Page 1

Bezpłatne doradztwo w Centrum Ekonomii Społecznej w Zgorzelcu!

W ramach projektu organizujemy: 1. doradztwo księgowe (wtorek, godz.16.00-17.15, środa 10.00-14.00) 2. doradztwo marketingowe (wtorek, godz. 9.00-15.00) 3. doradztwo prawne (czwartek, godz. 15.30-18.30) 4. doradztwo ds. pozyskiwania środków unijnych (wtorek, godz. 9.00-15.00) 5. doradztwo z zakresu zarządzania podmiotami ekonomii społecznej (wtorek, godz. 14.00-17.00) Zapraszamy mieszkaoców powiatu jeleniogórskiego, bolesławieckiego, lwóweckiego, kamiennogórskiego, lubaoskiego, zgorzeleckiego i Miasta Jelenia Góra, a także podmioty ekonomii społecznej działające na w/w terenie.

Centrum Ekonomii Społecznej ul. A. Mickiewicza 13, 59-900 Zgorzelec tel: 534-720-101, tel/fax (75) 77 595 44 biuro.ceszgorzelec@gmail.com www.ces.zgorzelec.pl

Lider projektu: Starostwo Powiatowe w Zgorzelcu ul. Boh. II AWP 8a 59-900 Zgorzelec

Partnerzy projektu:

Projekt „Centrum Ekonomii Społecznej” jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

doradztwo godziny logo kolorowe  

doradztwo godziny poprawione

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you