Page 1

Fundaţia “Prof. Coman”

Ref: Lansarea proiectului strategic "Să învăţăm împreună!" Data: 20 august 2010

Comunicat de presă Lansarea proiectului "Să învăţăm împreună!"

Fundaţia “Prof. Coman” anunţă lansarea oficială a proiectului strategic “Să învăţăm împreună!”. Proiectul a început pe data de 1 august 2010 şi este implementat în parteneriat cu Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului, Fundaţia "Sf. Dimitrie" şi Asociaţia "Institutul pentru Politici Sociale", pentru o perioadă de 3 ani. Obiectivele proiectului sunt: prevenirea abandonului şcolar şi menţinerea în educaţie a 200 de elevi, cu precădere de etnie romă, din oraşele Slatina, Azuga şi Bucuresti. Grupul ţintă este reprezentat de un număr de 200 de elevi cu risc de părăsire timpurie a şcolii, cu precădere de etnie romă şi părinţi/tutori ai elevilor cu risc de părăsire timpurie a şcolii. Proiectul îşi propune ca rezultate: reducerea ratei de abandon şcolar şi de părăsire timpurie a şcolii la nivelul celor 3 regiuni de implementare; integrarea socială a elevilor şi părinţilor prin implicarea acestora în activităţi extraşcolare; dezvoltarea unui mecanism de colaborare între factorii cheie direct implicaţi în procesul educaţional, respectiv şcoli, instituţii locale, servicii publice sociale şi de sănătate, ONG-uri şi antreprenori locali. Proiectul este cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, Axa Prioritară 2 “Corelarea învăţării pe tot parcursul vieţii cu piaţa muncii”, Domeniul Major de Intervenţie 2.2 „Prevenirea şi corectarea părăsirii timpurii a şcolii”. Pentru detalii şi informaţii suplimentare: Constantin Bucşan – Manager de proiect Tel.: 0745.075.451 E-mail: proiect.57207@gmail.com

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Să învăţăm împreună! POSDRU/91/2.2/S/57207

Investeşte în

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea

OAMENI

ROMÂNIA Fundaţia „Prof Coman” Str. Nicolae Bălcescu nr.25, Slatina, jud. Olt Tel. (00)40744321901 Fax: (00)40216887416

Resurselor Umane 2007-2013 E-mail: proiect.57207@gmail.com

Comunicat lansare proiect "Sa invatam impreuna!"  

comunicat de presa lansare proiect