Page 1

ENQUESTA SOBRE ELS JOCS . Objectiu: veure com ha evolucionat la societat d'avui dia, i calcular el  percentatge de gent que prefereix les noves tecnologies i les coses més  avançades i no els típics jocs de tota la vida, per adonar­nos que la societat  d'avui dia no era com la d'abans, que les coses han canviat molt. L’enquesta ha estat proporcionada a 44 persones, que l’han contestat. Totes  les persones eren d’entre 13 i 25 anys d’edat, i hi ha una variació de sexes, tant  nois com noies. . Preguntes 1. Jugues normalment a jocs de taula? a) si b) no c) algunes vegades, però poc freqüent 2. A quin sols jugar? a) cartes b) monopoly, party & co, trivial,… c) parxis, oca, dames, escacs,… d) altres 3. Jugues més a la Play, ordinador, Wii, xbox,… que als jocs de taula? a) si b) no c) jugo als dos iguals d) no jugo a cap dels dos 4. Quins et semblen més divertits? a) la play, wii, ordinador, xbox.. b) els jocs de taula c) els dos iguals 5. A quins jocs jugues, de la play, l’ordinador…? a) de matar b) tipo sims c) misteri d) supermario i altres


La gent juga normalment a jocs de taula?

14% 16%

si no de vegades

70%

A quins jocs de taula sol jugar?

5%

8% 46%

cartes monopoly, party & co, trivial parxĂ­s, oca, dames, escacs altres

41%

Juga mĂŠs a la play, ordinador, xbox.. que als jocs de taula?

7% 0% 7% si no jugo als dos iguals no jugo a cap dels dos 86%


Quins semblen més divertits?

30% la play, w ii, ordinador els jocs de taula 59%

els dos igual

11%

A quins jocs juga, de la play, l'ordinador, la w ii..?

25% de matar

43%

tipo sims misteri supermario i altres 5%

27%

. Conclusió: la gent prefereix els videojocs i els jocs d’ordinadors que els jocs  de tota la vida de taula, encara que hi ha gent que juga més als jocs de taula o  que no juga a cap. La gent troba més divertit els jocs més individuals que els  que es juguen amb més gent. La societat ha canviat.

enquesta  

encuesta sobre los juegos

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you