Page 1

lichtarchitectuur ipv Delft creatieve ingenieurs


lichtarchitectuur ipv Delft is specialist in verlichting van en voor de openbare ruimte. Met veel plezier ontwerpen we al jaren verlichtingsproducten, lichtvisies en lichtplannen voor zowel overheden als particulieren, bedrijven en projectontwikkelaars. Ook hebben we uitgebreide ervaring met het aanlichten van monumenten en bruggen.

Zoekt u een lichtarchitect voor uw (openbare) verlichting? Dit presentatieboek geeft een indruk van onze ontwerpen en wijze van presenteren.

onze sterke punten •

We hebben verstand van lichttechniek, materialen én productontwerp.

We ontwerpen resultaatgericht en kostenbewust.

We kunnen ons verplaatsen in de rol van de opdrachtgever, ingenieursbureau en aannemer.

We zijn waar nodig innovatief en altijd creatief.

Dit boekje is bedoeld als uitnodiging tot verdere samenwerking.

ir. Rob Kruizinga lichtarchitect | ontwerper

ir. Gerhard Nijenhuis ontwerper


wat is lichtarchitectuur? Lichtarchitectuur kan een ware verrijking voor de

routemarkering

stedelijke omgeving zijn. Met de huidige technologie

Verlichting wordt ingezet om bewoners en bezoekers

kan het licht bovendien heel gericht gebracht worden,

te helpen bij hun oriëntatie. Hierbij valt onder meer

zodat lichtvervuiling tot het verleden behoort.

te denken aan het aanlichten van landmarks nabij de

Er zijn meer redenen om voor lichtarchitectuur te

toegangswegen van een stad of aan een lichtlint dat de

kiezen:

voetgangersroutes in het centrum markeert.

sociale veiligheid

energiebesparing

‘s Avonds en ‘s nachts is verlichting essentieel voor het

Met name bij monumenten of objecten die al enkele

gevoel van veiligheid. Verlichting maakt de openbare

jaren of langer verlicht worden, kan een nieuw lichtplan

ruimte overzichtelijker, waardoor gebruikers zich

leiden tot aanzienlijke energiebesparing. De huidige

er veiliger voelen. Ook verlichting op ooghoogte

lichtbronnen zijn zuiniger, maar vaak kan daarnaast

is belangrijk, want ‘s nachts bevordert met name

ook het lichtontwerp besparing opleveren. Bijvoorbeeld

gezichtsherkenning de sociale veiligheid.

door alleen de essentiële punten van het gebouw te verlichten. Bovendien ontstaat een interessant

leefbaarheid Goede verlichting vergroot de leefbaarheid. Een gebied dat er aantrekkelijk uitziet nodigt uit om er te verblijven. ‘s Avonds draagt verlichting wezenlijk bij aan een positieve ervaring van de openbare ruimte.

stadsmarketing Door een aantrekkelijk nachtbeeld te creëeren kan de openbare ruimte ook ’s avonds een trekpleister zijn voor toeristen. Daarnaast spreken avondbeelden met sfeervolle verlichting tot de verbeelding en werken ze uitnodigend.

lichtbeeld door spel van licht en donker.


meerwaarde ipv Delft Waarom zou u in zee gaan met ipv Delft? Ons bureau

integrale aanpak

heeft meerwaarde op de volgende punten:

ipv Delft is behalve gespecialiseerd in verlichting, ook

lichtproeven Bij vrijwel al onze lichtprojecten voeren we uitgebreide lichtproeven uit. Vaak al in de schetsfase, om het basisconcept scherp te stellen. Soms in een later stadium, bijvoorbeeld net voor de definitieve uitwerking. Meestal kunnen we met de informatie die we halen uit een lichtproef tijdens de uitvoering een hoop risico’s uitsluiten en het ontwerp heel nauwkeurig bepalen. De kosten van de proef zijn dan snel terugverdiend.

tekeningen en visualisaties Met visualisaties brengen we de esthetische kwaliteit van het ontwerp al vroeg in beeld. We kunnen vervolgens een degelijk tekeningenpakket leveren dat is uitgewerkt tot op detailniveau. De tekeningen geven niet alleen de welstandscommissie of opdrachtgever een duidelijk beeld van het beoogde resultaat, maar zijn door de uitvoerende partij ook te gebruiken als basis voor productietekeningen.

zeer ervaren in het ontwerpen van producten voor in de openbare ruimte. Dit betekent dat we ons lichtontwerp optimaal afstemmen op de situatie, maar ook dat u bij ons terecht kunt voor een integraal ontwerp voor de buitenruimte. Verlichting kan bijvoorbeeld deel uit maken van een brugontwerp of een inrichtingsontwerp voor een plein, straat of park.


producten lichtvisie

Expertise

Voor stedelijke gebieden of nieuwbouwprojecten. De

Lichtprojecten in de buitenruimte kunnen complex zijn

lichtvisie beschrijft de doelstelling voor het plange-

qua product en proces. Dankzij onze jarenlange

bied, en hoe het verlichtingsconcept deze doelstelling

ervaring hebben we expertise op de volgende, terugke-

realiseert. Vormt de basis voor concrete uitwerking in

rende, gebieden:

een lichtplan. • Lichtvisie

lichtplan

• Ontwerp

Voor verlichting in parken, pleinen, straten en

• Communicatie (welstand, nutsbedrijven e.d.)

woonwijken. De samenhang tussen de verschillende

• Proefopstellingen

elementen in de openbare ruimte staat centraal, budget

• Engineering

en wensen van de opdrachtgever voorop. Uiteraard

• Lichtberekeningen

komen ook sociale veiligheid, verkeersveiligheid en

• Kostenraming

stedenbouwkundige aspecten aan bod.

• Aanbesteding • Toezicht en directie

objectverlichting

• Project management

Voor specifieke objecten, zoals een gebouw, kunstwerk

• Beheer en onderhoud

of brug. Dergelijke objectverlichting is sfeerbepalend, draagt bij aan een goede oriëntatie in de openbare ruimte en versterkt haar identiteit.

productontwerp Lichtmasten en armaturen, maar ook buitenproducten met geintegreerde verlichting.


ontwerpproces in beeld: Grote Kerk te Den Haag schetsfase

engineering

Een lichtontwerp begint met het schetsen van

We werken het ontwerp uit tot detailniveau en

de mogelijkheden. Dit beeld laat zien welk

leveren een uitgebreide en leesbare set tekenin-

eindbeeld we voor ogen hebben.

gen. Per lichtbron vermelden we locatie, type en bijzonderheden over de plaatsing of montage.


lichtproeven

resultaat

Bij de lichtproeven kijken we voor de Grote Kerk

Een evenwichtig lichtbeeld dat de gotische

vooral naar hoe we de gotische elementen van

steunberen en boogramen accentueert. Het

het kerkgebouw optimaal kunnen accentueren.

energieverbruik is ondanks vergroting van het

Grondspots lenen zich hier goed voor.

aantal lichtbronnen aanzienlijk lager dan in de oude situatie.


Hovenring Locatie Heerbaan, Eindhoven

Wat is het? GeĂŻntegreerde verlichting voor de Hovenring, een zwevende fietsrotonde.

Wat is er bijzonder aan? Een van de belangrijkste elementen van het lichtontwerp is de verlichting die in het cirkelvormige dek is geïntegreerd. De ruimte tussen ballastring en brugdek is voorzien van aluminium lamellen, diffuus plaatmateriaal en rondstralende verlichting, waardoor ’s avonds een lichtring zichtbaar is. De combinatie van de aangelichte pyloon en de lichtring in het dek zorgt voor een indrukwekkend beeld.

En verder? Naast de decoratieve lichtring is de brug voorzien van functionele ledverlichting in de handregel. Deze zorgt voor een verlicht brugdek en voor voldoende licht op ooghoogte, zodat gebruikers zich veilig voelen op de Hovenring. Een achttal lampen aan spankabels tussen het brugdek en de pyloon en twaalf lampen aan de ballastring verlichten het kruispunt.


Grote Kerk Locatie Grote of Sint Jacobskerk, Den Haag

Wat is het? Gerealiseerd lichtplan voor de aanlichting van een gotische kerk in hartje Den Haag.

Wat is er bijzonder aan? Gerichte ledverlichting accentueert de gotische kenmerken van de kerk. Niet alleen de kenmerkende externe elementen als steunberen en raamlijsten, maar ook de gotische bogen in het interieur worden uitgelicht. Op deze manier ontstaat een evenwichtig beeld en blijft de transparantie en gelaagdheid van de Grote of Sint Jacobskerk ook `s nachts duidelijk zichtbaar.

En verder? De verlichting van de kerk maakt deel uit van een lichtlint door het centrum van de stad. Dit lint zal uiteindelijk lopen vanaf het Plein via het Binnenhof, het Buitenhof en de Dagelijkse Groenmarkt naar het eindpunt, de Grote Kerk.


lichtvisie Gorinchem Locatie binnenstad Gorinchem

Wat is het? Een visie op licht in de binnenstad en een bijbehorend masterplan illuminatie. Het dient als leidraad voor de kwaliteit van de daaruit volgende lichtprojecten.

Wat is er bijzonder aan? De lichtvisie ondersteunt de bijzondere identiteit van de stad Gorinchem. Door de kenmerkende stedenbouwkundige structuren (stadswallen, water, entrees) te erkennen en met verlichting te benadrukken, ontstaat een samenhangend geheel. Daarnaast lichten we architectonische pareltjes op eenduidige en energiezuinige manier uit.

En verder? We ondersteunden de gemeente bij het opstellen van de nota voor de gemeenteraad.

de molen krijgt een verlichting met een betere kleurweergave en minder strooilicht

spiegeling in het water van de aangelichte wallen


sfeervol gevellicht van kerk

de aangelichte wal wordt gelaagd uitgelicht waardoor diepte ontstaat

lage lantaarns langs gevelwand

strijklicht enkele horecagelegeheden

metselwerk wordt uigelicht, schotbalksponningen worden zichtbaar

verlichte bomen markeren wanden plein

aanliggende wal met verlopend licht laat volume zien


fietsonderdoorgang Locatie Buitenrustbruggen, Haarlem

Wat is het? Ge誰ntegreerde handregelverlichting voor een fietsonderdoorgang.

Wat is er bijzonder aan? De verlichting in de handregel zorgt voor een lint van licht, waardoor de route en vorm van de brug gemarkeerd wordt.

En verder? De fietsonderdoorgang zelf. Deze ligt deels onder waterniveau en is 110 meter lang. Bij het ontwerp speelde de balans tussen comfort, kosten en ruimtelijke inpassing een grote rol.


lichtmasten Grote Markt Locatie Grote Markt, Zwolle

Wat is het? Lichtmasten met een strak en eenvoudig ontwerp, ge誰nspireerd op J端gendstil.

Wat is er bijzonder aan? De ronde aluminium reflectorschijven, helemaal bovenin de mast, en de klokvormige uithouders waaraan de schijven zijn bevestigd. Onder de reflectorschijf, in de oksel van de uithouder, bevindt zich een lichtbron. Doordat het licht van deze schijnwerper door de reflectorschijf weerkaatst wordt, ontstaat een diffuse lichtbron.

En verder? De gemeente Zwolle schakelde ons in nadat eerdere ontwerpen voor de verlichting van de Grote Markt op veel weerstand van inwoners stuitten. Samen met vertegenwoordigers van verschillende belangengroeperingen, waaronder de historische vereniging, stelden we een programma van eisen op. Dit PvE hebben we uitgewerkt tot het uiteindelijke ontwerp.


lampionnen Chinatown Locatie Wagenstraat en omgeving, Den Haag

Wat is het? Een nuchtere Hollandse versie van de traditionele Chinese lampion.

Wat is er bijzonder aan? Het armatuur bestaat uit een helderrode rotatiegegoten kunststof bol met een doorsnede van tachtig centimeter. Een goudkleurig gepoedercoat aluminium gietstuk vormt de karakteristieke afsluiting aan de boven- en onderzijde. De maatwerk lampionnen wegen tien kilo per stuk.

En verder? De straatverlichting hangt per twee aan kunststof spankabels tussen de gevels. Een verstelbare stang van rvs verbindt iedere lampion aan horizontale spankabels. Om het begin van Chinatown in te luiden, zijn op de hoeken van de Gedempte Gracht en de Gedempte Burgwal baldakijnen gemaakt, vier hoge conische masten met daartussen een stalen frame waaraan zestien lampionnen hangen in een grid van vier bij vier.


lichtvisie Plein Locatie Plein, Den Haag

Wat is het? Lichtvisie en lichtplan voor ĂŠĂŠn van Den Haags meest markante pleinen.

Wat is er bijzonder aan? Het lichtplan maakt een aantrekkelijk en samenhangend geheel van de verschillende functies (horeca en diverse overheden) en architectuurstijlen die het Plein bevat. Door het zichtbaar maken van de bijzondere identiteit van het Plein neemt het Plein een onderscheidende plek in de stad in, en zelfs ver daar buiten. Met proefopstellingen is de lichtvisie uitgebeeld.

En verder? Het Plein is bijzonder. Het is het enige stadsplein in Nederland waar zoveel politieke gebouwen aan gezeteld zijn. Het Plein staat in nauwe verbinding met het Binnenhof.

spiegeling in het water van de aangelichte wallen


16


De Weerdsprong Locatie Maasboulevard, Venlo

Wat is het? Ge誰ntegreerde verlichting voor brug De Weerdsprong.

Wat is er bijzonder aan? De verlichting in de glazen balustrade en de verlichting van de steunpunten. De balustrade wordt met leds verlicht vanuit de handregel. Deze verlichting is computergestuurd. Een speciale folie tussen het gelamineerde glas van de panelen zorgt ervoor dat het licht gelijkmatig over het gehele paneel wordt verdeeld. We ontwierpen verschillende lichtprogramma`s, zodat de kleuren van het hekwerk ieder seizoen veranderen. Spots in de onderzijde van het brugdek verlichten de hamerstukken van de steunpunten.

En verder? ipv Delft kreeg de ontwerpopdracht voor de brug middels het winnen van een door de gemeente uitgeschreven prijsvraag. De inwoners van Venlo kozen ons uit twee genomineerde ontwerpen met een ruimte meerderheid tot winnaar.


Plein 1945 Locatie Plein 1945, Velsen.

Wat is het? Lichtmasten met geintegreerde zitgelegenheid en een ontwerp voor de objectverlichting van het door architect Dudok ontworpen gemeentehuis.

Wat is er bijzonder aan? Het ontwerp van de zes lichtmasten op het plein is afgestemd op de architectuur van Dudok met haar strakke, geometrische vormen. De uit staalplaat opgebouwde masten van 10 en 13 meter hoog verjongen naar boven toe en hebben een nis over de onderste meters, die ’s nachts net als de nissen in het gebouw wordt uitgelicht.

En verder? De vier hoogste masten, aan de oostzijde van Plein 1945, staan op een betonnen sokkel waaraan een uitkragende houten zitting is bevestigd.


lichtlijn Maximacentrale Locatie Flevo-eiland, Lelystad

Wat is het? Een blauwe lichtlijn die begint bij een tien meter hoog lichtobject dat vloeiend overgaat in het hekwerk van de brug die toegang geeft tot de Maximacentrale van Electrabel en doorloopt tot op het terrein.

Wat is er bijzonder aan? De blauwe (led)verlichting markeert de grens tussen publiek en privĂŠ en begeleidt bezoekers op hun route.

En verder? De lichtlijn maakt deel uit van het totaalplan voor de landscaping van het Flevo-eiland. We ontwierpen onder meer bewegwijzering, bestrating, verlichting en strakke betonnen muurelementen met daarop glazen panelen met zonnecellen.


Dolderbrug Locatie Dolderbrug, Steenwijk

Wat is het? GeĂŻntegreerde verlichting voor de Dolderbrug en een tiental maatwerk bijpassende lichtmasten.

Wat is er bijzonder aan? De lijnverlichting is geĂŻntegreerd in de binnenzijde van de portalen en bevindt zich in uitsparingen in het volume hiervan. We hebben de verlichting zorgvuldig afgesteld, zodat het strijklicht `s nachts de binnenzijde van de portalen uitlicht. Hierdoor is de strakke, sobere brug ook `s nachts een duidelijke landmark.

En verder? De bijpassende lichtmasten rondom de brug, die qua lichtkleur en vormgeving aansluiten op de heldere, strakke vormen van de brug. De kromming in de uithouder refereert aan die van de afgeronde portalen van de brug. ‘s Avonds licht het verticale binnenvlak van de lichtmasten net zo op als dat van de brugportalen, waardoor een zeer krachtig totaalbeeld ontstaat.


Licht op Maassluis Locatie binnenstad van Maassluis

Wat is het? Een illuminatieplan voor het aanlichten van panden en objecten in het historische centrum. Dit plan is een uitwerking van fase 1 uit de sfeernota ‘Licht op Maassluis’.

Wat is er bijzonder aan? In het plan gaan we uit van objecten binnen hun stedebouwkundige structuur. Er wordt meer gedacht vanuit ‘lichtscenes’ en vergezichten dan vanuit een los object dat verlicht wordt. Door uit te gaan van structuren ontstaat een samenhangend nachtbeeld van de binnenstad.

En verder? De lichtplannen zijn uitgewerkt voor een onderhandse aanbesteding.


watertoren Aalsmeer Locatie Watertoren, Aalsmeer

Wat is het? Aanlichting van monumentale Watertoren uit 1928.

Wat is er bijzonder aan? Het totale energieverbruik van de verlichting is aanzienlijk teruggebracht, de art deco ornamenten komen nog beter tot hun recht en de toren is nu inclusief dak verlicht.

En verder? Het ontwerp bestaat uit een geraamte van licht: vier spots dichtbij de toren verlichten de vier hoeken, vier spots die verder weg staan verlichten de opvallende art deco betonplaquettes op de gevels. Zo ontstaat een interessant spel van licht en donker. Zestien speciaal ontworpen armaturen net boven de dakrand verlichten het dak van onderaf. Er is goed nagedacht over de plaatsing van deze lichtbronnen, zodat ze het beeld van de Watertoren zo min mogelijk verstoren.


brug De Tanerij Locatie De Tanerij, Zwolle

Wat is het? Ge誰ntegreerde verlichting voor een dubbeldeks voetgangersbrug.

Wat is er bijzonder aan? Voor een mooie aanlichting van de voetgangersbrug ontwierpen we een led lijnverlichting die is opgenomen in de handregel van het hekwerk. Zo is niet alleen het brugdek goed verlicht, maar is de brugconstructie ook van veraf zichtbaar. Tegelijkertijd blijft de hoeveelheid strooilicht beperkt.

En verder? Ons brugontwerp kwam in 2007 als winnaar uit de bus bij een prijsvraag van de gemeente Zwolle. De brug is in bovenaanzicht gekromd, zodat een logische route ontstaat tussen de gebieden aan weerszijden van het water.


uitwerking lichtmasten Locatie zuidelijk deel van de boulevard, Scheveningen

Wat is het? Uitwerking van een schetsontwerp voor een lichtmast tot een aanbesteedbaar product.

Wat is er bijzonder aan? De maakbaarheid en de productiekosten. Het afwerkingsniveau van de stalen lichtmasten moest zeer hoog zijn. Dit vormde een extra uitdaging. De masten zijn bijvoorbeeld opgedeeld in meerdere elementen; de hoge afwerking vereiste een doordachte detaillering van de aansluitingen van de verschillende delen van de mast. We hebben de masten zo uitgewerkt, dat de gemeente ze op een concurrerende manier in de markt heeft kunnen zetten

En verder? De lichtmasten doen denken aan bomen. Ze zijn ontworpen door de Spaanse architect De SolaMorales als onderdeel van het stedebouwkundig plan voor het zuidelijke deel van de Scheveningse boulevard. .


lichtvisie Hellevoetsluis Locatie gebied rond vestingwallen, Hellevoetsluis

Wat is het? Een lichtvisie om de vestingwallen beter tot hun recht te laten komen en de militaire historie van de stad zichtbaar te maken. Ontwikkeld in samenwerking met Copijn tuin- en landschapsarchitecten. Basis voor concrete uitwerking in een lichtplan, wat we voor sommige delen al hebben gedaan.

Wat is er bijzonder aan? Per gebied is een eigen lichtsfeer ontworpen. Het lichtplan past bij de architectuur en functie van de betreffende panden. Middels lichtproeven ter plekke is er inzicht verkregen in het te bereiken lichtbeeld. Het lichtontwerp is uitgewerkt voor welstand en uitvoerende partijen, rekening houdend met een optimaal beheer en minimaal energieverbruik.

En verder? De gemeente heeft de lichtvisie geadopteerd en zal deze gefaseerd meenemen in de herstructurering van de historische vestingwerken.


brug Heerhugowaard Locatie Stad van de Zon, Heerhugowaard

Wat is het? GeĂŻntegreerde verlichting voor betonnen verkeersbrug.

Wat is er bijzonder aan? Spots in de landhoofden verlichten ‘s avonds de onderzijde van de randliggers. Dit strijklicht accentueert de verlopende vorm van de bijzondere randliggers. In de handregel bevindt zich functionele led-verlichting.

En verder? Met het ontwerp van de brug haalden we een nominatie voor de Betonprijs 2011 binnen. Dankzij slimme keuzes is de brug tegen relatief lage kosten ontworpen. De randliggers zijn van zelfverdichtend beton, waarmee de vorm met hoekverdraaiing het beste te maken is.


kroonverlichting Locatie winkelgebied Het Noordeinde, Den Haag

Wat is het? Kroonvormig aluminium verlichtingsarmatuur. Autonoom toepasbaar en als opzetarmatuur dat eenvoudig over de bestaande straatverlichting geplaatst kan worden.

Wat is er bijzonder aan? De vorm. Samen met de gemeente koos de winkeliersvereniging BIZ Noordeinde voor nieuwe kroonvormige verlichting om het gebied een duidelijk herkenbare, eigen identiteit te geven. HR Groep - Traffic & Signing vroeg ons een ontwerp te maken.

En verder? De kronen hebben een antracietkleurige buitenkant en goudkleurige binnenkant. De binnenzijde is verlicht middels innovatieve ledverlichting. De kroonverlichting is computergestuurd en eenvoudig aanpasbaar. In de wintermaanden kan bijvoorbeeld een fonkelend effect aan de verlichting gegeven worden door toepassing van een interval.


brug Noordkade Locatie Noordkade, Spijkenisse

Wat is het? Ge誰ntegreerde handregelverlichting voor een verkeersbrug.

Wat is er bijzonder aan? De verlichting heeft een dubbelfunctie. Niet alleen worden de opvallende, kris-kras geplaatste spankabels in het hekwerk verlicht vanuit de handregel, ook het wegdek wordt van hieruit verlicht.

En verder? Doordat de ledverlichting computergestuurd is, kan deze bij bijzondere gelegenheden van kleur veranderen. Daarnaast is de verlichting door de gemeente via de mobiele telefoon te bedienen.


lampenkap Locatie diverse, onder meer Stadshart Zoetermeer

Wat is het? Een stoer, robuust en sfeervol armatuur dat vandalismebestendig is en tegelijkertijd een huiselijke uitstraling heeft.

Wat is er bijzonder aan? We namen de traditionele staande lamp als inspiratiebron en ontwierpen een robuuste variant voor de openbare ruimte. De kap van het armatuur is gemaakt van rvs-gaas, dat werkt als een veer wanneer er iets tegenaan gegooid wordt. Ook is aanslag er vrijwel niet op te zien.

En verder? Door het gebruik van gaas lijkt de kap bij daglicht van textiel. `s Avonds en `s nachts, als de lampen aan gaan, wordt er diffuus licht verspreid en ontstaat een fraai lichtspel op de bestrating.


poorten Chinatown Locatie Chinatown, Den Haag

Wat is het? Verlichting van Chinese poorten in het centrum van Den Haag.

Wat is er bijzonder aan? Omdat de Chinese poorten in het centrum van Den Haag dicht op bebouwing staan, is de verlichting volledig in led uitgevoerd en bevestigd aan de poorten zelf. Zo komt het licht alleen op de poorten en is er vrijwel geen strooilicht en lichthinder. De natuurstenen zuilen worden aangelicht met grondspots. Strijklicht accentueert zo het reliĂŤf.

En verder? Om ervoor te zorgen dat er voldoende afstand zit tussen lichtbron en Chinese poort, ontwierp ipv Delft een modificatie voor een bestaand armatuur. De armaturen zijn bovendien zo ontworpen, dat ze niet storend zijn in het beeld. De kleurvoering is aangepast aan die van de poorten.


lichtmasten Grote Markt Locatie Grote Markt, Goes

Wat is het? Vier stalen lichtmasten van 12 meter hoog, op betonnen sokkels met zitgelegenheid. Op elke mast zitten drie standaard lichtarmaturen.

Wat is er bijzonder aan? De masten zijn vandalismebestendig. Zo is de coatint vrij grof van structuur, waardoor stickers niet goed blijven hangen, ontbreekt het bekende luikje onderaan de mast dat toegang verschaft tot de zekering en is beklimming van de masten vrijwel onmogelijk. Bovendien zijn de lampen makkelijk te vervangen.

En verder? Elke lichtmast bestaat aan de onderzijde uit een rechthoekige stalen koker, die overgaat in twee elegant gebogen plaatstalen strips. De masten staan op vierkante betonnen sokkels die op meerdere plaatsen zijn bekleed met houten zitgedeeltes. In de sokkel zijn verder de elektriciteitsaansluitingen voor de markt- en kermiskraampjes opgenomen, die eenvoudig zijn te bereiken door de houten zittingen op te tillen.


Sint Jacobuskerk Locatie Sint Jacobuskerk, Den Haag

Wat is het? Verlichting van de buitenzijde van de kerk.

Wat is er bijzonder aan? De opdracht die ipv Delft kreeg was tweeledig: het bisdom wilde dat de kerk mystiek en ingetogen, maar duidelijk herkenbaar verlicht zou worden; de gemeente wilde dat de kerktoren `s nachts een landmarkfunctie zou krijgen. Het lichtontwerp concentreert zich daarom op de toren enerzijds (landmarkfunctie) en de gevel bij de entree anderzijds.

En verder? De gevel is zo aangelicht, dat een contrastrijk beeld ontstaat met relatief veel donkere plekken. Verder zijn de glas-in-loodramen van binnen uit verlicht en maakt strijklicht architectonische ornamenten, zoals de gotische boog en verschillende beelden, goed zichtbaar. Met invullicht van grotere afstand erbij ontstaat het uiteindelijke, evenwichtige resultaat.


armatuur Odion Locatie diverse, waaronder Ede, Wageningen en Leiderdorp.

Wat is het? Een veelzijdig armatuur dat kan worden omschreven als vriendelijk, stijlvol, duurzaam en sober.

Wat is er bijzonder aan? Het armatuur is op veel verschillende manieren toe te passen. In Wageningen plaatsten we de Odion op houten masten, in Ede onder meer hangend en aan uithouders op een stalen mast. In Leiderdorp staat een paaltop-versie.

En verder? De Odion is gemaakt van gematteerd polycarbonaat en aluminium. Productie en levering is in handen van Philips Indal.


Paardenmarkt Locatie Paardenmarkt, Alkmaar

Wat is het? Twee 12 meter hoge lichtmasten met roterende uithouder.

Wat is er bijzonder aan? De roterende uithouder. Door de uithouder van de mast naar de zijkant van het plein te draaien, ontstaat er voldoende vrije ruimte op de Paardenmarkt voor evenementen zoals de kermis.

En verder? De masten maken deel uit van de herinrichting van het plein en zijn beeldbepalend.


Almere Haven Locatie Havenkom, Almere Haven

Wat is het? Stoer verlichtingsarmatuur met een maritieme uitstraling.

Wat is er bijzonder aan? De lamp doet sterk denken aan een stormlamp en is daar ook door geinspireerd.

En verder? De verlichting maakt deel uit van de complete herinrichting voor de havenkom en het winkelcentrum van Almere Haven. ipv Delft ontwierp de gehele inrichting van het gebied.


Met hartelijke dank aan alle opdrachtgevers en partners waarmee we plezierig hebben samengewerkt en projecten hebben gerealiseerd.

ipv Delft ingenieursbureau voor productvormgeving bv Oude Delft 39 2611 BB Delft T 015 750 25 75 www.ipvdelft.nl

fotografie

Henk Snaterse

fotografie de Weerdsprong Venlo

Maarten Dings


lichtarchitectuur

ipv Delft

ipv Delft is specialist in lichtarchitectuur voor de open-

Oude Delft 39

bare ruimte. Als ontwerpbureau werken we met veel

2611 BB Delft

inzet en passie aan lichtontwerpen voor de buitenruimte,

015 750 25 75

voor zowel overheden als particulieren. Dit boekje geeft

info@ipvdelft.nl

een indruk van ons werk. Zie het als een uitnodiging tot

www.ipvdelft.nl

samenwerking!

ipv Delft lichtarchitectuur presentatieboek  

ipv Delft is specialist in lichtarchitectuur voor de openbare ruimte. Als ontwerpbureau werken we met veel inzet en passie aan lichtontwerpe...

ipv Delft lichtarchitectuur presentatieboek  

ipv Delft is specialist in lichtarchitectuur voor de openbare ruimte. Als ontwerpbureau werken we met veel inzet en passie aan lichtontwerpe...

Advertisement