Page 1

P R O J E K T W S P Ó Ł F I N A N S O WA N Y P R Z E Z U N I Ę E U R O P E J S K Ą W R A M A C H E U R O P E J S K I E G O F U N D U S Z U S P O Ł E C Z N E G O

COACHING

Executive coaching Team coaching Sales coaching

COACHING SYSTEMOWY W BIZNESIE Coaching systemowy Instytutu opiera się na najlepszych międzynarodowych standardach

Instytut Rozwoju Biznesu jest członkiem Izby Coachingu


Opis modelu Coaching systemowy Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się na rynku usług coachingowych kompleksowym podejściem – partnerem jest zarówno klient (menedżer), jak i cała organizacja. Pozwala na zastosowanie precyzyjnie dobranego modelu coachingu do potrzeb organizacji. Formuła coachingu systemowego opiera się na sprawdzonych metodologiach najlepszych standardów coachingowych: International Coaching Federation, International Coaching Community, European Coach Federation. Coachowie Instytutu mają rozległe doświadczenie w pracy z organizacjami biznesowymi z różnych branż.

Grupa docelowa Kadra zarządzająca – członkowie zarządów, CEO, właściciele firm, dyrektorzy odpowiedzialni za duże struktury biznesowe Kadra menedżerska średniego szczebla – kierownicy, high potentials, szefowie zespołów projektowych Menedżerowie obcokrajowcy (w tym bez znajomości języka polskiego) realizujący zadania w polskim środowisku biznesowym Dyrektorzy personalni i inne osoby odpowiadające za rozwój zasobów ludzkich w organizacjach Menedżerowie zarządzający sprzedażą, dyrektorzy regionalni, osoby asystujące podczas wizyt handlowych, mentorzy szkolący przedstawicieli

Korzyści dla firm i uczestników Rozwija zasoby klienta - przy wsparciu coacha są realizowane cele wskazane zarówno przez uczestnika coachingu, jak i organizację Pozwala na implementację efektów coachingu w szerokim zakresie, uwzględniającym uwarunkowania kultury organizacyjnej, specyfiki zespołu i oczekiwania przełożonych, a także strategii czy planowanych zmian Zakłada indywidualne dopasowanie rozwiązań i metod coachingowych do potrzeb klienta oraz całej organizacji (executive coaching, team coaching, sales coaching) W wymierny sposób podnosi efektywność menedżera w perspektywie indywidualnej i organizacyjnej Umożliwia pomiar procesu coachingowego na poszczególnych etapach (w fazie diagnozy, podczas coachingu, jak i po zakończeniu procesu)

„Każdy człowiek może osiągnąć sukces w kierowaniu samym sobą, a świat powinien popierać to dążenie”. E. Faure


Co wyróżnia coaching systemowy Instytutu Rozwoju Biznesu? PERSPEKTYWA BADAWCZA

Instytut posiada narzędzia do oceny funkcjonowania uczestników coachingu w organizacji (pomiar wieloźródłowy w modelu oceny 360 stopni oraz badania testami kompetencyjnymi i psychologicznymi) Po zakończeniu coachingu mierzone są jego efekty przy wykorzystaniu skoordynowanych ocen coacha, uczestnika coachingu i osoby zamawiającej coaching w organizacji Możliwość monitorowania własnego rozwoju zawodowego coacha poprzez udostępnienie narzędzi do oceny stylu jego pracy przez klienta

KOMPLEKSOWOŚĆ PODEJŚCIA

Synchronizacja procesu zarówno z organizacją, jak i z klientem Dobór adekwatnej metody pracy (executive coaching, team coaching, sales coaching) Włączanie coachingu w szeroki kontekst działań rozwojowych realizowanych w Instytucie (projekty badawcze, doradcze i szkoleniowe) Możliwość wspierania procesu coachingowego (blended learning, ukierunkowane publikacje itp.) Doświadczenie w dużych projektach coachingowych realizowanych równolegle na terenie całego kraju

SUPERWIZJA

Własny system superwizji dla coachów Instytutu Możliwość superwizji dla coachów w organizacjach, które są klientami Instytutu Superwizja coachingu sprzedażowego na stanowisku pracy

PROCES OPARTY NA PRZEJRZYSTYCH ZASADACH

Transparentne i bezpieczne systemy raportowania i poufności danych Spójny zespół coachów, stosujących te same narzędzia i modele wiedzowe Kodeks etyczny uwzględniający zarówno aksjologię biznesu, jak i potrzeby uczestników coachingu (www.irb.pl/coaching_menedżerski)


Szczegółowe informacje: Zespół Key Account Managerów tel.: (22) 618 85 83 e-mail: kontakt@irb.pl

Kadra coachów Instytutu Rozwoju Biznesu to uznani specjaliści, z dużym doświadczeniem w prowadzeniu coachingu dla organizacji z różnych branż, z praktyką międzynarodową, wykorzystujący w swojej pracy sprawdzoną metodologię najlepszych na świecie systemów coachingowych. Projekty coachingowe prowadzą m.in.: Aureliusz Leżeński – dyrektor Działu Coachingu Systemowego w Instytucie Rozwoju Biznesu, coach z wieloletnim doświadczeniem, także konsultant i trener z zakresu m.in. systemów ocen pracowników, komunikacji w organizacji, zarządzania zmianą. dr Piotr Olaf Żylicz – wiceprezes ds. naukowych Instytutu Rozwoju Biznesu i Polskiej Fundacji Badań nad Zarządzaniem, pracownik naukowo-dydaktyczny SWPS, psycholog organizacji; coach dla wyższej kadry menedżerskiej, konsultant i trener. Dariusz Jęda – praktyk biznesu z dużym doświadczeniem w międzynarodowych korporacjach; certyfikowany coach, trener i konsultant Instytutu; specjalizuje się m.in. w doskonaleniu procesów biznesowych, rozwiązywaniu problemów i podejmowaniu decyzji.

COACHING SYSTEMOWY W BIZNESIE

Informacje dodatkowe Projekty coachingowe Instytutu są realizowane jako samodzielne programy rozwojowe oraz jako część składowa projektów doradczych i szkoleniowych. Więcej informacji:

www.irb.pl

Biura Obsługi Klienta

Centrum Konferencyjne

ul. Panieńska 9 lok. 1, 03-704 Warszawa

ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock

tel. (22) 618 85 83, faks (22) 618 51 59

rezerwacja: (22) 782 78 87, w. 444

ul. Wyzwolenia 63, 05-140 Serock

e-mail: recepcja@irb.pl

tel. (22) 782 78 87, faks (22) 782 73 91

www.osrodekszkoleniowy.pl

COACHING  

Coaching Systemowy Coaching Instytutu Rozwoju Biznesu wyróżnia się systemowym podejściem - partnerem jest zarówno klient (menedżer), jak i c...