Page 1

Portfolio Irena Zmeškalová


Obsah Zámecký komplex 4

interiéry

Kácov

Lávka pod Medvědí boudou

6

konstrukce lávky

Krkonoše

Park street 8 urbanismus

Holešovice Praha7

Revitalizace zámku 10 soubor staveb Kácov

Městský RD s vinotékou

rodinný dům

Jičín

12


Polyfunkční centrum Strašnic

14

radnice a wellness Strašnice Praha 10

Zázemí inline dráhy 16

restaurace, wellness, půjčovna

Dobříš

Bytový dům Plzeňská/Holečkova 18 Bytový dům

Praha 5

Mateřská školka 20

praxe - vizualizace

Cerhenice

Revitalizace chodeb 22 praxe

Karolinum Praha 1


Zámecký komplex - interiéry Kácov atelier realizační ATRN/ZS 2017/18 At: Soukenka - Tichý Návrh interiérů navazuje na dřívější návrh revitalizace zámku. Stěžejní myšlenkou je sjednocení pomocí jednotného vybavení, které lze bezproblémů přemisťovat podle potřeby. Jako jednotící prostředek jsem zvolila kombinaci dvou barev pro vybavení, vše ostatní je bílé. Podle typů interiérů jsou vloženy křiklavé podnože či kostky, tvořící dominanty jednotlivých místností Jednoduchým řešením je docíleno stylového propojení a sjednocení.

barvy

materiály

bordeaux

Cetris

čalounění

dřevo

tyrkysová

polypropylen čalounění

dřevo

bílá/šedá

betonová stěrka

štuk

restaurace barový pult

školní družina zázemí

knihovna pult knihovnice

multifunkční sál bar a zázemí

dřevo


vybavení

křeslo moritz (323 623)

křeslo moritz (323 623)

jídelní stůl Nora 800x800

barová židle moritz (313 625)

jídelní stůl Nora 800x800

LP stackable kristalia

skládací stůl 800x800

LED světlo LD-MAW07W -NB 12x12x25

IZAR B MAX ZL4. IB.L12.1500M.1 1500x1500x180

IZAR C ZL4.IC.L11.600.1 600x600x600


Lávka pod Medvědí boudou Krkonošský národní park atelier volného zadání ATVZ/ZS 2017/18 At: Kordovský - Vrbata

Návrh nové lávky vychází z kontextu místa a zážitku, který by měla lávka poskytovat. Když jde turista po pěšině od Medvědí boudy, prochází klečí a cesta se klikatí až se náhle ocitne přímo před lávkou. Lávka turistu uvítá a on projde pomyslnou bránou, do nové etapy své cesty. Převažujícím materiálem je dřevo. Rozpon lávky je značný, proto jsem zvolila konstrukci jednoduchého vzpinadla. To je tvořeno dvěma dřevěnými trojúhelníky s táhly. Tyto trojúhelníky jsou ve vrcholu spojené trámem a táhly, která fungují jako zavětrování a celou konstrukci ztužují. Hlavní vodorovné trámy nesoucí mostovku jsou na okrajích prostě uloženy na březích a dále podepřeny na dvou místech pomocí trámků zavěšených na táhlech tak, aby maximální rozpon byl 3,5 metru. Díky tomu se vodorovným trámům na původním rozponu 9 metrů výrazně odlehčí.


Park street - urbanismus Praha, Holešovice atelier urbanismu ATU/LS 2016/17 At: Plicka - Sedlák

Hlavním motivem návrhu je široká parková ulice, která propojuje severní a jižní břeh Holešovic. Ulice kopíruje stavební čáru staré zástavby a zároveň tím vymezuje tu novou, na opačné straně ulice. Nová zástavba doprovázející parkstreet podporuje reprezentativnost širokého bulváru. Části s nejvyšší podlažností rozmístěním reagují i na průběh vlakového tělesa. Všechny další ulice jsou obslužného charakteru a zbylá zástavba je určená převážně k bydlení. V oblasti starých Zátor je zachována původní zástavba s návazností na nově navrženou strukturu.


Doprava

Kompozice

Výška zástavby


Revitalizace zámku Návrh reaguje na chybějící zázemí obce a zároveň požadavky současného majitele zámku. Výsledkem je nabytý celek, který je pomyslně rozdělen na tři části. První reprezentativní část okolo zeleného nádvoří skrývá hotel, druhá část je plně věnována obci a jejímu životu. Nachází se zde mimo jiné knihovna, školní družina a společenský sál. Třetí částí jsou prostory navazující na třetí nádvoří, zde je restaurace a konferenční sály.

PŮDORYS 1.PP

PŮDORYS 1.NP

PŮDORY

DRUŽINA

SOKOLOVNA

±0,000

SPRÁVCE

JÍDELNA

RECEPCE

KNIHOVNA SKLAD +1,500

TECH. MÍSTNOST

SKLAD

GARÁŽE

AUTOVÝTAH

AUTOVÝTAH

-2,000

±0,000

PRŮJEZD

ŠATNA

KUCHYNĚ

-2,000

±0,000

RESTAURACE

-4,350

±0,000

SPOLEČENSKÝ/ TANEČNÍ SÁL DEPOZITÁŘ

VYHLÍDKA

VÝTAHY

Kácov atelier soubor staveb ATS1/ZS 2016/17 At: Seho - Světlík

POKLADNA/ INFOCENTRUM

-4,350

-4,400 ±0,000

-4,350

KONFERENČNÍ SÁLY/ ŠKOLÍCÍ CENTRUM

EXPOZICE

-6,400

S 0

5

10

15

S 0

5

10

15


Městský rodinný dům Jičín, lokalita bývalých kasáren bakalářská práce BPA/LS 2015/16 At: Šenberger - Šourek Návrh domu vychází z charakteru pozemku, z toho vyplývá umístění domu na pozemku. Dům je umístěn na severovýchodní straně. Nestíní zahradě a uvolňuje co nejvíce prostoru. Koncept je přizpůsoben orientaci a výhledu na lipovou alej směrem na jih. Hlavní idea návrhu se odvíjí od společného života rodiny v domě a zahradě a s tím související propojení s exteriérem. Všechny obytné místnosti jsou orientovány na západ do zahrady, nebo na jih do ulice. Okenní otvory jsou často přes celý úsek fasády. Nejexponovanější částí je čelo druhého podlaží orientované do ulice, kde jsou dětské pokoje. Tato část je vykonzolována a tvoří tak přestřešení vjezdu do garáže. Hlavní obytný prostor je vertikálně propojen otvorem u schodiště s čítárnou v druhém nadzemním podlaží. Otvory v druhém podlaží se dostane denní světlo i do kuchyně v zadní části obytného prostoru. Zcela oddělenou zónu tvoří prostory vinotéky. Důraz je kladen na čistotu ploch. Okna mají úzké hliníkové rámy a velké skleněné tabule. Dalším prvkem je stínění. Na vybraných místech je stínění pevné. Tam, kde to dovoluje způsob umístění latí je vysázeno popínavé víno, které podněcuje atmosféru domu s provozovnou vinotéky.

S

S

půdorys 1.NP S

půdorys 2.NP S


0

1

2

0 1 2

5M

5

10M

0 10 20

50

100M

0

S

1

2

5M

S

0 1 2

5

10M

architektonickรก situace


Polyfunkční centrum Strašnic radnice a wellness Strašnice, Praha 10 atelier velké občanské stavby ATA3/LS 2014/15 At: Kopřiva - Jurčík

2

3

4

5 1

21

21

3 23

6 7

21

21

21

24

21

21

21

21

18

21

22

21

21

8

9

11

13 12

10

11

15 14

16 17

01

5

10

20

Budova je určena především k administrativě. Část objektu je řešena jako samostatná část s funkcí wellness centra. Důležitým momentem bylo zakomponování hmoty wellness centra do hmoty administrativní budovy a tím vytvořit tvář celého objektu. Bazénová hala se nachází v těžišti objektu. Okolní budova halu pohlcuje a přerůstá přes ni. K hale je přidružena dvoupatrová budova se zázemím pro bazén a provozy posilovny. Pro zaměstnance úřadu je u metra zřízena restaurace, která je uzpůsobena i k návštěvám veřejnosti. Oba tyto malé celky jsou řešeny v jiném materiálu než zbytek objektu, aby bylo patrné, že administrativa nad nimi dominuje. Čela konzol mají dvojitou fasádu, Vnější tvoří prolamované sklo, které je použito také v čele bazénové haly, jako jednotící prvek. Strop nad bazénovou halou tvoří membránové polštáře se vzpinadlovou konstrukcí.


Pohled jih

Pohled sever

01

5

10

20


Zázemí inline dráhy restaurace, wellnes, půjčovna bruslí Dobříš atelier malé občanské stavby ATA2/ZS 2014/15 At: Knappová - Filsak

Záměrem je poskytnout vybavenost poblíž nové inline trasy kolem rybníka Papež. Jsou zde navrženy dva objekty. Praktické služby bruslařům poskytuje menší z objektů. Ve větším objektu je v přízemí umístěna restaurace s výhledy přes vodní hladinu. V druhém podlaží se nachází relaxační centrum. Objekt s půjčovnou je přímo součástí stezky. Naopak restaurace s wellness je umístěna opodál na okraji výběžku pevniny. Slouží, jako zpříjemnění či zakončení náročného dne na bruslařské trase. Svou dostupností z města poskytuje také zázemí jeho obyvatelům. V úrovni, kde se pohybují bruslaři je zdůrazněna dynamika použitím křivek v kombinaci s transparentními materiály, které umožňují vizuální propojení s venkovním prostorem. O úroveň výše na sebe budovy výrazně upozorňují přesahy, odlišností materiálu a kontrastními rovnými liniemi. Pod menší budovou je vytvořen průjezd, který se dynamicky stáčí k hlavní dominantě v závěru poloostrova


B´ VSTUP PRO ZAMĚSTNANCE + ZÁSOBOVÁNÍ

WC ŽENY

A

ÚKLI

VST UP HOST É

D

WC MUŽ I

ODPADKY KANCELÁŘ ZMRZLINA

ZÁDV

ŠATNA ŽENY

SKLAD

EŘÍ

ŠATNA MUŽI

ODBY

SKLAD

TOV

Ý PR

OSTO

SKLAD

SKLAD NÁPOJŮ

R

VÝČEP

PŘÍPRAVNA ZELENINY

ČERNÉ NÁDOBÍ

TERA

SA

OFIS

VARNA

BÍLÉ NÁDOBÍ

1

5

2

10 B

0

Půdorys 1.NP

A RECEPCE

MASÁŽE

MASÁŽE

KOSMETIKA

ŠATNA ZAMESTNANCI ŠATNA ŽENY

ŠATNA MUŽI

ODPOČINKOVÁ MÍSTNOST

STŘEŠNÍ TERASA

SPRCHY

SPRCHY

INFRA SAUNA

OCHLAZOVNA

WHIRPOOL FINSKÁ SAUNA

1

2

5

10

B

0

Půdorys 2.NP

PARNÍ SAUNA


Bytový dům nároží Plzeňská/Holečkova, Praha 5 atelier bytového domu ATA1/LS 2013/14 At: Knappová - Filsak

Žlutá karta ocenění vynikajících studentských projektů

Hlavní myšlenkou návrhu je tvarová rozmanitost vyplývající z nepravidelnosti pozemku a z členění okolních hmot domů. Základem hmoty je půdorys tvaru „L“. Vytváří se tak zelená plocha na klidnější straně, která reaguje na protější svah. Objekt je provozně i vizuálně rozdělen na tři části s různým počtem pater. Hmota reaguje na tvar pozemku prvky konzol. Tento motiv se několikrát opakuje. Ve východní části je tak zároveň dosaženo pravoúhlých dispozic. V západní se střídá hmota v důsledku uvolnění nároží. Vstupy jsou ve dvou výškových úrovních. Z toho je odvozeno posunutí celé západní části o půl podlaží. Oddělená část se v rámci odskočení celá rozvolňuje. Fasády kopírující ulici jsou provedeny z šedých fasádních desek Fundermax. Zbývající části, balkóny a fasády kolem zelené plochy, mají přívětivější charakter imitující dřevo. Je vytvořen kontrast mezi jižní stranou objektu, kde jsou vstupy do komerčních prostor, a severní částí se vstupy do obytné části. Střešní zahrady jsou přístupny vždy pro obyvatele dané části objektu proskleným vstupem, který je zároveň světlíkem. Zahrady fungují jako soukromý prostor uprostřed města.


61m

75m

2

70m

66m

2

66m

2

2

2

44m

43m

2

2

M 0

3.NP

1

2

5

10

64m

90m

2

2

82m 84m

2

2

43m

2

M 0

5.NP

1

2

5

10


Mateřská školka Cerhenice praxe 2018 M-PROject CZ s.r.o.

Úkolem byla tvorba vizualizací novostavby mateřské školky v Cerhenicích na základě půdorysů, pohledů a řezů. V průběhu tvorby vizualizací došlo k úpravám na základě předběžných obrázků. Objekt je nepravidelného půdorysu, vypořádávající se s malou výměrou pozemku. V centru půdorysu je elipsovité atrium do kterého se otevírají jednotlivé třídy. Je možné propojit vnitřní a vnější prostor, který tak bude oddělen jen výškově. Dominantou atria je strom zasazený v integrovaném “květináči”. Dětské hřiště je umístěno na střeše objektu z důvodu nedostatku prostoru.


Revitalizace chodeb objekty Karolina, Praha praxe 2018 M-PROject CZ s.r.o.

Úkolem bylo vypořádat se s požadavky památkářů při návrhu chodeb v objektech karolina. Jedním z požadavků bylo zachovat původní barokní dveře, zároveň také navrhnout nové, které budou korespondovat se zbytekem interiéru. Požadavky byly kladeny také na okenní rámy, či dlažbu, která byla předem striktně určena. Výsledkem bylo mnoho variant, z nichž byla k podrobnějšímu posouzení vybrána tato.

Dveře stávájící 2400/3600 Rám mosaz, výplň sklo

Barokní dveře původní 1350/2300 barva slonovinová kost, klika mosazná

Dlažba GRANITOGRES GRANITO/Granito1 GIAMAICA 20X20


Rektorské křídlo

ZOOM 01-819

ZOOM 01-741

ZOOM 01-738

Mosazná deska A5

Výuková část

Dveře 800/2000

Dveře 800/2000 výplň pískované sklo

Portfolio  
Portfolio  
Advertisement