Page 1

Qüestionari: 1. Qui va ser el creador del primer ordinador? -Konrad Zuse. 2. Què va disenyar Wilhelm Schickard al 1623? -La primera calculadora mecànica. 3. Què es el internet? -És una red informática descentralitzada que permet la connexió entre ordinadors i opera a través d’un protocol de comunicacions. 4. Què s’enten per la paraula teclat? Qui el va crear? -És una adaptació del teclat de les antigues màquines d’escriure amb algunes millores. El posicionament de les lletres va ser creat el 1870 per Christopher Latham. 5. D’on prové el mot ordinador”? Què significa? -Prové del llatí ordenator, que significa ordena. 6. Qui va inventar el ratolí? a) Xènia Gasulla. b) Gottfried Wilhelm Leibniz. c) Douglas Engelbart.

7. Quines són les funcions dels sistemes operatius? Gestionar les transferències d'informació internes.

X

Pot fer anàlisi numèric, administració o processament d’arixius. Reiniciar l’ordinador automaticament. Rep i processa dades per a convertir-los en informació útil. Procurar la comunicació de l'ordinador amb els operadors. Controlar l'execució dels programes amb la detecció dels errors.

X X


8. Relaciona les invencions següents amb el seu inventor corresponent: George R. Stibitz

analitzador diferencial

Vannevar Bush

complex calculator

Leonardo Torres Quevedo

ordinador portàtil

Konrad Zuse Adam Osborne Dov Moran

màquina de Zuse memòria USB màquina algebraica

9. Which yeas were the first generation of Modern Computers? a) 1940-1945 b) 1945-1956 c) 1956-1960

10. Què són les perifèries de sortida? -Són aquells dispositius que han estat construïts per enviar información cap a fora de l’odinador.

Qüestionari  

Activitat 1

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you