Page 1

Pertsen manifestoa • •

JAUNA: Antzinako pertsiarren ohitura zen erregea hil ondoren anarkiaz beteriko bost egun igarotzea, hilketa, lapurreta eta beste hainbat zorigaiztoren esperientziak ondorengoarekiko leialagoak izatera behartu zitzaten. (Azaltzen du nondik datorren izena. Era berean, konparaketa bat egiten du, zuek azaldu behar duzuena)

Espainia BMri hala izateko ez zuen behar halako saiakuntzarik zure gatibutasunak iraun duen sei urteetan.(Azaldu behar da non egon den eta zergatik)

BM arbasoen tronura itzulita (Azaldu behar da zergatik itzuli den) ikusteaz pozten diren espainiarretatik, begirunezko adierazpen hau Espainiako ordezkari-izaerarekin sinatzen dutenak dira (…)(Nortzuk dira?)


Pertsen manifestoa •

Monarkia absolutua (…) arrazoiaren eta adimenaren lana da (Hemen azaldu behar da zeintzu diren monarkia absolutuaren oinarriak; Hurrengo lerroetan agertzen dira oinarri batzuk) jainkoaren legearen, justiziaren

eta estatuko funtsezko legeen mende dago: konkista eskubidearen bitartez edo euren erregeak aukeratu zituzten lehen gizakien borondatezko menekotasunaren bitartez ezarri zen. Horregatik, subirano absolutuak ez du ahalmenik bere agintea arrazoirik gabe erabiltzeko (jainkoak berak ere eduki nahi izan ez zuen eskubidea); horregatik zen beharrezkoa botere subiranoa absolutua izatea, bere mendekoei denen interesekoa zaintzen duena agintzeko eta hori nahi ez dutenak obeditzera behartzeko (…). •

Eskatu behar dugun erremedioa, gure botoak, eta gure probintzienak, paperean jarriz, Espainiako lege, foru, usadio eta ohituren araberakoa da. (…) (Hemen eta hemendik aurrera azaltzen du zer eskatzen duten. Zuek ere azaldu behar duzuen zer esan nahi duen)


Pertsen manifestoa • Xede horrekin bil daitezela Gorteak handitasunez eta antzinakoak egin ziren • bezala (…): bertan behera utz daitezela Konstituzioaren ondorioak eta Cadizen xedatutako dekretuak (hau azaldu behar duzue: zer erabaki zen Cadizen). eta Gorte berriek kontuan har ditzatela haren deuseztasuna, injustizia eta desegokitasunak (...) (eta hemen azaldu zer den proposatzen dutena hemendik aurrera).

• Madrilen, 1814ko apirilaren 12an. •

Ondorioak: hamarraldi absolutistaren arazorik nabarmenenak


Pertsen manifestoa • Gogoratu testu bat iruzkintzeko parteak: • 1. testua kokatu: testu mota, nork eginda, noiz, non eta zertarako • 2. Testuaren ideiak jaso • 3. Testuaren ideiak iruzkindu • 4. Ondorioak

Pertsen manifestoa  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you