Page 1

BOOK OF INSPIRATIONS

K ATA LO G P ŁY T E K C E R A M I CZ N YC H C E R A M I C T I L E S C ATA LO G U E 201 9


Jeden z najstarszych i  najpopularniejszych produ-

ceramiczne kafelki, wcięte i wypukłe zarazem. Kolo-

centów ceramiki w Polsce rozpoczął swoją historię

rowe gorseciki z Opoczna zdobiły schody, posadzki

w 1883 r. w Opocznie jako Firma Dziewulski i Bracia

i klatki schodowe kamienic w całej Polsce. O ich nie-

Lange. Od tego czasu marka przebyła długą drogę –

przemijającym pięknie świadczy fakt, że do dziś są

od zdobienia swoimi płytkami przedwojennych ka-

poszukiwane przez koneserów polskiej ceramiki i ar-

mienic aż po wykańczanie nimi nowoczesnych drapa-

chitektury.

czy chmur. I choć moda i trendy przemijają, Opoczno nieustannie pomaga Polakom odnaleźć odpowiedź na

Dziś, Opoczno nie tylko dostarcza swoim klientom

wiecznie aktualne pytanie: jak pięknie mieszkać?

produkty najwyższej jakości, ale i pomaga budować wizję wymarzonej przestrzeni całego domu i  jego

Płytka ceramiczna jest dziś nieodłącznym materiałem

otoczenia, tworząc kolekcje pełne wzorów, faktur

wykończeniowym niemal każdej inwestycji – trudno

i powierzchni inspirowanych pięknem natury i  róż-

wyobrazić sobie bez niej współczesne wnętrze. Swoją

norodnością świata. Płytki Opoczno znajdziemy nie

popularność zawdzięcza przede wszystkim niezwy-

tylko w polskich domach, ale i w przestrzeni publicz-

kłemu połączeniu funkcjonalności z estetyką. Nie bez

nej np. w jednym z najwyższych wieżowców w Polsce

powodu płytka stała się więc przedstawicielem nurtu

Q22 ale również na rynkach międzynarodowych – np.

sztuki użytkowej.

w Abu Zabi (Gate Towers). Sukces marki Opoczno to efekt współpracy z architektami i projektantami oraz

Opoczno, jako prekursor krajowych kreatorów cera-

nieustającej pasji do poszukiwania pomysłów zgod-

micznych, tworzył produkty, które na dobre zapisały

nych z najnowszymi trendami wzorniczymi, oczeki-

się na kartach polskiego designu. Za takie, zdecydowa-

waniami klientów i ich marzeniami o pięknych wnę-

nie można uznać znane w 20-leciu międzywojennym

trzach.

„warszawskie gorseciki”, czyli niezwykle modne, małe


In 1883, in the town of Opoczno, the story of one of the

tricate, coquettish indentations and embossing. The

oldest and most popular ceramic ware brands in Poland

colourful Warsaw Corsets decorated steps, floors and

began, under the name Firma Dziewulski i Bracia Lange

entire staircases in townhouses and tenements all over

(The Dziewulski & Lange Brothers). The brand has

Poland. Even today, they are held in high esteem by

come far since those days with, along the way, its ceram-

connoisseurs of Polish ceramic ware and architecture

ic tiles used for decorating pre-War townhouses, and

— a testament to their enduring beauty.

the skyscrapers of today. Fashions and trends may come and go, but Opoczno has never ceased guiding people

Today, Opoczno provides products of superior quali-

in Poland in their search for answers to the ever-valid

ty, while enhancing the design of home interiors and

question: “How to live beautifully?”

other environments with ceramic ware collections rich in designs, textures and finishes inspired by nat-

Today, ceramic tiles are essential decorative cladding

ural beauty and the diversity of our planet. Opoczno

materials in almost any building project. It is hard to

ceramic tiles can be found in homes and public spaces

imagine any interior design without them. Their pop-

in Poland and abroad, including Q22, one of Poland’s

ularity stems firstly from their unique, characteristic

tallest skyscrapers, and The Gate Towers in Abu Dhabi.

combination of performance and aesthetic value. This

The success of the Opoczno brand is a result of col-

makes ceramic tiles their place in the applied arts.

laboration with architects and designers, married to

Opoczno, the forerunner of domestic ceramic design-

an abiding passion for finding ideas and inspirations

ers, has long made products warranting a place in the

which follow the latest design trends, meet customer

Polish design hall of fame. A particularly fine example

expectations, and give life to the customers’ dreams of

are the gems of interwar design which go by the name

beautiful interiro spaces.

of “the Warsaw corsets” - small ceramic tiles with in-


KOLEKCJE PŁYTEK TILE COLLECTIONS

GRAND CONCEPT

STONE

WOOD

PRIME

15

GIGANT 129

CLASSIC OAK

279

NATURAL

27

DAINO

135

NORDIC OAK

289

RUSTIC 39

YAKARA

141

SELECTED OAK

297

NEWSTONE

51

WILLOW SKY

147

NATURAL ASH

305

CALACATTA MARBLE

65

CARRARA PULPIS

151

SOFTWOOD 311

LAKE STONE

71

HONEY STONE

155

LEGNO RUSTICO

ROYAL BLACK

77

SAHARA DESERT

159

FLOORWOOD 323

GRAVA

83

GRAND MARFIL

163

NATURALE 331

QUENOS

99

CLASSIC TRAVERTINE

167

OPTIMUM

113

GRANITA 171 DELICATE STONE

175

LIGHT MARQUINA

179

SOFT MARBLE

183

CARRARA

187

DONAR 193 NERTHUS 197 LAZZARO

205

LAZIO

209

MOONDUST 213 SAHARA

219

SLATE

225

KALLISTO 229 KAROO

237

SALONIKA

243

MARBLE CHARM

247

PIETRA ARENARIA

251

NOIR 255 HIMALAYA 259 AMARO 263 HYPERION 267 MILTON 271

317


KOLEKCJE PŁYTEK TILE COLLECTIONS

CONCRETE

COLOURS

CLINKER

DRY RIVER

339

UNIVERSAL GLASS DECORATIONS 445

LOFT 577

CONCRETE STRIPES

345

WINTER VINE FLORAL

457

SOLAR 587

GREY DESERT

349

WINTER VINE WHITE

463

SIMPLE 597

SANDY ISLAND

353

FRENCH BRAID

467

ARLEQUINI 357

PILLOW GAME

473

ITALIAN STUCCO

361

MOON LINE

477

FLOWER CEMENTO WHITE

365

MAGNIFIQUE MOSAIC

481

FLOWER CEMENTO GREY

369

MAGNIFIQUE STRIPES

485

EQUINOX 373

ELEGANT CLASSIC

489

BETON 379

GLAMOUR 493

DAMASCO 383

BASIC PALETTE

FARGO 387

ORIGAMI DUNE

ARANTA 393

SINDI 509

COLORADO NIGHTS

ELISSA 513

397

GIGANT 2.0

607

WOOD 2.0

611

SLATE 2.0

617

497

STONE 2.0

623

503

ATAKAMA 2.0

629

BETON 2.0

635

DREAMING 405

FLUORESCENT FLOWER

FUNDA 409

AVANGARDE 523

PIETRA 413

NATURAL ZEN

527

ARES 419

ORIENT AROMA

531

HARMONY 425

BLACK GLAMOUR

535

REBUS 429

MONOBLOCK 539

UNIVERSAL FLOORS

INWENCJA 557

433

SALSA & METRO STYLE

SOLID 2.0

517

561

BACHATA 565 CORN 569


KOLEKCJE WG FORMATÓW SIZE TILES 20 × 180

45 × 90

15 × 90

PRIME

21

GIGANT 129

CLASSIC OAK

279

NATURAL

33

DAINO

NORDIC OAK

289

RUSTIC

45

YAKARA 141

SELECTED OAK

297

NATURAL ASH

305

120 × 120

135

30 × 90

SOFTWOOD

311

LEGNO RUSTICO

317

NEWSTONE

51

WILLOW SKY

147

GRAVA

83

CARRARA PULPIS

151

QUENOS

99

HONEY STONE

155

SAHARA DESERT

159

NEWSTONE

51

GRAND MARFIL

163

CALACATTA MARBLE

65

CONCRETE STRIPES

345

LAKE STONE

71

GREY DESERT

349

ROYAL BLACK

77

SANDY ISLAND

353

GRAVA

83

ARLEQUINI

357

QUENOS

99

ITALIAN STUCCO

361

OPTIMUM 113

FLOWER CEMENTO WHITE

365

FLOWER CEMENTO GREY

369

FRENCH BRAID

467

PILLOW GAME

473

MOON LINE

477

MAGNIFIQUE MOSAIC

481

MAGNIFIQUE STRIPES

485

OPTIMUM 113

60 × 120 NEWSTONE

51

CALACATTA MARBLE

65

LAKE STONE

71

ROYAL BLACK

77

GRAVA

83

QUENOS

99

OPTIMUM 113

20 × 120 PRIME

15

NATURAL

27

RUSTIC

39

22 × 90

80 × 80

24 × 74 CLASSIC TRAVERTINE

167

GRANITA

171

DELICATE STONE

175

LIGHT MARQUINA

179

SOFT MARBLE

183

FLOWER CEMENTO WHITE

365

FLOWER CEMENTO GREY

369 489

CLASSIC OAK

279

ELEGANT CLASSIC

NORDIC OAK

289

GLAMOUR 493

SELECTED OAK

297

NATURAL ASH

305

SOFTWOOD 311


KOLEKCJE WG FORMATÓW SIZE TILES 60 × 60

30 × 60

30 × 30

NEWSTONE

51

NEWSTONE

51

KALLISTO 229

CALACATTA MARBLE

65

GRAVA

83

HYPERION

LAKE STONE

71

QUENOS

99

MILTON 271

ROYAL BLACK

77

OPTIMUM 113

DAMASCO

GRAVA

83

GIGANT 129

FARGO 387

QUENOS

99

CARRARA

LOFT

577 587

187

267

383

OPTIMUM 113

DONAR 193

SOLAR

GIGANT 129

NERTHUS 197

SIMPLE 597

CARRARA

187

MOONDUST 213

DONAR 193

SAHARA 219

NERTHUS

197

SLATE 225

LAZZARO

205

KALLISTO 229

LAZIO

209

KAROO 237

MOONDUST

213

SALONIKA

243

SAHARA

219

MARBLE CHARM

247

SLATE

225

PIETRA ARENARIA

251

KALLISTO

229

NOIR 255

SALSA & METRO STYLE

561

MARBLE CHARM

247

HIMALAYA 259

BACHATA

565

FLOORWOOD 323

FLOORWOOD

CORN 569

DRY RIVER

339

NATURALE 331

EQUINOX

373

DRY RIVER

BETON

379

EQUINOX 373

DAMASCO

383

BETON 379

323

25 × 40 AMARO 263

10 × 30

339

20 × 20

FARGO 387

FARGO

387

MONOBLOCK 539

UNIVERSAL FLOORS

ARANTA 393

INWENCJA 557

433

GIGANT 2.0 607

DREAMING

405

WOOD 2.0

611

FUNDA

409

SLATE 2.0

617

PIETRA 413

STONE 2.0

623

ARES

419

ATAKAMA 2.0

629

HARMONY

425

BETON 2.0

635

REBUS 429 BASIC PALETTE

497

ORIGAMI DUNE

503

SINDI

509

ELISSA 513 FLUORESCENT FLOWER

517

AVANGARDE 523 NATURAL ZEN

527

ORIENT AROMA

531

BLACK GLAMOUR

535


PRIME

15

NATURAL

27

RUSTIC 39 NEWSTONE

51

CALACATTA MARBLE

65

LAKE STONE

71

ROYAL BLACK

77

GRAVA

83

QUENOS

99

OPTIMUM

113


Kamień, beton, kolory ziemi i drewno zdominowały większość realizacji najbardziej uznanych projektantów. Te naturalne materiały stały się symbolem nowoczesności, podążania za najnowszymi trendami i świadomości tego, co aktualnie najmodniejsze we wnętrzach. Płytki odwzorowujące motywy natury i świata są pięknym i trwałym materiałem, który stwarza możliwości efektownej aranżacji różnych powierzchni – nie tylko podłóg, ale ścian w sypialni, kuchni, powierzchni wokół kominka, a nawet frontów wyspy kuchennej. W ramach Grand Concept powstały cztery grupy kolekcji, które w perfekcyjny sposób odwzorowują piękno ciepłego drewna (Grand Wood), szlachetnego kamienia (Grand Stone), surowego betonu (Grand Concrete) i spokojnych kolorów ziemi (Grand Colours). Płytki w każdej kolekcji występują w różnych formatach, a ich łączenie pozwala na uzyskanie dekoracyjnych efektów. Stone, concrete, earth tones and wood have dominated the majority of projects from the top designers. These natural materials have become symbols of modernity, used by those in step with the latest trends and knowing what is’ in when it comes to interiordesign. Tiles reminiscent of natural patterns are both a beautiful and durable material, making it possible to create visually-stunning designs in any type of space – and not just on floors, but also the walls of kitchens and bedrooms, fireplaces and even kitchen island fronts. Grand Concept includes four tile collection groups which perfectly emulate the beauty of warm wood tones (Grand Wood), natural stone (Grand Stone), raw concrete (Grand Concrete) and subdued earth colours (Grand Colours). Each collection includes tiles in various sizes, which you can combine to achieve various decorative effects.


14

GRAND WOOD | Prime 20 × 120


GRAND WOOD

Prime 20 × 120

PRIME grey

15

NEW


16

GRAND WOOD | Prime 20 × 120

PRIME grey


GRAND WOOD

Prime 17

NEW

PRIME brown


18

GRAND WOOD | Prime 20 × 120

PRIME light grey

size in cm

19,8 × 119,8 × 0,8

size in cm

4

0,948

24,20

24,578

28,44

matt tiles

-

structured tiles

rectified tiles

-

tonal tiles


Prime 19

GRAND WOOD

NEW

PRIME 5 R10B

4

PRIME WHITE 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-025-1 5 R10B

5

PRIME LIGHT GREY 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-024-1 5 R10B

4

PRIME GREY 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-023-1 5 R10B

4

PRIME DARK BEIGE 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-022-1 5 R10B

4

PRIME BROWN 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-021-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


20

GRAND WOOD | Prime 20 × 180


GRAND WOOD

Prime 20 × 180

PRIME brown

21

NEW


22

GRAND WOOD | Prime 20 × 180

PRIME white


GRAND WOOD

Prime 23

NEW

PRIME grey


24

GRAND WOOD | Prime 20 × 180

PRIME white

size in cm

19,8 × 179,8 × 0,8

size in cm

4

0,948

24,20

24,578

28,44

matt tiles

-

structured tiles

rectified tiles

-

tonal tiles


Prime 25

GRAND WOOD

NEW

PRIME 5 R10B

4

PRIME WHITE 19,8 × 179,8 | OP498-007-1 5 R10B

5

PRIME LIGHT GREY 19,8 × 179,8 | OP498-014-1 5 R10B

4

PRIME GREY 19,8 × 179,8 | OP498-008-1 5 R10B

4

PRIME DARK BEIGE 19,8 × 179,8 | OP498-012-1 5 R10B

4

PRIME BROWN 19,8 × 179,8 | OP498-015-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


26

GRAND WOOD | Natural 20 × 120


GRAND WOOD

Natural 20 × 120

NATURAL cold brown

27

NEW


28

GRAND WOOD | Natural 20 × 120

NATURAL cold brown


GRAND WOOD

N a tura l 29

NEW

NATURAL beige


30

GRAND WOOD | Natural 20 × 120

NATURAL warm grey

size in cm

19,8 × 119,8 × 0,8

size in cm

4

0,948

24,20

24,578

28,44

matt tiles

-

structured tiles

rectified tiles

-

tonal tiles


N a tura l 31

GRAND WOOD

NEW

NATURAL 5 R10B

4

NATURAL CREAM 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-018-1 5 R10B

4

NATURAL SAND 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-019-1 5 R10B

4

NATURAL BEIGE 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-016-1 5 R10B

4

NATURAL WARM GREY 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-020-1 5 R10B

4

COLD BROWN 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-017-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


32

GRAND WOOD | Natural 20 × 180


GRAND WOOD

Natural 20 × 180

NATURAL cold brown

33

NEW


34

GRAND WOOD | Natural 20 × 180

NATURAL cold brown


GRAND WOOD

N a tura l 35

NEW

NATURAL warm grey


36

GRAND WOOD | Natural 20 × 180

NATURAL cold brown

size in cm

19,8 × 179,8 × 0,8

size in cm

4

0,948

24,20

24,578

28,44

matt tiles

-

structured tiles

rectified tiles

-

tonal tiles


N a tura l 37

GRAND WOOD

NEW

NATURAL 5 R10B

4

NATURAL CREAM 19,8 × 179,8 | OP498-006-1 5 R10B

4

NATURAL SAND 19,8 × 179,8 | OP498-005-1 5 R10B

4

NATURAL BEIGE 19,8 × 179,8 | OP498-004-1 5 R10B

4

NATURAL WARM GREY 19,8 × 179,8 | OP498-009-1 5 R10B

4

NATURAL COLD BROWN 19,8 × 179,8 | OP498-010-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


38

GRAND WOOD | Rustic 20 × 120


GRAND WOOD

Rustic 20 × 120

RUSTIC brown

39

NEW


40

GRAND WOOD | Rustic 20 × 120

RUSTIC brown


41

GRAND WOOD

NEW

RUSTIC mocca


42

GRAND WOOD | Rustic 20 × 120

RUSTIC bronze

size in cm

19,8 × 119,8 × 0,8

size in cm

4

0,948

24,20

24,578

28,44

matt tiles

-

structured tiles

rectified tiles

-

tonal tiles


Rustic 43

GRAND WOOD

NEW

RUSTIC 5 R10B

4

RUSTIC BRONZE 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-026-1 5 R10B

4

RUSTIC MOCCA 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-030-1 5 R10B

4

RUSTIC BROWN 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-027-1 5 R10B

4

RUSTIC LIGHT BROWN 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-029-1 5 R10B

4

RUSTIC CHOCOLATE 19,8 × 119,8 0,8 | OP498-028-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


44

GRAND WOOD | Rustic 20 × 180


GRAND WOOD

Rustic 20 × 180

RUSTIC mocca

45

NEW


46

GRAND WOOD | Rustic 20 × 180

RUSTIC mocca


GRAND WOOD

Rustic 47

NEW

RUSTIC light brown


48

GRAND WOOD | Rustic 20 × 180

RUSTIC mocca

size in cm

19,8 × 179,8 × 0,8

size in cm

4

0,948

24,20

24,578

28,44

matt tiles

-

structured tiles

rectified tiles

-

tonal tiles


Rustic 49

GRAND WOOD

NEW

RUSTIC 5 R10B

4

RUSTIC BRONZE 19,8 × 179,8 | OP498-003-1 5 R10B

4

RUSTIC MOCCA 19,8 × 179,8 | OP498-001-1 5 R10B

4

RUSTIC BROWN 19,8 × 179,8 | OP498-011-1 5 R10B

4

RUSTIC LIGHT BROWN 19,8 × 179,8 | OP498-013-1 5 R10B

4

RUSTIC CHOCOLATE 19,8 × 179,8 | OP498-002-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


50

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


GRAND STONE

Newstone 30 × 60 | 60 ×   6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0 | 1 2 0   ×   1 2 0

NEWSTONE light grey

51

NEW


52

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

NEWSTONE light grey


GRAND STONE

N ewston e 53

NEW

NEWSTONE light grey


54

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

NEWSTONE WHITE

5 R10B

5

NEWSTONE WHITE 79,8 × 79,8 | OP663-049-1 5 R10B

5

NEWSTONE WHITE 119,8 × 119,8 | OOP663-001-1

5 R10B

5

NEWSTONE WHITE 59,8 × 59,8 | OP663-058-1 5 5

R10B

R10B

5 5

NEWSTONE WHITE 59,8 × 119,8 | OP663-009-1

NEWSTONE WHITE 29,8 × 59,8 | OP663-079-1 5

5

R10B

R10B

5

5

NEWSTONE WHITE SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD663-067

NEWSTONE WHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD663-065

5

5

5

R10B

R10B

R10B

5

5

5

NEWSTONE WHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD663-075

NEWSTONE WHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD663-090

5

stain resistant tile

NEWSTONE WHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD663-066

5

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


N ewston e 55

GRAND STONE

NEW

NEWSTONE WHITE LAPPATO

5 R10

5

NEWSTONE WHITE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP663-054-1 5 R10

5

NEWSTONE WHITE LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP663-002-1

5 R10

5

NEWSTONE WHITE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP663-062-1 5 R10

5

NEWSTONE WHITE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP663-010-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

5

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


56

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

NEWSTONE LIGHT GREY

5 R10B

5

NEWSTONE LIGHT GREY 79,8 × 79,8 | OP663-051-1 5 R10B

5

NEWSTONE LIGHT GREY 119,8 × 119,8 | OP663-003-1

5 R10B

5

NEWSTONE LIGHT GREY 59,8 × 59,8 | OP663-059-1 55 5

R10B

R10B

5 5

NEWSTONE LIGHT GREY 59,8 × 119,8 | OP663-011-1

NEWSTONE LIGHT GREY 29,8 × 59,8 | OP663-080-1 5

5

R10B

R10B

5

5

NEWSTONE LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD663-071

NEWSTONE LIGHT GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD663-068 5

5

5

R10B

R10B

R10B

5

5

5

NEWSTONE LIGHT GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD663-076

NEWSTONE LIGHT GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD663-091

5

stain resistant tile

NEWSTONE LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD663-072

5

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


N ewston e 57

GRAND STONE

NEW

NEWSTONE LIGHT GREY LAPPATO

5 R10

5

NEWSTONE LIGHT GREY LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP663-055-1 5 R10

5

NEWSTONE LIGHT GREY LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP663-004-1

5 R10

5

NEWSTONE LIGHT GREY LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP663-063-1 5 R10

5

NEWSTONE LIGHT GREY LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP663-012-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

5

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


58

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

NEWSTONE GREY

5 R10B

4

NEWSTONE GREY 79,8 × 79,8 | OP663-052-1 5 R10B

4

NEWSTONE GREY 119,8 × 119,8 | OP663-005-1

5 R10B

4

NEWSTONE GREY 59,8 × 59,8 | OP663-060-1 5 5

R10B

R10B

4 4

NEWSTONE GREY 59,8 × 119,8 | OP663-013-1

NEWSTONE GREY 29,8 × 59,8 | OP663-081-1 5

5

R10B

R10B

4

4

NEWSTONE GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD663-088

NEWSTONE GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD663-069 5

5

5

R10B

R10B

R10B

4

4

4

NEWSTONE GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD663-077

NEWSTONE GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD663-092

5

stain resistant tile

NEWSTONE GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD663-073

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


N ewston e 59

GRAND STONE

NEW

NEWSTONE GREY LAPPATO

5 R10

4

NEWSTONE GREY LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP663-056-1 5 R10

4

NEWSTONE GREY LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP663-006-1

5 R10

4

NEWSTONE GREY LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP663-064-1 5 R10

4

NEWSTONE GREY LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP663-014-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


60

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

NEWSTONE light grey


N ewston e 6 1

GRAND STONE

NEW

NEWSTONE GRAPHITE

5 R10B

4

NEWSTONE GRAPHITE 79,8 × 79,8 | OP663-053-1 5 R10B

4

NEWSTONE GRAPHITE 119,8 × 119,8 | OP663-007-1

5 R10B

4

NEWSTONE GRAPHITE 59,8 × 59,8 | OP663-061-1 5 5

R10B

R10B

4 4

NEWSTONE GRAPHITE 59,8 × 119,8 | OD663-089

NEWSTONE GRAPHITE 29,8 × 59,8 | OP663-082-1 5

5

R10B

R10B

4

4

NEWSTONE GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD663-070

NEWSTONE GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | ND825-043

5

5

5

R10B

R10B

R10B

4

5

4

NEWSTONE GRAPHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD663-078

NEWSTONE GRAPHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD663-093

5

stain resistant tile

NEWSTONE GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD663-074

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


62

GRAND STONE | Newstone 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

NEWSTONE light grey

size in cm

size in cm

119,8 × 119,8 × 0,8

2

2,87

56,00

17,99

63,14

29,8 × 29,8 × 0,8

15

59,8 × 119,8 × 0,8

2

1,43

28,50

17,99

31,46

29,8 × 119,8 × 0,8

4

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,27

24,8

17,99

60,96

29,8 × 59,8 × 0,8

8

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,07

20,80

17,99

42,8

7,2 × 59,8 × 0,8

14

29,8 × 59,8 × 0,8

8

1,25

23,80

17,99

60

1 × 119,8 × 1

10

-

-

-

-

-

-

1 × 59,8 × 1

20

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

coloured body gres

suitable for floor heating


N ewston e 6 3

GRAND STONE

NEW

NEWSTONE GRAPHITE LAPPATO

5 R10

4

NEWSTONE GRAPHITE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP663-057-1 5 R10

4

NEWSTONE GRAPHITE LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP663-008-1

5 R10

4

NEWSTONE GRAPHITE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP663-050-1 5 R10

4

NEWSTONE GRAPHITE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP663-016-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


64

GRAND STONE | Calacatta Marble 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120


GRAND STONE

Calacatta Marble 60  ×   6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0

CALACATTA MARBLE white

65

NEW


66

GRAND STONE | Calacatta Marble 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

CALACATTA MARBLE white


GRAND STONE

Ca la c a tta M a rble 6 7

NEW

CALACATTA MARBLE white


68

GRAND STONE | Calacatta Marble 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

CALACATTA MARBLE white

size in cm

size in cm

59,8 × 119,8 × 0,8

2

1,43

28,50

17,99

31,46

-

-

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,27

22,9

17,99

60,96

-

-

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,07

19,3

17,99

42,8

-

-

polished tiles

polished matt tiles

rectified tiles

tonal tiles

coloured body gres

suitable for floor heating


Ca la ca tta M a rble 6 9

GRAND STONE

NEW

CALACATTA MARBLE

4

4

4

CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 59,8 × 119,8 | OP934-009-1

4

CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 79,8 × 79,8 | OP934-010-1

4

4

CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 59,8 × 119,8 | OP934-006-1 4

4

CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 79,8 × 79,8 | OP934-007-1 4

4

CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED 59,8 × 59,8 | OP934-011-1

4

4

CALACATTA MARBLE WHITE POLISHED MATT 59,8 × 59,8 | OP934-008-1

4

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


70

GRAND STONE | Lake Stone 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120


GRAND STONE

Lake Stone 60  ×   6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0

LAKE STONE

71

NEW


72

GRAND STONE | Lake Stone 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

LAKE STONE


GRAND STONE

La k e S ton e 73

NEW

LAKE STONE


74

GRAND STONE | Lake Stone 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

LAKE STONE

size in cm

size in cm

59,8 × 119,8 × 0,8

2

1,43

28,50

17,99

31,46

-

-

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,27

22,9

17,99

60,96

-

-

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,07

19,3

17,99

42,8

-

-

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

coloured body gres

suitable for floor heating


La k e S ton e 75

GRAND STONE

NEW

LAKE STONE

5 R10

4

LAKE STONE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP535-001-1

5 R10

4

LAKE STONE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP535-002-1

5 R10

4

LAKE STONE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP535-003-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


76

GRAND STONE | Royal Black 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120


GRAND STONE

Royal Black 60   ×   6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0

ROYAL BLACK

77

NEW


78

GRAND STONE | Royal Black 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

ROYAL BLACK


GRAND STONE

R oy a l B la c k 79

NEW

ROYAL BLACK


80

GRAND STONE | Royal Black 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120

ROYAL BLACK

size in cm

size in cm

59,8 × 119,8 × 0,8

2

1,43

28,50

17,99

31,46

-

-

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,27

24,8

17,99

60,96

-

-

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,07

20,80

17,99

42,8

-

-

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

coloured body gres

suitable for floor heating


R oy a l B la c k 8 1

GRAND STONE

NEW

ROYAL BLACK

4

2

ROYAL BLACK POLISHED 59,8 × 119,8 | OP537-001-1

4

2

ROYAL BLACK POLISHED 79,8 × 79,8 | OP537-002-1

4

2

ROYAL BLACK POLISHED 59,8 × 59,8 | OP537-003-1

Zalecane układanie w pomieszczeniach o niewielkim natężeniu ruchu The tiles should be laid in locations with light foot traffic

4

stain resistant tile

2

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


82

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


GRAND CONCRETE

Grava 30 × 60 | 60 ×   6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0 | 1 2 0   ×   1 2 0

GRAVA white lapatto

83

NEW


84

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA white lapatto


GRAND CONCRETE

Gra v a 8 5

NEW

GRAVA white lapatto


86

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA graphite matt


GRAND CONCRETE

Gra v a 8 7

NEW

GRAVA graphite matt


88

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA WHITE

5 R10B

5

GRAVA WHITE 79,8 × 79,8 | OP662-049-1 5 R10B

5

GRAVA WHITE 119,8 × 119,8 | OP662-001-1

5 R10B

5

GRAVA WHITE 59,8 × 59,8 | OP662-057-1 5 5

R10B

R10B

5 5

GRAVA WHITE 59,8 × 119,8 | OP662-009-1

GRAVA WHITE 29,8 × 59,8 | OP662-081-1 5

5

R10B

R10B

5

5

GRAVA WHITE SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD662-065

GRAVA WHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD662-071

5

5

5

R10B

R10B

R10B

5

5

5

GRAVA WHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD662-080

GRAVA WHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD662-090

5

stain resistant tile

GRAVA WHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD662-072

5

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


Gra v a 8 9

GRAND CONCRETE

NEW

GRAVA WHITE LAPPATO

5 R10

5

GRAVA WHITE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP662-050-1 5 R10

5

GRAVA WHITE LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP662-002-1

5 R10

5

GRAVA WHITE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP662-058-1 5 R10

5

GRAVA WHITE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP662-010-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

5

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


90

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA LIGHT GREY

5 R10B

5

GRAVA LIGHT GREY 79,8 × 79,8 | OP662-051-1 5 R10B

5

GRAVA LIGHT GREY 119,8 × 119,8 | OP662-003-1

5 R10B

5

GRAVA LIGHT GREY 59,8 × 59,8 | OP662-059-1 5 5

R10B

R10B

5 5

GRAVA LIGHT GREY 59,8 × 119,8 | OP662-011-1

GRAVA LIGHT GREY 29,8 × 59,8 | OP662-082-1 5

5

R10B

R10B

5

5

GRAVA LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD662-073

GRAVA LIGHT GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD662-066 5

5

5

R10B

R10B

R10B

5

5

5

GRAVA LIGHT GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD662-077

GRAVA LIGHT GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD662-091

5

stain resistant tile

GRAVA LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD662-074

5

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


Gra v a 9 1

GRAND CONCRETE

NEW

GRAVA LIGHT GREY LAPPATO

5 R10

5

GRAVA LIGHT GREY LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP662-052-1 5 R10

5

GRAVA LIGHT GREY LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP662-004-1

5 R10

5

GRAVA LIGHT GREY LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP662-060-1 5 R10

5

GRAVA LIGHT GREY LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP662-012-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

5

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


92

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA GREY

5 R10B

4

GRAVA GREY 79,8 × 79,8 | OP662-053-1 5 R10B

4

GRAVA GREY 119,8 × 119,8 | OP662-005-1

5 R10B

4

GRAVA GREY 59,8 × 59,8 | OP662-061-1 5 5

R10B

R10B

4 4

GRAVA GREY 59,8 × 119,8 | OD662-089

GRAVA GREY 29,8 × 59,8 | OP662-083-1 5

5

R10B

R10B

4

4

GRAVA GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD662-067

GRAVA GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | ND825-041

5

5

5

R10B

R10B

R10B

4

4

4

GRAVA GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD662-078

GRAVA GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD662-092

5

stain resistant tile

GRAVA GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD662-075

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


Gra v a 9 3

GRAND CONCRETE

NEW

GRAVA GREY LAPPATO

5 R10

4

GRAVA GREY LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP662-054-1 5 R10

4

GRAVA GREY LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP662-006-1

5 R10

4

GRAVA GREY LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP662-062-1

5 R10

4

GRAVA GREY LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP662-014-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


94

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA graphite matt


Gra v a 9 5

GRAND CONCRETE

NEW

GRAVA GRAPHITE

5 R10B

4

GRAVA GRAPHITE 79,8 × 79,8 | OP662-055-1 5 R10B

4

GRAVA GRAPHITE 119,8 × 119,8 | OP662-007-1

5 R10B

4

GRAVA GRAPHITE 59,8 × 59,8 | OP662-063-1 5 5

R10B

R10B

4 4

GRAVA GRAPHITE 59,8 × 119,8 | OP662-015-1

GRAVA GRAPHITE 29,8 × 59,8 | OP662-084-1 5

5

R10B

R10B

4

4

GRAVA GRAPHITE SKIRTING 7,2 ×  59,8 | OD662-070

GRAVA GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD662-068

5

5

5

R10B

R10B

R10B

4

4

4

GRAVA GRAPHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD662-079

GRAVA GRAPHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD662-093

5

stain resistant tile

GRAVA GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD662-069

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


96

GRAND CONCRETE | Grava 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

GRAVA graphite matt

size in cm

size in cm

119,8 × 119,8 × 0,8

2

2,87

56,00

17,99

63,14

29,8 × 29,8 × 0,8

15

59,8 × 119,8 × 0,8

2

1,43

28,50

17,99

31,46

29,8 × 119,8 × 0,8

4

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,27

24,8

17,99

60,96

29,8 × 59,8 × 0,8

8

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,07

20,80

17,99

42,8

7,2 × 59,8 × 0,8

14

29,8 × 59,8 × 0,8

8

1,25

23,80

17,99

60

1 × 119,8 × 1

10

-

-

-

-

-

-

1 × 59,8 × 1

20

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

coloured body gres

suitable for floor heating


Gra v a 9 7

GRAND CONCRETE

NEW

GRAVA GRAPHITE LAPPATO

5 R10

4

GRAVA GRAPHITE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP662-056-1 5 R10

4

GRAVA GRAPHITE LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP662-008-1

5 R10

4

GRAVA GRAPHITE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP662-064-1

5 R10

4

GRAVA GRAPHITE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP662-016-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


98

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


GRAND CONCRETE

Quenos 30 × 60 | 60 ×  6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0 | 1 2 0   ×   1 2 0

QUENOS light grey lappato

99

NEW


100

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

QUENOS light grey mosaic


GRAND CONCRETE

Quen os 10 1

NEW

QUENOS light grey lappato


102

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

QUENOS WHITE

5 R10B

5

QUENOS WHITE 79,8 × 79,8 | OP661-055-1 5 R10B

5

QUENOS WHITE 119,8 × 119,8 | OP661-007-1

5 R10B

5

QUENOS WHITE 59,8 × 59,8 | OP661-063-1 5 5

R10B

R10B

5 5

QUENOS WHITE 59,8 × 119,8 | OP661-015-1

QUENOS WHITE 29,8 × 59,8 | OP661-093-1 5

5

R10B

R10B

5

5

QUENOS WHITE SKIRTING 7,2 × 59,8 | OP661-071

QUENOS WHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD661-075

5

5

5

R10B

R10B

R10B

5

5

5

QUENOS WHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD661-082

QUENOS WHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OP661-094

5

stain resistant tile

QUENOS WHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD661-076

5

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


Quen os 10 3

GRAND CONCRETE

NEW

QUENOS WHITE LAPPATO

5 R10

5

QUENOS WHITE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP661-056-1 5 R10

5

QUENOS WHITE LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP661-008-1

5 R10

5

QUENOS WHITE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP661-064-1 5 R10

5

QUENOS WHITE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP661-016-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

5

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


104

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

QUENOS LIGHT GREY

5 R10B

5

QUENOS LIGHT GREY 79,8 × 79,8 | OP661-057-1 5 R10B

5

QUENOS LIGHT GREY 119,8 × 119,8 | OP661-009-1

5 R10B

5

QUENOS LIGHT GREY 59,8 × 59,8 | OP661-065-1 5 5

R10B

R10B

5 5

QUENOS LIGHT GREY 59,8 × 119,8 | OP661-017-1

QUENOS LIGHT GREY 29,8 × 59,8 | OP661-086-1 5

5

R10B

R10B

5

5

QUENOS LIGHT GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OP661-072

QUENOS LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD662-076

5

5

5

R10B

R10B

R10B

5

5

5

QUENOS LIGHT GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD661-083

QUENOS LIGHT GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OP661-095

5

stain resistant tile

QUENOS LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD661-077

5

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


Quen os 10 5

GRAND CONCRETE

NEW

QUENOS LIGHT GREY LAPPATO

5 R10

5

QUENOS LIGHT GREY LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP661-058-1 5 R10

5

QUENOS LIGHT GREY LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP661-010-1

5 R10

5

QUENOS LIGHT GREY LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP661-066-1 5 R10

5

QUENOS LIGHT GREY LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP661-018-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

5

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


106

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

QUENOS GREY

5 R10B

4

QUENOS GREY 79,8 × 79,8 | OP661-059-1 5 R10B

4

QUENOS GREY 119,8 × 119,8 | OP661-011-1

5 R10B

4

QUENOS GREY 59,8 × 59,8 | OP661-067-1 5 5

R10B

R10B

4 4

QUENOS GREY 59,8 × 119,8 | OP661-019-1

QUENOS GREY 29,8 × 59,8 | OP661-087-1 5

5

R10B

R10B

4

4

QUENOS GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD661-078

QUENOS GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OP661-073 5

5

5

R10B

R10B

R10B

4

4

4

QUENOS GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD661-084

QUENOS GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OP661-096

5

stain resistant tile

QUENOS GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD661-079

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


Quen os 10 7

GRAND CONCRETE

NEW

QUENOS GREY LAPPATO

5 R10

4

QUENOS GREY LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP661-060-1 5 R10

4

QUENOS GREY LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP661-012-1

5 R10

4

QUENOS GREY LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP661-068-1 5 R10

4

QUENOS GREY LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP661-020-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


108

QUENOS light grey lappato

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


Quen os 10 9

GRAND CONCRETE

NEW

QUENOS GRAPHITE

5 R10B

4

QUENOS GRAPHITE 79,8 × 79,8 | OP661-062-1 5 R10B

4

QUENOS GRAPHITE 119,8 × 119,8 | OP661-013-1

5 R10B

4

QUENOS GRAPHITE 59,8 × 59,8 | OP661-069-1 5 5

R10B

R10B

4 4

QUENOS GRAPHITE 59,8 × 119,8 | OP661-021-1

QUENOS GRAPHITE 29,8 × 59,8 | OP661-013-1 5

5

R10B

R10B

4

4

QUENOS GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 59,8 | OP661-074

QUENOS GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD661-080

5

5

5

R10B

R10B

R10B

4

4

4

QUENOS GRAPHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD661-085

QUENOS GRAPHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OP661-097

5

stain resistant tile

QUENOS GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD661-081

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


110

GRAND CONCRETE | Quenos 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

QUENOS light grey lappato

size in cm

-size in- cm-

119,8 × 119,8 × 0,8

2

2,87

56,00

17,99

63,14

29,8 × 29,8 × 0,8

15

59,8 × 119,8 × 0,8

2

1,43

28,50

17,99

31,46

29,8 × 119,8 × 0,8

4

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,27

24,8

17,99

60,96

29,8 × 59,8 × 0,8

8

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,07

20,80

17,99

42,8

7,2 × 59,8 × 0,8

14

29,8 × 59,8 × 0,8

8

1,25

23,80

17,99

60

1 × 119,8 × 1

10

-

-

-

-

-

-

1 × 59,8 × 1

20

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

coloured body gres

suitable for floor heating


Quen os 111

GRAND CONCRETE

NEW

QUENOS GRAPHITE LAPPATO

5 R10

4

QUENOS GRAPHITE LAPPATO 79,8 × 79,8 | OP661-061-1 5 R10

4

QUENOS GRAPHITE LAPPATO 119,8 × 119,8 | OP661-014-1

5 R10

4

QUENOS GRAPHITE LAPPATO 59,8 × 59,8 | OP661-070-1 5 R10

4

QUENOS GRAPHITE LAPPATO 59,8 × 119,8 | OP661-022-1 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 119,8 | OD987-007 METAL SILVER GLOSSY BORDER 1 × 59,8 | OD987-006

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


112

GRAND COLOURS | Optimum 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


GRAND COLOURS

Optimum 30 × 60 | 60 ×   6 0 | 8 0   ×   8 0 | 6 0   ×   1 2 0 | 1 2 0   ×   1 2 0

OPTIMUM cream

113

NEW


114

GRAND COLOURS | Optimum 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

OPTIMUM cream


GRAND COLOURS

Optimum 115

NEW

OPTIMUM graphite


116

OPTIMUM cream

GRAND COLOURS | Optimum 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


Optimum 117

GRAND COLOURS

NEW

OPTIMUM CREAM

5 R10B

OPTIMUM CREAM 79,8 × 79,8 | OP543-015-1 5 R10B

OPTIMUM CREAM 119,8 × 119,8 | OP543-009-1 5 R10B

OPTIMUM CREAM 59,8 × 59,8 | OP543-012-1 5 5

R10B

R10B

OPTIMUM CREAM 59,8 × 119,8 | OP543-011-1

OPTIMUM CREAM 29,8 × 59,8 | OP543-005-1 5

5

R10B

R10B

OPTIMUM CREAM SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD543-017

OPTIMUM CREAM STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD543-018

5

5

5

R10B

R10B

R10B

OPTIMUM CREAM MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD543-001

OPTIMUM CREAM MOSAIC 29,8 × 29,8 | OD543-053

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

OPTIMUM CREAM STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD543-019

5

stain resistant tile

R10B non-slip class

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

frost-resistant tile


118

OPTIMUM light grey

GRAND COLOURS | Optimum 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


Optimum 119

GRAND COLOURS

NEW

OPTIMUM LIGHT GREY

5 R10B

OPTIMUM LIGHT GREY 79,8 × 79,8 | OP543-048-1 5 R10B

OPTIMUM LIGHT GREY 119,8 × 119,8 | OP543-042-1 5 R10B

OPTIMUM LIGHT GREY 59,8 × 59,8 | OP543-045-1 5 5

R10B

R10B

OPTIMUM LIGHT GREY 59,8 × 119,8 | OP543-044-1

OPTIMUM LIGHT GREY 29,8 × 59,8 | OP543-006-1 5

5

R10B

R10B

OPTIMUM LIGHT GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD543-050

OPTIMUM LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD543-051

5

5

5

R10B

R10B

R10B

OPTIMUM LIGHT GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD543-002

OPTIMUM LIGHT GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD543-054

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

OPTIMUM LIGHT GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD543-052

5

stain resistant tile

R10B non-slip class

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

frost-resistant tile


120

OPTIMUM grey

GRAND COLOURS | Optimum 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120


Optimum 121

GRAND COLOURS

NEW

OPTIMUM GREY

5 R10B

OPTIMUM GREY 79,8 × 79,8 | OP543-037-1 5 R10B

OPTIMUM GREY 119,8 × 119,8 | OP543-031-1 5 R10B

OPTIMUM GREY 59,8 × 59,8 | OP543-034-1 5 5

R10B

R10B

OPTIMUM GREY 59,8 × 119,8 | OP543-033-1

OPTIMUM GREY 29,8 × 59,8 | OP543-007-1 5

5

R10B

R10B

OPTIMUM GREY STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD543-040

OPTIMUM GREY SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD543-039

5

5

5

R10B

R10B

R10B

OPTIMUM GREY MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD543-003

OPTIMUM GREY MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD543-055

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

OPTIMUM GREY STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD543-041

5

stain resistant tile

R10B non-slip class

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

frost-resistant tile


122

GRAND COLOURS | Optimum 30 × 60 | 60 × 60 | 80 × 80 | 60 × 120 | 120 × 120

OPTIMUM graphite

size in cm

size in cm

119,8 × 119,8 × 0,8

2

4,3

17,99

56,00

63,14

29,8 × 29,8 × 0,8

15

59,8 × 119,8 × 0,8

2

2,15

17,99

28,50

31,46

29,8 × 119,8 × 0,8

4

79,8 × 79,8 × 0,8

2

1,91

17,99

22,9

60,96

29,8 × 59,8 × 0,8

8

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,43

17,99

19,3

42,8

7,2 × 59,8 × 0,8

14

matt tiles

rectified tiles

tonal tiles

coloured fullbody gres

suitable for floor heating


Optimum 123

GRAND COLOURS

NEW

OPTIMUM GRAPHITE

5 R10B

OPTIMUM GRAPHITE 79,8 × 79,8 | OP543-026-1 5 R10B

OPTIMUM GRAPHITE 119,8 × 119,8 | OP543-020-1 5 R10B

OPTIMUM GRAPHITE 59,8 × 59,8 | OP543-023-1 5 5

R10B

R10B

OPTIMUM GRAPHITE 59,8 × 119,8 | OP543-022-1

OPTIMUM GRAPHITE 29,8 × 59,8 | OP543-008-1 5

5

R10B

R10B

OPTIMUM GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 59,8 | OD543-028

OPTIMUM GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 119,8 | OD543-029

5

5

5

R10B

R10B

R10B

OPTIMUM GRAPHITE MOSAIC MATT BS 29,8 × 29,8 | OD543-004

OPTIMUM GRAPHITE MOSAIC MATT 29,8 × 29,8 | OD543-056

Płytki tej kolekcji w formacie 59,3 × 59,3 dostępne wkrótce również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

OPTIMUM GRAPHITE STEPTREAD 29,8 × 59,8 | OD543-030

5

stain resistant tile

R10B non-slip class

Tiles of this collection in the format 59,3 × 59,3 available soon also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

frost-resistant tile


STONE


GIGANT 129 DAINO

135

YAKARA

141

WILLOW SKY

147

CARRARA PULPIS

151

HONEY STONE

155

SAHARA DESERT

159

GRAND MARFIL

163

CLASSIC TRAVERTINE

167

GRANITA 171 DELICATE STONE

175

LIGHT MARQUINA

179

SOFT MARBLE

183

CARRARA

187

DONAR 193 NERTHUS 197 LAZZARO

205

LAZIO

209

MOONDUST 213 SAHARA

219

SLATE

225

KALLISTO 229 KAROO

237

SALONIKA

243

MARBLE CHARM

247

PIETRA ARENARIA

251

NOIR 255 HIMALAYA 259 AMARO 263 HYPERION 267 MILTON 271


STONE Możliwość wykorzystania kamienia w architekturze wnętrz w zasadzie ogranicza jedynie nasza wyobraźnia. Już Starożytni wydobywali i transportowali na ogromnych odległościach szlachetne odmiany marmuru, by oddać je w ręce najwybitniejszych artystów. Przez stulecia wykorzystywany w architekturze, rzeźbie czy sztuce użytkowej jest nieodzownym elementem naszego życia. Kolekcje płytek ceramicznych inspirowanych rysunkiem kamienia można odnaleźć w segmencie Stone. Dzięki nim wnętrza nabierają splendoru, niewymuszonego piękna. Zachwycają prostotą i dostojnością. Various possibilities of using stone in interior design are basically limited only by our imagination. Since the ancients times various noble sorts and varieties of marble were extracted and transported over vast distances to be finally delivered into the hands of the most outstanding artists. Used in architecture, sculpture and applied art for centuries, stone has always been a vital and essential part of our life. Collections of ceramic tiles inspired by a pattern of stone may be found in the Stone segment. They add splendour and natural beauty to every interior, seduce with simplicity and dignity.


128

STONE | Gigant 30 × 60 | 60 × 60 | 45 × 90


STONE

Gigant 30  ×   6 0 | 6 0   ×   6 0 | 4 5   ×   9 0

GIGANT silver grey

129

NEW


130

STONE | Gigant 30 × 60 | 60 × 60 | 45 × 90

GIGANT silver grey


Giga n t 131

STONE

NEW

GIGANT SILVER GREY

GIGANT MUD

5

5

R10

R10

4

4

GIGANT MUD 44,4 × 89 | MT036-013-1

GIGANT SILVER GREY 44,4 × 89 | MT036-014-1

5

5

R10

R10

4

4

GIGANT MUD 59,3 × 59,3 | MT036-009-1

GIGANT SILVER GREY 59,3 × 59,3 | MT036-010-1 5

5

R10

R10

4

4

GIGANT MUD 29 × 59,3 | MT036-025-1

GIGANT SILVER GREY 29 × 59,3 | MT036-026-1 5

5

R10

R10

4

4

5

GIGANT SILVER GREY STEPTREAD 29 × 59,3 | MD036-034

5

GIGANT MUD STEPTREAD 29 × 59,3 | MD036-033

GIGANT MUD SKIRTING 7,2 × 59,3 | MD036-037

GIGANT SILVER GREY SKIRTING 7,2 × 59,3 | MD036-038 5

5

R10

R10

4

4

Płytki tej kolekcji dostępne są również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. The tiles of this collection available also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

GIGANT MUD MOSAIC 29 × 29 | MD036-029

GIGANT SILVER GREY MOSAIC 29 × 29 | MD036-030

5 stain resistance class

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


132

STONE | Gigant 30 × 60 | 60 × 60 | 45 × 90

GIGANT dark grey

size in cm

size in cm

44,4 × 89 × 1,1

-

1,18

29,3

24,60

21,24

29 × 29 × 0,8

12

59,3 × 59,3 × 0,8

-

1,76

32,5

18,46

42,24

29 × 59,3 × 0,8

6

29 × 59,3 × 0,8

-

1,20

22,4

18,67

48,00

7,2 × 59,3 × 0,8

14

matt tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Giga n t 133

STONE

NEW

GIGANT DARK GREY

GIGANT ANTHRACITE

5

5

R10

R10

4

4

GIGANT DARK GREY 44,4 × 89 | MT036-015-1

GIGANT ANTHRACITE 44,4 × 89 | MT036-016-1

5

5

R10

R10

4

4

GIGANT DARK GREY 59,3 × 59,3 | MT036-011-1

GIGANT ANTHRACITE 59,3 × 59,3 | MT036-012-1

5

5

R10

R10

4

4

GIGANT DARK GREY 29 × 59,3 | MT036-027-1

GIGANT ANTHRACITE 29 × 59,3 | MT036-028-1

5

5

R10

R10

4

4

5

GIGANT DARK GREY STEPTREAD 29 × 59,3 | MD036-035

5

GIGANT DARK GREY SKIRTING 7,2 × 59,3 | MD036-039

GIGANT ANTHRACITE STEPTREAD 29 × 59,3 | MD036-036

GIGANT ANTHRACITE SKIRTING 7,2 × 59,3 | MD036-040

5

5

R10

R10

4

4

GIGANT DARK GREY MOSAIC 29 × 29 | MD036-031

Płytki tej kolekcji dostępne są również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm. The tiles of this collection available also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

GIGANT ANTHRACITE MOSAIC 29 × 29 | MD036-032

5 stain resistance class

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


134

STONE | Daino 45 × 90


STONE

Daino 45 × 90

DAINO cream

135


136

STONE | Daino 45 × 90

DAINO cream


STONE

D a in o 137

DAINO beige


138

STONE | Daino 45 × 90

DAINO cream

size in cm

44,6 × 89,5 × 1,1

size in cm

3

1,20

29,76

24,80

matt tiles

21,60

semi-polished tiles (lappato)

-

rectified tiles

tonal tiles

-

suitable for floor heating


D a in o 139

STONE

DAINO

5

R9

5

DAINO CREAM 44,6 × 89,5 | MT001-001-1 DAINO CREAM LAPPATO 44,6 × 89,5 | MT001-003-1

5

R9

4

DAINO BEIGE 44,6 × 89,5 | MT001-005-1 DAINO BEIGE LAPPATO 44,6 × 89,5 | MT001-006-1

5 stain resistance class

5

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


140

STONE | Yakara 45 × 90


STONE

Yakara 45 × 90

YAKARA white

141


142

STONE | Yakara 45 × 90

YAKARA white


STONE

Ya k a ra 143

YAKARA graphite


144

STONE | Yakara 45 × 90

YAKARA grey

size in cm

44,6 × 89,5 × 1,1

size in cm

3

1,20

29,76

matt tiles

24,80

semi-polished tiles (lappato)

21,60

structured tiles

2,3 × 89,5 × 1,1

rectified tiles

tonal tiles

5

suitable for floor heating


Ya k a ra 145

STONE

YAKARA

5

R10

5

YAKARA WHITE 44,6 × 89,5 | MT002-007-1 YAKARA WHITE LAPPATO 44,6 × 89,5 | MT002-004-1

5

R10

3

YAKARA GREY 44,6 × 89,5 | MT002-008-1 YAKARA GREY LAPPATO 44,6 × 89,5 | MT002-005-1

5

R10

3

YAKARA GRAPHITE 44,6 × 89,5 | MT002-009-1 YAKARA GRAPHITE LAPPATO 44,6 × 89,5 | MT002-006-1 YAKARA RED BORDER GLASS 2,3 × 89,5 | MD002-020

5

stain resistant tile

5

3

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


14 6

STONE | Willow Sky 30 × 90


147

STONE

Willow Sky

NEW

30 × 90 WILLOW SKY

WILLOW SKY


148

STONE | Willow Sky 30 × 90

WILLOW SKY

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

4

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

29 × 29 × 1,1

11

-

-

-

-

-

-

3 × 89 × 1,1

12

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Willow S k y 149

STONE

NEW

WILLOW SKY

WILLOW SKY LIGHT GREY 29 × 89 | NT039-004-1 5 R10

4

GPTU 602 STONE LIGHT GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-004-1 WILLOW SKY DARK GREY 29 × 89 | NT039-005-1

WILLOW SKY INSERTO TREE 29 × 89 | ND039-006

GLASS SILVER BORDER 3 × 89 | OD660-148

WILLOW SKY MOSAIC 29 × 29 | ND039-007

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


1 50

STONE | Carrara Pulpis 30 × 90


151

STONE

Carrara Pulpis

NEW

30 × 90 CARRARA PULPIS

CARRARA PULPIS


15 2

STONE | Carrara Pulpis 30 × 90

CARRARA PULPIS

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

28 × 29,7 × 1,1

11

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

glosy tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Ca rra ra Pulpis 153

STONE

NEW

CARRARA PULPIS

CARRARA WHITE 29 × 89 | OP471-001-1

3

3

CARRARA WHITE POLISHED 59,3 × 59,3 | OP001-002-1 CARRARA MOSAIC WHITE 28 × 29,7 | O  D001-022

5

3

GPTU 601 MARQUINA 59,3 × 59,3 | NT040-005-1

5

3

stain resistant tile

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


15 4

STONE | Honey Stone 30 × 90


155

STONE

Honey Stone

NEW

30 × 90 HONEY STONE

HONEY STONE


15 6

STONE | Honey Stone 30 × 90

HONEY STONE

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


H on ey S ton e 157

STONE

NEW

HONEY STONE

HONEY STONE BEIGE 29 × 89 | OP494-001-1 5 R9

4

CREAMY TOUCH CREAM 59,3 × 59,3 | OP635-006-1 HONEY STONE INSERTO WAVE 29 × 89 | OD494-006

HONEY STONE INSERTO FLOWER 29 × 89 | ND033-007

5 R10

4

NORDIC OAK BROWN 22,1 × 89 | OP459-003-1 14,7 × 89 | OP459-010-1 5 R10

4

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP459-001-1 14,7 × 89 | OP459-007-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

R9 non-slip class

frost-resistant tile


15 8

STONE | Sahara Desert 30 × 90


159

STONE

Sahara Desert

NEW

30 × 90 SAHARA DESERT

SAHARA DESERT


16 0

STONE | Sahara Desert 30 × 90

SAHARA DESERT

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

28 × 33,7 × 1,1

5

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S a ha ra D esert 16 1

STONE

NEW

SAHARA DESERT

SAHARA DESERT BEIGE 29 × 89 | OP358-009-1 5 R10

4

SAHARA BEIGE LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP358-001-1 SAHARA DESERT BEIGE STRUCTURE 29 × 89 | OP358-011-1

SAHARA DESERT MOSAIC HEXAGON 28 × 33,7 | O  D358-013

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


16 2

STONE | Grand Marfil 30 × 90


16 3

STONE

Grand Marfil

NEW

30 × 90 GRAND MARFIL

GRAND MARFIL


164

STONE | Grand Marfil 30 × 90

GRAND MARFIL

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

glossy tiles

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


G ra n d M a rfil 16 5

STONE

NEW

GRAND MARFIL

GRAND MARFIL BEIGE 29 × 89 | OP472-005-1 5 R9

4

CREAMY TOUCH CREAM 59,3 × 59,3 | OP635-006-1 GRAND MARFIL BROWN 29 × 89 | OP472-001-1

GRAND MARFIL INSERTO 29 × 89 | OD472-003

5 R10

4

SELECTED OAK WENGE 22,1 × 89 | OP458-001-1 14,7 × 89 | OP458-009-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

R9

non-slip class

frost-resistant tile


16 6

STONE | Classic Travertine 24 × 74


16 7

STONE

Classic Travertine

NEW

24 × 74 CLASSIC TRAVERTINE

CLASSIC TRAVERTINE


16 8

STONE | Classic Travertine 24 × 74

CLASSIC TRAVERTINE

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

59,8 × 59,8 × 0,8

3

1,43

17,99

19,3

42,8

-

-

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Cla ssi c Tra v ertin e 16 9

STONE

NEW

CLASSIC TRAVERTINE

CLASSIC TRAVERTINE BEIGE 24 × 74 | OP473-001-1

5 R9

4

CLASSIC TRAVERTINE BROWN 24 × 74 | OP473-006-1

G300 CREAM LAPPATO 59,3 × 59,3 | NT012-009-1

CLASSIC TRAVERTINE INSERTO 24 × 74 | OD473-002

5 R10B

OPTIMUM CREAM 59,8 × 59,8 | OP543-012-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10B

R9

non-slip class

frost-resistant tile


170

STONE | Granita 24 × 74


171

STONE

Granita

NEW

24 × 74 GRANITA

GRANITA


172

STONE | Granita 24 × 74

GRANITA

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,4 × 59,4 × 1

5

1,76

39,48

22,43

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Gra n ita 173

STONE

NEW

GRANITA

MP704 LIGHT GREY 24 × 74 | OP489-006-1

5 R10

MP704 LIGHT GREY STRUCTURE 24 × 74 | OP490-004-1

MOONDUST BLACK 59,4 × 59,4 | OP646-018-1

MP704 ANTHRACITE STRUCTURE 24 × 74 | OP490-003-1

GRANITA INSERTO STRIPES 24 × 74 | OD490-005

5 R10

4

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP459-001-1 14,7 × 89 | OP459-007-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


174

STONE | Delicate Stone 24 × 74


175

STONE

Delicate Stone

NEW

24 × 74 DELICATE STONE

DELICATE STONE


176

STONE | Delicate Stone 24 × 74

DELICATE STONE

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

59,3 × 59,3 × 1 poler

4

1,41

32,85

23,30

45,12

matt tiles

glosy tiles

polished tiles

rectified tiles

structured tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


D e li c a te S ton e 177

STONE

NEW

DELICATE STONE

MP705 WHITE GLOSSY 24 × 74 | OP487-009-1

5

4

DELICATE STONE GREY 24 × 74 | OP808-002-1

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

DELICATE STONE INSERTO 24 × 74 | OD808-003

5 R10

4

STONE LIGHT GREY 59,3 × 59,3 | NT025-009-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


178

STONE | Light Marquina 24 × 74


179

STONE

Light Marquina

NEW

24 × 74 LIGHT MARQUINA

LIGHT MARQUINA


18 0

STONE | Light Marquina 24 × 74

LIGHT MARQUINA

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

9,74 × 24,62 × 1

16

59,3 × 59,3 × 1 poler

4

1,41

32,85

23,30

45,12

matt tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


L i g ht M a rquin a 18 1

STONE

NEW

LIGHT MARQUINA

LIGHT MARQUINA GREY 24 × 74 | OP475-001-1

5

4

LIGHT MARQUINA DARK GREY 24 × 74 | OP475-005-1

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

LIGHT MARQUINA INSERTO 24 × 74 | OD475-002

LIGHT MARQUINA MOSAIC 9,74 × 24,62 | OD475-007

5

3

GPTU 601 MARQUINA 59,3 × 59,3 | NT040-005-1

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


18 2

STONE | Soft Marble 24 × 74


18 3

STONE

Soft Marble

NEW

24 × 74 SOFT MARBLE

SOFT MARBLE


184

STONE | Soft Marble 24 × 74

SOFT MARBLE

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,1 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S oft M a rble 18 5

STONE

NEW

SOFT MARBLE

SOFT MARBLE CREAM 24 × 74 | OP476-001-1

5 R9

4

SOFT MARBLE BEIGE 24 × 74 | OP476-007-1

CREAMY TOUCH CREAM 59,3 × 59,3 | OP635-006-1

SOFT MARBLE CREAM STRUCTURE 24 × 74 | OP476-005-1

SOFT MARBLE INSERTO 24 × 74 | OD476-006

5 R10

4

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP459-001-1 14,7 × 89 | OP459-007-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

R9

non-slip class

frost-resistant tile


18 6

STONE | Carrara 30 × 60 | 60 × 60


STONE

Carrara 30 × 60 | 60 × 60

CARRARA polished

18 7


18 8

STONE | Carrara 30 × 60 | 60 × 60

CARRARA


STONE

Ca rra ra 18 9

CARRARA


19 0

STONE | Carrara 30 × 60 | 60 × 60

CARRARA

size in cm

size in cm

29 × 59,3 × 0,9

7

1,20

20,11

16,75

38,40

29 × 59,3 × 0,9

4

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

29 × 29,5 × 0,9

11

2 × 59,3 × 1

21

3 × 59,3 × 1

12

satin tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Ca rra ra 19 1

STONE

CARRARA

CARRARA WHITE 29  ×  59,3 | OP001-003-1

5

4

CARRARA WHITE 59,3 × 59,3 | OP001-001-1 CARRARA WHITE INSERTO CLASSIC 29 × 59,3 | OD001-004

CARRARA WHITE MOSAIC 29 × 29,5 | OD001-009 5

3

CARRARA WHITE POLISHED 59,3 × 59,3 | OP001-002-1

GLASS RED BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-047

CARRARA BLACK BORDER GLASS 3 × 59,3 | OD001-007

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


19 2

STONE | Donar 30 × 60 | 60 × 60


STONE

Donar 30 × 60 | 60 × 60

DONAR cream

19 3


194

STONE | Donar 30 × 60 | 60 × 60

DONAR cream

size in cm

size in cm

29 × 59,3 × 0,9

7

1,20

20,11

16,75

38,40

-

-

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


D on a r 19 5

STONE

DONAR cream

DONAR beige

5

5

R9

R9

5

4

G300 CREAM 59,3 × 59,3 | NT012-007-1

G300 BEIGE 59,3 × 59,3 | NT012-002-1

5

5

R9

R9

4

4

G300 CREAM LAPPATO 59,3 × 59,3 | NT012-009-1

G300 BEIGE LAPPATO 59,3 × 59,3 | NT012-004-1

5

5

R9

R9

5

4

G300 CREAM 29 × 59,3 | NT012-006-1

G300 BEIGE 29 × 59,3 | NT012-001-1

5

5

R9

R9

4

4

G300 CREAM LAPPATO 29 × 59,3 | NT012-008-1

G300 BEIGE LAPPATO 29 × 59,3 | NT012-003-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


19 6

STONE | NERTHUS 30 × 60 | 60 × 60


STONE

Nerthus 30 × 60 | 60 × 60

NERTHUS grey

19 7


19 8

STONE | NERTHUS 30 × 60 | 60 × 60

NERTHUS white


STONE

N erthus 19 9

NERTHUS grey


2 00

NERTHUS white

STONE | NERTHUS 30 × 60 | 60 × 60


N erthus 20 1

STONE

NERTHUS white

NERTHUS grey

5

5

R10

R10

5

3

G302 WHITE 59,3 × 59,3 | NT014-010-1

G302 GREY 59,3 × 59,3 | NT014-006-1

5

5

R9

R9

4

3

G302 WHITE LAPPATO 59,3 × 59,3 | NT014-012-1

G302 GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | NT014-008-1

5

5

R10

R10

5

3

G302 WHITE 29 × 59,3 | NT014-009-1

G302 GREY 29 × 59,3 | NT014-005-1

5

5

R9

R9

4

3

G302 WHITE LAPPATO 29 × 59,3 | NT014-011-1

G302 GREY LAPPATO 29 × 59,3 | NT014-007-1

5

stain resistant tile

5

4

3

abrasion-resistance class

R10

R9

non-slip class

frost-resistant tile


2 02

STONE | NERTHUS 30 × 60 | 60 × 60

NERTHUS grey

size in cm

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

29 × 59,3 × 1

7

1,20

28,00

23,33

38,40

-

-

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


N erthus 20 3

STONE

NERTHUS graphite

5

R10

3

G302 GRAPHITE 59,3 × 59,3 | NT014-002-1

5

R9

3

G302 GRAPHITE LAPPATO 59,3 × 59,3 | NT014-004-1

5

R10

3

G302 GRAPHITE 29 × 59,3 | NT014-001-1

5

R9

3

G302 GRAPHITE LAPPATO 29 × 59,3 | NT014-003-1

5

stain resistant tile

5

4

3

abrasion-resistance class

R10

R9

non-slip class

frost-resistant tile


2 04

STONE | Lazzaro 60 × 60


20 5

STONE

Lazzaro 60 × 60

LAZZARO white lappato

LAZZARO black lappato


2 06

STONE | Lazzaro 60 × 60

LAZZARO black lappato

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

size in cm

5

1,76

41,01

23,30

35,20

semi-polished tiles (lappato)

-

rectified tiles

tonal tiles

-

suitable for floor heating


La zza ro 20 7

STONE

LAZZARO

5

4

LAZZARO WHITE LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP343-001-1

5

3

LAZZARO BLACK LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP343-002-1

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


2 08

STONE | Lazio 60 × 60


20 9

STONE

Lazio 60 × 60

LAZIO beige


2 10

STONE | Lazio 60 × 60

LAZIO beige

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

size in cm

5

1,76

41,01

23,30

35,20

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


La zio 211

STONE

LAZIO

5

3

LAZIO WHITE POLISHED 59,3 × 59,3 | OP004-004-1

5

3

LAZIO BEIGE POLISHED 59,3 × 59,3 | OP004-002-1

5

stain resistant tile

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


2 12

STONE | Moondust 30 × 60 | 60 × 60


213

STONE

Moondust 30 × 60 | 60 × 60

MOONDUST light grey

MOONDUST light grey


2 14

MOONDUST cream

STONE | Moondust 30 × 60 | 60 × 60


M oon dust 215

STONE

MOONDUST cream

MOONDUST light grey

5

5

R10C

R10C

MOONDUST CREAM 59,4 × 59,4 | OP646-013-1 MOONDUST CREAM POLISHED 59,4 × 59,4 | OP646-025-1

MOONDUST LIGHT GREY 59,4 × 59,4 | OP646-016-1 MOONDUST LIGHT GREY POLISHED 59,4 × 59,4 | OP646-028-1

5

5

R10B

R10B

MOONDUST CREAM 29,55 × 59,4 | OP646-019-1 MOONDUST CREAM POLISHED 29,55 × 59,4 | OP646-031-1

MOONDUST LIGHT GREY 29,55 × 59,4 | OP646-022-1 MOONDUST LIGHT GREY POLISHED 29,55 × 59,4 | OP646-034-1

5

5

R10

R10

MOONDUST CREAM STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD646-074 5

MOONDUST LIGHT GREY STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD646-076 5

MOONDUST CREAM MATT SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD646-043

MOONDUST LIGHT GREY MATT SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD646-046

5

stain resistant tile

R10C R10B

R10

non-slip class only matt tiles

frost-resistant tile


2 16

STONE | Moondust 30 × 60 | 60 × 60

MOONDUST cream/black

size in cm

size in cm

59,4 × 59,4 × 1

5

1,76

39,48

22,43

35,20

7,2 × 59,4 × 1

14

59,4 × 59,4 × 0,9 polished

5

1,76

36,06

20,49

35,20

29,55 × 59,4 × 1

8

29,55 × 59,4 × 1

8

1,40

31,33

22,38

44,80

29,55 × 59,4 × 0,9 polished

8

1,40

28,70

20,50

44,80

matt tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


M oon dust 217

STONE

MOONDUST dark grey

MOONDUST black

5

5

R10C

R10C

MOONDUST DARK GREY 59,4 × 59,4 | OP646-017-1 MOONDUST DARK GREY POLISHED 59,4 × 59,4 | OP646-029-1

MOONDUST BLACK 59,4 × 59,4 | OP646-018-1 MOONDUST BLACK POLISHED 59,4 × 59,4 | OP646-030-1

5

5

R10B

R10B

MOONDUST DARK GREY 29,55 × 59,4 | OP646-023-1 MOONDUST DARK GREY POLISHED 29,55 × 59,4 | OP646-035-1

5

5

R10

5

MOONDUST BLACK 29,55 × 59,4 | OP646-024-1 MOONDUST BLACK POLISHED 29,55 × 59,4| OP646-036-1

R10

MOONDUST DARK GREY STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD646-075

MOONDUST DARK GREY MATT SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD646-047

5

MOONDUST BLACK STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD646-073

MOONDUST BLACK MATT SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD646-048

5

stain resistant tile

R10C R10B

R10

non-slip class only matt tiles

frost-resistant tile


2 18

STONE | Sahara 30 × 60 | 60 × 60


STONE

Sahara 30 × 60 | 60 × 60

SAHARA

219


2 20

STONE | Sahara 30 × 60 | 60 × 60

SAHARA


STONE

S a ha ra 221

SAHARA


2 22

STONE | Sahara 30 × 60 | 60 × 60

SAHARA

size in cm

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

11,7 × 29,5 × 1

9

29 × 59,3 × 1

7

1,20

28,00

23,33

38,40

8,7 × 59,3 × 1

11

2,7 × 59,3 × 1

14

2 × 59,3 × 1

21

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S a ha ra 223

STONE

SAHARA

SAHARA BEIGE BORDER 8,7 × 59,3 | OD358-005

GLASS BEIGE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-042

GLASS ORANGE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-032 5

GLASS BROWN BORDER NEW 2,7 × 59,3 | OD358-003

R10

4

SAHARA BEIGE LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP358-001-1

5

R10

4

SAHARA BEIGE LAPPATO 29 × 59,3 | OP358-002-1

SAHARA BEIGE BORDER MOSAIC 11,7 × 29,5 | OD358-004

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


2 24

STONE | Slate 30 × 60 | 60 × 60


STONE

Slate 30 × 60 | 60 × 60

SLATE graphite

225


2 26

STONE | Slate 30 × 60 | 60 × 60

SLATE graphite

size in cm

size in cm

59,4 × 59,4 × 1

5

1,76

41,64

23,66

35,20

-

-

29,5 × 59,4 × 1

9

1,40

32,76

23,40

44,80

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S la te 227

STONE

SLATE beige

SLATE graphite

5

5

R10A

R10A

SLATE GRAPHITE 59,4 × 59,4 | NT007-011-1

SLATE BEIGE 59,4 × 59,4 | NT007-008-1

5

5

R10A

R10A

SLATE BEIGE 29,55 × 59,4 | NT007-009-1

SLATE GRAPHITE 29,55 × 59,4 | NT007-012-1

SLATE grey

5

R10A

SLATE GREY 59,4 × 59,4 | NT007-010-1

Płytki tej kolekcji dostępne są również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

5

The tiles of this collection available also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

R10A

SLATE GREY 29,55 × 59,4 | NT007-001-1

5

stain resistant tile

R10A non-slip class

frost-resistant tile


2 28

STONE | Kallisto 30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60


229

STONE

Kallisto 30  ×   3 0 | 3 0   ×   6 0 | 6 0   ×   6 0

KALLISTO graphite

KALLISTO graphite


2 30

KALLISTO light grey

STONE | Kallisto 30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60


Ka llisto 231

STONE

KALLISTO cream

KALLISTO light grey

5

R10

KALLISTO LIGHT GREY 29,7 × 59,8 | OP075-130-1

5

5

R10

KALLISTO CREAM 59,8 × 59,8 | OP075-070-1 KALLISTO CREAM POLISHED 59,4 × 59,4 | OP075-090-1 KALLISTO CREAM 59,4 × 59,4 | OP075-078-1

R10

KALLISTO LIGHT GREY STEPTREAD 29,7 × 59,8 | OP075-133-1

5

R10

KALLISTO CREAM 29,7 × 59,8 | OP075-074-1 KALLISTO CREAM POLISHED 29,55 × 59,4 | OP075-086-1 KALLISTO CREAM 29,55 × 59,4 | OP075-082-1

5

R10

KALLISTO CREAM STEPTREAD 29,7 × 59,8 | OP075-094-1 5

KALLISTO CREAM SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD075-098

5

stain resistant tile

R10

non-slip class only matt tiles

frost-resistant tile


2 32

STONE | Kallisto 30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60

KALLISTO graphite

size in cm

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

9

1,60

32,10

20,5

51,20

7,2 × 59,4 × 0,85

7

59,8 × 59,8 × 1

5

1,79

36,7

23,75

35,80

29,55 × 59,4 × 0,85

9

1,58

29,78

18,85

50,56

29,55 × 59,4 × 0,75 polished

9

1,58

29,78

18,85

50,56

59,4 × 59,4 × 1

5

1,76

41,64

23,66

35,20

59,4 × 59,4 × 0,9 polished

5

1,76

41,64

23,66

35,20

matt tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Ka llisto 233

STONE

KALLISTO grey

KALLISTO graphite

5

5

R10

R10

KALLISTO GREY 59,8 × 59,8 | OP075-072-1 KALLISTO GREY POLISHED 59,4 × 59,4 | OP075-092-1 KALLISTO GREY 59,4 × 59,4 | OP075-080-1

KALLISTO GRAPHITE 59,8 × 59,8 | OP075-073-1 KALLISTO GRAPHITE POLISHED 59,4 × 59,4 | OP075-093-1 KALLISTO GRAPHITE 59,4 × 59,4 | OP075-081-1

5

5

R10

R10

KALLISTO GREY 29,7 × 59,8 | OP075-076-1 KALLISTO GREY POLISHED 29,55 × 59,4 | OP075-088-1 KALLISTO GREY 29,55 × 59,4 | OP075-084-1

KALLISTO GRAPHITE 29,7 × 59,8 | OP075-077-1 KALLISTO GRAPHITE POLISHED 29,55 × 59,4 | OP075-089-1 KALLISTO GRAPHITE 29,55 × 59,4 | OP075-085-1

5

5

R10

R10

KALLISTO GREY STEPTREAD 29,7 × 59,8 | OP075-096-1 5

KALLISTO GRAPHITE STEPTREAD 29,7 × 59,8 | OP075-097-1 5

KALLISTO GREY SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD075-100

KALLISTO GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD075-101

5

stain resistant tile

R10

non-slip class only matt tiles

frost-resistant tile


2 34

STONE | Kallisto 30 × 30

KALLISTO cream/beige

KALLISTO brown/black

5

5

R10

R10

KALLISTO CREAM 29,7 × 29,7 | OP075-004-1

KALLISTO BROWN 29,7 × 29,7 | OP075-054-1

5

5

R10

R10

KALLISTO CREAM STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-006-1

KALLISTO BROWN STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-055-1

5

5

KALLISTO CREAM SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-026

KALLISTO BROWN SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-052

5

5

R10

R10

KALLISTO BEIGE 29,7 × 29,7 | OP075-007-1

KALLISTO BLACK 29,7 × 29,7 | OP075-059-1

5

5

R10

R10

KALLISTO BEIGE STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-009-1

KALLISTO BLACK STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-060-1

5

5

KALLISTO BEIGE SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-027

KALLISTO BLACK SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-057

size in cm

29,7 × 29,7 × 0,8

size in cm

15

1,32

25,15

19,05

7,2 × 29,7 × 0,8

58,08

matt tiles

tonal tiles

24

suitable for floor heating


Ka llisto 235

STONE

KALLISTO graphite/grey

KALLISTO green

5

5

R10

R10

KALLISTO GRAPHITE 29,7 × 29,7 | OP075-001-1

KALLISTO GREEN 29,7 × 29,7 | OP075-013-1

5

5

R10

R10

KALLISTO GRAPHITE STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-003-1 5

KALLISTO GREEN STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-015-1 5

KALLISTO GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-024

KALLISTO GREEN SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-029

5

5

R10

R10

KALLISTO GREY 29,7 × 29,7 | OP075-019-1

KALLISTO LIGHT GREY 29,7 × 29,7 | OP075-129-1

5

5

R10

R10

KALLISTO GREY STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-021-1 5

KALLISTO LIGHT GREY STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP075-132-1 5

KALLISTO GREY SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-031

KALLISTO LIGHT GREY SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD075-134

5

stain resistant tile

R10

non-slip class

frost-resistant tile


2 36

STONE | Karoo 30 × 60


STONE

Karoo 30 × 60

KAROO cream

237


2 38

STONE | Karoo 30 × 60

KAROO grey


STONE

Ka roo 239

KAROO cream


240

STONE | Karoo 30 × 60

KAROO beige

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,60

30,50

19,06

51,20

matt tiles

14

29,7 × 29,7 × 0,85

structured tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Ka roo 241

STONE

KAROO cream

KAROO grey

5

5

R10

R10

5

4

KAROO CREAM 29,7 × 59,8 | OP193-002-1

KAROO GREY 29,7 × 59,8 | OP193-003-1

5

5

5

4

KAROO CREAM MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD193-007

KAROO GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD193-009

KAROO beige

5

R10

5

KAROO BEIGE 29,7 × 59,8 | OP193-001-1

5

5

KAROO BEIGE MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD193-008

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


242

STONE | Salonika 30 × 60


STONE

Salonika 30 × 60

SALONIKA beige

243


244

STONE | Salonika 30 × 60

SALONIKA cream

size in cm

size in cm

29 × 59,3 × 0,9

7

1,20

20,11

16,75

38,40

9,8 × 59,3 × 1,1

10

29 × 29 × 0,8

15

1,26

23,81

18,90

55,44

9,8 × 29 × 1,1

10

-

-

-

-

-

-

6,1 × 59,3 × 1,1

20

-

-

-

-

-

-

29 × 59,3 × 0,9

4

glossy tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S a lon ik a 245

STONE

SALONIKA

5

3

SALONIKA CREAM INSERTO 29 × 59,3 | OD006-004

SALONIK BEIGE 29 × 29 | OP006-001-1

SALONIKA CREAM 29 × 59,3 | OP006-003-1

SALONIKA BEIGE 29 × 59,3 | OP006-002-1

SALONIKA CREAM BORDER CLASSIC 9,8 × 59,3 | OD006-007

SALONIKA CREAM BORDER CLASSIC 6,1 × 59,3 | OD006-006

SALONIKA CREAM BORDER CLASSIC 9,8 × 29 | OD006-009

5

stain resistant tile

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


246

STONE | Marble Charm 30 × 60 | 60 × 60


247

STONE

Marble Charm

NEW

30 × 60 | 60 × 60 MARBLE CHARM

MARBLE CHARM


248

STONE | Marble Charm 30 × 60 | 60 × 60

MARBLE CHARM

size in cm

size in cm

29 × 59,3 × 0,9

7

1,20

20,11

16,75

38,40

29 × 29 × 0,9

12

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,2

-

-

glossy tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


M a rble Cha rm 249

STONE

NEW

MARBLE CHARM

5

MARBLE CHARM WHITE GLOSSY 29 × 59,3 | OP985-001-1

5 R10

4

MARBLE CHARM WHITE LAPPATO 59,3 × 59,3 |  OP985-003-1

5

MARBLE CHARM WHITE GLOSSY GEO 29 × 59,3 | OP985-002-1

5

MARBLE CHARM MOSAIC 29 × 29 | OD985-005

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


250

STONE | Pietra Arenaria 30 × 60


251

STONE

Pietra Arenaria

NEW

30 × 60 PIETRA ARENARIA

PIETRA ARENARIA


252

STONE | Pietra Arenaria 30 × 60

PIETRA ARENARIA

size in cm

size in cm

29 × 59,3 × 0,9

7

1,20

20,11

16,75

38,40

29 × 29 × 0,9 geo

12

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,2

29 × 29 × 0,9

11

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Pi e t ra A ren a ria 253

STONE

NEW

PIETRA ARENARIA

5

PIETRA ARENARIA BEIGE MATT 29 × 59,3 | OP986-001-1

5 R10

4

SAHARA BEIGE LAPPATO 59,3 × 59,3 |  OP358-001-1

5

PIETRA ARENARIA MOSAIC GEO 29 × 29 | OD986-003

5

5

PIETRA ARENARIA MOSAIC 29 × 29 | OD986-002

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


254

STONE | Noir 30 × 60


STONE

Noir 30 × 60

Pi e t r a A r e n a r i a 2 5 5

NOIR grey

255

NEW


256

STONE | Noir 30 × 60

NOIR grey

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,6

30,50

19,06

51,2

matt tiles

12 × 60 × 0,85

structured tiles

tonal tiles

14

suitable for floor heating


N oir 257

STONE

NEW

NOIR light grey

4 R9

4

NOIR LIGHT GREY 29,7 × 59,8 | MT987-001-1

NOIR LIGHT GREY MOSAIC 12 × 60 | MD987-004

NOIR grey

5 R9

4

NOIR GREY 29,7 × 59,8 | MT987-002-1

NOIR GREY MOSAIC 12 × 60 | MD987-005

4

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


258

STONE | Himalaya 30 × 60


STONE

Himalaya 30 × 60

HIMALAYA cream/grey

259

NEW


260

STONE | Himalaya 30 × 60

HIMALAYA cream/grey

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,6

30,50

19,06

51,2

matt tiles

29,7 × 29,7 × 0,85

structured tiles

tonal tiles

14

suitable for floor heating


Hima la y a 26 1

STONE

NEW

HIMALAYA cream

4 R10B

4

HIMALAYA CREAM 29,7 × 59,8 | MT033-001-1

R10B

HIMALAYA MOSAIC CREAM 29,7 × 29,7 | MD033-004

HIMALAYA grey

4 R10B

4

HIMALAYA GREY 29,7 × 59,8 | MT033-003-1

R10B

HIMALAYA MOSAIC GREY 29,7 × 29,7 | MD033-006

4

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


262

STONE | Amaro 25 × 40


26 3

STONE

Amaro 25 × 40

AMARO cream/beige

AMARO cream


2 64

STONE | Amaro 25 × 40

AMARO cream

size in cm

size in cm

25 × 40 × 0,85

12

1,20

18,48

15,40

64,80

6 × 25

10

29,7 × 29,7 × 0,8

15

1,32

23,69

17,95

58,08

3 × 25

20

-

-

-

-

-

-

25 × 40 × 0,85

6

matt tiles

tonal tiles


A ma ro 26 5

STONE

AMARO cream

AMARO beige

AMARO CREAM 25 × 40 | OP029-002-1

AMARO BEIGE 25 × 40 | OP029-001-1

5 3

AMARO BEIGE 29,7 × 29,7 | OP029-019-1

AMARO CREAM INSERTO 25 × 40 | OD029-004

AMARO CREAM BORDER 6 × 25 | OD029-006

AMARO CREAM BORDER 3 × 25 | OD029-005

5

stain resistant tile

3

abrasion-resistance class


266

STONE | Hyperion 30 × 30


STONE

Hyperion 30 × 30

HYPERION graphite

26 7


268

STONE | Hyperion 30 × 30

HYPERION graphite

HYPERION cream

5

R10

HYPERION CREAM 29,7 × 29,7 | OP074-005-1

5

R11

HYPERION CREAM STRUCTURE 29,7 × 29,7 | OP074-006-1

5

R10

HYPERION CREAM STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP074-008-1 5

HYPERION CREAM SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD074-030

size in cm

29,7 × 29,7 × 0,8

size in cm

15

1,32

25,15

19,05

7,2 × 29,7 × 0,8

58,08

matt tiles

structured tiles

tonal tiles

24

suitable for floor heating


Hyperion 26 9

STONE

HYPERION beige

HYPERION grey

HYPERION graphite

5

5

5

R10

R10

R10

HYPERION BEIGE 29,7 × 29,7 | OP074-009-1

HYPERION GREY 29,7 × 29,7 | OP074-025-1

HYPERION GRAPHITE 29,7 × 29,7 | OP074-001-1

5

5

5

R11C

R11C

R11C

HYPERION BEIGE STRUCTURE 29,7 × 29,7 | OP074-010-1

HYPERION GREY STRUCTURE 29,7 × 29,7 | OP074-026-1

HYPERION GRAPHITE STRUCTURE 29,7 × 29,7 | OP074-002-1

5

5

5

R10

R10

R10

HYPERION BEIGE STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP074-012-1 5

HYPERION GRAPHITE STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP074-004-1

HYPERION GREY STEPTREAD 29,7 × 29,7 | OP074-028-1 5

HYPERION BEIGE SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD074-031

5

HYPERION GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD074-029

HYPERION GREY SKIRTING 7,2 × 29,7 | OD074-035

5

stain resistant tile

R11C

R10

non-slip class

frost-resistant tile


2 70

STONE | Milton 30 × 30


STONE

Milton 30 × 30

MILTON grey/graphite

271


2 72

STONE | Milton 30 × 30

MILTON grey/graphite

size in cm

29,7 × 29,7 × 0,8

size in cm

15

1,32

23,10

17,50

58,08

matt tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


M ilton 273

STONE

MILTON beige/orange

MILTON brown/grey

MILTON graphite

5

5

5

R11

R11

R11

5

4

4

MILTON BEIGE 29,7 × 29,7 | OP069-001-1

MILTON BROWN 29,7 × 29,7 | OP069-003-1

5

5

R11

R11

4

5

MILTON ORANGE 29,7 × 29,7 | OP069-009-1

MILTON GRAPHITE 29,7 × 29,7 | OP069-005-1

MILTON GREY 29,7 × 29,7 | OP069-011-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R11

non-slip class

frost-resistant tile


WOOD


CLASSIC OAK

279

NORDIC OAK

289

SELECTED OAK

297

NATURAL ASH

305

SOFTWOOD 311 LEGNO RUSTICO

317

FLOORWOOD 323 NATURALE 331


WOOD Drewno jest synonimem ciepła, bliskości natury i harmonii. Jest też materiałem bardzo zróżnicowanym. Zupełnie inny klimat otoczenia tworzą gatunki drewna europejskiego, inne egzotycznego. Poddane uszlachetniającym zabiegom, zmienia swój wygląd i strukturę. Drewno bejcowane staje się łagodniejsze, jego kolor i słoje przełamane, lub przeciwnie intensywniejsze. Dzięki cyfrowej technice druku charakterystyczne dla drewna usłojenia, spękania i wybarwienia zostały przeniesione na płytkę z niezwykłym kunsztem. Prezentowane w segmencie Wood płytki ceramiczne sprawią, że wnętrze nabierze szlachetnego wyglądu. Wood is associated with warmth, closeness to nature and harmony. It is also a very diverse material. Depending on the species of wood, using European or exotic ones, various atmosphere and aura may be created. Subjected to ennobling processes, wood changes its appearance and structure. Stained wood becomes softer, its colour and grains refracted, or else the opposite – more intense. With digital printing technology all grains, cracks and colouring specific to wood have been transferred to the tiles with a remarkable skill and craft. The tiles presented in the wood segment will make every interior look nobly and neatly.


2 78

WOOD | Classic Oak 15  × 90 | 22  × 90


WOOD

Classic Oak 15 × 90 | 22 × 90

CLASSIC OAK white

279

NEW


280

WOOD | Classic Oak 15 × 90 | 22 × 90

CLASSIC OAK white


WOOD

Cla ssic Oa k 28 1

NEW

CLASSIC OAK white


282

CLASSIC OAK beige

WOOD | Classic Oak 15 × 90 | 22 × 90


Cla ssic Oa k 28 3

WOOD

NEW

CLASSIC OAK white 5 R10

4

5

CLASSIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP457-001-1

R10

4

CLASSIC OAK WHITE 14,7 × 89 | OP457-006-1

CLASSIC OAK cream 5 R10

4

5

CLASSIC OAK CREAM 22,1 × 89 | OP457-010-1

R10

4

CLASSIC OAK CREAM 14,7 × 89 | OP457-007-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


2 84

CLASSIC OAK grey

WOOD | Classic Oak 15 × 90 | 22 × 90


C la ssic Oa k 28 5

WOOD

NEW

CLASSIC OAK grey 5 R10

5

5

CLASSIC OAK GREY 22,1 × 89 | OP457-013-1

R10

5

CLASSIC OAK GREY 14,7 × 89 | OP457-016-1

CLASSIC OAK warm grey 5 R10

4

5

CLASSIC OAK WARM GREY 22,1 × 89 | OP457-014-1

R10

4

CLASSIC OAK WARM GREY 14,7 × 89 | OP457-017-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


286

WOOD | Classic Oak 15 × 90 | 22 × 90

CLASSIC OAK beige

size in cm

size in cm

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

floor heating ready


Cla ssic Oa k 28 7

WOOD

NEW

CLASSIC OAK beige 5 R10

4

5

CLASSIC OAK BEIGE 22,1 × 89 | OP458-011-1

R10

4

CLASSIC OAK BEIGE 14,7 × 89 | OP457-012-1

CLASSIC OAK brown 5 R10

4

5

CLASSIC OAK BROWN 22,1 × 89 | OP457-011-1

R10

4

CLASSIC OAK BROWN 14,7 × 89 | OP457-009-1

CLASSIC OAK cold brown 5 R10

4

5

CLASSIC OAK COLD BROWN 22,1 × 89 | OP457-015-1

R10

4

CLASSIC OAK COLD BROWN 14,7 × 89 | OP457-018-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


288

WOOD | Nordic Oak 15 × 90 | 22 × 90


WOOD

Nordic Oak 15 × 90 | 22 × 90

NORDIC OAK white

28 9

NEW


290

WOOD | Nordic Oak 15 × 90 | 22 × 90

NORDIC OAK white


WOOD

N ordic Oa k 29 1

NEW

NORDIC OAK brown


292

WOOD | Nordic Oak 15  × 90 | 22  × 90

NORDIC OAK white


Nordic Oa k 29 3

WOOD

NEW

NORDIC OAK white 5 R10

4

5

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP459-001-1

R10

4

NORDIC OAK WHITE 14,7 × 89 | OP459-007-1

NORDIC OAK wenge 5 R10

4

5

NORDIC OAK WENGE 22,1 × 89 | OP459-011-1

R10

4

NORDIC OAK WENGE 14,7 × 89 | OP459-012-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


2 94

WOOD | Nordic Oak 15 × 90 | 22 × 90

CLASSIC OAK brown

size in cm

size in cm

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

floor heating ready


N ordic Oa k 29 5

WOOD

NEW

NORDIC OAK brown 5 R10

4

5

NORDIC OAK BROWN 22,1 × 89 | OP459-003-1

R10

4

NORDIC OAK BROWN 14,7 × 89 | OP459-010-1

NORDIC OAK ochre 5 R10

4

5

NORDIC OAK OCHRE 22,1 × 89 | OP458-002-1

R10

4

NORDIC OAK OCHRE 14,7 × 89 | OP458-010-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


296

WOOD | Selected Oak 15 × 90 | 22 × 90


WOOD

Selected Oak 15 × 90 | 22 × 90

SELECTED OAK wenge

29 7

NEW


298

WOOD | Selected Oak 15 × 90 | 22 × 90

SELECTED OAK cream


WOOD

S e lec ted Oa k 29 9

NEW

SELECTED OAK brown


30 0

SELECTED OAK cream

WOOD | Selected Oak 15 × 90 | 22 × 90


S e lec ted Oa k 30 1

WOOD

NEW

SELECTED OAK cream 5 R10

4

5

SELECTED OAK CREAM 22,1 × 89 | OP459-002-1

R10

4

SELECTED OAK CREAM 14,7 × 89 | OP459-009-1

SELECTED OAK orange 5 R10

4

5

SELECTED OAK ORANGE 22,1 × 89 | OP458-013-1

R10

4

SELECTED OAK ORANGE 14,7 × 89 | OP458-014-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


30 2

WOOD | Selected Oak 15  × 90 | 22  × 90

SELECTED OAK venge

size in cm

size in cm

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

floor heating ready


S e lec ted Oa k 30 3

WOOD

NEW

SELECTED OAK beige 5 R10

4

5

SELECTED OAK BEIGE 22,1 × 89 | OP458-011-1

R10

4

SELECTED OAK BEIGE 14,7 × 89 | OP458-007-1

SELECTED OAK wenge

5 R10

4

5

SELECTED OAK WENGE 22,1 × 89 | OP458-001-1

R10

4

SELECTED OAK WENGE 14,7 × 89 | OP458-009-1

SELECTED OAK brown 5 R10

4

5

SELECTED OAK BROWN 22,1 × 89 | OP458-012-1

R10

4

SELECTED OAK BROWN 14,7 × 89 | OP458-008-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


304

WOOD | Natural Ash 15 × 90 | 22 × 90


WOOD

Natural Ash 15 × 90 | 22 × 90

NATURAL ASH beige

30 5

NEW


30 6

WOOD | Natural Ash 15 × 90 | 22 × 90

NATURAL ASH beige


WOOD

N a tura l Ash 30 7

NEW

NATURAL ASH beige


30 8

WOOD | Natural Ash 15 × 90 | 22 × 90

NATURAL ASH beige

size in cm

size in cm

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

floor heating ready


N a tura l Ash 30 9

WOOD

NEW

NATURAL ASH cream 5 R10

4

5

NATURAL ASH CREAM 22,1 × 89 | OP460-001-1

R10

4

NATURAL ASH CREAM 14,7 × 89 | OP460-005-1

NATURAL ASH beige 5 R10

4

5

NATURAL ASH BEIGE 22,1 × 89 | OP460-002-1

R10

4

NATURAL ASH BEIGE 14,7 × 89 | OP460-006-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


31 0

WOOD | Softwood 15 × 90 | 22 × 90


311

WOOD

Softwood 15 × 90 | 22 × 90

SOFTWOOD cream


31 2

WOOD | Softwood 15 × 90 | 22 × 90

SOFTWOOD cream


WOOD

S oftwood 313

SOFTWOOD cream


31 4

WOOD | Softwood 15 × 90 | 22 × 90

SOFTWOOD cream

size in cm

size in cm

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

16,8

matt tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S oftwood 315

WOOD

SOFTWOOD cream 5

R9

4

SOFTWOOD CREAM 22,1 × 89 | OP706-008-1 5

R9

4

SOFTWOOD CREAM 14,7 × 89 | OP706-003-1

SOFTWOOD beige 5

R9

4

SOFTWOOD BEIGE 22,1 × 89 | OP706-007-1 5

R9

4

SOFTWOOD BEIGE 14,7 × 89 | OP706-004-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


31 6

WOOD | Legno Rustico 15 × 90


WOOD

Legno Rustico 15 × 90

LEGNO RUSTICO brown

317


31 8

WOOD | Legno Rustico 15 × 90

LEGNO RUSTICO brown


WOOD

L e gn o Rustic o 319

LEGNO RUSTICO brown


32 0

WOOD | Legno Rustico 15 × 90

LEGNO RUSTICO brown

size in cm

14,7 × 89,5 × 1,1

size in cm

8

1,05

27,20

25,90

matt tiles

16,80

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


L e gn o Rustic o 321

WOOD

LEGNO RUSTICO 5

R10

5

LEGNO RUSTICO CREAM 14,7 × 89,5 | MT004-001-1

5

R10

4

LEGNO RUSTICO BEIGE 14,7 × 89,5 | MT004-002-1

5

R10

4

LEGNO RUSTICO BROWN 14,7 × 89,5 | MT004-003-1

5

R10

4

LEGNO RUSTICO GREY 14,7 × 89,5 | MT004-004-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


32 2

WOOD | Floorwood 30 × 60 | 60 × 60


WOOD

Floorwood 30 × 60 | 60 × 60

FLOORWOOD graphite

323


324

FLOORWOOD graphite

WOOD | Floorwood 30 × 60 | 60 × 60


WOOD

Floorwood 325

FLOORWOOD white


32 6

WOOD | Floorwood 30 × 60 | 60 × 60

FLOORWOOD white


Floorwood 327

WOOD

FLOORWOOD white

FLOORWOOD grey

5

5

R10

R10

5

4

FLOORWOOD WHITE LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP707-023-1

FLOORWOOD GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP707-026-1

5

5

R10

R10

5

4

FLOORWOOD WHITE LAPPATO 29 × 59,3 | OP707-027-1

FLOORWOOD GREY LAPPATO 29 × 59,3 | OP707-029-1

5

5

FLOORWOOD WHITE-BEIGE MIX MOSAIC 29 × 29,5 | OD707-035

FLOORWOOD GREY-GRAPHITE MIX MOSAIC 29 × 29,5 | OD707-036

GLASS YELLOW BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-033

GLASS BEIGE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-042

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


32 8

WOOD | Floorwood 30 × 60 | 60 × 60

FLOORWOOD graphite

size in cm

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,00

23,30

35,20

29 × 29,5 × 1

11

29 × 59,3 × 1

7

1,20

28,00

23,33

38,40

2 × 59,3 × 1

21

semi-polished tile (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Floorwood 329

WOOD

FLOORWOOD beige

FLOORWOOD graphite

5

5

R10

R10

4

3

FLOORWOOD BEIGE LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP707-025-1

FLOORWOOD GRAPHITE LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP707-024-1

5

5

R10

R10

4

3

FLOORWOOD BEIGE LAPPATO 29 × 59,3 | OP707-028-1

FLOORWOOD GRAPHITE LAPPATO 29 × 59,3 | OP707-030-1

GLASS SILVER BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-044

GLASS HEATHER BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-046

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


33 0

WOOD | Naturale 30 × 60


WOOD

Naturale 30 × 60

NATURALE cream

331


33 2

WOOD | Naturale 30 × 60

NATURALE grey/graphite

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,60

30,50

19,06

51,20

matt tiles

2 × 60 × 1

structured tiles

tonal tiles

21

suitable for floor heating


N a tura le 333

WOOD

NATURALE GLASS DARK BEIGE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-024 5

GLASS BROWN BORDER NEW 2 × 60 | OD660-028 R9

4

GLASS TURQUOISE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-020

NATURALE CREAM 29,7 × 59,8 | OP012-009-1

GLASS BLACK BORDER NEW 2 × 60 | OD660-026

5

R9

4

NATURALE GREY 29,7 × 59,8 | OP012-025-1

5

R9

3

NATURALE GRAPHITE 29,7 × 59,8 | OP012-024-1

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


CONCRETE


DRY RIVER

339

CONCRETE STRIPES

345

GREY DESERT

349

SANDY ISLAND

353

ARLEQUINI 357 ITALIAN STUCCO

361

FLOWER CEMENTO WHITE

365

FLOWER CEMENTO GREY

369

EQUINOX 373 BETON 379 DAMASCO 383 FARGO 387 ARANTA 393 COLORADO NIGHTS

397

DREAMING 405 FUNDA 409 PIETRA 413 ARES 419 HARMONY 425 REBUS 429 UNIVERSAL FLOORS

433


CONCRETE W ostatnich dekadach w tym surowym materiale dostrzeżono potencjał nie tylko użytkowy ale także dekoracyjny. Pomimo swej ascetyczności, okazał się być również elegancki i wysmakowany. Szeroka gama kolorystyczna oraz charakterystyczne przecierkii struktury pozwalają na uzyskanie indywidualnych i odważnych projektów. Dzięki wykorzystaniu płytek z segmentu Concrete można stworzyć wnętrza surowe, industrialne, inspirowane wielkomiejskim stylem lub dzięki przełamaniu płaszczyzn i wprowadzeniu elementów drewnianych uspokoić je i wyciszyć. In recent decades, this raw material has been recognized with the potential of not only utility but also decorative. Despite its ascetic character, it turned out to be elegant and sophisticated as well. A wide range of colours and characteristic faux finishing and structures allow obtaining original and bold designs. By using tiles offered in the Concrete segment it is possible to create rough interiors, inspired by the urban style, or by mixing materials and introducing wooden elements soothe them and soften.


33 8

CONCRETE | Dry River 30 × 60 | 60 × 60


339

CONCRETE

Dry River 30 × 60 | 60 × 60

DRY RIVER grey


34 0

DRY RIVER grey

CONCRETE | Dry River 30 × 60 | 60 × 60


D ry R iv er 341

CONCRETE

DRY RIVER cream

DRY RIVER light grey

5

5

R10

R10

DRY RIVER CREAM 59,4 × 59,4 | OP622-001-1

DRY RIVER LIGHT GREY 59,4 × 59,4 | OP622-004-1

5

5

R10

R10

DRY RIVER CREAM 29,55 × 59,4 | OP622-007-1

DRY RIVER LIGHT GREY 29,55 × 59,4 | OP622-010-1

5

5

R10

R10

DRY RIVER CREAM STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD622-013 5

DRY RIVER LIGHT GREY STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD622-016 5

DRY RIVER CREAM SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD622-019

DRY RIVER LIGHT GREY SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD622-022

5

5

R10

R10

DRY RIVER CREAM MOSAIC 29,55 × 29,55 | OD622-031

DRY RIVER LIGHT GREY MOSAIC 29,55 × 29,55 | OD622-034

5

stain resistant tile

R10

non-slip class

frost-resistant tile


34 2

CONCRETE | Dry River 30 × 60 | 60 × 60

DRY RIVER grey

size in cm

size in cm

59,4 × 59,4 × 1

5

1,76

41,64

23,66

35,20

29,55 × 59,4 × 1

8

29,55 × 59,4 × 1

8

1,40

32,76

23,40

44,80

29,55 × 29,55 × 1

12

-

-

-

-

-

-

7,2 × 59,4 skirting:

14

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


D ry R iv er 343

CONCRETE

DRY RIVER grey

DRY RIVER graphite

5

5

R10

R10

DRY RIVER GREY 59,4 × 59,4 | OP622-005-1

DRY RIVER GRAPHITE 59,4 × 59,4 | OP622-006-1

5

5

R10

R10

DRY RIVER GREY 29,55 × 59,4 | OP622-011-1

DRY RIVER GRAPHITE 29,55 × 59,4 | OP622-012-1

5

5

R10

R10

DRY RIVER GREY STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD622-017

DRY RIVER GRAPHITE STEPTREAD 29,55 × 59,4 | OD622-018

DRY RIVER GREY SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD622-023

DRY RIVER GRAPHITE SKIRTING 7,2 × 59,4 | OD622-024

5

5 R10

DRY RIVER GREY MOSAIC 29,55 × 29,55 | OD622-035

DRY RIVER GRAPHITE MOSAIC 29,55 × 29,55 | OD622-036

5

stain resistant tile

R10

non-slip class

frost-resistant tile


34 4

CONCRETE | Concrete Stripes 30 × 90


CONCRETE

Concrete Stripes 30 × 90

CONCRETE STRIPES

345

NEW


34 6

CONCRETE | Concrete Stripes 30 × 90

CONCRETE STRIPES

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

3 × 89 × 1

5

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

semi-polished tile (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Co nc rete S tripes 347

CONCRETE

NEW

CONCRETE STRIPES

PS901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1 5 R10

5

EARLY PASTELS GREY 59,3 × 59,3 | OP647-011-1 PS902 GREY 29 × 89 | NT033-001-1

PS902 GREY STRUCTURE 29 × 89 | NT033-002-1

5 R10

4

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

CONCRETE STRIPES INSERTO STRIPES 29 × 89 | ND033-006

GLASS BLACK BORDER NEW 3 × 89 | ND017-003

5 R10

4

CLASSIC OAK BEIGE 22,1 × 89 | OP457-008-1 14,7 × 89 | OP457-012-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


34 8

CONCRETE | Grey Desert 30 × 90


CONCRETE

Grey Desert 30 × 90

GREY DESERT

349

NEW


350

CONCRETE | Grey Desert 30 × 90

GREY DESERT

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

4

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

semi-polished tile (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Grey D esert 351

CONCRETE

NEW

GREY DESERT

PS902 GREY 29 × 89 | NT033-001-1 5 R10

5

EARLY PASTELS GREY 59,3 × 59,3 | OP647-011-1 PS902 GREY STRUCTURE 29 × 89 | NT033-002-1

GREY DESERT INSERTO GEO 29 × 89 | ND042-001

5 R10

5 R10

4

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

4

CLASSIC OAK BEIGE 22,1 × 89 | OP457-008-1 14,7 × 89 | OP457-012-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


352

CONCRETE | Sandy Island 30 × 90


353

CONCRETE

Sandy Island

NEW

30 × 90

SANDY ISLAND


354

CONCRETE | Sandy Island 30 × 90

SANDY ISLAND

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

4

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

14,4 × 54,2 × 1,1

12

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

semi-polished tile (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


S an dy Isla n d 355

CONCRETE

NEW

SANDY ISLAND

PS903 CREAM 29 × 89 | NT032-001-1 5 R10

4

GPTU 602 CEMENTO LIGHT GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-001-1 PS903 GREY 29 × 89 | NT032-003-1

SANDY ISLAND INSERTO GEO 29 × 89 | ND041-004

SANDY ISLAND MOSAIC 14,4 × 54,2 | ND041-007

5 R10

4

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP459-001-1 14,7 × 89 | OP459-007-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


356

CONCRETE | Arlequini 30 × 90


357

CONCRETE

Arlequini

NEW

30 × 90

ARLEQUINI

ARLEQUINI


358

CONCRETE | Arlequini 30 × 90

ARLEQUINI

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

28 × 33,7 × 1,1

5

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

matt tiles

semi-polished tile (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


A rlequin i 359

CONCRETE

NEW

ARLEQUINI

PS903 CREAM 29 × 89 | NT032-001-1 5 R10

4

GPTU 602 CEMENTO LIGHT GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-001-1 PS903 BEIGE 29 × 89 | NT032-002-1

ARLEQUINI MOSAIC HEXAGON 28 × 33,7 | ND032-009

5 R10

4

GPTU 601 COTTO LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-002-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


360

CONCRETE | Italian Stucco 30 × 90


36 1

CONCRETE

Italian Stucco

NEW

30 × 90 ITALIAN STUCCO

ITALIAN STUCCO


362

CONCRETE | Italian Stucco 30 × 90

ITALIAN STUCCO

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

42,50

24,15

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

glosy tiles

matt tiles

satin tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


I t a l ia n S tuc c o 36 3

CONCRETE

NEW

ITALIAN STUCCO

ITALIAN STUCCO BEIGE 29 × 89 | OP809-003-1

5

4

COLORADO NIGHTS WHITE 59,3 × 59,3 | OP673-017-1 ITALIAN STUCCO BEIGE INSERTO 29 × 89 | OD809-004

5 R10

4

CLASSIC OAK CREAM 22,1 × 89 | OP457-010-1 14,7 × 89 | OP457-007-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


3 64

CONCRETE | Flower Cemento white 24 × 74


36 5

CONCRETE

Flower Cemento white 24 × 74 FLOWER CEMENTO white

FLOWER CEMENTO white

NEW


366

CONCRETE | Flower Cemento white 24 × 74

FLOWER CEMENTO white

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1 lappato

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

59,3 × 59,3 × 1

4

1,41

32,85

23,30

45,12

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

matt tiles

polished tiles

semi-polished tile (lappato)

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Flo w e r Ce men to white 36 7

CONCRETE

NEW

FLOWER CEMENTO white

MP705 WHITE SATIN 24 × 74 | OP470-002-1

5

4

MP706 LIGHT GREY 24 × 74 | OP486-007-1

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

FLOWER CEMENTO WHITE INSERTO 24 × 74 | OD486-006

5 R10

4

FLOWER CEMENTO LIGHT GREY INSERTO 24 × 74 | OD486-005

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

5 R10

4

CLASSIC OAK BEIGE 22,1 × 89 | OP457-008-1 14,7 × 89 | OP457-012-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


368

CONCRETE | Flower Cemento grey 24 × 74


36 9

CONCRETE

Flower Cemento grey 24 × 74 FLOWER CEMENTO grey

FLOWER CEMENTO grey

NEW


37 0

CONCRETE | Flower Cemento white 24 × 74

FLOWER CEMENTO grey

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

matt tiles

semi-polished tile (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Flo w e r Ce m en to grey 371

CONCRETE

NEW

FLOWER CEMENTO grey

MP706 LIGHT GREY 24 × 74 | OP486-007-1

5 R10

5

MP706 GREY 24 × 74 | OP488-004-1

EARLY PASTELS GREY 59,3 × 59,3 | OP647-011-1

MP706 LIGHT GREY STRUCTURE 24 × 74 | OP486-008-1

5 R10

4

MP706 GREY STRUCTURE 24 × 74 | OP488-005-1

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


37 2

CONCRETE | Equinox 30 × 60 | 60 × 60


CEMENTO

Equinox 30 × 60 | 60 × 60

EQUINOX  white

373


3 74

CONCRETE | Equinox 30 × 60 | 60 × 60

EQUINOX  white


CEMENTO

E quin ox 375

EQUINOX  black/white


37 6

CONCRETE | Equinox 30 × 60 | 60 × 60

EQUINOX  white

size in cm

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

-

-

29 × 59,3 × 1

7

1,20

28,00

23,33

38,40

-

-

matt tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


E quin ox 377

CEMENTO

EQUINOX  white

EQUINOX  black

5

5

R9

R9

5

3

EQUINOX  WHITE 59,3 × 59,3 | OP638-007-1

EQUINOX  BLACK 59,3 × 59,3 | OP638-003-1

5

5

R9

R9

5

3

EQUINOX  WHITE 29 × 59,3 | OP638-015-1

EQUINOX  BLACK 29 × 59,3 | OP638-013-1

5

stain resistant tile

5

3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


37 8

CONCRETE | Beton 30 × 60 | 60 × 60


CONCRETE

Beton 30 × 60 | 60 × 60

BETON white

379


380

CONCRETE | Beton 30 × 60 | 60 × 60

BETON dark grey

size in cm

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

41,01

23,30

35,20

29 ×59,3 × 1

7

1,2

22,8

19

38,4

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


B eton 38 1

CONCRETE

BETON white

BETON light grey

5

5

R10A

R10A

5

5

BETON WHITE 59,3 × 59,3 | NT024-007-1

BETON LIGHT GREY 59,3 × 59,3 | NT024-008-1

5

5

R10A

R10A

5

5

BETON WHITE 29 × 59,3 | NT024-010-1

BETON LIGHT GREY 29 × 59,3 | NT024-011-1

BETON dark grey

5

R10A

3

BETON DARK GREY 59,3 × 59,3 | NT024-009-1

Płytki tej kolekcji dostępne są również w segmencie SOLID 2.0 o grubości 2 cm.

5

The tiles of this collection available also in SOLID 2.0 segment, 2 cm thickness.

R10A

3

BETON DARK GREY 29 × 59,3 | NT024-012-1

5

stain resistant tile

5

3

abrasion-resistance class

R10A non-slip class

frost-resistant tile


382

CONCRETE | Damasco 30 × 30 | 30 × 60


CONCRETE

Damasco 30 × 30 | 30 × 60

DAMASCO vanilla

38 3


3 84

CONCRETE | Damasco 30 × 30 | 30 × 60

DAMASCO vanilla

size in cm

size in cm

29,7 × 59,8  × 0,85

9

1,60

30,50

19,06

51,20

-

-

29,7 × 29,7  × 0,80

15

1,32

23,69

17,95

58,08

-

-

matt tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


D a ma sc o 38 5

CONCRETE

DAMASCO vanilla

DAMASCO mocca

5

5

R9

R9

4

3

DAMASCO VANILLA 29,7 × 59,8 | OP067-018-1

DAMASCO MOCCA 29,7 × 59,8 | OP067-020-1

5

5

R9

R9

4

3

DAMASCO VANILLA 29,7 × 29,7 | OP067-005-1

DAMASCO MOCCA 29,7 × 29,7 | OP067-004-1

DAMASCO anthracite

5

R9

3

DAMASCO ANTHRACITE 29,7 × 59,8 | OP067-022-1

5

R9

3

DAMASCO ANTHRACITE 29,7 × 29,7 | OP067-001-1

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


386

CONCRETE | Fargo 30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60


CONCRETE

Fargo 30  ×   3 0 | 3 0   ×   6 0 | 6 0   ×   6 0

FARGO grey

38 7


388

FARGO white

CONCRETE | Fargo 30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60


Fa rgo 38 9

CONCRETE

FARGO white

FARGO grey

5

5

R9

R9

4

3

FARGO WHITE 59,8 × 59,8 | OP360-013-1

FARGO GREY 59,8 × 59,8 | OP360-014-1

5

5

R9

R9

5

4

FARGO WHITE 29,7 × 59,8 | OP360-008-1

FARGO GREY 29,7 × 59,8 | OP360-007-1

5

5

5

5

R9

R9

R9

R9

5

5

4

4

FARGO WHITE MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD360-004

FARGO WHITE 29,8 × 29,8 | OP360-019-1

5

stain resistant tile

FARGO GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD360-003

5

4

3

abrasion-resistance class

FARGO GREY 29,8 × 29,8 | OP360-017-1

R9

non-slip class

frost-resistant tile


390

CONCRETE | Fargo 30 × 30 | 30 × 60 | 60 × 60

FARGO grey

size in cm

size in cm

59,8 × 59,8 × 1

5

1,79

42,51

23,75

35,80

29,7 × 59,8 × 0,8

9

1,60

30,00

18,75

51,20

29,7 × 29,7 × 0,85

14

29,8 × 29,8 × 0,8

15

1,33

23,93

17,99

58,52

satin tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Fa rgo 39 1

CONCRETE

FARGO black

5

R9

3

FARGO BLACK 59,8 × 59,8 | OP360-016-1

5

R9

3

FARGO BLACK 29,7 × 59,8 | OP360-005-1

5

5

R9

R9

3

3

FARGO BLACK MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD360-001

FARGO BLACK 29,8 × 29,8 | OP360-018-1

5

stain resistant tile

5

4

3

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


392

CONCRETE | Aranta 30 × 60


39 3

CONCRETE

Aranta 30 × 60

CONCRETE FLOWER dark grey/graphite


394

CONCRETE | Aranta 30 × 60

CONCRETE FLOWER dark grey/graphite

size in cm

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

9

1,60

30,50

19,06

51,20

29,7 × 29,7 × 0,8

14

-

-

-

-

-

-

20 × 20

4

-

-

-

-

-

-

9,9 × 9,9

16

-

-

-

-

-

-

9,9 × 29,7

4

matt tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


A ra n ta 39 5

CONCRETE

CONCRETE FLOWER light grey

CONCRETE FLOWER graphite

5

R9

R9

4

4

CONCRETE FLOWER LIGHT GREY 29,7 × 59,8 | NT008-008-1

CONCRETE FLOWER GRAPHITE 29,7 × 59,8 | NT008-010-1

5

5

CONCRETE FLOWER LIGHT GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | ND008-004

CONCRETE FLOWER GRAPHITE MOSAIC 29,7 × 29,7 | ND008-005

CONCRETE FLOWER dark grey

GLASS inserto

5

R9

4

GLASS AZURE INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-098

GLASS RED INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-097

GLASS AZURE INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-110

GLASS RED INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-109

CONCRETE FLOWER DARK GREY 29,7 × 59,8 | NT008-009-1

GLASS RED INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-101

5

CONCRETE FLOWER DARK GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | ND008-003

GLASS BLACK INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-096

GLASS BLACK INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-108

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


396

CONCRETE | Colorado Nights 30 × 60 | 60 × 60


39 7

CONCRETE

Colorado Nights 30 × 60 | 60 × 60

COLORADO NIGHTS white/grey

COLORADO NIGHTS white/inserto flower


398

CONCRETE | Colorado Nights 30 × 60 | 60 × 60

COLORADO NIGHTS white/light grey/grey


CONCRETE

Co lo r a do N ights 39 9

COLORADO NIGHTS white/grey


40 0

COLORADO NIGHTS light grey

CONCRETE | Colorado Nights 30 × 60 | 60 × 60


Co lo r a do N ights 40 1

CONCRETE

COLORADO NIGHTS white

COLORADO NIGHTS light grey

COLORADO NIGHTS WHITE 29 × 59,3 | OP673-007-1

COLORADO NIGHTS LIGHT GREY 29 × 59,3 | OP673-008-1

COLORADO NIGHTS WHITE STRIPES 29 × 59,3 | OP673-010-1

COLORADO NIGHTS LIGHT GREY STRIPES 29 × 59,3 | OP673-011-1

COLORADO NIGHTS INSERTO FLOWER 29 × 59,3 | OD673-016

5

4

COLORADO NIGHTS WHITE 59,3 × 59,3 | OP673-017-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


40 2

CONCRETE | Colorado Nights 30 × 60 | 60 × 60

COLORADO NIGHTS grey

size in cm

size in cm

29 × 59,3 × 0,9

7

1,20

22,80

19,00

38,40

2 × 59,3 × 1

21

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

42,50

24,15

35,20

29 × 59,3 × 0,9

4

glossy tiles

satin tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Co lo r a do N ights 40 3

CONCRETE

COLORADO NIGHTS grey GLASS WHITE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-040

GLASS COBALT BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-037

COLORADO NIGHTS GREY 29 × 59,3 | OP673-009-1

GLASS RED BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-047

COLORADO NIGHTS GREY STRIPES 29 × 59,3 | OP673-012-1

5

3

COLORADO NIGHTS GREY 59,3 × 59,3 | OP673-018-1

5

stain resistant tile

3

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


404

CONCRETE | Dreaming 30 × 60


40 5

CONCRETE

Dreaming

NEW

30 × 60

DREAMING light grey/grey


40 6

CONCRETE | Dreaming 30 × 60

DREAMING grey/grey mosaic

size in cm

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

9

1,60

30,5

19,06

51,2

7,8 × 59,8 × 0,85

11

12 × 60

6

matt tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


D rea min g 40 7

CONCRETE

NEW

DREAMING beige

DREAMING light grey

5

5

R9

R9

4

4

DREAMING BEIGE 29,7 × 59,8 | OP444-001-1

DREAMING LIGHT GREY 29,7 × 59,8 | OP444-003-1

DREAMING BORDER CONGLOMERATE BEIGE 7,8 × 59,8 | OD444-005

DREAMING GREY MOSAIC 12 × 60 | OD444-015

DREAMING brown

DREAMING dark grey

5

5

R9

R9

4

4

DREAMING BROWN 29,7 × 59,8 | OP444-002-1

DREAMING DARK GREY 29,7 × 59,8 | OP444-004-1

DREAMING BORDER CONGLOMERATE BROWN 7,8 × 59,8 | OD444-006

DREAMING BORDER CONGLOMERATE DARK GREY 7,8 × 59,8 | OD444-007

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


40 8

CONCRETE | Funda 30 × 60


CONCRETE

Funda 30 × 60

CONCRETE FLOWER cream/brown

40 9


41 0

CONCRETE | Funda 30 × 60

CONCRETE FLOWER cream/brown

size in cm

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

9

1,60

30,50

19,06

51,20

29,7 × 29,7 × 0,8

14

-

-

-

-

-

-

9,9 × 29,7

4

-

-

-

-

-

-

9,9 × 9,9

16

matt tiles

glossy tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Fun da 411

CONCRETE

CONCRETE FLOWER cream

CONCRETE FLOWER brown

5

5

R9

R9

4

4

CONCRETE FLOWER CREAM 29,7 × 59,8 | NT008-006-1

CONCRETE FLOWER BROWN 29,7 × 59,8 | NT008-007-1

5

5

CONCRETE FLOWER CREAM MOSAIC 29,7 × 29,7 | ND008-002

CONCRETE FLOWER BROWN MOSAIC 29,7 × 29,7 | ND008-001

GLASS inserto

GLASS inserto

GLASS BEIGE INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-106

GLASS BROWN INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-103

GLASS BEIGE INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-114

GLASS BROWN INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-111

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


41 2

CONCRETE | Pietra 30 × 60


CONCRETE

Pietra 30 × 60

PIETRA grey

413


41 4

CONCRETE | Pietra 30 × 60

PIETRA grey


CONCRETE

P ietra 415

PIETRA beige


41 6

CONCRETE | Pietra 30 × 60

PIETRA grey

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,60

30,50

19,06

51,20

matt tiles

29,7 × 29,7 × 0,85

structural tiles

tonal tiles

14

suitable for floor heating


P ietra 417

CONCRETE

PIETRA beige

PIETRA light grey

5

5

R10

5

4

4

PIETRA BEIGE 29,7 × 59,8 | OP443-001-1

PIETRA LIGHT GREY 29,7 × 59,8 | OP443-002-1

5

5

4

4

PIETRA BEIGE MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD443-005

PIETRA grey

PIETRA LIGHT GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD443-006

PIETRA dark grey

5

5

R10

R10

4

4

PIETRA DARK GREY 29,7 × 59,8 | OP443-004-1

PIETRA GREY 29,7 × 59,8 | OP443-003-1

5

5

4

4

PIETRA GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD443-007

PIETRA DARK GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | OD443-008

5

stain resistant tile

5

4

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


41 8

CONCRETE | Ares 30 × 60


CONCRETE

Ares 30 × 60

ARES grey/light grey

419

NEW


42 0

CONCRETE | Ares 30 × 60

ARES grey


CONCRETE

A res 421

NEW

ARES light grey


42 2

CONCRETE | Ares 30 × 60

ARES beige/graphite

size in cm

29,7 × 59,8  × 0,85

size in cm

9

1,6

30,50

19,06

51,2

29,7 × 29,7 × 0,85

matt tiles

tonal tiles

14

suitable for floor heating


A res 423

CONCRETE

NEW

ARES beige

ARES grey

5

5

R10B

R10B

4

3

ARES GREY 29,7 × 59,8 | MT587-001-1

ARES BEIGE 29,7 × 59,8 | MT587-002-1

5

5

ARES BEIGE MOSAIC 29,7 × 29,7 | MD587-008

ARES GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 | MD587-005

ARES light grey

ARES graphite

5

5

R10B

R10B

4

3

ARES GRAPHITE 29,7 × 59,8 | MT587-003-1

ARES LIGHT GREY 29,7 × 59,8 |  MT587-004-1

5

5

ARES LIGHT GREY MOSAIC 29,7 × 29,7 |  MD587-007

ARES GRAPHITE MOSAIC 29,7 × 29,7 | MD587-006

5

stain resistant tile

4

3

abrasion-resistance class

R10B non-slip class

frost-resistant tile


424

CONCRETE | Harmony 30 × 60


CONCRETE

Harmony 30 × 60

HARMONY

425

NEW


42 6

CONCRETE | Harmony 30 × 60

HARMONY

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,6

30,50

19,06

51,2

7,3 × 34,7 × 0,85

matt tiles

tonal tiles

5

suitable for floor heating


Ha rmon y 427

CONCRETE

NEW

HARMONY white

4 R9

4

HARMONY WHITE 29,7 × 59,8 | NT019-001-1

HARMONY WHITE MOSAIC 7,3 × 34,7 | ND019-010

HARMONY grey

5 R9

4

HARMONY GREY 29,7 × 59,8 |  NT019-002-1

HARMONY GREY MOSAIC 7,3 × 34,7 | ND019-011

5

4

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


42 8

CONCRETE | Rebus 30 × 60


CONCRETE

Rebus 30 × 60

REBUS dark grey

429

NEW


43 0

CONCRETE | Rebus 30 × 60

REBUS dark grey

size in cm

29,7 × 59,8 × 0,85

size in cm

9

1,6

30,50

19,06

51,2

matt tiles

-

structured tiles

tonal tiles

-

suitable for floor heating


R ebus 431

CONCRETE

NEW

REBUS

5

R9

4

REBUS LIGHT GREY 29,7 × 59,8 | MT988-002-1

5

R9

4

REBUS DARK GREY 29,7 × 59,8 | MT988-003-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R9

non-slip class

frost-resistant tile


43 2

UNIVERSAL FLOORS | 60 × 60


433

Universal Floors 60 × 60

NEW


43 4

UNIVERSAL FLOORS | 60 × 60

GPTU 601 white poler

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

size in cm

4

1,41

32,85

23,30

45,12

polished tiles

-

rectified tiles

tonal tiles

-

suitable for floor heating


Un iv ersa l Floors 435

NEW

UNIVERSAL FLOORS

5

2

GPTU 601 BLACK POLER 59,3 × 59,3 | OP477-010-1

5

4

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

5

stain resistant tile

4

2

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


43 6

UNIVERSAL FLOORS | 60 × 60

GPTU 602 CEMENTO light grey lappato

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

size in cm

5

1,76

41,01

23,30

35,20

semi-polished tile (lappato)

-

rectified tiles

tonal tiles

-

suitable for floor heating


Un iv ersa l Floors 437

NEW

UNIVERSAL FLOORS

5

5

R10

R10

4

4

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

GPTU 602 CEMENTO LIGHT GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-001-1

5

5

R10

R10

4

4

GPTU 601 COTTO LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-002-1

GPTU 602 STONE LIGHT GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-004-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


43 8

UNIVERSAL FLOORS | 60 × 60

GPTU 601 MARQUINA

size in cm

59,3 × 59,3 × 1

size in cm

5

1,76

41,01

23,30

35,20

matt tiles

-

rectified tiles

tonal tiles

-

suitable for floor heating


Un iv e rsa l Floors 439

NEW

UNIVERSAL FLOORS

5

3

GPTU 601 MARQUINA 59,3 × 59,3 | NT040-005-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


COLOURS


UNIVERSAL GLASS DECORATIONS 445 WINTER VINE FLORAL

457

WINTER VINE WHITE

463

FRENCH BRAID

467

PILLOW GAME

473

MOON LINE

477

MAGNIFIQUE MOSAIC

481

MAGNIFIQUE STRIPES

485

ELEGANT CLASSIC

489

GLAMOUR 493 BASIC PALETTE

497

ORIGAMI DUNE

503

SINDI 509 ELISSA 513 FLUORESCENT FLOWER

517

AVANGARDE 523 NATURAL ZEN

527

ORIENT AROMA

531

BLACK GLAMOUR

535

MONOBLOCK 539 INWENCJA 557 SALSA & METRO STYLE

561

BACHATA 565 CORN 569


COLOURS Barwa jest światłem odbieranym przez zmysł wzroku i interpretowanym indywidualnie przez psychikę człowieka. Dlatego kolory dają tak duże możliwości w tworzeniu spersonalizowanych aranżacji. Czyste i złamane, ciepłe i chłodne, w zależności od zestawień zyskują nowe walory. Mogą pochłaniać lub odbijać światło. Fazowane, delikatnie żłobione, fakturowo wykończone lub lustrzane powierzchnie to dodatkowe możliwości w kreowaniu oryginalnych, nasyconych emocjami wnętrz. Zainspirowani bogactwem kolorów, stworzyliśmy kolekcje, które tworzą segment Colours. Dzięki nim można zaprojektować wnętrza monochromatyczne, dostojne w swojej prostocie i umiarze. Wybierając z kolei mocne nasycone kolorem kolekcje, można stworzyć barwne i energetyczne wnętrze. The colour is light received by the sense of sight and interpreted individually by the human psyche. That is why colours offer such vast possibilities for creating personalized arrangements. Pure and admixed, warm and cold, depending on the combinations, they get new qualities and values. They can absorb or reflect light. The tiles that are bevelled, delicately fluted, with textured finish or with mirrored surface, give additional possibilities in creating the original interiors, filled with various emotions. Inspired by the richness of colours, we have created collections that forms the Colours segment. They offer the possibility to design monochrome interiors, eminent in their simplicity and moderation. Choosing, in turn, from strong, saturated with colour collections, you can create a colourful and energetic interior.


44 4

COLOURS | Universal Glass Decoration


445

COLOURS

Universal Glass Decorations

GLASS border

NEW

GLASS beige/azure inserto


44 6

GLASS silver/red mosaic new

COLOURS | Universal Glass Decorations


Un iv e r sa l G la ss D ec ora tion s 447

GLASS mosaic

GLASS WHITE/BLACK MOSAIC A NEW 14,8 × 14,8 | OD660-116

GLASS BEIGE/BROWN MOSAIC B NEW 14,8 × 14,8 | OD660-125

GLASS WHITE/BLACK MOSAIC B NEW 14,8 × 14,8 | OD660-117

GLASS AZURE/DARK BEIGE MOSAIC D NEW 14,8 × 14,8 | OD660-131

GLASS WHITE/BLACK MOSAIC C NEW 14,8 × 14,8 | OD660-118

GLASS SILVER/RED MOSAIC A NEW 14,8 × 14,8 | OD660-120

GLASS SILVER/RED MOSAIC B NEW 14,8 × 14,8 | OD660-121

GLASS SILVER/RED MOSAIC C NEW 14,8 × 14,8 | OD660-122

GLASS SILVER/RED MOSAIC D NEW 14,8 × 14,8 | OD660-123


44 8

GLASS RED inserto new

COLOURS | Universal Glass Decorations


U n iv e r sa l G la ss D ec ora tion s 449 GLASS inserto

GLASS WHITE INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-104

GLASS BEIGE INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-106

GLASS WHITE INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-112

GLASS BEIGE INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-114

GLASS SILVER INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-105

GLASS DARK BEIGE INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-107

GLASS SILVER INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-113

GLASS DARK BEIGE INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-115

GLASS BLACK INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-100

GLASS BROWN INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-103

GLASS BLACK INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-096

GLASS BROWN INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-099

GLASS BLACK INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-108

GLASS BROWN INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-111

GLASS AZURE INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-102

GLASS RED INSERTO NEW 9,9 × 29,7 | OD660-101

GLASS AZURE INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-098

GLASS RED INSERTO NEW 20 × 20 | OD660-097

GLASS AZURE INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-110

GLASS RED INSERTO NEW 9,9 × 9,9 | OD660-109


450

GLASS AZURE border new

COLOURS | Universal Glass Decorations


Un iv e r sa l G la ss D ec ora tion s 451

GLASS border

GLASS TURQUOISE BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-004

GLASS LIGHT GREEN BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-003

GLASS TURQUOISE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-020

GLASS LIGHT GREEN BORDER NEW 2 × 60 | OD660-019

GLASS TURQUOISE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-035

GLASS LIGHT GREEN BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-034

GLASS AZURE BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-005

GLASS AZURE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-021

GLASS LIGHT GREEN BORDER NEW 2 × 45 | OD660-066

GLASS LIGHT GREEN BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-082

GLASS AZURE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-036

GLASS AZURE BORDER NEW 2 × 45 | OD660-068

GLASS AZURE BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-084

uniwersalne listwy szklane do płytek ceramicznych Uniwersalne listwy szklane możesz łączyć również z kolekcjami wszystkich innych producentów płytek ceramicznych dostępnych na rynku. Wybieraj spośród 5 formatów w 15 kolorach. universal glass borders for the ceramic tiles Universal glass borders you can match also with other producers’ ceramic tiles collections available on the market. Choose from 5 formats in 15 colors.


452

GLASS silver border new

COLOURS | Universal Glass Decorations


U n iv e r sa l G la ss D ec ora tion s 453 GLASS border

GLASS WHITE BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-009

GLASS BEIGE BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-011

GLASS WHITE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-025

GLASS BEIGE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-027

GLASS WHITE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-040

GLASS BEIGE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-042

GLASS WHITE BORDER NEW 2 × 45 | OD660-072

GLASS BEIGE BORDER NEW 2 × 45 | OD660-074

GLASS WHITE BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-088

GLASS BEIGE BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-090

GLASS SILVER BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-013

GLASS DARK BEIGE BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-008

GLASS SILVER BORDER NEW 2 × 60 | OD660-029

GLASS DARK BEIGE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-024

GLASS SILVER BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-044

GLASS DARK BEIGE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-039

GLASS SILVER BORDER NEW 2 × 45 | OD660-076

GLASS DARK BEIGE BORDER NEW 2 × 45 | OD660-071

GLASS SILVER BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-092

GLASS DARK BEIGE BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-087

GLASS BLACK BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-010

GLASS BROWN BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-012

GLASS BLACK BORDER NEW 2 × 60 | OD660-026

GLASS BROWN BORDER NEW 2 × 60 | OD660-028

GLASS BLACK BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-041

GLASS BROWN BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-043

GLASS BLACK BORDER NEW 2 × 45 | OD660-073

GLASS BROWN BORDER NEW 2 × 45 | OD660-075

GLASS BLACK BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-089

GLASS BROWN BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-091


454

COLOURS | Universal Glass Decorations

GLASS cobalt border new

size in cm

size in cm

4

2 × 60 × 1

21

14,8 × 14,8 × 0,8 mosaic

10

2 × 59,3 × 1

21

9,9 × 29,7 × 0,8 inserto

4

2 × 45 × 0,8

10

9,9 × 9,9 × 0,8 inserto

16

1,5 × 40 × 0,8

10

4,8 × 60 × 1

7

20 × 20 × 0,8 inserto

glossy tiles


U n iv e r sa l G la ss D ec ora tion s 455 GLASS border

GLASS YELLOW BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-002

GLASS HEATHER BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-015

GLASS YELLOW BORDER NEW 2 × 60 | OD660-018

GLASS HEATHER BORDER NEW 2 × 60 | OD640-005

GLASS YELLOW BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-033

GLASS HEATHER BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-046

GLASS YELLOW BORDER NEW 2 × 45 | OD660-065

GLASS HEATHER BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-094

GLASS YELLOW BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-081

GLASS VIOLET BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-007

GLASS ORANGE BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-001

GLASS VIOLET BORDER NEW 2 × 60 | OD660-023

GLASS ORANGE BORDER NEW 2 × 60 | OD660-017

GLASS VIOLET BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-038

GLASS ORANGE BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-032

GLASS VIOLET BORDER NEW 2 × 45 | OD660-070

GLASS ORANGE BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-080

GLASS VIOLET BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-086

GLASS RED BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-016

GLASS COBALT BORDER NEW 4,8 × 60 | OD660-006

GLASS RED BORDER NEW 2 × 60 | OD660-031

GLASS COBALT BORDER NEW 2 × 60 | OD660-022

GLASS RED BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-047

GLASS COBALT BORDER NEW 2 × 59,3 | OD660-037

GLASS RED BORDER NEW 2 × 45 | OD660-079

GLASS COBALT BORDER NEW 2 × 45 | OD660-069

GLASS RED BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-095

GLASS COBALT BORDER NEW 1,5 × 40 | OD660-085


456

COLOURS | Winter Vine Floral 30 × 90


COLOURS

Winter Vine Floral 30 × 90

Floral

WINTER VINE floral

457

NEW


458

COLOURS | Winter Vine Floral 30 × 90

WINTER VINE floral


COLOURS

Wi nt e r Vin e Flora l 459

NEW

WINTER VINE floral


460

COLOURS | Winter Vine Floral 30 × 90

WINTER VINE Floral

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

-

-

59,3 × 59,3 × 1

4

1,41

32,85

23,30

47,94

-

-

satin tiles

matt tiles

glossy tiles

polished tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Wi nt e r Vin e Flora l 46 1

COLOURS

NEW

WINTER VINE floral

PS901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1

5

4

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1 PS901 BLACK GLOSSY 29 × 89 | NT037-006-1

WINTER VINE WHITE INSERTO FLORAL 29 × 89 | ND037-001 5

2

GPTU 601 BLACK POLER 59,3 × 59,3 | OP477-010-1

WINTER VINE BLACK STRUCTURE 29 × 89 | NT037-008-1

5

stain resistant tile

4

2

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


462

COLOURS | Winter Vine White 30 × 90


COLOURS

Winter Vine White 30 × 90

WINTER VINE white

46 3

NEW


4 64

COLOURS | Winter Vine White 30 × 90

WINTER VINE white

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

satin tiles

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Wi nt e r Vin e White 46 5

COLOURS

NEW

WINTER VINE white

PS 901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1

WINTER VINE WHITE STRUCTURE 29 × 89 | NT037-007-1

5 R10

4

CLASSIC OAK CREAM 22,1 × 89 | OP457-010-1 14,7 × 89 | OP457-007-1 5 R10

4

CLASSIC OAK BROWN 22,1 × 89 | OP457-011-1 14,7 × 89 | OP457-009-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


466

COLOURS | French Braid 30 × 90


COLOURS

French Braid 30 × 90

FRENCH BRAID

46 7

NEW


468

COLOURS | French Braid 30 × 90

FRENCH BRAID


COLOURS

Fr e n c h B ra id 46 9

NEW

FRENCH BRAID


47 0

COLOURS | French Braid 30 × 90

FRENCH BRAID

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1 lappato

4

1,41

32,85

23,30

47,94

-

-

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

42,50

24,15

35,20

-

-

satin tiles

matt tiles

polished tiles

semi-polished tiles (lappato)

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Fr en c h B ra id 471

COLOURS

NEW

FRENCH BRAID

 S901 WHITE SATIN P 29 × 89 | NT034-002-1

5

4

COLORADO NIGHTS WHITE 59,3 × 59,3 | OP673-017-1 FRENCH BRAID WHITE STRUCTURE 29 × 89 | NT036-001-1

FRENCH BRAID INSERTO WOOL 29 × 89 | ND036-002

5 R10

4

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

5

4

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


47 2

COLOURS | Pillow Game 30 × 90


COLOURS

Pillow Game 30 × 90

PILLOW GAME

473

NEW


4 74

COLOURS | Pillow Game 30 × 90

PILLOW GAME

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

3

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

42,50

24,15

35,20

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

satin tiles

matt tiles

semi-polished tiles (lappato)

structured tiles

rectifie tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Pi llow Ga me 475

COLOURS

NEW

PILLOW GAME

PS901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1

5

4

COLORADO NIGHTS WHITE 59,3 × 59,3 | OP673-017-1 PILLOW GAME WHITE STRUCTURE 29 × 89 | NT038-001-1

PILLOW GAME INSERTO PATCHWORK 29 × 89 | ND038-002

5 R10

5 R10

4

GPTU 602 CEMENTO GREY LAPPATO 59,3 × 59,3 | OP477-003-1

4

CLASSIC OAK BEIGE 22,1 × 89 | OP457-008-1 14,7 × 89 | OP457-012-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


47 6

COLOURS | Moon Line 30 × 90


477

COLOURS

Moon Line

NEW

30 × 90 MOON LINE

MOON LINE


47 8

COLOURS | Moon Line 30 × 90

MOON LINE

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

satin tiles

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


M oon Lin e 479

COLOURS

NEW

MOON LINE

PS901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1

MOON LINE WHITE SATIN STRUCTURE 29 × 89 | NT035-001-1

5 R10

4

NORDIC OAK WHITE 22,1 × 89 | OP459-001-1 14,7 × 89 | OP459-007-1 5 R10

4

SELECTED OAK BROWN 22,1 × 89 | OP458-012-1 14,7 × 89 | OP458-008-1 5 R10

4

NORDIC OAK WENGE 22,1 × 89 | OP459-011-1 14,7 × 89 | OP459-012-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


480

COLOURS | Magnifique mosaic 30 × 90


48 1

COLOURS

Magnifique mosaic

NEW

30 × 90

MAGNIFIQUE mosaic

MAGNIFIQUE mosaic


482

COLOURS | Magnifique mosaic 30 × 90

MAGNIFIQUE mosaic

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

28,1 × 29,3 × 1,1

11

59,3 × 59,3 × 1

4

1,41

32,85

23,30

47,94

satin tiles

glossy tiles

matt tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


M a g ni f i que mosa ic 48 3

COLOURS

NEW

MAGNIFIQUE mosaic

PS901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1

5

4

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1 PS 901 BLACK GLOSSY 29 × 89 | NT037-006-1

MAGNIFIQUE MOSAIC MIX 28,1 × 29,3 | ND034-009 5

2

GPTU 601 BLACK POLER 59,3 × 59,3 | OP477-010-1

5

stain resistant tile

4

2

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


4 84

COLOURS | Magnifique stripes 30 × 90


48 5

COLOURS

Magnifique stripes

NEW

30 × 90

MAGNIFIQUE stripes

MAGNIFIQUE stripes


486

COLOURS | Magnifique stripes 30 × 90

MAGNIFIQUE stripes

size in cm

size in cm

29 × 89 × 1,1

3

0,77

14,12

18,34

27,72

29 × 89 × 1,1

4

59,3 × 59,3 × 1

4

1,41

32,85

23,30

47,94

3 × 89 × 1,1

12

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

glossy tiles

satin tiles

matt tiles

polished tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


M a g ni f i que stripes 48 7

COLOURS

NEW

MAGNIFIQUE stripes

PS901 WHITE GLOSSY 29 × 89 | NT034-001-1

5

4

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1 PS901 WHITE SATIN 29 × 89 | NT034-002-1

MAGNIFIQUE INSERTO STRIPES 29 × 89 | ND034-005

GLASS GOLD BORDER 3 × 89 | OD660-147

5 R10

4

NORDIC OAK OCHRA 22,1 × 89 | OP458-002-1 14,7 × 89 | OP458-010-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10 non-slip class

frost-resistant tile


488

COLOURS | Elegant Classic 24 × 74


COLOURS

Elegant Classic 24 × 74

ELEGANT CLASSIC

48 9

NEW


490

COLOURS | Elegant Classic 24 × 74

ELEGANT CLASSIC

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

5

1,76

42,50

24,15

35,20

-

-

59,3 × 59,3 × 1 poler

4

1,41

32,85

23,30

47,94

-

-

glossy tiles

matt tiles

polished tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


E le g a n t Cla ssic 49 1

COLOURS

NEW

ELEGANT CLASSIC

MP 705 WHITE GLOSSY 24 × 74 | OP487-009-1

5

4

MP 705 BLACK GLOSSY 24 × 74 | OP485-005-1

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

ELEGANT CLASSIC INSERTO GEO A 24 × 74 | OD485-006

5

2

ELEGANT CLASSIC INSERTO GEO B 24 × 74 | OD485-007

GPTU 601 BLACK POLER 59,3 × 59,3 | OP477-010-1

5

3

GPTU 601 MARQUINA 59,3 × 59,3 | NT040-005-1

5

stain resistant tile

4

3

2

abrasion-resistance class

frost-resistant tile


492

COLOURS | Glamour 24 × 74


49 3

COLOURS

Glamour

NEW

24 × 74

GLAMOUR

GLAMOUR


494

COLOURS | Glamour 24 × 74

GLAMOUR

size in cm

size in cm

24 × 74 × 1

6

1,08

18,38

17,01

34,56

24 × 74 × 1

6

59,3 × 59,3 × 1

4

1,41

32,85

23,30

47,94

-

-

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

-

-

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

-

-

glossy tiles

matt tiles

polished tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating


Gla mour 49 5

COLOURS

NEW

GLAMOUR

MP705 WHITE GLOSSY 24 × 74 | OP487-009-1

5

4

GLAMOUR WHITE INSERTO GEO 24 × 74 | OD487-007

GPTU 601 WHITE POLER 59,3 × 59,3 | OP477-011-1

MP 705 LIGHT GREY GLOSSY 24 × 74 | OP487-008-1

GLAMOUR GREY INSERTO GEO 24 × 74 | OD487-006

5 R10

4

NATURAL ASH CREAM 22,1 × 89 | OP460-001-1 14,7 × 89 | OP460-005-1 5 R10

4

NATURAL ASH BEIGE 22,1 × 89 | OP460-002-1 14,7 × 89 | OP460-006-1

5

stain resistant tile

4

abrasion-resistance class

R10

non-slip class

frost-resistant tile


496

COLOURS | Basic Palette 30 × 60

BASIC PALETTE beige satin/beige glossy wave structure


49 7

COLOURS

Basic Palette 30 × 60

BASIC PALETTE light grey glossy/white glossy


498

COLOURS | Basic Palette 30 × 60

BASIC PALETTE white


COLOURS

Basic Pa lette 49 9

BASIC PALETTE beige satin


50 0

COLOURS | Basic Palette 30 × 60

BASIC PALETTE beige glossy wave structure

size in cm

size in cm

29,7 × 60 × 0,9

7

1,25

20,45

16,36

40,00

29,7 × 60 × 0,9

7

22,1 × 89 × 1,1

5

0,97

23,86

24,60

23,28

2 × 60

21

14,7 × 89 × 1,1

8

1,05

27,20

25,90

33,60

glossy tiles

satin tiles

matt tiles

structured tiles

rectified tiles

tonal tiles

suitable for floor heating

Profile for IRIS

Opoczno General 2019  

Opoczno General 2019  

Profile for iris.lt
Advertisement