__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 1

ipv Delft creatieve ingenieurs

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


ipv Delft Samen mooie dingen maken. Dat is onze passie. We gebruiken die passie voor het ontwerpen en realiseren van bruggen in alle soorten en maten, maar ook voor grootschalige infrastructuurprojecten, producten en ontwerpen voor de openbare ruimte en het aanlichten van (monumentale) panden, pleinen en kunstwerken. Al ruim twee decennia lang.

onze kwaliteiten -- resultaat- en kostenbewust; -- gedegen kennis van materialen en productietechnieken; -- waar nodig innovatief en altijd creatief; -- uitgebreide kennis van alle facetten van het ontwerpen realisatieproces. Dit boekje bevat een selectie van onze meest recente projecten ter inspiratie. Ook geeft het een goed beeld van waar wij als bureau voor staan. De komende jaren blijven we ons met enthousiasme en plezier richten op het zorgvuldig maken en realiseren van projecten en ontwerpen. Wellicht (weer) in samenwerking met u! ir Gerhard Nijenhuis directeur en ontwerper

1


inhoudsopgave onze diensten

5

onze ontwerpvisie 

7

bruggen9

lichtarchitectuur51

Potmarge (natuurinclusief)

Plein Den Haag

52

Birdaarderstraatweg12

De Hef

54

Stadswaard14

Spoorpassages Haarlem

56

Boszoom16

Omego (armatuur)

58

infrastructuur33

openbare ruimte

61

Nigtevecht (boogbrug)

34

Roodblok (product)

62

Buitenring Parkstad Limburg (BPL)

36

Nieuwe Markt

64

Busbrug Zwolle 

40

Oosterdok68

Bio Science Park (onderdoorgangen)

42

‘t Schip

Geluidsscherm Sliedrecht

46

10

Waalhaven20 Bartenbrug22 Hollandse Brug (beweegbare standaardbrug)

24

UHSB standaardbrug

26

Dronryp (beweegbare brug)

28

Groenoord 30

70

Spaarndammertunnel48

<

Nieuwe Markt, Roosendaal

3


onze diensten ontwerp

lichtplannen en lichtvisies

Van eerste schets tot en met definitief ontwerp. Altijd

Voor openbare verlichting in parken, pleinen, straten,

bevlogen en doordacht. Grote en kleine projecten,

wijken of hele steden. Van visie tot concreet plan. We

unieke exemplaren of een hele serie. Als ontwerpers pur

letten uiteraard op sociale veiligheid, verkeersveiligheid

sang komen we met mooie, doeltreffende oplossingen

en stedenbouwkundige aspecten. Het budget en de

die passen binnen uw wensen en budget.

vraag van de opdrachtgever staan voorop.

engineering

kostenramingen

Technische en constructieve uitwerking. Een schets

Wat gaat het kosten? Op basis van onze jarenlange

uitwerken tot een maakbaar product, afgestemd op

ervaring en gedegen kennis van de markt, kunnen we

productieproces, materiaal en kosten. Voor ons gaan

reĂŤele ramingen maken. Ook weten we wat mogelijk is

vormgeving en engineering hand in hand, ze hebben

binnen een bepaald budget en welke kwaliteit daarbij

elkaar nodig en maken elkaar sterker.

haalbaar is.

design & construct

projectmanagement

We werken veelvuldig aan D&C projecten. Als ontwer-

Van vergunningen aanvragen en overzicht houden tot

pende partij in samenwerking met aannemers en ook

compleet projectmanagement of toezicht en directie. We

als adviserende partner voor gemeenten, provincies en

kunnen u regelwerk uit handen nemen. Natuurlijk blijft

waterschappen. Hier komt onze expertise als ontwerp-

u altijd betrokken bij het project en maken we keuzes in

ĂŠn ingenieursbureau duidelijk naar voren.

nauw overleg met u.

advies

aanbesteding

Soms is ruggespraak, advies of begeleiding nodig. We

Desgewenst organiseren we de gehele aanbesteding.

adviseren onder meer over materiaalkeuze, aanbeste-

Alleen advies kan uiteraard ook. We kennen de diverse

dingswijze, kosten en engineering. Ook haalbaarheids-

contractvormen en mogelijkheden en de bijbehorende

en variantenstudies of het beoordelen van een ontwerp

voor- en nadelen. We zien de bomen ĂŠn het bos.

of plan van aanpak behoren tot de mogelijkheden.

<

vervanging Kluisheulbrug, Maasland

5


onze ontwerpvisie Een goed ontwerp maken vereist visie. Niet alleen van

eenvoudig en doeltreffend

de opdrachtgever, maar vooral ook van de ontwerper.

Een ontwerp moet praktisch en functioneel zijn, doen

Onze visie is het best te vangen in de trefwoorden sober,

waarvoor het bedoeld is. Vaak werkt eenvoud het beste.

doeltreffend en bevlogen.

ingetogen en toch krachtig Verder hechten we zeer veel waarde aan samenwerking.

De materiaalkeuze moet passen bij ontwerp en functie.

Onze expertise en creativiteit leidt juist in combinatie met

Geen onnodige opsmuk, maar een statement maken als

de wensen en ervaringen van de opdrachtgever tot het

dat gepast is.

beste resultaat.

logisch en daardoor lang mooi Mooie dingen maak je samen!

Een product moet in zijn omgeving passen en tegelijkertijd een tijdloze kwaliteit hebben, zodat het over twintig jaar nog steeds mooi is.

betaalbaar en esthetisch Een geslaagd ontwerp is esthetisch en past binnen het budget. Mooier is lang niet altijd duurder. Slimme keuzes maken het verschil.

<

brug Noordelijke Rondweg, Voorthuizen

7


BRUGGEN Onze bruggenprojecten lopen zeer uiteen, maar hebben doorgaans een aantal uitgangspunten gemeen. Ze zijn bijvoorbeeld kostenbewust ontworpen. Ook duurzaam materiaalgebruik en goede onderhoudbaarheid vinden we voor onze bruggen erg belangrijk. We zoeken steeds naar het optimale constructieprincipe en de meest geschikte bouwwijze voor de specifieke locatie. Daarnaast streven we altijd naar een onderscheidende en kwalitatief hoogwaardige vormgeving.

<

brug Europalaan, Beek


Potmarge Locatie Watercampus, Leeuwarden

Wat is het? Een voetgangersbrug ter ontsluiting van het Wetsusgebouw op de Watercampus.

Wat is er bijzonder aan? De brug is niet alleen zo duurzaam mogelijk ontworpen, maar is dankzij de geĂŻntegreerde zwaluwgaten in het betonnen landhoofd ook natuurinclusief.

En verder? Voor het ontwerp lieten we ons inspireren door het naastgelegen markante Wetsus-gebouw van de Watercampus, met haar houten lamellen. De bamboe lamellen op de brug staan elk onder een andere hoek, wat een dynamisch beeld geeft. Het ontwerp kwam verder tot stand in samenwerking met de stedenbouwkundige van de gemeente en de projectleider van de Watercampus. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 130.000,- euro

10

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Birdaarderstraatweg Locatie Birdaarderstraatweg, Dokkum

Wat is het? Een betonnen verkeeersbrug.

Wat is er bijzonder aan? Het ontwerp is een moderne versie van de traditionele betonnen bruggen in art deco stijl die in dit deel van Friesland veel voorkomen: een integrale betonconstructie die oogt als aaneenschakeling van verspringende betonnen vlakken. De brug is grotendeels in het werk gestort.

En verder? Voorheen waren er op deze locatie alleen slootjes aan weerszijden van de weg. Nu de watergangen zijn verbreed en verbonden, is een nieuwe verbinding tussen de Dokkkumer Ee en de Woudvaart ontstaan. Voor de pleziervaart is dat een grote aanwinst. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: ca. 240.000,- euro

12

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Stadswaard Locatie Stadswaard, Nijmegen

Wat is het? Een betonnen voetgangersbrug die het geliefde natuurgebied Stadswaard ontsluit, pal naast het centrum van de stad.

Wat is er bijzonder aan? Het landschap en het water staan in dit gebied centraal. De brug is daarom ingetogen en transparant. Daarnaast is de brug overstroombaar en onderhoudsvrij met een levensduur van tachtig jaar. De ogenschijnlijk willekeurig geplaatste palen en de houtafdruk in de randen van de betonnen brug dragen bij aan de natuurlijke uitstraling.

En verder? Het geĂŻntegreerde veerooster is voorzien van opgelaste stalen wilgenbladeren, de brugnaam uitgesneden in de eindbaluster. Kleine details die bijdragen aan de verfijnde uitstraling van de brug. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 250.000,- euro

14

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Boszoom Locatie Nieuwbouwwijk Boszoom, Pijnacker

Wat is het? Een familie van acht bruggen: vier fiets- en voetgangersbruggen, een voetgangersbrug en drie verkeersbruggen.

Wat is er bijzonder aan? De opdrachtgever wilde bruggen die romantisch en modern zijn, en passen bij het parkachtige karakter van de groenzone. Dit resulteerde in zeer licht getoogde bruggen met gemetselde natuurstenen landhoofden, een brede houten handregel en een sierlijk stalen hekwerk. Vooral het hekwerk geeft de bruggen en daarmee ook de groenzone als geheel karakter. Het hekwerk is opgebouwd uit stalen strips in twee diktes.

En verder? De robuuste gemetselde landhoofden passen niet alleen goed bij de totaalinrichting van de groenzone, maar zorgen ook voor een kortere overspanning. Oftewel: lagere kosten. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: ca. 100.000,- euro per brug

16

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


eervolle vermelding Footbridge Awards 2017

Waalhaven Locatie Waalhaven Oostzijde, Rotterdam

Wat is het? Een stalen voetgangersbrug over een rangeerterrein, die een uitloper van het Zuiderpark verbindt met de haven.

Wat is er bijzonder aan? Het ontwerp refereert aan de containerkranen in de naastgelegen haven. De brug is slank, kaarsrecht en knalrood en contrasteert mooi met het groen enerzijds en de haven anderzijds.

En verder? Hekwerk en brugdek vormen samen een U-vormige draagconstructie. Om transparantie en levendigheid van de brug te optimaliseren, zijn de hekwerken voorzien van ruitvormige uitsneden die variĂŤren in grootte. Daar waar de krachten het grootst zijn, bijvoorbeeld ter hoogte van de steunpunten, zijn de openingen het kleinst en andersom. De trap aan oostzijde hangt aan de brugconstructie, om verticale krachten op de waterkerende dijk te voorkomen. Oplevering: 2016 Uitvoeringskosten: 500.000,- euro

20

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Bartenbrug Locatie Hinthamereinde, Den Bosch

Wat is het? Een verkeersbrug aan de rand van het centrum.

Wat is er bijzonder aan? Aan centrumzijde landt de brug op een gemetseld bastion, waarbij het metselwerk boven het dek uit komt, terwijl aan de andere zijde het groene talud onder de brug doorloopt. Zo verbeeldt de brug de overgang tussen de twee verschillende wijken. Het metselwerk is voorzien van reliĂŤf en onderscheidt zich duidelijk van het metselwerk van de historische vestingmuren, terwijl het er tegelijkertijd wel aan refereert. De brug is ingetogen en lijkt hier altijd al gelegen te hebben.

En verder? De brug is binnen 7 maanden gerealiseerd. Een eerdere poging om de oude brug uit de jaren dertig te vervangen duurde jaren en liep uit op een fiasco. Met de realisatie van ons ontwerp kwam derhalve een eind aan jarenlang gesteggel. Oplevering: 2016 Uitvoeringskosten: 2.047.000,- euro

22

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Hollandse Brug Locatie nader te bepalen

Wat is het? Een standaard beweegbare brug.

Wat is er bijzonder aan? De Hollandse Brug is een compleet, kant-en-klaar product geschikt voor diverse toepassingen en een grote range aan afmetingen. Voor de opdrachtgever betekent deze standaardbrug een korter en simpeler voorbereidingstraject. Tegelijkertijd is de uitvoeringsfase een stuk korter. Alles bij elkaar betekent dit dat de Hollandse Brug ook economisch heel aantrekkelijk is.

En verder? We ontwikkelden meerdere vormgevingsvarianten van de stalen brug, waarbij het brugprincipe onveranderd blijft. Als bewegingswerk is gekozen voor een tandheugel met elektromechanische aandrijving. Dit type bewegingswerk is degelijk, relatief betaalbaar en onderhoudsvriendelijk.

Interesse? Bel ir. Niels Degenkamp: 015 750 25 70

24

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


UHSB standaardbrug Locatie Hoflandstraat, Pijnacker

Wat is het? Een superslanke standaardbrug in ultrahogesterktebeton, samengesteld uit het Bruggensysteem Delft, een innovatie van ipv Delft, Pieters Bouwtechniek en Hi-Con.

Wat is er bijzonder aan? De brug heeft een superslank brugdek (met een dikte van 8,5 cm), onzichtbare kespen en een speels stalen hekwerk. Een dunne laag ultrahogesterktebeton in afwijkende kleur en voorzien van reliĂŤf fungeert als anti-sliplaag. Een traditionele onderhoudsgevoelige slijtlaag is hierdoor overbodig.

En verder? UHSB bruggen kenmerken zich door een lange levensduur, minimaal materiaalgebruik en een onderhoudsarm karakter. De betonconstructie gaat zeker 100 jaar mee.

Interesse? Bel ing. Johan BĂźdgen: 015 750 25 74 Oplevering: 2014 Uitvoeringskosten: 85.000,- euro 26

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Dronryp Locatie It Heech, Dronryp

Wat is het? Ontwerp voor een beweegbare brug over het Van Harinxmakanaal.

Wat is er bijzonder aan? De constructie is zeer efficiënt en zoveel mogelijk geïntegreerd ontworpen. Zo staan de pijlers naast het brugdek en integreerden we de oplegbalken voor het dek in het dek zelf. De bovendekse installaties zijn geïntegreerd in de verticale elementen: verlichting, camera’s, sluitbomen, weerstation, scheepvaartseinen en geluidsinstallatie bevinden zich allen in de op maat ontworpen masten.

En verder? De hele brug wordt uitgevoerd in staal, op een betonnen fundering na. Hierdoor is de doorlooptijd snel en de overlast beperkt. Het project is D&C aanbesteed. Oosterhof Holman neemt, in samenwerking met Machinefabriek Rusthoven, de uitvoering op zich. ipv Delft treedt in de uitvoeringsfase op als adviseur beeldkwaliteit. Verwachte oplevering: 2019

28

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Groenoord Locatie Jan Lievensstraat, Leiden

Wat is het? Twee fiets- en voetgangersbruggen die in elkaars verlengde liggen.

Wat is er bijzonder aan? Met hun verticale lijnen en sobere vormgeving passen de bruggen van 18 en 24 meter bijzonder goed in hun omgeving. Het ingetogen hekwerk onderscheidt zich door toepassing van stalen strippen in twee verschillende breedtes. De verticale belijning keert terug in het betonnen steunpunt dat ook het jaartal van de bouw vermeldt.

En verder? De ligging van de bruggen, met aan beide kanten bebouwing op korte afstand, vormde een logistieke uitdaging. Uiteindelijk zijn de landhoofden en kademuren eerst aangelegd, waarna de woningen gebouwd zijn. De bruggen werden vervolgens als sluitstuk geplaatst. Oplevering: 2016 Uitvoeringskosten: 182.000,- euro

30

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


INFRASTRUCTUUR Ons werkveld omvat veel infrastructurele projecten. Daarbij werken we samen met aannemers, overheden en andere ingenieursbureaus. Als ontwerpende partij, maar ook als adviseur. Zo voeren we met regelmaat varianten- en haalbaarheidsstudies uit en werken we veel aan D&C projecten. Voor infrastructuurprojecten, die vaak relatief complex zijn, combineren we creativiteit, kennis en inzicht om te zoeken naar de meest geschikte oplossing. Zowel qua inpassing en routing als wat bouwtechnieken betreft. Ons streven is een ontwerp te maken dat voor alle gebruikersgroepen prettig in het gebruik is en er ook nog eens mooi en aantrekkelijk uitziet.

<

brug Nigtevecht in aanbouw, eind 2017


Nigtevecht Locatie Kanaaldijk Oost en Kanaaldijk West, Nigtevecht

Wat is het? Een fiets- en natuurverbinding over het AmsterdamRijnkanaal.

Wat is er bijzonder aan? De brug heeft een doorvaarthoogte van tien meter. Dit betekent dat de hellingbanen aan weerszijden bijzonder lang zijn en de inpassing hiervan een uitdaging vormde. Aan de westzijde ligt de hellingbaan op poten parallel aan het kanaal. De hellingbaan aan de oostkant is heel compact, zodat bewoners hun vrije uitzicht behouden en het landschap zo min mogelijk versnipperd wordt. De brugconstructie zelf is opvallend slank.

En verder? Het uiteindelijke ontwerp is via Publiek Private Buurt Samenwerking afgestemd op wensen en ideeĂŤn van buurtbewoners en andere belanghebbenden uit de omgeving. Verwachte oplevering: 2018 Uitvoeringskosten: 8.200.000,- euro (brug)

34

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Buitenring Parkstad Locatie Regio Parkstad Limburg (Brunssum, Heerlen, Kerkrade, Landgraaf, Nuth, Onderbanken en Schinnen)

Wat is het? Een familie van 35 kunstwerken (tunnels, viaducten, spoorkruisingen en ecoducten) in en over de in aanbouw zijnde nieuwe autoweg Buitenring Parkstad Limburg (BPL). Ook geluids- en stikstofschermen.

Wat is er bijzonder aan? De nieuwe autoweg gaat zoveel mogelijk op in het Limburgse landschap. De betonnen kunstwerken zijn daarom ingetogen en stoer vormgegeven, als contrast voor de groene, glooiende taluds. De horizontale lijnen van de robuuste betonnen bruggen zijn dominant en snijden letterlijk door het groene landschap.

En verder? De kunstwerken zijn ingedeeld in een aantal vormfamilies: knopen, kruisingen, beekdalkruisingen en doorboringen. Iedere familie heeft zijn eigen karakter binnen de overkoepelende identiteit van de BPL. Oplevering: eind 2014 - augustus 2019 Uitvoeringskosten: 441.000.000,- euro

36

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Busbrug Zwolle Locatie Station Zwolle

Wat is het? Een verhoogde rijbaan die het nieuwe busplatform aan zuidzijde van het treinstation verbindt met de nieuwe westelijke hoofdroute voor openbaar vervoer.

Wat is er bijzonder aan? De brugconstructie bestaat uit een centrale kokerligger met daarop uitkragend het dek en slanke, excentrisch geplaatste steunputen. De onderzijde krijgt een hoogwaardige houten bekleding. De lichte aluminium brugrand is onder meer voorzien van geĂŻntegreerde verlichting voor de rijbanen. Vanaf de zijkant levert dit een drie-laags beeld: onderaan de donkergrijze kokerligger, daarboven de houten lamellen en als afsluiter een slanke, lichte lijn.

En verder? Alle benodigde (technische) voorzieningen zijn in het ontwerp geĂŻntegreerd: voertuigkering, afscherming van de bovenleiding, verlichting, hemelwaterafvoer en geluidswering. Verwachte oplevering: 2019 Uitvoeringskosten: 13.500.000,- euro

40

bruggen

-

infrastructuur - lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Bio Science Park Locatie Plesmanlaan, Leiden

Wat is het? Drie onderdoorgangen die deel uitmaken van een nieuwe groene hoofdontsluitingsroute voor het Bio Science Park Leiden.

Wat is er bijzonder aan? De onderdoorgangen zijn ruimtelijk, open en licht. De wanden van de onderdoorgangen zijn bekleed met keramische tegels in een subtiel patroon dat refereert aan DNA-profielen. De onderzijde van het viaduct op de route voor snelverkeer is bekleed met bamboecomposiet en markeert op elegante wijze de poortfunctie van het viaduct.

En verder? Bouwbedrijf Heijmans verwierf de opdracht voor de reconstructie van de gehele ontsluiting. Wij maakten in samenwerking met Karres en Brands het winnend ontwerp voor de drie onderdoorgangen. Oplevering: 2016 Uitvoeringskosten: 25.000.000,- euro

42

bruggen

-

infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Geluidsscherm Sliedrecht Locatie A15 ter hoogte van nieuwbouwwijk Baanhoek-West, Sliedrecht

Wat is het? Een modulair glazen geluidsscherm met stalen staanders en een betonnen plint.

Wat is er bijzonder aan? Het ontwerp refereert op subtiele wijze aan de historie van Sliedrecht als bakermat van de baggerindustrie. Het scherm heeft een betonnen plint met de textuur van basaltblokken en daarboven glazen panelen waarop een golvenpatroon zichtbaar is. Deze twee golven verwijzen naar bagger (onderste) en water (bovenste).

En verder? Het maatwerk geluidsscherm is opgebouwd uit modules van 6 meter breed en staat onder een hoek van 10 graden. De totale hoogte van het scherm is 6 meter. Richting de afrit Sliedrecht-West neemt het geluidsscherm geleidelijk af in hoogte tot 1,5 meter. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 1.129.800,- euro

46

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


Spaarndammertunnel Locatie Tasmanstraat, Amsterdam

Wat is het? Architectonische uitwerking van de tunnelwanden en de hekwerken op de tunnelwanden.

Wat is er bijzonder aan? De opdrachtgever wilde drie typen wandafwerking: tegels in het 450 m lange overdekte tunneldeel, beton in de open gedeeltes aan weerszijden (ieder 125 m lang) en akoestische panelen rond de tunnelmonden. Wij stemden de materiaal- en kleurkeuze op elkaar af, zodat een samenhangend geheel ontstaat. De wanden in het onoverdekte deel zijn gebouchardeerd, de kleur van de tegels houdt het midden tussen betongrijs en wit.

En verder? Bovenop de tunnel komt een nieuw park. We dachten mee over de inrichting hiervan. Oplevering: februari 2018 Uitvoeringskosten: 35.000.000,- euro

48

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


LICHTARCHITECTUUR Van stedelijke lichtvisie tot en met engineering van een armatuur of lichtmast. Bij al onze lichtprojecten staan helderheid en logica centraal. Met name het creĂŤren van een comfortabel nachtbeeld zonder grote contrasten vinden we erg belangrijk. Bij een lichtontwerp voor een brug is daarnaast vooral (vorm)integratie in het brugontwerp van groot belang. Ontwerpen we een armatuur, dan krijgen zaken als productie en materiaalkeuze extra aandacht.

<

ontwerp verlichting Jaarbeursplein Utrecht, in samenwerking met BGSV


Plein Den Haag Locatie Plein, Den Haag

Wat is het? Lichtontwerp voor de aanlichting van het gehele plein, inclusief historische gevelwanden, bomen en standbeeld.

Wat is er bijzonder aan? Het Plein was â&#x20AC;&#x2122;s avonds vooral een zee van feestverlichting gecombineerd met grote donkere gebieden. De gevels van monumentale panden als het Logement van Amsterdam waren nauwelijks zichtbaar, van het beeld van Willem van Oranje was slechts de betonnen sokkel verlicht. Het gerealiseerde lichtplan creĂŤert eenheid in de verlichting, waardoor de uitstraling van het gehele plein â&#x20AC;&#x2122;s avonds sterk is verbeterd.

En verder? De verlichting benadrukt de architectonische elementen van de historische gevels. Een groot deel van de benodigde spots is aangebracht op bestaande lichtmasten. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 250.000,- euro

52

bruggen

-

infrastructuur

-

lichtarchitectuur

-

openbare ruimte


De Hef Locatie Noordereiland, Rotterdam

Wat is het? Dynamische verlichting voor monumentale hefbrug.

Wat is er bijzonder aan? De verlichting zorgt ervoor dat dit stadsicoon ook â&#x20AC;&#x2DC;s avonds goed zichtbaar is. Toepassing van een specifiek gekozen groen lichtfilter zorgt er bovendien voor dat de herkenbare mosgroene kleur van de brug â&#x20AC;&#x2122;s nachts hetzelfde is als overdag. Het ontwerp benadrukt verder de complexiteit en constructieve schoonheid van de spoorbrug, die officieel de Koningshavenbrug heet.

En verder? De brug wordt van binnenuit aangelicht door 350 energiezuinige lichtbronnen. De computergestuurde gesegmenteerde ledverlichting maakt dynamische effecten mogelijk. Zo lijkt er elke avond om 22:00 en 23:00 uur een trein over de brug te rijden. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 210.000,- euro

54

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Spoorpassages Haarlem Locatie Spoorpassages Jansweg en Kruisweg, Haarlem

Wat is het? Lichtontwerp voor twee doorgaande wegen onder het spoor ter hoogte van station Haarlem CS.

Wat is er bijzonder aan? Sinds de OV-poortjes op het station dicht zijn, vormen de spoorpassages voor voetgangers de hoofdroute om het spoor te kruisen. De passages waren alleen erg donker en onaantrekkelijk. Door de ruimtelijke en architectonische kwaliteit van de bestaande passages te benadrukken, hebben we de onderdoorgangen getransformeerd tot goed verlichte, uitnodigende passages.

En verder? Er is veel aandacht besteed aan de inpassing van bekabeling en armaturen. Zo is de bekabeling weggewerkt in kokers in de kleur van de gietijzeren constructie en bevindt de lijnverlichting zich in een langgerekt stalen profiel dat eveneens donkergroen gecoat is. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 90.000,- euro

56

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Omego Locatie o.a. Schoemaker Plantage, Delft dorpskern en waterfront, Dalfsen

Wat is het? Een verlichtingsarmatuur gebaseerd op het eerder door ons ontworpen Ymago-armatuur.

Wat is er bijzonder aan? Dankzij de tijdloze, elegante vormgeving past het armatuur in allerlei omgevingen, van historische binnenstad tot moderne woonwijk. Een donutvormige kunststof kap over de 12 leds zorgt voor mooi diffuus licht zonder overmatige verblinding. Deze Donut Diffuser is naar wens ook in kleur leverbaar.

En verder? Het armatuur is gemaakt van gietaluminium met een duurzame poedercoating. Onderhoud is daardoor beperkt tot een periodieke reiniging.

Levering De Omego is verkrijgbaar via Mikana openbare verlichting, www.mikana.nl Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: 1.000,- euro per stuk

58

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


OPENBARE RUIMTE We willen bijdragen aan het verbeteren van de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte. Dat doen we door bijvoorbeeld multifunctionele zitelementen te ontwerpen, of door de gehele inrichting van een gebied op ons te nemen. We houden van ingetogen vormgeving en materialen met een warme, tijdloze uitstraling. Verder vinden we het heel belangrijk dat een ontwerp past in de omgeving en er iets wezenlijks aan toevoegt.

<

Nieuwe Markt, Roosendaal


Roodblok Locatie nader te bepalen

Wat is het? Een productlijn van terrazzo roadblocks met afgeronde hoeken en een mooi afgewerkt oppervlak.

Wat is er bijzonder aan? In tegenstelling tot veel roadblocks die de afgelopen jaren geplaatst zijn met het oog op terrorismepreventie, hebben deze roadblocks een aantrekkelijke vormgeving en bovendien een extra functie als zitgelegenheid of plantenbak.

En verder? Naast zitelementen met of zonder rugleuning en met of zonder houten zitting, kent de Roodbloklijn ook een boombak, een plantenbak en een combinatie zitelement-plantenbak. De verschillende elementen zijn goed met elkaar te combineren en vormen dankzij de uniforme uitstraling en maatvoering een verzorgd en samenhangend geheel.

Interesse? Bel ir Rutger Wirtz: 015 750 25 77

62

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Nieuwe Markt Locatie Nieuwe Markt, Roosendaal

Wat is het? Totaalontwerp voor de Nieuwe Markt, bestaande uit onder meer groeneilanden, zitgelegenheid, verlichting, speelelementen, een waterplein, terrassen en bestrating.

Wat is er bijzonder aan? Het voorheen lege plein is getransformeerd tot een prettige openbare ruimte met menselijke maat en volop gebruiksmogelijkheden. We verdeelden het plein in kleinere gebieden, elk met hun eigen karakter en functie. Bestrating, zitelementen en groeneilanden zorgen voor een heldere belijning. De indeling zelf is ingegeven door het bestaande stratenplan en sluit aan op de looproutes.

En verder? We ontwierpen de lichtmasten en de speelvoorziening bestaande uit stepping stones en een trampoline speciaal voor deze locatie. Ook maakten we het lichtplan. Oplevering: 2017 Uitvoeringskosten: ca. 3.200.000,- euro

64

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Oosterdok Locatie Oosterdokskade, Amsterdam

Wat is het? Een 300 meter lange drijvende steiger met geĂŻntegreerde zitgelegenheid, stalen bruggen tussen kade en steiger en een aanmeervoorziening voor rondvaartboten.

Wat is er bijzonder aan? De nautische uitstraling van het Oosterdok komt naar voren door de stoere en eenvoudige vormgeving van de bruggen, de heldere vormgeving van de drijvende steiger en een eerlijke detaillering. Elk van de drie bruggen heeft haar naam op de zijkant van de kokerligger staan. De attentieverlichting op de steiger werkt op zonne-energie.

En verder? We maakten het ontwerp voor dit design & construct project in samenwerking met De Boer & De Groot civiele werken. Oplevering: 2016-2017 Uitvoeringskosten: ca. 2.200.000,- euro

68

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


â&#x20AC;&#x2DC;t Schip Locatie Plein 1945, Petten

Wat is het? Dit ovale podium met daarop een stalen scheepsskelet is een ware eye-catcher op dit geheel nieuw ingerichte plein.

Wat is er bijzonder aan? Het scheepsskelet verwijst naar de kotter die hier in 2013 strandde voor de kust en veel bekijks trok. Het 4,6 meter hoge stalen skelet is opgebouwd uit samengestelde stalen kokerprofielen. De rode kleur verwijst naar de in de scheepsbouw veel gebruikte menie. Het podium is 20 bij 8 meter en heeft een houten dek dat zorgvuldig is gedetailleerd. â&#x20AC;&#x2DC;s Avonds lichten spots de constructie aan.

En verder? Het idee voor het scheepsskelet komt van Caspar Slijpen, die het totaalontwerp voor het plein maakte. Wij werkten zijn schets uit in samenwerking met Kuipers Nunspeet. Oplevering: 2016 Uitvoeringskosten: 160.890,- euro

70

bruggen - infrastructuur - lichtarchitectuur - openbare ruimte


Met hartelijke dank aan alle opdrachtgevers en partners waarmee we plezierig hebben samengewerkt en projecten hebben gerealiseerd.

ipv Delft creatieve ingenieurs Oude Delft 39 2611 BB Delft T 015 750 25 75 info@ipvdelft.nl www.ipvdelft.nl

fotografie Henk Snaterse

uitgave copyright ipv Delft 2018


ipv Delft creatieve ingenieurs

ipv Delft

ipv Delft is een ontwerp- en ingenieursbureau. Wij zijn gespeciali-

Oude Delft 39

seerd in het ontwerpen van bruggen, infrastructuur, verlichting en

2611 BB Delft

openbare ruimte. Dit boekje geeft een indruk van de projecten waar

015 750 25 75

we aan werken, onze ontwerpvisie en onze wijze van presenteren.

info@ipvdelft.nl

Zie het als een uitnodiging tot samenwerking!

www.ipvdelft.nl

Profile for ipv Delft

ipv delft presentatieboek 2018  

Een overzicht van onze recente projecten, onze visie en werkwijze en wat we zoal voor u zouden kunnen betekenen. Ter inspiratie en als uitno...

ipv delft presentatieboek 2018  

Een overzicht van onze recente projecten, onze visie en werkwijze en wat we zoal voor u zouden kunnen betekenen. Ter inspiratie en als uitno...

Profile for ipvdelft
Advertisement