Page 1

DORADZTWO

Wieloaspektowa diagnoza zdolności, osobowości, temperamentu, kompetencji, systemu wartości, potencjału motywacyjnego Ocena potencjału menedżerskiego a wyzwania biznesowe firmy Identyfikacja talentów menedżerskich

OCENA POTENCJAŁU MENEDŻERSKIEGO Bateria testów

Badanie w formie internetowej lub tradycyjnej


Badanie potencjału menedżerskiego odbywa się za pomocą baterii testów psychologicznych (6-8 narzędzi). Pozwala ono uzyskać usystematyzowany obraz kompetencji menedżerskich badanych pracowników lub zespołów. Po każdym badaniu jest przygotowywany raport indywidualny lub zbiorczy, a badane osoby mają możliwość uzyskania rozwojowych informacji zwrotnych. Wszystkie stosowane testy zostały zbudowane zgodnie z międzynarodowymi standardami badań psychologicznych. KORZYŚCI DLA KLIENTA Zwiększenie trafności doboru pracowników

Identyfikacja talentów menedżerskich

Zmniejszenie ryzyka błędnej decyzji personalnej

Wsparcie w budowie programów motywacyjnych

Dobór na podstawie obiektywnych kryteriów

Przygotowanie programów rozwojowych dla menedżerów

Skuteczniejsze planowanie karier menedżerów

Weryfikacja efektywności szkoleń

Fragment kompleksowego badania potencjału menedżerskiego Poniżej przedstawiono fragment wyników badania grupy 153 menedżerów za pomocą baterii testów psychologicznych. Skrzyżowano wynik ogólnych kompetencji menedżerskich z poziomem potencjału osobowościowego do ich rozwoju. Kolorem zielonym zaznaczono grupy menedżerów, które mają wysoki poziom potencjału osobowościowego do rozwoju kompetencji menedżerskich oraz średni lub wysoki poziom ogólnych kompetencji menedżerskich. Oznacza to, że osoby z tej grupy dadzą największy zwrot z inwestycji rozwojowych. Kolorem pomarańczowym zaznaczono grupy menedżerów, w których przypadku inwestycja w rozwój da najmniejszy zwrot. POTENCJAŁ OSOBOWOŚCIOWY DO ROZWOJU KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

POZIOM KOMPETENCJI MENEDŻERSKICH

niska

średnia

wysoka

Razem

niski

1,4%

3,5%

3,5%

8,3%

średni

4,9%

37,5%

34,0%

76,4%

wysoki

9,0%

6,3%

15,3%

R azem

6,3%

50,0%

43,8%

100,0%


Przykładowa bateria TESTÓW OBSZAR

TEST

BADANY ZAKRES

INTELEKT I ZDOLNOŚCI

TEST MATRYC RAVENA Autor: J. Raven

Potencjał intelektualny menedżera

TEST POZNAWCZYCH ZDOLNOŚCI SPOŁECZNYCH Autor: V. Wekselberg

Zdolność trafnej oceny innych ludzi

KWESTIONARIUSZ TEMPERAMENTU (PTS) Autorzy: J. Strelau i B. Zawadzki

Potencjał energetyczny menedżera

TEST TAKTYK WPŁYWU (INFLUENCE BEHAVIOR QUESTIONNAIRE) Autorzy: G. Yukl i C.M. Falbe

Sposób wywierania wpływu przez menedżera

TEST INTUICJI MENEDŻERSKIEJ (TACIT KNOWLEDGE TEST FOR MANAGERS) Autorzy: R. K. Wagner i R. J. Sternberg

Kompetencje menedżerskie

SITUATIONAL TEST OF SALES COMPETENCIES Autorzy: Zespół Instytutu Rozwoju Biznesu

Kompetencje sprzedażowe

TEST TCI Autor: V. Wekselberg Instytut Rozwoju Biznesu

Osobowościowy potencjał motywacyjny menedżera

TEST SYTUACYJNYCH CZYNNIKÓW MOTYWACYJNYCH Autor: Zespół Instytutu Rozwoju Biznesu

Wpływ czynników sytuacyjnych na motywację menedżera (warunki pracy, produkty i proces pracy, wyniki pracy dla siebie i dla innych)

STYL DZIAŁANIA

KOMPETENCJE

MOTYWACJA


Szczegółowe informacje:

Kadra konsultantów to wysokiej klasy specjaliści z doświadczeniem zarówno biznesowym, jak i naukowym, znawcy praktycznych problemów zarządzania kapitałem ludzkim.

Zespół Key Account Managerów tel.: (22) 618 85 83 e-mail: kontakt@irb.pl

Włodzimierz K Buśkiewicz – Prezes Zarządu Instytutu Rozwoju Biznesu, senior konsultant i senior trener; psycholog organizacji, praktyk biznesu, ekspert w dziedzinie zarządzania kapitałem ludzkim. Dr Diana Malinowska – Trener i konsultant w Instytucie Rozwoju Biznesu, psycholog organizacji, specjalizuje się w projektowaniu i opracowywaniu narzędzi do oceny kompetencji pracowników. Katarzyna Palczak – Konsultant Instytutu Rozwoju Biznesu, psycholog organizacji, specjalizuje się w rekrutacji, budowie modeli kompetencyjnych i projektowaniu narzędzi oceny pracowników. Dr Victor Wekselberg – Dyrektor w Dziale Doradztwa Organizacyjnego Instytutu Rozwoju Biznesu, psycholog organizacji, senior konsultant, autor publikacji specjalistycznych. Dr Olaf Piotr Żylicz – Wiceprezes Zarządu ds. Naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu, senior konsultant, senior trener i coach; psycholog organizacji, autor publikacji naukowych.

OCENA POTENCJAŁU MENEDŻERSKIEGO Bateria testów Informacje organizacyjne Czas trwania jednostkowego badania: do 2 godzin Cena: uzależniona od liczby osób badanych i zakresu badania Standardowa usługa obejmuje: badanie w formie elektronicznej lub tradycyjnej, raport indywidualny i/lub grupowy, sesję informacji zwrotnych. Więcej informacji:

www.irb.pl

Biura Obsługi Klienta

Centrum Konferencyjne

ul. Panieńska 9 lok. 1, 03-704 Warszawa

ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock

tel. (22) 618 85 83, faks (22) 618 51 59

rezerwacja: (22) 782 78 87, w. 444

ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock

e-mail: recepcja@irb.pl

tel. (22) 782 78 87, faks (22) 782 73 91

www.irb.pl

DORADZTWO I BADANIA  
DORADZTWO I BADANIA  

Ocena potencjału menedżerskiego

Advertisement