Page 1

PANDUAN PENGGUNA LAMAN WEB “Matematik Tahun 1” 1. Laman web “Matematik Tahun 1” bertujuan untuk menyampaikan ilmu pengetahuan tentang nombor bulat, operasi tambah dan tolak serta abakus. 2. Sila ikut lang-langkah berikut untuk belajar. 3. Buka laman web http://www.jtppismp.com/jtp004/ .

4. Klik pada “ 6452bc2/ “. Ia akan keluarkan halaman web “Matematik Tahun 1”.


5. Klik butang “Nombor Bulat”. Ia akan masuk ke halaman web seperti rajah di bawah :

6. Halaman web ini berkaitan dengan nombor bulat 1 hingga 20. Di bawah halaman web ini, terdapat video “lagu nombor bulat”.


7. Klik “Play” untuk menonton video tersebut. 8. Kemudian, di navigation bar, klik pada butang “Tambah”. Anda akan masuk ke halaman web seperti rajah di bawah :

9. Pada halaman web ini, anda boleh belajar tentang cara menambah. 10. Selepas itu, klik pada butang “Tolak”.


11. Klik pada butang “Abakus”. Ia akan keluar halaman web seperti rajah di bawah:

12. Klik pada butang “Video”. Ia akan keluar halaman web seperti rajah di bawah :


13. Klik pada butang “Latihan”. Halaman web ini telah menyediakan 4 jenis latihan.

14. Pilih salah satu latihan untuk dibuat. 15. Klik pada “Latihan 1”, ia akan keluar halaman web seperti rajah di bawah :


16. Klik pada butang “Back” akan balik ke halaman web “Latihan”. 17. Kemudian klik pada “Latihan 2”.

18. Klik pada butang “Back” akan balik ke halaman web “Latihan”. 19. Klik pada butang “Latihan 3”.


20. Klik pada butang “Back” akan balik ke halaman web “Latihan”. 21. Klik pada butang “Latihan 4”.

22. Klik pada butang “Back” akan balik ke halaman web “Latihan”. 23. Kemudian, klik pada butang “Flash Game”.


24. Halaman web seperti rajah di bawah akan keluar.

25. Halaman web ini terdapat “game” yang berkaitan dengan operasi tambah dan tolak. 26. Klik pada “Rumusan”, akan keluar halaman web :


27. Klik pada butang “Refleksi”.

28. Klik pada butang “Lampiran”.


29. Klik pada butang “Rujukan”.

30. Klik pada butang “Tentang Saya”.


Panduan pengguna  
Panduan pengguna  
Advertisement