a product message image
{' '} {' '}
Limited time offer
SAVE % on your upgrade

Page 1

UROLA ERDIA - EGITURA SOZIOEKONOMIKOA -

Urola Erdia, 2017/01/19!


1

Aurkibidea

Lurraldea Orriak: 3

2

demografia Orriak: 4, 5

3

Ehun ekonomikoa Orriak: 6, 7, 8

4

Industria urola erdian Orriak: 9, 10

5

I+g adierazleak Orriak: 11, 12

6

langabezia Orriak: 13, 14

7

Ekonomia adierazleak Orriak: 15, 16


1

Lurraldea

GIPUZKOA! 88 UDALERRI! 2!

Azalera guztira: 1980 Km! Biztanle Kopurua 2015-ean: 716.834!

UROLA ERDIA! Aizarnazabal-Azkoitia-AzpeitiaBeizama-Errezil-Zestoa! Azalera guztira: 198 KM2! Biztanle Kopurua 2015-ean: 31.488!

3!


2 demografia BIZTANLERIA DATUAK UROLA ERDIA +85 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 2.000

291 434 513 620 859 881 1.044 1.171 1.214 1.300 1.420 1.065

! -  Mendekotasun adierazlea: 57,15!

761 708 699 794 910 911

700 730 836 980 1.006 1.000

500

0

-  Zahartze adierazlea: 19,08!

1.148 1.086 1.239 1.238 967

875

1.500

Azken urteetan nabarmen zahartu da Urola Erdiko biztanleria.!

613 602 579 674 823 833 964

500

1.000

-  Gainzahartze adierazlea: 50,46! !

1.500

DEMOGRAFIA ADIERAZLEAK: ! Mendekotasun adierazlea: ((biz.<15 + biz>64) / (biz.15-64)) * 100! Zahartze adierazlea: (biz.>64 / biz. Orokorra) * 100! Gainzahartze adierazlea: (biz.>75 / biz.>65) * 100! ! *Garapen Hiri-Behatokia. 2015eko errolda datuak dira hauek!

4!


2 demografia BIZTANLERIA DATUAK GIPUZKOA Azken urteetan nabarmen zahartu da Urola Erdiko biztanleria, !

+85 80-84 75-79 70-74 65-69 60-64 55-59 50-54 45-49 40-44 35-39 30-34 25-29 20-24 15-19 10-14 5-9 0-4 40.000

! -  Mendekotasun adierazlea: 55,57! -  Zahartze adierazlea: 21,01!

30.000

20.000

10.000

0

-  Gainzahartze adierazlea: 49,5! !

10.000

20.000

30.000

40.000

DEMOGRAFIA ADIERAZLEAK: ! Mendekotasun adierazlea: ((biz.<15 + biz>64) / (biz.15-64)) * 100! Zahartze adierazlea: (biz.>64 / biz. Orokorra) * 100! Gainzahartze adierazlea: (biz.>75 / biz.>65) * 100! ! *Garapen Hiri-Behatokia. 2015eko errolda datuak dira hauek!

5!


SEKTOREAK 3 Ehun ekonomikoa SEKTOREEN EKARPENA LURRALDEAN

272, 2%!

UROLA ERDIA: AFILIATUAK 272, 2%!

Urola Erdiko afiliatuen %41 industriara bideratzen da, afiliatuen %48 bieratzen delarik zerbitzuetara.!

4753, 41%! 4753, 41%!

5519, 48%! 5519, 48%!

272, 2%!

Gipuzkoa: afiliatuak 10.977, 4%!

1017, 1017, 9%! 9%! Industria!

Eraikuntza!

Zerbitzuak!

4753, 41%!

Besteak!

Gipuzkoako afiliatuen %22 industriara bideratzen da, afiliatuen %69 bieratzen delarik zerbitzuetara.!

*Gizarte Segurantzan zenbatutako afiliatu kopurua sektoreen arabera..!

5519, 48%!

66.925, 22%!

16.675, 5%!

213.934, 69%!

1017, 9%! Industria!

Eraikuntza!

Zerbitzuak!

Besteak!

6!


3

Ehun ekonomikoa SEKTOREEN EKARPENA LURRALDEAN

2012!

117.863!

140.205!

7.358!

2010!

2015!

2010!

2015!

-!

-!

-!

-!

2008!

2012!

2008!

2012!

6.703.995!

5.763.604!

2010!

2015!

75.665!

66.925!

552.228!

383.618!

2010!

2015!

5.819!

4.753!

BEG €*!

%19!

2008!

%14!

BEG €*!

8.857!

%30,5!

BEG €*!

2012!

%22,3!

INDUSTRIA!

BEG €*!

%11,7!

2008! LEHEN SEKTOREA!

gipuzkoa %16,9!

UROLA ERDIA

BEG €*: Balio Erantsi Gordina, milaka €tan.! ! : Sektore bakoitzean zenbatutako afiliatu kopurua. !

7!


SEKTOREAK 3 Ehun ekonomikoa SEKTOREEN EKARPENA LURRALDEAN

2010!

2015!

1.342!

1.017!

2008!

2012!

2008!

2012!

2.000.343!

1.380.534!

2010!

2015!

22.450!

16.675!

2008!

2012!

12.009.081!

12.852.816!

2010!

2015!

202.080!

213.934!

BEG €*!

344.463!

379.672!

2010!

2015!

4.375!

5.519!

%7!

ZERBITZUAK!

BEG €*!

%24,6!

%2,6!

37.822!

BEG €*!

%23,4!

98.532!

%10,2!

2012!

%20,4!

BEG €*!

%31!

2008! ERAIKUNTZA!

gipuzkoa %61,6!

UROLA ERDIA

BEG €*: Balio Erantsi Gordina, milaka €tan.! ! : Sektore bakoitzean zenbatutako afiliatu kopurua. !

8!


4

Industria urola erdian JARDUERA NAGUSIAK

Enpresa kopurua

Langile kopurua

Urola Erdiko ehun ekonomikoaren 3 jarduera nagusiak, piezen mekanizazioa, makinariaren ekoizpena eta salmenta, eta altzarien ekoizpen nahiz salmenta dira. !

13%!

13%!

13%! 13%!

10%!

Piezen mekanizazioa!

!

13%!

Eskualdean, ia 3 enpresatik 1 aipatutako jardueretara bideratzen da.!

Makinariaren ekoizpena eta salmenta!

6%! 61%!

71%!

13%!

Altzarien ekoizpena eta salmenta! Besteak!

61%! 13%!

! Enpleguari dagokionean, industriak sortzen duen lanpostuen %39 jarduera hauei dagokie.!

4 sektore nagusitara bideratzen da Urola Erdiko industria.!

Bezero sektoreak

! Urola Erdiko industriaren bezero sektore nagusia makina-erraminta da, bertako enpresen %26-k bere jarduera sektore honetara bideratzen duelarik. ! !

ELEKTRIZITATE, ELEKTRONIKA ETA IKTak! 4%!

AUTOGINTZA! 11%! ERAIKUNTZA! 12%!

Bestetik, %16 eta %12-rekin hurrenez hurren, altzarigintza eta exebizitza, eta eraikuntza sektorea daude.!

AERONAUTIKA! 8%!

! Bestalde, energia sektorea ere garrantzitsua da eskualdean, enpresen %13-k sektore hau bezerotzat baitu.!

INGENIERITZA ZERBITZUAK! 1%!

ALTZARIGINTZA ETA ETXEBIZITZA! 16%!

!

TRENBIDEA! 8%!

ENERGIA! 13%!

Amaitzeko, autogintza eta aeronautikak ere pisu nabarmena dute eskualdeko enpresetan, %11 eta %8 hurrenez hurren.!

*Iraurgi Berritzenek 2015ean egindako mapa industrialean egindako estimazioak dira hauek.!

OSASUNA! 1%!

MAKINA-ERRAMINTA! 26%!

9!


4

Industria urola erdian

PRESTAKUNTZA DOKTOREAK; 0,17%!

UNIBERTSITATE IKASKETAK 18,26%!

Urola Erdiko industrian, langileen %63-k Lanbide Heziketako ikasketak ditu. !

ESPEZIALIZAZIO GABEKO TEKNIKOAK 17,79%!

! Langabetuen %17 espezializatu gabeko teknikoa da.! !

LANBIDE HEZIKETA 63,79%!

Langabetuen %18-k unibertsitate ikasketak ditu eta soilik langabetuen %0,17 da doktorea.! ! !

GENEROA Industrian lan egiten duten pertsonen %80 gizonezkoa da, soilik langileen %20 da sektore honetan emakumezkoa.!

*Iraurgi Berritzenek 2015ean egindako mapa industrialean egindako estimazioak dira hauek.!

%80! %20! 10!


SEKTOREAK 5 I+G adierazleak Jarraian aurkezten den taulak, ikerketa eta garapen jardueran dauden adierazleak aurkezten ditu.! ! Urola-Kostan I+G jardueretara bideratutako langile kopurua nabarmen murriztu da azken urteotan, nahiz eta 2014 eta 2015ean, bilakera positiboa eman. Lanaldi osoan ari diren langile kopuruaren kasuan ere tendentzia bera errepikatu da. I+G barne gastuan aldiz, bilakera positiboa eman da Urola-Kostan, azken hiru urteotan, nabarmen egin duelarik gora,! ! Gipuzkoan, azken 3 urteetan, I+G jarduerara bideratzen den gastuak beheranzko tendentzia jarraitu du. Azken urtean, I+G ekintzetara bideratzen den langile kopurua, izan lanaldia osoa edo ez, zertxobait handitu da.! !

I+G ADIERAZLEEN BILAKAERA! LURRALDEA!

KONTZEPTUA!

2012!

2013!

2014!

2015!

32.541!

30.911!

35.504!

35.884!

Langileak guztira!

839!

624!

670!

771!

Langileak EDP**!

429,7!

412,5!

468!

506,1!

Barne gastua â&#x201A;Ź (mila)!

570.397!

525.814!

511.336!

509.654!

Langileak guztira!

11.160!

10.679!

10.522!

10.760!

Langileak EDP**!

7.632,3!

7.213,7!

7.144,3!

7.230,2!

Barne gastua â&#x201A;Ź (mila)! Urola-Kosta*!

Gipuzkoa!

*Urola-Kosta eremuak, beregain hartzen ditu: Aia, Aizarnazabal, Azkoitia, Azpeitia, Beizama, Errezil, Getaria, Orio, Zarautz, Zestoa eta Zumaia.! ! !

**EDP: Jarduerara lanaldi osoa bideratzen duen langile kopurua!

11!


langabezia

6

Langabetuak eta Langabezia indizea UROLA ERDIA

GUZTIRA:

752; %9,1

,︎ ,︎ ,︎ ,︎

883; %12

2016ko Abenduan, Urola Erdiko langabezia indizea %10,5 izan da, guztira 1.635 langabeturekin..! !

,︎ ,︎

Gizonezkoen kasuan, 752 langabetu zenbatu dira, sexu honen langabezia indizea %9,1 delarik. ! ! Emakumezkoen kasuan berriz, 883 langabetu zenbatu dira, %12-ko langabezia indizearekin.!

1.635 ; %10,5 gipuzkoa GUZTIRA:

2016ko Abenduan, Gipuzkoako langabezia indizea %11 izan da, guztira 41.335 langabeturekin.! ! Gizonezkoen kasuan, langabezia indizea %9,3-koa da, Urola Erdikoa baina zertxobait txikiagoa.! ! Emakumezkoen kasuan berriz, langabezia indizea %13 da, Urola Erdikoa baina puntu bat handiagoa.!

%9,3

,︎ ,︎ ,︎ ,︎

%13

,︎ ,︎

*Lanbidek 2016ko Abenduan ateratako datuak dira hauek. Urola Erdiaren langabezia indizea, Iraurgi Berritzenek eginiko estimazioa da.!

%11

12!


6

langabezia Adina eta ikasketak

UROLA ERDIA Adinaren ar abera

ika sketen ara bera

102, 6%!

208, 13%!

705, 43%!

!

265, 16%!

828, 51%!

16-24!

25-44!

2016ko Abenduan, Urola Erdiko langabetuen %51-k 25 eta 44 urte bitartean ditu. Langabetuen, %43-k 45 urtetik gora ditu eta soilik langabetuen %6-k ditu 25 urte baina gutxiago.!

45!

1.064, 74%!

98, 6%!

DERRIGORREZKO IKASKETAK!

BATXILERRA!

LANBIDE HEZIKETA!

UNIBERTSITATE IKASKETAK!

Ikasketei dagokionean, 10 langabetutik 7-k, soilik derrigorrezko ikasketak ditu. Langabetuen %16-k, Lanbide Heziketako ikasketak ditu, eta langileen %13-k berriz, unibertsitate ikasketak ditu.!

gipuzkoa Adi naren arabera

2015ean, Urola Erdiko langabetuen 46-k 25 eta 44 urte bitartean ditu. Langabetuen, %48-k 45 urtetik gora ditu eta soilik langabetuen %6-k ditu 25 urte baina gutxiago.! ! Ikasketei dagokionean, langabetuen %60-k, soilik derrigorrezko ikasketak ditu. Langabetuen %19k, Lanbide Heziketako ikasketak ditu, eta langileen %13-k berriz, unibertsitate ikasketak ditu.!

2.328, 6%!

17.826, 48%!

4.600, 13%!

16.811, 46%!

6.969, 19%!

22.321, 60%!

3.075, 8%!

16-24!

*Lanbidek 2016ko Abenduan ateratako datuak dira hauek. !

ikasketen ar aber a

25-44!

45!

DERRIGORREZKO IKASKETAK!

BATXILERRA!

LANBIDE HEZIKETA!

UNIBERTSITATE IKASKETAK!

13!


langabezia

6

BILAKAERA UROLA ERDIAN UROLA ERDIA 2500!

2000!

1.439!

1500!

1000!

500!

0!

1.588!

861! 722! 458! 264! 2007!

494!

1.714!

1.978!

843!

666!

745!

2.228! 2.018! 1.635!

1022!

773!

2.263!

883! 956! 831!

1.197!

1.176!

1.066!

1.052!

1.011! 1.007!

883! 752!

367! 2008!

2009!

Gizonak!

2010!

2011!

2012!

Emakumeak!

2013!

2014!

2015!

2016-ko ABENDUA!

Guztira!

2.007an hasi zen krisi ekonomikoak Urola Erdiko langabetu kopurua nabarmen haztea ekarri du. 2007 eta 2013 bitartean, langabetu kopurua nabarmen hazi da. Bi sexuetan eman den hazkundea handia izan den arren, gizonezkoen kasuan eragin handiagoa izan duela dirudi. 2013an, eskualdean, guztira 2.263 langabetu zenbatu ziren, %14,2-ko langabezia indizea erregistratu zen.! ! Azken urteotan Urola Erdian zenbatutako langabetu kopurua nabarmen jaitsi da bi sexuetan. Dena den, irudian ikus daitekenez, gizonezkoetan emakumezkoetan baina beherakada txikiagoa eman da.! *2007 eta 2015 bitarteko datuak urtekoak dira. 2016aren kasuan, soilik Abenduko datuak dira.!

14!


ekonomia adierazleak

7

BPG PER CAPITA â&#x201A;Ź LURRALDEA!

2005!

2008!

2010!

2012!

Aizarnazabal!

75.296!

67.710!

61.532!

46.841!

Azkoitia!

21.583!

26.625!

25.072!

24.584!

Lurralde guztietan BPG per capitak aldakuntza nabarmenak jasan ditu azken hamarkadan.!

Azpeitia!

33.356!

37.964!

31.773!

27.780!

!

Beizama!

9.561!

13.903!

13.926!

15.978!

Errezil!

38.632!

32.302!

34.209!

31.770!

Zestoa!

36.265!

60.665!

35.402!

36.451!

GIPUZKOA!

27.950!

32.931!

31.676!

31.146!

Azkoitian izan ezik, Urola Erdiko gainontzeko herrietan 2008 eta 2012 bitartean nabarmen jaitsi da pertsonako BPG-a.! !

Azkoitia!

Azpeitia!

Gipuzkoa!

%7,6!

%26,8!

%5,4!

BPG PER CAPITAREN BILAKAERA 2008-12

*BPG per capita: Biztanleko eta urteko BPG bataz beste.!

Dena den, nahiz eta udalerri guztietan azken urteetan nabarmen behera egin, nabarmentzekoa da Azpeitian eman den jaitsiera. Bertan, 2008 eta 2012 bitartean, %26,8 jaitsi da pertsonako BPG.! ! Gipuzkoan, 2008 eta 2012 bitartean jaitsiera eman den arren, soilik %5,4ko jaitsiera eman da.!

15!


7

ekonomia adierazleak Familia errenta â&#x201A;Ź LURRALDEA!

2006!

2009!

2011!

2013!

2014!

Lurralde guztietan familia errentak aldakuntza nabarmenak jasan ditu azken urteotan.!

Aizarnazabal!

37.708!

45.767!

42.723!

37.545!

38.931!

!

Azkoitia!

36.812!

41.865!

41.591!

40.040!

40.168!

Azpeitia!

36.901!

47.456!

43.668!

40.690!

40.823!

Beizama!

43.542!

53.536!

40.687!

31.079!

39.885!

Errezil!

30.686!

40.208!

40.511!

39.924!

40.764!

Zestoa!

36.126!

41.894!

40.693!

37.962!

38.379!

GIPUZKOA!

38.704!

43.950!

43.589!

40.823!

40.808!

! Gipuzkoan, 2009 eta 2014 bitartean jaitsiera eman den arren, soilik %7,1eko jaitsiera eman da.!

FAMILIA ERRENTAREN BILAKAERA 2009-14 Azkoitia!

Azpeitia!

Gipuzkoa! %7,1!

Dena den, nahiz eta udalerri guztietan azken urteetan nabarmen behera egin, nabarmentzekoa da Azpeitian eman den jaitsiera. Bertan, 2009 eta 2014 bitartean, %14 jaitsi da familia errenta.!

%14!

!

%4,1!

Urola Erdiko udalerri guztietan 2009 eta 2014 bitartean nabarmen jaitsi da familia errenta.!

*Familia errenta: Adinez nagusi diren eta errentaren bat jaso duen familia bereko kide guztien errenta pertsonal guztien batezbestekoa.!

16!


I N FORMAZI O I T URRI A K

6!

12!

3!

LURRALDEA- Garapen Hiri Behatokia !

4!

5!

DEMOGRAFIA- Garapen Hiri Behatokia !

7!

8!

EHUN EKONOMIKOA - Garapen Hiri Behatokia, Eustat, Euskal Estatistika Institutua !

9!

10!

INDUSTRIA UROLA ERDIAN- Iraurgi Berritzen, Mapa Industriala, 2015.!

11!

I+G ADIERAZLEAK - Eustat, Euskal Estatistika Institutua!

13!

14!

LANGABEZIA â&#x20AC;&#x201C; Garapen Hiri Behatokia !

15!

16!

EKONOMIA ADIERAZLEAK- Eustat, Euskal Estatistika Institutua.!

17!


isorazu@iraurgiberritzen.eus!

www.iraurgiberritzen.eus

Profile for Iraurgi Berritzen

Elkarrekin Eraikitzen; Infografia 2017  

Elkarrekin Eraikitzen; Infografia 2017  

Advertisement