Page 1

140

VAKTIJDSCHRIFT VOOR DE MAKERS VAN VAKINFORMATIE IN PRINT EN ONLINE

20STE JAARGANG - Mei 2012

Mensen volgen mensen, geen bedrijven

Who’s Tweet is it anyway?


Pluriform Publishers: Innovatie in samenspraak met gebruikers Publishers software CRM marketing Website(s) Webwinkel(s) Publish (titelbeheer) COD (sub) titels/onderdelen Abonnementen Sales (CB/Misi) Project Calculatie Inkoop & Voorraadbeheer Royaltyadministratie HRM (lonen) Administratie(s)

ESi IT Solutions is specialist in bedrijfsbrede all-in-software systemen die zijn afgestemd op specifieke branches. Een van die bedrijfstakken is de uitgeverijbranche, die zelf natuurlijk het beste weet aan welke software op dit moment behoefte bestaat. ESi IT ontwikkelt dan ook in samenspraak met de gebruikers nieuwe functionaliteiten voor het pakket Pluriform Publishers. Met dit innovatieve pakket is elke uitgever volledig bij de tijd. Publishing on demand (POD), Content on Demand (COD), E-books en Air books. Het zijn slechts enkele van de uitdagingen waar de uitgeefbranche op dit moment mee te maken heeft. ESi IT Solutions volgt dergelijke ontwikkelingen op de voet. Sterker nog: het loopt met zijn software niet alleen in de pas met de laatste ontwikkelingen, het loopt er liever nog op vooruit. ESi IT doet dat door te luisteren naar de gebruikers van zijn software. Onlangs deed het dat tijdens de eerste Pluriform Publishers gebruikersdag en in 2012 denkt het bedrijf erover om de gebruikersdag verder uit te breiden tot een software innovatie platform voor uitgeverijen. Dat ESi IT hierdoor weet wat er in de uitgeefbranche leeft, blijkt uit het softwarepakket

ESi IT Solutions b.v. Postbus 61 5060 AB Oisterwijk Sprendlingenstraat 50 5061 KN Oisterwijk Nederland

Pluriform Publishers 2011.2, dat onlangs werd geïntroduceerd. Deze nieuwe release is volledig afgestemd op de wensen en behoeften van de gebruikers en is uitgebreid met verschillende nieuwe functionaliteiten. Zo houdt het onder meer rekening met het feit dat vrijwel alle uitgeverijen steeds meer online verkoopkansen wensen te benutten. Online marketing en verkoop is dan ook een van de belangrijkste toepassingen van Pluriform Publishers. Met de realtime, online registratie van webshop verkopen, rechtstreeks vanuit de Pluriform Publishers BackOffice, introduceert ESi een compleet nieuwe generatie webshops. Gebruikers van Pluriform Publishers treffen in de nieuwe release echter nog meer noviteiten aan. Zo is er een nieuwe e-maileditor, die diverse nieuwe mogelijkheden biedt voor de opmaak van e-mailberichten. Met Pluriform Publishers 2011.2 zijn uitgevers dus weer helemaal up-to-date. Intussen blijft men bij ESi IT Solutions voordurend anticiperen op nieuwe ontwikkelingen om het pakket in overleg met de gebruikers steeds verder te verbeteren. Elk jaar komen twee Pluriform productie updates beschikbaar. Ten minste een keer per jaar verwerkt ESi een update voor alle Pluriform Publishers gebruikers.

T +31 (0)13 711 33 08 publishers@esi-it.nl administratie@esi-it.nl support@esi-it.nl www.publisherssoftware.nl www.esi-it.nl

www.publisherssoftware.nl

• • • • • • • • • • • • •


Redactioneel

Captain’s log Het is inmiddels enige tijd geleden dat wij onze thuishaven verlieten om koers te zetten naar een nieuw businessmodel voor Vakblad. Onze ontdekkingsreis ondernemen we samen met MagStream die ons onderweg digitaal escorteert. ‘Innovative Hybrid Pulishing’ is hun core business. Onderweg ontmoetten we boeiende mensen die nu als ‘new hands on deck’ met ons meevaren. Ook in dit nummer vindt u een bijdrage van onze bemanningsleden. Toch durft niet iedereen het nu al aan op het Vakblad-schip aan te monsteren; mogelijke commerciële partners herkennen de vlag waaronder wij varen nog onvoldoende. Daarom wijzigt onze koers tijdelijk van print naar volledig digitaal. Deze edite is daarom een overgangsnummer. MagStream en wij hebben besloten de zoektocht naar een uitgeefconcept dat voor partners nog interessant is, te intensiveren. Na de zomer kunt u beoordelen of wij daarin geslaagd zijn.

Eric Ravestijn Irene de Muralt


Colofon

Vakblad, het vaktijdschrift voor de makers van vakinformatie in print en online, is een uitgave van Foliodyn@mica. Vakblad verschijnt 6 x per jaar. Een jaarabonnement op Vakblad bedraagt â‚Ź 79,50 (incl. 6% BTW). Opzeggingen uitsluitend schriftelijk uiterlijk 4 weken voor ingang van het nieuwe abonnementsjaar. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand op openbaar gemaakt op enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

18

UITGEVER Irene de Muralt info@muralto.nl HOOFDREDACTIE Eric Ravestijn uitgever@foliodynamica.nl

9

FOTOGRAFIE Eigen archief tenzij anders aangegeven ADRESGEGEVENS Postbus 513 2040 EA Zandvoort CONTACT Irene de Muralt T. 070-387 82 43 Eric Ravestijn T. 0651 44 21 51 www.vakblad.eu

12

mei 2012


Inhoud

6 Who’s Tweet is it anyaway?

17

Iedere dag verrijken de twitteraars de informatie- maatschappij met miljarden tweets. Ook vakmedia. Maar van wie zijn die tweets en volgers eigenlijk?

9 Weetjes van Waarde

Producten en ontwikkeligen uitgelicht

10 e-Publisher Digest

Selectie uit de gratis e-mailnieuwsbrief e-publisher.nl

12 Red de pers en haar medewerkers

10

De mediabranche kenmerkt zich de laatste tijd door o pmerkelijke ontwikkelingen. Terwijl traditionele spelers het grotendeels zoekende zijn naar werkende business modellen, verdere besparingen en redenen om in leven te blijven, stropen nieuwe spelers de mouwen op en betreden de arena van publishing en media alsof

het hun natuurlijke habitat is.

17 Bikinigirls zijn de uitgevers van de toekomst

Vaste columnist Karel Kolb kijkt op geheel eigen wijze naar de digitale ontwikkelingen in uitgeefland.

18 Luxottica kiest bewust weer voor papier

6

Luxottica is grootgebruiker van papier. Papier maakt onlosmakeljik deel uit van het marketingbeleid van de marktleider op het gebied van premium, luxe en trendy brillen. Omdat Ray Ban, Prada en Versace nu eenmaal het best tot hun recht komen op papier...

20 ‘t Kleine met ambitie groot maken

“Na de overname van Media Business Press bleek er een kiem voor een pareltje verborgen tussen de overgenomen boedel”, aldus Pascal van Sluijs, Chief Publishing Officer van Mybusinessmedia.

24 Vakblad markt

Selectie van nieuwe en verdewenen vaktijdschriften

20

mei 2012


Vakblad linked door

Who’s Tweet is it anyway? Twitter noteerde afgelopen september ruim 3,6 miljoen unieke Nederlandse bezoekers. Elke dag verrijken zij de informatiemaatschappij met miljarden tweets. Ook vakmedia. Maar van wie zijn die tweets en volgers eigenlijk? Een vraag die mogelijk beantwoord gaat worden in de rechtszaak PhoneDog versus Noah Kravitz. Tekst: Kees de Vries, info@keesdevriesredactie.nl Daar waar de enkeling het nog steeds afdoet als ‘geschetter’, zijn er hele volksstammen die niet meer zonder kunnen. Twitter is uitgegroeid tot een belangrijk communicatiekanaal voor zowel personen als ook bedrijven. Wereldwijd telt het 100 miljoen gebruikers,waarvan 3,6 miljoen in Nederland. Onlinebureau Projectplace becijferde een toename van het zakelijk gebruik van social media van 23 procent in 2010 tot 40 procent in 2011. Nederland zit in de kopgroep, bij ons zet 45 procent van de bedrijven social media in op het werkvlak. De enquêteerde 1.200 projectmanagers in Scandinavië, Duitsland, Groot-Brittannië, Frankrijk en Nederland vinden communiceren met collega’s (42 procent) en delen van informatie (42 procent) de twee belangrijkste zaken voor de zakelijke inzet van social media. Daarnaast wordt de smartphone, tablet of computer ingezet voor het monitoren van nieuws (21 procent) en klantcontact (18 procent). En met die groei nemen ook de belangen toe. Want een twitteraccount is geld waard.

$370.000

Dat ondervindt ook Noah Kravitz. Hij heeft de twijfelachtige eer door zijn voormalige werkgever PhoneDog voor de rechter gesleept te worden vanwege zijn twitteraccount. Hem hangt een schadevergoeding van $370.000 boven het hoofd: $2,50 per maand voor elk van de 17.000 volgelingen die hij meenam toen hij PhoneDog na vier jaar dienstverband in oktober 2010 verliet. Kravitz twitterde onder naam @phonedog_Noah privé- en werkgerelateerde zaken, maar veranderde zijn accountnaam na vertrek in @noahkravitz. Volgens hem met medeweten van PhoneDog. De onderneming betoogt echter dat twitteraccounts met de naam PhoneDog ‘een verlenging zijn van onze digitale merkpromotie en niet die van een individu die ons bedrijf heeft verlaten. Onze investeringen voor groei van volgers en merkbekendheid zijn aanzienlijk en wij beschouwen de resultaten daarvan als eigendom van PhoneDog Media.” Kravitz krijgt voor de voeten geworpen de ‘klantlijst’ van zijn voormalige werkgever ontvreemd te hebben. De zaak is de eerste in zijn soort en juridisch dermate interessant dat een rechter in San Francisco er wel een uitspraak over wil formuleren.

Beroepsflapuit

PhoneDog versus Kravitz is een steen in de toch al niet rimpelloze vijver van Twitter. Daar waar bij een persoonlijke account in principe vooraf de twitteraar een strobreed in de weg kan leggen, is dat bij een mix van persoonlijk en zakelijk een stuk ingewikkelder. Zo legde televisiezender RTL mediaverschijning en presentator Britt Dekker een twitterverbod op om niet de spanning uit het nieuwe programma Echte Meisjes Op Zoek Naar Zichzelf te halen. De 19-jarige beroepsflapuit gaf gehoor aan het verbod, maar hoefde dat strikt juridisch genomen niet.

Contractuele bepaling

Wat wel en wat niet mag is bij een nieuw medium als Twitter niet altijd even duidelijk. Het populaire communicatiemiddel van maximaal 140 teken leidt tot interessante juridische kwesties, zo vindt ook Corien Prins, IT-recht hoogleraar aan de Katholieke Universiteit Brabant in Tilburg. PhoneDog stelt dat de volgers vallen onder bedrijfsgegevens, net als klantlijsten. “Maar is niet veeleer sprake van een verzameling geïnteresseerden in de betreffende medewerker? In ons land geldt als algemeen uitgangspunt dat ervaringen, persoonlijke goodwill en knowhow in principe aan werknemers toebehoren en de verdere inzet daarvan de betrokkene niet kan worden ontzegd, uitsluitend en alleen omdat dit profiteren van bedrijfsbelangen zou opleveren.” In haar artikel in het Nederlands Juristenblad stelt Prins dat het onder Nederlands recht bijna onmogelijk zou zijn een ex-werknemer te dwingen zijn twitteraccount op te laten geven. “De grondslag voor verbod of schadevergoeding zal veeleer gevonden moeten worden in schending van de algemene zorgvuldigheidsnorm (ex art 6-162 BW) of in het feit dat de twitteraccount niet langer door de werknemer mag worden benut op grond van een daartoe strekkende contractuele bepaling, bijvoorbeeld omdat de arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding van die strekking vervat. Het ontbreken daarvan wettigt immers een weerlegbaar vermoeden dat de voormalige werkgever de aan de ex-werknemer gedurende het dienstverband toevertrouwde gegevens onvoldoende belangrijk achtte.” Kort gezegd, als je het niet regelt, zul je het wel niet

mei 2012


belangrijk gevonden hebben. En als je het regelt, doe dat dan in een concurrentiebeding of arbeidsovereenkomst.

Geen problemen

Zonder aanvullende afspraken lopen werkgevers de kans dat hun werknemers bij vertrek met twittervolgers en al de voordeur uitlopen. Uit een rondje langs vakuitgeverijen, toch de professionals in de communicatiebusiness bij uitstek, blijkt dat het onderwerp ook hier actueel. Eisma Bouwmedia (Leeuwarden en Doetinchem), eigenaar van ruim dertig titels met evenzovele twitteraccounts, bestaan geen afspraken met medewerkers. Salesmanager online media Maurice Matser zegt: “We hebben geen specifieke afspraken. Onze twitteraccounts zijn gelinkt aan onze merken. En op die manier hebben we ze ook geclaimd. Los van die accounts wordt er eigenlijk nauwelijks door onze medewerkers getwitterd. Ik weet van een recent overgenomen titel waar de hoofdredacteur dat wel doet. De status van die account weet ik eerlijk gezegd niet. Dat is een goede vraag hoe hiermee om te gaan.”

Charlotte Emmelkamp, verantwoordelijk voor de corporate uitstraling en de website van Sdu Uitgevers in Den Haag zegt: “We hebben een beleid hoe je als Sdu-medewerker te gedragen op Twitter. We onderscheiden de corporate account die ik beheer, de titel accounts van de redacties en de privé accounts. Over die laatste hebben we als werkgever weinig te zeggen. In de standaard arbeidsovereenkomst van Sdu Uitgevers is geregeld dat rechten die door medewerkers worden uitgeoefend of gebruikt uit naam van door Sdu Uitgevers geregistreerde merken of intellectueel eigendom van Sdu Uitgevers anderszins, toekomen aan de werkgever. Het eigendom van dergelijke rechten, waaronder dus ook de zakelijke of titelgebonden Twitteraccounts, is dus wel degelijk hard geformuleerd. De overdracht van deze rechten en accounts wordt bij vertrek van een medewerker of bij overdracht absoluut geregeld.”

Persoonlijk en zakelijk

Computerfirma Dell hanteert een hard geformuleerd twitterbeleid.”If you participate in Social Media activities

mei 2012

as part of your job at Dell, that account may be considered Dell property. If that account is Dell property, you don’t get to take it with you if you leave the company — meaning you will not try to change the password or the account name or create a similar sounding account or have any ownership of the contacts and connections you have gained through the account. This doesn’t apply to personal accounts that you may access at work, but would certainly apply to all Dell branded accounts created as part of your job.” Handtekening eronder en klaar. Of niet? Medewerker Sociale Media bij Dell Susan Beebe heeft twee accounts. Haar werkaccount (@susanaatDell) is een saaie stroom standaardberichten waarin 1.105 volgers horen hoe goed Dell bezig is. De tweetteller staat op 914 berichten. Bij haar persoonlijke account @susanbeebe (“These words are mine”) met een mengeling van privé- en werkgerelateerde zaken, inclusief foto’s, staat de teller op bijna 10.000 volgelingen en bijna 24.000 tweets. Daaruit kun je afleiden dat mensen mensen volgen, en niet zozeer bedrijven. Overigens is Noah Kravitz nog gewoon in de lucht en is zijn schare volgers door alle publiciteit gegroeid tot bijna 25.000. Hij twittert nu fulltime voor TechnoBuffalo.com. Over PhoneDog post hij geen berichten meer. De zaak dient deze zomer.


Nieuwe media biedt eindeloos veel kansen, maar vergt ook lef en aanpassings足 vermogen. MagStream biedt innovatie digitale oplossingen. We ontwikkelen software, bedenken concepten en creatieve designs. Effectieve, duurzame communicatie, aangepast op uw communicatiedoelstellingen, die past in het medialandschap van vandaag.

Custom software

Design en creatie

Duurzame communicatie

Met behulp van de innovatieve MagStream software kun je zelf digitale magazines bouwen, redigeren en publiceren.

Beschikt u zelf over content, maar niet over tijd of kennis om een digitale publicatie te realiseren? Wij zijn gespecialiseerd in de creatie van digitale publicaties.

Voor 1000 kilo papier worden 3,3 bomen gekapt. Een digitale publicatie bespaart dus niet alleen kosten, maar ook het milieu.

Op de desktop, tablet en mobiel MagStream Telefoon 070 383 26 22 www.magstream.com

Master your communication


Weetjes van Waarde De eerste smartphone met projector: Samsung Galaxy Beam De Samsung Galaxy Beam projecteert foto’s en video’s direct op een muur, plafond of ander glad oppervlak. Zo kan iedereen meegenieten, zonder zich te hoeven verdringen rond een klein smartphonescherm. Of je nu videoclips, plattegronden, zakelijke informatie of games wilt beamen, met de heldere 15 lumen projector kun je de content direct delen. De smartphone projecteert beelden met een maximale breedte van 125 cm. Een speciale projector-app maakt het makkelijk content te selecteren en in een paar stappen de gewenste beelden te beamen. De Android 2.3 Gingerbread-smartphone met 1 GHz processor is slechts 12,5 mm dik en is elegant en ergonomisch vormgegeven. Met 8 GB aan intern geheugen heb je bovendien de bestanden die je wilt beamen altijd binnen handbereik. Tot slot zorgt de krachtige 2000 MAh-batterij ervoor dat de smartphone lang standby blijft zonder op te laden. De verkrijgbaarheid en adviesverkoopprijs zijn nog niet bekend.

Website: samsung.com

In serene sfeer schrijven met stijlvolle Watermanpen Deze gracieuze is pen gemaakt van het duurzame cocobola hout dat zich kenmerkt door de bijzondere nerf en diepe kleur. Net als alle pennen van Waterman, bestaat ook de collectie Sérénité Wood uit kwaliteitspennen die jarenlang meegaan. De pen is in een limited edition uitgebracht en verkrijgbaar bij de schrijfspeciaalzaken. Website: waterman.com/nl

De Perpetual lijn van Wonderable bestaat uit prachtig leren A5 notitieblokken die met de hand vervaardigd worden in Bangladesh. Het zachte leer en de mogelijkheid papier eenvoudig na te vullen, maken de Perpetual Note een echte must have. De notitieblokken zijn ver-krijgbaar in naturel of zwart. Normale prijs: € 69,Website: wonderable.com Levertijd: direct (indien voorradig) - enkele weken .

Lezersaanbieding: Vakbladlezers krijgen € 20,- korting op de consumentenprijs. Wilt u ook in het bezit komen van zo’n prachtig notitieblok? Stuur dan een mail naar redactie@vakblad.eu ovv lezersaanbieding Vakblad Wonderable. De aanbieding loopt tot 30 juni 2012. mei 2012


e-Publisher Via diverse kanalen wil de redactie van Vakblad haar lezers te bereiken. Niet alleen via dit digitaal magazine, maar ook met e-Publisher.nl, het driewekelijkse e-zine over de online ontwikkelingen in de uitgeef- en mediasector. Hieronder vindt u een selectie van gepubliceerde berichten. Een abonnement op e-Publisher.nl is gratis. Inschrijven kan via de website: vakblad.eu/epublisher.nl.

Pinterest: alle interesses wereldkundig met sociale ‘pin-up’ De snelst groeiende website op dit moment is sociaal prikbord Pinterest. Volgens comScore trekt de site meer verkeer dan GooglePlus, YouTube, Reddit en LinkedIn samen. Had de twee jaar oude startup in september nog 1,68 miljoen unieke bezoekers, in december was dit aantal gestegen tot 7 miljoen en onlangs bereikte de website de magische grens van 10 miljoen bezoekers. Op Pinterest pin je allerlei zaken die je online tegenkomen. Deze ‘pins’ worden dan automatisch gedeeld met de mensen die jouw pins volgen. Zij kunnen jouw pins dan ‘liken’ of ‘repinnen’. Het prikbord is een idee van Yale student Ben Silbermann en trekt vooral vrouwen die er recepten en mooie spullen tonen. Geografisch lijkt de site vooral aan te staan bij veertigers uit conservatieve delen van Amerika, zoals Minneapolis en Chicago. Uit een onderzoek van Shareaholic blijkt nu hoe belangrijk Pinterest is als verkeersbron voor uitgevers. Uit het onderzoek van comScore blijkt dat momenteel alle sociale sites een enorme groei doormaken. Dat geldt met

name voor Tumblr en GooglePlus. Voelt u ook de behoefte om uw interesses wereldkundig te maken? Pin deze dan via Pinterest… Bron: Emerce

Omzet online adverteren groeit

Over 2011 behaalde de Nederlandse online advertentiemarkt een omzet van ruim € 1 mrd. Dit is volgens onderzoek van consultancykantoor Deloitte een groei van 12% ten opzichte van 2010. Hiermee passeert online adverteren het maken van reclame via televisie. Naar verwachting zullen ook gedrukte advertenties in de nabije toekomst het onderspit delven. Zeker de helft van de omzet uit webadvertenties komt voor rekening van zoekmachines zoals Google. Met een aandeel van 93% is de Amerikaanse reus de grootste van Nederland, zo blijkt uit cijfers van marketingbureaus RMI en Checkit. Nederlandse uitgevers haalden hun omzet afgelopen jaar voornamelijk uit “display advertising.” Het inkopen van gerichte online advertentieruimte bleek in 2011 goed voor € 336 mln. Internetuitgevers verwachten bovendien dat de groei van online adverteren dit jaar doorzet. Hierbij is waarschijnlijk ook een grotere rol weggelegd voor mobiel adverteren. Via smartphones, tablets en Apps wordt nu nog relatief weinig reclame gemaakt. Met name tablets blijken vanwege hun fysieke kenmerken geschikt voor adverteerders; deze zijn dan ook verantwoordelijk voor een relatief hoge advertentieomzet. Voor de Online Adspend Study 2011 zijn in opdracht van IAB veertig grote Nederlandse internetuitgevers ondervraagd, die samen 80% van het gemeten bereik (van STIR) in Nederland vertegenwoordigen. Bron: Het Financieele Dagblad

Reed Elsevier draait bij na boycot

Zo’n 8000 wetenschappers protesteerden succesvol tegen Reed Elsevier: de uitgeverij steunt niet langer Research Works Act, de wet die de vrije toegang tot wetenschappelijk onderzoek wilde reguleren. De wetenschappers kondigden aan niet langer mee te werken aan stukken die in publicaties van Elsevier zouden verschijnen. De opstellers van de Research Works Act hebben het wetsvoorstel inmiddels teruggetrokken. Onderzoekers vinden namelijk dat onderzoeksresultaten die met belastinggeld zijn gefinancierd, vrij toegankelijk moeten zijn. Wetenschappers hebben de tijdschriften van Reed-Elsevier

mei 2012


Digest echter wel nodig en leveren hun materiaal gratis aan, doen redactiewerk en beoordelen werk van collega’s. Vervolgens worden de tijdschriften tegen hoge abonnementskosten aan universiteitsbibliotheken geleverd - een situatie waar wetenschappers al langer ontevreden over waren. Steun van de uitgever aan het omstreden wetsvoorstel was voor velen van hen de bekende druppel die de emmer deed overlopen. Tegenover NRC Handelsblad ontkent Reed Elsevier dat het terugtrekken van steun een gevolg is van de boycot; de uitgeverij hoopt voor de nabije toekomst op een ‘minder verhit klimaat’ voor discussie over toegang tot onderzoeksresultaten. Bron: Villamedia

Gaat De Pers digitaal?

Over een paar weken is duidelijk of dagblad De Pers inderdaad een digitale doorstart maakt. Hoofdredacteur Jan-Jaap Heij laat weten halverwege het doorstartproces te zitten.”Als het lukt, gaan we een digitale krant uitgeven met week- en maandabonnementen en losse verkopen. Tienduizend lezers meldden interesse te hebben in een digitaal abonnement op De Pers. De prijs wordt maximaal twee à vier euro per maand. Het financiële

fundament onder de krant, die voor tablets en smartphones wordt gemaakt, ligt duidelijk in abonnementen. “Reclame in betaalde applicaties is een afhaker”, aldus Heij. Mocht er daadwerkelijk een doorstart plaatsvinden, dan verschijnt de app op zijn vroegst in september. Bron: Emerce

Sites als Google News moeten uitgevers gaan betalen

De Duitse regering heeft besloten nieuwsverzamelsites en zoekmachines uitgevers moeten vergoeden voor het gebruik van hun journalistieke inhoud, wordt fel bekritiseerd. Uitgevers lobbyen al langer voor dit Leistungsschutzrecht omdat ze met lede ogen aanzien dat een site als Google News gebruik maakt van hun artikelen. Het besluit wordt fel bekritiseerd. Zo vinden bloggers en internetactivisten dat het de informatievrijheid zal beperken en alleen de grote uitgevers ervan profiteren. De discussie is te volgen op Twitter met #LSR. Bron: Süddeutsche Zeitung

Veronica en Autoweek stoppen met verrijkte iPad-uitgaven

AutoWeek en Veronica magazine stopten eerder dit jaar met het aanbieden van de verrijkte iPad-uitgaven. In 2010 lieten de weekbladen als eerste zien wat er allemaal mogelijk is, maar het leverde te weinig op. Beide bladen leveren nu wekelijks platte pdf’s voor iPad-gebruikers, terwijl ondertussen verder wordt gewerkt aan nieuwe digitale vormen. Zo komt AutoWeek deze zomer terug met een nieuwe iPad-app, die helemaal losstaat van het weekblad zelf. Het autoblad maakte eerder een wekelijk-se, betaalde iPadversie waarvoor de pdf’s van het blad werden aangevuld met interactieve elementen. Die werd ongeveer tweeduizend keer per week gedownload. Voortschrijdend inzicht – en onvoldoende opbrengsten – heeft laten zien dat de consument niet zit te wachten op de vertaling van een tijdschrift naar de iPad. De nieuwe app wordt een actuele app die 24 uur per dag wordt geactualiseerd en zich veel meer richt op interactiviteit door met name Twitter en video en gepersonaliseerde pushberichten. Electronic Program Guide De iPad app van Veronica magazine werd wekelijks ongeveer drieduizend keer gratis gedownload. Het was de bedoeling de ommezwaai naar betaald te maken, maar men is momenteel niet bereid hiervoor te betalen. De digitale tak van Veronica magazine gaat zich nu richten op een nieuwe website die per 1 juni online gaat, alsmede de onlangs vernieuwde EPG (Electronic Program Guide) voor digitale televisie, smartphone en iPad waarin een grote rol is weggelegd voor social media. Ook hier wordt de content afgestemd op de persoonlijke voorkeuren van de gebruikers. Bron: Villamedia

mei 2012


Loopbaan

AH koopt Bol.com

Red de pers en haar medewerkers! Opmerkelijke ontwikkelingen in en om de mediabranche de laatste tijd. Waar de traditionele spelers het moeilijk hebben en grotendeels zoekende zijn naar werkende business modellen, verdere besparingen en een goede reden om in leven te blijven, daar stropen nieuwe spelers – niet gehinderd door gevestigde posities in de branche, niet gehinderd door hun verleden – de mouwen op en betreden de arena van publishing en media alsof het hun natuurlijke habitat is. Het leidt tot interessante confrontaties. En tot nieuwe carrières in de media! Hoe kun je hier als media professional gebruik van maken?

T

Tekst: Lars Timmermans, lars@media-movers.nl | Fotografie: Stan Bouman Photography

Terwijl super-retailer Albert Heijn webwinkel Bol.com koopt, verzucht raskoopman Marcel Boekhoorn na vijf jaar martelen met prachtkrant De Pers dat “de krantenbusiness toch echt hopeloze business is”. Waarbij hij trouwens koopman genoeg is om het leeuwendeel van de rekening – vele tientallen miljoenen euro’s - te laten betalen door de partij die de laatste jaren steeds meer gewend is om de klappen op te vangen en de rekeningen te betalen: de uitgever, in dit geval: Wegener.

Slagveld

Het slagveld van uitgeverij en media overziend, overheerst de conclusie dat oude structuren, ideeën en tradities uitgedaagd, om niet te zeggen omvergegooid worden door nieuwe spelers en nieuwe ontwikkelingen. Revolutionaire ontwikkelingen, waarvan het eind en de uiteindelijke implicaties nog niet in zicht zijn.

Verfrissend

Op zich is het verfrissend dat gewoonten die altijd onomstreden waren, nu fundamenteel ter discussie worden gesteld. Dat komt de scherpte en helderheid alleen maar ten goede. En soms is er een klein jongetje voor nodig om de mensen te laten zien dat de keizer eigenlijk helemaal in zijn nakie rondloopt …

Hoezo 15%?

Waarom heeft een auteur eigenlijk nog een uitgever en een uitgeverij nodig om zijn tekst of

boek gepubliceerd te krijgen? En hoezo krijgt de schrijver een royalty van maximaal 15% van de netto-omzet? De Boekhandel, wie heeft de boekhandel nog nodig, als we Bol.com hebben? En inderdaad, misschien heeft een auteur eerder een agent nodig dan een uitgever. Alhoewel, ook agenten worden alweer overbodig, want er zijn inmiddels prima tools om jouw content en rechten helemaal zelf internationaal te verkopen en te verhandelen. Daar heb je als auteur eigenlijk verder helemaal niemand bij nodig. Auteur, opmaker, vormgever, redacteur, drukker, verspreider, uitgever, agent, verkoper, advertentieman, reclameman, recensent – steeds vaker speelt 1 persoon al deze rollen.

Nieuwe impulsen

Nieuwe impulsen voor de uitgeverij komen eigenlijk altijd van buiten. Hyves dat – voorbij zijn hoogtepunt – voor veel te veel geld door de Telegraaf wordt gekocht. SBS dat de Sanomaportfolio komt versterken met TV-programma’s. Kranten die boeken, wijn en reizen gaan verkopen. Heleen van Royen bij het Kruidvat. Waar moet dat heen, hoe zal dat gaan, waar gaat dit allemaal eindigen?

En de mensen?

Bij Media Movers zijn wij dagelijks bezig met het begeleiden van mensen uit uitgeverij en media in hun loopbaan. Daar zien en horen wij nu ook de onzekerheid, de vragen, de twijfels. Want de structurele verschuivingen in de branche, in combinatie met de conjuncturele klappen (crisis) leiden voor velen tot ontslag en heroriëntatie. De manier van werken van ‘vroeger’ staat ter discussie, en de toekomst is nog ongewis.

Waar gaat het heen?

Ook al is veel ongewis en onduidelijk, toch zijn er wel trends en

mei 2012


ontwikkelingen te onderscheiden die richting geven voor een loopbaan in de media.

Chinese walls- down!

Zo zien wij de traditionele chinese walls tussen redactie en commercie nu toch echt gaan verdwijnen, eerst wijfelend en voorzichtig, maar allengs ook steeds duidelijker en beslister. Bij sommige bladen of blogs bestaat dit onderscheid helemaal niet meer, en is de hoofdredacteur-uitgever-verkoper inderdaad 1 persoon. Over de grenzen heen kunnen kijken – zowel in geografische zin als in functionele - wordt steeds belangrijker.

Commerciëler en flexibeler

Sowieso wordt de wereld commerciëler, en commercieel denken en handelen wordt van

steeds meer mensen in en om de branche dan ook verwacht. Commerciëler en flexibeler. De grens tussen werk en privé vervaagt, thuiswerken wordt heel gewoon, en je wordt ook geacht meestal gewoon bereikbaar en online te zijn. Mobiele apparaten worden steeds beter en helpen hierbij. De werknemer van vandaag is 24/7 bereikbaar. Mobiel, commercieel, flexibel. Dit houdt niet alleen een andere manier van werken in, maar ook van informatie verzamelen en van verkopen. Ook tijdens je vakantie of weekendje weg dien je alert te zijn op nieuwe informatie. Iedereen met een smartphone is tegenwoordig journalist en kan zorgen voor broodroof. Daarbij kom je in het


Lezersaanbieding

Loopbaan APK Media Movers De beste stap om vooruit te komen! “Doe wat je echt leuk vindt en je hoeft nooit meer te werken!”

Voor wie is het geschikt?

Voor iedereen! Dus wil jij als media professional duurzaam en actief werken aan je loopbaan en persoonlijke ontwikkeling? Dat kan! Met de loopbaan APK van Media Movers krijg jij de regie weer in eigen handen. Je bent niet langer afhankelijk van de grillen in de markt en of je directe omgeving. Ook ben je in staat effectiever in te spelen op veranderingen en de juiste beslissing te nemen in lastige situaties. Bij onze APK is het net als de APK van je auto: een periodieke controle om eventuele mankementen in vroeg stadium op te sporen en te verhelpen! Het resultaat is een keuringsrapport van je huidige situatie, aangevuld met een actieplan.

Hoe werkt zo’n loopbaan APK?

Het is een duidelijk en afgebakend traject. De aanpak is praktisch en slagvaardig. Je maakt samen met de

coach een grondige zelf- en omgevingsanalyse. Je kijkt hierin met name naar je kernkwaliteiten, werken vrijetijdsomgeving. Op basis hiervan ga je acties formuleren en stappen maken!

Speciaal voor Vakbladlezers

Het traject bestaat uit een diepte interview van tussen de 2 en 3 uur, gevolgd door maximaal 3 vervolggesprekken. De ideale doorlooptijd is maximaal 3 maanden.De investering is € 975,00 excl. btw per loopbaan APK (inclusief gratis toegang tot ons Zekeraanhetwerk platform). Lezers van het Vakblad krijgen € 75,- korting. Meld je aan met de code “Vakblad Loopbaancheck” bij lars@media-movers.nl en start nog dit voorjaar! Na de APK heb jij met zekerheid de regie over je loopbaan in handen!

mei 2012


“Online is the way to go. Wie als uitgever, redacteur of marketeer nog niet Twittert, LinkedInt of Facebookt, valt binnen afzienbare tijd buiten de boot”

buitenland ook wel eens > advertentie- en verkoopmethoden tegen die wellicht ook in Nederland kunnen gelden en waar je van kunt profiteren. Leuk als jij dit als eerste voorstelt aan je collega’s!

ONLINE

Volstrekt duidelijk is dat ONLINE the way to go is, voor uitgevers, redacteuren, verkopers, marketeers, maar ook voor directeuren, controllers en HRM. Wie zich afvraagt welke vervolgcursus hem of haar verder kan brengen in zijn/haar carrière, die zoekt eenvoudig een online opleiding of cursus in relatie tot zijn gewenste functie. Die investering betaalt zich bijna altijd direct terug. Een verkoper kan sneller contacten leggen met klanten, HR beter recruiten redacteuren en uitgevers meer traffic genereren…

Social media

Twitter, Facebook, LinkedIn, etcetera. Ze maken de laatste paar jaar furore en zijn binnen een korte periode gevestigde instituties geworden in ons dagelijks leven. Redacteuren, marketeers, uitgevers, managers, verkopers, HRM-ers, controllers, klantenservicemedewerkers – als je het nog niet doet, ga zeker Twitteren, Facebooken en/of LinkedInnen. Het is echt geen overbodige luxe. Want als je het niet doet, dan val je binnen afzienbare tijd gewoon buiten de boot. Ook is het gewenst dat iedereen van het bedrijf meedoet met bijvoorbeeld Twitter. De content concurrent is de gewone consument op straat die iets opmerkelijks de wereld in stuurt voordat iemand van de pers ook maar ter plaatse is.

Gemiddeld is niet voldoende meer – professionaliseer!

De omstandigheden zijn lastig en uitdagend voor de branche, dus ook voor de mensen die er werken. Gewoon gemiddeld goed je werk doen, is niet langer voldoende. Mensen moeten steeds meer echte professionals worden, mensen die een vak of competenties heel goed beheersen, en ie daarvoor (tijdelijk) ingehuurd worden. Als je goed bent, dan word je ingehuurd. Als je gemiddeld bent, dan niet. En vaste banen behoren sowieso tot het verleden. De werknemer van de toekomst is een ZZP-er, die zichzelf continu blijft verbeteren en blijft bijleren.

Blijf in beweging!

Het belangrijkste voor de werknemer van vandaag en morgen: blijf in beweging, blijf je ontwikkelen en oriënteren. Zoek contact met anderen, steek je licht elders op, volg eens een cursus of een opleiding en blijf jezelf constant ontwikkelen, uitdagen en prikkelen. Neem gerust ook contact op met Media Movers voor een oriënterend en vrijblijvend gesprek (www.media-movers.nl). Het zijn heftige maar interessante tijden, met veel kansen en mogelijk-heden voor wie echt wil, kan en durft. En bij het ontwikkelen van die wil, kunst en durf helpen wij u graag!

Media Movers is, als enige bureau in Nederland, gespecialiseerd in loopbaanbegeleiding en outplacement van Media professionals binnen de uitgeverij-, media en entertainmentsector. Zeker de media en entertainment sector worden gekenmerkt door diepgaande veranderingen en is dit aan de orde van de dag. Hierbij worden veelal pijnlijke besluiten genomen, waarbij medewerkers moeten vertrekken. Bij voorkeur proberen wij dit te voorkomen door op tijd loopbaan APK’s uit te voeren. Keuringen die zowel gunstig zijn voor werkgevers als werknemers en voorkomen dat mensen vastroesten en niet meer bewegen. In het onvermijdelijke geval van ontslag, is het in het belang van alle betrokkenen dat dit afscheid zo zorgvuldig en pijnloos mogelijk verloopt. En liefst ook nog snel en tegen aanvaardbare kosten. Voor de kandidaten is het essentieel dat zij snel weer een functie vinden die aansluit bij hun kennis, ervaring, competenties en wensen. Speciaal voor Outplacement heeft Media Movers een unieke 10-stappen methode ontwikkeld, die kandidaten op de snelst mogelijke wijze naar een zo goed mogelijk passende nieuwe functie begeleidt. Op basis van maatwerk en met behulp van het innovatieve en zeer uitgebreide platform www.zekeraanhetwerk.nl

mei 2012


E-zine e-Publisher.nl e-Publisher.nl is een e-zine dat elke drie weken verschijnt Met e-Publisher.nl blijft u via korte nieuwsberichten op de hoogte van de digitale uitgeefontwikkelingen, van de nieuwste mobiele uitgeeftechnologieën en de trends in e-readers, tot de laatste softwareontwikkelingen; en altijd met aandacht voor de euro’s. e-Publisher.nl is bedoeld voor alle professionals en toeleveranciers in de uitgeef- en mediasector.

Een abonneme nt op e-Publisher. n is gratis. l

Om het te ontvangen hoeft u niets anders te doen dan u aan te melden via de website: vakblad.eu > e-publisher.nl.

STIPP DÉ CONNECTIE IN ELEKTRONISCH PUBLICEREN

Boekaanbieding

Stipp focust op efficiënte informatieverwerking Als het gezamenlijk creëren en delen van informatie uw organisatie een aanzienlijke meerwaarde oplevert, ontmoet u in Stipp een competente partner. Afgestemd op uw vraagstelling ontwikkelt het team (complexe) multimediale publicatie-

Telefoon 0570 - 502160

email info@stipp.nl

Telefax

www.stipp.nl

0570 - 513728

Vakblad-lezers krijgen 20% korting op het nieuwe boek van Jak Bouwmans: ‘Toen digitale processen. Stippmedia verzorgtnog uw project idee. tot nieuwvan waren’ U begereed eindproduct! Het ervaren team van Stipp taalt ipv € 37,50 slechts € 29,75 vertegenwoordigt een brede verscheidenheid aan (incl. 6% BTW). kennis van het multimediale publicatieproces en de informatieverwerking.

U kunt het boek bestellen door een mail te sturen naar: redactie@vakblad.eu ovv Boekaanbieding Jak Boumans


Column

Bikinigirls zijn de uitgevers van de toekomst

Bikinigirls die hashtags kapen om links te spammen via Twitter. Een analfabeet die rijk wordt van advertenties met non-informatie over de zorgtoeslag 2012. En een tiener die met het uitvolgen van tweets en hyperlinks de Meppeler Courant opnieuw uitgeeft. Het zijn rare tijden waarin we leven en het wordt alleen maar gekker. Ik hoorde onlangs een mooi verhaal over Richard (of Piet of Henk of Albert, dat ben ik vergeten). Richard werd vijf jaar geleden binnengehaald bij een reclamebureau als redder in bange dagen. Richard zou partner worden en kreeg tot die tijd een vorstelijk salaris. Waarom? Richard kon en wist dingen van internet die níemand kon en wist. Vijf jaar later is Richard ontslagen. Wat Richard kon en wist kunnen nu jongens en meisjes van 22. En die hoef je geen partner te maken of zakken met geld aan te bieden. Die laat je stagelopen of, als ze veeleisend zijn, maak je trainee. Voor het salaris van een marketing coordinator haal je nu een nest jonge honden binnen die online denken, leven en werken. Bij ons op kantoor werken we sinds kort met Joery, 25 jaar en met een staat van dienst die Richard niet zou misstaan. Wat vooral opvalt is de daadkracht, het zelfbewustzijn en de overtuiging die achter de ideeen steekt die Joery zijn collega’s aan de hand doet. Nog mooier is dat die ideeen vervolgens dezelfde middag worden omgezet in site, app of HTML5 (door Joery). Ik vraag me op dat soort momenten af wat dat voor mijn bedrijf betekent. Als bikinigirls en analfabeten beter weten hoe je met uitgeven geld verdient dan wij, waarom zouden ze dan nog interesse hebben in de producten en diensten die we zelf uitgeven? Die willen helemaal geen abonnement op een selectie van onze data in een mooi jasje, die willen gewoon die data. En ze weten ook al hoe ze met die data geld gaan verdienen. Dit gegeven kan wat mij betreft maar een ding betekenen: dat een uitgever al zijn tijd en geld gaat steken in het maken van fantastische content en die vervolgens aanbiedt via een fantastische API. Voor lezers en hergebruikers. De afdelingen marketing, distributie, productie en verkoop kunnen dicht. Die functies zijn immers overgenomen door uw afnemers, zij zijn de uitgevers van de toekomst. Karel Feeder, karel@feeder.nl

mei 2012


Ondanks de onderkenning van de voordelen van digitaal

Luxottica keert terug naar papier

Martin Friederichs, directeur van de Nederlandse vestiging van het Italiaanse brillenconcern Luxottica, ziet veel voordelen in e-media voor zijn marketingcommunicatie. De transitie van papier naar digitaal werd niet door zijn gehele doelgroep even hoog gewaardeerd. Het ‘fysieke’ van papier bleek belangrijker dan gedacht werd, ook voor de campagneresultaten.

D

Tekst: Erik Timmermans, directeur Informatiecentrum Papier en Karton en Country Manager Print Power

De Italiaanse Luxottica Group is wereldlei-der in de markt van ‘premium-’, ‘luxury’- en ‘sports’-brillen en heeft een wereldwijd distributienetwerk. In het assortiment zitten correctie-monturen en zonnebrillen. Het portfolio bestaat uit dertig merken. Luxottica is eigenaar van de merken Ray-Ban, Vogue, Persol en Oakley. Daar-naast produceert het bedrijf brillen en zonnebril-len van verschillende merken zoals Versace, Burberry en Prada. Het hoofdkantoor van Luxottica Group is gevestigd in Milaan. De Ne-derlandse vestiging is gehuisvest in Heemstede. Luxottica Nederland distribueert brillen via win-kels en opticiens. Het bedrijf treedt zelf, naar de consument toe, niet op de voorgrond en houdt zelf geen voorraden. De Nederlandse vestiging levert wel brillen aan retailers en faciliteert de marketingcommunicatie voor de merken en winkeliers/opticiens. Voor marketing– en PR-doeleinden worden reclame-uitingen bedacht en gemaakt. Deze advertenties worden geplaatst in magazines en huis-aan-huis folders. Er worden niet alleen advertenties geplaatst in tijdschriften gericht op mode, maar er wordt ook intensief samengewerkt met de redacties van deze magazi-nes. Er worden campagnes en advertenties ge-maakt die ‘brand’-marketing tot doel hebben, en advertenties die bezoeken aan de winkels moeten genereren. Beide marketingstromingen sluiten op elkaar aan. Het bedenken van campagnes en het maken van advertenties gebeurt deels in Italië en deels in Nederland. Het PR-beleid steunt op verschillende pijlers. Naast materialen voor de etalages van winkels en de winkelvloeren worden events georganiseerd en online campagnes bedacht. De verschillende soorten brillen hebben verschillende doelgroepen. De doelgroep voor correctiemonturen is doorgaans ouder dan die van zonnebrillen. Bovendien is een bril voor deze doelgroep een noodzaak. Ook deze doelgroep koopt zonnebrillen, maar zonnebrillen zijn tevens

modeproducten die vooral ook een jongere, merkbewuste doelgroep aanspreken.

Papier en karton 

Luxottica is een grootgebruiker van papier en karton. Displays en show cards zijn gemaakt van karton en papieren tijdschriften worden ingezet voor de genoemde advertentiecampagnes. Voor de zakelijke doelgroep maakt het Heemsteedse bedrijf een catalogus. Voor de retail beschikt Luxottica over een applicatie voor huisaan-huis folders waarmee winkeliers hun eigen folder kunnen samenstellen. De retailers betalen voor de (productie van de) folder en de distributie, en Luxoticca doet de rest. De huis-aan-huis oplage bedraagt twee miljoen op jaarbasis.

Minder papier, meer online 

Recent heeft Luxottica geprobeerd het aandeel terug te brengen dat papier opslokt van het totale marketingbudget. Martin Friederichs, directeur Luxottica Nederland zegt daarover: “Wij wilden een transitieslag maken in onze marketingstrate-gie. De voordelen van digitale media zijn evident. Je kunt direct de effecten meten en vervolgens klanten persoonlijker benaderen. Klantgedrag kan worden vastgelegd zodat profielverrijking en segmentatie kan worden uitgebouwd. Door een combinatie te maken van een e-mail marketingcampagne met de inzet van sociale media kan het bereik van een campagne aanzienlijk worden vergroot. Ook heeft dat een positief effect op de te maken kosten; die worden daardoor gereduceerd.” Met dat in het hoofd kocht Luxottica e-mailbestanden en ging op de hiervoor beschreven wijze aan de slag.

Korter attentiemoment 

Door allerlei oorzaken werden de beoogde doelstellingen en effecten niet gehaald. De winkeliers die

mei 2012


de mailadressen gebruikten bleken conserva-tiever dan verwacht. Zij hechtten waarde aan een tastbare uiting die bij ´e only´ campagnes nu eenmaal ontbreekt. Ook bleek dat zij een goed oog hebben voor de wensen van hun doelgroep: met name de wat oudere, meer traditionele klan-ten misten—net als de winkeliers—het fysieke element van de papieren folder. Daarbij bleek het attentiemoment bij de beoogde doelgroep van de e-mailing aanzienlijk korter dan van een traditio-nele folder. Dat vond zijn weerslag in het effect van de campagne: die was lager dan Luxot-

beslis-sen steeds vaker online over aan te schaffen pro-ducten. Zij worden daarbij geholpen door reviews van personen in hun netwerk en goede websites van leveranciers. Zo is het op de website van Ray-Ban mogelijk alle Ray-Ban-modellen op het eigen gezicht te laten ‘projecteren’. De eigen webcam speelt daarbij een belangrijke rol. Na ’kalibratie’ van de eigen ooghoogte met een model op de website kan het passen beginnen. De detailhandel wordt geconfronteerd met een revolutie, en heeft het lastig. Friederichs: “Brand building voor onze zonnebrillen wordt dan ook steeds

Daarbij bleek het attentiemoment bij de beoogde doelgroep van de  e‐mailing aanzienlijk korter dan van een tradionele folder tica gewend was. Wat ook niet hielp was de niet opti-male samenwerking met, en de dienstverlening door de adressenleverancier.

Terug naar papier 

De ervaringen met e only vormden genoeg rede-nen om terug te keren naar papieren mailings, die inderdaad direct weer het verwachte effect sorteerden. Dat neemt niet weg, zo laat Friederichs weten, dat digitaal een belangrijke plek inneemt in de marketing van Luxottica. Luxe artikelen—zoals zonnebrillen— worden steeds vaker online aangeschaft. Consumenten oriënteren zich, en

belangrijker. Internetverkopen stijgen en de leeftijd van de mensen die het prettig vinden om papier te voelen verschuift langzaam. Sociale media hebben een grote rol en niet alleen voor Generatie C. Maar voorlopig staat de kracht van print voor Luxottica buiten kijf.”

mei 2012

Iconen Producenten van luxe arkelen gebruiken graag iconen om de culturele  status  van  hun  producten te benadrukken.  Ook  producenten  van  zonnebrillen  doen  dat. Zo wordt de Persol 649‐zonnebril  ‘geïconiseerd’ door te wijzen op de legendarische  acteur  Marcello  Mastroianni  die  juist  deze  zonnebril  droeg in de film ‘Divorzio all’italiana’  (Divorce  Italian  Style) van  Ennio  de  Concini en Pietro Germi. In 1968 verwierven  zowel  acteur Steve McQueen  als  zijn  zonnebril– de Persol  PO 714 SM – cultstatus  met  de film ’The  Thomas  Crown Affair’ van Norman  Jewson. Ook het merk Ray-Ban laat zich op dit vlak niet onbetuigd. Zij  voeren  in  hun campagnes helden  uit  allerlei  werelden  op  die  succesvol waren met  Ray‐Ban  zonnebrillen. Op  de  website  (ray‐ban.com) is  bijvoorbeeld het verhaal te lezen  van WO‐II‐vlieger  Raymond Swalley. Ook hedendaagse sterren als punk rockster Yana Chupenko  worden voor campagnes  gebruikt. 


Opleiding

Pascal van Sluijs over Mybusinessacademy 

“t Kleine met ambitie groot maken” Met de overname van Media Business Press breidde niet alleen het aantal uitgeefmerken van Mybusinessmedia aanzienlijk uit. Er zat een kiem voor een pareltje verborgen tussen de overgenomen boedel, zoals Pascal van Sluijs, Chief Publishing Officer van Mybusinessmedia, het uitdrukt. Tekst: Eric Ravestijn


Opleiding

H

et pareltje bestond uit Boekblad Academy en Media Facts Academy, opleidingsinstituten die gekoppeld waren aan respectievelijk de uitgeefproducten Boekblad en Media Facts. De opleidingsactiviteiten van Mybusinessmedia concentreerden zich in eerste instantie daarom op die twee uitgeefmerken. En nu is er dan Mybusinessacademy. Het ‘waarom’ daarvan wordt niet alleen beantwoord door Van Sluijs, maar ook door Kathelijne Koster, marketing manager en hoofd events & opleidingen, en Nienke Wirtz, opleidingscoördinator. Van Sluijs: “Een modern uitgeefbedrijf moet meer bieden dan alleen sterke uitgeefproducten. De klant vraagt naar meer toegevoegde waarde; de afnemer wil middelen, ‘tools’ en services die het eigen functioneren verbeteren en vereenvou-digen. In dat licht moet je de opkweek van het pareltje tot het huidige Mybusinessacademy zien.” Welke stappen hebben jullie gezet? Van Sluijs: “Opleiding moest een passend onderdeel vormen van ons gehele uitgeefbedrijf. Wij zijn daarom begonnen met een visie op opleiden te schrijven die in overeenstemming is met onze overall visie op ’publishing’.” Kathelijne Koster vult aan: “Daarna kwam het vernieuwen en het verbreden van het cursusaanbod. De opleidingen waren door hun ‘afkomst’ immers erg toegespitst op het uitgeefbedrijf, terwijl Mybusinessmedia natuurlijk veel meer markten bediend.”

Opleidingsthema’s en doelgroep 

Mybusinessacademy biedt cursussen aan op een vijftal thema’s, te weten: • online marketing en sales; • web redactie en content; • zoekmachines en conversie; • sociale media; • online strategie/management. Nienke Wirtz: “Uiteraard sluiten onze opleidings-thema’s aan op het motto van de uitgeverij ‘online first’. De doelgroep voor onze opleidingen is gelijk aan die van Mybusinessmedia: voornamelijk het MKB. Het zijn ondernemers en professionals die wij met onze opleidingen willen ondersteunen. Een aantal van de Mybusinessmedia-titels

zijn verbonden aan grote organisaties zoals de Vereniging VNO/NCW (VNO-NCW West Magazine; red.) en de ANWB (Verkeerskunde; red.). De doelgroep van dat soort titels is natuurlijk erg breed.”

Targets

Je vertelde dat de opleidingstak een geheel vormt met de andere afdelingen van de uitgeverij. Hoe krijgt dat in financiële zin gestalte? Van Sluijs: “De uitbouw van onze opleidingsactiviteiten tot Mybusinessacademy is gefinancierd vanuit de business unit van Nienke en Kathelijne. Vanaf dit jaar echter, is iedere uitgever verant-woordelijk voor de groei van de inkomsten uit opleidingen in het eigen segment—de eigen branche. Aan die groei worden targets verbonden. Onze opleidingen worden dan branche breed, bijvoorbeeld in het cluster ‘Automotive’ of het cluster ‘Food’, aangeboden.” Hoe zien de omzetdoelstellingen er uit in relatie tot de totale omzet van Mybusinessmedia? Van Sluijs: “De omzet uit opleidingen moet in twee jaar tijd verdubbelen, en dat willen we vooral bereiken door onze opleidingen breder neer te zetten. De inkomsten uit opleidingen vormen een klein deel van de totale omzet

“In tijden van crisis is opleiden het eerste dar sneuvelt tenzij  nut en noodzaak duidelijk zijn” maar het aandeel is wel groeiend; er is veel vraag naar. Ook omdat wij vinden dat opleiding een essentieel onderdeel vormt van de uitgeverij die wij voor onze doel-groepen willen zijn.” Staan er overnames van andere opleiders op stapel? Van Sluijs: “Nee, in principe willen we ons opleidingsplan zelf ‘uitrollen’; we willen autonoom groeien. In de huidige strategie passen acquisities niet.”

Andere pot 

Dat zijn ambitieuze doelstellingen, zeker in een tijd waarin uitgeverijen van vakinformatie steen en been klagen over de teruglopende abonnementen- en advertentieinkomsten. Hoe denken jullie die ambitie te realiseren? Van Sluijs: “Er is geld voor opleidingen, mits de inkopende partij het gevoel heeft dat hem iets goeds aangeboden wordt. Het moet een organisatie wat opleveren, praktisch, van nut zijn en direct toepasbaar.” Koster: “Het is belangrijk om te investeren in de kwaliteit van het lesmateriaal en de kwaliteit van de docenten. Wij zoeken onze docenten in toonaangevende bedrijven; uit de praktijk. Die

mei 2012


investeringen zorgen voor vertrouwen van de afnemer. Opleidingen worden doorgaans niet uit het marketingcommunicatiebudget betaald, maar uit het budget van Human Resources. Dat neemt niet weg dat in tijden van crisis ‘opleiden’ doorgaans als eerste sneuvelt; tenzij nut en noodzaak duidelijk gemaakt kunnen worden. De misère van weglopende abonnees en adverteerders raakt Mybusinessacademy daarom een stuk minder.”

Geen marketginstrument

Is de verleiding niet heel groot om het opleidings-aanbod in te zetten bij de advertentieverkoop? Ten slotte zijn het opleidingen die breed inzetbaar zijn. Van Sluijs: “Nee! Onze opleidingen zijn te waardevol om ze als marketinginstrument in te zetten. Dat is ook nooit onze insteek geweest, alhoewel meer kennis in onze markten over internetmarketing en –advertising, ons natuurlijk wel helpt. Onze doelgroep bestaat uit alle ondernemers. Als onze adverteerders al inschrijven op onze cursus-sen, dan zijn het adverteerders die de stap naar digitaal ondernemen al gezet hebben, maar nog wel behoefte hebben aan meer kennis en hulp. Over nut en noodzaak van sociale media, bijvoorbeeld. Hulp bieden doen we – om de reden die ik net aangaf – overigens ook buiten de cursussen om: we verzorgen op beurzen, die partijen in onze markten organiseren, vaak informatieve workshops. Bijvoorbeeld over hoe Google met succes in te zetten is.”

Praktisch, actueel en direct toepasbaar

Een opleidingstak opzetten lijkt een goed plan. Zijn jullie niet bang dat andere uitgeverijen door dit artikel op een idee gebracht worden? Nienke Wirtz:

“Wij hebben al concurrenten in de Uitgeversacademie en Lectric, om er een paar te noemen. De Uitgeversacademie richt zich voornamelijk op (web) redactionele opleidingen; Lectric zit met veel meer opleidingen in ons vaarwater. Daarnaast zijn er ook nu al uitgeverijen die ‘iets’ – en soms veel – aan opleidingen doen. Emerce bijvoorbeeld, zoekt het vooral in niches. Ook Kluwer doet het nodige voor hun doelgroep ‘overheid’. Ook de brancheorganisaties achter onze eigen merken en uitgeefsectoren zijn actief met ‘event’- achtige opleidingen. Indien mogelijk zoeken wij naar samenwerking met die brancheorganisaties. Wij zullen ons dus moeten onderscheiden van onze concurrenten. Dat doen we door goed te kijken naar onze doelgroep en het aanbod daarop af te stemmen. Het gaat dan niet alleen om de inhoud van de cursussen, maar ook over heel praktische zaken. Een MKB’er of zzp’er kan vaak niet lang van de zaak weg en kan deze niet ‘zomaar’ sluiten. Daarom duren onze cursussen meestal – uitzonderingen daargelaten – niet langer dan ėėn of twee dagdelen. Zij zijn kort en snel; ‘quick wins’ op z’n Engels. Wat cursisten leren moet ook direct toepasbaar, praktisch en actueel zijn. Het helpt als de werkgever van de cursist ziet dat het geleerde direct in de praktijk gebracht kan worden. Het lesmateriaal, vaak naslagwerken, kunnen mee naar huis genomen worden zodat er thuis verder mee gewerkt kan worden.”

Thuis

Bij de loodgieter thuis wil de kraan nog wel eens druppelen, en veel kappers zijn kaal. Hoe gaan jullie zelf om met de lesthema’s die jullie gedefinieerd hebben? Van Sluijs: “De kerntaak van onze redacties is A-merken te maken en er voor te zorgen dat zij gezien worden

mei 2012

als autoriteiten op hun vakgebied. Tegenwoordig kan dat niet zonder ook actief te zijn op sociale media. Wat we, bijvoorbeeld, nauwlettend volgen zijn de Twitter-activiteiten van onze hoofdredacteuren. Is de kwaliteit van de tweets van voldoende niveau; hebben ze voldoende volgers; worden hun tweets geretweet; dat soort zaken houden we bij. Dat kan ook moeilijk anders in een uitgeverij waar online first het leidende thema is.”

Speciale lezersaanbieding

Lezers van Vakblad profiteren van 10% korting op deelname aan een cursus. Indien u hiervan gebruik wilt maken, geef dan bij uw inschrijving de code: VAK. Kijk voor het complete cursus aanbod op www.mybusinessacademy.nl.


Magenta Publishing neemt  �tels Jakajima over  Magenta Publishing, uitgever van vak‐ titels in het ICT/telecom‐, office‐ en  retailkanaal, heeft de vaktitels en web‐ sites Connexie België en Auto‐ Connect  overgenomen van uitgever Jakajima in  Nuenen. De titels richten zich op het  handelska‐ naal in telecom/ict en  ‘consumer electronics’ in Nederland en  België.  “Omdat veel van onze relaties in Ne‐ derland in Benelux‐organisaties wer‐ ken, vroegen zij ons al langer om ook in  België actief te worden”, aldus Joost  Heessels, algemeen directeur van Ma‐ genta Publishing.  Ook Pieter Hermans, ceo van Jakajima,  is geluk‐kig met de overname:  “Jakajima krijgt hiermee de mogelijk‐ heid zich verder te ontwikkelen als ex  pert op het gebied van High Tech‐ events voor nieuwe technologieën.” 

Vak�jdschri� van Diabetesvereniging Nederland gerestyled 

Diabc

Begin april rondde Veronica Concept  Design de restyling af van Diabc, het  ledenblad van de Diabetesvereniging  Nederland. De opdracht was het blad  een positieve, moderne en toch rustige  uit‐ straling te geven. Dat werd onder  andere bereikt door te werken met fris‐ se kleuren. “Het blad nodigt uit tot le‐ zen, ook als je geen diabetes hebt”, zegt  de Diabetesvereniging in haar persbe‐ richt.  In de redactionele kolommen komen  uiteraard mensen met diabetes aan het  woord, maar er is ook ruimte voor we‐ tenschap en medische‐ of maatschap‐ pelijke achtergrondverhalen.  Een belangrijk kenmerk van Diabc zijn  de verwijzingen naar sociale media. Op  deze manier wil Diabc mensen met  diabetes ook onderling verbinden. 

het eerste nummer na de restyling van  Diabc van de Diabetesvereniging  Nederland 

OK Management wordt katern in OK Opera�oneel 

Samen sterker Uitgeverij Y‐publicaties, uitgever van  tijdschriften voor de vakgebieden zorg,  welzijn en sociale werkgelegenheid,  voegt twee titels uit de zorgsector sa‐

men. Vanaf april vormt de redactionele  inhoud van het vaktijdschrift OK Ma‐ nagement een katern in OK Operatio‐ neel. Het katern OK Management richt 

mei 2012

zich op leidinggevenden van operatieaf‐ delingen en wordt in samenwerking  met de NVLO (Nederlandse Vereniging  Leidinggevenden Operatieafdeling)  gemaakt. Het acht maal per jaar ver‐ schijnende OK Operationeel richt zich  op operatieassistenten en anesthesie‐ medewerkers en wordt in samenwer‐ king met de LVO (Landelijke Vereni‐ ging van Operatieassistenten) gemaakt.  Het nieuwe katern verbreedt de doel‐ groep van OK Operationeel. Dat heeft  ook invloed op de oplage: die stijgt van  6.000 naar 8.000 exemplaren.  Menno Goosen, bladmanager van zo‐ wel OK Management als OK Operatio‐ neel (en hoofdredacteur van SW‐ journaal), zegt over het waarom van de  operatie: “Veel adverteerders vonden  het een nadeel dat OK Management  maar vier keer per jaar verscheen. Met  name voor personeelsadvertenties was  dat een bezwaar.  Verder ziet de redactie duidelijke voor‐


delen van deze verbreding. De OK is  een plek waar intensief samengewerkt  wordt, en waar men precies moet we‐ ten waar collega’s mee bezig zijn. Dit  is van het grootste belang voor de  patiëntveiligheid. Daarnaast is de tijd  voorbij dat mensen een leven lang  hetzelfde beroep uitoefenden. Veel  operatieassistenten en anesthesieme‐ dewerkers hebben ambities om in de  toekomst een leidinggevende functie  te bekleden. Nu kunnen ze zich alvast  inlezen in het katern waarin met na‐ me artikelen over managementtech‐ nieken en vaardigheden voor de ge‐ zondheidszorg staan.” 

Nieuw vak�jdschri�  voor de chocolade– en zoetwarenbranche 

Chocolaterie

Professional Media Group (PMG) Ne‐ derland lanceerde eind februari het  eerste nummer van ‘Chocolaterie’, een  vaktijdschrift en multimediaal platform  voor kennisuitwisseling over zoetwaren  met een focus op chocolade. Het vak‐ tijdschrift— in print en online— de  website en de e‐ nieuwsbrief informe‐ ren over trends, producten, machines  en winkelinrichting. Met demorappor‐ tages wil het platform chocolatiers,  banketbakkers en ijsbereiders inspire‐ ren.  Chocolaterie verschijnt vier maal per  jaar. PMG geeft in België een gelijkna‐ mig vaktijdschrift uit.  website: chocolateriemagazine.nl. 

Help mee! 

Mail informa�e over nieuwe, overgenomen, jubilerende, verdwenen en  samengevoegde vak�jdschri�en naar  redac�e@vakblad.eu, en stuur a�eeldingen mee.  (300 dpi; op ware groo�e) 

het eerste nummer van de Nederlandse editie van Chocolaterie van de Nederlands/ Belgische uitgeverij Professional Media Group 

Informa�e Professional van O�o Cramwinckel uitgever viert 

Derde lustrum

Eerst waren er de vaktijdschriften Open  en Login. Eind 1996—aan de keukenta‐ fel van uitgever Otto Cramwinckel— stellen de redacties van beide vaktijd‐ schriften de inhoud van een vervan‐ gend blad samen. Cramwinckel zelf  zorgt voor de nodige olie tussen de  raderen door smakelijke maaltijden te  bereiden voor de redacteuren. Met suc‐ ces: in 1997 ziet het nieuwe vaktijd‐ schrift Informatie Professional het le‐ venslicht. Het voorgaande, en nog veel  meer, staat in het artikel ‘Kleine ge‐ schiedenis van een vakblad en ‐site’ in  het jubileumnummer van Informatie  Professional. Het zeer lezenswaardige  artikel werd samengesteld door Marie‐ ke Kramer en Eric Sieverts.  Wie vermoedde dat Otto Cramwinckel  ook in de keuken zijn mannetje staat!? 

mei 2012 mei 2012 

Logis�eke �tels van Basta  Publishers naar Eisma  Eisma Media Groep in Leeuwarden  heeft per 1 april 2012 de print‐ en online  uitgaven Logistiek Totaal, Verpakking  Totaal en Transport Totaal overgeno‐ men van Basta Publishers te Doetin‐ chem.  Logistiek Totaal is een vaktijdschrift  voor managers in de interne logistiek,  Verpakking Totaal is een vaktijdschrift  voor managers die binnen het logistie‐ ke proces verantwoordelijk zijn voor  het verpakken van goederen. Transport  Totaal richt zich tot managers die ver‐ antwoordelijk zijn voor het verzenden  en vervoeren van goederen.  De overgenomen titels zullen worden  ondergebracht bij de werkmaatschappij  Eisma Industrialmedia in Doetinchem.  De overname betekent voor de Eisma  Media Groep een verbreding van het  industrie‐ en mobiliteit portfolio.  Vier medewerkers en een aantal free‐ lancers verhuizen met de titels mee. 


uw voordelen: • Uitsluitend toegankelijk via inlogcode • Op rekening

n e r o o d k r e s w l k a n o dru i s s e f o r p r voo

• Scherpe tarieven

• Persoonlijk contact • Maatwerk mogelijk

g unieke aanbiedin ode vraag uw inlogc aan en profiteer vanaf vandaag!

uw inlogcode kunt u aanvragen via inlogcode@offset.nl Offset Print BV | De Haak 18 5555 XK Valkenswaard | Postbus 870 5550 AW Valkenswaard T 040 207 37 77 | info@offset.nl | www.offset.nl

Profile for I. de Muralt

Vakblad nummer 140  

Vaktijdschrift voor de makers van vakinformatie in print en online

Vakblad nummer 140  

Vaktijdschrift voor de makers van vakinformatie in print en online

Advertisement