Page 1

FEJLŐDIK A VÁROS 2016.

Fejlesztések, felújítások, új beruházások


Kรถszรถntล‘ Verseghi-Nagy Miklรณs polgรกrmester


02 01

Tisztelt Olvasó!

Ezen felül folytatódott a tavaly megkez-

Szentendre stratégiája három kiemelt

dett intézményfelújítási program, meg-

pilléren nyugszik: az épített környezet

újult a HÉV-aluljáró és a posta előtti park,

fejlesztése, a közszolgáltatások színvona-

belefogtunk a belvárosi esővíz-elvezetés

lának emelése és a közösségépítés. Ezen

megoldásába, folyamatosan zajlik az 1+1

prioritások tükröződnek a 2016-os városi

program és megnyílt a Postás strand is.

költségvetésben is, hiszen megnöveltük

Végül, de nem utolsósorban a város idén

a fejlesztési forrásokat, többet irányoz-

89 374 ezer forinttal fordított többet a

tunk elő beruházásokra és intézményfej-

tavalyinál településünk üzemeltetésére:

lesztésekre, de a szociális célokra és a

az utak, parkok fenntartására, köztisz-

kultúrára is. A városfejlesztésben fontos

tasági feladatokra, energetikára és véd-

szerepet kapnak a különböző pályázati

művek, épületek fenntartására. A fő

források is, melyeknek köszönhetően pl.

cél ugyanis egy folyamatosan fejlődő,

idén a Dunyha Program keretében újabb

rendezett környezetű, pályázati lehető-

573 lakás energetikai korszerűsítése va-

ségekkel élő város, a polgárok megelé-

lósul meg Szentendrén.

gedésére.


02

Hamvas Béla utca – Concerto Program Az Európai Unió Concerto Pime’s elnevezésű, lakó- és középületek energiahatékony felújítását célzó programja keretében Szentendrén a püspökmajori, Hamvas Béla u. 2-10. számú társasház épületegyüttese újulhatott meg.

194 millió forintból 80 lakás korszerűsítése A látványos, innovatív beruházás keretein belül 194 millió Ft-ból 80 lakás – köztük 32 önkormányzati ingatlan – és az utcai üzletek energetikai korszerűsítése valósult meg.

80 lakás • 165 db hibrid modul • 28 db napelem a déli falon • fűtési energia: 291 GJ/a • villamos energia 35 912 kWh/a

A beruházás a társasház csaknem 50 millió Ft-os hozzájárulásával, az EU Concerto Programja és a magyar állam Zöld Beruházási Rendszerének a támogatásával készült el. A projekt során a következő fejlesztésekre került sor: homlokzati hőszigetelés, szellőzési rendszer és nyílászárócsere, tetőfelújítás és napfénytetős erkélyek, illetve szezonális tárolók kialakítása. Ezen felül a Városi Szolgáltató Nzrt. beruházásában 94 millió Ft értékben integrált hibrid napkollektor-rendszer is felkerült az épületre.

.

Energetikai korszerűsítések városszerte A Concerto Program keretében megvalósult helyi fejlesztések közé tartozik még az ÉMI Tudásközpont és a hozzá tartozó épületegyüttes, a Városi Szolgáltató NZrt. felújított irodaháza és két városi óvodaépület energetikai korszerűsítése is, melyekről kiadványunk „Megújult közintézmények” című fejezetében olvashatnak bővebben.


A Concerto Program fő célja a „zöld” szemléletmód kialakítása


04

Dunyha Program Az önkormányzat 2012-ben indította el a társasházak energetikai korszerűsítését támogató Dunyha Programot, melyhez a Fehérvíz u. 2-8. sz. társasház csatlakozott elsőként.

A Dunyha Programban elsőként átadott beruházás összköltsége 41 319 060 Ft volt, melyet az önkormányzat 4 131 900 Ft-tal támogatott.

A felújítás különlegessége, hogy a társasház a korszerű szigetelés és a felújított homlokzat mellett hamisítatlan szentendrei karaktert is kapott. Az oldalfalait díszítő képzőművészeti alkotásokat, dr. Tari Gábor festőművész, színtervező, egyetemi docens munkáit Barcsay ihlette, a több emeletnyi képek címe „Barcsay idézetek I-II”. A Dunyha Program 2016-ban is folytatódott, ugyanis önkormányzati döntés született arról, hogy a város támogatja azon társasházakat, melyek az Otthon Melege országos energetikai korszerűsítési pályázaton elindulnak.


05

A civilek és az önkormányzat összefogásának köszönhetően Szentendréről országos viszonylatban is kiemelkedő számban, összesen 26 társasház jelentkezett a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium pályázatára, melyen mindannyian támogatást is nyertek. Az önkormányzat azon felül, hogy végig kiemelt hangsúlyt fektetett a pályázati lehetőség népszerűsítésére és részletes megismertetésére, szerepet vállalt a társasházak sikeres pályázásában is egyfajta projektmenedzserként: segített a pályázatok előkészítésében, ellátta a pályázókat a szükséges információkkal, és támogatást nyújtott mindenkinek a határidőre való benyújtásához. Ezt a segítséget, melyhez a képviselők 25 millió Ft forrást szavaztak meg, a megvalósítás végéig biztosítja a város a társasházaknak. Szentendrén így összesen 573 lakás energetikai korszerűsítése valósulhat meg idén.

A házak energiafogyasztása átlag 40 %-kal csökken A pályázaton részt vevő társasházak CO2 kibocsájtása évi több, mint 727 000 kg-val csökken a beruházás után. Ez 370 530 m3 kevesebb gáz fogyasztásnak felel meg, ami kb. 51 000 000 Ft megtakarítást jelent éves szinten.


06

A pályázat keretében megújult épületek: • Központi konyha és ebédlő • Felnőtt háziorvosi rendelők • Fehérház, Dunakorzó • Városi Bölcsőde


07

Középületek energetikai korszerűsítés (KEOP) Az önkormányzat 2015 novemberében értesült arról, hogy a város az elnyerhető maximumot, csaknem 150 millió Ft támogatást kapott középületeinek energetikai korszerűsítésére KEOP pályázaton.

A projekt keretében így négy, a szentendrei mindennapokban jelentős szerepet játszó ingatlan újulhatott meg az év végéig. A pályázat célja a korszerűsített épületek energiafelhasználásának csökkentése és az energiahatékonyság növelése volt. A munka gőzerővel indult meg párhuzamosan négy helyszínen az év utolsó heteiben, hiszen a beruházás befejezésére kevesebb mint két hónap állt rendelkezésre. A felújítások a pályázathoz elkészített felmérések és energetikai számítások iránymutatásai alapján történtek. A kivitelezés során az önkormányzat kiemelt figyelmet szentelt az épületek karakterének megtartására, mert bár azok nem műemléki épületek, jellegzetes jegyeikkel a város arculatának szerves részét képezik, s így megőrzésre érdemesek.


08

Fehérház, Duna-korzó

Központi ebédlő

A városban „Fehérház” néven ismert, a 70-80-as években épült egykori pártház jelenleg több intézménynek, bankfióknak és szervezetnek is otthont ad. Itt érhető el a védőnői szolgálat, az egészségbiztosítási ügyfélszolgálat, a szépkorúak képzését szervező Aranykor Központ, a Városi Ügyfélszolgálat és a P’Art Mozi is. Mivel számos ügyet intézhetnek itt a helyiek, így minden nap jelentős számú ember fordul meg az épületben. A felújítás keretében a Fehérház új, szigetelt nyílászárókat, valamint a falaira külső hőszigetelést, új vakolatot és színezést kapott.

A 70-es években épült központi konyha és ebédlő üzemeltetése 2012 óta tartozik a Városi Szolgáltató Nzrt.-hez. A cég öszszesen két konyhát üzemeltet, amellyel hét óvoda, hat iskola, a városi bölcsőde gyermekeinek és a Gondozási Központ ellátottjainak, ill. a polgármesteri hivatal és a városi cégek dolgozóinak étkeztetéséről gondoskodik. A konyhán a normál tanítási időszakban napi átlag 3500 adag étel készül, melynek nagyobb részét a gyerekek helyben fogyasztják el. Mivel az épület jelentős üvegfelülettel rendelkezik, a felújítás révén a fűtési költségekben komoly megtakarítás várható.

Felnőtt háziorvosi rendelő

Városi Bölcsőde

A Bükköspart 27. szám alatt található – eredetileg az 50-es években készült, földszintes – épületegyüttes felújítása régóta váratott magára, hiszen napjainkban nemcsak nyolc háziorvosi praxis működik benne, de itt kapott helyet az orvosi ügyelet is. A felújítás során az ablakcseréken kívül sor került az épület teljes szigetelésére és újrafestésére is.

A 12 csoportos, Püspökmajor lakótelepen található intézményben jelenleg összesen 160 gyermek napközbeni ellátása biztosított. Mivel az épület csoportszobáinak megvilágítását elsősorban a nagy ablakfelületek biztosítják, így az energetikai korszerűsítés a bölcsőde esetében is azonnal érezhető megtakarítást jelentett a fűtésszámlában.


09

Tudta Ön? A projekt kivitelezése során összességében 1390,4 nm felületen került sor nyílászáró cserére 430 db ablak és ajtó felhasználásával, és 3066 nm felületet szigeteltek le.


10

Megújult közintézmények Egres úti Óvoda 2016-ban egy teljesen új óvodaépülettel gyarapodott a Szentendre Város Óvodák intézményhálózata. Megvalósult ugyanis a 2013-ban indult, „Egres úti óvoda építése” című projekt, melynek keretében egy új, négy csoportszobás intézmény épült meg. A XXI. századi elvárásoknak megfelelő, tágas, világos, korszerű intézmény akár 100 gyermek ellátására is alkalmas.

Az óvoda létesítéséhez kapcsolódóan szükségessé vált az Egres utcai híd szélesítése és a hídhoz vezető út átépítése. A sikeres közbeszerzési eljárás lefolytatása után azonban sajnos megakadt a folyamat, a nyertes ajánlattevő műszaki és költségvetési indokokkal elállt végül a szerződéskötéstől. Így a fejlesztés csak az új közbeszerzési eljárás lezárultával folytatódhat.

60%-os megtakarítás A Bimbó utcai Óvoda éves CO2 kibocsájtása a beruházás előtt 13 500 kg volt, ami a befejezést követően 5 810 kg-ra csökkent, és ezzel takarékos (A) besorolású épületté vált.


11

Bimbó úti Óvoda Az óvoda közel 38 millió Ft-ból, 12 millió Ft összegű EU-s támogatással újult meg 2015-ben, a Concerto Program keretében. A felújítás során az épület korszerű hőszigetelést és új nyílászárókat kapott, az erkély beépítésével pedig kibővült az egyik csoportszoba területe. A tetőre és az egyik oldalfalra 35 db napelem került, ami az óvoda áramfogyasztásának akár 60-70%-át is biztosíthatja. A déli homlokzaton a földszinti és emeleti foglalkoztatók ablakai elé – második szerkezeti héjként – egy ún. „klímafal” került, amely funkcióját tekintve télen összegyűjti a napenergiát, nyáron pedig átszellőztetve csökkenti a hőterhelést, és az ablakok mind külső alumínium zsalu árnyékolót is kaptak. Ezen felül az udvari kijárat mellett elkészült még egy 2×3 méteres ún. kazettás zöldhomlokzat is, és a foglalkoztatókba hőcserélős ventillátorokat építettek be.

Püspökmajori Óvoda Ez az épület szintén a Concerto Pime’s Program keretében újult meg, ahol az energetikai korszerűsítés mellett kötelező elem volt az innovatív megoldások kialakítása is. Ennek egy napelem- és árnyékolórendszer megvalósításával tett eleget az önkormányzat. A két ütemben megvalósult korszerűsítés költsége ezen projekt esetén összesen 51 millió Ft volt, melyből 14,5 milliót fedezett az EU-s támogatás.


12

Megújult közintézmények Barcsay Jenő Általános Iskola

Izbégi Általános Iskola

A lakótelepi iskola esetében a kis tornaterem új speciális sport padlóburkolatot kapott, a peremszigetelési és a hőszigetelési munkák elvégzését követően. Ezen túl valamivel több mint 1000 nm-nyi falfelületet festettek át, valamint 47 ajtólapot is lecseréltek a tantermekben, illetve hat tanterem kapott új llinóleumot, és az előcsarnoki álmennyezet is javításra került.

Az itteni felújítás egyik legfontosabb feladata a csapadékvíz elvezetése volt. Így az udvarban és az épület utcai frontján elsőként vízelvezető árkokat építettek, majd felújították a burkolatokat. Megújultak emellett a bejárati külső lépcsőfeljárók és az épületen belüli lépcsőfordulók falai is, az előtér padlója, a földszinti csoportszoba, valamint az alsó szint tanári mosdója is.

II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola és Gimnázium Az épületet egészen tégláig bontották vissza, majd a falak lélegző vakolatot és légáteresztő festékréteget kaptak. A felújítási keretből szépültek meg az iskola vizesblokkjai is. A földszinti mosdók új burkolatot és szanitereket kaptak. A teljes villanyhálózat és a vízvezeték megújítása mellett a falakat is átfestették. Ezen felül újrarendezték a terepet az udvar felőli oldalon, és a megerősített kerítésfalat levakolták.

Templomdombi Általános Iskola Megújult külsővel fogadta a tanévnyitón 2015-ben a Templomdombi Általános Iskola patinás épülete is a diákokat, miután a mintegy 1300 nm-i homlokzat teljes felújítására sor került.


13

Évente 48 millió Ft támogatás az önkormányzattól a városi közintézmények korszerűsítésére Városi Gyermekorvosi Rendelő

Petzelt József Szakgimnázium és Szakközépiskola

Önkormányzati beruházásában újul meg a gyermekorvosi rendelő is. A festés, mázolás, linóleumcsere mellett új, korszerű kazánt építenek be, egy vizesblokk teljesen, egy pedig részlegesen megújul és az elkülönítő is felújításra kerül. A nyílászárók cseréjére és a hőszigetelésre a város pályázatot nyújtott be, ennek elbírálása folyamatban van

A városi szakiskola 600 millió Ft-os támogatást nyert el nemrégiben a Nemzetgazdasági Minisztériumtól. A tervek szerint ebből a pénzből a régi főépület tetőcseréjét, a nyílászárók cseréjét és a homlokzati hőszigetelést is megvalósítják majd, valamint folytatják a félbemaradt építkezést.


14

Kulturális intézmények

C zó b el M úzeum A Plébániatemplom szomszédságában álló épület felújítását a Miniszterelnökség 48 millió, Szentendre Város Önkormányzata pedig 9,5 millió Ft-tal támogatta. A munkálatok 2015-ben indultak meg. A felújítás során kívül-belül megújult az épület: a statikai megerősítés, a tetőszerkezet rekonstrukciója és a homlokzat felújítása mellett a belső térben új falak

is épültek. A múzeumban korszerű világítási és biztonsági rendszert is kialakítottak, és a belső kertet is átépítették. A megújult múzeumban a Czóbel művészetét feldolgozó riport- és dokumentumfilmek mellett interaktív információs pult is segíti a teljes életmű megismerését.

Tudta Ön, hogy... Czóbel volt az első festőművész, akinek még életében múzeumot szenteltek Magyarországon?


Dunapar ti Művelődési Ház A Dunaparti Művelődési Ház egy 2016 májusi testületi döntés értelmében került a VSZ Nzrt. által ellátandó épületek körébe. Az intézmény műszaki állapota alapján 6 883 000 Ft keretösszeget határoztak meg karbantartási célokra 2016 év végéig.

1

15

P ES T M EGYEI KÖ NY V TÁ R BA BA- MAMA S ZO BA

Megújuló balett-terem Számos új családbarát A nyár végére a régi parketta cseré-

funkcióval bővült a Pest

jével és falfestéssel újult meg a DMH

Megyei Könyvtár kiszol-

balett-terme. A folyosó fala új festést,

gálótere 2016. tavaszán.

lambériája új mázolást kapott.

A mindösszesen 70 nm-en megvalósított fejlesztés

2

M egúj uló hel yiség ek Kifestették a baba-mama szobát, ahol lecserélték a lámpaarmatúrákat is, és a nyár folyamán megtörténtek a csapés WC-tartály cserék is.

3

M egúj uló B a r l a ng Év végéig sorra kerül a „barlang” falfestése és padlófelújítása, valamint megújul a klubhelyiség is.

6,5 millió Ft-ból valósult meg.


16

Úton-útfélen Épített környezet, infrastruktúra területén Szentendre évtizedes lemaradással küzd. 2015-ben készült el a Nap utca és a Mandula utca aszfaltozása tisztán önkormányzati beruházásban, azonban a városnak még továbbra is több mint 120 kilométer javításra, szilárd burkolatra váró belterületi útja van, amit önállóan rövid távon nem képes megoldani. Ugyanakkor együttes erővel, az önkormányzat és a lakosság együttműködésében jelentős mértékű javulás érhető el, melyre saját modellt dolgozott ki a város. Ennek keretében a nem gyűjtőútnak minősülő útszakaszokat 50%-os önkormányzati hozzájárulással újíthat fel egy-egy utcaközösség. Erre két kategóriában lehet jelenleg pályázni: lakóterületi út- és járdaépítés vagy felújítás, illetve vállalkozások esetében ipari területen megvalósuló út- és járdafelújítás. Mivel az 1+1-es konstrukció sikerrel vizsgázott 2015-ben, a program 2016-ban két körben is meghirdetésre került. Így összesen a két év alatt tizenhét útfelújítás kapott önkormányzati támogatást, csaknem 31,5 millió Ft értékben.


17

NAP UTCA Tisztán önkormányzati beruházásban készült el 2015-ben a Nap utca nettó 30 millió Ft-os ráfordítással, melyből aszfaltburkolatú út, és egy oldalon kiemelt, szintén aszfaltburkolatú járda készült el mintegy 400 m hosszban. Az út vízelvezetését a meglévő, felszín alatti, zárt vízelvezetési hálózathoz csatlakoztatták. A kivitelezés során az ingatlanokhoz vezető gépkocsibehajtók és a rávezető utcák csatlakozási pontjai is aszfaltburkolatot kaptak, ill. a Pataksor és a Nap utca sarkán egy támfal is épült.

MANDULA UTCA Az önkormányzat nettó 16,5 millió Ft-os saját beruházásában kapott szilárd burkolatot a Mandula utca addig földes szakasza az Ady Endre utcától. Új szegély, új pályaszerkezet és új behajtó „bajuszok” készültek, vízelvezető gyűjtőaknát létesítettek, valamint kialakításra került egy murvás parkolórész is.


18

Úton-útfélen 1+1-es beruházások

Bolgár utcai parkoló

2015 év elejétől 2016 szeptemberéig 17 szentendrei utca vagy utcarész újult meg összesen több mint 31,5 millió Ft önkormányzati hozzájárulással, a lakóközösségek összefogásával. Az útfelújítások az 1+1 konstrukcióban készültek: az önerős lakossági vagy vállalkozói út- és járdaépítésekhez az összköltség 50%-ával járult hozzá a város.

2015-ben került átadásra a Bolgár utcai parkoló, amely 88 autó befogadására alkalmas. A parkolóba a Duna-korzóról lehet ki- és behajtani, gyalogos megközelíthetősége pedig a Kertész utca irányából lehetséges. Mivel a parkoló a 2-es zónába tartozik, a szentendreiek ingyen vehetik igénybe.

2016-ban a Barackos úti köz 111-es bejárója, a Mókus utca, a Korona utca, a Zöld utca, a Kondor Béla utca, a Stéger köz, a Ribizli utca, a Pannónia utca 40., a Kertész utca és a Vasúti villasornál található 9342/1 jelzésű utca nyert hozzájárulást járda- vagy útépítésre, valamint tervezésre összesen 937 folyóméteren 15 763 372 Ft önkormányzati hozzájárulással. 2015-ben a Pataksor utca egy szakaszát újították fel az 1+1-es programban, és a Rügy utca egy része kapott új aszfaltborítást és szegélyt. Továbbá az Eötvös utcai lépcső aljánál, a Bükkös Lakóparknál egy 50 nm-es terület került leburkolásra, de ugyanebben a konstrukcióban újult meg a József Attila utca, a Nagyváradi utca egy szakasza is.

17 utca 31,5 millió Ft támogatás

Okos parkolás Országosan egyedülálló megoldás a ZTE Hungary 2016 őszén bemutatott szentendrei mintaprojektje, az “okos parkolási zóna”. Lényege, hogy az autóst egy mobiltelefonos applikáció vezeti a szabad parkolóhoz, illetve egy út menti kijelző is tájékoztatást ad a szabad helyek számáról. Az aktuális információkat az aszfaltba süllyesztett érzékelők küldik a rendszer központjába a Dunakorzóról. Az alkalmazással, amely a Google Play áruházban Smart Parking (ZTE Corp.) néven érhető el, a parkolási díj is kifizethető. Az „okos parkolást” a tervek szerint később tovább bővíti majd a város.


19

Belvárosi csatornázás

Pismányi csatornázás

Régi problémát számolt fel a városvezetés a belvárosi esővíz-elvezetés megoldásával. Szentendre történelmi belvárosában egy átlagosan 40 évvel ezelőtt kiépített, egyesített rendszerű csatornarendszer üzemelt, mely együtt szállította a szennyvizet és a csapadékot. Nagyobb esők idején rendszeresen elöntötte az utcákat, udvarokat a szennyvízzel kevert csapadékvíz. A város a helyzet megoldására megállapodott az üzemeltető DMRV Zrt.-vel a belvárosi csatorna korszerűsítéséről. Így 2016 telén megkezdődhetett a már meglévő – egyesített rendszerű – csatornahálózat részleges átépítése, valamint a Lázár cár téri új csapadékcsatorna kiépítése Szentendre történelmi belvárosában.

2015 évvégén zárult le az a több mint 4 milliárd Ft-os csatornahálózat-bővítési projekt, amely a környék öt településén, köztük Szentendre pismányi területén közel 4000 ingatlant érintett.

Nádastavi zsilip Mivel a Nádastavi csatorna és a Dera patak találkozásánál lévő zsilip leromlott műszaki állapota az árvízi védekezést veszélyeztette, és a zsilipet üzemeltető társulat forráshiány miatt nem tudta fedezni a rekonstrukciót, ezért Szentendre átvállalva a költségeket, 11 millió Ft-ból átépítette a vasbeton aknát és benne a vízelzárást biztosító acél tolózsilipet.


20

Posta előtti tér 2016 nyarán végre megújult Szentendre egyik legfrekventáltabb közterülete, a posta előtti tér, mely az ide érkezők számára a város egyik kapuja, az itt lakóknak pedig fontos csomópont. A tér, amellett, hogy zöldterületként megújult, új szerkezetet is kapott: művészeti bemutatók számára alkalmas helyszínné vált, ezzel máris helyet adva a nyár végén elindult új, nagyszabású művészeti projekt, az Art Capital első szabadtéri kiállításának.

Több mint 2000 növény A fejlesztést felszín alatti munkák alapozták meg – az automata öntözőrendszer és a világítás elektromos hálózatának kialakításával –, melyet az új járda megépítése, a kandeláberek telepítése, a földprizmák építése, a dísznövényzet kiültetése, a füvesítés, majd az utcabútorok kihelyezése követett. A tér felújítása a második ütemmel 2017 tavaszán folytatódik. Ekkorra tervezi az önkormányzat a még hátralévő bontási munkálatok befejezését, a posta épülete előtti sáv rendezését, további kültéri bútorok telepítését, a növénytelepítések folytatását és a szegélyek kialakítását, melyekkel teljes lesz a térrekonstrukció.


HÉ V-aluljáró Négy évtizeddel a megépítése után, 2016 tavaszán megújult a HÉV-aluljáró is, amely a 11-es számú főút alatt vezeti át a tömegközlekedéssel érkező gyalogosforgalmat a városba. Az aluljáró kivitelezése összesen bruttó 34 919 369 Ft-ba került.

Az alkalmazott anyagok és technológiák az aluljáró szerkezetének megerősítését és hosszú távú, biztonságos használhatóságát szolgálják.


Kőzúzó utcai focipálya

Fitneszparkok

Önkormányzati és pályázati támogatással újult meg a Dunakanyar SE használatában lévő Kőzúzó utcai sporttelep.

2014 nyár végén került átadásra a Püspökmajor lakótelep Károly utcai részén az első fitneszpark, melynek kb. 100 nm burkolt felületén 9 db fitneszeszköz került elhelyezésre, majd ezt követte hónapokon belül egy kültéri tornapálya is a Czóbel Parkban. Mivel ezen eszközök igen nagy népszerűségnek örvendenek a lakosság körében, ezért az önkormányzat újabb 7 helyszín kapcsán 60 eszközre adott be pályázatot 2016 nyarán az NFM-hoz, melynek eredményét még nem tették közzé.

A beruházással egy új, füves labdarúgó gyakorlópálya épült meg a Vasúti villasornál, vízelvezetéssel, világítással, automata öntözőrendszerrel, valamint 200 méter viacolor burkolatú járda is készült. Felépült továbbá egy 1000 nm-es edzőfelület az ellenkező oldalon, és sor került a fa öltözőépület felújítására is, ami új hőszigetelő burkolatot kapott. A fejlesztések folytatására az egyesület nemrég újabb pályázatot nyújtott be, amiből szeretnék leburkolni a kis tornaszobát, és felépíteni a strandfutballpályát és a műfüves kispályát.

Bicikliút fejlesztés A térség polgármesterei szorgalmazzák az EuroVelo6 kerékpárút Dömös-Szentendre közti szakaszának megvalósítását, amely a Duna jobb partján és a Szentendrei-szigeten vezetne. Az erről szóló indítvány a közeljövőben kerül a kormány elé.

Közösségi kert és városarculati különdíj A Püspökmajor lakótelepen nyílt Szentendre első közösségi kertje. A Szélrózsa kert a Városi Kertek Egyesület bábáskodásával 28 kisgyerekes család, illetve nyugdíjas mindennapjait szépíti meg a közös munka révén. A Virágos Magyarországért Országos Környezetszépítő versenyen különdíjat nyert Szentendre. A zsűri az egységes városarculat mellett a település gondozottságát, valamint a civilek bevonását is értékelte.


23

Postás strand 2016 nyara óta hivatalosan is fürdőhelyként használható Szentendre szabadstrandjának jövőképe közösségi tervezés során rajzolódott ki, majd az önkormányzat saját beruházásában épült meg a part közelében az öltöző, a négyállásos zuhanyzó és az ivóvízcsap. A területen két napelemes lámpát is felszereltek, megújult a gyep és stabilizálták a rézsűt. A tisztaság megőrzéséért mobil WC-ket és szemetes konténereket helyeztek ki a közelben, illetve a létesítmények karbantartására, takarítására is kiemelt gondot fordít az önkormányzat. A kutyatulajdonosok kívánságára a szabadstrand közelében kutyás fürdőhelyet is kialakítottak, melyet – akárcsak a normál fürdőterületet – bójákkal és táblákkal jelöltek ki. A közösségi tervezés irányvonalát tartva további padok, tűzrakók, szemetesek kihelyezése, az ártéri ligeterdő rendberakása, tanösvény kialakítása, illetve lejárók, mobilstég, strand játszóhely és fitneszpark építése szerepel még a tervekben.


24

Tisztelt Szentendreiek! Amíg a korábbi években városunk a nagyprojektek megvalósításától volt hangos, addig az elmúlt két évben az önkormányzat figyelme inkább a kisebb fejlesztések felé fordult. (Figyelve természetesen a csatornázási, hulladékgazdálkodási és Concerto projektek sikeres befejezésére.) Mindez nem csak a támogatási rendszer megváltozása és az ezzel járó, régiónkat sújtó forrásszűkülés miatt, hanem azért is történt így, mert a hétköznapjainkat jelentősen befolyásoló, ám kevésbé nagy horderejű beruházások kapcsán egyre nagyobb igény lépett föl a sok évtizedes, apró infrastrukturális hiányok pótlására. És bár egy-egy ilyen projekt önmagában kis összegű, összességében sok milliárd forintnyi feladat vár még városunkra. A korábbi nagyprojektek, az új mobilgát, a megújult belváros, az új rendelőintézet mindannyiunk büszkeségei. De ugyanennyire fontos eredmény egy hiányzó járdaszakasz pótlása, egy új utcaszakasz aszfaltozása vagy vízelvezetésének rendezése azoknak, akik ott élnek. Ezért az elmúlt két évben az önkormányzat főleg ezen utóbbi kis fejlesztések megvalósítása felé fordult. És hogy mik is voltak ezek, nos erről szólt ez a kiadványunk, amelybe igyekeztünk összeszedni a projektjeink jelentős részét. Mindehhez fontosnak tartom hozzátenni, hogy a megvalósult és a jövőben megvalósításra kerülő beruházások mögött is egy szűk kis csapat, a városfejlesztési iroda 7 fős állománya áll. Ők azok, akik a hiányzó közlekedési tábláktól az uniós nagyprojektek teljes lebonyolításáig vezénylik és

szervezik városunk fejlesztési ügyeit, rájuk én személy szerint is nagyon büszke vagyok! A következő években is a mindennapokat jobbá tevő kisebb, ám annál fontosabb fejlesztéseken lesz a hangsúly, ezek lesznek fókuszban: utak, járdák építése és felújítása, vízelvezetés, közlekedésfejlesztés, intézmény- és épületfelújítás. Folytatjuk az egyre népszerűbb 1+1 programot, melyet szélesebb körben, minden közterületet érintő fejlesztésre is igénybe lehet majd venni, és egyre több utca felújítását tervezzük és valósítjuk majd meg városszerte, természetesen mindig mérlegelve az egyes utak közötti használatbavételi, fontossági rangsorokat, hogy a lehető legtöbbeknek kedvezzenek ezen fejlesztések. Minden esetben prioritást kap a vízelvezetés, hiszen egész városrészek szenvednek ma még ennek hiányától. De terveink között szerepel a teljes városi közvilágítás megújítása is korszerű technológiával, az óvodák fejlesztése, a Dunyha Program befejezése és lehetőség szerint újabb társasházak tucatjainak hőszigetelése, homlokzatok felújítása, sportterületek létrehozása. Beadott pályázataink sikere esetén készen állunk P+R parkoló fejlesztésére az állomásnál, kerékpárút építésére, intézményi fűtéskorszerűsítésre, a távfűtés megújítására. Természetesen nem maradhat el a zöld felületek fejlesztése és a közterületeink otthonosabbá tétele sem, ami lépten-nyomon azt mutatja: a város él, fejlődik és egyre jobb otthona kíván lenni a szentendreiknek. dr. Török Balázs városfejlesztési alpolgámester


Virágosítás Szentendrén Minden korábbinál virágosabb volt Szentendre 2016-ban. Városszerte több mint 10 000 árvácska, 14 000 tulipán és 23 000 tő egynyári növény került beültetésre, valamint 198 oszlopra 1284 cserép muskátlit helyeztek ki.


KAPCSOLAT

IMPRESSZUM

Városi Ügyfélszolgálat 2000 Szentendre, Dunakorzó 18. Tel.: +36 26 300 407 E-mail: ugyfelszolgalat@szentendre.hu

Kiadta: Szentendre Város Önkormányzat, 2016. Felelős kiadó: Verseghi-Nagy Miklós, polgármester Nyomda: PharmaPress Kft. Fényképek: Paraszkay György, Deim Balázs

Városfejlesztési kiadvány 2016., Szentendre (2. kiadás)  

Fejlődik a város: fejlesztések, felújítások, új beruházások

Városfejlesztési kiadvány 2016., Szentendre (2. kiadás)  

Fejlődik a város: fejlesztések, felújítások, új beruházások