandig gingen werd hij ook geïnteresseerd en hebben contact gehouden. Via hen in contact gekomen met driestroom en gezinshuis.com, onze manager heeft onze plannen concreet gemaakt. Wat je wilt weten: Praktische zaken, zoals ondernemingsplan, doelgroep, profielschets en wie je daarin kan ondersteunen. Drempel: de onwetendheid hoe je concreet plannen maakt. een duidelijk stappenplan en die ondersteuning van iemand


die het werkveld kent, stimuleert en je met relevante partijen in contact brengt. Iemand zoals Lesia. 20: Jacqueline van Abeelen: De Glind In februari gestart, van Amsterdam naar de Glind gegaan. bekend geworden in 1990 door een browndale huis. dit zijn therapeutische gezinshuizen. Zelf in de jeugdzorg gewerkt en haar vrouw in volwassenenpsychiatrie. In principe kun je binnen 3 maanden starten, zij doen het op hun eigen tempo (nu al 1,5 jr.) de Rudolph stichting beheert alle huizen in de Glind, dus verkoop kon niet zomaar, dus zij huren een woning, terwijl ze graag willen kopen. Ze waren veel geld kwijt hier aan, maar er is genoeg te vinden via marktplaats en gratisoptehalen.nl. Wilt 6 kinderen in huis tussen 5 en 13 jr. maar heeft al aanbiedingen gehad voor kindjes van 8 maanden en een kind van 16. Waarschuwen dat een dossier niet gelijk een plaatsing is, dat er een leeg bed kan zijn. Wie zijn wij? en wat willen wij? belangrijke vraag. In december gezegd dat ze 1 feb zouden gaan starten, was te vroeg voor plaatsingen. ondertussen nog steeds te weinig kinderen in huis. 21: Cathleen Jalink: Oostwoud Startende, woning gekocht om te starten, maar deze heeft door bouw van andere woningen schade opgelopen dus zit ze nog met een juridisch conflict. Gemeente was eerst super enthousiast en nodigde ook een ander gezinshuis uit bij de gesprekken en hun gingen het ondernemingsplan afkraken waardoor de moed in de schoenen zakte. Dat gezinshuis belde later op of Cathleen ruimte had voor 3 kinderen. terwijl ze eerst tegen werkten? Nu nog geen kinderen in huis. Juridisch conflict is nog bezig, maar ze wilt al wel beginnen met verbouwen. 22: Martijn Otjes: Zaamslag In oktober gestart, was hiervoor 4 jaar pleegouder. Is onderdeel van zorgmuiters. Erg actief op Facebook. Je eigen visie is erg belangrijk. De zakelijke kant kan een drempel zijn, maar is zakelijk ondernemer geweest. Waar hij tegenaan loopt: het is nog niet bekend (genoeg) bij specialisten zoals apothekers en artsen. Info voor starters: De regels moeten duidelijk zijn. 23: José Ozdemir Pauwels : Lochem

1-2-18 gestart. Bekend geraakt via google (gh.com) naar een infoavond geweest in Barneveld. later contact via Lesia met Accon die een berekening heeft gemaakt ivm kopen woning. Gesproken met mensen die een gezinshuis hebben. Grootste drempel was de tijd. 24: José Janssen : Megen Had al een pleegkind en is werkzaam in het onderwijs. Gezinshuis via Gh.com Info: weet waar je welke hulp kunt vragen. maar ook info over gedrag van kinderen. Zorg voor een goede accountant. En wat houdt voogdij in? Daar in balanceren met de biologische ouders, jezelf en de voogd. 25: Carine Heuvel : Driel Van haar moeder over gezinshuizen gehoord, die erover in de krant had gelezen. Zelf willen weten: kosten/opbrengsten. benodigde kwalificaties en de doelgroep. Alle overheadkosten zijn belangrijk om te weten. drempel: administratieve regelingen mbt gemeenten, juiste pand vinden. 26: Sven van ‘t Woud: Gulpen 3 jaar geleden begonnen via GH.com zelf geen kinderen, hij en partner al 15 jaar samen voor ze begonnen. tip: zorg voor eigen geld ( is geen must maar wel handig) Het is geen roze wolk! Stevig in je schoenen staan. Geen grenzen hebben is niet winnen. Opleiding en SKJ registratie kan drempel zijn voor andere gezinshuizen. Je moet zakelijk onderbouwd zijn. Nog een tip: Zorg ook voor tijd voor jezelf!! 27: Angelo Heijmenes:Wierden 2016 gestart, Zij hadden de wens om jeugdzorg te doen in hun eigen huis. Dit vinden zij natuurlijker. Doordat zij de focus daar op gelegd hadden, is het op hun pad gekomen. Accountant en aannemer in de familie, dus veel hulp gekregen uit die hoek. Er komt veel kijken bij het starten, Voor hen was het vooral belangrijk dat de visie overeenkomt en dat er inspirerende mensen aan zijn verbonden. 28: Christiaan en Annita Appelo. Assen 5 jaar geleden begonnen, via schoondochter bekend geraakt want die werkte in een gezinshuis. Nu met z’n 3en gestart. Belangrijkst: Deskundigheid , eigen kinderen stabiel, wees transparant en open. Haar advies is om niet te starten als je eigen kinderen nog jong zijn en ook geen jonge kinderen in huis nemen. Liefst kinderen die al op hun eigen benen kunnen staan en dingen zelf kunnen aangeven. Houd een open leerhouding en durf een hulpvraag te stellen (ook bij andere gezinshuizen). Drempel: voortgang kan traag zijn, ook

45


het contact met en voogd kan moeizaam verlopen/traag. Gelukkig zijn bij hen de lijntjes kort bij de zorgaanbieder. Administratie kan veel zijn, daarvoor hebben ze iemand in dienst. Zodat zij de focus kunnen behouden op de jongeren. Door de vele administratie kun je jezelf wel een instelling voelen. Oppas is bijna niet te regelen als je zelf op pad wilt. Heb je altijd een professional nodig, die de taken kan over nemen. 29: Brigitte Veenstra: Drachten 13 april verhuizen naar nieuwe woning. En 1 mei starten. De wens was er altijd al om een pleeggezin te worden, maar dit hebben ze niet gedaan omdat hun eigen kinderen nog te klein waren. (zijn nu tieners) Er komen vaak vrienden van hun kinderen over de vloer, ze noemt zichzelf een aanloophuis. 30: Saskia Vos: Riethoven Wij zijn in maart 2018 begonnen met het idee van het starten van een gezinshuis en zijn ons toen gaan verdiepen in HOE we dat dan wilden. We zijn naar een open dag van een zorgaanbieder geweest om te kijken hoe het werkt als gezinshuis in loondienst. Daarnaast hebben we veel gezocht op internet maar zoals je zelf al schrijft hebben we weinig info gevonden behalve wat artikelen van gezinshuizen en vooral veel over Gezinshuis.com. Ik zag ook wel de website van 7Doors maar wist niet precies wat ik daarvan kon verwachten en vond het toen vooral erg spannend en omdat we zoveel over gezinshuis.com hebben gelezen zijn we daar op gesprek gegaan. We zijn niet naar een open avond gegaan met direct in gesprek met Salvo nadat we onze gegevens hadden doorgestuurd. Op februari 2019 zijn we officieel gestart, we hebben toen het hele traject doorlopen met gezinshuis.com en de zorgaanbieder, hebben we ons huis verkocht en het nieuwe huis verkocht en waren toen zo goed als startklaar. Ik weet nog dat ik in het begin heel erg aan het zoeken was naar wat me allemaal te wachten stond, wat ik kon verwachten en wat er van me verwacht werd. Hierover is niet veel te vinden. Ook hier heb ik vooral internet afgestruind naar verhalen van andere gezinshuizen. Ook hebben we steeds meer gezinshuizen benaderd via Gezinshuis.com, mijn werk en via congressen waar ik naartoe ben gegaan. Toen Lesia bij ons betrokken raakte vonden wij dat echt een verademing omdat we duidelijke informatie kregen over de te nemen stappen per moment, dat de hele financiering voor ons geregeld werd. Voor ons was het heel spannend om alles op te geven en een huis te gaan kopen wat ver boven ons budget was. Het is dan erg helpend dat

46

je iemand naast je hebt die weet wat ze aan het doen is en je daar doorheen loodst. Wat ik vooral wilde weten voor we begonnen was - een duidelijke uitleg welke vormen van gezinshuizen er zijn en wat voor en nadelen zijn. - uitleg over financiering, hierover heb ik alleen bij 7doors iets aan info kunnen vinden - hoe andere gezinshuizen hun werk/leven ervaren. Wat zijn valkuilen etc. -er is al helemaal weinig te vinden volgens mij over zelfstandig startende gezinshuizen en voorwaarden waar je aan moet voldoen en hoe dat werkt met indicaties en gemeenten. De grootste drempel die wij zijn tegengekomen is met name het hele proces dat we moesten lopen met de zorgaanbieder. De zorgaanbieder startte voor het eerst met gezinshuizen in franchise en waren daarin erg voorzichtig. Daarnaast heeft de organisatie erg lang op zich laten wachten tot er akkoord was over de dagprijs en het tekenen van de contracten. Dit speelde allemaal op het moment dat we moesten tekenen voor ons huis en heeft bij ons voor de nodige stress gezorgd. 31: Harold van der Emden: Ellekom Mensen moeten een goede voorstelling hebben wat een gezinshuis is, Draaglast vs. Draagvlak. Het is een levensstijl, je doet goed werk en het is bevredigend, Je eigen ontwikkeling is hierbij ook zeer belangrijk. Zit jij niet goed in je vel? Kun je je werk niet goed doen. Je moet goed kijken welk soort kind je in huis haalt. Je moet een ondernemersgeest hebben. Op de hoogte blijven van ontwikkelingen. Stevig in je schoenen staan, wees creatief, denk out of the box. De grootste drempel? dat ben je zelf. Je kunt jezelf maken of breken in dit vak. 32: Anja van der Vegte: Voorthuizen al 18 jaar pleegouder en sinds 2 jaar gezinshuis. Omdat er een kindje zat vanaf zijn geboorte bij hun en niet meer terug kon naar zijn ouders, hebben ze de optie overwogen. Ze hadden 5 pleegkinderen in huis maar geen tijd/voldoende inkomsten om dit te kunnen doen. En bij een gezinshuis krijg je toch meer vergoeding per kind en kun je je baan opzeggen en dit fulltime doen. Belangrijk: Ervaar het in de praktijk. Er kan makkelijk met 1 zorgaanbieder gewerkt worden in 1 huis met meer kinderen. 33: Jochen Bartels: Ugchelen


in 2012 gestart in loondienst als gezinsgroep en in 2017 als zelfstandig gezinshuis. Hij was in eerste instantie groepsleider en zijn vrouw kapster,. maar na 20 jr. begon ze last te krijgen van fysieke klachten. toevallig gingen er gezinsgroepouders stoppen op het terrein van de hoenderloo groep en zo zijn zij ingestapt. na 5 jaar zijn ze gaan kijken zelfstandiger te gaan via gh.com om aan het werk te gaan met jongeren van de hoenderloo groep. Financiële plaatje, hoe het allemaal loopt en het stukje overnemen. voor startende gezinshuisouders die ook nieuw zijn met de doelgroep vindt hij het belangrijkst dat ze goed matchen met de jongeren. Duidelijke afspraken met zorgaanbieders op papier te zetten, ook met assurantieaccountantskantoren. Drempel: het lang bezig zijn met randzaken, druk met accountants etc. die tijd kan hij beter besteden aan de jongeren. 34: Mark de Vries/ Mascha: Apeldoorn Jan 2017 gestart, Mascha was vertrouwenspersoon in de Jeugdzorg en zo bekend geraakt met gezinshuizen. Voor startende gezinshuisouders 1 tip: ga langs bij gezinshuizen! drempel kan zijn regeldruk het organisatorische omtrent gezinshuizen. raamovereenkomst met gemeente was snel geregeld. Alleen is het jammer dat je steeds meer kinderen in huis moet nemen om financieel het oké te hebben. 35: Claudia Hiffens: Duiven Midden in het opstartproces, 9 jaar een pleegkind in huis. Pleegzorgwerker vond hun wel gezinshuistypes. geen idee wat een gezinshuis was, dus zich er in gaan verdiepen. Wat ze wou weten:Wat moet je kunnen? wat mag wel/niet, financiën, met welke organisaties krijg je te maken en waar staan zij voor? wie moet je hebben binnen een gemeente? hoe gaat het er aan toe in gezinshuizen? Belangrijk: info van verschillende gezinshuisouders. waar liepen zij tegen aan? waarom hebben zij de keus gemaakt om te starten? en waarom doen ze dit nog steeds? Info van verschillende aanbieders/organisaties die ervaring hebben met de zakelijke kant. Drempel: financiering van huisvesting. 36: Inge Butterma: Rheden 12 jr geleden gestart, ze werkte op een groep en wilde graag kinderen helpen in een gezinssetting. Dat heeft veel

voordelen tov de groep. Via internet kwam ze er achter, 1 van de eersten toen. via zonnehuizen. Je moet veel weten over trauma’s maar ook hoe dat werkt in combi met je eigen kinderen. Drempel: complexe problematiek met agressie waar je eigen gezin dan ook bij is. 37: Kim Brandts: Maastricht Gaat nog starten (ong 15 april). Ze had al pleegkinderen waarvan 1 met gezinshuis indicatie. Ze wou eerst haar eigen kinderen groot brengen is pleegouder geworden via een vriendin, en jeugdzorg vond haar een gezinshuis typ. maar toen wou ze zelf nog niet, tot ze een x een gezinshuis tegenkwam tijdens boodschappen doen. mee in contact gekomen en dus zelf willen starten. Via Linkedin kreeg ze een koppelverzoek van Lesia en zo is het balletje verder gaan rollen. Welke hulp kun je waar krijgen vind zij belangrijk > zorg voor een gezinshuisABC/wikipedia 38: Paula Kras: Niekerk In 2015 gestart met zelf onderzoeken wat het concept inhield. Waar je aan moest denken en wat er allemaal nodig is. Zo kwam ze bij gh.com uit. Ze hebben het inzichtelijk gemaakt voor haar. Ze vind het belangrijk om te weten wat er allemaal bij komt kijken. Het is niet alleen een gezinshuis maar je moet ook denken aan verzekeringen en woonruimte en welke kinderen je wel/niet in huis wilt. Daarna moet je je gaan bedenken of je onderaannemer of franchise wilt worden of zelf een contract aangaat met de gemeente. Je moet ook denken aan brandveiligheid/risicoanalyse . Drempel: gemeenten kunnen veel en snel veranderen. je moet steeds meer doen naast het opvoeden en begeleiden van kinderen. 39: Mieke Voorwinden: Nieuw-Lekkerland 8 jaar pleegzorg gedaan, sinds oktober 2018 gezinshuis. 30 april sleutel nieuwe woning. Ze wilden al 4 jaar geleden uitbreiden maar lukte niet met de financiering. Maar wel geïnteresseerd gebleven in gezinshuiszorg, dus een keer naar een driestroom voorlichting geweest bij een gezinshuisouder thuis. Drempel: diploma, ze had nog geen jeugdzorg diploma, nu met de afronding hiervan bezig. toch wel lastig geweest 870 uur stage naast je gezinshuis. en de studie. Meegeven: ga er voor! haal de

47


benodigde diploma’s! Je komt er wel als je het echt wilt! En doe het in stapjes, Zij is klein begonnen en gaat later pas naar een nieuwe woning om meer jeugdigen op te vangen. 40: Maxim van der Vliet: Driebruggen 1 maart 2018 gestart. Jarenlang pleeggezin geweest en veel ervaring door hun werk ( speciaal onderwijs ) daardoor kennen ze veel gezinshuizen en heeft het hen enthousiast gemaakt. Wat hen in het begin tegenhield was het gebrek aan informatie over hoe je als gezinshuis kan leven van je dagvergoeding en daarbij je baan kan opzeggen en volledig voor het gezinshuis te gaan. Groter wonen , bank en inkomsten-uitgaven zijn best lastig, heb je hulp bij nodig. Via een voorlichting van gh.com en het inhuren van visser en visser zijn ze begonnen. Eerste instantie was googlen en zelf uitzoeken, zeer onzeker. Een bezoek aan gezinshuizen heeft ze erg geholpen. 41: Hans Leuhof: Arnhem Jan 2017 gestart, waren al pleeggezin en via een ander pleeggezin over gezinshuizen gehoord. ze waren vooral benieuwd naar de financiën, wat de eisen zijn, of ze het zouden kunnen en of het leuk zou zijn. Drempel: financiën omdat ze nog een pand moesten kopen, maar ging best soepel. 42: Saskia Verzijl: De Glind Heeft als griffier gewerkt en is gezinsvoogd geweest. Heeft pleegkind in huis gehad met erge problematiek om te kijken of een gezinshuis iets voor haar was. 7 jaar in loondienst geweest bij jeugdformaat Den Haag is sinds 2016 zelfstandig in de Glind. heeft geen hbo diploma, wel SKJ geregistreerd. dochter werkt als pedagogisch medewerker bij het gezinshuis. 1 weekend per maand wel de kinderen laten logeren bij Be Active. 550 per kind. 43 William Hout: Houten opstart. net een pand gekocht, medio mei gaan ze starten. Zijn al 16 jaar pleegouders. belangrijke info: Zelf gesprekken gehad met wethouders en gemeenten (die waren enthousiast!). Pand was wel moeilijk te vinden. Financiële plaatje is een drempel. In december kwamen ze in contact met Lesia. ideeën 4

48

44: Anja Verstraete 1. we zijn nog in de opstartfase. zodra we verhuisd zijn gaan we open.. 2. ik ben al heel lang bekend met gezinshuizen.. we zijn pleeggezin en een jaar of 7 geleden zijn we al naar een info avond geweest van gezinshuis.com. maar toen paste het nog niet bij ons.. (te druk gezin en bedrijf). we wisten we dat we dit graag in de toekomst wilden. 3. eigenlijk heel veel. hoe zijn de financien gereleld/ wet en regelgeving/ hoe werkt het met gemeente en zorgaanbieders/ hoe doen andere gezinshuizen het/ eingelijk alles wat erbij komt kijken. 4. ruimte van ons eigen huis en financien. in ons huis hebben we geen plek. we hebben nu een grote hypotheek nodig om eea te kunnen financieren.


Bijlage 2 Planning Herkansing Schooljaar 19/20

02-09: bijeenkomst op school over werk dat nog gedaan moet worden. 19-09: meeting met Jaimie over welke aanpassingen er gedaan moeten worden. 28-09: plan van aanpak maken en planning. Aanpassen probleem- en doelstelling Nieuwe planning adhv besproken zaken. 01-10: Trendonderzoek en concurrentie onderzoek Nieuwe trends zoeken m.b.t. platformen en FAQ Wat gebruikt de concurrent voor platformen en wat kan OFG hiervan leren? Nieuwe conclusie adhv het onderzoek. 06-10: inleveren plan van aanpak en onderzoek. 08-10: Beroepsproduct Strategie aanpassen adhv de nieuw gekozen oplossing Zelfde geldt voor: propositie/kernboodschap. 08-10: Beroepsproduct Ontwerp concept platform 09-10: Beroepsproduct Concept FAQ in het platform 14/15/16 -11: Pretest voorleggen. 21-10: Planning en opbrengst 22-10: Nieuwe reflectie. Tussentijd ruimte voor aanpassingen. 10-11: Concept inleveren. 17-11: officiĂŤle deadline inleveren scriptie. 22-11: resultaat terug over de scriptie. 25-11: adviesgesprek.

49


Bijlage 3 Pretest uitslagen

50


51


Platform Optima Forma Groep

Iris Broersma 0880853 - 2019 -

Profile for IrisBroersma

Afstudeerproject Concept  

Afstudeerproject Concept