Page 1

in team met IRINA Beste Lennikenaar,

Nieuwsbrief 5 Burgemeester Irina De Knop september 2012 - Lennik

Woordje van de burgemeester

We staan voor een belangrijk najaar. Op 14 oktober zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan ooit gaan die over de uitdagingen voor de toekomst van onze gemeente. U heeft daarbij geen nood aan dure prestigeprojecten, maar wel een Lennik op mensenmaat. Een bestuur dat investeert in haar kerntaken: veilige en nette straten, professionele veiligheidsdiensten en een efficiënte en warme dienstverlening waar de burger op de eerste plaats komt. Uit de bevraging van Lijst Burgemeester blijkt onder meer dat de nieuwe weginrichting in het centrum niet aan al uw verwachtingen voldoet. Uw mening is voor ons belangrijk en die vertalen we in ons programma. Lees meer over de resultaten van de enquête en enkele speerpunten uit ons programma op pagina 3.

“Investeringen in wegeninfrastructuur moeten in de komende legislatuur een topprioriteit worden.”

www.irinadeknop.be www.lijstburgemeesterlennik.be

NB5.1ontwerp.indd 1

Lijst Burgemeester wil de weginrichting in en rond de dorpskom, waaronder de rijrichting op het Masiusplein, de Markt en bepaalde straten met één rijrichting, aan een grondige evaluatie onderwerpen als basis voor een nieuw mobiliteitsplan. Investeringen in wegeninfrastructuur worden een topprioriteit in de komende legislatuur. Deze moeten in de toekomst nog meer gefocust zijn op de zwakke weggebruiker, met voorrang voor wegen die het vaakst gebruikt worden als verbindingsweg voor het woon - werk en schoolverkeer. Denk maar aan de Schapenstraat, de Negenbunderstraat, de Gustaaf Vandersteenstraat. Al deze straten hebben niet alleen een nieuw wegdek nodig maar ook nieuwe en veilige fiets-en voetpaden. Uiteraard zijn er ook vele andere uitdagingen, maar de balans is positief: Lennik heeft met het belangrijkste handelscentrum in het Pajottenland, haar prachtige natuur en patrimonium unieke troeven om de welvaart en de levenskwaliteit voor haar inwoners te bestendigen. Om die troeven met beperkte publieke middelen om te zetten in een reële meerwaarde, is een competente ploeg van bestuurders nodig. Daarom hebben we bij Lijst Burgemeester gekozen voor een sterk team van mandatarissen en talentvolle nieuwe kandidaten. Ze vormen een ploeg van mensen die elkaar aanvullen op het vlak van ervaring en deskundigheid. Dat is nodig om een krachtig antwoord te kunnen geven op de maatschappelijke uitdagingen. Zij zijn allen bereid om samen met mij in de komende jaren hard te werken en er samen met u voor te zorgen dat Lennik nog mooier, nog warmer, nog veiliger wordt. In de binnenzijde van deze “In Team” stel ik elke kandidaat graag aan u voor. Irina De Knop Burgemeester - Vlaams Volksvertegenwoordiger

12/09/12 11:14


Lijst Burgemeester wil er zijn voor de Lennikenaren en begrijpen wat jullie belangrijk vinden. Met leidinggevenden en zelfstandigen uit de sociale en private sector, lokale ondernemers, werkende en alleenstaande ouders, leerkrachten en mensen die onze gemeente door en door kennen, vormen we een sterk team van mensen die Lennik, ieder op hun manier, beleven. Het zijn actieve Lennikenaren, die met hun inzet, engagement en doorzettingsvermogen tonen hoe snel hun hart klopt voor Lennik. Met mensen die het beste voor hebben met Lennik wil Lijst Burgemeester onze gemeente besturen.

2 Patrick VAN LAETHEM “Elke dag opnieuw slaagt hij erin om de balans in evenwicht te houden. Kennis gekoppeld aan ervaring. Patrick is één van de sterkhouders van onze lijst.”

4 Kelly VAN VLAENDEREN “Een gedreven en gepassioneerde Lennikenaar. Ze trekt zich het lot van onze gemeente enorm aan, en dat zien we ook in haar rol als fractievoorzitter. Een sportieve jongedame die zorgt voor de ‘snelheid’ in onze lijst”

6 Elza LEUCKX “Als een echte moederkloek zet Elza zich in voor familie, buren, kennissen. Een culturele duizendpoot. Lennik heeft al jaren een speciaal plaatsje in haar hart. Ze werkt heel hard, ook als voorzitster van de liberale vrouwenbeweging in Lennik.”

8 Koenraad AMEYS-DE CORT “Koenraad staat voor daadkracht en heeft sterke ruggengraat om dagelijks bezig te zijn met het welzijn en de bekommernissen van de Lennikenaar. Een eigenschap die wij als Lijst Burgemeester steeds bijzonder appreciëren.”

10 Karen DE WAELE “Het sociaal gebeuren, de mensen en de verzorging. Karen zet er zich continu voor in en zet steevast haar beste beentje voor. Met 29 jaar ervaring in de Lennikse zorgsector heeft Karen heel wat deskundigheid opgebouwd. Die wil ze graag met ons delen. Een waar genoegen, voor ons, voor u en elke zorgbehoevende in Lennik.”

NB5.1ontwerp.indd 2

3 Filip VAN GINDERDEUREN “Een sterk sociaal engagement, al van kindsbeen. Sinds 2 mei 2011 is hij schepen van onder meer Sport en Middenstand, een mandaat dat hij met volle overtuiging en inzet uitvoert. Vastberaden en steeds bereid tot luisteren, pleit Filip voor een beter Lennik.”

5 Johan LIMBOURG “Een bedreven ondernemer, die ijvert voor een sterke ondersteuning van het verenigingsleven en voor een gemeente die luistert naar zijn burgers. Johan is, letterlijk en figuurlijk, een sterke kandidaat.”

7 Tony SCHOUKENS “Een echte doe het al, zo kan je Tony omschrijven. Doorzettend, gemotiveerd en bereikbaar. Wonen, leven en werken. Tony doet het allemaal in Lennik.”

9 Chris DE MOYTER “Chris voelt zich in de zorgwereld als een vis in een vijver. Vanuit haar achtergrond in het sociale beleid, de thuiszorg, de ziekenhuissector,… wil ze graag haar schouders zetten onder de Lennikse toekomst. Ze houdt op vele vlakken de vinger aan de pols en dat past bijzonder goed in ons ideaal Lenniks plaatje.’

11 Roel PEETERS “Roel is een jongeman met veel pit en drijfkracht. Rechtuit en eerlijk. Alles wat met Lennik te maken heeft, trekt onmiddellijk zijn aandacht. Roel vereenzelvigt de band die we als kandidaten allemaal beleven en voelen. Dat klinkt veelbelovend…”

12/09/12 11:15


12 Elien DE GEEST “Elien is jong en ze wil wat. Ze wil het niet alleen, ze gaat er ook voor. Ze studeert dit jaar af als ergotherapeute en ze heeft ons verteld dat ze liefst aan de slag zou gaan met jonge kinderen. Ze neemt zich nu alvast voor om naast haar kandidatuur bij Lijst Burgemeester een cursus fotografie aan te vatten, één van haar passies. Sociaal, sportief en leergierig. Kortom ’Gewoon’ Elien.”

14 Nicole DECRICK “Nicole is een ‘selfmade’ madam: zelfredzaam en hulpvaardig. Ze weet Lennik bijzonder te waarderen, en zij kan vergelijken. Voor Colruyt doorkruist ze vele gemeenten in het ganse land, maar geen enkele gemeente laat zulke indruk na als Lennik. Nicole wil inzetten op duurzaamheid en groene energie. Dat is voor haar de rode draad in het toekomstverhaal van onze gemeente. En dat wil Lijst Burgemeester samen met haar schrijven.”

16 Jean DEDOBBELEER “Iedereen kent hem. Vanwege zijn deskundigheid, zijn joviale babbel. Jean staat met de voeten op de grond. Succesvol, door op lange termijn in te zetten op kwaliteit, eerlijkheid en werkkracht. Jean verenigt deze kwaliteiten. Door zijn aannemingsbedrijf heeft hij heel wat professionele kennis over leiding geven, materialen en werkwijzen in de bouwsector. Dit soort expertise is heel wat geld waard in een openbaar bestuur. Op Jean kan de Lennikenaar bouwen.”

18 Marita VAN VLAENDERENVAN DER STRICHT “Marita stichtte in 2001 met een aantal metgezellen de wandelclub “De Lennikse Windheren”, waarvan ze thans voorzitter is. Samen met haar bestuur organiseerde ze in februari de Nationale Wandeldag in onze gemeente. Een huzarenstukje, dat Lennik sportief en nationaal in het licht zette. Het geluk straalt van haar af en is nog innemender wanneer ze over de markt kuiert en praat met de marktgangers. Dichter bij de Lennikse inwoner, kan je bijna niet staan.”

13 Jos SORGELOOS “Als zelfstandige in dak- en isolatiewerken weet Jos dat je er alleen komt door hard te werken en je nooit aflatend in te zetten. Hij is sportief actief bij de veteranenploeg van KFC Lennik en heeft drie schatten van kinderen, allemaal tieners. Jos, een zeer aimabele man die van aanpakken weet en steeds de glimlach weet te behouden. Mij heeft hij alvast gecharmeerd.”

15 Johan PEETERS “Een plichtsbewuste man, zo kennen we Johan Peeters. Hij is altijd paraat om hulp te verlenen, met woord en daad. Als wijkagent in Lennik stond hij elke dag op post voor de inwoners, een instelling die hij na zijn professionele loopbaan niet is kwijtgeraakt. Hij helpt regelmatig bij de bond van gepensioneerden en heeft een luisterend en begripvol oor voor eenieders idee. Een uitgangspunt waar ook wij ons volmondig achter scharen.”

17 Marie-Thérèse VAN DER VELDE “Reeds 40 jaar draait Marie-Thérèse mee in de Lennikse politiek. 27 jaar OCMW, 9 jaar gemeente. Haar engagement en positieve ingesteldheid weet ze op een uitzonderlijke manier te combineren met haar rijke ervaring en zin voor diplomatie. Marie-Thérèse is iemand waar je altijd op kan vertrouwen, de ideale kandidaat om Lennik verder mee uit te bouwen.”

19 Willy DE WAELE “Willy werd in 1970 gemeenteraadslid, werd tweemaal schepen, was tien jaar burgemeester en 5 jaar lid van de provincieraad van Brabant. De toewijding van Willy voor onze gemeente kent geen grenzen. Bijna elke dag kan je hem in Lennik aantreffen. Tussen en voor de mensen, met een dossierkennis om u tegen te zeggen. Het is dan ook een eer dat Willy deze lijst, waarvan hijzelf jarenlang trekker is geweest, in 2012 duwt.”

Vervolg p. 1

Lennik laat zijn mening horen Lennik is een bruisende gemeente, met een ruim aanbod aan cultuur-, jeugden sportactiviteiten, met klantvriendelijke gemeentediensten en een goede ondersteuning van de middenstand. Een gemeente waar het veilig en aangenaam wonen is, met veel kinderopvanginitiatieven en aandacht voor zorg. Maar ook een gemeente met enkele uitdagingen zoals de wegeninfrastructuur en mobiliteit. Dat zijn de voornaamste conclusies uit de Lennikse bevraging. ‘Uw mening telt echt’, en die resultaten vertalen we in het programma van Lijst Burgemeester. Enkele speerpunten: Gemeentepleinen verfraaien en de handelskernen versterken Blijven investeren in veiligheidsdiensten Weginrichting centrum verbeteren Bereikbaarheid garanderen

Investeringen focussen op zwakke weggebruiker Plaats maken voor kinderen en jongeren Energiebesparing en groene energie ondersteunen Zorg op mensenmaat

Meer informatie: www.lijstburgemeesterlennik.be

NB5.1ontwerp.indd 3

12/09/12 11:15


Prioriteit voor veiligheid Lennik heeft door zijn nabije ligging aan gewestwegen regelmatig te kampen met diefstallen met braak. De Lokale Politie onderneemt, in nauwe samenwerking met de gemeente, heel wat gerichte controle- en preventieacties. Naast deze noodzakelijke maatregelen ben ik ook vurig voorstander om veiligheidscamera’s te plaatsen op grote invalswegen. Zoals u weet ben ik zelf erg bekommerd over dit onderwerp, vooral omdat we vorig jaar een opstoot kregen van het aantal diefstallen. Samen met de korpschef, hebben we onmiddellijk een informatievergadering georganiseerd met preventietips voor de bewoners van Eizeringen. Ik volg de tendensen van de diefstallen in woningen en handelszaken in Lennik dan ook met argusogen.

“Slimme camera’s langs invalswegen helpen bij misdaadbestrijding. Inwoners vragen terecht dat de pakkans vergroot” Momenteel is de politie, samen met het gemeentebestuur en een aantal inwoners van Eizeringen, reeds op zoek naar de mogelijkheid om in Eizeringen een Buurt Informatie Netwerk (BIN) op te richten. Ze hebben als doel verdachte zaken systematisch aan de politie te melden, anderzijds kan de politie de leden van een BIN snel informeren wanneer extra waakzaamheid geboden is.

a Agend

Opendeurdag Brandweer - 23 september 2012 Lennik Etentje Er Even Uit - 30 september 2012 Sporthal Jo Baetens Roefeldag - 6 oktober 2012 Lennik

Diefstallen met braak spannen de kroon wat betreft criminele feiten in de politiezone met in totaal 143 feiten. Wetende dat er daarvan vorig jaar 67 in Lennik gepleegd werden, vraagt dit uiteraard de nodige aandacht van onze Lokale Politie in Lennik. Ze doen dat met gerichte acties op het vlak van controle, aanwezigheid van interventieploegen en preventief advies.

Irina, met hart en ziel. Ook voor de provincie Vlaams-Brabant. Plaats 20 Provincie

Daarnaast, pleit ik ook sterk om veiligheidscamera’s te plaatsen op grote invalswegen. Als nummerplaten en voertuigen worden geregistreerd door middel van camera’s zal dat niet alleen ontraden maar ook helpen bij het oplossen van diefstallen. Vandaag is er duidelijk een ernstig probleem in de strafuitvoering, maar dat neemt niet weg dat gemeentebesturen alles in het werk moeten stellen om zoveel mogelijk feiten te voorkomen, en indien ze toch gepleegd worden, op te helderen. En dat laatste is wat onze burgers terecht vragen. Ik geef prioriteit aan veiligheid.

Irina De Knop Lijsttrekker Lijst Burgemeester

‘Wij komen langs’ - 6 oktober 2012 Lennik Verkiezingen - 14 oktober 2012 Sporthal Jo Baetens

Stel je vraag aan de burgemeester Mail naar info@irinadeknop.be of contacteer Irina telefonisch op 0486 47 47 31

NB5.1ontwerp.indd 4

12/09/12 11:16

Nieuwsbrief05  
Nieuwsbrief05  
Advertisement