Page 1

Besplata n primera k Uspeh grade ljudi. Kako postati poĹželjan poslodavac?

1


reč, dve...

Dragi prijatelji, Reč po reč, i stigli smo do 17. NetWorking Day – Poslovnih susreta i prvog biltena “Reč, dve”. Bilten “Reč, dve” je svojevrsni dodatak aktuelnog NetWorking Day-a i način da temu događaja “Uspeh grade ljudi, kako postati poželjan poslodavac” sagledamo što detaljnije i iz više uglova. Želimo da kroz koncept NetWorking Day-a vi dobijete maksimum – slušajući naše uvažene goste uživo, ličnim prisustvom na događaju, ali i čitanjem još korisnih informacija iz kompanija koje su sa zadovoljstvom podelile deo svog poslovanja sa nama. Nadam se da će vam ovi Poslovni susreti proteći brzo, u prijatnom međusobnom druženju i da ćemo se uskoro videti ponovo. S poštovanjem, Irena Lalić

2

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?


reč, dve...

izazov brendiranja poslodavca Zbog toga su Poslovi Infostud tokom ove godine u okviru svoje prve konferencije HR Experience, i mnogih drugih na kojima smo učestvovali, okupili stotinjak HR stručnjaka i otvorili niz tema koje rasvetljavaju “employer branding“ priču. „Employer branding“ nije marketing

Sonja Ćetković, Direktorka Poslovi.Infostud

Svedoci smo najbržih i najizazovnijih promena na tržištu rada u poslednjih 15 godina. Porasla je zaposlenost, veliki broj radno sposobnog stanovništa je napustio Srbiju, poslovni ambijent se promenio, ponašanja i očekivanja (ne) zaposlenih su evoluirala. Kako onda zadržati i privući kvalitetne ljude u naše timove, bez kojih nema daljeg rasta, napretka i ostvarivanja strateških ciljeva? Iako se o „employer branding“-u kao odgovoru na ovaj izazov u Srbiji priča godinama unazad, tek sada postaje zaista nužno da se njime bavimo strateški i sistemski na svim nivoima i u svim oblastima zapošljavanja i rada.

Po svojoj prirodi ona zahteva suštinsko razumevanje i sistemsku saradnju na relaciji HR - marketing – PR. Njen glavni zadatak da angažuje celu kompaniju na „employer branding“ izazovu. Šta je zapravo onda brendiranje poslodavca, šta ga čini i određuje? Odlično osmišljena, dizajnirana i sprovedena marketing kampanja kojom privlačimo kandidate i kojom komuniciramo da nam je sjajno na poslu? Sistem beneficija? Zadovoljni zaposleni? Ugodni radni uslovi, kultura, atmosfera u kompaniji? Izazovnost posla? Svaki poslodavac može da pronađe neki miks za sebe koji smatra adekvatnim. Efikasan pristup unapređenju “employer brand”-a od: 1) analize internog stanja – kako se osećaju zaposleni i šta im je važno, da li su

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?

zadovoljni, posvećeni i angažovani, i 2) istraživanja percepcije tržišta o kompaniji kao poslodavcu. Suština „employer branding“-a je u osećanju koje nose naši zaposleni i slici koju u sebi nose ljudi koji tu rade i plasiranju te realne slike napolju. I zato možemo reći da se „employer branding“ živi u kompaniji. Sve ostale strategije, a posebno one koje pokušavaju da prikažu spolja ulepšano stvarno stanje, imaće kratkoročan efekat, a rezultiraće izneverenim očekivanjima i gubitkom poverenja u kompaniju. Ako smo definisali „employer branding“ kao razvojnu strategiju, moramo biti svesni da ona ima snažan uticaj na celu kompaniju na boljitak koji će osećati zaposleni i posledično na rezultate i tržišni uspeh kompanije. Zato počnimo već danas.

3


reč, dve...

Srbija, zemlja uspešnih priča

Branislava Simanić, Direktorka Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije

Gospođo Simanić, mnogo toga se promenilo u preduzetničkoj slici Srbije u poslednjih nekoliko godina, šta je iniciralo ekspanziju pokretanja novih firmi? Vlada RS je u jedan od svojih fokusa upravo postavila razvoj i unapređenje preduzetničkog duha. Tako je 2016. godinu proglasila Godinom preduzetništva, a od 2017. godine proglašena je i Decenija preduzetništva koja je pred nama. To znači da država akcenat stavlјa 4

na preduzetništvo i to konkretnim merama, kroz različite programe finansijske i nefinansijske podrške.

odlučivanja kada su preduzetnici u RS u pitanju. Formiran je tako što

Koje konkretno aktivnosti preduzimate u okviru Sektora preduzetništva Privredne komore Srbije? U PKS-u i Sektoru preduzetništva PKS-a koji vodim, formiran je Parlament preduzetnika PKS-a u martu 2018. godine. Parlament preduzetnika PKS-a predstavlja najviši organ

Žensko preduzetništvo je veliki resurs novog zapošlјavanja.

su članovi Parlamenta preduzetnika delegirani iz redova Opštih udruženja preduzetnika koja su upisana u Registar PKS. Svako OUP koje je upisano u Registar OUP PKS delegiralo je po jednog svog predstavnika. Par-

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?


lament preduzetnika PKS-a predstavlјaće najviši organ odlučivanja kada su preduzetnici u RS u pitanju. Kroz rad ovog parlamenta, preduzetnici imaju mogućnost da rešavaju sve aktuelne probleme u svom poslovanju, da pokreću inicijative za izmene i dopune zakonskih rešenja, kao i da rade na predlozima za unapređenje ambijenta poslovanja.. Šta nam možete reći o potencijalu ženskog preduzetništva u Srbiji? Žensko preduzetništvo je veliki resurs novog zapošlјavanja, a da bi se iskoristio, neophodna je finansijska podrška, lakši pristup izvorima finansiranja, dobri uslovi, dug period otplate i povolјne kamate. Jedna od najvećih prepreka svih početnika u pokretanju sopstvenog posla, što važi i za preduzetnice, jeste to što teško dolaze do bankarskih kredita. Pristup izvorima finansiranja, posebno kad je bankarski sektor u pitanju, za žene predstavlјa dodatni izazov zbog pitanja vlasništva nad nekretninama i sredstvima. U cilju jačanja podrške zenskom preduzetništvu, u PKS-u, kao partneru vlade RS, u Sektoru preduzetništva PKS-a formirali smo Sekciju za žensko preduzetništvo PKS, koja je okupila najuspešnije žene preduzetnice u našoj zemlјi. Cilј osnivanja ovakve sekcije je pre svega unapređenje ambijenta poslovanja žena preduzetnica, rešavanje svih ključnih pitanja od značaja za njihovo poslovanje, ali i promocija najuspešnijih.

Inicijator ste i pokretač aktivnosti otvaranja Šaltera za preduzetnike po beogradskim opštinama, kako oni funkcionišu? PKS je započela pilot projekat „Otvaranje šaltera za preduzetništvo" po beogradskim opštinama. Ovaj projekat je pokrenut u cilјu jačanja tripartitne saradnje između lokalnih samouprava, Opštih udruženja preduzetnika (OUP) i Privred-

Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse

ne komore (PKS). Na ovaj način, privrednici i preduzetnici mogu da dobiju sve neophodne informacije na jednom mestu, bez dolaska u PKS. Ukoliko preduzetnici ne budu mogli da dobiju odmah adekvatan odgovor na Šalteru za preduzetnike, stručno lice koje radi na Šalteru dostaviće upit Privrednoj komori Srbije (ili grada Beograda) kako bi u najkraćem roku pružili traženi odgovor. Do sada smo otvorili ove šaltere na 11 beogradskih opština, poslednji do sada smo otvorili na GO Vračar i nastavlјamo dalјe. Postajemo li zemlja uspešnih priča? Šta je cilj istoimene kampanje PKS? PKS pokrenula je kampanju „Srbija zemlja uspešnih priča". To je besplatna kampanja kojom se promovišu uspešne priče naših privrednika i preduzetnika.

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?

Veoma je važno promovisati njihovu priču od samog početka kao i razvojni put do uspeha, jer time motivišemo i druge da sagledaju svoje kapacitete, iskoriste primer dobre prakse, kako bi i oni bili uspešni, kako bi i njihova priča bila uspešna. Prezentacija nečijeg puta do uspeha jeste podsticaj i drugim kompanijama i preduzetnicima da prepoznaju sopstvene mogućnosti i primene iskustvo dobre prakse. Cilj kampanje „Srbija zemlja uspešnih priča", koja je započeta prošle godine i realizovana tokom 2018. godine, jeste da promoviše primere uspešnog poslovanja, kojih u Srbiji ima mnogo. Pomenuli smo žensko preduzetništvo, a Vi ste i član Saveta za rodnu ravnopravnost grada Beograda, koje aktivnosti sprovodi Savet? Ključna aktivnost ovog Saveta je ekonomsko osnaživanje žena. Razmena iskustava važna je u smanjenju rodne neravnopravnosti koja je evidentna, posebno zato što je žensko preduzetništvo u regionu veliki potencijal. Cilj je da Srbija bude društvo jednakih šansi, u kome žene neće trpeti nasilje i diskriminaciju, jer je unapređena rodna ravnopravnost jedan od preduslova održivog razvoja i kvalitetnijeg društva. Važan doprinos rodnoj ravnopravnosti daje i rodno budžetiranje, stvaranje parlamentarne mreže i Sekcija za žensko preduzetništvo koju smo formirali u Privrednoj komori Srbije. 5


reč, dve...

Nagrađujemo dobre ideje zaposlenih. Imamo svoju internu Generali akademiju, gde naši treneri, u saradnji sa partnerima, pokrivaju sistem edukacije – od učenja proizvoda i uslova osiguranja, do različitih veština i kompetencija. Volimo da zapošljavamo i ljude bez iskustva, posebno za poslove tehnike osiguranja i prodaje, gde onda zajedno, od samog početka, stvaramo ekspete.

Maša Lalić, Direktorka Direkcije za ljudske resurse i organizaciju

Kao osiguravajuća kompanija, sa kancelarijama širom sveta, i samim tim velikim brojem zaposlenih, koliko vam je važno da u svom timu imate najbolje ljude i kako to postižete? Volimo da kažemo da je osiguranje „people business“. Naša svrha je da aktivno štitimo živote ljudi, gradeći sa klijentima odnos partnerstva kroz ceo život. U tom smislu, kvalitet tima je od presudnog značaja za ispunjavanje ove ideje, pa se na tome zasniva i čitava naša poslovna strategija. Glavna investicija se odnosi na edukaciju 6

Šta je po Vama, važno da bi kompanija bila prvi ili poželjan izbor kvalitetnih kandidata? Kakva nam iskustva po tom pitanju donosite u Srbiju? Kompanija mora istinski živeti vrednosti koje promoviše i u centar svoje strategije mora staviti ljude. Stabilan rast mogu samo obezbediti srećni zaposleni, oni su preduslov zadovoljnih klijenata. Naš primarni cilj je osećaj zaposlenih i to u svim segmentima – od uslova u kojima rade, mogućnostima za edukaciju i razvoj karijere, atmosfere u kojoj provode radni dan, pa do osećaja koji ponesu kada napuste kancelariju i odu svojim porodicama i privatnim obavezama. U prethodne 2 godine, uradili smo mnogo akcija koje Generali sada čine našim omiljenim mestom za rad. Među najcenjenijim su smart

working, koji podrazumeva fleksibilnost u vremenu i mestu obavljanja posla, različite pogodnosti za mame i tate, samohrane roditelje, za naše osobe sa invaliditetom itd. Pored toga, gradimo i kulturu u kojoj se manje formalno komunicira, u kojoj se odluke donose samostalno i slobodno, a ne kroz nekoliko nivoa hijerarhije. Ljudi vole kada su odgovorni za svoj posao, kada imaju mogućnost da menjaju stvari i da to bude baš njihov rezultat, nevezano od radnog mesta ili nivoa u organizaciji. To nije lako sprovesti u tradicionalnom biznisu i velikoj kompaniji, ali je izazov koji smo oberučke prihvatili. Smatrate li da će u budućnosti, kvalitet poslovanja sve više zavisiti o zadovoljstva zaposlenih i šta vi kao kompanija preduzimate da stvorite pozitivne uslove i zadržite kvalitetne ljude u svojim redovima? Dolaskom mnogih velikih kompanija u različitim industrijama, a posebno eskpanzijom IT poslova u Srbiji, više nego ikada do sada postaje teško zadržati najbolje ljude. Rat za talente uveliko traje, a vodi se tako što pokušavamo da ostanemo u toku sa svim novinama kada su u pitanju benefiti, trudimo se da

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?


ispratimo stanje na tržištu zarada, nove opcije za edukaciju, a sve to dok paralelno slušamo šta kažu naši zaposleni, šta im nedostaje, šta bi voleli da menjamo. Puno inicijativa smo uveli samo zato što su zaposleni naveli da im je to važno. Na primer, jako dugo nismo imali nikakav varijabilni deo zarade, za zaposlene na nemenadžerskim poslovima podrške, kojih imamo oko 600. Sada imamo sistem po kojem svi zaposleni imaju mogućnost godišnje nagrade za učinak. Slično važi i za benefite, kao što su privatno zdravstveno osiguranje i uplate u penzioni fond, gde svake godine pokušavamo da uključimo što veći broj od naših ukupno 1600 zaposlenih. Šta sve utiče na kreiranje slike o kompaniju, u smislu “employer branding-a” i koje su ključne vrednosti koje vaša kompanija neguje? Na employer branding pre svega utiču naši zaposleni. Ako mi unutra ne živimo Generali, onda nije fer očekivati ni da slika u javnosti bude mnogo drugačija. I tu nisu samo trenutno zaposleni već i svi oni koji su nas napustili. Njihovo iskustvo je takođe presudno kada se kreira slika o poslodavcu. Mi smo par godina radili isključivo na tome da iznutra osećaj bude dobar, i to konstantno, kako bismo bili sigurni da to što budemo promovisali kroz kampanje ka eksternoj javnosti, zaista bude autentično i tačno. Mi živimo vrednosti po kojima pre svega vrednujemo naše ljude, stav-

ljamo klijenta u centar svega što radimo, tako što ispunjavamo sva svoja obećanja, negujemo otvorenu i transparentnu komunikaciju, i pomažemo zajednici. Sve ove vrednosti čine i samu svrhu osiguranja, što znači da bi bilo jako teško prodavati obećanje i sigurnost ukoliko se zaista svakim svojim potezom ne identifikujemo sa navedenim vrednostima. Ono što je naše posebno obeležje je neverovatan timski duh – mnogo se lepo družimo, zabavljamo i slavimo razne uspehe. Kako vaši zaposleni reaguju na uvođenje inovacija u poslovanje, da li ih to motiviše? Mi u Generaliju nagrađujemo dobre ideje. Svako može da pošalje svoj predlog inovacije i ukoliko se ista, nakon detaljne razrade tima za inovacije, usvoji kao nešto što će biti implementirano u sistem, kolega predlagač ili tim predlagača dobijaju nagrade, materijalne i nematerijalne, u zavisnosti od efekata inovacije. Paralelno pored ove opcije, naši timovi svakodnevno razvijaju nove ideje koje u krajnjoj instanci olakšavaju život klijentima. Sada imamo mobilnu aplikaciju kroz koju je jako jednostavno kupiti npr. polisu putnog osiguranja. Vaša preporuka drugim firmama o tome kako da postanu i ostanu “poželjni poslodavci”. Da bi zaposleni voleli kompaniju, kompanija mora da voli zaposlene. To se ogleda u uslovima rada, benefitima i različitim pogodnostima, ali jednako važno i u

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?

Ponosni smo na kolege koje su u osiguranju preko decenije, jer pored svih obuka i literature, njihovo iskustvo i njihov mentorski rad sa novim kolegama predstavlja našu snagu, koja nas zaista izdvaja na tržištu.

ophođenju prema ljudima, uključivanju zaposlenih u donošenje odluka i komunikaciji – strategije (gde smo svi zajedno krenuli), ciljeva (šta želimo zajedno da postignemo) i šta u svemu tome ima za nas, ljude koji tu rade. Kada zaposleni zna kako lično doprinosi velikom rezultatu, i uz to ima svu podršku menadžera i tima, materijalnu i moralnu, onda zna i kako to višestruko da vrati svojim angažovanjem i svojim entuzijazmom. Takav jedan primer, pomnožen sa ukupnim brojem zaposlenih, u rezultatu daje poželjnog poslodavca, ali i veoma uspešnu i stabilnu kompaniju. 7


reč, dve...

Passion for excellence Brinite o svojim zaposlenima sa podjednakom pažnjom kao što brinete o svom profitu - uspeh je zagarantovan!

Mirko Ilić, Managing Director

Kao strana kompanija, sa sedištem u Beču, kancelarijama širom sveta i samim tim velikim brojem zaposlenih, koliko vam je važno da u svom timu imate najbolje ljude i kako to postižete? Mi smo međunarodna kompanija koja nudi usluge avionskog, pomorskog i drumskog transporta, skladištenja i kompletna rešenja koja se tiču lanca snabdevanja. Naš uspeh se ogleda pre svega u kvalitetu naših zaposlenih. Trudimo se 8

da privučemo najbolje ljude odmah po završetku studija i da im omogućimo da se razviju unutar naše kompanije. Uz stalnu edukaciju, obuke i podršku budimo najbolje u našim zaposlenima i biramo za njih najbolji razvojni put u karijeri. Jedna takva uspešna priča je priča o sadašnjem direktoru prodaje. Njegova karijera u kompaniji je počela 2004.godine, kada smo otvorili prvu kancelariju u Srbiji i kada je cargo-partner brojao ukupno 6 osoba, uključujući i njega. Osim za prodaju, bio je zadužen i za organizaciju transporta, kao i fakturisanje. Danas, nepunih 15 godina kasnije, cargo-partner ima 97 zaposlenih, a on uspešno vodi sektor prodaje, gde svako ima određena zaduženja u odnosu na početak poslovanja. Šta je po Vama, važno da bi kompanija bila prvi ili poželjan izbor kvalitetnih kandidata? Kakva nam iskustva po tom pitanju donosite u Srbiju? Želimo da budemo prepoznati kao uspešna kompanija i dobar partner. Kao porodična kompanija, donosimo 35 godina međunarod-

nog iskustva u transportu i logistici, skladištenju i distribuciji, najsavremenijim IT uslugama i potpuno integrisanim rešenjima u upravljanju kompletnim lancom snabdevanja. Trenutno imamo 3.000 zaposlenih u 130 kancelarija u 30 zemalja na 3 kontinenta. Postoji mnogo zemalja u kojima je cargo-partner poželjan poslodavac i zauzima vodeću poziciju u sferi transporta i logistike, a postoje takođe i zemlje u kojima radimo na raznim poboljšanjima kako bismo isto postigli. Naročito u današnje

Svojim zaposlenima obezbeđujemo dobro i prijatno radno okruženje, mogućnosti za kontinuirano usavršavanje i osećaj pripadnosti našoj velikoj cargo-partner porodici

vreme, reputacija poslodavca kao i prepoznatljivost brenda je važnija nego ikada. Brinemo o našim zaposlenima. Smatrate li da će u budućnosti, kvalitet poslovanja sve više zavisiti o zadovoljstvu zaposlenih i šta vi kao kompanija preduzimate da stvorite pozitivne uslove i zadržite kvalitetne ljude u svojim redovima?

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?


Zadovoljstvo zaposlenih je uvek direktno uticalo na kvalitet poslovanja, postizanje rezultata i uspeh kompanije – to je konstanta koja je uvek prisutna. Sa načinom na koji se tehnologija razvija ovih dana, vidimo da se talenat ceni više nego ikada. Sve više radnih zadataka će u budućnosti biti automatizovano, poput procesa lanca snabdevanja, ali logistika je i dalje posao koji „We take it personally“, „passion for excellence“ i „better than others“, naše su ključne vrednosti

obavljaju ljudi, čiji će stavovi i načini razmišljanja postati sve važniji. Trudimo se da svojim zaposlenima obezbedimo dobro i prijatno radno okruženje, mogućnosti za kontinuirano usavršavanje i osećaj pripadnosti našoj velikoj cargo-partner porodici. Organizujemo razne aktivnosti kako bismo podstakli timski duh u čemu i koleginice i kolege širom sveta rado učestvuju. Povodom 35 godišnjice osnivanja cargo-partnera, ove godine u septembru smo organizovali manifestaciju pod nazivom: „Family Day“ za zaposlene i klijente sa decom u našoj centrali u Austriji. Organizovali smo trku i puno aktivnosti u vezi sa svetom logistike, kako za najmlađe tako i za odrasle. Još jedan veliki događaj koji imamo svake godine je naš tradicionalni turnir u fudbalu, kao i takmičenje u trčanju, u Mađarskoj u gradu Đer, gde je ove godine učestvovalo 320 koleginica i kolega iz 14 zemalja širom sveta.

Šta sve utiče na kreiranje slike o kompaniji, u smislu ‘‘employer branding”-a i koje su ključne vrednosti koje vaša kompanija neguje? Korporativna kultura je jedan od najvažnijih faktora zadovoljstva zaposlenih. Naša korporativna filozofija zasniva se na ljudskim vrednostima, orijentaciji prema učinku i aktivnom partnerstvu. Naše ključne vrednosti su „we take it personally“, „passion for excellence“ i „better than others“. Nastavićemo da poštujemo našu korporativnu kulturu i da se razvijamo kao organizacija, tako da u isto vreme obez-

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?

bedimo najbolje moguće uslove za naše zaposlene. Vaša preporuka drugim firmama o tome kako da postanu i ostanu “poželjni poslodavci”. Primenjujući naš moto „we take it personally“ mi razgovaramo sa našim zaposlenima, slušamo šta oni imaju da kažu, cenimo njihovo mišljenje. To je nešto što svaka kompanija može da učini za svoje zaposlene. Naša preporuka: Brinite o svojim zaposlenima sa podjednakom pažnjom kao što brinete o svom profitu - uspeh je zagarantovan! 9


reč, dve...

Pravi tim stvara velike rezultate

Katarina Marković, Direktorka ljudskih resursa

Kao uspešna kompanija sa velikim brojem zaposlenih, koliko vam je važno da u svom timu imate najbolje ljude i kako to postižete? Najbolji ljudi za kompaniju su upravo oni ljudi koji ne ustanu sa ciljem da „odrade“ svojih 8 sati, već oni koji sa osmehom idu na posao, raduju se vremenu koje će tamo provesti i uživaju stvarajući. Svi se mi trudimo da privučemo najbolje ljude, ali često zaboravimo da ih mi zapravo stvaramo i da onim šta mi kao kompanija radimo za njih, izvlačimo iz njih ono najbolje, čime ih i činimo najboljima baš za našu kompaniju. 10

Za nas, najbolji ljudi su oni koje, pored zalaganja i znanja, karakteriše motivisanost i razvijena sposobnost za timski rad. Članove našeg tima karakteriše želja za razvojem i napretkom, kako ličnim tako i timskim. Verujemo da je važno da imate najbolje ljude, ali još važnije je da ih međusobno povežete i napravite tim. Pravi tim stvara velike rezultate i prave promene. Primera radi, nedavno smo predstavili novu EON platformu koja potpuno menja način gledanja televizije. EON platforma je nedavno nagrađena kao „iskorak godine“, što je rezultat rada svih nas u SBB-u i United Grupi. Iz ugla Vaše kompanije, šta je ključno da bi kompanija bila prvi ili poželjan izbor kvalitetnih kandidata? Kompanija po našem mišljenju treba da bude okrenuta ka razvoju, a da u isto vreme razmišlja i o dobrobiti svog tima. Ona treba da pomaže svojim zaposlenima da razvijaju svoje profesionalne veštine i znanja, da im pruži priliku za razvoj unutar tima i kompanije, ali i da im omogući da imaju vremena za svoju porodicu, hobi i druge aktivnosti koje ih ispunjavaju. Nikakav agresivni „employer

branding“ ne može biti ni upola dobar kao priče koje prenosi 2000 zadovoljnih zaposlenih. Smatrate li da će u budućnosti, kvalitet poslovanja sve više zavisiti od zadovoljstva zaposlenih i šta vi kao kompanija preduzimate da stvorite pozitivne uslove i zadržite kvalitetne ljude u svojim redovima? Kvalitet poslovanja već zavisi od zadovoljstva zaposlenih. Pored inovacija i vrhunske tehnologije, našu lidersku poziciju obezbedili su ljudi koji rade u našoj kompaniji, i oni nastavljaju da je grade.

Našu lidersku poziciju obezbedili su ljudi koji rade u našoj kompaniji i oni nastavljaju da je grade

O zadovoljstvu naših zaposlenih svedoče same brojke - više od polovine svih naših zaposlenih je sa nama preko pet godina, a trećina za nas radi više od decenije. Pored edukacija, treninga i konferencija, svom timu pružamo veliki broj drugih beneficija, posebno za roditelje sa malom decom. Stalno radimo na jačanju odnosa u timu kroz mnogobrojne timske aktivnosti i zajednički obeležavamo značajne datume.

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?


Šta sve utiče na kreiranje slike o kompaniji, u smislu „employer branding-a” i koje su ključne vrednosti koje vaša kompanija neguje? Slika o kompaniji kao poslodavcu bez sumnje zavisi od načina na koji tretira svoje zaposlene i koje vrednosti neguje. Da li ih poštuje? Da li ispravno procenjuje njihove kapacitete ili pak prepoznaje potencijale svakog zaposlenog u timu i u njih ulaže? Kada je u pitanju SBB, kao što stalno razvijamo svoje usluge kako bi korisnicima ponudili najbolje na tržištu, tako se

trudimo da i rad za našu kompaniju bude „najbolja ponuda“. Čvrsto verujemo da su poverenje, znanje, hrabrost i disciplina vrednosti koje su nas dovele na lidersku poziciju u industriji. Vaša preporuka manjim firmama o tome kako da postanu i ostanu poželjni poslodavci. Poručila bih im da nikako ne zaborave da poštuju i slušaju svoje zaposlene i da u skladu sa svojim mogućnostima stvore najbolje uslove za rad i razvoj. Tu nema

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?

razlike između velikih i manjih firmi. Ono gde manje firme mogu da pronađu svoje mesto je u tome što

Čvrsto verujemo da su poverenje, znanje, hrabrost i disciplina, vrednosti koje su nas dovele na lidersku poziciju u industriji

su manji sistemi fleksibilniji i donose odluke sa više slobode i kreativnosti. Dajte slobodu ljudima i videćete da i mala promena vremenom donosi velike rezultate. 11


12

Uspeh grade ljudi. Kako postati poĹželjan poslodavac?


Uspeh grade ljudi. Kako postati poĹželjan poslodavac?

13


reč, dve...

Enterijer janković MikroElektronika Kompanija Enterijer Janković postoji preko 25 godina i kompaniju danas čini oko 600 zaposlenih. Naši zaposleni imaju mogućnost da se razvijaju i obučavaju kroz rad na različitim tržištima – u Rusiji, Kazahstanu, Velikoj Britaniji, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Kataru, Turskoj, u državama zapadne Evrope i zemljama Balkana. Sa druge strane, kompanija im omogućava i različite vidove edukacije kroz eksterne i interne obuke koje se organizuju tokom godine. Ne zaboravljamo ni zabavu i druženjeto je važan segment za naše zaposlene.

Ove godine smo organizovali Novogodišnje timske igre u kojima je učestvovalo preko 100 zaposlenih koji su podeljeni u 20 timova učestvovali i osmišljavali razne tematske igre i takmičili se međusobno. Nakon zanimljivog programa i podele timskih poklona, za zaposlene je bila organizovana žurka koja je trajala do ponoći.

14

Kompanija MikroElektronika je 11. decembra proslavila 17 godina postojanja. Konstantnim razvojem proizvodnje hardvera i softvera kompanija je globalno prepoznata kao jedan od lidera u embedded industriji.

Ulažući u kulturu inovacije, kroz veliki trud i rad zaposlenih, MikroElektronika kontinuirano postavlja i pomera standarde industrije, koji su prihvaćeni i preuzeti od strane velikih svetskih kompanija kao što su NXP, Microchip i dr. Danas kompanija ima više od 100 zaposlenih, a uslove rada najbolje oslikava upravo dobijena nagrada Poslodavac godine 2018. dodeljena od Srpske asocijacije menadžera.

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?


www.networkingday.rs

Šta je Networking Day? Networking Day – Poslovni susreti je koncept poslovnih događaja namenjenih podršci privrednicima i preduzetnicima u cilju proširenja znanja, razmene ideja, iskustava, povezivanja i motivacije. Događaj je pokrenut 2015. godine i održava se u Beogradu i Novom Sadu. Do sada je održano ukupno 16 događaja. Networking Day ima za cilj da, pored podsticanja poslovnog povezivanja, okupi sve zainteresovane za društvenokorisne teme i poslovanje na izazovnom domaćem tržištu.

• Uz dobru, pozitivnu energiju i motivaciju, umrežavamo i povezujemo preduzetnike – privrednike – menadžere, zaposlene i sve ostale, bilo da su kroz unapređene i sticanja novih znanja i veština zainteresovani za osnivanje i razvoj sopstvenog biznisa ili žele da prošire krug poslovnih poznanstava.

Osnivač i organizator događaja je Irena Lalić. Prepoznavši potencijal i potrebu za podrškom preduzetnicima u Srbiji, Irena još od 2014. okuplja i motiviše sve one koji planiraju ili su pokrenuli svoj posao i povezuje kompatibilne biznise. Za kratko vreme, NetWorking Day – Poslovni susreti, izdvojili su se kao brend u Srbiji, a prepoznati su kao potencijal i šire.

koga sam upoznao/la na networking day - poslovnim susretima ime

Uspeh grade ljudi. Kako postati poželjan poslodavac?

kompanija

napomena

15


www.networkingday.rs 16

Uspeh grade ljudi. Kako postati poĹželjan poslodavac?

Profile for NetWorking Day - Poslovni susreti

NetWorking Day - Poslovni susreti, bilten Reč, dve  

New
Advertisement