Page 1

Оксана Коваль, Іванна Фединчук, Михайло Шелеп, Тарас Случик, Марія Доманська, Тетяна Яцків

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОПРИЛЮДНЕННЯ АКТІВ, ПРОЕКТІВ РІШЕНЬ ТА ІНШОЇ ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ НА ОФІЦІЙНОМУ ВЕБ-САЙТІ ТА ІНШИМИ СПОСОБАМИ: РЕЗУЛЬТАТИ ГРОМАДСЬКИХ ДОСЛІДЖЕНЬ

Львів -2012


Забезпечення оприлюднення актів, проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами: результати громадських досліджень.// О. Коваль, І. Фединчук, М. Шелеп, Т. Случик, М. Доманська, Т. Яцків // За заг. ред. Т. Яцків. – Львів, 2012. – 244 с. Видання «Забезпечення оприлюднення актів, проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами: результати громадських досліджень» підготовлене у рамках проекту «Підвищення прозорості та покращення доступу до нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів нормативноправових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження». В рамках проекту громадські організації, в тому числі представники Центру громадської адвокатури, Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, Мережі аналізу державної політики вивчали проблеми впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» на прикладі Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей, на скільки існує готовність виконувати вимоги закону щодо забезпечення доступу до публічної інформації, в тому числі пасивного, самостійного оприлюднення інформації та актів, з якими перешкодами стикаються запитувачі інформації та органи публічної влади в цій сфері, яким є стан забезпечення доступу до нормативноправових актів, рішень органів місцевого самоврядування на виконання вимог Закону, тестували можливості використання механізмів судового захисту порушеного права на доступ до публічної інформації. В цьому підсумковому звіті презентовано результати досліджень, висновки та рекомендації експертів щодо оцінки дії Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Контакти: Громадська організація «Центр громадської адвокатури» тел. 032 244 46 59, cga@lawngo.net, www.cga.in.ua, www.lawngo.net

© Центр громадської адвокатури, 2012


Зміст Передмова ................................................................................................... 5 Розділ І. Заходи впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації»: перші кроки і виклики ............................ 7 Глава 1. Моніторинг заходів щодо організації роботи із Законом України «Про доступ до публічної інформації» місцевих державних адміністрацій, районних рад та місцевих рад міст обласного значення Львівської, Волинської та Івано-Франківської областей ........................................... 7 Глава 2. Першочергові заходи реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» органами публічної влади ..... 17 2.1. Прийняття актів щодо визначення заходів впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» ....................... 17 2.2. Відповідальні особи з питань забезпечення доступу до публічної інформації ........................................................................... 45 2.3. Порядок роботи із запитами на інформацію .................................. 48 2.4. Відшкодування фактичних витрат на друк або копіювання документів, що надаються за запитом на інформацію ......................... 54 2.5. Інформація з обмеженим доступом ................................................. 68 2.6. Система обліку документів суб’єктів владних повноважень........ 72 2.6. Оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах та за допомогою інших способів оприлюднення ...................... 76 Висновки ................................................................................................... 96 Розділ ІІ. Забезпечення оприлюднення актів та проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами............................................................................. 99 Глава 1. Загальні висновки та рекомендації щодо організації оприлюднення інформації органом влади на офіційному вебсайті та за допомогою інших способів................................................... 99 Глава 2. Опис прикладів, яким чином органи влади забезпечують оприлюднення актів та проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами. Незаконні обмеження доступу до публічної інформації .................... 105 3


Глава 3. Чи є «непоборні» об’єктивні перешкоди у виконанні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» про забезпечення доступу до актів органу влади? Позитивні практики і приклади ........................................................... 176 Розділ ІІІ. Застосування механізмів судового захисту права на доступ до інформації: кейси за участю громадських неурядових організацій ....................................................................... 189 Додатки Рішення судів щодо питань реалізації та захисту права на доступ до публічної інформації ....................................................... 204 Інформація, що повинна розміщатись на веб-сайті органу влади відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та іншого законодавства ............................ 221 Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року № 1112/0/5-11 «Про затвердження порядку оприлюднення актів обласної державної адміністрації» ................... 235 Розпорядження Волинської обласної ради від 23.08.2011 р. №228-р «Про інформаційний стенд Волинської обласної ради» ...... 242

4


Передмова Прийняття Закону «Про доступ до публічної інформації» було оточене багатьма дискусіями в українському суспільстві, запереченнями з боку представників органів влади, активним протистоянням його прийняття у тому варіанті, який він є сьогодні. Однак через більш як рік роботи Закону як громадські експерти, міжнародні фахівці, так і представники української влади високо оцінили потребу функціонування такого закону про доступ до публічної інформації. Переломною стала концепція, яку заклав Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме – повна відкритість публічної влади, доступ до всієї інформації, яка знаходиться в органі публічної влади. Значну увагу приділено так званому «пасивному» доступу до публічної інформації, коли орган публічної влади самостійно здійснює оприлюднення публічної інформації, в зв’язку із чим запроваджено значний перелік інформації, яка повинна з’являтись на офіційному вебсайті органу влади та поширюватись іншими способами. Покладено край дискусіям між громадськістю, медіа та органами публічної влади щодо того, чи повинен обмежуватись доступ до інформації про розпоряджання бюджетними коштами, щодо володіння, користування чи розпорядження державним чи комунальним майном, у тому числі щодо найменування юридичних осіб та прізвищ, імен, по батькові фізичних осіб, що отримали ці кошти та майно. Сподівання громадськості щодо впровадження в життя нової концепції повної відкритості публічної інформації повинні б забезпечуватись такою ж готовністю суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників інформації оприлюднювати та надавати її. Водночас саме громадськість є тим активним учасником, що формує запити на виконання державою взятих на себе зобов’язань, і чим більша увага до певних суспільних змін та формування «завдань» – тим вищим є усвідомлення та реалізація їх державою. Набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» поставило нові вимоги щодо організації роботи органів публічної влади в цій сфері. Сам факт прийняття Закону не зробив автоматичним покращення такого доступу до публічної інформації, його впровадження почало потребувати усунення старих негативних практик обмеження доступу 5


до публічної інформації, активного планування заходів та дій з боку органів влади. В рамках проекту «Підвищення прозорості та покращення доступу до нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» громадські організації, в тому числі представники Центру громадської адвокатури, Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, Мережі аналізу державної політики вивчали проблеми впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» на прикладі Волинської, Львівської та Івано-Франківської областей, на скільки існує готовність виконувати вимоги закону щодо забезпечення доступу до публічної інформації, в тому числі пасивного, самостійного оприлюднення інформації та актів, та з якими перешкодами стикаються запитувачі інформації та органи публічної влади в цій сфері, яким є стан забезпечення доступу до нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування на виконання вимог Закону, тестували можливості використання механізмів судового захисту порушеного права на доступ до публічної інформації. В цьому підсумковому звіті презентовано результати досліджень, висновки та рекомендації експертів щодо оцінки першого року дії Закону України «Про доступ до публічної інформації». З повагою, керівник проекту, адвокат, голова Центру громадської адвокатури Тетяна Яцків

6


Розділ І Заходи впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації»: перші кроки і виклики Глава 1 Моніторинг заходів щодо організації роботи із Законом України «Про доступ до публічної інформації» місцевих державних адміністрацій, районних рад та місцевих рад міст обласного значення Львівської, Волинської та Івано-Франківської областей Прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» пов’язане із значними сподіваннями у медіа та громадськості щодо підвищення прозорості та відкритості української влади. Для належної організації роботи із Законом органи публічної влади мали прийняти ряд рішень, вжити заходи, розробити алгоритми дій на виконання вимог Закону. Частина із завдань були досягнуті, частина питань залишається надалі відкритими. Для представників громадськості важливим було формувати завдання і запити щодо належного виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» одразу після набуття його чинності, підтримувати постійну увагу до цих питань. В рамках проекту «Підвищення прозорості та покращення доступу до нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» громадські організації, в тому числі Центр громадської адвокатури, Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу, Мережа аналізу державної політики вивчали проблеми впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Волинській, Львівській та Івано-Франківській області. Метою дослідження стало вивчення практик здійснення заходів організації доступу до публічної інформації в запровадженні в дію Закону України «Про доступ до публічної інформації» місцевими органами державної влади та органами місцевого самоврядування. В дослідженні брали участь місцеві державні адміністрації, районні ради, міста обласного значення Львівської, Івано-Франківської та Волинської областей. 7


Перше дослідження проводилось протягом серпня – вересня дві тисячі дванадцятого року, орієнтовно після півріччя набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації». Перший етап передбачав моніторинг першочергових заходів місцевих держадміністрацій, районних рад та місцевих рад міст обласного значення у областях, наступні етапи включали тестування доступу до актів, проектів рішень, дослідження наявності обмежень у доступі до інформації в цій сфері. Джерелами інформації стали офіційні веб-сайти органів влади, відповіді на запити на інформацію, комунікація із відповідальними структурними підрозділами (особами) з питань забезпечення доступу до публічної інформації. Перш за все пошук відповідної інформації про здійснення першочергових організаційних заходів щодо забезпечення реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також контактних даних та інформації про орган публічної влади здійснювався на вебсайтах органів влади. Слід відзначити, що не завжди зрозуміло, що саме цей конкретний веб-ресурс є офіційним веб-сайтом певного органу публічної влади. Закон України «Про доступ до публічної інформації» вказує, що інформація повинна оприлюднюватись перш за все на «офіційному веб-сайті органу публічної влади». Не тільки місцеві ради, але і районні державні адміністрації створюють веб-сайти на різних розширеннях, що пов’язане із обмеженими технічними можливостями та відсутності єдиної державної системи забезпечення доменами веб-сайтів та їх підтримки для органів публічної влади. У Львівській області із 20 районних рад 3 районні ради станом на період моніторингу веб-сайтів не мали, Сколівська районна рада володіла спільним веб-сайтом разом з Сколівською районною державною адміністрацією. Сайт Кам’янка-Бузької районної державної адміністрації через пошукову систему Google не знайдено, адресу отримано з відповіді на запит на інформацію. Відповіді на запити надали 20 з 20 районних державних адміністрацій, 7 з 8 міських рад (Дрогобицька міська рада не надала), та 17 з 20 районних рад (Золочівська районна рада скористалась можливістю відтермінування на 20 днів, Стрийська районна рада не надала відповіді, Сколівська районна рада стверджувала, що запит не отримано). Слід відзначити, що першочергово запити про інформацію подавались електронною поштою. Приділено увагу «тестуванню» такого способу подання запиту та надання відповіді, оскільки він є новим для 8


практики доступу до публічної інформації. Раніше не завжди сприймалась така комунікація органами влади. Сьогодні відповідно до частини 3 статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію може подаватись як в письмовій формі, так і в усній чи іншій формах (в тому числі поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача. Оскільки запитувачем була громадська організація, для неї, як і більшості громадських неурядових організацій, коли немає необхідності отримати копії актів чи документів із засвідченням автентичності (наприклад, для судових справ), зручним є спосіб отримання такої інформації оперативно на електронну скриньку, без витрат на копіювання та друк, використання поштових послуг. Загалом показник вчасного надання відповіді становить 88 %, ненадання – 6 %, невчасного надання – 6 %. При підрахунку вчасної/ не вчасної відповіді до уваги бралось те, що запит на інформацію може поштою надходити до одержувача протягом 1 дня, та в такий же термін в зворотньому напрямку. Більшість органів влади надавали відповідь в останній 5-й робочий день. Варто відзначити Жидачівську і Буську районні державні адміністрації, які відповідь надали наступного дня з дня відправлення запиту електронною поштою. Діаграма №1. Надання відповіді на запити: Львівська область (запити подані на ел. скриньку ОПВ)

6% не надано відповіді

6% не вчасно надано

88% надано відповіді вчасно

Найвищий показник вчасного надання відповіді на запит в електронній формі у районних державних адміністрацій (95 %) при невчасному наданні відповіді 5 %, та нульовим показником ненадання відповіді. Наступними є показники районних рад (89 % – вчасне надання, не надано 11 %). З дослідження можна зробити висновок, що міські ради 9


міст обласного значення найменш ефективно використовують електронні скриньки для комунікації із запитувачами інформації (вчасно надали 75 %, не вчасно – 12 %, 13 % – не надано відповіді на запит, поданий таким способом). Діаграма №2. Надання відповідей на запити районними радами та міськими радами міст обласного значення (Львівська область) Міські ради

100%

Районні ради

75% вчасно

90% 80%

89% вчасно

70% 60% 50%

13% не надано

40%

12% не вчасно

30%

11% не надано

20%

0% не вчасно

10% 0% 1

2

3

4

5

6

7

Щодо способу надання відповіді, виділяємо три: тільки поштою, електронною поштою, інше. Під «інше» мається на увазі, що запит був відправлений електронною поштою, відповідь не отримано, відправлено повторно поштою, після чого відповідь надійшла. Відправлено поштою запит 8 з 20 районних рад, 3 з 20 районних державних адміністрацій, 2 місцевим радом міст обласного значенння. Це пов’язано було також із тим, що ряд органів публічної влади не мали веб-сайтів, отож доводилось шукати контакти для відправлення запитів у різних довідниках. Також траплялись випадки, коли надсилались електронною поштою запити, однак при відправленні отримувалось повідомлення, що адреса неправильна. В 4 органів публічної влади на сайті була рубрика «контакти», чи «зворотній зв’язок», де можна відправити повідомлення, проте конкретно адреси електронної пошти не вказано (наприклад http://sts-rrada.gov.ua/obsize.php). В інших органів публічної влади також на сайті органу не було адреси електронної пошти. 10


В запиті зазначалось, що відповідь може бути надана електронною поштою, і скористалось цією можливістю значна кількість. Слід відзначити, що надання відповіді таким способом було «найпопулярнішим» серед районних рад (79%), районні державні адміністрації також активно використали можливість надання відповіді таким способом (43%; значна частина надавали відповіді одночасно двома способами, тому їх частка віднесена в «інше»), проте на рівні міських рад є менш застосовуваною електронна комунікація. Слід відзначити, що як для представників неурядових організацій та інших активних членів громад чи громадян, так і для самих органів публічної влади, використання можливості подання запиту та надання відповіді за допомогою електронної пошти дозволяє більш ефективно комунікувати, робити це швидше, з меншим витрачанням ресурсів. Діаграма №3. Найпопулярніші способи надання відповідей на запити органами публічної влади 90%

Районні держадміністрації

80%

43% ел. поштою

70% 60%

Районні ради 43% ел. та поштове відправлення

79 % ел. поштою

14% поштове відправлення

21% поштове відправлення

50% 40% 30% 20% 10% 0% 1

2

3

4

5

6

В Івано-Франківській області запити на інформацію були подані електронною скринькою до всіх органів публічної влади, окрім: Долинської районної ради, Галицької районної ради, Калуської районної ради, Коломийської районної ради, Надвірнянської районної ради, Рогатинської районної ради, Рожнятівської районної ради, Коломийської районної державної адміністрації. До цих органів публічної влади подавались запити на інформацію поштою, тому що контактів електронних скриньок не знайдено. 11


Щодо статистики надання відповідей на запити на інформацію, 80 % органів публічної влади, що брали участь в моніторингу, надали відповіді на запити. 20 % відповідей на запити не надали. Не надали відповідь на запити на інформацію: Долинська районна рада, Калуська районна рада, Коломийська районна рада, Рожнятівська районна рада, Тлумацька районна рада, Снятинська районна державна адміністрація (подала прохання переоформити згідно з формами запитів на веб-сайті, та відправити на іншу електронну адресу), Тлумацька районна державна адміністрація. Таким чином, відсоток ненадання відповідей на запити на інформацію серед районних рад становить 36 %. Діаграма №3. Загальна статистика надання відповідей в Івано-Франківській області 20 % не надано відповіді

80 % надано відповіді

Щодо надання відповідей електронною поштою органами публічної влади, які брали участь у моніторингу в Івано-Франківській області, 15 % не відповіли на запит, який був поданий електронною скринькою. Запити на інформацію у Волинській області представники громадських організацій також спочатку надсилали електронною формою. Поверхневим аналізом здобуто загальні відомості про органи публічної влади – адреси, телефони, структуру органу влади та ін. Також із офіційних сайтів органів публічної влади виокремили і електронні пошти, які вказані у розпорядженнях керівників органів публічної влади щодо впровадження доступу до інформації чи подання запиту на інформацію. Електронні адреси, які не вдалося знайти ні в розпорядженнях щодо подання запитів на інформацію, ні на офіційних сайтах органів публічної влади, шукались у офіційному довіднику телефонів Волинської обласної державної адміністрації. 12


100% 90%

Діаграма №4. Надання відповідей на запити органами публічної влади в Івано-Франківській області Районні держадміністрації

80% 70% 60% 50%

86 % надали відповідь

64 % надали відповіль 36 % не надали і і

40% 30%

14 % не надали

20% 10% 0% 1

2

3

4

5

У 38 органи публічної влади були надіслані запити на інформацію. У запиті було прохання надіслати відповідь в електронному та паперовому вигляді. Із 38 органів публічної влади 5 органів влади не відповіли на запит на інформацію з першого разу. У результаті комунікації із представниками органів влади, виявлено, що Іваничівська РДА взагалі не відповіла на запит, до того ж там звільнили відповідального за доступ до публічної інформації. Камінь-Каширська РДА вказала, що не отримала першого запиту на інформацію, хоч він був надісланий на дві електронні пошти, вказані на офіційному сайті органів публічної влади. Ратнівська РДА відповідь надіслала на тиждень пізніше. Після контактування із відповідальними за доступ до інформації Волинської обласної ради було виявлено, що у цього органу публічної влади мали місце технічні неполадки із сервером, про що вони вказали у своїй відповіді на другий запит на інформацію. На сайті Шацької районної ради електронна адреса була недійсною. Після уточнення адреси запит був надісланий ще раз. Окрім того, виникали ситуації, коли органи публічної влади не визнавали запитом запит на інформацію, що поданий електронною скринькою (у зв’язку із відсутністю печатки організації). Також органи публічної влади ще до встановлення розміру плати за друк та копіювання, по суті відмовляли у наданні інформації. Наприклад, Ковельська міська рада надала відповідь наступного змісту. 13


Шановний Михайле Романовичу ! Щиро вдячні за широке тлумачення Законів України «Про інформацію « та «Про доступ до публічної інформації» та повідомляємо, що відповідно до ст. 20 цього закону у разі якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, розпорядник інформації може продовжити строк розгляду запиту до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження . Відповідно до ст.21. Закону України «Про доступ до публічної інформації» та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 року № 740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Об’єм запитуваної Вами інформації становить більше 10 друкованих аркушів. З метою дотримання процедури прийняття регуляторних актів вищезазначена інформацію може бути Вам надана лише після погодження та наступного затвердження розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, та порядку відшкодування цих витрат при умові оплати Вами вартості наданої адміністративної послуги. Міський голова Кончаківська 61722

О.Кіндер

Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», у разі, якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Отож Закон не зобов’язує встановлювати плату за надання інформації, однак зобов’язує надавати відповідь, посилання на це не може бути підставою для відмови у наданні інформації. Відповідь міської ради була надана, проте документ як відповідь був надісланий без підпису голови або печатки органу влади. Після комунікації телефоном і прохання надіслати цю ж відповідь лише з реквізитами, представники Ковельської міської ради надали повноцінну відповідь на запит. 14


87 % органів публічної влади у Волинській області, що брали участь у моніторингу, надали відповідь на запит на інформацію вчасно, 13 % органів публічної влади надали її лише після повторного запиту. Діаграма №5. Надання відповідей на запити у Волинській області 13 % відповідь надана не вчасно

87 % відповідь надана вчасно

Діаграма №6. Способи надання відповідей

84 % ел.пошто юта поштове відправле ння

8% тільки ел. поштою

8% тільки поштове відправле ння

Варто також звернути окрему увагу на те, що не всі органи публічної влади надали відповідь у двох формах, про які просила організація у запиті. Розпорядники інформації на свій розсуд обирали форму відповіді. Так 32 органи публічної влали надали паперову відповідь. Не прийшли копії документів звичайною поштою від: Володимир-Волинської, Шацької, Іваничівської та Старовижівської РДА, а також від Маневиць15


кої і Шацької районних рад. Відповіли лише через поштове відправлення Старовижівська та Іваничівська районні ради. Діапазон різниці у кількості днів між електронною відповіддю та паперовою сягає від 0 до 13 днів. Були випадки, коли відповіді поштовим відправленням від органів публічної влади приходили і в пізніші терміни. Таким чином, станом на період першого етапу моніторингу (що співпадав із півріччям роботи Закону України «Про доступ до публічної інформації» і коли першочергові заходи щодо організації виконання Закону уже повинні були вжиті) чимало проблем було щодо використання такого способу подання запиту на інформацію як електронна пошта. Деякі органи публічної влади мали неактивні електронні адреси, а також взагалі відсутні веб-сайти, звідки можна знати електронні скриньки, або ж такі були відсутні на офіційних веб-сайтах (тільки адреса веб-студії чи адміністратора веб-сайту). Найменше використовують електронні скриньки місцеві ради у містах обласного значення, найбільше – районні державні адміністрації.Районні державні адміністрації (наприклад, у Львівській області це 43 %) перестраховуються – надаючи відповіді як електронною скринькою, так і поштовим відправленням (навіть коли запитувач просить надати відповідь тільки на електронну скриньку). Найвищий сумарний показник (не вчасного надання і не надання відповіді на запити) у Львівській області у місцевих рад міст обласного значення (12 і 13 % відповідно), найкраще надають відповіді на запити районні державні адміністрації (95 % вчасного надання відповідей при нульовому показнику відсутності відповідей). Високим зберігається показник ненадання відповідей на запити (у порівнянні із районними державними адміністраціями) у районних рад (наприклад, у Івано-Франківській області на період моніторингу він становив 36 %, у Львівській 11 % із загальної кількості).

16


Глава 2 Першочергові заходи реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації» органами публічної влади 2.1. Прийняття актів щодо визначення заходів впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» Однією із першочергових дій органів публічної влади стало прийняття актів, які б визначали їх порядок та алгоритм організації та виконання Закону «Про доступ до публічної інформації». Усі органи публічної влади прийняли такі акти, які стосуються започаткування роботи над забезпеченням доступу до публічної інформації (наприклад, розпорядження голови районної державної адміністрації, голови районної ради). В цих актах на виконання Указу Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» №547/2011 від 05.05.2011 р. визначались певні «базові» напрямки забезпечення доступу до публічної інформації ( такі як визначення відповідального структурного підрозділу (відповідальної особи) за організацію доступу до публічної інформації, визначення потреби створення системи обліку та реєстрації документів). В 81% органів публічної влади у Львівській області станом на період моніторингу такі акти прийняті, та в них визначені відповідні напрямки впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» в дію. Багато органів влади прийняли розпорядження, яке «копіює» текст згаданого Указу Президента України. Відкритим залишається питання щодо того як інтерпретуються самі ці норми та напрямки впровадження, що можна з’ясувати, коли здійснити аналіз наступних кроків по забезпеченню доступу до публічної інформації. Наприклад, щодо впровадження заходів на виконання актів, які є необхідними для забезпечення більш «складніших» елементів забезпечення доступу до публічної інформації (системи обліку публічної інформації, внесення змін до регламентів, алгоритму оприлюднення інформації в офіційних друкованих виданнях, на інформаційних стендах, використання інших способів оприлюднення публічної інформації відповідно до статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації», приведення 17


у відповідність до Закону процедур порядку доступу до засідань колегіальних суб’єктів владних повноважень). Щодо реалізації організаційних заходів, які є необхідними для впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації», переважає більше практика не прийняття, аніж прийняття. Варто відзначити позитивну практику Дрогобицької міської ради, де прийнято розпорядження голови про визначення офіційних інформаційних джерел місцевої ради; Новороздільської міської ради, де прийнято акт про порядок оприлюднення публічної інформації; Самбірської міської ради, де ще 4 травня (за декілька днів до того, як Закон вступив в дію) внесено зміни до регламенту з метою приведення у відповідність з положенням Закону. Більшість органів публічної влади (81%) Львівської області, що брали участь у моніторингу, розмістили ці акти на власних веб-сайтах. (варто взяти до уваги, що Стрийська районна рада відповідь не надала на запит організації, офіційного веб-сайту не знайдено через пошукові системи, Яворівська районна рада сайту не мала на період моніторингу, веб-сайт Самбірської районної ради знаходився на технічному доопрацюванні, за посиланням сайту Бориславської міської ради з’являється тимчасова помилка). Таблиця №1 Акти органів публічної влади щодо заходів забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Львівській області Назва органу Назва акту та реквізити

Інтернет- посилання

Бродівська районна державна адміністрація

http://brody-rda.gov.ua/ index.php?option=com_co ntent&view=article&id=87 &Itemid=101

Розпорядження голови Бродівської РДА від 31 травня 2011 року № 290 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Буська район- Розпорядження голови Буської http://busk-rda. на державна РДА від 19 травня 2011 р.№205 gov.ua/articles. адміністрація «Про забезпечення доступу до php?lng=ua&pg=1394 публічної інформації в Буській районній державній адміністрації» 18


Городоцька районна державна адміністрація

Розпорядження голови ГороНема на сайті доцької РДА від 31травня 2011р. № 372 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Дрогобицька районна державна адміністрація

Розпорядження голови Дрогобицької райдержадміністрації від 31 травня 2011 року №301 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Жидачівська районна державна адміністрація

Розпорядження голови http://zhydachivrda.org. Жидачiвської районної держав- ua/?page=publichna_infor ної адміністрації від 30 травня 2011 р. №390 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Жовківська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Жовківської РДА від 31 травня 2011 року № 387 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Золочівська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Золочів- http://www.zolochiv-rda. ської РДА від 13 травня 2011 gov.ua/publish.htm року № 213 «Про доступ до публічної інформації у Золочівській райдержадміністрації»

Кам’янкаБузька районна державна адміністрація

Розпорядження голови райдер- http://kam-byzrda.com.ua/ жадміністрації від 30 травня dostup 2011 року № 209 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступу до публічної інформації»

http://drohobychrda.gov.ua/42/112rozporyadzhennya-golovirayderzhadmnstracyi-vd31-travnya-2011-roku-301. html

http://www.zhovkvarda.com.ua/index. php?option=com_ content&view=article&id= 308%3A-q-q&catid=34%3Agolovna& Itemid=1

19


Миколаївська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Миколаївської РДА від 30 травня 2011р. №245 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Мостиська районна державна адміністрація

http://mostyska-rda.gov. Розпорядження голови Мосua/dostup-do-publichnojiтиської РДА від 1 червня 2011р. №322 «Про забезпечен- informaciji/ ня виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» Розпорядження голови Мостиської РДА від 22 липня 2011р. № 393 «Про внесення змін та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 01.06.2011 № 322»

Перемишлянська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Перемишлянської районної державної адміністрації від 31 травня 2011 р. №279 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Пустомитівська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Пусто- http://www.pustomyty. митівської РДА від 31 травня gov.ua/access-to-public2011 року № 538 «Про забезпе- information чення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Радехівська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Радехів- http://rrda.lviv.ua/?page_ ської РДА від 30 червня 2011 id=1009 року № 469 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

20

http://mykolaiv-rda.lviv. ua/dostup/dostup-dopublichnoyi-informatsiyi/ item/618-dostup-dopublichnoyi-informatsiyi. html

http://peremrda.com.ua/ index.php?option=com_co ntent&view=article&id=79 6&Itemid=65


Самбірська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Самбірської РДА від 31 травня 2011 року № 279 Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

http://sambirrda.gov.ua/ index.php/component/ content/article/7-faq/2225--ssi.html

Сколівська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Сколівської РДА від 31 травня 2011 року № 241 Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

http://skole-region.org.ua/ index.php?option=com_co ntent&view=category&la yout=blog&id=59&Item id=62

Сокальська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Сокальської РДА від 30 травня 2011 http://sokal-rda.gov.ua/ року № 309 «Про забезпечення text-p_dostup.html виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Старосамбірська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Старосамбірської РДА від 31 травня 2011 року №226/01-01 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Стрийська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Стрий- http://stryi-rda.gov.ua/ ської РДА від 30 травня 2011р. news/159 № 286 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Турківська районна державна адміністрація

http://turka-rda.gov.ua/rda/ Розпорядження голови Турківськівської РДА від 7 червня dostup-do-publichnoji2011 року № 284 «Про заходи informatsiji/ щодо доступу до публічної інформації» Розпорядження голови Турківськівської РДА від 6 липня 2011 року № 323 «Про внесення змін

http://stsrda.gov.ua/index. php?option=com_content &task=view&id=1818&It emid=77

21


та доповнень до розпорядження голови районної державної адміністрації від 07.06.2011 №284» Яворівська районна державна адміністрація

Розпорядження голови Яворів- Оновляють сайт ської РДА від 30 травня 2011 року № 214 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Бродівська Станом на перід моніторингу районна рада не надано копії на запит про інформацію, у відповіді вказується, що такий прийнято. Буська район- Розпорядження голови Буської http://www.busk-rada.gov. ua/rozporyadzhennya.php на рада районної ради від 19 травня 2011р.№ 56 «Про затвердження Інструкції щодо процедури подання та розгляду запиту на інформаціюта призначення відповідальних посадових осіб, які забезпечують доступ до публічної інформації, якою володіє Буська районна рада» Городоцька Розпорядження голови Гроhttp://gorodok-rada.org.ua/ районна рада доцької районної ради від1 node/1752 серпня 2011 року №46 про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» http://drb-rayrada.gov.ua/ Дрогобицька Розпорядження голови Дрорайонна рада гобицької районної ради від 6 rozporjadzennja1.html червня 2011 року №48 про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» 22


Жидачівська Розпорядження голови Жирайонна рада дачівської районної ради від 26 травня 2011 року №33 Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

http://zhydachivrairada. org.ua/docs/ rosporjadgenna/79pro-zabezpechennyavikonannya-zakonuukrayini-pro-dostup-dopublchnoyi-nformacyi.html

Жовківська Розпорядження голови Жовhttp://zhovkva.org.ua/ районна рада ківської районної ради від 26 index.php?name=uHome12 липня 2011 р. № 67 «Про забезпечення доступу до публічної інформації» http://zolochiv-rajrada.org. Золочівська Розпорядженням голови Зорайонна рада лочівськоїрайонної ради від 6 ua/category/dostup-doтравня 2011 року за № 17 «Про publichnoji-informatsiji/ забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Золочівській районній раді» Кам’янкаРозпорядження голови http://kambuzkarajrada. Бузька район- Кам’янка-Буської районної ради org.ua/ на рада від 30 травня 2011 року №29-3/5 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Кам’янкаБузькій районній раді» Миколаївська Розпорядження голова Микорайонна рада лаївської районної ради від 31 травня 2011 р. № 30 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

http://www.mykolaiv. lviv.ua/rada/zvernennja/ instruktsija.html

Мостиська Розпорядження голови Мосрайонна рада тиської районної ради від 1 червня 2011р. «Про організаційні заходи щодо забезпечення Мостиською районною радою виконання Закону

Немає сайту

23


України «Про доступ до публічної інформації» Перемишлян- Розпорядження голови Пере- Немає на сайті ська районна мишлянської районної ради від рада 16 травня 2011 р. № 25 «Про забезпечення доступу до публічної інформації» Пустомитівська районна рада

Розпорядження голови Пустомитівської районної ради від 25 червня 2011р. №92 «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації».

http://pustomyty-rada.gov. ua/zvernennya-gromadyan/ dostup-do-publichnoiinformacii

Радехівська Розпорядження голови Радехів- http://rajrada.radehiv.lviv. районна рада ської районної ради «Про за- ua/text-page__132.html твердження Положення на дотримання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» Самбірська Розпорядження голови Самрайонна рада бірської районної ради від 14 червня 2011року № 96 «Про забезпечення виконання Закону України Про доступ до публічної інформації».

http://sambirrada.gov.ua/ index.php?option =com_ ontent&task=view&id=727

Сокальська Розпорядження голови Сорайонна рада кальської районної ради від 10 травня 2011 р. №32 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

http://www.rajrada.sokal. lviv.ua/text-dostup_do_ publichnoi_informacii.html

Старосамбір- Рішення Старосамбірської Немає на сайті ська районна районної ради «Про внесення рада змін до рішення районної ради №13 від 2 грудня 2010 року « Про Регламент районної ради». 24


Стрийська ра- Відповідь не надано йонна рада

Сайту немає на період моніторингу

Турківська Розпорядження голови Туррайонна рада ківської районної ради від 31 травня 2011 року № 25 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

http://turka.org.ua/content/ pro-dostup-do-publіchnoїіnformatsії

Яворівська Розпорядження голови Яворайонна рада рівської районної ради від 30 червня 2011 року № 138 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації»

Сайту немає на період моніторингу

Бориславська Розпорядження міського гоНе відкривається сайт на міська рада лови від 18 травня 2011 року період моніторингу «193-р «Про забезпечення доступу до публічної інформації у Бориславській міській раді» Дрогобицька міська рада

Рішення виконавчого коміте- http://www.drohobychту Дрогобицької міської ради rada.gov.ua/na/2011/ «Про затвердження Положення rish_277.pdf про забезпечення доступу до публічної інформації у Дрогобицькій міській раді та її виконавчих органах»

Моршинська міська рада

Розпорядження Моршинського Знаходиться на іншому міського голови № 50 від 1 черв- ресурсі, що не є офіційня 2011 року «Про організацію ним веб-сайтом ради розгляду запитів на інформацію в Моршинській міській раді»

Новорозділь- Розпорядження Новороздільська міська ського міського голови №124 рада від 31 травня 2011 року «Про забезпечення Новороздільською міською радою та її виконавчими органами доступу до публічної інформації»

http://www.novyrozdil.lviv. ua/index.php?option=com_ content&task=blogsection &id=23&Itemid=63

25


Самбірська міська рада

Розпорядження Самбірського міського голови від 11 вересня 2011 р. №165 «Про забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у Самбірській міській раді та її виконавчих органах»

http://www.sambircity.gov. ua/uk/rishennja/2011-0714-08-41-05/63-2011-0714-08-38-36/562--l-r-

Трускавецька Розпорядження Трускавецького Немає на сайті на перід міська рада міського голови №242-р від 3 моніторингу червня 2011р. Червоноград- Розпорядження міського голо- http://www.chervonogradська міська ви від 6 травня 2011 № 113-Р city.gov.ua/m133d. рада «Про першочергові заходи php?d=73 щодо забезпечення доступу до публічної інформації у виконавчому комітеті Червоноградської міської ради» Стрийська міська рада

Розпорядження Стрийського http://stryi-rada.gov.ua/ міського голови від 24 травня golova/rozp201189.php 2011 р. № 89 «Про забезпечення доступу до публічної інформації у Стрийській міській раді»

Львівська міська рада

Розпорядження міського голо- ви від 22 червня 2011 року №274 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації»

Львівська обласна державна адміністрація

Розпорядження голови ЛОДП http://www.loda.gov.ua/ua/ від 27 травня 2011року № current-activity/public/ 466/0/5-11 «Про порядок доступу до публічної інформації, розпорядником якої є Львівська обласна державна адміністрація»

26


Слід відзначити, що багато сторін забезпечення доступу до публічної інформації залишаються поза визначенням, відсутнє встановлення певного порядку дій у відповідних локальних актах на рівні органу влади. Наприклад, що стосується офіційних веб-сайтів органів публічної влади. Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює у статті 15 широкий перелік інформації, яка повинна оприлюднюватись на офіційному веб-сайті органу публічної влади, в тому числі він є обов’язковим у разі наявності такого веб-сайту і для органів місцевого самоврядування. Також це стосується нормативно-правових актів органу публічної влади, у тому числі щодо управління та розпоряджання державною та комунальною власністю, проектів рішень, що підлягають обговоренню. Таким чином, «приведення у відповідність» офіційних веб-сайтів та оприлюднення на них інформації відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» не обмежується створенням рубрик «Доступ до публічної інформації» на веб-сайтах. За прикладом інших органів влади (Адміністрації Президента, Кабінету Міністрів України, обласних державних адміністрацій) районні державні адміністрації, районні ради та місцеві ради на власних вебсайтах почали створювати рубрики «Доступ до публічної інформації». В них розміщаються посилання (витяги) із Закону України «Про доступ до публічної інформації», форма запиту на інформацію, звіти про задоволення запитів, також можуть розміщатись акти органу влади щодо першочергових заходів впровадження Закону. 38% органів публічної влади у Львівській області, що брали участь у моніторингу, не створили окремої рубрики на сайті. 95% районних державних адміністрацій такі рубрики створили. На сайті Жовківської районної адміністрації моніторингу період окремої рубрики не створено. Серед районних рад тільки 35% створили окрему рубрику. Миколаївська і Пустомитівська районні ради в рубриці «звернення» виокремили доступ до публічної інформації. На вебсайтах 50% міських рад, щодо яких проводився моніторинг, окрема рубрика створена.

27


Таблиця №2 Рубрика «Доступ до публічної інформації» на веб-сайтах органів влади1 Назва ор- Адреса вебгану влади сайту

Рубрика «Доступ до публічної інформації»

Бродівська http://brodyРДА rda.go v.ua/

Створена. Розміщені тільки документи, що регулюють питання доступу.

Буська РДА http://busk-rda. Створена. Документи, що регулюють питання gov.ua/ доступу. Описано порядок оскарження. Проекти рішень голови. Городоцька http://www. Створена. Тільки ЗУ «Про доступ до публічРДА gorodok-vlada. ної інформації» gov.ua Дрогобиць- http:// Створена. Закон, розпорядження голови та ка РДА drohobych-rda. інші акти, що регулюють питання доступу, gov.ua/ узагальнена інформація про зареєстровану кількість запитів на інформацію на серпень 4 шт. Жидачівська РДА

http://zhyСтворена. Документи, що регулюють питання dachivrda.org. доступу, узагальнена інформація про зареєua/ стровану кількість запитів на інформацію на 13 вересня (3 шт), де зазначений адресат, дата надходження, дата відповіді і короткий зміст запиту.

Жовківська http://www. РДА zhovkva-rda. com.ua/

Окремої рубрики не створено

Золочівська http://www. РДА zolochiv-rda. gov.ua/

Створена. Тільки документи, що регулюють питання доступу

Кам’янка- http://kam-byz- Створена. Документи що регулюють питання Бузька РДА rda.com.ua/ доступу. Миколаїв- http://mykoська РДА laiv-rda.lviv. ua/ 1

28

Створена. Документи, що регулюють питання доступу до публічної інформації. Ведеться облік запитів і підсумок роботи із запитами

Не відображено дані щодо органів влади, офіційні веб-сайти яких не знайдено.


Мостиська http://mostys- Створена. Узагальнена інформація по запиРДА ka-rda.gov.ua/ тах, документи, що регулюють питання доступу. Розпорядження. Перемиш- http:// Створена. Регуляторні документи і проект лянська peremrda.com. НПА (1) РДА ua/ Пустомитівська РДА

http://www. Створено. Регуляторні документи, звіту чи pustomyty.gov. обліку немає. Документи: розпорядження, ua/ рішення, доручення.

Радехівська http://rrda.lviv. Створена. Тільки документи щодо доступу. РДА ua/ Звітів, обліку немає. Самбірська http://sambРДА irrda.gov.ua/

Створена. В ній тільки документи, що регулюють питання доступу. Відсутні звіти

Сколівська http://skoleСтворена. Документи, що регулюють питанРДА region.org.ua/ ня. Звітів немає. Сокальська http://sokalРДА rda.gov.ua/

Створена. Ведеться журнал обліку і узагальнення по запитах. Розміщені всі документи, що регулюють питання доступу. Інформація про засідання колегії.

Староhttp://stsrda. самбірська gov.ua/ РДА

Створена. Структуровано, розміщено документи, що регулюють питання доступу, звіти.

Стрийська http://stryi-rda. Створена. Деякі документи, що регулюють РДА gov.ua/ питання доступу. Узагальнення по запитах (тільки 1 шт). Турківська http://turkaРДА rda.gov.ua/

Створена. Документи, що регулюють доступ. Розміщено узагальнення, проте нашого запиту там поки немає.

Яворівська http://www. РДА javoriv-rda. gov.ua/

Створена. Розміщені документи, ведеться узагальнення запитів, запити організацій розміщені.

Борислав- http://www. Не відкривається веб-сайт (вказано, що сайт ська міська boryslavmvk. переробляється). рада gov.ua/ 29


Дрогобиць- http://www. ка міська drohobychрада rada.gov.ua/

Створено, в рубриці «влада», в ній тільки документи, що регулюють питання доступу.

Моршин- http://morСтворено, проте розміщено тільки акт про ська міська shyn-rada.gov. встановлені норми відшкодування за друк чи рада ua/ копіювання. Новороз- http://www. novyrozdil. дільська міська рада lviv.ua/

Створено. Документи, що регулюють питання доступу, система обліку документів, форма запиту.

Самбірська http://samОкремої немає, є в рубриці документи, ріміська рада bircity.gov.ua/ шення, документи, що регулюють питання доступу. Звітів по запитах не розміщено. Стрийська http://www. Окремої не створено міська рада stryi-rada.gov. ua/ Створено. Інформація щодо виконання радою Червоно- http://www. chervonograd- Закону, інші документи, що регулюють пиградська тання доступу. міська рада city.gov.ua/ http://truskaТрускаvets-city.gov. вецька міська рада ua/

Немає.

Бродівська http://brodyрайонна rada.com.ua/ рада

Немає.

Буська ра- http://www. Немає. йонна рада busk-rada.gov. ua/ Городоцька http://gorodok- Немає. районна rada.org.ua/ рада Дрогобиць- http://drbСтворено. Документи, що регулюють питанка районна rayrada.gov.ua/ ня доступу. Звіт ведеться, і окремо звіт по виконанню. рада Жидачів- http://zhyНемає. ська район- dachivrairada. на рада org.ua/ 30


Жовківська http://zhovkva. Створено. Тільки контакти і розпорядження. районна org.ua/ рада Золочівська http://zolochiv- Створено. Форма, контакти, повідомлення районна rajrada.org.ua/ про те, що прийнято розпорядження, і інфоррада мація про місце спеціальне. Кам’янка- http:// Бузька ра- kambuzkaraйонна рада jrada.org.ua/

Створено. В ній розміщено закон і форма запитів.

Окремої рубрики не створено. Миколаїв- http://www. ська район- mykolaiv.lviv. на рада ua Перемиш- http://www. Немає. лянська peremyshrada. районна lviv.ua/ рада Пустоми- http://pustomy- В рубриці «звернення громадян» виокремлетівська ра- ty-rada.gov.ua/ но доступ до публічної. Звіти чи облік не розміщені на сайті. йонна рада Радехівська http://rajrada. Немає. районна radehiv.lviv.ua/ рада Самбірська http://sambВказано, що веб-сайт закритий на технічне районна irrada.gov.ua/ обслуговування. рада Сколівська Сайт один на Рубрика одна на двох, як і сайт. районна двох з РДА рада http://skoleregion.org.ua/ Сокальська http://www. районна rajrada.sokal. рада lviv.ua

Створена. Закон, документи, контакти.

Староhttp://sts-rrada. Немає. самбірська gov.ua районна рада 31


Турківська http://turka. районна org.ua/ рада

Створена. Розпорядження, форма і інструкція. Обліку немає.

Львівська http://www. Створена. Розміщені порядок, форми, звіти. міська рада city-adm.lviv. ua Львівська http://www. обласна loda.gov.ua/ державна адміністрація

Створена. Розміщені розпорядження, форми, порядок, звіт.

У Волинській області органи публічної влади прийняли розпорядчі акти щодо вжиття заходів із виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». Назва органу публічної влади

Назва акту

ВолодимирВолинська РДА

Розпорядження від 24.06.2011 року № 309 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації».

Ковельська РДА

Розпорядження від 9 червня 2011 року № 250 «Про організацію виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

Луцька РДА

Розпорядження від 1 червня 2011 року № 219 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації».

Ківерцівська РДА Розпорядження від 3 червня 2011 року м. Ківерці № 230 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті і структурних підрозділах районної державної адміністрації».

32


Рожищенська РДА Розпорядження від 31 травня 2011 року № 194 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті районної державної адміністрації, структурних підрозділах районної державної адміністрації та міській, селищній, сільських радах». Горохівська РДА

Розпорядження від 27 травня 2011 року № 269 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації».

Шацька РДА

Розпорядження від 9 червня 2011 року № 207 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Іваничівська РДА Розпорядження від 24 травня 2011 року № 179 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації». Камінь-Каширська Розпорядження від 26 травня 2011 року № 164 «Про РДА заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації». Локачинська РДА Розпорядження від 19 травня 2011 року № 188 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації». Любешівська РДА Розпорядження від 8 червня 2011 року № 192 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах Любешівської районної державної адміністрації». Любомльська РДА Розпорядження від 27 травня 2011 року № 149 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації». Маневицька РДА

Розпорядження від 30 травня 2011 року № 269 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації». 33


Ратнівська РДА

Розпорядження від 10 червня 2011 року № 166 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації».

Старовижівська РДА

Розпорядження від 24 травня 2011 року № 120 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті та структурних підрозділах районної державної адміністрації».

Турійська РДА

Розпорядження від 16 червня 2011 року № 223 «Про забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах районної державної адміністрації та затвердження Порядку подання у Турійську районну державну адміністрацію запиту на інформацію».

Волинська облрада Розпорядження від 11 травня 2011 року № 113-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Волинській обласній раді». Волинська держав- Розпорядження від 17 травня 2011 року № 206 «Про на адміністрація заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в апараті, структурних підрозділах обласної державної адміністрації та районних державних адміністраціях». ВолодимирВолинська районна рада

Розпорядження від 16 червня 2011 року № 45-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Володимир-Волинській районній раді».

Ковельська районна рада

Розпорядження від 2 червня 2011 року №33 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Ковельській районній раді»; розпорядження від 18 жовтня 2011 року № 81 «Про забезпечення доступу до публічної інформації у Ковельській районній раді».

Луцька районна рада

Розпорядження від 2 червня 2011 № 61/01-02 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

34


Ківерцівська районна рада

Розпорядження від 10 травня 2011 року № 56 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Ківерцівській районній раді Волинської області».

Рожищенська районна рада

Надано у паперовому варіанті, на сайті немає.

Горохівська районна рада

Розпорядження від 1 червня 2011 № 34-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Горохівській районній раді».

Шацька районна рада

Розпорядження від 1 липня 2011 року № 46 –Р «Про забезпечення доступу до публічної інформації у Шацькій районній раді».

Іваничівська районна рада

Розпорядження від 30 травня 2011 року №54-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Камінь-Каширська Розпорядження (дата на веб-сайті не вказана, як і районна рада номер акту) «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у КаміньКаширській районній раді» Локачинська районна рада

Розпорядження від 3 травня 2011 року № 22-р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Локачинській районній раді»

Любешівська районна рада

Розпорядження від 14 червня 2011 року № 25-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Любешівській районній раді; розпорядження від 30 червня 2011 року № 30-р «Про організацію забезпечення доступу до публічної інформації у Любешівській районній раді».

Любомльська районна рада

Розпорядження від 1 липня 2011 року № 64 – р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Любомльській районній раді».

Маневицька районна рада

Розпорядження від 7 липня 2011 року № 53-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Маневицькій районній раді». 35


Ратнівська районна рада

Розпорядження від 22 липня 2011 року № 44-р «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Старовижівська районна рада

Розпорядження від 23 травня 2011 року № 31 -р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у районній раді».

Турійська районна Розпорядження від 30 травня 2011 року № 25-р «Про рада першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Турійській районній раді». Ковельська міська Розпорядження від 10 травня 2011 року № 191 «Про рада доступ до публічної інформації». Луцька міська рада Розпорядження від 20 травня 2011 року № 232 «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» ВолодимирРозпорядження від 30 травня 2011 року № 167р «Про Волинська міська заходи щодо забезпечення доступу до публічної інрада формації в апараті, структурних підрозділах виконавчого комітету міської ради». Нововолинська міська рада

Рішення від 19 травня 2011 р. № 166 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Рубрику «Доступ до публічної інформації» встановлено не на всіх сайтах органів публічної влади. Так, на веб-сайтах: Іваничівської РДА та Ківерцівської, Рожищенської, Камінь-Каширської, Локачинської і Турійської райрад рубрики «Доступ до публічної інформації» не встановлено. У Володимир-Волинській райраді кнопку помістили у розділ «Апарат райради». Ймовірно через те, що райрада має спільний сайт із РДА, що не дозволяє повністю реалізувати всі вимоги до сайту згідно Закону.

36


Діаграма №7. Рубрика "Доступ до публічної інформації" на офіційних веб-сайтах органів публічної влади у Волинській області 16 % не створена

84 % створена рубрика

Першочергові заходи запланували здійснювати і в Івано-Франківській області, однак як відзначили експерти, це прийняття мало місце і через певний час (до двох тижнів) після набуття чинності Законом. Назва органу публічної влади

Назва акту

Городенківська РДА

Розпорядження голови РДА №243 від 7 червня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступ до публічної інформації в районній державній адміністрації».

Долинська РДА

Розпорядження голови РДА №196 від 27 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації».

Коломийська РДА Розпорядження голови РДА №480 від 13 липня 2011 року «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації». Косівська РДА

Розпорядження голови РДА № 197 від 19 липня 2011 року «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації». 37


Надвірнянська РДА

Розпорядження голови РДА №160 від 23 травня 2011 року «Про доступ до публічної інформації».

Рогатинська РДА Розпорядження голови РДА № 155 від 17 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Рогатинській райдержадміністрації». Снятинська РДА

Розпорядження голови РДА № 240 від 22 червня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Тисминецька РДА Розпорядження голови РДА № 480 від 17 серпня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації». Верховинська РДА

Розпорядження голови РДА №260 від 11 липня 2011 року «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в районній державній адміністрації».

Богородчанська РДА

Розпорядження голови РДА № 174 від 31 травня 2011 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Галицька РДА

Розпорядження голови РДА №212 від 26 травня 2011 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації».

Калуська РДА

Розпорядження голови РДА №256 від 6 червня .2011 року «Про затвердження плану заходів з організації виконання в районі Указу Президента України від 5 травня 2011 року №547/2011 «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації».

Рожнятівська РДА Розпорядження голови РДА № 147 від 1 червня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній державній адміністрації». Городенківська районна рада

Розпорядження голови Городенківської районної ради №111-р від 13 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

Долинська районна рада

Розпорядження голови районної ради № 38 від 16 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

38


Косівська районна Розпорядження голови районної ради № 45-р 12 траврада ня 2011 року року «Про доступ до публічної інформації в районній раді» Надвірнянська районна рада

Розпорядження голови районної ради № 49а-р 12 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

Рогатинська районна рада

Розпорядження голови районної ради №36 від 11 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

Снятинська районна рада

Розпорядження голови районної ради №69-р від 25 червня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

Тисминецька районна рада

Розпорядження голови районної ради №56-р 12 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

Верховинська районна рада

Розпорядження голови Верховинської районної ради № 46-р від 11 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній раді».

Богородчанська районна рада

--

Галицька районна Розпорядження голови Галицької районної ради №28 рада від 13 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації». Калуська районна -рада Рожнятівська районна рада

--

Калуська міська рада

Розпорядження міського голови № 180-р від 10 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації згідно з Законом України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчих органах Калуської міської ради».

Коломийська міська рада

Розпорядження міського голови № 174 від 24 травня 2011 року «Про першочергові заходи щодо забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». 39


Яремчанська міська рада

Розпорядження міського голови № 196-р від 28 липня 2011 року «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» у виконавчому комітеті міської ради».

Болехівська міська рада

Розпорядження міського голови №226-р від 16 травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в Болехівській міській раді».

Івано-Франківська Розпорядження міського голови №300-р від 26 травня міська рада 2011 року «Про заходи щодо доступу до публічної інформації». Івано-Франківська ОДА

Розпорядження голови ОДА № 447 від 29 червня 2011 року «Про виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» в обласній державній адміністрації».

Івано-Франківська Розпорядження голови обласної ради № 295-р від 11 Обласна рада травня 2011 року «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в обласній раді».

В Івано-Франківській області наступним чином виглядає створення рубрик щодо доступу до публічної інформації. Орган влади Веб-сайт

Рубрика ДПІ

Городенківська РДА

http://gorodenka. at.ua

Розміщено у рубриці: звіти, найбільш запитувана інформація, інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації.

Долинська РДА

http://ww2.gov. if.ua/dolynska

Розміщено у рубриці: звіти, перелік відомостей, що становлять службову інформацію, інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, розпорядження і проекти розпоряджень.

Коломийська http://rda.ko.if.ua У рубриці розміщені інформація про РДА те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, звіти. 40


Косівська РДА

http://kosivrda. pp.net.ua

У рубриці розміщені інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, перелік публічної інформації.

Надвірнянська РДА

http://www. nadrda.gov.ua

У рубриці розміщені інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, розпорядження.

Рогатинська РДА

http://ww2.gov. if.ua/rogatynska

У рубриці розміщені перелік відомостей що становлять службову інформацію, інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, порядок оскарження.

Снятинська РДА

http://ww2.gov. if.ua/snyatynska/ ua/#

Розімщені у рубриці нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, інформація про те як можна подати запит.

Тисминецька www.tsm.if.gov.ua У рубриці розміщені нормативні акти, РДА що регулюють доступ до публічної інформації, інформація про те як можна подати запит. Тлумацька РДА

http://ww2.gov. if.ua/tlumatska/ ua/#

У рубриці розміщені: звіти (не працює), інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, розпорядження.

Верховинська http://ww2.gov. Роміщені у рубриці: звіти (не працює), РДА if.ua/verhovynska/ інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють ua/# доступ до публічної інформації, система обліку публічної інформації (не працює), розпорядження (окрема рубрика). Богородчан- http://www. ська РДА bogorda.if.ua

Розміщені у рубриці: звіти, інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, система обліку публічної інформації (не працює), розпорядження, перелік відомостей, що становлять службову інформацію. 41


Галицька РДА

http://ww2.gov. if.ua/galytska

У рубриці розміщені: інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, розпорядження проекти розпоряджень та рішень.

Калуська РДА

http://www.rda. if.ua/rda

Розміщені у рубриці: найбільш запитувані документи (не працює), розпорядження, інформація про те як можна подати запит.

Рожнятівська http://ww2.gov. У рубриці розміщені: інформація про РДА if.ua/rojnyatynska те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації. Городенків- http://gorodenka. ська районна at.ua рада

У рубриці розміщені: звіти (не працює рубрика), інформація про те як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації.

Долинська http://region. районна рада dolyna.info/

У рубриці розміщені: нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, рзпорядження, проекти рішень (окрема рубрика)

Коломийська районна рада

-

Косівська ра- http://kosivrada. йонна рада if.ua/

У рубриці розміщені: звіти, проекти рішень і розпорядження, інформація про те, як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації.

Надвірнян- http://www. Рубрика відсутня. ська районна msnad.if.ua/index. рада php/2010-08-2613-56-49 Рогатинська районна рада

-

Снятинська http://snyatynrada. У рубриці розміщені: рішення районної районна рада gov.ua ради, проекти рішень, розпоряджень, інформація про те, як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації. 42


Тисминецька www.tsm.if.gov.ua Рубрики не створено. Проектів рішень районна рада немає. Тлумацька http://tlumachrada. У рубриці розміщені: рішення районної районна рада if.ua/ ради, проекти рішень, розпоряджень, інформація про те, як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації. Верховинська http://verhovyna- У рубриці розміщені: звіти, інформація районна рада rada.at.ua/ про те, як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, публічні документи (не працює) Богородчан- http://www. ська районна bogorda. рада if.ua/index. php?option=com_ content&view=arti cle&id=153&Item id=61

У рубриці розміщені: інформація про те, як можна подати запит, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, рішення районної ради, перелік відомостей, що становлять службову інформацію, розміри витрат на ксерокопіювання і друк

Галицька ра- http://galytskarada. У рубриці розміщені: форми запитів, йонна рада in.ua/?p=156 нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації Калуська ра- http://kalushrr. йонна рада if.ua/ (рубрика не створена) Рожнятівська районна рада

-

Калуська міська рада

У рубриці розміщені: проекти рішень і рішення, звіт, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації.

http://kalushcity. if.ua

Коломийська http://ww2.gov. У рубриці розміщені: звіт, нормативні міська рада if.ua/kolomiyskiy/ акти, що регулюють доступ до публічua/ ної інформації, рішення (окрема рубрика) Яремчанська http://yaremche. У рубриці розміщені: рішення, проекти міська рада org/administration рішень, розпорядження, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, звіт, інформація про те, як можна подати запит. 43


Болехівська міська рада

http://ww2.gov. У рубриці розміщені: рішення, проекти if.ua/bolehivskiy/ рішень, нормативні акти, що регулюють ua/# доступ до публічної інформації, звіт, інформація про те, як можна подати запит, облік публічної інформації, облік службової інформації.

Івано-Фран- http://www.mvk. ківська місь- if.ua/ ка рада http://www.mrada. if.ua/

У рубриці розміщені: вакансії, рішення, проекти рішень, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, звіт, інформація про те, як можна подати запит.

Івано-Фран- http://www.if.gov. У рубриці розміщені: вакансії, розпоряківська ОДА ua/ дження, нормативні акти, що регулюють доступ до публічної інформації, звіт, інформація про те, як можна подати запит, перелік адміністративних послуг ОДА, перелік публічної інформації. Івано-Франківська обласна рада

http://www.orada. if.ua (окрема рубрика не створена)

Варто відзначити, що здебільшого органи публічної влади мають застарілі не функціональні веб-сайти, створення рубрик з питань доступу до публічної інформації переважно носить формальний характер. Створення рубрики «Доступ до публічної інформації» на вебсайтах органів публічної влади і виведення його в окреме «меню», яке є помітним одразу після заходу на «головну» сторінку веб-сайту, значно сприяє інформуванню населення про права та можливості, передбачені Законом «Про доступ до публічної інформації», а також пошуку форми запиту на інформацію, контактів, звітної інформації. Потенційно такі розділи можуть містити порядок складання, подання запиту на інформацію, оскарження рішень суб’єктів владних повноважень, їх дій чи бездіяльності (частина 1 статті 15 Закону); (в тому числі контакти відповідальних, а також можливості реалізації права на запит в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою) на вибір запитувача); форми запитів на інформацію, інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо (частина 6 статті 19 Закону), інформацію про систему обліку, види інформації, якою володіє суб’єкт владних повноважень (частина 1 стат44


ті 15,частина 1 статті 18 Закону), звіти, в тому числі щодо задоволення запитів на інформацію ( частина 1 статті 15 Закону). Однак, безперечним є той факт, що створення такої рубрики можна віднести тільки до «першочергових» заходів, чи заходів інформування про можливості Закону та звітування органу влади за його впровадження, але її створенням та веденням не повинно обмежуватись приведення вебресурсу та оприлюднення інформації на офіційному веб-сайті у відповідність до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». 2.2. Відповідальні особи з питань забезпечення доступу до публічної інформації Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає обов’язок розпорядника інформації визначити структурний підрозділ або відповідальну особу з питань запитів на інформацію, які здійснюють опрацювання, систематизацію, здійснення аналізу та контролю щодо задоволення запитів на інформацію, надання консультацій під час оформлення запиту. Також Закон покладає обов’язок на суб’єктів владних повноважень та інших розпорядників публічної інформації визначити завдання та забезпечити діяльність такого структурного підрозділу чи відповідальної особи. Слід відзначити, що питання забезпечення доступу до публічної інформації потребує координації та злагодженої роботи кількох компонентів, в тому числі включає як роботу із запитами на інформацію, так і адміністрування офіційного веб-сайту (можуть застосовуватись для інформування офіційні друковані джерела, інформаційні стенди, інші способи інформування). Дуже часто сюди залучені не тільки відповідальні за роботу із запитами, але і прес-служби, структурні підрозділи, відповідальні за адміністрування веб-сайтів. У більшості районних державних адміністраціях Львівської області визначено відповідальним з питань запитів на інформацію відділ чи сектор з питань внутрішньої політики (зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації, може бути структурний підрозділ у справах преси та інформації) (85 %). Три органи публічної влади визначили відповідальним за роботу із запитами загальний відділ. Серед місцевих рад визначені різні відповідальні з питань запитів на інформацію: у 35 % покладені ці обов’язки на загальний відділ, 25 % – на організаційний відділ, решта визначили таких відповідальних як секретаріат, 45


інформаційно-аналітичні відділи, відділ діловодства. Слід відзначити, що з актів органів влади буває важко встановити відповідальних з питань запитів на інформацію, сюди додаються всі особи, які можуть бути долучені до забезпечення заходів щодо доступу до інформації в органі влади. Наприклад, Самбірська міська рада визначила відповідальними «відділ забезпечення діяльності виконкому; відділ організаційної роботи та з питань внутрішньої політики виконавчого комітету Самбірської міської ради; керівників управлінь, відділів Самбірської міської ради та її виконавчих органів». Моршинська міська рада призначила відповідальними радника міського голови та «посадових осіб Моршинської міської ради та керівників виконавчих органів ради, у розпорядженні яких знаходиться запитувана інформація». Буська районна рада визначила відповідальним загальний відділ виконкому, начальників відділів. Зокрема, Самбірська районна рада призначила відповідальним загальний відділ районної ради, а також представників з інших відділів (серед них згадується загальний відділ, організаційний відділ, відділ земельних та економічних питань, головний бухгалтер, юридичний сектор). Такий підхід пов’язаний у першу чергу із відповідальністю, встановленою за порушення вимог Закону «Про доступ до публічної інформації». З одного боку, винним у порушенні буде визнаватись «кінцевий» комунікатор – особа, яка опрацьовує запит та надає відповідь, водночас для того, щоб вона могла знайти і надати інформацію, яка знаходиться в органі публічної влади, може бути потрібним сприяння з боку інших посадових осіб чи структурних підрозділів. На органи публічної влади покладається обов’язок забезпечити роботу відповідального з питань запитів на інформацію. Забезпечення ефективної роботи відповідального перш за все пов’язане із функціонуванням системи обліку документів, яка відповідно до статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації» повинна містити певний перелік інформації про такі документи. Оскільки кожного дня в органі публічної влади створюються в різних структурних підрозділах документи, відповіді на запити надаються цими структурними підрозділами (здебільшого органи влади пішли таким чином, що в кожному структурному підрозділі визначений відповідальний також), проте ускладненим є аналіз та контроль щодо повноти надання інформації, якщо немає відомостей в системі обліку документів та доступу відповідального з питань запитів на інформацію до неї. У 47% органів публічної влади Львівської області відповідальним за доступ до публічної інформації і адміністрування веб-сайту призна46


чений один відділ. У 4% не вдалось встановити, хто є відповідальний за офіційний веб-сайт. У більшості на рівні районних державних адміністрацій, районних рад, місцевих рад міст обласного значення ці функції не покладено на один структурний підрозділ чи відповідальну особу (49 %). В подальшому це створюватиме труднощі за умови відсутності системи обліку документів та доступу до неї на офіційному веб-сайті, інших структурних підрозділів, а також передбачення порядку взаємодії в локальних актах органу влади між структурними підрозділами, відповідальною особою за адміністрування веб-сайту, відповідальною особою за роботу із запитами. Забезпечення доступу до публічної інформації поєднує як впровадження організаційних заходів щодо забезпечення активного доступу до інформації, так і розширення так званого пасивного доступу до інформації, коли значний обсяг інформації знаходиться в доступних джерелах (в першу чергу офіційному веб-сайті органу публічної влади). Діаграма №8. Відповідальні з питань запитів на інформацію та функціонування офіційного веб-сайту (Львівська область) 4% не визначено

49% різні відповідальні особи (структурні підрозділи)

47% один відповідальний

Майже в усіх органах публічної влади Волинської та Івано-Франківської областей призначений відповідальний за доступ до публічної інформації, що є вимогою відповідно до статті 3 Закону. Варто також зазначити, що відповіді органів публічної влади суттєво відрізнялися одна від одної. До прикладу, у відповіді на запит вказано перелік копій документів, які додано, втім, частини із них так і не було додано.

47


2.3. Порядок роботи із запитами на інформацію Більшість органів публічної влади в актах, які визначали першочергові заходи впровадження Закону України «Про доступ до публічної влади», встановили у додатку порядок роботи із запитами на інформацію. Порядок роботи із запитами визначений у більшості органах публічної влади Львівської області (75 %), 25 % органів публічної влади не визначили такого порядку роботи. Діаграма №9. Порядок роботи із запитами 25 % не визначено

75 % визначено

Абсолютна більшість відповідей надається структурним підрозділом, що володіє запитуваною інформацією. Здебільшого структурний підрозділ або відповідальний з питань запитів на інформацію опрацьовує запит та передає в структурний підрозділ, який володіє запитуваною інформацією. Про практику ефективності встановлених існуючих порядків роботи із запитами на рівні районних державних адміністрацій, районних рад, місцевих рад у Львівській області поки важко говорити, адже запити на інформацію, які надсилались громадською організацією в рамках даного моніторингу, в багатьох звітах вказувались як перші запити за півріччя. Слід відзначити, що справдились сподівання розмежувати запит на інформацію та звернення громадян, кількість яких є досить значною та складає великий обсяг роботи органу публічної влади. Отож забезпечити ефективну роботу із запитами є можливим для органів публічної влади і на місцевому рівні, адже запит на відміну від опрацювання звер48


нення, не потребує великих затрат часу. Наприклад, як повідомляється на веб-сайті Львівської обласної державної адміністрації (інформація про роботу із зверненнями громадян у Львівській обласній державній адміністрації за 1-ше півріччя 2011 року)1 до органу влади надійшло 4845 звернень громадян, окрім того відзначається, що це на 1600 одиниць більше, аніж за аналогічний період у 2010 році. За даними підсумків роботи із запитами на інформацію у Львівській обласній державній адміністрації (доступні на веб-сайті за період 30 травня – 30 липня 2011 року)2 до державної адміністрації надійшло 35 запитів на інформацію, з яких поштою – 20, телефоном – 7, електронною поштою – 8. Окрім того, відзначається, що два надіслано належним розпорядникам інформації відповідно до вимог частини третьої статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На веб-сайтах районних державних адміністрацій у звітах про облік запитів на інформацію відзначалось, що запит громадської організації «Центр громадської адвокатури» є першим запитом на інформацію протягом звітного періоду. Наприклад, станом на 21 жовтня 2011 року зафіксовано тільки один запит Центру у Стрийській районній державній адміністрації.3 Станом на серпень місяць у Миколаївській районній державній адміністрації зареєстровано 11 запитів.4 В Жидачівській районній державній адміністрації5 – 3 запити станом на 13 вересня цього року, з яких два подані громадськими організаціями. Форму запиту на інформацію затвердили 77% органів публічної влади. Рідко у порядках чи на веб-сайтах, де оприлюднено форму запиту на інформацію, вказується, що громадяни мають право подати запит у довільній формі, використовуючи «реквізити», які є обов’язковими відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Однак поки що у Львівській області не зафіксовано проблем, пов’язаних із цим чи скарг на відмови з боку запитувачів, щоб органи влади наполягали на обов’язковості застосування цих форм. 77% органів публічної влади визначили спеціальне місце для роботи запитувачів з документами. 1

http://www.loda.gov.ua/ua/current-activity/zvernenia/pidsumky/

2

http://www.loda.gov.ua/ua/current-activity/public/

3

http://stryi-rda.gov.ua/news/159

http://mykolaiv-rda.lviv.ua/dostup/zviti-pro-nadhodzhennja-zapitiv/item/996-oblikzapitiv-scho-nadiyshli-do-mikolayivskoyi-rayonnoyi-derzhavnoyi-administratsiyi.html 4

5

http://zhydachivrda.org.ua/?page=publichna_infor

49


Діаграма №10. Спеціальне місце для запитувачів для 23% не роботи із документами визначили

77% визначили спеціальне місце

В більшості органів публічної влади в акті про першочергові заходи впровадження Закону зазначено, що слід визначити те чи інше місце для роботи із документами запитувачів інформації, забезпечити його всім необхідним для роботи з інформацією. Проте у відповідях на запити органи публічної влади вказують, що у зв’язку з відсутністю коштів чи технічної можливості, вони не змогли виконати цю умову в повному обсязі. Хоча є і інші практики. Наприклад: Сокальська районна рада відзначила, що «спеціальним місцем визначено приймальню районної ради, де розміщений окремий стіл, обладнаний ноутбуком, за ним запитувачі можуть працювати з документами чи їх копіями, робити виписки з них, фотографувати, копіювати, сканувати їх, записувати на будь-які носії інформації, є доступ до мережі Інтернет». Кам’янка-Бузька районна рада визначила «приміщення районної ради, яке знаходиться на другому поверсі кабінет №23 і обладнане копіювальною технікою». Пустомитівська РДА повідомила, що «спеціальне місце для роботи запитувачів з документами визначено в апараті райдержадміністрації та в структурних підрозділах»; Миколаївська РДА – «каб. 203 – у разі роботи запитувачів з документами, що стосуються загальних питань; каб. 413 – у разі роботи запитувачів з документами, що стосуються інформації про діяльність роботи з політичними партіями, громадськими організаціями та засобами масової інформації». Буська районна рада вказала: «для ознайомлення з інформацією запитувачам надаються окремі приміщення відділів районної ради, де зберігається запитувана інформація. Знаходяться на І-му поверсі адмінбудівлі Буської районної ради за адресою м. Буськ, вул. Львівська, 2. Питання, яке саме приміщення районної ради надати 50


запитувачу, визначає головний спеціаліст загального відділу виконавчого апарату районної ради, а у випадку його відсутності керуючий справами виконавчого апарату районної ради». Для подання запиту запитувачі можуть скористатись також електронною скринькою, а також отримати таким способом інформацію. За результатами подання запитів організацією, найбільш вчасно відповіді на запити, подані електронною скринькою, надали районні державні адміністрації (95 %), районні ради (89 %), міські ради міст обласного значення – у 75 %. Діаграма №11. Вчасне надання відповідей на запит ел. скринькою РДА

Районні ради

Міські

100% 90% 80% 70%

95%

89%

75%

60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Звіти щодо запитів у Львівській області оприлюднюються на вебсайті у 40% випадках, що є високим показником невиконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Переважно звіти про облік запитів та роботу з ними розміщуються у розділі «Доступ до публічної інформації». Є й такі органи публічної влади, в яких на веб-сайті створено рубрики до доступу до публічної інформації, проте вони порожні. В Івано-Франківській області форми запиту визначені всіма органами публічної влади, які прийняли акти про першочергові заходи на виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». Також мали місце незаконні вимоги з боку органів публічної влади до громадської організації щодо «дотримання» подання запиту у формі, яка затверджена органом влади.

51


Діаграма №12. Оприлюднення звітів на офіційних вебсайтах (Львівська область)

40 % звіти оприлюднюються

60 % звіти не оприлюднюються

Рідко приймається як окремий акт порядок роботи із запитами на інформацію. Порядок роботи із запитами не є детальним і не завжди містить порядок роботи з усними та запитами через електронну пошту. Діаграма №13. Визначення порядку роботи із запитами на інформацію (Івано-Франківська область) 29 % не визначено

71 % визначено

Як відзначили експерти, в Івано-Франківській області не всі звіти є повними і переважно містять інформацію про кількість запитів.

52


Створення порядків, інструкцій щодо подання запитів на інформацію не було важким завданням для органів публічної влади і у Волинській області. 98 % з них затвердили такі документи, також затвердили зразки запитів на інформацію. Не зробила цього лише Шацька районна державна адміністрація, яка вказала, що такий документ тільки розробляється. Відповідно до статті 14 Закону кожен орган влади зобов’язаний створити місце для роботи із документами. 25 органів публічної влади визначили відповідне місце для роботи запитувачів із документами. До прикладу, Маневицька районна державна адміністрація зазначила, що було виділено «кабінет працівників загального відділу апарату райдержадміністрації на другому поверсі (набір офісної техніки, придатної для копіювання); частина коридору ( перший та другий поверх) (стіл та стільці, необхідні для тривалої роботи з документами)». З них лише два органи публічної влади не назвали точного місця або номеру кабінету. Це – Турійська районна державна адміністрація та Локачинська районна рада. Інші ж 13 органів влади взагалі не визначили місця для роботи запитувачів. Цікаво, що з них Ківерцівська районна рада у своїй відповіді на наш запит вказала, що встановлення місця для роботи запитувача не передбачено Законом. Аналогічна позиція у Ківерцівської районної державної адміністрації, яка відзначила, що не передбачено Законом розроблення положення про місце роботи запитувача. Таким чином, більшість органів публічної влади визначили відповідальних за роботу із запитами на інформацію, прийняли порядок роботи із запитами, водночас відсутнє передбачення в актах і загалом алгоритму взаємодії між різними структурними підрозділами у процесі надання інформації на запит. Актами, які визначають порядок роботи із запитами, затверджені форми запитів. Водночас запитувачі можуть їх і не використовувати відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації», у органів публічної влади наявне розуміння цього. Випадки «наполягання» на дотриманні і використанні саме цієї форми мають місце, водночас це поодинокі практики. Щодо визначення спеціального місця для роботи запитувачів із документами органи публічної влади, які не виконали передбаченого Законом обов’язку, вони посилаються на матеріальну та технічну неспроможність, водночас і на рівні районних державних адміністрацій, районних рад є чимало успішних практик організації такого робочого місця. 53


Діаграма №14. Оприлюднення звітів щодо роботи із запитами на інформацію 43 % оприлюднено

57 % не оприлюднено

До оприлюднення звітів на офіційних веб-сайтах щодо роботи із запитами органи публічної влади відносяться досить формально. Переважає не оприлюднення звітів (наприклад, на період моніторингу показник в Івано-Франківській області становив 57 %, в Львівській – 60 %). Одна із проблем полягає у тому, що в Законі чи інших нормативно-правових актах не визначено, які саме дані та показники повинні вказуватись у звітах. 2.4. Відшкодування фактичних витрат на друк або копіювання документів, що надаються за запитом на інформацію Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації може визначити розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Також він може не встановлювати такого розміру плати за копіювання та друк, таким чином, це буде безкоштовним для запитувачів. Скористались можливістю визначити фактичні витрати на друк або копіювання документів, що надаються за запитом на інформацію, 44 % органів публічної влади у Львівській області, що брали участь у моніторингу. Водночас 56 % вирішили, щоб це було безкоштовним для запитувачів. 54


Діаграма №15. Визначення граничних норм відшкодування витрат на друк та копіювання (Львівська область) 44 % встановлено

56 % не встановлено

Більшість органів публічної влади встановили граничні норми відшкодування витрат на копіювання чи друк в розмірі формату А4 – не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки, копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру/не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки. Такі граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». В цих же межах відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники визначають власні розміри витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Однак більшість визначили на тому рівні, який встановлений Кабінетом Міністрів України як «граничний», хоча витрати на копіювання та друк можуть залежати від різних обставин. Органи місцевого самоврядування Львівської області визначили більш відповідні економічним та місцевим показникам реальні норми витрат на копіювання або друк. До прикладу, Новороздільська міська рада встановила наступні: 1) копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк): 55


- 0.25 грн. за копіювання однієї сторінки; - 0.47 грн. за друк однієї сторінки; 2) копіювання або друк копій документів формату А3 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк): - 0.50 грн. за копіювання однієї сторінки; - 0.97 грн. за друк однієї сторінки; 3) копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо ( в тому числі двосторонній друк): - 1,0 грн. за копіювання однієї сторінки; - 1,88 грн. за друк однієї сторінки. Дрогобицька міська рада багато уваги приділила порядку визначення витрат на копіювання та друк документів на запит на інформацію. Зокрема, встановлено наступні граничні норми: «1. Просте копіювання або друк однієї сторінки документа формату А4 – 0,338 гривні. 2. У разі простого копіювання або друку однієї сторінки документа іншого формату розмір витрат визначається шляхом множення на коефіцієнт, тотожний коефіцієнту відношення формату А4 до формату, що копіюється або видруковується. 3. Якщо заповненість при друці становить більше ніж 5%, то вартість друку однієї сторінки множиться на наступні коефіцієнти: а) для 5-15% – на 1,25, б) для 15-25% – на 1,5, в) для 25-50% – на 2, г) для 50-75% – на 4, д) для 75-100% – на 8. 4. Визначений відповідно до пунктів 1, 2 та 3 розмір витрат збільшується шляхом множення: а) у разі виготовлення документа шляхом копіювання чи друку з необхідністю виокремлення інформації з обмеженим доступом – на коефіцієнт 4; б) у разі виготовлення документа шляхом сканування або іншої комп’ютерної обробки документів у електронному вигляді – на коефіцієнт 8. 4. Витрати, пов’язані із наданням відповідей за запитами на інформацію з використанням послуг поштового, факсового, телефонного та іншого зв’язку, визначаються за діючими розцінками і тарифами.» До цього місцева рада додає Розрахунок вартості копіювання і друку під час опрацювання запитів на публічну інформацію: 1. Собівартість розраховується для матеріалів, що роздруковуються на стандартному лазерному принтері на папері щільністю 80 г/м2 – орієнтовна вартість одного листка принтерного паперу – 0,08 грн.; – собівартість друку однієї сторінки (5% заповнення) на лазерному принтері; – вартість картриджа – 370 грн.; – кількість сторінок, яку можна роздрукувати – 2500; 56


370 / 2500 = 0,148 грн. – урахування амортизації обладнання – 0,11 грн./ стор. Вартість друку одного листка – 0,338 грн./стор. 2. Якщо заповненість при друці становить більше ніж 5%, то вартість друку однієї сторінки множиться на наступні коефіцієнти: а) для 5-15% – на 1,25, б) для 15-25% – на 1,5, в) для 25-50% – на 2, г) для 50-75% – на 4, д) для 75-100% – на 8». Порядок обрахунку коштів відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк відповіді на запити на інформацію встановлені рішенням від 1 серпня 2011 року виконавчого комітету Львівської міської ради №731 «Про затвердження Порядку відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію».1 В цьому порядку визначений механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчими органами міської ради за запитами на інформацію. В тому числі вказується, що відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів, також нагадується, що при наданні особі інформації про себе та інформації, що становить суспільний інтерес, плата за копіювання та друк не стягується. Відповідно до пункту 10 Порядку, оплата сум відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних з наданням відповіді за запитом на інформацію. У разі ненадходження у 20-и денний термін документів, що підтверджують повну оплату витрат, виконавчими органами міської ради, які є розпорядниками запитуваної інформації, скеровується листвідмова в отриманні відповіді на запит на інформацію. Проте самих розмірів фактичних витрат Львівська міська рада не визначила. Відповідно до рішення виконавчого комітету Львівської міської ради, суми відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк запитуваних документів визначають виконавчі органи міської ради, які є розпорядниками запитуваної інформації, на основі 1 Веб-сайт Львівської міської ради http://www8.city-adm.lviv.ua/Pool%5CInfo %5Cdoclmr_1.NSF/%28SearchForWeb%29/E740E64EDE422E60C22578E10051FE8F? OpenDocument

57


затверджених адміністративно-господарським управлінням розцінок на послуги з копіювання та друку однієї сторінки документа формату А4, які надає Львівське комунальне підприємство «Міський центр інформаційних технологій». У разі простого копіювання або друку однієї сторінки документа іншого формату розмір витрат визначається через множення на коефіцієнт, тотожний коефіцієнту відношення формату А4 до формату, що копіюється або видруковується. Визначений відповідно до пунктів 5 чи 6 цього Порядку розмір витрат збільшується через множення: у разі виготовлення документа через копіювання чи друк з необхідністю виокремлення інформації з обмеженим доступом – на коефіцієнт 1,5; у разі виготовлення документа через сканування або іншу комп’ютерну обробку документів у електронному вигляді – на коефіцієнт 2. Суми фактичних витрат на копіювання та друк запитуваних документів розраховуються за розцінками, діючими станом на момент реєстрації відповіді на запит. Адміністративно-господарське управління у триденний термін з дня перегляду розцінок на послуги з копіювання та друку однієї сторінки документа формату А4 повинно письмово повідомляти про це виконавчі органи міської ради, які є розпорядниками публічної інформації. Таким чином, певних норм витрат не визначено, в кожному окремому випадку вони обраховуватимуться виконавчими органами міської ради на основі розцінок, визначених адміністративно-господарським управлінням, що можуть і змінюватись. Не знайдено на веб-сайті інформації про встановлені розцінки адміністративно-господарського управління. Тільки із пресповідомлень можна робити висновки про суми оплати, в яких вказується, що на сьогоднішній день вони становлять 21 коп. за аркуш А4 формату.1 Органи публічної влади «не довіряють» електронному способу надання відповідей на запити організацій, що може бути пов’язане із додатковими гарантіями надання відповіді відповідальними. Навіть після того, як організація про це вказувала в запиті, поданому електронною скринькою, чи в запиті на інформацію, поданому письмово, але в якому наголошувалось на можливості надання відповіді таким способом, органи публічної влади надсилали письмові відповіді. 29% органів публічної надали надали відповідь у письмовому вигляді: 9 районних державних адміністрацій, 4 районних рад і 4 місцеві ради. 1 http://www.city-adm.lviv.ua/news/actual/13787-u-lvovi-zatverdili-poradokvidshkoduvanna-vitrat-na-kopijuvanna-chi-druk-dokumentiv-za-informacijnimizapitami

58


Найбільше цей спосіб обрали міські ради – 50%. Однак коли організація чи громадянин, інший запитувач інформації погоджується із наданням документів в електронному варіанті, це і запитувачу інформації і органу публічної влади дозволяє зекономити кошти на оплату надання інформації. Окрім того, після інтенсивного використання вимог про оплату постане неминуче питання про повноцінне функціонування веб-сайтів органів влади, на яких би мала оприлюднюватись значна кількість інформації, акти, рішення, щоб не виникало потреби її запитувати, витрачати на отримання зусилля та кошти. Мають місце випадки, коли в актах органу публічної влади визначено, що запитувач відшкодовує витрати, проте в якому розмірі здійснюється таке відшкодування не встановлено. Наприклад, в Інструкції про порядок подання та розгляду запиту про інформацію Миколаївської районної ради визначено, що запитувач зобов’язаний відшкодувати витрати на копіювання та друк, проте не є зрозумілим чи мається на увазі, що запитувачі відшкодовують всі витрати на копіювання чи друк незалежно від обсягу та в якому розмірі (встановленому постановою Кабінету Міністрів України чи він визначатиметься в кожному окремому випадку). Більшість актів органів публічної влади, які встановлюють норми витрат на копіювання чи друк документів на запит на інформацію, переписують норму частини 2 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Вона визначає, що у разі якщо задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк. Із застосуванням цієї норми виникали на практиці в інших регіонах проблеми, адже органи публічної влади вимагали від запитувачів оплати на друк чи копіювання документів на запит, розпочинаючи із першої сторінки. Щодо копій документів, які надавались на запит організації в рамках моніторингу, та перевищували 10 сторінок, від організації органи публічної влади не запитували відшкодування витрат на друк та копіювання. В деяких органів публічної влади, які брали участь в моніторингу, запит організації був першим запитом. 56 % органів публічної влади у Львівській області, щодо яких проводився моніторинг, не встановили норм на відшкодування витрат на друк та копіювання документів, тим самим для запитувачів інформації це буде безкоштовним на підставі частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 59


В Івано-Франківській області більшість органів публічної влади не встановлювали граничні норми. Тільки 21 % органів публічної влади в області визначили граничні норми на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Діаграма №16. Визначення граничних норм за копіювання та друк (Івано-Франківська область) 21 % визначено

79 % не встановлено

Якщо граничні норми і встановлювались, то виключно на основі Постанови Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Особливих плат за послуги не визначалось, встановлюється тільки гранична. Декілька органів публічної влади не приймали своїх окремих актів, а вважали, що постанови уряду є достатньо. Також органи публічної влади не визначали процедур оплати витрат на друк та копіювання. Яремчанський міськвиконком визначила процедуру оплати наступним чином.

60


Додаток 1 до рішення міськвиконкому від 23.08.2011р.№ 83

ПОРЯДОК відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію 1. Цим порядком визначається механізм відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються виконавчим комітетом міської ради та його структурними підрозділами, архівним відділом міської ради. 2. Відповіді на запити на інформацію надаються безкоштовно (не залежно від кількості сторінок запитуваних документів): запитувачу інформації, що становить суспільний інтерес, особі – у разі надання інформації про неї. 4. Відшкодування запитувачами інформації фактичних витрат на копіювання або друк документів здійснюється у разі потреби у виготовленні більш як 10 сторінок запитуваних документів. Оплата рахунку на відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитами на інформацію, здійснюється у будь-якій фінансовій установі, зручній для запитувача. 5. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь і запитувач надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов»язаних з наданням відповіді та обрахованих згідно з цим порядком, відповідь надається у встановлений законом строк. У разі, якщо кількість сторінок відповіді за запитом на інформацію можна визначити заздалегідь, але запитувач не надіслав документ, що підтверджує оплату коштів, пов’язаних з наданням відповіді, обрахунок цих витрат здійснюється виконавцем запиту, а рахунок на відшкодування витрат надсилається запитувачу в установлений законом строк для відповіді на запит на інформацію. 6. Відповідь на запит надається після отримання документів, що підтверджують повну оплату витрат, пов’язаних з наданням відповіді. Відповідь на запит не надається у разі повної або часткової відмови запитувача від оплати витрат, пов’язаних із наданням відповіді за запитом на інформацію. У разі ненадходження у місячний строк документів, що підтверджують повну оплату витрат, у журналі реєстрації запитів на інформацію робиться позначка про відмову в отриманні відповіді на запит на інформацію. Керуючий справами міськвиконкому Мирослава Польська

61


У Волинській області серед 32-х відповідей у паперовій формі декотрі органи публічної влади надали більше, аніж 10 аркушів копій документів. Це означає, що згідно статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач може отримати інформацію, якщо вона передбачає більше, як 10 сторінок, сплатити витрати на копії, що перевищили заданий ліміт. Плати за копії вимагала Луцька міська рада, Волинська обласна державна адміністрація та КаміньКаширська районна адміністрація. Якщо перші дві одразу надали реквізити банківських рахунків, то Камінь-Каширська районна державна адміністрація проігнорувала звернення запитувачів, аби дізнатися, куди ж надіслати кошти, щоб отримати інформацію. Проте Волинська обласна державна адміністрація згодом надала інформацію безкоштовно, адже було скасовано розпорядження, яке встановлювало граничні норми на копіювання. Тут варто зазначити, що усім органам публічної влади без винятку варто було б вказати номер рахунку у інструкціях або положеннях з подання запиту на інформацію, що вони не зробили. Як виявилося, більшість органів публічної влади взагалі не встановили граничних норм на копіювання документів. Тому, згідно Закону, повинні надавати копії документів безкоштовно. Так, лише 16 органів публічної влади – 42 % прийняли рішення про встановлення граничних норм на копіювання, і 58 % такого розпорядчого документу у себе не мають. Діаграма №17. Визначення граничних норм за копіювання та друк (Волинська область)

42 % визначили

58 % не визначили

62


Розмір плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті Волинській обласної державної адміністрації за запитом на інформацію Послуга, що надається

Розмір плати

Копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,05 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки

Копіювання або друк копій доку0,3 відсотка розміру мінімальної ментів будь-якого формату, якщо заробітної плати за виготовлення в документах поряд з відкритою однієї сторінки інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо та більшого розміру (у тому числі двосторонній друк)

Як вони зазначали у відповідях, проекти розпоряджень більшості розглядатимуться на наступних сесіях. Ті органи публічної влади, що не встановили граничних норм – згідно Закону повинні надавати копії безкоштовно, поки не приймуть відповідне розпорядження. Втім, до прикладу, Володимир-Волинська районна рада зазначила, що ціна на копіювання встановлена регламентом районної ради. Відзначити варто Луцьку міську раду, яка єдина не скопіювала розпорядження голови ОДА «Про затвердження розміру плати», а конкретно визначила ціну:  Копіювання або друк копій документів формату А-4 та меншого розміру (в т.ч. і двосторонній друк) – 0, 98;  Копіювання або друк копій документів формату А-3 та більшого розміру (в т. ч. двосторонній друк) – 1,96;  Копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо ( в тому числі двосторонній друк) – від 2,94 до 4,90. 63


Назва органу публічної влади

Плата за копіювання

Володимир-Волинська районна державна адміністрація

Розпорядження від 4 жовтня 2011 року №551 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті Володимир-Волинської районної державної адміністрації за запитом на інформацію». Не визначено

Ковельська районна державна адміністрація Луцька районна державна адміністрація Ківерцівська районна державна адміністрація

Рожищенська районна державна адміністрація Горохівська районна державна адміністрація

Не визначено Розпорядження 2 листопада 2011 року № 467 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію». Не визначено

Розпорядження від 24 жовтня 2011 року №586 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію». Шацька районна Розпорядження від 7 листопала 2011 року «Про державна адмінізатвердження розміру плати за копіювання або страція друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію» Іваничівська районна Розпорядження від 14 жовтня 2011 року № 399 державна адміні«Про встановлення розміру плати за копіювання страція або друк документів, що надаються в апараті районної державної адміністрації за запитом на інформацію». Камінь-Каширська Розпорядження від 24 жовтня 2011 року № 334 районна державна «Про затвердження розміру плати за копіювання адміністрація або друк документів, що надаються в апараті районної державно адміністрації за запитом на інформацію». 64


Локачинська районна державна адміністрація

Розпорядження від 10 жовтня 2011 року № 419 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів».

Любешівська районна державна адміністрація

Розпорядження від 14 жовтня 2011 року № 299 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються в Любешівській районній державній адміністрації за запитом на інформацію».

Любомльська районна державна адміністрація

Не визначено

Маневицька районна Не визначено державна адміністрація Ратнівська районна державна адміністрація

Не визначено

Старовижівська районна державна адміністрація

Не визначено

Турійська районна державна адміністрація

Не визначено

Волинська обласна рада

Рішення обласної ради «Про визначення розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті обласної радиза запитом на інформацію».

Волинська обласна державна адміністрація

Розпорядження від 12 вересня 2011 року № 367 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються в апараті обласної у Волинській області державної адміністрації за запитом на інформацію»

Володимир-Волинська районна рада

Не визначено

Ковельська районна рада

Не визначено

Луцька районна рада

Не визначено 65


Ківерцівська районна рада

Не визначено

Рожищенська районна рада

Не визначено

Горохівська районна рада

Не визначено

Шацька районна рада

Рішення від 7 листопада 2011 року № 9/16 «Про затвердження розміру відшкодування витрат за копіювання або друк документів, що надаються у апараті районної ради за запитом на публічну інформацію».

Іваничівська районна Не визначено рада Камінь-Каширська районна рада

Не визначено

Локачинська районна рада

Не визначено

Любешівська районна рада

Не визначено

Любомльська районна рада

Не визначено

Маневицька районна Не визначено рада Ратнівська районна рада

Не визначено

Старовижівська районна рада

Не визначено

Турійська районна рада

Не визначено

Ковельська міська рада

Не визначено

Луцька міська рада

Розпоядження від 12 жовтня 2011 року № 476 «Про норми витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на публічну інформацію».

66


Володимир-Волинська міська рада

Рішення від 27 жовтня .2011 року № 327 «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів за запитом на інформацію, що надаються у виконавчому комітеті міської ради, його відділах та управліннях».

Нововолинська міська рада

Розпорядження міського голови від 27 жовтня 2011 року № 74-р «Про затвердження розміру плати за копіювання або друк документів, що надаються у виконавчому комітеті Нововолинської міської ради за запитом на інформацію».

Таким чином, більшість органів публічної влади встановили граничні норми відшкодування витрат на копіювання чи друк в розмірі формату А4 – не більше ніж 0,1 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки, копіювання або друк копій документів формату А3 та більшого розміру/не більше ніж 0,2 відсотка розміру мінімальної заробітної плати за виготовлення однієї сторінки. Такі граничні норми витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію, визначені Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». Скористались можливістю визначити плату за копіювання та друк не більше половини органів публічної влади у всіх трьох областях. Показники є наступними: - у Львівській області не визначили розмір відшкодування за копіювання та друк документів 56 % органів публічної влади; - в Івано-Франківській області – 79 % органів публічної влади, - у Волинській області не визначали розмірів відшкодування за копіювання та друк документів 58 % органів публічної влади. Таким чином, відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», запитувачі отримують копії безкоштовно. Механізм сплати витрат відсутній в усіх органах місцевого самоврядування, за деяким винятком. Це стало однією із причин того, що органами публічної влади не ставиться вимога про сплату витрат на друк та копіювання. Існує ряд питань, пов’язаних із бюджетним законодавством, щодо залучення такої оплати за надання інформації. Також оплата витрат на друк чи копіювання документів продовжує строк розгляду запиту, створює потребу сплачувати не тільки ці витрати, а також оплату послуг банку (якщо така оплата здебільшого залучається через внесення коштів на рахунок у банку). 67


2.5. Інформація з обмеженим доступом Закон України «Про доступ до публічної інформації» містить також новий підхід до підстав та порядку обмеження доступу до публічної інформації. Уся інформація в органі публічної влади є відкритою, випадки обмеження встановлююся законом. Також суб’єкти владних повноважень не є «власниками» публічної інформації, вона може знаходитись у володінні суб’єкта владних повноважень, документи не є власністю органів публічної влади, вони тільки «знаходяться» в органі публічної влади. Тому неможливий абсолютний поділ публічної інформації – на відкриту публічну інформацію та ту, доступ до якої обмежений. Навіть за формальних «ознак» віднесення певної інформації до інформації з обмеженим доступом, тільки після аналізу, якого вимагає частина 2 статті 6 Закону доступ до такої інформації може бути обмежений. Відповідно до частини 1 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», до службової інформації може належати така інформація: 1) що міститься в документах суб’єктів владних повноважень, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи або здійсненням контрольних, наглядових функцій органами державної влади, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) зібрана в процесі оперативно-розшукової, контррозвідувальної діяльності, у сфері оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. Однак мова іде не про безумовне віднесення такої інформації до інформації із обмеженим доступом. Частина 1 статті 9 Закону говорить про можливість віднесення її до такої – вказуючи на дієслово «може». Закон допускає можливість віднесення такої інформації тільки після аналізу наявності сукупності вимог, визначених частиною 2 статті 6 Закону, а саме: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Окрім того, 68


Закон встановлює окремі випадки неможливого обмеження доступу до публічної інформації (ч.3 ст.6, ч.4. ст.6, ч.5-6 ст.6). Окремо слід відзначити, що сам документ, який міститиме інформацію із обмеженим доступом, не підлягає обмеженню. Про цей підхід Закону відзначено у частині 7 статті 6 Закону: обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений. В «іспиті» на впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування це питання виявилось одним із найскладніших. Більшість органів публічної влади, щодо яких проводився моніторинг, «затвердили» «перелік інформації, що становить службову інформацію». Окрім того, такий перелік визначено як безумовний, не враховуючи вимог частини 2 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Таке затвердження здійснено у відповідних актах (розпорядженнях голів місцевих державних адміністрацій, голів районної ради, рішеннях органів місцевого самоврядування) про заходи впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації». У Львівській області 65 % органів публічної влади, що брали участь в моніторингу, такі безумовні «переліки» додали в свої акти щодо заходів впровадження Закону або визначили їх окремим актом. Діаграма №18. Затвердження переліків відомостей, що становлять службову інформацію (Львівська область)

65 % не визначили переліки відомостей, що становлять службову інформацію

35 % затвердили перелік відомостей, що становить службову інформацію

Інші продовжують практику віднесення цілих документів і видань до таких, які мають гриф «Для службового користування». 69


Мостиська районна державна адміністрація використовує ось такого типу журнал обліку документів «Для службового користування».

6

Відмітка про знищення

5

Номер справи, до якої підшитий документ

4

Резолюція або кому надіслано на виконання

Вид документа та короткий зміст

3

Кількість та номери примірників

Звідки надійшов або куди надісланий

2

додатка

Дата та номер документа

1

документа

Дата надходження та номер документа

Журнал обліку документів та видань з грифом «Для службового користування» Кількість сторінок

7

8

9

10

Багато органів публічної влади продублювали норму Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відомостей, що становлять службову інформацію, проте не врахували трискладовий тест віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом. Розпочали органи публічної влади також практику прийняття Інструкцій з питань обліку, зберігання і використання документів та інших матеріальних носіїв інформації, які містять відомості, що становлять службову інформацію і яким надається гриф обмеження доступу «Для службового користування», які суперечать Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі не враховують потребу аналізу наявності сукупності вимог, визначених частиною 2 статті 6 Закону, не передбачають випадки, коли не може інформація бути віднесена до інформації із обмеженим доступом, що встановлені Законом, окрім того, застосовується підхід, що цілий «службовий документ» (у необхідних випадках – їх проект) отримує гриф «Для службового користування», є й інші «особливості» застосування положень Закону. Є й інші приклади. Так Буська районна рада повідомила, що інформації з обмеженим доступом наразі в Буській районній раді немає. Львівська міська рада рішенням №737 від 05.08.2011 р. «Про затвердження переліку відомостей, які не містять ознак публічної інформації» визначила такий «перелік»: «1. Інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими 70


засобами і на будь-яких носіях та її відображення і документування не передбачено чинним законодавством. 2. Інформація, яка отримана або створена при опрацюванні матеріалів, пов’язаних з співробітництвом Львівської міської ради, її виконавчих органів, Львівського міського голови або інших посадових осіб з органами місцевого самоврядування інших держав, міжнародними організаціями, дипломатичними установами, акредитованими в Україні. 3. Інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами. 4. Внутрішньовідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності Львівської міської ради, її виконавчих органів або Львівського міського голови, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень.» Таким чином, у перелік ввійшла інформація, яка відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» не визначена такою, що може належати до інформації із обмеженим доступом. Характерно майже для всіх органів публічної влади однаковий підхід. Один із прикладів наводиться нижче. Затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від «19» квітня 2011 р. № 205 ПЕРЕЛІК відомостей, що становить службову інформацію 1. До службової в Буській райдержадміністраці належить така інформація: 1) що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) стосовно cфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф „для службового користування». Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації». 71


В Івано-Франківській та Волинській областях більшість органів публічної влади також визначили переліки відомостей, що становлять службову інформацію у власних актах. Переважно це скопійовані положення Закону України «Про доступ до публічної інформації». Діаграма №19. Визначення органами публічної влади в Івано-Франківській області переліків відомостей, що становлять службову інформацію

33 % не визначено

67 % визначено

Більшість органів публічної влади у переліках відомостей, що становлять службову інформацію, продублювали норми із частини 1 статті 9 Закону України «Про доступ до публічної інформації», мають місце негативні практики віднесення до таких переліків інформації, доступ до якої апріорі не може бути обмежений, або ж законодаством чітко визначено, що вона не може бути обмежена (містобудівна документація, рішення та нормативно-правові акти органу публічної влади). Характерним було те, що органи публічної влади не чітко розуміли положення Закону щодо обмеження доступу до публічної інформації та формування, використання переліків відомостей, що становлять службову інформацію. У жодному акті немає посилання на застосування так званого трискладового тесту, що передбачений частиною 2 статті 6 Закону, 2.6. Система обліку документів суб’єктів владних повноважень Відповідно до статті 18 Закону України «Про доступ до публічної інформації», для забезпечення збереження та доступу до публічної інформації документи, що знаходяться у суб’єктів владних повно72


важень, підлягають обов’язковій реєстрації в системі обліку, що має містити певний перелік інформації. В тому числі це інформація про: 1) назву документа; 2) дату створення документа; 3) дату надходження документа; 4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом; 6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом; 7) галузь; 8) ключові слова; 9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо); 10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо); 12) форму та місце зберігання документа тощо. Система обліку не може бути віднесена до категорії з обмеженим доступом. Вона оприлюднюється на офіційних веб-сайтах суб’єктів владних повноважень, в разі їх відсутності – в інший прийнятний спосіб, надається доступ до системи за запитами. Від забезпечення створення та функціонування системи обліку документів залежить ефективність опрацювання запитів на інформацію, надання відповідей на запити, систематизація, аналіз та контроль за наданням доступу до публічної інформації. Хоча це питання фігурує як в Указі Президента України «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації» №547/2011, аналогічно в актах про першочергові заходи обласних державних адміністрацій, так само і на рівні районних державних адміністрацій, районних рад, місцевих рад, проте питання про те, що таке собою становить система, як вона повинна виглядати, як вноситись дані, чи повинні бути електронні версії документів в ній відображені, які технічні можливості її розміщення на офіційних веб-сайтах – залишились відкритими. Аналогічно іншим регіонам, у Львівській області ситуація із функціонуванням системи обліку документів у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації» не є задовільною. Більшість актів органів публічної влади про першочергові заходи передбачили такий пункт як «забезпечити функціонування системи обліку документів» в органі публічної влади. Сокальська районна рада створила «Систему обліку документів, якими володіє Сокальська районна рада як розпорядник інформації», що існує як в електронному вигляді, так і розміщена на офіційному web-сайті. Система містить назву документа, дату створення документа, дату надходження документа, джерело інформації, ключові слова, 73


Назва документа

Дата ство-рення доку-мента

Дата надход-ження доку-мента

Джерело інформації (автор, відповідний підрозділ)

Передба-чена законом підстава віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом

Строк обмежен-ня доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом

Га-лузь

Ключо-ві слова

Тип, носій (текстовий документ, плівки, відео-записи, аудіо-записи тощо)

Вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи

Проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо)

Форма та місце зберіган-ня доку-мента тощо

тип, проекти рішень. Відповідальним за її ведення є загальний відділ районної ради, документи в систему обліку вносились, після набуття чинності Законом продовжують вноситись. Приклад журналу системи обліку надіслала Новороздільська міська рада на запит ГО «Центр громадської адвокатури». Таблиця №4 Форма системи обліку документів Новороздільської міської ради

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

Ряд органів зазначили, що система обліку документів повністю не створена у зв’язку з великим об’ємом інформації. Львівська міська рада називає «Єдиною базою обліку публічної інформації» в своєму органі на рівні структурного підрозділу перелік рішень Львівської міської ради, розпоряджень голови, якими керується структурний підрозділ (http://www.city-adm.lviv.ua/news/actual/13452jedina-baza-obliku-publichnoji-informaciji-lvivskoji-miskoji-radi) Сюди 74


ввійшли в «Єдину базу обліку публічної інформації Львівської міської ради» чинні закони України, постанови Кабінету Міністрів України, що не мають відношення до інформації, яка повинна відображатись у системі. Нижче наводиться приклад. Управління охорони історичного середовища Положення управління історичного середовища (91,5 kb; doc) Рішення від 01.10.2010 № 1321 «Про затвердження регламентів (інформаційних карток) здійснення дозвільно-погоджувальних процедур, що видаються через управління «Дозвільний офіс« Львівської міської ради, розроблені управлінням охорони історичного середовища» (698 kb; doc) Рішення № 142 від 13.03.2009 «Про внесення змін та доповнень до рішення виконавчого комітету від 27.10.2006 № 1223» (48 kb; doc) Рішення від 24.09.2010 № 1275 «Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються управлінням охорони історичного середовища» (875 kb; doc) Управління транспорту та зв’язку Рішення № 1209 від 27.10.2006 «Про затвердження Положення про управління транспорту та зв’язку Львівської міської ради та його структури» Управління туризму Проект ухвали Львівської міської ради «Про внесення змін до ухвали міської ради від 23.10.2008 р. № 2139 «Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у місті Львові» Про затвердження Положення про порядок проведення екскурсійної діяльності у місті Львові 2.7. Оприлюднення публічної інформації на офіційних вебсайтах та за допомогою інших способів оприлюднення Серед способів оприлюднення інформації у органів публічної влади, що брали участь в моніторингу, найбільш використовуваним є офіційний веб-сайт та інформаційна дошка. Також активно використовуються місцеві друковані ЗМІ та радіо. Чимала кількість органів публічної влади залишається власниками комунальних засобів масової інформації, про що, наприклад у Львівській області вказали Самбірська міська рада, Самбірська районна 75


державна адміністрація, Жовківська районна рада, Радехівська районна рада та Кам’янка-Бузька районна рада, 7 органів публічної влади є співзасновниками видань, наприклад, «Миколаївська районна рада є одним із співзасновників газети «Громада», іншими є трудовий колектив, районна державна адміністрація». Також органи публічної влади повідомляють, що укладають договори із засобами масової інформації щодо висвітлення своєї діяльності. Існування державних та комунальних засобів масової інформації є застарілим радянським підходом до функціонування медіа, неминучим є їхнє так зване «роздержавлення». Натомість їх місце можуть зайняти або власні офіційні друковані видання (не медіа, а вісники, збірники тощо), особливе це значення має для оприлюднення нормативно-правових актів, проектів рішень, або ж укладення договорів із ЗМІ, які поширюються на відповідній території. Проте навряд чи «висвітлення подій суспільно-політичного життя території», «подій чи новин в органі влади», «дій керівництва органу» повинно бути предметом такого оприлюднення для забезпечення доступу до публічної інформації, що є оплаченим за рахунок бюджетних коштів поширенням піар-інформації. Існує чимала кількість законодавчих норм, що вимагають оприлюднення та доведення до широкого кола зацікавлених певної інформації (наприклад, конкурси на оренду державного та комунального майна, тендери, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформація про громадські слухання тощо). Дрогобицька міська рада має Розпорядження міського голови від 20.05.2011 № 381-p «Про визначення офіційних інформаційних джерел Дрогобицької міської ради та її виконавчих органів.» Новороздільська міська рада також має аналогічне розпорядження. У Волинській області лише п’ять органів публічної влади не є власниками жодних друкованих видань. Це: Володимир-Волинська, Ковельська, Локачинська та Любешівська районна державна адміністрація та Ковельська міська рада. 27 органів публічної влади є співвласниками або співзасновниками офіційних друкованих видань. І ще шість є повноцінними власниками газет. Варто також зазначити, що Маневицька райрада є співзасновником пункту проводового радіо, а Володимир-Волинські районна державна адміністрація та райрада оприлюднюють також інформацію через міське телебачення АТМ «Володимир».

76


Органи публічної влади

Способи оприлюднення через офіційні друковані видання

Володимир-Волинська Немає районна державна адміністрація Ковельська районна державна адміністрація

Немає

Луцька районна державна Співзасновник із Луцькою районною радою адміністрація та, трудовим колективом редакції громадсько-політичної газети «Слава праці», тираж – 1962 примірники, періодичність – 2 рази на тиждень. Ківерцівська районна державна адміністрація

Співзасновник Ківерцівської районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом», тираж – 2130, періодичність – 1 раз на тиждень.

Рожищенська районна державна адміністрація

Співзасновник громадсько-політичної газети «Наш край», тираж – 2620 примірників, періодичність – 1 раз на тиждень.

Горохівська районна державна адміністрація

Співзасновник із Горохівською районною радою районної суспільно-політичної газети «Горохівський вісник», тираж – 2700 примірників, періодичність – 1 раз на тиждень.

Шацька районна державна адміністрація

Власник районної газети «Шацький край», тираж – 1355 прим., 1 раз в тиждень. Інші способи оприлюднення інформації: проведення днів інформування населення за окремим графіком та процедурою (щомісячно), семінарів з сільськими головами та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками ПОУ району.

Іваничівська районна державна адміністрація

Співзасновник газети «Колос», тираж газети – 1810 примірників, періодичність – двічі на тиждень – у вівторок та суботу.

Камінь-Каширська районна державна адміністрація

Співзасновник громадсько-політичної газети «Полісся», тираж – 10 100 примірників, періодичність – двічі на тиждень (вівторок, субота).Інші способи оприлюднення 77


інформації: здійснюється на засіданнях колегіальних, дорадчих органів райдержадміністрації. Локачинська районна державна адміністрація

Немає, проте оприлюднення здійснюється через газету «Селянське життя»

Любешівська районна державна адміністрація

Немає

Любомльська районна державна адміністрація

Співзасновник районної громадсько-політичної газети «Наше життя». Періодичність – двічі на тиждень (в четвер і суботу), тираж – 3600 примірників.

Маневицька районна дер- Співзасновник громадсько-політичної газежавна адміністрація та «Нова доба», тираж – 3285 примірників, періодичність – раз в тиждень. Ратнівська районна державна адміністрація

Співзасновник газети «Ратнівщина», тираж -15 000, періодичність – раз в тиждень.

Старовижівська районна державна адміністрація

Співвласник газети «Сільські новини», тираж – 2360 примірників, періодичність – 1 раз у тиждень (суботу.)

Турійська районна державна адміністрація

Співзасновник Турійської районної громадсько-політичної газети „Народне слово». Періодичність видання – 1 раз в тиждень, тираж – 1738 примірників.

Волинська обласна рада

Співзасновник газети «Волинь», тираж – 200 тисяч, періодичність – тричі на тиждень.

Волинська державна адміністрація

Співзасновник «Волинської газети», яка виходить один раз на тиждень тиражем 7240 примірників. Інші способи оприлюднення інформації: - єдині дні інформування населення; - зустрічі із громадськістю; - семінари-навчання редакторів, працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які відповідають за співпрацю із ЗМІ та громадськістю; - «круглі столи», брифінги, пресконференції; - робота консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, експертних рад.

78


Володимир-Волинська районна рада

Співзасновник міськрайонної газети «Слово правди» тираж – 4050 примірників, періодичність видань – щотижнево (в четвер). Інші способи: місцевий телеканал «АТМВолодимир»

Ковельська районна рада

Співзасновник міськрайонної газети «Вісті Ковельщини».

Луцька районна рада

Співзасновник Луцької районної громадсько–політичної газети «Слава праці». Тираж – 1862 примірники. Газета виходить двічі на тиждень.

Ківерцівська районна рада

Співзасновник Ківерцівської районної громадсько-політичної газети «Вільним шляхом». Періодичність – один раз на тиждень, тираж – 2130 прим.

Рожищенська районна рада

Співзасновник редакції Рожищенської районної громадсько-політичної газети «Наш край», періодичність – 1 раз на тиждень, тираж – 2600 примірників

Горохівська районна рада

Співзасновник районної суспільно-політичної газети «Горохівський вісник» , тираж 2570 прим., періодичність – 1 раз в тиждень.

Шацька районна рада

Співзасновник районної громадсько- політичної газети «Шацький край». Тираж – 1355 примірників. Періодичність виходу – 1 раз на тиждень.

Іваничівська районна рада

Власник газети «Колос», періодичність – 2 рази на тиждень, тираж – 1755 примірників.

Камінь-Каширська районна рада

Власник районної громадсько-політичної газети «Полісся», загальнотижневий тираж 10 100, періодичність – двічі на тиждень (вівторок, субота), проводове радіо

Локачинська районна рада

Співзасновник районної газети «Селянське життя». Періодичність – раз в тиждень, тираж – 1966 примірників. 79


Любешівська районна рада

Власник районної газети «Нове життя», тираж – 2900 примірників, 1 раз у тиждень.

Любомльська районна рада

Власник Любомльської громадсько-політичної газети «Наше життя» (тираж 3600, виходить двічі на тиждень: четвер і суботу);

Маневицька районна рада Співзасновник районної громадсько-політичної газети «Нова доба» (тираж 2011 року: 3 285 примірників, періодичність -один раз в тиждень) та районної редакції проводового радіомовлення (обслуговується понад 3000 радіоточок, виходить в ефір двічі на тиждень). Ратнівська районна рада

Співзасновник газети «Ратнівщина», періодичність – двічі на тиждень, тираж – 3660 примірників.

Старовижівська районна рада

Співзасновник газети «Сільські новини», тираж – 2372, періодичність – раз у тиждень (субота).

Турійська районна рада

Співзасновник Турійської районної громадсько-політичної газети „Народне слово», Тираж – 1738 прим., періодичність видання – 1 раз в тиждень.

Ковельська міська рада

Немає. Укладено договори з газетою «Волинь-нова» та газетою «Вісті Ковельщини».

Луцька міська рада

Власник газети «Луцький замок», тираж – 3020 примірників, періодичність – раз на тиждень.

Володимир-Волинська міська рада

Співзасновник міськрайонної громадськополітичної газети «Слово правди». Газета виходить щочетверга, тираж складає 4050 екземплярів. Інші способи: місцеве телебачення АТМ «Володимир»

Нововолинська міська рада

Співзасновник міської газети „Наше місто», періодичність – 1 раз в тиждень, тираж – 3225 примірників.

80


Діаграма №20. Органи публічної влади є власниками чи співвласниками ЗМІ (Волинська область) 18 % не є власниками чи співвласниками

82 % є власниками чи співвласниками ЗМІ

В Івано-Франківській області 4 з 5 міст обласного значення мають власні друковані видання. Більшість районних рад є засновниками або співзасновниками друкованих видань (дев’ять). Районні державні адміністрації практично не мають у своїй власності друкованих видань (три адміністрації). Діаграма №21. Органи публічної влади є власниками чи співвласниками ЗМІ (Івано-Франківська область) 35 % є власниками чи співвласниками

75 % не є власниками чи співвласниками

Також деякі органи публічної влади вказали такі інші способи оприлюднення інформації, як: - проведення днів інформування населення за окремим графіком та процедурою (щомісячно), семінарів з сільськими головами та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації, керівниками ПОУ району; 81


- засідання колегіальних, дорадчих органів райдержадміністрації; - єдині дні інформування населення; - зустрічі із громадськістю; - семінари-навчання редакторів, працівників структурних підрозділів облдержадміністрації, які відповідають за співпрацю із ЗМІ та громадськістю; - «круглі столи», брифінги, прес-конференції; - робота консультативно-дорадчих органів при облдержадміністрації, експертних рад. Більшість веб-сайтів районних державних адміністрацій у Львівській області створені у розширенні gov.ua, проте не всі (наприклад, Жидачівська районна державна адміністрація має веб-сайт на http:// zhydachivrda.org.ua/, Кам’янка-Бузька районна державна адміністрація http://kam-byzrda.com.ua/, Перемишлянська районна державна адміністрація http://peremrda.com.ua/, Радехівська РДА http://rrda.lviv.ua/). Також деякі міські ради міст обласного значення мають веб-сайти на цьому розширенні, так і більш широко застосовуваними є розширення «місцеві» (radehiv.lviv.ua, sokal.lviv.ua та інші), так і інші (com.ua, org.ua) Деякі органи публічної влади, особливо місцеві ради, почали використовувати доступні інтернет-джерела інформування. Моршинська міська рада для оприлюднення інформації використовує twitter та ресурс http://morshynmiskrada.posterous.com/. Слід відзначити, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» вказує на те, що веб-сайт органу публічної влади для того, щоб вважати, що обов’язок відповідно до Закону щодо оприлюднення інформації виконаний, має визнаватись «офіційним». Існує практика, коли міський голова, губернатор може створювати власний веб-сайт, розміщати там інформацію про рішення, акти, іншу інформацію, після завершення «каденції» якого зникає як веб-ресурс, так і інформація за весь період, також виникає питання, який ресурс вважати «офіційним». Отож має бути відповідна «фіксація» в рішенні органу публічної влади, який веб-ресурс є «офіційним веб-сайтом» органу публічної влади. Також слід відзначити, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» встановлює розширений перелік інформації, яка повинна бути розміщена на офіційному веб-сайті органу публічної влади (в першу чергу у статті 15 Закону). Такий перелік став обов’язковим як для органів виконавчої влади, так і органів місцевого самоврядування (до набуття чинності Законом тільки для органів виконавчої влади обов’язковим був перелік інформації, визначений постановою Кабіне82


ту Міністрів України, для органів місцевого самоврядування він був «рекомендаційним»). Закон ставить вимогу про оприлюднення проектів актів та рішень, що підлягають обговоренню, та нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (окрім внутрішньоорганізаційних), що вимагає додаткових організаційних зусиль з боку органів влади. В більшості органів влади, які брали участь в моніторингу, та мають такі веб-ресурси, відсутні відповідні акти (положення, порядки тощо) про офіційний веб-сайт. По-перше, відсутнє визначення, який ресурс є саме «офіційним» для органу влади, його структура, порядок наповнення, комунікації із структурними підрозділами всередині органу влади щодо подання та оприлюднення інформації. Також слід відзначити, що хоча Закон України «Про доступ до публічної інформації» визначає новий «перелік» інформації, яка повинна оприлюднюватись на офіційних веб-сайтах органів влади, він відсутній в цих актах. В тому числі відкритим залишається питання про оприлюднення нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії (окрім внутрішньо організаційних), а особливо впровадження норми статті 15 Закону про оприлюднення проектів нормативно-правових актів. Пустомитівська РДА, Турківська РДА зазначили, що за звітний період райдержадміністрацією нормативно-правові акти не приймалися. Існує проблема розуміння на місцевому рівні, що таке «нормативно-правовий акт», чи маються на увазі тільки лише акти, які підлягають державній реєстрації, чи це ширше коло актів, також розмежування із актами індивідуальної дії. Дуже часто керівництво районних державних адміністрацій не відносять розпорядження голови РДА до нормативно-правових актів. Також існує проблема віднесення до таких актів наказів структурних підрозділів місцевих державних адміністрацій, які також відповідно до Закону України «Про місцеві державні адміністрації» можуть бути нормативно-правовими актами. Жоден орган публічної влади «не наважився» вирішити у власних локальних актах питання про критерії нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії, та так званих внутрішньоорганізаційних актів, щодо яких існують винятки. Деякі органи публічної влади пішли таким чином, що послідовно і системно на офіційному веб-сайті оприлюднюють усі акти, не проводячи їх розмежування. Документи розміщують у Львівській області 75%, проте здебільшого непослідовно, вибірково і не за значний період. 83


Оприлюднення на веб-сайтах НПА, рішень та проектів Назва ОПВ

Адреса веб-сайту

Документи і проекти актів

Бродівська районна http://brody-rda.gov.ua/ Розпорядчі документи і роздержавна адмініпорядження, які підлягають страція оприлюдненню (не розмежовано). Проекти розпоряджень (2 шт). Перелік розпоряджень голови РДА, де вказано номер, назву і дату. Буська районна дер- http://busk-rda.gov.ua/ Розміщені розпорядження жавна адміністрація за 2011 рік. Рубрика обговорення законопроектів. Документи, на основі яких працює адміністрація. Городоцька районна http://www.gorodokдержавна адмініvlada.gov.ua страція

Перелік прийнятих розпоряджень, де зазначено назву, номер і дату розпорядження. Документів повністю немає.

Дрогобицька район- http://drohobych-rda. на державна адміні- gov.ua/ страція

Розпорядження голови є, інших актів чи їх проектів немає.

Жидачівська район- http://zhydachivrda. на державна адміні- org.ua/ страція

Рубрика нормативні акти РДА, і акти в ній теж є. Від грудня 2010 року розміщені розпорядження голови РДА – текст повний.

Жовківська районна державна адміністрація

Рубрика нормативні документи, де розміщені повні тексти документів

Золочівська районна http://www.zolochivдержавна адмініrda.gov.ua/ страція

Немає документів, проектів актів не розміщено.

Миколаївська районна державна адміністрація

Документи, НПА, розпорядження, регуляторні документи окремо і їх проекти.

http://mykolaiv-rda. lviv.ua/

Мостиська районна http://mostyska-rda. державна адмініgov.ua/ страція 84

Окремої рубрики щодо документів немає. Проектів немає.


Перемишлянська районна державна адміністрація

http://peremrda.com.ua/ Нормативно-правова база містить регуляторні документи і таблицю, в якій зазначено зміст розпорядження, номер і дата прийняття. Відкрити їх не можливо.

Пустомитівська районна державна адміністрація

http://www.pustomyty. Проектів НПА немає. gov.ua/

Радехівська районна http://rrda.lviv.ua/ державна адміністрація

Розпорядчі документи.

Самбірська районна http://sambirrda.gov.ua/ Створено рубрику «Документи», де окремо виділено державна адмініпроекти НПА, проте, вона страція ще не заповнена до кінця Сколівська районна http://skole-region.org. Документи і проекти НПА, державна адмініua/ які систематизовано в тастрація блицю. Сокальська районна http://sokal-rda.gov.ua/ Розпорядження і доручення. державна адміністрація Старосамбірська районна державна адміністрація

http://stsrda.gov.ua/

Стрийська районна http://stryi-rda.gov.ua/ державна адміністрація

Документи. Нормативна база окремо. Проекти – рубрика створена, проте пуста. НПА немає, проте є проекти документів. Проекти НПА районної ради розміщені також тут.

Турківська районна http://turka-rda.gov.ua/ Тільки перелік розпорядержавна адмініджень, доручень. Із самими страція розпорядженнями ознайомитись не можна. Яворівська районна http://www.javoriv-rda. Заплутана. Проекти є. Подержавна адмініgov.ua/ трібно для пошуку багато страція переходів робити. 85


Дрогобицька міська http://www.drohobych- НПА. Окрема рубрика, проекрада rada.gov.ua/ ти деяких документів є, проте вони у різних рубриках. Моршинська міська http://morshynmiskrada. НПА на окремому ресурсі, рада posterous.com/ рішення сесій, виконавчого комітету, і проекти рішень сесій є. Новороздільська міська рада

http://www.novyrozdil. Проекти НПА, самі НПА lviv.ua/ частково.

Самбірська міська рада

http://sambircity.gov.ua/ Документи є. Проектів немає.

Стрийська міська рада

http://www.stryi-rada. gov.ua/

Червоноградська міська рада

http://www. Документи і їх проекти. chervonograd-city.gov. ua/

Розпорядження і рішення, проекти рішень.

Трускавецька міська http://truskavets-city. рада gov.ua/

Рішення і проекти рішень

Бродівська районна http://brody-rada.com. рада ua/

У рубриці документи є проекти.

Буська районна рада http://www.busk-rada. gov.ua/

Розпорядження голови у формі таблиці, де назва, номер і дата прийняття. З самим текстом ознайомитись не можна, окрім декількох, що стосуються доступу.

Городоцька районна http://gorodok-rada. рада org.ua/

Документи і проекти.

Дрогобицька район- http://drb-rayrada.gov. на рада ua/

Рішення і є проекти.

Жидачівська район- http://zhydachivrairada. Документи є. Проектів нена рада org.ua/ має. Жовківська районна http://zhovkva.org.ua/ рада

Рішення і проекти рішень.

Золочівська районна http://zolochiv-rajrada. Проекти рішень. НПА, рірада org.ua/ шення, все виділено в окремі рубрики, структуровано. 86


Кам’янка-Бузька районна рада

http://kambuzkarajrada. Документи і проекти є. org.ua/

Миколаївська районна рада

http://www.mykolaiv. lviv.ua

Документи і проекти рішень.

Перемишлянська районна рада

http://www. peremyshrada.lviv.ua/

В рубриці документи тільки регламент і положення про президію.

Пустомитівська ра- http://pustomyty-rada. йонна рада gov.ua/

Документи, проекти, окремо архів.

Радехівська районна http://rajrada.radehiv. рада lviv.ua/

Документи є, проектів немає.

Сколівська районна Сайт один на двох з Документи є. Проекти тарада РДА кож. http://skole-region.org. ua/ Сокальська районна http://www.rajrada. рада sokal.lviv.ua

Документи і проекти є. Структуровано.

Старосамбірська районна рада

Тільки оголошення і новини.

http://sts-rrada.gov.ua

Турківська районна http://turka.org.ua/ рада

Документи є. Проект тільки 1 шт.

Систематичність оприлюднення актів не є втішною, також бувають відсутні номери та дати прийняття, а також додатки (наприклад, коли приймається певна програма). У розділах на офіційних веб-сайтах з’явились рубрики «Розпорядження, які підлягають оприлюдненню», де розміщено тільки вибірково розпорядження голови районної державної адміністрації.1 З позитивних практик можна виділити Жидачівську районну державну адміністрацію, на сайті якої висвітлюються документи з грудня 2010 року, Самбірську районну державну адміністрацію, де є рубрики план роботи і звіт роботи, документи, база нормативно-правових актів розміщена окремо, проекти, сайт структурований. Також веб-сайти Золочівської і Сколівської районної ради добре структуровані, документи розміщуються послідовно. Однією з кращих в оприлюднення документів на веб-сайті можна вважати Стрийську міську раду. Розhttp://brody-rda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=87&Ite mid=101 1

87


порядження з 2007 року, з 2009 року послідовно розміщені всі (http:// stryi-rada.gov.ua/rozp.php?page=1). Є також органи публічної влади, де документи тільки зазначені у формі таблиці, в тому числі назва, номер і дата прийняття. З самим текстом ознайомитись не можна (Буська районна рада, частково Перемишлянська районна державна адміністрація). Трускавецька міська рада http://truskavets-city.gov.ua навіть за умови обмежених можливостей хоч не розміщає акти окремими документами, проте в архіві rar можна знайти усі послідовно викладені рішення міської ради, включно із рішеннями про земельні питання, інші питання управління та розпоряджання комунальною власністю, прізвища, імена, по батькові отримувачів, найменування юросіб, що стосуються землі та комунальної власності. На офіційному веб-сайті розміщують проекти актів 49% органів публічної влади у Львівській області. Стрийська районна державна адміністрація розпочала розміщати проекти розпоряджень голови на власному веб-сайті, в тому числі індивідуального характеру.1 Норма про оприлюднення проектів рішень органів публічної влади на офіційному веб-сайті за 20 робочих днів до дати їх розгляду (частина 3 статті 15 Закону) викликала шквал неоднозначних застосувань. До речі, цією нормою вирішили «скористатись» не громадські та інші неурядові організації, а депутати місцевих рад, що здійснювали в різних регіонах спроби блокувати розгляд питань в місцевих радах. Щодо оформлень копій на запити про інформацію, переважна більшість зазначили, що затверджуються копії документів канцелярською печаткою, проставленням «з оригіналом вірно», підписом. Турківська районна рада визначили наступну процедуру: «Відмітка «Копія» зазначається у верхній правій частині лицьового боку першого аркуша документа. Напис про засвідчення документа складається із слів «Згідно з оригіналом» або відбитку штампу «Копія вірна», а також найменування посади, особистого підпису особи, яка засвідчує копію, її ініціалів та прізвища, дати засвідчення копії і проставляється нижче реквізиту «Підпис». Ряд органів зазначають, що копії актів оформляються у відповідності до Інструкції з діловодства. Старосамбірська РДА копії документів виготовляє і видає з дозволу начальника відділу документообігу та контролю. Кам’янка-Бузька районна рада також зазначила, що копію документа виготовляють і видають тільки з дозволу керівника. Також, 1

88

http://stryi-rda.gov.ua/news/144


«на копіях вихідних документів, що залишаються в районній раді, текст бланків не відтворюють, лише зазначають дату підписання документа та його реєстраційний індекс, посаду особи, яка засвідчила копію, підпис та дату засвідчення». В Івано-Франківської області також більшість органів публічної влади не регламентують порядок функціонування офіційного вебсайту. Вони є застарілими та потребують кардинального оновлення . Діаграма №22. Наявність актів, які регламентують порядок функціонування офіційних веб-сайтів (Львівська область) 29 % не прийнято

71 % прийнято

Офіційні веб-сайти у Волинськый області мають 98 % органів публічної влади. Рожищенська райрада має спільний сайт із РДА. З допомогою пошукової системи Google можна знайти лишень відомості про голову райради на цьому ж сайті. Інша інформація про райраду відсутня. Орган публічної влади

Посилання на рубрику «Доступ до публічної інформації»

Веб-сайт

Володимир- http://www.vvadm. Спільний gov.ua//ukr/leftlinks/ з РДА Волинська районна дер- publinf.html жавна адміністрація

Розпорядчий акт, що регулює розміщення інформації на офіційному веб-сайті -

89


Ковельська http://www. районна дер- koveladm.gov.ua/ жавна адміні- show/page-140/ страція

Спільний з РДА

-

Луцька раhttp://www. йонна дерlutskadm.gov.ua/ жавна адміні- public_info.php страція

Власний

Розпорядження від 13 березня 2008 року м. Луцьк № 80 «Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації у мережі інтернет». Розпорядження від 25 березня 2008року № 145 «Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет».

Ківерцівська http://kivadm.gov. Спільний районна дер- ua/pablik/pablik.php з РДА жавна адміністрація

Рожищенська районна державна адміністрація

Спільний з РДА

Розпорядження від 28 лютого 2008 року № 82 «Про вдосконалення функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації у мережі інтернет»

Горохівська http://www.goradm. Спільний районна дер- gov.ua/rda/publish. з РДА жавна адміні- php страція

Розпорядження від 15 липня 2011 року № 379 «Про подання та оприлюднення на офіційному веб-сайті райдержадміністрації публічної інформації».

Шацька http://www.shaadm. Власний районна дер- gov.ua/index. жавна адміні- php?ctg=28&t=1 страція

Розпорядження від 16 вересня 2010 року №214 « Про функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет».

90

http://www. rozhadm. gov.ua/index. php?link=2946001


Іваничівська районна державна адміністрація

Власний

-

Камінь-Каhttp://www. ширська kamadm.gov.ua/ районна дер- pub.htm жавна адміністрація

Спільний з РДА

Розпорядження від 1 грудня 2010 року № 335 «Про функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет».

Локачинська http://www.locadm. Спільний районна дер- gov.ua/index. з РДА жавна адміні- php?ctg=4&p=13 страція

-

Любешівська http://www.lbsadm. районна дер- gov.ua/index. жавна адміні- php?ctg=8&p=13 страція

-

Спільний з РДА

Любомльська http://www.lbmadm. Власний районна дер- gov.ua/?p=pablic жавна адміністрація

Розпорядження від 22 жовтня 2002р.№303 «Про організацію виконання в районі розпорядження голови облдержадміністрації від 30.09.2002р. №420 «Про подальше забезпечення відкритості у діяльності органів виконавчої влади області».

Маневицька http://www. районна дер- manadm.gov. жавна адміні- ua/?p=dostup страція

Спільний з РДА

-

Ратнівська http://www. районна дер- ratadmin.gov.ua/ жавна адміні- Info.htm страція

Власний

-

91


Старовижівська районна державна адміністрація

Власний

Розпорядження від 15 вересня 2010 року № 205 «Про функціонування офіційного веб-сайту районної державної адміністрації у мережі Інтернет».

Турійська http://www.turadm. Власний районна дер- gov.ua/?do=publ_inf жавна адміністрація

Розпорядження ввід 7 липня 2004 року № 181 «Про порядок подання інформації про діяльність органів виконавчої влади для розміщення на офіційному веб-сайті району».

Волинська http://volynrada. обласна рада gov.ua/

-

Волинська обласна державна адміністрація

http://www.stvadm. gov.ua/index. php/publichnainformatsiya

http://www.voladm. Власний gov.ua/index. php?option=com_k2 &view=item&layou t=item&id=1272&It emid=312

Володимир- У розділі апарат Волинська районної ради районна рада http://www. vvadm.gov.ua/ukr/ rayrada/zip/6%20 sesia06.07.2011%20 %D1%80.zip Ковельська http://www. районна рада koveladm.gov.ua/ show/page-146/ Луцька раhttp://www.r-rada. йонна рада lutsk.ua/activity/ utilities Ківерцівська районна рада Рожищенська районна рада 92

Власний

Спільний з РДА

Розпорядження від 19 серпня 2010 року № 281 «Про функціонування офіційного веб-сайту обласної державної адміністрації у мережі Інтернет». Розпорядження голови районної ради від 21.07.2011 року № 53-р (не додано до відповіді, на сайті також немає).

Спільний з РДА

-

Власний

-

Спільний з РДА Немає

-


Горохівська http://www.goradm. Спільний районна рада gov.ua/rajrada/ з РДА pablish.php Шацька раhttp://shrada.gov. Власний йонна рада ua/Pybl_inform/ pybl_inform.html

Іваничівська http://ivrada-comрайонна рада ua.1gb.ua/content/ blogcategory/32/68/ Камінь-Каширська районна рада Локачинська районна рада Любешівська http://www.lbsadm. районна рада gov.ua/index. php?ctg=2&p=6 Любомльська http://lbmrada. районна рада lt.ukrtel.net/35.html Маневицька http://manadm.gov. районна рада ua/?p=publik Ратнівська http://ratnerada.gov. районна рада ua/?cat=11 Старовижів- http://www. ська районна vijvarada.volyn.ua/ рада request Турійська районна рада Ковельська http://www. міська рада kovelrada.gov. ua/publichna_ informaciya.html Луцька місь- http://www.lutsk. ка рада ua/access-to-publicinformation

Власний

Розпорядження від 28 грудня 2010 року № 45РОС «Про призначення відповідальних за супровід веб-сайту Шацької районної ради». -

Спільний з РДА

-

-

-

Спільний з РДА

-

Власний

-

Спільний з РДА Власний

-

Власний

-

Спільний

-

Власний

Розпорядження від 7 квітня 2011 року № 159 «Про офіційний сайт міської ради». Розпорядження ввід 17 червня 2011 року № 285 «Про розвиток та функціонування офіційного веб-сайту Луцької міської ради у мережі Інтернет».

Власний

-

93


ВолодимирВолинська міська рада Нововолинська міська рада

http:// Власний volodymyrrada.gov. ua/public/publicl. htm Власний http://www. novovolynsk-rada. gov.ua/index. php?option=com_co ntent&view=categor y&layout=blog&id= 67&Itemid=61

-

-

Варто також зазначити, що більшість розпорядчих актів щодо функціонування офіційних веб-сайтів органів публічної влади, які їх прийняли, датовані 2010 роком або ж і ще раніше, і після прийняття Закону більшість не приймали змін до документу, щоб адаптувати його до вимог Закону. Також у жодному розпорядчому акті не вказано точно, що саме цей сайт є офіційним сайтом органу влади, хоч у більшості документів згадується словосполучення «офіційний веб-сайт». З іншого боку, варто відзначити Луцьку міську раду, Любомльську, Шацьку та Турійську РДА, які у своїх розпорядженнях детально вказали відповідальних за інформаційне наповнення рубрик на веб-сайті та частоту оновлень цих рубрик. Наповнення офіційного веб-сайту інформацією здійснюється відповідальними підрозділами або відповідальними спеціалістами. Для реалізації Закону у частині функціонування веб-сайтів необхідний чіткий алгоритм взаємодії відповідального підрозділу за розміщення інформації на веб-сайті та інших підрозділів, які володіють цією інформацією. Форма такого зв’язку може бути у телефонному, електронному режимі, або ж методом передачі інформації з рук в руки. Хоч варто зауважити, останній метод є низько ефективним. За результатами моніторингу виявлено, що більшість ОПВ не регламентували точної схеми взаємозв’язку підрозділу відповідального за веб-сайт з іншими підрозділами. У жодному органі влади не представлена чітка схема взаємодії відділів. До прикладу, Волинська ОДА просто зазначила, що форма взаємодії підрозділів «забезпечується процедурою обміну електронною поштою та особистим контактом». Ще один спосіб оприлюднення інформації – це застосування інформаційних стендів, він передбачений статтею 5 Закону. Відразу варто відзначити, що практично жоден орган публічної влади в Іва94


но-Франківській, Львівській чи Волинській областях не приймав розпорядчого документу щодо організації оприлюднення інформації на інформаційному стенді. Такі розпорядження наявні у Волинської обласної ради (Розпорядженя від 23.08.2011 № 228-р «Про інформаційний стенд Волинської обласної ради») та Любомльської райради (Розпорядження від 07.11.2011 № 100- р м. Любомль «Про інформаційний стенд Любомльської районної ради»). В обох розпорядженнях є схеми стендів. Декотрі органи влади відзначили у своїх відповідях, що розміщення інформації на стендах передбачені у розпорядженнях щодо доступу до інформації тощо. До прикладу, у п. 4.5. Розпорядження голови Володимир-Волинської райради від 16.06.2011 року № 45-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Володимир-Волинській районні раді» йдеться: «Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті Володимир-Волинської райдержадміністрації в розділі (районна рада), інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію». Деякі органи публічно влади п вказували, що застосовують інформаційні стенди, але не підкріплювали свої твердження у відповіді жодними документами. Тому можемо лише стверджувати, що інші 36 органів публічної влади у Волинській області дотримуються оприлюднення інформації на стендах частково. Більше того, ст. 5 Закону передбачає, що оприлюднення інформації може здійснюватися щонайменше у три способи: офіційний вебсайт, друковані ЗМІ та інформаційний стенд. Усі ці три способи оприлюднення інформації одночасно більшість органів публічної влади не застосовують.

95


Висновки Закон «Про доступ до публічної інформації» в Україні запровадив прогресивну концепцію «повної відкритості» публічної інформації, на фоні відсутності практик функціонування цієї концепції та організації заходів її впровадження (наприклад, системи обліку інформації, оприлюднення на веб-сайтах) виникають труднощі реалізації Закону, що потребують активних дій органів влади та стимулювання з боку громадськості. Справдились прогнози, що «завантаженість» органів публічної влади запитами на інформацію не буде значною, вірне розмежування із зверненнями громадян дозволяє працювати із цим питання ефективно, та забезпечувати доступ до публічної інформації протягом термінів, встановлених Законом. Більшість органів публічної влади (80 %) прийняли акти про заходи впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації», взявши за основу Указ Президента, КМУ, акти обласних державних адміністрацій. Акти про першочергові заходи визначають тільки певні «базові» напрямки організації впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації», проте в інших важливих питаннях, від яких залежить виконання Закону, немає поступу (наприклад, належне функціонування системи обліку документів, оприлюднення інформації на офіційних веб-сайтах, в тому числі нормативно-правових актів, рішень органів влади). 50 % районних державних адміністрацій, районних рад, міських рад міст обласного значення створили рубрику на веб-сайті «Доступ до інформації». Проте її створенням та веденням не обмежується приведення веб-ресурсу та оприлюднення інформації на офіційному вебсайті у відповідність до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Не становили проблему для органів публічної визначення форми запиту, інструкції, а також базових питань про порядок роботи із запитами на інформацію, оприлюднення цієї інформації на веб-сайтах. В «іспиті» на впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» для місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування питання про визначення переліків інформації виявилось одним із найскладніших. 96


Акти, які приймаються щодо визначення «переліків інформації» із обмеженим доступом, не враховують положень вимоги частини 2 статті 9, частини другої статті 6 Закону, що така інформація може потенційно бути визнана обмеженою у доступі тільки при наявності сукупності вимог (1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Всупереч Закону продовжується практика віднесення цілих документів і видань до таких, які мають гриф «Для службового користування». Здебільшого органи публічної влади визначили норми фактичних витрат на друк та копіювання на рівні, визначеному Постановою Кабінету Міністрів України від 13 липня 2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію». 56 % органів публічної не визначити таких норм, відповідно інформація надається безкоштовно. Деякі органи місцевого самоврядування встановили набагато нижчі розцінки витрат на друк та копіювання у порівнянні із Постановою КМУ №740 (від 21 до 40 коп. за аркуш формату А4). Львівська міська рада у рішенні виконкому не визначила конкретної вартості, прив’язавши це до розцінок, що можуть визначатись адміністративно-господарським управління. Органи публічної влади після встановлення норм відшкодування витрат на друк та копіювання стикнулись із проблемою визначення порядку залучення оплати. Впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» потребує подальших організаційних дій з боку органів влади, в тому числі створення системи обліку документів та її оприлюднення на веб-сайті, приведення у відповідність до вимог Закону оприлюднення інформації на веб-сайтах, послідовного та систематичного оприлюднення актів та проектів, які повинні відповідно до Закону на них розміщуватись. Система обліку документів залишається однією із найбільших «білих плям» впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації», існують проблеми розуміння як впроваджувати систему та її оприлюднення на веб-сайті. 97


Потребує посилення самостійне оприлюднення інформації органом публічної влади, в тому числі через офіційні веб-сайти, які швидше виконують функції поширення інформації про керівника та його прес-повідомлень, аніж інформування про діяльність органу публічної влади,оприлюднення публічної інформації. Тільки 29 % органів публічної влади мають певні акти, які визначають питання функціонування веб-сайтів. Проте вони не приводились у відповідність до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації», в тому числі щодо переліків інформації. Веб-сайти є технічно застарілими, багато органів публічної влади використовують (районні ради) веб-сайти спільно із районними державними адміністраціями, наповненість не відповідає вимогам Закону України «Про доступ до публічної інформації». Навіть дані щодо електронної скриньки, за допомогою якої запитувачі можуть реалізувати право на інформацію та подати запит, можуть бути неактивними і застарілими. Взаємозвязки між структурними підрозділами (відповідальними особами) щодо функціонування офіційного веб-сайту не регламентовані. Чимало веб-сайтів використовуються не для цілей оприлюднення інформації у відповідності із Законом України «Про доступ до публічної інформації», а для промоції дій керівника органу публічної влади. На офіційному веб-сайті розміщують проекти актів 49%, здебільшого це вибрані проекти актів. 75 % мають певні рубрики для оприлюднення нормативно-правових актів, там можна знайти деякі акти, проте систематичність оприлюднення актів не є втішною, також бувають відсутні номери та дати прийняття, а також додатки (наприклад, коли приймається певна програма). Інші способи оприлюднення інформації використовуються тільки формально. Тільки два органи публічної влади, що брали участь у моніторингу, регламентували питання оприлюднення інформації іх використанням інформаційних стендів.

98


Розділ ІІ Забезпечення оприлюднення актів та проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами Глава 1 Загальні висновки та рекомендації щодо організації оприлюднення інформації органом влади на офіційному веб-сайті та за допомогою інших способів Прийняття Закону України «Про доступ до публічної інформації» було пов’язане із значними сподіваннями у медіа та громадськості щодо прозорості та відкритості влади. Переломною стала концепція, яку заклав Закон України «Про доступ до публічної інформації», а саме - повна відкритість публічної влади, доступ до всієї інформації, яка знаходиться в органі публічної влади. Великий об’єм важливої інформації орган публічної влади має самостійно оприлюднювати на офіційному веб-сайті, офіційних друкованих виданнях чи іншими способами. Також на органи влади покладено обов’язок систематичного, повного, вчасного оприлюднення актів, які прийняті ними, а також проектів актів. Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» у разі наявності офіційного веб-сайту невиконання цього обов’язку є порушенням вимог Закону. В рамках проекту «Підвищення прозорості та покращення доступу до нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування» за підтримки програми «Верховенство права» Міжнародного фонду «Відродження» громадські організації, в тому числі Центр громадської адвокатури, Центр політичного аналізу та виборчого консалтингу, Мережа аналізу державної політики впродовж січня-червня 2012 року здійснили аналіз стану оприлюднення актів та проектів рішень, які відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» повинні оприлюднюватись органами публічної влади, а також виконання вимог Закону щодо оприлюднення іншої інформації на офіційних веб-сайтах та іншими способами. Для оцінки обрано Львівську, Волинську та Івано-Франківську області, так як офіси цих неурядових громадських організацій знаходи99


лись у відповідних обласних центрах. Проводилась оцінка діяльності щодо виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» обласними державними адміністраціями, обласними радами, міськими радами в обласних центрах, районними державними адміністраціями, районними радами. Таким чином, охоплено: три обласні державні адміністрації, три обласні ради, три міські ради міст – обласних центрів, п’ятдесят районних державних адміністрацій, п’ятдесят районних рад, міські ради міст обласного значення в областях. Завданням дослідження було: Визначити типові, поширені та системні порушення вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Встановити перешкоди і проблеми його виконання суб’єктивного (що залежать від бажання, спроможності органів публічної влади) та об’єктивного характеру. Визначити успішні та негативні практики, поширити успішні практики. Сформувати завдання для правозахисних організацій щодо законної протидії незаконним обмеження доступу до публічної інформації, та рекомендації для органів публічної влади щодо покращення доступу до публічної інформації. Питання, які досліджувались: чи мають веб-сайти статус «офіційного», в яких доменних адресах вони розміщаються, яким чином регламентується їхня робота, аналіз актів, які визначають питання доступу до інформації для службового користування; оприлюднення нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії, проектів актів, що повинні публікуватись відповідно до Закону «Про доступ до публічної інформації» (за критеріями - повне оприлюднення, у терміни, визначені Законом, послідовність), зручність пошуку та користування, наявність системи реєстрації та обліку документів в органах публічної влади – чи розміщено інформацію на офіційному веб-сайті, використання інших способів оприлюднення актів та їхніх проектів. Загальні висновки, зроблені за результатами моніторингу. В органах публічної влади відсутні порядки (регламенти) чи інші акти про функціонування офіційних веб-сайтів, які б в визначали також зв’язки між структурними підрозділами в процесі забезпечення роботи веб-сайту (наповнення) та інші важливі питання. Більшість органів публічної влади обмежились згадкою про потребу забезпечення належного функціонування офіційного веб-сайту та приведення його у від100


повідність до Закону України «Про доступ до публічної інформації» в актах про першочергові заходи. Львівська обласна рада, наприклад, у розпорядженні «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації» виділила розділ четвертий, в якому більше, аніж інші, визначила документально, яким чином оприлюднювати інформацію на сайті. Волинська обласна рада – одна із небагатьох, що регламентувала питання використання інших способів оприлюднення інформації у своєму акті. Органи місцевого самоврядування не приймають рішень щодо визначення, який веб-ресурс є офіційним, у результаті можна знайти в мережі Інтернет декілька ресурсів, при зміні керівництва втрачається інформація, у тому числі доступ до рішень, які приймались попередніми складами депутатського корпусу чи актів виконавчого комітету. Часто офіційні веб-сайти стають піар-майданчиками для представників органів влади, керівництва, «осучаснені» дизайни більше спрямовані на цю мету (наприклад, додаються функції «подобається», що можна зробити через соціальні мережі), натомість втрачається «призначення» офіційного веб-сайту – це оприлюднення публічної інформації, виконання вимог Закону «Про доступ до публічної інформації», адже в першу чергу для більшості органів публічної влади та громадськості веб-сайти є найбільш швидким і зручним способом доступу до проектів актів та прийнятих актів органу влади. Більшість веб-сайтів є застарілі технічно, та багато із них через це не можуть служити ефективним засобом для наповнення усієї інформації, яка повинна бути оприлюднена на них відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» (перш за все це стосується усіх нормативно-правових та інших актів, проектів актів, що мають оприлюднюватись відповідно до закону). Відсутність пошуку взагалі чи за ключовими словами, інші технічні питання перешкоджають користуванню інформацією на офіційному веб-сайті, запитувачі змушені звертатись до органу влади із запитом. Опрацьовувати документи та акти є важкою справою, як і їх пошук. Лише коли відомо достеменно номер, дату прийняття чи назву – можливо знайти такі акти на більшості веб-ресурсах органів публічної влади, також використовуються архівування документів, відсутні пошук за ключовими словами, що взагалі унеможливлює знаходження таких документів, коли невідомі реквізити. Має місце формальне виконання вимоги про оприлюднення проектів рішень та актів органів публічної влади (спостерігається тенденція 101


пошуку способів ухилення, наприклад, акти оприлюднюються, але не зрозуміло, якими є дати, коли проекти будуть розглядатись, оприлюднюються окремі акти). Аналогічно щодо нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії, як і проектів, - рідко вказуються дати публікації та зміни публікації, що є однією із вимог Закону «Про доступ до публічної інформації» при роботі із публікацією інформації. Також одним із способів «ухилення» від послідовної публікації актів та утруднення громадського чи державного контролю є публікація актів та проектів не в окремому розділі офіційного веб-сайту, а у рубриках «новини», «повідомлення», що ускладнює пошук та роботу із документами. Повне виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо оприлюднення нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії (послідовно, вчасно (протягом 5 робочих днів з дня затвердження (прийняття) і повно – швидше окремі позитивні приклади, аніж практика. Має місце і оприлюднення тільки «переліку» актів, вилучення актів взагалі, в яких є інформація із обмеженим доступом (хоча відповідно до вимог Закону обмеженню підлягає тільки інформація, а не цілий документ (ч.7 ст.6) Рекомендації щодо оприлюднення на офіційному веб-сайті актів. Як визначено у ході моніторингу, однією із першочергових потреб є регламентація порядку функціонування офіційного веб-сайту в органі публічної влади. Необхідним є прийняття (у разі наявності – скасування чи внесення змін) до порядків, положень, інших актів, які визначають функціонування офіційних веб-сайтів (визначити, який ресурс є офіційним, відповідальних, інформацію, в тому числі яка передбачена іншими законодавчими актами окрім Закону «Про доступ до публічної інформації», зв’язки між структурними підрозділами, порядок моніторингу та інші пов’язані із цим питанням). Важливим є встановлення чітких «схем» створення та знаходження інформації та документів всередині органу публічної влади, хто і як передає інформацію для оприлюднення, якими є строки «проходження» акту всередині органу публічної влади в кожному структурному підрозділу – поки він стає актом органу публічної влади. Орган публічної влади повинен регламентувати і забезпечити умови для взаємозв’язків між структурним підрозділом, який адмініструє офіційний веб-сайт, та іншими структурними підрозділами, які створюють публічну інформацію. Однією із проблем невиконання строків оприлюднення проектів рішень органів місцевого самоврядування на офіційних веб-сайтах є 102


відсутність налагодженої роботи всередині органу влади щодо нормотворчого процесу, недосконалість регламентів рад та їх недотримання. Наслідком є те, що порушуються строки, визначені Законом «Про доступ до публічної інформації» та ряд інших законодавчих норм, які гарантують право громадськості на участь в нормотворчому процесі (що особливо часто трапляється у ході бюджетного процесу). Закон України «Про доступ до публічної інформації» при забезпеченні оприлюднення проектів актів та прийнятих актів ставить ряд вимог: оприлюднення повних текстів актів (за наявності інформації із обмеженим доступом – документ оприлюднюється, окрім такої інформації, однак оприлюднення є обов’язковим); дотримання строків, визначених Законом (не пізніше 5 робочих днів); при оприлюдненні повинні вказуватись дати прийняття, зміни, опублікування та зміни публікацій). До набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації» органами публічної влади уже прийнято чимало нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії, які становлять і можуть становити інтерес для громадськості та самого органу публічної влади, тому рано чи пізно орган влади буде зацікавлений у тому, щоб почати роботу із опрацюванням та наповненням на офіційний веб-сайт актів, які були прийняті до набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації». Щодо рекомендацій користувачів, важливим є розміщення нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії, а також проектів актів в окремих розділах сайту (не «Доступ до публічної інформації», «Новини», «Офіційно» тощо), адже користувач одразу не знає, де почати пошук документів. Також потребою для ефективної роботи із документами є створення пошуку за ключовими словами (не тільки датою прийняття чи номером), розбивка актів окремими сторінками (не одним архівом рішень, що були прийняті на сесії, бо це ускладнює пошук потрібного акту, який можна знайти тільки знаючи усі дані). Як для ефективного опрацювання запиту та інформацію, так і для того, щоб користувачі, які мають доступ до мережі Інтернет, не мали потреби відправляти запит, а орган влади потім його опрацьовувати, важливим є забезпечення доступу у мережі до відомостей із системи обліку документів. Одним із викликів залишається перегляд актів, якими затверджені перелік службової інформації, приведення їх у відповідність із Законом «Про доступ до публічної інформації», а також проведення навчання для відповідальних щодо застосування обмежень у доступі до публіч103


ної інформації (в тому числі персональних даних, службової інформації, іншої інформації, доступ до якої може бути відповідно до закону обмежений). Рекомендації щодо забезпечення доступу до публічної інформації іншими способами. Як виявилось, чимала кількість органів публічної влади мають власні друковані засоби масової інформації (є засновниками чи співзасновниками). Водночас майже жоден із них не використовується для публікації нормативно-правових актів чи проектів рішень, які становлять предмет інтересу для громадськості. Більшість із них використовуються для промоції дій керівництва органу публічної влади. Існування таких засобів масової інформації взагалі суперечить демократичним засадам функціонування медіа в розвинутих країнах, таке явище є пережитком для України. Водночас вони поки що існують, в першу чергу їх потреба обґрунтовується необхідністю висвітлювати інформацію про діяльність органу публічної влади. При цьому найбільш очевидно, що Закон України «Про доступ до публічної інформації» відображає той «мінімальний» набір інформації, який становить інтерес для громадськості. І такою інформацією є постійно оновлювана інформація – це проекти актів та прийняті акти. Таким чином, принаймі частина площі друкованих засобів масової інформації, засновниками яких є органи публічної влади, мала б іти на ці потреби (що може виражатись і в переліку прийнятих актів та проектів актів із інформуванням (посиланням) на джерело в Інтернеті). Закон України «Про доступ до публічної інформації» також визначає можливість органу публічної влади публікувати інформацію в офіційних друкованих виданнях, що не варто сплутувати із друкованих засобом масової інформації, як часто розуміють органи влади. Таким виданням може бути і збірка актів, публікація актів та інформації на договірній основі із іншими засобами масової інформації. Такий підхід дозволяє забезпечити доступ до актів без звернення до органу публічної влади за допомогою запиту, а також автентичність документів (оскільки тексти на веб-сайті можуть змінюватись при відсутності системи захисту публікації).

104


Глава 2 Опис прикладів, яким чином органи влади забезпечують оприлюднення актів та проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами. Незаконні обмеження доступу до публічної інформації Львівська область. Львівська обласна державна адміністрація на своєму офіційному сайті створила окрему рубрику «Доступ до публічної інформації» та окрему «Проекти нормативно-правових актів для громадського обговорення». Також окремо розміщені документи в спеціально створеній рубриці «Документи», де всі документи розподілені.

Як бачимо вище, вказано дату оприлюднення, відповідно можемо прослідкувати чи виконуються терміни відповідно до Закону. Така практика - одна з небагатьох серед усіх органів публічної влади Львівської, Івано-Франківської, Волинської областей. Водночас акту, який би регламентував порядок організації та роботи офіційного веб-сайту органу влади, на сайті не знайдено. Львівська обласна рада на своєму офіційному сайті не створила окремої рубрики «Доступ до публічної інформації». Наявна рубрика «Документи», рубрика «Проекти регуляторних актів» – порожня. Проекти рішень розміщені в рубриці «Пленарні засідання ради». З номерів і дат проектів помітно, що вони розміщені не послідовно. Вказується 105


ініціатор проекту. З розміщених розпоряджень голови ради та номерів помітна відсутність значної кількості документів. Львівська міська рада розробила два веб-сайти. На одному з них (http://www.city-adm.lviv.ua/) більше інформації про міського голову, органи виконавчої влади, роботу міської ради, довідкової інформації. Інший сайт (http://lvivrada.gov.ua/) розміщує інформацію про роботу депутатського корпусу. На першому сайті створена рубрика «Документи». В ній розміщені всі рішення міської ради. З номерів на початок моніторингу була помітна відсутність значної кількості розпоряджень міського голови, на даний час на сайті наявні всі документи. Акту, який би регламентував порядок організації та роботи офіційного веб-сайту органу влади, на сайті не знайдено. Проблема визнання «офіційного» Інтернет-ресурсу органу публічної влади відповідно до вимог Закону «Про доступ до публічної інформації» характерна не тільки для Львівської міської ради, але і інших органів місцевого самоврядування. Районні державні адміністрації. 10 з 20 районних державних адміністрацій оприлюднюють на сайті не всі нормативно-правові акти. 4 районні державні адміністрації не розмістили документів взагалі, у кращому випадку - в наявності перелік тих чи інших документів. І тільки 6 районні державні адміністрації послідовно розміщують всі нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії. Більшість документів Бродівської районної державної адміністрації опубліковано з 23 січня 2012 року незалежно від дати їх прийняття. (http://brody-rda.gov.ua/index.php?option=com_content&view=article &id=87&Itemid=101). Строк розміщення документів дотримується не завжди, що помітно з дати публікації, яка вказана на сайті. На сайті розміщені тільки ті проекти, які підлягають оприлюдненню, але не послідовно. Дати розміщення проектів не зазначено, незрозумілим є, коли буде розглядатися (чи розглядався) проект того чи іншого рішення. Як і в інших районних державних адміністрацій області, про систему реєстрації документів немає інформації на сайті. На сайті Буської районної державної адміністрації розміщені усі розпорядження голови, в тому числі індивідуального характеру http:// busk-rda.gov.ua/

106


Сайт Городоцької РДА характеризується також тим, що документи відсутні, є їх тільки перелік, з 2012 року. Проектів немає. На сайті Дрогобицької РДА нормативно-правові акти розміщені послідовно, що спостерігаємо з їх номерів. Зазначена дата прийняття документу і дата опублікування. Це дає можливість перевірити чи дотримується строки відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Розпорядження теж розміщені http://drohobych-rda.gov.ua/5/. Документи розміщуються у терміни, які вимагаються згідно із Законом. На сайті Жовківської РДА дата публікації документів вказана, з чого помітно, що терміни не дотримуються. На сайті Жидачівської РДА розміщаються розпорядження голови, однак вочевидь ті, які на думку органу влади містять інформацію із обмеженим доступом, не оприлюднені взагалі, хоча внесені у перелік. До таких віднесено і акти під назвою «Про виділення коштів із резервного фонду районного бюджету», що вочевидь може бути і цікавим питанням для жителів району та громадськості.

107


Золочівська районна державна адміністрація розмістила перелік розпоряджень голови районної держадміністрації, проте самих документів немає.

Сайт Кам’янка-Бузької РДА відзначається послідовним розміщенням документів. Проекти розміщені в одній рубриці, разом з документами http://kam-byzrda.com.ua/legislature2, створена окрема рубрика щодо проектів, та вона порожня. 108


На сайті Миколаївської РДА спостерігається непослідовне розміщення розпоряджень голови, окремих документів немає, як бачимо нижче (наприклад, рішення за номером 228). Розділу про проекти актів не створено.

Мостиська РДА розмістила «розпорядження голови» у розділі «Доступ до публічної інформації». Однак коли відкривати архів, там тільки перелік розпоряджень. На сайті Перемишлянської РДА, документи розміщені послідовно, проте відкриваються не всі. Дуже мало інформації про документи розміщено на сайті адміністрації http://peremrda.com.ua/index. php?option=com_content&view=article&id=1087&Itemid=92 Пустомитівська РДА окремого розділу щодо актів не створила, у розділі «Доступ до публічної інформації» розпорядження розміщуються, тексти повні. Домен сайту Радехівської районної адміністрації не офіційний, та прийнято акт про сайт, який розміщений на сайті. У Самбірській РДА розміщені документи індивідуальної дії, де прізвища зашифровано http://sambirrda.gov.ua/index.php/menudoc/menupravonorm/4081--26-2011-805.html. Деякі документи, з невідомих причин, відсутні взагалі http:// sambirrda.gov.ua/index.php/menudoc/menupravonorm.html?start=10 109


На сайті Сколівської РДА документів не розміщують, є тільки перелік, проекти розміщені, є акти індивідуальної дії http://skole-region.org. ua/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=61& Itemid=63 Документи з 2007 року, проте не послідовно розміщені на сайті Сокальської державної адміністрації. Щодо документів, які розміщені – зазначено назву документу, хто прийняв і дату http://sokal-rda.gov. ua/zakon-tdocuments___1_1.html. У Сокальській районній адміністрації прийнято об’ємний Перелік конфіденційної інформації райдержадміністрації, що є власністю держави і якій надається гриф обмеження доступу «Для службового користування». Віднесено наступні: 1.Документи районної державної адміністрації, що підготовлені на виконання актів вищих органів державної влади з грифом «Для службового користування». 2. Відомості про будівництво та фінансування об’єктів військового, військово-промислового комплексу і цивільної оборони (якщо вони не несуть секретну інформацію), а також документи тендерного комітету з будівництва, придбання будівельних матеріалів і обладнання та склад комісій, робочих груп, залучених до цих робіт. 3. Відомості про проведення державної експертизи містобудівної документації та проектів будівництва техногенно небезпечних об’єктів у частині дотримання вимог Цивільної оборони і техногенної небезпеки. 110


4. Відомості про організацію реагування та дій у разі виникнення аварій на об’єктах, що мають стратегічне значення для економіки держави. 5. Відомості щодо місцезнаходження складів, арсеналів, місць накопичення вибухонебезпечних предметів і конкретні заходи, які проводяться з їх знешкодження або утилізації. 6. Розпорядження з питань зв’язку при ліквідації надзвичайних ситуацій мирного часу, а також на навчаннях та тренуваннях. 7. Відомості про прогнози ймовірності виникнення надзвичайних ситуацій природного і техногенного характеру, районування територій за наявністю потенційно небезпечних об’єктів і виробництв, показники ризику на об’єктах господарювання і територіях. 8. Схеми організації зв’язку з неповним переліком позивних та діючих частот. 9. Витяг з переліку телефонних та телеграфних постійно діючих каналів (а також за паролем «Каштан» та «Стихія»). 10. Виписки з таблиці позивних посадових осіб. 11. Відомості про інженерно-технічне обладнання та прилади захисних пунктів управління. 12. Відомості про аналіз заражених проб. 13. Відомості про водозабезпечення районів можливого розміщення евакуйованого населення. 14. Виписки з радіоданих. 15. Відомості про кількість військовозобов’язаних, заброньованих за райдержадміністрацією, при наявності до 500 заброньованих. 16. Відомості, що стосуються питання оформлення та надання громадянам допуску до державної таємниці. 17. Інформація про апаратне забезпечення комп’ютерів, автоматизованих робочих місць і серверів. 18. Інформація про комп’ютерні програми. 19. Інформація про адміністрування комп’ютерів і мереж. 20. Матеріали для Міжвідомчої комісії для надання допомоги установам кримінально-виконавчої системи у вирішенні проблем працевлаштування засуджених у Львівській області. 21. Аналітична статистична інформація про стан боротьби з організованою злочинністю і корупцією (якщо не несе таємну інформацію). 22. Інформація про організовані злочинні формування, бандитизм, контрабанду. 23. Відомості, що розкривають зміст угод, договорів, контрактів, які за домовленістю сторін вважаються конфіденційними. 111


24. Зведені відомості щодо обліку (первинного, регіонального) дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. 25. Книги обліку та анкети дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню. 26. Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені. 27. Особові справи працівників райдержадміністрації. 28. Декларації про доходи, зобов‘язання фінансового характеру і майновий стан державних службовців та членів їх сімей. 29. Документи і відомості щодо проходження державної служби. У Старо-Самбірській РДА здійснюється оперативне оприлюднення. Документи розміщуються переважно в день їх прийняття, що помітно з дати оприлюднення. http://stsrda.gov.ua/index.php?option=com_con tent&task=category&sectionid=8&id=36&Itemid=45. Зазначено назву документу, дату і хто прийняв, автор. Проекти розміщаються разом з розпорядженнями. Стрийська РДА документів на сайті розмістила декілька. Проекти «наповнені» без дат http://stryi-rda.gov.ua/news/144. В Турківської РДА на сайті http://turka-rda.gov.ua/dokumenty/rozporyadzhennya-rda/ створена окрема рубрика для розпоряджень голови. Перелік послідовний, проте з невідомих причин, не усі посилання активні.

112


Яворівська РДА не створила на сайті окремої рубрики щодо доступу до публічної інформації. Документи розміщені, але складність пошуку полягає в тому, що їх виставляють в стрічку новин, і вони губляться серед масиву іншої інформації. (http://javoriv-rda. gov.ua/index.php/основні-розділи/нормативна-база/розпорядчі-документи/розпорядження-голови-яворівської-районної-державноїадміністрації-від-06022012-№-63.html). Можна знайти в новинах розпорядження, і тоді з одного розпорядження перейти на інше. Можливо, недоопрацювання пов’язані з тим, що сайт на стадії розробки. Дати публікації документу не вказано, але розпорядженням можна «поділитись через соціальні мережі». Сайт більш за інші «осучаснений», налагоджено зв’язок з соціальними мережами, проте інформація не поділена по рубриках, що ускладнює пошук документів. На початку моніторингу сайт був інший, з рубрикою «Публічна інформація», проте застарілим і з малим об’ємом інформації. Районні ради. Офіційні веб-сайти районних рад Львівської області характеризуються доброю структурою, наповненістю, офіційним «статусом», розміщенням документів. Деякі районні ради на початку моніторингу не мали власного веб-сайту чи розділяли його з РДА. Після ряду зустрічей відповідальних за доступ до публічної інформації органу публічної влади з експертами центру були створені окремі офіційні веб-сайти. Отож, 13 з 20 районних рад розмістили на сайті всі документи. 1 рада розмістила тільки перелік документів. Не всі нормативно-правові акти розміщує 6 районних рад.

113


На сайті Бродівської районної ради є рубрика «Доступ до публічної інформації», де розміщені документи, які регулюють питання доступу до інформації. Також є рубрики «Документи ради» і «Сесії районної ради». В першій – регламент і положення про комісії, в другій – всі документи по сесіях, що видно з номерів. Є текст і окремо документ в PDF форматі. На сайті Буської районної ради зазначено, що він офіційний, на це вказує і домен сайту. Документи розміщені по сесіях, акти індивідуальної дії теж є. Велика кількість проектів рішень http://www.busk-rada. gov.ua/proektu/proektu.php, проте не зрозуміло чи усі, оскільки дати відсутні, а також не вказано, коли вони будуть розглядатись. Розпорядження голови -тільки в переліку, ознайомитись з ними не можна. Городоцька районна рада на сайті розмістила всі документи за номерами, і з вказаним розміром електронного документу. Проекти актів також є, в тому числі індивідуальної дії, проте як і в інших випадках незрозуміло, коли планується їх розгляд.

Документи, проекти рішень розмістила на офіційному веб-сайті Дрогобицька районна рада. Інформація добре структурована. Слід відзначити, що з інформації на веб-сайті зрозуміло, коли розглядатимуться ті чи інші проекти рішень http://drb-rayrada.gov.ua/solutions/sessions_6.html В Жидачівській районній раді нормативно-правові акти розміщено на сайті, акти індивідуальної дії є у переліку, проте з ними ознайомитись не можна. Також не можна на сайті ознайомитись з деякими іншими документами, як бачимо нижче. 114


Жовківська районна рада http://zhovkva.org.ua/index.php?name= Pages&op=cat&id=1 розмістила проекти рішень. Документи також, всі, із зазначенням дати публікації.

Золочівська районна рада, розміщуючи на сайті документи, не вказує дати публікації. Рішення розміщені не всі, не послідовно, що помітно з номерів. На сайті Кам’янка-Бузької районної ради є рубрика по документах, поділена по сесіях, проте вони порожні. Розпорядження розміщені не послідовно. Проекти рішень із вказаною датою публікації розміщує на сайті Миколаївська районна рада. Розміщені непослідовно, з недотриманням термінів оприлюднення. Акти індивідуальної дії відсутні. Перемишлянська районна рада розміщує на сайті всі документи. Також є нормативно-правові акти та акти індивідуальної дії. На сайті Пустомитівської районної ради на головній сторінці розміщені оголошення про засідання тієї чи іншої комісії. Є рубрика «документи», де залежно від сесії розміщені документи в PDF-форматі. Проекти рішень на сайті розміщені. Зазначено питання, які розглядатимуться на наступній сесії. Не структуроване оприлюднення актів Радехівської районної ради. Щодо проектів – інша ситуація. Всі вони по сесіях поділені, повний текст. Документи розміщені на сайті Самбірської районної ради. Проектів нормативно-правових актів немає. Сколівська районна рада офіційний веб-сайт розділяє разом з районною державною адміністрацією. Документів на сайті немає, є 115


тільки перелік. Сокальська районна рада розмістила документи всі, в хаотичному порядку, чи у відповідності до сесій. Проекти рішень теж розміщені. Для Старосамбірської РДА і районної ради діє спільний сайт. Документи районної ради розміщені повною мірою. Сайт Турківської районної ради активно використовується для оприлюднення всіх прийнятих нормативно-правових актів. Вигляд сайту говорить про те, що оприлюднення документів є його основною метою. Документи є, спершу вони вивішуються на головній сторінці, також по рубриках у відповідності до сесій. Стрийська районна рада також на сайті, який нещодавно створений, розмістила всі нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії, що прийняті радою останнього скликання. Проекти документів також на сайті є. Яворівська районна рада теж нещодавно створила офіційний веб-сайт. Но головній сторінці – інформація про засідання сесії і питання, які на порядку денному. Розміщені на сайті всі документи. З номерів зрозуміло, що послідовно. Також в рубриці «Проекти» є проекти на наступну сесію. Міські ради міст обласного значення (вибірково). Проекти на сайті Бориславської міської ради розміщені таким самим чином: розділені окремо проекти рішень міської ради, окремо – проекти рішень виконкому.Сайт Дрогобицької міської ради не відкривається. Моршинська міська рада на сайті окремо розміщує документи, прийняті міською радою, окремо – документи виконавчого комітету. Документи на сайті розміщені послідовно. Акти індивідуальної дії теж наявні.

На сайті Новороздільської міської ради документи розміщуються 116


в рубриці «офіційно». Не одразу зрозуміло, що документи потрібно шукати саме там. Рішення розміщені відповідно до сесій. Документи розміщено послідовно, зазначено кількість переглядів, номер і дата. Назви не вказано, що свого роду ускладнює пошук. Створена і розміщена на сайті система обліку документів. Проекти знаходяться у тій же рубриці. Відповідно до сесій, із зазначенням назви розмістила на сайті всі документи Самбірська міська рада. Проект на сайті тільки один. Документи Стрийської міської ради не розміщені в одній рубриці. В рубриці «Міський голова» є розпорядження міського голови, в рубриці «Виконавчий комітет» - рішення виконавчого комітету, відповідно рішення міської ради в рубриці «Міська рада». Документи розміщені всі, що спостерігаємо з їх номерів. Також на сайті можна скачати проекти рішень. Багато різноманітної інформації на своєму офіційному веб-сайті розміщує Червоноградська міська рада. Всі документи і проекти рішень є в рубриці «Документи, рішення». Зразково на сайті розміщує документи і проекти нормативно-правових актів і Трускавецька міська рада. Варто зазначити, що на початку моніторингу ситуація з офіційними веб-сайтами, особливо міських рад, була далеко не такою хорошою, яку ми можемо спостерігати зараз. Волинська область. Офіційні веб-сайти мають 98 % органів публічної влади у Волинській області. Рожищенська районна рада не має власного веб-сайту (деяка інформація про районну раду розміщена на сайті районної державної адміністрації). Окремі рубрики «Доступ до публічної інформації» створені не на всіх сайтах органів влади Волинської області. Волинська обласна державна адміністрація на офіційному вебсайті http://www.voladm.gov.ua/ розміщує послідовно усі нормативноправові акти та в повному обсязі.

117


Проекти документів на сайті також є, вказана дата публікації, проте залишається незрозумілим коли буде розгляд акту http://www.voladm. gov.ua/index.php?option=com_k2&view=itemlist&layout=category&task= category&id=208&Itemid=70 Також прийнято документ, де визначено «Види публічної інформації, яка знаходиться у володінні Волинської обласної державної адміністрації, та систему її обліку». Такі ж акти прийняли і районні державні адміністрації, деякі районні ради. № з/п 1.

Види інформації

2 Проекти актів обласної держав1. ної адміністрації, регіональних програм та звіти, що підлягають оприлюдненню для публічного громадського обговорення: - проекти нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського

118

Система обліку інформації 3 Журнал реєстрації (головне управління з питань внутрішньої політики та зв’язків з громадськістю облдержадміністрації)


суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою; - проекти регуляторних актів; - проекти регіональних програм економічного, соціального та культурного розвитку і рішень стосовно стану їх виконання; - звіти головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік. 2. Розпорядження голови обласної Журнал реєстрації, підсистема державної адміністрації з осно- «Розпорядження» у системі елеквної діяльності тронного документообігу OPTiMA WorkFlow. (загальний відділ апарату облдержадміністрації) 3. Розпорядження голови обласної державної адміністрації про прийняття, переведення, заохочення, звільнення заступників голови, працівників апарату облдержадміністрації, керівників та заступників керівників структурних підрозділів облдержадміністрації та заохочення голів і заступників голів райдержадміністрацій 4. Доручення голови, першого заступника, заступників голови, заступника голови – керівника апарату обласної державної адміністрації 5. Протоколи засідань колегії обласної державної адміністрації

Журнал реєстрації (загальний відділ апарату облдержадміністрації)

Підсистема «Вихідна кореспонденція» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow.(загальний відділ апарату облдержадміністрації) Підсистема «Протоколи засідань колегії» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow (загальний відділ апарату облдержадміністрації) Рішення колегії обласної держав- Підсистема «Протоколи засі6. ної адміністрації дань колегії» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow (загальний відділ апарату облдержадміністрації) 119


7. Протоколи нарад у голови облас- Підсистема «Протоколи нарад» у ної державної адміністрації системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow (загальний відділ апарату облдержадміністрації) 8. Угоди (договори), укладені об- Журнал реєстрації (юридичний ласною державною адміністра- відділ апарату облдержадмініцією (крім тих, що носять конфі- страції) денційний характер) 9. Вхідна кореспонденція (крім ін- Підсистема «Вхідна кореспонденформації з обмеженим доступом) ція» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow (загальний відділ апарату облдержадміністрації) 10. Вихідна кореспонденція (крім ін- Підсистема «Вихідна коресформації з обмеженим доступом) понденція» у системі електронного документообігу OPTiMA WorkFlow (загальний відділ апарату облдержадміністрації) 11. Матеріали консультативно-дорадчих органів, утворених головою обласної державної адміністрації

У відділі забезпечення діяльності керівництва апарату облдержадміністрації, структурних підрозділах облдержадміністрації, які здійснюють організаційно-технічне забезпечення діяльності консультативно-дорадчих органів Звіти (довідки) про підсумки ро- Електронна база даних «Звер12. боти із зверненнями громадян нення громадян» (відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдерж-адміністрації) 13. Накази заступника голови – ке- Журнал реєстрації (загальний відрівника апарату обласної дер- діл апарату облдержадміністрації) жавної адміністрації з питань функціонування Системи управління якістю в апараті обласної державної адміністрації 14. Інформація з обмеженим досту- Журнали реєстрації (сектор репом жимно-секретної роботи, загальний відділ апарату облдержадміністрації) 120


Волинська облрада на офіційному сайті розмістила нормативноправові акти послідовно, є також акти індивідуальної дії

Позитивною практикою є те, що розміщені проекти документів, вказано сесію, на якій розглядатимуть той чи інший проект, однак проектів розміщено дуже мало. Сайт Луцької міської ради ззовні досить привабливий, інформація добре структурована. Документи на сайті розміщені послідовно. Проте щодо проектів актів, рубрика створена, та у ній на день оцінки було два проекти.

121


Районні державні адміністрації. 8 районних державних адміністрацій на сайтах розмістили всі документи. 2 державні адміністрації розмістили тільки перелік. З самими документами ознайомитись на веб-сайті не можна. На сайті Володимир-Волинської РДА документи розміщені всі і послідовно.

Проте дата публікації не вказана, тому не можемо однозначно стверджувати, чи не порушують визначені Законом терміни. Є проекти регуляторних актів. Дати розміщення, знову ж таки, не вказано. На сайті Ковельської РДА документи також публікуються послідовно http://www.koveladm.gov.ua/detailed/id-2601/. Проекти розміщуються ті, які підлягають оприлюдненню, які це саме – не визначено.

122


Луцька РДА розмістила на своєму сайті документи, починаючи з 2004 року

Документи більшої давності розміщені не всі, одиничні пропуски. Нові, починаючи з 2010 року – всі, послідовно, що помітно з номерів. На сайті жодної зайвої інформації, вся інформація по розділах чітко розділена. Ківерівська РДА також документи розмістила послідовно.

123


Рожищенська РДА із всіх органів публічної влади трьох областей найдавніше розміщає акти. На сайті будь-хто може ознайомитись з розпорядженнями голови адміністрації, які прийняті починаючи з 2002 року. Деякі пропущено. З 2007 року по 2010 рік розпорядження не доступні. За останні роки розпорядження послідовно розміщені – помітно з номеру http://www.rozhadm.gov.ua/ index.php?link=2111000200001. Проте є на сайті рубрики, що не відкриваються, інформація не доступна. На сайті Горохівської РДА розміщаються документи з 2005 року. Також є проекти регуляторних актів та їх аналіз http://www.goradm.gov. ua/rda/regpol2.php Іваничівська РДА документи розміщує послідовно з 2005 року. Районна державна адміністрація прийняла перелік відомостей, що становлять службову інформацію, і яка використовується у районній державній адміністрації, в якому як не передбачено врахування вимог частини 2 статті 6 Закону «Про доступ до публічної інформації», так і віднесено ряд інформації, яка відповідно до законодавства не може бути обмежена у доступі, а навпаки, є відкритою (наприклад, генеральний план селища). Перелік відомостей, що становлять службову інформацію 1. Економіка, промисловість та енергетика 1.1.Зведені відомості про обсяги товарообігу, виробництва продукції та послуг підприємств, установ, організацій. 1.2. Зведені відомості забезпечення населення продуктами на особливий період 2. Житлово-комунальне господарство 2.1.Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості. 2.2.Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору. 2.3.Організаційні заходи та технічні засоби охорони об’єктів комунального водозабезпечення. 2.4.Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води. 2.6.Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення, якщо такі відомості не становлять державну таємницю. 124


3. Будівництво та архітектура 3.1.Плани капітального будівництва та капітального ремонту об’єктів спецпризначення. 3.2.Спеціальні карти, створені в державній системі координат УСК - 2000 або в системі координат СК - 42, а саме: карти геодезичних даних, карти джерел водопостачання, карти гірських проходів і перевалів масштабів 1:50000 - 1:200000, карти ділянок рік масштабів 1: 25000, 1:50000. 3.3.Генеральний план селища. 4. Охорона здоров’я 4.1. Відомості за окремими показниками про норми, обсяги заготівлі донорської крові, її препаратів станціями переливання крові. 4.2. Персоналізована інформація про стан здоров»я донорів, їх родичів, отримана службовими особами під час обстеження донорів. 4.3. Відомості про порядок переведення центральної районної лікарні на роботу в умовах особливого періоду. 5. Соціальний захист населення 5.1.Персональні дані інвалідів, дітей-сиріт, прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, малозабезпечених громадян, одержувачів допомоги, пільг. 5.2.Персональні дані про одержувачів субсидій. 5.3.Персональні дані користувачів пільг, сформованих на базі Єдиного державного автоматичного Реєстру пільговика (ЄДАРП). 6. Цивільна оборона 6.1.Перелік об’єктів, що належать до категорії ЦО. 6.2.Зведені відомості про сили та засоби інженерного захисту населення району. 6.3.Відомості про інженерно-технічні заходи цивільного захисту (цивільної оборони), що плануються (реалізовані) у генеральних планах забудови населених пунктів району. 6.4.Зведені відомості за окремими показниками про кількість, загальну площу та місткість захисних споруд ЦО (ЦЗ) на підприємствах, в установах, містах, селищах і сільській місцевості району. 6.5.Зведені відомості про використання захисних споруд цивільної оборони для потреб населення в району. 6.6.Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливих заражень, можливі втрати, площу можливого зараження. 6.7.Зведені відомості про кількість населення, яке проживає в зонах можливої евакуації при виникненні НС природного і техногенного характеру в районі. 125


6.8.Зведені відомості про наявність мобілізаційних запасів засобів індивідуального захисту та приладів радіаційної і хімічної розвідки. 6.9.Зведені відомості про хімічно небезпечні об’єкти господарської діяльностіІ-ІІІ ступенів хімічної небезпеки (дислокація, види і кількість сильнодіючих отруйних речовин (СДОР), кількість працюючих, план території, місця розташування сховищ СДОР та інші спеціальні дані). 6.10.Зведені відомості про потребу та наявність запасів фінансових і матеріально-технічних ресурсів на об’єктах господарської діяльності для попередження та ліквідації надзвичайних ситуацій. 7. Релігія 7.1.Орієнтування щодо врегулювання конфліктних ситуацій та інших передбачуваних подій, що можуть виникнути на релігійному грунті. 7.2.Інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі, досягненням єдності в православ’ї, мусульманстві тощо. 8. Зв’язок 8.1.Відомості про канали зв’язку, траси, призначення, типи засобів зв’язку, кількість і розміщення, що не становлять державну таємницю. 8.2.Відомості про об’єкти, контрольно-вимірювальне обладнання та спеціальну техніку (тактико-технічні характеристики, порядок використання), їх характеристики, вимоги до умов експлуатації або виробництва, випробування і технічну експлуатацію, за допомогою яких здійснюється обробка інформації з обмеженим доступом. 8.3.Відомості щодо планування заходів зі створення, забезпечення функціонування та розвитку Національної системи конфіденційного зв’язку. 9. Технічний захист інформації 9.1.Відомості про взаємодію районної державної адміністрації з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, утвореними відповідно до законів України, військовими формуваннями, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від організаційно-правових форм та форм власності, з питань організації технічного захисту інформації. 9.2.Відомості (за окремими показниками) про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації технічного захисту службової інформації щодо окремо126


го об’єкта інформаційної діяльності, інформаційної, телекомунікаційної, інформаційно- комунікаційної системи, де циркулює інформація з обмеженим доступом, володіння якими дає змогу ініціювати несанкціоновані дії щодо цієї інформації, яка обробляється в інформаційній, телекомунікаційній, інформаційно-телекомунікаційній системах. 9.3.Відомості за окремими показниками про методики контролю ефективності протидії технічним розвідкам та характеристики засобів протидії, якщо вони не розкривають норми протидії або вимоги щодо її забезпечення. 9.4.Відомості про методи, способи, засоби і можливості протидії технічним розвідкам, якщо не розкривається організація системи протидії їм. 9.5.Відомості про роботи з технічного захисту інформації, виконані суб’єктами господарювання згідно з отриманими ліцензіями, якщо вони не стосуються конкретних об’єктів і не розкривають норми ефективності захисту інформації, вимога щодо захисту якої встановлена законом, методики контролю ефективності технічного захисту секретної інформації, вимоги із забезпечення технічного захисту секретної інформації. 9.6.Відомості про діючі в районній державній адміністрації нормативні документи з питань технічного захисту інформації. 9.7.Відомості про вимоги технічного захисту інформації з обмеженим доступом, якщо ці вимоги не стосуються захисту інформації від витоку технічними каналами. 10. Охорона державної таємниці 10.1.Відомості за окремими показниками про планування, організацію запровадження заходів, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці конкретного суб’єкта режимно-секретної діяльності. 10.2.Організація секретного діловодства. 10.3.Зведені відомості щодо обліку секретних документів у журналах обліку та в номенклатурах секретних справ. 10.4.Інформація про облік, зберігання та видачу робочих зошитів, спец-блокнотів, окремих аркушів паперу, робочих папок, спецпотрфелів і спецваліз. 10.5. Акти комісії обстеження режимного приміщення. 10.6.Акти перевірок наявності секретних документів. 10.7.Акти роботи експертної комісії щодо визначення цінності секретних документів з метою їх відбору для передачі в архів на зберігання або знищення. 127


10.8.Відомості номенклатури посад працівників, зайняття яких потребує оформлення допуску до державної таємниці. 10.9.Відомості щодо облікової картки про надання допуску громадянину до державної таємниці та мотивованого запиту до органу СБУ про його надання. 10.10.Відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. 10.11.Відомості про пропускний та внутрішньо об’єктовий режим. 10.12.Інструкції з охорони режимних приміщень та робочі характеристики технічних засобів охорони. 10.13.Акти передачі матеріальних носіїв секретної інформації в разі зміни керівника РСО, реорганізації або ліквідації РСО. 10.14.Матеріали проведення службових розслідувань за фактами розголошення секретної інформації, втрати її матеріальних носіїв та інших порушень законодавства у сфері охорони державної таємниці. 10.15.Відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного або надзвичайного стану. 11. Оборонна та мобілізаційна робота 11.1. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій усіх форм власності, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ (440-05) щодо: - створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей підприємств, установ і організацій району; - виробництва та поставки технічних засобів та майна речової служби в особливий період; - виробництва, закупівлі та поставки продовольства сільськогосподарської продукції в особливий період; - виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період; - виробництва та поставки паливно-мастильних матеріалів в особливий період; - мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період; - кількості автотранспортної, дорожньо-будівельної, підіймально- транспортної техніки, залізничного рухомого складу, які підлягають передачі до складу Збройних Сил України ; 128


- забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріальнотехнічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; - показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами потреб економіки району на особливий період; - підготовки фахівців у закладах освіти району на особливий період; - надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в районі в особливий період; - виробництва найважливішої цивільної промислової продукції району в особливий період; - номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємствах, в установах, організаціях району, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них; - капітального будівництва в особливий період; - потреби сільського господарства області в хімічних, мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період. 11.2.Відомості про методичні матеріали з питань мобілізаційної підготовки економіки району. 11.3.Відомості про виконання законів, інших нормативно-правових актів із питань мобілізаційної підготовки економіки району. 11.4.Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, а також підприємств, установ і організацій району, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них. 11.5.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ і організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них. 11.6.Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів області Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період.

129


11.7.Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства району. 11.8.Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району. 11.9.Відомості (за окремими показниками) про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району щодо життєзабезпечення населення в особливий період. 11.10.Відомості (за окремими показниками) про організацію оповіщення, управління і зв’язку, порядок переведення районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району на режим роботи в умовах особливого періоду. 11.11.Відомості про довгострокові та річні програми мобілізаційної підготовки районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, окремого підприємства, установи, організації району. 11.12.Відомості (за окремими показниками) про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку районних державних адміністрацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій району. 11.13.Відомості про організаційні заходи з територіальної оборони у зоні, районі територіальної оборони, що не містять інформації, віднесеної до ЗВДТ. 12. Безпека і охорона правопорядку 12.1. Відомості, отримані від правоохоронних органів, які не підлягають розголошенню на підставі відповідних нормативних актів і можуть привести до розкриття джерела отриманої інформації. 12.2. Відомості про зміст матеріалів дізнання (досудового слідства) з питань, що містять інформацію з обмеженим доступом. 13. Міжнародна діяльність 12.1.Відомості щодо організації та під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців. 14. Архівна справа 14.1. Протоколи засідань експертної комісії, на яких розглядаються проекти нормативно-методичних документів, номенклатур справ, описів з грифом обмеження доступу „Для службового користування». 130


15. Інше 15.1. Інформація, одержана конфіденційно, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою. У Камінь-Каширської РДА на сайті рубрика по документах не відкривається. Проектів документів на сайті немає взагалі. Любешівська РДА розмістила розпорядження на сайті. Проекти розпоряджень оприлюднюються не усі.

Районна державна адміністрація прийняла Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової).1 В цьому переліку простежується конфлікт норм про захист персональних даних (станом на день прийняття розпорядження голови ці питання не були ще актуальними) та Закону «Про доступ до публічної інформації» (в тому числі частини 5 статті 6, відповідно до якої не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно). До службової інформації віднесено інформацію, яка апріорі не може бути закритою для громадськості. До прикладу, декларації про дохо1

http://www.lbsadm.gov.ua/index.php?ctg=2&p=6

131


ди посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей; відомості щодо ревізій та перевірок діяльності ради; дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Любешівської районної ради та документи з їх виконання; інформація про діяльність постійних депутатських комісій; відомості з розпоряджень голови районної ради з кадрових питань; бюджетна інформація, тощо. Додаток 3 до розпорядження голови районної ради від 30.06.2011 №30-р Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної, таємної та службової) Конфіденційна інформація Любешівської районної ради це: - персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних відповідно до чинного законодавства виконавчимапаратом та посадовими особами Любешівської районної ради; - інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності; - персональні дані про учасників конкурсних торгів; - конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі тощо; - особові справи працівників виконавчого апарату Любешівської районної ради; -персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу у Любешівській районній районній раді; Таємна інформація Любешівської районної ради це: - інформація, що становить державну таємницю або іншу передбачену законодавством таємницю, розголошення якої завдає шкоди особі, суспільству і державі; - відомості про забезпечення режиму секретності в разі введення правового режиму воєнного стану або надзвичайного стану; 132


- лікарська таємниця та відомості з лікарняних листків непрацездатності. Службова інформація Любешівської районної ради (з проставленим грифом «Для службового користування») це: - відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців; - ідентифікаційні номери фізичних осіб-платників податків; -інформація до звернень, заяв громадян; - відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей; - відомості про облік трудових книжок; - відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації; - відомості щодо ревізій та перевірок діяльностіради; - зведені відомості щодо комп’ютерних програм в відділах виконавчого апарату; - відомості з документів (проекти рішень, довідки, висновки, листи тощо) до протоколів сесій районної ради; - відомості з документів (рішення, подання, клопотання, характеристики) про нагородження відзнаками та присвоєння почесних звань; - дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатів Любешівської районної ради та документи з їх виконання; - інформація про діяльність постійних депутатських комісій; - дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб; - відомості з розпоряджень голови районної ради з кадрових питань; - дані доповідних записок; - відомості про документообіг; - відомості з проектів рішень, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності; - дані з протоколів засідань та матеріалів до них; - дані з розпоряджень голови районної ради, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчого апарату; - відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчого апарату; - поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету; - відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри; 133


- відомості з особових рахунків працівників; - відомості з первинних документів, що відображають фінансово-господарську діяльність виконавчого апарату Любешівської районної ради і містять інформацію, яка використовується для службового користування; - матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи тощо); - відомості щодо розслідування нещасних випадків. Любомільська районна державна адміністрація розміщує розпорядження голови з 2002 року на офіційному веб-сайті http://www.lbmadm. gov.ua/?p=rozp12. Тільки один проект регуляторного акту розміщений на сайті Маневицької РДА. Розміщаються нормативно-правовові акти, а також акти індивідуальної дії, персональні дані в яких шифруються. Районна адміністрація оприлюднює розпорядження голови із 2005 року. В повній мірі та повні тексти оприлюднені як нормативно-правових актів, так і актів індивідуальної дії. Сторінка Ратнівської РДА не відкривається. Старовижівська районна державна адміністрація розміщає нормативно-правові акти на сайті послідовно та повно, також акти індивідуальної дії повною мірою. http://www.stvadm.gov.ua/index.php/ rozporyadchi-dokumenti/113-2012-rik. Проектів розпоряджень голови, що підлягають обговоренню, незначна кількість.

На сайті Турійської РДА з номерів помітно, що ряд документів відсутні, наприклад №53, №42. На сайті розміщаються акти із 2004 року. Рубрика по проектах є, проте вона порожня. 134


Перелік інформації з обмеженим доступом (конфіденційної та службової) Конфіденційна інформація Турійської районної ради це: - персональні дані про особу (національність, освіта, сімейний стан, релігійність, стан здоров’я, а також, адреса, дата і місце народження). Забороняється доступ сторонніх осіб до відомостей про іншу особу, зібраних, відповідно до чинного законодавства, виконавчим апаратомта посадовими особами районної ради; -інформація професійного, ділового, виробничого, банківського, комерційного та іншого характеру, стосовно якої громадяни чи юридичні особи, що нею володіють, встановили режим конфіденційності; -конфіденційна інформація, отримана від громадян, державних і релігійних діячів із питань, пов’язаних із захистом інтересів держави, збереженням миру та злагоди в релігійному середовищі; -особові справи працівниківвиконавчогоапарату Турійської районноїради; - персональні дані громадян, які отримали матеріальну допомогу через Турійську районну раду; Службова інформація Турійської районної ради це: -відомості про заходи щодо захисту інформації з обмеженим доступом під час прийому іноземних делегацій, груп та окремих іноземців; -відомості Національного архівного фонду, Волинського обласного архіву, що захищають права та законні інтереси власників документів, та можуть бути використаними тільки з дозволу власника документів; - інформація щодо звернень, заяв громадян; -відомості з декларації про доходи посадових осіб, окрім тих осіб, які претендують на зайняття чи займають виборну посаду в органах влади чи членів їх сімей; -відомості про облік трудових книжок; -відомості щодо штатно-кошторисної дисципліни та інвентаризації; -відомості щодо ревізій та перевірок діяльності ради; -зведені відомості щодо комп’ютерних програм в відділах та інших структурних підрозділах виконавчогоапарату; -дані про депутатські звернення, депутатські доручення депутатівТурійської районноїрадита документи з їх виконання; -інформація про діяльність постійних депутатських комісій; -дані білетів для іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб; 135


-відомості з розпоряджень головирайонної радиз кадрових питань; -дані доповідних записок; -дані з протоколів апаратних нарад у голови районної ради; -відомості про документообіг; -відомості з проектів рішень, які відносяться до внутрішньо-організаційної діяльності; -дані з протоколів засідань та матеріалів до них; -дані з розпоряджень голови районної ради, які стосуються питань внутрішньо-організаційної діяльності виконавчогоапарату; -відомості з актів приймання-передавання справ відділів виконавчогоапарату; -відомості з первинних документів і додатків до них, які надані головними розпорядниками бюджетних коштів; -поточна інформація про зміни до помісячного розпису асигнувань загального та спеціального фонду бюджету; -відомості з первинних документів і додатків до них, що фіксують факт виконання господарських записів, бухгалтерські книги та реєстри; -відомості з особових рахунків працівників; -відомості з актів приймання-передачі документів, складені під час зміни відповідальних працівників відділів; - матеріали стосовно створення та забезпечення комплексної системи захисту інформації (інструкції, плани роботи, тощо); - інформація, що міститься в документах Турійської районної ради, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, зокрема, інформація, що міститься в заявах, резолюціях, протоколах внутрівідомчих засідань, актах службового характеру тощо; - доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності або здійсненням контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень. На веб-сайті Шацької районної державної адміністрації вказується, що розпорядження розміщаються з 2003 року, за 2011-2012 роки наявне повне розміщення нормативно-правових актів та актів індивідуальної дії. Для проектів актів немає окремого розділу, у розділі регуляторна політика чотири проекти. Дата публікації не вказана. Районні ради. На веб-сайті Ківерцівської районної ради у розділі «Сесії» розміщені рішення ради, наявні проекти рішень. У розділі «проектна діяльність», де користувач може розуміти, що розміщені проекти 136


актів органу публічної влади, публікується інформація про поточну та іншу грантову діяльність. Позитивним слід відзначити те, що є «архів» проектів рішень сесій. Як правило, органи публічної влади після прийняття проекти знімають взагалі, розміщаючи ті, що будуть розглядатись на наступній сесії. Веб-сайти Ковельської районної ради та Камінь-Каширської районної ради, Горохівської районної ради, Володимир-Волинської районної ради спільні з районними державними адміністраціями. Серед них не всі розміщують нормативно-правові акти. Зокрема Горохівська районна рада не розмістила документів, а рубрика проектів не відкривається. Ковельська районна рада, навпаки, не дивлячись на відсутність власного веб-сайту розміщує документи на спільному з адміністрацією сайті. Сторінка Володимир-Волинської районної ради не відкривається. Локачинська районна рада http://lokachi-rayrada.gov.ua/activity/ act/3 оприлюднює рішення ради, а також розпорядження голови в повному обсязі та послідовно. Також організовано оприлюднення проектів рішень на наступну сесію. Луцька районна рада створила пошук, однак відсутня можливість пошуку за ключовим словом, наявна лише за датою та сесією. Рішення ради оприлюднюються повно і послідовно.

Веб-сайт Любешівської районної ради також спільний з адміністрацією. Документів рада не розміщує. Містяться відомості тільки про апарат ради і депутатів. Любомльська районна рада створила дуже структуровану організацію доступу до актів та проектів актів. http:// lbmrada.lt.ukrtel.net/7.html 137


У незначній кількості нормативно-правові акти розміщує на спільному з адміністрацією сайті Маневицька районна рада. Також рада розмістила 2 проекти. Спробу оприлюднювати проекти рішень зробила Ратнівська районна рада http://ratnerada.gov.ua/?page_id=1019 у липні 2011 року.

138


Аналогічно іншим, система обліку документів, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Ратнівської районної ради визначена наступним чином. ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови районної ради від07.11.2011 № 71-р СИСТЕМА ОБЛІКУ документів, що містять публічну інформацію, яка знаходиться у володінні Ратнівської районної ради Публічна інформація – це відображена та задокументована будьякими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі здійснення районної радою повноважень, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні районної ради. № Види публічної з/п інформації 1 Протоколи сесій районної ради 2 Протоколи засідань президії районної ради

Система обліку публічної інформації Журнал реєстрації протоколів сесій районної ради Журнал реєстрації протоколів засідань президії районної ради 139


3

Рішення районної ради

4

Рішення президії районної ради Рішення постійних комісій районної ради Рішення Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради Розпорядження голови районної ради з основної діяльності

5 6

7 8

9

Розпорядження голови районної ради з питань особового складу (про прийом, звільнення, переведення, заохочення, сумісництво, матеріальну допомогу) Розпорядження голови районної ради з питань відпусток

10 Розпорядження голови районної ради з питань відряджень, стягнень, адміністративногосподарських питань 11 Вхідна документація 12 Вихідна документація 13 Звернення громадян

Реєстраційна картотека рішень районної ради Журнал реєстрації рішень президії районної ради Журнали обліку рішень постійних комісій Журнал реєстрації рішень Координаційної ради з питань місцевого самоврядування при голові районної ради Реєстраційна картотека розпоряджень голови районної ради з питань основної діяльності Реєстраційна картотека розпоряджень голови районної ради з питань особового складу (про прийом, звільнення, переведення, заохочення, сумісництво, матеріальну допомогу) Реєстраційна картотека розпоряджень голови районної ради з питань відпусток Реєстраційна картотека розпоряджень голови районної ради з питань відряджень, стягнень, адміністративно-господарських питань Реєстраційна картотека вхідної кореспонденції Реєстраційна картотека вихідної кореспонденції Карткова реєстрація

Рожищенська районна рада на ресурсі http://rozhrada.volyn.ua/ rishenia.php почала розміщати усі рішення ради з 01.12.2011 року, послідовно, і по сесіях районної ради Розпорядження голови не оприлюднюються. Проекти рішень останньої сесії районна рада розмістила майже усі. Старовижівська районна рада рішення ради оприлюднює, але хаотично, незрозуміло із номерів, яким чином, відсутній пошук за ключовими словами, тільки даними рішення (отож, потрібно знати його дані). Водночас слід відзначити, що все ж таки, вони оприлюднюють140


ся, також і розпорядження голови. Проекти рішень сесії розміщаються, але незрозуміло, коли вони будуть розглядатись чи уже розглядались. Турійська районна рада користується одним веб-ресурсом із Турійською районною державною адміністрацією http://www.turadm.gov.ua під назвою «Турійськи й район». Ресурс є суто інформаційний про орган влади, відсутні будь-які акти та проекти рішень, хоча стрічка «новини» наповнюється систематично. Шацька районна рада у розділі «Сесії» оприлюднює рішення із 2006 року, у 2011 та 2012 році видно, що оприлюднення здійснюється послідовно і повно http://shrada.gov.ua/Sesia/sesia.html. Проектів актів на веб-сайті не знайдено. Перелік відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, та відомостей, що не містять ознак публічної інформації розширений, а також незрозумілим буде трактування виконавців пункту, що до публічної інформації не належать «проекти рішень районної ради, проекти розпоряджень голови районної ради, що не підлягають обговоренню» ПЕРЕЛІК відомостей, які належать до інформації з обмеженим доступом, а також відомостей, які не містять ознак публічної інформації1 1. Не належать до публічної інформації: – інформація, яка на день надходження запиту не відображена та не задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях і її відображення та документування не передбачено чинним законодавством; – інформація, яка отримана або створена при листуванні з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, громадянами; – внутрівідомча службова кореспонденція та доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності районної ради, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; - проекти рішень районної ради, проекти розпоряджень голови районної ради, що не підлягають обговоренню; – інформація, яка міститься в матеріалах судових справ, стороною в яких є районна рада, голова ради. 2. Публічною інформацією з обмеженим доступом у Шацькій районній раді є: 1

http://shrada.gov.ua/Pybl_inform/pybl_inform.html

141


– конфіденційна інформація – інформація, доступ до якої обмежено фізичною або юридичною особою, крім суб’єктів владних повноважень, та яка може поширюватися у визначеному ними порядку за їхнім бажанням відповідно до передбачених ними умов; – таємна інформація – інформація, доступ до якої обмежується відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розголошення якої може завдати шкоди особі, суспільству і державі; таємною визнається інформація, яка містить державну, професійну, банківську таємницю, таємницю слідства та іншу передбачену законом таємницю; – службова інформація – інформація, що міститься в документах, яким присвоєно гриф «для службового користування». Керуючий справами районної ради О.Сахарук Міські ради (вибірково). Володимир-Волинська міська рада на своєму сайті розмістила документи, починаючи з 2007 року, відповідності до сесій. Нормативно-правові акти розміщені послідовно, вказано номер, дату і назву документу. Акти індивідуальної дії також наявні. Проекти рішень на сайті також розміщені. Ковельська міська рада розмістила документи по сесіях. В переліку є всі документи. Проте ознайомитись (завантажити) можна не з усіма. Проекти рішень на сайті також є. Хорошим прикладом для інших органів влади може бути те, що вказано, коли проект розглядатиметься і коли оприлюднений.

Нововолинська міська рада також розмістила всі документи по порядку з вказаною датою, номером і назвою документу. 142


Івано-Франківська область. Серед усіх органів влади ІваноФранківської області офіційні веб-сайти мають не всі. Івано-Франківська обласна державна адміністрація розмістила всі розпорядження голови http://www.if.gov.ua/modules.php?name=Co ntent&pa=showpage&pid=949. Слід відначити, що ОДА розміщає сканований варіант актів. На сайті система обліку документів в exsel та окремо облікова картка. Прийнято Перелік публічної інформації, що зберігається в ІваноФранківській облдержадміністрації. Сюди потрапила інформація, якою в повній мірі і не володіє адміністрація (наприклад, перелік творчих спілок, які реєструються іншим органом державної влади), натомість інформація про бюджетний процес і усе, що пов’язано із бюджетними коштами, слід розуміти, що не є публічною інформацією. Варто відзначити, що на відміну від багатьох ОДА, вона все ж таки визнає накази керівників структурних підрозділів актами, що приймаються ОДА та повинні оприлюднюватись. Слід відзначити щодо практики підходу до визначення «публічної інформації», яка має місце в багатьох органів влади. Закон України «Про доступ до публічної інформації» говорить про зворотній підхід – уся інформація, якою володіє чи знаходиться у органі публічної влади, є публічною. Винятки визначені законом, як і підстави їх визнання такими. За умови відсутності такої інформації у «переліку», що наводиться нижче, інформація може бути і не надана запитувачу. 143


Перелік публічної інформації, що зберігається в Івано-Франківській облдержадміністрації 1. Інформація про структуру облдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи облдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації, інформація про доходи осіб, які обіймають посаду державного службовця першої та другої категорії;матеріали про вакантні посади апарату облдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів облдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів облдержадміністрації; матеріали, які стосуються діяльності регіональної ради по роботі з кадрами. 2. Розпорядження голови облдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії облдержадміністрації та її структурних підрозділів, накази керівників структурних підрозділів облдержадміністрації. 3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті облдержадміністрації. 4. Плани роботи облдержадміністрації, її структурних підрозділів. 5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії облдержадміністрації та її структурних підрозділів. 6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться облдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 7. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів облдержадміністрації. 8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом облдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів облдержадміністрації. 9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян. 10. Інформація про обласні організації політичних партій. 11. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших категорій ветеранів. 12. Інформація про етнополітичну ситуацію в області. 13. Інформація про громадські організації етнічних спільнот в області. 144


14. Інформація про зареєстровані релігійні громади та релігійну мережу області. 15. Матеріали щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень. 16. Регіональні Програми та інформація про їх виконання 17. Перелік договорів та угод, стороною в яких є облдержадміністрація. 18. Перелік адміністраторів дозвільних центів; інформація про бізнес-центри (перелік). 19. Інформація про проведення торгів (тендерів) у рамках спільних проектів з міжнародними фінансовими організаціями. 20.Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами облдержадміністрації. Зразки їх оформлення. 21. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо). 22.Перелік підприємств, установ та організацій, які займаються розробкою, впровадженням та використанням енергозберігаючих заходів і енергоефективних проектів. 23. Графік проведення конкурсів на приміських та міжміських внутрішньобласних автобусних маршрутах загального користування, які не виходять за межі території області, інформація про результати конкурсів. 24. Електронний реєстр приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутів загального користування, інформація про укладені за результатами конкурів договори на обслуговування маршрутів та перевізників. 25. Інформація про стан розрахунків підприємств ТКЕ за використаний газ. 26. Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги в райцентрах та містах обласного значення. 27. Список фондів Держархіву області. 28. Порядок користування документами Національного архівного фонду України, що належать державі, територіальним громадам. 29. База даних «Архівні фонди України», «Архівна Україніка». 30. Перелік міжрегіональних угод, укладених між областю та адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав. 31. Інформація про проведені заходи з питань зовнішніх відносин. 32. Інформація про надання дозволу на туристичний супровід фахівцями туристичного супроводу. 145


33. Мережа шкіл області, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність. 34. Документи про організацію та стан вечірнього навчання. 35. Матеріали з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою. 36. Звіти до комітету телебачення та радіомовлення України. 37. Положення про експертну раду з питань книговидання та її склад. 38. Положення про обласну премію імені Богдана Бойка в галузі журналістики. 39. Положення про літературно-публіцистичний конкурс імені В’ячеслава Чорновола. 40. Інформація про проведення нарад, відкриття та введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери області. 41. Інформація про заборгованість із заробітної плати. 42. Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плани. 43. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів. 44. План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 45. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей. 46. Перелік установ, які надають послуги дітям, що зазнали жорстокого поводження та постраждали від насильства в сім’ї. 47. Перелік спеціалізованих аварійно-відновлювальних підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території області 48. План основних заходів обласної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2011 рік. 49. Положення про евакуаційну комісії області. 50. Перелік обласних спеціалізованих служб цивільного захисту обласної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 51. Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України. 52. Перелік творчих спілок в області. Івано-Франківська обласна рада. Івано-Франківська обласна рада справно розміщує проекти актів. http://www.orada.if.ua/index. php?id=documents. Складено перелік проектів, окремо виділені ті, які 146


підготовлено до розгляду на сесії, ті, які направлено на розгляд постійних комісій, ті, які знаходяться на опрацювання в апараті обласної ради. Рішень ради, на сайті, на жаль, немає.

Івано-Франківська міська рада розміщує на сайті не всі документи.

Проекти рішень на сайті розміщені. Цікавим є інформація на вебсайті про «реєстр публічної інформації» http://www.mvk.if.ua/rpinf/, який аналогічний переліку публічної інформації, що прийнятий ІваноФранківською обласною державною адміністрацією.

147


Реєстр публічної інформації 1. Інформація про структуру виконавчого комітету міської ради, склад виконавчого комітету міської ради, Положення про відділи та управління, структурні підрозділи виконавчого комітету міської ради, Правила внутрішнього трудового розпорядку виконавчого комітету міської ради, Етичний кодекс, інформація про доходи осіб, які займають посаду ІІ та ІІІ категорії посад посадових осіб місцевого самоврядування; матеріали про вакантні посади виконавчого комітету міської ради; порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування; матеріали щорічної оцінки, атестації посадових осіб місцевого самоврядування та керівників самостійних структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради; інформація про кількісний та якісний склад посадових осіб місцевого самоврядування. 2. Рішення міської ради, виконавчого комітету та розпорядження міського голови. 3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг у апараті виконавчого комітету. 4. Плани роботи виконавчого комітету міської ради, його структурних підрозділів. 5. Звіти структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради за проведену роботу. 148


6. Порядок денний засідань виконавчого комітету міської ради. 7. Документи системи управління якістю. 8. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться виконавчим комітетом міської ради та його структурними підрозділами. 9. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом виконавчого комітету міської ради та керівниками структурних підрозділів виконавчого комітету міської ради. 10. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян. 11. Інформація про органи самоорганізації населення, що діють на території міста. 12. Інформація про міські організації політичних партій, громадських організацій. 13. Інформація про зареєстровані релігійні громади в місті та релігійну мережу міста. 14. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів. 15. Міські цільові Програми та інформації про їх виконання. 16. Стратегічний план підвищення конкурентноспроможності та економічного розвитку міста Івано-Франківська на 2011 – 2015 роки та моніторинг виконання основних напрямків та завдань стратегічного плану. 17. Перелік державних адміністраторів. 18. Інформація про проведення торгів (тендерів). 19. Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги в місті Івано-Франківську. 20. Інформація про проведення аукціонів з продажу земельних ділянок, або права їх оренди, що належать до комунальної власності територіальної громади м. Івано-Франківська. 21. Інформація про проведення аукціонів та конкурсів з продажу об ’єктів комунальної власності м. Івано-Франківська. 22. Інформація про проведення конкурсів на право укладання договорів оренди комунальної власності м. Івано-Франківська. 23. Інформація про відкриття та введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери міста. 24. План спільних дій органів управління та сил Івано-Франківської міської підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 25. Склад міського зведеного аварійно-рятувального загону. 149


26. Перелік міських спеціалізованих служб цивільного захисту міської територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного і природного характеру. 27. Звіти про діяльність громадського формування з охорони громадського порядку «Штаб». 28. Регламент Центру надання адміністративних послуг. 29. Графік прийому громадян муніципальними службами в ЦНАП м. Івано-Франківська. 30. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради. 31. Інформація про кількість наданих адміністративних послуг структурними підрозділами виконавчого комітету міської ради. 32. Звіт про діяльність Дозвільного центру та Центру надання адміністративних послуг. 33. Єдиний державний реєстр громадян, які потребують поліпшення житлових умов. 34. Склад громадської житлової комісії. 35. Мережа закладів освіти та інформація про їх діяльність. 36. Склад колегії управління освіти і науки. 37. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів. 38. Переліки комісій міської ради та Положення про їх діяльність. 39. Положення про комісії, які діють у виконавчому комітеті міської ради. 40. Перелік установ та закладів культури. 41. Перелік закладів охорони здоров ’я. 42. Перелік молодіжних організацій. 43. Перелік комунальних підприємств міста. 44. Графіки руху громадського транспорту. 45. Ціни на платні роботи (послуги), що виконуються архівним відділом виконавчого комітету Івано-Франківської міської ради Такий підхід порушує Закон України «Про доступ до публічної інформації», адже вся інформація, що відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єкту владних повноважень, є публічною. Винятки встановлюються Законом, і наприклад, до повноважень 150


органу публічної влади відноситься питання службової інформації та її переліку, що формується відповідно до Закону. Однак і він не є абсолютним, тому що при цьому має застосовуватись аналіз складових, які наявні у частині 2 статті 6 Закону. Натомість органи публічної влади визначили «перелік публічної інформації» – тобто тільки тієї, яку вони можуть та будуть надавати запитувачам чи публікувати. Районні державні адміністрації. На веб-сайтах Верховинської та Богородчанської районної державної адміністрації відсутні документи, (є тільки їх перелік), проектів також немає на сайтах.

На сайті Верховинської РДА http://ww2.gov.if.ua/verhovynska/ua /6195.htm можна знайти також тільки перелік розпоряджень голови РДА, ознайомитись із текстом розпоряджень є не можливим. На офіційному сайті Галицької РДА розміщені скановані оригінали документів. Акти індивідуальної дії теж розміщені, але не усі. Хоча відповідно до Закону підлягає обмеженню доступу не текст документу, а тільки інформація із обмеженим доступом. Документи послідовно розміщені і всі, проекти також є.

151


Та з аналізу видно, що акти про питання передачі у власність земельної ділянки, відкриті і доступі, переважно закриті акти, що стосуються питань батьківського піклування.

152


Городенківська районна державна адміністрація володіє вебресурсом http://gorodenka.at.ua. Веб-сайт за цією адресою визначений актом райдержадміністрації як офіційний. На сайті є посилання на акт (№ 518 «Про деякі питання функціонування офіційного веб-сайту Городенківської райдержадміністрації»), однак на сайті акт не розміщено. Тільки 8 нормативно-правових актів, коли здійснювався аналіз, були оприлюднені на ресурсі (http://gorodenka.at.ua/news/rozporjadzhennja_ golovi_rda/1-0-21). Дата оприлюднення (зміни) не вказується. Окремий розділ не визначено. Акти індивідуальної дії не розміщені взагалі. Така ж ситуація щодо проектів актів. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію сформульований аналогічно іншим. ПЕРЕЛІК відомостей, що становить службову інформацію 1. До службової в райдержадміністрації належить така інформація: 1) що міститься в документах райдержадміністрації, які становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію, доповідні записки, рекомендації, якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльністю райдержадміністрації або здійсненням нею контрольних, наглядових функцій, процесом прийняття рішень і передують публічному обговоренню та/або прийняттю рішень; 2) стосовно сфери оборони країни, яку не віднесено до державної таємниці. 2. Документам, що містять інформацію, яка становить службову інформацію, присвоюється гриф «для службового користування». 153


Доступ до таких документів надається відповідно до частини другої статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» В розпорядженні голови райдержадміністрації від 7 червня 2011р. № 243 «Про заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації в районній держадміністрації» визначено «невідкладно вжити організаційних заходів щодо забезпечення в райдержадміністрації у встановленому порядку доступу до публічної інформації, зокрема: запровадити облік запитів на інформацію; з метою доступу до публічної інформації та її збереження створити систему обліку документів, що містять публічну інформацію, забезпечити обов’язкову реєстрацію в цій системі таких документів та надання доступу до неї за запитами, оприлюднення на веб-сайті районної державної адміністрації інформації про наявні документи, що містять публічну інформацію.» Однак на сайті такого не виявлено. Долинська районна державна адміністрація адмініструє вебсайт за посиланням http://ww2.gov.if.ua/dolynska. Акту, який би визначав порядок функціонування веб-сайту, не знайдено, у шапці ресурсу визначено «офіційний сайт». У рубриці «Доступ до публічної інформації» розміщені підрубрики «Нормативно-правові акти РДА»1 та проекти. Наприклад, якщо аналізувати акти, які оприлюднені у березні-квітні 2012 – є акти індивідуальної дії та нормативно-правові, оприлюднюються послідовно по номерах.

1

154

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/6224.htm


Долинська РДА також визначила не «службову інформацію», а «види публічної інформації», розпорядником якої вона є.1 Великим при цьому є і перелік службової інформації.2 Затверджено розпорядженням районної державної адміністрації від 02.11.2011 №464 Перелік видів публічної інформації, розпорядником якої є Долинська районна державна адміністрація (крім таємної та службової інформації) 1. Інформація про районну державну адміністрацію: 1.1. Функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності районної державної адміністрації; 1.2. Інформація про організаційну структуру, прізвища, імена, по батькові, службові номери засобів зв’язку, адреси електронної пошти управлінь, відділів, секторів районної державної адміністрації; 1.3. Положення про управління, відділи, сектори районної державної адміністрації. 2. Інформація про діяльність районної державної адміністрації: 2.1. Регламент роботи районної державної адміністрації; 2.2. Плани роботи районної державної адміністрації; 2.3. Звіти про виконання планів роботи районної державної адміністрації; 2.4. Інформація про наради, конференції, семінари, «круглі столи», що проводяться районною державною адміністрацією. 3. Правила внутрішнього трудового розпорядку районної державної адміністрації та графік роботи районної державної адміністрації. 4. Інформація про роботу колегії районної державної адміністрації. 5. Розпорядження районної державної адміністрації з основної діяльності. 6. Інформація про діяльність рад, інших органів, що створені при районній державній адміністрації. 7. Інформація про доступ до публічної інформації: 1

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/5341.htm

2

http://ww2.gov.if.ua/dolynska/ua/4463.htm

155


7.1. Інформація про систему обліку публічної інформації, що знаходиться у володінні районної державної адміністрації; 7.2. Порядок надання запиту на публічну інформацію до районної державної адміністрації; 7.3. Порядок оскарження рішеннь, дій чи бездіяльності посадових осіб районної державної адміністрації з питань надання публічної інформації; 7.4. Звіти щодо задоволення запитів на публічну інформацію; 7.5. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію. 8. Інформація з антикорупційної діяльності: 8.1. План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в районній державній адміністрації; 8.2. Звіт про виконання Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в районній державній адміністрації. 9. Інформація з питань кадрової роботи та державної служби: 9.1. Матеріали про вакантні посади в районній державній адміністрації; 9.2. Інформація про кадровий резерв; 9.3. Матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації; 9.4. Інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів районної державної адміністрації. 10. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів районної державної адміністрації. 11. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є районна державна адміністрація. 12. Інформація про розгляд звернень громадян у районній державній адміністрації: 12.1. Щопіврічні аналітичні довідки за підсумками роботи щодо розгляду звернень громадян; 12.2. Графік прийомугромадян керівництвом районної державної адміністрації у вихідні дні (щосуботи); 12.3. Графік прийому громадян з особистих питань керівництвом районної державної адміністрації; 12.4. Графік виїзного прийому громадян керівництвом районної державної адміністрації в населених пунктах району. 156


13. Перелік адміністративних послуг, що надаються структурними підрозділами районної державної адміністрації 14. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в районній державній адміністрації. 15. Районні програми, розроблені районною державною адміністрацією та інформація про їх виконання. Затверджено розпорядженням районної державної адміністрації від 28.09.2011 №405 Примірний перелік відомостей, що становлять службову інформацію районної державної адміністрації 1. Документи та інформація, що не підлягають наданню для ознайомлення за запитами. Не підлягають обов’язковому наданню для ознайомлення за інформаційними запитами офіційні документи, які містять у собі: - інформацію, визнану у встановленому порядку державною таємницею; - конфіденційну інформацію; - інформацію про оперативну і слідчу роботу органів прокуратури, МВС, СБУ, роботу органів дізнання та суду у тих випадках, коли її розголошення може зашкодити оперативним заходам, розслідуванню чи дізнанню, порушити право людини на справедливий та об’єктивний судовий розгляд її справи, створити загрозу життю або здоров’ю будьякої особи; - інформацію, що стосується особистого життя громадян; - документи, що становлять внутрівідомчу службову кореспонденцію (доповідні записки, переписка між підрозділами та інше), якщо вони пов’язані з розробкою напряму діяльності установи, процесом прийняття рішень і передують їх прийняттю; - інформацію, що не підлягає розголошенню, згідно з іншими законодавчими або нормативними актами. Установа, до якої звернуто запит, може не надавати для ознайомлення документ, якщо він містить інформацію, яка не підлягає розголошенню на підставі нормативного акта іншої державної установи, а та державна установа, яка розглядає запит, не має права вирішувати питання щодо її розсекречення; 157


- інформацію фінансових установ, підготовлену для контрольнофінансових відомств. 2. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки, мобілізаційного плану органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності щодо: - створення, розвитку, утримання, передачі, ліквідації, реалізації та фінансування мобілізаційних потужностей; - виробництва та поставки технічних засобів і майна речової служби в особливий період; - виробництва, закупівлі та поставки продовольства, сільськогосподарської продукції в особливий період; - виробництва та поставки лікарських засобів та медичного майна в особливий період; - виробництва та поставки пально-мастильних матеріалів в особливий період; - мобілізаційних завдань із замовлення на виробництво продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період; - підготовки фахівців у закладах освіти на особливий період; - показників із праці та кадрів, джерел забезпечення кадрами на особливий період; - надання медичних, транспортних, поштових, телекомунікаційних, житлово-комунальних, побутових, ремонтних та інших послуг в особливий період; - номенклатури, обсягів (норм), місць зберігання матеріальних цінностей мобілізаційного резерву в районній державній адміністрації, на підприємстві, в установі, організації, які не задіяні у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектувальних виробів до них; - створення страхового фонду документації для забезпечення виробництва продукції, виконання робіт, надання послуг в особливий період; - кількості автотракторної, дорожньо-будівельної техніки, яка підлягає передачі до складу Збройних Сил України; - забезпечення виконавців мобілізаційних завдань матеріальнотехнічними, сировинними та енергетичними ресурсами в особливий період; - виробництва ветеринарного майна та технічних засобів ветеринарної медицини на особливий період; - створення та накопичення нестандартного обладнання та устаткування на особливий період; 158


- виробництва найважливішої цивільної промислової продукції в особливий період; - капітального будівництва в особливий період; - потреби сільського господарства в хімічних і мікробіологічних засобах захисту рослин, мінеральних добривах в особливий період. 3. Відомості про заходи, передбачені для забезпечення сталого функціонування районної державної адміністрації, а також підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 4. Відомості про військовозобов’язаних, заброньованих за районною державною адміністрацією, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них. 5.Відомості про стан мобілізаційної готовності підприємств, установ, організацій, які не задіяні в особливий період у виробництві озброєння, боєприпасів, військової техніки, спеціальних комплектуючих виробів до них, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 6. Відомості про організацію та порядок роботи курсів підвищення кваліфікації з питань мобілізаційної підготовки. 7. Відомості про потребу в асигнуваннях та фактичні фінансові витрати на мобілізаційну підготовку підприємства, установи, організації, які не підлягають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 8. Відомості про виділення будівель, споруд, земельних ділянок, транспортних та інших матеріально-технічних засобів Збройним Силам України, іншим військовим формуванням в особливий період. 9. Відомості про заходи мобілізаційної підготовки та мобілізаційного плану районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи, організації. 10. Відомості про функціонування єдиної транспортної системи України в особливий період у частині, що стосується районної державної адміністрації, органу місцевого самоврядування, окремого підприємства. 11. Відомості, які містяться в експлуатаційній документації на програмні засоби та комплексну систему захисту інформації в автоматизо159


ваних системах із питань мобілізаційної підготовки, які не підпадають під дію статей Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 12. Відомості про виробничі потужності, обсяги, технологію виробництва матеріалів, які передбачаються для виготовлення озброєння, військової техніки, спеціальних виробів до них у цілому щодо підприємства, установи, організації. 13. Відомості про заходи територіальної оборони в умовах особливого періоду. 14. Відомості про дислокацію, характеристики запасних пунктів управління, обсяги матеріально-технічних засобів, продовольства, систему їх охорони та захисту районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, які не підлягають під дію ст. 1.12.2 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 15. Відомості, що розкривають координати місць приєднань до комунальних водоводів об’єктів промисловості. 16. Координати об’єктів джерел комунального водозабезпечення в місцях водозабору. 17. Відомості про запаси знезаражуючих речовин для очищення питної води. 18. Відомості про фактичні об’єми запасів, місця розташування поверхневих або підземних резервних джерел водозабезпечення у районах та місцях з населенням до 100 тис. осіб та більше, якщо такі відомості не становлять державну таємницю. 19. Плани міст та інших населених пунктів, виконаних на топографічних та картографічних матеріалах у масштабі: - 1:50000 і великомасштабніше у будь-якій іншій системі координат, крім державної: - 1:100000, у державній системі координат 1942р. або іншій системі координат, але в балтійській системі висот, які містять за сукупністю всіх показників повну інформацію для детального вивчення та оцінки місцевості. 20. Відомості про координати астрономічних, гравіметричних, геодезичних пунктів на території України, які визначені з точністю 20 м і точніше в умовній та місцевій системі координат. 21. Відомості за окремими показниками про планування та організацію запровадження заходів забезпечення режиму секретності, фактичний стан, наявність недоліків в організації охорони державної таємниці, крім відомостей, що становлять державну таємницю. 22. Зведені відомості щодо оформлення та надання допуску та доступу посадовим особам до державної таємниці. 160


23. Відомості щодо організації та ведення секретного діловодства. 24. Відомості про обладнання приміщень, в яких проводяться секретні роботи або зберігаються матеріальні носії секретної інформації, заходи щодо їх охорони. 25. Відомості щодо перегляду грифу обмеження доступу секретних матеріальних носіїв інформації. 26. Відомості про організаційні та технічні заходи з охорони інформації з обмеженим доступом під час міжнародного співробітництва. 27. Відомості за сукупністю всіх показників про норми, обсяги, заготівлі донорської крові , її препаратів, які не підпадають під дію ст. 2.1.19 Зводу відомостей, що становлять державну таємницю. 28. Питання діяльності нетрадиційних релігійних структур, релігійні конфліктні ситуації, міжрелігійні протистояння. 29. Особливості суспільно-політичної ситуації в регіоні та на важливих підприємствах, установах та організаціях в районі. 30. Захист економічних інтересів (надзвичайні події на підприємствах теплокомуненергетики, залізниці та авіатранспорті, пожежовибухонебезпечних об’єктах). 31. Забезпечення урядовим зв’язком посадових осіб органів державної влади. 32. Міжнародне співробітництво в економічній, аграрній, транспортній сферах тощо. 33. Окремі документи стосовно усиновлення дітей, позбавлених батьківського піклування. 34. Інформація щодо дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які усиновлені. Щодо проектів, дати публікації не вказано, проте вказано, коли проект розглядатиметься.

161


Непослідовно, не усі, і без дати публікації розміщені документи на сайті Калуської РДА. Проекти на сайті є http://rda.if.ua/n/proekty. Дата публікації проекту вказана, та дата розгляду – ні. Створена http://rda. if.ua/n/obgovorennja_zakonoproektiv – рубрика обговорення законопроектів і програм. Коломийська района державна адміністрація володіє веб-сайтом http://ww2.gov.if.ua/kolomyiyska. Слід відзначити, що більшість вебсайтів районних державних адміністрацій є однотипними та діють на ресурсі http://ww2.gov.if.ua/, таким чином, мають однакову технічну спроможність. Проте підхід до адміністрування та оприлюднення інформації може бути різним. Наприклад, Коломийська районна державна адміністрація створила рубрику «Нормативно-правові акти», проте вони розміщаються непослідовно і не всі.1

1

162

http://ww2.gov.if.ua/kolomyiyska/ua/5765.htm


Косівська районна державна адміністрація володіє веб-сайтом http://rda.kosiv.info/. Відсутній акт на сайті, що визначає його функціонування. На сайті є рубрика «Розпорядження РДА», у 2012 році оприлюднено тільки одне розпорядження (Розпорядження від 02.03.2012 №75 Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу «Кращий державний службовець»)1. Затверджено розпорядженням райдержадміністрації № 223 від 11.08.2011р. Перелік публічної інформації2 1. Інформація про структуру райдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, інформація про доходи осіб, які обіймають посаду державного службовця першої та другої категорії;матеріали про вакантні посади апарату райдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації 1

http://rda.kosiv.info/rda/rozporiadzhennia-rda.html

http://rda.kosiv.info/rda/dostup-do-publichnoi-informatsii/1098-perelik-publichnoiinformatsii.html 2

163


державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; матеріали, які стосуються діяльності регіональної ради по роботі з кадрами. 2. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті райдержадміністрації. 4. Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів. 5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації та її структурних підрозділів. 6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 7. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. 8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. 9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян. 10. Інформація про районні організації політичних партій. 11. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших категорій ветеранів. 12. Інформація про етнополітичну ситуацію в районі. 13. Інформація про громадські організації етнічних спільнот в районі. 14. Інформація про зареєстровані релігійні громади та релігійну мережу районі. 15. Матеріали щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень. 16. Регіональні Програми та інформація про їх виконання. 17. Перелік договорів та угод, стороною в яких є райдержадміністрація. 18. Перелік адміністраторів дозвільних центів; інформація про бізнес-центри (перелік). 19. Інформація про проведення торгів (тендерів) на території України. 164


20. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації. Зразки їх оформлення. 21. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо). 22. Електронний реєстр приміських та міжміських внутрішньорайонних автобусних маршрутів загального користування, інформація про укладені за результатами конкурів договори на обслуговування маршрутів та перевізників. 23. Інформація про стан розрахунків підприємств ТКЕ за використаний газ. 24. Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги в райцентрах та містах районного значення. 25. Список фондів Держархіву району. 26. Перелік міжрегіональних угод, укладених між районом та адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав. 27. Інформація про проведені заходи з питань зовнішніх відносин. 28. Інформація про надання дозволу на туристичний супровід фахівцями туристичного супроводу. 29. Мережа шкіл району, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність. 30. Документи про організацію та стан вечірнього навчання. 31. Матеріали з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою. 32. Інформація про проведення нарад, відкриття та введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери району. 33. Інформація про заборгованість із заробітної плати. 34. Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плати. 35. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів. 36. План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 37. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей. 38. Перелік установ, які надають послуги дітям, що зазнали жорстокого поводження та постраждали від насильства в сім’ї. 39. Перелік спеціалізованих аварійно-відновлювальних підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району. 165


40. План основних заходів районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2011 рік. 41. Положення про евакуаційну комісію в районі. 42. Перелік районних спеціалізованих служб цивільного захисту районної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 43. Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України. 44. Перелік творчих спілок в районі. Надвірнянська районна державна адміністрація володіє ресурсом http://www.nadrda.gov.ua/ На сайті у розділі «Доступ до публічної інформації» є розділ «Система обліку публічної інформації» http:// www.nadrda.gov.ua/http%3A/%252Fwww.nadrda.gov.ua/sites/default/ files/files/sys.xls. Вона сформована у формі звичайної таблиці. Проте це тільки «таблиця», вона не заповнена. У розділі «Розпорядження РДА» розміщені акти 2012 року, тільки «доручення», попередніх немає.

Рогатинська районна державна адміністрація має веб-сайт http:// ww2.gov.if.ua/rogatynska/ua/. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію, аналогічний багатьом іншим, які визначили інші органи публічної влади. 166


На сайті Рожнятівської адміністрації http://ww2.gov.if.ua/ rojnyatynska/ua/2921.htm створена рубрика обговорення проектів, однак їх немає. Так само й актів. На сайті Снятинської РДА актів індивідуальної дії немає, документів дуже мало. Проекти документів на сайті також відсутні. На сайті можна знайти порожні рубрики. Не зрозумілими залишаються «вибірковість» документів, що розміщуються на сайті, яким є критерій, за яким обирають документи.

Сайт Тисменицької РДА зручно структурований, однак документів на ньому немає, проектів також. Загалом інформації дуже мало. На сайті адміністрації розпорядження голови тільки 2-х типів: «Про використання коштів з фонду на виконання депутатських повноважень»; «Про скликання VІІІ-ї сесії районної ради». Є 2 рубрики по доступу. Аналогічно іншим – перелік публічної інформації, а не винятків доступу до публічної інформації. Перелік публічної інформації, яка зберігається в Тисменицькій райдержадміністрації 1. Інформація про структуру райдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, матеріали про вакантні посади апарату райдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; 167


матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; матеріали, які стосуються діяльності регіональної ради по роботі з кадрами. 2. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті райдержадміністрації. 4. Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів. 5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації. 6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 7. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. 8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. 9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян. 10. Інформація про районні організації політичних партій. 11. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших категорій ветеранів. 12. Інформація про етнополітичну ситуацію в районі. 13. Інформація про громадські організації етнічних спільнот в районі. 14. Інформація про зареєстровані релігійні громади та релігійну мережу районі. 15. Матеріали щодо вшанування пам’яті жертв голодоморів, масових політичних репресій і примусових виселень. 16. Регіональні Програми та інформація про їх виконання. 17. Перелік договорів та угод, стороною в яких є райдержадміністрація. 18. Перелік адміністраторів дозвільних центрів; інформація про бізнес-центри (перелік). 19. Інформація про проведення торгів (тендерів) на території району. 168


20. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації. Зразки їх оформлення. 21. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо). 22. Інформація про діючі тарифи на житлово-комунальні послуги в райцентрі. 23. Список фондів Держархіву району. 24. Перелік міжрегіональних угод, укладених між районом та адміністративно-територіальними одиницями іноземних держав. 25. Інформація про проведені заходи з питань зовнішніх відносин. 26. Мережа шкіл району, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність. 27. Документи про організацію екстернатної форми навчання. 28. Матеріали з атестації лікарів та молодших спеціалістів з медичною освітою. 29. Інформація про проведення нарад, відкриття та введення в експлуатацію об’єктів соціальної сфери району. 30. Інформація про заборгованість із заробітної плати. 31. Інформація про розмір середньої заробітної плати та моніторинг показників середньомісячної заробітної плати. 32. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів. 33. План фізкультурно-масових та спортивних заходів з олімпійських та неолімпійських видів спорту. 34. Перелік закладів, які надають соціальні послуги молоді та різним категоріям сімей. 35. Перелік установ, які надають послуги дітям, що зазнали жорстокого поводження та постраждали від насильства в сім’ї. 36. Перелік спеціалізованих аварійно-відновлювальних підрозділів, що залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на території району. 37. План основних заходів районної підсистеми єдиної системи цивільного захисту на 2011 рік. 38. Положення про евакуаційну комісію в районі. 39. Перелік районних спеціалізованих служб цивільного захисту районної територіальної підсистеми Єдиної державної системи запобігання і реагування на надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру. 40. Список об’єктів культурної спадщини, внесених до Державного Реєстру нерухомих пам’яток України. 169


41. Перелік творчих спілок в районі. Перелік документів, де зазначено всі НПА і послідовно, а також є приклад системи (http://ww2.gov.if.ua/tlumatska/ua/6140.htm), яку можна знайти на сайті Тлумацької РДА. Районні ради. Документи на сайті Богородчанської районної ради розміщені в PDF-форматі. Є рубрика з цікавою назвою «на наступну сесію», проте вона порожня. Аналогічно і органам виконавчої влади, складено перелік публічної інформації. Перелік публічної інформації 1. Інформація про структуру райдержадміністрації, Положення про відділи, сектори апарату та структурні підрозділи райдержадміністрації, Правила внутрішнього трудового розпорядку апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації, матеріали про вакантні посади апарату райдержадміністрації; інформація про кадровий резерв; матеріали щорічної оцінки, атестації державних службовців апарату та керівників структурних підрозділів райдержадміністрації; інформація про кількісний та якісний склад державних службовців апарату і керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 2. Розпорядження голови райдержадміністрації з основної діяльності, рішення колегії райдержадміністрації, накази керівників структурних підрозділів райдержадміністрації. 3. Піврічні та річні інформаційні дані про документообіг в апараті райдержадміністрації. 4. Плани роботи райдержадміністрації, її структурних підрозділів. 5. Плани проведення та порядок денний засідань колегії райдержадміністрації. 6. Інформація про наради, засідання, семінари та інші заходи, що проводяться райдержадміністрацією та її структурними підрозділами. 7. Штатні розписи апарату та структурних підрозділів райдержадміністрації. 8. Графіки проведення прийомів громадян керівництвом райдержадміністрації та керівниками структурних підрозділів райдержадміністрації. 9. Інформаційно-аналітичні довідки щодо підсумків роботи із зверненнями громадян. 10. Інформація про районні організації політичних партій. 170


11. Інформація з підготовки та проведення святкових заходів, пов’язаних із вшануванням ветеранів Великої Вітчизняної війни, війни в Афганістані, інших категорій ветеранів. 12. Інформація про громадські організації району. 13. Інформація про дозвільний центр. 14. Перелік адміністративних послуг, які надаються структурними підрозділами райдержадміністрації. Зразки їх оформлення. 15. Інформація про фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо). 16. Мережа шкіл району, позашкільних закладів, оздоровчих закладів системи освіти та інформація про їх діяльність. 17. Документи про організацію та стан вечірнього навчання. 18. Інформація про заборгованість із заробітної плати. 19. Календарний план спортивно-масових та спортивних заходів. На сайті Верховинської районної ради документів мало, актів індивідуальної дії немає. Розміщені проекти http://verhovyna-rada.at.ua/load/ proekti_rishen/6. На сайті Галицької районної ради розміщення актів не структуроване, однак слід відзначити, що орган влади розміщає усі акти по сесіях. Рубрики про проекти не знайдено. Городенківська районна рада розміщує на сайті тільки перелік документів, де зазначена назва. Рубрика «проекти» порожня.

Долинська районна рада розміщує на сайті розпорядження голови вибірково, рішення ради всі http://region.dolyna.info/dokumenty/ 171


rozporyadzhennya/http://region.dolyna.info/dokumenty/rishennya/. Вказані дата, назва і на якій сесії прийнято. Проекти документів на сайті є. Вказана також дата розміщення і коли розглядатиметься. Інформація систематизована.

Калуська районна рада розміщує на сайті документи, і проекти теж. Сайт добре структурований, зручний, достатньо рубрик, тому інформацію знайти можна доволі швидко. Проекти розміщуються в терміни, передбачені законом, що спостерігаємо з дати публікації і дати розгляду, які вказані.

Коломийська районна рада створила рубрику «на наступну сесію», однак вона є порожньою. http://www.krr.if.ua/na-nastupnu-sesiu . Є архів 172


сесій, в іншій рубриці є перелік проектів, доповідачі вказані, але наприклад, станом на день огляду вказаний день розгляду мав завершитись місяць тому.

Косівська районна рада має розділ «Документи», проте оприлюднює не послідовно розпорядження, http://kosivrada.if.ua/category/docs/, лише деякі. Щодо рішень районної ради – визначений перелік. Надвірнянська районна рада не розмістила документи, є тільки перелік рішень з 2002 до 2006 рр. Проектів також немає. Все викла173


дають в рубрику новини, тому вся інформаціє разом, що ускладнює пошук. Веб-сайт Рогатинської районної ради не знайдено. На веб-сайті Рожнятівської районної ради розміщаються по сесіях рішення районної ради. Снятинська районна рада на офіційному сайті розмістила документи. Важливо, що розміщені їх копії, а не тільки текст, проекти також є.

На сайті http://tsm.if.gov.ua/r_main.php вказується, що цей ресурс стосується району, є рубрики щодо Тисменицької РДА та Тисменицької районної ради. Аналогічно багатьом іншим, складений перелік публічної інформації. Рішення останні оприлюднені за 24 лютого 2012 року. Розміщені деяки проекти рішень. Тлумацька районна рада розмістила документи по сесіях відповідно до порядку денного. Проте «Різне» – ознайомитись з документами з цієї рубрики не можна. Рубрика проектів порожня. Такоє на сайті є система обліку документів.

174


Міські ради (вибірково). Болехівська міська рада усі документи розмістила в рубриці «Міська влада». Акти індивідуальної дії теж є, без закриття будь-яких відомостей. На сайті міська рада розмістила проект нового генерального плану міста. Дуже зручно для пошуку розмістила документи на своєму офіційному сайті Калуська міська рада. Рішення роміщені в повному обсязі.

Коломийська міська рада розміщує документи у рубриці «Нормативна база», де є всі документи за номером і датою. Проекти рішень також в цій рубриці. Яремчанська міська рада розміщує документи в PDF-форматі. Рубрика по проектах створена, та вона порожня. 175


Глава 3 Чи є «непоборні» об’єктивні перешкоди у виконанні вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації» про забезпечення доступу до актів органу влади? Позитивні практики і приклади Дуже часто доводилось стикатись із тим, що органи публічної влади вказують на «об’єктивну» неможливість виконання вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Серед «побоювань», які передували ще набуттю чинності Закону, було те, що органи публічної влади не справляться із опрацюванням запитів на інформацію, оскільки їх буде дуже багато. В результаті показники є такими, що в середньому за місяць в обласні державні адміністрації надходить 20-40 запитів, а в районних державних адміністраціях станом на півріччя дії Закону було по одному запиту.1 Інші перешкоди, які на думку органів публічної влади роблять «неможливим» виконання Закону, встановлено під час фокус-груп та обговорень із представниками органів публічної влади: недосконалість правового регулювання окремих питань (наприклад, які проекти актів повинні оприлюднюватись (усі проекти чи тільки ті, що підлягають обговоренню); конфлікт норм кількох законодавчих актів (наприклад, щодо формування місцевого бюджету, персональних даних відповідно до Закону «Про захист персональних даних» тощо); відсутність кадрів, технічної спроможності, знань; відсутність технічних розробок для організації реєстру документів, можливості вдосконалення вебресурсів, запровадження та використання інших способів оприлюднення інформації; відсутність бюджетного фінансування та підтримки чи рішень з боку інших органів публічної влади (Кабінету Міністрів України, комітетів ВРУ, Адміністрації Президента тощо). Однак на фоні цього формуються і багато позитивних практик, прикладів впровадження заходів, спрямованих на забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації». Серед успішних практик впровадження Закону України «Про доступ до публічної інформації» стану розміщення актів та проектів рішень, які відповідно до Закону України «Про доступ до публічної 1 Див. наприклад, показники Львівської обласної державної адміністрації http:// www.loda.gov.ua/ua/current-activity/public/ Івано-Франківської обласної державної адміністрації http://www.if.gov.ua/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=901

176


інформації» повинні оприлюднюватись органами публічної влади, а також виконання вимог Закону щодо оприлюднення іншої інформації на офіційних веб-сайтах та іншими способами, а також отримання актів на запити громадські експерти відзначили наступні. На веб-сайті органу публічної влади забезпечується послідовне оприлюднення актів органу влади. Таких прикладів стає дедалі більше. Показник тих, які взагалі ігнорують вимоги статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» за рік почав знижуватися. Слід відзначити, що у Волинській області районні державні адміністрації та районні ради практику оприлюднення актів на офіційних веб-сайтах розпочали набагато раніше (наявні документи з 2003-2006 років). Наприклад, справно і послідовно оприлюднюють нормативно-правові акти Володимир-Волинська РДА, Ковельська РДА, Ківерівська РДА, Луцька РДА, Рожищенська РДА, Любешівська РДА, Старовижівська РДА, Шацька РДА, Шацька районна рада та Рожищенська районна рада та інші. У Львівській області на сайті Дрогобицької РДА, Кам’янка-Буської РДА, Городоцької районної ради, Бродівської районної ради, Дрогобицької районної ради, Жовківської районної ради, Перемишлянської районної раиа, Пустомитівської районної ради, Самбірської районної ради, Турківської районної ради нормативно-правові акти розміщені послідовно, що спостерігаємо з їх номерів. Зазначена дата прийняття документу і дата опублікування, що дає можливість перевірити чи дотримуються строки відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації». Позитивним є приклад Галицької РДА в Івано-Франківській області,де розміщені скановані оригінали документів. Акти індивідуальної дії теж розміщені, але не усі. Хоча відповідно до Закону підлягає обмеженню доступу не текст документу, а тільки інформація із обмеженим доступом. Документи послідовно розміщені, проекти також є.

177


Здійснюється оприлюднення нормативно-правових актів у день їхнього прийняття. У багатьох випадках хоча і органи публічної влади розміщують послідовно і повно нормативно-правові акти, однак не вказується дата публікації. Відповідно не можемо однозначно стверджувати чи дотримується термін оприлюднення. Відповідно до частини 2 статті 15 Закону «Про доступ до публічної інформації» акти підлягають оприлюдненню не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. Як позитивний приклад, у Старо-Самбірській РДА здійснюється оперативне оприлюднення. Документи розміщуються переважно в 178


день їх прийняття, щопомітно з дати оприлюднення.1 Хоча приклади зазначення дати оприлюднення є надзвичайно рідкісними.

Систематичне оприлюднення актів, що були прийняті до набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації». У Волинській області є багато прикладів, коли навіть за обмежених технічних ресурсів на веб-сайтах оприлюднювались нормативноправові акти ще до набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації». Наприклад, Луцька РДА розміщає на своєму сайті документи, починаючи з 2004 року. На сайті Горохівської РДА документи з 2005 року. http://www.goradm.gov.ua/rda/regpol2.php РДА почала розміщати документи за номерами усі з 2003 року.

http://stsrda.gov.ua/index.php?option=com_content&task=category&sectionid=8& id=36&Itemid=45 1

179


Оприлюднення проектів рішень. Здебільшого органи місцевого самоврядування намагаються оприлюднювати проекти рішень, хоча це більше рідкість, аніж постійна практика. Однак є і позитивні приклади. Наприклад, із веб-сайту Дрогобицької районної ради зрозуміло, коли розглядатимуться ті чи інші проекти рішень http://drb-rayrada.gov. ua/solutions/sessions_6.html, так само Пустомитівської районної ради у Львівській області http://pustomyty-rada.gov.ua/dokumenty/proektyrishen, Радехівської районної ради http://rajrada.radehiv.lviv.ua/textplenarni_zasidannia%20proekty_rishen.html На веб-сайті Ківерцівської районної ради у розділі «Сесії» розміщені рішення ради, є проекти рішень. Створений «архів» проектів рішень сесій. Як правило, органи публічної влади після прийняття проекти знімають взагалі, розміщаючи ті, що будуть розглядатись на наступній сесії.

180


Івано-Франківська обласна рада справно розміщує проекти актів. http://www.orada.if.ua/index.php?id=documents. Складено перелік проектів, окремо виділені ті, які підготовлено до розгляду на сесії, ті, які направлено на розгляд постійних комісій, ті, які знаходяться на опрацювання в апараті обласної ради. Слід розуміти, що оприлюднення проектів і виконання Закону «Про доступ до публічної інформації» залежить від того, яким чином налагоджено процес роботи із проектами актів всередині органу, це є певним відображенням цього процесу.

181


Використання інших способів оприлюднення публічної інформації, в тому числі актів. Хоча офіційний веб-сайт залишається найбільш простим, доступним і швидким способом оприлюднення актів та іншої інформації органом публічної влади, Закон України «Про доступ до публічної інформації» передбачає інші способи забезпечення доступу до публічної інформації, серед яких офіційні друковані видання, інформаційні стенди, інші способи. Багато органів публічної влади мають власні друковані засоби масової інформації, або ж є їх співвласниками, однак акти чи їхні проекти в них не оприлюднюються. Очевидним є те, що для ефективного оприлюднення (а також збереження автентичності тексту актів, чого не забезпечує веб-ресурс), необхідним є спеціалізоване офіційне друковане видання органу влади (що може бути у різних формах, у тому числі як вкладка чи частина площі у друкованому засобі масової інформації). Розпорядження голови Львівської обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 р. № 1112/0/5-11 затверджено Порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації.1 Порядок визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення актів обласної державної адміністрації через засоби масової інформації та мережу Інтернет з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, а також способи набуття ними чинності. Подається визначення актів (регуляторний, внутрішньо організаційний, нормативно-правовий), а також визначається, що офіційним друкованим виданням обласної державної адміністрації є друкований засіб масової інформації, визначений окремим розпорядженням голови обласної державної адміністрації, який обраний за результатами відкритого конкурсу та з яким, за результатами цього конкурсу, укладена угода про офіційне оприлюднення актів обласної державної адміністрації. Встановлюється, що акти обласної державної адміністрації, оприлюднені в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування. Інший спосіб оприлюднення інформації – застосування інформаційних стендів, передбачений п. 1 ст. 5 Закону. Відразу варто відзначити, що жоден орган публічної влади Львівської та Івано-Франківської області не приймав розпорядчого документу щодо організації опри1 http://uvp-loda.at.ua/publ/oficijni_dokumenti/rozporjadzhennja_golovi_oda/ rozporjadzhennja_golovi_oda_quot_pro_zatverdzhennja_porjadku_opriljudnennja_ aktiv_oblasnoji_derzhavnoji_administraciji_quot/5-1-0-307

182


люднення інформації на інформаційному стенді. Проте у Волинській області такі розпорядження наявні у Волинської обласної ради (Розпорядження від 23.08.2011 № 228-р «Про інформаційний стенд Волинської обласної ради») та Любомльської райради (Розпорядження від 07.11.2011 № 100-р м. Любомль «Про інформаційний стенд Любомльської районної ради»). В обох розпорядженнях є схеми стендів.

Інші органи публічної влади обмежились тим, що в розпорядженнях щодо доступу до інформації зазначили приблизно наступне: «Забезпечити оприлюднення в офіційних друкованих виданнях, на офіційному веб-сайті органу, інформаційних стендах інформації, зазначеної у статті 15 Закону України «Про доступ до публічної інформації», форм запитів на інформацію». В органі публічної влади немає «службової інформації», закритої для доступу громадськості. Багато органів публічної влади прийняли переліки службової інформації, продублювали норму Закону України «Про доступ до публічної інформації» щодо відомостей, що становлять службову інформацію, інші прийняли свій перелік і навіть досить об’ємний, проте не враховується при цьому трискладовий тест віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом. Мова іде не про безумовне віднесення до інформації із обмеженим доступом. Частина 1 статті 9 Закону говорить про можливість 183


віднесення її до такої – вказуючи на дієслово «може». Закон допускає можливість віднесення такої інформації тільки після аналізу наявності сукупності вимог, визначених частиною 2 статті 6 Закону, а саме: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода відоприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Окрім того, Закон встановлює окремі випадки не можливого обмеження у доступі до публічної інформації (ч.3 ст.6, ч.4. ст.6, ч.5-6 ст.6). Однак є органи публічної влади, які не приймали переліків. Наприклад, Буська районна рада на запит повідомила, що інформації з обмеженим доступом наразі в Буській районній раді немає. Органи публічної влади почали розглядати офіційні вебсайти як спосіб інформування громадськості про свою діяльність та оприлюднення публічної інформації, в тому числі актів. Важко здійснюється переосмислення ролі офіційного веб-сайту у діяльності органів влади, адже кожен новий керівник прагне зробити акцент на власну промоцію, а не на оприлюднення інформації про орган влади. Тому функція адміністрування роботи офіційного веб-сайту часто передається прес-службі керівника органу влади, а не структурному підрозділу, що відповідає за взаємодію із громадськістю. Але багато органів влади розглядають його саме як важливу можливість оприлюднювати власні акти. Наприклад, веб-сайт Турківської районної ради активно використовується для оприлюднення всіх прийнятих нормативно-правових актів. Вигляд сайту говорить про те, що оприлюднення документів є його основною метою. Документи є, спершу вони вивішуються на головній сторінці, також по рубриках у відповідності до сесій. Яворівська районна рада нещодавно створила офіційний веб-сайт. На головній сторінці інформація про засідання сесії і питання, які на порядку денному.1 Розміщені на сайті всі документи. З номерів зрозуміло, що послідовно. Також в рубриці «проекти» є проекти на наступну сесію.

1

184

http://yavoriv-rajrada.org.ua/


Зручна організація пошуку та користування інформацією на офіційному веб-сайті, в тому числі актів органу публічної влади. Безумовним є те, що органи публічної влади мають обмежені ресурси на вдосконалення офіційних веб-сайтів, це є загальновизнаним фактом. Однак і за обмежених можливостей хороша організація доступу є можливою, якщо є «бачення» з позиції користувача. Любомльська районна рада створила дуже структуровану організацію доступу до актів та проектів актів. http://lbmrada.lt.ukrtel.net/7.html

185


Ковельська міська рада на своєму сайті вказує, коли проект розглядатиметься і коли він оприлюднений. Надання копій документів, в тому числі актів органу публічної влади, без відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк, на запит про інформацію. Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядник інформації може визначити у власному акті розмір фактичних витрат на копіювання та друк документів, що надаються за запитом на інформацію. Також він може не встановлювати такого розміру плати за копіювання та друк, таким чином, послуга буде безкоштовною для запитувачів. Наприклад, станом на квітень 2012 року це питання не визначили 49 % районних держадміністрацій та районних рад Львівської області. Таким чином, такі витрати не покладаються на запитувача. Є приклади визначення менших розмірів, аніж ті, які вказані Постановою Кабінету Міністрів від 13 липня 2011 р. №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію» (вони є «граничними»). Вони визначили більш відповідні економічним та місцевим показникам реальні норми витрат на копіювання або друк. Наприклад, Новороздільська міська рада встановила наступні: 1) копіювання або друк копій документів формату А4 та меншого розміру (в тому числі двосторонній друк): – 0.25 грн. за копіювання однієї сторінки; – 0.47 грн. за друк однієї сторінки; 2) копіювання або друк копій документів формату А3 та меншого розміру ( в тому числі двосторонній друк): – 0.50 грн. за копіювання однієї сторінки; – 0.97 грн. за друк однієї сторінки; 3) копіювання або друк копій документів будь-якого формату, якщо в документах поряд з відкритою інформацією міститься інформація з обмеженим доступом, що потребує її відокремлення, приховування тощо ( в тому числі двосторонній друк): – 1,0 грн. за копіювання однієї сторінки; – 1,88 грн. за друк однієї сторінки. Надання копій нормативно-правових актів, актів індивідуальної дії із завіренням печаткою та підписами (автентичність тексту) на запити про інформацію. Органи публічної влади на запити про інформацію можуть надавати як тексти актів, роздрукованих, але без печаток чи підписів. Дуже часто буває, що відповідальні за роботу із запитом надають лише посилання на офіційний веб-сайт, де розміщений документ. Однак це порушує право на доступ до публічної інформації, адже якщо заявник у 186


запиті про інформацію ставить питання про те чи інше рішення (акт), орган публічної влади зобов’язаний надати саме його. Окрім того, для пред’явлення рішення в різні органи влади, у тому числі в провадженні у суді, необхідним є з’ясування автентичності тексту акту, що пред’являється, та тексту прийнятого акту. Тому позитивною є практика, коли органи влади надають копії рішення, які копіюються із оригіналів, а також завірення їх печаткою та підписом. Така практика, наприклад, уже тривалий час існує у Львівській обласній раді щодо надання відповіді на запити про доступ до актів. Система обліку документів, що знаходяться у розпорядника інформації. Одним із найскладніших питань виявилось питання системи обліку документів, що знаходяться у розпорядника інформації. На цьому шляху виникло чимало труднощів, і хоча кожен орган публічної влади у акті про першочергових заходів впровадження Закону визначив це як першочергове завдання, поки що воно залишається невирішеним. Але органи влади і на місцевому рівні знаходять способи, в тому числі із використанням можливостей, які наявні. Новороздільська міська рада (Львівська область)1 у формі звичайної таблиці здійснює заповнення реєстрації документів органу публічної влади.

Також прикладом системи обліку документів може стати та, яку розмістила на сайті Тлумацька районна рада. http://www.novyrozdil.lviv.ua/index.php?option=com_content&task=view&i d=13551&Itemid=63 1

187


Таким чином, місцеві органи влади знаходять способи і можливості долати «непереборні» перепони щодо організації реалізації Закону України «Про доступ до публічної інформації», формуючи і позитивні практики та підходи.

188


Розділ ІІІ Застосування механізмів судового захисту права на доступ до інформації: кейси за участю громадських неурядових організацій Центром громадської адвокатури подано запити до обласних МСЕКів щодо отримання інформації про їх діяльність, статистичні дані, якими володіють МСЕК. В запитах містилися питання, які стосувались адрес, за якими діють місцеві (районні, міжрайонні) медико-соціальні експертні комісії, а також спеціалізовані МСЕК, які присвоюють інвалідність; фахового складу районних та міжрайонних МСЕК; кількості рішень, прийнятих МСЕКами у конкретній області протягом 2008-2011рр. про присвоєння інвалідності; хто розробляє індивідуальну програму реабілітації інваліда; скільки програм було складено протягом 2008-2011рр. Повну відповідь на запит надали тільки 9 обласних медико-соціальних експертних комісій, 14 комісій надали неповну відповідь. У зв’язку з тим, що не всі МСЕКи надали повну та вичерпну відповідь, подано позовні заяви до окружних адміністративних судів, а саме: оскаржено відповідь Черкаського обласного центру медико-соціальної експертизи, Обласного центру медико-соціальної експертизи м. Дніпропетровська, Одеського обласного центру медико-соціальної експертизи, Вінницького обласного центру медико-соціальної експертизи, Обласного центру медико-соціальної експертизи Чернігівської обласної ради, Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи, Головного управління охорони здоров’я Чернівецької облдержадміністрації ОКМУ «ЦЕНТР МСЕ» та Обласного центру медико-соціальної експертизи м. Запоріжжя. За результатами оскарження із однотипною мотивацією позовів та «фабул справ» отримано різні рішення судів із різних областей України, якими як задовольнялись позови на підставі Закону України «Про доступ до публічної інформації», так і є відмови у задоволенні вимог організації. При цьому «аргументи» відмов також вражають різноманітними підходами, серед яких: МСЕК не є суб’єктом, який має надавати інформацію; сприйняття судом позиції, що власним наказом МСЕК закрив інформацію через визначення «переліку відомостей, що містять службову інформацію»; мотивація «захисту персональних 189


даних», внесення навіть статистичних показників (кількості рішень) в централізований банк даних з проблем інвалідності, доступ до якого громадськості не надається. Слід також відзначити, що при розгляді справ усі суди після відкриття скороченого провадження (в якому розглядаються справи про доступ до публічної інформації), виносили ухвалу про відкладення розгляду справи та продовжували розгляд за загальними правилами Кодексу адміністративного судочинства України, що збільшувало строки захисту порушеного права. Чернігівський окружний адміністративний суд 22 лютого 2012 року прийняв ухвалу, якою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом громадської організації «Центр громадської адвокатури» до Комунального медичного закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання надати відповідь. В ухвалі суд зазначив, що Комунальний медичний заклад «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради не є суб’єктом, що здійснює управлінські функції в розумінні Кодексу адміністративного судочинства України, а тому спір, який виник між Громадською організацією «Центр громадської адвокатури» та комунальним медичним закладом «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Чернігівської обласної ради, не є публічно-правовим та не підлягає розгляду в порядку адміністративного судочинства. Натомість Дніпропетровський окружний адміністративний суд 21 березня 2012 року прийняв постанову, якою задовольнив адміністративний позов ГО «Центр громадської адвокатури» до Комунального закладу «Обласний центр Медико-соціальної експертизи» про визнання протиправною бездіяльності відповідача та зобов’язання надати відповідь. Судом зазначено, що відповідно до п.9 ст. 11 Положення про медико-соціальну експертизу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2009 року №1317, міські, міжрайонні, районні комісії інформують органи виконавчої влади та місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації, профспілки і громадськість про рівень інвалідності, її причини та вжиті реабілітаційні заходи. Пункт 12 вказаної статті вказує, що обласні, центральні міські комісії проводять аналіз рівня та динаміки інвалідності, стан реабілітації інвалідів в Автономній Республіці Крим, області, місті, районі. Суд встановив, що Дніпропетровський обласний центр медико-соціальної експертизи існує для надання якісної медико-соціальної 190


експертної допомоги населенню Дніпропетровської області. Також суд зазначає, що інформація, яка була предметом запиту про інформацію позивача, є такою, що створена в процесі виконання суб’єктом владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, оскільки згідно «Положення про індивідуальну програму реабілітації інваліда», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 травня 2007 року №757, індивідуальні програми для інвалідів розробляються медико-соціальною комісією та лікарсько-консультативною комісією. Таким чином, Комунальний заклад «Обласний центр Медико-соціальної експертиза» в процесі виконання своєї роботи отримує дані про кількість рішень, прийнятих МСЕКами в Дніпропетровській області протягом 2008-2011 років про присвоєння інвалідності та відомості про кількість програм складених протягом 2008-2011 років. Крім того, вказана інформація не відноситься до інформації з обмеженим доступом. Обласний Центр МСЕК щоквартально надає до Головного управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації інформацію про статистичні звіти про рівень первинної інвалідності серед дорослого та працездатного населення області, розподіл за нозоологічними формами по містах та районах області, показники сумарної реабілітації, а тому перешкод для її надання за запитом не має. На виконання постанови Дніпропетровського окружного адміністративного суду Комунальним закладом «Обласний центр МСЕК» м.Дніпропетровська було надано відповідь №5/236 від 10.04.2012р, в якій зазначена кількість осіб, визнаних інвалідами та кількість складених індивідуальних програм реабілітації інвалідів за 2008-2011 роки. Запорізький окружний адміністративний суд 12 березня 2012 року прийняв ухвалу, якою відмовив у відкритті провадження в адміністративній справі за позовом Громадської організації «Центр громадської адвокатури» до Комунального медичного закладу «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання надати відповідь. В ухвалі суд зазначив, що Комунальний медичний заклад «Обласний центр медико-соціальної експертизи» Запорізької обласної ради не є суб’єктом владних повноважень. Цікавою виявилась аргументація відмови у задоволенні позову Черкаським окружним адміністративним судом. 21 березня 2012 року Черкаським окружним адміністративним судом у справі №2а/2370/536/2012 було винесено постанову про відмову в задоволенні позову, мотивуючи своє рішення наступним. Питання порядку 191


та умови доступу до статистичної інформації врегульовано Законом України «Про державну статистику» від 17.09.1992р. №2614-XII. Зокрема, ч.7 ст. Закону №2614 встановлює, що не підлягає наданню за запитами статистична інформація, яка має внутрівідомчий характер і використовується для подальших розрахунків статистичних даних, розробки звітно-статистичної та іншої документації, державних класифікаторів техніко-економічної та соціальної інформації тощо, що передує їх прийняттю або затвердженню. Судом досліджено наданий наказ комунального закладу «Черкаський обласний центр медико-соціальної експертизи» №40/1 від 02.11.2011р., яким затверджено перелік відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію та встановлено обмеження доступу юридичним та фізичним особам до відомостей, що містять службову та конфіденційну інформацію. Відповідно до п.4 вищезгаданого наказу №40 від 02.11.2011р. переліку відомостей, які містять конфіденційну інформацію комунальним закладом «Комунальний обласний центр медико-соціальної експертизи», встановлено обмеження, щодо відомостей, які містяться в договорах, контрактах, листах, звітах аналітичних матеріалах, виписках з бухгалтерських рахунків, схемах, графіках, специфіка та інших документах, що використовуються в діяльності закладу. Суд також зазначив, що відповідач при наданні відповіді на запит щодо відомостей, які запитував позивач, діяв у спосіб та у межах повноважень, наданих законом. Відмовлено у задоволенні позову і у справі 2а-1670/954/12 до Полтавського обласного центру медико-соціальної експертизи про визнання бездіяльністю протиправною та зобов’язання вчинити певні дії. 26 березня 2012 року Полтавським окружним адміністративним судом була винесена постанова про відмову в задоволенні позову, мотивована наступним. В постанові вказується, що згідно пункту 13 постанови КМУ від 16.02.2011 р. №121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності» інформація, що внесена до банку даних, є конфіденційною і може використовуватись відповідно до законодавства. Статтями 6 та 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. Частиною 2 статті 6 Закону визначено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: 1) виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони 192


здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержання конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; 2) розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; 3) шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. Тому, обласний центр МСЕК не уповноважений надавати інформацію, яка належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до частини другої стаття 6 цього закону, що відповідає вимогам пункту 2 частини 1 стаття 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації». Введення в дію Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення відповідальності за порушення законодавства про захист персональних даних з 1 січня 2012 року на 1 липня 2012 року відтерміновано, але не знято відповідальності за порушення закону України «Про захист персональних даних» з володільця і розпорядника бази персональних даних – Центру МСЕК за поширення інформації без згоди суб’єкта персональних даних, що передбачено ст14 цього Закону. Слід зазначити, що дані про кількість рішень, прийнятих медико-соціальними експертними комісіями протягом 2008-2011 років про встановлення інвалідності та кількість індивідуальних програм реабілітації інвалідів складених у цей же період також ввійшли до централізованого банку даних з проблем інвалідності. Згідно з п.13 Постанови КМУ від 16.02.2011 р. №121 «Про затвердження Положення про централізований банк даних з проблем інвалідності» інформація, що внесена до банку даних, є конфіденційною і може використовуватись відповідно до законодавства. Статтями 6 та 7 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» конфіденційна інформація віднесена до інформації з обмеженим доступом. Частиною 2 статті 6 Закону визначено, що обмеження доступу до інформації здійснюється відповідно до закону при дотриманні сукупності таких вимог: виключно в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров’я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержання конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя; розголошення інформації може завдати істотної шкоди цим інтересам; шкода від оприлюднення такої інформації переважає суспільний інтерес в її отриманні. 193


На думку суду, враховуючи вищенаведене, обласний центр МСЕК не уповноважений надавати інформацію, яка належить до категорії інформації з обмеженим доступом відповідно до ч.2. ст.6 цього Закону, що відповідає вимогам п.2 ч.1 ст.22 ЗУ «Про доступ до публічної інформації». Крім того, суд вказує, що центр МСЕК не є оператором централізованого банку даних з проблем інвалідності. Щодо інших прикладів судових позовів та намагань захистити право на доступ до публічної інформації, наводимо нижче. 10.05.2011 року громадська організація «Молодіжна громадська організація «Славіс-Вінниця» відповідно до статті 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» подала до Вінницької міської ради запит на інформацію № 94. ГО «Молодіжна громадська організація «Славіс-Вінниця» запитувала копії рішень Вінницької міської ради про затвердження бюджету, а також копії рішень про затвердження звіту про виконання бюджету у 1-ому кварталі 2011 року з додатками. На запит громадської організації № 94 від 10.05.2011 року Вінницька міська рада листом від 17.05.2011 р. за №01-00-014-3234 повідомила наступне.«Відповідно до Вашого запиту секретаріатом міської ради підготовлено копію рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 р. №82 «Про міський бюджет на 2011 рік.» Рішення міської ради «Про звіт щодо виконання міського бюджету за 1 квартал 2011 року» буде винесено на розгляд чергової сесії міської ради, яка запланована на 19.05.2011 р., після чого Вам також буде підготовлено копію даного рішення. Для отримання копії рішення Вінницької міської ради від 14.01.2011 р. №82 «Про міський бюджет на 2011 рік» згідно з Вашим запитом відповідно до п. 2 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» та рішення виконкому міської ради від 12.05.2011 р. №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому» Вам необхідно перерахувати кошти в сумі 132,03 грн. (в тому числі ПДВ 22,00 грн.) на розрахунковий рахунок виконкому Вінницької міської ради». Також додавались реквізити для платежу, і розрахунок вартості копіювання документів на розмножувальній техніці. В тому числі наводився наступний розрахунок: «Загальна кількість сторінок – 81 (рішення міської ради «Про міський бюджет на 2011 рік»). Відповідно до вимог п.2 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інфор194


мації» оплаті підлягає 81 сторінка. Вартість копіювання 1 сторінки – 1,63 грн. (в. т.ч. ПДВ 0,27 грн.). Сума, яка підлягає сплаті: 132,03 грн. (81 сторінка х 1,63 грн.)» Такі дії Вінницької міської ради є незаконними, порушують право на доступ до інформації, гарантоване Конституцією, міжнародними актами про права людини, Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації».Відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Станом на день подання запиту на інформацію організацією та надання відповіді Кабінетом Міністрів України не було встановлено граничних норм витрат на копіювання та друк. Відповідно, розпорядник (Вінницька міська рада) не міг визначати такі витрати самостійно. Як вказується у листі ради від 17.05.2011 р. за №01-00-014-3234, для отримання інформації організація повинна сплатити витрати за друк та копіювання. Відповідно, як вказується далі, виконкомом Вінницької міської ради прийнято рішення від 12.05.2011 р. №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому». За надання копії рішення ради 14.01.2011 р. №82 «Про міський бюджет на 2011 рік» нараховано кошти в сумі 132,03 грн. (в тому числі ПДВ 22,00 грн.). Вартість копіювання 1 сторінки – 1,63 грн. (в. т.ч. ПДВ 0,27 грн.). Громадською організацією «Молодіжна організація «Славіс-Вінниця» подано запит на інформацію №98 від 30 травня 2011 р. щодо економічного обґрунтування цін на копіювання та друк документів, встановлених рішенням виконкому від 12.05.2011 р. №1176 з огляду на те, що середньо-ринковими цінами на копіювання документів на розмножувальній техніці в м. Вінниці є ціни від 0,25 до 0,45 грн. за сторінку. 02.06.2011 р. за №01-02-014-5097 Вінницькою міською радою надано відповідь, в якій не наводилось пояснення, звідки взято такий обрахунок вартості 1 сторінки (1,63 грн, в тому числі нарахування ПДВ). Також у відповіді вказувалось, що «станом на 12.05.2011 року Порядок розрахунку на законодавчому рівні не визначено, в зв’язку із чим виконкомом міської ради було прийнято рішення від 12.05.2011 року №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради 195


та її виконкому». Варто звернути увагу на те, що відповідно до частини 2 статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. Закон України «Про доступ до інформації» чи інші законодавчі акти не передбачають повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування визначати «тимчасові» граничні норми чи такі норми на власний розсуд, а тільки в «межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України». В частині 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» чітко вказується, «що розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається відповідним розпорядником в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.» Таким чином, при прийнятті «тимчасових граничних норм» розпорядник не діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. У листі Вінницької міської ради від 17.05.2011 р. за №01-00-014-3234 на запит організації № 94 від 10.05.2011 р. вказувалось, що рішення міської ради «Про міський бюджет на 2011 рік» містить 81 сторінку. Тому, на думку органу влади, оплаті підлягає 81 сторінка. Проте відповідно до частини 2 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» відшкодуванню фактичних витрат на копіювання та друк за умови визначення розпорядником таких розмірів в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів, підлягає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Застосування положень статті 21 органом влади не відповідає підходам, визначеним Законом України «Про доступ до публічної інформації» (адже обрахунок витрат має здійснюватись починаючи тільки із 11 сторінки). Молодіжна громадська організація у позові ставила вимогу визнати неправомірним ненадання інформації Вінницькою міською радою на запит на інформацію Громадської організації «Молодіжна організація «Славіс-Вінниця» № 94 від 10.05.2011 року та зобов’язати Вінницьку міську раду надати запитувану інформацію безкоштовно. Інший адміністративний позов стосувався визнання нечинним і скасування рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 12.05.2011 р. №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому». Його ініціювала громадська організація «Молодіжна громадська організація «Славіс-Вінниця». 12.05.2011р. виконавчим комітетом Вінницької міської ради було прийнято рішення 196


№1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому». Заявник вважає, що це рішення прийнято всупереч вимогам закону, і тому підлягає скасуванню з наступних підстав. Вказане рішення Вінницької міської ради є незаконним, порушує право на доступ до інформації, гарантоване Конституцією, міжнародними актами про права людини, Законами України «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації». Зокрема, відповідно до частини 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України. У разі якщо розпорядник інформації не встановив розміру плати за копіювання або друк, інформація надається безкоштовно. Станом на день прийняття вказаного рішення відповідачем та день подання даного позову до суду Кабінетом Міністрів України не встановлено граничних норм витрат на копіювання та друк. Відповідно, розпорядник (Вінницька міська рада, її виконавчий комітет) не міг визначати такі витрати самостійно. Громадською організацією «Молодіжна організація «Славіс-Вінниця» подано запит на інформацію №98 від 30 травня 2011 р. щодо економічного обґрунтування цін на копіювання та друк документів, встановлених рішенням виконкому від 12.05.2011 р. №1176 з огляду на те, що середньо-ринковими цінами на копіювання документів на розмножувальній техніці в м. Вінниці є ціни від 0,25 до 0,45 грн. за сторінку. 02.06.2011 р. за №01-02-014-5097 Вінницькою міською радою надано відповідь, в якій не наводилось пояснення, звідки взято такий обрахунок вартості 1 сторінки (1,63 грн, в тому числі нарахування ПДВ). Також у відповіді вказувалось, що «станом на 12.05.2011 року Порядок розрахунку на законодавчому рівні не визначено, в зв’язку із чим виконкомом міської ради було прийнято рішення від 12.05.2011 року №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому». Варто звернути увагу на те, що відповідно частини 2 до статті 19 Конституції України, органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України. 197


Закон України «Про доступ до інформації» чи інші законодавчі акти не передбачають повноважень органів державної влади чи органів місцевого самоврядування визначати «тимчасові» граничні норми чи норми на власний розсуд, а тільки в «межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.» В частині 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» чітко вказується, «що розмір фактичних витрат визначається відповідним розпорядником на копіювання та друк в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.» Таким чином, при прийнятті «тимчасових граничних норм» розпорядник не діяв на підставі, в межах повноважень та у спосіб, передбачений Конституцією та законами України. Таким чином, відповідач не мав права приймати рішення виконкому міської ради від 12.05.2011 р. №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому», оскільки воно не відповідає ч. 3 ст. 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації». На підставі вищенаведеного, та керуючись ч.1. ст. 34, ч.1. ст. 19 Конституції України, ст.ст.1, 15, 19,21 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 2, 104-107 Кодексу адміністративного судочинства України організація просила визнати нечинним і скасувати рішення виконавчого комітету Вінницької міської ради від 12.05.2011 р. №1176 «Про встановлення тимчасової граничної норми витрат на копіювання та друк документів для відділу звернень апарату міської ради та її виконкому». Кабінетом Міністрів України прийнято Постанову від 13 липня 2011 року №740 «Про затвердження граничних норм витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію», міська рада затвердила нові граничні норми у межах, встановлених Кабінетом Міністрів України. Громадська організація «Центр громадської адвокатури» звернулась із адміністративним позовом до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради в порядку ст.104 Кодексу адміністративного судочинства України. Громадська організація «Центр громадської адвокатури» звернулася до Львівської міської ради із запитом на інформацію № 188/11 від 01.11.2011р. Цей запит було подано відповідно до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». Відповідно до ст.19 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. 198


Позивачем подано запит про інформацію, в якому заявник просив надати наступну інформацію, якою володіє орган місцевого самоврядування:  Про порядок переведення житлового приміщення в нежитлове.  Які нормативні акти врегульовують цю процедуру.  Які органи Львівської міської ради є відповідальним за переведення житлового приміщення в нежитлове.  Хто приймає кінцеве рішення про надання приміщенню статусу нежитлового (це підтверджується копією запиту про інформацію від 01.11.2011р. № 188/11 та відповідним документом про прийняття, копії яких додаються). Позивачем було отриману відповідь від відповідача № 2501в-4788 від 09.11.2011р., в якій відповідачем надано неповну відповідь. А саме позивач запитував інформацію про порядок переведення житлового приміщення в нежитлове загалом, натомість відповідач надав інформацію лише про здійснення першого етапу такого переведення – про надання дозволу на використання житлових квартир як нежитлових, зазначивши, що такий порядок визначено рішенням виконавчого комітету Львівської міської ради від 11.06.2010р. № 645 «Про затвердження стандартів адміністративних послуг, які надаються управлінням житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури». Даною інформацію, яку відповідач не надав, він володіє, оскільки відповідно до п.122 Переліку адміністративних послуг, які надаються виконавчими органами Львівської міської ради, затвердженого рішенням виконкому від 23.10.2009 № 880, виключення з житлового фонду житлового приміщення та переведення його у нежитлове розглядається як різні адміністративні послуги, що надаються Управлінням житлового господарства департаменту житлового господарства та інфраструктури. У п.121 цього ж переліку наводиться інша послуга - надання дозволу фізичним та юридичним особам на використання власних квартир як нежитлових, щодо якої відповідач і надав інформацію. Тобто виконавчий комітет Львівської міської ради розрізняє виключення з житлового фонду житлового приміщення та переведення його у нежитлове та надання дозволу на використання житлових квартир як нежитлових як дві різні адміністративні послуги. Отже, з відповіді, наданої відповідачем, незрозуміло, який порядок переведення житлового приміщення в нежитлове, та які органи Львівської міської ради приймають відповідні рішення. Зрозуміло, що першим етапом є отримання дозволу на використання житлових квартир 199


як нежитлових, але про подальший порядок переведення приміщення з житлового в нежитлове відповідач інформації не надав (які нормативні акти регулюють ці відносини, в який орган слід звертатися, яка процедура подальшого звернення тощо). Відповідно до ч.2 ст.7 Житлового кодексу УРСР непридатні для проживання жилі будинки і жилі приміщення переобладнуються для використання в інших цілях або такі будинки зносяться за рішенням виконавчого комітету обласної, міської (міста республіканського підпорядкування) Ради народних депутатів. Відповідно до ч.1 ст.8 Житлового кодексу УРСР переведення придатних для проживання жилих будинків і жилих приміщень у будинках державного і громадського житлового фонду в нежилі, як правило, не допускається. У виняткових випадках переведення жилих будинків і жилих приміщень у нежилі може здійснюватися за рішенням органів, зазначених у частині другій статті 7 цього Кодексу. Тому до компетенції органу місцевого самоврядування належить повноваження щодо переведення житлових приміщень у нежитлові. Відповідно до ст.15 Закону України «Про доступ до публічної інформації» розпорядники інформації зобов’язані оприлюднювати: 1) інформацію про організаційну структуру, місію, функції, повноваження, основні завдання, напрями діяльності та фінансові ресурси (структуру та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо); 2) нормативно-правові акти, акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних), прийняті розпорядником, проекти рішень, що підлягають обговоренню, інформацію про нормативно-правові засади діяльності; 3) перелік та умови отримання послуг, що надаються цими органами, форми і зразки документів, правила їх заповнення; 11) інформацію про діяльність суб’єктів владних повноважень, а саме про: … перелік та умови надання послуг, форми і зразки документів, необхідних для надання послуг, правила їх оформлення. Відповідно до ст.23 Закону України «Про доступ до публічної інформації» рішення, дії чи бездіяльність розпорядників інформації можуть бути оскаржені до керівника розпорядника, вищого органу або суду. Запитувач має право оскаржити надання неповної інформації. Оскарження рішень, дій чи бездіяльності розпорядників інформації до суду здійснюється відповідно до Кодексу адміністративного судочинства України. Відповідно до ч.2 ст.19 Кодексу адміністративного судочинства України адміністративні справи з приводу оскарження правових актів 200


індивідуальної дії, а також дій чи бездіяльності суб’єктів владних повноважень, які прийняті (вчинені, допущені) стосовно конкретної фізичної чи юридичної особи (їх об’єднань), вирішуються за вибором позивача адміністративним судом за зареєстрованим у встановленому законом порядку місцем проживання (перебування, знаходження) цієї особи-позивача, або адміністративним судом за місцезнаходженням відповідача, крім випадків, передбачених цим Кодексом. Тому позивач на підставі цієї статті подає позов до суду за своїм місцезнаходженням. Відповідно до п.1 ч.1 ст.183-2 Кодексу адміністративного судочинства України скорочене провадження застосовується в адміністративних справах щодо зобов’язання суб’єкта владних повноважень вчинити певні дії щодо розгляду звернення, у тому числі інформаційного запиту, фізичної або юридичної особи. Тому дана справа підлягає розгляду в порядку скороченого провадження. На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст.6, 7, ст.17, 18, 19 Кодексу адміністративного судочинства України, ст.ст.15. 19, 23 Закону України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст.7-8 Житлового кодексу УРСР, позивач просив суд визнати протиправним бездіяльність відповідача щодо ненадання повної відповіді на запит на інформацію № 188/11 від 01.11.2011р., зобов’язати відповідача надати повну інформацію щодо порядку переведення житлового приміщення в нежитлове, щодо нормативно-правових актів, які врегульовують цю процедуру, та органів Львівської міської ради, які є відповідальним за переведення житлового приміщення в нежитлове та приймають кінцеве рішення про надання приміщенню статусу нежитлового. Рішення прийнято на користь організації. Органи влади надалі застосовують способи уникнення опрацювання запитів на інформацію від громадських організацій, які використовувались та «взяті на озброєння» до набуття чинності Законом України «Про доступ до публічної інформації». Одним із таких було посилання, що для надання відповіді на запит на інформацію органам публічної влади потрібні витяги чи копії установчих документів громадської організації, іншої додаткової інформації. Таким чином, вони вважали, що слід підтвердити громадською організацією так звану «необхідність» одержання інформації для своїх статутних цілей та завдань. Стаття 20 Закону України «Про об’єднання громадян» передбачає, що громадські організації для здійснення цілей і завдань, визначених у статутних документах, користуються правом одержувати від орга201


нів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань. На таке положення тривалий час посилались чиновники, відмовляючи у наданні інформації чи затягуючи строки розгляду запитів. Частина 2 статті 19 Закону «Про доступ до публічної інформації» вказує, що запитувач має право звернутися до розпорядника інформації із запитом на інформацію незалежно від того, стосується ця інформація його особисто чи ні, без пояснення причини подання запиту. Очевидним є те, що чиновники, які мають керуватись Законом «Про доступ до публічної інформації», діють незаконно, вимагаючи пояснень чи документів організацій при поданні запиту. Ця та інші проблеми трактування прав громадських організацій будуть існувати доти, доки для них передбачатимуться в їхньому законі на відміну від інших учасників певних суспільних відносин ті ж права, але з певними «умовами», тоді як усі інші користуються можливостями, що визначені відповідними законами. Брошнів-Осадська селищна рада та Снятинська міська рада Івано-Франківської області надіслали відповіді з вимогою надати копії установчих документів для з’ясування «відповідності» статутним завданням запиту ГО «Станіславська правозахисна група» Снятинська міська рада просила надати: копії установчих документів, копію статуту, копії списків засновників та копії списків членів організації. Ще один кейс та виявлення проблем застосування Закону України «Про доступ до публічної інформації» та інших Законів мав місце щодо права громадських організацій легалізованих шляхом повідомлення на доступ до публічної інформації. Стаття 12 Закону України «Про доступ до публічної інформації» визначає запитувачами інформації фізичних, юридичних осіб, об’єднання громадян без статусу юридичної особи, крім суб’єктів владних повноважень. Стаття 14 Закону України «Про об’єднання громадян» передбачає можливість легалізації об’єднань громадян шляхом їх реєстрації або повідомлення про заснування. Організації, які легалізовані таким чином, є організаціями без статусу юридичної особи. Закон «Про доступ до публічної інформації» передбачає право таких організацій подавати запити на інформацію та отримувати відповіді. Проте у разі порушення їх права на доступ до публічної інформації виникають труднощі – не усі суди визнають такі громадські організації без статусу юридичної особи стороною адміністративного 202


процесу. На жаль, недосконалість українського законодавства у цьому випадку яскраво себе проявляє. Стаття 50 Кодексу адміністративного судочинства визначає, що позивачем в адміністративній справі можуть бути громадяни України, іноземці чи особи без громадянства, підприємства,установи, організації юридичні особи), суб’єкти владних повноважень. Це стає підставою для залишення позовних заяв від громадських організацій, які легалізовані шляхом повідомлення, без розгляду у разі оскарження ними дій, рішень чи бездіяльності органів публічної влади. Хоча є і інші приклади – коли такі справи вирішуються успішно, та це не стає перешкодою для оскарження незаконних дій чи бездіяльності органів публічної влади. Для прикладу, одній і ті й же організації – Генічеському Регіональному Правозахисному Центру – в одному випадку суд задовольнив позов про визнання протиправною бездіяльність голови Стрілківської сільської ради (http://reyestr.court.gov.ua/ Review/20622605), в іншому – позов залишено без розгляду (див. додаток). Судова практика щодо Закону «Про доступ до публічної інформації» формується, застосування закону є предметом уваги, адже дозволяє виявити проблеми та усувати їх в реалізації права на доступ до публічної інформації, а також у статусі неурядових організацій.

203


Додатки Рішення судів щодо питань реалізації та захисту права на доступ до публічної інформації

204


Справа №: 2107/2-а-4126/111 ПОСТАНОВА 05.01.2012 Суддя Генічеського районного суду Херсонської області Постол В.С., розглянувши у скороченому провадженні адміністративну справу за позовом Генічеського Регіонального Правозахисного Центру в інтересах ОСОБА_1 до голови Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_2 про визнання бездіяльності неправомірною та зобов’язання вчинити певні дії, В С Т А Н О В И В: Генічеський Регіональний Правозахисний Центр в інтересах ОСОБА_1 звернувся до суду з адміністративним позовом до голови Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_2, в якому просить суд визнати дії відповідача щодо ненадання відповіді на інформаційний запит неправомірними та зобов’язати його надати відповідь ОСОБА_1 на інформаційний запит від 07.11.2011 р. зареєстрований за № 32/02.26-З/І. Ухвалою судді Генічеського районного суду Херсонської області від 15 грудня 2011 року було відкрито скорочене провадження по зазначеній адміністративній справі, та відповідача було зобов’язано у разі незгоди з позовною заявою надати суду письмові заперечення проти позову, або письмову заяву про визнання позову. Відповідачем 30 грудня 2011 року надано суду заперечення, відповідно до яких Стрілківська сільська рада не є розпорядником інформації, щодо якої від ОСОБА_1 надійшов вищевказаний інформаційний запит. Оцінивши повідомлені сторонами обставини, вважаю, що позовна заява підлягає задоволенню за наступних підстав. Відповідно до ч. 1 ст. 1 Закону України «Про доступ до публічної інформації», публічна інформація - це відображена та задокументована будь-якими засобами та на будь-яких носіях інформація, що була отримана або створена в процесі виконання суб’єктами владних повноважень своїх обов’язків, передбачених чинним законодавством, або яка знаходиться у володінні суб’єктів владних повноважень, інших розпорядників публічної інформації, визначених цим Законом. 1

http://reyestr.court.gov.ua/Review/20622605

205


Відповідно до ч. 1 ст. 19 Закону України «Про доступ до публічної інформації», запит на інформацію - це прохання особи до розпорядника інформації надати публічну інформацію, що знаходиться у його володінні. Пунктом 1 частини 1 статті 22, частиною 5 статті 22 Закону України «Про доступ до публічної інформації»визначено, що розпорядник інформації має право відмовити в задоволенні запиту у випадку, якщо він не володіє і не зобов’язаний відповідно до його компетенції, передбаченої законодавством, володіти інформацією, щодо якої зроблено запит. Відмова в задоволенні запиту на інформацію надається в письмовій формі. Судом встановлено, що 07 листопада 2011 року від ОСОБА_1 на адресу відповідача надійшов інформаційний запит, який був зареєстрований в Стрілківській сільській раді Генічеського району за № 32/02.26-З/І ( а.с. 3). Однак відповідач відповіді на інформаційний запит позивача не надав у встановлений законом строк, з наданих ним суду заперечень та документів неможливо достовірно встановити, чи надсилалась на адресу ОСОБА_1 будь-яка відповідь на його інформаційний запит. У зв’язку з чим, суд приходить до висновку, що позов підлягає задоволенню. Бездіяльність голови Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_2 повинна бути визнана протиправною та його зобов’язано забезпечити розгляд інформаційного запиту від 07 листопада 2011 року зареєстрованого за № 32/02.26З/І протягом п’яти днів у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». На підставі викладеного та керуючись Законом України «Про доступ до публічної інформації», ст.ст. 6, 8, 9, 11, 158-163, 183-2 КАС України, Постановив: Позов Генічеського Регіонального Правозахисного Центру в інтересах ОСОБА_1 до голови Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_2 про визнання бездіяльності неправомірною та зобов’язання вчинити певні дії –задовольнити. Визнати протиправною бездіяльність голови Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_2 щодо розгляду інформаційного запиту ОСОБА_1 від 07 листопада 2011 року зареєстрованого за № 32/02.26-З/І. 206


Зобов’язати голову Стрілківської сільської ради Генічеського району Херсонської області ОСОБА_2 забезпечити розгляд інформаційного запиту від 07 листопада 2011 року зареєстрованого за № 32/02.26-З/І протягом п’яти днів у порядку, визначеному Законом України «Про доступ до публічної інформації». Постанова підлягає негайному виконанню. Постанова може бути оскаржена до Одеського апеляційного адміністративного суду через Генічеський районний суд шляхом подачі апеляційної скарги в 10-денний строк з дня отримання копії постанови. Копія апеляційної скарги одночасно надсилається особою, яка її подає, до суду апеляційної інстанції. Суддя Генічеський районний суд Херсонської області

207


208


209


210


211


212


213


214


215


216


217


218


219


220


Інформація, що повинна розміщатись на веб-сайті органу влади відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» та іншого законодавства №

Перелік інформації

Строки оприлюд-нення

Законодавчий акт (якщо визначені складові у законодавстві)

1. Інформація про орган публічної влади 1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

Найменування органу вико-навчої влади та позначка про офіційний статус сайту

невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації Місія невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа Функції невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа Повноваження невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа Основні завдання невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа Напрями діяльневідкладно, але не ності пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа Фінансові ресурси невідкладно, але не пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа

Постанова КМУ від 04.01.2002 р. N 3 «Про Порядок оприлюднення у мережі Інтернет інформації про діяльність органів виконавчої влади» (далі - Постанова КМУ від 04.01.2002 р. N 3) п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Прим. Структура та обсяг бюджетних коштів, порядок та механізм їх витрачання тощо (п.1 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації») 221


нормативно-правові засади діяльності 1.9. Цільові програми

невідкладно, але не п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про допізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації» невідкладно, але Постанова КМУ від не пізніше п’яти 04.01.2002 р. N 3 робочих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/ або зміни інформації 1.10. Державні інфор- невідкладно, але Постанова КМУ від маційні ресурси з не пізніше п’яти 04.01.2002 р. N 3 питань, що нале- робочих днів з дня жать до компетен- затвердження (ухвації органу лення) документа, після створення та/ або зміни інформації 1.8

2.Інформація про структуру та контакти 2.1. Організаційна невідкладно, але не п.1. ч.1 ст.15 ЗУ «Про до-

структура

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

222

пізніше 5 роб. дн. з дн. затв. документа Місцезнаходжен- невідкладно, але не ня, поштова адре- пізніше 5 роб. дн. з са, номери засобів дн. затв. документа зв’язку Адреса офіційного невідкладно, але не веб-сайту та елек- пізніше 5 роб. дн. з тронної пошти дн. затв. документа Прізвище, ім’я невідкладно, але не та по батькові, пізніше 5 роб. дн. з службові номери дн. затв. документа засобів зв’язку, адреси ел.пошти керівника органу та його заступників, керівників структурних та регіональних підрозділів, основні функції структурних та регіональних підрозділів Розклад роботи та невідкладно, але не графік прийому пізніше 5 роб. дн. з громадян дн. затв. документа

ступ до публічної інформації» п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»

п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації»


3. Адміністративні послуги 3.1. Перелік та умо-ви невідкладно, але не п.3 ч.1 ст.15 ЗУ «Про до-

отримання послуг, що надаються органом і бюджетними установами, яким делеговані повноваження з надання таких послуг 3.2. Форми і зразки документів, правила їх запо-внення щодо отримання адміністративних послуг 3.3. Загальні правила роботи установи, правила внутрішнього трудового розпорядку 3.4. Розташування місць, де надаються необхідні запитувачам форми і бланки установи

пізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

невідкладно, але не п.3 ч.1 ст.15 ЗУ «Про допізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

невідкладно, але не п.9 ч.1 ст.15 ЗУ «Про допізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

невідкладно, але не п.8 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про пізніше 5 роб. дн. з доступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

4.Забезпечення доступу до публічної інформації 4.1. Інформація про невідкладно, але не п.5 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про

систему обліку, види інформації, яку зберігає розпорядник

пізніше 5 роб. дн. з доступ до публічної інфордн. затв. документа мації» Прим. Містить інформацію про: 1) назву документа; 2) дату створення документа; 3) дату надходження документа; 4) джерело інформації (автор, відповідний підрозділ); 5) передбачену законом підставу віднесення інформації до категорії з обмеженим доступом; 223


6) строк обмеження доступу до інформації, у разі якщо вона віднесена до інформації з обмеженим доступом; 7) галузь; 8) ключові слова; 9) тип, носій (текстовий документ, плівки, відеозаписи, аудіозаписи тощо); 10) вид (нормативні акти, угоди, рішення, протоколи, звіти, прес-релізи); 11) проекти рішень (доповідні записки, звернення, заяви, подання, пропозиції, листи тощо); 12) форму та місце зберігання документа тощо. 4.2. Порядок складан- невідкладно, але не п.4 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про

ня, подання запи- пізніше 5 роб. дн. з доступ до публічної інфорту на інформацію, дн. затв. документа мації» оскарження рішень розпорядників інформації, дій чи бездіяльності

4.3. Форма запитів на невідкладно, але не ч.6 ст.19 ЗУ «Про доступ

інформацію

4.4. Розташування

місць, де надаються необхідні запитувачам інформації форми і бланки установи

224

пізніше 5 роб. дн. з до публічної інформації» дн. затв. документа Прим.У разі наявності такої форми мають містити стислу інструкцію щодо процедури подання запиту на інформацію, її отримання тощо

невідкладно, але не п.8 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ «Про пізніше 5 роб. дн. з доступ до публічної інфордн. затв. документа мації»


4.5. Інформацію про

невідкладно, але не ч.1 ст.14 ЗУ «Про доступ порядок доступу пізніше 5 роб. дн. з до публічної інформації» до інформації та дн. затв. документа Прим. Також реквізити до спеціально відуповноваженого підрозділу ведених місць для або відповідального за розроботи запитувагляд інформаційних запитів чів з документами особи (прізвище, ім’я, почи їх копіями батькові, адреса, тел., адреса ел.пошти та ін.) 4.6. Звіти про задово- невідкладно, але не п.10 ч.1 ст.15, ст.18 ЗУ лення запитів про пізніше 5 роб. дн. з «Про доступ до публічної інформацію дн. затв. документа інформації» 4.7. Розмір відшкоду- невідкладно, але не ст.21 ЗУ «Про доступ до вання фактичних пізніше 5 роб. дн. з публічної інформації» витрат визначадн. затв. документа Прим. У разі якщо розпоється розпоряднирядник ком на копіювання інформації встановив такий та друк розмір плати за копіювання або друк. 5.Інформація про акти та нормотворчу діяльність 5.1. Нормативно-пра- невідкладно, але не п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про до-

вові акти, прийняті розпорядником інформації 5.2. Акти індивідуальної дії, прийняті розпорядником інформації

пізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

невідкладно, але не п.2 ч.1 ст.15 ЗУ «Про допізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації» Прим.Окрім внутрішньоорганізаційних 5.3. Проекти рішень не пізніш як за 20 п.2 ч.1 ст.15, ч.3 ЗУ «Про роб. дн. до дати їх доступ до публічної інфоррозгляду з метою мації» прийняття Прим. Проекти нормативно-правових актів, рішень органів місцевого самоврядування, розроблені розпорядниками 5.4. Плани діяльнос- не пізніше 15 груд- ст.7 ЗУ «Про засади дерті з підготовки ня поточного року, жавної регуляторної поліпроектів регуля- якщо інше не вста- тики у сфері господарської торних актів на новлено законом діяльності» наступний каленПрим. План діяльності з дарний рік підготовки проектів регуляторних актів містить: визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, 225


строків підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за розроблення. 5.5. Зміни до планів не пізніше 10 робо- ч.4 ст.7 ЗУ «Про засади діяльності з під- чих днів з дня почат- державної регуляторної готовки проектів ку підготовки цього політики у сфері господаррегуляторних ак- проекту ської діяльності» тів на наступний календарний рік 5.6. Повідомлення про не пізніше 5 роб. дн. ст. 9 ЗУ «Про засади дероприлюднення з дня оприлюднення жавної регуляторної поліпроекту регуля- повідомлення про тики у сфері господарської торного акта, оприлюднення цього діяльності» проект регулятор- проекту регулятор- Прим. Містить: стислий ного акта разом ного акта виклад змісту проекту; поіз відповідним штову та ел, за її наявності, аналізом регуляадресу розробника проекту торного впливу та інших органів, до яких відповідно до Закону або за ініціативою розробника надсилаються зауваження та пропозиції; спосіб оприлюднення проекту акта та аналізу впливу (назва друкованого змі та/або ад. сторінки в мережі Інтернет, де опубліковано проект акта та аналіз регуляторного впливу, або інформація про ін.. спосіб оприлюднення, передбачений ч. 5 ст. 13 цього Закону); строк, протягом якого приймаються пропозиції; спосіб надання пропозицій 5.7. Звіт про відстене пізніш як у деч.12 ст. 10 ЗУ «Про засади ження результа- сятиденний строк з державної регуляторної тивності регуля- дня підписання цьо- політики у сфері господарторного акта го звіту ської діяльності» Прим. У звіті зазначаються: кількісні та якісні значення показників результативності, що є результатами відстеження результативності; дані та припущення, на основі яких здійснено 226


відстеження результативності, а також способи їх одержання; використані методи одержання результатів відстеження результативності. 5.8. Інша інформація «- «1 ст. 14 «Про засади державпро регуляторну ної регуляторної політики діяльність у сфері господарської діяльності» 5.9. Плани проведення невідкладно, але не п.7. ч.1 ст.15 ЗУ «Про дота порядок денпізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфорний своїх відкри- дн. затв. документа мації» тих засідань 6. Інформація звітного характеру 6.1 Звіти органу пу- невідкладно, але не п.10. ч.1 ст.15 ЗУ «Про

блічної влади

пізніше 5 роб. дн. з доступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

7. Інформація про взаємодію із громадськістю 7.1. Механізми чи невідкладно, але не п.6 ч.1 ст.15 ЗУ «Про до-

процедури, за пізніше 5 роб. дн. з допомогою яких дн. затв. документа громадськість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень 7.2. Виконання плану невідкладно, але заходів з реаліне пізніше п’яти зації Концепції робочих днів з дня сприяння оргазатвердження (ухванами виконавчої лення) документа, влади розвитку після створення громадянського та/або зміни інфорсуспільства мації 7.3. про взаємодію з громадською радою

ступ до публічної інформації»

пп.1 п.8 Постанови КМУ від 04.01.2002 р. N 3

Підлягає оприлюдненню в окремому розділі «Громадська рада»

1 1 Якщо актом не визначено строків, радимо застосовувати підхід, визначений у Законі «Про доступ до публічної інформації» – «невідкладно,але непізніше 5 робочих. днів з днязатвердження документа

227


7.3.1.Повідомлен- не пізніше ніж за 30 ня про проведення календарних днів до установчих зборів проведення щодо створення установчих зборів громадської ради

7.3.2.Протокол установчих зборів щодо створення громадської ради, відомості про склад громадської ради 7.3.3.Установчі документи, план роботи, керівний склад, прийняті рішення, протоколи засідань, щорічні звіти про її роботу 7.3.4..Прийняті за результатами розгляду пропозицій громадської ради рішення

228

«- «

П. 8 Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації (Постанова КМУ від 03.11.2010 р. №996) Прим. Повідомлення включає: дату, час, місце, порядок проведення зборів, порядок подання заяв для участі в зборах, відомості про склад ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер тел. відповідальних Абз.9 п.8 Положення

«- «

П.16 Положення

не пізніше ніж у 10 Абз.3 п.15 Положення –денний строк після Прим.Інформація про приприйняття рішення йняте рішення має містити відомості про врахування пропозицій громадської ради або причини їх відхилення.


7.4. Інформацію про проведення консульта-

цій з громадськістю 7.4.1.Орієнтов«- « ний план проведення консультацій з громадськістю

7.4.2.Інформацій- «- « ні повідомлення про проведення публічного громадського обговорення, що підлягають обов’язковим консультаціям із громадськістю

7.4.3.Повідомлен- «- « ня про проведення публічних громадських обговорень шляхом електронних консультацій з громадськістю

П.6 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затв. Постановою КМУ від 03.11.2010 р. №996 П. 15 Порядку Прим. включає: найменування органу влади,що проводить обговорення; питання або назва проекту акта; варіанти вирішення питання; соціальні групи населення та заінтересовані сторони, на які поширюватиметься рішення; можливі наслідки кожного альтернативного рішення для різних соціальних груп населення; відомості про строк, місце, час заходів, порядок обговорення, акредитації представників ЗМІ, реєстрації учасників; адреса, строк і форма подання письмових пропозицій та зауважень; адреса і номер тел.; прізвище, ім’я відповідального органу влади; строк і спосіб оприлюднення результатів. П. 17 Порядку Прим. Включає: інформаційне повідомлення про проведення обговорення; текст проекту акта, винесеного на обговорення; ел. адресу для надсилання пропозицій та зауважень і номер тел., за яким надаються консультації щодо громадського обговорення. 229


7.4.4.Пропозиції та зауваження, що надходять на офіційний веб-сайт 7.4.5.Тексти протоколів конференцій, форумів, засідань тощо щодо консультацій 7.4.6.Звіт про результати публічного громадського обговорення

протягом 5 робочих днів після їх надходження

Абз. 2 п.19 Порядку

протягом 2 тижнів

Абз. 7 п.19 Порядку

не пізніше, ніж через 2 тижні після закінчення обговорення

П.20, 21 Порядку Прим. Включає:найменування органу влади, що проводив обговорення; зміст питання або назва проекту акта; інформація про осіб, що взяли участь; про пропозиції, що надійшли; врахування пропозицій та зауважень з обов’язковим обґрунтуванням прийнятого рішення та причин неврахування; про рішення, прийняті за результатами. П.23, 24 Порядку Прим. Зазначається: найменування органу,який організував вивчення громадської думки; найменування адміністративнотериторіальної одиниці у разі вивчення на окремій території; соціальні групи населення та заінтересовані сторони,думки яких вивчались; тема та питання; методи, що застосовувалися; ступінь допустимого відхилення від обраної моделі дослідження; про осіб, що проводили вивчення; узагальнення щодо вирішення питань, її врахування під час прийняття органом рішення; обґрунтування рішення у разі неврахування.

7.4.7.Звіт про ре- «- « зультати вивчення громадської думки

230


7.5. Сприяння проведенню громадських

експертиз 7.5.1.Про наду тижневий строк ходження запиту щодо проведення громадської експертизи, заходи з метою сприяння

7.5.2.Експертні «- « пропозиції інституту громадянського суспільства 7.5.3.Результати у десятиденний розгляду експерт- строк них пропозицій та заходи, спрямовані на їх реалізацію 7.6. Участь у прийнятті рішень з питань державної політики щодо дітей та молоді 7.6.1.Проекти кон- «- « цепцій державних цільових програм, які стосуються дітей та молоді 7.6.2.Звіти про «- « врахування пропозицій від громадських організацій 7.7. Проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка Рішення конкурс- у триденний строк ної комісії

П. 4 Постанови КМУ «Про затвердження Порядку сприяння проведенню громадської експертизи діяльності органів виконавчої влади» від 05.11.2008 р. №976 П.7 Постанови КМУ №976 від 05.11.2008 р. П.7 Постанови КМУ №976 від 05.11.2008 р.

ч.2 ст.8 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації» ч.2 ст.8 Закону України «Про молодіжні та дитячі громадські організації»

П. 13 Постанови №1049 від 12 жовтня 2011 року Про затвердження Порядку проведення конкурсу звизначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка 231


232

Рішення конкурс- у триденний строк ної комісії про визначення переможців конкурсу

П. 16 Постанови №1049 від 12 жовтня 2011 року Про затвердження Порядку проведення конкурсу звизначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Розроблені гро«-» мадськими організаціями та ін. план заходів та іншу інформацію пов’язану з виконанням програм (реалізацією заходів, проектів)

П. 19 Постанови №1049 від 12 жовтня 2011 року Про затвердження Порядку проведення конкурсу з визначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Результати моні- щоквартально торингу виконання програм

П. 20 Постанови №1049 від 12 жовтня 2011 року Про затвердження Порядку проведення конкурсу звизначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка

Рішення про не- у триденний строк виконання програми або заходу за результатами моніторингу та підсумкового звіту громадської організації, творчої спілки

П. 22 Постанови №1049 від 12 жовтня 2011 року Про затвердження Порядку проведення конкурсу звизначення програм (проектів, заходів), розроблених громадськими організаціями та творчими спілками, для виконання (реалізації) яких надається фінансова підтримка


8. Інша інформація, пов’язана з діяльністю органу влади 8.1. Вакансії, порядок невідкладно, але не п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про до-

та умови проходження конкурсу на заміщення вакантних посад 8.2. Систему обліку, види інформації, якою володіє орган влади 8.3. Відомості про проведення закупівлі товарів (робіт, послуг) за державні кошти

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

пізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

невідкладно, але не п.11 ч.1 ст.15 ЗУ «Про допізніше 5 роб. дн. з ступ до публічної інфордн. затв. документа мації»

невідкладно, але не Постанова КМУ від пізніше п’яти робо- 04.01.2002 р. N 3 чих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації Поточні та заневідкладно, але не Постанова КМУ від плановані заходи пізніше п’яти робо- 04.01.2002 р. N 3 і події чих днів з дня затвердження (ухвалення) документа, після створення та/або зміни інформації матеріали гене«- « ч.11 ст.17 ЗУ «Про регулюрального плану вання містобудівної діяльнаселеного пункності» ту2 Матеріали деталь- протягом 10 днів з ч.7 ст.19 ЗУ «Про регулюного плану тери- затвердження вання містобудівної діяльторії ності» Проекти генераль- не пізніш як у ч.4 ст.21 ЗУ «Про регулюних планів, планів місячний строк з дня вання містобудівної діяльзонування їх надходження до ності» територій, деталь- органу міс.самовр. них планів територій

1 1 Див. ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності» - виконавчі органи сільських,селищних і міських рад,Київська та Севастопольська міські державні адміністрації

233


8.8. Результати роз-

у двотижневий гляду пропозицій строк з дня їх пригромадськості йняття до проектів містобудівної документації 8.9. Інша інформація «- « про діяльність суб’єктів владних повноважень, порядок обов’язкового оприлюднення якої встановлений законодавством

234

ч.9 ст.21 ЗУ «Про регулювання містобудівної діяльності»

п.12 ч.1 ст.15 ЗУ «Про доступ до публічної інформації» Прим. Перелік інформації, наведений у таблиці, не є вичерпним. Наприклад, для РМ АРК, обласної, Київської та Севастопольської МДА додатково вказується: методика нарахування та показники розрахунків за енергоносії; відомості про сплату місцевих податків і зборів, комунальних платежів, у тому числі тарифи та пільги окремим групам платників, розрахунки юридичних і фізичних осіб з бюджетом; установи і заклади соціальної сфери; перелік комунальних підприємств, правоохоронних органів, лікувальних, оздоровчих, дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів, які знаходяться на території, із зазначенням адреси, номерів тел.., розпорядку роботи (відповідно до Постанови КМУ від 04.01.2002 р. N 3)


ЗАТВЕРДЖЕНО Розпорядження голови обласної державної адміністрації від 26 жовтня 2011 року № 1112/0/5-11 ПОРЯДОК оприлюднення актів обласної державної адміністрації 1. Загальні положення 1.1. Порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації (надалі – Порядок) визначає принципи і механізм офіційного оприлюднення актів обласної державної адміністрації через засоби масової інформації та мережу Інтернет з метою всебічного та об’єктивного висвітлення діяльності обласної державної адміністрації, а також способи набуття ними чинності. Оприлюднення в засобах масової інформації та мережі Інтернет інформації про діяльність обласної державної адміністрації здійснюється з метою підвищення ефективності та прозорості діяльності обласної державної адміністрації шляхом впровадження та використання сучасних інформаційних технологій для надання інформаційних та інших послуг громадськості, забезпечення її впливу на процеси, що відбуваються на території області. 1.2. Порядок розроблений та діє відповідно до нормативно-правових актів України, а саме: Конституції України; законів України «Про місцеві державні адміністрації», «Про порядок висвітлення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування в Україні засобами масової інформації», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про доступ до публічної інформації», «Про інформацію», «Про друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні»; Указу Президента України від 3 жовтня 1992 року № 493/2 «Про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (із змінами та доповненнями); постанов Кабінету Міністрів України від 28 грудня 1992 року № 731 «Про затвердження Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств та інших органів виконавчої влади» (зі змінами та доповненнями) та від 3 листопада 2010 року № 996 «Про 235


забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»; Регламенту Львівської обласної державної адміністрації, затвердженого розпорядженням голови обласної державної адміністрації від 21 жовтня 2010 року № 1193/0/5-10 (зі змінами та доповненнями). 1.3. Обласна державна адміністрація в межах своїх повноважень приймає нормативно-правові акти, у т.ч. регуляторні акти, правові акти індивідуальної дії та внутрішньоорганізаційні акти. 1.3.1. Нормативно-правовий акт – це прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції та за встановленою процедурою офіційний письмовий документ для регулювання суспільних відносин, що містить загальні правила поведінки – норми права, а саме: який встановлює, змінює чи скасовує норми права; носить загальний чи локальний характер; поширюється на невизначене коло осіб; застосовується неодноразово. 1.3.2. Регуляторний акт – це: прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом нормативно-правовий акт, який загалом або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських відносин, а також адміністративних відносин між обласною державною адміністрацією та суб’єктами господарювання; прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом інший офіційний письмовий документ, який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується неодноразово та діє щодо невизначеного кола осіб і який або його окремі положення спрямовані на правове регулювання господарських та (або) адміністративних відносин між обласною державною адміністрацією та суб’єктами господарювання, незалежно від того, чи вважається цей документ згідно із законом, що регулює відносини у відповідній сфері, нормативно-правовим актом. 1.3.3. Правовий акт індивідуальної дії – це прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ: що має персональний характер; дія якого вичерпується одноразовим застосуванням (крім актів про затвердження положень, інструкцій та інших, що містять правові норми); оперативно-розпорядчого характеру. 236


1.3.4. Внутрішньоорганізаційний акт – це прийнятий обласною державною адміністрацією або її структурним підрозділом у межах своєї компетенції офіційний письмовий документ, спрямований на організацію роботи і визначення структури, її вдосконалення, добору й розстановки кадрів, планування й координації роботи, ухвалення рішень на певний період або на проведення конкретних заходів, операцій, надання практичної допомоги підпорядкованим підрозділам i працівникам, на взаємодію з іншими службами, узагальнення й поширення передового досвіду, контроль i перевірку виконання, заохочення працівників, їх атестування, використання дисциплінарної практики тощо. 1.4. Чинні нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти обласної державної адміністрації, можуть бути змінені або доповнені лише нормативно-правовими або регуляторними актами такого ж виду. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти про зміни, доповнення чи скасування інших нормативно-правових або регуляторних актів, набувають чинності в тому ж порядку, що і нормативно-правові та регуляторні акти, які змінюються, доповнюються чи скасовуються. 1.5. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) обласної державної адміністрації підлягають опублікуванню в офіційному друкованому виданні та розміщенню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. 1.5.1. Офіційним друкованим виданням обласної державної адміністрації є друкований засіб масової інформації, визначений окремим розпорядженням голови обласної державної адміністрації, який обраний за результатами відкритого конкурсу та з яким, за результатами цього конкурсу, укладена угода про офіційне оприлюднення актів обласної державної адміністрації (далі – офіційне видання обласної державної адміністрації). Вимоги до друкованих засобів масової інформації, які матимуть право брати участь у конкурсі щодо офіційного оприлюднення актів обласної державної адміністрації, щорічно затверджуються наказом начальника головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації та оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти днів з дня затвердження документа. Інформація про засіб масової інформації, з яким укладена угода про офіційне оприлюднення актів обласної державної адміністрації, 237


оприлюднюється у місцевих засобах масової інформації та на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. 1.5.2. Офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації – це сукупність програмних та апаратних засобів з унікальною адресою (www.loda.gov.ua) у мережі Інтернет разом з інформаційними ресурсами, що є одним з офіційних джерел надання інформації обласною державною адміністрацією (далі – офіційний веб-сайт обласної державної адміністрації). 1.6. Не менше трьох примірників кожного номера офіційного друкованого видання, у якому оприлюднені акти обласної державної адміністрації, в обов’язковому порядку надсилаються в обласну універсальну наукову бібліотеку і не менше одного примірника – до сектору публічної інформації головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації та в бібліотеки районних центрів області. 1.7. Акти обласної державної адміністрації можуть бути опубліковані в інших друкованих виданнях лише після їх оприлюднення в офіційному друкованому виданні та розміщення на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. 1.8. Акти обласної державної адміністрації, оприлюднені в інших друкованих виданнях, мають інформаційний характер і не можуть бути використані для офіційного застосування. 1.9. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних актів та актів для службового користування) обласної державної адміністрації підлягають обов’язковому оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти днів з дня затвердження документа. Така ж інформація розміщується на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації із зазначенням дати оприлюднення і оновлення інформації. Невідкладному оприлюдненню підлягає будь-яка інформація про факти, що загрожують життю, здоров’ю та/або майну осіб, і про заходи, які застосовуються у зв’язку з цим. 2. Порядок оприлюднення актів обласної державної адміністрації та набрання ними чинності 2.1. Нормативно-правові, у т.ч. регуляторні, акти та правові акти індивідуальної дії, підлягають опублікуванню в офіційному друкованому виданні невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. 238


2.2. Нормативно-правові акти обласної державної адміністрації, які підлягають державній реєстрації у Головному управлінні юстиції у Львівській області в установленому порядку, набирають чинності з моменту їх реєстрації, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. 2.3. Нормативно-правові акти обласної державної адміністрації, що зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають оприлюдненню і набирають чинності з моменту їх оприлюднення, якщо самими актами не встановлено пізніший термін введення їх у дію. 2.4. Акти обласної державної адміністрацій, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються у порядку, встановленому статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 2.5. При опублікуванні зареєстрованого нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим. 2.6. Нормативно-правові акти можуть бути доведені до відома населення в інших засобах масової інформації лише після їх офіційного оприлюднення відповідно до цього Порядку. 2.7. Акти ненормативного характеру та правові акти індивідуальної дії обласної державної адміністрації набирають чинності з моменту їх прийняття, якщо самими актами не встановлений більш пізній термін введення їх у дію, та підлягають обов’язковому опублікуванню в офіційному друкованому виданні обласної державної адміністрації невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа, відповідно до цього Порядку. 2.8. Не підлягають опублікуванню лише внутрішньоорганізаційні акти та акти для службового користування обласної державної адміністрації. 2.9. Надання копій нормативно-правових, у т.ч. регуляторних, актів, правових актів індивідуальної дії (крім внутрішньоорганізаційних) обласної державної адміністрації для їх офіційного застосування у відповідь на запити на інформацію громадськості забезпечується сектором публічної інформації головного управління з питань внутрішньої політики, преси та інформації обласної державної адміністрації, відповідно до вимог та в терміни, передбачені Законом України «Про доступ до публічної інформації».

239


3. Розміщення актів обласної державної адміністрації на офіційному веб-сайті 3.1. Усі акти обласної державної адміністрації (крім внутрішньоорганізаційних актів та актів для службового користування) підлягають розміщенню на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації. Акти обласної державної адміністрації розміщуються на офіційному веб-сайті невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. 3.2. У текстах актів обласної державної адміністрації, розміщених на офіційному веб-сайті, повинна міститися дата та номер офіційного друкованого видання, у якому вони опубліковані, а також дата оновлення інформації. 3.3. При розміщенні на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Львівській області нормативно-правового акта посилання на дату і номер державної реєстрації є обов’язковим. 4. Оприлюднення проектів нормативно-правових та регуляторних актів обласної державної адміністрації 4.1. Проекти нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, що підлягають обговоренню, обов’язково оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації із зазначенням дати оприлюднення документа і дати оновлення інформації не пізніш як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття. 4.2. В обов’язковому порядку проводяться консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення щодо: проектів нормативно-правових актів, що мають важливе суспільне значення і стосуються конституційних прав, свобод, інтересів і обов’язків громадян, а також актів, якими передбачається надання пільг чи встановлення обмежень для суб’єктів господарювання та інститутів громадянського суспільства, здійснення повноважень місцевого самоврядування, делегованих обласній державній адміністрації обласною радою; проектів регуляторних актів; проектів державних і регіональних програм економічного, соціального і культурного розвитку, рішень стосовно стану їх виконання; звітів головних розпорядників бюджетних коштів про їх витрачання за минулий рік. Консультації з громадськістю у формі публічного громадського обговорення в обласній державній адміністрації проводяться відпо240


відно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 року № 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної адміністрації». 4.3. Проекти нормативно-правових актів обласної державної адміністрації, які відповідно до закону є регуляторними актами, оприлюднюються на офіційному веб-сайті обласної державної адміністрації у порядку, встановленому Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

241


ВОЛИНСЬКА ОБЛАСНА РАДА РОЗПОРЯДЖЕННЯ від 23.08.2011 № 228-р м. Луцьк Про інформаційний стенд Волинської обласної ради Відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», ч.7 ст.55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та на виконання розпорядження голови обласної ради від 11.05.2011 № 113-р «Про першочергові заходи щодо забезпечення доступу до публічної інформації у Волинській обласній раді»: 1. Виготовити інформаційний стенд Волинської обласної ради, ескіз якого поданий у додатку 1. 2. Начальникам відділів виконавчого апарату обласної ради забезпечити своєчасне наповнення стенду та систематичне і оперативне оновлення інформації про діяльність обласної ради згідно з додатком 2. 3. Начальнику відділу фінансово-господарського забезпечення діяльності ради - головному бухгалтеру Іщук К.П. забезпечити оперативне виготовлення інформаційного стенду. 3. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника голови обласної ради Лобача Ю.В. Додаток №1

242


Додаток 2 до розпорядження голови обласної ради від 23.08.2011 № 228-р Наповнення інформаційного стенду Волинської обласної ради № п/п

Відповідальний структурний підрозділ виконавчого апарату обласної ради

1.

Відділ з питань організаційного забезпечення діяльності ради

2.

Загальний відділ

3.

Відділ з питань кадрів та нагород

4.

Теми 1. 2. 3. 4. 5. 6. 1. 2. 3. 4. 5. 1. 2.

Відділ з питань 1. юридичного забезпечення діяльності ради

Керівництво обласної ради. Депутати обласної ради. Комісії обласної ради Колегія обласної ради. Графік засідань комісій та колегії. Порядок денний сесії. Інструкція. Форми запитів. Перелік службової інформації. Система обліку документів. Проекти рішень. Виконавчий апарат обласної ради. Положення про виконавчий апарат обласної ради. Графік прийому громадян.

243


Інформаційно-аналітичне видання

Оксана Коваль, Іванна Фединчук, Михайло Шелеп, Тарас Случик, Марія Доманська, Тетяна Яцків

Забезпечення оприлюднення актів, проектів рішень та іншої публічної інформації на офіційному веб-сайті та іншими способами: результати громадських досліджень

Редактор: Т. Яцків Комп’ютерне верстання: І. Цебрієнко

Підписано до друку 10.11.2012 р. Папір офсетний. Друк офсетний. Формат 60х84/16. Гарнітура Times New Roman Умов. друк. арк. 14,18.

Забезпечення оприлюднення актів, проектів рішень та іншої публічної інформації  

Громадські організації, в тому числі представники Центру громадської адвокатури, Центру політичного аналізу та виборчого консалтингу, Мережі...