Page 1

В І Д К Р ИТ ИЙ С В І Т Інформаційний вісник Міжнародного фонду "Відродження" Тр а в е н ь 2 0 1 2

www.irf.ua

В о л о н т е р и н а д а в а т им у т ь б е з к о ш т о в н і п о с л у г и г о с т я м Є в р о -2 0 1 2 Волонтери громадської ініціативи “Friendly Ukraine” надаватимуть безкоштовні послуги іноземцям, які приїдуть в Україну на Євро2012. Ініціативу підтримує Міжнародний фонд “Відродження”. Презентація ініціативи відбулася 21 травня в містах, що прийматимуть Євро-2012 (Києві, Харкові, Донецьку та Львові). Учасники акції за допомогою повітряних кульок відправили символічні запрошення гостям Євро2012 скористатися гостинністю, а також запросили українських громадян долучатися до лав волонтерів. “Friendly Ukraine” – це по-

заполітична ініціатива. На Євро-2012 українські громадяни пропонують туристам безкоштовну допомогу – житло, трансфер від аеропорту

до міста, англомовні екскурсії, перекладацькі й інформаційні послуги тощо. Ініціатива демонструє, що українці, всупереч негативному іміджу влади й окремих представників бізнесу, є приязними та гостинними. У мережі Інтернет створено сайт із безкоштовними пропозиціями щодо житла rooms4free.org.ua, сайт із безкоштовними пропозиціями щодо трансферу, екскурсій, інформаційних і перекладацьких послуг 2012well.com.ua, громадська ініціатива “I can help U” (надання безкоштовних інформаційних і перекладацьких послуг Icanhelpu.com.ua).


Європейська програма / "Схід-Схід: партнерство без кордонів"

У к р а їн а в т р а ч а є п о з и ц ії в р е й т и н г у к р а їн С х ід н о г о Па р т н е р с т в а Україна й далі втрачає позиції лідера європейської інтеграції серед країн Східного Партнерства, тоді як Молдова, Грузія та Вірменія демонструють високий рівень наближення до стандартів ЄС. Про це свідчать результати Індексу європейської інтеграції країн Східного Партнерства 2012, що побачить світ 1 червня. Відповідне дослідження ініціювали та провели Європейська програма та програма “Схід-Схід: партнерство без кордонів” Міжнародного фонду “Відродження” спільно з Фундаціями Відкритого Суспільства. Нинішні результати підтверджують тенденції, які було зафіксовано в пілотному виданні Індексу 2011 року. Результати Індексу-2012 свідчать про те, що Молдова випереджає інші країни Східного Партнерства передусім за рівнем демократії, рівнем контактів між людьми з ЄС й інституційним забезпеченням європейської інтеграції. Також Молдова демонструє високі показники допомоги з боку ЄС. Це може бути свідченням запровадження політики ЄС “більше за більше”: більше підтримки з боку ЄС у відповідь на більш успішні внутрішні реформи. Водночас Україна демонструє подальше погіршення за показниками демократії та ринкової економіки, передусім бізнес-клімату. Погіршення у сфері демократії зафіксовано також у Грузії й Азербайджані. У результаті Індекс

фіксує приблизно співмірний рівень демократії в Україні, Грузії та Вірменії, тоді як показники Азербайджану наблизилися до показників Білорусі.

Індекс-2012 підтвердив іще одну тенденцію, яку зафіксував Індекс2011: тоді як Україна тримає лідерство у сфері інтенсивності та глибини зв’язків із ЄС, передусім на рівні політичного діалогу, економічної співпраці та співпраці у таких секторах, як свобода, юстиція, правосуддя, транспорт та енергетика, вона перебуває позаду не лише Молдови та Грузії, але й Вірменії з погляду виконання “домашнього завдання” – запровадження стандартів ЄС на різних рівнях. Наприклад, незважаючи на те, що Україна вже завершила переговори з ЄС щодо глибокої та всеохопної зони вільної торгівлі, тоді як Молдова, Грузія та Вірменія лише розпочали відповідні переговори на початку 2012 року, бізнес-

клімат в Україні є найгіршим у регіоні (поряд із Білоруссю). Також рівень наближення до стандартів ЄС, які передбачає майбутня зона вільної торгівлі, в Україні такий самий, що й у Молдові. При цьому Україна опинилася позаду Грузії та лише трохи попереду Вірменії. “Несподіванкою” Індексу-2012 стала Вірменія, яка демонструє найвищі в регіоні показники наближення до стандартів ЄС, передусім у сфері транспорту й енергетики, а також освіти, молодіжної та культурної політики. Упродовж останнього року у Вірменії також відбувся “прорив” у відносинах із ЄС: окрім початку переговорів щодо зони вільної торгівлі, розпочалися переговори щодо угод про спрощення оформлення віз і реадмісії, було започатковано Партнерство мобільності, Вірменія стала спостерігачем Європейської енергетичної спільноти. Що стосується інституційного забезпечення європейської інтеграції, Україна все ще перебуває позаду Молдови та Грузії. При цьому в Україні досить розвинута система адаптації законодавства. Утім, ця система поки що формальна, оскільки, як свідчать результати Індексу, рівень запровадження стандартів ЄС в Україні низький. Результати ґрунтуються на дослідженні, яке здійснила група з понад 50 експертів з усіх країн Східного Партнерства – України, Молдови, Білорусі, Грузії, Вірменії й Азербайджану. Європейська програма Ірина Солоненко (044) 461 95 00 solonenko@irf.ua


"Схід-Схід: партнерство без кордонів"

С и с т е м а у п р а в л ін н я з о в н іш н ь о ю д о п о м о г о ю в У к р а їн і є н е д о с к о н а л о ю 18 травня в Києві відбулася конференція “Як краще залучати та використовувати міжнародну підтримку громадських організацій в Україні?” Захід провели Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва (Київ) й Інститут публічних справ (Варшава) за підтримки програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” Міжнародного фонду “Відродження” та Фундацій Відкритого Суспільства. У відповідному опитуванні взяли участь близько 50 неурядових організацій із Києва, Харкова, Одеси, Львова й Івано-Франківська. Презентуючи результати дослідження, директор Фонду “Демократичні ініціативи” Ірина Бекешкіна нагадала, що фінансування від міжнародних організацій відіграє особливу роль у підтримці тих інституцій, які іншого фінансування знайти не можуть, – правозахисних організацій, НУО, які займаються боротьбою з корупцією, свободою ЗМІ, різними моніторинговими процесами. Такої діяльності не фінансують ні центральна, ні місцева влада, ні бізнес, який не хоче псувати стосунків із владою. Експерт Інституту публічних справ (Варшава) Пьотр Казміркевич зауважив: “Важлива частина громадського суспільства – блогери, демонстранти, люди, які ще не організувалися, – могли би стати цільовою групою для донорів.

Процедури отримання грантів для таких організацій мають бути інакші, ніж для досвідчених ГО”. Директорка програми “Схід-Схід: партнерство без кордонів” Міжнародного фонду “Відродження” Те-

ні міжнародної підтримки для НУО повинні бути бездоганні внутрішні процедури прийняття рішень, прозора бухгалтерія тощо. Голова організаційної ради громадського об'єднання “Поступ”

тяна Кухаренко зауважила: “Формуючи свої пріоритети, треба спілкуватися з експертами в областях, у районних містах, виїжджати на село, знати, що робиться саме в сільській місцевості з сільськими громадами, з сільськими активістами. Саме тому Міжнародний фонд “Відродження” перед тим, як формувати і свою стратегію діяльності, і оголошення конкурсів, завжди проводить такі фокус-групи в регіонах із місцевими експертами, щоб точно знати, на що спрямовувати свої ресурси, для чого вони будуть найефективнішими”. Вікторія Гуменюк, член Громадської експертної ради, звернула увагу на те, що система управління зовнішньою допомогою в Україні є недосконалою: “Дуже часто люди запитують, а скільки взагалі Україна отримує допомоги, і цю інформацію неможливо знайти у відкритих джерелах”. На думку експерта, спільним знаменником в отриман-

(Харків) Тарас Фастівець наголосив: “Донори повинні розглядати свою підтримку як інвестування, а не як подаяння й обов'язково оцінювати ефективність проектів, які вони підтримали. Як правило, організації звітуються короткостроковими результатами: видано книжечку чи брошуру, проведено заходи. Насправді ж більш важливий довгостроковий результат. Тому моя порада донорам – вести історію довгострокових результатів проектів”. Експерт Українського центру незалежних політичних досліджень Максим Лациба закликав донорів координувати проекти один з одним. Також він вважає, що донори мають надавати не лише грошову, а й консалтингову допомогу. Фонд “Демократичні ініціативи” імені Ілька Кучеріва (044) 234 80 46 dif@dif.org.ua


"Засоби масової інформації"

В е б -ін т е р ф е й с д л я д о с л ід ж е н н я д е р ж з а к у п ів е л ь здобув нагороду “Data Jour nalism Awards” Веб-інтерфейс для дослідження державних закупівель (тендерів) z.texty.org.ua отримав друге місце на конкурсі “Data Journalism Awards 2012” (категорія “Програми для робіт із даними (національні / глобальні теми”)). Ресурс створила МГО “Українська громада” за підтримки програми “Засоби масової інформації” Міжнародного фонду “Відродження”.

го того, що повинні робити новинні веб-аплікації. По-перше, він має дуже гарний дизайн. Кращий ніж наш (мені соромно про це казати). Естетичний, інтуїтивний, насичений. По-друге, він піднімає на поверхню інформацію, яку в іншому випадку було б важко знайти й перетравити. Видатна робота”. Перші місця в інших категоріях: “Розслідування, що ґрунтуються на обробці великої кількості даних” - “Mother Jones and UC Berkeley

“Візуалізація даних і засновані на даних історії” - “The Guardian”, “Чутки під час заворушень” (національні / глобальні теми); - Ніколай Ґур’янов, Стас Сєлєцький, Алєксєй Папуловський, “ДТП за участю пішоходів у Новосибірську” (локальні теми); “Програми для роботи з даними” - веб-сервіс “Chicago Tribune” “Картки для шкіл Ілінойсу” (локальні теми). Переможців визначало головне

Перше місце в цій категорії посів сайт “Transparente Politik” швейцарської НУО “Polinetz”. Арон Пілгофер, редактор інтерактивних новин “New York Times”, сказав про переможців: “Це фантастичний проект, який є прикладом усьо-

Investigative Reporting Program” за розслідування “Терористи для ФБР” (національні / глобальні теми); - “The Seattle Times” за розслідування “Метадон і політика болю” (локальні теми);

журі у складі редакторів і керівників “Wall Street Journal”, “New-York Times”, “Reuters”, “Die Zeit” та інших авторитетних медіа-фахівців. МГО “Українська громада” (044) 332 12 54 info@ukrhromada.org


"Громадянське суспільство та належне врядування"

Б о р о т ь б у з к о р у п ц іє ю р о з п о ч н у т ь у р е г іо н а х

Боротьбу з корупцією слід розпочинати на регіональному рівні. Про це йшлося 3 травня на прес-конференції в Києві, яку провело Творче об’єднання “ТОРО” – Контактна група в Україні “Transparency International” за підтримки програми “Громадянське суспільство та належне врядування” Міжнародного фонду “Відродження”. Як розповів президент “ТОРО” Олексій Хмара, у п’яти регіонах України (Київ, Вінницька, Дніпропетровська, Кіровоградська й ІваноФранківська області) громадськість та влада об’єдналися, щоб підготувати місцеві програми протидії корупції. Кожна з областей має власне бачення цього процесу. У Києві, наприклад, планують зробити єдиний телефонний центр – “гарячу лінію”, куди можна буде заявити про проблему, отримати допомогу та перевірити роботу посадовців. Єдиний центр дозволить оперативно опрацьовувати звернення та давати відповіді. Окрім того, кияни хочуть зробити пункти доступу до інформації про діяльність міськадміністрації в публічних місцях – у

школах, бібліотеках тощо. Вінницька область, яка першою в Україні підготувала й ухвалила регіональну антикорупційну програму, бачить боротьбу з корупцією через максимальне залучення представників громадянського суспільства. Зокрема, у Вінниці планується залучити активних громадян до громадської антикорупційної експертизи діяльності органів публічної влади. У цьому їм допомагатиме Лабораторія громадських експертиз та Інтернет-ресурс “Антикорупційний портал Вінниччини”, де кожен зможе знайти інформацію про антикорупційне законодавство, дізнатися про досвід у ключових питаннях протидії корупції: що робиться, до кого можна звернутися та хто може допомогти? Кіровоградщина прагне підвищити рівень правової освіти посадовців, у тому числі сільських голів, адже значна їх частина не мають досвіду управління та не знають законів. В області хочуть посилити взаємодію між органами влади, правоохоронцями та громадськими активістами, щоб вони мали спільне бачення у питаннях протидії корупції, а не звинувачувати один одного в бездіяльності. На Франківщині хочуть зосередити-

ся на контролі за процедурами та використанням коштів у бюджетних установах. Влада готова залучити громадськість, яка б не дозволяла незаконно збирати кошти у школах і ДНЗ. Ініціатори антикорупційної програми планують залучити до її створення всіх зацікавлених. Директор правових програм Лабораторії законодавчих ініціатив Денис Ковриженко вважає, що сьогодні існує потреба не лише в адаптації Державної програми запобігання та протидії корупції під проблеми кожного регіону, а й у напрацюванні регіонами власних антикорупційних програм. “Успішність їх реалізації дозволить поширити позитивний регіональний досвід протидії корупції на інші регіони, а також врахувати його в Державній програмі. Але для того щоб цей досвід був успішним, регіональні антикорупційні програми повинні передбачати чіткі індикатори та реалістичні строки їх виконання, орієнтуватись на реальні проблеми та готуватися у тісній співпраці влади та громадськості”, – наголосив експерт. Творче об’єднання “ТОРО” (044) 360 52 42 media@toro.org.ua


"Верховенство права"

Пр о к у р а т у р у п р о п о н у ю т ь р е ф о р м у в а т и з а є в р о п е йс ь к им и с т а н д а р т а м и Новий Кримінальний процесуальний кодекс не запрацює без реформування прокуратури згідно з європейськими стандартами. Про це заявили учасники міжнародної конференції “Реформування прокуратури: європейські стандарти та зарубіжний досвід”, яка відбулася 17 травня в Києві. Захід організував Центр політико-правових реформ спільно з програмою OPDAT Департаменту юстиції США та програмою “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження”. Як зазначив директор Центру політико-правових реформ Ігор Коліушко, згідно з результатами опитувань, більшість українців вважають правоохоронців, суддів і прокурорів корумпованими й такими, які виконують замовлення окремих політиків або бізнесменів, замість того, щоб захищати права та свободи громадян. За його словами, судам і прокуратурі довіряє менш ніж третина населення України. Він також зауважив, що належне функціонування нового Кримінального процесуального кодексу можливе в разі подолання корупції в системі правосуддя та спільної боротьби влади, опозиції та громадянського суспільства проти цього явища. Як заявив Посол США в Україні Джон Тефт, прокуратура та суди мають бути незалежними від жодного зовнішнього тиску – незалежно від того, чи це стосується політиків, чи представників бізнесу. Тож головний напрям реформування прокуратури в Україні, на думку Посла, – це забезпечення незалеж-

ності прокурорів і суддів. “Громадяни мають бути впевнені у незалежності правосуддя. Підозрювані у скоєнні злочину мають бути впевнені в об’єктивності розслідування, а злочинці – у справедливості покарання, незалежно від їхнього соціального стану чи політичної приналежності. У свою чергу, прокурори й судді мають бути впевнені у своїй захищеності та у відсутності будь-якого тиску на них. Це ті засади правосуддя у США, яких має досягти українське правосуддя внаслідок реформування”, – зазначив американський дипломат. Радник Президента України Андрій Портнов наголосив: ухвалення нового Кримінального процесуального кодексу – серйозний крок України в реформуванні системи правосуддя. Попереду, за його словами, тривала робота над іншими законодавчими актами, які дадуть можливість кодексу функціонувати належним чином і дадуть змогу подолати корупцію у правосудді. За словами Андрія Портнова, на розгляд Верховної Ради винесено кілька відповідних законопроектів. “Ми плануємо, щоб Верховна Рада ухвалила закон України про адвокатуру та закон “Про внесення змін до закону “Про Вищу раду юстиції”, який спрямовано на те, щоб зменшити можливості впливу на правосуддя. Цей закон передбачає, що прокурори – члени Вищої ради юстиції позбавляються права ініціювати перевірки суддів, перевіряти їх і вносити пропозиції на звільнення суддів. Також полегшується процедура обрання суддів у парламенті”, – сказав він. Заступник Генерального прокурора Григорій Середа відзначив, що, на думку прокуратури, у контексті

захисту прав і свобод українських громадян, зокрема підприємців, від надмірного державного впливу будь-яка прокурорська перевірка не може розпочатися без винесення мотивованої постанови. “Ми пропонуємо відмовитися від низки актів реагування у правозахисній діяльності, які найбільше викликають спротив і зауваження з боку європейських експертів. Ми не пропонуватимемо такого документу реагування, як припис. Ми готові також відмовитися від протесту, від постанови про притягнення до дисциплінарної відповідальності та пропонуватимемо ввести єдиний уніфікований документ прокурорського реагування у правозахисній сфері – подання”, – сказав посадовець. У свою чергу, експерт Центру політико-правових реформ Олександр Банчук нагадав про європейські стандарти в системі судочинства та правосуддя: “Ми маємо, серед іншого, зробити кваліфікаційний добір кандидатів на посади прокурорів відкритим, щоб він враховував компетентність осіб. Ми повинні прирівняти статус прокурорів до статусу суддів, відкрити й відповідно зробити якіснішою дисциплінарну процедуру”, – зазначив експерт. Центр політико-правових реформ (044) 278 03 17 centre@pravo.org.ua


Антикризова гуманітарна програма

У К иє в і з а п р о в а д я т ь е л е к т р о н н у с и с т е м у з а п и с у д о Д НЗ

У Києві буде запроваджено електронну систему запису до дошкільних навчальних закладів (ДНЗ). Відповідний проект здійснює Головне управління освіти й науки Києва за підтримки Антикризової гуманітарної програми Міжнародного фонду “Відродження” та компанії “Microsoft Україна”. Про це повідомила директор проектів Антикризової гуманітарної програми Катерина

Смаглій 29 травня, під час Першого Київського форуму “Інноваційний простір дошкільної освіти столиці”. За її словами, у мережі Інтернет буде створено інформаційний вебпортал, який надаватиме повну інформацію про всі заклади дошкільної освіти Києва. Він міститиме фотографії ДНЗ, контактну інформацію завідувачів, дані про загальну кількість місць у групах і наявність вільних місць, інформацію про можливість навчання дітей з особливи-

ми потребами, а також інформацію про наявні додаткові освітні послуги (гуртки, групи з вивчення іноземних мов, логіки тощо). Найважливішим аспектом роботи сайту буде можливість прозоро та швидко реєструвати дітей до ДНЗ. Упродовж червня-серпня компанія “Microsoft Україна” та її партнери розроблять сам технічний продукт, а спеціалісти Головного управління освіти й науки Києва наповнять базу даних необхідною інформацією. Очікується, що після успішного тестування системи її буде запущено в операційне управління в жовтні. Наступного тижня на запрошення Головного управління освіти й науки Києва Україну відвідають спеціалісти відділу освіти Варшави, які проведуть навчальні семінари для українських колег щодо створення й адміністрування системи. Очікується, що електронна системи спростить роботу районних управлінь освіти й науки, заощадить людські, матеріальні та фінансові ресурси. За задумом ініціаторів проекту, система унормує процес запису до дитсадків, зробить його прозорішим і в такий спосіб зрівняє доступ до якісної дошкільної освіти для дітей, що виховуються в родинах із різним матеріальним статком. Системи електронного запису до ДНЗ вже працюють у Москві та Варшаві. Вони значно полегшують планування, контроль та оцінку в системі дошкільного виховання. Антикризова гуманітарна програма Катерина Смаглій (044) 482 24 29 smagliy@irf.ua


"Громадське здоров'я"

З а с о б о м п с и х о л о г іч н о ї а д а п т а ц ії о н к о х в о р и х є г р у п а п ід т р и м к и

Івано-Франківський хоспіс підготував дослідження щодо ролі групи підтримки у психологічній адаптації онкологічних хворих. Групи підтримки створено в межах кампанії “StopБіль”, яку проводить програма “Громадське здоров’я” Міжнародного фонду “Відродження”. Експерти дійшли таких висновків: - людям з онкопатологією потрібна підтримка як психологічна, так і матеріальна (надання доступу до

ефективного знеболення); - наявність такої групи є елементом захисту прав онкохворих; - для пацієнтів група – це безпечний простір, де існує атмосфера беззастережного прийняття й розуміння; - група може функціонувати при дотриманні певних правил: рівність учасників; можливість вибирати ступінь активності у групі на кожній зустрічі; повага та прийняття того, хто висловлюється; однозначно конструктивний і позитивний зворотній зв'язок; наділення вед-

учого (фасилітатора) як функціями управління процесами у групі, так і можливістю при потребі надавати мінімальний психологічний супровід або психологічну допомогу; відкритість для нових учасників і закритість для сторонніх; група має бути конгруентною, у ній обов'язково має бути збережено зону комфорту, межі комфорту й індивідуальні межі учасників; орієнтованість на переживання найрізноманітніших емоцій – як позитивних, так і негативних, як прийнятних у суспільстві, так і неприйнятних і загрозливих, інакше така група втратить сенс свого існування; можливість розрядки та звільнення має бути гарантовано всім учасникам групи; - група може дати можливість учасникам відчути силу взаємодопомоги через надання підтримки людям із подібними проблемами. Дослідження було проведено за згодою тих онкологічних хворих, які звернулися до групи підтримки. Фасилітатор проводила зустрічі раз на тиждень, окремо з пацієнтами та їхніми родичами (загалом 16 зустрічей) і 2 спільні зустрічі. Групи підтримки онкохворих створено у Вінницькій, Дніпропетровській, Івано-Франківській, Миколаївській, Рівненській і Херсонській областях. Головні їхні цілі – об'єднати людей з однаковими проблемами, створити мережу подальшого зворотного зв'язку. Фасилітаторами (модераторами) груп стали навчені психологи. Івано-Франківський хоспіс (0342) 78 17 19 hospice@optima.com.ua


"Рома України" / "Верховенство права"

Р о м а м Од е щ и н и д о п о м а г а ю т ь о т р и м а т и ід е н т и ф ік а ц ій н і д о к у м е н т и Завдяки діяльності Центру права в місті Татарбунари (Одеська область) понад 130 ромів Татарбунарського

33 особи звернулися у стаціонарну приймальню Центру права (яка розміщена в приміщенні Татарбунарського районного управління

району отримали безоплатну правову допомогу щодо здобуття ідентифікаційних документів, 8 із них такі документи (паспорти, свідоцтва про народження тощо) вже отримали. Відповідну ініціативу втілює Одеська обласна організація ВГО “Комітет виборців України”, Одеський обласний Ромський конгрес й Асоціація циган Татарбунарського району за підтримки програм “Рома України” та “Верховенство права” Міжнародного фонду “Відродження”, Головного управління юстиції в Одеській області та його територіальних підрозділів.

юстиції) й отримали кваліфіковану правову консультацію, зразки та форми документів, а в найбільш складних ситуаціях – допомогу в підготовці заяв та інших документів. Близько 80 ромів отримали безоплатну правову консультацію в телефонному режимі, більшості з них призначено додаткову зустріч після підготовки необхідних документів. Координатор Центру права Євгеній Грибачов спільно з керівником Асоціації циган Татарбунарського району Рустамом Стояном провели 17 квітня в Татарбунарах зустріч із ромським населенням, на яку прийшли 16 осіб. На зустрічі, крім конкретних індивідуальних питань, обговорювалися загальні

для всіх ромів проблеми з отриманням ідентифікаційних документів – зазвичай відсутність первинних документів. Завдяки сприянню співробітників Центру права ідентифікаційні документи отримали 8 ромів Татарбунарського району. З них 4 особи отримали паспорти громадянина України, 2 особи – свідоцтво про народження, одна особа отримала посвідку на проживання, і ще одна – свідоцтво про народження українського зразка замість відповідного свідоцтва Молдови. Крім питань отримання ідентифікаційних документів, понад 60% звернень ромів за правовою допомогою стосувалися незаконних дій співробітників правоохоронних органів. І хоча такі питання не є пріоритетними, безоплатну правову допомогу в таких ситуаціях також надають, часто з залученням адвокатів, юристів Одеської обласної організації ВГО “Комітет виборців України”, представників ромських організацій.

Одеська обласна організація Комітету виборців України (048) 716 40 18 odesakvu@ukr.net


Конкурси Міжнародного фонду "Відродження" Антикризова гуманітарна програма та Фонд Східна Європа оголошують конкурс “Підтримка Всеукраїнського центру розвитку соціального підприємництва (в м. Києві)”. Мета – підтримати роботу в місті Києві Всеукраїнського центру сприяння розвитку соціального підприємництва задля комплексного розвитку цього сектору в Україні. Орієнтовний перелік завдань і напрямів діяльності: · створення всеукраїнського центру розвитку соціального підприємництва на базі організації-апліканта та розвиток цього центру як основного аналітичного, просвітницько-інформаційного та навчально-консультаційного осередку соціального підприємництва в Україні; · підготовка інформаційних матеріалів щодо соціального підприємництва та роботи центру; проведення засідань прес-клубів і прес-конференцій із питань соціального підприємництва; активне залучення ЗМІ до висвітлення роботи соціальних підприємств; · формування міжсекторного комітету сприяння розвитку соціального підприємництва з представників

центру, партнерів програми, залучених підприємців, експертів, представників органів влади й місцевого самоврядування, журналістів; · формування баз даних соціальних підприємств України та видання інформаційного каталогу найкращих практик соціального підприємництва в Україні та за кордоном; · створення та наповнення веб-сторінки центру; · організація національного форуму соціальних підприємств України та ярмарків товарів і послуг соціальних підприємств для популяризації їхніх продуктів і послуг; · проведення навчальних заходів та інформаційних сесій для зацікавлених сторін із питань соціального підприємництва; надання консультаційної підтримки соціальним підприємцям із юридичних питань, питань менеджменту та маркетингу, а також підготовки бізнеспланів розвитку соціальних підприємств; · налагодження та підтримка тісних контактів із мережею соціальних підприємців в інших країнах світу задля обміну досвідом та розвитку нових ідей. Кінцевий термін подання заявки – 15 червня. Оголошення результатів конкурсу

– до 2 липня. Орієнтовна дата початку реалізації проектів – вересень. Програма “Громадянське суспільство та належне врядування” оголошує конкурс “Підтримка спільних ініціатив неурядових організацій сусідніх малих територіальних громад”. Мета – сприяти формуванню передумов адміністративно-територіальної реформи в Україні шляхом підтримки ініціатив громадських, благодійних організацій та органів самоорганізації населення, спрямованих на заохочення громад сусідніх сіл, селищ і малих міст до вирішення спільних для них проблем у співпраці з органами місцевого самоврядування та / або місцевими органами виконавчої влади. Максимальний розмір гранту – 100 000 грн. (оптимальний розмір гранту – 50 000 – 80 000 грн.). Кінцевий термін подання заявки – 20 червня. Оголошення результатів конкурсу – до 10 вересня. Детальніше "Конкурси")

на

www.irf.ua

(розділ

Інформаційний вісник "Відкритий світ" готує відділ стратегічних комунікацій і зв’язків із громадськістю Міжнародного фонду “Відродження”. Київ, 04053, вул. Артема, 46, к. 1; (044) 461 97 09; pr@irf.kiev.ua Новини для інформаційного вісника надходять від менеджерів програм фонду, від виконавців проектів, підтриманих фондом, з інших публічних джерел. Відділ стратегічних комунікацій і зв’язків із громадськістю залишає за собою право редагувати інформацію. Міжнародний фонд “Відродження” має обмежені можливості перевіряти точність і достовірність інформації, тому не несе відповідальності за зміст новин і посилань. Погляди авторів публікацій не є офіційною позицією фонду. Міжнародний фонд "Відродження" засновано у квітні 1990 року. Він входить до заснованої Джорджем Соросом мережі Фундацій Відкритого Суспільства, що складається з національних і регіональних фондів у понад 70 країнах світу, в тому числі в Африці, Центральній і Східній Європі та на території колишнього Радянського Союзу. Місія Міжнародного фонду "Відродження" – фінансово й організаційно сприяти становленню відкритого, демократичного суспільства в Україні шляхом підтримки значущих для його розвитку громадських ініціатив. Міжнародний фонд "Відродження" розподіляє гранти між організаціями, що працюють на розвиток суспільства. Самостійно чи в партнерстві з іншими організаціями фонд ініціює та втілює проекти, важливі для соціального та політичного розвитку України. Серед іншого він організовує та підтримує громадські обговорення на політичні, соціальні чи міжнародні теми, організовує публікацію матеріалів, опитування та громадські кампанії, конференції, семінари та круглі столи, запроваджує програми мікрогрантів для підтримки громадських ініціатив, що слугують інтересам суспільства. Фінансову підтримку фонд отримує від Мережі Фундацій Відкритого Суспільства.

Відкритий світ (2012'5)  

Інформаційний вісник Міжнародного фонду "Відродження" (травень 2012 року)

Відкритий світ (2012'5)  

Інформаційний вісник Міжнародного фонду "Відродження" (травень 2012 року)

Advertisement