Page 1

PEDUCALEHTI 3/2010


Pääkirjoitus PEDUCALEHTI 3/2010

Peruskoulunsa päättävät nuoret jäävät ilman toi-

nen tukijärjestelmä palvelee. Oletan, että näistä

sen asteen koulutuspaikkaa. Ylioppilaat ajautuvat

asioista päättävien ihmisten keskeinen intressi on

välivuosikierteeseen. Nuorisotyöttömyys lisään-

kouluttaa nuorista asiantuntijoita tekemään töitä

tyy. Ei mene nuorilla hyvin. Vai meneekö?

ja maksamaan veroja. Nykyinen järjestelmä kuitenkin vain kannustaa aktiivisesti hakeutumaan

Koulutuksen kysyntä ja tarjonta eivät kohtaa, ja

passiivisuuteen.

samaan aikaan oppilaitokset ovat (tietyistä poliittisista päätöksistä johtuen) kyvyttömiä tai halut-

Me nuoret olemme yhteiskunnan toivo. Se ei kui-

tomia vastaamaan työnantajien tarpeisiin. Vielä

tenkaan tarkoita, ettemmekö voisi olla myös lais-

suurempi ongelma kuitenkin mielestäni on (mei-

koja ja mukavuudenhaluisia.

dän) nuorten keskuudessa vallitseva asenne: ei

3 4 7 8 13 14 18 20 22 24 26 27

Pääkirjoitus Una primavera bellissima a Firenze Tervetuloa tiedeyhteisöön! Abstraktia ajattelua vai käytännön toimia ohjaavaa etiikkaa Oodi tehotytöille Kuvia syksyn varrelta Ett halvt år i nordens minsta huvudstad Kantsii olla tutori Mieskiintiö HSE Challenge 2010 Ei orjuudelle! Keitä he ovat? Krääsätön ja kriisitön joulu

haluta kouluttautua, koska ei haluta tehdä töitä.

On tietenkin mahdollista, että olen väärässä pai-

Ja miksi haluttaisiinkaan, kun ei ole pakko?

kassa, kun edes mietin tällaisia. On tietenkin mahdollista, että olen väärällä alalla kun yöllä töistä

Juttelin työttömän ystäväni kanssa. Toisin kuin

kotiin tultuani ja tenttiin lukiessani virtauskokemus

joillekin, hänelle työttömyys on valinta. Opiskelut

muuttuu pakonomaiseksi pänttäämiseksi – tai ret-

eivät maittaneet aikoinaan. Luvut loppuivat, eikä

keksi nukkumatin maahan. En kuitenkaan millään

työnhaussa tärpännyt heti ensimmäisellä. Kun sit-

jaksaisi uskoa, että kyky (ja halu) kuuluisaan buli-

ten Kela muisti työtöntä työnhakijaa ensimmäistä

miaopiskeluun ja itsensä kiusaamiseen on sopiva

kertaa, ystäväni ymmärsi, että vain tyhmä menisi

mittari kertomaan yhtään kenenkään sopivuudes-

kaupan kassalle kärvistelemään, kun saman tilin

ta yhtään millekään alalle… Ja niinpä varmaan

voi kuitata täyttämällä pari lomaketta ja pyöräh-

lähtisinkin asian puolesta barrikadeille – jos työn

tämällä työkkärin kurssilla kerran, pari kuukau-

ja opiskelun parista kerkeäisin.

dessa. Nyt ystäväni elää villiä nuoruuttaan kotona odottaen inspiraatiota ja uutta suuntaa elämälle.

Ihanaa syksyä ja valoisaa joulunodotusta kaikille! Polttakaa kynttilöitä, juokaa halpaa punkkua

Jos veromarkkoja kerran riittää, miksi opiskelijan

ja parantakaa maailmaa… ja lukekaa Peducaleh-

täytyy raataa jaksamisensa äärirajoille (ja ylikin,

teä. Seuraava lehti

jos katsoo meikäläisten masennus- ja opiskelu-

ilmestyy keväällä,

uupumustilastoja) ennen kuin Kela katsoo hänen

ja toimitus odottaa

ansainneen ruokarahansa. Samaan aikaan kave-

jälleen

rini saa saman – tai jopa suuremman – potin pe-

opiskelijaelämän

laamalla Nintendo Wiitä päivästä toiseen.

ihanuuksista

ajatuksia ja

kamaluuksista. Tiedän, ettei työttömyys yleensä ole valinta ja että yhdellä jos toisellakin työttömällä on elätettävänään muitakin kuin itsensä. Sitä paitsi monelle työ

Anna

on tärkeä osa identiteettiä, ja sen menettäminen on ainakin jonkinlaisen kriisin paikka. Kaikesta huolimatta minun on vaikea ymmärtää, ketä tällai2

3


Janica Niironen

UNA PRIMAVERA BELLISSIMA A FIRENZE – Yksi kertomus vaihtoon lähdöstä, siellä olosta ja paluusta

Helmi-maaliskuu 2010: Asun viikon Ponte Vecchi-

tuja, kun puhun heidän kieltään. Turistit alkavat

on vieressä olevassa noin 1000 vuotta vanhassa

näkyä enemmän katukuvassa (niitä käy 8 miljoo-

asunnossa. Löydän kuin löydänkin oman asun-

naa vuodessa). Onneksi olen jo konkari ja tiedän

non ja se tuntuu täydelliseltä! Muutto uuteen ko-

oikoreitit. ”Kulttuuri”-sana saa aivan uuden merki-

tiin. Kokeilen muutamaa kurssia, mutta ne eivät

tyksen elämässäni. Aukiolla saattaa yhtäkkiä olla

nappaa. Päätän aloittaa kurssit vasta huhtikuus-

pianokonsertti tai museoihin voi mennä yövierai-

sa, täysin suunnitelmista poiketen. Maaliskuussa

luille. Oma kotini on 1200-luvulta ja Michaelange-

keskityn kaupunkiin tutustumiseen, kielen opette-

lo on asunut samalla kadulla.

luun, cappucinojen juontiin, kavereiden kanssa oleiluun, ruokaan ja hyvään Chianti-viiniin.

Kesäkuu 2010: Viimeinen kuukausi. Aika on mennyt todella nopeasti. Reissailen kuin viimeistä

Tammikuu 2009: Pitäisiköhän lähteä vaihtoon en-

23.2.2010: Vika päivä ennen lähtöä. Kämpän

Huhtikuu 2010: Perhe käy kylässä ja menemme

päivää ja eritoten Sisilia ihastuttaa. Olen jo siir-

si keväänä? Ruotsiin, Italiaan, Lontooseen?

pakkaamiseen menee eniten aikaa ja viimeiset

myös Roomaan. Ensimmäiset kuumat päivät. Pi-

tynyt kofeiinittomaan kahviin, koska en halua olla

muuttokuormat viedään pulkan avulla veljen va-

dän Firenzestä enemmän kuin Roomasta, koska

riippuvainen cappucinoista Suomessa. Alan lu-

Helmikuu 2009: Italiaan! Paperisotaa ja hake-

rastoon. Vikasta päivästä tulee hyyyyvin pitkä ja

Firenze on pienempi ja intiiminpi. Aloitan muuta-

kea tentteihin. Minulla on noin 800 sivua luetta-

musten täyttämistä. Mistä mä tässä vaiheessa

illalla tulee muutama stressikyynel. Varsinkin kun

man kasvatustieteen kurssin ja ne ovat todella

vana italian kielistä kasvatustieteen kirjallisuutta.

tiiän, mitä kursseja ottaa?

huomaan, että ensimmäisiksi öiksi varatun hos-

mielenkiintoisia. Professorit ovat mukavia, mutta

Luetun ymmärtäminen kehittyy. Tiedossa olevat

tellin respa menee kiinni klo 20.00 ja koneeni las-

puhuvat italiaa todella nopeasti. Olen aivan poik-

suulliset kokeet alkavat jännittää vietävästi.

keutuu Firenzeen vasta 23.15. Äkkiä uuden hos-

ki luennon jälkeen. Kuullunymmärrys alkaa kui-

tellin varaaminen.

tenkin olla hyvä. Kielikurssi tukee oppimista ja

22.6.2010: Minulla on molemmat tentit samana

Maaliskuu 2009: Jes, pääsin Firenzeen vaihtoon!

saan sieltä ystäviä. Yleisesti ottaen vaihtarit ovat

päivänä. Toinen aamulla 8.30 professorin kans-

Olen aiemmin opiskellut italiaa noin 10 opintopis-

24.2.2010: Pelkään lentämistä ja Firenzeen lentä-

aika nuoria ja kovia menemään. Yliopisto on la-

sa kahdestaan. Saan täydet pisteet. 10.30 alkaa

tettä, mutta nyt otan kaikki mahdolliset kurssit.

minen ei ole maailman yksinkertaisinta. Lähden

kossa yhden perjantain.

odottaminen seuraavaa tenttiä varten. Onnekse-

Kieliasiasta tulee eniten stressaava juttu. Puhu-

aamupäivästä liikkeelle, lennän Lontooseen, siel-

minen on niin vaikeeta, varsinkin kun sitä ei har-

tä Wieniin ja lopulta bussin kokoisella koneella Fi-

Toukokuu 2010: Osaan italiaa jo ihan ok. Perusasi-

vuoroani, mutta olen lähellä pyörtymistä ja ok-

jotella Suomessa ollenkaan. Paukutetaan vaan

renzeen. Pääsen hostelliin ja respan mies on mu-

ointi menee todella hyvin ja italialaiset ovat otet-

sentamista useaan otteeseen. Menen luentosalin

konjuktiivia.

kava ja auttavainen. Nukun sikeästi.

Joulukuu 2009: Asuntojen metsästys alkaa. Pitäi-

25.2.2010: Eka päivä. Sen muistan tarkalleen.

si varmaan ostaa lentoliputkin. Noh, kyllä sen ker-

Kiertelen uutta kotikaupunkiani ihmeissäni. Firen-

kee vielä myöhemminkin.

ze on maailman kaunein paikka. Aurinko paistaa

Syyskuu 2009: Italian kielen preppaus alkakoon.

ni joudun odottelemaan vain kaksi tuntia omaa

ja lämmittää jo täällä, Suomessa taas on aivan Tammikuu 2010: Apua, mä lähen ens kuussa!

hullut miinusasteet. Erasmus-toimistossa käynti,

Asuntojen etsintä on aktiivista, mutta mikään ei

ja koordinaattori Francesca ei anna puhua muuta

tunnu tärppäävän. Päätän etsiä asunnon paikan

kuin italiaa. Kamalaa. Selviän kuitenkin hengissä

päältä.

ja lähden jonossa olleen toisen vaihtarin, Barcelonalaisen Patrician kanssa viinilasilliselle. Illalla

Helmikuu 2010: Lennot ostettu tämän kuun 24.

menen suomalaisen vaihtarin Katin kotiin syö-

päivälle. Laura-kaveri lähti jo Sienaan kielikurssil-

mään patonkia ja juomaan viiniä. Juhlimme myö-

le, joten onneksi häneltä voi kysellä paniikkiasi-

hään perinteisissä vaihtari-bileissä. Saan kutsun

oita. Yllättävän paljon järjestelyhommaa Suomen

erääseen Erasmus-opiskelijoiden asuntoon, niin

päässä, ja joka päivälle merkattuna jokin vierai-

kauaksi aikaa kunnes löydän oman kodin. Miten

lu Kelaan, opintotoimistoon, Erasmus-toimistoon

ystävällistä! Kaikki auttavat, koska ovat olleet sa-

jne. Mutta lähtö alkaa tuntua todellisemmalta.

massa tilanteessa.

4

5


eteen

Tervetuloa tiedeyhteisöön!

professorin

viereen

istumaan.

Neiti X

Muut odottavat vuoroaan samassa sa-

Moi. Olen ensimmäisen vuoden luokanopettaja-

Merkittävä osa luentojen ja ryhmätuntien sisällös-

lissa ja hymyilevät

opiskelija, ja seuraavaksi vuorossa on ankaraa

tä on toki ollut erittäin laadukasta, mutta ei kai mi-

sympatia-hymyjä,

avautumista.

tään niin hyvää, ettei jotain raivostuttavaakin. Jos-

koska

olen

aivan

tain syystä tutkijaopettajien käsitys osallistavasta

valkoinen. Keskus-

Mikäli erästä nimeltämainitsematonta kriittisen

opetuksesta tuntuu olevan itsestäänselvyyksien

telen 20 minuuttia

kasvatustieteen Jari Sarasvuota on uskominen,

kyseleminen. Joka luennolla/ryhmätunnilla on AI-

vähemmistöryhmis-

opinahjonini on Suomen ainoa huippuyliopisto.

NA vähintään kaksi seuraavan kaavan mukaista

tä ja vertailen tilan-

Jopa niin hieno paikka, että koulu-sanan käyttö

kiusallista hetkeä:

netta

Suo-

suorastaan halventaa sitä. Opiskelen nimittäin

meen. Tentti menee

tiedeyhteisössä. Opettajani eivät ole mitä tahansa

Opettaja selitettyään asian X kysyy jotain nauret-

hyvin, mutta tärinä

opettajia, vaan tutkijaopettajia. Itse en ole oppi-

tavan helppoa. Vuorossa on vaivaantunut hiljai-

ei lähde pois. Läh-

las, vaan opiskelija, ja tavallisesta koulusta poike-

suus (kukaan ei kehtaa vastata). Heinäsirkkojen

myös

ten, olemme opettajiemme kanssa tasavertaisia

sirittäessä ilmassa viuhuu kuitenkin yksi käsi. Tä-

put paperiasiat ja ne hoituvat. Menen kotiin ja

24.6.2010: Lähtö. Firenze vasta heräilee, kun läh-

tiedeyhteisön jäseniä, tehtävänämme tuottaa yh-

mä käsi kuuluu kaikkien tuntemalle opiskelijatyy-

kuulen, että lakon vuoksi lentomme on peruttu.

demme Lauran kanssa kohti Milanoa. Pelkääm-

dessä uutta tieteellistä tietoa. Hienoa, eikö?

pille: Kympin tytölle (anteeksi seksismi). Kympin

Puhun Meridianan virkailijan kanssa puhelimessa

me, että laukkumme painavat liikaa. Ei seuraa-

40 minuuttia italiaksi ja saan varattua uudet len-

muksia. Outoa palata kotiin. Kadut ovat hirveän

Tiedeyhteisö-käsite avautui minulle hiljalleen en-

not, ylihuomiselle. Koen olevani maailman paras

leveitä, autoja ja koirankakkaa on vähän, luontoa

simmäisen periodin aikana. Pääsin tutustumaan

Opemätajusin-malli: Sisältää opettajan juuri

italian puhumisessa ja olen äärettömän ylpeä it-

paljon. Ravintolassa en osaa puhua suomea.

akateemiseen maailmaan ja sen diskurssiin (tie-

esittämän asian, hieman eri sanoiksi puettuna.

den hoitamaan lo-

tytöllä on kahdenlaisia vastauksia:

dän nyt mikä on paradigma, ja pöytää kattaes-

sestäni. Kesä 2010: Kymmenien tuhansien kuvien järjes-

sani tulen jatkossa plaseeraamaan astiat paikoil-

Työhistoria-malli: ”Mä oon siis ollu neljä

23.6.2010: Vika päivä. Teen kaiken, mitä olen ha-

telyä, facebook-viestejä vaihtarikavereiden kans-

leen), mutta tätä itseisarvoista verbaaliakrobatiaa

vuotta päiväkodissa/koulussa töissä, ja...”

lunnut tehdä, mutta en vieraile Uffizissa. Syy tulla

sa, muistelua.

lukuun ottamatta ensimmäiset opiskelukokemuk-

toistekin. Viimeisen päivän auringonlasku on sa-

seni ovat olleet vähintäänkin hämmentäviä. Tie-

Molempiin puheenvuoroihin opettaja vastaa tottuneesti: ”Hyvä/Olet oikeassa/Hienoa!”

noinkuvaamattoman kaunis ja ”fusilli con pecori-

Lokakuu 2010: Alan selvittää kurssien korvaavuus-

deyhteisö onkin jotain aivan muuta, kuin mitä siltä

no romano” taivaallisen hyvää.

mahdollisuuksia. Saan kuin saankin ne hyväksi-

osasin odottaa.

luettua

6

sosiaalityön

Väkisinkin sitä tulee miettineeksi, että kuinka pal-

si­v uaineopintoihin.

Ainedidaktisilla ryhmätunneilla (leikkiajalla) näet

jon kyseinen tiedeyhteisötoiminta lopulta eroaa

Pa­lautan kaikki viimei-

pääsee mm. kehittelemään tanssiliikkeitä oman

siitä, kun 1. luokan sijaisena toimiessani pikku-

setkin paperilappu­set.­

nimensä tahtiin, piirtelemään tusseilla, leikkimään

Ville tulee hakemaan opettajaltaan huomiota:

Aloitan ALICE-kurssin

multilink-palikoilla, välimerkkijumppaa unohta-

italialaisen

vaih­tarin

matta. Orientaatioviikolla saa piirtää nimensä il-

”Ope kato näitä mun Pokemon-kortteja!”

kanssa ja saan pidet-

maan tiedeyhteisönenällään. Toiminnallisuuden

”Hienot on”.

tyä kielitaitoa yllä. Alan

vastapainona ovat järjestetyt yhteiset päiväuni-

suunnitella työharjoit-

hetket (toiselta nimeltään didaktiikan luennot),

Kun sokerina pohjalla ovat vielä matematiikan di-

telua ul­ko­maille ensi

joilla itsestään kolmannessa persoonassa puhu-

daktiikan luennon satuteatteri ja lukuisten ainei-

kesäk­si, ehkä Ruot-

va luennoitsija luettelee powerpoint-kalvoilta eri-

den tenttikysymykset, joihin olisin osannut vas-

siin. Ulkomailla asu-

näisten kasvatustieteellisen alan kirjojen nimiä, il-

tata jo yläasteella (turhaan luin ne tenttikirjat...),

minen oli yl­lättävän

mestymisvuosia ja kirjoittajia.

on selvää, että tiedeyhteisö ei todellakaan ole mi-

kivutonta ja mu­kavaa.

kään koulu. Se nimittäin muistuttaa erehdyttävästi

Suositeltavaa.

päiväkotia! 7


Eeva-Kaarina Salmia

mykset: Mielipiteesi luokanopettajanopinnoista

laittavat opiskelijaa pohtimaan omaa opettajuut-

kokonaisuutena? Kuinka olet kokenut maisterivai-

taan syvemmin. Kurssit ovat myös mahdollista-

heen opinnot? Tuleeko sinulle mieleen joitain pa-

neet oman kehittymisensä huomaamisen juuri

rannusehdotuksia maisterivaiheen opintoja kos-

reflektoinnin kautta. Parannusehdotuksina opis-

kien?

kelija ehdotti enemmän yhteistyötä kentän kanssa. Koulutus voisi esimerkiksi tarjota kurssin niil-

Abstraktia ajattelua vai

käytännön toimia ohjaavaa etiikkaa Luokanopettajankoulutuksen maisteriopintojen teoreettisuudesta

Haastatteluista kolme sujui henkilökohtaisesti

le, joilla ei aikaisempaa kokemusta kentältä ole,

(haastattelussa läsnä ainoastaan haastateltava

liittyen koulutodellisuudessa vastaan tuleviin käy-

ja minä). Kaksi haastateltavista vastasi yhdessä

tännön kohtiin. Esimerkkeinä opiskelija mainitsi

kysymyksiin. Haastattelut on toteutettu tänä syk-

oppilashuoltoryhmän toimintaan tutustumisen ja

synä.

vanhempaintoimikunnan periaatteet. Opiskelija kaipasi enemmän yleistä keskustelua myös van-

Ensimmäinen haastateltava opiskelija koki luo-

hempien kohtaamisesta, opettajan oikeuksista ja

kanopettajanopinnot kokonaisuutena mielekkäik-

monikulttuurisuudesta.

si, mutta myös hajanaisiksi ja tutkimuspainotteisiksi. Hän painotti, että kurssien vetäjät ovat yleisesti

Kolmas haastateltavista opiskelijoista pohti, oli-

erittäin päteviä laitoksellamme. Maisteriopinnois-

siko luokanopettajanopintojen kokonaisuus te-

sa haastateltavan mielestä opiskelijat saattavat

hokkaampi paketti, jos koulutus tarjoaisi käy-

Jätin taas luennon väliin. Oli parempaakin teke-

Pähkinänkuoressa ilmaistuna tämä juttu käsitte-

jäädä niiden kanssa helposti yksin. Niissä harjoit-

tännönläheisiä kursseja läpi koko opintojen eikä

mistä. En ollut ainoa opiskelija joka ei luentosa-

lee luokanopettajankoulutuksen maisterivaiheen

telut muodostavat ainoan

ainoastaan ensimmäisinä

lissa sinä iltana istunut takapuoltaan puudutta-

teoreettisten opintojen sisältöä ja merkitystä luo-

todellisen yhtymäkohdan

vuosina. Maisterivaiheen

massa. Luennoilla käsiteltävät aiheet tuntuivat

kanopettajan työn kannalta. (Teoreettisiin opintoi-

kentälle.

kaukaisilta ja merkityksettömiltä luokanopettajan

hinhan kuuluvat maisterivaiheessa kurssit ope-

tuksena opiskelija kysyi,

työn kannalta. Tai sitten ne toistivat samoja teo-

tussuunnitelmateoria ja evaluaatio, pedagoginen

minne katosivat opintojen

reettisia käsitteitä, joista oli muodostunut jo itses-

tietäminen ja oman käyttöteorian rakentaminen,

alkuvaiheen pari- ja ryh-

täänselvyyksiä.

opetuksen tutkimus, joko syventävät laadulliset

mätentit. Esimerkiksi pe-

tai syventävät määrälliset tutkimusmenetelmät,

dagogisen tietämisen ja

kua metatasolla. Opiskeli-

Olin täynnä epäilyä itseäni kohtaan. Luokanopet-

sekä pro gradu -tutkielma). Juttua varten haastat-

oman käyttöteorian raken-

ja toivoisi maisterivaiheen

tajan työ. Hm. Olisiko minusta oikeastaan kos-

telin viittä maisterivaiheen luokanopettajaopiske-

tamisen kurssilla paritentti toimisi tarkoitukselli-

opintoihin mahdollisuuksia kerrata ainedidaktiik-

kaan siihen? Vaativia vanhempia, erityisapua

lijaa ja luokanopettajankoulutuksen johtajaa Riitta

sena, sillä eräs kurssin kantavista teemoistahan

kaa muissakin yhteyksissä kuin harjoitteluissa.

tarvitsevia lapsia ja maahanmuuttajataustaisia

Jyrhämää. Kyselin myös graduohjaajani Mirja Ta-

on reflektoiminen. Vaikka kurssin ryhmissä kes-

oppilaita, hektisiä päiviä jolloin ei edes vessassa

libin mielipidettä jutun kirjoittamisen kannattavuu-

kustellaan paljon yhdessä, vielä tentissä toisen

Kahden viimeisen haastateltavan ajatukset liik-

ennättäisi käydä. Sosiaalisia ongelmia, joihin ei

desta sekä tutustuin Aleksi Gustafssonin 2008

kanssa kasvatustieteellisten teorioiden pyörittely

kuivat pitkälti samoja linjoja pitkin. Luokanopet-

aina kovasta yrityksestä huolimatta löydä ratkai-

valmistuneeseen graduun Helsingin yliopistolla

ja pohtiminen voisi johtaa yksin puurtamista te-

tajanopintojen kokonaisuuden he kokivat mielen-

suja. Miksemme käsittele luennoilla näitä asioita?

luokanopettajaksi opiskelevien arvioita opinnois-

hokkaampaan oppimiseen.

kiintoisena sekä hyödyllisenä, mutta esimerkiksi

Parannusehdo-

Minne katosivat opintojen alkuvaiheen pari- ja ryhmätentit?

taan – Teorian ja käytännön suhde sekä opintojen Tämän jutun kirjoittaminen jännitti. Mielestäni laa-

opinnot opiskelija on kokenut abstrakteina ja tutkimuspainotteisina

sekä

kysynyt itseltään, tulisiko jo opiskelijan ajattelun liik-

ainedidaktiikan kurssit jäivät heidän mielestään Toinen haastateltavista opiskelijoista koki luokan-

pintaraapaisuiksi. Opiskelijat kaipaavat enemmän

opettajanopinnot hyvänä kokonaisuutena. Tosin

käytännön vinkkejä oppiaineiden opettamiseen

Opiskelijoiden ääni

kaksi ensimmäistä vuotta ovat hänen mielestään

liittyen. Opiskelijat sanoivat kyllä ymmärtävän-

liian hektisiä, vasta kolmantena opiskeluvuon-

sä, että maisterivaiheen teoreettisissa opinnoissa

jana erittäin subjektiivinen. Olen silti iloinen et-

Haastattelemani opiskelijat ovat kaikki maiste-

na pystyy paremmin keskittymään ja tekemään

halutaan herättää opiskelijoiden omaa ajattelua.

tä ryhdyin hommaan. Juttua varten selvitystyötä

rivaiheessa

luokanopettajaopiskelijoita.

omia henkilökohtaisia valintoja esimerkiksi sivu-

Esimerkiksi omien käyttöteorioiden pohtiminen

tehdessäni oma ajatteluni joutui myllerrykseen ja

Haastattelut sujuivat pitkälti vapaan keskustelun

aineisiin liittyen. Maisterivaiheen opintojen kurs-

tuntui hyödylliseltä. Yleiskuva maisteriopinnois-

naiivit mielipiteeni koetukselle.

merkeissä, mutta niiden runkona toimivat kysy-

sit ovat haastateltavan mielestä laadukkaita ja

ta ei siitä huolimatta heillä ollut antoisa. Opiske-

mielekkyys.

dukas journalismi pyrkii aina säilyttämään objektiivisen näkökulman, mutta kuten yllä olevasta esimerkistä huomaa, olen tämän jutun kirjoitta-

8

olevia

9


lijat kaipasivat maisteriopintoihin lisää kursseja ja

opiskeluvaiheeseen enemmän käsittelyä yhteis-

tineet, miten hienoa

keskustelua arjen haasteista. Erityisoppilaat, mo-

kunnallisesti ajankohtaisista ja merkittävistä tee-

olisi, jos jo esimer­kiksi

nikulttuurisuus, oppilaantuntemus, vanhempien

moista kuten monikulttuurisuus ja erityisoppilaat)

ensimmäisenä

kohtaaminen ja oma jaksaminen nousivat keskei-

sekä yhdessä tekemisen poisjääminen maisteri-

keluvuonna

siksi teemoiksi. Vaikeiden teemojen esille nosta-

vaiheen opinnoista (tietenkin praktikumeja lukuun

kentälle

misen he kokivat motivoivana ajatuksena.

ottamatta).

kokeilemaan.

opispääsisi

opettamista Jyrhä-

mä taustoitti, että täSamansuuntaisia tuloksia esittelee myös Aleksi

Teoreettisten opintojen merkityksellisyydestä luo-

mänhetkinen ratkaisu

Gustafsson 2008 valmistuneessa gradussaan,

kanopettajan työn kannalta Jyrhämällä oli pai-

on seurausta lä­hinnä

jossa hän tutki Helsingin yliopistossa luokan-

navaa sanottavaa. Jyrhämä yhtyi opiskelijoiden

kahdesta

opettajaksi opiskelevien opiskelijoiden käsityk-

väitteeseen siitä, että opettajankoulutuksen tu-

na yhtä aikaa toteu-

takavuosi-

tuneesta asias­ta:­ siirtymisestä opetuksen

Vasta noviisivaiheen järkytyksien jälkeen, rutiinien alkaessa pikkuhiljaa muodostua, työuransa alussa oleva opettaja alkaa oivaltaa, kuinka hyvät välineet on koulutuksesta saanut.

periodisointiin ja­ laa­ jennusohjelman

mu-

kana olosta, joka lisäsi opiskelijamäärää huomattavasti. Hän paljasti,

Jyrhämä näkee teorialla olevan osuutta opettajan

että asiasta on keskusteltu kehittämisryhmässä ja

työssä jaksamiseen. Mutta entä sitten monet yh-

var­masti paluu ainakin kolmeen harjoitteluvaihee-

teiskunnallisesti tärkeät ja ajankohtaiset teemat

seen tulee seuraaviin tutkintovaatimuksiin, vuosia

(kuten

monikulttuurisuus,

erityispedagogiikka

sitten harjoittelujaksoja on ollut enemmänkin. Va-

ja vanhempien kohtaaminen), joita koulutukses-

siä opinnoistaan. Tutkimuksen mukaan Helsingin

lee tiedostaa millaista kentällä on sekä antaa tu-

litettavasti resurssit tai niiden puute säätelevät jo-

samme vain pikaisesti sivutaan? Eikö niiden hal-

yliopiston luokanopettajankoulutuksen tarjoaman

levalle opettajalle siellä esiintyvien haasteiden

kaista koulutuksemme tarjontaa koskevaa pää-

litseminen auta opettajaa työssään toimimaan pa-

teorian ja käytännön suhdetta ei voida pitää tasa-

kohtaamiseen parhaat mahdolliset välineet. Teo-

töstä. Esimerkik­si­­

remmin jokai­sen

painoisena, sillä opiskelijat toivovat opintojen ole-

reettisten opintojen nähdään antavan suuntaa

verrattuna

oppilaan

van enemmän käytännönläheisiä. Toisaalta teo-

opettajan ajattelulle, rakentavan eettistä pohjaa

niin­

reettiset opinnot luovat pohjaa käytännön työlle:

niille ratkaisuille, joita opettaja joutuu työssään

o ­p e t ­­­t a j a n k o u ­

teoria antaa opettajalle keinon perustella opetus-

tekemään. Jyrhämä myönsi, että ensimmäinen

l u ­­­t u s ­l a i t o k s i i n

taan, teoriapohja siis vaikuttaa koko ajan opetta-

työvuosi saattaa olla monelle vastavalmistuneelle

Suo­­­messa, Hel-

jan päätöksentekoon (Gustafsson 2008, 70).

opettajalle melkoinen shokki. Vasta noviisivaiheen

singin yliopiston

järkytyksien jälkeen, rutiinien alkaessa pikkuhiljaa

nor maalikoulut

Opiskelijalle uusi näkökulma

muodostua, työuransa alussa oleva opettaja al-

eivät sijaitse kam-

kaa oivaltaa, kuinka hyvät välineet on koulutuk-

pusalueen yhteydessä. Tämä tarkoittaa sitä, että

määrä on huomioitu koulutuksen kehittämisryh-

sesta saanut. Teoreettisia opintoja Jyrhämä ei

sekä opiskelijat että didaktikot joutuvat matkus-

mässä luokanopettajakoulutuksen tutkintovaati-

Itse olen kaivannut viralliselta taholta tulevaa pe-

näe tärkeinä ainoastaan osana yliopistopohjaisen

tamaan. Opetusharjoittelun ohjaaminen kuuluu

musten laadinnassa. Lisäksi laitoksen opetustoi-

rustelua luokanopettajankoulutuksen maisteri-

koulutuksen vaatimaa statusta, vaan kokee niiden

myös koulutuksemme kalleimpaan opetukseen.

mikunta on suunnitellut opettajan pedagogisiin

vaiheen opintojen teoriapainotteisuudelle. Eräs

oikeasti johdattavan opettajan ajattelua eettises-

Ehdotusta harjoittelujaksojen määrän lisäämi-

opintoihin kuuluvaa kurssia erityisyyden ja moni-

haastateltavistani kannusti minua uskaltautumaan

ti tiedostavaksi ja oppilaslähtöiseksi. Praktikumit,

sestä luokanopettajankoulutuksessa silti valmis-

naisuuden kohtaamisesta. Kurssi olisi avoin kai-

luokanopettajankoulutuksen johtajan Riitta Jyrhä-

jotka luokanopettajankoulutuksessa ovat eniten

tellaan. Jos opiskelija haluaa yhdistää teorian ja

kille koulutuksille, ja mahdollistaisi täten yhteis-

män puheille. Ennen keskusteluamme keräsin

käytännönläheisiä opintoja, ovat molemmat sijoi-

käytännön erittäin tiiviisti, voi hän linkittää yhteen

työn muiden laitoksemme opiskelijoiden kanssa.

yhteen mielestäni keskeisiä, opiskelijoiden haas-

tettu opintojen ajoitustaulukossa maisterivaiheen

gradun tekemisen ja maisteriharjoittelun ja valita

On myös pohdittu ajankohtaisten vierailuluento-

tatteluista nousseita kohtia. Niitä olivat muun mu-

opintoihin. Kysyin Jyrhämältä, miksi Helsingin yli-

tutkimuspraktikumivaihtoehdon (kerätä gradunsa

jen muodossa toteutettavaa kurssia. Kurssilla siis

assa teoreettisuuden painottuminen käytännön

opistossa on ainoastaan kaksi praktikumia. Opis-

aineiston harjoittelussa toteuttamalla siihen liitty-

käsiteltäisi sillä hetkellä yhteiskunnallisesti pin-

kustannuksella, opettajan työssä jaksaminen (jo

kelijoiden kanssa olemme paljon yhdessä poh­

vän hankkeen).

nalla olevia teemoja. Vanhempien kohtaaminen

10

mo­­ muihin

Opiskelijat kaipaavat enemmän käytännön vinkkejä oppiaineiden opettamiseen liittyen.

haaksi?

par­ Jyrhä-

mä kertoi, että juuri niin monikulttuuristen kuin erityisopetusta tarvitsevien oppilaiden lisääntyvä

11


tulee luokanopettajankoulutuksessa esiin paitsi

Näin opiskelijan näkökulmasta Jyrhämällä oli tar-

maisteriharjoittelussa myös oppilaantuntemuk-

jota sellaisia perusteluja opiskelijoiden haastatte-

sen kurssilla.

luista nousseille pohdinnoille, joita en ainakaan itse ollut tullut ajatelleeksi. Hienoa oli kuulla, että

Yhteistyön lisäämistä muiden opiskelijoiden kans-

Hanna-Leena Olkkonen

muutoksia myös valmistellaan.

sa maisterivaiheen teoreettisissa opinnoissa Jyrhämä ei näe ongelmallisena. Tässä kursseja ve-

Oodi tehotytöille Meidän kaikkien luokalla on joskus ollut sellainen

Opiskelijoiden paras ja oppilaiden paras

tyttö. Hän on yli-ihminen, hänen rinnallaan tun-

ryhmätenttejä, voivat he esittää toiveensa kurs-

Opiskelijat ja heidän mielipiteensä ovat tärkeäs-

soida ”Minunkin pitäisi ryhdistäytyä”. Hän on ar-

sin vastuuhenkilölle. Huomioon tulee ottaa, että

sä asemassa yliopistossa. Graduohjaajani Mirja

kielämän tehotyttö.

opiskelijat eivät voi valittaa saadessaan saman

Talib kannusti minua, kun avauduin jännityksen

arvosanan. Jyrhämä kannusti myös opiskelijoita

tunteistani tämän artikkelin kirjoittamista kohtaan.

Itse kohtasin elämäni ensimmäisen tehotytön jo

olemaan yleisesti aktiivisia ja kertomaan oman

Opiskelijoiden toiveet voivat mahdollistaa muu-

ekaluokalla. Hän oli paras kaverini. Hän viittasi

mielipiteensä koulutuksen eri kohdista. Sydäntäni

toksen, aktiivisuus on tärkeää.

tunnilla, osasi piirtää ja laulaa. Hänellä oli kaunis

tävillä henkilöillä on omaa vapautta päättää. Jos opiskelijat esimerkiksi toivovat enemmän pari- ja

lämmitti Jyrhämän sanoessa, että opiskelijat ovat

nemme itsemme erittäin saamattomiksi. Hänen kaltaisiaan seuratessamme päässämme alkaa

käsiala, hän teki aina kaikki läksyt oikein ja oli pa-

aina tervetulleita juttelemaan mieltä askarruttavis-

Välillä minusta tuntuu, että elämä on aikamoinen

ras liikunnassa, lajissa kuin lajissa. Tämän lisäksi

ta kysymyksistä.

sekoitus eri värejä. Tämän jutun kirjoittamispro-

hän harrasti jalkapalloa, luistelua ja taitovoimiste-

sessissa jouduin hylkäämään joitain mustaval-

lua, joissa hän myös pärjäsi hyvin (mikä selittä-

tehotyttöjä. Ei se näytä niin vaikealta, kun he sen

Haastattelun päätteeksi Jyrhämä esitteli Interplay-

koisia asenteitani. Mutta yhdestä asenteesta en

nee tuon liikuntatunnilla menestymisen). Kaiken

tekevät.

tutkimusryhmän toimintaa. Interplay-tutkimuksen

halua koskaan luopua: Yhdessä tekemisen ja

tämän hän teki näyttäen aina hyvältä ja mokaa-

Niin kauan, kun yliopiston henkilökunta ajattelee opiskelijoiden parasta, jotta opiskelijat puolestaan voisivat ajatella oppilaiden parasta, pystyn uskomaan koulutukseni sekä luokanopettajan työn tärkeyteen.

matta ikinä. Hän oli luokan kaikkien poikien ensi-

Ulkoisten havaintojeni perusteella uskallan väit-

ihastus. Tämä tietenkin ilahdutti meitä muita poi-

tää, että he keskittyvät olennaiseen. Aina. He ei-

kien huomiota kaipaavia tyttöjä kovasti.

vät katsele huonoa viihdettä televisiosta, he eivät jumita tietokoneella tai netissä eivätkä he keksi it-

Seuraava havaintoni on lukiosta. Tällä tytöllä oli

selleen tekosyitä jättää jotain tekemättä.

omaperäinen pukeutumistyyli, mutta hänen ulkoasunsa oli aina huoliteltu. Hän kirjoitti älliä, kävi

Tehotytöt ovat kaikessa täydellisyydessään rai-

joka päivä salilla, leipoi Pepe-leivoksia, ompeli

vostuttavia, varsinkin kun he eivät tee koskaan

omat vaatteensa ja kävi pianotunneilla. Hän pää-

mitään väärää, eli heitä ei voi oikeutetusti kritisoi-

si ensi yrittämällä yliopistoon lukemaan kehitys-

da. Olen aina suunnattoman kateellinen tehoty-

tarkoituksena on muodostaa siltaa koulutuksen,

keskustelemisen merkityksellisyydestä! Niin kau-

maatutkimusta. Ei sitten mitään eettisempää kek-

töille ja minulle tulee huono omatunto, kun muis-

induktiovaiheen, työn ja täydennyskoulutuksen

an, kun yliopiston henkilökunta ajattelee opiskeli-

sinyt?

tan kuinka saamaton itse olen.

välille (Connecting Academic Teacher Education

joiden parasta, jotta opiskelijat puolestaan voisi-

and Work). Tutkimuksen teemoina ovat muun mu-

vat ajatella oppilaiden parasta, pystyn uskomaan

Tehotyttöjä löytyy myös meidän kampukseltam-

Kaikesta huolimatta voimme olla erittäin kiitollisia

assa yliopiston ja koulun kumppanuus sekä ko-

koulutukseni sekä luokanopettajan työn tärkey-

me. He opiskelevat tehokkaasti, käyvät töissä

tehotytöille heidän olemassaolostaan ja heidän

din ja koulun yhteistyö. Tutkimuksessa mukana

teen. Tässä jutussa oli edustettuna ainoastaan

sekä harrastavat liikuntaa ja musiikkia. He syö-

aikaansaannoksistaan. Mihin me päätyisimme-

on niin kenttäkoulun opettajia, Norssin lehtoreita

kuuden opiskelijan ja parin henkilökunnan edus-

vät säännöllisesti ja terveellisesti ja näyttävät aina

kään ilman tehotyttöjen esimerkillistä toimintaa?

kuin varttuneita tutkijoitakin, ja opiskelijoita opin-

tajan mielipiteet, varmasti luokanopettajan mais-

hyvältä. He ovat lukeneet kaikki tenttikirjat kah-

Miten me edes tulisimme ajatelleeksi tenttikirjoja,

näytetöineen. Projektissa on valmistunut mm. väi-

teriopintojen teoreettisuutta voidaan katsoa lukui-

desti ennen kuin me muut urpot olemme tajun-

jos heitä ei olisi joukossamme? Ilman tehotyttö-

töskirja Noviisiopettajana peruskoulussa (Blom-

sista muista näkökulmista. Parasta on se, jos eri

neet edes varata niitä kirjastosta.

jä olisimme kaikki hukassa. Täten kannustankin

berg, 2008).

näkökulmien edustajat voivat käydä keskenään

12

kaikkia huomioimaan ja arvostamaan tehotyttöjen

avointa keskustelua, toisiaan kunnioittaen, mutta

Olen monesti miettinyt tehotyttöjä. Miten he pys-

saavutuksia. Voisin nimittäin kuvitella, että täydel-

säilyttäen mielessään päämääränsä.

tyvät tähän kaikkeen? Me kaikki haluaisimme olla

lisyys on aika rankka olotila. 13


Fuksiaiset maailman ymp채ri kahdeksassa tunnissa OKL Airlines - the captain siltavuorenpenger duploista

14

15


16

Fuksiristeily Konkarit tsekkaamassa karttaa Tallinnassa 17


Ett halvt år i nordens minsta huvudstad Erik Lindroos klasslärarstuderande vid Helsingfors Universitetet

På världens största ön bor det cirka 50 000 män-

de att vi kommer från Sverige och Finland, sade

niskor och det finns bara ett universitet, Ilima-

dom förlåt och välkommen. Under fritiden spela-

tusarfik. Universitetet ligger i huvudstaden, Nuuk,

de jag också i Grönlands ända basketbolllag Aja-

som har cirka 15 000 invånare. Där pluggar det

gaq-07, klättrade lilla och stora Malene, deltog i

cirka 150 studenter administration, kultur- och

den första Nuuk Pride, satte i bordet på Ilinniar-

samfundshistoria, språk och teologi. Från och

fissuaqs årsfest, åkte slalom på Sisorarfiit, vilket

med år 2008 har Grönlands äldsta utbildningsin-

originellt betyder skidlift, och sjöng i de två kör

stitut, lärarseminariet Ilinniarfissuaq, också varit

som fanns på seminariet. En, som är en ”tvång-

en del av universitetet. Seminariet är grundat år

skör” för det första årskurs och den frivilliga, som

1845 och har numera 160 studenter. Det vill säga

inte riktigt var så stor.

att en årskurs i den fyraåriga

bachelorutbildningen

inte är särskilt stor, vilket När jag fick veta att Ilinniarfissuaq godkände mig

använda måske i stället för kanske, selvfølgeligt i

var bara bra för oss, för att

som utbytesstudent precis ett år sedan, blev jag

stället för förstås, och så vidare. Visst kunde jag ha

vi fick ofta nästan privatut-

lite orolig för ett ögonblick. Skulle jag faktiskt kla-

kunnat byta till engelska, men jag gav inte upp. Å

bildning. Till exempel spe-

ra mig på danska under ett halvt år i Grönlands

andra sidan var jag till och med så förvirrad med

cialiseringslinje i musik ha-

lärarseminariet Ilinniarfissuaq i Nuuk? Jag, som

språk att det var praktiskt omöjligt att skapa ens

de två utbytesstudenter, en

talar finska som modersmål och hade nyligen lärt

en enda mening på engelska. De första två ord

grönländsk student och två

mig på ett eller annat sätt klara mig på muntligt

var fela ord på engelska, två nästa någon slags

lärare för oss tre. Så fick vi

svenska. Lyckligtvis hade jag med mig två stu-

blandning mellan danska och svenska och res-

lära oss ganska unika sa-

denter från Malmö, en som talar svenska och den

ten finska. Inte ett under att jag fick ganska roade

ker, som att spela dragspel

andra skånska. Jag hade blivit vänner med dom

blickar från medmänniskor. Och svenskarna tyck-

och dansa afrikansk stövel-

på en Nordplus-projekt som vi deltog tillsammans

te också att det var roligt. Clara började med en

dans. Å sin sida hade vi en

i Ilulissat i augusti 2009.

Erikssvenska-avsnitt i sin blogg. Där presentera-

kajakkurs med vår idrotts-

de hon nya ord på svenska som jag hade kommit

grupp, som var riktigt dyr

I början var det nog svårt, inte bara för att danska

på, så som nysserligen (nyss+visserligen) och ut-

men som universitetet be-

var någonting helt nytt för mig, men också därför

märklig (utmärkt+märklig). Så småningom hände

talade för oss. Pluggande

att de grönländska inte har varit bland andra nor-

det bara – jag bad de grönländska som försökte

var ändå inte bara spel och

diska språk lika mycket som andra nordborna. Så

tala med mig på engelska att ta det på danska i

lek, vi fick skriva flera aka-

gick det inte bara med att tala skolfinlandssvens-

stället. Någonting som jag trodde jag aldrig skul-

demiska uppsatser, prö-

ka lite långsammare – jag var tvungen att börja

le komma säga.

va workshop-arbeten och planlägga lektioner. Grönländska folket är öppna och tar livet som det kommer – inte för komp-

Så – vad fick jag av halvåret i Nuuk? Ett nytt

licerad. Människor brukar hälsa på människor på

språk, 32 studiepoänger, många fina erfarenhe-

gatan som dom aldrig har sett förut. Trots att an-

ter, massor av nya vänner och kontakter och en

tagligen det har funnits mer rasism innan, blev vi

smal plånbok. Men det var lätt värt det. Och förs-

snart vänner med många grönländska, och blev

tås rivande längtan till det märkliga men vackra

då och då bjuden på efterfester som hedersgäs-

landet där det inte växer ett enda träd. Kalaallit

ter mitt i natten på gatan av helt obekanta män-

Nunaat, jeg skal nok tilbage en gang!

niskor. Visst fick vi höra ett par gånger att ”ni danska ska ut från vårt land” men när vi förklara18

Claras blogg: http://livetinuuk.blogg.se 19


Kantsii olla tutori

Kevään ja alkukesän aikana tapasimme toisiamme ja laitoksen edustajia ja suunnittelimme syk-

Anna Kylmänen

syn niin virallista kuin epävirallistakin ohjelmaa. Ainakin jälkimmäi-

Tätä kirjoittaessani olen (jälleen kerran) kiukkuinen

eroaa kuitenkin siinä, että sitä en ole katunut ker-

sen osalta asiaa helpotti suuresti,

ja stressaantunut. Minulla on taas liikaa tekemistä.

taakaan. Vaikka aikaa ja energiaa on kulunut aika

että omat edellisvuoden tutorim-

Tiedän kyllä, etten ole tässäkään koulutuksessa

paljon, se on ehdottomasti ollut sen arvoista.

me olivat tehneet hyvää työtä ja

ainut, joka kärsii kalenterintäyttämissyndroomasta (tsekkaa Hanniksen ”Oodi tehotytöille” sivulla …) Kaiken maailman kissanristiäisiä järjestäessä

halusivat vielä auttaa meitä. Ke-

Mitä me itse asiassa tehtiin?

väällä järjestimme myös ensimmäiset sitsimme. Kivaa oli.

(olen muuten oikeastikin järkännyt yhdet, koiralle

Keväällä kävimme muutamaan otteeseen tiede-

tosin) se ei kyllä aina hirveästi lohduta. Silloin sitä

kunnan ja laitoksen järjestämissä tutor-koulutuk-

Loppukesästä sähköposti tun-

vaan toivoisi, että osaisi edes joskus sanoa EI. Tai

sissa, joissa meille kerrottiin, mitä meidän pitäi-

tui välillä tulvivan. Tilat varattiin

että edes joskus ymmärtäisi, ettei jokaista omaa

si tietää koulutuksestamme ja yliopistostamme.

ja päivämäärät lyötiin lukkoon.

älynväläystä ole pakko toteuttaa ja että ihan kaik-

Mielenkiintoista oli. Oikeastaan tällainen koulutus

Yhtey­denpito fukseihin alkoi. Teh-

keen ei ole pakko lähteä mukaan.

pitäisi minun mielestäni järjestää kaikille ensim-

tävänjako ja vastuualueet käytiin

mäisen vuoden lopussa, sillä kuinka moni fuksi

läpi, ettei kenenkään työtaakka

Yksi näistä älyttömistä älynväläyksistä oli hakea

ihan oikeasti kevään tullen muistaa puoliakaan

kasvaisi kohtuuttomaksi… Vaikka

tutoriksi viime keväänä. Muista älynväläyksistä se

syksyn informaatiotulvasta?

tuskinpa kukaan meistä koki olevansa töissä. Ja sitten se alkoi. Yhtäkkiä tekemistä ja uusia ihmisiä oli valtavasti. Oli Alma-infoa, HYY-kierrosta ja tutustumista opiskelijakirjastoon… ja ehkä vähän jotain iltaohjelmaakin. Onneksi meistä oli hitsautunut tiivis porukka, ja pystyimme hyvin kommunikoimaan ja toimimaan yhdessä. Ja tietenkin fuksit olivat ihania. Ajan myötä uudet opiskelijat ryhmäytyivät

menlinna ja Tallinna on jo nähty, mihin lähdetään

ja ”liittyivät tiedeyhteisömme täysivaltaisiksi jäse-

seuraavaksi? Who´s with me?

niksi”, ja meidän roolimme pieneni. Tutoroiminen kokonaisuudessaan on ollut älyttöVaikka varsinkin ensimmäiset viikot olivat aamus-

män opettavaista ja HAUSKAA. Olen oppinut pal-

ta iltaan (tai aamuun…) hektisiä, ne olivat myös

jon tapahtumien järjestämisestä, ryhmänohjaami-

älyttömän kivoja. Itse asiassa välillä tuntuu, että

sesta ja ylipäänsä ihmisten kanssa olemisesta.

olisi kiva jättää loppusyksyn pimeys (ja tenttikir-

Ja ennen kaikkea olen löytänyt valtavasti uusia,

jat…) taakseen ja palata alun tohinaan ja haus-

ihan mielettömän hyviä tyyppejä eri vuosikursseil-

kuuteen. Onneksi kivat ihmiset ovat täällä edel-

ta. Keväällä etsitään taas uusia tutoreita luotsaa-

leen, vaikka aurinko tekikin katoamistempun. Eikä

maan uusia keltanokkia. Suosittelen lämpimästi

kukaan kiellä jatkamasta yhteistä hauskanpitoa.

hakemaan. (Kunhan ette vie mun paikkaa;))

Eihän vuosi ole vielä edes puolessa välissä! Suo20

21


Karri Mehtälä, Erik Lindroos ja Pentti Virtanen

pää, heitti ensimmäisen veden kiukaaseen: ”Vel-

mutta vannomme että tämä on totta! Tulokset lyö-

jet, mulla on se fiilis joka on voittajilla kun ne ta-

tiin pöytään, eli kalliolle joka oli nurmikon ympä-

juu että on sisäl HSE:s ja avaa sen kuoren jos on

röimä. Oli myös muutama sammal. Topi asetteli

hyvä tulos mut ei kuitenkaan liikaa.” Kaikki muut

pyöreitä kiviä polun molemmin puolin – kyllä se

nyökkäilivät kohteliaasti ja saattelivat Tommyn ul-

Topi on niin hupsu!

ko-ovelle. -7,5, -0,5, 1,5, 2, 13. Riittäisiköhän tämä? VoisimKoe-aamuna tunnelma oli kuin Danten Jumalai-

me viimeinkin mennä sanomaan professori Las-

sen näytelmän Helvetti-osuudesta. Paitsi että me

se Lipposelle: ”tunge kasvatuspsykologiasi sekä

ei puhuta italiaa eikä me eletty 1200-luvulla. Muu-

Macbookkisi anatomia-taloon!1” Emme päässeet

ten IHAN sama. Tapasimme toisemme virallisessa

sisään. Arvoisa Lasse. Emme tarkoittaneet äs-

kisa-asustuksessa Runeberginkadulla. Tällä ker-

keistä. Sori.

taa kokeeseen käytettävä maksimiaika riitti kaikille – siitä huolimatta että Karrin, sen meistä joka

Mieskiintiöllä oli kuulemma jotkut bileet syyskuus-

on avoin kokeiluille, salissa koe päästiin aloitta-

sa, ja kuulemma on tammikuussa myös.

maan kohahduttavan myöhään. Mihin tämä kapitalistinen maailma onkaan menossa, kun tuleva

Jäikö kaikki epäselväksi? Katso Peducalehti

maailman eliitti kysyy toinen toistaan typerämpiä

03/09 ja ilmesty tammikuussa Rexiin!

kysymyksiä kuin liikunnan didaktiikan luennolla ikään. Mistä muuten tulikin mieleen,

Mieskiintiö HSE Challenge 2010

tietääkö kukaan mistä saa luistimia? ”Silloin kun mä olin sijaistaa, niitä sai Leppävaaran Maxista”, totesi Topi, se meistä joka on espoolainen.

Mieskiintiön jo instituutioksi muodostuneessa

tesaaliilla HSE Golfin peruskurssille ole asiaa.

Aikaa ja vettä virtasi Vantaanjoessa,

HSE Challengessa on kyse saada osallistujilleen

Sanomattakin oli selvää, että kesä ’09 oli pilal-

ennen kuin oli tulosten aika. Rystysiä

oikeakin opiskelupaikka. Vuodet OKL:ssä ovat

la ja vatsa kuralla. Kyynelten sotkemat aurinko-

myöten pureskellut kyntemme alkoivat

näet jättäneet rypyt kasvoillemme ja loven lom-

puuterit on kuitenkin nyt pesty. Miksi kirjoitamme

jo herättää huomiota kaupungilla, jo-

pakkoon. Se on epistä et opet tienaa niin vähän.

preesensissä vaikka puhumme menneestä? Jos

ten oli jo voi samperi sentään aikakin.

Pentti, se partainen kaveri meistä joka osaa lu-

paavi paskoo metsään, kuuluuko siitä ääni jos ku-

Suomenlinnan lauttaa, joka muuten

kea, oli lukenut iltapäivälehden verotustiedoista,

kaan ei ole kuulemassa? Juuso, se meistä jonka

on tehty Puolassa, koristi Mieskiin-

että bisnesmiehillä on ihan tolkuttomasti pätäk-

mukaan Brunbergin suukot ovat saaneet nimen-

tiön delegaatio. Virallinen kierto-

kää. Viime vuoden karvaan tappion jälkeen ke-

sä, oli tänä vuonna se ylpeä. Kuulutti hän toreilla:

palkinto, tinasta tehty Gerissa-po-

räilimme kuitenkin itsemme ja aloitimme lukupu-

”Meitsi on lukenut ja oon valmis tulemaan.” Pika-

kaali, oli kiillotettu ja rasvattu. Topi

serruksen – kyllä, jo heinäkuussa. Onhan rahan

kelaus eteenpäin ja kappas! – olimme viimeises-

hyppäsi ensimmäisenä ulos aluk-

eteen nyt herran tähden töitäkin tehtävä – siis oi-

sä lukupiirissä. Sauna oli kuumana ja kolmen se-

sen kaapista. Muut tulivat peräs-

keita töitä.

pän patsaat hengittivät niskaamme.

tä ja ottivat suunnaksi perinteisen tuloskirjeiden avauspaikan.

Viimehän vuonnahan kävi niin, että Erik, se meis-

Aluksi tuttuun tapaan tarkastimme varustuk-

Matkalla ohitimme kirkon sekä

tä karvainen näätä, putsasi pöydän kokonaista

semme. Mieskiintiön virallinen ja ansaittu t-pai-

muutaman kiinalaisen. Satel-

viidellä pisteellään. Kuorten avauksen jälkeen

ta? Check. Kynät (teroitettuina)? Check. Passi?

liitin avulla saimme tykö Por-

meille tuli täysin odottamattomana ja pyytämät-

Check. Vihta? Check. Olimme valmiit. Tommy,

voon Juuson. On outoa näh-

tömänä yllätyksellä se, ettei näin huikealla pis-

se meistä joka on puoliksi osa-aikainen ns. kusi-

dä tuttava kännykän näytöllä,

22

Tiesitkö ,

että...?

• Geris sa-poka ali on te • Tinan hty tina kemiall sta. i n en merk • Ensim ki on Sn mäiset . kaiverru 1930-lu k s e t ovat vulta. • Lass e on Lip ponen. • Geris sa-poka ali on s pyyteet aanut n tömästä imensä s u k u arvoa e puolten distävä tasastä työs • HSE tä. Challen g e n voittaja pokaali saa n kotiin s a vuode • Geris k si. sa-poka alia voi juomakäyttää astiana myös .

23


EI ORJUUDELLE! Petra Korkeila

se valitettavasti sitä, että joku muu joutuu maksa-

-sivuston, mistä löytyy tietoa aiheesta ja missä

maan kohtuuttoman hinnan siitä, että me nautim-

jokainen suomalainen voi allekirjoittaa vetoomuk-

me halvasta suklaasta.

sen, joka tullaan lähettämään Fazer-makeisten ja Panda Oy:n toimitusjohtajille 30.4.2011.

“Kun kannamme vastuuta kaukana olevista, heistä tulee meille läheisiä.” – Paula Sainio

Sokerihammastasi kolottaa ja suuntaat kaup-

liittyvät valitettavan usein kaakaon viljelemiseen.

paan vesi kielellä. Edessäsi on useita metrejä

Työntekijät ovat vailla oikeuksia, työsopimuksia

pitkä karkkihylly, joten joudut vaikean päätöksen

tai edes palkkaa, ja heistä suurin osa on lapsia

eteen. Tarjolla on tummaa suklaata, vaaleaa suk-

tai nuoria. Valtaosa maailman kaakaosta tuote-

laata, valkosuklaata, suklaata rusinoilla, suklaata

taan Länsi-Afrikassa, missä IITA:n (International

pähkinöillä, maustettua suklaata, 200 gramman

Institute of Tropical Agriculture) tutkimuksen mu-

levyjä, 50 gramman patukoita ja monia muita

kaan työskentelee tällä hetkelle melkein 300 000

vaihtoehtoja. Hyllyjen edessä seistessäsi suurin

9–12- vuotiasta lasta. Suurimmassa suklaantuot-

Turun Vapaaseurakunnan nuorisotyöntekijä Tee-

Jos kaikki kuluttajat vaativat jotain, niin tuottajat

kysymyksesi on, mitä minun tänään tekisi mieli?

tajamaassa, Norsunluunrannikolla, työskentelee

mu Sormunen oli viime kesänä Englannissa kris-

tekevät kyllä muutoksen, jotta haluaisimme jäl-

Mutta kuinka usein tulet ajatelleeksi mielitekojesi

surkeissa olosuhteissa yli 100 000 lasta, joista yli

tillisessä tapahtumassa, missä hän kuuli kaakaon

leen ostaa heidän tuotteitaan.”

lisäksi, mistä suklaassa käytetty kaakao on pe-

10 000 on ihmiskaupan uhreja.

viljelyn kylmän totuuden. Yhdessä nuorisopastori

räisin ja keitä sen viljelemiseen on tarvittu?

Teemu haluaa rohkaista ja kannustaa jokaista ihmistä toimimaan. ”Meidän tulisi taistella skeptisismiä ja epäuskoa vastaan. Onhan se niin, että yhden ihmisen on vaikea saada yksin aikaan mitään. Mutta yksilöt yhdessä muiden kanssa voivat saada aikaan suuria asioita. Uskon, että nykymarkkinoillakin kuluttajalla on voimaa ja valtaa.

Markus Nikkasen kanssa Teemu päätti selvittää,

Mitä voit siis tehdä?

Tilanne ei ole menossa parempaan suuntaan,

miten asiat ovat suomalaisissa suklaayhtiöissä.

Epäinhimilliset olosuhteet, pakkotyövoima, or-

sillä kaakaon tukkuhinta on pudonnut 25 % vii-

Käyttävätkö ne orjatyövoimalla tuotettua suklaa-

juus, ihmiskauppa, sortaminen, riisto, pahoin-

meisen 20 vuoden aikana. Vaikka kuluttajille tä-

ta? ”Lähetimme suklaayhtiöiden asiakaspalve-

pitelyt ja epäoikeudenmukaisuus – nämä kaikki

mä saattaa kuulostaa hyvältä uutiselta, tarkoittaa

luun kyselyjä suklaan alkuperästä. Yksi suuri suo-

2.

Valitse Reilun kaupan tuotteita.

malainen suklaanvalmistaja ilmoitti, että puolet

3.

Älä käännä katsettasi pois! Jokaisen teoilla

1.

Allekirjoita vetoomus osoitteessa www.eiorjuudelle.fi

heidän käyttämästä suklaamassasta on peräisin

on merkitystä. Levitä sanaa muille. Ei orjuu-

Länsi-Afrikasta eikä kaakaopapujen alkuperän

delle -kampanja löytyy myös Facebookista

jäljittäminen ole mahdollista. Toinen yhtiö käyttää

hakusanoilla Ei orjuudelle.

kokonaan Länsi-Afrikassa tuotettua kaakaomas-

4.

Rukoile orjien puolesta.

saa. On hyvin todennäköistä, että viljelmillä on töissä ihmiskaupan uhreja.”

Lähteet

Teemu ja Markus päättivät, etteivät voi sulkea sil-

Ei orjuudelle -verkkosivut:

miään tältä tilanteelta. ”Me emme halua taistel-

www.eiorjuudelle.fi

la suklaayhtiöitä vastaan, vaan orjuutta vastaan. Haluamme, että suomalaiset voivat nauttia eetti-

Anti Slavery -verkkosivut:

sesti ja oikeudenmukaisesti tuotettua suklaata.”

http://www.antislavery.org/english/campaigns/

He laativat vetoomuksen, jonka tavoitteena on

take_action/cocoa_and_chocolate_background.

saada suomalaiset suklaayhtiöt valitsemaan Rei-

aspx

lun kaupan sertifioinnin tuotteillensa. Näin voisi varmistaa, että kaakaofarmien eettisyyttä valvo-

FinnWatch -verkkosivut.

taan ja viljelijät saavat vähintään Reilun kaupan

http://www.finnwatch.org/news/scripts/full-news.

takuuhinnan tuotteistaan, mikä mahdollistaisi pa-

php?1150974060

remman toimeentulon ja poistaisi lapsityövoiman tarpeen.

International Labor Rights Forum -verkkosivut: http://www.laborrights.org/stop-child-labor/co-

Teemu ja Markus perustivat www.eiorjuudelle.fi­­ 24

coa-campaign 25


Krääsätön ja kriisitön joulu Lotta Karlsson

Niihin törmää siltiksen käytävillä usein. Ne näyt-

Peducan hallituksessa on toiminut tänä vuonna

Tätä lukiessasi jouluvalot, joulukarkit ja jouluhysteria ovat varmaankin jo kuumim-

tävät kiireisiltä ja jäävät silti juttelemaan lähes

15 opiskelijaa, neljä kasvatustieteen ja 11 luo-

millaan: tätä kirjoittaessani olen vasta bongannut ensimmäiset joulukarkit lähi-

jokaiselle vastaantulijalle. Ne ovat sonnustautu-

kanopepuolelta. Lisäksi Peducassa toimii aktiivi-

Alepan hyllyltä ja ehtinyt jo ahdistua tulevasta kulutushysteriasta. Oletan, että

neet kuin muutkin kanssaopiskelijasi ja joskus jo-

sesti ihmisiä järjestämässä tapahtumia, kirjoitta-

peducalaisista löytyy myös muita kaltaisiani, joiden mielestä jouluvalot kuuluvat

pa huomaat heitä istumassa kanssasi samassa

massa lehteen ja valvomassa opiskelijan etuja.

Kallion hierontaliikkeiden ikkunoihin ja joulukuuset näyttävät kauniimmilta osana

luentosalissa. Ne puhuvat kummallisista asiois-

Sinäkin, kasvis tai ope, olet osa Peducaa.

suomalaista tai tanskalaista metsää. Tässä muutamia vinkkejä krääsättömäm-

ta Conddoorissa iltamyöhään ja puheen seasta

pään jouluun.

saattaa kuulla omituisia koodisanoja kuten tosu,

Toimintaan voi osallistua monella tavalla. Moni

kopo ja kery. Saatat kuulla yhden kertovan, että

tykkää lähteä mukaan juuri siihen projektiin, mikä

laittaa fuksibileet eskariin ja toisen ilmoittavan,

itseä kiinnostaa. Se voi olla unelmabileiden jär-

Luokanopettajaopiskelija neulonee hetkessä lapasia koko sisaruskatraalle.

ettei painopisteitä tarvitse pistää halkoon, koska

jestämistä, opiskelijamatkan koordinointia, kes-

Pura vanha, kaapin perälle unohtunut villapaitasi ja hyödynnä lankaa. Jos

ovat jo S&M:ssä.

kustelun herättämistä tasa-arvokysymyksistä tai

käsityöt eivät luonnistu, valmista itse vaikkapa joulukakku yhteiseen joulu-

Tee itse! Miten olisi esimerkiksi bambulangasta kudottu ikuinen tiskirätti?

oikeastaan ihan mitä sinä vain haluat. Osa taas

pöytään. Mikäli käsityön didaktiikan peruskurssilla tehty kynttilälampetti on

Ne kuuntelevat sinun keskustelujasi Oliviassa ja

haluaa vaikuttaa toimintaan laaja-alaisesti, ja va-

tallella, muista jotakuta sukulaisistasi sillä (takuuvarma menestys, testattu

merkitsevät kommenttejasi ylös torikokouksissa.

litsee lähteä hallitukseen. Toimikausi hallitukses-

allekirjoittaneen toimesta!).

Ne valppaana kehottavat sinua antamaan kurs-

sa on kaksi kalenterivuotta ja yleisen hallitustyös-

seistasi palautetta ja kysyvät outoja kysymyksiä

kentelyn lisäksi jokaisella hallituslaisella on oma

liittyen opiskelun ja muun elämän yhteen sovitta-

vastuualueensa. Hallituslaiset edustavat kaikkia

peraan. Teatteri- tai konserttiliput ilahduttavat ja osoittavat, että olet nähnyt

miseen. Ne kertovat, että antamistasi tiedoista on

luokanope- ja kasvisopiskelijoita ja huolehtivat,

päänvaivaa niin aikataulustalkkauksessa kuin sopivan esityksenkin valin-

hyötyä keryssä tai edarissa.

että kokonaisuus toimii. Mikä on sinun tapasi olla

nassa – osta lippu itsellesi ja ystävällesi, saat itsekin nauttia lahjastasi.

Opiskelijat pääsevät edullisesti useisiin teattereihin ja jopa Kansallisoop-

osa yhteisöä? He kysyvät, kuulotko sinä ”listalle” ja saat kym-

Laura Honkasalon kirjassa ”Sinun lapsesi eivät ole sinun” kommunistiper-

meniä viestejä erilaisista tapahtumista ja kutsu-

Uusi hallitus Peducalle valitaan 23.11. klo 16.15

heen äiti antaa lapsilleen lahjaksi kirjastonkirjoja joulupaperiin paketoituina.

ja puoli-ilmaisiin kulttuuritapahtumiin. Bileissäkin

yhdistyksen syyskokouksessa Conddoorissa. Yh-

Vielä ekologisempaa on paketoida kirjat lahjapaperin sijaan sanomalehtipa-

niitä on aina paikalla. Ne seisovat tiskin takana ja

distyksen kokous on sen ylin päättävä elin, jossa

periin: dyykkaa lähimmästä lehtiroskiksesta tai säästä vanhat Hesarisi. Valit-

tarjoavat sinulle epämääräisiä juomia tai käskevät

sinullakin on äänioikeus. Syyskokoukseen osallis-

se värikkäitä ja näyttäviä aukeamia, niin saat tehtyä persoonallisen paketin.

tekemään erikoisia tehtäviä. Osa kertoo olevan-

tumalla vaikutat siihen, ketkä Peducan toimintaa

sa aktissa ja myy lippuja ovella. Jos niille erehtyy

vetävät tulevana vuonna.

juttelemaan, saattaa pian muuttua samanlaiseksi kuin he. Mutta keitä he oikein ovat?

Vuohi, puuntaimi tai koulupuku eivät välttämättä ilahduta sellaisenaan läheisiäsi, mutta jollekulle toiselle ne voivat olla suurikin ilonaihe. Eettisiä lahjo-

Voisitko sinä olla yksi heistä?

ja voit hankkia ainakin Kirkon Ulkomaanavulta: http://www.toisenlainenlahja. fi/fi/.

Voisit. Nähdään syyskokouksessa! •

Itsetehty lahjakortti tai kuponki voi tuntua persoonattomalta vaihtoehdolta.

Suvi Pulkkinen

Miten olisi kuponki, joka oikeuttaa eväsretkeen lintutornille kanssasi? Tai va-

Puheenjohtaja

paalippu kolmen ruokalajin illalliselle kotiisi joulun jälkeen? Käytä mielikuvi-

Peduca ry

tustasi!

Hauskaa ja stressitöntä joulua sekä joulunodotusta! 26

Peducalehti 3/2010 Julkaisija Peduca ry (Siltavuorenpenger 5 A, Helsingin yliopisto) Päätoimittaja Anna Kylmänen Taitto Irene Auer Kuvat Irene Auer, Petra Korkeila, Anna Kylmänen, Erik Lindroos, Emma-Maaria Metsälä , Janica Niironen, Annamari Värtö, mieskiintiö Painopaikka Kopijyvä Oy

Keitä he ovat?

27


”Meidän tulee viljellä ja puolustaa erityisyyttä, yksilöllisyyttä ja epäsäännöllisyyttä – siis elämää” Octavio Paz

28

Peducalehti 3_2010  

PEDUCALEHTI 3/2010 Me nuoret olemme yhteiskunnan toivo. Se ei kui- tenkaan tarkoita, ettemmekö voisi olla myös lais- koja ja mukavuudenhalui...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you