Page 1

PITXIRITXIAK ETA GAMUXII{OAK PATXI TXIKI

2OOO


ffiI RI Eta alaFAI\,flLY


PITXIRTTXIAK ETA

GAMUXINOAK


onbidatu gisa geunden Otletan (Nafarroa) asteburu bat pasatzen, norbaitek esan

zigunean: -Gaur gauean Gamuxinoak harrapat zerajoango gara. Lagunak parrez hasi ziren, beste batzuk ezer ulertu gabe parrezka ere hasi ginen eta lotsarik gabe norbaitek galdetu zuen:. -Zer demontre dira Gamuxinoak?

-Pitxiritxik eta Gamuzinoak erantzun zion


Jesusek. Ttikiak dira, gauean azaltzâ‚ŹIlÂĄ dira, ikusiko dituzue... -Eta zailak al dira harrapatzen? Parrezka erantzun zion: -Ez, ikusiko duzu, ttikiakbaina oso aĂ?raroak dira. Eta horrela geratuzen kontua. Ni ezer ulertu gabe geratu nintzen, baina nor zen horren argitsua zenbait galdera gehiago egiteko? Gaueko sua, kostillikak, kafea eta patxaran pila edan eta gero gaua gainean erori zitzaigun; umeak ohera joan ziren, baina gaztetxoenak eta

giputxiak zirrata berezi batekin jarraitzen

genueIl. Zer ehizamota egin behar genuen, zer arrantzatu,


t^

zerekin edo nola harrapatzen ziren Garnuxino '

haiek?

Tertulia luze baten ostean, nekatuak ohera joan. ziren eta besteaKaktibitate misteriotsu batean murgildu ziren. Urezko botak, salabardo"ji; sare?k, linternak eta abar azaldu ziren Baten batek bainadorea iantzi zuen, besteak zira, maiatza zenez hotza zen gaua eta... Hala ere, ni oso animatua nengoen, sáre baino zulo gehi ágo zeukan kubo bat eman zid,aten, soleñrnitate askoz. Garrantzi hanqiko gau z,a bat emago balidate bezala, eta ni ohor. Trandiarekin hartu nuen' entxufatu bat be zala, 1rgaztetxo Aáií:¡ ' enbidia ematen.


'ir.

ToĂąoFlehengngoxk, linternarekin gida tzeni,r"rt gure ilara,bizitasun pixka bat eskaiu yz,to gerĂĄtu ziren ametsak ez aatoratu nahian. Eta ixifasuna lagun eg in zitzaigun ezdaki t zerbihurrikeriarli' asmotan. Errekaren bide ertzetik abiatu ginen putzu eder bate ra iritsi arte. Bat-batean norbait uretan -murgildu zen, beste batzuk ura hotza zegoela kexa tzen zir en b it arte an. M ari ro, s al ab ardo arekin jendea buztitzen hasi zen,denok po;k parrezka geunden eta nik ez nekien zer egin kubo zahar horrekin... norbaitek bultz ada batekin uret ara bidali zidanean.


Ur beltz hartatik arnasa ha rtze r?ยก ate ra nintzenean, sare bat nuen buruan eta denok batera Gamuxino! Ga muxino! ohiukatzen zidaten...

Hogei urte geroรกgo,

orio (Gipuzkoa).

orain dglu gutxi lagun baten

seme ari, Martini, angula bilaioateko promesa egina neukan, baina ez zen girorik. Marea behean2egoen eta itxuraz ekaitza eder bat zetorren. Baina rnutikoa ez zen atzera botatzen.


Promesa bat, promesa bat zen eta betetzeko beharra neukan. Salabardo handi batekin abiatu ginen erreka ,' miatzera, xirimiria ere gurekin zetorren bain4; bai zera! MartineK ez zuen buelta ematek贸 asmorik eta lanean hasi ginen. Bota eta atera, bota eta atera (zeukan pisuarekin!), hogei bat aldiz bota nuen salabardo handi hura eta ia lehertuta nengoen euria hasi zenean. -Bota!, bota ezazv harago! Hemen, hemen! animatze n zidan Martinek. Blai ginen, atsedena hartu, Coca-Cola bat ireki eta non gogoratu nintzen, Gamuxinoak! -Martin, utz ditzagun angulak pakean eta goazen


Pitxiritxi bat harrapatzera- hari broma polit bat egiteko asmotan... -zer dira Pitxiritxiak? -galdetu zidan.

-Pitxiritxiak eta Gamuiinoak ikusiko ditu ztr. ,

Txikiak dira, baina oso politak... Horrela legi genuen errekaren erfze?r, niri botak urtu egin zitzaizkidan eta txapla-txapla egin arren, han segi nuen broma egiteko momentu aproposera itxaroten. Bat-batean irristatu egin nintzen eta uret ara.parlapila bat egin genuen, beno, berak egin zidan. Geld itzen zitzaidan duintasunarekin zuzendu nintzen eta ahoa ireki baina lehen, sorpresa! Martinen linternaFmunstro txuri eta potolo bat


argitzenzuen, nik pauso ba atzera egin nuen eta berak Han, han/ ohiukatu zidan. Hurbildu nintzen, bai, linterna eta salabardoarekin eta a ze nazka! Puztuta zegoen arkume txiki bat zen, porlanezko ladrelu bat lepotik helduta. Nik atzeraka egin nuen eta ziztu bizian uretatik kanpo geratu nintzen. Martinek zerbait sumatuz hanka egin zven ere: -Zer zen? zidan korrika etxeruntz -galdetu gindoazen bitartean. -Gamuzino handi bat. Eta gu korrika eta euria euritan. Etxera iristean lehortzen hasi ginen sukaldean,


*

bitartean Martinek ikar kontatzenzuen. Noh itr., agarrizko istorio bat Gamuzinoak eta ab ar. im vigurr izugarri zko Niñoroürir.;, trl\ trt rrur d'Ác nahikoa

neukáfl, a ze brorn?... ¿ orain, hau idazten nagoenean, pentsatzen dut buelraru behar dudiü; ilobai., batekin; baina ilargi betean, g?u goxo batean. bateren bat harrapát"kt.árgula Eta ziur naiz era ziur ere polita eta fiikia izíngo dela. irori gertatu arte, AGUR! ,

Orio, Z000ko uztailaren ZOan


Pitxiritxiak eta Gamuximoa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you