Page 1

The Diplomatic Agenda


1. Despre VIP România

2

2. Despre The Diplomatic Agenda

3

3. The Diplomatic Agenda – Ediția 2013

4

4. Teme propuse

5

5. Speakeri/Moderatori propu i

6

6. Grup țintă

8

7. Obiective i impact

9

8. Promovare

10

9. Parteneri

11

10. Proiecte VIP România

12

11. Contact

15


Voluntari pentru Idei i Proiecte (VIP) este o organizație non-guvernamentală, non-profit, bazată pe voluntariat i formată exclusiv din studenți de la facultăți precum Academia de Studii Economice, Universitatea Bucure ti, coala Națională de Studii Politice i Administrative sau Universitatea Politehnică Bucuresti. De 14 ani, VIP i cele 4 comunități ale sale (Business Club, Leadership Development, Econosofia şi International Affairs) organizează anual peste 10 programe i proiecte de dezvoltare personală i profesională pe diverse domenii pentru studenții i masteranzii din România, oferindu-le ansa de a învăța într-un mediu dinamic i de a interacționa cu speciali ti. Cei 14 ani de experiență i perfecționare continuă ne-au ajutat să creăm cel mai performant program de pregătire extrauniversitară. Ne mândrim cu: o peste 10 proiecte desfă urate în fiecare an la nivel local, național i internațional; o 100 de membri activi i 500 de alumni; o 70 de companii partenere; o 100 de parteneri media; o peste 10 000 de aplicanți i 1 000 de participanți la proiectele noastre. VIP România crede că oamenii excepţionali pot face o schimbare în societate şi de aceea investeşte în tinerii cu potenţial care pot deveni persoanele ce aduc această schimbare. Pe parcursul celor 14 ani de existenţă pe piaţa ONGS-urilor, VIP şi-a propus să formeze pilonii societăţii de mâine. Investirea în membrii organizaţiei se realizează prin intermediul responsabilizării progresive, dar i prin traininguri i workshopuri, oferind contextul favorabil învăţării practice.

2


Proiect al comunității VIP- International Affairs,The Diplomatic Agenda va aduce în prim-plan un domeniu accesat în mică măsură de către mediul academic românesc – diplomația culturală. Neabordarea acestei arii tematice în mediul universitar sau la nivelul dezbaterii publice, dar i caracterul relativ nou, emergent al domeniului au cauzat, în cele din urmă, slaba diseminare a informațiilor legate de acest domeniu, precum i lipsa accesului la considerente bazate pe cercetare tiințifică. Toate acestea au drept finalitate, în rândurile studenților români, ignorarea problemelor actuale ale domeniului, inexistența unei imagini de ansamblu cu privire la temele vizate, dar i lipsa de inițiativă în tratarea acestor subiecte la nivel de cercetare. Fiind unicul proiect studențesc românesc care tratează domeniul diplomatic din punct de vedere cultural, acesta va reprezenta o oportunitate pentru studenții români de a-şi însuşi noi cunoştinţe şi de a crea o legătură cu profesionişti în domeniu. Totodată, prin intermediul videoconferințelor i al legăturii cu speciali ti recunoscuți la nivel internațional, capabili să le ofere background bine-fundamentat, studenții români vor accesa o mostră a mediului academic străin, o altă perspectivă față de cea care le guvernează zona de confort/cotidianul informațional.

3


La această primă ediție, The Diplomatic Agenda va încerca să traseze principalele direcții ale subiectelor abordate. Toate temele propuse au fost alese astfel încât să se poată încadra în criteriul actualității, al controversei, reprezentând, în acela i timp, puncte de interes emergente chiar i în momentul de față. De i au fost în atenția publicului larg, al mass-media, în România nu au fost însă accesate la un nivel aprofundat, a a cum î i propune The Diplomatic Agenda să realizeze prin intermediul metodologiei propuse. Proiectul propriu-zis se va desfă ura pe parcursul a 4 zile, în cea de a doua jumătate a lunii aprilie, 2013, prezentând, astfel 1 temă/zi. Fiecare temă va fi abordată din următoarele perspective: Videoconferință (lb. engleză) - Speakeri internaționali, speciali ti în domeniul vizat de tema

• zilei. • Dezbateri ulterioare, post-videoconferință – Moderatori români, reprezentanți ai institutelor culturale/liber-profesioni ti. • Concurs The Diplomatic Agenda - La încheierea celor 4 zile, va fi lansat un concurs la care participanții vor avea posibilitatea să participe, concurs bazat pe tematica abordată în cadrul proiectului. Ace tia vor fi încurajați să creeze un anumit ”produs artistic” (domeniul accesat rămâne la latitudinea lor), inovativ, capabil să cuprindă ideea centrală a discuțiilor din cadrul conferințelor i al dezbaterilor, dar i perspectiva personală. Premii: cărți de specialitate, abonamente la reviste de profil, bilete/invitații la evenimente culturale.

4


• Diplomația culturală – prima videoconferință, le va oferi participanților un background informațional, o încadrare în contextul domeniului. Aceasta va fi bazată pe accentuarea importanței acestui tip de comunicare alternativă dintre state, realizată prin intermediul valorilor naționale, al artei, educației, tiinței, sportului sau religiei. • Branding-ul de țară – un concept care, de regulă, ține în mod expres de domeniul marketing-ului a fost adoptat de politicile de promovare ale statelor, fiind, astfel, extins la scară internațională. De i menit să exprime imaginea unei întregi culturi, reacția publicului targetat este mereu cea a teptată? • Revoluții social-media i libertatea de expresie (posibile studii de caz: Primăvara Arabă/ Mi carea Anonymous/ Mi carea Occupy)– în ciuda unei a teptate evoluții spre liberalizare a gândirii i a puterii comunicării necenzurate în cadrul mass – media, problema libertății de expresie reapare la nivel social, atingând, în ultima perioadă, chiar i structuri politico-economice, la nivel internațional. Cât de puternică poate deveni reacția civică? • Repatrierea obiectelor de artă – readucând arta în prim – plan-ul discuțiilor, această videoconferință va viza principalele controverse ale acestui subiect considerat, de-a lungul timpului, un punct de tensiune al relațiilor diplomatice interstatale. • Jurnalismul de război – o altă videoconferință va trata ceea ce ar putea fi văzut drept puntea de legătură dintre zonele de conflict de pe mapamond i percepția publicului larg – partea jurnalismului capabilă să meargă dincolo de barierele vizibile impuse de contextul politico-militar.

5


Diplomația culturală: • Terry Sandell - Special Adviser (Arts), British Council, London, UK • Daniel Sylvester - Program Director Cultural Diplomacy in Practice • Ladislav Pflimpfl - Director - Czech Centre’s London office • Petre Guran (moderator) - cercetător ştiinţific - Institutul de studii sud-est europene al Academiei Române

Branding-ul de țară: • Simon Anholt (speaker) – Independent policy adviser • Wally Olins (speaker) – Chairman - Saffron Brand Consultants • Prof. dr. Luminița Nicolaescu (moderator) – Facultatea de Relații Economice Internaționale, ASE Bucure ti • Magda Săvuică (moderator) – 273 România

6


Revoluții social-media i libertatea de expresie: • • •

Heather Blake - Head of Reporters Without Borders; Marta Cooper - Index on Censorship in London; Board of Directors - Global Voices; Victor Kapra (moderator) – jurnalist, online& social media consultant.

Repatrierea artei: • • •

Tiffany Jenkins - Director - Arts and Society programme, Institute of Ideas, UK; Peter G. Stone - UK National Commission for UNESCO & Newcastle University; Caroline Fernolend (moderator) - vicepreşedintele Fundaţiei Mihai Eminescu Trust.

Jurnalismul de război • • •

Francis Harrison (speaker) – corespondent de război, The Guardian – UK; Baz Ratner (speaker) – fotograf, Reuters – UK; Adelin Petri or (moderator) – corespondent de război.

7


Grupul țintă principal - studenți din toți anii de studiu-licență, de la facultățile cu profil umanist

sau social din cadrul colii Naționale de Studii Politice i Administrative (Facultatea de tiințe Politice, Facultatea de Comunicare i Relații Publice), Universității Bucure ti (Facultatea de tiințe Politice, Facultatea de Istorie, Facultatea de Sociologie, Facultatea de Jurnalism i tiințele Comunicării, Catedra UNESCO pentru schimburi interculturale i interreligioase), al Universității de Arhitectură ”Ion Mincu”, sau al Universității Naționale de Arte Bucure ti. Publicul targetat ar putea veni i din partea universităților ”Titu Maiorescu”, ”Dimitrie Cantemir”, sau a Universității Româno-Americane.

Grupul țintă secundar este reprezentat de studenții din anul I i II - ciclul master, din cadrul

acelora i universități menționate anterior.

Participantul The Diplomatic Agenda: • Este o persoană activă, dinamică, cu inițiativă; • Are o viață socială activă, a participat la acțiuni de voluntariat; • Este la curent cu noutățile din domeniul cultural i diplomatic (național/internațional). • Participă la diverse evenimente specifice domeniului – conferințe, dezbateri, workshop-uri; • Este interesat de subiecte de politică, artă, sociologie i este deschis către ideea de multiculturalism.

8


Principalele obiective ale proiectului includ: • Instigarea studenților la cercetări ulterioare; • Viralizarea conceptului de diplomaţie culturală; • Colaborări ulterioare cu conferenţiarii sau/şi cu institutele culturale; • Implementarea unui grup de discuţii care să includă speakerii, moderatorii, grup care să faciliteze discuţiile despre diplomaţia culturală şi impactul ei în societate, şi să motiveze participanţii să se informeze în continuare despre noutăţile domeniului.

Odată cu finalizarea acestui proiect, se doreşte aducerea într-o lumină pozitivă a unor aspecte care iniţial puteau fi identificate drept probleme. Proiectul The Diplomatic Agenda va reprezenta un factor capabil să medieze accesul studenţilor la acest tip de conferinţe internaţionale, care, de altfel, ar putea reprezenta o problemă din punct de vedere al costurilor impuse.

9


Campania de promovare a proiectului i a partenerilor va fi realizată în rândul grupului țintă al proiectului i a publicului vizat de parteneri, în următoarele medii: Online: • Prezentarea pe site-ul proiectului, cu link direcționat către pagina partenerului; • Social Media (Facebook, Google+, Twitter); • E-groups; • Site-uri i blog-uri care vizează în mod direct comunități de tineri pasionați de artă, jurnalism, diplomație; • Portal-uri studențe ti i de tiri. Offline: • Campanii de promovare BTL; • Stand-uri de promovare în universități; • Materiale printate: 500 de afi e, 1000 stickere, 1000 foldabile – distribuite în centrele universitare din Bucure ti + în zonele frecventate de studenți. Prin canalele VIP România i International Affairs: • Newsletter; • Site, blog, Facebook; • Ziarul Carevasăzică (tiraj de 5000 de exemplare distribuite gratuit în facultăți, campus-uri studențe ti, în localurile i librăriile bucure tene i cele partenere din țară).

10


11


Business Club Conferences este un eveniment dedicat studenților interesați de antreprenoriat, aducând în fața lor personalități din mediul de afaceri care vorbesc despre realizările lor i oferă sfaturi pentru construirea unei cariere de succes. Contact: www.bcconferences.ro Good to Go International se află anul acesta la a IX-a ediție i reprezintă o şcoală naţională de business, fiind destinat studenților pasionați de antreprenoriat, dornici de a se dezvolta profesional i a se iniția în afaceri. Contact: www.goodtogo.ro Econosofia Conferences este un proiect reprezentat printr-o serie de conferințe lunare, in cadrul cărora vor fi prezente personalități marcante din domeniile economic i financiar-bancar care vor vorbi pe diverse teme, atât de actualitate, cât i mai puțin accesibile. Economics through a Macrofying Glass se adresează studenților români care manifestă un real interes pentru domeniul economic, având drept scop principal îmbunătățirea nivelului de cuno tințe al acestora în ceea ce prive te macroeconomia i politicile publice, monetare. Contact: www.emg.econosofia.org Investment School se adreseaza pasionatilor de investitii si piete de capital. Proiectul este structurat în două părți: o săptămână în care vor fi organizate conferințe zilnice i o perioadă de tranzacționare virtuală, de până la 2 luni. Contact: www.investmentschool.ro

12


Risk Management este singurul proiect pe managementul riscului din țară. Prin acest proiect studenții au oportunitatea de a discuta cu speciali ti din piață despre riscurile existente în business, în banci sau în companii multinaționale. Global Research Summer School – o coală de vară care se adresează studenţilor interesaţi de analiza documentelor, strategii, elaborare de politici publice şi de aprofundarea domeniului relaţiilor internaţionale: afaceri externe, geopolitica, diplomaţie şi globalizare. Contact: www.grss.ro Carevasăzică - Ziar studențesc de informare cu cap, o publicație care încurajează tinerii să gândească, să analizeze şi să-şi spună punctul de vedere, să exploateze talentul pe care îl au. Promovează scrisul ca modalitatea de expresie a creativităţii şi urmăreşte să educe tinerii prin subiectele variate pe care le abordează. Contact: www.carevasazica.com Colorimetrul Cultural va provoca cei mai buni studenți în Arte Vizuale să demonstreze că manifestările culturale i creativitatea sunt soluția pentru probleme actuale ale societății. Misiunea proiectului e de a realiza o campanie de revalorificare a culturii unor zone urbane din Bucure ti prin ingeniozitatea tinerilor. Contact: www.colorimetrulcultural.wordpress.com Impact Marketing School este prima şcoală de marketing din România, care reuneşte anual cei mai buni 25 de studenţi din ţară pasionaţi de domeniu, pe care îi pune în faţa unei probleme reale, şi anume, rezolvarea unui brief de marketing oferit de compania parteneră. Contact: www.marketingschool.ro

13


Obiectiv este un proiect ce î i propune oferirea unui cadru în care 20 de studenți pasionați de fotografie să aibă acces la profesioni ti în acest domeniu. Onlined este primul program intensiv de învățare în Social Media adresat exclusiv studenților. Acesta este structurat în trei etape: 1. rezolvarea unui brief oferit de partenerul principal; 2. un proces de mentoring de ase luni pentru cei 20 de participanți; 3. prima platformă de blogging colaborativ despre Social Media din România. Personal Development School, un proiect aflat la cea de-a noua ediţie, se constituie dintr-o serie de traininguri ce oferă celor aproximativ 25 de participanţi instrumentele necesare pentru dezvoltarea lor personală. Contact: www.personaldevelopmentschool.ro Studentul Anului – o competiție adresată celor mai buni studenți din ase domenii distincte: Economie, Medicină, Jurnalism i Comunicare, Arhitectură, IT i Drept. Fiecare categorie de concurs este susținută de un partener principal, care oferă o temă de concurs pe acea categorie. Contact: www.studentulanului.ro. Visual Playground te pune față-n față cu designeri i ilustratori români renumiți i te învață meserie în 2 săptămâni de workshop-uri i training-uri dedicate studenților pasionați de aceste domenii. Contact: www.visualplayground.ro

14


Irina Perju – Project Manager E-mail: irina.perju@vipromania.ro Telefon: 0742 20 20 90

Olimpia Iridon - Assistant Manager E-mail: olimpia.iridon@vipromania.ro Telefon: 0749365372

15


Proiect dezvoltat de

în cadrul comunităţii

Credem în oameni excepţionali!

www.vipromania.ro

The Diplomatic Agenda 2013  
The Diplomatic Agenda 2013  

Proiect VIP Romania Comunitate - International Affairs Tema centrală: Diplomație culturală

Advertisement