Page 1

24.alea

2009ko uztailak 25a

ARABA, BIZKAIA ETA GIPUZKOA

ESLEIPENAK 2009 FINKAPENA Ondoko taulan ikus daitekeen moduan 2009/2010 ikasturteari begira, %60ko finkapen eskubideaz gozatzeko aukera edukiko duten ordezko kopurua agertzen da. Gogoratu finkapen faseko datak:

HH, LH et DBH 1.Zikloa

BH, LnH, Mus.Konts. eta Arte Ederrak

Noiz? 09-08-19 Zerrendak? 12:00tan Erreklamazioak? 14:00 arte

Noiz? 09-08-27 Zerrendak? 11:30tan Erreklamazioak? 14:00 arte

Noiz? 09-08-20 Zerrendak 12:00tan

Noiz? 09-08-28 Zerrendak 12:00tan

ESLEIPEN FASEA ORDEZKOEN FINKAPENA: Lanpostu hutsen argitalpena. Finkatzeko eskubidea duten ordezkoen BEHIN BEHINeko zerrendak. Erreklamazioak. ORDEZKOEN FINKAPENA: Finkatutako ordezkoen BEHIN BETIko zerrendak.

KIDEGOA Plazak %60 (2008-2009) Lehen Hezkuntza 2990 1794 Bigarren Hezkuntza 1618 971 Hizkuntza Eskola Ofizialak Lanbide Heziketa 344 206 Arte Ederrak 13 8 Kontserbatorioak 35 21 GUZTIRA 5000 3000

Araban

Bizkaian

Gipuzkoan

Nafarroan

Iparraldean

Fermin Lasuen, 13 behea 01001 Gasteiz Telf.: 945 259 544 Faxa.: 945 258 039

Rekalde zumarkalea,62 behea 48010 Bilbo Telf.: 944 706 900 Faxa.: 944 706 909

San Bladi 1, behea 20013 Donostia Telf.: 943 458 562 Faxa.: 943 456 645

Martzelo Zelaieta 75, 2-A 31014 Iru単ea Telf.: 948 382 474 Faxa.: 948 221 276

7 Coursic Karrika 64100 Baiona Telf.: 0559595020 Faxa.: 0559595021

irakaskuntzaaraba@ labsindikatua.org

irakaskuntzabizkaia@ labsindikatua.org

irakaskuntzagipuzkoa@ labsindikatua.org

irakaskuntzanafarroa@ labsindikatua.org

baiona@ labsindikatua.org


LEHEN HEZKUNTZAKO

BEHIN BETIKO DEIALDIAK

EGUNA ORDUA

Lanpostu hutsen, txarto adskribatuen, transformatuen, ordurik gabekoen eta suprimituen zerrenden argitalpena. ¾ ¾ ¾

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-07-06 09-07-06 09-07-06

09:00 09:00 09:00

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-07-06 09-07-06 09-07-06

14:00 arte 13:00 arte 12:00 arte

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

09-07-07 09-07-07 09-07-07

10:00 09:00 09:00

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

09-07-07 09-07-07 09-07-07

11:00 10:00 09:00

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-07-08 09-07-08 09-07-08

09:00 10:00 10:00

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-07-08 09-07-08 09-07-08

14:00 arte 13:00 arte 12:00 arte

09-07-09 09-07-09 09-07-09

11:00 09:00 09:00

09-07-09 09-07-09 09-07-09

11:00 10:00 10:00

09-07-09 09-07-09 09-07-09

11:00 11:00 10:00

09-08-17 09-08-17

09:00 12:00 arte

09-08-18

08:00

09-08-19 09-08-19 09-08-19

12:00 12:00 14:00 arte

09-08-20

12:00

09-08-24 09-08-25 09-08-26 09-08-27

??:?? ??:?? ??:?? ??:??

Erreklamazioak. ¾ ¾ ¾

HE1 eta HE2ko txarto adskribatu, suprimitu eta ordurik ez duten taldeen esleipena. ¾ ¾ ¾

HErik gabeko txarto adskribatu, suprimitu eta ordurik ez duten taldeen esleipena. ¾ ¾ ¾

Lanpostu hutsen, zerbitzu eginkizunak, erreingresatuen eta behin behineko irakasle desplazatuen eta berkokatuen zerrenden argitalpena. ¾ ¾ ¾

Erreklamazioak. ¾ ¾ ¾

Zerbitzu eginkizunak esleipena. ¾ ¾ ¾

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

HE1 eta esleipena. ¾ ¾ ¾

HE2ko

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

Gaztelaniako esleipena. ¾ ¾ ¾

behin

behin

behineko

behinekoen

eta

eta

erreingresatuen

erreingresatuen

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

FUNTZIONARIO BERRIAK: Lanpostu hutsen zerrenden argitalpena. Erreklamazioak. FUNTZIONARIO BERRIAK (Bilboko Ingenierien Goi Eskola): Esleipenak. ORDEZKOEN FINKAPENA: Lanpostu hutsen argitalpena. Finkatzeko eskubidea duten ordezkoen BEHIN BEHINeko zerrendak.

Erreklamazioak. ORDEZKOEN FINKAPENA: Finkatutako ordezkoen BEHIN BETIko zerrendak.

ORDEZKOEN ESLEIPENAK Esleipen tokia: Bilboko Ingenierien Goi Eskola (Bilboko Nazioarteko Erakustazoka zaharraren eta Termibusaren ondoan. Metro-Bilbao: San Mames geralekua)


BIGARREN HEZKUNTZAKO

BEHIN BETIKO DEIALDIAK

EGUNA ORDUA

Bestelako pertsonala, tokiz aldarazitako lan kontratukoak eta bete gabeko lanpostuen zerrenden argitalpena. Hizkuntza Eskola Ofizialetako birkokatuak, lekuz aldaraziak eta lanpostu hutsen argitalpena. ¾ ¾ ¾

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-08-20 09-08-20 09-08-20

09:00 09:00 09:00

09-08-20 09-08-20 09-08-20

11:00 arte 11:00 arte 11:00 arte

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

09-08-20 09-08-20 09-08-20

12:00 11:30 11:30

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

09-08-20 09-08-20 09-08-20

12:00 12:00 12:00

09-08-20

14:00

09-08-20 09-08-20 09-08-20

09:00 09:00 09:00

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-08-20 09-08-20 09-08-20

14:00 arte 12:00 arte 12:00 arte

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

09-08-24 09-08-24 09-08-24

11:00 09:00 09:00

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-08-25 09-08-25 09-08-25

09:00 10:00 10:00

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

09-08-25 09-08-25 09-08-25

14:00 arte 13:00 arte 12:00 arte

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA (Delegazioan) GIPUZKOA (Delegazioan)

09-08-26 09-08-26 09-08-26

11:00 09:00 09:00

ARABA (Delegazioan) BIZKAIA eta GIPUZKOA (Bizkaiko Delegazioan)

09-08-26 09-08-26

12:00 12:00

09-08-26

13:00

09-08-26

13:30

09-08-27 09-08-27

11:30 14:00 arte

09-08-28

12:00

09-08-31 09-09-01 09-09-02 09-09-03

??:?? ??:?? ??:?? ??:??

Erreklamazioak ¾ ¾ ¾

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Bestelako pertsonala, lan-kontratukoen esleipena. ¾ ¾

¾ Hizkuntza Eskola Ofizialetako birkokatuak, lekuz aldarazien esleipena. ¾ ¾ ¾

2007-2008ko LEP-OPE gainditutakoen esleipena. ¾

BIZKAIA (Delegazioan)

Lanpostua eraldatu zaienen, behin betikoak baina aski ordurik gabeen, lekuz aldarazien eta ezabatuen zerrenden argitalpena. ¾ ¾ ¾

ARABA BIZKAIA GIPUZKOA

Erreklamazioak. ¾ ¾

¾ Lanpostua eraldatu zaienen, behin betikoak baina aski ordurik gabeen, lekuz aldarazien eta ezabatuen esleipena. ¾ ¾

¾ Zerbitzu eginkizunen, destinoaren zain daudenen, lekuz aldarazien, birkokatuen eta itzulien zerrenden argitalpena. Lehen/Bigarren hezkuntzako zerbitzu eginkizunen eta egonkortasuna duen bitarteko tokiz aldarazi eta birkokatuen zerrendan argitalpena. ¾ ¾ ¾

Erreklamazioak. ¾ ¾

¾ Zerbitzu eginkizunen, destinoaren zain daudenen eta itzulien esleipena. ¾ ¾

¾ 2007-2008 LEP-OPEaren ondorioz praktikak egin behar dituztenen esleipenak, 20ean esleitu ez ziren espezialitateetan ¾ ¾

Lehen/Bigarren hezkuntzako zerbitzu eginkizunen lanpostuen zerrendaren argitalpena. Lehen/Bigarren hezkuntzako zerbitzu eginkizunen lanpostuen zerrendaren esleipena. ORDEZKOEN FINKAPENA: Lanpostu hutsen argitalpena Finkatzeko eskubidea duten ordezkoen BEHIN BEHINeko zerrendak. Erreklamazioak. ORDEZKOEN FINKAPENA: Lanpostu hutsen argitalpena Finkatzeko eskubidea duten ordezkoen BEHIN BETIko zerrendak.

Ordezkoen esleipenak Behin behineko esleipen tokia: Bilboko erakustazokan


HEZKUNTZA, UNIBERTSITATE ETA IKERKETA SAILA

DEPARTAMENTO DE EDUCACIÓN, UNIVERSIDADES E INVESTIGACIÓN

Langileriaren Kudeaketa Zuzendaritza

Dirección de Gestión de Personal

EBAZPENA, 2008ko apirilaren 21ekoa, Langileria Kudeatzeko zuzendariarena. Honen bidez bitarteko irakasleak ikastetxeetan finkatzeko era arautzen da ikasturte hasierako esleipen-prozesuaren barruan.

Ikasturte-hasierako esleipen-prozesuan, bitarteko irakasleek karrerako irakasleen talde guztiek aukeratu ondoren hartzen dute parte. Eskatzeko daukaten lanpostuak dira une horretan libre daudenak, lanpostu hutsak direlako edo lanpostuen titularrak ordezkatu behar direlako. Orokorrean, ordezkogaien zerrendak osatzen dituzten lagunek aukeratu ahal izango dituzte lanpostuok, 2004ko maiatzaren 26ko Ebazpenean finkatutako irizpideen arabera. Ebazpen hori Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Saileko Langileriaren Kudeaketa zuzendariak eman zuen, eta, horren bitartez, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko herri-ikastetxeetan ordezkapenak egiteko izangaien zerrenda kudeatzeko irizpideak onartu ziren. Bestetik, ebazpen hori aldatzen duten beste ebazpen guztiak ere kontuan hartu beharko dira. Nolanahi ere, Haur/Lehen Hezkuntza/DBH Ieko eta Bigarren Hezkuntzako ikasturte-hasierako esleipen-prozesuei buruz Langileria Kudeatzeko zuzendariak ematen dituen ebazpenetan jasotzen dituen aurreikuspenak ere aplikatuko dira. Izan ere, prozesu hori garatzeko arau-esparru orokorra ezartzen dute. Horiek horrela, 2008-2009 ikasturtetik aurrera, bitarteko irakasleei ere aplikatuko zaie ikastetxean finkatzeko formula. Horrenbestez, irakasleok ikasturte-hasierako esleipen-prozesuan parte hartuko dute, gainerako taldeek egiten duten modu beretsuan. Hortaz, neurri hori jarri da irakasleek ikastetxeetan jarraitzeko eta lantaldeak egonkortzeko. Izan ere, Hezkuntza, Unibertsitate eta Ikerketa Sailak eta erakunde sindikalek behin eta berriro azaldu dute hori lortzeko sistema bat bideratzeko gogoa. Bitarteko irakasleak nola finkatu definitzeko, Euskal Autonomia Erkidegoko unibertsitateaz kanpoko irakasleen lan-baldintzak 2007-2009 aldirako arautzen dituen hitzarmenera jo behar da, urriaren 23ko 182/2007 Dekretuaren bidez onartura. Dena den, bitarteko irakasleak finkatzeko orduan kontuan hartu beharreko gainerako alderdiak ere arautu behar dira, eta horretarako ematen da ebazpen hau, bere edukia erakunde sindikalekin planifikazioko batzorde teknikoan aztertu ondoren. Donostia - San Sebastián, 1 – 01010 VITORIA-GASTEIZ tef. 945 01 83 94 – Fax 945 01 83 36 – e-mail huisgesp@ej-gv.es


1. artikulua: irizpide orokorrak Ordezkogaien zerrendako irakasleak finkatzeko formula 2008-2009 ikasturte-hasierako esleipen-prozesutik aurrera aplikatuko da. Beraz, ebazpen honek ezartzen dituen irizpideak aplikatu, eta hezkuntza-administrazioak emango die lanpostua. Ondorioz, bitarteko irakasle horiek ez dute esleipen-ekitaldietara joan beharko.

2. artikulua: finkatzeko eskubidea izango duten bitarteko irakasleen kopurua Urtero, hainbat laguni onartuko zaie eskubide hori. Pertsona horien kopurua beti izango da aurreko ikasturtearen hasierako esleipen-prozesuan bitarteko irakasleei zuzendutako lanaldi osoko lanpostu-kopuruaren %50. Kopuru hori zehazteko, talde hauek hartuko dira kontuan: 1.-Haur eta Lehen Hezkuntza eta DBH I 2.-Bigarren Hezkuntza (bertan sartzen dira hizkuntza eskola ofizialetako espezialitateak eta musika-kontserbatorio eta arte-eskoletako espezialitate teorikoak) 3.-Lanbide Heziketako irakasle teknikoak 4.-Musika-kontserbatorioetako instrumentu-espezialitateak 5.-Arte-eskoletako espezialitate praktikoak

3. artikulua: finkatzeko eskubidea duten bitarteko irakasleak Talde bakoitzaren barruan urtero zehaztuko da zein bitarteko irakaslek duen edo ez duen finkatzeko eskubidea, ordezkogaien zerrendaren hurrenkeraren arabera. Dena den, aurreko artikuluan zehaztutako kopuru zehatzak mugatuko du eskubidea izango duten pertsonak. Horrez gain, ikastetxean finkatzeko eskubidea izateko, beharrezkoa izango da zerbitzuak eten gabe eman izana ikastetxe berean, eta gutxienez ere otsailaren lehenengo lanegunean hasi eta ikasturtearen amaierara arte (ekainaren 30a arte). Ordezkogaien zerrendan espezialitate batean baino gehiagotan azaltzen diren ordezkogaiak, berriz, talde bakarrean baino ez dira kontuan hartuko, hain zuzen ere finkatzeko eskubidea ematen dien izendapenari dagokion taldean eta bertan duten puntuazioaren arabera. Zerbitzuak aldi baterako etenda dituztenek ere finkatzeko eskubidea izango dute; horretarako, aurreko ikasturteko erreferentzia-lanpostuak lanpostu hutsa izan behar zuen eta, gainera, ikasturte osokoa. Artikulu honen ondorioetarako ez dira kontuan hartuko, batetik, euskal sistema publikoan irakaskuntzan ari ez diren ordezkogaiak eta, bestetik, lanpostua zerbitzu eginkizunetan edo antzeko egoera batean betetzen ari direnak.

2


4. artikulua: erreferentzia-ikastetxea 4.1. Irakasleak ikastetxean finkatzeko, orokorrean, aintzakotzat hartuko da aurreko urtean zein ikastetxetan eman zituzten zerbitzuak; izan ere, hori izango da euren erreferentzia-ikastetxea. 4.2. Baldintza bereziak .Irakasleren batek hainbat izendapen izan dituenean ikasturtean zehar. Erreferentzia-ikastetxea zehazteko orduan, kontuan hartuko da beti non eman dituen zerbitzuak otsailaren 1etik ikasturtearen amaiera arte. .IRALEko liberazioak Zein ikastetxetatik iritsi programara, ikastetxe hori izango da erreferentzia. Dena den, eskubide gehiago duen beste irakasle batek mugituz gero, orduan irakasleak ez du erreferentziarik izango, baina, nahi izanez gero, esleipen-prozesuan parte hartu ahal izango du, erreferentzia zehazteko. Ikasturtean zehar IRALEko liberazioa duen irakasle baten lanpostua bete duenak ere ikastetxe hori izango du erreferentziatzat. .Irakasleari urte osoko lanpostu hutsa eman eta gero, zerbitzuak aldi baterako etetea eta lanpostura itzultzea Zein ikastetxetatik iritsi egoera horretara, ikastetxe horixe izango da erreferentzia, baina horretarako, lanpostua gordetzeko arautegiak ezarritako epea bete behar da. Dena den, eskubide gehiago duen beste irakasle batek mugituz gero, orduan irakasleak ez du erreferentziarik izango, baina, nahi izanez gero, esleipen-prozesuan parte hartu ahal izango du, erreferentzia zehazteko. .Liberazio sindikaletik lanpostura itzultzea Zein ikastetxetatik lortu liberazioa, horixe izango da erreferentzia. Dena den, eskubide gehiago duen beste irakasle batek mugituz gero, orduan irakasleak ez du erreferentziarik izango, baina, nahi izanez gero, esleipen-prozesuan parte hartu ahal izango du, erreferentzia zehazteko. .Ikasturte hasieran batu edo banatutako ikastetxeak Prozesu horien emaitza den ikastetxean edo ikastetxeetan izango dute irakasleek erreferentzia.

5. artikulua: irakasleak finkatzeko irizpideak 5.1. 3. artikuluan jasotakoa bete ostean zehazten diren irakasleek lehentasuna izango dute erreferentziako ikastetxean lanpostu bat betetzeko, beti ere eskubide gehiago duen beste pertsona batek mugitzen ez baditu. Bitarteko irakasleak talde bakarrean finkatu ahal izango dira, hau da, finkatze-prozesuan irakasleak parte hartzen duen taldean.

3


Hona pertsona bakoitza finkatzeko modua: .lehenengo eta behin, aurreko ikasturtean betetako plazaren kidego, espezialitate, hizkuntza-eskakizun eta derrigortasun-data bereko lanpostu batean. .lanpostu hori ez balego edo lehentasun gehiago duten taldeetakoren batek bete badu, orduan libre dagoen beste lanposturen batean finkatuko da irakaslea, baldin eta lanpostua irakasleak parte hartzen duen talde berekoa bada, irakaslea ordezkogaien zerrendan lanpostuaren espezialitatean badago, eta pertsona horrek lanpostuaren betekizun guztiak betetzen baditu. .irakasleak beste lanpostu batzuetan finkatzeko, aurreikuspen hauek hartu beharko dira kontuan: .-Haur eta Lehen Hezkuntzan eta DBHko I. zikloan, behin-behineko destinoa duten irakasleentzat ikasturte-hasieran argitaratzen den ebazpenean ezarritako lehentasun-hurrenkerari erreparatuko zaio. .-Hezkuntzako gainerako mailetan, berriz, espezialitate-kodearen hurrenkerari erreparatuko zaio. .irakasleak finkatzeko, 1. kidetasuna baino ez da kontuan hartuko. .prozesuan, lanaldi osoko lanpostuak baino ez dira erabiliko, hori beteko duen lagunak aurretik lanaldia murriztua izan badu ere. Izan ere, lanpostua eskuratu eta gero ere lanaldia murrizteko eskatzeko eskubidea izango du. 5.2. Ikastetxe berean eta aukera berean pertsona batek baino gehiagok parte hartuko balu, ikastetxe horretan duten antzinatasun etengabearen arabera ordenatuko dira. Antzinatasun bera izanez gero, ordezkogaien zerrendan duten puntuaziora joko da eta, azkenik, zerrenda horretan duten hurrenkera erlatibora.

6. artikulua: finkatzeari uko egitea Finkatzeari uko egiteko, ikasturte-hasierako esleipenari buruz ematen diren ebazpenetan jasotako baldintza orokorrak eta epeak bete beharko dira, norberaren borondatez ikastetxez aldatzekoak. Finkatzeari uko egitea onartuz gero, erreferentziako ikastetxea galduko du irakasleak, eta hautatze-fasean parte hartu beharko du. Ikastetxean finkatu eta gero, irakasleei aukera emango zaie ikastetxe berean une horretan libre dauden beste lanpostu batzuetan finkatzeko eskatzeko. Horretarako, baldintza hauek bete beharko dituzte: irakasleak parte hartzen duen talde berekoak izan beharko dute lanpostuok, ordezkogaien zerrendan lanpostuaren espezialitatean egon beharko du irakasleak, eta lanpostuaren betekizun guztiak bete beharko ditu. Edozelan ere, aukera horrek ez du eragotzi behar 3. artikuluaren arabera eskubidea duen beste irakasle bat finkatzea. Era berean, momentu horretan lanaldi murriztua duten lanpostuetan finkatzeko aukera emango da. 4


7. artikulua: ikastetxean ez finkatzearen ondorioak Ikastetxean finkatu ezin diren lagunek hautatze-fasera joan beharko dute. Bertan, geratzen diren lanpostuetako bat aukeratu beharko dute, talde bereko gainerako lagunekin batera eta ordezkogaien zerrendan duten hurrenkeraren arabera.

Lehen xedapen gehigarria: sistema gerora aldatzea Hurrengo ikasturteei begira, dagokion batzordean aztertuko da 2. artikuluan adierazitako portzentajea handitu edo jaitsi. Horretarako, lortutako emaitzak eta sistemaren premiak aztertuko dira.

Vitoria-Gasteiz, bi mila eta zortziko apirilaren hogeita bata

Itziar Garaizar Agirre LANGILERIA KUDEATZEKO ZUZENDARIA

5

09/07/15. EAE. DIGITALA: Esleipenetako BEHIN BETIko datak eta FINKAPEN FASErako datuak  
09/07/15. EAE. DIGITALA: Esleipenetako BEHIN BETIko datak eta FINKAPEN FASErako datuak  

09/07/15. EAE. DIGITALA: Esleipenetako BEHIN BETIko datak eta FINKAPEN FASErako datuak