Page 1

BESEDOTVORJE – Test

A

Ime in priimek:___________________ Razred: ___________________

1. V besedilu bi lahko pisec namesto nekaterih večbesednih izrazov uporabil tvorjenke. S katerimi besedami bi zamenjali podčrtane izraze? Zapišite jih na črte. - več let trajajoča saga o nastanku filma; __________________________saga o nastanku filma - z lahkoto prevajati; ______________________________ prevajati - film v več jezikih; __________________________________ film - prehod k zvoku v filmu; prehod k _________________________________ filmu - z majhne države na sončni strani Alp; iz __________________________ na sončni strani Alp - značilen film iz vzhodne Evrope; značilen ___________________________________ film. 2. Zapišite spodnjim tvorjenkam skladenjsko podstavo in ugotovite, po katerem besedotvornem načinu so nastale. Tvorjenka prepustiti bakrorez knjižnica

Skladenjska podstava

Besedotvorni način

3. Izpisanim tvorjenkam določite besedotvorni način. 1500-krat ___________________________________________ odskok _____________________________________________ potni _______________________________________________ dvesto ______________________________________________ 4. V stolpcu so zapisane tvorjenke, spodaj pa so navedene skladenjske podstave. Na črtico pred vsako tvorjenko zapišite črko ustrezne skladenjske podstave. _____ letalski _____ letalonosilka _____ letališče _____ letališki _____ letalo _____ let a) ta, ki nosi letala b) tak, ki je od letala c) tam, kjer so letala č) to, s čimer letamo d) tak, ki je od letališča e) povezan s poletom f) to, da (se) leti


5. Tvorjenke razvrstite v dve skupini glede na to, ali so nastale iz enodelnih ali večdelnih besedotvornih podstav. Črkovne oznake zapišite na ustrezno mesto v preglednici. a) črvički b) strahopeten c) sivkastorjast č) čudodelen d) samica e) prerokovalen Tvorjenka iz enodelne besedotvorne podstave Tvorjenka iz večdelne besedotvorne podstave

6. V naslednji preglednici z znakom X določite vrsto obrazila danih tvorjenk. TVORJENKA čudežen čistilo lenuh širokogruden skupinski

PREDPONA

PRIPONA

MEDPONA

7. Naslednjim tvorjenkam določite besedotvorno podstavo in obrazilo.

TVORJENKA čudežen čistilo lenuh širokogruden skupinski smučišče predrag četrtošolec Janezov tujec sredogorje

BESEDOTVORNA PODSTAVA

OBRAZILO

Vaja  
Vaja  

Besedotvorje je nauk o tvorjenju besed.

Advertisement