Page 1

ARBEIDSPRĂ˜VER Av Irene Hetlelid Svendsen


TEKST OG FOTO


TEKST


Bedriftsleder

Nupen Kjell Nupen gjør mer enn å male. Fra verkstedet på Hånes styrer han en millionbedrift.

– Jeg tror på kontinuitet i arbeidet heller enn at det detter inspirasjon ned fra et sted, sier Nupen i verkstedet sitt på Hånes.

TEKST: IRENE HETLELID SVENDSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

– Mye er likt i forhold til jobben en bedriftsleder må gjøre. Det gjelder å ha evnen til å motivere folk rundt deg. Vi må dra i samme retning, sier Kjell Nupen. Han sier mye «vi» egentlig, der han sitter på malekrakken, og bedyrer at det ikke er fordi kongelige frekventerer verkstedet, men fordi han sammen med sine tre ansatte utgjør et godt team. – Det må man være for å skape noe bra sammen. Vi driver et verksted der vi er opptatt av å utføre en best mulig jobb. I kunstverdenen som i andre bransjer blir vi vurdert i forhold til den siste jobben vi har gjort. Å være kunstner er å leve i en konstant gründer-tilværelse. Hver dag innehar muligheten til å skape noe, men også til å ødelegge noe.

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Ifølge VG toppet Kjell Nupen igjen listen over de best betalte kunstnerne i fjor. Det ble solgt Nupen-kunst for 15 millioner kroner. – At jeg har et stort og trofast publikum gjør at jeg i større grad enn tidligere kan velge prosjekter. Jeg er fullstendig klar over at jeg har et merkevarenavn som skaper forventninger, men jeg forbeholder meg retten til å jobbe kjedelig om det er det som må til for å få frem flere lag i et bilde. Det underliggende interesserer meg mer enn overflaten. Man må våge å uttrykke banalitetene for å nå poesien, sier Nupen. Men å ha tre ansatte fører ikke til større produksjon, ifølge Nupen.

– Jeg har ikke noe ønske om å være mer produktiv. Jeg kjøper meg mer tid til å tenke og til å bearbeide ting. Det blir også heldigvis færre reisedøgn i løpet av et år.

Holder i trådene I rammeverkstedet legger sekretær Francisca Hansen frem litografier som skal signeres. For å holde oversikten over alle utstillinger og prosjekter har hun hengt opp store kalendere, en for hver måned. Galleri Brandstrup, Galleri Bi-Z og Kunstnerforbundet skal alle ha en bit av Nupen i høst og det er mye planlegging og logistikk som må til for å komme i mål med alle utstillingene. Etter å ha jobbet åtte år i Galleri Bi-Z

i Kristiansand ble hun i 2008 spurt om å jobbe for Nupen. – I Galleri Bi-Z jobbet jeg med mange ulike kunstnere og fryktet at det kunne bli ensformig å jobbe kun for en kunstner. Men det hadde jeg ikke trengt å bekymre meg for. Her er det mye spennende som skjer hver eneste dag, sier Hansen. Hun gir sjefen gode skussmål. Han tar godt vare på sine ansatte og arbeidsmiljøet er preget av glød og ståpåvilje for å få de ulike prosjektene i havn. – I starten var jeg her kun et par dager i uka, nå jobber jeg fulltid med å følge opp kunder, registrere kunstverk, svare på henvendelser og ellers det som måtte dukke opp, sier Hansen.

Og ting har en tendens til å dukke opp om man heter Kjell Nupen i 2012. På lysbordene i glassverkstedet ligger glassbiter som skal bli til glasskunst i Olsvik kirke i Bergen. Dette er den fjerde kirken Kjell Nupen lager glassarbeider til. Den første var Søm kirke i Kristiansand i 2004. Deretter Ansgar kapell og Geilo Kulturkirke. Utsmykkingsprosjektet til Olsvik kirke vil bestå av 5.000-10.000 glassbiter når det står ferdig i 2013. – Første leveranse skjer allerede i november. Dette er en stor jobb for glassverkstedet. Å ta på seg store og spennende prosjekter som dette er mulig fordi jeg har ansatt dyktige fagfolk og brukt tid på

å bygge opp kompetanse her på verkstedet, sier Nupen.

Bygger kompetanse lokalt Glassmester Ole Richard Lauritsen er ansvarlig for glassverkstedet og daglig leder av IntegrertKunst AS, Nupens eget selskap som tar seg av kirkebygg og store glassinstallasjoner. Peter Heijman fra Glasatelier Oud Rijswijk, Hollands største glassverksted, har fungert som en mentor under oppbyggingen av glassverkstedet. Assistent og altmuligmann Trond Haugland snappet Nupen fra Bico i Kristiansand. – Det gir stor trygghet å vite at Ole Richard og Trond kan oversette mitt språk til håndverkerne når glasskunsten skal

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

27


Bedriftsleder

Nupen Kjell Nupen gjør mer enn å male. Fra verkstedet på Hånes styrer han en millionbedrift.

– Jeg tror på kontinuitet i arbeidet heller enn at det detter inspirasjon ned fra et sted, sier Nupen i verkstedet sitt på Hånes.

TEKST: IRENE HETLELID SVENDSEN FOTO: KJELL INGE SØREIDE

– Mye er likt i forhold til jobben en bedriftsleder må gjøre. Det gjelder å ha evnen til å motivere folk rundt deg. Vi må dra i samme retning, sier Kjell Nupen. Han sier mye «vi» egentlig, der han sitter på malekrakken, og bedyrer at det ikke er fordi kongelige frekventerer verkstedet, men fordi han sammen med sine tre ansatte utgjør et godt team. – Det må man være for å skape noe bra sammen. Vi driver et verksted der vi er opptatt av å utføre en best mulig jobb. I kunstverdenen som i andre bransjer blir vi vurdert i forhold til den siste jobben vi har gjort. Å være kunstner er å leve i en konstant gründer-tilværelse. Hver dag innehar muligheten til å skape noe, men også til å ødelegge noe.

26

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

Ifølge VG toppet Kjell Nupen igjen listen over de best betalte kunstnerne i fjor. Det ble solgt Nupen-kunst for 15 millioner kroner. – At jeg har et stort og trofast publikum gjør at jeg i større grad enn tidligere kan velge prosjekter. Jeg er fullstendig klar over at jeg har et merkevarenavn som skaper forventninger, men jeg forbeholder meg retten til å jobbe kjedelig om det er det som må til for å få frem flere lag i et bilde. Det underliggende interesserer meg mer enn overflaten. Man må våge å uttrykke banalitetene for å nå poesien, sier Nupen. Men å ha tre ansatte fører ikke til større produksjon, ifølge Nupen.

– Jeg har ikke noe ønske om å være mer produktiv. Jeg kjøper meg mer tid til å tenke og til å bearbeide ting. Det blir også heldigvis færre reisedøgn i løpet av et år.

Holder i trådene I rammeverkstedet legger sekretær Francisca Hansen frem litografier som skal signeres. For å holde oversikten over alle utstillinger og prosjekter har hun hengt opp store kalendere, en for hver måned. Galleri Brandstrup, Galleri Bi-Z og Kunstnerforbundet skal alle ha en bit av Nupen i høst og det er mye planlegging og logistikk som må til for å komme i mål med alle utstillingene. Etter å ha jobbet åtte år i Galleri Bi-Z

i Kristiansand ble hun i 2008 spurt om å jobbe for Nupen. – I Galleri Bi-Z jobbet jeg med mange ulike kunstnere og fryktet at det kunne bli ensformig å jobbe kun for en kunstner. Men det hadde jeg ikke trengt å bekymre meg for. Her er det mye spennende som skjer hver eneste dag, sier Hansen. Hun gir sjefen gode skussmål. Han tar godt vare på sine ansatte og arbeidsmiljøet er preget av glød og ståpåvilje for å få de ulike prosjektene i havn. – I starten var jeg her kun et par dager i uka, nå jobber jeg fulltid med å følge opp kunder, registrere kunstverk, svare på henvendelser og ellers det som måtte dukke opp, sier Hansen.

Og ting har en tendens til å dukke opp om man heter Kjell Nupen i 2012. På lysbordene i glassverkstedet ligger glassbiter som skal bli til glasskunst i Olsvik kirke i Bergen. Dette er den fjerde kirken Kjell Nupen lager glassarbeider til. Den første var Søm kirke i Kristiansand i 2004. Deretter Ansgar kapell og Geilo Kulturkirke. Utsmykkingsprosjektet til Olsvik kirke vil bestå av 5.000-10.000 glassbiter når det står ferdig i 2013. – Første leveranse skjer allerede i november. Dette er en stor jobb for glassverkstedet. Å ta på seg store og spennende prosjekter som dette er mulig fordi jeg har ansatt dyktige fagfolk og brukt tid på

å bygge opp kompetanse her på verkstedet, sier Nupen.

Bygger kompetanse lokalt Glassmester Ole Richard Lauritsen er ansvarlig for glassverkstedet og daglig leder av IntegrertKunst AS, Nupens eget selskap som tar seg av kirkebygg og store glassinstallasjoner. Peter Heijman fra Glasatelier Oud Rijswijk, Hollands største glassverksted, har fungert som en mentor under oppbyggingen av glassverkstedet. Assistent og altmuligmann Trond Haugland snappet Nupen fra Bico i Kristiansand. – Det gir stor trygghet å vite at Ole Richard og Trond kan oversette mitt språk til håndverkerne når glasskunsten skal

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

27


10:00 Velkomst og presentasjon ved konferansier Anita Dietrichson

10:10 Hvordan lykkes ledere?

Morgendagens

ledere MINISEMINAR

TORSDAG 8. NOVEMBER, KL. 10 –14:30 – KLUBBEN, VESTRE STRANDGATE 8 PANELDEBATT VED FINN HOLMER HOVEN Deltakeravgift kr 950,– (medlemmer av Næringsforeningen i Kristiansandsregionen/Kvadraturforeningen kr 700,–) Lunsj er inkludert. Påmelding innen 5. november til: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, Telefon: 99 23 80 00, post@kristiansand-chamber.no

Glassverkstedet er innredet med store lysbord. Her er det glassarbeider til Olsvik kirke i Bergen som settes sammen. Fra venstre: Francisca Hansen, Trond Haugland, Kjell Nupen og Ole Richard Lauritsen.

Mer informasjon: www.kristiansand-chamber.no

Jorunn Gislefoss (driftssjef GE Healthcare og fjorårets vinner av prisen «Årets kvinnelige leder»)

10:30 Lokal og nasjonal ledelse i et globalt selskap Frode Jensen (adm.dir. National Oilwell Varco)

10:50 God nok

Sissel Leire (3. generasjons eier Kruse Smith)

11:10 Hvordan beholder og videreutvikler vi dyktige ledere?

Monica Grimstad (Head of Recruitment, Schibsted Media Group)

11:30 Årets kvinnelige leder

kåring ved juryens leder Ole-Petter Sunde

12:00 Lunsj og mingling 13:00 Presentasjon av TALENTJAKTEN Ved gründer Per Andrew Lier

13:10 E24s lederjakttalent 2012

Presentasjon av årets ledertalent i Kristiansandsregionen ved Per Andrew Lier

13:20 Ledere møter morgendagen

John G. Bernander (adm.dir. NHO / påtroppende adm.dir. Viking Heat Engines AS)

14:00 Paneldebatt/oppsummering ved Finn Holmer Hoven

Arrangør: Hodejeger Åstveit • Teknisk arr.: Næringsforeningen i Kristiansandsregionen

monteres, eller en ny skulptur skal løftes på plass. De vet også hvilke kranførere som er best, en nyttig kunnskap når en skulptur du har jobbet med i flere år skal trygt på plass. Nupen er opptatt av å bruke lokale håndverkere og fagfolk så sant det lar seg gjøre. – Kastes en stein i vannet blir det mange ringer av den, sier kunstneren. Når steinene han kaster i vannet gjerne er store bronsetrær i et vannbasseng skaper dette også bølger for andre næringer i regionen. I sitt siste store utsmykkingsprosjekt til Viborgs nye rådhus i Danmark ble nesten alt arbeidet med de 24 bronsetrærne og vannbassenget gjort lokalt på Sørlandet. Det er han stolt over. – Bronsetrærne ble formet i leire og pakket inn i gips her i verkstedet. Herfra

ble trærne kjørt til Hageland kunst- og metallstøperi i Holum i Mandal for å bli støpt, brent og omskapt til de trestammeliknende skulpturene, forteller Nupen. Porselensflisene som pryder vannbassenget ble brent i Haag i Nederland, men ble lagt på plass i Viborg av fagfolk fra Murco i Kristiansand. Men ikke alt kan la seg gjøre å få til lokalt. – Jeg har knyttet til meg dyktige samarbeidspartnere i Kina, Danmark og Sverige som jeg kjøper tjenester fra. Tilsvarende 8-10 årsverk. For å ivareta de ulike delene av arbeidet sitt har Nupen også etablert tre aksjeselskaper: IntegrertKunst AS for utsmykkingsoppdragene, Favi AS formidler og distribuerer malerier, trykk og krukker, mens Onia AS investerer i blant annet verdipapirer,

eiendom og helikopterselskap. Sammen med Bjørn Eidsvåg og Ole Petter Berger eier nemlig kunstneren med flyskrekk helikopterselskapet Helt Propell AS.

KUNNSKAP • INSPIRASJON • NETTVERK

FAKTA • Født 5. september 1955 i Kristiansand. • Norsk maler og skulptør. • Utdannet ved Statens Kunstakademi i Oslo og Staatliche Kunstakademie i Düsseldorf. • Har utsmykket en rekke offentlige arealer, blant annet Otterdalsparken, også kalt «Nupen-parken» i Kristiansand. • Kjennetegnes av en spesiell ultramarin blåfarge, kalt «Nupen-blått». • Kjell Nupen bor og arbeider i Kristiansand.

Tenk julebord nå! Julebord med drikke fra kr

370,-

Color Lin es sa skredde lgsavdeling rsy gruppea r gjerne ktivite og even ter ts!

pr. person

KRS-UBU12-102

Prisen inkluderer: Båtreisen tur/retur og julebord med drikke en vei. Avreise fra Kristiansand kl 1630, retur fra Hirtshals kl 2045 samme kveld. Aldersgrense 20 år.

28

www.kristiansand-chamber.no SPENN magasinet 4/12

colorline.no | 815 810 00 00 860 811

LEDERSKOLEN

2012/2013

Faglig kvalitet

Fokus på temaer som er sentrale for å utvikle seg som leder

18.10.2012: 15.11.2012: 06.12.2012: 10.01.2013: 07.02.2013:

«Ny i lederrollen» «Endringsledelse» «Organisasjonskultur og internasjonalt HRM» «Teamledelse og lederteam» «Fremtidens ledelse»

Sted: Sørlandets Kunnskapspark, Gimlemoen Tid: 14.00 - 18.00

Pris - enkeltsamling eller pakke

• Kompetanseløft for ledere og mellomledere

Per samling:

• Målrettede seminarer og forelesninger

(Agdering og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

• Kunnskap og erfaringer fra akademia og næringsliv

Medlemspris: 1750,- per deltaker Ikke - medlem: 2500,- per deltaker Pakkepris: Medlemspris: 4000,- per deltakerpakke (Agdering og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen)

Ikke-medlem: 5500,- per deltakerpakke Kontaktinformasjon: Anne May Hundeide, Næringsforeningen i Kristiansandsregionen, tlf 40 47 36 26, e-post: annemay@kristiansand-chamber.no Geir Hammersmark, Agdering, tlf 97 02 77 98, e-post: geir@agdering.no

Kombinasjonen av drivende dyktige og engasjerte forelesere, samt innføring fra ledere i lokale bedrifter, gjorde kurset til en meget positiv opplevelse som jeg trygt kan anbefale videre!

Jan Bjørndal Branch Manager, Itella Logistics AS


NETTSAKER FOR FORSKNINGSRÅDET http://bit.ly/13PrN6u

BALLSTOLEN INNTAR KLASSEROMMET Rogaland: Med støtte fra VRI har fysioterapeut og gründer, Frode Skretting, utviklet en stol som forebygger ryggskader.

http://bit.ly/15MMu4v

SMART TEKNOLOGI FOR HELSEOG OMSORGSSEKTOREN

En aldrende og mer pleietrengende befolkning skaper nye føringer for helse- og omsorgssektoren. VRI Helse Østfold bidrar til at det utvikles ny teknologi som møter fremtidens utfordringer.


Irene Hetlelid Svendsen Mob: 481 23 041

| gallerine@gmail.com

Arbeidsprøver  
Arbeidsprøver  

Tekst og foto: Irene Hetlelid Svendsen, Mediepartner

Advertisement