Page 1

zaterdag

13 april

Foto: PvD

Nijkerk


600 jaar stadsrechten Dit jaar is het 600 jaar geleden dat de stad Nijkerk stadsrechten kreeg van de Hertog van Gelre. Van maart tot oktober worden er heel veel activiteiten Foto: PvD

georganiseerd. Met het thema ‘Van, voor en door Nijkerkers’ brengen we in de gemeente onderlinge verbondenheid tot leven. FoodValleyDay 2013, afgelopen zaterdag was hiervan een mooi voorbeeld. Een dag ontstaan door samenwerking tussen ondernemers, het onderwijs en de overheid. Nijkerk heeft veel bedrijvigheid in de voedselproductie en maakt, mede hierdoor, ook onderdeel uit van de Regio FoodValley. De gezamenlijke ambitie is de Regio FoodValley ontwikkelen tot het agrofoodcentrum van Europa, de internationale topregio voor kennis en innovaties op gebied van gezonde en duurzame voeding. Foto: PvD

Ik wens u veel leesplezier en een fantastisch eeuwfeest toe! Met vriendelijke groet, mr. drs. G.D. Renkema, Burgemeester van Nijkerk

Goed geïnformeerde weggebruiker Foto: PvD

Overal in het land duiken ze op; de gele tekstkarren met daarop mededelingen om de weggebruiker te informeren. Zo werden ook de bezoekers van FoodValley Foto: PvD

Day, door TEKSTKAR.nl kosteloos beschikbaar gestelde, tekstkarren goed geïnformeerd. www.TEKSTKAR.nl

Harlekijntjes Foto: PvD

Festivaldi B.V, de fabriek aan de Westkadijk, is de producent van de bekende Harlekijntjes drop. Al vele jaren is Harlekijntjes zachte zoete drop de best verkochte snoepsoort van Nederland en de meest geëxporteerde drop. Harlekijntjes worden al bijna 40 jaar in Nijkerk gemaakt. Oorspronkelijk door Baronie-De Heer B.V. en sinds 2005 door Festivaldi B.V. als zelfstandig bedrijf. Vanaf 2005 is Festivaldi vaste sponsor van CliniClowns. In totaal is er al meer dan € 200.000 gedoneerd aan deze sympathieke

Foto: PvD

organisatie.

www.festivaldi.com

Feesten & Evenementen

Colofon

Patroonstraat 7, Nijkerk www.fritsamusement.nl

Ontwerp en realisatie krantspecial: IQBuzz - creatieve communicatie

Fotografie: Arjen Gerritsma (AG) Pim van Duijn (PvD)

Foto: AG

www.iqbuzz.nl


FoodValley Day Organisatie Ondernemers, Onderwijs en Overheid. Oftewel: Bedrijfsleven, Onderwijs en Gemeente Nijkerk. Wat ons betreft: volgend jaar weer!

Foto vlnr: Janny Visser (Groenhorst), Raymond Rijs (Breede Beek), Thea Kraaij (Gemeente Nijkerk), Frank Patz (Epos), Nadine van Valkengoed (Epos), Gerben Viester (Frits Amusement), Pim van Duijn (IQBuzz), Arjen Gerritsma (Graphic Sound), Jan Hofman (Accent).

Foto: PvD

op poten weten te zetten. Een unieke en intensieve samenwerking tussen drie O’s:

Foto: PvD

In vrij korte tijd heeft de FoodValley Day-organisatie een nieuw Nijkerks evenement

Bedrijfsexcursies

Regio FoodValley - een dynamische bron van inspiratie Regio FoodValley is het bestuurlijke orgaan waarin de acht gemeenten, waarvan vijf in Gelderland (Nijkerk, Barneveld, Ede, Wageningen en Scherpenzeel) en drie in Utrecht (Veenendaal, Rhenen en Renswoude) en het bedrijfsleven samenwerken. Arnoud Leerling,

Foto: PvD

Programmanager Communicatie, Marketing en Acquisitie verwees naar een onlangs gepubliceerd artikel in Provada Magazine (door Marinus Dijkman): Samen hebben ze de ambitie om hun regio te ontwikkelen tot een Europese toplocatie voor duurzame voeding en een gezonde leefomgeving. “FoodValley bundelt de hele keten van kennis, research, onderwijs, productie, techniek en logistiek rondom gezonde voeding en voedsel”, zegt Wim Werkman, vice-voorzitter van de Bedrijvenkring Veenendaal. “De kracht van FoodValley is dat de hele keten van kennis Foto: PvD

en onderzoek van voedsel, procestechnologie, logistiek, productie en opslag hier samen komt”, zegt Tijs Breukink, lid Raad van Bestuur Wageningen University & Research centre. Gerrit Jan Bezemer, voorzitter Bedrijvenkring Hoevelaken/Nijkerk: “Agrifood is één van de topsectoren van Nederland en Europa. Deze sector is in alle denkbare vormen vertegenwoordigd in alle acht gemeenten in deze vallei. Iedere gemeente heeft

Goodiebags

hierbij zijn eigen profiel: Nijkerk is vooral gericht op productie, Barneveld op Poultry (pluimvee-industrie), Ede en Wageningen investeren in de Kennisas omdat daar veel kennisinstellingen en onderwijsinstituten zijn gevestigd, terwijl Veenendaal zich profileert als het ICT-centrum van de FoodValley vanwege de meer dan 300 grote en kleine ICT bedrijven die daar gevestigd zijn.” Tijs Breukink (lid Raad van Bestuur van Wageningen UR ): “FoodValley is een paraplu waaronder alle kennis en activiteit die varieert van food tot feed valt. Van voeding voor mensen tot voeding voor vee en alles wat daartussen zit. Van primaire productie tot kennis. En met kennis heb ik het over research en educatie.” Liesbeth Schöningh, Voorzitter College van Bestuur van COG (Christelijk Onderwijs Groep Vallei Foto: PvD

& Gelderland-midden) die met ROC A12 verantwoordelijk is voor middelbaar onderwijs in FoodValley: “Als je vraagt wat betekenen wij als regionaal opleidingscentrum voor Nederland, dan krijg je iets heel vaags. Maar als je zegt ‘wat kan ROC A12 voor FoodValley doen’ dan zijn wij de leverancier van mensen met een mbo-diploma dat waardevol is in die regio waar veel food en food gerelateerde bedrijven aanwezig zijn. Dus het krijgt betekenis doordat we er een lijn omheen hebben getrokken. Wij ontwikkelen talent bij studenten en medewerkers als het gaat om een bepaald productieproces of als er bepaalde apparatuur gehanteerd moet worden. Daarbij maakt het niet uit of dit nu te maken heeft met de zeer ingewikkelde bediening van robots of andere kostbare

Arnoud Leerling - Regio FoodValley

Foto: PvD

hightech apparatuur of met het traditionele handwerk.”


Arla sterk verbonden met Nijkerk “Afgelopen zaterdag hebben Nijkerkers met eigen ogen kunnen zien hoe wij onze lekkere zuivel maken”, zegt Louis Rippen, Director Marketing & Innovation van Arla Foods Nederland. “We zijn sterk verbonden met Nijkerk. Veel van onze medewerkers wonen hier. En de historie van ons bedrijf gaat terug tot de melkfabriek De Volharding, opgericht in 1918 in Nijkerk!” “Onze slogan is niet voor niets ‘Arla brengt je dichter bij de natuur’. Wij werken duurzaam, in de productie,

neutraal zijn voor ten minste het deel

enzovoort), houdbare zuivel, kaas en boter.

maar ook bij alles

van de zuivelketen dat het bedrijf direct

De missie is: Natuurlijke zuivelproducten voor

eromheen zoals onze

kan beïnvloeden: productie, verpakkingen

iedereen bereikbaar maken. Het bedrijf is

verpakkingen en

en transport. Ook ondersteunt Arla twee

bekend van sterke merken zoals: Arla, Castello,

transport. Al onze

natuurprojecten in de eigen regio. Via

Lurpak, Melkunie, Milk & Fruit en Breaker. De

zuivel maken we op een verantwoorde manier,

samenwerking met Natuurmonumenten

onderneming is onderdeel van Arla Foods, een

met respect voor mens, dier en milieu.”

ondersteunt het bedrijf het Landgoed

zuivelcoöperatie van ruim 12.000 melkveehouders

Rippen: “Vanwege de band met Nijkerk draagt

Oldenaller. Daarnaast is Arla officieel ‘vriend’

in Denemarken, Zweden, Duitsland, Verenigd

Arla ook bij aan de viering van Nijkerk 600 jaar.

van het Nationaal Landschap

Bij allerlei festiviteiten stellen we onze lekkere

Arkemheen-Eemland.

producten beschikbaar.” Over Arla Foods Nederland Duurzaam

Arla Foods Nederland (circa

Arla heeft een uitgebreid

350 medewerkers) voorziet

duurzaamheidsprogramma ‘Dichter bij de natuur’.

Nederland van dagverse zuivel

Zo wil Arla Foods Nederland in 2020 klimaat-

(melk, karnemelk, yoghurt, vla

Arla brengt je dichter bij de natuur

Koninkrijk, België en Luxemburg, en de grootste producent van biologische zuivel in de wereld. Meer informatie: www.arla.nl

Welkom bij de Postkamer Net iets anders dan normaal In het centrum van Nijkerk, aan de Kleterstraat, vindt u het voormalig postkantoor. De medewerkers van De Postkamer bedienen u in het gezellige Grand Café, of bakken het overheerlijke taartje dat u bij de koffie bestelt. In de cadeauwinkel vindt u bijzondere producten, sommigen zelfs uniek omdat deze zelfgemaakt zijn. Regelmatig lieten zij zich hierbij inspireren door het thema “post”. De Postkamer is een initiatief Foto: PvD

van Careander, een christelijke organisatie die ondersteuning biedt aan mensen met een verstandelijke beperking. www.depostkamernijkerk.nl

Nijkerk maakt het! dan 50% van de foodgerelateerde productie- bedrijven zich in Nijkerk bevinden. Dat maakt Nijkerk niet alleen een bijzondere en belangrijke speler binnen Regio FoodValley maar tevens een interessante vestigingsplaats voor dergelijke bedrijven. Dat merk je ook uit het enthousiasme van de deelnemende bedrijven aan de FoodValleyDay.

Foto: PvD

Na de onthulling van het bouwbord langs de A28 en de start van de nieuwe website hebben zich gegadigden gemeld voor een locatie op het nieuwe industrieterrein. Kortom, Nijkerk kent een b(l)oeiend bedrijfsleven en wat FoodValley betreft: Nijkerk maakt het! www.nijkerkA28.nl

Foto: AG

Foto: PvD

Onthulling bouwbord Industrieterrein Arkerpoort door Geert Horst

Foto: PvD

Door Geert Horst - Uit onderzoek is gebleken dat binnen Regio FoodValley meer


Vallei Boert Bewust In de Gelderse Vallei is vanuit de varkenshouderij is een initiatief ontstaan met de naam Vallei Boert Bewust. Met dit initiatief zoeken boeren uit de Gelderse Vallei actief het contact met de inwoners in onze gemeente en willen zij hun bedrijf opstellen voor het Foto: PvD

publiek. De boeren die aan dit initiatief meedoen willen zich onderscheiden op minstens drie van de volgende thema’s: maatschappij, landschappelijke inpassing, duurzaamheid, mestverwerking en dierenwelzijn. De gemeente Nijkerk ondersteunt dit project omdat Boeren een belangrijke rol spelen in onze samenleving en in het onderhoud van het buitengebied.

Foto: AG

Meer Jongeren op gezond gewicht Foto: PvD

Overgewicht is een groeiend probleem. Bij twee op tien kinderen in de gemeente Nijkerk is sprake van overgewicht. Om gezondheidsproblemen op oudere leeftijd te voorkomen heeft de gemeente Nijkerk besloten om zich als 1e Gelderse gemeente aan te sluiten bij het programma Jongeren op Gezond Gewicht (JOGG). De gemeente Nijkerk wil graag samen met de inwoners, bedrijven, onderwijs en sportverengingen inzetten om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken zodat meer kinderen op gezond gewicht komen.

Foto: PvD

JOGG - Jongeren Op Gezond Gewicht JOGG is de beweging voor een gezonde omgeving en een gezonde jeugd. Iedereen in een stad, dorp of wijk zet zich in om gezond eten en bewegen voor jongeren gemakkelijk en aantrekkelijk te maken. Het is een lokale, duurzame, intersectorale aanpak die bewezen

Nijkerk 600 Jaar – FoodValley Day

effectief is om de stijging van overgewicht bij jongeren (0-19 jaar) om te zetten in een daling. Publieke en private partijen werken nauw samen. Gemeenten vervullen een spilfunctie. Zij nemen de regie op zich zodat samenhang en samenwerking gewaarborgd is.

Door Eddie Wassink, Projectcoördinator Nijkerk600

FACTSHEET JOGG

Sinds begin 2012 ben ik betrokken bij de organisatie van ‘Nijkerk 600 Jaar’. De vraag die me al snel werd gesteld was “wanneer is voor jou de viering van 600 jaar stadsrechten geslaagd?”. Nijkerk rijker zijn”. Nijkerk is een bijzondere stad, met vele mooie plekken, vele verschillende verenigingen, bijzondere en gedreven mensen en een groot aantal mooie bedrijven…. Als Nijkerker dacht ik al veel van Nijkerk te weten, maar ik ontdek elke week weer iets nieuws. Nijkerk dankt veel aan de tabaksindustrie van enkele eeuwen geleden. Die periode is bepalend geweest voor de vele mooie panden in het centrum. Inmiddels is Nijkerk een belangrijke speler geworden op het gebied van bedrijven die gerelateerd

Convenant Gezond Gewicht en deelconve

Het Convenant Gezond Gewicht is een uniek sam partijen afkomstig van (rijks- en lokale) overhede organisaties, die zich gezamenlijk inzetten de stijg om te buigen in een daling. Het maatschappelijk a het vergroten van de bewustwording van de gezo een trendbreuk in de ontwikkeling van overgewic zijn de doelstellingen van het convenant. Het Con koepelconvenant, waarin de overall doelstellinge organisatorische afspraken zijn gemaakt, en vier d enom vrijedetijd en JOGG (Jongeren Op Gezond Gewic mjam, mjam…”. Later ben ik nog een keer in de gelegenheid geweest melkfabriek te afspraken hebben gemaakt voor dat specifieke te bezoeken, blijft altijd een bijzondere ervaring. Het verbaast me dan ook helemaal niets dat 2010 tot 2015. Paul Rosenmöller is naast voorzitt de excursies naar de diverse fabrieken en bedrijven snel vol waren. JOGG. Foto: PvD

Mijn antwoord: “Als we 40.000 ambassadeurs voor de gemeente

zijn aan voeding. En een groot deel van deze bedrijven is al

Gezond leven is de norm in een JOGG-gemeente. FoodValley Day is echt een evenement dat iets toevoegt aan de kalender van

tientallen jaren in Nijkerk gevestigd.

fietspaden, scholen besteden aandach Nijkerk600. Het laat zien wat Nijkerk te bieden heeft op het gebied voldoende van voeding

de supermarkt staan gezonde producten op oogh worden jongeren uitgedaagd meer te bewegen. A industriële verwerking. Daarbij laat FoodValley Day zien dat onderwijs, met andere zorgprofessionals om gezond leven te gemeente en bedrijfsleven goed met elkaar kunnen samenwerken onderzoeken de effecten. Het gemeentebestuur h rekening met gezondheid. Er is samenhang én sam en dat is een mooie basis voor de toekomst! Ik hoop aanraking komen met de jeugd. Ook bedrijven zie dan ook dat FoodValley Day niet eenmalig wordt verantwoordelijkheid om op dit gebied actief te zi georganiseerd, maar dat het een terugkerend krachtige JOGG-beweging, waaraan iedereen me

en dat is veel meer dan je denkt. Van natuurlijke streekproducten tot aan de In de 1e klas van basisschool ‘de Tweemaster’ zat ik in de klas bij de dochter van de toenmalige directeur van de melkfabriek, de heer Pel. Toen heette het nog Volharding Nijkerk, ofwel Volnij. Wat een enorme indruk op me heeft gemaakt, was dat we met de hele klas een bezoek mochten brengen aan de

evenement wordt!

melkfabriek. Dat was in 1975/1976. Het gaf ook altijd een bijzonder gevoel als de TV-reclame met Johnny Kraaykamp sr. voorbij kwam, “Leve de volharding uit Nijkerk, kortom Volnij, mjam,

De cijfers

Overgewicht en obesitas in Nederland 2012 In de afgelopen dertig jaar is het aandeel mensen toegenomen, zowel bij volwassenen als bij 2- tot percentage overgewicht onder volwassenen met


Duurzaam besseling Duurzaam onDernemen begint met Duurzaam vervoer

• • • •

Eén touringcar = 30 auto’s Euro 5-motoren Het Nieuwe Rijden Juiste bandenspanning wagenpark • Goede wegenkennis ondersteund door navigatie

• Digitale chauffeursadministratie • (Groen) tankstation en onderhoud op eigen terrein • Duurzame mobiliteit • Het Nieuwe Werken • Groen vervoer

Kwaliteit = vanzelfsprekend ABZ Diervoeding is een nieuwe coöperatie ontstaan na een fusie uit kracht tussen twee sterke coöperaties: Arkervaart Diervoeding en Brameco·Zon Voeders. Samen denken wij nog beter te kunnen bijdragen aan een beter financieel resultaat voor uw bedrijf en een sterke veehouderijsector. Door onze oprechte en persoonlijke aanpak staan wij dichtbij onze veehouders. Op basis van onze specialistische kennis leveren wij het meest geschikte pluimveevoer, rundveevoer of varkensvoer met een maximaal rendement voor uw bedrijf. De lat ligt hoog en dat wordt door onze klanten al jaren gewaardeerd. Wilt u met ons werken aan betere cijfers? Neem contact op met één van onze sectorspecialisten. Het beste dichtbij

WWW.bEssEliNG.com ssEliNG.com

Postbus 5, 3860 AA Nijkerk

Postbus 8510, 5605 KM Eindhoven

Telefoon 033 422 15 10

Telefoon 040 238 07 77

info@abzdiervoeding.nl

www.abzdiervoeding.nl

www.abzdiervoeding.nl

Van den Tweel Groep, bedrijf middenin de Food Valley In 1905 begon de grootvader van Gerard van den Tweel in Nijkerk een handel in graan en levensmiddelen. Nu,108 jaar later, is het bedrijf uitgegroeid tot een dynamische bedrijvengroep met o.a. de exploitatie van horecabedrijven, vastgoed en projectontwikkeling met Gerard van den Tweel aan het roer sinds 1968. De levensmiddelenhandel is altijd een belangrijke plaats blijven innemen. Het hoofdkantoor van de Van den Tweel Groep is dan ook nog steeds gevestigd in Nijkerk, 4 Gerard van den Tweel, 197

middenin de Food Valley.

Foto: PvD

Foto: PvD

Foto: PvD


Smaak op de FoodValley Day NIJKERK – Epos BV, onderdeel van de Bieze Food

Struik Voorthuizen heeft Epos deze broodjes

bij iedere productontwikkeling. Daarnaast heeft

Group, nam graag deel aan FoodValley Day. Deze

beschikbaar gesteld en de opbrengst geschonken

het bedrijf meerdere producten ontwikkeld zonder

kruidenfirma vindt het belangrijk om een steentje

aan Hospice Nijkerk, restaurant de Postkamer en

geharde vetten en transvetten, dus bevatten die

bij te dragen aan de maatschappij omdat zij

restaurant Prins Heerlijk.

producten alleen de gezonde vetten.

zich betrokken voelt bij de

Foto’s: AG

gemeente Nijkerk, waar zij

Dutch Spices is het zusterbedrijf van Epos

al bijna 15 jaar gevestigd

en gespecialiseerd in allergeenvrije kruiden,

is. Daarom organiseerde zij,

specerijen en mixen. Allergenen zijn de

samen met de organisatie

ingrediënten waardoor een allergische reactie

achter FoodValley Day,

kan ontstaan, bijvoorbeeld pinda’s, sesam, melk,

een BBQ-wedstrijd

ei, gluten etc. Omdat Dutch Spices 24 allergenen

voor de leerlingen van

weert kunnen mensen met een voedsel allergie

Praktijkonderwijs Accent en

weer samen aan tafel genieten.

het Groenhorst College. De leerlingen zijn de toekomst, ook in de voedings-

Epos verkoopt daarnaast zelfs een pindavrije saté-

middelenindustrie, door kennis over te brengen en

Epos: Meer dan alleen kruiden

saus. Deze satésaus is gemaakt van o.a. zonne-

hen enthousiast te maken voor eerlijke en lekkere

Door Marte Callenbach - Epos BV is totaalleverancier

bloempitten en op smaak gebracht met een uniek

producten probeert Epos het verschil te maken.

van o.a. kruiden, specerijen, sauzen & marinades.

kruidenpakket van cayennepeper, gember en sereh.

Dit leveren zij aan slagerijen, groenteboeren en

Hierdoor is de satésaus zonder pinda’s net zo lekker

De wedstrijd werd begeleid door TV-kok René

visboeren, maar ook te vinden in de supermarkt.

als satésaus met pinda’s.

Pluijm, bekend van ‘Campinglife’ en ‘Pluijm op

Gemarineerd vlees, een gepaneerde kroket, of

www.epos-specerijen.nl en www.dutchspices.nl

pad’. Epos en René Pluijm werken sinds kort

knoflooksaus bij de shoarma kan bij Epos vandaan

samen, beide zijn groot voorstander van duurzaam,

komen. Je ziet het merk Epos niet, maar je proeft

gezonde en eerlijke voeding. Op drie speciale

het wel!

René heerlijke gerechten die natuurlijk ook door

Epos onderscheidt zich doordat zij met de klant

het publiek geproefd konden worden!

samen concepten op maat maken. Hierbij staat de

Voor ieder wat wils, want wie meer zin had in een

kwaliteit hoog in het vaandel. Vermindering van

lekker broodje knakworst kon even verderop voor

E-nummers zoals de smaakversterker MSG (E-621)

€ 1,- een broodje kopen. In samenwerking met

en vermindering van zout en suiker is uitgangspunt

Foto’s: AG

barbecue bakfietsen bereidden de leerlingen met

FoodValley Day 2013 en jongeren Nijkerk - Bij de eerste Nijkerkse FoodValleyDay

er te veel voedsel niet opgegeten wordt, maar

(FVD) waren jongeren betrokken. Naast de

weggegooid. Als wij met elkaar bewuster omgaan

klimwand, een gezamenlijk initiatief van

met eten, is dat beter voor ons zelf én voor onze

Groenhorst en Accent Nijkerk, vonden er

wereld.

van het Voortgezet Onderwijs. Door het betrekken

Werken in de voedingsindustrie

van de jeugd is op FVD verbinding gelegd tussen

Uit onderzoeken blijkt dat de sector voedings-

verleden, heden en de toekomst. Een doelstelling

industrie binnen Nijkerk in vergelijking tot

die goed past bij het jubileumjaar van de stad

andere sectoren sterk vertegenwoordigd is.

Nijkerk. Reden genoeg voor Stichting Nijkerk

De Foodsector geeft kansen voor jongeren op

600 om het initiatief FoodValleyDay financieel

werk. Om jongeren kennis te laten maken met

te ondersteunen. De gemeente Nijkerk deed

deze sector zijn er voorafgaand aan de FVD door

hetzelfde met als doel de driehoek overheid,

jongeren van de verschillende scholen voor

bedrijfsleven én onderwijs te versterken.

Voortgezet Onderwijs films over de bedrijven en

Foto’s: AG

wedstrijden (battles) plaats tussen leerlingen

het productieproces gemaakt. Battle in Nijkerk

hielden een battle onder leiding van kok

Vanuit het thema FoodValleyDay werden twee

René Pluijm, bekend van onder andere de

battles gehouden. De SchoolAward, bestemd

televisieprogramma’s Campinglife en Met Pluijm

voor de best kokende ploeg, werd gewonnen

op Pad. Naast het competitie element kregen de

door jongeren van Accent Praktijkonderwijs

jongeren tijdens de wedstrijd informatie over de

Nijkerk. Groenhorst won de Filmaward voor de

vaktechnische kant van het voedsel bereiden.

meest aansprekende film over een bedrijf in de

Pluijm legt hierbij de nadruk op het duurzaam

Foodsector. De echte winnaars zijn echter die

omgaan met het beschikbare voedsel op aarde.

jongeren die op FoodValleyDay 2013 ontdekten

Hij vertelde de jongeren dat er meer mensen op

dat de voedingssector mooie kansen biedt op

aarde leven met obesitas dan met mensen die

zinvol werk én dat bewust om gaan met voedsel

geconfronteerd worden hongersnood. Én dat

goed voor jezelf is en voor onze aarde.

Foto’s: PvD

De jongeren van het voortgezet Onderwijs

Foto’s: PvD

Bewust met eten omgaan


Bieze Food Groep Nijkerk Door Jos van Zijl - Logistiek Manager

meegekomen kinderen waren vooral erg onder

In het kader van FoodValley Day heeft ook de

de indruk van de grootte van de magazijnen

Bieze Food Groep op zaterdag 13 april haar deuren

bij Bieze. Helemaal geweldig vonden ze de order-

geopend voor een aantal rondleidingen in hun

verzameltrucks die hen tot 8 meter hoog bracht.

bedrijven. Belangstellenden konden op een van 3 groepen van 20-25 personen een presentatie en rondleiding te geven. Echter de belangstelling

Ook hebben we met een stand van BFG op de markt

Foto: AG

de rondleidingen inschrijven. Het streven was om

gestaan waar we verschillende producten hebben uitgedeeld. Verder zijn er broodjes hotdog verkocht

was zo groot dat we uiteindelijk 3 groepen van 50

salades, mayonaise, tomatenpuree, rauwkosten,

waarvan de opbrengst is gegaan naar de Postkamer,

personen, ook weer in tweeën gesplitst, mochten

maaltijdcomponenten, visproducten, marinades

Prins Heerlijk en Hospice Nijkerk.

ontvangen.

en kruiden en specerijen. De BFG bestaat uit de in

Wij willen de sponsoren bedanken voor de gratis

Nederland en België gevestigde bedrijven.

beschikbaar gestelde goederen en diensten;

Onder het genot van een kopje koffie en wat

Struik Foods, Albert Heijn Nijkerk, Bieze Bv, Vers

lekkers werd er eerst een presentatie gegeven

Na deze presentatie werden de groepen bij Bieze in

logistiek, Epos en De Zuivelmaatschappij.

van de structuur van de BFG. BFG is opgericht in

tweeën gedeeld en kon de rondleiding aanvangen.

Al met al een geslaagde dag welke voor herhaling

1954 en sinds 1986 onderdeel van de Wernsing

In de gekoelde en niet gekoelde magazijnen

vatbaar is!

Food Gruppe. Deze groep is een familiebedrijf met

werd uitgelegd hoe het totale goederenproces

vestigingen in Duitsland (5), Polen (2), Denemarken

verloopt. Via een indertijd zelf ontworpen

(1), Zweden (1), Nederland (2), en België (2) met

warehousemanagement systeem, waarin alle

een omzet van 840 mio en 2.900 medewerkers. Al

klantspecifieke en artikelspecifieke zaken kunnen

deze bedrijven zijn actief in verse en koelverse

worden ingegeven, wordt het hele logistieke proces

voedingsmiddelen, zoals o.a. aardappelproducten,

uitgevoerd. Hierin worden alle activiteiten wat met de producten gebeurd vastgelegd. Op deze wijze is er een waterdicht systeem, met een op voldoet aan alle eisen van deze tijd op het gebied van voedselveiligheid. Tijdens de rondleidingen was er volop gelegen-

Foto: PvD

elk moment up-to-date voorraad inzicht en wat

Foto: AG

heid om vragen te stellen die ook op een een- voudige wijze werden beantwoord. De

Gastvrij Nijkerk Waarom bezoeken toeristen graag Nijkerk? De afwisselende landschappen, de rust en ruimte,

Gezond, eerlijk, gastvrij, eten & drinken

maar ook de bijzondere cultuurgeschiedenis

Lekker lunchen en uitgebreid dineren met een glas bronwater of een mooie Argentijnse wijn. We werken

maken wandelen en fietsen in Nijkerk eindeloos!

met mooie gerechten, puur van smaak, gemaakt van verse producten. Dat is het speciale aan Prins

Daarnaast vinden in de gemeente Nijkerk

Heerlijk. En dat proef je.

wekelijks allerlei grote en kleine activiteiten en evenementen plaats met een cultureel, sportief of informatief karakter. Nijkerk wil op die manier zowel inwoners als bezoekers op alle evenementen gastvrij ontvangen.

Hospice Nijkerk e.o. In Hospice Nijkerk kunnen

Bert de Graaf

patiënten opgenomen worden,

Wethouder van (o.m.) Toerisme, Recreatie en

met een levensverwachting van

Cultuur

minder dan drie maanden. Het hospice is gevestigd in één van de oudste panden van Nijkerk, voorheen “huize Bethanië”. Hospice Nijkerk heeft plaats voor vier patiënten, door ons aangeduid als ‘gast’. Ieder met een eigen kamer en sanitaire voorziening. De wensen en behoeften van de gasten zijn leidend voor de zorgverlening. De gasten in het hospice worden verzorgd door verpleegkundigen, die 24 uur aanwezig zijn, samen met vrijwilligers. De medische zorg wordt door de eigen huisarts verleend. Meer

Foto: PvD

Foto: PvD

Foto: PvD

informatie op: www.hospicenijkerk.nl


De gezamenlijke creatie van onderwijs, bedrijfsleven en Gemeente Van niets iets maken. Dat is mijn

dat de belangstelling groot was. De

persoonlijke drijfveer. Van TV-kok René

scholierenwedstrijd met TV-kok René

Pluijm leerde ik op FoodValley Day nog

Pluijm en tussen de wethouders was zeer

een ander motto: “eerst geloven, dan

geslaagd. De lachende gezichten op de

zien”. Als je een doel voor ogen stelt

foto’s zeggen genoeg. Vier het leven, het

en je visualiseert dat, dan ontstaat het

is om ervan te genieten!

uiteindelijk vanzelf. Ik vind het erg leuk om te ondernemen, nieuwe paden te bewandelen, kansen zien en pro-actief te werk gaan. De beste concepten slaan meestal aan zodra iedereen het

Van niets iets maken

Pim van Duijn IQBuzz - creatieve communicatie www.iqbuzz.nl Rene Windhouwer en Pim van Duijn aan begin FoodValley Day campagne

begrijpt. Dat is met ons werk als creatief communicatiebureau bij IQBuzz niet

“In mijn dagelijkse werk ben ik werkzaam als kwaliteitsmanager

anders. Om die vertaling te vinden.

binnen Intertaste, locatie Puttershoek. Ik was erg benieuwd

Ervoor zorgen dat je opdrachtgevers zich kunnen onderscheiden in de massa, in

om deel te nemen aan een bedrijfsexcursie, een mogelijkheid

het vizier van hun doelgroep. En daarbij

om een kijkje te kunnen nemen in de keuken van een van onze

sterk te zijn in de kracht van eenvoud.

collega’s, maar alles zat al snel vol. Fijn dat de organisatie toch

In het geval van FoodValley Day ging

heeft kunnen regelen dat ik mee kon naar Epos. Complimenten

het om een gezamenlijk evenement te

voor de dag zelf, ik heb van diverse onderdelen genoten. Perfect

creëren tussen onderwijs, bedrijfsleven

georganiseerd en ik heb alleen maar positieve reacties van de

en Gemeente. Daarbij ook om er een

deelnemers gehoord. Intertaste heeft zeker de intentie om in

Nijkerk 600 Jaar-onderdeel van te maken:

2014 mee te doen aan dit zeer geslaagde evenement”.

voor jong en oud en Gemeente Nijkerk Foto: AG

op de kaart te zetten. De aanmeldingen voor de bedrijfsexcursies gaven al aan

Enny Sloesen - kwaliteitsmanager Intertaste

Nijkerk.nieuws.nl altijd in de weer met lokaal nieuws

Tv kok René Pluijm aan het werk

Sinds oktober 2010 maken Marjon en Ely Hackmann www.nijkerk.nieuws.nl en zij maken het nieuws op een andere manier dan de collega’s. nijkerk.nieuws.nl is snel, actueel en erg visueel. Sinds de start zijn ongeveer 11.500 foto’s (heel vaak van Arjen videoreportages geplaatst. Die zijn terug te

wordt intussen door een kleine 20 mensen

vinden in ongeveer 8000 berichten. En die

gewerkt aan de voorbereiding. Tijdens het

zijn alles bij elkaar door bijna 235.000 unieke

Business Event op 8 april was de aftrap en het

bezoekers hebben tijdens 700.000 bezoeken

team werkt zich een slag in de rondte om er

1,6 miljoen berichten gelezen.

van 9 tot en met 14 december rond ’t Regthuys

Foto: PvD

Gerritsma/Graphicsound) en meer dan 600

mogelijke opbrengst. Die opbrengst gaat voor

We volgen het nieuws met de camera op de

de helft naar het 3FM glazen huis en voor de

voet en maakten daarom twee reportages over

helft naar een Nijkerks goed doel. Dat doel

FoodValley Day, over de voorbereiding en over

wordt bepaald door de mensen zelf. Iedereen

de dag zelf. Kijk voor een reportage op de site

kan vanaf nu een goed doel aanmelden op

van de FoodValley Day.

www.hetglazenhuysnijkerk.nl

Foto: PvD

een groot feest van te maken, met een zo hoog FoodValley Day

Glazen Huys Nijkerk We namen het initiatief om het Glazen Huys

Foto: PvD

Foto: AG

Foto: PvD

Nijkerk op poten te zetten. ”Aan dat initiatief


Varkenshouder Jan Overeem: ‘We willen meer verbinding met burgers’ In 2008 zijn wij (Jan en Alie Overeem) neer-

600 jaar. Het is gewoon fantastisch om heel

gestreken aan de Schoenlapper- weg 17 in

gewone mensen kennis te laten maken met de

Nijkerk. We hadden een bedrijf in ’t Woud,

varkenshouderij. Je merkt en ziet dat de mensen

echter daar waren geen mogelijkheden om uit

het niet weten wat er gebeurd in de stallen.

te breiden. Oude schuren zijn gesloopt, waarbij

Vaak blijft een beeld van tv of krant hangen

het landelijk gebied meer zichtbaar werd. We

en daar is een bepaalde gedachte bij gevormd.

produceren biggen voor de vleesproductie.

Bij ons hebben de mensen een big kunnen vast

Jan Overeem

houden en kunnen ruiken hoe het in de stallen is. We hebben gemerkt dat de “burgers” niet goed

Leerzaam vertrokken de mensen weer van ons erf!

weten wat er in de stallen gebeurd. Met een aantal collega’s hebben we “Vallei Boert Bewust”

Onze belangenorganisaties (o.a. LTO-Noord)

opgericht. Dit is een label waarbij boeren iets

steunen dit project volop. Binnenkort zullen

meer doen op hun bedrijf als wettelijk verplicht

we naast de varkenshouderij ook de melkvee-,

is. Met name op het gebied van maatschappelijk

pluimvee- en de kalverenhoudeij introduceren.

ondernemen zetten we flink op in. Als varkenshouders hebben we niets te verbergen en

Jan Overeem

daar willen we graag een bijdrage aan leveren. Dit doen we o.a. door mogelijkheden te bieden om mensen in de stal te laten kijken. Uiteraard door Foto’s: AG

de nodige hygiënische voorzorgsmaatregelen te nemen. Daarom hebben we meegedaan met de Nijkerkse Food Valley Day in het kader van Nijkerk

Graphic Sound werkte mee aan FoodValley Day Een van de specialismen van Arjen Gerritsma’s

“Ik wil jullie graag complimenteren met een hartstikke mooi nieuw evenement! Wat mij betreft was het een zeer geslaagd evenement en hopelijk echt een terugkerend iets! Het laat maar weer eens zien wat Nijkerk allemaal te bieden heeft, ook hele mooie bedrijven! Gefeliciteerd met dit geslaagde event!” Eddie Wassink, Projectcoördinator Nijkerk600

Excursie Epos Specer ijen

bedrijf Graphic Sound is het ondersteunen van agrarische bedrijven of toeleveranciers bij hun commerciële activiteiten. Hierbij kunt u denken aan veehouders die hun onderneming verbreed hebben met een tweede bedrijfstak. De achtergrond voor dit specialisme is dat Arjen Gerritsma zelf zijn roots in deze bedrijfstak heeft liggen. De taal spreken van de opdrachtgever is hierbij een groot voordeel. Dat is dan ook de reden waarom Graphic Sound

Excursie Bieze Food Groep

graag betrokken is bij FoodValley Day. Contacten met plattelandsondernemers zijn ook hierbij van belang. Graphic Sound verzorgt veel fotografie opdrachten voor diverse relaties en beschikt over een grote database met foto’s van de gemeente Nijkerk en omgeving. Een deel hiervan kunt u vinden op de website www.stockfotonijkerk.nl Foto’s: AG

www.600jaarnijkerk.nl


Wijngaard Aan de Breede Beek Op het Landgoed Slichtenhorst ligt aan de Breede Beek de wijngaard van Nijkerk. De

eiken vaten rijpen de wijnen gedurende maanden en/of jaren.

beek waar Nijkerk zijn ontstaan aan te danken heeft. Deze wijngaard heeft in de loop

Hiermee sluit de wijngaard aan bij andere bedrijven uit de

der jaren zo langzamerhand zijn plek ingenomen in de voedselketen van de regio. De

regio die kwaliteit hoog in het vaandel hebben staan.

wijn vindt zijn weg naar vele consumenten, wijnwinkels en horeca in de regio. De wijnen zijn in de afgelopen jaren telkenmale bekroond met bronzen en zilveren medailles zodat we hier kunnen spreken van een kwaliteitsproduct van eigen bodem. De wijngaard laat zien net als de andere foodbedrijven dat voedselproductie een belangrijke kwalitatieve bedrijfstak is in Nijkerk en in de hele FoodValley. Een bedrijfstak die in Nijkerk ook voor veel werkgelegenheid zorgt. Wijn verbouwen in dit klimaat is mogelijk geworden door nieuw ontwikkelde rassen in Duitse wijnbouwuniversiteiten. Daar heeft men rassen ontwikkeld die goed in staat zijn om in een noordelijker klimaat goed rijp kunnen worden én een natuurlijke weerstand Daarnaast is door inmiddels jarenlange ervaring en advisering de vaardigheid ontstaan om van de eigen druiven hoogwaardige

Genieten in een unieke ambiance

Foto: AG

hebben tegen schimmels (zoals valse meeldauw) die de plant zouden kunnen bedreigen.

Ook biedt de wijngaard een unieke ambiance om van de wijnen te genieten. Proeven van de wijnen van eigen bodem

wordt zo een extra feestelijk gebeuren. Velen vonden de weg naar de wijngaard met een familiegelegenheid, bedrijfsuitje en of proeverij.

Voor meer informatie over bezoekmogelijkheden zie: www. wijn te maken. De gehele vinificatie vindt plaats in de eigen wijnkelder. In speciale

aandebreedebeek.nl

Ekoplaza “Als geboren Nijkerker ben ik hartstikke trots op mijn nieuwe winkel, met uitzicht op de mooiste toren van Nederland”, zegt Peter Schraverus. De Nijkerkse mentaliteit is er één van “doe maar gewoon ...”. Voor de producten in onze biologische supermarkt geldt eigenlijk hetzelfde: geen overbodige toevoegingen, maar alles gewoon zo puur mogelijk.

Foto”s: PvD

Foto”s: PvD

www.ekoplaza.nl/vestigingen/nijkerk


De Brandweer: Altijd paraat, jij ook? Tijdens FoodValley Day stond Brandweer Nijkerk weer paraat. Achter de schermen wordt altijd een calamiteiten-plan opgesteld. Het enige vuur wat laaide was die van de BBQwedstrijd tussen scholieren en wethouders, die zelf erna uitgeblust maar voldaan waren. Omdat het voor kan komen dat bij echte problemen een tekort is aan mankracht graag uw aandacht: wij zoeken vrijwilligers! We gaan starten met de campagne H.E.L.D. wat staat

Foto”s: PvD

voor: Hulpvaardig, Essentieel, Levensreddend en Daadkrachtig. Een brandweerman is een held. Iemand die zich opoffert voor anderen. Wist je trouwens dat je een financiële vergoeding krijgt voor de uren die je maakt en volledig verzekerd bent op kosten van de Brandweer? Zo krijg je niet alleen hoge waardering terug. Er zit veel meer achter.

HELD Neem contact op met Erik Simon (Operationeel Manager/Officier van Dienst): e.simon@nijkerk.eu of T. 033 - 247 66 86

Bedrijvenkring Nijkerk Hoevelaken Wat een prachtig initiatief. Een FoodValleyDay in Nijkerk. Op deze wijze wordt de verbintenis die we in onze regio nastreven tussen ondernemers, onderwijs en overheid concreet gemaakt. Burgers van Nijkerk (en buitenlui) die een kijkje mogen nemen in de fabrieken die ze anders alleen kennen van de schappen

Als H.E.L.D. ben je Hulpvaardig Essentieel Levensreddend Daadkrachtig

in de supermarkt. Als voorzitter van de bedrijvenkring juich ik dit initiatief van harte toe. Het brengt partijen op bijzondere wijze bij elkaar. Het feit dat

Nijkerk - Hoevelaken

hier het bedrijfsleven zelf voor in actie is gekomen en enthousiast werd om hieraan mee te werken verdient een pluim en ook navolging. Bravo

Nagenieten van FoodValley Day

initiatiefnemers van deze bijzondere dag.

Wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste onGerrit Jan Bezemer,

twikkelingen en evenementen. Inschrijven kan op www.foodvalleyday.nl.

voorzitter BHN

‘Wij steken de vlag uit voor nieuwe leden’

Graag tot volgend jaar!

Word lid van de

Bedrijvenkring

Hoevelaken Nijkerk Ondernemersvoordelen lidmaatschap BHN:

(BHN)

een uitstekend zakelijk netwerk meer dan 10 jaarlijkse bijeenkomsten inspirerende sprekers tijdens de bijeenkomsten contacten leggen met mede-ondernemers, politici en onderwijssector belangenvertegenwoordiging met gemeente, provincie en ondernemersclubs faciliteiten die de ondernemer ontzorgen actief bestuur die met commissies voor ondernemers relevante thema’s behandelt www.bhninfo.nl

info@bhninfo.nl

info@foodvalleyday.nl

www.foodvalleyday.nl

T 033 24 734 59

Foodvalleyday

/Foodvalleyday

@Foodvalleyday

Filmkanaal Foodvalleyday

FoodValley Day verslagspecial  

In vrij korte tijd heeft de FoodValley Day-organisatie een nieuw Nijkerks evenementop poten weten te zetten. Een unieke en intensieve samenw...

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you