Page 1

Kudo të disponueshme Kompania e Sigurimeve UNIQA ka ekspoziturat dhe bashkëpunëtorët e vetë në të gjitha qytetet e Republikës së Maqedonis. Vizitoni ekspoziturën më të afërt dhe kërkojini të gjitha informacionet e nevojshme.

Sigurimi i Gjeneratës së Re.

UNIQA A.D. Shkup

Nëse ju ndodh rasti i siguruar është e nevojshme që ju:

Bul. Marks Engels nr.3 1000 Shkup, Maqedoni tel: ++389 2 3125 920 fax: ++389 2 3215 128 e-mail: info@uniqagroup.mk www.uniqagroup.mk

të paraqisni policën e sigurimit tek institucioni mjekësor,

UNIQA rrjeti i shitjes

të telefononi tek CORIS ose tek UNIQA A.D. Shkup,

të jepni të dhënat tuaja personale,

t’i ruani të gjitha dokumentet tuaja mjekësore origjinale,

Shkup: Shkup (Çair): Tetovo: Gostivar: Dibër: Strugë: Ohër: Kërçovë: Prilep: D.Hisar: Manastir: Resen: Kriva Palanka: Kumanovo: Sh.Nikollë: Veles: Probishtip: Delçevo: Koçani: Shtip: Vinica: Berovo: Negotino: Strumica: Kavadarci: Gjevgjeli:

Udhëzim në rast dëmi

t’i ruani faturat origjinale për shërbimet mjekësore të paguara , dhe

të veproni sipas instruksioneve të dhëna.

Mbas kthimit ne vend duhet:

të paraqiteni në Kompanin e Sigurimeve UNIQA, dhe

të kompletoni dokumentacionin dëshmuese të cilat duhet ti bashkëngjiten kërkesës për dëmshpërblim.

Marks dhe Engels 3; tel: 02 3109 060, 02 3125 921 Xhon Kenedi 27; tel: 02 2621 211 Ilindenska 51; tel: 044 351 630 Dimitar Vlahov bb; tel: 042 221 046 8-Septemvri bb; tel: 046 835 145 JNA bb; tel: 046 783 201 Turistiçka bb; tel: 046 231 616 Kuzman J. Pitu bb; tel: 045 224 290 11 Oktomvri lam. A8; tel: 048 427 657 Goce Delçev 9A; tel: 047 275 000 Staklarska bb (Bezisten); tel: 047 203 646 Leninova bb; tel: 047 453 000 Koço Racin bb; tel: 031 372 182 Potok Serava 2; tel: 031 437 187 Ilinden bb; tel: 032 444 045 Stasho Pinxhur 6; tel: 043 211 806 Hristjan T. Karposh bb; tel: 032 480 860 NIkolla J. Vapcarov bb; tel: 075 309 005 Marshall Tito 86A; tel: 033 272 150 Tosho Arsov 38; tel: 032 389 710 Ilindenska bb; tel: 033 364 559 Marshall Tito 115; tel: 075 811 801 Marshall Tito 43; tel: 043 370 590 Mladinska 45; tel: 034 340 083 Ilindenska 11; tel: 043 400 288 7 Noemvri bb; tel: 034 218 568

Kompania e sigurimeve UNIQA – Më afër Jush në momentet kur Ju nevojitet më shumë!

Udhëtim & Pushim Sigurim i shëndetit në udhëtim jashtë vendit


Polica e Sigurimit të Shëndetit ne Udhëtim e Kompanisë së sigurimeve UNIQA, ju mbulon shpenzimet për ndërhyrje mjekësore te paparashikuara në një institucion mjekësor të huaj, për shkak të sëmundjeve ose aksidenteve që mund te ndodhin gjatë udhëtimit ose qëndrimit jashtë vendit. Sigurimi i Gjeneratës së Re.

UNIQA ju ofron ulje edhe për lloje te tjera sigurimesh nëse ju keni policë për sigurimin e shëndetit në udhëtimi për ju dhe për pjesëtarët e familjes suaj.

Kur udhëtoni me shërbim ose privatisht, kur udhëtoni vetëm, me familjen ose në grup, kur udhëtoni nëpër Evropë ose jashtë saj, mos harroni Siguracionin e Shëndetit në Udhëtim të Kompanisë së sigurimeve UNIQA! Sigurohuni që jeni plotësisht te përgatitur për udhëtim. Shmangni shpenzimet për:

Trajtime emergjente mjekësore gjatë kohës së qëndrimit jashtë vendit;

Sigurim i shëndetit në udhëtim jashtë vendit Udhëtoni të qetë… Ndiheni mirë kur përgatiteni për të udhëtuar për pushime, për shoping ose për vizitë te ndonjë i afërmi juaj jashtë vendit dhe ndiheni akoma me mire kur e realizoni udhëtimin.

CORIS ju ofron 24 orë asistencë;

Transportim të menjëhershëm me ambulancë dhe shtrimi

Të dhënat për CORIS i keni në policë.

në spital;

Shpenzimet për riatdhesim të fëmijëve në vendin e tyre;

Shpenzimet për riatdhesim të të sëmurit në vendin e tij.

Me policen e shëndetit në udhëtim siguroni dhe:

Verifiko pse 6.5 milion njerëz në mbarë

Dëmshpërblim në rast të invaliditetit të

Europën besojnë tek ne!

vendit.

papritur ose nga ndonjë aksident mundet t’jua prishë momentet më të bukura ndërsa jeni duke udhëtuar. Me policen e shëndetit ne udhëtim shoqëria e

Mos lejoni çfarë do qoftë që t’jua prishë kënaqësinë e udhëtimit! Komapnia e Sigurimeve UNIQA me programin e sigurimit te shëndetit në udhëtim ju ndihmon në kalimin e këtyre momenteve te padëshiruara që ndodhin gjatë udhëtimit dhe qëndrimit jashtë vendit.

nëpërmjet rrjetit të CORIS:

Ilaçe, radiografitë dhe vizitat me ultratinguj;

për shkak të ndonjë sëmundje të

Udhëtimi është gëzim!

UNIQA ju ofron 24 ore asistencë

përhershëm për shkak të aksidenteve jashtë Nevoja eventuale për ndihmë mjekësore

24 orë asistencë

sigurimit UNIQA ju ofron:

• • • • •

Lirim për sigurim familjar; Lirim për fëmijë deri në moshën 14 vjeçare; Lirim për udhëtim në grup; Lirim për studentë; Bonus nëse nuk keni dëm me policën e mëparshme.

/Flyer_Patuvanje&Odmor_Al_Winter  
/Flyer_Patuvanje&Odmor_Al_Winter  

http://marketecture.eu/docs/Flyer_Patuvanje&Odmor_Al_Winter.pdf

Advertisement