Page 1

t l k e e j n o r a P ep

n r Bø

ening, m n e e v a h til at Du har ret blive hørt! t a l i t t e r r og du ha


MIPI har spurg hvad de s ynes e MIPI – hvem er vi? MIPI – videnscenter om børn og unge, arbejder med at samle viden ind om børn og unge i Grønland, så vi kan hjælpe børn og unge med at blive hørt af de voksne. Se vores hjemmeside www.mipi.gl, den er lavet til voksne der har brug for at vide noget om børn og unge i Grønland. Men hvis du skal skrive en opgave, kan du måske også finde oplysninger du kan bruge.


gt børn o g unge i G rønland n børneta lsmand s kal lave Børnetalsmandens arbejdsområder ifølge børnene MIPI har spurgt børn og unge i Grønland om hvad I synes en Børnetalsmand skal lave. Vi har fået rigtig mange gode svar. På de næste sider kan du læse om, hvad I har svaret.


En børnetalsmand er en institution hvor der er ansat en eller flere voksne, der kun har til opgave at hjælpe børn og unge, ved at holde øje med at jeres rettigheder bliver overholdt.


Det er tarveligt, hvis voksne skal stå for børns beslutninger som om vi bare er guldfisk der skylles ud i et WC når den dør

Det er mest dem fra små byer der har det værst


Alle børn skal have bedre m ulighed f or sjove og sunde fritids­aktivitet er, ogsü i de mindre b yer og by gder. For ekse mpel en k lub, eller en s jov legep lads, mulighed for spor t


ikke kun t Det kan Sisimiu g o k u u l være N ømmeha v s r a h som


Der er alt for mange forældre der ikke kan tage sig af deres børn, fordi de drikker

synes er vigtigt at e g n u g o det Børn t tøj g og varm a d  r e v h ad nok

rn får m • Alle bø r koldt. at når det e dom uden n r a b g y r rfor har en t er, og de n k r ø ik r b d e l ll e • A semp t. ne for ek e r ld ordentlig æ r n r o ø f b s e r passe de rn og ikke kan tte til bø ly t a il t re e før de ba ver bedr li , s b e e n n y s s k • Vo e. g unge rn og ung ad børn o ø v b h e m o g r r ø sp handle ting der r e t t lu s be


er mulighed e m m a s gave de rn skal h r bor i by ø e b d e n ll r ø A  b • gså dt liv – o handling! e for at go b ls e k s r gen fo forhold i derne – in e r d e b il tligang t og orden l have ad r a k le s a n k r lo ø • B unde else m gode, s . Uddann e r e r læ skolen, so tige id! r - og dyg od fremt g n e ig ge møble s re for at sik igheer vigtigt eres rett d r e d n e ek om rn og ung plysning o e r e m • Alle bø r o er brug f der, der . tigheder børns ret Try to listen to the children!! I stedet for at bare ignorere dem, bare fordi man er i puberteten.


I vores verden har børn og unge meget lidt at skulle have sagt, og det er jo dem der bedst ved hvad de har brug for i hverdagen og i skolen

MIPI er meget gl ad for de mange svar vi har fået og vi mener at bø , rn og unge skal spørges meget mere om hvad I sy nes om ting der handler om jer. Vi ved godt, at det nogle gang e er svært at få de voksne til at lytte til børn og unges mening, så derfor har vi lavet denne unde rs øgelse for at hjælpe jer med at blive hørt.


Vi siger mange tak for jeres svar :) Husk at du har ret til at have en mening, og du har ret til at blive hørt! TÌnk over hvad du synes og sig hvad du mener!


u n d IPI a k her akte M t kon

Jeg synes at Børneråd skal lave utrolig mange undersøgelser blandt andet om børn og unge

arfik

saq sima

li git I outh Pillu nge u nd Y l l a u u t n t g e rn o uusu hildr at In r om bø re on C q q Mee scente n Cent n io Vide mentat 90 u s 12 Doc 9 40 Bok Nuuk 34 6 .gl 0 9 0 9 39 +2 nanoq fon: Tele il: mipi@ a E-m i.gl mip . w ww

pixie rapport om børneombudsmanden  

Børneversionen af en rapport der er lavet på baggrund af en rundspørge blandt børn og unge.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you