Page 1

04 /2011 J E D E N

Smějeme se sousedům

Nejhloupější zločinci

S D Í L Í M E

S V Ě T

SPECIÁL NA CVIČENÍ BRÁNICE

Evropy

TOP 10

veselých klipů

21 historek, historeek, které si jen tak nevymyslíte

★ vyber.cz

Vtipy, které si říkají europoslanci

CZ110480 1 marca_0933_sanytol_inz_134x184_f1 1

8.3.2010 15:02:09

vyber.cz

DUBEN 2011 85 KČ / 3,79€

15.3.2011 10:28:21


DUBEN 2011

Č L Á N K Y

38 Vtipálci ze Štrasburku Co si vykládají europoslanci v europarlamentu 44 Smějeme se sousedům Avšak nemyslíme to nijak zle EDWAR D LUCA S

49 TOP 10 videoklipů

Sestavili jsme žebříček nejzábavnějších videí na You

Tube

50 Nejhloupější kriminálníci Evropy Nepravděpodobné, ale naprosto pravdivé historky z podsvětí

56 John, Yoko a já

Vzpomínky na postelový protest slavných manželů

G AIL R EN A RDOVÁ

62 Radosti Velikonoc

Křesťanské, židovské i pohanské, hlavně ale krásné

H EL EN C RULOVÁ

F O T O S E S O U H L A S E M T I M A P U S A C K A , O R E G O N S TAT E U N I V E R S I T Y

SDÍLÍME JEDEN SVĚT

66 Přežili rudou potopu

Žili kousek od neblaze proslulé maďarské hliníkárny ADAM L EB OR

80 Odvážní bojovníci České nápady v cizině 86 Pusťte do ulic radost Na nic nečekejte a zkrášlete si svou ulici L ADA K IČ M EROVÁ

92 Země kovbojů

Blíž, než si myslíte

SERGE DEBREB A NT

100 Můžeme se nakazit rakovinou?

Vypadá to, že ano

C LAUDIA CORNWA LLOV Á

108 Vetřelec

Akvarijní rybka žere vše

ROBERT K IENER

118 Jízdy snů

128 Sloužit s láskou

Muž, který se na jeden měsíc odhodlal plnit své manželce každé její přání, a přežil

A. J. J ACOB S

2

CZ110477 2

Á

Osm nezapomenutelných automobilových výletů v Evropě

76 Jaké dary dostávají královští novomanželé? READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 16:31:26


R U B R I K Y

4 Zdálky, zblízka 9 Servis Jak koupit digitální fotoaparát, jarní saláty, krachující cestovky, pes při rozvodu, tlustá kočka, krásné nehty a jiné zatraceně dobré tipy

22 Otázka pro různé země

Jak se

kde lidé dopravují do práce

24 Smích 26 Fokus

Vaše i naše oblíbené vtipy

Rumunská čarodějka mluví o placení daní a politických objednávkách A DA BU C U ROV Á

29 Naše děti

Poselství pro syna

JA N NEJ E D L Ý

ILUSTRACE (OBÁLK A) JASON SCHNEIDER; FOTO (JOHN & YOKO) MICHAEL OCHS ARCHIVE / GETTY IMAGES; (DEČKA) GETTY IMAGES; ILUSTRACE MODERN TOSS

31 Dobrá zpráva

Křehká žena, která umí zařídit nevšední zážitky R E N ATA Č E R V E N KOV Á

35 Chytré zdraví

Tomograf, pilulky pro dobrou náladu, lepší oči...

44 Kdo se nesměje s námi...

75 76 116 136

Děti Legrační zážitky s našimi potomky V kostce Královské svatby Život Samé pravdivé historky English! Průvodce po úskalích světového jazyka pro mírně pokročilé

138 Hádanky

Aby vám nelenivěly šedivé buňky mozkové

139 141 142 144

Jazykolam Čeština je krásná Citáty Moudrá slova V práci Tak to někdy chodí... Na shledanou příště 3

CZ110477 3

16.3.2011 10:47:00


FOB

CZ110412 4

READER’S DIGEST

v y b e r. c z X X / X X

15.3.2011 11:19:16


Zdรกlky>> SVฤšT VE DVOU POHLEDECH

FOB

CZ110412 5

15.3.2011 11:19:21


Zblízka<<

Hejna plameňáků u břehů keňského jezera Nakuru připomínají pointilistické krajinomalby. Někdy se jich sem za zvláštním druhem řas slétá i přes čtvrt milionu . Pokud má však voda v jezeře mizernou kvalitu nebo hladina příliš klesá, ocitají se životy růžových elegánů v akutním ohrožení. F OTO R E U T E R S / V I C TO R F R A I L E

FOB

CZ110412 6

READER’S DIGEST

v y b e r. c z X X / X X

15.3.2011 11:19:26


FOB

CZ110412 7

15.3.2011 11:19:36


Šéfredaktorka Redakce Art Director Grafik Asistentka redakce Ředitel pro střední Evropu Inzerce Výroba

Renata Červenková Věra Kaslová, Jiří Zbořil Patricie Fexová Matouš Mědílek Květa Surová Luboš Beniak Marie Kačerovská Aleš Vodička

The Reader’s Digest Association, Inc. Generální ředitelka Ředitelka pro Evropu Šéfredaktorka mezinárodních edic

Mary G. Berner Dawn M. Zier Peggy Northrop

Časopis Reader‘s Digest vychází v 50 zemích světa a v 20 jazycích

Kontaktujte nás >> Adresa redakce

>> Zákaznické centrum a prodejna

Reader‘s Digest Výběr, s. r. o., V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 telefon 296 779 677, e-mail vyber@vyber.cz

Na Poříčí 10 (v pasáži), 110 00 Praha 1, telefon 296 779 677 modrá linka (zvýhodněný tarif ) 810 800 020, fax 222 071 304 e-mail zakaznik@vyber.cz

>> Příjem předplatného a inzerce

Adresa v SR

V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1 ISSN 1210 – 7077 – registrováno MK ČR 6560 Náklady ověřuje ABC ČR, člen IF ABC Vychází 12x ročně Tiskne R. R. Donnelley Europe, Sp. z o. o., Krakov, Polská republika

Reader’s Digest Výběr, Záhradnícka 48, 829 01 Bratislava e-mail vyber@vyber.sk Zákaznické centrum v SR telefon 00421 259 803 803 zvýhodněná linka 0850 111 223, e-mail zakaznik@vyber.sk Uzávěrka čísla 21. 03. 2011

Nabízíme >> 500 Kč za otištěné příspěvky do rubrik ze života a za krátké příběhy a články. Vtipy a citáty oceníme částkou 400 Kč. Pokud jste příspěvek vybrali z nějakého periodika nebo knihy, uved’te jméno autora a název. Příspěvky ze Slovenska odměníme 20/15 €. >> Pravidla: Příspěvky zasílejte na adresu: čeští předplatitelé: Redakce Reader’s Digest, V Celnici 1031/4, 110 00 Praha 1; slovenští předplatitelé: Výber, Záhradnícka 48, 829 01 Bratislava, nebo e-mailem na adresu: zakaznik@vyber.cz. Uved’te jméno, adresu (telefon) a datum odeslání. Neposílejte texty delší než 15 řádek. Po zaplacení se příspěvky stávají majetkem časopisu. Rukopisy nevracíme, otiskujeme pouze vybrané, nemůžeme odpovědět všem.

© 2011 READER’S DIGEST VÝBĚR, S. R. O. VŠECHNA PRÁVA V YHRA ZENA. PŘETISKOVÁNÍ ČLÁNKŮ, CELKOVÉ ČI ČÁSTEČNÉ, V ČEŠTINĚ ČI JINÝCH JA ZYCÍCH, NENÍ DOVOLENO. READER’S DIGEST JE REGISTROVANÁ O C H R A N N Á Z N Á M K A T H E R E A D E R ’ S D I G E S T A S S O C I AT I O N , I N C .

8

CZ110465 Abs1:8

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

16.3.2011 11:36:43


Jídlo

strana 14

Cesty

strana 15

Zvířata

strana 16

Domov

FOTO SHUTTERSTOCK

strana 17

Je tu jaro, čas natírání. V nové kráse se zaskví ploty, z rukavic a kapes se vymaní ruce. A také zatouží po nové parádě. Jenže co se nehtů týká, můžete mít pocit, že ať děláte, co děláte, nikdy to s nimi není ono. Už jste si dokonce pořídila i drahý lak, a stejně se vám po dvou třech dnech začaly loupat. Víte, čím to je? Nehty jsou v zásadě jako plot. Když jim nedáte pořádný základ, prostě nedrží. Chce to jen trochu víc trpělivosti a dvě poctivé vrstvy. Uvidíte, že to půjde. Další tipy najdete na straně 21.

CZ110458 Abs2:1

Auta

strana 18

Půvab strana 21

9 1

16.3.2011 11:52:04


Servis Průlom Těší mě být Evropanem Seznamte se s britským novinářem, který si ve francouzských médiích vydobyl titul Pan Evropa C L A U D I N E C O L O Z Z I O V Á

CZ110417 Sec1:10

listoval novinami v angličtině, francouzštině, němčině, italštině, španělštině, dánštině... a společnost mu dělalo stále rostoucí množství posluchačů. „Učil jsem se jazyky, protože mi nabízely únik,“ vysvětluje. „Už jako kluk jsem zjistil, že se liším od ostatních. Abych mohl jako homosexuál normálně žít, potřeboval jsem zmizet z rodného Cornwallu a vyměnit homofobní atmosféru thatcherovské éry za jinou.“ V roce 1981 přesídlil do Paříže. „Francii jsem vnímal jako maják svobody. Když 20. prosince 1981 předložil ministr spravedlnosti Robert Badinter v parlamentu návrh zákona, který homosexuály vymanil z postavení mimo zákon, šíleně jsem se radoval.“

ALEX TAYLOR Datum narození: 1957 Místo narození: Luton, Velká Británie Bydliště: Paříž a Berlín Zaměstnání: od srpna 2010 ranní moderátor (7.00–9.00) rozhlasové stanice France Musique Cíl: Vlastní dvouměsíčník na televizním kanálu Euronews zasvěcený... Evropě! O co jde? Významné evropské osobnosti odpovídají na dotazy diváků. Euronews je evropská zpravodajská televizní stanice založená roku 1993 se sídlem ve francouzském Lyonu. Vysílá v deseti jazycích současně a programovou náplní jsou zprávy nahlížené evropským pohledem. Lze ji naladit ve 153 zemích včetně států Evropské unie.

READER’S DIGEST

FOTO © RADIO FRANCE / CHRISTOPHE ABRAMOWIT Z; © CORBIS / LUCAS DOLEG A / EPA

S

tudio 135 v centrále rozhlasové stanice Radio France, Paříž, zářijové jitro 2009, na celonárodním okruhu France Inter se blíží čas zpráv. Alex Taylor usedá za mikrofon, nasazuje si sluchátka, nadechne se a... ozve se báseň v alexandrinském verši. Referovat o politickém dění v rýmech o dvanáctislabičném metru by si žádný francouzský novinář netroufl. Deset hodin přípravy pro pár minut vysílacího času a výsledek? Lidé mu to připomínají ještě i po dvou letech. Pro francouzská média je Alex Taylor Pan Evropa. Od půlky 90. let tu jako první novinář začal vysílat přehledy evropského tisku. Pět let ráno co ráno ve své kanceláři v rozhlasové stanici France Inter zuřivě 10

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 15:04:21


Po příjezdu do francouzské metropole kořenil svoji francouzštinu archaickými frázemi typu „račte prominouti“ nebo „úpěnlivě vás žádám“. „Učil jsem se podle Moliérových her a dalších literárních děl. To se na člověku podepíše...“ Deset let se protloukal sice s obtížemi, zato si dopřával život, o jakém snil. Učil anglicky, sem tam mu někde otiskli článek, přijali ho v jednom místním nezávislém rádiu. Zároveň měl dost volnosti, aby si mohl tříbit vlastní styl a osobnost. V roce 1990 dostal práci moderátora v tehdy novém pořadu o Evropě nazvaném Continentales na celoplošném televizním kanálu France 3. Jako příjemný, vzdělaný mladý muž s rozkošným britským přízvukem se brzy stal jeho obchodní značkou. „Často jsem slýchával ‚líbí se mi váš přízvuk‘. Už to začínalo být skoro únavné, až jednou mi kdosi řekl ‚líbí se mi vás hlas‘. Nikdy mě žádná pochvala tak nepotěšila.“

Přezdívka Pan Evropa mu připomíná dětství, kdy ho rodiče – táta školní inspektor, máma vedoucí obchodu s potravinami – brávali každé léto pokaždé do jiné evropské země. Do Itálie, Španělska, Nizozemska, Rakouska, Švýcarska... „Zvídavost a otevřenou mysl mi vštípili oni. Líbilo se mi jezdit z jedné země do druhé, vyměňovat valuty, střídat jazyky, zvyklosti... Nikdy nezapomenu na to, jak chutnal můj první croissant v bruselském pekařství. Proti našim tradičním fazolím, ať už zapékaným nebo vařeným v rajské omáčce, které matka vždy vozila s sebou v kufru, to byla obrovská změna.“ Dnes dělí svůj čas mezi dvě hlavní evropská města: Berlín, kde pobývá o víkendech a odpočívá, a Paříž, kde ve všední dny pracuje. Třicet let už ho straší pouze takzvaná červená

páska – opatření proti přistěhovalcům, jedna z mála věcí, kterou má Francii za zlé. Znemožnila mu zažádat o duální anglicko-francouzské občanství. Vyřešil ten problém tak, že vytvořil „evropské občanství“. Možná předběhl dobu...

1111

CZ110417 Sec1:11

14.3.2011 15:04:22


Servis 10 věcí NA KTERÉ SE ZEPTAT, AŽ BUDETE KUPOVAT… …

Nemůžete se v záplavě modelů vyznat? Poradí vám naši odborníci.

TŘEŠINKY NA DORTU • Funkce rozpoznání obličeje: dokáže rozpoznávat obličeje (i 10 až 15 lidí) a optimalizovat na ně zaostření a expozici. • Spuštění závěrky při úsměvu: spoušť se aktivuje, jakmile se člověk před objektivem usměje. • Samospoušť, která pozná nový obličej: rozběhne se, jakmile program detekuje v záběru nový obličej, takže to na snímek vždycky stihnete.

objektivem záběr příliš přiblížíte, obrázky nebudou stát za nic.) Na dvaceti- až třicetinásobný digi2. Rozlišení? tální zoom zapoTento údaj určuje, jaké detaily zachytí. Větší než meňte! 8–10 megapixelů nepo5. Clona? třebujete, takové rozliVelikost otvoru objekšení postačí k vytištění tivu. Měla by být minifotografií formátu A4. málně f/3,4 nebo menší.

ořechové. Život vám usnadní samostatné tlačítko pro start videosekvence.

3. Ohnisková vzdálenost? 6. Stabilizace obrazu?

9. Baterie?

To je úhel záběru objektivu. Pro širokoúhlý obrázek potřebujete ohnisko 28 mm (nebo kratší), aby se vám do snímku vešla doma v pokoji celá rodina.

Alkalické baterie velikosti AA jsou dobré, ale štíhlejší modely vyžadují lithium-iontové dobíjecí akumulátory, které by měly vystačit na dvě stě až tři sta obrázků.

1. Tělo?

Vyberte si kovové; umělá hmota moc nevydrží, a budete-li přístroj nosit po kapsách, bude za chvíli vypadat jako krabička na mýdlo.

To je nutnost, protože pokud nemáte stativ, ruka se vám trochu třese vždy. Optická je lepší než elektronická, je ale drahá.

7. Paměťová karta?

Místo jedné velké si kupte dvě 4 GB SD karty. 10. Přímý tisk? Čtyř- až pětinásobný op- 8. Videosekvence? To je velmi příjemná tický zoom obvykle stačí. Ano, s rozlišením alesfunkce; chtějte Pict(Pokud si poň 640 x 480, ale teprve Bridge, lepší modely s ma- 1280 x 720 je to pravé jsou bezdrátové. lým TIP NAVÍC

4. Zoom?

Musí mít

Rozlišení • 8-10 Mpx Stabilizace obrazu • Ano Zoom • optický 4–5x Tělo • kovové

servisNakupyKultura.indd 2

Nezapomeňte si na přístroj koupit pouzdro, nepřítelem č. 1 je prach! READER’S DIGEST

ILUSTRACE ANDRÁS BARANYAI

Kompaktní digitální álníí fotoaparát

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 14:07:45


Servis Kultura ČEMU SE SMĚJE

kreslíř Jiří Winter-Neprakta ŽIDOVSKÝM ANEKDOTÁM

ST R Á N KU P Ř I P R AV I L J A N N EJ E D L Ý ; FOTO K A R L A CO LO R I ; A RC H I V AU TO R A

Potká Kohn Roubíčka na Miami a ten mu povídá: „Kohn, kde se tady berou?” „Ale, já jsem tady na svatební cestě.“ „A kde mají Sáru?“ „Neblázněj, Roubíček, někdo přece musí zůstat v krámě a prodávat!“

MILOSLAVU ŠVANDRLÍKOVI

Můj kolega Milínek byl milovníkem spánku a jídla. Když jsem mu volal, že si dáme sraz ve 12 hodin v redakci Dikobrazu, řekl mi: „Ty jsi ale ranní pták!“ V jídle pak dáva l přednost kvantitě před kvalitou. Vzal pět kilo koniny, kilo hub a guláš byl hotový. Až čase m jsem ho naučil jíst kung-pao či švej-ču-ž ou. Jakmile mu však pokrm zachutnal, neži nýroval se. Když jsem mu řekl, že v jednom bistru dělají výtečného marinovaného kapr a, koupil si hned třicet porcí. Jednu snědla man želka, jednu matka a osmadvacet Švandrlík .

OBLÍBENÝM HUMORISTŮM

Mám rád anglický humor. K mým oblíb encům patří Jerome Klapka Jerome nebo P. G. Wodehouse, který psal o sluhovi Jeevesovi a aristokratech kolem něj. Z výtvarného humoru si cením třeba Ado lfa Borna či Oldřicha Jelínka. A rád mám samozřejmě i výtvory svých spolupra covníků.

servisNakupyKultura.indd 3

Pan Kohn dostal povolení vystěhovat se z třetí říše do Švýcarska. Na hranicích mu otevře německý celník zavazadlo a podiví se nad obrázkem v rámečku. „Co to je?“ zeptá se. „Jak to, co to je?“ řekne Kohn, „snad kdo to je? Adolf Hitler.“ Za chvíli přijde švýcarský celník. Zastaví se nad obrázkem. „Kdo to je?“ zeptá se přísně. „Jak to, kdo to je? Snad co to je? Platinový rámeček.“

ŠAŠKŮM VŠEHO DRUHU

Jak praví arabské přísloví: „Příjezd šaška do města udělá pro zdraví lidí víc než karavana naložená léky.“

ŽIVOTU Anglická moudrost: „Neberte život příliš vážně, stejně z něj nevyváznete živí.“ Všechny další věci, které se nám už na stránku nevešly, najdete na www.readersdigest.cz

13

15.3.2011 14:07:50


ServisJídlo > Kedlubny Mladé bulvy kedlubnů mají jemnou chuť, kterou ještě zjemní máslo.

Jaro je tu Mladá jarní zelenina nevyžaduje žádné speciální úpravy. Je dobrá tím, že je mladá, a tak její chuť vynikne jen krátkým varem nebo syrová. Nejlepší jsou recepty prababiček. > Cibulka Stačí málo – posypat chleba se sádlem nebo máslem, kolečka přidat do zeleninové polévky nebo do salátu. > Pažitka Na každé zahrádce na jaře bohatě rašily trsy pažitky. A hned se objevovala na poctivých krajících chleba a v tvarohových pomazánkách. Pažitka se používala i místo petrželky, která časně zjara ještě nebyla k dispozici. Pažitka proto plavala v každé polévce a dělala se z ní i omáčka. > Pažitková omáčka: Na másle udusíme nakrájený pórek a kousek citronové kůry. Zalijeme vývarem a zahustíme jíškou. Osolíme, povaříme, přecedíme. Přidáme jemně pokrájenou pažitku a už nevaříme. > Mrkev Čerstvou jarní mrkev stačí jen omýt, jemně nastrouhat, zakapat citronem, doplnit vodou a přisladit medem.

> Zkuste bulharskou polévku tarator (okurky, sůl, jogurt, česnek, kopr, vlašské ořechy) místo z okurek z kedluben. > Zajímavé je také kedlubnové zelí: Na sádle zpěníme cibulku, přidáme nastrouhané kedlubny, sůl, kmín, maličko podlijeme a dusíme doměkka. Zaprášíme moukou, podusíme a přidáme ocet a cukr. Zahustit se dá smetanou s trochou mouky. Vynikající k pečenému i dušenému masu. > Pampeliška > Salát: Jarní listy se očistí a nechají chvíli v čisté vodě. Uzená slanina se nakrájí na kostičky a uškvaří. Do mísy dáme nakrájené listy pampelišky, přelijeme slaninou a octovým přelivem (ocet, voda, sůl, pepř). > Šťovík > Polévka: Šťovík nakrájíme a na másle dusíme doměkka. Přidáme litr vody, osolíme a necháme přejít varem. Stáhneme plamen a vmícháme kysanou smetanu. Na talíře přidáme smaženou housku nebo uškvařenou slaninu.

> Nádivka z mrkve: Starý recept na nádivku. Poměry a množství libovolné, podle ● TVUJDUM.CZ chuti. K nastrouhané mrkvi se přidá mletý mák, smíchá se, osolí se a opepří, přidá se máslo nebo sádlo. Vloží se do rendlíku, přidá se cukr nebo KAM NA TRH, POKUD med (libovolné množNEMÁTE VLASTNÍ ZDROJE? ství). Vše se podusí asi 15 minut a pak se Podívejte se na stránky www.scuk.cz. směsí plní koláče Nejlepší obchody a trhy z celé republiky nebo buchty. si tam navzájem doporučují lidé, kteří si potrpí na dobré jídlo. Informace tam 14 najdete spolehlivé a vždy aktuální.

CZ110458 Abs2:2

14.3.2011 15:53:58


ServisCesty TÉMA MĚSÍCE

Na hrad!

P

rvního dubna se otvírají brány hradů a zámků. Pokud byste se chtěli letos porozhlédnout po místech, na kterých nejenže jste ještě nebyli, ale dokonce jste o nich zatím ani neslyšeli, začněte pouť na internetových stránkách www. hrady.cz. Známé i neznámé objekty tam můžete vyhledávat podle okolí měst, břehů řek, krajů nebo obrázků, prostě jakkoli se rozhodnete plánovat.

U každého objektu zjistíte přístup, historii, otevírací dobu, cenu vstupenek, případné akce, prostě všechny důležité atrakce i varování.

Nebo do dolu… Druhého dubna zahajuje sezonu Důl Michal, který se jako druhá česká technická památka stal kotevním bodem Evropské stezky průmyslového dědictví (www.erih.net). Připravit na cestu se můžete na www.dulmichal.cz.

FOTO S H U T T E R STO C K ; ( D Ů L M I C H A L) M I LO S L AV R U C K I

KRACH

Kde je moje letadlo, hotel…? Každoročně se tisíce lidí spálí při výběru cestovní kanceláře, zkazí si dovolenou a po zbytek roku se rozčilují na pořádek ve světě. Ve většině případů by přitom stačila elementární ostražitost. Typické známky krachu cestovní kanceláře: • objevuje se často v médiích se zprávami o obtížích klientů s ubytováním nebo změně původně nasmlouvaných hotelů READER’S DIGEST

CZ110458 Abs2:3

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

Všimněte si zvlášť tohoto obrazu ...

Zahoďte předsudky, jeďte do Ostravy

• řídí ji lidé, kteří do tíživé finanční situace dostali už jinou cestovní kancelář nebo firmu • dlouhodobě nabízí výrazně levnější zájezdy než konkurence • v médiích se objevují zprávy, že dluží peníze dodavatelům • na internetu nalézáte spíš negativní hodnocení klientů • prodává zájezdy i rok předem a žádá vysokou zálohu • během hlavní sezony mění plánované odlety a trasy ● MĚŠEC.CZ

15

14.3.2011 15:54:02


ServisZvířata ROZVOD

„K

dyž jsem se před pěti lety rozváděla, vůbec taková otázka nepadla,“ vzpomíná cvičitelka psů Adina MacRaeová. „Náš pes by bez mého bývalého manžela jednoduše neopustil pozemek.“ Vždycky to ale tak přímočaré nebývá. „Setkala jsem se s mnoha „Se páry, pár pro které se společný pes stal jedním ze základních problémů k řeklad šení,“ šení upozorňuje psycholožka ložk Carol Humphreyová. Děti Dět sice po rozvodu mohou žít střídavě u obou rodičů, rodič pes by ale měl zůstat sta v jedné domácnosti. „Citlivý pes by stálé „C změny nejspíš těžko snázm šel,“ še souhlasí cvičitelka psů ps Tamara McFarlan-

Kynoucí mazlíčci

16

CZ110458 Abs2:4

dová. „Potřebuje jasně daného pána a určitou disciplínu.“ Těžko se o psech při rozvodu domlouvají hlavně bezdětné páry. „Znám lidi, kteří se domluvili tak, že pes zůstal u jednoho a ten druhý partner s ním chodí na procházky,“ vykládá Humphreyová. Jak poznat, co bude nejlepší? „Dobrým znamením je způsob, jakým snášel společné návštěvy těvy u příbuzných či přátel,“ radí McFarlandová. „Většina psů ale bere věci tak, jak přijdou. Důležitý pro ně je praravidelný režim a hlavně na ně ne-smíte přenášet příípadný vztek na partartnera,“ shrnuje MacRaeová. ● RD Kanada nada

Ve veterinární ordinaci se s obézními psy střídají tlusté kočky, králíčci i činčily. „Papoušek deka navíc vylétá, morče to vyběhá v kolečku. Nejhorší je to u koček, které kynou na topení a nedají se donutit k pohybu,“ tvrdí Tereza Ježková z Veterinární kliniky ABC. Přitom kromě cukrovky či kardiovaskulárních nemocí jako u psů hrozí také otylým kočkám další nemoci. „Potýkají se s kožními problémy, kvůli nepohyblivosti se nemohou pořádně očistit a mohou začít pelichat,“ shodují se veterináři. Výrobci zvířecích potřeb sice nabízejí třeba zásobník na krmivo ve tvaru činky, s nímž si musí kočka hrát, aby pamlsky vypadly ven, avšak veterináři jsou skeptičtí. „Když kočka nechce, tak s ní nic nehne. Poslední nadějí je pořídit jí kamarádku,“ radí veterinářka Ježková. ● TÝDEN READER’S DIGEST

FOTO © JESSICA PETERSON/RUBBERBALL / CORBISGREEN

Čí bude pes?

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 15:54:12


ServisDomov PEVNÁ PŮDA POD NOHAMA

Zahradní posezení S přicházejícím jarem si zařiďte zápraží, terasu, kout na dvorku nebo zahradě jako další pokoj. ANNA VIKTOROVÁ

K tomu, abyste se i při odpočinku pod širým nebem cítili pohodlně, nepotřebujete moc – základ tvoří pevná půda pod nohama. Srovnejte povrch, vysypte drobným štěrkem a položte podlahu. Může to být dlažba uložená do betonu, ale příjemnější a také bezpečnější bude podlaha dřevěná. Můžete pořídit buď prkna, nebo rošty z kvalitního exotického dřeva, nebo také věrnou imitaci dřevěných roštů z plastu. Ve všech případech vytvoříte skvělou základnu.

Při výběru správného zahradního nábytku dbejte především na to, aby byl z odolného materiálu, stabilní a pohodlný. Kovový nábytek sice péči nevyžaduje, ale je třeba ho doplnit sedáky a polštáři, aby se na něm dobře odpočívalo. Z dřevěných typů

dejte přednost týku nebo dubu, který vám vydrží mnoho let, pokud jej uklidíte aspoň na zimu pod střechu. Pro celoroční provoz bez starostí je ideální imitace ratanu – nábytek z plastového vlákna dedon vypadá jako z proutí, ale jeho kvalita už je prověřená léty postávání s nohama ve vodě na mořských plážích – je v podstatě věčný.

Pro stabilní a snadné zastínění zvolte velký slunečník s vlastní stabilní základnou. Hezky také působí, když mezi stromy vypnete stínicí plátno nebo s pomocí lehké tyčové konstrukce dobře ukotvené v zemi vybudujete „berberský stan“, který vás před sluncem ochrání z libovolné strany.

Večerní sedánky Nezapomeňte na osvětlení. Vyberte si z bohaté nabídky zahradních solárních lamp nebo světelných řetězů, které nepotřebují připojení. Slunce je přes den nabije a vydrží pak svítit celou noc.

FOTO ARCHIV FIRMY ALPE; SHUTTERSTOCK

MOBILNÍ KUCHYŇ

Mobilní nerezová kuchyň Alpe

Pro snadnější servírování lehkého oběda nebo odpolední kávy určitě oceníte praktickou mobilní kuchyň. Může to být přístěnek v blízkém dosahu, nebo mobilní objekt, s nímž kdykoli zajedete pod střechu. Některé mobilní venkovní kuchyně obsahují zároveň gril. 17

CZ110458 Abs2:5

16.3.2011 14:19:09


CITROËN C4

Změna stylu ● Marc Klaver

Citroën se proslavil návrhy kultovních aut, jako je DS a 2CV. Hatchback C4 je stylově spíš konvenční, vynahrazuje si to však hravými detaily v interiéru i exteriéru.

KLADY ZÁPORY

KOUPIT?

C4 nabízí řidiči pohodlnější řízení než jeho němečtí konkurenti. Interiér nemá sebemenší chybu a přístrojová deska je zhotovena z pěkného měkkého syntetického materiálu. Jasnou výhodou C4 je i standardní výbava v porovnání s prodejní cenou vozu.

Řízení není moc přesné. Přístrojový panel vypadá přepychově, ale je špatně čitelný. Motor je temperamentní, ale při rychlosti nad 100 km/hod. by přišel vhod šestý rychlostní stupeň. Místo pro nohy cestujících na zadních sedadlech není největší.

Je evidentní, že C4 pochází z téže stáje jako proslulý DS. Luxusní verze, kterou jsme testovali, je nabitá příjemnými drobnostmi. Obě přední sedadla dokonce mají masážní funkci a sedí se v nich naprosto fantasticky. Proto říkáme ano! Pokud jste ale ochotni trochu si připlatit za francouzskou haute couture, možná byste si měli počkat na luxusnější, ale technicky totožný DS4, který se začne prodávat ještě letos na jaře.

Ještě úžasnější Jestliže jsme tu dřív měli DS3, teď přišel čas DS4. Je poněkud dražší než srovnatelný C4, ale mnohem dokonalejší. Jeho nejrychlejší verze má turbomotor o síle 200 koní!

> Alternativy...

Evropské číslo 1 C4 byl navržen jako konkurence aut typu Volkswagen Golf, který v žebříčku nejprodávanějších evropských aut za rok 2010 skončil na prvním místě nejen ve své třídě, ale v celkovém hodnocení. Za to jistě vděčí elegantnímu designu, úspornému motoru a skvělému zpracování interiéru. 18

CZ110419 18

READER’S DIGEST

Marc Klaver je špičkový holandský motoristický novinář, který exkluzivně pro Reader’s Digest testuje nejnovější modely aut na evropském trhu, a každý měsíc přináší nejaktuálnější zprávy o všem, co o automobilech potřebujete vědět.

Motor: 1598 cm3 Výkon: 120 koní Nejvyšší rychlost: 193 km/hod. Spotřeba: 6,3 litru/100 km Spotřeba při testu: 7,3 litru/100 km Váha: 1180 kg Emise CO2: 146 g/km Kufr: 408 – 1183 dm3 Délka: 4329 mm Cena testovaného vozu: (C4 1.6 VTi 120 Exclusive) 24 850 eur v Nizozemsku

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 12:29:32


ServisAuta HURÁ, AUTO SLAVÍ 125. NAROZENINY Před dávnými časy, 26. ledna 1886, podal Carl Friedrich Benz žádost o registraci patentu na vozidlo poháněné benzinovým motorem. Kočár bez koní! Tento památný okamžik se považuje za zrození auta v té podobě, jak ho známe dnes. ČÍNA MÁ NEJVĚTŠÍ

Číňané si určitě řekli, že voda pro ně nemůže být žádnou překážkou, a počátkem roku otevřeli nejdelší most přes moře na světě. Spojuje města Čching-tao a Chuang-tao a měří 42,5 kilometru! SUPERMOTOR

FOTO (KL AVER) JACCOVANDEKUILEN.NL

Automobil na benzin není zdaleka mrtvý ani po 125 letech. Příkladem je motor NEVIS (New Exhaust Valve & Intake System – nový systém výfukových ventilů a sání): výrobce tvrdí, že jednolitrový dvouválec dosahuje výkonu 250 koní. Podrobnosti na nevisengine.com.

Italský Američan

Bohatá je historie značky Lancia. Od roku 2009 vlastní její mateřská společnost Fiat také pětatřicetiprocentní podíl ve firmě Chrysler a dnes sklízí první plody tohoto kroku. Mnohé z modelů Chrysleru se přejmenují a ponesou značku Lancia: Flavia (Chrysler 200), Grand Voyager (stejný název) a Thema (Chrysler 300C). Zcela nový Ypsilon je však pravý Ital. Víc najetých kilometrů s LED světly

LED diody postupně prorazily nejen v domácnostech a kancelářích, ale také v automobilech. Jsou nesmírně odolné a svou úsporností umožňují elektromobilům ujet na baterie mnohem Běžné spalovací em víc kilometrů. kilome motoryy pak mají menší emise CO2.

Z PAŘÍŽE DO PRAHY STAČÍ JEN EN N 10 LITRŮ Před deseti lety překvapil Volkswagen swa wage g n svět sv vět dieselovým autem, které potřebovalo ebovalo na ujetíí 100 kilometrů pouhé tři litry paliva. aliva. V současné době ě se ve Wolfsburgu pracuje na dvoumístném voumístném autě, které 100 kilometrů ujede na jeden litr. itr. Přispívá k tomu mimo jiné ON-LINE! účinná aerodynamika, minimální ální váha, maličký ý dieselový Na webových motor a elektromotor. Koncept pojmenovaný aný XL1 vš však ak stránkách Reader’s i přesto může dosáhnout rychlosti až 160 km/hod.! Digest se můžete podí-

CZ110419 19

vat na video, na kterém Marc testuje C4! 19

14.3.2011 12:29:39


Hrajte každý den na www.50tisic.cz 

   

CZ110458 e-sweeptakeAbs2:6 ad.indd 1 Process CyanProcess MagentaProcess YellowProcess Black14.3.2011 11.2.2011 15:54:22 11:22:18


2011 11:22:18

ServisPůvab

Ruce z kapes! JAKO NAOLEJOVANÁ JULIE

STRÁNKU PŘIPRAVIL A VENDUL A PRESSEROVÁ; FOTO SHUT TERSTOCK

Jemnou kůžičku kolem nehtů nikdy nestříhejte, koledujete si tak o záděry a záněty! Raději namočte prsty na pár minut do vlažné olejové lázně a potom kůžičku MANIKÚRA NA 220 VOLTŮ kolem nehtů opatrně zatlačte dřevěnou tyčinkou – Používáte bezbarvý lak? profíci používají pomeranMůžete ho nahradit leštiččová dřívka. Olej může být kou na nehty, která se hodí jakýkoli, nejlépe samosei pro muže. Je to taková cih- bou olivový. lička s různě drsnými povrchy. K dostání je v drogeriích a kosmetických salonech, na internetu, bývá také součástí manikúrových souprav. Nástavec-leštičku má ovšem ve výbavě i elektrická manikúra, například od Panasoniku, kterou dostanete v elektru. Cena kompletu se pohybuje kolem 500 Kč.

OBRANA PROTI ŽLUTÉ

Díky agresivním pigmentům dovedou některé laky zabarvit nehty dožluta. Nebezpečný není jen rudý lak, někdy nehty žloutnou i po světlých. Sebeobrana je snadná: používejte ochranný podkladový lak, který dnes už nevyrábějí pouze luxusní kosmetické značky. Barevný lak se vám bude pak také mnohem snadněji odlakovávat.

SKLENĚNÝ HIT

Hubnutí láme nehty Redukční dieta většinou omezuje ve stravě tuk, což může mít za následek třepení a lámání nehtů. Jezte proto mastné mořské ryby (obsahují zdravé nenasycené mastné kyseliny), ovesné vločky (zajistí vám vitaminy B1, B6, E, železo, vápník a lecitin) a „gumové“ medvídky (želatina). A protože vlasy a nehty jsou spojené nádoby, prospějete častým pojídáním müsli, ovesné kaše a lososa zároveň i své hřívě. Kvalitu nehtů cíleně zlepšují také některé potravinové doplňky a volně prodejné léky, například Revalid, Imedeen či Viaredin.

CZ110458 Abs2:7

Hitem poslední doby jsou skleněné pilníky. Jemně drsný profil skla totiž nepoškozuje strukturu nehtů. Dostanou se v drogerii asi za 40 korun. I tak ale pilujte vždy od kraje do středu. Tip: skleněný pilník zdobený kameny Swarovski – na internetu 55 až 150 Kč; exkluzivní pilníky Blažek Glass (www.sklenene-pilniky.cz). 21

14.3.2011 15:54:31


●tázka PRO RŮZNÉ ZEMĚ

Jak jezdíte do práce?

P

řestože obecné povědomí o ekologických problémech naší civilizace roste, ve srovnání s představou o osobním pohodlí pozbývá na významu. Tentokrát jsme se ptali v 17 zemích světa a ukázalo se, že celkově se do práce jinak než autem dopravuje pouhých 21 % odpovídajících. Jen ve dvou zemích auto nevyJek atěrina Dol gopol ová, 38 , hrálo, v Polsku Moskva, Rusko a Rusku, a jenom v dalších čtyřech Pokud je hezky, nezískalo nadpolojedu na kole. Je viční většinu. Patří mezi to rychlejší, zdravější ně i Česko, kde 36 % získala veřejná doprava. V porovnání s ostatními jsme docela zdatní a taky levnější. chodci (18 %), ale na kole do práce moc nejezA l o k B h atn agar, 31, Dillí, Indie díme (7 %). Možná ho totiž ani není kde odložit.

Na další otázku můžete odpovědět na našich internetových stránkách na adrese vyber.cz/anketa

Když chci jet autem, musím vyrazit o hodinu dřív. Raději si tedy přispím a jedu metrem.

Jezdím autem. Kdybych měla spoléhat na veřejnou dopravu, nemohla bych toho tolik zvládnout. Jan ice Seller s o v á, 4 8 , Oakland, Kalifornie

22

CZ110482 22

14.3.2011 11:48:47


Autem jezdí do práce nejvíc lidí:

Jižní Afrika Spojené státy Malajsie Kanada Austrálie Velká Británie Francie Mexiko Nizozemsko Německo Španělsko Filipíny Česká republika Čína

87 % NECHAJÍ SE VOZIT 80 Jen ve dvou zemích lidé jezdí 72 veřejnou dopravou víc než 67 vlastním autem: v Rusku – 37 % 66 a v Polsku dokonce 50 %. 60 V Indii se sice před auta (30 %) 59 dostala s 33 % vozidla 59 jednostopá, ovšem včetně 52 motorek. 51 47 42* *42 % odpovídajících jezdí na 39 34 Filipínách také veřejnou dopravou

NENECHAJÍ SE VOZIT Veřejnou dopravu používá nejméně lidí ze všech zúčastněných zemí ve Spojených státech – pouhých 6 %.

POCHODEM V CHOD Nejvíc chodců se ukázalo být mezi Španěly – 25 %, celkem chodí i Češi – 18 %.

RÁDI ŠLAPOU Na kole do práce nejvíc jezdí Nizozemci. Kolo se tam dokonce umístilo s 30 % na druhém místě hned za autem. Za nimi následují Němci (13 %) a Číňané (11 %). Českých 7 % je průměr.

23

CZ110482 23

14.3.2011 11:48:49


Smích:) NEJLEPŠÍ LÉKAŘ

D

Alen a An dělo v á, Břeclav

„Pane obžalovaný, můžete tu osobu popsat?“ „Byl střední výšky a měl plnovous.“ „A šlo o muže, či o ženu?“

Vejde James Bond do baru a posadí

Nik ol a Vondrá k ová , Tábor

se vedle krásné ženy. Po pěti minutách se podívá na hodinky a dál mlčky Paní učitelka se ptá dětí ve třídě, jak sedí. Žena to po chvíli nevydrží a zese komu žije. Mařenka se přihlásí ptá se: „Vaše přítelkyně má zpoždění?“ a povídá: „My jsme s maminkou samy, „Ne,“ odpoví Bond. „Můj přítel mi maminka je prostitutka a máme se vyrobil speciální hodinky, které se moc dobře, nic nám neschází.“ mnou telepaticky komunikují.“ Honzík se přihlásí: „Tatínek je po„A co vám říkají?“ ptá se žena. licajt, a když mu seberu z peněženky „Teď mi právě říkají, že na sobě stoeurovku, vůbec na to nepřijde.“ nemáte kalhotky,“ odvětí Bond. Jiříček povídá: „Můj tatínek jezdí „Ale já je na sobě mám,“ s kamionem a my bychom namítne žena. se měli také moc dobře, Advokát se ptá Bond na to se stoickdyby neexistovaly klienta: „Proč chcete kým klidem: „Hm, prostitutky a polizměnit závěť a vydědit tak to mi jdou o hocajti!“ vnuka?“ „ Všiml jsem si, že když dinu napřed.“ Zd enk a Smutná, mi poslední dobou podává ruku, J i ř í T o m š ík, Plzeň

24

CZ110451 24

snaží se mi nahmatat pulz.“

Konice

KRESBA BILL & BOB THOMASOVI

va muži se ztratili v balonu nad kaňonem. Jeden dostal nápad, že zavolá o pomoc a ozvěna jim vrátí odpověď. Zavolal tedy: „Haló, kde jsme?“ Ozvala se mnohonásobná ozvěna a po čtvrthodině přiletěla odpověď: „Haló, ztratili jste se!“ „Ten člověk musí být statistik.“ „Jak jsi na to, proboha, přišel?“ divil se druhý. „Ze tří důvodů: především odpověď přišla pozdě, byla naprosto správná a byla nepoužitelná.“

Jiř í L u dv ík, Trutnov

15.3.2011 12:00:24


ALIBISTA Paní katechetka se ptá na hodině náboženství žáků: „Děti, je to malé, chlupaté, hnědé, běhá to po stromech a louská to oříšky. Co je to?“ Nikdo se nepřihlásí, tak si vybere Janka. Janko se zamyslí a pak povídá: „No, normálně bych odpověděl, že je to veverka, ale jak vás znám, tak to bude určitě Ježíš.“ Mária Liptáková, Slovensko

V autoškole: „Co byste udělal, kdybyste po ujetí několika kilometrů autem zjistil, že klíče od něho jste si zapomněl v garáži?“ „Prudce bych zabrzdil a vylezl ven podívat se na toho idiota, co mě tlačí.“ Rů ž e n a Gab r ielo v á, Zábřeh

Služka požadovala zvýšení platu. Paní reaguje rozhněvaně: „No dobrá, Marie, řekni jeden důvod, proč si myslíš, že si to zvýšení gáže opravdu zasloužíš.“ Marie: „To není jeden, ale hned tři důvody.“ Paní: „Dobře, tak mi řekni první.“ Marie: „První důvod je ten, že lépe žehlím než vy.“ Paní: „Kdo to říká?“ Marie: „Váš manžel.“ Paní: „A druhý důvod?“ Marie: „Protože lépe vařím než vy.“ Paní: „Nevykládej, že i tohle říká manžel.“ Marie: „Ano, říká.“ Paní: „A třetí důvod?“ Marie: „Třetí důvod je to, že jsem lepší milenka než vy.“ READER’S DIGEST

CZ110451 25

vyber.cz 04/11

Paní vybuchne: „Netvrď mi, že tohle taky říká můj manžel!“ Marie: „Ne, paní, to říká váš zahradník.“ Paní: „A kolik bys chtěla, Marie?“ Jiří Špá nek , Kralupy nad Vltavou

Starý lední medvěd putuje s mladým Antarktidou. „Táto, nejsem koala?“ „Ne, ty jsi lední medvěd.“ „Táto, nejsem panda?“ „Ne, ty jsi lední medvěd.“ „Táto, nejsem grizzly?“ „Ne a už mě nerozčiluj, proč se pořád ptáš?“ „Tak proč je mi sakra pořád taková zima?“ Sta nisl a v Kra ma řík , Prostějov

BŘICHOTŘAS... V bance: „Dobrý den, pane! Jak vám můžeme pomoci?“ Klient: „Dobrý den! Chtěl bych si vybrat peníze z dědictví, co přišly na můj účet.“ Banka: „Jistě, samozřejmě, máte tam teda pěknou sumičku! A nechtěl byste si u nás, když už jste tady, založit termínovaný účet nebo vstoupit do našich podílových fondů? Případně vám můžeme nabídnout nějaký jiný výhodný spořící produkt.“ Klient : „Vy jste mi asi špatně rozuměl. Já říkal, že jsem dědil, a ne, že Oldřich Tichý, Chotěboř jsem debil!“

Četli jste nebo slyšeli dobrý vtip? … Napište nám ho. Za otištěný příspěvek získáte 400 Kč, na Slovensku 15 ¤.

25

15.3.2011 12:00:25


Fokus Zdaněné čáry a k ouzla Život rumunských vykladačů osudu z povolání se poslední dobou komplikuje ADA BUCUROVÁ

Považujete rozhodnutí uvalit daně na tyto profese za politický hon na čarodějnice? Jak může někdo platit daň ze zděděného talentu? Je to nadání od Boha a danit něco takého je omyl. Umím se s tím ale smířit, třebaže většina z nás ne. Jsem skutečná jasnovidka a s „honem na čarodějnice“ si poradím. Kolik vás dnes v Rumunsku žije? Ty skutečné bych spočítala na prstech jedné ruky. Náš počet se pozvolna zmenšuje a všechno se mění. 26

CZ110414 26

Dřív dědily talent všechny dcery vykladačky osudu. Teď se přenáší na jednu, nanejvýš na dvě dcery. Nemám pro to vysvětlení. Myslím si, že moderní svět spoustu věcí zničil. Máte děti? Vdávala jsem se v šestnácti a mám jedenáctiletého syna, čtyřletou holčičku Raisu a Saru, které je dva a půl. Jsem přesvědčená, že se Raisa vydá v mých šlépějích. Jaké vlastnosti musí člověk mít, aby se stal čarodějnicí? Musíte prostě jenom zdědit ten dar. Spousta lidí se pokouší stát se čarodějkou nebo jasnovidcem, jenže všechno pouze odříkávají jako básničku nebo modlitbu a výsledek se nedostaví. Tyhle věci se nedají naučit, i když se člověk snaží sebevíc. Kolik vám bylo, když jste si uvědomila, že se z vás stane čarodějnice? READER’S DIGEST

FOTO CRISTIAN PLESEA

O

d letoška musí Rumuni, kteří se živí vykládáním osudu a čarodějnictvím, platit daně. Nový zákon také hrozí pokutami za předpovědi, které se nesplní. O nové daňové úpravě, ale i dalších věcech jsme mluvili s praktikující čarodějnicí známou pod jménem Vanessa.

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 13:30:10


FOTO

Ze všech čarodějek, které kdy poznala, si Vanessa nejvíc váží své matky

27

CZ110414 27

14.3.2011 13:30:13


Začalo to pozvolna. Taroty jsem poprvé vyložila v sedmi. Matka mi řekla: „Staneš se jednou z mých následovnic.“ Talent jsem zdědila po ní, po Luminitě, „královně bílé magie“. Mocná čarodějka byla ovšem i babička Valentina, která praktikovala jak bílou, tak černou magii. Jak se pozná podvodná čarodějnice? Člověk, který si přichází pro výklad osudu, pouze sejme balíček ta-

„Politiky nezajímá láska, ale jedině úspěch v kariéře.“ rotových karet nebo přinese fotografii osoby, o kterou jde. V té chvíli musí jasnovidec dotyčnému říct, co ho trápí, jaké má problémy a z čeho pramení, včetně příslušných jmen. Když někdo přijde za mnou, vyložím karty a povím mu všechno. Nemá-li fotografii, potřebuju znát jméno, znamení, ve kterém se narodil, a karty rozložené do kříže. Fotografie se klade mezi karty, nad nimiž se pronášejí zaříkání, aby vyjevily myšlenky oné osoby. O jaký druh kouzel vás lidé nejčastěji žádají?

O ta, co souvisejí s láskou. Člověk může mít spoustu peněz, ale pokud nemá nikoho, s kým by se o bohatství dělil, jsou mu k ničemu. Umíte přičarovat člověku lásku? Ano. Kdo jsou vaši nejběžnější klienti? Většina jich pochází z měst. V posledních letech jsou to z osmdesáti procent muži a jen dvacet procent tvoří ženy. Jedni i druzí ale mají na srdci hlavně lásku. Také je trápí majetkové a zdravotní problémy. Máte mezi svými klienty i celebrity a politiky? Ano. I oni za vámi přicházejí kvůli lásce? Politici nikdy. Zajímá je jedině úspěch v kariéře. Chtějí se někam dostat a žádají, abych je nějak zbavila konkurence. Naopak celebrity přicházejí téměř výhradně kvůli lásce. V dubnu, o Velikonocích, se slétají čarodějnice ze severní Evropy. V Rumunsku také? Ano, rituál začíná na Květnou neděli a trvá tři dny. Sbíráme a velebíme rostliny a plané koření, které pomáhá při čarování, například kapradí nebo ďáblík bahenní.

RADA NAD ZL ATO Vedoucí oddělení říká kolegovi před kanceláří ředitele: „Nezapomeň, že musíš zůstat po větru. Víš, že vycítí strach.“ D av e Ca rpenter, The Wall Street Journal

28

CZ110414 Sec1:28

14.3.2011 13:30:17


Našeděti JAN NEJEDLÝ

Poselství pro syna Po narození prvního dítěte jsme se ženou nahráli na kazetu poselství, které si měl syn pustit až v osmnácti letech. Při nedávné oslavě jeho plnoletosti se z kazety ozvalo: „Jéé, dobrý den, pane Šumfrle...“

ILUSTRACE MÁRIO CHROMÝ, FOTO MIKI MÁRA

J

e to tak. Někdo kazetu s naším poselstvím omylem přehrál scénkami komika Felixe Holzmanna. A tak se syn nedozvěděl žádná životní moudra vržená přes propast času. Marně lovím z paměti, co jsme tam tehdy nahráli. Tedy, v případě manželky se domnívám, že šlo o prozíravé rady typu Neběhej uhřátý, Nedívej se přes lupu do slunce či Houby, které neznáš, nesbírej. Svou část poselství si už nevybavím. Byla to jistě hlubokomyslná filozofie života, za niž bych se dnes styděl. Vždyť jsme tehdy byli jen o tři roky starší než je náš osmnáctiletý syn!

Se ženou jsme se potkali na podzim roku 1989. Pamatuji si zvláště na jedno rande na Václavském náměstí, kam mi budoucí manželka přišla sdělit, že se k sobě nehodíme a musíme se rozejít. Nejdřív jsme tam

Autor, novinář, učitel češtiny a dějepisu v základní škole, se ženou vychovává tři děti ve věku 18, 13 a 7 let READER’S DIGEST

CZ110411 29

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 10:58:21


den čas jsem vozil syna do školky na staré babetě. Všichni kluci mu záviděli. Porušoval jsem tím asi třináct dopravních předpisů, ale naplňoval – doufám – zákon o rodině. Když jsem dostal v práci diktafon, namluvil do něj syn sprosté básničky, co se naučil od příbuzných. Jedna se jmenovala Spadlo hovno do šachty. Myslím, že nějaké to hovno děti nezkazí. Horší je si jich nevšímat. Večer jsme na diktafon nahráli poselství. Nebylo ale všechno idylické. Rodina, jak vím, to je pohádat se i za zvuku písně What a wonderful world. Obzvlášť třeba, když se sejde dohromady puberta, menses a kocovina, to je U porodu jsem nebyl. Nemám rád pak hotové peklo. Jednou nás zapach nemocnic a kromě toho omdlívám už při sedimentaci. Na rozdíl od chránila synova salmonelóza. Hádky, sváry, tichá domácnost a do toho dootců, kteří asistují u porodu a pak své dítě patnáct let nevidí, jsem zvo- poručený dopis, že se musí celá rodina povinně dostavit k preventivlil opačnou variantu. Bydleli jsme nímu výtěru. V předklonu se spuštěv jednom pokoji u mých rodičů. nými kalhotami a nekompromisní Když nám bouchla televize, obrátili jsme ji ke zdi a na zadní kryt navěsili sestrou z infekčního za zády ještě obrázky zvířátek. Na stěně jsme měli rád zapomenete na všechny maliplakáty Salvadora Dalího a Hurvínka. cherné rozepře. To je lepší než manželská poradna. Když šel synek spát, dával pusinku Ale abych nepřeháněl: dnes už oběma. V noci vylézal z postýlky bych si žádné rady do života nea přesouval se k nám do manželské. Já i žena jsme v polospánku odhrnuli troufl dávat. Vždyť se v tom sám plácám stejně jako před lety, ne-li hůř. svou přikrývku, a protože syn nechtěl zklamat ani jednoho, přikryl se Jedině snad synovi poradím, až bude v životě bloudit, ať si pustí kazetu vždy oběma peřinami. s poselstvím. Ne s tím naším, ale K narozeninám jsme si s manžels tím Holzmannovým. Stačí slyšet: kou dávali meče, pistolky a lego pa„Jéé, dobrý den, pane Šumfrle...“ náčky, které si pak syn od nás velmi a hned je člověku lépe na duši. ■ rád půjčoval. Neměli jsme auto. Je30

byli sami. Pak se začalo trousit víc a víc lidí a nakonec na to dostaveníčko dorazilo asi deset tisíc Pražanů. Začala totiž sametová revoluce. To byl takový blázinec, že jsme na rozchod úplně zapomněli. Netrvalo to ani moc dlouho a studentské minišaty s trikolorou se přešívaly na šaty těhotenské.

Hádky, sváry, tichá domácnost a do toho doporučený dopis, že se celá rodina musí povinně dostavit k výtěru

CZ110411 30

15.3.2011 10:58:28


Dobrázpráva✶

Za všechno můžu já

Bylo jí osmatřicet, když zcela přehodila životní výhybku: hotelové hosty vyměnila za hudbymilovné publikum. Alena Nachtigalová se ráz naráz přerodila v hudební promotérku – a úspěšnou k tomu.

FOTO VENDY FANTOVÁ

R E N ATA Č E RV E N KOV Á

N

aposledy povstali jejím přičiněním ze sedadel v pražské Smetanově síni ti, kteří si nenechali ujít lednové vystoupení velšského basbarytonisty Bryna Terfela. Abyste věděli, tohle jméno má dnes v operním světě stejně brilantní zvuk jako jméno jeho krajana READER’S DIGEST

CZ110420 Abs1:31

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

Toma Jonese na poli pop-music. Když tenhle mohutný chlap vytáhl při první árii, Donizettiho Nápoji lásky, z kapsy saka láhev Plzně, sál zabouřil a česká srdce roztála. Byli tu ovšem i jinačí hosté: třeba velvyslanci několika mocností, kteří dali ten večer přednost koncertu před 31

16.3.2011 14:38:38


hradní recepcí… Jen málokdo z přítomných ale tušil, že část ovací patří půvabné drobné ženě předávající Maestrovi pugét. Nejradši by se pak vytratila někam do kouta a v klidu vydýchala ten šťastný pocit, že stovky hodin práce, co ji tenhle večer stál, měly smysl. Jenže právě tohle si promotérka dovolit nemůže. Musí ruče zapudit nával dojetí, vběhnout do vřavy a postarat se, aby se hvězda šla pozdravit se sponzory, konečně se po-

průpravu. To bylo takhle: už jako dítěti jí šly jazyky. I proto, že měla dobrý hudební sluch, nikoli však schopnost reprodukce. Během studií na hotelové škole v Poděbradech a později na jazykové škole v Praze strávila tahle Ostravačka mnoho večerů na divadelním bidýlku. „Vážnou hudbu, jak se nesmyslně říká – vždyť ve své době to byly šlágry, které si kdekdo zpíval na ulici – mě naučila milovat maminka a především děda, u kterého jsem bývala často na hlídání,“ vzpomíná. „Byl lékařem v Novém Strašecí a mezi svými přáteli měl celou řadu známých umělců, třeba sólistku Národního divadla Miladu Šubrtovou. Některým z nich dokonce zachránil za války v Terezíně život. Já byla štkavé dítě – všechny ty lásky, zrady a smrti mě dojímaly tak, že v divadle lidé kolem nabádali maminku či prarodiče, ať si mě radši odvedou, když tolik pláču.“ Na smutek z nejhlubších došlo o mnoho let později: synovi Matějovi bylo právě patnáct, když Alenin životní partner těžce onemocněl. Nepomohly ani čtyři operace. Tehdy se rozhodla odvděčit se nemocnici za lidskou péči uspořádáním charitativního koncertu, jehož výtěžek by umožnil lékařům koupit důležitý přístroj. Najala tedy agenturu, splnila své předsevzetí – a od pár známých vyslechla otázku: a proč se tím neživíš, když tě to baví? Odpověď byla navzdory nelehké životní situaci rychlá a pádná: v roce

Čím větší hvězda, tím méně manýr; různé nesmyslné požadavky vymýšlejí agentury řádně najedla a napila, odjela pohodlně do hotelu a další den stihla program, pokud nějaký má, jakož i plánované letadlo. Jednodušeji se to říká, než dělá. „Mám zkušenost, že čím větší hvězda, tím méně manýr,“ konstatuje Alena Nachtigalová. „Různé nesmyslné požadavky vymýšlejí obvykle obří světové agentury, které je zastupují. Já ale už několikrát při osobním setkání zjistila, že ti, kterých se to týká, o tom nemají tušení. Jistě, většina velkých umělců je a navždy zůstane velkými dětmi. Jsou ale líbezní a vděční. A když se o ně pěkně staráte, rádi se vracejí.“ S péčí Alena Nachtigalová prý problém nemá – léta pracovala v hotelnictví, což považuje za nejlepší 32

CZ110420 Abs1:32

16.3.2011 14:38:45


FOTO ARCHIV NACHTIGALL ARTISTS

1998 opustila solidní pozici v mezinárodním hotelu a odstartovala svou promotérskou kariéru, a to pražským koncertem Petera Dvorského. Koncem roku 2001 se stala manažerkou Symfonického orchestru FOK. O pět let později se odhodlala vsadit vše na vlastní uměleckou agenturu Nachtigall Artists. Jaká největší překvapení, kladná i záporná, jí svět, do něhož přestoupila, uchystal? Přemýšlí jen malou chviličku: „Dokud v něm člověk nežije úplně, dělá si iluze,“ připouští. „Nepředstavovala jsem si, kolik nevraživosti a závisti v obchodování s krásnem a uměleckými výkony panuje. Stejně tak jsem ale netušila, že spousta lidí, a významných, dodnes funguje na podání ruky či na pouhou telefonickou úmluvu. To je moc hezký pocit.“ V málokteré profesi člověk může srovnat své úspěchy do úhledné kolonky. Tahle žena už pár let ano. Namátkou: loni přivezla do Česka tenoristu Mariusze Kwieciena a superhvězdu Elinu Garanču, předloni Denyce Graves, předtím Barbaru Fritolli… Začátkem června zaplní sál Rudolfina milovníci italské mezzosopranistky Cecilie Bartoli… A mezi-

Po koncertu se slavným polským barytonistou Mariuszem Kwiecienem (vpravo) a dirigentem Lukaszem Borowiczem

tím vyráží do zahraničí s českými sólisty a orchestry. Podílí se – a ráda – i na dramaturgii koncertů. „Na rozdíl od dřívějška jsem teď zodpovědná od začátku do konce pouze sama za sebe a to považuji za velké štěstí. Někdy uspěji, jindy prodělám, ale už nejsem zklamaná, že mi to zkazil někdo jiný.“ Moc ji nerozladí ani šťouchance od kritiků, kteří třeba onu zmíněnou láhev určitě sejmou coby laciné gesto vůči publiku. „Jenže já nepořádám výchovné koncerty, já chci lidi pobavit,“ odtuší Alena Nachtigalová. A co syn, pomamil se? „Ano, ale s hotelnictvím. Nechybí ovšem na žádném koncertu, jen prvních deset minut pokaždé prospí…“

Kdo se dokáže zastavit na šikmé ploše, dosáhl už vlastně vítězství. Ernö Osváth , Mad’arsko

33

CZ110420 Abs1:33

16.3.2011 14:38:45


ZEMĚ 200 pozoruhodných divu˚ prˇ írody

Sníh pfiicházející

z pouště!

... vám přináší ucelený přehled o 200 záhadách planety Země ... nabízí zábavné, poutavé a překvapivé čtení ... vás zavede do tajemných míst naší planety ... vám poskytuje možnost rozšířit si zábavnou formou všeobecné vzdělání ... vám přináší rozmanitá témata pro zajímavé rozhovory a diskuse s přáteli ... je určena každému, kdo se zajímá o posouvání hranic vědeckého poznání a hledá napínavé čtení na základě seriózního bádání.

Za b ij á c k é o b fií vl n y ú to ã í! Zákaznické centrum Reader’s Digest V˘bûru: Na Pofiíãí 10/1040 (v pasáÏi), 110 00 Praha 1 tel.: 810 800 020 (zv˘hodnûn˘ tarif), fax: 226 015 792, e-mail: zakaznik@vyber.cz; www.vyber.cz

inzeraty1str.indd 30

22.3.2011 10:47:46


Chytrézdraví + TOMOGRAF S MÍROU

V

yšetřování nejmodernějšími zobrazovacími metodami, k nimž patří počítačová tomografie (CT), za uplynulých 30 let mnohonásobně vzrostlo. Podrobnější snímkování těla, než jaké umožňuje klasický rentgen, má ale i stinnou stránku – mnohem silnější ozáření. Nová fakta ukazují, že pacienti jsou často vystaveni silnější radiaci, než je třeba, nebo dokonce takové vyšetření podstupují zbytečně. „Na CT by měli lékaři poslat pouze ty nemocné, u nichž mohou stanovit diagnózu či účinnou léčbu jen na základě snímků,“ tvrdí radiolog z australského Melbourne Lawrence Lau, který stojí v čele organizace International Radiology Quality Network. „Na druhé straně rozhodně nechceme v lidech vyvolat dojem, že tohle vyšetření je horší než nemoc sama.“ ✚ RD Austrálie

FOTO SHUTTERSTOCK

Skenovat, či neskenovat? Aby vám CT bylo jen ku prospěchu, držte se těchto zásad: ❒ Pokud vás chce lékař poslat na CT, zeptejte se ho, nakolik jsou snímky pro diagnózu či pro léčbu důležité. U řady „neviditelných“ potíží, například u bolestí zad, jsou totiž zbytečné. ❒ Zajímejte se, zda by stejné informace nemohla lékaři náhodou poskytnout jiná, co do READER’S DIGEST

CZ110493 35

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

ozáření šetrnější vyšetření, především magnetická rezonance (MR). Ta se osvědčuje hlavně u neurologických onemocnění a problémů s páteří. ❒ Pokud potřebuje CT vaše dítě, poproste radiologa či technika na místě, aby zkontroloval, zda je přístroj nastaven na pediatrické vyšetření, při němž je záření výrazně slabší.

35

15.3.2011 10:55:55


LOUDÁTE SE, NEBO SPÍŠ UTÍKÁTE? Snad každý by rád věděl, jak dlouhý život ho čeká. U lidí nad 65 let prý hodně napoví rychlost chůze na krátkou vzdálenost, tvrdí lékařka Stephanie Studenská z americké University of Pittsburgh. Ve své dlouhodobé studii došla k závěru, že čím rychleji kdo kráčí, tím déle bude nejspíš žít. Rozdíl v šancích byl dramatický – u účastníků se lišil i o víc než deset let. „Švindlovat přitom nelze,“ podotýká badatelka. „Výrazně rychlejší chůzi, než je jeho běžná, totiž člověk nezvládne, ani když jde o pouhých 200 metrů.“ Naopak se vyplatí začít pořádně chodit, ještě když to jde. Tři zlaté rady zkušených: Dělejte kratší kroky. Pohybujte rychleji pažemi, ale přitom je stále držte u těla, a nezapomeňte na pravidelné ✚ RD USA dýchání. Jaro je skvělá doba zahájit chodecký trénink, výsledek stojí za to

Pro & proti PILULKY PRO DOBROU NÁLADU Potravinové doplňky pro dobrou náladu využívají uklidňujících a tlumících schopností některých přírodních látek. Na trhu jsou k dostání například přípravky Allegra, Miradol, Saframyl, Sedalia… MUDr. Vilím Šimánek, Ústav lékařské chemie a biochemie Univerzity Palackého v Olomouci • Potravinové doplňky pro dobrou náladu nemají vedlejší účinky, nemůžete si na ně vypěstovat návyk • Vždycky je lepší sáhnout po přírodním doplňku, než si euforii vyvolávat alkoholem a chemií • Nejsou na recept • Ty vhodně zvolené zvyšují i obranyschopnost organismu, zpomalují stárnutí buněk a zlepšují schopnost těla zvládat stres i nepříznivé vlivy životního prostředí • Mohou fungovat jako placebo: pozitivně ovlivní náladu už jen proto, že jim věříte

36

CZ110493 36

Marta Boučková, psycholožka • Někdy je těžké rozeznat dlouhotrvající špatnou náladu od deprese – a na tu vitaminový životabudič nezabere • Jsou drahé: doporučovaná tříměsíční kúra vyjde asi na 2700 Kč, a to už blbá nálada nejspíš odezní sama a levněji • I vitaminy se lze předávkovat – řada lidí je do sebe cpe podle hesla „vitaminy neublíží, takže čím víc, tím líp“ • Umělé preparáty vytlačují přirozené metody na zlepšení nálady; místo abychom šli na procházku, na kávu s kamarády, které máme rádi, nebo si zacvičili, spolkneme ✚ BALZAM.CZ pilulku a čekáme na zázrak READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 10:56:01


Chytrézdraví

+

VYOSTŘETE SI ZRAK! Oční kondici ovlivňuje řada faktorů, od stravy přes cvičení až po líčení. Jsou vaše zvyklosti pro oči ty pravé?

FOTO ISTOCK

■ Jezte sladké bram-

bory a červenou řepu. Zatímco brambory jsou bohaté na vitamin A, podporující noční vidění, anthocyaniny v řepě zase ochraňují cévy před kornatěním, a tak zabraňují vzniku retinopatie – nezánětlivého onemocnění sítnice, které může vést k oslepnutí. ■ Udržujte doma vlhkost. Pár zelených rostlin v květináči zařídí, aby oči v suchém teple nevysychaly. ■ Pravidelné cvičení může pomoci snížit nitrooční tlak pacientům se zeleným zákalem. Ten stoupá tehdy, když tekutina mezi čočkami a rohovkou tlačí na oko. Podle jedné studie mohli ti, kteří čtyřikrát týdně absolvovali čtyřicetiminutovou procházku, přestat užívat léky. ■ Jezte borůvky. Jsou bohaté na antioxidanty, které znemožňují vznik makulární degenerace, jež je nejčastější příčinou oslepnutí od 50 let výš. Pokud si ještě borůvky smícháte s jogur-

tem, dopřejete tělu velezdravou dobrotu. ■ Kontrolujte si krevní tlak každý měsíc. Hypertenze a také diabetes ničí totiž cévy a tedy i poškozují zrak. ■ Jezte ryby. Studie prokázaly, že

lidem, jejichž strava obsahuje hodně omega-3 mastných kyselin a naopak málo omega-6, typických pro jídla z fastfoodů, hrozí velmi nízké riziko makulární degenerace. ■ Volte šedavá skla. Šedě zbarvené sluneční brýle jsou pro zrak přívětivější než jantarové. ■ Měňte řasenku i make-up. Řasenka si zaslouží vyhodit vždy po třech měsících, make-up každý půlrok. Jsou totiž živnou půdou pro bakterie, které způsobují oční infekce. ✚ RD Asie

Víte, že po antibiotikách můžete otěhotnět? Oslabují totiž účinek vaší hormonální antikoncepce. zdroj: MF Dnes

CZ110493 37

37

15.3.2011 10:56:03


SE STAVIL A N I ZOZ E M SK Á RE DAKCE RE ADE R ’ S DIG E STU

Vtipálci

38

CZ110415 38

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 16:04:52


Z Bruselu vycházejí nařízení, která ovlivňují každodenní život v 27 členských státech Evropské unie. Dohlíží na ně rovných 736 členů Evropského parlamentu. To musí být hrozně vážná práce. A přece se mezi členy Evropského parlamentu ve Štrasburku najdou jiskřiví vtipálci, kteří si svůj těžký úděl zpříjemňují humorem. Reader´s Digest některé z nich oslovil a požádal je o jejich oblíbené anekdoty.

ze Štrasburku

ILUSTRACE JOS THOMMASSEN

CZ110415 39

39

14.3.2011 16:05:06


Uvažujte, Watsone! Sherlock Holmes a doktor Watson se vypraví tábořit. Po dobré večeři a lahvičce vína se uloží na noc ke spánku. Pár hodin nato se Holmes probudí a šťouchne do svého věrného druha. „Watsone, podívejte se na oblohu a povězte mi, co vidíte.“ „Vidím miliony a miliony hvězd,“ odpoví Watson. „A co z toho vyvozujete?“ Watson chvíli přemítá. „No, z astronomického hlediska mi to říká, že existují miliony hvězdných soustav a tím pádem zřejmě miliardy planet. Astrologický pohled mi napovídá, že Saturn je ve Lvu. Z časoměrného aspektu odhaduji, že je zhruba čtvrt na čtyři. Uplatnění meteorologie mě vede k domněnce, že zítra nás zřejmě čeká krásný den. Teologie mi při tomto pohledu připomíná, že Bůh je všemocný a my jsme jen malá a bezvýznamná částečka universa. A co ten pohled říká vám, Holmesi?“ Holmes chvíli mlčí. „Watsone, vy pitomče!“ řekne pak. „Někdo nám ukradl stan!“ Eija Riita Korholaová (51) , Finsko

Narozena: Lahti, Finsko N P Politická olit příslušnost: poslanecký klub Ev Evropské lidové strany (Křesťans (Křesťanských demokratů) Funkce v EP: místopředsedkyně výboru pro vnitřní trh a ochranu spotřebitelů Předchozí kariéra: v polovině 90. let pracovala jako novinářka v televizi a v rozhlasu

40

CZ110415 40

Balkánský exodus odus ové Po zrušení vízové o povinnosti pro ho státy západního m Balkánu se tam sím me, říkávalo: „Prosíme, aby poslední, kdo bude ze země ebou odcházet, za sebou zhasl.“ Tanj a Fajonová (4 0) , Slovinsko

Narozena: Lublaň, Slovinsko sko Politická příslušnost: skupina kupina progresivní aliance socialistů ů a demokratů ů v Evropském parlamentu Funkce v EP: místopředsedkyně delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU – Chorvatsko Předchozí kariéra: novinářka a dopisovatelka RTV Slovinsko z Evropské p unie v Bruselu (2001–2009)

Klídek!

„Kolik lidí pracuje v Evropské é komisi?“ „Asi čtvrtina.““ Markus Ferber (4 6)) , Německo

Narozen: Augsburg, Německo Politická příslušnost: t: poslanecký klub Evropské ské lidové strany (Křesťanských ských demokratů) Funkce v EP: místopředseda delegace ve Smíšeném parlamentním výboru EU – Mexiko Předchozí kariéra: držitel čestné medaile Bavorska pro Bavory v Evropě READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 16:05:15


Otázky k Bohu Prezident Barack Obama, premiér Vladimir Putin a předseda Evropské komise José Barroso vyjednávají s Bohem. Obama se ptá: „Mohl byste mi prosím prozradit, kdy se Spojeným státům vrátí jejich finanční a politická převaha?“ Po chvíli přemítání Bůh odpoví: „Lituji, ale za vašeho funkčního období k tomu docela jistě nedojde.“ Pak se ptá Putin: „Kdy Rusko znovu získá globální hegemonii?“ A Bůh odpoví: „Je mi líto, ale za vašeho funkčního období ne.“ Nakonec přijde řada na Barrosa: „Můj Pane, mohl byste mi prosím říct, kdy se z Ev Evropské unie stane sskutečně soudržný celek, v ně němž budou vše všechny členské zem spoluprazemě cov a potáhnou covat ko konečně za jede provaz?“ den Boha jeho ot otázka uvede do oč očividných rozpa Po chvilce paků. napja napjatého mlčení nakone přece jen odnakonec poví: „Lituji, ale k tomu rozhodně nedo nedojde za mého obdo funkčního období.“ Sirpa Pietikainen Pietikainenová (52) , Finsko

Narozena: Parikk Narozena: Parikkala, Finsko Politická Politická přísluš příslušnost: poslanecký kklub lub Evropské lid lidové strany ((Křesťanských (Kř esťanských demo demokratů) Funkce v E EP: výbor pro životní prostředí, p veřejné zdraví a bezpečnost bez potravin Předchozí kariéra: rytířka finského Řádu Řád Bílé růže

Bez omezení B Co má společného Afghánistán s Německem? Jso Jsou to jediné dvě zem na světě, kde země na silnicích s neplatí rychl rychlostní omezení. Mic Mi c h ael Cramer (61) , Německo

Narozen: Ge Gevelsberg, Německo Politická P olitick příslušnost: skupina Zelených / Evropské svobodné aliance Zelených/Evro Funkce v EP: člen výboru pro dopravu a cestovní ruch Předchozí kariéra: autor několika knih, například Po stopách Berlínské zdi, Po stopách Sanfranciské zátoky

Dárek z nebe Berlusconi míří ve vrtulníku k budově Rady Evropy, když vtom si povšimne, že se před ní koná nějaká demonstrace. Vytáhne peněženku a obrátí se k pilotovi: „Vidíš tuhle hrst bankovek? Když je teď vyhodím z okna, přinesu štěstí stovce lidí.“ Nato pilot chladně opáčí: „A když já hned za nimi vyhodím vás, přinesu štěstí všem.“ D erk -Ja n Eppink (52 ) , Belgie

Narozen: Steenderen, Nizozemsko Politická příslušnost: Evropská konzervativní a reformní skupina Funkce v EP: člen hospodářského a měnového výboru Předchozí kariéra: politický redaktor deníku De Standaard (1995 – 1999)

41

CZ110415 41

14.3.2011 16:05:19


Nevěř poslancům Pastevec žene stádo na vzdálenou pastvinu, když u něho náhle v oblaku prachu zastaví zbrusu nové BMW. Mladý řidič se vykloní z okna a zeptá se: „Když uhodnu naprosto přesně, kolik ovcí máte ve svém stádě, dáte mi jednu?“ Pastýř pohlédne naa řidiče, potom na poklidně se popásající stádo, načež klidně odvětí: „Jistě.“ Mladý muž zaparkuje vůz, vytáhne laptop, připojíjí k němu mobilní telefon a začne surfovat po internetu. Odešle jakýsi e-mail a po ně-kolika minutách na něj dostane odpověď.. Obrátí se k pastevci: „Máte přesně 776 ovcí.“ „To sedí,“ přisvědčí pastevec. „Jedna ovce je vaše.“ A potom pokračuje: „Když uhodnu vaše povolání, vrátíte mi to zvíře?“ „Fajn,“ odpoví mladý řidič. „Že vy jste poslanec z EU?“ zeptá se pasák. „Naprosto přesně,“ přitaká muž, „podle čeho jste to uhodl?“ „Nemusel jsem vůbec hádat,“ odpoví pastevec. „Objevil jste se kdo netady, i když vás nikdo ste volal. Požadoval jste věď, odměnu za odpověď, al, kterou jsem už znal, ď na navíc za odpověď em otázku, kterou jsem vám nepoložil. te A o mé práci nevíte eď vůbec nic. Tak, a teď sa.“ mi vraťte mého psa.“ M a r c Ta r a be l l a ( 4 48) 8) Belgie

Narozen: Ougrée,, Belgie B gie Bel Politická příslušnost: nost: skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském opském é parlamentu Funkce v EP: člen výboru pro zemědělství ěděl t í a rozvoj venkova Předchozí kariéra: starosta Anthisnes (od roku 1995)

42

CZ110415 42

Změna

Předpověď P počasí z roku 2025: na n severním pólu pó sněžení, na jižním pólu sněžení a na s zbytku zbytk čínského území déšť. Corina Cretuová (4 3) , Rumunsko

Narozena: Bukurešť, Rumunsko Politická příslušnost: skupina progresivní aliance socialistů a demokratů v Evropském parlamentu Funkce v EP: místopředsedkyně výboru pro p rozvoj Předchozí Př kariéra: členka vedoucí v skupiny Parlamentní sítě s pro Světovou banku

Připraveni? Potopit! Co mají společného úsporné ús programy a olympijské hry? S Synchronizované potápění. Ivan Ca tal in (32 ) , Rumunsko

Narozen: Galati, Rumunsko Politická c příslušnost: skupina progresivní progre aliance socialistů a demokratů v Evropském Evro parlamentu Funkce v EP: člen výboru pro rozpočtovou kontrolu Předchozí kariéra: místopředseda Federace asociací studentů ekonomických oborů v Rumunsku (2000–2003) READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 16:05:22


Zpět ke kořenům

Osamělí

Lékař, inženýr a politik se přou, která profese je na světě nejstarší. Lékař povídá: „Samozřejmě že medicína. Musel přece přijít chirurg, aby vyjmul Adamovi žebro a mohla tak být stvořena Eva. To byl bezpochyby mistrovský kousek v oboru lékařství a chirurgie.“ Inženýr nesouhlasí: „To vůbec nic neznamená. Čtete-li Bibli, zjistíte, že na počátku panoval chaos. Bez pomoci inženýrů by Bůh z chaosu ve vesmíru nikdy nestvořil ani slunce, ani měsíc, ani hvězdy a nakonec ani náš svět. Je zcela jasné, že se neobešel bez inženýrů.“ Načež si slovo vezme politik: „To všechno je bezesporu chvályhodné, ale kdo podle vás způsobil ten prvotní chaos?“

Papež Jan Pavel II. přijde do nebe. Projde velikou bránou a za ní spatří dvě směrovky: PAPEŽ a BŮH. Vydá se směrem, kterým ukazuje ta první z nich. Přijde do pěkné, čisté a světlé komnaty. Nikoho v ní nenajde, všude panuje hluboké ticho – jen na stole si všimne sendviče a vychladlého čaje. Chvíli se rozhlíží kolem, pak deného čaje usrkne studeného a vyběhne z místnosti měrem a vydá se směrem k Bohu. Zaklepe na dveře. Bůh oteovře a příchozího vřele vítá. Jan mu přes rameno na stole zaně hlédne úplně dvič stejný sendvič a čaj. „Bože, můžeš mi tlit, proč jíme vysvětlit, om obyčejné jenom dviče a zapísendviče jíme je studeným čajem?“ o nás dva přece nemá „Jen pro řovat.“ smysl vyvařovat.“

E l m a r Br o k (6 5) ,

Lidia Geringer nger de Oedenbergová

Německo

( 53) , Polsko

Narozen: ozen: Verl, Německo Politická tická příslušnost: poslanecký anecký klub Evropské lidovéé strany (Křesťanských demokratů) Funkce v EP: předseda delegace pro vztahy se Spojenými státy Předchozí kariéra: držitel ocenění Evropský poslanec roku 2003 uděleného na základě celoevropského hlasování časopisem European Voice

Narozena: Vratislav, Polsko Politická příslušnost: říslušnost: skupina progresivní aliance socialistů a demokratů ů v Evropském parlamentu unkce v EP: členka Funkce edsednictva EP předsednictva Předchozí edchozí kariéra: nominace na ocenění enění pro nejlepšího evropského o poslance slance MEP Awards 2008 za osobní angažovanost

43

CZ110415 43

14.3.2011 16:05:27


Smějeme se

44

CZ110421 44

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:51:17


Jak daleko už zašla evropská politická korektnost? Jak osobní ještě smíme být? E DWA RD LUCA S

sousedům ILUSTRACE MODERN TOSS

Když si ze sebe navzájem utahují

CZ110421 45

blízcí příbuzní, bývá to známkou lásky a vzájemného sepětí. V rodině evropských národů je ale vzájemné pošťuchování čím dál vzácnější. Výraznou výjimkou, vzniklou na objednávku u příležitosti českého předsednictví Evropské unie, je plastika Entropa, dílo kontroverzního umělce Davida Černého. Místo aby splnil zakázku a zaměřil se na silné stránky členských zemí, jak bývá obvyklé, rozhodl se znázornit jednotlivé státy provokativně. A vyvolalo to poprask. Bulharsko se nechtělo poznat v tureckém záchodu, stejně nelibě přijalo plastiku také Německo, předvedené jako křižovatka 45

15.3.2011 11:51:35


dálnic, v níž někteří spatřovali deformovanou verzi hákového kříže. Rumunsko zase představoval drákulovský lunapark. Umělec se za nic neomlouval. Vysvětlil, že chtěl zdůraznit rozpor mezi zdvořilým, bezzubým, politicky korektním veřejným životem Bruselu a stále živými národními stereotypy, které přežívají v soukromém myšlení a vyjadřování. Do britského euroskepticismu si rýpnul tím, že Velkou Británii z plastiky zcela vynechal.

Za komunismu bývaly politické vtipy tou nejnebezpečnější formou humoru. Dnes už jsou nebezpečné méně, ovšem také méně nutné. Tehdy totiž představovaly jakýsi bezpečnostní ventil i formu odporu. Nicméně v nejvýchodnějších koutech Evropy stále ještě přežívají; často v nich figuruje ruský premiér Putin v tandemu se svým oficiálním šéfem, ve skutečnosti však jen nahrávačem Dimitrijem Medveděvem. Tihle dva si objednávají v restauraci zabijačkové menu. „Dám si jitrnici,“ říká Putin číšníkovi. „A jelito?“ zeptá se číšník. „To si dá taky jitrnici,“ odpoví Putin. Evropané obecně své politiky příliš v lásce nemají, zejména v zemích na východní polovině kontinentu, zamořených korupcí a neschopností. O hloupých a nepoctivých policajtech se vyprávějí stejné vtipy od Baltu až k Černému moři. (Otázka: Proč se policista při holení řízne pokaždé, když mu zazvoní telefon? Odpověď: Aby věděl, kde přestal.) 46

CZ110421 46

Některé vtipy se zase vyprávějí ve spoustě variant, třeba ten, jak si francouzský a rumunský starosta povídají o vykrádání evropských fondů. „Vidíš tenhle most?“ ukazuje Francouz. „Tak z toho jsem měl deset procent.“ „A vidíš tamten most? Tak z toho jsem já měl sto procent,“ na to Rumun. „Jaký most?“ diví se Francouz. „No právě!“ přisvědčí Rumun. Po pádu komunismu také ožily staré vtipy o bohatých a hloupých Američanech – tedy až na to, že se dnes trefují do nové společenské třídy zbohatlíků, zejména „nových Rusů“, pověstných výstředností a nulovým vkusem. Tak třeba tenhle: „Kolik jsi dal za tu kravatu?“ „Pět set dolarů.“ „Škoda, o obchod vedle ji mají za tisíc.“ Výsměch korupci a nepoctivosti ovšem často zabředne na mnohem ošemetnější území – třeba jako posměšná řecká verze albánského receptu na omelety, která začíná slovy „Ukradneme tři vejce…“ Často se tu měří dvojím metrem. Vtipy o Němcích jsou povolené, a to nejen o jejich nacistické minulosti, ale i o údajné neotesanosti a hrubosti. Víte třeba, proč jsou německé výrobky tak kvalitní? Aby se pak Němci nemuseli tvářit mile, až je budou spravovat. Na druhou stranu je nepředstavitelné, že by Němec vyprávěl židovský vtip, pokud sám není Žid. Jeden z mála německých vtipů o Židech, které jsou tak dokonale vyladěné, že se dají vyprávět, aniž by se někdo urazil, zní: Berlín 1935. Sekretářka se ptá rabína Altmanna, proč čte Der Stürmer, silně antisemitské nacisREADER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:51:48


tické noviny. „To jste masochista?“ „Naopak,“ odpoví rabín. „V židovských novinách je spousta špatných zpráv: tady nás pronásledují, v Americe zase asimilují. Zato v Der Stürmer se dočtu, že ovládáme banky i kulturu a že se co nevidět chopíme světovlády. No a to mi dělá náramně dobře.“ Největší posun zaznamenává vyprávění vtipů o etnických skupinách, kupinách, které jsou údajně hloupé: pro Brity jsou to Irové, pro Američany Poláci, pro Francouze Belgičané. Současný polský ministr zahraničí Radek Sikorski si vydobyl ostruhy tím, že v roce 1999 přiměl CNN k omluvě za ne zrovna chytrý vtip zakladatele stanice Teda Turnera, který si na obrazovce položil otázku, jak Poláci hledají miny, aby si vzápětí sám odpověděl, že nohama. Časté a populární jsou kupodivu vtipy o východofríské menšině ze severozápadního Německa – v neposlední řadě proto, že obyvatelé téhle deštivé roviny to považují za jistou reklamu pro svou jinak zanedbávanou domovinu. A někdy si rýpnou i do ostatních. „Co dělají východní Frísové, když opadne příliv? Prodávají parcely Rakušákům.“ Zvláštní je, že vtipy o nezvládnutém hospodaření a chudobě jsou přijatelné, přestože narážet v nich na neschopnost a nepoctivost, časté to příčiny hospodářských patálií, je zaká-

záno. (Jaké bylo poslední přání islandské ekonomiky? Aby byl její popel rozprášen nad Evropou.) Dvojí metr je čím dál tím zřetelnější, pohybujeme-li se směrem na východ. Z Poláků si ještě dělat legraci nesmíme. Ovšem fiktivní kazašský novinář Borat, hvězda stejnojmenné komedie, sklízel bouře smíchu zejména od těch, kdo vůbec netuší, kde Kazachstán leží. Kazachům to nicméně K vtipné nepřipadalo. v

O hloupých a nepoctivých policajtech se vyprávějí stejné vtipy od Baltu k Černému moři

CZ110421 47

Oblíbeným terčem vtipů je i ruská rozpínavost. Dva Rusové žádají na estonském velvyslanectví v Moskvě o vízum. Úředník jim pomáhá dovyplnit formulář: „Váš poslední pobyt v Estonsku?“ Jeden z Rusů šťouchne loktem do druhého a uchechtne se: „Prej že poslední!“

Nejlepším průvodcem po světě stereotypů skrytých pod povrchem anekdot jsou vtipy, které si národy vyprávějí samy o sobě. Tak třeba české vtipy o školákovi Pepíčkovi jsou svědectvím o zvráceném, sexuchtivém, zbabělém a vychytralém životním postoji, v němž se jistě poznávají nejen místní, ale i přespolní. 47

15.3.2011 11:51:48


I v dalších vtipech do vlastních řad přetrvávají stereotypy: Rumuni jsou intrikáni, Maďaři mrzouti a Finové přehnaně sebevědomí. Viz slavná finská poslední slova před smrtí: „Já žádného elektrikáře nepotřebuju.“ I poté, co Estonsko v lednu 2011 přijalo euro a zařadilo se tak po bok vyspělých severských zemí, se jeho jižní a východní sousedé nepřejícně baví na účet

Estonci ci razí cestu stu ostatním ím drsnými mi vtipy na svůj vlastníí účet „estonského frajera“ coby vzoru lakomství, hlouposti a sexuální frustrace. Povzbuzuje je v tom i trend sebeshazujících vtipů. Tak jako nejlepší židovské vtipy vyprávějí rabíni, prošláplo ostatním cestičku drsnými vtipy na svůj vlastní účet i Estonsko. V nedávné estonské televizní reklamě například vtrhnou dva hrozivě vyhlížející důstojníci NKVD na idylický estonský statek a oznámí obyvatelům, že mají hodinu na sbalení, než budou deportováni na Sibiř – což tam za sovětské éry zažily desetitisíce lidí. Estonci jsou nadšeni, že za výlet nemusí nic platit, a radostně volají: „Do48

CZ110421 48

volená zadarmo!“ Vůbec jim nedojde, jaká hrůza se jim děje – dokonce perzekutorům vnucují jídlo a pití. Humor směřující do vlastních řad je vrcholným znakem emocionální a politické zralosti, stejně jako zuřivá nedůtklivost obvykle značí nedořešené komplexy nadřazenosti a méněcennosti. Země neprodukující dostatek sebekritických vtipů budou potrestány jednoduše: nebude se o nich mluvit. A to je ještě horší, než když se vám smějí. Jeden můj známý, estonský obchodník, byl nedávno služebně v litevské metropoli Vilnius, aby vyřešil problémy tamní firemní pobočky. Prosadil radikální manažerské změny včetně zápisů ze schůzí, zlepšil docházku na porady a zapracoval na dochvilnosti. Na oplátku si musel protrpět týden dobráckých vtipů o nedostatcích Estonců v oblasti společenské, sexuální a dalších. Nakonec to jeho hostitele přestalo bavit a vybídli ho, aby jim vyprávěl nějaký estonský vtip o Litevcích. „My žádné nemáme,“ odpověděl jakoby nic. „My máme vtipy o Finech.“ Evropa – severní i jižní, východní i západní – potřebuje víc ryze současných vtipů. Mohly by se točit kolem bruselské zabedněnosti, samolibosti a neschopnosti. Kdyby voličům záleželo na anonymních úřednících z Evropského parlamentu a Evropské komise natolik, že by si z nich dokázali dělat legraci, byla by to pro dotyčné opravdová známka úspěchu. Slyšeli jste snad vtip o Hermanovi van Rompuyovi? Já ne. Aspoň zatím... ■ READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:51:48


TOP 10 videí Vybrali jsme nejzábavnější videa z You Tube vhodná pro celou rodinu. Tancující papoušek, flirtující Chirac, hladová kočka, nebezpečná penzistka... to vše a víc najdete na www.readersdigest.cz/10klipu

1

2

bt9xBuGWgw http://www.youtube.com/watch?v=0 ou homo sapiens výsad není nrolu Natřásat se v rytmu roke

http://www.youtube.com/watch?v=mRnr2MF98h4 Bývalý francouzský prezident Jacques Chirac ani v důchodu neztrácí tah na branku

3

http://www.youtube.com/watch?v=Q ak3BHer1e0 Jak probudit pocit viny aneb kočička má hlad

4 5

http://www.youtube.com/watch?v=1XuEGHHoZGM Křehká osamocenost fotbalového brankáře

http://www.youtube.com/watch?v=aeoi16lScf4 Novomanželé, co si chtěli svůj první tanec doopravdy užít

6 7

http://www.youtube.com/watch?v=GQhlWFTuvVs Neotřelý humor veselých penzistů

gOyTNtsWyY http://www.youtube.com/watch?v=x y zenin naro Řidič místní autobusové linky má

8

http://www.youtube.com/watch?v=he5fpsmH_2g „Charlie mě kous, a to fakt bolí“ – jedno z nejsledovanějších videí vůbec

9

U8DDYz68kM http://www.youtube.com/watch?v=L o co v životě jde něli, pom neza u srand hnu Abyste skrz všec

10

http://www.youtube.com/watch?v=5P6UU6m3cqk Čistý, ničím neposkvrněný smích

49

CZ110422 49

14.3.2011 13:14:42


í š j ě p u o l h j Ne kriminálníci Evropy Některé příběhy fušerských porušitelů zákona jsou téměř neuvěřitelné. Všechny se ale skutečně staly.

50

CZ110413 50

READER’S DIGEST

v y b e r. c z X X / X X

16.3.2011 14:58:48


„Pojd’te si pro mě“ [MAĎARSKO] Loni v květnu se zloděj vloupal do auta, a zatímco prohlížel přihrádky a hledal kořist, omylem aktivoval centrální zamykání. Byl v pasti! Majitelé auta po návratu zjistili, že jejich „vězně“, muže, který byl úřadům velmi dobře znám, hlídá policie. [NORSKO] Dva asi dvacetiletí chytráci

KLASICKÝ PŘÍPAD

se rozhodli trochu se povyrazit tím, že zdemolují výtah na nádraží. Kopali do dveří tak důrazně, že je zablokovali,

takže se výtah zastavil a spustil alarm. Oba vandalové uvízli uvnitř a nezbylo jim, než si počkat, až je osvobodí hasiči, kteří na místo dorazili – rovnou s policií. [RAKOUSKO] Při vloupání do jedné benzinové čerpací stanice v Horních Rakousích ukradl lupič 500 eur, při útěku ale uvízl v okénku. Vysvobození se dočkal až ráno. Nájemce benzinky mu na pomoc zavolal policii.

Dvaatřicetiletý muž dostal tři roky nepodmíněně poté, co ho při pokusu o vloupání do řadového domku v Dartfordu našli viset v přivřeném okně hlavou dolů. „Jelikož byl přistižen, jak visí hlavou dolů z okna domu, do kterého se pokusil vloupat, nezbylo mu nic jiného, než se k trestnému činu přiznat,“ prohlásil představitel policie v hrabství Kent.

[VELKÁ BRITÁNIE]

ILUSTRACE © JASON SCHNEIDER

„Stačí jít po mé stopě“ [CHORVATSKO] Víc než smůlu měli dva mládenci, které policie přistihla v autě se 103 gramy marihuany. Při výslechu na stanici totiž na mobil jednoho z nich navíc přišla krátká esemeska: „Zalej mi prosím trávu.“ Policie se vypravila k odesilateli domů, kde na zahradě našla malou plantáž. [ŠVÉDSKO] Jedenadvacetiletého mla-

díka policisté zadrželi kvůli podezření z podvodu, protože v patnácti případech použil padělanou debetní kartu.

Na tom by ještě nebylo nic tak pozoruhodného, tento podvodník si ale na padělanou kartu dal své vlastní jméno. Stejně pitomě se snažil obohatit i další Švéd. Jedné paní z města Malmö se ztratil pes, proto vyvěsila oznámení, v němž za jeho nalezení nabízela odměnu. Dostala textovou zprávu, jejíž odesilatel požadoval 10 000 švédských korun, chce-li svého psa dostat zpátky. Esemeska také obsahovala instrukce, že peníze mají být převedeny 51

CZ110413 51

14.3.2011 15:51:07


[VELKÁ BRITÁNIE] V domě, do kterého

se vloupal, zapomněl lupič mobilní telefon s vlastní fotografií. Detektiv, který loupež vyšetřoval, ho na ní poznal. Zloděj sice tvrdil, že telefon ztratil a používá ho někdo jiný, jenže alibi vzalo za své, když u něj doma policie našla všechny kradené věci. [MAĎARSKO] Ukrást střechu domu je opravdu dost zvláštní nápad, ale právě to měli za lubem dva muži. Nejdřív rozebrali krov, pak jeden z nich slezl dolů a odjel i s žebříkem domů. Druhý uvízl nahoře a musel si na pomoc zavolat hasiče. A hasiči zavolali policii.

[NĚMECKO] Devěta-

dvacetiletý adept zlodějského řemesla se pokusil s pomocí platební karty vloupat do sousedního bytu a vzbudil přitom jeho majitele. Při pokusu o rychlý útěk se mu však karta rozlomila, takže na zbylé půlce zanechal policistům jméno a informace o bankovním účtu. V policejní zprávě stálo: „Oběť vloupání nám zavolala a údaje z ulomené karty přečetla. Po příjezdu do lupičova domu jsme našli druhou polovinu karty na stole v kuchyni.“

KLASICKÝ PŘÍPAD

na jistý bankovní účet. „Zjistit identitu majitele nám trvalo asi tak jednu vteřinu,“ tvrdí policisté. Jak se ukázalo, pes vůbec nebyl unesen a později se v pořádku našel. [NĚMECKO] V roce 2010 už to vypadalo, že devatenáctiletému lupiči se po přepadení jedné bavorské banky podařilo beze stopy zmizet. To by ovšem musel umět držet jazyk za zuby. Po zveřejnění policejní zprávy o zločinu, která obsahovala řadu nepřesností, neodolal a poslal do novin e-mail, v němž všechno uvedl na pravou míru. Zároveň napsal, že je teď v Hamburku. Myslel si, že si s policií pohraje jako kočka s myší. Než ho zatkli.

[ČESKO] Loni v září se v Kyjově vloupal devatenáctiletý mladík do kanceláří jedné nízkoprahové agentury. Na stole našel klíče od sejfu, kde si pomohl k několika tisícikorunám. To mu však bylo málo. Usedl za stůl, vytočil číslo erotické linky, a tak dlouho onanoval, až u toho usnul. Když se vzbudil, odešel a na telefon úplně zapomněl, takže hovor stále pokračoval. Policii to trvalo pouhých deset dní, než ho za pomoci erotických pracovnic identifikovala a dopadla.

52

CZ110413 52

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 15:51:08


Nezapomeňte si očíhnout terén! [HOLANDSKO] Jeden zloděj zřejmě

zapomněl na starou dobrou zásadu, podle které si lupič před akcí nejdřív pořádně „vočíhne plac“. Vloupal se do jídelny jistého sportovního klubu, jídelna však bohužel patřila Policejní sportovní asociaci. Poldové se nahrnuli dovnitř a pachatele v rekordním čase zatkli.

poznali, že prostory už klenotnictví nepatří, ale využívají je místní skauti. Zloději ovšem nechtěli odejít s prázdnou, a tak se rozhodli ukrást aspoň počítačové vybavení. Poslední věc, kterou si podávali ven oknem – notebook – však skončila přímo v rukou místního policisty, který slyšel hluk a přišel se podívat, co se děje.

ILUSTRACE © JASON SCHNEIDER

[POLSKO] Čtyři mladíci chtěli vyloupit klenotnictví v lublinské obchodní pasáži. Jakmile vlezli dovnitř, hned

53

CZ110413 53

14.3.2011 15:51:08


Při práci nepijte [RUSKO] Zloděj – smolař – se vloupal do bytu v Moskvě, nacpal si do kapes šperky, ale už nedošel ani ke svému autu. Byl trochu namazaný, a tak si řekl, že si na chvíli lehne a odpočine si; uvelebil se tedy v ložnici, kde ho posléze majitel bytu také našel. Policisté lupiče, který měl na svědomí, jak se později ukázalo, sedm dalších vloupání, na místě zatkli.

[HOLANDSKO] Mladík si od maminky půjčil černé punčocháče a přetáhl si je přes hlavu. Přepadl čerpací stanici, ale dívka, která tam pracovala a s níž kdysi chodil, ho stejně poznala. Jako by to nestačilo, sebral hotovost a zamířil do místního nočního klubu, kde popíjel drahé šampaňské a chlubil se svými činy. Policistům stačilo si pro něj dojít.

Kapsáři možná mají hbité prsty, ale občas se také spálí. Jeden takový okradl v supermarketu staršího pána. Krádeže si ale povšiml poblíž stojící muž a zloděje chytil. Jakmile zloději došlo, že byl lapen, rychle peněženku vrátil, vytrhl se ze sevření a utekl. Dlouho se však ze svobody netěšil. Okradenému totiž omylem dal vlastní peněženku, v níž měl všechny doklady. [HOLANDSKO]

Máte problém s autem? [HOLANDSKO] Pětadvacetiletý muž v kavárně násilím otevřel herní automat, vyběhl s penězi, skočil do pomalu jedoucího auta a houkl na řidiče: „Šlápni na to.“ Ukázalo se však, že vlezl do auta, které sice vypadá jako auto jeho kámoše, v němž chtěl z místa činu ujet, ale není. Co hůř: auto patří policejnímu detektivovi, který mu na místě nasadil náramky.

54

CZ110413 54

[HOLANDSKO] Uprostřed noci se vloupal do mateřské školy zloděj. Popadl notebook, videokameru a rychlovarnou konvici, cestou ven pak ještě zahlédl cosi jako prémii: klíčky od auta. Venku zmáčkl tlačítko, aby zjistil, ke kterému vozu patří. Mačkal ho ještě ve chvíli, kdy dorazilo policejní auto. Nebyly to klíčky od auta, ale poplašné zařízení. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 15:51:08


Dbejte na výběr pracovních nástrojů [POLSKO] Pro devatenáctiletého kri-

KLASICKÝ PŘÍPAD

minálníka to byla tvrdá životní lekce. Vybaven napodobeninou pistole z umělé hmoty požadoval po obsluze čerpací stanice v Rzeszowě celodenní

tržbu. Jeden z prodavačů si ale všiml, že má pistole opačně namontovanou hlaveň – nebyl v ní žádný otvor pro kulku. Opilého mladíka pak snadno přemohli. ■

Žena se pokusila vyloupit prodejnu potravin a za zbraň zvolila sprej s „plynem“. Prodavačka si naštěstí všimla, že je to obyčejný deodorant... [MAĎARSKO]

ILUSTRACE © JASON SCHNEIDER

[POLSKO]

Dva obyvatelé Zabrze se dostali do ostré hádky – dokonce tak prudké, že jeden z nich zavolal policii. Když se oba uklidnili, policisté ověřili jejich totožnost, a vida! Jak se ukázalo, oba byli na seznamu osob, po kterých bylo vyhlášeno pátrání. V zaujetí hádkou však na tuto drobnost zapomněli. 55

CZ110413 55

16.3.2011 15:13:54


1969: John a Yoko zahajujĂ­ revoluci z postele

CZ110406 56

15.3.2011 11:32:13


JOHN, YOKO a já FOTO MICHAEL OCHS ARCHIVE / GETTY IMAGES

K legendárnímu „postelovému protestu“ Johna Lennona a Yoko Ono v roce 1969 se připletla tehdy šestnáctiletá školačka Gail Renardová. Dnes se vrací na místo činu a klade si otázku, zda všechno tehdy skutečně proběhlo tak, jak na to dosud vzpomínala.

Do hotelu Queen Elizabeth, kde John s Yoko pořádali proslulý postelový protest, jsem se vetřela, protože jsem s nimi chtěla udělat rozhovor pro školní časopis. Jakýmsi zázrakem jsme si padli do noty a oni mě požádali, abych zůstala celých osm dní a pomáhala jim. Nejdřív mi to ale musela povolit máma. Telefonicky si promluvila s Johnem a trvala na tom, že nebude žádný sex ani drogy. Slíbil jí to. Doufala jsem, že dojde aspoň na spoustu rock’n’rollu. John ve volných chvilkách často zpíval a hrál na kytaru. Považoval to za stejně přirozené jako dýchání. Já, vděčná za neopakovatelnou příležitost, jsem zato měla pořád napilno. Pomáhala jsem se starat o pětiletou Kyoko, dceru z prvního manželství Yoko, a dělala jsem všechno pro to, aby se nenudila. Také jsem společně s Derekem Taylorem, tiskovým mluvčím Beatles, do apartmá a ven 57

CZ110406 57

15.3.2011 11:32:14


vodila nekonečné proudy lidí od televize, filmu, z rádií i z tisku. Když byl John připravený nahrát skladbu Give Peace a Chance, dal mi text a požádal mě, abych slova přepsala na velký tahák. Jako holka, která nikdy předtím neměla za nic odpovědnost, jsem se cítila jako v sedmém nebi.

John v té době prožíval nejšťastnější životní chvíle a nacházel se i na vrcholu popularity. Beatles se oficiálně ještě nerozpadli. Lennonovi prožívali

Jenže když mě hotel pozval, abych si oživila zážitek z mládí, odmítnutí by bylo nezdvořilé. A byla jsem i zvědavá. Chtěla jsem znovu vidět hotelový pokoj, kde lze dnes přespat za 799 dolarů (v ceně je kromě snídaně cédečko či kniha o postelovém protestu). V souvislosti se 40. výročím hotel dokonce vybavil pokoje bílými pyžamy z hedvábí, jaká nosil John, a nabídl stejné dobové menu. Nedá se říct, že zrovna to by mě navnadilo. Tenkrát si za těch osm dnů manželé Lennonovi sotva našli čas, aby se najedli, a pokud už, pak jejich strava sestávala většinou z pomerančového džusu, rýže od Hare Krišna a Jello, ovoce v želé, které si oblíbila Kyoko. Vracela jsem se tedy do hotelu prosta očekávání a vyzbrojená duchaplnostmi typu „A naše tehdejší pokojská dnes náhodou neslouží?“. Můj cynismus ovšem začal opadat, když mě přivítala hotelová PR manažerka Joanne Papineau. Dala si tu námahu, že zablokovala rezervace drahého apartmá, abych si je mohla nerušeně prohlédnout. Poskytla mi zároveň dobový výpis ze záznamů hotelové ochranky. Překvapilo mě to, protože až donedávna se hotel Queen Elizabeth postelovou demonstrací moc nechlubil. Jako jednomu ze dvou montrealských grandhotelů mu totiž nějak neladila s image, a tak ji ze své minulosti nadlouho vymazal. Nyní se však chtěli dozvědět, co se tehdy skutečně stalo.

Jejich strava sestávala převážně z pomerančového džusu, přírodní hnědé rýže a ovocného želé líbánky a byli hluboce zamilovaní. John si však přesto našel čas nejen na svou mírovou demonstraci, ale i na povzbuzování mé touhy stát se spisovatelkou. Když mi matka po telefonu oznamovala známku ze zkoušek ve škole, byl první, kdo mi blahopřál. Kromě první řady při dějinném představení mi pak dal ještě jeden dárek – vlastní rukou psaný text písně Give Peace a Chance. Nic z toho už nelze trumfnout, tak proč bych se tedy měla chtít vracet? Doslechla jsem se, že hotel využil onu událost ke komerčním účelům, a měla jsem obavy, že tím vyprchala část jejího kouzla. Kdykoli se mě někdo zeptal, zda se tam netoužím vrátit, odpovídala jsem: „Proč? Budou tam snad Lennonovi?“ 58

CZ110406 58

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:32:15


„Chceme jen trochu míru!“ s televizními zpravodajskými štáby

F O T O G E R RY D E I T E R © J O A N AT H E Y / P E A C E W O R K S N O W. C O M

Žádný jiný hotel v Montrealu nechtěl Lennonovy ubytovat. Po přistání na letišti Dorval je i s Kyoko a Derekem Taylorem zadržel imigrační úřad. Stavěl se k jejich vstupu na kanadskou půdu obezřetně, protože Johna vzhledem k obvinění z přechovávání drog nepustili do USA. Brzy se však shromáždily davy fanoušků a úředníci chtěli mít celý problém z krku. Čtveřice tak nakonec povolení dostala

CZ110406 59

a policie je odvezla na kraj Dorvalu, kde končily její pravomoci. Tam si Lennonovi museli najít taxík a dopravit se do hotelu po vlastní ose. Ze záznamů ochranky vysvítá, že John volal do hotelu, že se zpozdí, což v předmobilních časech nebylo právě jednoduché. Současně hned zkraje vedení hotelu ujistil, že z postelové demonstrace vyloučí alkohol i drogy. Chtěl, aby celá událost propagovala 59

15.3.2011 11:32:15


Gail jako pomocnice

mír a nic jiného. jiného Stejnou záruku dal i mé matce a slovo dodržel. Jako dospívající holka jsem nedokázala pochopit, proč by někdo měl mít problémy s mírovou akcí. Když jsem si ale četla hotelový záznam, začala jsem celou věci nahlížet i z druhé strany. Jako první odstranili manželé Lennonovi z apartmá 1742 veškeré zařízení a obrazy. Náhle jsem si vzpomněla na hotelové chodby plné nábytku, z čehož neměl radost ani personál, ani hosté. Tehdy jsem ten krok považovala za přirozený, protože potřebovali hodně místa pro zástupce tisku a pro ručně malované znaky a kresby s tematikou míru a lásky. John chtěl mít v pokoji jako ústřední bod pouze velké dvoulůžko: to se stalo vizuálním symbolem demonstrace. Vedle silného dojmu myslel také na to, že poskytne stovky rozhovorů za den a že ležet při nich bude pohodlnější. Dorazil bez svého slavného py60

CZ110406 60

žama z bílého hedvábí a musel žam požádat hotel, aby mu jich něpož kolik koupil. Podobně jako krákoli lovské páry, ani manželé Lenlov nonovi u sebe neměli hotovost. non Prvních pár dní ovšem účty Prv dost strmě rostly a vedení hodo telu trnulo, potom ale přišly tel peníze od Apple, nahrávací pe společnosti Beatles. sp John vyvěsil z okna transparent z prostěradla, aby na re svou přítomnost veřejně uposv zornil. Jejich apartmá jsem zo podle něj našla i já. Hotel nejpo spíš nebyl nadšený z toho, že sp dovnitř vnikají děcka. do

Ostatní hosté byli dost naštvaní. John kolem sebe s oblibou rozhazoval okvětní lístky, a tak donáška květin do apartmá neutuchala. Mně se to líbilo, ale personál, který musel ze země čtyřikrát denně okvětní plátky uklízet, je už tolik nemiloval. Každý den se ohlásilo přinejmenším 150 novinářů s žádostí o rozhovor. Na chodbách se tvořily dlouhé fronty. Atmosféra houstla. Hosté si stěžovali, že je v hotelu obtěžují hippies žebráním o peníze. Díky výpisu ze záznamů jsem si také připomněla, jak jsme sháněli klec pro bílou myš. Přinesl ji jeden fanoušek jako domácího mazlíčka pro Kyoko. Situace se ještě přiostřila, když jsem ohlásila, že myš utekla. Někteří hosté začali požadovat, aby Johna z hotelu vyhodili. Personál oplácel příkoří, jak nejlépe dovedl: odmítl třeba Johnovi vyleštit boty nebo mu vyčistit klobouk. John READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:32:16


FOTO DON EMMERT / AFP / GETTY IMAGES

Gail při aukci textu písně a na nejrockenrollovější posteli všech dob

a Yoko si tak pronajali další pokoje jako čekárny a pokoušeli se počínat si co nejohleduplněji. Přišli s důležitým posláním: protestovat za mír. Vložili do toho své prostředky a svou pověst, přitáhli vlivné osobnosti z celého světa. Nakonec jim to vyšlo. Ve stejný rok, jen o něco později, zpívalo po vzoru Johna a Yoko Give Peace a Chance půl milionu účastníků mírové demonstrace ve Washingtonu. Postelový protest pomohl koncentrovat veřejné mínění a zkrátil vietnamskou válku, což podle mě za pár rozsypaných okvětních lístků stojí.

Při návštěvě apartmá mě ohromil pocit, jako by se to stalo včera. Všude kolem visí fotografie Johna, Yoko i postelové demonstrace, ve vzduchu se vznáší jejich duch. Vybízí k naději

CZ110406 61

a dobrodružství. Dolehly na mě emoce. Překvapilo n mě, jak malý ten pokoj m ve skutečnosti je. Není se co divit, že v něm zavládla taková vášeň a že vl se tu utvořila trvalá přátelství. Když postelová te demonstrace vyvrchode lila natáčením písně lil Give Peace a Chance G s tehdejšími kulturními modlami včetně psychom loga Timothyho Learyho, log hudebníka Tommyho hu Smotherse a básníka AlSm lena Ginsberga, proměnil len se v tvůrčí skleník. Současný šéf hotelové bezpečnostní služby John be Williams se podivoval, jak se mi podařilo proniknout navzdory ochrance dovnitř. Také se divím. S nástupem průmyslové televize bych už do hotelu tak snadno neproklouzla. Prošla jsem se ve svých dívčích stopách ke služebním výtahům, k zadnímu schodišti a nahoru až do sedmnáctého patra. Obdivovala jsem svoje tehdejší chucpe. Nikdy jsem nepředpokládala, že se do hotelu Queen Elizabeth vrátím, ale jsem ráda, že jsem to udělala. Už se nesměju, že hotel nabízí pobyty s názvem Postelový protest za mír, pamětní pyžama i někdejší jídelníček. Považuji za správné všechno, co upře pozornost na zápas Johna a Yoko za mír. Vlastně si myslím, že by se světu docela hodila další taková postelová demonstrace. Pustí se do ní někdo? ■ 61

15.3.2011 11:32:16


Radosti VELIKONOC Velikonoce nám poslední dobou nějak vánočnějí. Jako by už nestačilo malování kraslic. Nabízí se i to, co dřív patřilo výhradně k Vánocům. Máme velikonoční stromečky ověšené místo skleněných koulí vajíčky. Ježíšek přepustil místo králíčkům. Kdo nemá výzdobu na dveřích, jako by nebyl – nutností je zelený zimostráz, žluté stuhy a jarní květy. My lidé si potrpíme na symboly, protože ztělesňují puzení vyjadřovat ty nejhlubší city sváteční výzdobou a barvami. To ještě zesiluje touha po romantice, po teplém hnízdě, po zvolnění, po vytržení z náročné doby, v níž žijeme. A na druhé straně stojí křesťanské pojetí Velikonoc, vycházející ze vzkříšení Krista Spasitele. Jenže ve skutečnosti jsou Velikonoce svátkem vypůjčeným. Oslavujeme v nich celou směsici období, kultur a náboženství. Společné mají jedno: vítání jara, nový cyklus přírodního růstu a zrání, spojený s příslibem lehčího života. Proto všechna ta jehňátka a vajíčka, jívy a kočičky a někde i velikonoční ohně.

62

CZ110408 62

READER’S DIGEST

ILUSTRACE Y VET TE VAN DEN BOOG AARDOVÁ

V

HELEN CRULOVÁ

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 15:09:44


FOTO

63

CZ110408 63

14.3.2011 15:09:46


U

ž jen stanovení data Velikonoc souvisí s jejich prastarými kořeny. Než jsme synchronizovali měření času se sluncem, vládl našemu kalendáři Měsíc. Luna, utkaná ze stříbra a z věčnosti, byla kdysi uctívána coby tajuplná bohyně plodnosti. Rok se skládal ze třinácti měsíců, což je přirozený rytmus, který i dál vládne ženskému menstruačnímu cyklu a délce těhotenství. Od zavedení slunečního kalendáře se musíme potýkat s nestejně dlouhými měsíci a přestupnými roky. V mnoha jazycích nám lunární kalendář stále připomíná alespoň pojem „měsíc“ jako časová jednotka. Zato třináctka se obecně považuje za nešťastné číslo. Měsíc má ale dodnes velkou moc. Jeho poloha určuje začátek ramadánu, islámského postního období, židovského svátku pesach i křesťanských Ve-

stala oslava odchodu Židů z Egypta. „Pamatujte na tento den, kdy jste vyšli z Egypta, z domu otroctví,“ nabádá Mojžíš v knize Exodus. Tehdy získalo svou náboženskou symboliku podřezávání jehňat den před pesachem a symbol jehněte vůbec. V křesťanské tradici jsou Velikonoce svátkem soustředěným na umírání a smrt, neboť tehdy Kristus zemřel pro lidstvo. Jeho smrt však vzápětí vede k vysvobození skrze vzkříšení, které v sobě nese příslib obnovy. Ústředním bodem velikonoční mše je světlo spasení symbolizované plamenem svíčky, jež je příznačně přinášena z temné hloubi kostela. Jeden řecký kamarád mě pozval na oslavu řeckých pravoslavných Velikonoc, které se konají týden po našich západních. Působivá slavnost se koná v kostele i mimo něj. Na Velký pátek se v kostele slavnostně vystavuje zpo-

Spása se vždy projevila na Bílou sobotu, kdy zvony oznamují konec půstu a začínají samotné Velikonoce: barevné veselí, nové letní oblečení, čerstvě vylíhnutá kuřátka,

AŽ MI OČI PŘ PŘECHÁZELY ŘECHÁZELY likonoc. Pesach se slaví o prvním jarním úplňku, Velikonoce první neděli po prvním úplňku. Data obou svátků oscilují v pětatřicetidenním období mezi 22. březnem a 25. dubnem. Židovský pesach neboli svátek nekvašených chlebů byl původně pastýřskou oslavou jara. Později se z něj 64

CZ110408 64

dobnění Krista. Ženy vytvářejí úchvatnou květinovou výzdobu otevřených rakví na speciálních nosítkách. Večer se pak Kristovy obrazy nosí s pochodněmi po vsi. V sobotu večer mě Řekové pozvali, abych se zúčastnila půlnoční hostiny. Když nadešel čas, hostitel přednesl proREADER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 15:09:48


slov a nastalo bouřlivé vítání svátků. Připíjelo se na lepší časy, dlouhé stoly se jen prohýbaly pod spoustami jídel a všude hrála hudba. Nazítří jsem se účastnila jedné z nekonečně dlouhých pravoslavných mší, na které se může přicházet a odcházet, jak je libo. Před kostelem se sešli věřící mnoha generací, oblečení ve svátečním, a přáli si navzájem veselé Velikonoce. Na rozdíl od zadumanějších Vánoc jsou Velikonoce ztělesněním radosti. Jako dítě z katolické rodiny jsem čtyřicetidenní půst završený Zeleným čtvrtkem a Velkým pátkem prožívala velmi intenzivně. Pochmurnost těchto dnů a důraz na žal a utrpení nakonec dospěly ke skutečnému happy endu a přinesly spásu nám všem. Spása se projevila v poledne na Bílou sobotu, kdy náhle začaly vyzvánět zvony a oznamovaly konec půstu. Pak přišly samotné Velikonoce: veselí, nové letní

oblečení, čerstvě vylíhnutá kuřátka – až oči přecházely. Po dlouhé zimě přišla úleva v podobě delších dní, ptačího cvrlikání, jehňátek a ve větru se kolébajících narcisů. V dnešní individualizované společnosti se náboženské oslavy Velikonoc dostaly tak trochu do pozadí. Dávné rituály naplňujeme novými způsoby. Předkřesťanská velikonoční symbolika přežila. Velikonoce jsou stále svátkem znovuvzkříšení přírody, plodnosti a světla. Vyplouvají plachetnice, začíná tenisová sezona, kvetou keře. Cítíme, jak se nám do žil opět vlévá energie a s očekáváním se těšíme na léto, dlouhé večery a lehké oblečení. Takhle to cítili naši dávní předkové, a tak to cítíme i my v roce 2011. Helen Crulová je nizozemská novinářka zabývající se vědou, také fejetonistka a autorka knih o moderní společnosti

M Ó D A A S L AV N Í Žádnou divokou kreaci v mém šatníku nenajdete, to spíš docela obyčejná trička, džíny nebo tepláky. Mám tři děti, než je všechny obléknu, tak pak sama musím být hotová za pár vteřin. Dvojčatům je půl roku, rostou jim zuby, pořád slintají, často se i poblinkají. Připadá mi jednodušší mít poblinkané tepláky než kostýmek od Diora. americká herečka Sara h Jessic a Park erová, Reflex

Móda mě moc nezajímá, nerozumím těm častým změnám, vlastně se mi nelíbí ani slova jako trendy, outfit, lifestyle, styling, působí na mě herečka Vand a Hybnerová, Magazín Právo umělohmotně. Šaty nedělají člověka. Může být ověšený věcmi světových značek, ale když je to blbec, za pět minut to o něm ví každý. herec Juraj Kuk ura, Týdeník Televize

65

CZ110408 65

14.3.2011 15:09:49


Balázs a Katalin Holczerovi se synem Bencem

Přežili rudou potopu

Z protržené odkalovací laguny se vyvalila obrovská vlna toxického kalu, v němž se málem utopila matka s tříletým synem ADAM LE B O R

CZ110401 66

15.3.2011 15:38:00


FOTO D U D Á S S Z A B O LCS READER’S DIGEST

CZ110401 67

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

67

15.3.2011 15:38:04


CZ110401 68

MAPA ANDRÉ MORA

K

Katalin Holczerová vzala mobil a za- auto. Až v té chvíli jsem si uvědomil, volala svému muži Balázsovi, aby se že jde do tuhého.“ Život Holczerových, jejich přátel s ním naposledy rozloučila. Bylo pondělí 4. října 2010 kolem poledního, a sousedů se navždy změnil. V hliníjasný a slunečný podzimní den. Ba- kárně společnosti MAL (Maďarská lázs pracoval jako svářeč v podzem- hliníkárenská společnost) v nedaleké ních garážích ve 150 kilometrů vzdá- obci Ajka, 165 kilometrů západně od lené Vídni. Katalin, žena v domác- Budapešti, popraskala západní stěna nosti, v Kolontáru, klidné západoma- jímky číslo deset. Provalila se a zhrouďarské vísce, pečovala o jejich dvě tila. Přílivová vlna vysoce zásaditého děti. Holczerovi uměli tvrdě pracovat kalu zalila široké okolí. Celkem vya ctili zákony. Byli hrdí na to, že se jim teklo až 7000 krychlových metrů kalu, podařilo vydobýt si na světě své místo. který zaplavil rozsáhlou oblast kolem Dům postavil Balázs vlastníma ru- Kolontáru a s ním sousedících měst Devecser a Somlóvásárhely. kama a nikomu nic nedlužili. Bahno pokrylo plochu 800 hektarů, Teď však byla Katalin přesvědčena, že se jejich šťastný rodinný život otrávilo ornou půdu, zahubilo veškerý rychle chýlí ke konci. Řekla Balázsovi, život v říčce Torna a znečistilo nedaleže ona a jejich tříletý syn Bence asi už kou řeku Marcal, vlévající se do Dunaje. brzy utonou v proudu valícího se čer- Mohutná vlna odnesla auta, včetně volkswagenu Holczerových (nakonec veného jedovatého bahna. Balázs nejdřív nechápal, o čem to se našel v rybníku asi jeden a půl kilomluví. Postupně mu to začalo dochá- metru od místa, kde původně parkoval), zet a strach o rodinu mu sevřel útroby. dobytek i vybavení domácností. Dosud nejhorší ekologická kataSnažil se však udržet emoce pod konstrofa, jaká se v Maďarsku kdy odetrolou a zachovat klid. „Řekl jsem jí, ať zavře dveře. Odpo- hrála, přivedla na několik nekonečvěděla, že už žádné nemáme,“ vzpo- ných dní krásnou část země plnou zemíná. „Řekl jsem jí, ať sedne do auta leně na televizní obrazovky celého a odjede. Řekla mi, že nemáme ani světa. Zahynulo při ní jedenáct lidí a přes 150 jich museli hospitalizovat. Do postižené oblasti se sjely stovky Kolontár hasičů, záchranářů, vojáků a policistů. Voda i bahno měly pH 13 – stejnou záVídeň saditost má například čistič odpadů. Rakousko Budapešť Jako by rozhněvaný Bůh vylil na vesMad’arsko nici a její okolí pořádný kýbl rudých, Devecser jedovatých splašků. Jakmile záplava vtrhla k Holczerovým, uvízla osamělá a vyděšená Katalin s Bencem v pasti. Nedaleko se sice 68

15.3.2011 15:38:08


Kolontárem se prohnal červený zásaditý kal silný jako čistič odpadů

pohybovalo mnoho záchranářských v noci jen málokdy odvážil ven, na hovozidel, jenže jindy klidná Torna se dinu zmizel. Po návratu měl srst pozměnila v prudký tok, vylila se z břehů krytou vrstvou jakéhosi divného, šea smetla most. Policisté a hasiči stáli dého bláta. „Slyšeli jsme, jak štěkají,“ vybavuje si Balázs. „Zlobili jsme se na na druhém břehu. V prvních rozhodujících minutách ně, ale já jistojistě vím, že nám chtěli po zhroucení kalové jímky všude za- něco říct. Věděli, že se něco stane.“ vládl chaos a zmatek. Záchranným pracím nikdo nevelel a příkaz k záchraně Holczerových nikdo nevydal. Katalin pevně svírala Benceho a pozorovala, jak jedovaté bahno stoupá stále výš. A měli pravdu. Den začal stejně jako V noci před katastrofou se v celé ves- každý jiný. Balázs brzy vstal a odjel za nici rozštěkali psi. Vyli a byli nezvykle prací do Vídně. Starší syn, devítiletý neklidní. Podivně se prý chovala i obě Szabolcs, se vypravil do školy do souzvířata Balázsových. Foxteriér, který se sedního Devecseru. Katalin se dopoobvykle rád toulal po vesnici, zůstal na ledne věnovala Bencemu a pak nakoudvorku za domem a nervózně pobíhal pila v místním obchodě potraviny, sem a tam. Naopak labrador, jenž se které potřebovala k přípravě oběda. R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1 69

F O T O © R E X F E AT U R E S

„Řekl jsem jí, ať hned zavře dveře. Odpověděla, že žádné dveře už nemáme.“

CZ110401 69

15.3.2011 15:38:11


Snažila se přijít na nějaké řešení. Začala vařit… Bence si hrál za domem. Zahrada přecházela v pole, ale chlapec Běžela s Bencem do ložnice. Proud však vyrazil vstupní dveře domku a za věděl, že nesmí chodit daleko. Chvíli po poledni vyhlédla Katalin pár vteřin už hladina dosahovala ke z okna a bylo jí jasné, že tady něco ne- klice vnitřních dveří. Katalin se synem hraje: „Pole mělo takovou zvláštní, še- v náručí vyskočila na postel, ale moc davě růžovou barvu. A pak jsem kolem to nepomohlo. Vody pořád přibývalo. Skříně se začaly převracet, dvířka se uviděla plout strom.“ Bence už byl naštěstí zpátky doma. otevřela a vše, co bylo uvnitř, se s raVzápětí zhasla světla. Katalin si uvědo- chotem sunulo do bláta. V ložnici už nebylo bezpečno, a tak mila, že se přerušila dodávka energií, a tak radši hned vypnula i přívod plynu. Katalin odnesla Benceho do obývaVyšla na terasu podívat se, co se děje. cího pokoje. „Skočila jsem rovnou do Právě v té chvíli se přihnala záplava. toho bláta. Obývák už byl úplně zni„Bahno dosahovalo až do výšky terasy. čený a křesla plavala v blátě.“ Zoufale Vlétlo do příkopu za dvorkem. Dvůr hledala azyl pro vystrašeného a plačíměří asi 50 metrů a během pár vteřin cího Bence, jenže nábytek se válel po se zaplnil. Voda byla dva metry vysoko místnosti bez ladu a skladu. Zatímco voda neúprosně stoupala, a valila se do obývacího pokoje. NevěKatalin se snažila navršit jednotlivé děla jsem, kam jít.“

Šťastné shledání: rodina Holczerova se zachránci Gyulou Némethem (vlevo) a Sándorem Mádlim

CZ110401 70

15.3.2011 15:38:15


kusy nábytku na sebe. Nakonec se jí to přece jen nějak podařilo. Usadila se se synkem v relativním bezpečí – a zavolala manželovi.

Když Gyula Németh viděl, že mu volá kamarád, hned telefon zvedl. Pracují se Sándorem v nedalekém Devecseru a zrovna se spolu chystali na oběd. „Balázs do telefonu strašně křičel. Ptal

Balázs byl ve Vídni zoufalý bezmocí. Domů to měl dvě hodiny jízdy. Nemohl dělat vůbec nic. Zavolal otci, který už byl sice u mostu, ovšem na opačném břehu. Ten mu řekl, že ho záchranáři na druhou stranu odmítají pustit. Pak si Balázs se mě, jestli můžu jít Kati na pomoc, uvědomil, že má ještě jednu možnost: ale já pořád nechápal, proč,“ vzpozavolat přátelům – Gyulovi Néme- míná Gyula. „O ničem nevěděli, bahno thovi a Sándorovi Mádlimu. Snad se ještě do Devecseru nedoteklo.“ tam dostanou včas. Jakmile Balázs přátelům vysvětlil, Katalin, usazená na skříních jako na že jsou Katalin a Bence ve smrtelném hřadě, zatím zaměřila pozornost na je- nebezpečí, nezaváhali ani na okamžik den bod na protější stěně. „Pořád jsem a hned se vydali do Kolontáru. Ujet ty se tam dívala, abych věděla, jestli voda čtyři kilometry trvá za normálních stále stoupá nebo ne. Za pár minut okolností asi deset minut, jenže okoljsem si všimla, že se hladina už nezvy- nosti normální nebyly. šuje. V té chvíli mě napadlo, že se Vydali se po hlavní silnici, ale polimožná přece jen neutopíme.“ cie je vrátila zpět. Jako místní kluci Dům Holczerových byl oproti te- ovšem znali cest víc, a tak to vzali zarénu o 1,38 metru výš, a to jim prav- dem málo používanou silničkou přes děpodobně zachránilo život. Stále kopce. I tady je ale brzy zastavila však ještě nebyli z nejhoršího venku. obecní policie. Oznámili jim, že do Bahno, jímž se Katalin musela brodit, Kolontáru nikdo nesmí a že silnička jí popálilo nohy. Pocákalo všechno, co stejně nikam nevede. měli s Bencem na sobě. Stoupaly z něj Gyula se Sándorem se ale nedali. škodlivé výpary, které museli v uza- „Řekli jsme jim, že se mýlí a že jedině vřeném prostoru dýchat. tudy se dá dostat na druhou stranu „Hrozně mě od toho bahna pálily mostu,“ vykládá Gyula. Policisté tedy nohy. Svlékla jsem se do spodního prá- jen pokrčili rameny a pustili je dál. Za dla a Bencemu jsem sundala vrchní pár minut byli v Kolontáru. oblečení. Všimla jsem si, že dvě deky Největší vlna už vesnicí prošla. Auta náhodou zůstaly čisté, a tak jsme se byla na jedné hromadě, na domech do nich zabalili.“ Seděli na hromadě bylo vidět, kam až červený příliv sanábytku a čekali na záchranu. hal, všude kolem ležela mrtvá zvířata. R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1 71

FOTO D U D Á S S Z A B O LCS

„Hrozně mě od toho bahna pálily nohy. Svlékla jsem se do prádla.“

CZ110401 71

15.3.2011 15:38:19


Korytem kdysi malebné Torny se hnaly masy červeného bahna. Z druhého břehu záchranáři volali, ať se dál nevydávají, protože je to prý nebezpečné. Gyula se Sándorem na jejich varování nedbali. „Vystoupili jsme z auta a brodili se bahnem. Zapadali jsme stále hlouběji. Pořád ještě bylo cítit,

pálená kůže totiž Katalin bolela čím dál víc, v ústech cítila divnou pachuť. Nemohla pořádně dýchat a měla pocit, že se dusí. Odjeli tedy do nemocnice v nedalekém Veszprému. Tam se jim lékaři konečně věnovali a nechali si je na pozorování do druhého dne. U Benceho totiž hrozilo nebezpečí kolapsu plic. Balázs tomu všemu dodnes nemůže uvěřit. Zlobí se, že manželku s malým synem museli zachraňovat přátelé. Po katastrofě přitom přijely do vesnice desítky záchranářů, hasičů a policistů, ale žádnému z nich se nechtělo vydat se na druhý břeh. „Na hasiče a policii dáváme miliony forintů,“ rozčiluje se. „Já policistou být nechci, protože nechci riskovat, že mě někdo zastřelí. Ale lidé, kteří jako policisté pracují, riskovat musí, je to jejich povinnost. Když se na druhou stranu dokázal dostat Sándor s Gyulou, měli to dokázat i oni. Místo toho jen postávali na druhém břehu a dívali se na stržený most.“ Jak Katalin, tak její zachránce však kal vážně popálil. Žíravina jim pronikla kůží do masa. Na fotografiích je vidět rudá, olupující se kůže plná boláků. Vypadá, jako by patřila obětem chemické války. Však také léčení trvalo řadu týdnů. Mnohem déle si však všichni ponesou psychické následky. Ani Katalin, ani Balázs se už do Kolontáru vrátit nechtějí. Balázs se do domu podíval, aby zachránil, co cenného ještě zachránit šlo: našel 50 000 forintů (240 dolarů) znečištěných od bahna,

Auta byla na jedné hromadě. Všude kolem ležela mrtvá zvířata. jakou má voda sílu; silnice jako by nám ujížděla pod nohama. Začali jsme volat Kati, Kati.“ Kati pocítila nepopsatelnou úlevu. „Řekla jsem Bencemu: ,Už jsou tady, zachrání nás!‘ Věděla jsem, že nás dostanou pryč.“ Gyula se Sándorem se prodrali bahnem do domu. Kati je poprosila, aby se podívali po nějakém oblečení. Podařilo se jim najít pro ni svetr. Pak oba odvezli do nemocnice v sousední obci Ajka, kde sídlila hliníkárenská společnost. V nemocnici chtěli nejdřív vidět průkazy zdravotní pojišťovny. Když jim Katalin vysvětlila, že jí kartu odnesl proud červeného jedovatého kalu, v němž málem našla smrt, ani ji neošetřili. Odebrala se tedy se synem do bytu své kmotry, kde ze sebe bahno aspoň smyli.

Balázs přijel z Vídně odpoledne – shledání s rodinou bylo dojemné. Večer však už bylo jasné, že Katalin i Bence potřebují kvalitní lékařskou péči. Po72

CZ110401 72

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 15:38:22


F O T O © R E X F E AT U R E S

které musel vyměnit v bance. Jenže už nebyly legálním platidlem, protože bahno propálilo kovový proužek. Všechny fotografie a další rodinné památky záplava zničila. Zahynuli také oba psi. „Je mi fuk, že jsme přišli o cennosti, ovšem zmizely i fotografie dětí, když byly malé.“ Podobně jako mnoho jiných, kteří katastrofu zažili, se i Balázs zlobí na hliníkárenskou společnost MAL. Původně jim nabídla finanční kompenzaci ve výši 100 000 forintů (asi 500 dolarů) na rodinu. Rozhodnutí pobouřilo celý národ, zvláště když její ředitelé patří k nejbohatším byznysmenům v zemi. Zakladatel MALu Árpád Bakonyi je 28. nejbohatším člověkem Maďarska. Jeho čisté jmění mělo v roce 2010 podle ekonomického deníku Napi Gazdaság hodnotu 16,5 miliardy forintů (83,84 milionu dolarů). „Tvrdím, že nám těmi penězi chtěli jen zavřít hubu,“ soudí Balázs. „Tu paní na radnici, kam jsme si je šli vyzvednout, jsem znal. Ona za to nemohla, ale já měl sto chutí hodit jí ty bankovky pod nohy. Kdybych na tom byl finančně líp, nevzal bych si je. Byla to urážka.“

MAL mezitím zvýšil nabídku kompenzací na 1,5 miliardy forintů během pěti let a maďarská vláda přislíbila dalších 55 miliard forintů. Víc než polovina obyvatel Kolontáru se vrátila domů. Většina z nich, včetně obou obětavých přátel, bydlí v horní části vesnice, kterou kal nezasáhl. Dům Holczerových čeká demolice. To, co zde prožili, je pryč a Balázs s Katalin tvrdí, že nemají

Červená řeka z leteckého snímku

73

CZ110401 73

15.3.2011 15:38:22


vůbec chuť se do Kolontáru vracet. stavit nový dům. „Žili jsme jako slušní Bence dodnes v noci pláče – trápí ho lidé. Účty jsme platili, neměli jsme ani noční můry. Celá rodina žije v obci hypotéku. Neměli jsme žádné finanční u hranic s Rakouskem, kde jim obecní problémy. Nikdo nás nemusí litovat. zastupitelstvo poskytlo domek, jehož Jen mi dejte tolik peněz, co náš dům pronájem nemusí platit. Doufají, že se stál, a já si postavím nový sám,“ dožajim s finanční pomocí vlády podaří po- duje se Balázs jediné náhrady.

PO KATASTROFĚ Co je červený kal a proč je nebezpečný? Červený kal je odpadní produkt vznikající při výrobě hliníku. Zbarvení získává díky vysokému obsahu oxidů železa. Je silně zásaditý, má pH 12–13, což je téměř stejně jako prostředky na čištění odpadů. Obsahuje také těžké kovy včetně olova, kadmia, arzenu a chromu. V případě požití je jedovatý, kvůli vysoké hodnotě pH způsobuje popáleniny kůže. Kdo je za havárii odpovědný? Jímka je majetkem firmy MAL Zrt, mad’arské hliníkárenské společnosti. MAL tvrdí, že přijal veškerá nezbytná bezpečnostní opatření, předchozí kontroly žádné závady nezjistily a nemohl tak prý předpokládat, že se stane neštěstí, k němuž došlo po silných deštích. Jímka však byla odkrytá a nebyla rozdělena na jednotlivé sekce, které

by stěny zesílily a zmenšily množství vyteklého kalu. Policie zatkla a vyslýchala tři šéfy firmy. Kontrolu nad společností převzal stát. Co může zabránit opakování katastrofy? Záchranáři a ženisté vybudovali u továrny v Ajce nouzovou hráz dlouhou 670 metrů a 2,5 metru vysokou, která má Kolontár a okolní oblasti ochránit. Ostatní jímky prošly kontrolou, v některých místech je stavitelé vyztužili. Jaké jsou trvalé následky? Úřady ve snaze neutralizovat zásaditost a zabránit tomu, aby se znečištění dostalo do Dunaje, vysypaly do vodních toků tuny kyseliny octové, síranu vápenatého a sádry. Nechaly odvézt tisíce tun orné půdy. Pitná voda je podle jejich tvrzení nezávadná. Přetrvávají však obavy, že se z vysychajícího kalu vy-

tvoří jedovatý prach. Podle toxikologů je na odhady dlouhodobých zdravotních rizik ještě brzy. Může se to stát znovu? Ano. Mezinárodní komise pro ochranu Dunaje eviduje u této řeky nebo v její blízkosti 97 kontaminovaných míst, z toho 32 jich je v Maďarsku. Mnohé z nich vznikly ještě za komunismu. V Almásfüzitő, které leží v zemětřesném pásmu 80 kilometrů na severozápad od Budapešti, je kal v jímkách o rozloze 200 hektarů. Jsou sice kryté, nicméně podle tvrzení maďarské kanceláře Světového fondu na ochranu přírody (WWF) je dosud nikdo nevyztužil. Kal znečišťuje místní povrchové vody a vyluhuje se do Dunaje. Pokud by se zde země zatřásla nebo pokud by se ve stěně objevila trhlina, mohlo by dojít ke katastrofě, která by otrávila vodu pro Budapešť. ■

74

CZ110401 74

15.3.2011 15:38:26


Deti TO VIDÍ JINAK

U přepážky informačního střediska velkého národního parku se učitel zeptal prvňáků, kolik druhů lososů znají. Chvíli bylo ticho a pak se ozval váhavý hlásek: „Uzenýho?“ Jim Gl ass, Kanada Jednou přišla osmiletá vnučka ze školy a hlásila, že bude učitelkou. Maminka se zajímala proč. „Víte určitě, že jste tatínka zasypávali tady?“ „Abych nemusela stát v jídelně ve frontě a abych dostávala říletá Danika nechtěla jíst mrkev, větší kus masa,“ vysvětlila vnučka. a tak jí manžel vysvětlil, že když D. Mic h a l janič ová , Praha si dá aspoň jednu, bude lépe vidět ve tmě. Danika se zarazila, vzala Po vážném úrazu jsem ležela v nemrkev a začala ji pečlivě zkoumat. mocnici, kam mě přišla navštívit „To není pravda,“ rozhodla se po dcera s vnučkou Ayeshou. Malá si chvíli, „do tmy je lepší baterka.“ užasle prohlížela sádru pokrývající mou pravou ruku od zápěstí až po E my Ro dge r s o v á, Kanada rameno. Pak se zeptala, jestli mám ještě nějaká zranění. Ukázala jsem jí Cestovali jsme vlakem a já v něm kotník, který na sádru teprve čekal, potkala bývalého spolužáka. Dozvěpoté pohmožděnou nohu, koleno děla jsem se, že je kriminalista. Syn celou cestu nadšeně poslouchal jeho odřené až do krve a nakonec ještě vyprávění. Když jsme se loučili, spo- bouli velikosti vejce nad levým okem. lužák podal ruku i jemu. Obdivně se Na Ayeshu to náležitě zapůsobilo: na něj podíval a zeptal se ho: „A pane, vy jste opravdu kriminálník?“ „Babi, a nemohla bych tě vzít zítra Jan a Miku lo v á, ukázat spolužákům ve škole?“

KRESBA RALPH HAGEN

T

Pětiletý Honzík stál u okna a koukal, jak prší. Vtom si všiml, že padají i kroupy. „Mami, mami!“ začal volat, „kdo tam venku hází ty kameny, to se přeci nesmí!“ M a r i e V o k o u n o v á, Kolín

CZ110485 Sec1:75

Žamberk

Dee Ma ttia ová , Kanada

Prožili jste něco úsměvného? … Napište nám o tom. Otištěný příspěvek odměníme částkou 500 Kč, na Slovensku 20 ¤.

75

16.3.2011 15:30:27


KRÁL VSKÉ

ce t s o vk

SVATBY

Poprask kolem vdavek Kate Middletonovéé ézníí s princem Williamem dokazuje, že pompézn j jnos ve nostt a okázalé královské svatby jsou pro veře trhákem dodnes. A víte proč? LEESA H A M I LT O N OVÁ

Šaty Vliv královských svateb se ještě léta odráží v módních trendech. Zvláště to platí v případě bílé róby, kterou oblékla anglická královna Viktorie v roce 1840 a která stála u zrodu dodnes odnes přetrvávající představy o „svatbě v bílém“. V roce 1981 zase oslnila Diana Spencerová róbou z dílny Davida a Elizabethy Emanuelových. Její svatební šaty ručně pošité 10 000 perlami s téměř osm metrů dlouhou vlečkou se tehdy staly ódou na přepych. Doslova těžké to při svatbě měla Masako Owada, která se v roce 1993 přivdala do japonské císařské rodiny. Její hedvábné kimono totiž sestávalo ze dvanácti vrstev a vážilo čtrnáct kilogramů.

76 6

CZ110407 76

KOLOTOČ TOČ DRBŮ Ů Spousty ch svatebních skandálů si užila královskáá rodina v Nizozemsku. V roce 2001 parlament téměř zabránil svatbě prince Viléma Alexandra a jeho argentinské snoubenky Máximy Zorreguietové poté, co média odhalila vazby nevěstina otce na argentinský diktátorský režim 70. let. V roce 2004 se bratr Viléma Alexandra John Friso vzdal nároku na trůn, aby se mohl oženit s Mabel Wisse Smitovou, bývalou známou jistého drogového magnáta.

V 15. a 16. století se královské svatby obvykle odehrávaly v červnu, tedy v měsíci, kdy se většina lidí koupala. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 10:27:49


Svatby v číslech >> Jindřich VIII. se oženil šestkrát; dvě ze svých

žen – Kateřinu Howardovou a Annu Boleynovou – nechal popravit >> Oblíbené svatební datum švédské královské rodiny je

FOTO ( TELE VIZE) THINKSTOCK; GET T Y IMAGES

19. června >> Na 20 000 policistů hlídkovalo ovalo kvůli obavám

Princ Charles a lady Diana

z terorismu v madridských ulicích během svatby španělského korunního prince Felipa a Letizie Ortizové >> Poslední vládce indické Mughalské říše, Bahádur Šáh Zafat, zaplatil za svou třetí ženu Zenat Mahal při svatbě v roce 1840 1 500 000 rupií >> Svatbu Marie Antoinetty a krále Ludvíka XVI. v roce 1770 oslavovalo 6000 hostů >> Asi 20 000 000 liber zaplatí britští daňoví poplatníci za svatbu prince Williama s Kate Middletonovou; rodiče nevěsty na ni přispějí pětimístnou částkou, zbytek vytáhne z pokladnice královská rodina >> Přibližně 750 000 000 lidí na celém světě sledovalo svatbu prince Charlese a lady Diany >> Emma Normanská se stala manželkou či matkou čtyř králů: Ethelreda II (1002 – 1016), Knuta Velikého (1017 – 1035), Hardiknuta (1040 – 1042) a Eduarda Vyznavače (1042 – 1066) TĚŽŠÍ NEŽ LÍBAT ŽÁBU Toužíte-li po svatbě jako z pohádky, pomazlit se s obojživelníkem už dnes nepostačí. Dnešní královské nevěsty musejí oplývat nejen krásou a chytrostí, ale také mimořádnou duševní rovnováhou, aby zvládly jak královské povinnosti, tak nevyhnutelné mediální šílenství.

77

CZ110407 77

16.3.2011 15:47:16


KRÁLOVSKÉ DARY Úchvatné i kuriózní a také v počtech, s kterými by si normální člověk nevěděl rady

>> Královna Alžběta II. a princ Phillip dostali přes 2500 darů včetně 76 kapesníků, 30 šál, 148 párů punčoch a 16 nočních košil. Zlatým hřebem této sbírky ovšem je krajka, kterou vlastnoručně uháčkoval Mahátmá Gándhí >> Kníže Rainier III. a Grace Kellyová dostali od Aristotela Onassisse pětačtyřicet metrů dlouhou jachtu a od monackého lidu Rolls-Royce kabriolet >> Prince Charlese a lady Dianu zahrnuli svatebčané čtyřmi tisícovkami darů včetně dvaceti stříbrných podnosů od australské vlády a safírových šperků od saúdskoarabského korunního prince. Nový Zéland jim věnoval něco praktičtějšího: koberec

Jak šel čas

1579 Královna Alžběta I. nechala kritikovi monarchie Johnu Stubbsovi useknout ruku, protože o ní prohlásil, že je na svatbu moc stará 1770 Patnáctiletý král Ludvík XVI. se v královské kapli ve Versailles oženil se čtrnáctiletou Marií Antoinettou; manželství naplnili až o sedm let později 1795 Zadlužený král Jiří IV. je nucen se oženit se svou

78

CZ110407 78

KRÁLOVSKÉ TRADICE Indie: Zdejší královské svatby prosluly pestrými průvody, v nichž ženich a nevěsta sedí na slavnostně ozdobených slonech Japonsko: Místo prstýnků si novomanželé vyměňují svatební kalíšky saké Švédsko: Novomanželé plují v dřevěném člunu po řece Stockholmem a zdraví poddané Dánsko: Po svatebním slibu si mladý pár zatančí, hosté novomanžele obklopí a tleskají do rytmu; postupně se kolem páru semknou tak těsně, že na tanec nezbude místo Velká Británie: Snubní prsteny královny matky, Alžběty II., jejích dcer i princezny Diany jsou z jednoho kusu velšského zlata

německou sestřenkou, Karolinou Brunšvickou; nenávidí ji natolik, že se v roce 1820 neúspěšně pokusí prosadit v parlamentu h zákon o pokutách a trestech, s jehož pomocí by se s ní mohl nechat rozvést 1839 Královna Viktorie žádá o ruku svého

bratrance, prince Alberta Sasko-Kobursko-Gothajského; musela to udělat sama, protože stál ve společe společenské hierarchii ne ona a nemohl níž než te o ruku ji tedy po požádat sám 11936 9 Král Ed Edvard VIII. se ro rozhodl vzdát trů aby trůnu, se m mohl oženit dva s dvakrát

READER’S DIGEST

v y b e r. c z X X / X X

16.3.2011 15:40:34


Něco na památku

ou zahrnují mince, Suvenýry ze svatby Charlese s Dian záchodová prkénka.. nce doko a ky utěr nky, porcelán, pane liber za kousek 1200 V roce 2008 zaplatil jistý fanoušek ngové šílenství keti mar é obn Pod u. dort jejich svatebního rmarketový supe se strhlo i kolem letošní svatby. Jistý ho zboží už ební svat zích návr řetězec začal pracovat na zásnubami. mi otný sam před roky i čtyř tedy v roce 2006,

Z PODDANÉHO KRÁLEM Dříve mívaly královské svatby význam politickostrategický; dnes nabraly poněkud civilnější tón: • V roce 2003 se monacká princezna Stephanie vdala za portugalského artistu • Norský korunní princ Haakon se v roce 2001

oženil se svobodnou matkou • Dánský korunní princ Frederik se s budoucí ženou Mary Donaldsonovou (vlevo) seznámil v jedné hospodě v Sydney

FOTO FOTO (PRSTENY ) THINKSTOCK; GET T Y IMAGES

• V červenci se monacký kníže Albert II. ožení se svou jihoafrickou snoubenkou, která je učitelkou a bývalou olympijskou plavkyní

rozvedenou Američankou Wallis-Simpsonovou 1956 Grace Kellyová se vdává za monackého knížete Rainiera; jelikož je vázána READER’S DIGEST

CZ110407 79

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

smlouvou se studiem MGM, jejich svatbu točí filmaři a záznam se promítá na celém světě 1978 Američanka Lisa Halabyová (královna Núr) se stává čtvrtou ženou jordánského krále Husajna; svatba probíhá podle muslimské tradice, takže nová královna je na ní jedinou přítomnou ženou 1981 Lady Diana Spencerová je první královskou nevěstou,

Svatební noc V roce 1677 anglický král Karel II. pobízel svého novopečeného zetě, prince Williama II., k cestě na svatební lože pokřikem: „Hola, synovče, do práce! Se svatým Jiřím za Anglii!“ Vlastenecké nadšení sdíleli i jiní. Jistá dvorní dáma dala královně Viktorii pro svatební noc tuto moudrou radu: „Zavřete oči a myslete na Anglii.“

která ze svatebního slibu vynechá slova o poslušnosti 2004 Dánský parlament schválí zákon, který Australance Mary Donaldsonové zaručuje po svatbě s korunním princem Frederikem dánské občanství 2010 Zasnoubení oznamují princ William a Kate Middletonová; královna Alžběta se na Twitteru nechá slyšet, že je „v maximální míře potěšena“ ■

79

16.3.2011 15:40:49


Odvážní bojovníci mí Jak se české nápady uplatňují v zahraničí O hledání velkého muže

muže.“ Zanedlouho se sice ozval záo mají společného americká jemce o přenesení byznysu do Ameměsta Burlington a Madison? riky, později se však ukázalo, že to neDenně se v nich zákazníkům byl ten správný velký muž. Pro Jiřího otvírají dveře Dobré čajovny. Šimsu to byl však impulz. Do té doby „Zájemci z nejrůznějších koutů Ame- se dobré jméno Dobré čajovny šířilo riky se hlásí dál,“ říká spokojeně Jiří především prostřednictvím spokojeŠimsa, stavební inženýr, dnes spolu- ných zákazníků. Z marketingu známé majitel řetězce Dobrá čajovna. Radši „word of mouth“ však na americký trh ale používá označení obchodní síť: nestačí – byznys tam stojí výhradně „Když se totiž řetěz přetrhne, systém na číslech. Začít podnikat v Americe je možná přestává pracovat. To síť vás houpá, snadné, podnikat tam dlouhodobě je i když utrpí trhlinu.“ Nejspíš proto jich už po světě mají podle Šimsy už horší. V řadě menších regionů totiž existuje lobby majitelů na dvacet, z toho tři až za oceánem. Dělat byznys v Americe se Jiří Šimsa hotýlků, kaváren, cukráren. „Jejich rozhodl v roce 2002. Už tehdy se pro radu obrátil na starověkou čínskou Knihu proměn I-ťing. Zeptal se jí, zda je to dobrý nápad. A kniha řekla: „Na cestu na západ se vydávají pouze odvážní bojovníci. Je těžká a nejde na ní uspět, pokud na ní nepotkáte velkého 80 R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1

C

V Americe žádné já na bráchu a on na mě neplatí

CZ110418 80

16.3.2011 15:55:13


FOTO LIBOR FOJTÍK / HN

ří na západ

Jiří Šimsa se svým konceptem Dobré čajovny uspěl v Americe

81

CZ110418 81

14.3.2011 11:17:08


hlas nemá žádnou právní váhu, ale bez technikem, hygienikem a stavebním jejich posvěcení se tam dá jen velmi inspektorem. Jeho doporučení není radno neuposlechnout. „Když třeba těžko uspět,“ vysvětluje. Nový podnikatel také musí na vý- zjistí, že instalatérská firma, co jste nalohu svého obchodu vyvěsit papír jali, má už v regionu dvě negativní s popisem, co tam chce podnikat, a ko- hodnocení, budou problémy,“ uvádí příklad Jiří Šimsa. Doporučit ale jinou lemjdoucí mají právo se vyjádřit. Úplnou neznámou v našich krajích nesmí a taky to nedělá. Žádné já na je pak existence osoby, která má pro bráchu ani nastavené kapsy na obálky. start podnikání v Americe zásadní roli. „Jasný přístup a vědomí, co vás přesně Bývá to muž, jenž sám a bezproblé- čeká, mi vyhovuje, i když je nějaké to mově zastává funkce, které v Česku opatření k nápravě nepříjemné,“ vyvykonává rovnou několik samostat- znává se Jiří Šimsa. Co „health inspecných odborů. Je současně požárním tor“ řekne, přes to nejede vlak. „Když 82 R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1

CZ110418 82

F O T O D A N M AT E R N A / M F D N E S

Petr Řehák zásobuje z Břízy u Roudnice nad Labem celebrity celého světa

14.3.2011 11:17:22


nám například sdělil, že máme ten rá- dnes se ruční papír odtud dostává na kosový podhled kvůli požáru sundat, stůl světoznámého výrobce šperků ani nás nenapadlo mu odporovat,“ vy- Cartiera i arabským šejkům. „Tady zrovna jede Václav Klaus,“ práví Šimsa. V ohlášený kontrolní den je staveniště zametené, nářadí vzorně ukazuje na jeden z tiskařských strojů srovnané a majitel stavební firmy majitel továrničky. Buch – a mašina chodí nervózně sem a tam. Jen nedo- pomalu vyplivne bílou tuhou kartičku se stříbrným lvíčkem. stat špatnou známku. „Nebyl by to on, aby neměl něco exNa otázku, proč se nerozhodli Dobrou čajovnu otevřít rovnou v New tra. Tak silný ruční papír, jaký chtěl, Yorku nebo Washingtonu, odpovídá: totiž neexistuje, tak mu lepíme dva na „Na to je čas. Někde jsem četl, že kdo sebe. I stříbrnou barvu jsme mu míchce dobýt Ameriku, musí tam začít chali speciální. A má na to právo, mít podnikat s produktem, který se uživí výjimečné věci, je to přece prezident,“ takzvaně za rohem. Kdo má nápad, popisuje Řehák zakázku pro Hrad. Na stole leží hotové svatební oznákterý obstojí v postranní ulici, a úspěch dokáže zopakovat, ten má šanci sku- mení. „To jsou věci, které nás v Česku živí.“ Taky prodej ručně domalovávatečně prorazit.“ ných pohlednic na ručním papíře, ZDROJ: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY z nichž jsou nadšeni turisté. I proto zvolil Petr Řehák pro obchod a sídlo luxusní adresu – palác na Staroměstském náměstí. Na ruční papír se tisknou vizitky, novoročenky, blahopřání, dopisní papíry, obálky. „A tady je rolls-royce v našem oboru,“ zvedá muž bílou kartičku se státním znakem o velikosti centimetru čtverečŽiví ho Klaus i Madonna ního. „Každá z pěti barev se tiskne íte, jaké svatební oznámení měla zvlášť, plus slepotisk. To je to, co z toho Madonna? Černé, z ručního pa- obrázku dělá trojrozměrný. Takže píru, se zlatým písmem. Dělala jedna kartička projede strojem šestkrát. ho malá rodinná firma Petra Řeháka. Plus leštění. Když jsme se toto naučili, Stejně jako vánoční přání pro Umu pochopil jsem, že už umíme to nejThurmanovou a Paula Newmana či lepší,“ říká hrdě nad papírem na podopisní papíry pro královnu Alžbětu. zvánky pro Úřad vlády. Na dnešní poměry divný podnikatel. Pod klenutým stropem zrekonstruovaného statku v Bříze u Roudnice Nemá dluhy, nestěžuje si na nic, platí nad Labem stojí nádherné staré stroje včas, nikdy nedostal dotaci ani nemá s obřími klikami, páčkami, buchary přes kamarády státní zakázky. Jeho a „volanty“. Kdysi tu bučely krávy, ruční papír se prodává na 700 místech, 83

Venku se bohatí neprezentují auty, ale detaily

V

CZ110418 83

14.3.2011 11:17:25


od New Yorku přes Saúdskou Arábii až po Japonsko. Obrat rodinné firmy s dvaceti zaměstnanci nesděluje, ale vede se mu tak dobře, že když chtěl jiný podnikatel na návsi udělat pneuservis, pozemek i s domem koupil jen proto, aby pneumatiky a vrčící auta nehyzdily idylu obce. Vystudovaný právník říkal počátkem 90. let na všechny příležitosti k podnikání ano, ale pořád to nějak nebylo to, co by ho bavilo a dlouhodobě uživilo rodinu. „Až jednou jsme přišli k zakázce vytisknout limitovanou edici knih pro zahraničního zájemce. Fajnovost pro zručné řemeslníky. A tehdy jsem objevil ruční papír.“ Jezdil si pro něj do jediné výrobny u nás – do Velkých Losin. A zjistil, že výroba není náročná, nevyžaduje milionové investice a výsledek je krásný. „Vydali jsme pár knih pro zahraničí a ukázalo se, že za hranicemi se bohatí lidé neprezentují okázalými auty a večeřemi, ale dbají na detaily.“ Snažil se zprostředkovat papírnám obchod se zahraničním zájemcem, ale nepovedlo se. „Když jsem viděl zákazníkovy smutné oči, řekl jsem, že jim ten papír vyrobím. Znal jsem člověka, který jej v garáži na koleně uměl udělat. Koupil jsem od něj zařízení a vlastně i jeho – pomohl mi rozjet papírnu ve starém mlýně,“ vzpomíná. S lety zjistil, že je lepší si papír kupovat a zaměřit se na tisk. Firmu nazval Jan Petr Obr, s. r. o.: jednak to vznešeně zní, jednak to bývala starobylá papírenská firma – a tradice by se neměly ničit. „Mrzí mě, že se u nás přerušila předválečná tradice, 84

CZ110418 84

kdy každá vážená rodina, lékaři, právníci, majitelé firem, starostové, měli svůj osobní ruční papír,“ říká. „Ale už i u nás si bohatí uvědomují, že detaily osobní prezentace jsou důležité.“ ZDROJ: MAGAZÍN MF DNES

Zelený byznys

Z

a „přírodní“ se dnes v Česku může označit řada kosmetických produktů. Na rozdíl od biopotravin totiž po nich legislativa nevyžaduje certifikaci dokazující přírodní

Megalomanské plány nemáme, držíme se svého

původ surovin, z nichž jsou vyrobeny. Ochrannou známku od Kontroly ekologického zemědělství (KEZ) vlastní pouhá desítka firem. Patří k nim i Botanicus, který v roce 1992 založili Jan a Dana Hradeckých. Mladá zemědělská inženýrka se seznámila na stáži v Cambridgi s uznávaným botanikem Malcolmem Stuartem. Ze společného přemýšlení, co podniknout s restituovanými pozemky a hospodářskými budovami, se zrodil Botanicus. První vlaštovku představovalo exotické potpourri, pak svíčky, mýdla v krabičkách z ručního papíru… „Byl to náš životní styl. Společná práce nás s manželem bavila i naplňovala, a to nám vydrželo dodnes,“ shrnuje paní Hradecká. READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 11:17:27


F O T O I V E TA KO P I C O V Á

Dana a Jan Hradečtí se prosadili v Číně, Japonsku či v Rusku

Teď má už výhradně rodinný pod- dinných výletů stejně jako historické nik, sídlící v Ostré na Nymbursku, víc centrum, kde mohou návštěvníci obobchodů v zahraničí než v Česku, kde divovat stará řemesla, tržiště a dobrá se jeho vlajková loď nachází v samém jídla v hodovně (www.botanicus.cz). Právě kvůli odlišnému přístupu centru Prahy, v Ungeltu. První prodejny v zahraničí otevřeli na Tchaj- k podnikání ukončili v roce 2001 spo-wanu. Úspěšně prodávají přes franší- lupráci s britským řetězcem přírodní zové partnery v Japonsku, Číně, Rusku, kosmetiky The Body Shop. „To, co děRakousku. V jednání je Ukrajina a po- láme my, podle mě ve velkém dělat nebaltské státy. Partnery si majitelé Bo- jde,“ soudí Jan Hradecký. Botanicus se tanicusu vybírají podle instinktu – totiž drží zásady ekologického pěstohlavním kritériem pro ně je, aby si vání surovin, které sám zpracovává a prodává výhradně v obchodech Bos nimi „lidsky sedli“. Megalomanské plány Hradečtí ne- tanicus. Většina práce spočívá v ruční mají. Hospodaří asi na 30 hektarech, výrobě. V Ostré se tak vyrábějí i svíčky, rostliny však pěstují na třetině plochy: ruční papír a potraviny od ovocných zbývající část slouží k okrase a rekre- šťáv přes džemy až po octy. ■ aci. Jejich nádherné zahrady a arboretum se už staly oblíbeným cílem ro- ZDROJ: HOSPODÁŘSKÉ NOVINY, MOJE RODINA 85

CZ110418 85

14.3.2011 11:17:36


ů, způsob e, h c ý h uc et jednod to, v němž žij 0 1 m á s t mí me v Nabízí ete proměni hezčí ůž jší a jimiž m m příjemně e h na mno OVÁ MER Č I A K L AD

stromů 1Sázení

Představte si, že si budete chtít dát osvěžující svačinku a jediné, co pro to budete muset udělat, bude natáhnout ruku po ovoci ze stromu v ulici. ● Hlavně legálně. Obecně je vysazování květin nebo stromů na cizím pozemku bez souhlasu vlastníka podle českého občanského zákoníku neoprávněným zásahem do vlastnického práva. Tento problém ovšem nemusíte nijak řešit, pokud sázíte stromy podél

ILUSTR ACE ISTOCKPHOTO

Bydlení v pěkné ulici zvyšuje hodnotu domova, ale nejen to. Příjemné prostředí také zlepšuje sousedské vztahy, na ulici se pak cítíte lépe, ať už ve dne, nebo v noci. A kdo ví, možná že ve vás nakonec vyvolá i touhu vyrazit na procházku nebo běh po okolí. Že je ale podobných ulic v Česku jako šafránu? Proměna ulice nemusí být taková věda a do rukou to můžete vzít sami. 86

CZ110409 86

15.3.2011 10:39:04


CZ110409 87

15.3.2011 10:39:09


soukromé cesty, na vlastním pozemku nebo získáte-li souhlas místní samosprávy, které pozemek patří. Starostové asi těžko budou protestovat proti zkrášlování ulic na cizí náklady, ovšem stromy v blízkosti křižovatky, zastávky nebo přechodu pro chodce se nedoporučují kvůli bezpečnosti. ● Třešeň nebo višeň. Při volbě ovocného stromu zvažte nenáročné oblíbené druhy, které nejsou moc náchylné k nemocem a nelákají tolik škůdce. „Mohla by to být raná třešeň, višeň nebo pokud je dost místa, pak třeba i ořešák vlašský,“ přemítá pedagog zahradnické školy v Roudnici nad Labem Miloslav Richter. „Nicméně je nutné myslet už dopředu na to, aby si koruny stromů nekonkurovaly, až vyrostou.“ ● Okolí z bylinek a květin. V okruhu jednoho metru kmene stromu vysázejte byliny a vhodné květiny a vytvořte tak dobré podmínky pro strom, aby mohl nést hodně ovoce. Poslouží i mulčovací kůra, rašelina nebo dřevní štěpka, která brání bujení plevele, drží vlhkost a odrazuje travní sekačky. ● Nebojte se pochlubit. Až zase jednou na procházce se psem potkáte sousedku, nezapomeňte se jí zmínit, jaké ovocné hody pro ni a ostatní sousedy chystáte. Třeba se bude chtít přidat a ovocné stromy budou za chvíli lemovat celou ulici.

ká krása 2Divo lučních květin

V ulici vám klidně mohou růst ovocné stromy, v sezoně pak stačí jen natáhnout ruku Tyto nenáročné květiny se mohou hodit i na smutná, opuštěná prostranství v okolí vašeho bydliště nebo i na vaši zanedbanou zahrádku před domem. Výběr květin je skutečně široký. Sáhnout můžete kupříkladu po měsíčku, krásnoočku, chrpě, kopretině, krásence či silence. Pokud chcete okolí svého domova ještě navíc provonět, jistotou je levandule. Volba těch správných květin ovšem hodně záleží na charakteru půdy, kterou chcete osázet: byliny jsou vhodnější do suššího prostředí, provlhlá půda a oblasti s vysokou půdní vodou zase nabízejí ideální prostředí pro různé druhy kapradin, trav či hortenzie.

Ke stromům a květinám přidejte příjemnou zvukovou kulisu a nalákejte k nim ptactvo. Ptáci potřebují místo k odpočinku, stavbě hnízda a krmivo. Vybírejte takové stromy a keře, které mají plody vhodné pro různé druhy ptáků a myslete na dostatek plodů a bobulí z různých dřevin po celý rok. Vhodný druh živého plotu nabízí skvělé místo pro uhnízdění a láká hmyz, který ptáci jedí.

Květy divokých rostlin, které lemují silnice, ale i okolí polí, na jaře a v létě uklidňují řidiče a za jejich vysazením přitom stojí jenom příroda. 88 A D A P T O VÁ N O Z G O O D . N E T. N Z

CZ110409 88

ptactvo 3Nalákejte

© 2010

16.3.2011 16:05:38


se do plevele 4Pusťte

Všudypřítomný plevel v městských zahradách i na volných prostranstvích, na krajích chodníků i mezi dlažebními kostkami si přímo říká o váš zásah. Využijte on-line atlasů rostlin a naučte se rozpoznat „dobro od zla“. Potom už potřebujete jen rukavice a rýpadlo a můžete se pustit do toho.

boj s graffiti 5Věčný

Nic nezamrzí pyšné majitele domu, natřeného plotu nebo

CZ110409 89

nového garážového stání víc než nesmyslné čmáranice a podpisy sprejerů. Boj s graffiti už dávno není jen záležitostí velkoměst, bezduché malůvky se objevují i v klidných ulicích v okrajových čtvrtích. Nejlepší zbraní je prevence, a tedy volba takové omítky, která sprejerům ztíží práci, nebo aplikace takzvaných antigraffiti (AGN) nátěrů. „Ochranné nátěry obsahují složky (například vosky, akrylátové a silikované polymery), které zamezí pronikání nastříkané barvy hlouběji do fasády, sníží přilnavost barvy k povrchu fasády a tím také usnadní odstranění barvy, aniž dojde k poškození fasády,“ vysvětluje Luboš Chott z časopisu Můj Dům. Další možností je zahrát si na Toma Sawyera a z přemalovávání graffiti udělat zábavu pro celou ulici. V kumbále naleznete bílou barvu, která vám zbyla po malování, děti dostanou štětky a válečky, rozehřeje se gril s dobrotami a o nedělní program pro vás i sousedy máte postaráno. Pokud nechcete tuto kratochvíli provozovat každou neděli, po přemalování přidejte ochranný antigraffiti nátěr nebo zvolte takovou barvu, která sprejery odradí. Některé městské části a obce na odstranění maleb svým občanům dokonce přispívají prostřednictvím grantů: „Obyvatelé, které problém sprejerství trápí, jednoduše potřebují peníze, aby ty hyzdící kresby mohli odstranit. Zároveň chceme, aby naše úsilí mělo trvalejší účinek, a proto jim přispíváme 89

16.3.2011 16:05:44


i na antigraffitový nátěr,“ tvrdí tisková mluvčí Prahy 4 Žaneta Pilařová. Městská část Prahy 4 loni pro tyto účely vyhradila 2,5 milionu korun.

OK

bumerang 6Metoda

Pokud nemůžete na sprejery vyzrát, protože máte v okolí stěnu nebo plot, které jsou pro ně dlouhodobě příliš lákavým cílem, obraťte jejich vlastní zbraně proti nim: věnujte zeď „pro účely graffiti“ a sami oslovte výtvarně talentované děti i dospělé v okolí, aby stěnu vyšperkovali po svém. Opravdu povedené umělecké graffiti většinou ani otrlejší sprejer nebude chtít zhyzdit svým podpisem.

se 7Staňte partyzánem

V zahraničí už guerilla gardening neboli partyzánský způsob městského zahradničení získal jistou tradici a pomalu, ale jistě proniká i k nám. Funguje to jednoduše. Skupinky partyzánů, kteří se často znají jen skrze on-linové sociální sítě, si vyhlížejí zanedbané a šedivé plochy, které je možné rozveselit záhonky květin: plácky na sídlištích, plochy pod billboardy, okolí skladů a supermarketů, díry, které zejí v chodnících po vykácených stromech… V nočních hodinách pak potají vyrážejí na smluvené místo vyzbrojeni všelikými sazenicemi, motykou a kanystrem s vodou. „Vážení zahrádkařští přátelé, na Kodaňské 22 se nám to pěkně začíná 90

CZ110409 90

rozrůstat. A proto: kdyby měl kdokoli z vás chuť, čas a šel ve Vršovicích s přebytečnými květinami, v místní kavárně je k zapůjčení nářadí, které lze použít pro vytvoření komunální zahrádky. Loučím se s heslem: Přisaďme si!“ píše například na facebookovské stránce nazvané prostě Guerilla Gardening Prague Kateřina Svatoňová. Chcete-li se k partyzánům přidat, můžete si vybrat z mnoha akcí, které si domlouvají skupiny na Facebooku, a nebo si ve svém okolí sami vyhlédněte plácek nebo prostranství, které by si trochu nějaké té ilegální činnosti zasloužilo. Pro tyto účely se nejlépe READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 10:39:14


Obraťte proti sprejerům jejich vlastní zbraně a oslovte malé výtvarníky hodí odolné rostliny nenáročné na údržbu a kvalitu půdy: nízké jehličnany, ale třeba i oblíbené a krásné slunečnice. Potřebuje-li místo ještě navíc provonět, volte šalvěj, měsíček nebo levanduli.

8Semínkové bomby

Nejlepší způsob, jak zajistit, aby se semínka rostlin ujala, je vmíchat je do koule kompostu a hlíny, pořádně zmačkat do semínkové bomby a rozhodit je na pozemku, který chcete „dobýt.“ Takové koule jsou skvělým řešením pro vysazení lučních květin a divokých rostlin na místech, kde nejde kopat do půdy, nebo která jsou obtížně dostupná. A jak se připravují? Smíchejte jednu dávku semínek s třemi dávkami kompostu, dokud nebudou všechna semínka dokonale pokrytá a obalená. Ke směsce přidejte pět dávek suché rozdrobené zeminy a trochu vody, aby výsledná hmota měla podobu hutného těsta. Srolujte ji do kuliček a vysušte ve stínu. Potom bomby „vypusťte“ na zvolené místo a nechte je nasát vlhkost z atmosféry a ze země. Pak už se jen stačí těšit na výsledek.

CZ110409 91

si 9aŘekněte o podporu peníze Městské úřady mohou čerpat granty na různá zkrášlování ulic, výstavbu prolézaček, parků pro děti, zeleň. Poohlédnout se můžete i po různých neziskových organizacích, které podobné granty zprostředkovávají. Příkladem je Nadace Partnerství a její projekt Strom života, který se snaží motivovat širokou veřejnost, aby se aktivně zapojila do péče o krajinu, veřejná prostranství a do komunitního života vůbec. Nadace v rámci projektu uděluje granty a asistuje při přípravě projektů. V roce 2011 lze žádat o podporu jarních a podzimních výsadeb stromů s aktivním zapojením veřejnosti a získat malý grant do 20 tisíc korun. Projekt Místo pod stromy zase podporuje vznik nových a obnovu už existujících zelených veřejných prostranství (parků, dětských hřišť, sídlištních prostor, oddychových míst) za aktivní účasti místních obyvatel. Maximální výše grantu je 200 tisíc korun a požádat můžete s lidmi ve své ulici a městě i vy!

10Veselé doplňky

Barvu a svěžest můžete do ulice přinést nejen rostlinami, ale i prostřednictvím drobných veselých předmětů. Sáhněte po plechovce s odvážnou barvou nebo po dekoračních ozdobách a ozdobte si poštovní schránku, vchod domu či balkon. ■ 91

15.3.2011 15:04:37


Ozvěny Divokého západu v cípu severní Itálie S E RGE DE BR E BA N T FOTO GRAF I E NI CO LO DEG IO RG IS

Země Před dvěma lety šlapal vzhůru horskou cestou v Jižních Tyrolech, německy mluvící oblasti italských Alp, třiadvacetiletý fotograf. „Dozvěděl jsem se o skupině drobných zemědělců, kteří si prý zvykli oblékat se a žít jako kovbojové a indiáni na Divokém západě,“ vysvětluje. „Přišlo mi to velmi zvláštní. Rozhodl jsem se, že to musím vidět na vlastní oči, a tak jsem se za nimi hned vypravil.“ 92

CZ110404 92

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 14:53:55


kovbojů 93

CZ110404 93

14.3.2011 14:53:58


„Elmar žije už téměř dvacet let ve stanu. Vyrábí si ručně mokasíny a také vlastní luky.“ Týpí a vlajkový stožár na ranči Shiloh

94

CZ110404 94

READER’S DIGEST

v y b e r. c z X X / X X

14.3.2011 14:54:02


Elmar Schoffeneger při práci na statku

FOTO

Minul ho osamělý jezdec na koni v kožených kovbojských kalhotách a s lasem, ale věnoval mu jen zběžný pozdrav. Přátelštější se ukázal být až Elmar Schoffeneger, čtyřicátník s bujným plnovousem a v čapce konfederačního vojáka. Když se Degiorgis objevil, právě obdělával svůj pozemek pluhem se zapřaženým býkem. Na chvíli toho nechal, dal se s poutníkem do řeči a nabídl mu sklenku březové vody, tekutiny, která se získává zjara navrtáním stromů. Degiorgis mu vysvětlil, že by tu v okolí rád fotografoval a seznámil se s dalšími obdivovateli života Divokého západu. Schoffeneger souhlasil – s podmínkou, že mu pomůže s hospodářstvím. Slovo dalo slovo a za chvíli si plácli.

CZ110404 95

Degiorgis se dozvěděl, že navzdory čapce Schoffenegera víc než válka za nezávislost Spojených států zajímají američtí indiáni. Žije už téměř dvacet let v týpí. Vyrábí si ručně mokasíny a také vlastní luky s dostřelem až dvě stě metrů. Veškeré oblečení střižené podle požadavků módy Divokého západu si objednává přímo ve Spojených státech. Jeho bratranec Klaus Lantschner žil rovněž několik let ve vlastnoručně vyrobeném stanu, nedávno však dal 95

14.3.2011 14:54:06


přednost většímu teplu a postavil si dřevěný srub v kanadském stylu. Živí se výrobou indiánských totemů, jeho manželka Egle zase studuje šamanismus a věnuje se indiánské meditaci. Jeden z blízkých sousedů, „major“ Tom, si postavil dům jako vystřižený z westernového ranče, a korunoval ho stožárem s americkou vlajkou. „Jezdit na koni jsem se naučil z filmů s Clintem Eastwoodem a Charlesem Bronsonem,“ přiznává bez obalu. „Rád se sám vydávám na mnohadenní jízdy bez cíle a přespávám přitom v lesích.“ V zimě pak na jeho ranči Shiloh nachází útočiště až šedesát angloarabů a koní plemene maremmana. S ostatními obyvateli zdejších vesnic vycházejí kovbojové a indiáni v dobrém. Neobvyklý způsob života začali přijímat za svůj už od dětství. Například Schoffeneger jezdí na koni od tří let a jeho zájem o všechno dávné americké pramení jak z filmů a televize, tak z dětství prožitého na pastvinách. Vyrůstal na seriálu Bonanza a na westernech točených podle románů Karla Maye, což je v německy mluvících zemích pojem, který měl tak roztodivné příznivce, jako byl Albert Einstein, Hermann Hesse V zimě se ranč stává útočištěm pro koně

96

CZ110404 96

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 14:54:13


„Major“ Tom (vlevo) u drinku s kolegou kovbojem

„Naučil jsem se jezdit na koni z filmů s Clintem Eastwoodem. Vydávám se na mnohadenní jízdy a přespávám v lesích.“ 97

CZ110404 97

14.3.2011 14:54:20


Už jako mladí kluci začali nosit kompletní kovbojskou výbavu jako běžné denní oblečení „Major“ Tom předvádí ve výběhu koňské chody

98

CZ110404 98

READER’S DIGEST

v y b e r. c z X X / X X

14.3.2011 14:54:24


Lapače snů v týpí

FOTO

i Adolf Hitler. Právě mayovky vyvolaly mezi německými čtenáři trvalý zájem o kulturu indiánů. Schoffeneger a jeho přátelé jdou ovšem do větší hloubky. Kovbojskou výbavu, včetně klobouků, las a holinek, začali jako běžné denní oblečení nosit už jako teenageři; ti s indiánským vyznáním si obouvali mokasíny, chodili ve vyšívaných kožených pláštích a hlavy si ovíjeli šátky. Avšak místo aby mezi sebou bojovali, jezdí společně na koních, sedávají kolem táboráků a kouří dýmky míru. A v časech, kdy víc a víc místních zemědělců svou práci mechanizovalo, kovbojové a indiáni z Jižních Tyrol odhodlaně setrvávají u tradičních metod.

CZ110404 99

Jak Degiorgis postupně pronikal hlouběji do Schoffenegerova života, stále víc ho okouzloval. Vedle toho, že se naučil plést indiánské košíky, prošel mimo jiné například školením, jak se suší seno a jak se dojí kráva. „Když jsem se poprvé v životě napil čerstvého mléka, překvapilo mě, jak je teplé,“ vzpomíná. Nyní se chystá zdokumentovat, jak se usedlíci postupně přizpůsobují proměnám ročních období. „Všichni zde žijí ve velmi těsném spojení s přírodou – a to je v dnešní době už nesmírně vzácné.“ ■ 99

14.3.2011 14:54:28


Můžeme se nakazit

rakovinou? Podle výsledků několika výzkumů to možné je

Březen 2010 Kristine Fersovichová (34) z Edmontonu čekala třetí dítě. V 35. týdnu těhotenství však lékaři zjistili, že má rakovinu děložního čípku. Nechtěli léčbu dlouho odkládat, a tak se syn narodil císařským řezem už v 37. týdnu. Při tomtéž lokálním umrtvení provedli paní Fersovichové ještě totální hysterektomii a odstranili také lymfatické uzliny. „V podstatě mi syna jen ukázali a řekli: ,Tohle je vaše miminko, dejte mu pusu,‘ a zase ho odnesli,“ vzpomíná. „Pak vyhnali manžela a přivedli doktory.“ Syn byl naštěstí v naprostém pořádku a ona už dnes rakovinu nemá. Stejnou nemoc našli také u její matky v osmadvaceti, a přestože i ona díky 100

CZ110402 100

chirurgickému zákroku přežila, nechce už paní Fersovichová u své devítileté dcery Alexis ponechat nic náhodě. Není to ani nutné. Prostě dohlédne na to, aby ji lékaři proti rakovině děložního čípku naočkovali. Kristine Fersovichová a jí podobné ženy se staly součástí revoluce měnící tvář medicíny. Dlouhá léta jsme se domnívali, že za vznikem rakoviny stojí nezdravý životní styl (tučná strava, kouření, nedostatek pohybu), životní prostředí (znečištěné ovzduší, radiace, ultrafialové záření) nebo genetické mutace. Teď však vědci zjistili, že spouštěčem některých druhů mohou být infekce – tedy nemoci způsobené viry, bakteriemi nebo parazity. Rozvíjejí se READER’S DIGEST

FOTO MASTERFILE

CLAUDIA CORNWALLOVÁ

v y b e r. c z X X / X X

14.3.2011 11:58:17


101

CZ110402 101

14.3.2011 11:58:23


nenápadně a způsobují buněčné změny, které mohou vést ke vzniku zhoubných nádorů. Lidé často nevědí, že mají nějaký problém, a tak se nijak neléčí. Infekce samotné obvykle ke vzniku zhoubného bujení nevedou. K tomu je zřejmě zapotřebí, aby existovaly ony další rizikové faktory – životní styl, nezdravé životní prostředí a genetické předpoklady. Díky zjištění, že některé druhy rakoviny se nerozvinou bez prvotní infekce, však máme k dispozici zcela novou strategii prevence: lidé se mohou podrobit testu, zda nejsou některou z těchto infekcí nakaženi (a léčit se), nebo, a to je to hlavní, nechat se očkovat, aby vůbec neonemocněli.

Vytrvalost se vyplácí Počátkem 70. let minulého století se ve floridském Key Biscayne konala vědecká konference, na které přišel doktor Harald zur Hausen s radikální myšlenkou: hlavní příčinou vzniku rakoviny děložního čípku, jež každoročně usmrtí na světě takřka 300 000 žen, je lidský papilomavirus (HPV). Na svědomí má vznik bradavic v oblasti genitálií. Nikdo mu ovšem nevěřil. Zur Hausen, dnes emeritní profesor německého Každý Střediska pátý případ výzkumu rakoviny rakoviny na světě v Heidelsouvisí s infekcemi. bergu, se Obávám se, že jich ovšem najdeme ještě víc.“ rozhodl Dr. Harald zur Hausen najít pra102

CZ110402 102

vou příčinu choroby stůj co stůj: „Věděl jsem, že jsem na správné stopě, i když mi bylo jasné, že dokázat to bude stát nemalé úsilí.“ Existuje mnoho různých kmenů viru HPV – některé jsou relativně neškodné, jiné naopak velmi nebezpečné. Zlom přineslo až vyhodnocení molekulární analýzy tisíců bradavic v roce 1984. Tehdy si zur Hausen uvědomil, že u 70 procent případů rakoviny děložního čípku se našly pouze dva kmeny – HPV 16 a 18. Během následujících dvaceti let schválilo očkovací látku 49 zemí. Vzhledem k tomu, že HPV se přenáší pohlavním stykem, je nejvhodnější naočkovat dívky předtím, než začnou pohlavně žít. Distributoři na celém světě dosud odebrali víc než 40 milionů dávek. Rakovina děložního čípku se vyvíjí pomalu a přínos očkování se naplno projeví až za řadu let. Studie provedená u víc než 17 000 žen v únoru roku 2010 v Bogotě však prokázala, že očkování snížilo výskyt změn na děložním čípku způsobených viry HPV 16 a 18 o víc než 90 procent. V roce 2008 obdržel zur Hausen za svou práci Nobelovu cenu.

Neobyčejný koktejl Jednoho dne roku 1984 se ve své laboratoři v australském Perthu zvedl doktor Barry Marshall ze židle, řekl „na zdraví“ a naráz vypil plnou sklenku průzračné tekutiny. Nebyl to ale žádný obyčejný koktejl. Nápoj obsahoval sto milionů bakterií Helicobacter pylori (H. pylori). Marshall měl totiž za to, že způsobuje nejen gastritidu, zánět žaluREADER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 11:58:29


FOTO REUTERS / STRINGER AUSTRALIA

deční sliznice, ale také žaludeční vředy a nakonec i rakovinu žaludku. Nedokázal o tom ale přesvědčit lékařský establishment, který za příčinu gastritidy a vředů považoval stres a stravovací návyky. „Byl jsem z toho trochu nervózní,“ vzpomíná. „Chutnalo to jako divné jídlo, jako bych po- Doktor Robin Warren (vlevo) si připíjí s doktorem Barrym lykal syrové vejce Marshallem na Nobelovu cenu, tentokrát nikoli bakteriemi nebo zlatou rybku. Musel jsem se dost přemáhat, abych 2008 do Aklaviku skupina 25 lékařů, to do sebe dostal.“ Přesně podle před- sester a dalšího podpůrného personálu povědi onemocněl gastritidou a pak se a zahájila dlouhodobý výzkumný projekt zabývající se bakterií H. pylori. antibiotiky vyléčil. Nákazy bakterií H. pylori si většinou O deset let později povolil americký Národní zdravotnický ústav antibiotika člověk ani nevšimne. Vědci se domníjako běžný lék pro léčení žaludečních vají, že nejčastěji ji způsobí závadné vředů a Světová zdravotnická organi- potraviny nebo voda a líbání se s nězace označila H. pylori za karcinogen. kým, kdo už infekční je. Přítomnost Dokud však doktor Marshall nevy- bakterie lze odhalit rozborem dechu či pil svůj drink, nikdo nevěděl, jak rako- interním vyšetřením. V Aklaviku lékaři vině žaludku předcházet. Dnes už je si- našli 200 lidí s pozitivním výsledkem testu a vyléčili je antibiotiky. tuace jiná. Získali sice představu o rozšíření inV Aklaviku, obci se zhruba 600 obyvateli v kanadských Severozápadních fekce, řada otázek však zůstala bez odteritoriích, se rakovina žaludku vysky- povědí. Například jaké léky jsou z dloutuje už mnoho let výjimečně často – hodobého hlediska nejúčinnější? Exispočet případů trojnásobně převyšuje tuje způsob, jak zajistit, aby se jednou vyléčení lidé opět nenakazili? Bude kanadský průměr. Billy Archie si kvůli tomu vždycky léčba účinkovat také u pacientů, kteří lámal hlavu. V roce 2004 se stal staros- měli už před onemocněním rakovinou tou a rozhodl se, že konečně něco pod- poškozený žaludek? Podle Karen Gonikne. Na jeho popud přiletěla v roce odmanové, epidemioložky Lékařské fa103

CZ110402 103

14.3.2011 11:58:29


CH EVROPY O TT O O © AARON HUEY FF O

STÁTNÍCH STÁTNÍCH HRANIC HRANIC DO DO BOHATÉ BOHATÉ SMĚSICE SMĚSICE PĚTI PĚTI KULTUR KULTUR

NA SVĚTĚ JSOU MÍSTA, kde je krajina tak úchvatná, že člověk nemá slov a zbývá mu jen v úžasu přemítat. Například na hoře Mangart vysoko v Julských Alpách. Hluboko dole se rozpínají zelená údolí, směrem na sever azurová jezera. Připadalo mi, že visím na okraji světa. Nalézal jsem se ve Slovinsku, údolí pode mnou jsou italská, hned za nimi leží Rakousko.

103

CZ110508 103

13.4.2011 16:38:27


kulty Univerzity provincie Alberta, si na odpovědi počkáme asi deset let. Prozatím by doktor Marshall rád docílil aspoň toho, aby se testování na přítomnost bakterie H. pylori stalo standardní součástí preventivních lékařských prohlídek. „Mohlo by se k tomu přistoupit, když člověk dosáhne čtyřiceti let, kdy se začíná sledovat štítná žláza nebo hladina cholesterolu,“ navrhuje. Pokud se nákaza bakterií H. pylori zjistí a vyléčí včas, člověk podle něj rakovinu žaludku nedostane. V roce 2005 dostal za svou práci Nobelovu cenu.

Další plíživé infekce Počátkem 70. let 20. století se na Tchaj-wanu velmi rozšířila žloutenka typu B. Studoval ji tam tehdy mladý americký lékař R. Palmer Beasley z výzkumného střediska Washingtonské univerzity v Seattlu. Při zjišťování způsobů přenosu této choroby – mimo jiné například z matky na novorozené dítě – si uvědomil, že je na Tchaj-wanu také neobvykle vysoký výskyt rakoviny jater. Na základě výzkumu vyslovil domněnku, že jejím původcem je žloutenka typu B. „Považovali mě za blázna. KažMusíme dý říkal, že prokázat, je to holý nesmysl. že se ženy virem Tehdy se nakazily předtím, věřilo, že než onemocněly všechno rakovinou prsu.“ vyřeší cheDr. James Holland mické látky.“ 104

CZ110402 104

Beasley si však stál za svým a v roce 1975 zahájil přelomový výzkum. Ten nakonec prokázal, že rakovina jater se vyskytuje téměř výhradně u lidí, kteří se nakazili žloutenkou typu B – a většina z nich patřila navíc k bacilonosičům, u nichž se nevyskytovaly žádné příznaky onemocnění jater. Za obvyklých okolností je rakovina jater smrtelná: každý rok jí podlehne na 700 000 lidí. Dnes jí však dokážeme předcházet. Šesti- až devatenáctiletým obyvatelům Tchaj-wanu, kteří po narození dostali očkování proti žloutence typu B, hrozilo podle loňského průzkumu o 70 procent nižší riziko než těm, kteří očkováním neprošli. K hlavním druhům rakovinného bujení, jehož iniciátorem je infekce, patří rakovina děložního čípku, žaludku a jater. Stejným způsobem však začínají i méně běžné rakoviny – například rakovinné onemocnění imunitního systému (Burkittův lymfom a Hodgkinova choroba), hrtanu, jícnu nebo kůže (Kaposiho sarkom a karcinom z Merkelových buněk). „Zatím se ukazuje, že s infekcemi souvisí 21 procent onemocnění rakovinou,“ prohlašuje doktor zur Hausen. „To dokonce převyšuje počet rakovinných onemocnění způsobených kouřením – těch je celosvětově 18 procent. Předpokládám však, že jich najdeme ještě víc.“

Práce pokračují Studii věnovanou vztahu mezi pohlavní infekcí a rakovinou prostaty nedávno dokončila epidemioložka ze Školy veREADER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 11:58:31


N

Nedá se rozpoznat, kde končí jedna země a začíná druhá. Asi po hodině žasnutí jsem sešel do kamenné horské chaty v Mangartském sedle na hutnou zelňačku s klobásou v podání Erika Cudera s manželkou. Cuder, pomenší snědý muž, jiskřil postřehy. „Mangart je místo, kde hranice nikdy nebyly jasně dané,“ objasnil mi. „Odjakživa se tu setkávají Slované, Rakušané a Italové.“ Dnes patří Slovinsko, Rakousko i Itálie do Evropské unie. „Pořád v sobě ale máme mocné psychologické bariéry,“ vysvětloval. „Ano, mám německé jméno, jsem tmavý jako Ital. Ale cítím se být Slovincem,“ hřímal a zabušil si na hruď. Zvykli jsme si pohlížet na hranice jako na trvale daná rozhraní mezi jednou a druhou soustavou charakteristických rysů. Většina světa však vidí v národní identitě víc než politické čáry na mapě. Zahrnuje do ní dějiny, národopis, náboženství. Britský spisovatel Colin Thurbon mluví o „klamnosti státních hranic“. Ten postřeh mě zaujal – co vlastně hranice znamenají pro ty, kdo na nich žijí? Z myšlenky se zrodil plán: objet Slovinsko a cestou křižovat ven a zase dovnitř přes hranice sousedících států, Itálie, Rakouska, Maďarska a Chorvatska. Slovinsko jsem zvolil jako ideální pokusné políčko: malý klenot horských hradů a vesnic, který nepoznamenaly ani dekády jugoslávské socialistické vlády. Poprvé jsem hranice překročil v severozápadní italské Gorizii: přešel jsem náměstí Piazzale della Transal104

CZ110508 104

pina a ocitl se ve slovinském městě Nova Gorica. Na italské straně stojí Albergo Ristorante, hotel s restaurací, který už sto let patří jedné rodině. Na protější straně se tyčí nádraží Nova Gorica, klasický zdobný stavební důkaz rakousko-uherské bytelnosti. „Tchyni je třiasedmdesát a nad tím nádražím už viděla vlát prapory čtyř různých států,“ vypráví Mauro Gubana, šéfkuchař restaurace, kam jsem zašel na kávu. Podnik zahájil v roce 1908, kdy piazza patřila k Rakousku. Po první světové válce se z Gorizie stalo italské město. Za druhé světové války město i piazzu rozpůlili. Jedna část zůstala Itálii, druhá připadla Jugoslávii. Vyrazil jsem po dvouproudé silnici do zalesněných kopců a stále zelenějších údolí podél průzračné řeky Soča. Už tisíce let tudy proudí armády i obchodníci. Ve 3. století před naším letopočtem sem vtrhli Keltové. Potom Římané. Vedly se tu i některé z nejlítějších bojů první světové války. Vyjel jsem mezi zubaté hřebeny, jež tvoří hranici mezi Slovinskem, Itálií a Rakouskem, a zamířil k oblíbenému letovisku Bovec, usazenému ve stínu nejvyšší slovinské hory Triglav. Ukázalo se, že to je maličké bludiště uliček, které se kroutí podél čtyři sta metrů dlouhé hlavní třídy posázené kavárnami a obchůdky. Na kraji města jsem objevil půvabně restaurovaný hostinec Dobra Vila Bovec. K večeři jsem si objednal tatarský biftek z lososa s pestem z mořských řas, jehněčí ravioly se sladkou gorgonzolou a srnčí kýtu. Při jídle mi došlo, že ač se Slovin-

NATIONAL GEOGRAPHIC TRAVELER (ZÁŘÍ 2010), © 2010 NATIONAL GEOGRAPHIC SOCIETY, WASHINGTON, D. C., USA

13.4.2011 16:38:31


ČÍM JINÝM SE JEŠTĚ MŮŽEME NAKAZIT? >Artritidou: U malého procenta lidí se chronická artritida vyvine v důsledku infekce salmonelou, bakterií, která může způsobit otravu jídlem. >Schizofrenií: Dostane-li žena v první polovině těhotenství chřipku, má její dítě třikrát větší pravděpodobnost, že bude trpět schizofrenií, než v případě, kdy matka chřipku neprodělá. >Obsedantně-kompulzivní poruchou osobnosti: Existují jisté náznaky, že u velmi malých dětí může streptokokový zánět v oblasti krku vést k náhlému propuknutí obsedantně-kompulzivní poruchy osobnosti.

řejného zdravotnictví Harvardovy univerzity Lorelei Mucciová. Zahrnula do ní přes 1300 případů. Ukázalo se, že muži, kteří se nakazí trichomoniázou, což je běžná, pohlavním stykem přenášená infekce, jsou vystaveni téměř třikrát většímu riziku, že u nich propukne obzvlášť agresivní, smrtelná forma rakoviny prostaty. Nemoc způsobená parazitem bičenkou poševní (Trichomonas vaginalis) zpočátku probíhá téměř bez jakýchkoli příznaků. „Je však velmi úporná a je původcem chronického zánětu, který ničí buňky a tkáně a vede ke vzniku předrakovinných změn,“ ujišťuje doktorka Mucciová. Pokud další výzkum tuto souvislost potvrdí, bude možné některým formám rakoviny prostaty předcházet krátkou antibiotickou léčbou. „Tri-

CZ110402 105

chomoniázu lidé dřív považovali za nepříliš vážnou nemoc,“ tvrdí doktorka Mucciová. „Dnes jsme si jisti, že by nás její dlouhodobé důsledky měly znepokojovat.“ Na rakovinu prostaty zemře na celém světě každý rok 250 000 mužů.

Jak nám pomáhají zvířata Už v roce 1911 dokázal newyorský lékař Francis Peyton Rous, že původcem záhadné rakoviny kuřat je infekční agens. Odebral tkáň mrtvého kuřete a injekčně ji vstříkl jinému živému kuřeti, u něhož se následně vyvinul nádor. Viry způsobující rakovinu našli badatelé také u králíků, žab, a dokonce i u vzácného tasmánského čerta čili ďábla medvědovitého. K hledání podobných choroboplodných zárodků u lidí inspirovaly vědce také objevy souvislosti mezi viry a vznikem leukemie a lymfomů u kuřat, koček, dobytka a primátů. Výzkumy na myších možná jednou pomohou vědcům vysvětlit příčinu (příčiny) vzniku lidské rakoviny prsu, nejčastější zhoubné nemoci u žen. Pět až deset procent případů lze sice připsat na konto dědičnosti, stále však nevíme, co je původcem těch ostatních. U myší je to totiž virus, který se dnes označuje anglickou zkratkou MMTV (mouse mammary tumour virus), jak prokázal americký lékař John Bittner v roce 1936. Jeho výzkumu se už téměř dvacet let věnuje specialista na onkologii James Holland, profesor na newyorské vysoké škole Mount Si105

14.3.2011 11:58:31


Jezdil jsem křížem krážem, dny ubíhaly. Na horském přechodu Predil mezi Slovinskem a Itálií mi pohraničník zkontroloval pas. „Američan? Musíte mít razítko.“ Zažil jsem zvláštní pocit z toho, že potřebuju úřední povolení k překročení hranice, přes kterou už jsem volně přešel. Skulil jsem se do Cave del Predil, italské hornické vesnice, kde se zastavil čas. V osadě Fusine mě zaujal kostel se žlutými zdmi a hřbitov se starostlivě udržovanými hroby. Ačkoli kostel dnes leží v Itálii, je plný jmen jako Maria Mittendorfer, Johanna Mrak či Amelia Germansky. Železná ®SJT[FOUQqUFS branka a kamenné 6 4 , 0 0 , schody mě dovedly " Eibiswald 3 k pozdnějším zeMangart Radenci 4 snulým, tentokrát Jezersko 1SFEJMTLq , Ptuj 0 Z KFTLZOƒ 5SJHMBWTLÛ Q¿uSPEOuSF[FSWBDF s italskými příjmeOhSPEOu -PHBSTLhEPMJOB Bovec QBSL Bled Bl ními: Franchettovi a Agostinovi a CopNova -VCMB­ Gorica pelleriovi. O proměnli0 , Gorizia ;hI¿FC 4 4 vosti hranic vypovídá 0 7 * / 5 hřbitov lépe než jakákoli Metlika M etlika 5FSTU ,PMQB politická mapa. Lamana Draga +B Piran 4 5 Z Fusine jsem to vzal na výRijeka " 7 chod zpátky do Slovinska a pak $ ) 0 3 na sever a zase na východ, kde mě jedna klikatá silnice za druhou protáhly proužkem Rakouska. Pohraniční námi čněl pozůstatek první světové hlídka v Jezersku mě přísně informoválky – opevnění ze škvárových tvár- vala, že právě tento přechod je určený nic. Za námi Slovinsko, před námi Itá- pouze pro občany Evropské unie, ale lie. Během první světové války sem za- stejně mě nechala projet. Mezi Slovinsahoval východní okraj bouřlivé fronty skem a Rakouskem jsem nenašel rozbojů mezi Itálií a Rakouskem. Co se asi díl – stejné husté lesy a svahy vysohonilo v hlavách vojáků, kteří tu slou- kých hor pokryté zelení. Vynořil jsem se z nich na slovinské straně v přížili v mrazech, zubožení, odříznutí? R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 5 / 1 1 105 sko považuje za nedotčenou a prostou zemi, je zároveň stejně jako tohle jídlo vytříbené a podmanivě moderní. Zahleděl jsem se do hor a pocítil touhu přešplhat do Itálie. V obchodě se sportovními potřebami jsem narazil na osmadvacetiletého Jožeho Flajse, který ví, jak na to. Druhý den v devět ráno jsme nasedli do lanovky na horu Kanin a třicet minut nato už jsme vystupovali ve výšce 2200 metrů. Ze všech stran se zvedaly strmé vrchy pokryté kamennou sutí. Úzký hřeben, na který mě Flajs dovedl, se po obou stranách prudce svažuje a tvoří hranici. Třicet metrů nad

. " t "

,

0

È

- * &

3

*

EF

STL

qN

MAPA © 5W INFOGRAPHICS

P¿F

CZ110508 105

13.4.2011 16:38:33


nai School of Medicine. Dokázat, že něco podobného viru MMTV by mohlo být původcem rakoviny prsu u žen, „je nesmírně obtížná práce“, přiznává, „ale lékaři se už proti této myšlence nestaví tak vehementně jako dřív“. Ve spolupráci s doktorkou Beatriz Pogoovou v polovině 90. let 20. století prokázal, že u zhruba 40 procent amerických žen, které onemocněly rakovinou prsu, se vyskytuje virus, jehož genová sekvence se z víc než 95 procent podobá sekvenci viru MMTV. V roce 1999 pak doktor Thomas Stewart, emeritní profesor lékařství na Ottawské univerzitě, zmapoval výskyt rakoviny prsu na celém světě a porovnal jeho geografické rozšíření s oblastmi výskytu myši domácí, u níž se virus MMTV vyskytuje. Obě oblasti se téměř dokonale překrývaly. V místech, kde se myš domácí běžně vyskytuje, se také běžně vysky-

tuje rakovina prsu. Tam, kde je vzácná, například ve Vietnamu, je vzácná i tahle nemoc. Virus však lze zatím obvinit pouze ze spoluúčasti: profesor Holland ví, že se u některých nádorů prsu vyskytuje, je však otázka, je-li také jejich původcem. „Musíme prokázat, že ženy se tímto virem nakazí předtím, než rakovinou prsu onemocní,“ prohlašuje. Zkoumá proto vzorky krve žen, provádí screening rakoviny prsu a monitoruje, jestli se virus objeví, a kdy a kde k tomu dojde. Doufá, že se mu podaří prokázat kauzální spojitost mezi nemocí a virem, což by umožnilo vyvinout očkovací látky. V sázce je hodně: na rakovinu prsu zemře na celém světě každým rokem téměř půl milionu žen. „Podaří-li se nám prokázat, že původcem rakoviny prsu je virus, změní to zásadně přístup k této nemoci,“ tvrdí profesor Holland.

DŮM S VYHLÍDKOU Přijel ke mně na návštěvu kamarád z města. Ten večer byla zrovna krásná a jasná noc plná hvězd, a tak jsem mu na obloze ukazoval Mléčnou dráhu. Byl z toho naprosto ohromený, protože ve městě kvůli všem těm světlům nikdy nic takového neviděl. Druhý den nadšeně svým přátelům po telefonu vysvětloval, jaké mám štěstí, že žiju na venkově. „A víte, co je naprosto neuvěřitelné?“ pravil nadšeně. „Mléčná dráha mu vede rovnou nad dvorkem!“ zaslal Eric Th éria ul t, USA

106

CZ110402 106

14.3.2011 11:58:31


CZ110508 106

čápi uhnízdění na sloupech veřejného osvětlení. Ve voze taženém koňmi kolem rachotivě projel sedlák s manželkou. Kokrhali kohouti. Víc než padesát let komunistické vlády sice napáchalo mnoho nepravostí, jedna věc je však zřejmá: ušetřilo Slovinsko, Maďarsko a Chorvatsko, kam jsem dorazil téhož dne odpoledne, komerčních tendencí. Čas tu ubíhal, ale moc změn nepřinášel. Slovinské město Metlika na chorvatské hranici nedávno slavilo 640. výročí založení. Místní muzeum při té příležitosti připravilo výstavu sto let fotografií města. Záběry se v ničem nelišily od toho, co jsem měl možnost sledovat na vlastní oči. Když jsem u silnice objevil cosi jako trattorii s názvem Gostilna Peter Badovinac, stavil jsem se tam na večeři. Lokál sídlí už 112 let v téže budově a vede ho čtvrtá generace rodiny Badovinacových. Při studiu mapy mě tam napadlo, že bych mohl sjet řeku Kolpu. Do roku 1991 tvořila hranici mezi dvěma státy Jugoslávie. Dal jsem si na břehu schůzku s Martinem Lindičem a Andrejou Radeovou, kteří poskytují vodácké a průvodcovské služby. Po dvou hodinách pádlování průzračnými vodami jsem si na chorvatském břehu povšiml tří domů. Lindič pronikavě hvízdl a odpovědělo mu volání. Přirazili jsme ke břehu a vstoupili nejen na chorvatské území, ale do vpravdě pohraničního zásvětí zvaného Lamana Draga. Mezi kukuřičnými poli, ovocnými sady, řádky fazolí a květinovou zahradou zde žijí tři lidé: Fanika Jakovacová, její syn Zlatko a další stará žena. READER’S DIGEST

FOTO SHORA VE SMĚRU HODINOVÝCH RUČIČEK © SHUTTERSTOCK / M. M.; © AARON HUEY X3

rodní rezervaci Logarska dolina – údolí posetém malými usedlostmi a statky. Zastavil jsem se na farmě Renaty Gregorcové a jejího manžela Edvina Ambrože, statného sedláka, který zároveň slouží jako důstojník u slovinského vojenského letectva. Večer Ambrož nalil místní červené víno a řeč se stočila na státní hranice. Ta zdejší nikdy moc nefungovala, vyprávěl Ambrož. Oficiálně leží na druhé straně hory Rakousko, ale území kdysi patřilo Slovinsku a žije tam početná slovinská menšina. V odlehlých údolích a hlubokých lesích lidi pojí starší a hlubší pocity pospolitosti než politické direktivy. „Tahle oblast byla za druhé světové války plná partyzánů,“ vysvětloval Ambrož. „Když se stala součástí Jugoslávie, začala zde platit přísná hraniční pravidla. Jenže tady každý rube dřevo a k dřevorubectví jsou zapotřebí vlastní cesty. Zanedlouho se tu skrz lesy dopravovalo kdeco,“ líčil s výmluvným pohledem. „Umíme se o sebe postarat,“ dodal s úsměvem. Z Logarské doliny jsem se rozjel k severu a pak opět na východ. Jednu noc jsem strávil v Rakousku, ale dával jsem přednost Slovinsku. Je zemitější a působí skutečněji. Hory ustoupily rovinám osázeným kukuřicí. V neděli odpoledne jsem dojel do Maďarska. S přejezdem hranice jako by se hodiny přetočily o padesát let. Ve městě Őriszentpéter mě přivítal svět chýší s doškovými a dřevěnými střechami. K pálivé polévce z paprik a hub, kterou jsem si dal v malé restauraci u silnice, mi oranžovými zobáky klapali 106

v y b e r. c z 0 5 / 1 1

13.4.2011 16:38:35


Výherci soutěží Reader’s Digest Výběr Výherci Soutěže o 20 encyklopedií Ptáci na zahradě Výherci 1. kola soutěže

Výherci 2. kola soutěže

• Eva Frouzová, Cheb • Romana Jiránková, Čelákovice • Barbora Pálková, Příbram-Březové Hory • Jan Weber, Pardubice • Jan Eis, Chotěboř

• Andrea Trnková, Velký Beranov • Stanislav Pavelka, Věrovany • Eva Nolčová, Šťáhlavy • Martina Růžičková, Kocbeře • Markéta Lokajová, Kroměříž

Výherci 3. kola soutěže

Výherci 4. kola soutěže

• Hana Jedličková, Újezd u Brna • Anna Kopová, Volenice • Leopold Vala, Horní Bečva • Oldřich Pazdziora, Petrovice u Karviné • Zdena Svobodová, Kopřivnice

• Miroslava Volfová, Zdice • Jan Šotek, Krnsko • Romana Zemanová, Žlutice • Jaroslava Tedlová, Tábor • Pavla Ziklová, Praha 5

Výhra Rychlé peníze 90 000 Kč/3 000 € • Vladimír Grešo, z.č. 410294514

Cena za Rychlou odpověď 600 000 Kč • Libuše Moravcová, z.č. 486649856

SOUTĚŽTE S NÁMI I VY NA WWW.VYBER.CZ nebo WWW.VYBER.SK

VŠEM VÝHERCŮM BLAHOPŘEJEME! inzeraty1str.indd 31

22.3.2011 10:47:47


FOTO

Kostel nanebevzetí Panny Marie na jezeře Bled (úplně nahoře); kopce jihozápadního Slovinska (vlevo nahoře); deska označující hranici na náměstí Piazzale della Transalpina ve městech Gorizia a Nova Gorica (vlevo dole); Piran (vpravo)

107

CZ110508 107

13.4.2011 16:38:38


FOTO DAVID NARDINI / GE T T Y I M AGE S

READER’S DIGEST

CZ110403 108

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:09:07


Zlatko s černým knírem a jen pár zuby vyndal láhev viljamovky, kterou pálí z vlastních hrušek, všem dokola nalil a vysvětloval, že Lamana Draga byla padesát let běžná jugoslávská říční osada odříznutá od okolí. Nevedla sem silnice a Jakovacovi museli pro všechno, co si nemohli vypěstovat sami, přes řeku. Co se týče národnosti, odjakživa byli prostě jugoslávští Slovinci. To se v roce 1991 změnilo. Z Kolpy se ze dne na den stala hranice mezi dvěma nově vzniklými státy, Slovinskem a Chorvatskem, a z obyvatel Lamane Dragy se oficiálně stali Chorvati. Na jejich pozemku dokonce vztyčili znak upozorňující na hranici. Vyvstal problém: aby se dostali k silnici, do obchodu, kamkoli, museli se přes tuto novou hranici přeplavit. Co jste tedy dnes? zeptal jsem se jich. Odpovědi se ujala Fanika: „Pracovala jsem na slovinské straně. I můj manžel pracoval ve Slovinsku. Do Slovinska chodím k lékaři. Myslím, že jsem Slovinka, ale kdoví?“ Rozloučili jsme se a pádlovali dál. Po třech dopoledních stopkách pálenky jsme se cítili lehce přiopilí. Najednou se mi věci objevily v jiném světle. Řeka tvoří hranici, ale zároveň,

podobně jako všechny řeky, jezera a oceány, lidi i místa spojuje. Přemýšlel jsem o tom ještě i následující den, když jsem ve městě Piran hleděl z kavárny do dálky Jaderského moře. Za deset dnů jsem najezdil 1450 kilometrů. Projel jsem pět zemí a jedenadvacetkrát jsem překročil státní hranici. Piran se nachází náhodou ve Slovinsku, ale stačí pohled k jihu nebo k severu, abych viděl Itálii či Chorvatsko, a mohl bych tam i doplavat. Moje pouť začala v Terstu, který leží po pobřeží nedaleko Piranu. I Terst býval hraničním územím: v průběhu staletí náležel Římu, Benátkám, Rakousku, Itálii, dokonce i Francii. Nepatřil nikam a zároveň všude – stejně jako všechna ta hraniční města, která jsem za uplynulý týden navštívil. To, kam patří lidé, kteří v těch místech žijí, nezávisí tolik na čárách na mapě, jako na hlubším, dávnějším, kmenovějším pojetí sounáležitosti: na území, kde se narodili, na jazyku, kterým mluví, na náboženské víře. Moře je hmatatelná hranice. Jenže to zároveň žádná hranice není. Je to volný prostor, který propojuje svět. Lze po něm vyplout kamkoli. Je to největší hraniční území ze všech.

N A V Š E P Ř I P R AV E N I Řetězec hotelů Traveldodge vybavil své zaměstnance příručkou Průvodce náměsíčností, jelikož mu v poslední době vzrostl počet nahých náměsíčných hostů. Zmatení turisté, kteří podle expertů trpí stresem nebo nadměrnou konzumací alkoholu, jsou převážně muži. Často přijdou na recepci a ptají se, kudy na toaletu, nebo se dožadují denního tisku. K nejdůležitějším radám v průvodci patří upozornění, aby zaměstnanci Traveldodge měli vždy po ruce ručník. 108

CZ110508 108

13.4.2011 16:38:43


Krásná, ovšem nebezpečná; jemné ploutve v sobě skrývají bodce plné jedu

Co se stane, když nádherná akvarijní rybka z druhé strany planety zdivočí v Atlantiku? (nápověda: nic pěkného to není) ROBERT KIENER

CZ110403 109

15.3.2011 11:09:10


se pohupuje ohup oh upu upuj ujje je v průzračných tyrkysových vodách bahamských ostrovů. Navých vý hv odáác od ch baha ba aha ham mssk posled posl po s ed sl d si si upravím upra up raav víím brýle brrý a šnorchl. Za chvíli k specichví ch v lii se ví se pod po p od vodou vo v odo dou připojím p alistovi na mořskou faunu Marku Hixonovi, který pod hladinou hledá a chytá perutýna ohnivého, jemuž se podle vějíře ploutví připomínajícího hřívu říká také lví ryba. Akvaristé ji znají jako Pterois volitans. „Jestli na ni narazíme, tak se od ní radši držte dál. Není si s těmahle potvorama radno zahrávat. Jediné bodnutí otrávenou ploutví vás pošle do nemocnice. A do té nejbližší bychom museli letět letadlem,“ připomene mi Hixon, ještě než skočíme přes palubu. „Ale nerozmyslel jste si to, že ne?“ dodá s úsměvem.

Se svými kolegy hledá na Bahamách způsoby, jak zastavit dynamické množení perutýna, který si stále rychleji prohryzává cestu po celém Atlantiku. „Dynamicky“ zní v tomhle případě výstižně a „agresivně“ ještě líp, upozornil mě, když jsme usrkávali bahamské pivo v Perryho ústavu mořské fauny na ostrově Lee Stocking. Ještě před deseti lety byl v Atlantském oceánu perutýn 110

CZ110403 110

READER’S DIGEST

F O T O S E S O U H L A S E M T I M A P U S A C K A , O R E G O N S TAT E U N I V E R S I T Y

Pětimetrový ime metr trrov ový potápěčský člun

vzácností. Pruhovaní, asi čtyřiceticentimetroví krasavci s otrávenými jehlicemi mezi načechranými průhlednými ploutvemi pocházejí z Tichého a Indického oceánu, na 15 000 kilometrů od Karibského moře. „Začali se tu objevovat zničehonic,“ vysvětluje Hixon. „Bylo to, jako potkat najednou ledního medvěda na Havaji.“ Jejich hejna sem určitě nepřiplavala, vysvětluje, a neexistuje důkaz pro to, že by je tady někdo vysadil. „Tak jak se sem dostali?“ ptám se. Hixon se usměje, napije a vypráví neuvěřitelný příběh. Začíná na jižní Floridě roku 1992 s úderem hurikánu Andrew. Koncem srpna dorazila tehdy na pevninu rychlostí přes 240 kilometrů za hodinu větrná smršť pátého stupně – třetí nejsilnější za posledních sto let. Smetla tisícovky domů a s nimi i pár akvárií. „Podle neověřených zpráv to rozbilo jedno soukromé námořní akvárium se šesti nebo sedmi exempláři perutýna,“ tvrdí Hixon. „Vítr je zanesl do Biskajského zálivu, kde začali dělat to, co jde agresivním druhům nejlíp: žrát a množit se.“ Někteří vědci se ovšem domnívají, že perutýna do moře prostě vypustil nějaký chovatel, když zjistil, že mu v akváriu spolykal všechny menší rybky. Ať to bylo jakkoli, jakmile se perutýni v Atlantiku ocitli, začali se bleskově množit. A jelikož tu nemají přirozeného nepřítele, šíří se neuvěřitelně rychle. Na Bahamách naposled vědci mluvili o 400 kusech na hektar. Zaznamenali je na severu u amerického státu Massachusetts i u břehů jižv y b e r. c z 0 4 / 1 1

16.3.2011 16:33:18


FOTO

ního Mexika nebo Panamy. „Ještě nikdy se žádný rybí druh nerozšířil po tak rozsáhlé oblasti s takovou rychlostí,“ konstatuje ekoložka Paula Whitfieldová z Národního centra pro výzkum oceánů a atmosféry. Vědci zjistili, že se jeho oplodněné jikry vozí na Golfském proudu jako na přepravním pásu.

Přestože to statisticky ještě nikdo neprokázal, někteří karibští rybáři už upozorňují, že perutýni snižují stavy kaniců a dalších druhů ryb. Hixon viděl, jak jeden exemplář sežral během půl hodiny dvacet menších ryb. „Prokousávají se podél útesů jak hejna kobylek,“ vysvětluje. Jelikož požírají i druhy, které přirozeným způsobem brání chaluhám zadusit život u mořského břehu, mnozí se obávají o celé ekosystémy. Na Hixonově člunu mám teď ovšem aktuálnější obavy. Skáču do tří až sedmimetrové hloubky u ostrova Grand Exuma a šnorchluji nad Hixonem, který má na zádech kyslíkové bomby a v rukou dvě sítě, do kterých hodlá perutýny chytat. Za pár minut splývám nad umělým korálem, který tu pod hladinou zbudovali z betonových kvádrů vědci. Připomíná maličký panelák pro desítky různě zbarvených nájemníků. Ze štěrbin útesového sídliště střídavé mizí a vyplouvají duhové papouščí rybky, neonově modří sapínci i našpulení pyskouni. Po perutýnovi ani vidu. Mořský biolog Mark Albins monitoruje rostoucí výskyt perutýna u břehů bahamského ostrova Grand Exuma

111

CZ110403 111

15.3.2011 11:09:14


Pak ale Hixon do jedné štěrbiny očima. Téměř mám chuť se ho doposvítí baterkou, dá mi znamení a já tknout. Kdyby ovšem neměl také těch připlavu blíž. Z díry na nás zírá asi osmnáct barevně maskovaných hřbetskoro půlmetrový kus s ploutvemi ních, pánevních a řitních bodlin, kažmajestátně roztaženými do tvaru pa- dou vyzbrojenou párem jedových žláz. vího ocasu. Říkali mi, že perutýni na Najednou kousek odpluje a odhalí člověka neútočí, nemůžu si ale ne- svou skutečnou povahu. vzpomenout na příběhy rybářů a poNěmě sleduji, jak roztáhnutými tápěčů, kteří se s jejich ostny přece ploutvemi „zhypnotizuje“ malého pysjen do styku dostali. kouna. Nic netušící rybku zvolna doOrganizátor podmořských výprav tlačí ke stěně a pak ji jediným bleskoBruce Purdy z Floridy mi například vým výpadem vcucne do tlamy a vcelku vyprávěl, jak mu po uštknutí perutý- spolkne. Pyskoun neměl šanci. Teď už nem zfialověla dlaň a celá se nafoukla. chápu, proč Hixon i jiní přezdívají pe„Bolest byla tak intenzivní, že jsem rutýnovi „žrací automat“. vážně uvažoval o tom, že si tu ruku Hixon exemplář lapí do sítě a vrauříznu,“ prohlásil. Jeden z rybářů tady címe se ke člunu. Vypráví, že viděl na Grand Exumě připustil, že v po- perutýna spolknout rybu, která měla dobné situaci brečel jak dítě. Na inter- dvě třetiny jeho objemu. Pokusy jeho netu se dočtete, že otrava jedem pe- kolegy Marka Albinse zase ukázaly, že rutýna způsobuje bolesti hlavy, dý- perutýn u korálových útesů dokáže chací potíže, ochrnutí, křeče a zkola- spořádat až 80 procent potěru původbování organismu. „V mimořádných ních druhů. Když pak přejíždíme popřípadech může způsobit i smrt,“ kon- kojné vody Exumské zátoky na cestě čilo upozornění. zpátky k Perryho ústavu mořské biologie, ptám se, jestli si myslí, že se ta invaze dá přece jen nějak zastavit. „Viděl jste, jak ty potvory dokážou všechny ryby kolem útesů luxovat,“ Když konečně jednoho vidím na- odpoví. „Takže jsem spíš pesimista, živo, připadá mi s lesknoucím se tě- ale ještě jsme neprohráli.“ Nicméně na tom stále usilovně pralem a červenými, bílými a zlatými pruhy nádherný. Hebounké, chomá- cují desítky vědců, úředníků a dalších čovité ploutve se uhrančivě třepotají lidí. Závodí s časem. Momentálně však v jemném proudu. Připluji asi na metr, vede perutýn. V Perryho ústavu se seblíž si netroufnu. Nejeví žádné známky tkávám s Paulem Sikkelem, parazitostrachu, jen si mě měří záhadnýma logem Arkansaské státní univerzity, 112 R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1

Jelikož nemá v Atlantiku přirozeného nepřítele, množí se tu bez zábran neuvěřitelnou rychlostí

CZ110403 112

15.3.2011 11:09:15


Dominikánská republika

Spojené státy americké

Zaznamenaná místa výskytu perutýna – může se rozšířit až k evropským břehům?

Bermudské ostrovy

Atlantský oceán Bahamské ostrovy

Mexický záliv

Portoriko

Kajmanské ostrovy

Dominikánská republika Jamajka

Karibské moře Nikaragua

M A P A S E S O U H L A S E M U S G E O L O G I C A L S U R V E Y / N AT I O N A L AT M O S P H E R I C A N D O C E A N I C A D M I N I S T R AT I O N / R E E F E N V I R O N M E N TA L E D U C AT I O N F O U N D AT I O N

Kostarika

Kolumbie

který tráví většinu léta pitváním perutýnů. Hledá v jejich přírodním brnění sebemenší slabinu. Když ovšem sleduje v mikroskopu žábry nedávno chyceného úlovku, povzdychne si: „Nemůžu tomu věřit, ale tohle je snad nejčistší ryba, jakou jsme kdy viděl. Nemá vůbec žádné cizopasníky!“ 1 : 0 pro perutýna. Mnozí badatelé doufali, že někde objeví nějakého dravce, který by se mu stal přirozeným nepřítelem. Mark Hixon nedávno navštívil oblast Pacifiku, aby zjistil, kdo nebo co tam šíření perutýna drží na uzdě. „Zatím to nevíme,“ konstatuje. Badatelé už zkoušeli nabídnout jedovaté vetřelce jako potravu nejrůznějším druhům ryb – od žraloků po mořské okouny, s velkým úspěchem

CZ110403 113

se ovšem nesetkali. Zájem nakonec neprojevil dokonce ani tak proslulý žrout, jako je muréna zelenavá. „Sice zaútočila, jenže když ji perutýn bodl, vzdala to,“ vzpomíná Purdy. 2 : 0 pro perutýna.

Spolky ochránců mořské flóry i fauny spolu s dalšími organizacemi založily proti invazi „systém včasné výstrahy“. V lednu 2009 oznámila jedna potápěčka tehdejší ředitelce Nadace pro záchranu útesů ve floridském Key Largu Lise Mitchellové, že se s perutýnem setkala dokonce už i v mořské rezervaci Florida Keys, která má rozlohu přes 9000 kilometrů čtverečních. „Pořádně v nás tehdy hrklo. Byl to totiž první hlášený výskyt v našich vodách,“ vzpomíná Mitchellová. Hned druhý den ráno vyrazil nadační tým se člunem na uvedené místo poblíž vraku jedné ztroskotané lodi. Perutýna našli přesně na uvedeném místě, chytili ho do sítě a vylovili. „Jasně, že odtamtud nemůžeme vytáh113

15.3.2011 11:09:15


CZ110403 114

F O T O S E S O U H L A S E M M A R K A H I X O N A , O R E G O N S TAT E U N I V E R S I T Y

nout každou jednotlivou rybu, ale as- Když jsem se zeptal známé poň se snažíme dělat všechno pro to, kuchařky na Great Exumě Susan Goraby nás na našem vlastním teritoriu donové, zda by mi ho připravila k venezastihly nepřipravené,“ dodává Mi- čeři, rozchechtala se: „Týhle ryby se tchellová na vysvětlenou. teda ani nedotknu.“ I když je dnes už příliš pozdě na to, Vysvětlil jsem jí, že když se z ryby aby se invazi dalo zabránit odchytem odstraní bodliny a převaří se, bude a likvidací, některé úřady zavedly pro- úplně neškodná. Nakonec se přece jen gramy, které pomáhají další šíření co nechala přemluvit. Paul Tikkel přinesl nejvíc zpomalit. Spustily například čtyřiceticentimetrový kousek a dušokurzy pro místní rybáře, ve kterých val se, že z něj všechny jehlicovité jim vysvětlují, jak perutýna bezpečně bodliny vykostil. Gordonová slíbila, že chytit a zbavit se ho. se mnou rybu ochutná, pokud si Mnozí odborníci se domnívají, že ovšem kousnu první. nejlepší způsob by mohl být ten nejPřed místními hosty a mořskými bijednodušší – začít perutýny jíst. Ně- ology ji pak naporcovala na řízky, obakteré restaurace v Nassau je skutečně lila je a usmažila, ochucené šťávou zavedly na jídelníčky jako novinku. z limetek a třeným česnekem. Když Obyvatelé Baham ovšem lahůdce, kte- jsem na vidličce nesl první sousto bírou suše označují jako „ta jedovatá lého masa do úst, slyšel bych u stolu ryba“, zatím na chuť nepřišli. špendlík spadnout. Myslel jsem při114 R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 11:09:17


tom na to, jak Myslím, že jsme jim ukázali, že při Hixon povídal, správné přípravě perutýny jíst lze. že „do nejbližší Abych je ovšem definitivně přesvědnemocnice by- čil, nezapomněl jsem připomenout, že chom museli „v Asii si ho pochvalují jako mocné afletět letadlem“. rodiziakum“. Perutýnovo Ještě teď slyším, jak se tomu všichni maso se šupin- řehtali. Snižujeme na 2 : 1. kovitě odlupuje Odborníkům, kteří se pokoušejí invazi pea je sladké skoro jako u kanice. „Vý- rutýna zastavit, nahnalo husí kůži nedávné tečná,“ pochvaloval jsem si a hned si zjištění mořského biologa Jamese Morrise kousnul ještě jednou. Gordonová za- z NOAA. Se svým týmem publikoval studii, váhala, ale také si nabrala. „Hmmm,“ která prokázala, že samička perutýna za rok zazněl pozitivní verdikt. Publikum po- naklade přes dva miliony vajíček. Závod s čachvalně přikyvovalo. sem nabral na obrátkách. U uměle vytvořeného útesu nedaleko ostrova Lee Stocking si perutýn měří svého potenciálního konkurenta, mladého kanice

Ř E K L I O M O T I VA C I , T A L E N T U , A M B I C Í C H , SNECH A STRACHU Talent pomůže, ale nedostane vás tak daleko jako ambice. spisovatel Paul A rden

Buďte sami sebou! Nápodobou někoho jiného dosáhnete maximálně spisovatel Jonas Ridd erstra l e na průměr. Na světě je jedna řeč, které všichni rozumějí, je to řeč nadšení. spisovatel Paul o Coel h o

Jsem přesvědčena, že jen my sami neseme zodpovědnost za svá rozhodnutí a v průběhu života musíme přijímat následky všech svých činů, psychiatrička El izabeth Kübl erová-Rossová slov a nápadů. Už sama snaha něco udělat – někde být, někde se objevit – je pro nás velké povzbuzení. Sebevědomí je spojené s konáním. psycholožka Joy Brow neová Člověk nesmí dopustit, aby se jeho život zastavil, ani tehdy, když jeho dramatik Tennessee Wil l ia ms životní sen ztroskotal. Myslím si, že pro ženy je nejdůležitější nevytvářet si žádné limity. tenistka Martina Na vrá til ová

Můžete mít všechno, co chcete. Jen to nemůžete mít všechno najednou. televizní moderátorka Opra h Winfrey z časopisu Moje psychologie

115

CZ110403 115

15.3.2011 11:09:19


Živ t TROPÍ HLOUPOSTI

J

ednou jsme vzali našeho tříletého synka s sebou na večeři do luxusní restaurace. Ocitl se v takovém prostředí poprvé a choval se opravdu vzorně, ale jen do chvíle, kdy manžel vybral víno. Když totiž číšník přinesl objednanou láhev, odzátkoval ji a nalil mi do sklenky trochu vína na ochutnání, synek ho pěkně nahlas upozornil: „Máma toho ale obvykle vypije mnohem víc!“ T. E lls wo rtho v á, USA

„Ale co když nám dojdou síly?“ zajímal se jeden student. „Máme zavolat záchranku?“ „Chlapče,“ povzdechl si instruktor, „vy jste záchranka!“ Cristy Figueroaová , USA

Přišla jsem domů od kadeřnice, pyšná na nový účes. Čtrnáctiletý syn se na mě podíval a pak se podivil: „Co to máš na hlavě?“ Trochu se mě to dotklo, a tak jsem mu naštvaně odsekla: Nedávno „Čtyři sta korun.“ jsem svého „Aha, já myslel, že drahého nachytala, 220 voltů,“ pokračojak utírá prach na televizi val v hodnocení. ponožkami. Na můj zděšený

Instruktor v našem záchranářském kurzu nás učil provádět masáž srdce do výkřik reagoval slovy: doby, než dorazí „No co, stejně se budou prát!“ další posila. od naší čtenářky 116

CZ110450 116

Dá ša Paul usová , Havlíčkův Brod

KRESBA VÁCL AV LINEK

Moje babička ráda štrikuje. Plete hlavně v zimě, u televize. Nejprve své výrobky rozdávala v rodině, ale pak zjistila, že je tak produktivní, že šály, svetry či rukavice může klidně i prodávat. Nejdřív se mě ale zeptala, kolik si tak asi má říct. „To záleží na tom, kolik času ti to zabere,“ odpověděla jsem. Babička se usmála: „No, šálu zvládnu za jeden a půl hokejového zápasu a velkého kulicha tak za dva zápasy.“ N a t h alie G o u ge o n o v á, Kanada

15.3.2011 11:35:43


NÁHRADNÍ ŘEŠENÍ Zašli jsme si s manželkou na oběd do restaurace a já si po jídle objednal kávu. Servírka mi ji přinesla opravdu rychle, ale s vidličkou. Když jsem se jí zeptal, na co že je, pokrčila rameny: „Abyste si mohl to kafe zamíchat. Lžičky totiž došly.“ Joseph Pitzel, Kanada

Na chalupě stavím můstek přes po-

Kamarádka je doslova závislá na botoxu – nechává si ho píchat každý měsíc. Jednou ale měla jít na očkování proti chřipce a celá se otřásla hrůzou: „Nesnáším jehly,“ svěřila se mi. „Tak si zkus představit,“ poradila jsem jí, „že pak tvoje ruka bude vypadat mladší.“ Linda Langeová , USA Když byla dcera malá, občas si u nás doma hrála s kamarádkou, jejíž rozvedená maminka se velmi snažila najít si nového muže, ale bohužel měla špatnou ruku při výběru. Když si zase jednou děvčata hrála a manžel přišel z práce, Evička pronesla: „Jé, ty máš ještě pořád toho samého tatínka?“ Hel ena Weissová , Duchcov

tok. Stále mě však zdržují jiné práce – sekání trávy a také šestiletý vnuk Kuba. Ten vyžaduje stálou pozornost. Nedávno seděl vedle mě a bavili jsme se spolu o životě. „To víš, Kubo,“ meditoval jsem, „chci, aby až vyrosteš, jsi mohl jednou říct – ten můstek stavěl děda kdysi dávno a pořád ještě drží. Ale to já už tady Zavolal jsem kamarádovi, abych předávno nebudu.“ sunul tenisový zápas. „Musím jít toKubu má slova asi vzala. Odešel. tiž se psem na cvičiště, do kurzu Potřeboval si to srovnat v hlavě. Asi poslušnosti,“ vysvětlil jsem mu. po hodině se vrátil. Chvíli se na mě „Do kurzu poslušnosti?“ podivil se. díval a pak povídá: „Dědo, já myslím, „A co když se mu tam nebude že bys s tím můstkem měl pohnout, Raul Jose, USA chtít?“ abys to stihl dodělat, než nám umřeš.“ Jan V rajík, Ostrava

Podivné zvuky uprostřed noci mě už nějakou dobu neznepokojují. Zvykla jsme si totiž, že právě v této době si náš kocour Benny nejradši hraje s umělou myškou. Nedávno mě ale vzbudily zvuky mnohem hlasitější než obvykle. Chvíli jsem jim v posteli jen naslouchala, ale když se dostaly až ke mně do ložnice, vyskočila jsem a rozsvítila – byl to Benny s hlavou uvízlou v krabici od papírových Wilma Hamer o v á, Kanada kapesníků. READER’S DIGEST

CZ110450 117

vyber.cz 04/11

STÁŘÍ... Potkala jsem známou, byla trochu ohnutá. „Bolí mě za krkem a v kříži,“ postěžovala si. „Já mám také problémy s krkem a s křížem. Při chůzi do kopce se musím víc předklánět. Říkám, že kopíruji terén.“ Kristína Zálešáková, Slovensko

Prožili jste něco úsměvného? … Napište nám o tom. Otištěný příspěvek odměníme částkou 500 Kč, na Slovensku 20 ¤.

117

15.3.2011 11:35:44


Osm nezapomenutelných automobilových výletů s fantastickými výhledy po Evropě od Severního ledového oceánu až po slunné Středomoří

jízdy

FOTO © IMAGESHOP / CORBIS

CZ110410 118

14.3.2011 15:21:45


snů

Z D R I V E S O F A L I F E T I M E : 5 0 0 O F T H E W O R L D ’ S M O S T S P E C TA C U L A R T R I P S © 2 0 1 0 N AT I O N A L G E O G R A P H I C S O C I E T Y

CZ110410 119

14.3.2011 15:21:48


JÍZDY SNŮ

N

Norské pobřeží Cestou po nádherné No Kyst Kystriksveien (doslova pobřežní dálnici) v severním Nors překročíte severní polární kruh Norsku

Na

m

se

n

No

rsk

ém

e

START> Steinkjer sice leží 70 km ve bylinkové zahradě a restauraci Hildurs vnitrozemí, ale fjord jej spojuje s mo- Urterarium, kde se podávají arktické řem. Vydejte se kopcovitou krajinou speciality. Pak se naloďte na trajekt na sever do Namsosu, staz Hornu do Anndalsvågu, rého dřevařského města při nebo si ještě odskočte ústí lososí řeky Namsen. na souostroví Vega. Bodø 80 Skvostný výhled na NamV restauraci hotelu Fauske senský fjord vychutnáte Vega Havhotell mají Glomfjord Ågskardet SALTFJELLET nejlépe pěšky nebo vy- NORSKO skvělé plody moře. N.P. Svartisen Kilboghamn jeďte autem na horu Ze Sandnessjøenu 17 Mo i Rana Klompen. pokračujte na sever Sandnessjøen Levang Pak zamiřte nádna trajekt Levang–NeForvik hernou přímořskou sna. Ze svahů hory Brønnøysund Anndalsvåg přírodou na seveSjonfjellet se vám oteNORSKO Vennesund rozápad, trajektem vřou efektní výhledy. Na Holm Rørvik 770 E6 z Lundu do Hoflesu, trajektu z Kilboghamnu 17 Lund Rørviku s přímořpřekročíte polární kruh. 769 ŠVÉDSKO ským muzeem, Potom se vydejte do 74 17 Namsos Namdalseid Holmu, VenneÅgskardetu. Ze silnice Steinkjer S sundu a dál do vedoucí do Glomfjordu START 0 30 mi E14 Brønnøysundu. uvidíte jeden z největších E6 0 40 km Nedalekou horu norských ledovců Svartisen. Torghatten protíná Na sever od Reipå můžete pietně tunel, který po sobě zanechal ledo- postát u památníku, který připomíná vec z poslední doby ledové. Hned za potopení ponorky u zdejšího pobřeží Brønnøysundem se zastavte v půvabné za druhé světové války. Je od něj neobyčejný rozhled po celém pobřeží.

> PODROBNOSTI

Mořská zátoka u města Bodø, Norsko

120

CZ110410 120

Odkud: Steinkjer, Norsko Kam: Bodø, Norsko Silnice: č. 17, 769, 770, 80 Vzdálenost: 718 km Kdy vyrazit: od jara do podzimu Informace: www.kystriksveien.no

’ SKDKIEG E F O T O © TREERAJDEE RR A / SNTO RvDyIbCeLr.I FcEz X X / X X

14.3.2011 15:21:51


FIN

Putování po ostrovech v okolí Turku Put V zem zemi tisíce jezer přejedete i dvanáct mostů a svezete se devíti trajekty a přívozy devít

kated nejstaršího fin- plných mořského ptactva dojedete do START> Od katedrály Turku, jejíž zvony se Houtskari. Odtud zamiřte na sever, poského města Tu každý den v poledne rozléhají ve fin- stupně využijte trajektů Roslax–Kivimo, ském státním rozhlase, se vydejte na Björkö–Mossala a Mossala–Dalen. Cestou koukejte po mořských jih po silnici 110. Je to úsek prastaré orlech, kteří jsou symbolem Královské cesty, po níž mezi Norskem souostroví. Projeďte osta Ruskem putovali králové, FINSKO 0 10 mi rovem Iniö, jemuž vévodí biskupové a obchodníci. S 0 10 km impozantní kostel Sofie WilBranou do souostroví, Taivassalo 2 helminy, a dále lanovým jehož úhledné oblé 9 1 Raisio 31 19 Naantali přívozem do přístavu ostrovy vytesala po0, T urku 3 189 19 Jumo START 110 Jumo, odkud se kdysi slední doba ledová, Iniö Vikingové vypravovali je město Parainen. Parainen za obchodem do ŠvédLanovým přívozem ska. Jakmile se trajektem se nechte převézt Galtby Houtskari 0 dostanete z Kannviku do do Nauva a potom 18 Heponiemi, pokračujte po do Korppoo s kostesilnici 192 do Taivassala. lem ze čtrnáctého století. V přístavním městě Naantali naMožná přitom zahlédnete, jak z jednoho ostrova na druhý plave jelen nebo los. jdete Muminí svět – tematický park Pokračujte do Galtby a pak se v Galtby inspirovaný knihami finské umělkyně Brygga naloďte na jasně žlutý trajekt, a spisovatelky Tove Janssonové. Na kterým kolem skalnatých ostrůvků zpáteční cestě z Naantali přes Raisio do Turku nezapomeňte navštívit letní sídlo finského prezidenta na ostrově Nauvo, Finsko Luonnonmaa. Součástí jeho oficiálních zahrad je také proslulá růžová zahrada. FERRY

FERRY

FERRY

FERRY

FERRY

FOTO

> PODROBNOSTI Odkud: Okružní trasa začínající v Turku, Finsko Silnice č. 110, 180, 1800, 1922, 192, 1961, 1931, 1930, 189, 40/E18, 8 Vzdálenost: 250 km Kdy vyrazit: od června do srpna. Poslední sobotu v srpnu ozáří oblohu ohňostroj Informace: www.saaristo.org FOTO © LEHTIKUVA / MAURI RAUTK ARI / IMAP

CZ110410 121

121

14.3.2011 15:21:53


JÍZDY SNŮ POL

SK

Tatry Na trase polskými a slovenskými národními par čekají malebné vesnice, lázeňská města, lesnatá parky údo a pohledy na horské velikány údolí

53 7

47

960

START> RT> Zakopané Zakopan původně vzniklo žete do Belianské jeskyně s úžasnými jako lázně á ě oplývající lý jí čerstvým povětřím. stalagmity. Lesy kolem silnice 537 zdeVyrazte na severovýchod do tradiční vastovala v roce 2004 silná vichřice, vesnice Poronin. V okolí Bukowiny ale už se vzpamatovávají, sice pomalu, Tatrzańské, jedné z nejvýš položených ale přece. Otevře se vám impozantní vesnic oblasti, začne osídlení řídnout; budovy v typickém místním stylu Bukowina ´ Tatrzanska tu charakterizují vysoké dřevěné S 0 4 mi Poronin střechy. Silnička 960 stoupá leSTART 0 4 km Zakopane 67 sem z Bukowiny Tatrzańské Ždiar POLSKO Podspády stále výš, aby pak z Glodówky Tatranská Łysa Polana TATRANSKÝ Kotlina NÁRODNÍ PARK místy velmi strmě klesala až do SLOVENSKO malé horské vísky zvané Łysa Tatranská Tatranské Polana na hranici se Slovenskem. Lomnica Matliare Dál pokračujte silnicí 67. Starý Smokovec Silnice se zařezává do úzkého POLSKO údolí, kolem jedné z ostrých zatáček se mačkají domky vesnice Tatranská SLOVENSKO pohled na rozeklané Javorina. Pokračujete dál převážně tatranské štíty, jimž domilesem až do vísky Podspády. Zanedlouho sestoupíte do otevřené krajiny nuje 2632 metrů vysoký Lomnický štít. a ocitnete se v lyžařské vesnici Ždiar, Brzy po průjezdu další vesnicí s řadou sanatorií jménem Tatranské Matliare kde se nachází místní muzeum. Velká ústavní budova v horské ves- se dostanete do Tatranské Lomnice, nici Tatranská Kotlina je bývalé která původně, v devatenáctém století, sanatorium, kde si můžete dopřát vznikla jako lázeňské městečko. Poprvotřídní oddech. Podívat se také mů- kračujte po silnici 537 až do cíle cesty, lázeňského města Starý Smokovec. Lomnický štít

> PODROBNOSTI Odkud: Zakopané, Polsko Kam: Starý Smokovec, Slovensko Silnice č. 47, 961, 960, 67, 537. Vzdálenost: 75 km Kdy vyrazit: od jara do podzimu Informace: www.zakopane-life.com 122

CZ110410 122

F O T O © R O B E R T S ZRCEZAADCEHR ’OS RD I G E S T v y b e r. c z X X / X X

14.3.2011 15:21:53


CZ

České Švýcarsko Nádhernou oblast na česko-saském pomezí tak označili v 70. letech 18. století švýcarští romantičtí umělci, kterým připomínala domov

13

START> Hřensko leží v soutěsce lemo- V tom výše položeném se střídají uměvané impozantními převislými skalami. lecké výstavy, v dolním jsou k vidění Nedaleko odtud se nachází Pravčická sbírky nábytku a orientálního umění. brána, přírodní most vysoký 21 metrů, Národní park České Švýcarsko se táhne s rozpětím zhruba 26 metrů. Dojít k ní také na západ od Děčína. Vydejte se musíte ovšem pěšky. Z Hřenska zamiřte do Libouchce, kde se silnice stáčí na na východ po místní silnici do Mezní sever k Tisé, odkud vedou turistické Louky, odkud vás další stezka jen pro pěší dovede k jinému kamennému Pravcická ˇ brána Mezní START mostu zvanému Malá PravLouka 0 3 mi Malá Pravcická ˇ Hřensko brána čická brána. Z parkoviště 0 3 km Mezná NĚMECKO v Mezních Loukách zamiřte Jetřichovice ˚ Ružovský do vesničky Mezná, tichého ČESKÁ REPUBLIKA ˇˇ Decínský Snežník ˇ Kamenice zákoutí nad soutěskou řeky ˇ Ceská Děčín Tisá Kamenice 13 Kamenice hluboko v lesích. Libouchec Jílové Panská Jetřichovice jsou plné penzi26 skála 2 Benešov onků, v České Kamenici stojí nad Ploučnicí krásná barokní kaple. Na východ ČESKÁ odtud se těšte na skalní útvar Panská REPUBLIKA skála, jejíž tisíce čedičových sloupců cesty do kraje plného píspřipomínají píšťaly varhan. kovcových skal a na vrchol stolové hory V Benešově nad Ploučnicí stojí Děčínský Sněžník. Pak se vraťte zpátky do dva hrady ze Děčína, přístavu na Labi. Rozlehlý šestnáctého zámek přebudoval do současné renes t o l e t í . sanční podoby rod Thun-Hohensteinů, který jej vlastnil v letech 1628 až 1932. Určitě zajděte do Růžové zahrady s nádherným výhledem na město.

FOTO

> PODROBNOSTI Odkud: Hřensko, Česká republika Kam: Děčín, Česká republika Místní silnice č. 13 Vzdálenost: 112 km. Kdy vyrazit: po celý rok Informace: www.decin.cz/turistika Údolí Labe FOTO © FRANTISEK KRIVAN / FOTOBANK A.CZ

CZ110410 123

123

14.3.2011 15:21:55


JÍZDY SNŮ

F

Údolím řeky Dordogne Tento výlet vás Úd provede oblastí rozeklaných vápencových útesů, prov historických vesnic a zámků hist

D29

D7 03 E

0 D66

D2 5

D51

START> Ozdobou m města BerCingle de středověké geraku jsou stře SarlatTrémolat Limeuil la-Canéda St.-Cyprien Beynacdomy, na obou březích řeky St.-CapraiseSTART de-Lalinde Trémolat Dor et-Cazenac La Roquedo Dordogne se rozkládá starý Lalinde gne Gageac Bergerac Cadouin Château de Couze-etpřístav. Ze zahradních teras SioracChâteau Lanquais Domme St.-Front en-Périgordles Milandes zámku Monbazillac, který 0 4 mi Castelnaud S byl postaven v šestnáctém 0 4 km století, se otvírají ohromující pohledy do údolí řeky. Na východ FRANCIE i výstavu věnovanou jejímu odtud se nad vesnicí Lanquais tyčí životu. Další zámek Casstejnojmenný zámek, na němž jsou dotelnaud sloužil za stoleté dnes patrné stopy po dělových koulích války jako anglická pevnost. z období náboženských válek v šestnáctém století. Nedaleko leží vesnice Dnes je v něm umístěno muzeum obCouze Saint Front a kaple Saint Front léhacího válečnictví. Vesnice La Roque-Gageac stojí pod de Colubri, která stojí na výběžku téhož jména, z nějž se naskýtá velkolepý po- útesy lemujícími břeh řeky a její část hled do údolí, na most Couze a na peřeje je do nich přímo vytesána; nachází se v ní kostel z dvanáctého století. Jedním „Saut-de-la-Gratusse“. Vraťte se zpátky na severní břeh, z nejlépe dochovaných opevněných odkud je nejlepší výhled na jeden měst této oblasti je Domme. Z Belvez meandrů Dordogne zvaný Cingle de dere de la Barre jsou Trémolat. Na zámku Milandes z pat- i m p o z a n t n í Zámek náctého století bydlela ve 20. letech výhledy na Castelnaud 20. století americká jazzová zpěvačka údolí se Josephine Bakerová. Najdete v něm zámky. D7 03

D53

PODROBNOSTI Odkud: Bergerac, Francie Kam: Sarlat-la-Canéda, Francie Silnice č. D660, D13, D14, N21, D936E1, D21E3, D37, D31, D51, D25, D703E, D46E Vzdálenost: 150 km Kdy vyrazit: od jara do podzimu Informace: www.bergerac-tourisme.com

FOTO © HEMIS.FR / CHRSITOPHE BOISVIEUX

CZ110410 124

14.3.2011 15:21:56


SLO

V JJulských Alpách Severozápadním Slovinskem za nádh nádhernou krajinou Triglavského národního parku, ale také vz za vzpomínkami na líté boje první světové války

START> Z turistického turisti města Kranjska Ve vesničce Pri cerkvici leží botanická Gora na úpatí JJulských Alp jeďte po zahrada Alpinum Juliana, založená silnici 206, která stoupá čtyřiadvaceti roku 1926. Ve vsi Na Logu navštivte serpentinami na Vršič, nejvyšší slovin- Dom Trenta, kde se dozvíte mnoho zajímavostí o Triglavském ský průsmyk (1611 m). Ruská kaple národním parku. V horách vedle osmé serpentiny RAKOUSKO kolem Bovece začínala za připomíná stovky váSTART SLOVINSKO první světové války sočská lečných zajatců, kteří Kranjska 201 Gora ITÁLIE fronta. V délce 88 kilomezde v letech 1915–1916 trů se táhla po horském při stavbě silnice hřebeni až k Jaderskému zahynuli. Vršič je moři. Nejrozsáhlejší vysoobklopen nejvyšTrenta 206 kohorskou bitvu v dějinách šími slovinskými Bovec 203 zde vybojovaly armády Rahorami včetně TriJulské Alpy 401 kouska-Uherska a Itálie. glavu (2864 m). S 203 Padlo v ní 1 200 000 lidí. DoDále se silnice 0 4 mi 102 0 5 km Kobarid kumentaci najdete v muzeu klikatí dolů po úbočí v Kobaridu. Než opustíte k vesničce Trenta, 903 102 Tolmin údolí města Bovec, zastavte která je branou pro ITÁLIE se cestou u vodopádu Boka, výlety do nádherného Most na Socˇi který padá z výšky 106 meúdolí horního toku řeky 103 trů. Pak pokračujte k Mostu Soča. Trentu využíval jako na Soči, kde si můžete dopřát základnu Julius Kugy, autor knih o Julských Alpách, jehož sochu zaslouženou projížďku na lodi po uměuvidíte při cestě dolů. Asi o sto metrů lém jezeře vybudovaném na řece Soča níž vytéká z jeskyně smaragdová řeka. pod nebetyčnými vrcholky hor.

> PODROBNOSTI Odkud: Kranjska Gora, Slovinsko Kam: Most na Soči, Slovinsko Silnice č. 206, 203, 102 Vzdálenost: 87 km Kdy vyrazit: od dubna do října. Koncem jara nebo začátkem podzimu může v okolí Vršiče ležet sníh Informace: www.slovenia.info

Údolí Bovec

F O T O M AT E V Ž L E N A R Č I Č , S L O V E N I J A I Z P O D N E B A © M L A D I N S K A K N J I G A Z A LOZ B A D. D. , L J U B L J A N A 2 01 0

CZ110410 125

14.3.2011 15:21:58


JÍZDY SNŮ

Naa jih kolem Jadranu Pobřeží Černé Hory

HR MNE

patří v Evropě k nejkrásnějším – nad ním se ve vnitrozemí patř zdvihají štíty hor s řadou historických měst a městeček zdv

START> RT> Prastaré centrum Dubrov- do Budvy, která byla založena v pátém století před Kristem, a je tak jedním níku si turisté oblíbili pro z nejstarších jadranských měst. architektonické poklady Díky pulzujícímu nočnímu a úchvatnou polohu BOSNA životu se z ní stal nejA HERCEGOVINA mezi mořem a hoSTART oblíbenější přímořský rami. Cestou na jih DubrovnÍk ČERNÁ HORA turistický cíl Černé k hranici Černé Hory E6 5 0 10 mi Perast Hory. Kousek dál po budete míjet vody 0 10 km Kotor Herceg Tivat pobřeží leží Bečići, boky Kotorské, S Novi Budva letovisko s množCHORVATSKO ze všech stran Sveti Stefan s tv í m p l á ž í . obklopené vyBOSNA Petrovac Ja A HERCEGOVINA de Malebnými sokými horami, rs Bar ké ČERNÁ HORA uličkami náa středověké město m oř e vštěvníky Herceg Novi proslulé Ulcinj uprostřed zeléčivým bahnem. Četné okulených, do moře pující mocnosti, mezi nimiž nechyběli ani osmanští Turci a Rakušané, zde se svažujících hor okouzluje opevněná zanechaly rozmanitou směsici archi- vesnice Sveti Stefan, kterou s pevtektonických stylů a impozantních ninou spojuje jen úzká šíje. Pobřežní silnice se pak vine dál kolem Petropevností. Jeďte dál podél zátoky až do Perastu vace, projíždí historickým přístavním s několika barokními paláci a kostely. městem Bar a dovede vás až do UlV opevněném městě Kotor navštivte cinje, kde leží nejdelší písečná pláž katedrálu svatého Tripuna z dvanác- v Černé Hoře. tého století a Námořní muzeum sídlící v barokním paláci. Boka Kotorská Pak se přes kopce porostlé bujnou zelení vydejte do vnitrozemí. Přijedete

> PODROBNOSTI Odkud: Dubrovník, Chorvatsko Kam: Ulcinj, Černá Hora Silnice č. E65, E851 Vzdálenost: 180 km Kdy vyrazit: po celý rok Informace: www.montenegrotravel.net PHOTO: © LISEYKINA/SHUTTERSTOCK

CZ110410 126

14.3.2011 15:21:59


E

Costa Brava V nejzazším koutě severovýchodního Co pobřeží pobř Španělska sice vyrostlo mnoho levných letovisek, dlouhé dlou úseky útesů a bílých pláží však zůstaly nedotčeny

G I63 2

G I-623

START> Vyrazte silnicí GI-682 stoupa- pro potápění a šnorchlování. Nachází jící řadou serpentin zařezávajících se se tu bludiště podvodních tunelů a jesdo útesů. Středověká pozorovatelna ve kyní, kde žije víc než 1400 živočišných městě Tossa de Mar vám brzy zmizí a rostlinných druhů. Z Torroella v dálce. Za přímořským městem Sant de Montgrí se vydejte na sever do městečka L’Escala, leFeliu de Guíxols přijedete Cap nivého přímořského na souvislou řadu oblí60 de Port Lligat -2 N Creus letoviska. Odtud pobených pláží, z nichž GI-614 Cadaqués Castelló C-260 dʼEmpúries kračujte stále na sever první je Platja d’Aro. NÁRODNÍ PARK AIGUAMOLLS DE kolem přírodní reV Palamós odbočte na LʼEMPORDÀ zervace Parc vnitrozemskou dálnici Viladamat Natural dels C-31 kolem nádherLʼEscala ŠPANĚLSKO Aiguamolls de ných pláží Calella de LʼEstartit l’Empordà. O něco Palafrugell, Llafranc Torroella de Montgrí dál vás čeká Castelló a Tamariu. Ta poPals S Begur d’Empúries, jehož slední je nejklidnější, Aiguablava starému centru vévodí husté lesy v okolí tvoří Palafrugell Tamariu 0 5 mi gotický kostel Església kulisu křišťálové vodě. 0 Llafranc 10 km de Santa Maria. Jeďte O kousek dál leží zátoka 3 dál směrem na východ Aiguablava. Platja dʼAro Sant Feliu de přes poloostrov Cap de Město Pals se pyšní 82 Guíxols -6 GI Tossa de Mar Creus do elegantního měsgotickými hradbami START ta Cadaqués a vesničky Port a domy starými stovky Lligat, kde před lety bydlel let. Vysoko nad ním se tyčí zříceniny hradu Torroella de Mont- slavný surrealisgrí. Na východ odtud, poblíž města tický umělec L’Estartit, se rozkládá mořská přírodní Salvador Vesnice Cadaqués rezervace Illes Medes, oblíbené místo Dalí. m oř e

St ře do ze m ní

C-2 5

C-31

-650 GI

> PODROBNOSTI Odkud: Tossa de Mar, Španělsko Kam: Cadaqués, Španělsko Silnice č. Gl-6682, GlV-6502, Gl-632, Gl-623, C260, Gl-614 Vzdálenost: 133 km Kdy vyrazit: po celý rok Informace: www.catalunya.com FOTO © GEORGE GREEN / SHUTTERSTOCK

CZ110410 127

15.3.2011 14:38:16


CZ110405 128

14.3.2011 14:40:15


Z

L I T E R A T U R Y

F A K T U

ILUSTRACE MARK ULRIKSEN

SLOUŽIT S LÁSKOU A. J. Jacobs se na popud svých čtenářů rozhodl, že bude celý měsíc hrát dokonalého manžela. Dokázal to, přežil a ještě přitom leccos pochopil. Z KNIHY THE GUINEA PIG DIARIES

CZ110405 129

15.3.2011 14:58:48


V

VĚTŠINA MAILŮ, JEŽ DOSTÁVÁM, snad s výjimkou těch od Kanaďanů, které rozzuřilo, jak jsem kdysi špatně napsal jméno Wayna Gretzkého (kdo by do nich řekl, že se dovedou tak vytočit?) – je o tom, jaká je má žena Julie světice. Čtenáři žasnou, jak se vyrovnala s tím plnovousem, co jsem si nechal narůst kvůli knížce o bibli, s nekonečnou záplavou fakt o čínských opiových válkách během roku, kdy jsem četl Britanniku, a se všemi dalšími koninami souvisejícími s mými tvůrčími projekty. Podle některých jí dokonce cosi dlužím – pár drahokamů a tak. Další byli jiného názoru: prý bude nejlepší jí to vynahradit tak, že budu měsíc dělat všechno, co mi řekne. Což znamená měsíc masáží chodidel, mytí nádobí a filmů s Kate Hudsonovou (jako by snad Julie měla ráda filmy s Kate Hudsonovou). Že je Julie světice, to nezpochybňuju. Jenže tenhle pokus, to byl... Vlastně to byl docela dobrý nápad. Skýtal mi příležitost prozkoumat složité pletivo sil, které hýbou moderním americkým manželstvím. 130

CZ110405 130

A tak jsem se rozhodl do toho jít. Když jsem Julii oznámil, že se chystá operace Ideální manžel (nebo operace Flagelant, jak ji nazval můj kamarád John), začala skákat radostí. A to nemyslím obrazně. Hopsala po obýváku jako na pérku, tleskala a řvala: „Jupí!“ V naší rodině nosí ony pomyslné kalhoty obvykle Julie. Já teď měl po dobu jednoho měsíce tyhle kalhoty prát a žehlit. Hodlal jsem být poslušný jako gejša a na srdci mi nemělo ležet nic než Juliino blaho. Budu své ženě z jednadvacátého století úslužnou manželkou ze století osmnáctého.

Přípravné práce Nejdřív jsem Julii požádal, aby mi vyjmenovala, co ode mě za ten měsíc bude chtít. A ona spustila. Ještě že jsem si na to vzal notes. „Začneme spaním,“ prohlásila. „Přestaneš mě svými šesti polštáři vytlačovat z postele. Nebudeš si svítit mobilem jako baterkou, když se budeš vracet pozdě v noci, protože mě tím budíš. Nebudeš mluvit, když se díváme na film, nebudeš se při dojemných scénách koukat, jestli brečím.“ Pečlivě jsem si zapisoval, i když mě poněkud znervózňovalo, s jakou lehkostí se z Julie ten proud drobných stížností řinul. „V samoobsluze nebudeš kupovat první ovoce, co ti padne pod ruku,“ pokračovala. „Nebudeš plýtvat jídlem. To, co kluci (máme tři) nesnědí, zabalíš a schováš na další jídlo.“ Podávala skvělý výkon. I já mám lecjaké výtky, ale obvykle si je nevybavím tak přesně a rychle.

Z KNIHY THE GUINEA PIG DIARIES: MY LIFE AS AN EXPERIMENT, © 2009 A. J. JACOBS, V YDALO NAKLADATELST VÍ SIMON & SCHUSTER, NEW YORK, NEW YORK, USA

14.3.2011 14:40:20


„Nebudeš si dělat legraci z mého „Díky, lásko,“ odpověděla Julie. příbuzenstva,“ pokračovala. „Nebudeš A po těchto zdvořilostech mi uložila si stěžovat, že na Silvestra jedeme do první úkol. „Vymyslíš nějaký třetí dáNew Jersey. Když ti položím prostou rek pro tvého tatínka k narozeninám?“ otázku, třeba jestli mají v drogerii oteTři dárky? Taková byla má první revřeno v neděli, a ty nevíš, zkus mi od- akce. Instinkt mi velel pronést nějapovědět něco jednoduchého, třeba kou nepatřičnost, například: „Jemu ‚nevím‘. Neříkej: ‚Nad tímto tajem- dva dárky nestačí? To se narodil pod stvím lidstvo bádá už po stovky let, leč betlémskou hvězdou, nebo co?“ filozofové ani vědci se odpovědi do„Ale jistě,“ přikývl jsem místo toho. posud nepřiblížili.‘“ Během dne jsem si všiml jedné věci. No dobře. Ono se to může omrzet, Vždycky, když Julie něco řekne, ať je chápu. Dobře mi tak. „Večer začneš chodit spát v nějakou rozumnou hodinu, abys pak ráno nevypadal jako mrtvola,“ pokračovala bez mrknutí oka. „Nebu- to cokoli, mám v první chvíli chuť se deš podnikat ty komické pokusy vzbu- s ní pohádat. Obvykle to není nic nedit moji žárlivost a vykládat mi o každé přátelského. Jenom takový láskyplný ženské k světu, co se s tebou chce spřá- šerm, slovní džiu-džitsu. telit na Facebooku. Nebudeš vracet do Ale zároveň vím, že to není dobře. ledničky mrňavé zbytečky potravin.“ Přátelské pošťuchování po chvilce „Moment,“ zarazil jsem ji. „Před přestane být přátelské. chvílí jsi říkala, že nemám plýtvat jídBudu si muset nějak přenastavit lem. Dostávám protichůdná zadání.“ mozek. Manželství nemusí být box. „Je mezi nimi velmi tenká hranice, Klidně může vypadat spíš, jako když ale myslím, že si s tím poradíš.“ se dva lidé s badmintonovými rakeZřejmě jsem se zatvářil, jako by mě tami spojenými silami snaží udržet olympijský vítěz ve střelbě zasáhl míček ve vzduchu. přímo doprostřed čela, protože Julie A tak se celý den usilovně snažím náhle zjihla. to svoje okamžité nutkání potlačit. Při „Miluju tě,“ řekla. každém rozhodování se v duchu ptám: „Píšu si,“ kývl jsem. jak by to chtěla Julie? Ptát se každých dvacet vteřin své vnitřní Julie je nicméně vyčerpávající. Den první „Dobré jitro, miláčku! Moc ti to sluší,“ Začnu synům krájet k snídani žlutý meloun, a vzápětí se zarazím. Kdysi si pravil jsem s patřičným důrazem. 131

„Nemusí to být květiny,“ opáčila Julie. „Stačí

jakýkoli dáreček.“

CZ110405 131

14.3.2011 14:40:20


Julie stěžovala, že melouny krájím zu- v něm zastávali postavení vládce a nebatě, že vypadají jako burzovní graf. volníka nebo ředitele a recepční. Pro Mně je to naprosto jedno, ale jí na tom ženu bylo synonymem manželství dost záleží. A tak si vezmu ostřejší nůž v podstatě slovo „poslušnost“. Takže na mě by se určitě dívali jako a říznu hladce a rovně. „Líbí?“ zeptám se jí, protože vidím, na zrádce rodu. Vyprávěl jsem o svých zjištěních Julii a přečetl jsem jí úryvek že mě sleduje. „Strašně. A našemu manželství to z básně skotského básníka Roberta Burnse, kterou napsal v roce 1788 svědčí, viď?“ a jmenuje se Ušlápnutý manžel: „Jasně,“ odpovím. Buď proklet ten ňouma A kousnu se do jazyka. který ženu zlou má. Co smí dělat, jí se ptává, Dějiny podpantofelnictví ona peníze mu dává. Dovolím si chvilku zamyšlení: kdy„Máš ohromné štěstí, že sis nevzala bych tenhle pokus rozjel o pár set let jeho,“ řekl jsem. dřív, možná bych tím porušil zákon. „To jo. Ohromné,“ odpověděla Julie. Stephanie Coontzová ve své skvělé knížce Dějiny manželství píše, že tam, „Ale tohle tenhle měsíc nesmíš dělat.“ „Co nesmím dělat?“ zajímalo mě. kde bývala žena hlavou domácnosti, „Srovnávat se s jinými manželi.“ nebyl manžel jen předmětem pohrdání, ale považovali ho přímo za zločince. „Za to, že si muž nehlídá man- Lepší je dávat želku, mohl dostat pokutu nebo ho V rámci projektu Ideální manžel si Jumohli hodit do obecního rybníka,“ lie mimo jiné samozřejmě stanovila tvrdí. Když si v koloniální Americe i pravidlo, že bych jí měl nosit květiny. „sousedé šuškali, že některý manžel Namítl jsem, že země se zmítá v krizi dovolí manželce, aby přebírala jeho (ano, to nebylo příliš poslušné). Kvěpráva, vedlo to často k soudům pro tiny v New Yorku jsou tak drahé, až nactiutrhání“. mám podezření, že je kropí vodou, Ve středověkých vesnicích měli pro kterou speciálně vyškolení geologové ty, kdo nedovedli usměrnit své man- čerpají z norských fjordů. želky, v zásobě mnoho půvabných li„Nemusejí to být květiny,“ opáčila dových zvyků: „Muže, který byl pod Julie. „Stačí prostě dárečky.“ pantoflem, sousedé posadili obráceně Když jsme spolu chodili, na dárky na vůz nebo na mulu, přivázali ho jsem byl machr. Dával jsem jí knížky a vozili po vsi; ostatní na něj křičeli a mýdla a svíčky s vůní skořice. Pak a vysmívali se mu, protože postavil jsem v rozdávání nějak ustal. manželskou hierarchii na hlavu.“ Takže jsem Julii začal denně něco Coontzová vysvětluje, že manžel- nosit. Většinou to bylo prostě třeba ství v průběhu dějin bývalo většinou latté, ale někdy taky dévédéčko, mýprudce nedemokratické. Muž a žena dlo nebo knížka. 132 R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1

CZ110405 132

14.3.2011 14:40:20


Začal jsem dárky plánovat dopředu. „Jen to tenhle měsíc nech na mně,“ Těšil jsem se, jak se Julie bude usmí- řekl jsem. vat, až dáreček položím na stůl. Žád„To nemůžu,“ prohlásila. Neponých dalších bouřlivých výlevů rados- chybně si představila, do jakého chati jsem se sice nedočkal, ale když jsem osu se naše domácnost během někoji podaroval autobiografií herečky lika dní propadne. Maureen McCormickové, kdysi dětStejně jsem se rozhodl to zkusit. ské televizní hvězdy a později narkoNazítří ráno Julie řekla: „Fajn. Takže manky, škodolibě si zamnula ruce. zavolej dětskému doktorovi a domluv... Už před lety jsem si začal všímat, že Víš co? Já to přece jen udělám, bude chování ovlivňuje myšlenky. to rychlejší.“ Můj mozek sleduje, jak dávám Julii A v tom je právě ta potíž. Julie je ve dárek. Můj mozek usoudí, že ji musím spoustě ohledů prostě schopnější. mít doopravdy rád. O to víc ji začnu Možná ve všech. Je neuvěřitelně prakmít rád. tická. Julie si dokonce archivuje a eviMám tedy zas o něco šťastnější man- duje časopisy. želství – i když jsem o něco chudší. Ale což. Usoudil jsem, že péči o domácnost musím zvládnout taky. Uvědomil jsem si, že musím prostě jen být Pan Máma, díl druhý Do domácích prací jsem se vždycky agresivní – nebo proaktivní, jak se říká podstatným dílem zapojoval. Stejně na firemních mítincích. Stanu se alfajsem si ale Julii pro jistotu řekl o se- samcem v domácnosti. Dozvěděl jsem se, že jistá kabelovka znam všech činností, které dělá. Čistě má za čtrnáct dní vysílat úžasný film. pro pocit, že jsem nic nezanedbal. „Uklízím dětský pokoj,“ prohlásila. Napsal jsem Julii mail: „Že bychom si „Domlouvám dětem schůzky s kama- to nahráli?“ Těsně před odesláním jsem se ale rády, chodím s nimi k doktorovi. Platím za ně. Kupuju dárky pro děti na- najednou zarazil. Kdo je to „my“? Vždyť tím myslím šich přátel...“ Ve filmu by byl při téhle scéně pro- Julii. Ve skutečnosti by měl můj e-mail střih na rotující ručičky hodin nebo znít: „Nahrála bys to, Julie?“ Smazal jsem ho. Odloudal jsem se možná na otáčející se listy kalendáře. do obýváku a naprogramoval nahráTen seznam byl příšerně dlouhý. „Plním zásobníky na tekuté mýdlo. vání sám. No jo, já vím. Jsem hrdina. Jenže taPeru prostírání. Kupuju tonery do tiskárny.“ A tak dále a tak dále. Konečně kových drobných úkolů jsou desítky se Julie odmlčí. „Asi s tím budeš mít a stovky. Přerůstá mi to přes hlavu, jeden den jsem strávil dvě hodiny psaspoustu starostí.“ Myslel jsem na totéž. Julie vykoná- ním a zbytek přiděláváním úchytek ke vala domácí práce, o jejichž existenci skříňkám a vracením cédéček do krabiček. Jak to ta Julie dělá? jsem neměl ani tušení. 133

CZ110405 133

14.3.2011 14:40:20


Moc kazí lidi

Jak uspokojit

V našem manželství je Julie ta ro- manželčiny chutě zumná, to ona usměrňuje mé šílené Dělám pro Julii kuře piccata – tedy kuplány. Možná tu příliš zdůrazňuju řecí prsa na citronové šťávě, olivovém konflikty, Ano, občas se pohádáme. oleji a bílém vínu. Jakmile zaslechne Nepíšu ale o těch hodinách klidné, z kuchyně záhadné zvuky – naklepáspokojené existence. vám maso válečkem na nudle – přiPo dvaceti dnech Měsíce bezpod- běhne se podívat. Nasadí výraz nejmínečné poslušnosti však Julii moc dřív překvapený, pak skeptický. zřejmě stoupla do hlavy. Příkazy z ní „Hlavně, abys nenadělal víc škody padají častěji a zní příkřeji. než užitku,“ podotkne. „Vyměň dětem baterky v hračkách.“ „To se říká, když ti vařím večeři?“ „Vyčisti kávovar.“ zhrozím se. Dokonce začala luskat prsty. Jednou „Jo, to je vlastně fakt,“ připustí okavečer jsem po ní něco chtěl, zrovna mžitě. „Díky.“ když se dívala na kuchařskou show. Při vaření neproběhnou žádné Třikrát luskla prsty a zamávala rukou, ztřeštěné situace. Nedojde k výbuchu což v posunkové řeči znamená pokyn rýže a ohození celé kuchyně. Po kuřek okamžitému opuštění místnosti. cích prsou neskončíme v nemocnici Rovněž mi začala mailem posílat s otravou botulinem. každodenní seznamy povinností. Na Zapálím svíčky, naleju víno, nasertom dnešním třeba stojí: „Dej do led- víruju kuře. ničky čtyři lehké coly a čtyři piva (na „Ubrousek přes ruku si nedáš?“ dělá značce nezáleží).“ si legraci Julie. Bez ohledu na zapoOdepsal jsem jí: „Díky, že mi dovo- menutý ubrousek bych neváhal tuhle večeři označit za báječně romantickou. „Kdybys vařil večeři každý den, můj milý, mohli bychom mít sex každou noc,“ povídá žena. „Jenže já nechci mít každou noc sex,“ líš vybrat si značku piva! Je vidět, že odpovím jí. důvěřuješ mému úsudku!“ „Vidíš, a já myslela, že to přece chce „Není zač!“ Následovala odmlka. Pak Julie dopsala: „Tohle je ten nejlepší každý chlap.“ „Každý chlap, kterému je sedmnáct,“ měsíc mého života. Tak mi dej možuvedu to na pravou míru. nost si to co nejvíc užít!“ 134 R E A D E R ’ S D I G E S T v y b e r. c z 0 4 / 1 1

„Tohle je ten nejlepší měsíc mého života,“ řekla má žena.

„Tak mi dej možnost si to co nejvíc užít!“

CZ110405 134

14.3.2011 14:40:20


ILUSTRACE KE ČTENÁŘSKÝM PŘÍSPĚVKŮM NIGEL BUCHANAN

Změna A tím pokus skončil. Mým posledJednoho večera – to už se experiment ním úkolem bylo najít všechny chyběchýlil ke konci – jsem seděl u počítače, jící dílky a figurky dětských stolních her, z čehož se vyklubala rozsáhlá když se Julie vrátila domů. „V kolik si šli kluci lehnout?“ zeptala operace zahrnující šoupání s knihovnami a zvedání koberců. se mě. Je celkem zřejmé, že nám to pro„Kolem půl sedmé. Byli totiž strašně spělo. Oba jsme se naučili víc si toho utahaní.“ „To myslíš vážně? V půl sedmé?“ na- druhého vážit. A já jsem si navíc osvosadila výraz, který se mi líbil. Vyjad- jil jemné umění doplňování zásobníků na tekuté mýdlo. řoval překvapení a respekt. Dokonce je plním i nadále. Za tuhle Krátce nato prohlásila: „Odhaduju, že se nám povedlo srazit manželské neutuchající horlivost jsem si vysloudohadování asi o pětatřicet procent.“ žil, Juliinými slovy, „velkou zlatou Souhlasím. Jelikož jsem na ni byl hvězdičku“. Oba jsme si ověřili, že není vždycky celý měsíc milý, byla ona milá na mě. Ano, ta změna chvíli trvala. A je fakt, potřeba velkých gest, spíš hodně gest že na mě Julie opravdu luskala prsty. malých. Malá gesta jsou ta, o která jde Ale obecně vzato jsme se dostali do především. Takže pouhé darované cézačarovaného kruhu vzájemné přívě- déčko platí (skoro) tolik jako náhrdelník k narozeninám. tivosti. Když se jeden z mých čtenářů ne„Řekla bych, že tohle vážně byl jeden z nejvíc prima měsíců, co jsme dávno setkal s Julií, zeptal se jí: „Proč spolu zažili,“ připustí Julie nakonec. jste si ho proboha brala?“ „Protože mě umí rozesmát,“ odpo„Chtěla bych poděkovat čtenářům, co tě na tenhle nápad přivedli. Nicméně věděla. „Protože mu záleží na mně bych se ráda dobrala pokračování pod i na dětech a protože mám díky němu názvem Rok masáží chodidel pro mou zajímavý život. A taky dělá celkem dobrou kuřecí piccatu.“ ženu,“ dodá. LÁSKA NEBESKÁ Láska nemusí být vždy jen vztahem čarokrásných chvil, jak dokazují skutečné příběhy publikované na collegehumor.org: Moje bývalá se mě zeptala, jestli jsou „země velké, zatímco státy menší“. Myslela to vážně. Jakmile jsem jí položil životní otázku, vyhrkla „Ano!“ a pak dodala: „Musím si rychle změnit údaje na Facebooku!“ Jas o n Michae ls , collegehumor.com

135

CZ110405 135

15.3.2011 14:18:19


English!

Vítejte v rubrice, která vám pomůže zlepšit si znalost angličtiny – jazyka, bez něhož se dnes už jen těžko obejdete

That’s a Wrap! Sue Jones, a young English teacher from Sydney, loves living in Mumbai. Yes, monsoon season lasts too long, and sometimes she misses home. But she’s captivated by Mumbai’s energy. One day a newspaper ad gets her attention: Famous actor seeks English tutor for incorrigible son. Intrigued, Sue emails her CV, and is invited to the set of a new Bollywood movie. There she finds herself face-to-face with one of its biggest stars, Anand Shukla, and his son Vijay, who also has a small part in the film. Vijay’s English vocabulary consists almost entirely of simple movie terms and phrases.

Hotovo, balíme! Sue Jonesová, mladá učitelka angličtiny ze Sydney, ráda žije v Bombaji. Ano, monzunová sezona je sice dlouhá a občas se jí stýská po domově, ale energie města ji úplně pohltila. Jednoho dne si v novinách všimne inzerátu: Slavný herec hledá učitele pro nenapravitelného syna. Neodolá, pošle svůj životopis a dostane pozvánku na natáčení bollywoodského filmu. Tam se octne tváří v tvář jedné z největších místních hvězd, Anandovi Shuklovi a jeho synu Vijayovi, který ve filmu také obsadil jednu z menších rolí. Vijayova angličtina sestává prakticky jedině z jednoduchých filmových výrazů a frází.

Chat Room Sue mluví s Vijayem v Anandově přívěsu. Sue: I am your new tutor. Vijay: Yes. Take four. Sue: What happened to the other three takes? Vijay: Cut! 136

CZ110416 136

Sue: Are you difficult? Vijay: No. I am a star. Sue: I thought you were an extra. Vijay: Watch the trailer! Sue: We’re sitting in a trailer, Vijay. Vijay: That’s a wrap! READER’S DIGEST

v y b e r. c z

04 /11

14.3.2011 15:38:33


Know How Mnoho slov ve filmovém průmyslu nabývá vlastních významů, které se liší od jejich běžného použití. Prostudujte jednotlivé případy a rozhodněte, jestli je to v češtině stejné nebo aspoň podobné. CUT

CUT

cut take star extra trailer wrap

Movie Meaning [vybrat a sestavit natočený materiál] [scéna natočená bez zastavení kamery] [slavný herec nebo herečka] [herec v malé roli] [sestřihaná ukázka z filmu] [ukončení natáčení]

Common Meaning [rozdělit něco na dvě části nožem, sekerou nebo nůžkami] [uchopit něco a podržet to v ruce nebo ve vlastnictví] [zářící nebeské těleso] [víc než je nutné nebo obvyklé] [obytný vůz] [zahalit, zabalit]

Quick Quiz 1. I ______ the bus to work. 2. It was a beautiful night. ______ twinkled in the sky. 3. ______ the present before Sue sees it! 4. There was an exciting car chase in the ______. 5. Vijay’s hair was too long so he had it ______. 6. The ______ walked the red carpet. 7. Sue likes to put ______ sugar in her tea. 8. The ______ was pleased to make the final ______ of the movie. 9. Park the ______ behind the set. 10. Anand needed another ______ to get his lines right.

a. cut b. take c. stars

d. extra e. trailer f. wrap

Helpful dictionary actor difficult four three tutor watch

herec obtížný čtyři tři učitel dívat se

ANSWER KEY: 1-B; 2-C; 3-F; 4-E; 5-A; 6-C; 7-D; 8-D/A; 9-E; 10-B

ILUSTRACE IST VAN BANYAI

Doplňujte do mezer slova ze sloupečku vpravo tak, aby věty dávaly smysl. Jedno slovo můžete použít i víckrát.

TM

137

CZ110416 137

14.3.2011 15:38:34


Hádanky 5

7 2 6 3

7

1 6

7

8

★★ ★★★

138

CZ110471 138

3 1 2 7 6 5 9 4 8

15 minut, jste experti 30 minut, nemáte se za co stydět 60 minut a víc, čísla nejsou vaší silnou stránkou

9 4 6 8 3 1 5 7 2

Hodnocení pokud jste úlohu vyřešili do:

8 7 5 2 4 9 1 6 3

Do každého pole sudoku vepište číslo od 1 do 9 tak, aby: • každá vodorovná i svislá řada obsahovala všechny číslovky od 1 do 9 a žádná se neopakovala; • každý z devíti čtverců obsahoval všechny číslovky od 1 do 9 a žádná z nich se neopakovala • pokud si to chcete ještě o něco ztížit, změřte si čas

4 5 1 6 8 7 2 3 9

Obtížnost:

6 9 3

6 3 7 9 1 2 4 8 5

4

8

2 8 9 4 5 3 6 1 7

9

7 6 3 5 2 4 8 9 1

2

5 9

1 2 8 3 9 6 7 5 4

8

7

ILUSTRACE RANDALL ENOS

4 9 5 8 2 7

READER’S DIGEST

5 9 4 1 7 8 3 2 6

4 1

9

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

14.3.2011 17:14:47


Jazyko[am Zvířata a lidé žili vždycky vedle sebe. O tom, jak blízké bylo jejich soužití v dobrém i zlém, svědčí v jazycích celého světa desítky slov a slovních spojení inspirovaných živočišnou říší už před stovkami let. Rozumíme jim vůbec ještě dnes, v době vymírajících druhů a domácích mazlíčků? K A R E L K U Č E R A 1. labutí píseň— A: milostná píseň; B: poslední čin; C: dojemný příběh; D: pomíjivá nálada, rozmar

C: karetní hra; D: bezvýznamná maličkost 11. kočičí hlavy— A: hlupáci, tupci; B: dlažební kameny; C: vánoční pečivo; D: čokoládové bonbony

I L U S T R A C E A N D R E A TA C H E Z Y

2. medvědí služba— A: vyřizování nepříjemných záležitostí za někoho jiného; B: služba působící víc škody než užitku; C: marná snaha; D: nájemná vražda 3. tlouct špačky—A: zabíjet čas; B: hrát neuměle na klavír; C: mnoho a zbytečně mluvit; D: pospávat, podřimovat 4. krokodýlí slzy— A: vodka; B: slzení očí při krájení cibule; C: hlasitý nářek; D: neupřímný, falešný zármutek 5. žabomyší—A: malicherný; B: nevětraný, zatuchlý; C: nevlídný, ponurý; D: podlézavý 6. papírový tygr—A: časopis zveřejňující senzační zprávy; B: prázdná hrozba, nereálná síla; C: literární kritika; READER’S DIGEST

CZ110452 139

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

12. jeden čehý, druhý hot—A: stří-

D: předpokládaný vítěz závodu nebo utkání 7. zakopaný pes—A: problém, potíž; B: utajovaná skutečnost; C: nepostradatelná osoba; D: uzavřená záležitost 8. oslí můstek—A: násilné spojení nesouvisících věcí; B: úzká lávka; C: provizorní opatření; D: nápověda 9. být na koni—A: mít štěstí; B: dobře se bavit; C: cítit se silný; D: okázale rozhazovat peníze 10. kozí chlup— A: drobný nedostatek; B: lidový název pelyňku;

dat se v práci; B: dělit se o zisk; C: neshodnout se; D: navzájem se obviňovat 13. opičí láska—A: chvilková zamilovanost; B: předstírané sympatie; C: nekritické zbožňování; D: přátelská náklonnost

POD LUPOU Kanáři dostali jméno podle Kanárských ostrovů, odkud byli exportováni do Evropy. Je v tom jistý paradox, protože ostrovy se jmenují podle zcela jiných živočichů, a to místních psů (latinsky canis). 139

18.3.2011 11:08:01


Jazyko[am Zvířata a lidé

žili vždycky vedle sebe. O tom, jak blízké bylo jejich soužití v dobrém i zlém, svědčí v jazycích celého světa desítky slov a slovních spojení inspirovaných živočišnou říší už před stovkami nebo i tisíci let. Rozumíme jim vůbec ještě dnes, v době vymírajících druhů a domácích mazlíčků?

1. labutí píseň— A: milostná píseň; B: poslední čin; C: dojemný příběh; D: pomíjivá nálada, rozmar

C: karetní hra; D: bezvýznamná maličkost 11. kočičí hlavy— A: hlupáci, tupci; B: dlažební kameny; C: vánoční pečivo; D: čokoládové bonbony

I L U S T R A C E A N D R E A TA C H E Z Y

2. medvědí služba— A: vyřizování nepříjemných záležitostí za někoho jiného; B: služba působící víc škody než užitku; C: marná snaha; D: nájemná vražda 3. tlouct špačky—A: zabíjet čas; B: hrát neuměle na klavír; C: mnoho a zbytečně mluvit; D: pospávat, podřimovat 4. krokodýlí slzy— A: vodka; B: slzení očí při krájení cibule; C: hlasitý nářek; D: neupřímný, falešný zármutek 5. žabomyší—A: malicherný; B: nevětraný, zatuchlý; C: nevlídný, ponurý; D: podlézavý 6. papírový tygr—A: časopis zveřejňující senzační zprávy; B: prázdná hrozba, nereálná síla; C: literární kritika; READER’S DIGEST

CZ110452 139

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

12. jeden čehý, druhý hot—A: stří-

D: předpokládaný vítěz závodu nebo utkání 7. zakopaný pes—A: problém, potíž; B: utajovaná skutečnost; C: nepostradatelná osoba; D: uzavřená záležitost 8. oslí můstek—A: násilné spojení nesouvisících věcí; B: úzká lávka; C: provizorní opatření; D: nápověda 9. být na koni—A: mít štěstí; B: dobře se bavit; C: cítit se silný; D: okázale rozhazovat peníze 10. kozí chlup— A: drobný nedostatek; B: lidový název pelyňku;

dat se v práci; B: dělit se o zisk; C: neshodnout se; D: navzájem se obviňovat 13. opičí láska—A: chvilková zamilovanost; B: předstírané sympatie; C: nekritické zbožňování; D: přátelská náklonnost

POD LUPOU Kanáři dostali jméno podle Kanárských ostrovů, odkud byli exportováni do Evropy. Je v tom jistý paradox, protože ostrovy se jmenují podle zcela jiných živočichů, a to místních psů (latinsky canis). 139

14.3.2011 13:25:12


křesla před televizi a tlučou špačky.)

Odpovědi 1. labutí píseň—[B] poslední čin („Chci udělat ještě jeden film,“ prohlásil Paul Newman na svých pětasedmdesátých narozeninách. „Něco jako svou labutí píseň. A pak odejdu.“)

visících věcí (Film je sestaven z izolovaných epizod spojených vrat4. krokodýlí kými oslími můstky, které slzy—[D] ne- se pokoušejí vyvolat v diupřímný, fa- vákovi dojem, že jde o celistvý příběh.) lešný zármutek 9. být na koni—[C] cítit (Novináři se silný, být pánem situobvinili nizo- ace (Po necelých devíti zemského minutách hry jsme vedli premiéra, že 5 : 1 a byli jsme na koni.) nad smrtí 10. kozí chlup—[D] bezsvého celoži- významná maličkost votního (Na naší politické scéně odpůrce roní se věčně svádějí zcela jen krokodýlí zbytečné zápasy o kozí slzy.) chlup.) 5. žabomy11. kočičí hlavy—[B] zaší—[A] mali- oblené dlažební kameny cherný (Naši (Motocykly s malými politici by se koly nezaručují stabilitu měli soustře- při jízdě na výmolech dit na zájmy nebo na kočičích hlavách své země a ne na rozdmy- historických městských chávání stále nových žacenter.) bomyších mezistranických 12. jeden čehý, druhý konfliktů.) hot—[C] neshodnout se

6. papírový tygr—[B]

(podle příkazů pro tažná zvířata čehý „vlevo“ a hot „vpravo“: V otázce registrovaného partnerství gayů a lesbiček táhnou evropští zákonodárci 2. medvědí služba—[B] jeden čehý, druhý hot.) služba působící víc škody 13. opičí láska—[C] nenež užitku (Když chřipku 7. zakopaný pes—[A] kritické, přepjaté zbožnebereme vážně a přechá- problém, potíž (Zakopaný pes českého školství, ňování (Opičí láska zíme ji, prokazujeme tím to není ani zdaleka jen rodičů vede obvykle svému zdraví vskutku nedostatek peněz.) k tomu, že z každého medvědí službu.) neúspěchu svého miláčka 3. tlouct špačky—[D] po- 8. oslí můstek—[A] násilné spojení dvou nesouobviňují okolí.) spávat, podřimovat (Kulturní život stále většího JAK JSTE DOPADLI? počtu Čechů vypadá tak, • 8-9: dobře • 10-11: velmi dobře • 12-13: výborně že si večer sednou do prázdná hrozba, nereálná síla (Bez rozšíření vlastního obranného systému se z Evropy může stát z vojenského hlediska papírový tygr.)

140

CZ110452 140

14.3.2011 13:25:13


Citáty“ Ženy jsou kvůli mužům schopny vyvádět věci až tragické a budící soucit, kdežto vše, co muži dělají kvůli ženám, je čistě jen k smíchu. režisér Jiří Vej d ěl ek , Víkend Dnes

Šaty člověka nedělají. Může být ověšený věcmi světových značek, ale když je to blbec, za pět minut to o něm ví každý. herec Ju r aj K u ku r a, Týdeník Televize

Člověk se podobá zlomku, kde čitatel je to, co skutečně je, a jmenovatel to, co si o sobě myslí. Čím větší je jmenovatel, tím menší je zlomek. Je-li jmenovatel nekonečno, rovná se zlomek nule. ruský spisovatel Lev Nik ol ajevič Tol stoj zaslala Ludmil a Pel ná řová , Mariánské Lázně

Ani deset přátel nesblíží lidi tolik jako jeden společný nepřítel. spisovatelka Zdeň ka O r to v á zaslala Jaro s lav a Něm co v á, Plzeň

V lásce jsou nejkrásnější začátky a nejsmutnější konce. Z čehož vyplývá: nepřipusťte žádné konce, začínejte stále znovu. básník Jiří Žáček zaslala Rů ž en a G ab r ielo v á, Zábřeh

Úspěch je mizerný učitel. I chytrým lidem dokáže vnutit iluzi nezranitelnosti. ILUSTRACE JACK UNRUH

Bill G ates

Nepotřebujete se ocitnout na pokraji smrti, abyste dokázali ocenit krásy života — může vám to ale pomoct. cyklista La n ce Arm s tro n g, Comeback 2.0

READER’S DIGEST

CZ110454 Sec1:141

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

141

15.3.2011 10:23:19


Vpráci S LEHKÝM ÚSMĚVEM

P

ři návštěvě zubního lékaře jsem musel překonat nepříjemný pocit jak nahoře, tak dole. Paní doktorka mi obrušovala zub na korunku. Po krátké době jsem se trochu nadzvedl, ale broušení pokračovalo dál, tak jsem se zvedl ještě víc, až paní doktorka přestala brousit. „To vás přece nemohlo bolet, že jste se zvedal,“ podivila se. „To mě, paní doktorko, nebolelo, ale já mám v kalhotách lázeň.“ Paní doktorka vykřikla: „Sestřičko, já mám vypadlou chladicí hadičku a pánovi ta voda tekla do kalhot!“

„Můžu si to projít ještě jednou? Hledám něco v kabelce a nemůžu to najít.“

Už několik let pracuju v bance. Nedávno k mému okénku přistoupil postarší muž a požádal mě, jestli bych mu nepomohla vyplnit správně Obžaloval jsem jednoho chlapíka, že šek. Přikývla jsem. Když jsem s tím prakem zabil chráněného ptáka. byla hotová, uctivě mi poděkoval, ale Úřednice mu sdělila datum, kdy má postěžoval si, že teď bude muset běk soudu přinést potvrzení žet domů a vzít si nový šek. o zaplacení pokuty a o náKromě vyplnění všech stupu na veřejné práce. Na ceduli kolonek jsem totiž „A tím zvládnete,“ v zelinářství: v zápalu ochoty ten usmála se nevinně, „Citrony – skvělé na výrobu šek i podepsala. „zabít dva ptáčky jedoranžády!“ nou ranou.“ Sônia A . A mad orová , J e r e m y C l a r i dge, USA

Amy Shaffer o v á– Cr awleyová , USA

Brazílie

KRESBA PAUL K ALES

Fr an tiš ek Hn ilica, Bohuslavice

142

CZ110455 142

14.3.2011 11:36:31


KONTROLA Pracuju jako fyzioterapeutka. V prosinci bylo v Praze strašně namrznuto. Chodníky byly jako led. Většina pacientů, hlavně těch starších, se raději přeobjednávala na jiné dny. Jedna stará pani ale přece jen dorazila. Zůstali jsme na ni koukat a kolegyně, ke které přišla na rehabilitaci, povídá: „Ale to jste se sem neměla vydávat, měla jste zavolat, my bychom vám našli jiný termín.“ Paní se na ni podívala a odvětila: „To jsem mohla, ale já chtěla zjistit, jestli tu Lucie Slavíková, Praha budete vy!“

Stála jsem ve frontě v lahůdkách a pozorovala prodavačku, která tam byla sama a nevěděla, kde jí hlava stojí. Vždycky se automaticky zeptala: „Tady, nebo s sebou?“ Měli tam totiž stoly a lidé si sedali se saláty, chlebíčky a podobně. Když jsem přišla na řadu, řekla jsem: „Jeden houskový knedlík.“ A ona se zeptala: „Tady, nebo s sebou?“ Chvíli jsme se na sebe dívaly a potom jsme se obě rozesmály. Ra d k a Gol a ňová , Praha

Můj úzkostlivě čestný manžel chytil kolegyni, jak si bere firemní pytle na odpadky, a tak si ji kvůli tomu zavolal. „No a co jako?“ obořila se na něj, „stejně je vyhodíte!“ Patricia Hu tchin gs o v á, USA

Na policejní akademii v Ontariu všichni nováčci zpočátku procházejí dvanáctitýdenním výcvikovým programem, k němuž mimo jiné patří přednášky o nebezpečí stresu, který jim v budoucí práci hrozí. Před budovou jsem jednou míjela skupinku rekrutů a zaslechla jsem, jak si jeden z nich povzdechl: „Člověče! Jsem vystresovaný už jen z toho, co nám na té přednášce říkali!“ Kathe r in e Bu rto v á, Kanada

Nedávno jsem v práci nevěděla co dřív. Bušila jsem do počítače jednu zprávu za druhou, když vtom kolegovi zazvonil mobil. Stálo mě to hodně přemáhání, abych nekomentovala, co řekl volajícímu: „Ne, nerušíš. Já jsem v práci.“

STÁLO TO ZA TO! Jsem ředitelkou v mateřské škole a chci vám popsat jeden můj pracovní týden. Pondělí: Jdu na finanční úřad, abych dostala peníze na provoz školky, ale až na místě jsem si všimla, že na mém formuláři chybí razítko. Úterý: Jsem zpátky na úřadu, nyní už s razítkem, ale je mi řečeno, že je formulář špatně vyplněný. Středa: Po opravě zápisu v kolonkách jsem na úřadu znovu, jen abych zjistila, že na mé žádosti je pořád ještě pondělní datum. Čtvrtek: Datum je změněno, ale úřadu to bůhvíproč nestačí. Pátek: Konečně! Dostávám se k vyplacení peněz. Čekám půldruhé hodiny, abych pro školku dostala závratnou částku 1 lei! Angela Raduová, Rumunsko Prožili jste něco úsměvného? … Napište nám o tom. Otištěný příspěvek odměníme částkou 500 Kč, na Slovensku 20 ¤.

L au r a Swan s s o n o v á, USA READER’S DIGEST

CZ110455 143

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

143

14.3.2011 11:36:31


KRESBA RALPH HAGEN

Nashledanoupříště...

144

CZ110488 2

READER’S DIGEST

v y b e r. c z 0 4 / 1 1

15.3.2011 14:57:36

Reader's Digest - duben 2011  
Reader's Digest - duben 2011  

Dárek pro Vás - kompletní dubnové vydání české edice časopisu Reader's Digest.

Advertisement